Untitled - Fundacja Głos Ewangelii

Komentarze

Transkrypt

Untitled - Fundacja Głos Ewangelii
polskie szkoły
Profilaktyka uzaleznien
Już 180 tysięcy uczniów polskich szkół uczestniczyło w prelekcjach organizowanych od 10 lat pod wodzą Leszka Korzenieckiego - instruktora terapii uzależnień Fundacji Głos Ewangelii.
Spotkania odbywają się w ramach projektu „Młodość bez
narkotyków” i spektakli multimedialnych „Żyj poza klatką”.
media
Ewangelizacja i promocja
ewangelicznych wartosci
EWANGELIZACJA
I CHRZESCIJAnSKA
EDUKAcJA MŁODZIEzY
zakłady karne
Ewangelizacja przez radiowezły
WSPARCIE INICJATYW
EWANGELIZACYJNYCH
LOKALNYCH WSPÓLNOT
W organizowanych przez nas od ponad 20 lat letnich i zimowych
obozach młodzieżowych, uczestniczyło już ponad 2700 nastolatków z całego kraju. Każdego roku – dzięki wsparciu naszych
darczyńców i wolontariuszy – możemy okazywać chrześcijańską miłość i troskę młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, domów
dziecka, oraz tej najuboższej. Podczas obozu – większość z nich
– po raz pierwszy ma możliwość usłyszeć Dobrą Nowinę o Jezusie
Chrystusie, o Nadziei, która nie zawodzi.
Od ponad 45 lat, za pośrednictwem już 50 stacji radiowych
emitujących nasze reportaże w całej Polsce, opowiadamy
historie ludzi, których życie zostało zmienione przez Boga.
Z naszymi reportażami docieramy do ponad 300 dużych
polskich miast. Każdego tygodnia słucha nas co najmniej 180
tysięcy Polaków. Od roku 2007 rozwijamy produkcję dokumentów telewizyjnych – cykl „Przemiany”(tvp1) oraz filmów
animowanych - „Głupi-mądy film” (religia.tv).
Regularnie dostarczamy ewangelizacyjne reportaże
radiowe do 144 - ze 165 - polskich Zakładów Karnych
i Aresztów Śledczych. W więziennych celach - za
pośrednictwem radiowęzłów – osadzeni mogą usłyszeć
o sprawiedliwym i miłującym Bogu, mającym moc
przywrócić im prawdziwą wolność oraz historie tych,
którzy zdecydowali pokutować – Nicky Cruz.
02 . 03
Każdego roku Prezes Fundacji Głos Ewangelii – ewangelista
Henryk Dedo – jest mówcą kilkunastu ewangelizacji, organizowanych przez lokalne polskie wspólnoty chrześcijańskie. Jego ewangeliczne przesłanie, konfrontujące i zachęcające do
pojednania się z Bogiem, skruszyło już wiele twardych serc. Henryk
równie często prowadzi warsztaty ewangelizacji bezpośredniej –
„Opowiedz światu o Jezusie”.
Rok kryzysu?
rok
kryzysu?
Każdy z nas w naturalny sposób dąży do znalezienia się w miejscu,
sytuacji, w których moglibyśmy czuć się bezpieczni. Niestety, świat
w którym żyjemy jest miejscem niosącym coraz więcej niepewności
i zagrożeń. Życie coraz częściej przypomina podróż maleńką łodzią,
która musi zmagać się z coraz większymi falami.
Wylewamy z naszej łodzi życia wodę na wszelkie możliwe sposoby.
W końcu skrajnie zmęczeni i wyczerpani przypominamy sobie o
Jezusie. Wydaje się nam, że na tych wzburzonych wodach życia –
co prawda jest On w naszej łodzi, ale śpi. Zaczynamy do Niego wołać,
pełni żalu, niekiedy pretensji. Dokładnie tak, jak czynili to uczniowie. Gdy wreszcie – jak się nam to wydaje – obudzimy Go naszym
wołaniem, czego tak naprawdę od Niego oczekujemy? Często jesteśmy
gotowi wręczyć Mu kolejne wiadro by razem z nami wylewał wodę.
Zbyt łatwo zapominamy, że On jest Tym, któremu dana jest wszelka
moc na niebie i na ziemi.
Czego w takich sytuacjach potrzebujemy? Bezradności, szczerości,
zaufania – takich, jakie są w dziecku, które ma szansę i przywilej posiadania kochającego, mądrego, dobrego, solidnego taty. Ten Najlepszy Ojciec czeka na moment, w którym przyjdę do Niego z ufnością,
bezradnością i szczerością dziecka, które wie, że jest kochane i jest
Jego dzieckiem.
Pamiętam, jak przy okazji przedświątecznego spotkania w jednej ze
stacji radiowych, obecny tam biskup powiedział: „Drodzy Państwo,
przed nami jest bardzo nieprzewidywalny rok”. W trakcie składania
życzeń powiedziałem biskupowi, że rzeczywiście jest tak jak mówi
– dopowiedziałem tylko, że na szczęście Jezus jest bardzo przewidywalny, w tej tak bardzo nieprzewidywalnej przyszłości.
Życzę Państwu i sobie abyśmy pamiętali o tej prawdzie, gdy stoimy
na progu nowego roku, bombardowani coraz bardziej zatrważającymi
informacjami.
Henryk Dedo
Prezes Fundacji Głos Ewangelii
04 . 05
W rwacym nurcie spraw do natychm iastowego załatwienia, co jakis czas wracaja te
same pytania – co ja na tej ziemi
w ogóle robie, jaki jest sens tego wszystkiego, gdzie znajde prawdziwa satysfakstacje radiowe każdego tygodnia emitowały nasze
cje i spełnienie?
reportaże i rozważania Ewangelii
Kropla wieczności
rok
kr
w li- op
czbach la
42
6276
144
52 000
6
13 911
29
160 000
Pewnej gwiazdzistej nocy, ponad 2000
lat temu urodził sie Bozy Syn. Gdy po raz
pierwszy zapłakał posród dzwieków
stajni, Ojciec pochylił sie nad Nim. Co
musiał wtedy przezywac? Radosc...
dojmujacy smutek, swiadomy tego, jakie
cierpienie czeka Syna?
uczniów i studentów objęliśmy programem oddziaływań profilaktycznych
to liczba zakładów karnych, w których emitowano
nasze reportaże przez radiowęzły
kilometrów pokonał
nasz służbowy samochód
chrześcijańskich organizacji dobroczynnych
wspieraliśmy w ramach projektu „koOperacja”
Tamtej nocy Bóg przemówił do Ciebie i do
mnie. Przemówił swoja bezgraniczna miłoscia. W niepozornej stajni, w najzwyklejszym ze zwykłych miejsc zapraszajac
nas do wiary w Jego Syna.
stałych użytkowników korzystało
z naszego serwisu internetowego gospel.pl
więźniów reagując na emitowane w celach reportaże
prowadziło regularną korespondencję z naszym biurem
Polaków z 300 miast słuchało
naszych audycji każdego tygodnia
06 . 07
O co w ogóle w tym zyciu chodzi? Jaki
jest jego sens? To symptomy głebokiej
pustki, zakodowanej w DNA naszych
dusz. Pustki, zaprojektowanej dla daru.
Daru Bozego Narodzenia.
Aktualności
aktualnosci
Ewangelia ma swój Głos
w kolejnych 12 stacjach radiowych
Naszych reportaży, audycji z cyklu Kropla wieczności”
oraz rozważań Ewangelii można już słuchać w kolejnych 12 polskich stacjach
radiowych. W listopadzie udało nam się rozpocząć współpracę z następującymi
rozgłośniami:
Anioł Beskidów 90,2 fm; Radio 98,2 fm; Radio er 87,9 fm;
Radio Głos 97,1 fm; Radio Hobby 89,4 fm; Radio Hit 107,6 fm;
Radio Konin 95,8 fm; Radio Orthodoxia 102,7 fm;
Radio Płock 104,3 fm; Radio Podlasie; 101,7 fm; Radio Sud 101,7 fm;
Radio Via 103,8 fm.
nad pozostałymi obszarami jego organizacji. Będzie to również czas
modlitwy, studiowania Bożego Słowa i integracji.
Wolne chwile uczestnicy zjazdu spędzą korzystając z uroków
uzdrowiska i jego wspaniałej sportowej infrastruktury.
Mamy nadzieję, że uda się nam po raz kolejny zaplanować
atrakcyjne i mądre wydarzenie, które będzie błogosławieństwem dla
nastolatków, ich rodziców oraz Kościoła w Polsce.
Szczegółowe informacje dotyczące emisji programów Głosu Ewangelii
w pozostałych stacjach radiowych znajdą Państwo na stronie 22.
Grand Prix
16 listopada w Studiu im. Władysława Szpilmana w siedzibie Polskiego Radia
odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników jednego z najbardziej prestiżowych
polskich konkursów w dziedzinie reportażu – o Grand Prix Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji.
Jury konkursu przyznało główną nagrodę Patrycji Gruszyńskiej-Ruman
za „ukazanie z wielką wrażliwością i kulturą mało znanego faktu historii najnowszej oraz znakomity warsztat radiowy”.
Jej reportaż „Wrócę, kiedy słońce już nie będzie mi potrzebne” opowiada
o Emilu Barchańskim, uczniu warszawskiego liceum imienia Reja, jednym
z najmłodszych opozycjonistów, który zginął w 1982 roku w niewyjaśnionych
do dziś okolicznościach.
Jesteśmy dumni z naszej byłej koleżanki redakcyjnej oraz z faktu, że zwycięski
reportaż realizował Waldemar Kasperczak ze studia Fundacji Głos Ewangelii.
www.gospel.pl
Głos Ewangelii w internecie
Ewangelizacja
i chrzescijanska edukacja młodziezy
19 stycznia 2012 w ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krynicy-Zdrój
rozpocznie się szkoleniowy zjazd wychowawców i organizatorów letniego obozu
młodzieżowego Dymin 2012. Wychowawcy zapoznają się z programem treści
dydaktycznych, które realizować będziemy podczas obozu, oraz pracować będą
08 . 09
Każdego dnia na stronie internetowej Fundacji Głos Ewangelii słuchać można przygotowanych przez Henryka Dedo i zrealizowanych
dźwiękowo przez Waldemara Kasperczaka rozważań Ewangelii wg
św. Jana. Głębokie treści podane w przyjaznej formie kilkuminutowej refleksji, ubrane w dźwięki chrześcijańskiej muzyki często grają
w sercach słuchających cały dzień.
Co tydzień na www.gospel.pl premierę ma reportaż radiowy. Poruszające, a momentami wstrząsające i dramatyczne historie zwykłych
ludzi namalowane dźwiękiem, dokumentują zmiany jakich doświadczają w następstwie głębokiej wewnętrznej przemiany.
2011 w kalendarzu Henryka Dedo
Prezes Fundacji Głos Ewangelii od wielu lat wspiera liczne inicjatywy o charakterze
ewangelizacyjnym chrześcijańskich wspólnot różnych denominacji. Jest mówcą
rozmaitych spotkań i konferencji – w związku z tym najwięcej czasu spędza...
podróżując. Jak napięty był plan jego podróży w 2011 roku, dowiadujemy się
zaglądając do wiszącego w biurze kalendarza:
2011 w kalendarzu Henryka Dedo
2011
HENryka
dedo
8–9 stycznia /Janikowo/ Wizyta w Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan - nauczanie, prezentacja działalności Fundacji Głos Ewangelii oraz spotkanie
z przedstawicielem lokalnej telewizji kablowej;
13–16 stycznia /Krynica-Zdrój/ Zimowy zjazd kadry obozowej
Fundacji Głos Ewangelii - prace nad programem letniego obozu młodzieżowego
Dymin 2011 Freestyle;
29 stycznia /Warszawa/ Rejestracja wykładów Włodzimierza Tasaka (w Zborze
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, w ramach Ewangelicznego Instytutu Biblijnego pod patronatem Fundacji Głos Ewangelii) „Kluczowe momenty i postacie w dziejach Kościoła poreformacyjnego”;
5–6 lutego /Bartoszyce/ Wykłady w ramach konferencji „Mężczyzna według
Bożego Słowa”, w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów;
7–9 lutego /Boguszów-Gorce/ Zbieranie materiałów do reportaży radiowych
i odwiedziny w Ośrodku Pomocy „Arka” Fundacji „Jesus Christ Security”;
20 lutego /Mannheim, Niemcy/ Wizyta w chrześcijańskiej społeczności Polaków, nauczanie i prezentacja działalności Fundacji Głos Ewangelii;
28 lutego /Chełm/ Zbieranie materiałów do reportażu radiowego
o chrześcijańskich sportowcach-olimpijczykach oraz wizyta
w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego;
7 marca / Warszawa/ Spotkanie z bezdomnymi
w Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska”;
12–13 marca /Świdnica/ Kurs ewangelizacji „Opowiedz światu o Jezusie”
i nauczanie w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego;
19 marca /Warszawa/ Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Głos
Ewangelii - złożenie sprawozdania za okres działalności
od 1.01.2010 do 31.12.2010;
25–26 marca /Pabianice/ Kurs ewangelizacji „Opowiedz światu o Jezusie”
w Chrześcijańskiej Wspólnocie „Jezus jest Panem” w Pabianicach;
2 kwietnia /Olsztyn/ Rejestracja wykładów dr Janusza Kucharczyka podczas
konferencji „Biblijne chrześcijaństwo wobec wyzwań bioetycznych
współczesnego świata”, zorganizowanej
przez Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Olsztynie;
3 kwietnia /Bartoszyce/ Kazanie Słowa Bożego oraz prezentacja działalności
misyjnej Fundacji Głos Ewangelii w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów;
8 kwietnia /Mikołajki/ Wykłady oraz rozmowy duszpasterskie podczas Konferencji Młodzieży Okręgu Północnego Kościoła Zielonoświątkowego „Re:akcja”;
17 kwietnia /Warszawa/ Kazanie Słowa Bożego „Józef i Dawid” w Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie;
7–8 maja /Bydgoszcz/ Warsztaty bezpośredniej ewangelizacji „Opowiedz światu
o Jezusie” oraz kazanie Słowa Bożego
w Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan;
15 maja /Warszawa/ Kazanie Słowa Bożego „Jak Jezus rozmawia z ludźmi, którzy
noszą winę w swoim sercu” w Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan;
21–22 maja /Jaworzno/ Kazanie Słowa Bożego oraz prezentacja działalności
10 . 11
misyjnej Fundacji Głos Ewangelii
w Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan;
4–6 czerwca /Gródek-Czechy/ Kazania Słowa Bożego
i udział w uroczystościach rocznicowych Kościoła Braterskiego;
9–12 czerwca /Zakościele/ Wykłady podczas konferencji dla mężczyzn
„Kefas”, organizowanej przez Fundację proem;
30 czerwca – 6 lipca /Odessa, Ukraina/ Realizacja filmu dokumentalnego „Metr nad ziemią” z serii „Przemiany”;
7 lipca /Dziwnówek/ Prezentacja działalności Fundacji Głos Ewangelii
podczas Kongresu Kościoła Zielonoświątkowego;
10-20 lipca /Dymin/ Kierownictwo i praca duszpasterska na letnim
obozie młodzieżowym Freestyle;
14 sierpnia /Międzyzdroje/ Kazanie Słowa Bożego podczas nabożeństwa
w Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan;
18 sierpnia /Połczyn-Zdrój/ Kazanie Słowa Bożego oraz prezentacja
działalności misyjnej fge w Kościele Chrystusowym;
24–26 sierpnia /Nowogard/ Rodzinne wieczory ewangelizacyjne
w ramach Kids Club 2011 – półkolonii organizowanych przez Kościół
Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie;
8–12 września /Holandia/ Uczestnictwo w konferencji
organizowanej przez hoe;
24–25 września /Piła/ Wykłady z cyklu „Rola mężczyzny w rodzinie”
oraz kazanie Słowa Bożego w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego;
1–2 października /Opole/ Wykłady z cyklu „Opowiedz światu o Jezusie”
oraz kazanie Słowa Bożego
w Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan;
8–9 października /Chorzów/ Kazanie Słowa Bożego
„Wdzięczność chrześcijanina” i ewangelizacja „Światło”
w Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan;
15 października /Warszawa/ Prowadzenie seminarium multimedialnego
Johna Pipera „Dlaczego wierzymy Biblii”;
16 października /Warszawa/ Kazanie Słowa Bożego
„Wdzięczność chrześcijanina”
w Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie;
29–30 października /Kołobrzeg/ Rejestracja materiału do reportażu radiowego oraz kazanie Słowa Bożego w Zborze Kościoła Chrystusowego;
6 listopada /Warszawa/ Kazanie Słowa Bożego „Duchowe przywództwo” w Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie;
25–27 listopada /Skoczów/ Zwiastowanie Ewangelii podczas wydarzeń
ewangelizacyjnych organizowanych
przez Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan;
3–4 grudnia /Pszczyna/ Warsztaty bezpośredniej ewangelizacji
„Opowiedz światu o Jezusie” oraz kazanie Słowa Bożego
w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan.
Polskie szkoły
profilaktyka uzaleznien
Polskie szkoły – profilaktyka uzależnień
Realizowanymi na terenie całego kraju programami profilaktyki uzależnień„Młodość bez narkotyków” oraz „Żyj poza klatką” -objęliśmy już ponad 180 tysięcy uczniów polskich szkół. Leszek Korzeniecki, Jacek Nerkowski, Artur Kacprzak,
Adam Sokół i Piotr Damps w 2011 roku objechali Polskę wzdłuż i wszerz, odwiedzając następujące ośrodki edukacji i wychowania młodzieży:
porfilaktyka
12 stycznia – Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zduńskiej Woli – spektakle multimedialne
„Żyj poza klatką” dla 120 uczniów;
15 lutego – Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim - spektakl multimedialny
„Żyj poza klatką” dla 112 uczniów;
23 lutego – Zespół Szkół nr 12 w Szczecinie – szkolenie
rodziców „Uzależnienia. Jak je rozpoznawać?” oraz spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla 70 uczniów;
28 lutego – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w
Chełmie – szkolenie Rady Pedagogicznej „Uzależnienia.
Jak je rozpoznawać?” oraz spektakl multimedialny „Żyj
poza klatką” dla 200 uczniów;
16 marca – Zespół Szkół nr 1 im. B. Krzywoustego
w Choszcznie – trzy spektakle multimedialne
dla 305 uczniów;
17 marca – Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej
w Luborzycy - spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla 140 uczniów;
18 marca - Publiczne Gimnazjum w Suszu – dwa spektakle multimedialne
„Żyj poza klatką” dla 500 uczniów;
24 marca – Zespół Szkół Ekonomicznych w Krakowie – szkolenie nauczycieli z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej;
29 marca – Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu – spektakl multimedialny
„Żyj poza klatką” dla 50 uczniów;
30 marca – I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie– spektakl multimedialny
„Żyj poza klatką” dla 250 uczniów oraz szkolenie rodziców
„Uzależnienia. Jak je rozpoznawać?”
31 marca – zso Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu– szkolenie Rady Pedagogicznej „Uzależnienia. Jak je rozpoznawać?” oraz spektakl multimedialny
„Żyj poza klatką” dla 240 uczniów;
6 kwietnia – Gimnazjum w Besku – prelekcje z cyklu „Stop dopalaczom”
dla 200 uczniów;
12 maja – Gimnazjum w Drygałach - spektakl multimedialny
„Żyj poza klatką” dla 70 uczniów;
16–17 maja – Zespół Szkół w Chełmie – seria spektakli multimedialnych
„Żyj poza klatką” dla 1500 uczniów ;
24 maja – Gimnazjum im. B. Chrobrego w Pszczynie - spektakl multimedialny
„Żyj poza klatką” dla 138 uczniów;
1 czerwca – Gimnazjum Publiczne we Wrocławiu Wilczycach - spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla 100 uczniów;
7 czerwca – Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu - spektakl multimedialny
„Żyj poza klatką” dla 111 uczniów; Publiczne Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego
w Wołowie - spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla 70 uczniów; Zespół
Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym - spektakl multimedialny
„Żyj poza klatką” dla 100 uczniów;
8 czerwca – Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie - spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla 290 uczniów;
5 października – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu
- spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla 190 uczniów; Zespół Szkół
Zawodowych w Raciborzu - spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla
200 uczniów i szkolenie z zakresu
profilaktyki dla 20 nauczycieli;
18–19 października – Zespół Szkół
Gminnych nr 3 w Milanówku
- spektakl multimedialny
„Żyj poza klatką” dla 215 uczniów;
Zespół Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku - spektakl multimedialny
„Żyj poza klatką” dla 157 uczniów;
24 października – Zespół Szkół
w Lisewie Malborskim – spektakl
multimedialny „Żyj poza klatką”
dla 70 uczniów; Zespół Szkół w
Lichnowach - spektakl multimedialny „Żyj poza klatką”
dla 60 uczniów;
25 października – Zespół Szkół nr 2
w Malborku - spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla 180
uczniów; Gimnazjum nr 3 w Malborku - spektakl multimedialny „Żyj
poza klatką” dla 150 uczniów;
28 października – Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego
w Kamieniu Pomorskim - spektakl multimedialny
„Żyj poza klatką” dla 148 uczniów;
15 listopada – Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
w Bydgoszczy – prelekcje profilaktyczne dla 200 uczniów;
16 listopada– Zespół Szkół nr 9 w Bydgoszczy
– prelekcje profilaktyczne dla 140 uczniów.
Zainteresowanych wizyta naszych
instruktorów terapii uzaleznien
w szkołach, osrodkach wychowawczych i swietlicach, prosimy
o kontakt z naszym biurem.
12 . 13
Ewangelizacja
i chrzescijanska edukacja
młodziezy
DYMIN
2011
freestyle
Dr Janusz Kucharczyk
Uniwersytet Śląski,
Wyższe Baptystyczne
Seminarium Teologiczne
Ponad 20 lat temu zaczęliśmy organizować letnie oraz zimowe obozy dla młodzieży z innowacyjnym programem łączącym zajęcia sportowe i artystyczne
z edukacją biblijną.
Dzięki hojności i pomocy indywidualnych darczyńców oraz chrześcijańskich
organizacji z zagranicy, możemy zapraszać na nasze obozy młodzież z rodzin
ubogich, dysfunkcyjnych i domów dziecka wskazanych przez lokalne Kościoły
i chrześcijańskie organizacje dobroczynne. W obozie organizowanym przez
nas w tym roku, uczestniczyło aż 40 takich nastolatków, przy czym łączna ilość
uczestników obozu wyniosła ponad 120 osób.
Oprócz bogatego programu sportowego, dostępu do jeziora i wielu ciekawych
warsztatów zainteresowań prowadzonych przez pasjonatów oraz profesjonalistów – artystycznych, astronomicznych, filozoficznych, fotograficznych, muzycznych, ornitologicznych, paintball’a - uczestnicy mogli korzystać z inspirujących
rozważań Bożego Słowa, debat światopoglądowych, wieczorów filmowych
i koncertów uwielbienia.
W swoim dydaktycznym wymiarze obóz koncentrował się wokół zagadnienia
wolności. Naszymi gośćmi, którzy z pasją dzielili się z młodzieżą Bożym Słowem oraz doświadczeniami z własnych - niejednokrotnie bolesnych - poszukiwań wolności byli:
Anna Kułakowska (Specjalista terapii uzależnień, Kierownik Ośrodka Readaptacyjnego w Świdnicy - o/Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego
w Kluczach); Leszek Korzeniecki (instruktor terapii uzależnień Fundacji Głos
Ewangelii) dr Janusz Kucharczyk (Filozof, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego);
Mateusz Otremba (artysta chrześcijański /Mate.O/); Mateusz Wichary (Redaktor Naczelny miesięcznika „Słowo Prawdy”, wykładowca teologii praktycznej
w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym).
Obozy Głosu Ewangelii to nie tylko ewangelia. Wolałbym się skupić
na mniej duchowych, a bardziej świeckich, czy może trywialnych
aspektach obozu, niemniej, myślę, istotnych. Dzieciaki często
ładują się w kłopoty z powodu nadmiaru czasu, braku ciekawych
i pożytecznych zajęć, nieodpowiedniego towarzystwa. Obóz jest
okazją do spędzania wakacji w konstruktywny sposób, w dobrym
towarzystwie, w zabawach i bez ryzyka dostępu do narkotyków,
alkoholu czy ryzyka niechcianej ciąży. Oferuje alternatywne
sposoby spędzania wolnego czasu, może zaszczepić pasje sportowe,
artystyczne, naukowe. Wskazuje na istnienie innego towarzystwa
i autorytetów niż dilerzy narkotyków albo uczestnicy zakrapianych
imprez czy seksualnych eksperymentów. Czasami tyle wystarczy,
by dzieciakom chrześcijaństwo przestało się kojarzyć ze sztampą,
zapachem kadzidła, pustą tradycją i topornym moralizatorstwem
a z dobrą zabawą i życiowym wyzwaniem.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do wychowawców
oraz pozostałych wolontariuszy odpowiedzialnych za
rozmaite atrakcje podczas
obozu, którzy zechcieli nieodpłatnie poświęcić swój
czas, nierzadko też wysiłek
„nadążenia” za młodymi
w sportowej rywalizacji
i zabawie przypłacali nadwyrężonym zdrowiem.
Dziękujemy między innymi:
Katarzynie i Łukaszowi Błędowskim Warszawa, Andrzejowi Cieślarowi Warszawa, Aleksandrze i Sławomirowi Foks Bydgoszcz, Stefanowi Gawłowskiemu Warszawa, Annie Góreckiej
Warszawa, Tomaszowi Iwańskiemu Słupsk, Jonatanowi Komisarzowi Nowogard, Maćkowi
Kowalińskiemu, Kamień Pomorski, Marcie Krajewskiej Warszawa, Sabinie Kuciak Warszawa, Derrickowi Lewright Warszawa, Katarzynie Wiktor Warszawa, Piotrowi Suchorolskiemu
Warszawa, Krzysztofowi Suchodolskiemu Bartoszyce, Paulinie Wawulskiej Warszawa, Marcie
Zakrzewskiej Warszawa, Arturowi Ziemackiemu Bartoszyce, Marioli Zwolskiej Kamień
Pomorski.
14 . 15
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy dokonywali wpłat specjalnych, bez których dymin 2011 Freestyle nie odbył by się, oraz wszystkim, którzy pamiętali o nas w modlitwach – Pan Bóg dał nam czas
bezpieczny i na tle poprzednich obozów wyróżniający się niezwykłą
atmosferą przyjaźni i współpracy pomiędzy obozowiczami a kadrą.
Kilka refleksji uczestników obozu:
Nigdy wczesniej nie zastanawiałam sie nad tym,
czym jest prawdziwa wolnosc. Odnalazłam ja
w relacji z Bogiem, która rozpoczeła sie tu...
na obozie.
Chce odtad zyc bedac poddanym Bogu.
Mam marzenia. Mam Przyjaciela. I wiem,
ze moge zaufac Mu i sie nie zawiode.
Boje sie troche, co czeka mnie, gdy bede
musiała opuscic dom dziecka. Nie wiem,
gdzie zamieszkam. Domy dziecka maja
bardzo mało pieniedzy dla swoich wychowanków. Na tym obozie jednak, upewniłam
sie, ze Bóg wie o mojej sytuacji i On zatroszczy sie o wszystko.
Przyjechałem na ten obóz przygnebiony i rozbity.
Podczas wykładów biblijnych uswiadomiłem
sobie, ze przepełniajacy mnie smutek jest wynikiem mojego buntu. Wracam do domu, majac
w sercu nadzieje i wdziecznosc. Bede dzielił sie
z przyjaciółmi radoscia, jaka daje pojednanie
z Bogiem.
Jadac na obóz nie spodziewałam sie niezwykłych rzeczy. A jednak! To był naprawde niesamowity czas. Pod kazdym wzgledem.
16 . 17
Pierwszy raz usłyszałam, ze ktos mnie
kocha. Pierwszy raz poczułam sie akceptowana i rozumiana. Bezinteresownie.
To najwazniejsze. Zycie z Bogiem ma sens.
Projekt koOperacja
Od początku istnienia fundacji towarzyszy nam głębokie przekonanie o konieczności działania na rzecz i w perspektywie Bożego Królestwa. Dlatego na
przestrzeni lat i na różne sposoby, odpowiednio do okoliczności
i naszych możliwości, wspieraliśmy rozmaite inicjatywy Wspólnot i organizacji chrześcijańskich – szczególnie we wczesnych etapach ich rozwoju.
Ponieważ nadal pragniemy przełamywać dość powszechnie panujące przekonanie, że najważniejsze jest tylko to, co dotyczy nas samych – w lutym tego
roku rozpoczęliśmy projekt „koOperacja”. Koordynatorem tego projektu jest
Kasia Błędowska – wcześniej wolontariusz i wychowawca młodzieży, na letnich obozach młodzieżowych fundacji.
Przedstawiamy krótkie podsumowanie tego, co już udało się zrealizować oraz
plany dalszych działań.
W czerwcu ukończyliśmy pracę nad filmem „Życie jest darem”, wyprodukowanym dla Fundacji Jesus Christ Security. Fundacja ta prowadzi ośrodki dla
osób uzależnionych i bezdomnych, posiada 6 oddziałów na terenie Polski.
Film Życie jest darem jest wykorzystywany jako narzędzie promocji działalności fundacji – został m.in. dołączony do grudniowego numeru magazynu
Słowo i Życie.
W ramach „koOperacji” zrealizowaliśmy również film promocyjny „Dom Łazarza”, o owocach pracy ośrodka prowadzonym prowadzonego przez Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem w Krakowie. To miejsce, w którym ludzie bezdomni
mogą znaleźć schronienie i wszechstronną pomoc. Szczególną opieką i troską
otaczane są osoby starsze, które niejednokrotnie w Domu Łazarza dożywają
swoich ostatnich dni. Świadectwa Bożego działania, błogosławieństwa tej służby
zawarliśmy również w broszurze „Historia nie całkiem zwyczajna”.
W chwili obecnej pracujemy nad organizacją wystawy poświęconej problematyce bezdomności. Jej celem jest ukazanie rozmiaru tego problemu w Polsce, jak
i zachęcenie do osobistego zaangażowania się w pomoc. Wystawa będzie całkowicie mobilna, co umożliwi nam wielokrotne i swobodne prezentowanie jej
w różnych miejscach.
Trwają również przygotowania do prac nad filmem
promocyjnym świetlicy Fabryka uśmiechów prowadzonej przez Joannę Tomanek. Świetlica ta mieści się
w najgorszej dzielnicy Mysłowic - Rymerze. Wychowanków Fabryki uśmiechów gościliśmy podczas
tegorocznej edycji letniego obozu młodzieżowego
dymin Freestyle 2011.
W ramach projektu koOperacja wspieramy coraz
więcej chrześcijańskich organizacji dobroczynnych.
Objęci projektem będą m.in.: Misja Chrześcijańska
Katarzyna Błędowska Teen Challenge, Ośrodek dla osób bezdomnych
koordynator projektu Nowy Początek, Świetlica socjoterapeutyczna Szansa
koOperacja przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Zabrza.
Nowosci wydawnicze
Ostrze włóczni reż. Jim Hanon
Film oparty na motywach dokumentalnej powieści Steve’a Sainta
„Ostrzem włóczni”.
Historia amerykańskich misjonarzy, którzy wyruszają w głąb dżungli
Ekwadoru, aby zwiastować Ewangelię plemieniu Waodani – najbardziej agresywnemu, spośród wszystkich znanych wówczas dzikich
plemion – znana jest również polskim czytelnikom z książki autorstwa Elizabeth Elliot „W cieniu Wszechmogącego”.
Operacja Auca wydaje się kończyć – delikatnie rzecz ujmując - niepowodzeniem, kiedy Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCully, Nate Saint
i Roger Youderian zostają zabici. Jednak to wydarzenie w niezwykły
sposób staje się początkiem głębokich przemian w rodzinach misjonarzy i w sercu samego wodza Waodani – wojowniczego Minkayani.
Ostrze włóczni to zrealizowana z rozmachem opowieść o niezwykłej
sile ewangelicznej miłości i przebaczeniau, które są w stanie przeobrazić nawet obowiązującą kulturę.
Dlaczego wierzymy Biblii? John Piper
W epoce informacji i medialnego zalewu książek, gazet, blogów,
czasopism, magazynów książkami, gazetami, blogami, czasopismami,
magazynami wszyscy twierdzą, że to właśnie ich postrzeganie świata
jest najbardziej przekonujące. Komu więc powinniśmy wierzyć?
Multimedialne, dziesięcioczęściowe seminarium Johna Pipera „Dlaczego wierzymy Biblii?” przeznaczone jest, by indywidualnie lub
w grupach zbadać i zrozumieć, dlaczego jedynie Biblia jest warta
naszego zaufania, jako Księga nad książkami, wskazująca nieomylnie
na Króla królów.
Dlaczego istotne jest twierdzenie, że Biblia jest prawdą? – Czy Biblia
faktycznie zawiera słowa biblijnych autorów? – Jak uzasadnić
twierdzenie, że Biblia jest Słowem Bożym? – z jakich ksiąg składa się
Biblia? – Objawienie naturalne a wiarygodność Biblii – Wewnętrzne
świadectwo Ducha Świętego – Co to znaczy, że Biblia jest bezbłędna?
18 . 19
Skuteczne rodzicielstwo w świecie pełnym zagrożeń Chip Ingram
Multimedialny cykl studiów (pakiet 4 dvd + podręcznik) poświęconych chrześcijańskiemu rodzicielstwu, które w warunkach rosnącej
presji kultury - coraz mniej przyjaznej chrześcijaństwu - staje się
niezwykle trudnym wyzwaniem. Chip Ingram w bardzo przystępny
sposób prezentuje fundamentalne dla chrześcijańskiego rodzicielstwa
biblijne zasady wychowania oraz praktyczne metody ich wdrażania
w relacjach z dziećmi, relacjach opartych na silnej więzi.
„Te wykłady utwierdziły mnie w tym, że to nie uszczęśliwianie dziecka jest celem rodzica, tylko wychowanie go tak, aby był naśladowcą
Pana Jezusa Chrystusa.”
Zapowiedzi wydawnicze
Uniwersalna multimedialna formuła Skutecznego rodzicielstwa umożliwia jego
wykorzystanie nie tylko do studiowania indywidualnego. Liczba konferencji poświęconych Skutecznemu rodzicielstwu... organizowanych przez lokalne wspólnoty chrześcijańskie w całym kraju stale rośnie.
Kościół Zielonoświątkowy „Betel” w Bydgoszczy, Społeczność Chrześcijańska
„tomy” w Tomaszowie Mazowieckim, Kościół Zielonoświątkowy „Centrum
Ewangelii” w Głogowie, Kościół Chrześcijan Baptystów w Lwówku Śląskim
i Społeczność Chrześcijańska „Północ” w Warszawie to nie jedyne wspólnoty,
które zdecydowały się zorganizować konferencje, z programem w znacznej części
opartym właśnie na „Skutecznym rodzicielstwie w świecie pełnym zagrożeń”.
Miłość, seks i trwałe relacje Chip Ingram
Kolejne po Skutecznym rodzicielstwie... wydawnictwo multimedialne
nadające się do indywidualnego studiowania, pracy w grupach oraz
do wykorzystania podczas konferencji i spotkań poświęconych problematyce międzyludzkich relacji.
Każdy człowiek pragnie kochać i być kochanym. Pogoń za prawdziwą
miłością możemy dostrzec gdziekolwiek spojrzymy. Romantyczne
filmy nie schodzą z ekranów kin, a półki w księgarniach uginają się
pod ciężarem romansów. Listy przebojów pełne są piosenek o miłości,
a w sieci jak grzyby po deszczu powstają kosmiczne ilości serwisów
randkowych. Jest też obfitość różnych seminariów o damsko-męskich relacjach. Wszystko to aby pomóc ci znaleźć kogoś specjalnego,
kogoś, kogo pokochasz.
Dlaczego więc „prawdziwa miłość” jest tak nieuchwytna?
Czy to możliwe, żeby ten obraz miłości, który żywo obecny jest w masowej kulturze był niczym więcej niż zwykłą iluzją?
Niezależnie od tego, czy jesteś singlem, jesteś singlem po raz kolejny, czy też chciałbyś czegoś więcej dla twojego małżeństwa – Chip
Ingram pomoże ci odkryć Bożą drogę do odnalezienia prawdziwej
miłości, trwania w niej i rozwijania jej intymności przez całe życie.
Podejmowane tematy:
Hollywoodzki przepis na trwałe, pełne miłości relacje – Dwa wzory
trwałych relacji – Zanim się zakochasz – Skąd możesz wiedzieć,
że kochasz – Miłość i seks: świadomość różnicy czyni wszystko
innym – Różnica pomiędzy miłością, a seksem – Czystość seksualna
w świecie przesyconym seksem – Obudź się świecie! Jest lepszy sposób budowania relacji – Druga rewolucja seksualna
Pastor Rafał Piekarski (sch „tomy”), organizator konferencji „Skuteczne rodzicielstwo w świecie pełnym zagrożeń”, w której uczestniczyli mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, na co dzień nie związani z Kościołem, tak wypowiada się
o niniejszym wydawnictwie:
Żyjemy w czasach, w których wydajemy grube pieniądze, na to, żeby się wyedukować, osiągnąć pewną pozycję w społeczeństwie, „być kimś”. Lata nauki
i lata pracy, a wszystko to, aby inwestować w siebie nieprzerwanie, ale pewnego dnia to się przecież skończy...
Dzięki „Skutecznemu rodzicielstwu” mamy okazję zainwestować w coś, co będzie wieczne. Ponieważ to, co zrobimy w sferze rodzicielstwa nie dotyczy tylko
i wyłącznie nas samych jako rodziców i naszych dzieci – ale już jest podstawą
tego, co wydarzy się w kolejnym pokoleniu, jak nasze dzieci będą wychowywać
swoje dzieci. Jest to inwestycja kilkugodzinna w coś, co ma charakter wieczności. Bo to przekłada się na relacje moich dzieci z Bogiem, oraz relacje tych
dzieci jako późniejszych rodziców ze swoimi dziećmi.
Prawdziwi ludzie – prawdziwe historie reportaże fundacji głos ewangelii
To trzypłytowe wydanie specjalne tych reportaży Fundacji Głos Ewangelii,
które ze względu na podejmowaną tematykę i mistrzostwo realizacji
dźwiękowej zostały wyróżnione, bądź nagrodzone na festiwalach mediów
i konkursach organizowanych przez rozmaite ośrodki kultury w Polsce
i za granicami naszego kraju. Historie te odsłaniają prawdę, z którą nie
można dyskutować - można ją przyjąć albo odrzucić. Polecamy wszystkim,
którzy cenią dokument i szukają czegoś więcej niż
plastikowa opera mydlana.
Ta wyjątkowa pozycja wydawnicza może być doskonałym prezentem dla wszystkich, których kochamy
i którym pragniemy podarować coś mądrego i prawdziwego. Kompilacja zawiera następujące reportaże:
Kibic; Człowiek z Banderozy; Adwokat ulicy; Bombka szczęścia; Awantura o Asię; Walka z wiatrakami;
Marsz Żywych; Cudowny przypadek.
Zimowy konkurs biblijny
z atrakcyjnymi nagrodami
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie biblijnym, w którym
trzema równorzędnymi nagrodami są zestawy książki Ostrzem włóczni
oraz filmu dvd Ostrze włóczni.
Pytanie konkursowe brzmi: Jak nazywał się namiestnik Malty, który
przez 3 dni gościł Apostoła Pawła w swoim domu?
20 . 21
Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 20 stycznia 2011, elektronicznie
(e-mail) na adres mailowy [email protected] lub pocztą, na adres fundacji – z dopiskiem Konkurs Zimowy. Spośród nadesłanych prawidłowych
odpowiedzi wylosujemy trzech zwycięzców konkursu.
Białystok katolickie radio „i” fm – 103,3 - Reportaże: piątek godz. 18:15
Białystok radio orthodoxia fm – 102,7 - Reportaże: piątek, pomiędzy godz. 19:15 a 19:45
Ciechanów katolickie radio ciechanów fm – 103,9 - Reportaże: niedziela godz. 16.30,
Rozważania Ewangelii: niedziela godz. 9.20
Chełm radio bon-ton fm – 104,9 - Reportaże: niedziela godz. 7:45
Częstochowa radio fiat fm – 94,7- Reportaże: środa, godz. 10:35, powtórka w piątek o godz. 18:40, Rozmowy z Łukaszem: środa godz. 10:15, Kwadrans z Mateuszem: piątek godz. 10:15
Ełk radio 5 fm – 102,6 - Reportaże: niedziela godz. 7:40
Gliwice radio ccm fm – 93,4 - Reportaże: niedziela godz. 20:30 i powtórka we wtorek godz. 23:15
Grodzisk Maz. radio bogoria fm – 94,5 - Reportaże: niedziela 8:30
Gryfice radio vox gryfice fm – 90,7 - Reportaż: środa między 17:00 a 17:30
Katowice radio em fm – 107,6 - Reportaże: sobota 13:40
Konin radio konin fm – 95,8 - Reportaże: niedziela godz. 8:15
Legionowo radio hobby fm – 89,4 - Reportaże: niedziela między godz. 14:00 a 15.00
Leszno radio elka fm – 98,5 - Reportaże: każda trzecia niedziela miesiąca między godz. 8:00 a 8:30
Lipsko twoje radio lipsko Fale średnie – 0,963 MHz - Reportaże: sobota godz. 7:40, powtórka w niedzielę godz. 7:20
Lublin radio er fm – 87,9 - Reportaże: wtorek godz. 15:10, powtórka w czwartek godz. 15:10
Kropla Wieczności: od poniedziałku do piątku godz. 8:10 i powtórki godz. 12:10 i 18:10
Łomża diecezjalne radio nadzieja fm – 103,6 - Reportaże: środa około godz. 10.12, powtórka środa godz. 22:15
Łowicz radio victoria fm – 94,7 - Reportaże: środa, niedziela godz. 17:30
Łódź radio żak fm – 88,8 - Reportaże: niedziela godz. 14:45, piątek godz. 17:45
Opole radio plus opole fm – 107,9 - Reportaże: sobota godz. 18:15
Ostrołęka radio oko fm – 88,5 - Reportaże: niedziela godz. 9:35, Rozważania Ewangelii: niedziela godz. 8:35
Ostróda radio mazury fm – 101,5 - Reportaże: poniedziałek godz. 23:00, Rozważania Ewangelii: niedziela godz. 9:15
i powtórka niedziela godz. 22:45
Pelplin katolickie radio głos fm – 91,4 - Reportaże: piątek godz. 12:40,
Kropla Wieczności: od poniedziałku do soboty godz. 6:45
Płock katolickie radio płock fm– 104,3 - Reportaże: czwartek godz. 19:10,
Kropla Wieczności: od poniedziałku do piątku godz. 6:10
Poznań radio emaus fm – 89,8 - Reportaże: poniedziałek godz. 23:00; powtórka niedziela godz. 8:10
Przemyśl katolickie radio fara – 98,2 FM; 104,5 FM - Reportaże: sobota, godz. 9:45-10:00,
Kropla Wieczności: od poniedziałku do piątku godz. 9:00
Rzeszów, radio via fm – 94,1 oraz 103,8 - Reportaże: sobota godz. 14:40, powtórka niedziela 11:10,
Kropla Wieczności: od poniedziałku do piątku godz. 8:10, powtórki o 19:55
Siedlce, katolickie radio podlasie – 101,7 FM; 106 FM - Reportaże: niedziela pomiędzy godz. 11:00 a 12:00,
Kropla Wieczności: od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 7:00 – 8:00; powtórka pomiędzy godz. 17:00 – 18:00
Suwałki radio 5 fm – 91,2 - Reportaże: niedziela godz. 7:40
Tarnobrzeg radio leliwa fm – 104,7 - Reportaże: niedziela godz. 19:00
Teresin katolickie radio niepokalanów fm – 102,7 - Reportaże: piątek 14:10 i powtórka w sobotę godz. 15:20 i 19:00
Warszawa radio warszawa fm – 106,2 - Spotkanie z Markiem: sobota godz. 7:30, powtórka niedziela godz. 13:40,
Reportaże: sobota godz. 16:30, powtórka niedziela godz. 15:40
Wieluń radio ziemi wieluńskiej fm – 88,6 - Reportaże: niedziela godz. 7:15
Włocławek radio hit fm – 107,6 - Reportaże: niedziela pomiędzy godz. 10:20 a 11:00,
Kropla Wieczności – od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 10:20 a 11:00
Wrocław katolickie radio rodzina fm – 92,00 - Reportaże: niedziela godz. 18:15
Zakopane radio alex fm – 105,2 - Reportaże: poniedziałek pomiędzy godz. 18:30 a 19:30
Zamość katolickie radio zamość fm – 90,1 - Reportaże: piątek godz. 12:30 i powtórka sobota godz. 17:35,
Rozważania Ewangelii – poniedziałek godz. 12:30 i powtórka sobota godz. 17:10
Zbrosza Duża katolickie radio zbrosza duża fm – 95,1 - Reportaże: niedziela pomiędzy godz. 13:00 a 14:00
Podziekowania dla kosciołów
Wsparcie otrzymywane od Kościołów chrześcijańskich jest dla nas
wielką zachętą i potwierdzeniem, że zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa
potrafimy wspólnie podejmować odpowiedzialność za zwiastowanie
Ewangelii w Polsce.
Dziękujemy wszystkim liderom i członkom Wspólnot, z którymi możemy
dzielić perspektywę Bożego Królestwa, jednocześnie nie rezygnując
z bogactwa różnorodności chrześcijańskich tożsamości wyznaniowych.
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do:
• Kościoła Bożego w Chrystusie – Jelenia Góra, Kalisz, Olecko;
• Kościoła Chrześcijan Baptystów – Ostróda;
• Kościoła Dobrego Pasterza – Warszawa;
• Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan – Bydgoszcz, Kamień Pomorski,
Mechowo, Łódź (ul. Celna), Międzyzdroje, Nowy Tomyśl, Piła;
• Kościoła Jezusa Chrystusa Syjon w Rzeszowie;
• Kościoła Wolnych Chrześcijan – Chorzów, Jaworzno, Piasek, Ustroń;
• Kościoła Zielonoświątkowego – Chodzież, Warszawa-Połczyńska, Ustroń;
• Wspólnoty Kościołów Chrystusowych – Kołobrzeg, Sielce;
• Hervormde gemeente Barendrecht;
• Chrześcijańska społeczność Polaków – Mannheim
• Stichting Hulp Oost-Europa (hoe) - Holandia
tu
nas
słychac
AUDYCJE OGÓLNOPOLSKIE:
Trans World Radio Fale krótkie 41 i 49 m. niedziela godz. 7:45 oraz poniedziałek godz. 7:45
RADIA ZAGRANICZNE:
Australia, adelajda pba fm 89,7 fm – piątek godz. 18:00 – audycja „Dobra Nowina”
Australia, perth multi cultural fm – środa godz. 16:30
Australia, sydney radio fm 89,3 fm – niedziela pomiędzy godz. 19:00 a 20:00
USA wpna radio, chicago am – 1490 - niedziela pomiędzy godz. 17:00 -18.00
USA radio źródło illinois am – 1080 - niedziela pomiędzy godz. 20:00 a 22:00
RADIA INTERENTOWE:
radio katolickiej odnowy - Rozważania Ewangelii: od poniedziałku do niedzieli o godz. 8:00, 21:00, 24:00,
Reportaże: sobota i niedziela godz. 1:00, 10:00, 19:00
radio ewangelista - Reportaż: od poniedziałku do piątku godz. 14:00,
Powieść Nicky Cruz opowiada: sobota godz. 21:00 , powtórka w niedz. o 20:00
radio cel - Reportaże od poniedziałku do soboty o godz. 14:20
radio opoka.fm - Emisja od poniedziałku do piątku w blokach pomiędzy 13:00 a 17:00 oraz 20:00 a 23:30
radio chrześcijanin - Reportaż: wtorek, czwartek, niedziela godz. 13:00 i powtórka 19:30;
sobota godz. 13:00; niedziela 13:00 i 19:30 powtórka, Rozważania Ewangelii: wtorek, czwartek godz. 10:30 i powtórka 21:00;
środa, piątek godz. 14:45 i powtórka 21:00; sobota godz. 15:00
Potrzebujemy twojego wsparcia!
Modlitwa
Niezwykle istotną formą wsparcia misji Fundacji Głos Ewangelii jest
modlitwa. Ponieważ wierzymy w prawdziwość słów zapisanych
w Liście Jakuba 5:16 – Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego
– pragniemy zachęcić Cię do modlitwy, aby przez nasze działania
Ewangelia mogła docierać do tych, którzy jeszcze jej nie przyjęli.
Wsparcie
finansowe
Wszelkie działania Fundacji Głos Ewangelii możliwe są dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół takich jak Ty. Regularnie wspierając
fundację dowolną kwotą, pomożesz nam nieść umierającemu światu
przesłanie o Drodze, Prawdzie i Życiu.
Konto
bankowe
48 1240 6218 1111 0000 4623 7530
Tytułem: Darowizna na cele statutowe Fundacji
Każdy darczyńca otrzymuje roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji Głos Ewangelii.
Odwiedź nas
w internecie
• rozważania Ewangelii, kazania, wykłady, reportaże
i aktualności www.gospel.pl
• chrześcijański sklep Fundacji Głos Ewangelii www.gospel.pl/sklep
• tu znajdziesz profil Fundacji wraz z najnowszymi zdjęciami
z jej działań www.facebook.com
Biuro
Fundacja Głos Ewangelii
ul. Zagórna 10, 00-441 Warszawa,
tel/fax: (022) 621 28 38, e-mail: [email protected]
Biuro czynne: poniedziałek–piątek / 08:00–16:00
20 . 21
www.gospel.pl
zdjęcia: Tomasz Iwański, Paulina Wawulska, fge

Podobne dokumenty