OGŁOSZENIE – STYPENDIUM DOKTORANCKIE W RAMACH

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE – STYPENDIUM DOKTORANCKIE W RAMACH
OGŁOSZENIE – STYPENDIUM DOKTORANCKIE W RAMACH GRANTU NCN
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Opis zadań:
Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN OPUS pt. „Czynniki warunkujące
dezercje samic u socjalnie monogamicznego gatunku ptaka z wysokimi nakładami na opiekę
rodzicielską – na przykładzie rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida”.
Obowiązki
- Prowadzenie badań terenowych na stawach w okolicach Zatora i Oświęcimia (możliwość zakwaterowania
w ramach grantu): chwytanie i obrączkowanie ptaków, pobieranie tkanek, prowadzenie obserwacji
behawioralnych, prowadzenie badań przy użyciu telemetrii VHF oraz eksperymentów terenowych.
- Prowadzenie badań molekularnych, analiza danych i przygotowanie publikacji.
Wymagania:
- Tytuł magistra biologii środowiskowej (biologia, ekologia, geografia) uzyskany w terminie do 30.06.2016.
- Umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w pracy w terenie z ptakami (mile widziane uprawnienia do
obrączkowania ptaków), odporność na trudne warunki terenowe.
- Znajomość statystyki oraz języka angielskiego.
- Silna motywacja do pracy i rozwoju naukowego.
- Umiejętność pisania publikacji naukowych oraz aplikowania o fundusze.
- Dyspozycyjność w okresie badań terenowych.
- Prawo jazdy (ew. deklaracja jego uzyskania w krótkim czasie).
- Przyjęcie na studia doktoranckie w Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w
Krakowie, planowany termin składania podań 31.07.2016 r.
Możliwości
- Nauka nowoczesnych metod i technik stosowanych w ekologii.
- Wykonanie całości lub części badań do rozprawy doktorskiej w ramach grantu.
- Możliwość współautorstwa publikacji powstałych w efekcie realizacji grantu.
- Dostęp do podstawowego wyposażenia.
- Praca w jednym z najciekawszych ornitologicznie obszarów Polski.
Dodatkowe informacje:
I ETAP zatrudnienia: 15.05.2016 – 15.09.2016 – praca w terenie, wynagrodzenie 2000 zł netto/miesiąc.
II ETAP zatrudnienia: od 01.10.2016 przez 24 miesiące – stypendium doktoranckie – po przyjęciu na studium
doktoranckie (termin składania podań 31.07.2016). Wynagrodzenie 2350 zł brutto/miesiąc – stypendium nie
podlega opodatkowaniu.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:
dr Mateusz Ledwoń tel. 507583510, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie,
Sławkowska 17, 31-016 Kraków, e-mail: [email protected]
Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN
http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, opis osiągnięć naukowych (łącznie z listą publikacji) oraz
zainteresowań, życiorys, list polecający (lub dane kontaktowe do wcześniejszego opiekuna naukowego).
Termin składania ofert: 01 marzec 2016
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną (PDF, w tytule maila proszę wpisać „stypendium_nazwisko”)
i tradycyjną (wersja podpisana).

Podobne dokumenty