Laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - Archiwum

Komentarze

Transkrypt

Laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - Archiwum
LAUREACI OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
I Olimpiada – 1971
XVII Olimpiada - 1987
XXXIII Olimpiada - 2003
II Olimpiada - 1972
XVIII Olimpiada - 1988
XXXIV Olimpiada - 2004
III Olimpiada - 1973
XIX Olimpiada - 1989
XXXV Olimpiada - 2005
IV Olimpiada - 1974
XX Olimpiada - 1990
XXXVI Olimpiada - 2006
V Olimpiada - 1975
XXI Olimpiada - 1991
XXXVII Olimpiada - 2007
VI Olimpiada - 1976
XXII Olimpiada - 1992
XXXVIII Olimpiada - 2008
VII Olimpiada - 1977
XXIII Olimpiada - 1993
XXXIX Olimpiada - 2009
VIII Olimpiada - 1978
XXIV Olimpiada - 1994
XL Olimpiada - 2010
IX Olimpiada - 1979
XXV Olimpiada - 1995
Laureaci spoza kraju
X Olimpiada - 1980
XXVI Olimpiada - 1996
XI Olimpiada - 1981
XXVII Olimpiada - 1997
XII Olimpiada - 1982
XXVIII Olimpiada - 1998
XIII Olimpiada - 1983
XXIX Olimpiada - 1999
XIV Olimpiada - 1984
XXX Olimpiada - 2000
XV Olimpiada - 1985
XXXI Olimpiada - 2001
XVI Olimpiada - 1986
XXXII Olimpiada - 2002
Zwycięzcy spoza Polski
wyróżnieni stypendium Rządu
RP (2003)
Zwycięzcy spoza Polski
wyróżnieni stypendium Rządu
RP (2002)
Zwycięzcy spoza Polski
wyróżnieni stypendium Rządu
RP (2001)
powrót do spisu
I Olimpiada – 1971
Lp. Imię i nazwisko laureata,
klasa
1. Maria Walecka
IV
2. Marian Stala
IV
3. Barbara Stawicka
IV
4. Bożena Mądra
IV
5. Elżbieta Jędraszczyk
IV
6. Zbigniew Bauer
IV
7. Elżbieta Nowicka
IV
8. Anna Urbanowicz
IV
9. Ewa Bańkowska
III
10. Zbigniew Adamski
IV
11. Adam Szostkiewicz
IV
12. Grażyna Halkiewicz
IV
13. Elżbieta Fajst
IV
14. Katarzyna Młynarczyk
IV
Szkoła
Miejscowość
XVI LO im.
S. Sempołowskiej
XLVI LO
Warszawa
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Halina Bartnicka
Tarnobrzeg
mgr Bronisława Orzeł
I LO im.
K. Marcinkowskiego
LO
Poznań
dr Lech Słowiński
Rawicz
mgr Anna Ast
IX LO im.
J. Dąbrowskiego
LO im. S.
Żeromskiego
LO
Łódź
mgr Danuta
Stefanowicz
mgr Domicela Lewtak
XXXIII LO im.
M. Kopernika
II LO im.
M. Konopnickiej
III LO im.
A. Mickiewicza
II LO im.
K. Świerczewskiego
LO
Warszawa
Ełk
Modlin
Inowrocław
Wrocław
Zabrze
Więcbork
XLVII LO im.
Warszawa
S. Wyspiańskiego
LO im. T. Kościuszki Mysłowice
mgr Halina
Dołęgowska
dr Krystyna Żebrowska
mgr Małgorzata
Klimińska
mgr Marian Bednarek
Mgr Stefania
Grzybowska
mgr Waldemar
Liedkiewicz
mgr Elżbieta Świderska
mgr Janina Pudełkowa
powrót do spisu
powrót do spisu
II Olimpiada - 1972
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Bronisław Maj
IV
Zofia Badura
IV
Piotr Łaguna
IV
Jolanta Mackiewicz
IV
Małgorzata
Konarzewska
IV
Witold Siemaszkiewicz
IV
Grażyna Buksińska
IV
Krystyna Magdalena
Libura
IV
Lidia Rola
IV
Jerzy Bukowski
III
Jarosław Sander
IV
Leszek Kolankiewicz
IV
Ewa Graczyk
IV
Ewa Mioduszewska
IV
Małgorzata Filipiak
IV
Joanna Łabuś
IV
Ewa Skorupska
IV
Małgorzata Hans
IV
Szkoła
XV LO
Łódź
I LO im.
M. Kopernika
IV LO im.
T. Chałubińskiego
III LO im. Marynarki
Wojennej
XV LO im.
Narcyzy
Żmichowskiej
LO
Opole
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Barbara
Reunschussel
mgr Helena Cięciel
Radom
mgr Stanisław Medyński
Gdynia
mgr Wanda Dworaczek
Warszawa
mgr Barbara Kryda
Nowy Targ
Mgr Stanisława Wilgusz
LO
Kraśnik
Lubelski
Sanok
mgr Stefania
Walknowska
mgr Wiesław Robel
VI LO im.
J. Kochanowskiego
I LO im.
B. Nowodworskiego
IV LO im.
T. Chałubińskiego
LO
Radom
mgr Hanna Juszczak
Kraków
mgr Karolina Talarowa
Radom
mgr Jan Zakrzewski
Lipno
mgr Zofia Korszeń
I LO im. Zasłużonych
Ludzi Morza
XLV LO im.
R. Traugutta
XXXIII LO im.
M. Kopernika
II LO im. E. Plater
Gdynia
mgr Zofia Niedźwiedzka
Warszawa
Warszawa
mgr Elżbieta
Marcinkowska
dr Krystyna Żebrowska
Sosnowiec
mgr Emilia Morawska
LO
Szamotuły
mgr Ewa Krygier
I LO
Pabianice
mgr Zofia Tomaszewska
II LO
Miejscowość
powrót do spisu
powrót do spisu
III Olimpiada - 1973
Imię i nazwisko
laureata, klasa
1. Mariusz Wesołowski
IV
2. Ewa Myszka
IV
3. Krzysztof
Pleśniarowicz
IV
4. Violetta Bannich
IV
5. Krzysztof Krubski
IV
6. Piotr Bratkowski
IV
7. Jacek Bunsch
IV
8. Piotr Bikont
IV
9. Irena Jelonkiewicz
IV
10. Lech Biały
IV
11. Bogusław Dopart
IV
Szkoła
XIII LO
Kraków
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Barbara Dyduch
XXX LO im.
J. Krasickiego
III LO
Łódź
mgr Barbara Parniewska
Rzeszów
mgr Maria Kleczkowska
III LO im. Marynarki
Wojennej
VIII LO im.
A. Asnyka
V LO im.
Ks. J. Poniatowskiego
II LO im.
J. Sobieskiego
V LO im.
J. Jasińskiego
XLI LO im.
J. Lelewela
LO „Małachowianka”
Gdynia
mgr Wanda Dworaczek
Łódź
mgr Aleksandra
Wiktorowska
mgr Zofia Boniecka
LO
Brzozów
mgr Anna Zalot
woj.
Rzeszowskie
Łódź
mgr Hanna Zaborowska
Lp.
12. Elżbieta Grajewska
IV
13. Maria Steinke
IV
Wyróżnieni:
Dorota Cirlić
Halina Kreid
Urszula Peńsko
Andrzej Fabianowski
III LO im.
T. Kościuszki
LO im. Filomatów
Chojnickich
XVII LO im.
A. Frycza
Modrzewskiego
XLII LO im.
M. Konopnickiej
Miejscowość
Warszawa
Kraków
Wrocław
mgr Bronisława
Cierniak
mgr Barbara Josiak
Warszawa
mgr Wanda Frenkiel
Płock
mgr Stefania Załęska
Chojnice
woj.
Bydgoskie
mgr Maria Winowska
Warszawa
mgr Maria Mazur
Warszawa
mgr T. Wiśniewska
mgr M. Żytomirska
powrót do spisu
powrót do spisu
IV Olimpiada - 1974
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Jolanta Bąk
III
Janina Sławińska
III
Leszek Engelking
IV
Anna Rżysko
IV
Marek Żmiejewski
IV
Jerzy Smulski
III
Tomasz Nowak
III
Irena Jarosz
IV
Andrzej Gradzik
IV
Anna Kamińska
IV
Maciej Stasiński
IV
Piotr Domański
III
Paweł Kuczyński
IV
Andrzej Borkiewicz
IV
Wojciech Lipowicz
IV
Sławomir Głowacki
IV
Dorota Wolska
IV
Anna Okulicz
IV
Szkoła
II LO im.
K. I. Gałczyńskiego
XLIV LO im.
A. Dobiszewskiego
LO
XVII LO im.
A. Frycza
Modrzewskiego
II LO
LO
LO im.
S. Żeromskiego
LO Oddziału Gwardii
Ludowej im.
T. Kościuszki
LO im.
E. Dembowskiego
XV LO im.
N. Żmichowskiej
XLV LO im.
R. Traugutta
XXXIII LO im.
M. Kopernika
XLII LO im.
M. Konopnickiej
II LO im.
W. Majakowskiego
I LO im. K. Libelta
LO im.
S. Żeromskiego
V LO im.
J. Jasińskiego
XVI LO im.
S. Sempołowskiej
Miejscowość
Olsztyn
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Halina Wieczorek
Warszawa
mgr Janina Hoffmanowa
Brwinów
woj. warsz.
Warszawa
mgr Aniela Cieńska
Białystok
mgr Zofia Turecka
Sierpc woj.
warsz.
Kwidzyn
mgr Antonina
Girszewska
mgr Stanisław
Bortnowski
mgr Maria Wójcik
Kraśnik
Lubelski
mgr Halina Polaszek
Zielona
Góra
Warszawa
mgr Danuta Najbar
Warszawa
Warszawa
mgr Elżbieta
Marcinkowska
Dr Krystyna Żebrowska
Warszawa
mgr Teresa Wiśniewska
Zawiercie
mgr Władysława
Sawicka
mgr Halina Żurawska
Poznań
Żyrardów
mgr Barbara Luftowa
Wrocław
mgr Władysława
Mielcarek
mgr Teresa Miodkowa
Warszawa
mgr Janina Kędzierska
powrót do spisu
powrót do spisu
V Olimpiada - 1975
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
16.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Józef Wróbel
IV
Grażyna Borkowska
IV
Cecylia Kowalska
IV
Elżbieta Kiślak
IV
Joanna Pawuła
IV
Kinga Zygma
III
Grzegorz Kubski
IV
Agnieszka Magdziak
IV
Paweł Ozdowski
IV
Eugeniusz Biskup
IV
Maria Januszko
III
Małgorzata
Goszczyńska
IV
Magdalena Ogonowska
IV
Joanna Skórnicka
IV
Arleta Adamska
III
Dorota Walasek
IV
Szkoła
Miejscowość
I LO im.
K. Brodzińskiego
V LO im. A. Asnyka
Tarnów
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Barbara Paluch
Szczecin
mgr Teresa Bogucka
XXXI LO im.
L. Zamenhofa
I LO im.
E. Dembowskiego
LO im. S. Staszica
Łódź
mgr Anna Karczewska
VIII LO im.
S. Wyspiańskiego
VIII LO im.
A. Mickiewicza
IX LO im.
K. Hoffmanowej
VI LO im.
I. J. Paderewskiego
LO im Powstańców
Śląskich
XLII LO im.
M. Konopnickiej
I LO im.
L. Waryńskiego
Kraków
Bydgoszcz
mgr Halina
Pudełkowicz
mgr Zofia Księska
XXXIII LO im.
M. Kopernika
XV LO im.
N. Żmichowskiej
VI LO im.
S. Czarnieckiego
IV LO im.
A. Mickiewicza
Warszawa
dr Krystyna Żebrowska
Warszawa
mgr Barbara Luftowa
Szczecin
mgr Janina Biegańska
Warszawa
Mgr Barbara Jasińska
Zielona Góra mgr Daniela Bieława
Pleszew
Poznań
mgr Ludmiła
Jabczyńska
mgr Zofia Piotrowska
Warszawa
mgr Zofia
Modlibowska
mgr Teresa Holzer
Poznań
mgr Helena B. Materny
Radzionków mgr Zofia Szymańska
Warszawa
powrót do spisu
powrót do spisu
VI Olimpiada - 1976
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Urszula Makowska
IV
Izolda Topp
IV
Elżbieta Szlufik
IV
Dorota Pawlak
IV
Kwiryna Ziemba
IV
Jolanta Plucińska
IV
Maria Narbutt
IV
Teresa Anna Kosyra
IV
Elżbieta Świerzewicz
III
Hanna Marcinek
IV
Grażyna Waligórska
III
Elżbieta Kuczko
IV
Joanna Józefowicz
IV
Agnieszka Grabińska
IV
Beata Soja
IV
Ewa Burzawa
IV
Bożena Garbarska
IV
Małgorzata Ziółkowska
IV
Tomasz Misiak
IV
Agnieszka Wycisk
IV
Iwona Mokrzanowska
III
Krzysztof Jachimczak
IV
Szkoła
III LO im.
J. Sowińskiego
XII LO im. Bolesława
Chrobrego
V LO m.
P. Ściegiennego
I LO im. S. Staszica
Warszawa
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Joanna Konic
Wrocław
mgr Anna Patrzałek
Kielce
mgr Maria Meducka
Lublin
mgr Barbara Kołątaj
IX LO im. Giuseppe
di Vittorio
II LO
Gdańsk
XVI LO im.
S. Sempołowskiej
LO
Warszawa
mgr Marian
Waszkiewicz
mgr Jadwiga
Czugajewska
mgr Janina Kędzierska
LO im.
A. Mickiewicza
I LO im.
K. Marcinkowskiego
LO
Miejscowość
Radomsko
Szymanów mgr Zofia Wesołowska
woj. Łódzkie
Prudnik
mgr Andrzej Pajor
Poznań
mgr Zofia Lewicka
Oświęcim
mgr Urszula Waligórska
XI LO im.
S. Konarskiego
XV LO im.
N. Żmichowskiej
XLIX LO im.
Z. Modzelewskiego
III LO im.
M. Fornalskiej
I LO im.
S. Konarskigo
V LO im.
Ks. J. Poniatowskiego
LO im. J. Krasickiego
Wrocław
mgr Bogumiła Frąszczak
Warszawa
mgr Barbara Kryda
Warszawa
mgr Joanna Kosmala
Białystok
Rzeszów
mgr Halina
Kożuchowska
mgr Lidia Wal
Warszawa
mgr Barbara Królak
Łask
mgr Jadwiga Kacprzak
IX LO im.
J. Dąbrowskiego
I LO im.
J. Kasprowicza
LO im. Bolesława
Chrobrego
I LO im. Ks. Elżbiety
Łódź
mgr Danuta Stefanowicz
Racibórz
mgr Józef Koloska
Kłodzko
mgr Czesław Dutka
Szczecinek
mgr Danuta Kubiak
23. Agnieszka Piotrowska
IV
24. Marek Szylko
IV
25. Mirosław Woźniak
IV
I LO im.
M. SkłodowskiejCurie
I LO im.
E. Dembowskiego
I LO im. B. Prusa
Sopot
mgr Mieczysław
Łukasiak
Zielona
Góra
Siedlce
mgr Cecylia Wryk
mgr Ewa Matysiak
powrót do spisu
powrót do spisu
VII Olimpiada - 1977
Imię i nazwisko
laureata, klasa
1. Barbara Marczuk
IV
2. Marek Kowalczyk
IV
3. Wojciech M.
Marchwica
IV
4. Anna Nasiłowska
IV
5. Renata Sowińska
IV
6. Leonard Cichos
III
7. Małgorzata Sugiera
IV
8. Paweł Edelman
IV
9. Barbara Twardzik
IV
10. Paweł Siekierski
IV
11. Jerzy Makselon
IV
Lp.
12. Krzysztof Bak
IV
13. Małgorzata Krawczyk
III
14. Mariola Czaja
IV
15. Joanna Pietrzak
III
16. Mirosław Kruk
IV
17. Ewa Szeląg
IV
Szkoła
Miejscowość
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Anna Baniecka
LO im.
W. Broniewskiego
III LO im.
M. Kopernika
I LO im.
B. Nowodworskiego
Bolesławiec
Śląski
Szczecin
Kraków
mgr Zbigniew Mazurek
IV LO im.
A. Mickiewicza
II LO im.
S. Żeromskiego
LO im. Powstańców
Śląskich
I LO im. B. Pusa
Warszawa
Tomaszów
Mazowiecki
Rybnik
mgr Genowefa
Sierzpowska
mgr Barbara WinczuraJeżak
mgr Alicja Godlewska
Siedlce
mgr Sabina Gradacka
XXIV LO im. M.
Łódź
Skłodowskiej-Curie
LO im. M. Kopernika Cieszyn
mgr Maria Nowicka
mgr Zofia Sikorska
XLVII LO im.
S. Wyspiańskiego
Zespół Szkół
Elektronicznych im.
F. Dzierżyńskiego
II LO im.
J. Sobieskiego
LO im. T. Kościuszki
Warszawa
mgr Joanna
Gawlikowska
mgr Irena Goszko
Gliwice
mgr Irena Pluskiewicz
Kraków
mgr Zofia Rychel
XXVI LO im.
M.Fornalskiej
I LO im.
J. Słowackiego
LO im. T. Kościuszki
Łódź
LO im.
A. Zawadzkiego
Krzeszowice mgr Maria Urbanek
Elbląg
mgr Magdalena
Starzycka
Mgr Irena Gryszka
Wieluń
mgr Alina Kaczmarek
Grójec k.
Warszawy
mgr Jolanta Kurylska
powrót do spisu
powrót do spisu
VIII Olimpiada - 1978
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Mirosław Nycz
IV
Piotr Brożyna
IV
Jadwiga Linde
IV
Tomasz Kozłowski
IV
Stefan Wrzosek
IV
Halina Fedyna
IV
Daniel Zych
IV
Igor Koterla
III
Jacek Rybicki
IV
Tomasz Lewandowski
III
Mirosław Bańko
IV
Jan Kiełbasa
IV
Zdzisław Raczyński
IV
Maciej Strzembosz
III
Renata Barzycka
IV
Jacek Stróżniak
IV
Alina Kamińska
IV
Jarosław Zalesiński
IV
Jarosław Gugała
IV
Tomasz Tyczyński
III
Izabella Zatorska
IV
Szkoła
Miejscowość
LO im.
S. Wyspiańskiego
XLII LO im.
M. Konopnickiej
XXXIII LO im.
M. Kopernika
II LO im.
J. Sobieskiego
I LO im.
J. I. Kraszewskiego
XL LO im.
S. Żeromskiego
I LO im.
J. Słowackiego
II LO im. Piastów
Śląskich
IX LO im. Giuseppe
di Vittorio
III LO im.
M. Konopnickiej
XIV LO im.
K. Gottwalda
III LO im. S. Batorego
Kęty woj.
Bielskie
Warszawa
LO im. Komisji
Edukacji Narodowej
XVI LO im.
S. Sempołowskiej
XII LO im. Bolesława
Chrobrego
LO im. B. Prusa
Siemiatycze
II LO im.
M. Kopernika
VII LO im.
J. Wybickiego
LO im. Komisji
Edukacji Narodowej
IV LO im.
T. Chałubińskiego
XV LO im.
N. Żmichowskiej
Bydgoszcz
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Irena Droździk
mgr Teresa Wiśniewska
Warszawa
dr Krystyna Żebrowska
Kraków
mgr Kazimiera Uryga
Biała
Podlaska
Warszawa
mgr Teresa Bijczewska
mgr Alicja Kalbarczyk
Częstochowa mgr Maria Bankiewicz
Wrocław
Włocławek
mgr Genowefa
Bawolska
mgr Marian
Waszkiewicz
mgr Ewa Gawrysiak
Warszawa
mgr Maria Kalinowska
Chorzów
Warszawa
mgr Celestyna
Konieczna
mgr Walentyna
Oniszczuk
mgr Janina Pichalska
Wrocław
mgr Krystyna Niemiec
Żary
mgr Roman
Bojanowski
mgr Urszula
Remblewska
mgr Jolanta
Szatkowska
mgr Stanisława
Waligóra-Świda
mgr Stanisław
Medyński
dr Barbara Kryda
Gdańsk
Gdańsk
Biskupiec
Radom
Warszawa
powrót do spisu
powrót do spisu
IX Olimpiada - 1979
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Hanna Danieluk
IV
Rafał Kwiatkowski
IV
Bożena Wojciechowska
IV
Wojciech Głębiowski
IV
Jakub Szymon Pigoń
IV
Małgorzata Kowalska
III
Dorota Heck
III
Marek Wilczyński
IV
Piotr Siemion
III
Barbara Gawrońska
IV
Urszula Moszkowska
III
Ewa Kaczor
IV
Ewa Pryma
IV
Małgorzata Nawrocka
III
Adam Kuź
IV
Bożena Kozłowska
IV
Barbara Dąbrowska
IV
Joanna Kuhn
III
Maria Malujdy
IV
Szkoła
Miejscowość
Poznań
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Małgorzata
Wyspiańska
mgr Jolanta Baszyńska
Sosnowiec
mgr Ewa Gawęcka
Warszawa
mgr Iwona Kopcińska
Wrocław
mgr Genowefa
Bawolska
mgr Józef Boryszewski
II LO im.
H. Modrzejewskiej
II LO im.
H. Modrzejewskiej
III LO im. B. Prusa
Poznań
XIX LO im.
Powstańców
Warszawy
II LO im. Piastów
Śląskich
LO im. T. Kościuszki
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
III LO im. Marynarki
Wojennej
IX LO im.
J. Słowackiego
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
I LO im. J. Długosza
Bielsk
Podlaski
Wrocław
mgr Maria Bursztyn
Gdynia
mgr Wanda Dworaczek
Wrocław
mgr Alicja Maciuk
Słupsk
mgr Halina Sznigir
Nowy Sącz
mgr Anna Listwan
X LO im. Komisji
Edukacji Narodowej
XXVI LO im.
M. Fornalskiej
II LO im.
H. Modrzejewskiej
LO
Kraków
mgr Jadwiga Jerschina
Łódź
Szamotuły
mgr Jadwiga
Perkowska
mgr Małgorzata
Wyspiańska
mgr Ewa Krygier
I LO im.
A. Mickiewicza
I LO im.
M. Kopernika
VI LO im.
W. Sierpińskiego
VI LO im.
I. Paderewskiego
Olsztyn
mgr Ewa Przybyłowska
Gdańsk
mgr Teresa Czajkowska
Gdynia
mgr Teresa Tor
Poznań
mgr Krystyna
Alexiewicz
powrót do spisu
Poznań
powrót do spisu
X Olimpiada - 1980
Lp.
1.
2.
3.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Tomasz Popławski
IV
Dorota Latour
IV
Anna Czabanowska
III
4.
Ziemowit Pazda
IV
5.
Jan Strzałka
IV
Jan Jędrzejewski
IV
Magdalena Monczka
IV
Magdalena Zabielska
IV
Piotr Śliwiński
III
Iwona Beata Zielińska
IV
Andrzej Klimczak
IV
Piotr Wilczek
IV
Małgorzata Grzebień
IV
Kaja Szwykowska
IV
Grzegorz Niziołek
III
Jolanta Kusa
IV
Roman Dąbrowski
IV
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Szkoła
Miejscowość
Kraków
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Maria Zieziula i
Halina Kożuchowska
mgr Grażyna
Ziółkowska
mgr Wanda Żychowska
Wrocław
mgr Elżbieta Pietraszko
Żary
mgr Elżbieta
Laskowska
mgr Ewa Toś
III LO im.
M. Fornalskiej
VIII LO im.
A. Mickiewicza
XIII LO im.
Bohaterów
Westerplatte
VIII LO im.
Bolesława
Krzywoustego
LO im. B. Prusa
Białystok
XII LO m.
S. Wyspiańskiego
II LO im. S. Staszica
Łódź
VII LO im.
J. Słowackiego
I LO im.
A. Zawadzkiego
I LO im. Bolesława
Krzywoustego
LO im. T. Kościuszki
Warszawa
Turek
mgr J. Rowińska
III LO im.
A. Mickiewicza
LO
Katowice
Strzyżów
mgr Elżbieta
Paczkowska
mgr Barbara Pająk
XLIII LO im.
A. Struga
III LO im.
A. Mickiewicza
LO im. I Armii
Wojska Polskiego
LO im. Króla
S. Leszczyńskiego
Warszawa
mgr R. Rosa
Wrocław
mgr Marian Bednarek
Drawsko
Pomorskie
Jasło
mgr Stanisław Mroczko
Poznań
Starachowice mgr Felicja Korpanty
mgr Barbara Cyrzyk
Ostrów
mgr Łucja Huzarewicz
Wielkopolski
Słupsk
mgr Halina Sznigir
mgr Stanisława Rak
powrót do spisu
powrót do spisu
XI Olimpiada - 1981
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Jerzy Sosnowski
IV
Jacek Zychowicz
III
Katarzyna Ławniczak
III
Lidia Mamica
IV
Jolanta Pachocka
IV
Adam Pawłowicz
IV
Mariusz Sielski
IV
Małgorzata Suska
IV
Dariusz Tołczyk
IV
Cezary Nowicki
IV
Aleksandra Wolska
III
Alicja Jaworska
IV
Przemysław Czapliński
IV
Halina Głód
IV
Tomasz Wolańczyk
III
Tycjan Gołuński
IV
Antoni Bobrowski
IV
Tadeusz Jagodziński
IV
Włodzimierz
Kalinowski
IV
Małgorzata Wołek
IV
Beata Baczyńska
IV
Szkoła
Miejscowość
XXXIII LO im.
Warszawa
M. Kopernika
VI LO im. T. Reytana Warszawa
VI LO im. Zygmunta
Augusta
LO im.
S. Wyspiańskiego
II LO im.
H. Modrzejewskiej
I LO im.
M. Kopernika
LO im. M. Kopernika
Białystok
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Ireneusz Gugulski
mgr Irena Barańska
Kęty
mgr Zenobia
Zaborowska
mgr Irena Droździk
Poznań
mgr Henryka Jaworska
Gdańsk
mgr Teresa Czajkowska
Jarosław
mgr Jadwiga Dyr.
XXXI LO im.
L. Zamenhofa
XI LO im. M. Reja
Łódź
mgr Joanna Nalewajko
Warszawa
I LO im. S. Staszica
Lublin
mgr Stanisława
Drozdowska
mgr Izabela Zalewska
Prywatne LO SS
Urszulanek
LO im.
J. Dąbrowskiego
I LO im.
K. Marcinkowskiego
LO
Wrocław
mgr Zofia Wysocka
Zielona Góra mgr Danuta Mirecka
Poznań
mgr Elżbieta Urna
Dukla
mgr Edward Klein
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
I LO im. M.
Skłodowskiej-Curie
LO im.
M. Konopnickiej
II LO im. R. Traugutta
Złotoryja
Sopot
mgr Bronisława
Seredyńska
mgr Ewa Zięborak
Zamość
mgr Maria Markiewicz
LO im. T. Kościuszki
Jarocin
mgr Laura
Paluszkiewicz
LO im. F. Chopina
Sochaczew
mgr Halina Kisielska
III LO im. Marynarki
Wojennej
Gdynia
mgr Danuta Wylot
Częstochowa mgr Gustaw Gracki
22. Piotr Bołtuć
IV
23. Janusz Wróblewski
LIII LO
Warszawa
Stowarzyszenia „Pax”
XLV LO im. R.
Warszawa
Traugutta
mgr Halina Siwińska
mgr Maria ZaleskaGurnik
powrót do spisu
powrót do spisu
XII Olimpiada - 1982
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Paweł Więckowski
IV
Aleksandra Dorobis
IV
Tomasz Woźniak
III
Mirosław Derewońko
IV
Magdalena Zaborowska
IV
Tomasz Baranowski
III
Bronisław Drąg
IV
Michał Rusiecki
IV
Dorota Adamusiak
IV
Marzena Korzeńska
IV
Janusz Ruszkowski
IV
Waleria Anna
Szydłowska
Marek Maziuk
IV
Bogumiła Stróżyk
IV
Małgorzata Frankiewicz
IV
Małgorzata
Waśniewska
IV
Krzysztof Pawlak
IV
Małgorzata Zielazek
IV
Małgorzata Kucia
IV
Andrzej Krzewicki
III
Szkoła
Miejscowość
I LO im.
Łódź
M. Kopernika
I LO im. Powstańców Rybnik
Śląskich
I LO im. S. Staszica
Lublin
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Bożena Staniecka
mgr Alicja Godlewska
mgr Alicja Witkowska
LO im. T. Kościuszki
Łomża
IV LO im.
H. Sawickiej
VI LO im. Króla
Zygmunta Augusta
LO im.
S. Goszczyńskiego
VI LO im. T. Reytana
Kielce
mgr Lucyna
Duchnowska
mgr Barbara Ziomek
Białystok
mgr Jadwiga Becela
Nowy Targ
mgr Jan Gil
Warszawa
mgr Ireneusz Gugulski
XXVI LO im.
M. Fornalskiej
IV LO im.
H. Sawickiej
VIII LO im.
A. Mickiewicza
XV LO im.
N. Żmichowskiej
LO im. Kazimierza
Jagiellończyka
IV LO im. Komisji
Edukacji Narodowej
V LO im.
A. Witkowskiego
XI LO im. M. Reja
Łódź
Poznań
mgr Magdalena
Płauszewska
mgr Barbara
Sierakowska
mgr Zofia Modliborska
Warszawa
mgr Barbara Luftowa
Lidzbark
Warmiński
Poznań
mgr Irena Gorczyca
Kraków
mgr Jadwiga Krengiel
Warszawa
mgr Witold Kaliński
II LO im. Komisji
Edukacji Narodowej
V LO im.
M. Koszutskiej
I LO im.
S. Sempołowskiej
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. Komisji Edukacji
Narodowej
Puławy
mgr Renata Siedlaczek
Poznań
mgr Małgorzata
Radlińska
dr Janina Sikorska
Kielce
Tarnowskie
Góry
Paczków
mgr Barbara Ginter
mgr Władysława
Kłębczyk
21. Monika Trzaskowska
III
22. Artur Żywiołek
IV
II LO im. Mieszka I
IX LO im. P. Findera
Szczecin
mgr Leokadia
Kaczyńska
Częstochowa mgr Halina Wieczorek
powrót do spisu
powrót do spisu
XIII Olimpiada - 1983
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Jacek Lang
IV
Joanna Wiśnicka
IV
Ludmiła Łogiewa
IV
Ewa Horodyska
IV
Magdalena Marszałek
IV
Katarzyna Makowska
III
Katarzyna Nogły
IV
Anna Strupczewska
IV
Małgorzata Starzyńska
IV
Robert Tomaś
IV
Robert Reszke
IV
Wojciech Czuchnowski
IV
Tomasz Kotwicki
IV
14. Piotr Łuszczykiewicz
IV
15. Wojciech Strojny
IV
16. Grażyna Jadwiszczak
IV
17. Katarzyna Ślaska
IV
18. Tomasz Merta
III
19. Paulina Kewes
IV
20. Barbara Padło
IV
21. Edyta Sytnik
IV
Szkoła
Miejscowość
III LO im.
Poznań
M. Kasprzaka
II LO im. S. Batorego Warszawa
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Bronisława
Kaźmierska
mgr Ewa Śledziewska
LO im.
L. Kruczkowskiego
IV LO im. S. Anioła
Tychy
mgr Urszula Mandera
Tarnów
III LO im.
J. Kochanowskiego
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
II LO im.
H. Sawickiej
X LO im. Królowej
Jadwigi
I LO im. S. Staszica
Kraków
mgr Aleksandra
Twardy
mgr Jan Kamiński
Wrocław
mgr Maria Bursztyn
Rybnik
mgr Anna Bielica
Warszawa
mgr Arkadiusz
Toczyłowski
mgr Alicja Witkowska
Lublin
II LO im. R. Traugutta Częstochowa mgr Jadwiga
Wrzaszczyk
LO
Radzyń
mgr Teresa Ostasiewicz
Podlaski
I LO im. Powstańców Rybnik
mgr Wanda Świtała
Śląskich
Zespół Szkół
Świebodzin mgr Barbara
Ogólnokształcących
Lewandowska
im. H. Sienkiewicza
I LO im. A. Asnyka
Kalisz
mgr Maria Kostrzewa
V LO im.
A. Witkowskiego
III LO im.
M. Kopernika
XLVII LO im.
S. Wyspiańskiego
IV LO im.
H. Sawickiej
III LO im. Marynarki
Wojennej
II LO im.
M. Kopernika
I LO im.
A. Mickiewicza
Kraków
Kalisz
mgr Aleksandra
Marcińska
mgr Adela Przybył
Warszawa
mgr Elżbieta Świderska
Kielce
mgr Barbara Strzetelska
Gdynia
mgr Urszula Wylot
Włocławek
mgr Zenobia Lewicka
Białystok
mgr Grażyna Złocka
22. Ewa Dolczewska
V
23. Monika Machlejd
IV
24. Anna Hazuka
IV
25. Mirosława Koszarska
IV
26. Cezary Rudzki
IV
27. Mariola Mackiewicz
IV
28. Maciej Nowak
IV
IX LO im.
J. Słowackiego
IX LO im
K. Hoffmanowej
III LO im. Unii
Lubelskiej
II LO im. S. Staszica
Wrocław
mgr Alicja Maciuk
Warszawa
mgr Teresa Holzer
Lublin
mgr Adam Sielanko
Starachowice mgr Felicja Korpanty
I LO im.
Chełm
S. Czarnieckiego
I LO im.
Olsztyn
A. Mickiewicza
II LO im. S. Batorego Warszawa
Mgr Anna Moryl
mgr Ewa Przybyłowska
mgr Ewa Śledziewska
powrót do spisu
powrót do spisu
XIV Olimpiada - 1984
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Beata Adamek
IV
Maciej Nowicki
IV
Agnieszka Przybylska
IV
Rafał Wiśniewski
IV
Ilona Błocian
IV
Karolina Balcerowska
IV
Ludwik Sobolewski
IV
Roman Pawłowski
IV
9. Ewa Jędrys
IV
10. Henryk Sułek
IV
8.
11. Dorota Duszyńska
III
12. Izabella Smętek
IV
13. Tomasz Jopkiewicz
IV
14. Łucja Demby
IV
15. Izolda Wiśniewska
IV
16. Piotr Gruszczyński
IV
17. Beata Jermak
IV
18. Dorota Czerner
IV
19. Łukasz Perzyna
IV
20. Agata Turek
III
Szkoła
Miejscowość
I LO im. Gen.
K. Świerczewskiego
II LO im.
M. Konopnickiej
LO im. M. Reja
Wałbrzych
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Renata Mitko
Opole
mgr Krystyna Feusette
Warszawa
XXVI LO im.
M. Fornalskiej
IV LO im.
S. Żeromskiego
LO im. I Dywizji
Kościuszkowskiej
VIII LO im.
Bolesława
Krzywoustego
III LO im.
M. Fornalskiej
LO im. Komisji
Edukacji Narodowej
Zespół Szkół
Elektronicznych im.
Obrońców Poczty
Polskiej
I LO im.
K. Brodzińskiego
XXXIII LO im.
M. Kopernika
VIII LO im.
Władysława IV
LO
Łódź
mgr Katarzyna
Sybilska
mgr Andrzej Kudra
Wrocław
Piaseczno
mgr Roman
Arasimowicz
mgr Elżbieta Trzeciak
Wrocław
mgr Elżbieta Pietraszko
Białystok
mgr Zofia Turecka
Kraków
mgr Jadwiga Jerschina
Jelenia Góra
mgr Jacek Pawłowski
Tarnów
mgr Barbara Paluch
Warszawa
Warszawa
mgr Elżbieta
Konkowska
mgr Elżbieta Krupińska
Olecko
mgr Jan Gastołek
IV LO im.
E. Szczanieckiej
V LO im.
K. Świerczewskiego
II LO im.
J. Śniadeckiego
IX LO im.
J. Słowackiego
II LO im. S. Batorego
Łódź
mgr Halina Karolczak
Toruń
mgr Irena Haczewska
Kielce
mgr Joanna Chałońska
Wrocław
mgr Zofia Sękowska
Warszawa
mgr Anna Grajewska
V LO im.
A. Witkowskiego
Kraków
mgr Jadwiga Krengier
21. Przemysław Znaniecki
IV
22. Jacek Lubecki
IV
23. Jacek Świłło
IV
24. Maciej Krzyżanowski
III
25. Magdalena Palka
IV
26. Dorota Dutsch
IV
27. Dariusz Szeląg
III
28. Piotr Bochyński
III
LO
Środa
mgr Mieczysława
Wielkopolska Mazur
Zielona Góra mgr Danuta Najbar
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. E. Dembowskiego
Zespół Szkół
Oleśnica
Ogólnokształcących
I LO im. S. Staszica
Lublin
V LO im.
A. Witkowskiego
I LO im.
B. Nowodworskiego
LO im. Króla
S. Leszczyńskiego
Państwowe
Technikum Rolnicze
mgr Krystyna Uzarska
mgr Alicja Witkowska
Kraków
mgr jadwiga Krengiel
Kraków
mgr Stanisława
Kontowska
mgr Stanisława Rak
Jasło
Kaczki
Średnie
mgr Barbara Grzelak
powrót do spisu
powrót do spisu
XV Olimpiada - 1985
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Dariusz Kosiński
IV
Renata Soja
IV
Barbara Ustasiak
IV
Dariusz Banek
III
Bgusława Płaczek
IV
Kazimierz Sporoń
IV
Adam Wiedemann
III
Jarosław Borowski
IV
Wojciech Ciura
IV
Dorota KorwinPiotrowska
III
Ewa Stupnicka
IV
Ewa Bork
III
Wojciech Paprocki
III
Agnieszka Jarczewska
III
Małgorzata Winkler
IV
16. Anna Krawczyk
III
17. Agnieszka Piskorska
IV
18. Jolanta Wiśniewska
IV
19. Katarzyna
Niementowska
IV
20. Adam Ubertowski
IV
Szkoła
II LO im.
W. Majakowskiego
I LO im. Gen.
K. Świerczewskiego
I LO im. Gen.
K. Świerczewskiego
II LO im. S. Batorego
Miejscowość
Zawiercie
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Kazimiera Hoły
Wałbrzych
mgr Renata Mitko
Wałbrzych
mgr Renata Mitko
Warszawa
mgr Waldemar Błoński
I LO im. Powstańców Rybnik
Śląskich
II LO
Tarnowskie
Góry
LO im. M. Curie
Ostrzeszów
I LO im.
J. Słowackiego
V LO im.
A. Witkowskiego
V LO im.
A. Witkowskiego
I LO im.
A. Mickiewicza
II LO im. R.
Traugutta
I LO im. S. Staszica
mgr Urszula Halemba
Elbląg
mgr Zdzisława
Wawrzycka
mgr Stanisława Bąk
Kraków
mgr Jadwiga Krengiel
Kraków
mgr Jadwiga Krengiel
II LO im.
Opole
M. Konopnickiej
LO im. J. Wybickiego Kościerzyna
I LO im.
J. Słowackiego
LO im. Kazimierza
Jagiellończyka
LO
mgr Wanda Świtało
mgr Krystyna Feusette
mgr Urszula Stefańska
Elbląg
mgr Irena Gryszka
Sieradz
mgr Włodzimierz
Biernacki
mgr Janina Bramora
Myszków
woj.
Częstochowskie
Olsztyn
mgr Ewa Przybyłowska
Częstochowa mgr Leokadia
Kołodziejczyk
Lublin
mgr Izabela Zalewska
XXI LO im.
H. Kołłątaja
Warszawa
mgr Renata KrecińskaMarzec
IX LO im. Giuseppe
di Vittorio
Gdańsk
mgr Ewa Suchora
21. Justyna Beinek
IV
22. Aldona Brzostek
III
23. Marek Pastuszak
IV
24. Katarzyna Wilk
III
25. Mariusz Żak
IV
Prywatne LO SS
Urszulanek
LO im. M.
Skłodowskiej-Curie
I LO im.
J. Słowackiego
I LO
Wrocław
mgr Wiktor Klint
Maków
Mazowiecki
Elbląg
mgr Alina Pietrzak
mgr Stanisława Bąk
mgr Mieczysław
Kociałowski
LO im. M. Kopernika Bielsko-Biała mgr Krzysztof Płatek
Sosnowiec
powrót do spisu
powrót do spisu
XVI Olimpiada - 1986
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Aneta Głowacka
IV
Beata Kozakiewicz
IV
Wojciech Stanisławski
III
Jarosław Sułkowski
II
Renata Wieczorek
III
Adam Makowski
IV
Jarosław Lis
IV
Lokata
Joanna Gawryjołek
IV
Jacek Falkowski
III
III
Szkoła
Miejscowość Imię i nazwisko
nauczyciela
Częstochowa mgr Ewa
Winiarska
Warszawa
mgr Danuta
Król
Warszawa
mgr Małgorzata
Brudzyńska
Kraków
mgr Jadwiga
Krengiel
Wołomin
mgr Jan
Czyżmański
Warszawa
mgr Janina
Kongan
Poznań
dr Barbara
Kasprzak
I
IX LO im. P. Findera
I
LX LO
I
LX LO
I
V LO im.
A. Witkowskiego
LO im.
W. Nałkowskiego
LVIII LO im.
J. Zamoyskiego
Państwowe Liceum
Muzyczne im.
M. Karłowicza
II LO im.
Mieln okr.
M. Kopernika
Rzeszów
LO im. T. Kościuszki Bielsk
Podlaski
Okr. Olsztyn
LO im.
Puławy
Ks. A. Czartoryskiego
II LO im. H. Kołłątaja Wałbrzych
II
II
II
III
10. Agata Ochota
IV
11. Paulina Braiter
IV
III
12. Jakub Polit
III
13. Alina Nowak
IV
14. Iwetta Dziewiałtowska
IV
15. Jacek Wojtysiak
IV
16. Alicja Płonka
IV
17. Bogna Błażewicz
IV
18. Paweł Kierszbiński
IV
19. Artur Piarzczyk
IV
20. Sławomira Zalewska
IV
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
mgr Danuta
Gawryjołek
mgr Nina
Sarzko
mgr Zdzisława
Kanty-Zadura
mgr Danuta
JakimowiczAndrecka?
V LO im.
Kraków
mgr Jadwiga
A. Witkowskiego
Krengiel
I LO im.
Częstochowa mgr Maria
J. Słowackiego
Wasińska
I LO im.
Elbląg
mgr Irena
J. Słowackiego
Gryszka
III LO im. Unii
Lublin
mgr Adam
Lubelskiej
Sielanko
Prywatne Żeńskie LO Wrocław
mgr Wiktor
SS Urszulanek
Klint
II LO im.
Poznań
mgr Małgorzata
H. Modrzejewskiej
Wyspiańska
VIII LO im.
Warszawa
mgr Anna
Władysława IV
Ziemba
LO im.
Przemyśl
mgr Helena
J. Słowackiego
Błahut
X LO im.
Wrocław
mgr Adrianna
S. Tempołowskiej
Królewska
21. Stanisław Bazdan
IV
22. Rafał Makała
IV
IV
23. Tomasz Sobiecki
IV
IV
IV
III LO im. Unii
Lubelskiej
Zespół Szkół
Ogólnokształcących i
Zawodowych Nr 2
LO im.
H. Sienkiewicza
Lublin
Szczecin
Płońsk okr.
Olsztyn
mgr Adam
Sielanko
mgr Mirosława
Niemczyk
mgr Krzysztof
Karulak
powrót do spisu
powrót do spisu
XVII Olimpiada - 1987
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Dorota Badowska
III
Alicja Bierżyńska
IV
Grzegorz Zygadło
IV
Paweł Piasecki
IV
Joanna Knaflewska
IV
Anna Bas
IV
7.
Lokata
I
I
I
I
I
II
Magdalena Dowtryluk
III
8. Beata Górkiewicz
III
9. Andrzej Zawadzki
IV
10. Beata Harasimowicz
IV
11. Agnieszka Kluba
III
II
12. Witold Gałązka
IV
13. Joanna Czrnecka
IV
14. Ireneusz Skupień
IV
III
15. Agnieszka Fulińska
IV
16. Agata Lenkiewicz
IV
17. Aldona Mioduszewska
IV
18. Agnieszka Suska
IV
19. Magda Kulig
IV
20. Mariola Komorowska
IV
III
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
Szkoła
Miejscowość
VI LO im.
T. Reytana
LO im.
W. Kętrzyńskiego
IV LO im.
S. Żeromskiego
LX LO
Warszawa
II LO im.
H. Modrzejewskiej
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
„Carolimm”
I LO
Poznań
II LO im.
T. Kościuszki
I LO im.
B. Nowodworskiego
LO im.
M. Kopernika
XVII LO im.
A. Frycza
Modrzewskiego
LO im. A.
Zawadzkiego
V LO im. Generała
J. Jasińskiego
Zespół Szkół im. 14
Pułku Powstańców
Śląskich
I LO im. B.
Nowodworskiego
V LO im. Generała
J. Jasińskiego
II LO im. Piastów
Śląskich
II LO im. Jana III
Sobieskiego
XLI LO im.
J. Lelewela
XXVI LO im.
M. Fornalskiej
Jarocin okr.
Poznań
Kraków
Kętrzyn
Wrocław
Warszawa
Nysa
Sopot
Grajewo okr.
Białystok
Warszawa
Kirurów okr.
Katowice
Wrocław
Wodzisław
Śląski okr.
Katowice
Kraków
Wrocław
Wrocław
Kraków
Warszawa
Łódź
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Jadwiga
Kafarska
mgr Czesława
Dąbrowska
mgr Alicja
Badowska
mgr mgr
Andrzej Subko
mgr Henryka
Jaworska
mgr Kornelia
Czaja
mgr Urszula
Bednarek
mgr Laura
Paluszkiewicz
mgr Zbigniew
Mazurek
mgr Marianna
Niewulis
mgr Andrzej
Korzyb
mgr Jolanta
Kazimierska
mgr Barbara
Josiak
mgr Barbara
Grzegorzek
mgr Zbigniew
Mazurek
mgr Barbara
Josiak
mgr Janina
Iwaszuk
mgr Zofia
Rychel
mgr Joanna
Grzymała
mgr Jadwiga
Perkowska
21. Joanna Lubas
IV
22. Beata Zglińska
III
III
V LO im. Generała
J. Jasińskiego
II LO im.
J. Śniadeckiego
Wrocław
Kielce
mgr Barbara
Josiak
mgr Henryka
Bobińska
powrót do spisu
powrót do spisu
XVIII Olimpiada - 1988
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Dorota Jakimczuk
IV
Wojciech Tomkiewicz
IV
Dariusz
Grzywaczewski
IV
Aneta Szuniewicz
IV
Agnieszka Kruszyńska
II
Piotr Dębek
IV
Tomasz Sapota
III
Jolanta Berent
III
Lokata
Joanna Rusinek
IV
Poitr Grzonka
IV
Anna Krzyszowska
III
Luiza Rzymowska
IV
Mateusz Werner
III
Katarzyna Laszkieiwcz
IV
Anna Knitter
III
Agata Olenderek
IV
Piotr Sosnowski
IV
Tomasz Ślęczka
III
Grzegorz Grochowski
IV
I
Szkoła
Miejscowość
V LO im.
L. Kruczkowskiego
LX LO
Bydgoszcz
I
LO im. M.
Skłodowskiej-Curie
Ostrzeszów
I
V LO im.
S. Żeromskiego
V LO im.
A. Witkowskiego
IV LO im.
S. Żeromskiego
II LO im. E. Plater
Gdańsk
II
I LO im.
A. Mickiewicza
Olsztyn
II
LO im. M.
Skłodowskiej-Curie
IX LO im. Giuseppe
de Vittorio
I LO im. Generała
K. Świerczewskiego
IV LO im.
S. Żeromskiego
XXV LO im.
J. Wybickiego
XVIII LO im.
J. Zamoyskiego
II LO im.
H. Modrzejewskiej
XLII LO im.
M. Konopnickiej
LO im. Komisji
Edukacji Narodowej
IV LO im.
S. Żeromskiego
XXVI LO im.
H. Jankowskiego
„Kuby“
Maków
Mazowiecki
Gdańsk –
Wrzerzcz
Wałbrzych
I
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
Warszawa
Kraków
Wrocław
Sosnowiec
Wrocław
Warszawa –
Falenica
Warszawa
Poznań
Warszawa
Przasnysz
Wrocław
Warszawa
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Izabella
Świtalska
mgr Andrzej
Subko
mgr Maria
Wawrzycka
mgr Bożena
Skrago
mgr Jadwiga
Krengiel
mgr Alicja
Badowska
mgr Elżbieta
Gorzkowska
mgr Barbara
AntczakZygnerska
mgr Alina
Pietrzak
mgr Ewa
Niwińska
mgr Renata
Mitko
mgr Alicja
Badowska
mgr Małgorzata
Dmochowska
dr Krystyna
Żebrowska
mgr Jolanta
Baszyńska
mgr Wojciech
Zientarski
mgr Franciszek
Kurkowski
mgr Lidia
Tarkowska
mgr Elżbieta
Grabska
20. Katarzyna Sułek
III
III
21. Jarosław Michalak
IV
22. Joanna Paluchowska
IV
23. Elżbieta Mordarz
IV
24. Marcin Podbielski
IV
25. Kamil Stepom
IV
26. Beata Wojtiuk
IV
27. Iwona Żurek
IV
28. Dorota Macyk
III
29. Magdalena Żardecka
IV
30. Małgorzata Kaszuba
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. W.
Kętrzyńskiego
II LO im. E. Plater
Giżycko
mgr Tadeusz
Niedźwiecki
Sosnowiec
I LO im.
K. Marcinkowskiego
I LO im.
T. Kościuszki
I LO im. S. Staszica
Poznań
mgr Michał
Waliński
mgr Danuta Szulc
Gorzów
mgr Urszula
Wielkopolski Orlik
Lublin
mgr Katarzyna
Koldryn
V LO im.
Kraków
mgr Jadwiga
A. Witkowskiego
Krengiel
II LO im.
Kielce
mgr Joanna
J. Śniadeckiego
Chałońska
Prywatne Liceum SS Szymanów
mgr Maria
Niepokalanek
Zagrajek
II LO im.
Mieln
mgr Janina
M. Kopernika
Chorązka
IV LO im.
Toruń
mgr Małgorzata
T. Kościuszki
Puzio
III LO im.
Wrocław
mgr Dariusz
A. Mickiewicza
Romanowski
powrót do spisu
powrót do spisu
XIX Olimpiada - 1989
Imię i nazwisko
laureata, klasa
1. Katarzyna Kuczyńska
IV
2. Agnieszka Sabor
IV
3. Tomasz Sikora
II
4. Roman Sosnowski
IV
5. Maciej Ziętara
IV
6. Mariusz Berata
IV
7. Marcin Ciupek
IV
8. Bartłomiej Czarny
II
9. Tomasz Edward
Jaroszek
IV
10. Damian Krzemiński
IV
Lokata
11. Dorota Miąsik
IV
12. Michał Staniszek
IV
13. Hanna Szabelska
II
14. Artur Wołek
III
15. Katarzyna Kiełek
III
16. Paweł Piszczatowski
IV
17. Agnieszka Kuciak
IV
18. Anna Jagiełło
III
19. Eliza Sarnacka
IV
Lp.
Szkoła
Miejscowość
I
I LO im. K.
Poznań
Marcinkowskiego
V LO im. A.
Kraków
Witkowskiego
LO im. T. Kościuszki Turek
I
II LO im. E. Plater
Sosnowiec
I
I LO im. S.
Żeromskiego
XI LO im. M.
Dąbrowskiej
II LO im. Jana III
Sobieskiego
IV LO im. S.
Żeromskiego
LX LO im. W.
Górskiego
Kielce
II
I LO im. Ziemi
Kujawskiej
Włocławek
II
IV LO im. S.
Żeromskiego
LO im. W.
Sikorskiego
V LO im. A.
Witkowskiego
V LO im. A.
Witkowskiego
IV LO im. E.
Sezanieckiej
LO im. J.
Marchlewskiego
II LO im. H.
Modrzejewskiej
LO im. K. I.
Gałczyńskiego
Zespół Szkół
Ogólnokształcących i
Zawodowych im.
Manifestu Lipcowego
PKWN
I
I
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
Kraków
Kraków
Wrocław
Warszawa
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Maria
Piotrowicz
mgr Jadwiga
Krengiel
mgr Jolanta
Rowińska
mgr Elżbieta
Gorzkowska
mgr Aleksandra
Walkowiak
mgr Teresa Gren
mgr Kazimierz
Uryga
mgr Alicja
Badowska
mgr Barbara
Luft
mgr
Włodzimierz
Rutkowski
Wrocław
mgr Lidia
Tarkowska
Włoszczowa mgr Halina
Łuszcz
Kraków
mgr Jadwiga
Krengiel
Kraków
mgr Jadwiga
Krengiel
Łódź
mgr Lucyna
Gizińska
Łapy
mgr Wanda
Grochowska
Poznań
mgr Jolanta
Baszyńska
Otwock
mgr Karina
Kałuszko
Zambrów
mgr Krystyna
Kossakowska
20. Paweł Woźny
IV
21. Jarosław Nowosad
IV
22. Krzysztof Chlipalski
IV
23. Anna Cetera
IV
24. Katarzyna Bazarnik
IV
25. Lucyna Prostko
IV
26. Ewa Walerich
IV
27. Beata Stefaniak
IV
28. Aneta Górnicka
III
29. Tomasz Różycki
IV
30. Bartosz Żurawiecki
IV
31. Anna Michalska
IV
32. Ewa Kokosińska
IV
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
LX LO im. W.
Górskiego
I LO im. Króla
Kazimierza Wielkiego
XLII LO im. M.
Konopnickiej
I LO im. S.
Żeromskiego
LO im. T. Kościuszki
Warszawa
mgr Barbara
Luft
Olkusz
mgr Maria
Piekarska
Warszawa
mgr Wojciech
Zientarski
Jelenia Góra mgr Halina
Lizak
Krzeszowice mgr Teresa
Nowak
LO im. G.
Augustów
mgr Bożena
Piramowicza
Bendig
VI LO im. B. Prusa
Wrocław
mgr Bogumiła
Fraszczak
VI LO im. J. I.
Poznań
dr Marek
Paderewskiego
Gubański
LX LO im. W.
Warszawa
mgr Daniek
Górskiego
Zych
II LO im. M.
Opole
mgr Stefania
Konopnickiej
Skowrońska
II LO im. H.
Poznań
mgr Jolanta
Modrzejewskiej
Baszyńska
II LO im. R.
Częstochowa mgr Gustaw
Traugutta
Gracki
VI LO im. T. Reytana Warszawa
mgr Jadwiga
Kafarska
powrót do spisu
powrót do spisu
XX Olimpiada - 1990
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Olga Piaszczewska
III
Monika Ryciak
IV
Joanna Grądziel
IV
Kalina Olejniczak
IV
Sylwia Bajerska
IV
Emilia Kędziorek
IV
Majka Bonczysta
IV
Paweł Maciejko
IV
Jolanta Szymczak
IV
Michał Szymaczek
IV
Beata Dominiak
IV
Ewa Chruściel
III
Albert Gorzkowski
IV
Bogumił Wójcik
III
Iwona Jamrozik
IV
Lokata
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
16. Magdalena Konieczna
IV
17. Dorota Nosowska
IV
II
18. Witold Graca
IV
19. Renata Koszut
IV
20. Joanna Rutkowska
IV
21. Wojciech Dziwok
IV
III
II
III
III
III
Szkoła
Miejscowość Imię i nazwisko
nauczyciela
XII LO
Kraków
mgr Mirosława
Herdzina
XVIII LO im.
Warszawa
dr Krystyna
J. Zamoyskiego
Żebrowska
V LO im.
Bydgoszcz
mgr Lucyna
L. Kruczkowskiego
Gozdek
II LO im.
Poznań
mgr Małgorzata
H. Modrzejewskiej
Wyspiańska
XXVI LO im.
Łódź
mgr Magdalena
M. Fornalskiej
Głanszewska
XVIII LO im.
Warszawa
dr Krystyna
J. Zamoyskiego
Żebrowska
I LO im.
Opole
mgr Helena
M. Kopernika
Cięciel
VI LO im. T. Reytana Warszawa
mgr Jan
Olenowicz
IV LO
Wrocław
mgr Lidia
Tarkowska
I LO im.
Poznań
mgr Maria
K. Marcinkowskiego
Piotrowicz
LO im.
Płońsk
mgr Krzysztof
H. Sienkiewicza
Karulak
I LO im.
Rzeszów
mgr Barbara
S. Konarskiego
Nizioł
I LO im.
Tarnów
mgr Barbara
K. Brodzińskiego
Paluch
I LO im.
Olsztyn
mgr Ryszrda
A. Mickiewicza
Sachadyn
I LO im.
Zawiercie
mgr
S. Żeromskiego
Władysława
Kozierowska
II LO im.
Katowice
mgr Jadwiga
A. Mickiewicza
Rak
Zespół Szkół
Stalowa
mgr Urszula
Ogólnokształcących Wola
Zielińska
im. KEN
IV LO
Wrocław
mgr Alicja
Badowska
II LO im. Generała
Świdnica
mgr Halina
A. Zawadzkiego
Kopeć
XLII LO im.
Warszawa
mgr Wojciech
M. Konopnickiej
Zientarski
I LO im. 14 Pułku
Wodzisław mgr Barbara
Powstańców Śląskich Śląski
Grzegorzek
22. Anna Durazińska
III
23. Ryszrd Grzywacz
III
III
24. Aldona Mikulska
IV
25. Dorota Wojda
IV
26. Beata Bronakowska
IV
27. Jolanta Koziel
IV
28. Małgorzata Kurowska
IV
29. Michał Okoński
IV
30. Dorota Walczak
IV
31. Rafał Terlecki
IV
32. Klaudyna Michałowicz
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
VII LO im.
K. K. Baczyńskiego
Zespół Szkół
Elektronicznych im.
Obrońców Poczty
Polskiej
Prywatne Liceum SS
Niepokalanek
XI LO im.
M. Dąbrowskiej
LO im.
G. Piramowicza
LO im. J. Korczaka
Wrocław
IV LO im.
H. Sawickiej
V LO im.
A. Witkowskiego
LO SS Urszulanek
Kielce
IX LO im. Giuseppe
de Vittorio
XVIII LO im.
J. Zamoyskiego
Gdańsk
mgr Leszek
Duszyński
Jelenia Góra mgr Jacek
Pawłowski
Szymanów
Kraków
Augustów
Więcbork
Kraków
Poznań
Warszawa
mgr Maria
Zagrajek
mgr Alicja Palka
mgr Bożena
Bendig
mgr Elżbieta
Kazimierska
mgr Barbara
Sierakowska
mgr Jadwiga
Krengiel
mgr Barbara
Rapp
mgr Krystyna
Elwertowska
mgr Bogumiła
Kozyra
powrót do spisu
powrót do spisu
XXI Olimpiada - 1991
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Natasza Janczak
IV
Anna Kagyjewska
III
Katarzyna Skalska
III
Agata Zagórska
III
Magdalena Dobrzyniak
IV
Sylwia Sawicka
IV
Piotr Bentkiewicz
IV
Jakub Duszyński
IV
Agnieszka
Kazimierczak
IV
Waldemar Baranowski
XII
Eliza Pieciul
IV
Walenty Wojniłło
XII
Katarzyna Taras
III
Maxiej Piwowarczyk
IV
Lidia Mikołajczak
IV
Magdalena
Zapendowska
IV
Joanna Mielczarek
IV
Marcin Wroński
IV
Ewa Górniak
IV
Piotr Borkowski
IV
Joanna Keszka
IV
Lokata
I
I
I
I
II
II
II
II
II
Szkoła
Miejscowość Imię i nazwisko
nauczyciela
I LO im. M.
Bielskomgr Krzysztof
Kopernika
Biała
Płatek
II LO im.
Kielce
mgr Joanna
J. Śniadeckiego
Chałońska
I LO im.
Poznań
mgr Danuta
K. Marcinkowskiego
Szulc
IV LO im. S. Staszica Sosnowiec
mgr Barbara
Strączek
I LO im.
Inowrocław mgr Anna
J. Kasprowicza
Pantuchowicz
I LO im.
Jelenia Góra mgr Halina
S. Żeromskiego
Lizak
II LO
Świdnica
mgr Stefania
Sarnicka
XVII LO im.
Warszawa
mgr Alicja
T. Czackiego
Zięba
LO im. M.
Rawa
mgr Ewa
Skłodowskiej-Curie
Mazowiecka Landan
II
Szkoła Średnia Nr 1
Landwarów
II
V LO im. A. Asnyka
Szczecin
II
Szkoła Średnia Nr 19
im. W. Syrokomli
IV LO im.
T. Kościuszki
LO im. T. Kościuszki
Wilno /
Litwa
Toruń
VI LO im.
I. J. Paderewskiego
I LO im. Ziemi
Kujawskiej
Poznań
LO im.
W. Broniewskiego
II LO im. J.
Zamoyskiego
I LO im.
M. Kopernika
I LO im.
A. Mickiewicza
LO im.
S. Żeromskiego
Bełchatów
II
II
II
II
II
II
II
III
III
Myślenice
Włocławek
Lublin
Łódź
Olsztyn
Bartoszyce
mgr Czesława
Kulesza
mgr Dorota
Kacperska
mgr Halina
Chmielewska
mgr Gabriela
Cymerska
mgr Anna
Ślęsarz
mgr Hanna
Dylewicz
mgr Julia
Puzicka
mgr Grażya
Derlatka
mgr Katarzyna
Jóźwik
mgr Lilianna
Szymańska
mgr Barbara
Antczak
mgr Halina
Bryszkowska
22. Beata Gulbinowicz
XI
23. Adam Olszewski
II
24. Anna Łukomska
III
25. Maciej Dajnowski
IV
26. Marcin Mrozink
III
27. Dominika Materska
IV
28. Agnieszka Siwek
IV
29. Jacek Spólny
IV
30. Karina Stasiuk
III
31. Sylwia Żabińska
IV
32. Magdalena Sacha
III
33. Kinga Stankiewicz
XI
III
Szkoła Średnia Nr 29
III
IV LO im.
A. Mickiewicza
VI LO im.
J. Kochanowskiego
II LO
34. Magdalena
Kowalewska
III
35. Michał Rusinek
IV
36. Agnieszka Pecio
IV
37. Justyna Zandberg
III
38. Krzysztof Ciepliński
IV
39. Regina Nowodworska
IV
40. Teresa Dalecka
XII
41. Katarzyna Bieńkowska
IV
42. Katarzyna Dołęgowska
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Wilno /
Litwa
Warszawa
Wilno /
Litwa
mgr Anna
Gulbinowicz
mgr Maciej
Danielewicz
mgr Maria
Jeżmańska
mgr Joanna
Sadowska
mgr Teresa
Papież
mgr Alina
Sawicka
mgr Renata
Otolicka
mgr Anna
Iwańska
mgr Krystyna
Bilińska
mgr Krzysztof
Sklorz
mgr Teresa
Rzepniewska
mgr Janina
Bogdanowicz
Katowice
mgr Teresa ?
VI LO im.
A. Mickiewicza
XVIII LO im.
J. Zamoyskiego
XXXIII LO im.
M. Kopernika
LO
Kraków
LO im.
W. Kętrzyńskiego
Szkoła Średnia Nr 14
Kętrzyn
I LO im.
A. Mickiewicza
Białystok
mgr Agnieszka
Kłakówna
mgr Urszula
Golnik
mgr Agnieszka
Kowalczyk
mgr Honorata
Stańczyk
mgr Czesława
Dąbrowska
mgr Czesława
Osipowicz
mgr Anna
Modrzejewska
mgr Wanda
Boguska
powrót do spisu
Radom
Gdańsk
LO im.
S. Żeromskiego
XLVII LO im.
S. Wyspiańskiego
V LO im.
J. Jasińskiego
III LO im.
D. Czachowskiego
IX LO im.
J. Słowackiego
III LO im.
A. Mickiewicza
LO im.
K. I. Gałczyńskiego
Wileńska Szkoła
Średnia im.
W. Syrokomli
III LO im.
A. Mickiewicza
Strzegom
Warszawa
Wrocław
Radom
Wrocław
Katowice
Olsztyn
Warszawa
Warszawa
Sierpc
Wilno /
Litwa
VI LO im. T. Reytana Warszawa
powrót do spisu
XXII Olimpiada - 1992
Imię i nazwisko
laureata, klasa
1. Agnieszka
Staniszewska
IV
2. Mariusz Ślosarczyk
III
3. Marcin Godawa
IV
4. Joanna Kruczkowska
IV
5. Sebastian Duda
II
6. Andrzej Kowalczyk
IV
7. Agnieszka Surma
IV
8. Katarzyna
Grzybowska
IV
9. Agnieszka Dębska
IV
10. Maciej Nowicki
IV
11. Mariusz Czaja
III
Lokata
12. Maria Zibura
II
13. Tomasz Macios
IV
14. Marek Kaduczak
IV
15. Kazimiera Jakacka
IV
16. Anna Kryczyńska
III
17. Magda Grudzińska
IV
18. Alicja Huryn (Gurina)
XII
19. Magdalena Iwanik
III
20. Artur Czesak
IV
II
Lp.
Szkoła
Miejscowość Imię i nazwisko
nauczyciela
Białobrzegi
Mgr Halina
Najda
I
LO im. Armii
Krajowej
I
LO im.
S. Wyspiańskiego
LO im. T. Kościuszki
Kęty
IV LO im.
B. Sczanieckiej
II LO im.
M. Konopnickiej
I LO im. S. Staszica
Łódź
VII LO im.
K. K. Baczyńskiego
LO im. S.
Konarskiego
Wrocław
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
Myślenice
Opole
Lublin
Oświęcim
mgr Stanisław
Sadowski
mgr Grażyna
Pasierbowicz
Kielce
mgr Irena
ŻukowskaRumin
VI LO im.
Szczecin
mgr Teresa
S. Czarnieckiego
Witkiewicz
I LO im. Króla
Jasło
mgr Barbara
S. Leszczyńskiego
Podolska
LO im. J. Słowackiego Oleśnica
mgr Jadwiga
Jezierska
I LO im.
Wałbrzych
mgr Renata
I. Paderewskiego
Mitko-Barto
VI LO im. T. Reytana Warszawa
mgr Jan
Olenowicz
LO Nr 2 im. Mieszka I Szczecin
mgr Danuta
Łuczak
Szkoła Średnia im.
Wilno / Litwa mgr Aneta
A. Mickiewicza
Polakiewicz
X LO im.
Wrocław
mgr Małgorzata
S. Sempołowskiej
Kosińska-Pułka
I LO im. Komisji
Końskie
mgr Alicja
Edukacji Narodowej
Legierska
I LO im.
J. Dąbrowskiego
XLI LO im.
J. Lelewela
IV LO im.
H. Sawickiej
Tomaszów
Mazowiecki
Warszawa
mgr Jolanta
Piotrowska
mgr Krystyna
Bajor
mgr Lucyna
Gizińska
mgr Zofia
Niedźwiecka
mgr Helena
Koldryn
mgr Krzysztof
Czaja
mgr Janusz
Toczek
21. Marta Talarek
IV
22. Katarzyna
Szczerbińska
II
23. Leszek Muzyczyszyn
III
III
III
IV LO im. S. Staszica Sosnowiec
24. Joanna Sterzyńska
IV
25. Urszula Dąbrowska
IV
26. Bożena Wiszniewska
XII
27. Kacper PilarskiSokołowski
IV
28. Joanna Orska
IV
29. Marek Pycia
IV
III
I LO im.
K. Marcinkowskiego
LO im. Komisji
Edukacji Narodowej
Solecznicka Szkoła
Średnia Nr 1
I LO im. M.
Kopernika
Poznań
IX LO im.
J. Słowackiego
I LO im. M.
Kopernika
Wrocław
30. Jacek Kwosek
IV
31. Agnieszka Kędzierska
IV
32. Dąbrówka Dąbek
III
33. Inga Wojtysiak
IV
34. Ewa Szauer
IV
35. Kazimierz Stankiewicz
XII
36. Anna Giełżyńska
IV
37. Katarzyna Sadkowska
III
38. Minika Bojko
IV
39. Łukasz Lubaszka
IV
40. Marek Jasiok
IV
41. Justyna Ociepa
III
42. Monika Grudzińska
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
LX LO im.
W. Górskiego
III LO im.
K. K. Baczyńskiego
III LO im.
M. Mieckiewicza
II LO im. S. Batorego
VII LO im.
K. K. Baczyńskiego
LO im.
A. Mickiewicza
VII LO im.
J. Wybickiego
Szkoła Średnia Nr 29
V LO im.
H. Sienkiewicza
LO im. Komisji
Edukacji Narodowej
V LO im. Leona
Kruczkowskiego
I LO im.
S. Zeromskiego
V LO im. Jana Pawła
II
II LO im.
M. Konopnickiej
XVIII LO im.
J. Zamoyskiego
Warszawa
Białystok
Biskupiec
Soleczniki
Łódź
mgr Agnieszka
Nagalska
mgr Irena
Stankiewicz
mgr Bożena
WojciechowskaKarbownik
mgr Elżbieta
Urna
mgr Jan Piskorz
mgr Helena
Parwicka
mgr Liliana
Szymańska
mgr Bożena
Ludowicz
Bielsko-Biała mgr Krzysztof
Płatek i mgr
Andrzej
Strzygocki
Katowice
mgr Teresa
Hrycyszyn
Warszawa
mgr Halina
Hajkowska
Wrocław
mgr Anna
Kownacka
Góra Śląska mgr Lucyna
Wilkiewicz
Gdańsk
mgr Alina
Orunia
Bagińska
Wilno/ Litwa mgr Anna
Gulbinowicz
Toruń
mgr Jadwiga
Magryta-Łapicz
Przasnysz
mgr Ewa
Muszyńska
Bydgoszcz
mgr Jadwiga
Łojek
Jelenia Góra mgr Halina
Lizak
Toruń
mgr Michalina
Butkiewicz
Opole
mgr Krystyna
Pałęza
Warszawa
dr Krystyna
Żebrowska
powrót do spisu
XXIII Olimpiada - 1993
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Lokata
Szkoła
Miejscowość
I LO im. Tadeusza
Kościuszki
I LO im. B.
Nowodworskiego
Myślenice
II LO im. A.
Mickiewicza
V LO im. Leona
Kruczkowskiego
I LO im. B.
Nowodworskiego
Wrocław
LO im. S.
Żeromskiego
VI LO im. J.
Kochanowskiego
LX LO im. W.
Górskiego
Opoczno
Joanna Cyrek
III
Grzegorz Framczak
IV
I
Michał Głowala
III
Małgorzata Mańko
IV
Izabela Bosak
IV
I
Joanna Dąbrowska
IV
Ewa Kołodziejczyk
III
Jakub Kloc
III
II
Anna Król
III
Tomasz Krzyżanowski
IV
Katarzyna Wywiał
IV
Aleksandra Gietka
III
Jan Cieciuch
IV
Dariusz Facoń
IV
II
VI LO im. T. Reytana Warszawa
II
Gdańskie Liceum
Autonomiczne
II LO im. Emilii
Plater
I LO im. S.
Żeromskiego
LO im. S.
Żeromskiego
LO nr IX im.
Bohaterów Monte
Cassino
I LO im. M.
Konopnickiej
V LO im. A.
Witkowskiego
II LO im. C.K.
Norwida
V LO im. Jana Pawła
II
V LO im. A.
Witkowskiego
15. Monika Karpińska
III
16. Iwona Pawlicka
III
17. Tomasz Sobieraj
III
18. Anna Zdrojewska
IV
19. Agnieszka Dąbek
IV
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
Kraków
Bydgoszcz
Kraków
Radom
Warszawa
Gdańsk
Sosnowiec
Jelenia Góra
Ełk
Szczecin
Suwałki
Kraków
Stargard
Szczeciński
Toruń
Kraków
Imię i
nazwisko
nauczyciela
Krystyna
Bajor
Stanisław
Czesław
Kurdziel
Marian
Bednarek
Róża Krutnik
Stanisław
Czesław
Kurdziel
Józefa
Piechnik
Adam
Wasilewski
Agnieszka
Nogalska
Piotr Świtalski
Halina
Grygolec
Jolanta
Pamuła
Michał
Waliński
Halina Lizak
Krystyna
Wiśniewska
Dorota Madoń
Maria
Urbanowicz
Andrzej Kos
Krystyna
Brylańska
Barbara
Bojeńska
Agnieszka
Kruszyńska
20. Magdalena Sakowska
IV
21. Marian Śmigiel
IV
22. Łukasz Warzecha
III
23. Aleksandra Białecka
IV
24. Joanna Dziwiszeł
IV
III
Wałbrzych
Elżbieta
Mosingiewicz
Barbara Josiak
III
I LO im. I.
Paderewskiego
V LO im. Gen. J.
Jasińskiego
XXVI LO w Łodzi
III
VI LO im. T. Reytana Warszawa
III
XLIX LO im.
Goethego
Warszawa
25. Ewa Sosnówka
IV
26. Joanna Janiszewska
IV
III
Kraśnik
27. Urszula Karczewska
III
28. Michał Kielak
IV
29. Sebastian Lis
IV
30. Wiesława Pisz
IV
III
I LO im. T.
Kościuszki
Zespół szkół
Ogólnokształcących
nr 1 im. S. Dubois
I LO im. G.
Piramowicza
VI LO im. T. Reytana
Zielona Góra
31. Grażyna Reyman
IV
32. Katarzyna
Sobiechowska
IV
33. Anna Wojciechowska
IV
34. Magdalena Boczkówna
IV
35. Ewa Paszkiewicz
IV
36. Iwona Karczewska
IV
37. Izabela Mazurkiewicz
IV
38. Olga Jezierska
IV
39. Monika Maciejko
IV
III
I LO im. Edwarda
Dembowskiego
Zespół zkół
Ogólnokształcących
im. M. Kopernika
V LO im. A.
Witkowskiego
LX LO im. W.
Górskiego
I LO im. M.
Kopernika
IV LO im. W.
Sierpińskiego
III LO im. M.
Kopernika
LO im. W.
Ketrzyńskiego
I LO
Krosno
Marta Staroń
Gdynia
Anna Stanisz
Kalisz
Warszawa
40. Dorota Mrozek
IV
IV
XVIII LO im. J.
Zamojskiego
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 1
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 1
Elżbieta
Czerniewska
Czesława
Dąbrowska
Anna
Popielewicz
Stanisław
Falkowski
Grażyna
Janusz
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Wrocław
Łódź
Koszalin
Augustów
Warszawa
Kołobrzeg
Kraków
Warszawa
Kętrzyn
Chełm
Leszno
Leszno
Magdalena
Płauszewska
Jan Olenowicz
Małgorzata
DługołęckaLorska
Grażyna
Stęgierska
Rafał Janus
Tomasz
Bending
Jan Olenowicz
Anna
Giżejowska
Krystyna
Bremborowicz
Magdalena
Mryniewicz
Agnieszka
Nogalska
Halina
Sieradzka
41. Anna Pięcińsqka
IV
42. Magdalena Seremak
IV
43. Joanna Gorniec
IV
44. Łukasz Uniejewski
IV
IV
I LO im. S. Staszica
Lublin
I. Zalewska
IV
LO im. A.
Mickiewicza
LO im. T. Zana
Lublin
Anna Sabełko
Pruszków
LO im. Gen. W.
Sikorskiego
Włoszczowa
Janusz
Pławski
Ewelina
Ratusznik
Halina Łuszcz
IV
IV
Laureaci spoza kraju:
Lp. Imię i nazwisko Klasa
Szkoła
laureata
1 Anna Karpicz
12
Wileńska Szkoła Średnia
nr 29
2 Beata Garnitie
11
Szkoła Średnia nr 5
3
4
5
6
7
8
9
Grażyna
Żełudziewicz
Jan
Baniukiewicz
Łucja
Czepulonis
Olga
Leoniewska
Maria
Timofiejewa
Irena Mosalska
Beata Kost
11
Bytrymańska Szkoła
Średnia
Wileńska Szkoła Średnia
nr 29
Wileńska Szkoła Średnia
im. W. Syrokomli
Szkoła Średnia nr 3
11
Szkoła Średnia nr 14
11
11
Szkoła Średnia nr 16
Szkoła Średnia nr 10
12
12
12
Miejscowość/
kraj
Wilno/Litwa
Wilno/Litwa
Wilno/Litwa
Wilno/Litwa
Wilno/Litwa
Imię i nazwisko
nauczyciela
Anna
Gulbinowicz
Irena
Machiewicz
Janina Sakson
Anna
Gulbinowicz
Janina
Bogdanowicz
Alina Jurewicz
Wołkowysk/
Białoruś
Gizodno/
Białoruś
Białoruś
Lwów/Ukraina Maria Iwanowa
powrót do spisu
powrót do spisu
XXIV Olimpiada - 1994
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Magdalena
Dobrowolska
IV
Przemysław Bednarz
IV
Lokata
Katarzyna
Fiululkowska
IV
Wojciech Jajdelski
III
Zuzanna Grębecka
IV
I
Tomira Kudła
IV
Jan Stasienko
IV
Olga Dawidowicz
IV
Rafał Janc
IV
Aneta Antosiak
IV
Agnieszka Kochan
IV
Karolina Kopeć
IV
Olga Ksenicz
IV
Filip Kwiatek
IV
Aleksandra Sawicka
IV
Mateusz Pindelski
IV
Adrianna Kabza
III
Anna Kaczorowska
IV
Grażyna Madeja
IV
II
Szkoła
Miejscowość Imię i nazwisko
nauczyciela
Warszawa
Marta
Ługowska
I
I Społeczne LO
I
Katolickie LO
oo Pijarów im.
Ks. Konarskiego
LX LO im.
W. Górskiego
Kraków
Helena StyrnaMamoń
Warszawa
V LO im.
Gen. J. Jasińskiego
I Społeczne LO
Wrocław
Katowice
II
III LO im.
A. Mickiewicza
III LO im.
A. Mickiewicza
VI LO im. T. Reytana
II
V LO
Toruń
II
I LO im. Powstańców
Śląskich
XII LO
Rybnik
Kraków
Teresa
Zembrzuska,
Joanna Tadzik
Wojciech
Bonarski
Marta
Makowiecka,
Marta
Ługowska
Teresa
Hrycyszyn
Marian
Bednarek
Anna
Modrzejewska
Barbara
Bajeńska
Tadeusz
Chrószcz
Sabina Raźny
Kielce
E. Marczewska
II
I LO im.
S. Żeromskiego
I LO
II
LO
II
LO im. A. Frycza
Modrzewskiego
Katolickie LO im.
Ks. S. Konarskiego
II LO im.
M. Konopnickiej
I LO im.
K. Marcinkowskiego
IV LO im. S. Staszica
I
II
II
II
II
II
II
II
II
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Zielona Góra Kazimiera
Murawska
Miedzowo
Elżbieta
Radwan
Warszawa
Elżbieta
Wójcik
Kraków
Jadwiga
Krengiel
Opole
Stefania
Skowrońska
Poznań
Elżbieta Urna
Sosnowiec
Barbara
Strąnek
20. Magdalena
Rembowska
IV
21. Anna Siewierska
IV
22. Anna Grzegorczyk
IV
23. Maciej Eder
IV
24. Anna Kleina
III
25. Domonika Cieśla
III
26. Grzegorz Karaczewski
III
27. Tomasz Zieliński
III
28. Joanna Hartwig
III
29. Marcin Kaskiewicz
IV
30. Maciej Chojancki
IV
31. Sławomir Pałka
IV
32. Katarzyna Dąbek
IV
33. Marcin Tkaczyk
IV
II
IV LO im.
E. Szczanieckiej
Łódź
II
II LO
Rzeszów
34. Bartosz Michalak
III
35. Jarosław Sokołowski
IV
36. Agnieszka Jelonek
III
37. Bartłomiej Kachniarz
IV
38. Urszula Kępska
IV
39. Jolanta Krawczyk
IV
40. Jan Potkański
IV
41. Arkadiusz Latuszek
IV
42. Michał Orzechowski
IV
III
IX LO im. Bohaterów
Monte Cassino
VI LO im.
J. Słowackiego
LX LO im.
W. Górskiego
I LO im.
H. Sienkiewicza
I LO im.
J. Kasprowicza
Szczecin
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Lucyna
Gizińska
Agnieszka
Strzelecka
II LO im.
Opole
Zofia
M. Konopnickiej
Niedźwiecka
II LO im. Emilii Plater Sosnowiec
Michał
Waliński
LO im.
Lubawa
Alina Jadwiga
W. Broniewskiego
Kosecka
I LO
Gorzów
Małgorzata
Wielkopolski Jach
III LO im. Bohaterów Gdańsk
Maria
Westerplatte
Ziemblińska
IV LO im.
Toruń
Maria
T. Kościuszki
Kuczkowska
LXIV LO
Warszawa
Katarzyna
Konecka
XV LO im.
Łódź
Małgorzata
J. Kasprowicza
Zakrzewska
LO im. Marii
Poznań
Maria Perz
Magdaleny
VII LO im.
Wrocław
Hanna
K. K. Baczyńskiego
Kownacka
IV LO im. S. Staszica Sosnowiec
Barbara
Strączek
Niższe Seminarium
Teresin
Jolanta
Duchowne
Mulicka,
o. Roman
Soczewka
II LO im.
Opole
Krystyna
M. Konopnickiej
Pałęza
VI LO im. Zygmunta Białystok
Maria
Augusta
Wolańska
IV LO im.
Radom
Elwira
T. Chałubińskiego
Wojciechowska
VI LO im. T. Reytana Warszawa
Jan Olenowicz
Kielce
Stanisława
Żychlińska
Wanda Dybka
Warszawa
Joanna Tadzik
Kondzierzyn Jadwiga
– Koźle
Stefanowicz
Inowrocław Elżbieta
Piniewska
43. Piotr Wasilewski
III
III
LO im.
Rawa
Wanda
M. Skłodowskiej-Curie Mazowiecka Raczyńska
Sroga
Laureaci spoza kraju:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Marian Jerkszto
XII
Anna Wasilewska
XI
Jerzy Małyszko
XII
Dorota Osipowicz
XI
Joanna Kołorz
III
Szkoła
Wileńska Szkoła Średnia
im. W. Syrokomli
Wileńska Szkoła Średnia
im. W. Syrokomli
Szkoła Średnia im.
Szymona Konarskiego
Wileńska Szkoła Średnia
im. A. Mickiewicza
Polskie Gimnazjum
6.
Tatiana Gurżyj
XI
Szkoła Średnia nr 59
7.
Elwira Bogdan
XI
Halina Kuczyńska
XI
Szkoła Średnia
Lilia Zabrocka
XI
Kursy języka polskiego
przy Stowarzyszeniu im.
A. Mickiewicza
Średnia Szkoła nr 10
8.
9.
10. Irena Nuckowska
XI
11. Nadieżda Jezulewicz
XII
Szkoła Średnia nr 1
Wileńska Szkoła Średnia
im. W. Syrokomli
Miejscowość/ Imię i nazwisko
kraj
nauczyciela
Wilno/ Litwa Janina
Bogdanowicz
Wilno/ Litwa Irena Matoszko
Wilno/ Litwa
Wilno/ Litwa
Czeski
Cieszyn/
Czechy
Kamieniec
Podolski/
Ukraina
Nowy Dwór/
Białoruś
Woronowo/
Białoruś
Kijów/
Ukraina
Lwów/
Ukraina
Wilno/ Litwa
Anna
Gulbinowicz
Aneta
Polakiewicz
Franciszek
Morawiec
Wanda
Szelongowicz
Aldona
Rodziewicz
Zofia
Wołosewicz
Helena
Ninartowicz
Czesława Rasuł
Maria Iwanowa
Janina
Bogdanowicz
powrót do spisu
powrót do spisu
XXV Olimpiada - 1995
Małgorzata
Dudkiewicz
IV
Marta Kalinowska
III
Paweł Nowak
III
Paweł Rutkowski
II
Maja Wolny
IV
Mateusz Stróżyński
II
Gwidon Naskrent
IV
I
I LO im. M.
Kopernika
Lublin
Imię i
nazwisko
nauczyciela
Janina Ochel
I
Łódź
Anna Finkstein
Kielce
Barbara
Kazubska
Maria
Bartnicka
Barbara
Kmiecicka
Monika
Bochińska
Elżbieta
Cugier
Anna Kaczmar
IV
Arkadia Kwiecień
IV
II
XXV LO im.
S. Żeromskiego
I LO im.
S. Żeromskiego
III LO im.
K. K. Baczyńskiego
II LO im.
J. Śniadeckiego
VI LO im.
J. Paderewskiego
LO im. gen. Józefa
Wybickiego w
Śremie
II LO
II
Katolickie Liceum
Ogólnokształcące
ks. Pijarów
Kraków
10 Jan Sowa
IV
11 Dorota Dziedzic
IV
12 Mateusz Falkowski
IV
13 Justyna Stróżczyk
III
II
II LO im. Ks. Jana III Kraków
Sobieskiego
I LO im. J. Długosza Nowy Sącz
14 Joanna Leśnierowska
IV
15 Joanna Lubieniecka
IV
16 Elżbieta Machaj
IV
II
17 Anna Szymczak
III
18 Matylda Włodarczyk
II
II
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Lokata
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
Szkoła
Miejscowość
Białystok
Kielce
Poznań
Śrem
Świdnica
Zespół Szkół
Bolesławiec
Ogólnokształcących
Gimnazjum z Polskim Czeski
Językiem Nauczania Cieszyn/
Czechy
LO im. Marii
Poznań
Magdaleny
XIV LO im. Polonii
Wrocław
Belgijskiej
Katolickie Liceum
Kraków
Ogólnokształcące
ks. Pijarów
II LO im.
Sieradz
S. Żeromskiego
VI LO im.
Radom
J. Kochanowskiego
Elżbieta
Badzioch
Jadwiga
Krengiel,
A. HawlenaDrożdżak
Wojciech
Wysowski
Maria Buszek
Maria Idzik
Władysław
Kubień
Rafał Szenrok
Maria Skiba
Jadwiga
Krengiel
Aleksandra
Hofman
Zbigniew
Wieczorek
19 Dorota Chmielewska
IV
II
I LO im.
S. Żeromskiego
Ełk
20 Andżelika Godek
IV
21 Marek Madej
III
22 Joanna Mieczkowska
IV
23 Marcin Wierzchowski
IV
24 Dariusz Malinowski
XII
II
Suwałki
25 Maria Godwod
IV
26 Danuta Przybylska
IV
27 Dariusz Andrian
IV
28 Agnieszka Hensoldt
IV
29 Elżbieta Klebeko
XII
III
I LO im.
M. Konopnickiej
IX LO im. Bohaterów
Monte Cassino
VI LO im. Króla
Zugmunta Augusta
IV LO im.
T. Kościuszki
Wileńska Szkoła
Średnia im.
S. Konarskiego
IV Społeczne LO
Sandomierz
30 Agnieszka Latos
IV
31 Bartosz Lewandowski
IV
32 Mateusz Fałkowski
IV
33 Karolina Kuszyk
III
34 Wioletta Łubniewicz
XI
III
I LO im.
A. Patkowskiego
I LO im.
E. Dembowskiego
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
Wileńska Szkoła
Średnia im.
W. Syrokomli
II LO im. E. Plater
35 Renata Zambrzycka
II
36 Weronika Chańska
IV
37 Aneta Kopeć
IV
38 Anna Libicka
XII
III
39 Sylwia Olejnik
IV
III
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Szczecin
Białystok
Toruń
Danuta
ZinówkoKorytkowska
Maria
Urbanowicz
Hanna DuxPiszko
Anna
Liberadzka
Artur Nowak
Wilno/ Litwa Teresa
Michałowicz
Warszawa
Stanisław
Falkowski
Alicja Lyro
Zielona Góra Ewa Habich
Wrocław
Wilno/ Litwa Irena
Matoszko
Michał
Woliński
LO im. Kazimierza
Wałcz
Aleksandra
Wielkiego
Badecka
VI LO im. T. Reytana Warszawa
Filip
Modrzejewski
I LO im. T.
Legnica
Tomasz
Kościuszki
Dziurzyński
Wileńska Szkoła
Wilno/ Litwa Jan Dżilbo
Średnia im.
W. Syrokomli
I LO im. M.
Łódź
Liliana
Kopernika
Szymańska
LX LO im.
Warszawa
Joanna Wenek
W. Górskiego
I LO im. Kazimierz
Olkusz
Anna Jurga
Wielkiego
Państwowe Liceum
Łódź
Kamilla Goss
Muzyczne im.
H. Winiarskiego
I LO im. T.
Konin
Hanna Nowak
Kościuszki
Sosnowiec
40 Tomasz Łysak
IV
III
Technikum
ElektrycznoElektroniczne
Chojnice
41 Anna Piotrowska
II
42 Agnieszka Bieńkowska
IV
43 Beata Kowal
IV
44 Łukasz Łysenko
III
45 Anna Mikonis
XII
III
II LO im.
S. Żeromskiego
III LO im. Unii
Lubelskiej
I LO im.
J. Zamoyskiego
LO w Bolechowie
BielskoBiała
Lublin
Butrymańce/ Janina Sakson
Litwa
46 Anna Nath
IV
47 Anna Sarzyńska
IV
III
Butrymańska Szkoła
Średnia im. Anny
Krepsztul
V LO
Katolickie Liceum
Ogólnokształcące
Olsztyn
III
III
III
III
III
Zamość
Bolechowo
Toruń
Maria
Cyganowicz,
Marek
Jaruszewski
Jerzy Marek
Anna Dygas
Marianna
Chwil
Anna Gontarz
Barbara
Bajeńska
Joanna
Zwolińska
powrót do spisu
powrót do spisu
XXVI Olimpiada - 1996
Lp.
1.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Lokata
Marta Zawadzka
IV
Witold Głowacki
III
Agata Łukomska
II
Tomasz Swoboda
IV
Marta Bucholc
III
Jerzy Franczak
III
Justyna Kiliańczyk
IV
Ewelina Mazarko
IV
Agata Otrębska
II
I
10. Maria Łaś
IV
11. Joanna Pękalska
III
12. Krystyna RubiecMasalska
IV
13. Michał Kaczmarczyk
IV
14. Kamila Kowalczyk
IV
15. Tadeusz Litak
III
16. Krzysztof Rzepkowski
IV
17. Małgorzata Koch
IV
18. Tomasz Skwarło
II
19. Przemysław Stobiński
IV
II
20. Małgorzata Bela
IV
II
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
I
II
II
II
II
II
II
II
Szkoła
I LO im.
M. Konopnickiej
LXIV LO im.
S. Witkiewicza
VI LO im.
J. Kochanowskiego
IX LO im. Giuseppe di
Vittorio
IV LO im.
M. Skłodowskiej-Curie
VI LO im.
A. Mickiewicza
V LO im.
A. Witkowskiego
I LO im.
M. Skłodowskiej-Curie
III LO im.
A. Mickiewicza
Miejscowość
Suwałki
Warszawa
Radom
Kraków
Zbigniew
Wieczorek
Lucyna
Waszkowska
Elżbieta
Jakubek
A. Ciężarek
Kraków
Andrzej Kos
Hajnówka
Antonina
Skoruk
Jarosław
Marcinkows
ki
Katarzyna
Żmuda
Tadeusz
Sznerch
Barbara
Gałczewska
Gdańsk
Olsztyn
Katowice
LO im.
Nowy Targ
S. Goszczyńskiego
I LO im. T. Kościuszki Legnica
II
XIII LO im. Płk.
Leopolda Lisa-Kuli
Warszawa
II
III LO im. Marynarki
Wojennej
II LO im.
K. K. Baczyńskiego
V LO
Gdynia
XLII LO im.
M. Konopnickiej
I LO im.
J. Kasprowicza
Gimnazjum im J.
Słowackiego
LO im. Św. Marii
Magdaleny
Warszawa
I LO im.
B. Nowodworskiego
Kraków
II
II
II
II
II
II
Imię i
nazwisko
nauczyciela
Marek
Urbanowicz
Radomsko
Kraków
Inowrocław
Kowno/
Litwa
Poznań
Urszula
Wylot
Marzanna
Lempart
Jan Zosiak
Anna
Roszkowska
Elżbieta
Piniewska
Danuta
Ondruch
Joanna
Ciechanowsk
a
Stanisław
Brzezina
21. Katarzyna Anna
Chmielewska
IV
22. Ewa Gęsior
IV
23. Jakub Jakubowski
III
24. Julia Komarowicz
XI
25. Alina Tobuch
IV
26. Przemysław Pietrzak
IV
27. Katarzyna Uczkiewicz
III
28. Michał Witkowski
IV
29. Paweł Kozioł
III
30. Katarzyna Mikurda
IV
II
XVI LO im.
S. Sempołowskiej
II
I LO im. T. Kościuszki Legnica
II
I LO
Gdynia
II
Solecznicka Szkoła
Średnia nr 1
I LO
Wilno/
Litwa
Milicz
XV LO im.
J. Kasprowicza
XIII LO im. A. Fredry
Łódź
Autorka Szkoła
Samorozwoju (ASSA)
LO im. M. Kopernika
Wrocław
II
X LO im.
S. Sempołowskiej
Wrocław
31. Aleksandra Honorata
Porada
III
32. Borys Siwicki
IV
33. Joanna Klimczyk
III
34. Katarzyna Walotek
IV
35. Anita Krupa
IV
36. Marta Wojtkowska
IV
37. Bartosz Kaliski
IV
38. Marzena Suchodolska
XIII
II
I LO im.
I. Paderewskiego
Wałbrzych
II
I LO im.
W. Kętrzyńskiego
II LO im.
J. Śniadeckiego
II LO im. E. Plater
Giżycko
39. Roman Chymkowski
IV
40. Adam Kashyna
IV
III
41. Monika Jankowska
IV
III
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
Warszawa
Wrocław
Jarosław
Kielce
Sosnowiec
I LO im. Powstańców Rybnik
Śląskich
LO im. S. Żeromskiego Bartoszyce
I LO im.
J. Kasprowicza
Wileńska Szkoła
Średnia im.
W. Syrokomli
LO im.
I. Iwaszkiewicza
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego
VII LO im.
K. K. Baczyńskiego
Inowrocław
Wilno/
Litwa
Nasielsk
Lębork
Wrocław
Bożena
Celitan
Tomasz
Dziurzyński
Joanna
Rybicka
Lilia Kutysz
Małgorzata
Posacka
Barbara
Matusiak
Halina Styś
Małgorzata
Sygit
Jadwiga Dyr
Małgorzata
KosińskaPułka
Renata
Mitko-Barto
Tadeusz
Niedźwiecki
Henryka
Bobińska
Michał
Waliński
Alicja
Godlewska
Halina
Bryszkowska
Elżbieta
Piniewska
Danuta
Kuzborska
Henryk
Śliwiński
Wanda
Milewczyk
Izabela
Chaszczowsk
a
42. Anna Wojciechowska
IV
III
43. Gabriella Bar
IV
44. Anna Łaszczok
II
45. Paweł Majewski
IV
III
46. Joanna Malinowska
IV
47. Renata Śnieżko
XII
48. Iwona Wyskiel
IV
49. Alicja Żełudziewicz
XII
III
III
III
III
III
Prywatne LO SS
Szymanów
Niepokalanek w
Szymanowie
I LO im. T. Kościuszki Legnica
s. Maria
Zagrajek
Tomasz
Dziurzyński
I LO im. M. Kopernika BielskoKrzysztof
Biała
Płatek
Zespół Szkół
Kołobrzeg
Krystyna
Ogólnokształcących
Bremberowic
im. M. Kopernika
z
V LO
Toruń
Barbara
Bajeńska
Szkoła Średnia im.
Wilno/
Aneta
A. Mickiewicza
Litwa
Polakiewicz
III LO im.
Kraków
Jolanta PyśJ. Kochanowskiego
Miklasz
Butrymańska Szkoła
Butrymańce/ Janina
Średnia im. Anny
Litwa
Sakson
Krepsztul
powrót do spisu
powrót do spisu
XXVII Olimpiada - 1997
 Zawody okręgowe:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Tamara Brzostowska
IV
Zbigniew Karpiński
IV
Michał Rogowski
IV
Paulina Starzyńska
IV
Maria Rogaczewska
IV
Małgorzata Nałęcka
II
Krystyna Kuncewicz
XII
Agnieszka Romaszko
IV
Joanna Wajs
IV
Lokata
Aneta Galbarczyk
IV
Stanisław Adamiak
III
Sławomir Spasiewicz
IV
Anna Burzyńska
III
Michał Mizera
II
Aleksandra Philipp
IV
Barbara Pąkowska
III
Inessa Pietkiewicz
XII
Grzegorz Jankowicz
IV
Dagmara Pędziwiatr
III
II
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
Szkoła
II LO im.
M. Dąbrowskiej
II LO im. H.
Kołłątaja
III LO im.
K. K. Baczyńskiego
XVIII LO im.
J. Zamoyskiego
IV LO im.
E. Sczanieckiej
V LO im.
A. Witkowskiego
Szkoła Średnia im.
S. Konarskiego
I LO im.
J. Zamoyskiego
VII LO im.
J. Słowackiego
LO w Radzyniu
Podlaskim
IV LO im.
T. Kościuszki
III LO im.
J. Kochanowskiego
I LO im.
E. Dembowskiego
I LO im.
B. Nowodworskiego
IV LO im. M. Reja
I LO im.
J. Dąbrowskiego
Podbrodzka Szkoła
Średnia nr 1
V LO im.
A. Witkowskiego
Zespół Szkół im.
H. Sienkiewicza
Miejscowość Imię i nazwisko
nauczyciela
Kęty
Maria
Kowlówka
Wałbrzych
Maria
Woźnicka
Białystok
Anna Podleśna
Warszawa
Łódź
Kraków
Marta
Ługowska
Elżbieta
Waliszek
Jan Zosiak
Wilno/ Litwa Anna
Gulbinowicz
Zamość
Bogusława
Białek
Warszawa
Małgorzata
DługołęckaLorska
Radzyń
Teresa
Podlaski
Ostasiewicz
Toruń
Małgorzata
Puzio
Kraków
Ligia Wirtel
Gliwice
Kraków
Zabrze
Tomaszów
Mazowiecki
Podbrodzie/
Litwa
Kraków
Pajęczno
Elżbieta
Ogrodnik
Stanisław Cz.
Kurdziel
Wanda
Ferdynus
Mirosława
Marcinkowska
Halina Pubis
Andrzej Kos
Marek
Szydłowski
20.
Krystian Chmielewski II
III
LO
21.
Stella Kozłowska
IV
II
I LO im.
M. SkłodowskiejCurie
22.
Paweł Felis
III
Marta Tomczak
IV
Mateusz Antoniuk
II
Agnieszka Sępioł
III
Tomasz Bilczewski
IV
II
II LO im.
J. Śniadeckiego
IV LO w Głogowie
Magdalena Tomaszek
IV
Piotr Mierzwa
I
Marcin Adamczak
II
Katarina Ristic
IV
Justyna Glista
V
Marcin Styczeń
IV
Bożena Sadkiewicz
XII
II
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
Anastazja Stupko
III
XI
Magdalena Błędowska III
IV
Ilona Mazurkiewicz
III
IV
Ewa Rajewska
III
Agata Pieniążek
IV
Anita Słomak
IV
Marta Spychalska
II
III
III
III
III
Katolickie LO oo.
Pijarów
II LO im.
J. Śniadeckiego
LO Towarzystwa
Szkolnego im. M.
Reja
V LO im.
S. Żeromskiego
VI LO im.
A. Mickiewicza
VI LO im.
I. J. Paderewskiego
II LO im.
M. Konopnickiej
Zespół Szkół
Chemicznych
II LO im. Ziemi
Olkuskiej
Wileńska Szkoła
Średnia im.
W. Syrokomli
Szkoła Średnia nr 10
I LO im. T.
Kościuszki
LO im.
M. SkłodowskiejCurie
VI LO im.
I. J. Paderewskiego
LO nr 2
I LO im. M.
Kopernika
XV LO im.
J. Kasprowicza
Wysokie
Mirosława
Mazowieckie Roszkowska
Dorota
Rembiszewska
Szczecin
Elżbieta
Krzewieńska
Krystyna
Kozłowska
Kielce
Teresa Felis
Głogów
Kraków
Kielce
BielskoBiała
Gdańsk
Kraków
Mirosława
Kondys
Jadwiga
Krengiel
Małgorzata
Kowalczyk
Jadwiga
RogolińskaPieronkowa
Grażyna Lech
Opole
Agnieszka
Domosławska
Marek
Gubański
Jolanta Tall
Pionki
Zofia Rinas
Poznań
Paweł
Stalmarski
Wilno/ Litwa Irena Matoszko
Olkusz
Lwów/
Ukraina
Legnica
Maria Iwanowa
Ostrzeszów
Anna Szkopek
Poznań
Szczecin
Marek
Gubański
Danuta Łuczak
Krosno
Danuta Wulf
Łódź
Barbara
Matusiak
Ewa Wojtyło
41.
42.
43.
44.
Artur Majer
IV
Andrzej Goździkowski
IV
Bożena Śnieżko
XI
Adam Szczuciński
IV
III
III
III
III
Zespół Szkół w
Oleśnie
II LO im. Kazimierz
Jagiellończyka
Mejszagolska Szkoła
Średnia nr 1
I LO im.
K. Marcinkowskiego
Olesno
Elbląg
Mejszagoła/
Litwa
Poznań
Wioletta
Wojczyszyn
Andrzej
Szkolnicki
Anna
Aleksandrowicz
Agata Patalas
powrót do spisu
powrót do spisu
XXVIII Olimpiada - 1998
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Michał Banasiak
IV
Mateusz Głowacki
IV
Paweł Schreiber
IV
Łukasz Abramowicz
IV
Katarzyna Orlikowska
III
Katarzyna
Włodkowska
III
Gabriela Chaberska
III
Agnieszka Kamińska
IV
Lena Piątkowska
III
Igor Piotrowski
IV
Magdalena
Gałkowska
IV
Konga Kac
III
Monika Próchniewicz
IV
Katarzyna
Gospodarek
III
Szymaon Mazurek
IV
Lokata
I
I
I
II
II
II
II
Szkołą
XXVI LO im.
K. K. Baczyńskiego
III LO
Miejscowość Imię i nazwisko
nauczyciela
Łódź
Magdalena
Płauszewska
Wrocław
Marian
Bednarek
Toruń
Małgorzata
Puzio
Białystok
Maria Bartnicka
IV LO im.
T. Kościuszki
III LO im.
K. K. Baczyńskiego
XXVI LO im.
Łódź
K. K. Baczyńskiego
Katolickie LO
Kraków
oo. Pijarów im.
S. Konarskiego
IV LO im. S. Staszica Sosnowiec
Regina Ogińska
Jadwiga
Krengiel
II LO im.
C. K. Norwida
I LO
Tychy
Jolanta
Wolszczak
Urszula Sojka
Poznań
Agata Patalas
XLI LO im. J.
Lelewela
II LO im.
Gen. Podhorskiego
Warszawa
Izabela
Muszyńska
Ewa Kozioł
V LO im.
Ks. Poniatowskiego
LO ss. Niepokalanek
Warszawa
Szymanów
Ewa Bylica
M. Wiśniewska
Maria Zagrajek
II
III LO im. Unii
Lubelskiej
Lublin
Anna Kowalec
II
VIII LO im.
Bolesława
Krzywoustego
Podbrzeska
Szkoła Średnia Nr 1
im. Św. Stanisława
Kostki
I Liceum im. Ziemi
Kujawskiej
Wrocław
Edyta
Jarzębowska
Podbrzezie/
Litwa
Teresa
Berezińska
Włocławek
Włodzimierz
Rutkowski
LO im.
Władysława Jagiełły
Dębica
Marta BonarekSocha
II
II
II
II
II
II
16. Maryna Morozowicz
XII
II
17. Agnieszka
Rembiałkowska
IV
18. Mirosław Bik
IV
II
II
Suwałki
19. Kinga Nogacka
III
20. Maciej Olbrycht
IV
21. Konrad Osajda
III
22. Zofia Sawicka
II
23. Krzysztof Czajka
IV
24. Anna Jupowicz
IV
25. Michał Hosowicz
IV
II
26. Piotr Sobolczyk
III
27. Maja Buczek
IV
28. Emilia Dąbrowska
III
29. Diana Kordis
XII
30. Maciej Petrykowski
III
31. Małgorzata Rokosz
IV
32. Małgorzata Rychlik
III
33. Honorata Doba
III
34. Weronika
Jarmołowicz
XII
35. Monika Sobańska
IV
II
36. Sławomir Wykręt
IV
III
37. Kamila Binkiewicz
IV
38. Grzegorz Gąsior
III
III
39. Joanna Sokół
IV
III
II
II
II
II
II
II
I LO im.
Kielce
S. Żeromskiego
LO im. M. Kopernika Cieszyn
II LO im.
J. Śniadeckiego
XV LO im.
N. Żmichowskiej
II LO im.
J. Śniadeckiego
I LO im. M.
Kopernika
Katolickie LO
oo Pijarów im.
S. Konarskiego
III LO im. Unii
Lubelskiej
XIII Lo im. A. Fredry
Kielce
Warszawa
Kielce
Krosno
Kraków
Barbara
Kazubska
Joanna
Gawlikowska
Waldemar Rajca
Katarzyna
Klimowicz
M. Kowalczyk
J. Chałońska
Zofia BarteckaProrok
Jadwiga
Krengiel
Lublin
Anna Kawalec
Wrocław
Krzysztof Bauer
Białystok
III
I LO im.
A. Mickiewicza
Szkoła Średnia im.
A. Mickiewicza
VII LO im.
K. K. Baczyńskiego
LO im. T. Kościuszki
Anna
Kamionowska
Aneta
Polakiewicz
Izabela
Chaszczowska
Elżbieta Matlak
III
I Społeczne LO
III
I LO
Częstochowa Ilona Tutaj
Beata Bartnik
Lębork
Renata Pietras
III
Podbrzeska Szkoła
Podbrzezie/
Średnia Nr 1 im. Św. Litwa
Stanisława Kostki
IV LO im. S. Staszica Sosnowiec
III
III
III
III
III
III
Gimnazjum z Polskim
Językiem Nauczania
im. J. Słowackiego
LO im.
M. Konopnickiej
Gimnazjum z Polskim
Językiem Nauczania
im. J. Słowackiego
I LO im.
E. Dembowskiego
Wilno/
Litwa
Wrocław
Myślenice
Karwina/
Czechy
Legionowo
Karwina/
Czechy
Teresa
Berezińska
Bożena
WojciechowskaKarbownik
Halina Orszulik
Danuta
Ondruchowicz
Anna Wójcik
Halina Orszulik
Zielona Góra Małgorzata
Szreffer
40. Małgorzata
Wilczewska
IV
III
III LO im.
K. K. Baczyńskiego
Białystok
Irena
Stankiewicz
powrót do spisu
powrót do spisu
XXIX Olimpiada - 1999
Lp.
Imię i nazwisko
laureata, klasa
1.
Adrianna Prodeus
IV
Katarzyna Przyłuska
IV
Weronika Szczawińska
III
Magdalena Zielińska
III
Katarzyna Bojarska
III
Emilia Olechnowicz
IV
Mateusz Wilk
IV
Jakub Wuborski
IV
Ewa Schreiber
IV
Jadwiga Mączyńska
IV
Magdalena Pauz
III
Jakub Pijewski
IV
Anna Turkowid
IV
Marcin Chłopas
IV
Marcin Hiżycki
IV
Julia Hryciuk
III
Witold Kieraś
IV
Aleksandra Kijak
IV
Łukasz Pawłowski
IV
Joanna Jasiewicz
IV
Justyna Buchta
IV
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Lokata
I
I
I
Szkoła
Miejscowość
V LO im. Gen.
Wrocław
J. Jasińskiego
IV LO im.
Łódź
E. Sczanieckiej
II LO im. S. Batorego Warszawa
Imię i
nazwisko
nauczyciela
Jolanta
Beynarowicz
A. SzycholskaGwardys
Teresa
Michałkiewicz
Marek
Urbanowicz
Zbigniew
Wieczorek
Waldemar
Rajca
Jolanta
Wolszczak
Ewa Baj
I LO im.
M. Konopnickiej
VI LO im.
J. Kochanowskiego
II LO im.
J. Śniadeckiego
IV LO im. S. Staszica
Suwałki
XII lo im. Bolesława
Chrobrego
IV LO
Wrocław
Kraków
III
II LO im.
Jana III Sobieskiego
V LO im.
A. Witkowskiego
Katolickie LO pod
wezw. Św. Augusta
I LO im.
J. Kasprowicza
XLI LO im.
J. Lelewela
I LO im. E. Romera
III
I Społeczne LO
Częstochowa Beata Bartnik
III
II LO im.
S. Żeromskiego
LO im.
K. Kosińskiego
VI LO im.
J. Kochanowskiego
V LO im.
Gen. J. Jasińskiego
I LO im.
M. Kopernika
Tomaszów
Mazowiecki
Kłobuck
B. WinczuraJeżak
A. Grygłel
Radom
Anna Łazuk
Wrocław
Wojciech
Bonarski
Bogusława Lis
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
Radom
Kielce
Sosnowiec
Toruń
Kraków
Warszawa
Świdnica
Warszawa
Rabka
BielskoBiała
Jolanta
Broniewicz
Małgorzata
Niemczyńska
Magdalena
Hryniewicz
K. KałkaJanuszek
Zdzisław
Grześkowiak
Izabela
Muszyńska
Ewa Ziomber
22. Anna Kalisz
III
23. Anna Kowalska
III
24. Aneta Kwiecień
IV
25. Marta Laszuk
III
26. Marzena Stępień
IV
27. Wojciech Brzozowski
III
III
28. Jacek Dybiński
III
29. Anna Guryńska
III
30. Joanna Baraszkiewicz
XII
31. Magdalena Dubrowska
III
32. Agnieszka Figiel
IV
33. Magdalena Pachocka
IV
34. Joanna Pyra
III
35. Kinga Szemraj
IV
36. Anna Wachowiak
III
III
37. Anna Wawrzynkiewicz
IV
38. Aleksandra Lipczak
III
39. Katarzyna Szkuta
IV
40. Katarzyna Planeta
IV
41. Ewa Sapieżyńska
IV
42. Kinga Tari
IV
43. Emilia Dąbrowska
IV
44. Tomasz Gwara
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
I LO im.
B. Nowodworskiego
I LO im.
T. Kościuszki
II LO im.
J. Śniadeckiego
I LO im.
T. Kościuszki
I LO im.
W. Broniewskiego
XXXIV LO im.
Miguelo de
Cervantesa
I LO im.
B. Nowodworskiego
I LO im.
M. Konopnickiej
Szkoła Średnia im.
Jana Pawła II
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Nr 1 im. S. Dubois
IV LO im.
Kazimierza Wielkiego
II LO im.
J. Śniadeckiego
VI LO im.
A. Mickiewicza
II LO im.
A. Mickiewicza
II LO im.
G. Zamoyskiej
i H. Modrzejewskiej
II LO im.
J. Kochanowskiego
I LO im.
T. Kościuszki
III LO im.
S. Żeromskiego
II LO im. Hetmana
J. Tarnowskiego
I LO im.
W. Broniewskiego
Jedlika’wyos
Gimnazjum
I LO im.
A. Mickiewicza
V LO im.
Ks. J. Poniatowskiego
Kraków
Joanna Korzec
Legnica
Tomasz
Dziurzyński
Waldemar
Rajca
Anna Bućko
Kielce
Łomża
Bełchatów
Warszawa
Grażyna
Derlatka
Hanna
Nowakowska
Kraków
Stanisław
Kurdziel
Suwałki
Marek
Urbanowicz
Wilno/ Litwa Teresa
Wincełowicz
Koszalin
Maria Jasińska
Bydgoszcz
Kielce
Kraków
Słupsk
Poznań
Katarzyna
Narojczyk
Joanna Oko
Agnieszka
Domosławska
Jolanta
Gierszewska
Krzysztof
Antkowiak
Kraków
J. Pyś-Miklasz
Legnica
Tomasz
Dziurzyński
Jerzy Marek
BielskoBiała
Tarnów
Bełchatów
Budapeszt/
Węgry
Białystok
Warszawa
L. PyzińskaStych
Zygmunt
Kobyliński
Anna
Kamionowska
Elżbieta
Świderska
45. Jarosław Łachnik
IV
III
LO im.
S. Żeromskiego
Żyrardów
Zofia Wilk
powrót do spisu
powrót do spisu
XXX Olimpiada - 2000
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Bartosz Frąckowiak
III
Katarzyna Kus
IV
Iga Noszczyk
IV
Łukasz Kaiser
IV
Lokata
5.
6.
Lp.
Szkoła
I
LO im. Św. Marii
Magdaleny
XI LO im. M. Reja
I
IV LO im. S. Staszica
II
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
Marta Michalunio
IV
II
III LO im. Marynarki
Wojennej
Maciej Byliniak
IV
Łukasz Dróżdż
III
Justyna Puchała
III
Anna Ćwierz
IV
II
II LO im. S. Batorego
II
XXVI LO im.
K. K. Baczyńskiego
I LO im.
J. Kasprowicza
II LO im.
J. Śniadeckiego
10. Marta Bala
III
11. Marta Czarkowska
III
12. Sylwia Gontarek
IV
13. Elżbieta Rablin
III
14. Joanna Sadłowska
III
15. Małgorzata Burnecka
IV
16. Paulina Gąsior
IV
17. Katarzyna Kajdanek
IV
18. Michał Moch
IV
II
19. Tomasz Sobczak
IV
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
I
II
II
II
II
II
III LO im. Marynarki
Wojennej
IX LO
LO im.
S. Małachowskiego
LO
III
IX LO im. Bohaterów
Monte Cassino
V LO im.
J. Jasińskiego
I LO im.
T. Kościuszki
XIII LO im. A. Fredry
III
VI LO
III
I LO im.
W. Broniewskiego
II
III
III
Miejscowość Imię i nazwisko
nauczyciela
Poznań
mgr Ireneusz
Okoń
Warszawa
mgr Ewa ZiętekMaciejczyk
Sosnowiec
mgr Barbara
Strączek
Wrocław
mgr Halina Stys
dr Jerzy
Biniewicz
Gdynia
mgr Ewa
NiwińskaLipińska
Warszawa
mgr Dariusz
Zarzycki
Łódź
mgr Regina
Ogińska
Inowrocław mgr Elżbieta
Piniewska
Kielce
mgr Zofia
Ostaszewska
mgr Henryka
Bobińska
Gdynia
mgr Iwona
Stankiewicz
Szczecin
mgr Anna
Parchimowicz
Płock
mgr Henryka
Dybiec
Muszyna
mgr Monika
Fabisiak
Szczecin
mgr Dorota
Madoń
Wrocław
mgr Renata
Otolińska
Legnica
mgr Tomasz
Dziurzyński
Wrocław
mgr Małgorzata
Skowińska
Bydgoszcz
mgr Ewa
PoleskaKosowska
Bolesławiec mgr Maria
Łużniak
20. Anna Zielińska
IV
21. Dariusz Bobek
IV
22. Maja Gańczarczyk
IV
23. Małgorzata Jabłońska
IV
24. Marta Majewska
III
25. Julita Petrus
IV
26. Barbara Chojowska
III
27. Anna Fiutek
I
28. Grzegorz Krnak
II
29. Justyna Kułak
IV
30. Michał Kuźmiński
IV
31. Romuald Ławrynowicz
XI
32. Joanna Matusiak
IV
33. Agata Michalak
IV
34. Magdalena
Miroszewska
III
35. Jakub Mikurda
IV
36. Anna Pochłódka
III
III
Lubań
III
LO im.
A. Mickiewicza
X LO im. KEN
III
II LO im. E. Plater
Sosnowiec
III
Prywatne LO im.
J. Paderewskiego
I LO im.
T. Kościuszki
I LO im.
T. Kościuszki
I LO im. Króla
Kazimierza Wielkiego
I LO im.
B. Nowodworskiego
II LO im.
M. Konopnickiej
Społeczne LO
Lublin
LO im. M.
Skłodowskiej-Curie
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. M. Kopernika
XIV LI im. Polonii
Belgijskiej
VI LO im.
J. Paderewskiego
XVIII LO im. Prof.
AkademiiKrakowskiej
św. J. Kantego
V LO im.
Ks. J. Poniatowskiego
I LO im.
M. Kopernika
LO im.
H. Sienkiewicza
Andrychów
37. Marcin Urban
IV
38. Magdalena Basińska
IV
39. Anna Kapusta
III
III
40. Marta Banaszek
IV
41. Marta Kołacińska
IV
42. Dominika Rychlik
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Kraków
Łomża
Legnica
Olkusz
mgr Małgorzata
Zielińska
mgr Cecylia
Pawełek
mgr Jacek Bajer
mgr Ewa DunajKozakow
mgr Agata
Reszewicz
mgr Tomasz
Dziurzyński
mgr Anna Baran
Kraków
mgr Stanisław
Kurdziel
Nowy Sącz
mgr Maria
Drożdżak
Żary
mgr Radosław
Szachnowski
II LO im. Króla Jana Kraków
mgr Małgorzata
III Sobieskiego
Niemczyńska
Szkoła Średnia im.
Wilno/ Litwa dr Sabina
Jana Pawła II
Naruniec
IV LO im.
Łódź
mgr Elżbieta
E. Sczaniewskiej
Waliszek
V LO im.
Warszawa
dr Elżbieta
Ks. J. Poniatowskiego
Świderska
I LO im.
Legnica
mgr Ewa
T. Kościuszki
Wojtyło
Żywiec
Wrocław
Poznań
Kraków
Warszawa
Łódź
Września
mgr Magdalena
Biel
mgr Krystyna
Bury
dr Jerzy
Biniewicz
mgr Halina
Ozga-Adamska
mgr Wiesława
Meder
dr Elżbieta
Świderska
mgr Liliana
Szymańska
mgr Jolanta
Grześkowiak
43. Anna Sławik
III
44. Aleksandra Wegner
IV
III
II LO im. G. Marcinka Ruda Śląska
III
II LO im.
M. Kopernika
Bydgoszcz
45. Karol Zapała
IV
III
XII LO
Kraków
mgr Katarzyna
Szuba
mgr Anna
NakietskaKowalska
mgr Małgorzata
Mikas
mgr Mirosława
Herdzina
powrót do spisu
powrót do spisu
XXXI Olimpiada – 2001
Lp. Imię i nazwisko
laureata, klasa
1. Ewelina Godlewska
IV
2. Mateusz Halawa IV
Lokata Szkoła
Miejscowość
I
Inowrocław
3.
Ewelina Wiszniewska
III
Maciej Bury
IV
Małgorzata Kleban
IV
Eliza Kiepura
III
I
I LO im.
J. Kasprowicza
V Liceum
Ogólnokształcące
im. Gen. J.
Jasińskiego
I LO im.
M. Konopnickiej
I LO im.
M. Kopernika
LO im. św. Marii
Magdaleny
I LO im.
W. Broniewskiego
Aneta Leśniewska
IV
Paweł
Marczewski IV
Piotr Ossowicz
IV
Małgorzata
Szymankiewicz
IV
Agnieszka Jędrzejczak
IV
Marcin MenderaZiemiński
IV
Jarosław Pawłowski
IV
Magdalena Płucisz
IV
Bartosz Sowiński
IV
I
XII LO
Gdańsk
I
II LO im. S.
Batorego
III LO im.
A. Mickiewicza
LO im. Św. Marii
Magdaleny
Warszawa
II
I LO
Leszno
II
III LO im.
S. Żeromskiego
Bielsko-Biała
II
II LO im. Mieszka I Szczecin
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Oskar Kuśmirek
IV
17. Agnieszka Maria
Maciuk
IV
18. Anna Urszula
Tomaszewska
IV
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
Wrocław
Suwałki
Krosno
Poznań
Bolesławiec
Wrocław
Poznań
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Elżbieta
Piniewska
mgr Renata
Otolińska
mgr Marek
Urbanowicz
mgr Danuta
Wulf
mgr Ireneusz
Okoń
mgr Zuzanna
Mróz i mgr
Ludwik Glazer
mgr Elżbieta
Ignasiak
mgr Anna
Grajewska
mgr Marian
Bednarek
mgr Ireneusz
Okoń
mgr Michał
Zbytniewski
mgr Jerzy
Marek
mgr Anna
Domżalska
III LO im.
Ostrowiec
mgr Ewa
W. Broniewskiego Świętokrzyski Dobrowolska
II LO im.
Kielce
mgr Maria
J. Śniadeckiego
SowiarŁuczyńska
XIII LO
Szczecin
mgr Krzysztof
Michalak
III LO im.
Białystok
mgr Maria
K. K. Baczyńskiego
Bartnicka
V LO im.
A. Witkowskiego
Kraków
mgr Magdalena
Hryniewicz
19. Magdalena Budzińska II
III
20. Aleksandra Kustra IV II
I LO
Kalisz
V LO
Toruń
21. Agata Mardosz
IV
22. Katarzyna Sonnenberg
IV
23. Dorota Gołuch
III
24. Aleksandra Jastrzębska
IV
25. Maciej Magoński
III
II
Kraków
26. Joanna Peplińska
IV
27. Barbara Walesa
IV
III
28. Anna Wylegała
IV
29. Katarzyna Szalewska
III
30. Anna Dzierżęga
III
III
31. Małgorzata Fugiel
IV
32. Dorota Trepkowska
IV
33. Karolina Wasielewska
III
III
V LO im.
A. Witkowskego
I LO im.
J. Słowackiego
LO im.
S. Konarskiego
I LO im.
T. Kościuszki
Katolickie LO ks.
Pijarów im.
ks. S. Konarskiego
III LO im.
Marynarki Wojennej
I LO im.
Zasłużonych Ludzi
Morza
LO im. M.
Skłodowskiej-Curie
I Gdańskie Liceum
Społeczne
I LO im.
Powstańców
Śląskich
I LO im.
A. Patkowskiego
III LO im.
Marynarki Wojennej
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. A. Mickiewicza
I LO im.
K.
Marcinkowskiego
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
I LO im.
J. Kasprowicza
I LO im. Bolesława
Krzywoustego
II LO
III LO im. Unii
Lubelskiej
Lublin
II
III
III
III
III
III
III
III
III
34. Joanna Wieczorkiewicz III
IV
35. Magdalena Bałdych
IV
36. Aleksandra Ratajczak
IV
37. Karolina Sałdecka III
III
38. Anna Katarzyna
Szczepańska
IV
III
39. Katarzyna Gorczyńska
III
III
III
III
Chorzów
Oświęcim
Legnica
Kraków
Gdynia
Gdynia
mgr Joanna
Racka
mgr Jadwiga
Magryta Łapicz
mgr Andrzej
Kos
dr Małgorzata
Rutkowska
mgr Bernadetta
Kwiatkowska
mgr Ewa
Wojtyło
mgr Jadwiga
Krengiel
mgr Emilia
Kuczyńska
dr Barbara
Dumania
Piła
mgr Sabina Kin
Gdańsk
mgr Tamara
Aleksandrowicz
mgr Aleksandra
Kotas
Rybnik
Sandomierz
Gdynia
Słupsk
mgr Danuta
Paszkowska
mgr Iwona
Stankiewicz
mgr Gabriela
Muchowska
Poznań
mgr Ewa
Południkiewicz
Wrocław
dr Jerzy
Biniewicz
mgr Elżbieta
Piniewska
mgr Marzena
Kominiak
mgr Halina
Palińska i dr
Adam
Wierciński
dr Anna
Kawalec
Inowrocław
Nakło
Opole
40. Alicja Konstantinidis
III
41. Szymon Artur
Wróblewski
III
42. Renata Wójcicka
III
III
III
III
I LO im.
Legnica
T. Kościuszki
Salezjańskie LO im. Rumia
Św. Jana Bosko
mgr Tomasz
Dziurzyński
mgr Marzena
Cempura
XIV LO im. Polonii Wrocław
Belgijskiej
dr Jerzy
Biniewicz
Zwycięzcy spoza Polski wyróżnieni stypendium Rządu RP :
Imię i nazwisko laureata
Tatiana Matusiewicz
Witalij Kujel
Alena Wantulok
Ryszard Wania
Katarzyna Krzyżanek
Justyna Błaszkiewicz
kl. XII
7. Alicja Mickielewicz
kl. XII
8. Mirosław Tomaszewicz
kl. XI
9. Wiesława Szuszkiewicz
kl. XII
10. Wioletta Januszkiewicz
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11. Silvia Bacúrová
12. Olga Hilewska,
13. Wiktor Popow
Szkoła
Szkoła Średnia im. Jana Pawła II
Wileńska Szkoła Średnia im.
Syrokomli
Szkoła Średnia im. Kraszewskiego
Miejscowość/ kraj
Grodno/ Białoruś
Białoruś/Zabłoć
Czechy
Czechy
Czechy
Wilno/Litwa
Wilno/Litwa
Wilno/Litwa
Szkoła Średnia im. S. Konarskiego Wilno/Litwa
Średnia Szkoła Polska im.
J. Piłsudskiego
Daugavpils/ Łotwa
Słowacja
Chmielnicki/ Ukraina
Żytomierz/ Ukraina
powrót do spisu
powrót do spisu
XXXII Olimpiada - 2002
Lp.
1.
2.
3.
4.
Imię i nazwisko
laureata
Maja Małgorzata
Głuśniewska
IV
Monika Świda
IV
Marta Wojtkiewicz
IV
Piotr Bogalecki
IV
Miejscowość Imię i nazwisko
nauczyciela
Wrocław
mgr Renata
Otolińska
I
V LO im. Gen. J.
Jasińskiego
I
I LO im. Króla
Olkusz
Kazimierza Wielkiego
II LO im.
Gliwice
W. Wróblewskiego
I LO im.
Chorzów
J. Słowackiego
I
I
Hermina Jóźwik
IV
6. Manuela Kiełbawska
III
7. Barbara Konczarek
IV
8. Małgorzata Dziem
III
9. Anna Igielska
IV
10. Aleksander Latkowski
IV
11. Łukasz Czapski
IV
I
12. Grzegorz Brzozowski
IV
13. Maciej Junkiert
IV
5.
Szkoła
Lokata
I
I LO im. Zasłużonych Gdynia
Ludzi Morza
XIII LO im. A. Fredry Wrocław
II LO im. Jana III
Sobieskiego
ZSO nr 2; II LO im.
A. Mickiewicza
ZSO im.
T. Kościuszki
XIV SLO im.
J. Czapskiego
LO im. Marszałka
J. Piłsudskiego
Kraków
II
LO
II
LO im. Kazimierza
Wielkiego
Wysokie
Mazurskie
Koło
14. Maciej Magoński
IV
II
15. Anna Polewka
IV
16. Katarzyna Rychlewska
IV
17. Anna Sterczyńska
III
18. Aleksandra Łoś
IV
19. Hubert Michalak
IV
II
LO im. Ks.
S. Konarskiego ks.
Pijarów
I LO, im.
M. Kopernika
I LO im.
K. Marcinkowskiego
V LO im. ks.
J. Poniatowskiego
III LO im. Unii
Lubelskiej
II LO im.
T. Kościuszki
I
II
II
II
II
II
II
II
II
Słupsk
Jarocin
Warszawa
Garwolin
Kraków
BielskoBiała
Poznań
Warszawa
Lublin
Kalisz
mgr Maria Wilk
mgr Katarzyna
Panek
mgr Krystyna
Popczyk i mgr
Andrzej Król
mgr Iwona
Górecka
mgr Ewa
Kaczyńska
mgr Jolanta
Balowska
mgr Jolanta
Gierszewska
mgr Beata
Udzik
mgr Iwona
Wiśniewska
mgr Barbara
Stanicka i mgr
Ewa Wojtaś
mgr Mirosława
Roszkowska
mgr Halina
SzmydtKabacińska
mgr Jadwiga
Krengiel
mgr Krzysztof
Płatek
mgr Andrzej
Dymitrowski
mgr Filip
Dreger
mgr Bożena
Welter
mgr Beata
Majchrzak
20. Anna Ochman
II
IV
21. Agata Paluch
II
III
22. Katarzyna Paszkiewicz II
III
III LO im. M.
Skłodowskiej-Curie
I LO im.
T. Kościuszki
II LOim. Mieszka I
23. Szymon Pawelec
IV
24. Łukasz Srokowski
IV
25. Anna Wietecha
IV
26. Adela Szkudlarek
IV
27. Natalia Szuster
IV
28. Maria Sitarska
IV
29. Renata Wójcicka
IV
30. Edyta Bieńczak
III
II
31. Maksymilian Mateusz
Roszyk
IV
32. Ewelina Rumak
III
33. Katarzyna Goch
IV
34. Magdalena Hadała
III
35. Adrianna Jaworska
IV
36. Damian Kubik
IV
37. Piotr Lipski
IV
38. Agata Myśliwiec
III
39. Katarzyna Nocoń
III
40. Dominika
Pawlikowska
IV
41. Zuzanna Pytel
IV
III
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
LX LO im.
W. Górskiego
I LO im.
K. Marcinkowskiego
I LO im. S.
Żeromskiego
I LO im.
K. Marcinkowskiego
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
II LO im.
M. SkłodowskiejCurie
I LO im.
M. Konopnickiej
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Opole
mgr Helena
Cięciel
Legnica
mgr Tomasz
Dziurzyński
Szczecin
mgr Anna
Domżalska i
mgr Małgorzata
Thiele
Wrocław
dr Jerzy
Biniewicz
Wrocław
dr Jerzy
Biniewicz
Warszawa
mgr Joanna
Wenek
Poznań
mgr Andrzej
Dymitrowski
Jelenia Góra mgr Jan
Owczarek
Poznań
mgr Ewa
Południkiewicz
Wrocław
dr Jerzy
Biniewicz
Sanok
mgr Julita
Kołodziejczyk
Suwałki
mgr Marek
Urbanowicz
I LO im. Króla
Bochnia
Kazimierza Wielkiego
I LO im.
Legnica
T. Kościuszki
II LO
Ruda Śląska
V LO im.
Gen. J. Jasińskiego
XI LO im.
M. Dąbrowskiej
III LO im. Unii
Lubelskiej
IX LO ZS im.
C. Norwida
II LO im. Marii
Konopnickiej
I LO Collegium
Gostomianum
LO im. św. Marii
Magdaleny
mgr Maria
Szymkowska
mgr Tomasz
Dziurzyński
mgr Wiesława
Żurek
Wrocław
mgr Renata
Otolińska
Kraków
mgr Katarzyna
Gibek
Lublin
mgr Anna
Dygas
Częstochowa mgr Katarzyna
Bodziachowska
Opole
mgr Krystyna
Pałęza
Sandomierz mgr Danuta
Paszkowska
Poznań
mgr Tomasz
Krajewski
Toruń
42. Tomasz Surdykowski
IV
43. Agnieszka Szostok
III
III
44. Krzysztof Wołosiuk
III
III
Katolickie LO im. Ks. Kraków
S. Konarskiego ks
Pijarów
45. Anna Ziembińska
II
III
IV LO im. St.
Staszica
III
IV LO im.
T. Kościuszki
III LO
Zabrze
Sosnowiec
mgr Małgorzata
Puzio
mgr Magdalena
KaernbachWojtaś
mgr Jadwiga
Krengiel i mgr
Anna HawlenaDrożdżak
mgr Bożena
WojciechowskaKarbownik
Zwycięzcy spoza Polski wyróżnieni stypendium Rządu RP:
1.
Imię i nazwisko
laureata
Janina Wałoszek
2.
Oleg Barcewicz
3.
Helena Rutkowska
4.
Irena Woch
5.
Irena Ustinowicz
6.
Natalia Ignatowicz
7.
Jan Drawnel
8.
Julia Singalewicz
Lp.
9.
Teresa
Januszkiewicz
10. Helena Lachowicz
Szkoła
Gimnazjum z Polskim
Językiem Nauczania w
Czeskim Cieszynie
Szkoła nr 25 w Grodnie
Szkoła Średnia w
Sopoćkiniach koło
Grodna
Szkoła Średnia nr 1 w
Chmielnickim
Szkoła Średnia im.
Joachima Lelewela w
Wilnie
Szkoła Średnia w
Sopoćkiniach koło
Grodna
Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza w Wilnie
Kolegium Muzyczne im.
Władysława Zaremby w
Chmielnickim
Szkoła Średnia im. J. I.
Kraszewskiego w Wilnie
Wileńska Szkoła Średnia
im. W. Syrokomli
Miejscowość/kraj
Czeski Cieszyn/
Czechy
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Halina Orszulik
Grodno/ Białoruś mgr Andżelika
Orechwo
Sopoćkinie/
mgr Jadwiga Borys
Białoruś
i mgr Barbara Olech
Chmielnicki/
Ukraina
Wilno/ Litwa
mgr Julia Sierkowa
mgr Oswald
Kuźmicki
Sopoćkinie/
Białoruś
Wilno/ Litwa
Chmielnicki/
Ukraina
Wilno/ Litwa
Wilno/ Litwa
mgr Ludmiła
Siekacka
mgr Julia Sierkowa
mgr Łucja
Czetyrkowska
mgr Danuta Korkus
powrót do spisu
powrót do spisu
XXXIII Olimpiada - 2003
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Olga Czernikow
III
Lokata
I
III LO im.
A. Mickiewicza
Wrocław
2.
Bartłomiej Kucharzyk
IV
I
ZSL im.
J. Piłsudskiego
Ustrzyki
Dolne
3.
Monika Pastuszko
IV
Monika Romanowska
III
Ewangelina Tarasenko
XII
Krzysztof Wieszczek
IV
Justyna Budzik
IV
I
II LO im.
J. Chreptowicza
ZSO nr 2
Ostrowiec
Świętokrzyski
Słupsk
Piotr Chmiel
IV
Iwona Kaszkowiak
III
Marek Cieszko
IV
Ewa Krzątała
III
Maciej Masłowski
IV
Maria Sipowicz
XI
I
Lp.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
I
I
I
I
II
II
II
II
II
14. Marta Wryk
III
15. Agnieszka Lasota
IV
II
16. Aleksandra Szczepan
IV
17. Adam Błażejewicz
IV
18. Tomasz Puchaczewski
IV
II
II
II
II
Szkoła
Miejscowość
Śr. Ogól. Sz. Pol.
Ryga/ Łotwa
im. Ity Kozakiewicz
III LO im.
Elbląg
Jana Pawła II
III LO im.
Katowice
A. Mickiewicza
LO im. Bolesława
Krzywoustego
LO im. św. Marii
Magdaleny
III LO im. Unii
Lubelskiej
I LO im.
T. Kościuszki
III LO im.
A. Mickiewicza
Wileńska Szkoła
Średnia im.
W. Syrokomli
LO im. św. Marii
Magdaleny
LO oo. Pijarów
ks. S. Konarskiego
Kamień
Pomorski
Poznań
I LO im.
M. Kopernika
ZS nr 1
Krosno
III LO im.
Bohaterów
Westerplatte
Gdańsk
Lublin
Legnica
Wrocław
Wilno/ Litwa
Poznań
Kraków
Chełmno
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Ewa
Bochman i mgr
Dariusz
Romanowski
mgr Maria
WojtkówMaciołek
mgr Barabara
Podsiadło
mgr Irena
Dębowska
mgr Agnieszka
Grzelak
mgr Katarzyna
Maciesza
mgr Ewa
BieganowskaLipman
mgr Janina
Janczaruk
mgr Ireneusz
Okoń
mgr Maria
Czajka
mgr Tomasz
Dziurzyński
mgr Dariusz
Romanowski
mgr Danuta
Korkus
mgr Ireneusz
Okoń
mgr Jadwiga
Krengiel i mgr
Katarzyna
Duda-Kaptur
mgr Danuta
Wulf
mgr Hanna
Barczak
mgr Urszula
Kowalczyk
19. Wojciech Szymański
III
20. Krzysztof Świrek
III
II
21. Ewelina Karpińska
IV
II
XII LO im.
C. K. Norwida
Kraków
22. Anna Soja
IV
II
V LO im.
A. Witkowskiego
Kraków
23. Justyna Tabaszewska
III
34. Magdalena Kalemba
IV
25. Katarzyna Kantner
VI
II
ZSO nr 1 im.
Nowy Sącz
J. Długosza
V LO im.
Kraków
A. Witkowskiego
I LO im.
Nysa
Jana III Sobieskiego
26. Ewelina Kajkowska
IV
II
LO oo. Pijarów
ks. S. Konarskiego
Kraków
27. Anna Kruszewska
IV
II
VII LO im. Młodej
Polski
Kraków
28. Hanna Marciniak
IV
29. Paulina Wenzel
III
30. Tomasz Ewertowski
III
31. Janina Fryze
III
32. Aleksandra Małysiak
IV
33. Joanna Mrowcewicz
IV
II
ZSO im.
T. Kościuszki
LO im. św. Marii
Magdaleny
LO im. św. Marii
Magdaleny
Prywatne LO
ss. Niepokalanek
ZSO im.
M. Kopernika
14 Społeczne
LO im.
J. Czapskiego
I LO im.
T. Kościuszki
LIV Prywatne LO
ss. Nazaretanek
IV LO im. Polonii
Belgijskiej
Jarocin
II
II
II
II
III
III
III
III
34. Barbara Reczkowicz
III
IV
35. Anna Maria Sutkowska III
IV
36. Aleksandra Warężak
III
IV
I LO im.
Krosno
M. Kopernika
II LO im. M. Curie- Piotrków
Skłodowskiej
Trybunalski
Poznań
Poznań
Szymanów
Żywiec
Warszawa
Włodawa
Warszawa
Wrocław
mgr Zofia
Bartecka-Prorok
mgr Ewa
KuligowskaPodlecka
mgr
Władysława
Przeźmińska
mgr Andrzej
Kos, mgr
Bożena
OstachowskaKos
mgr Maria
Buszek
mgr Maria
Hryniewicz
mgr Jadwiga
RosińskaŻuchowicz
mgr Jadwiga
Krengiel; mgr
Michał
Hanczakowski,
mgr Anna
HawlenaDrożdżak
mgr Anna
SzumowskaChudzińska
mgr Danuta
Urbańska
mgr Ireneusz
Okoń
mgr Ireneusz
Okoń
s. mgr Maria
Zagrajek
mgr Maria
Rybarska
mgr Mariusz
Pawłowski
mgr Marzena
Zięba
mgr Małgorzata
Grzebień
dr Jerzy
Biniewicz
Kraków
III
I LO im.
B. Nowodworskiego
Szkoła Średnia im.
J. Śniadeckiego
I LO im.
Kazimierza
Jagiellończyka
LVII LO przy
Wydziale
Pedagogiki UW
LO im. T. Zana
III
LO im. B. Prusa
Skierniewice
III
II LO im. E. Plater
Sosnowiec
III
Wilno/ Litwa
III
Szkoła Średnia im.
Jana Pawła II
2 SLO
III
II LO im. Mieszka I Szczecin
III
Szkoła Średnia im.
Jana Pawła II
II LO im.
J. Śniadeckiego
37. Anna Koper
IV
38. Eryka Kuszlewicz
XII
39. Rafał Romanowski
IV
III
40. Joanna Błachnio
IV
III
41. Agnieszka Ciesielska
IV
42. Marta Durczyńska
IV
43. Daria Gosek
III
44. Irena Jazukiewicz
XII
45. Jarosław Banasiak
IV
46. Agata Kowalczyk
IV
47. Agata Kunicka
XII
48. Paulina Pająk
IV
III
III
III
mgr Stanisław
C. Kurdziel
mgr Irena
Szczerbo
mgr
Włodzimierz
Biernacki
mgr Małgorzata
Zalewska
Soleczniki/
Litwa
Sieradz
Warszawa
Pruszków
Warszawa
Wilno/ Litwa
Kielce
mgr Hanna
Stasińska
mgr Iwona
Fontańska
mgr Michał
Waliński
mgr Danuta
Szejnicka
mgr Janina
Koźbie
mgr Anna
Domżalska i
mgr Małgorzata
Thiele
mgr Danuta
Szejnicka
mgr Zofia
Ostaszewska
Zwycięzcy spoza Polski wyróżnieni stypendium Rządu RP:
Lp.
1.
2.
Imię i nazwisko
laureata
Beata Kompanowicz
3.
Agnieszka
Krzysztofowicz
Lucyna Sićko
4.
Aleksander Krot
5.
Wiktoria Miksza
6.
7.
8.
Szkoła
Średnia Szkoła Nr 10
Polska Macierz Szkolna
Szkoła Średnia z Polskim
Językiem Nauczania
Szkoła Polska
Szkoła Średnia im.
Jana Pawła II
Brygita Brazis
Szkoła Średnia im.
Jana Pawła II
Ewelina Czaplijewska Szkoła Średnia im.
Sz. Konarskiego
Julia Gawryłowa
Średnia Szkoła Polska im.
J. Piłsudskiego
Miejscowość/
kraj
Lwów/
Ukraina
Grodno/
Białoruś
Grodno/
Białoruś
Wołkowysk/
Białoruś
Wilno/ Litwa
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Maria Iwanowa
mgr Jerzy
Kowalewski
dr Tatiana Biełocka
mgr Aneta Buzuk
mgr Teresa Król
Wilno/ Litwa mgr Danuta Szejnicka
Wilno/ Litwa mgr Anna
Gulbinowicz
Daugavpils/ mgr Anna Zimońska
Łotwa
powrót do spisu
XXXIV Olimpiada - 2004
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Marcin Krajewski
II
Agnieszka Witkowska
IV
Daniel Dydak
IV
Aleksandra Kremer
II
Tymon Słoczyński
II; [specjalizacja
teatrologiczna]
Katarzyna Szkaradnik
II
Mateusz Buczek
II
Lokata
Anna Poinc
II
Konrad Wójcik
IV
I
10. Magdalena Mazik IV
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I
I
I
I
I
LO im. Marszałka
S. Małachowskiego
Prywatne LO SS.
Niepokalanek
I LO im.
T. Kościuszki
V LO im.
A. Witkowskiego
V LO im.
A. Witkowskiego
Miejscowość Imię i nazwisko
nauczyciela
Płock
mgr Sabina Szul
Szymanów
Legnica
Kraków
Kraków
I LO im.
A. Osuchowskiego
Zespół Szkół
Licealnych, LO im.
J. Piłsudskiego
I LO im.
S. Żeromskiego
III LO im. Marynarki
Wojennej
Cieszyn
I
II LO im. S. Staszica
11. Agnieszka Zgud
IV
12. Aleksandra
Kretkowska
II; [specjalizacja
teatrologiczna]
13. Waldemar Grużewski
XI
I
II LO im.
S. Żeromskiego
IV LO im. św. Marii
Magdaleny
Tarnowskie
Góry
BielskoBiała
Poznań
14. Krzysztof Malciak
IV
15. Michał Koktysz
II
16. Martyna Świątczak II
II
17. Anna Fober
II
II
18. Monika Jasielec
IV
II
7.
8.
9.
I
Szkoła
I
I
II
II
II
II
Ustrzyki
Dolne
Kielce
Gdynia
s. mgr Maria
Zagrajek
mgr Tomasz
Dziurzyński
mgr Grażyna
Kuśmider
mgr Grażyna
Kuśmider
mgr Maria
Francus
mgr Maria
WojtkówMaciołek
mgr Renata
Nawierska
mgr Ewa
NiwińskaLipińska
mgr Aleksandra
Paszek
mgr Jerzy
Marek
mgr Ireneusz
Okoń
Wileńska Szkoła
Średnia im.
W. Syrokomli
I LO im.
W. Łukasińskiego
I LO im.
M. Kopernika
I LO im.
M. Kopernika
I LO im.
A. Osuchowskiego
Litwa/ Wilno mgr Wiesława
Gawerska
X LO im.
S. Sempołowskiej
Wrocław
Dąbrowa
Górnicza
Łódź
Łódź
Cieszyn
dr Maria
Romanowska
mgr Bożena
Anuszczyk
mgr Halina
Flejszman
mgr Iwona
ZdankiewiczPenno
mgr Agnieszka
Ziółek
19. Agnieszka Podpora
IV
20. Marta Sznajder
II
21. Anna Wawrzyniak
V
II
22. Katarzyna
Kaczmarczyk
IV
23. Małgorzata Kokoszka
II
24. Łukasz Kustosz
IV
25. Karolina Modrykamień
IV
II
26. Adam Tomasz Witczak
II
27. Paulina Bartoszek
IV
28. Daniel Działa
II
29. Mateusz Grochowski
II
30. Leopold Hess
IV
31. Miłosz Kłobukowski
IV
32. Alicja Malewska
XI
33. Lidia Puzan
XI
34. Monika Serafin
IV
35. Anna Tatar
IV
II
36. Jan Aleksander
Wieczorek
II
37. Witold Mrozek
II
38. Joanna Rasławska
IV
III
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II LO im.
W. Broniewskiego
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
Liceum Ekonomiczne
przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego
X LO przy Zespole
Szkół nr 10
Koszalin
Toruń
mgr Maria
Mazurkiewicz
II LO im.
W. Pniewskiego
III LO im. Unii
Lubelskiej
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 6 LO im.
J. Kochanowskiego
II LO
Gdańsk
mgr Joanna
Sadowska
mgr Maria
Czajka
mgr Zbigniew
Wieczorek
XIII LO im.
M. Piotrowiczowej
II LO im.
J. Śniadeckiego
IX LO im.
Mikołaja Kopernika
V LO
mgr Teresa
Sławecka
Wrocław
dr hab. Jerzy
Biniewicz
Grodzisk
mgr Jarosław
Wielkopolski Czechowski
Lublin
Radom
KędzierzynKoźle
Łódź
Kielce
Lublin
mgr Danuta
Klityńska
mgr Barbara
Tomczyk
mgr Elżbieta
Sobierajska
mgr Beata Bojar
mgr Urszula
Zajączek
III LO im.
mgr Kinga
M. Konopnickiej
Twardzik
Szkoła Średnia im.
Litwa/ Wilno mgr Czesława
Jana Pawła II
Osipowicz
Szkoła Średnia im.
Litwa/ Wilno mgr Anna
Szymona Konarskiego
Gulbinowicz
I LO im.
Cieszyn
mgr Maria
A. Osuchowskiego
Francus
Zespół Szkół
Włoszczowa mgr Bożena
Ponadgimnazjalnych
Kaczor
nr 1, Liceum
Ogólnokształcące
XIV LO im. Polonii
Wrocław
dr hab. Jerzy
Belgijskiej
Biniewicz
IV LO im. Bolesława
Chrobrego
I LO im.
T. Kościuszki
BielskoBiała
Włocławek
Bytom
mgr Sylwia
Bielski
Gorzów
mgr Małgorzata
Wielkopolski Niewiadomska
39. Agnieszka Rybczak
IV
40. Anna Drożdżowicz
I
III
41. Miłosz Puczydłowski
II
42. Sylwia Fabisiak
IV
III
43. Monika Leśniak
IV
44. Anna Maciuk
IV
III
III
III
III
I LO im. Majora
H. Sucharskiego
I LO im.
B. Nowodworskiego
Kępno
III LO im. Marynarki
Wojennej
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. Fryderyka
Chopina
V LO im.
A. Witkowskiego
V LO im.
S. Żeromskiego
Gdynia
Kraków
Sochaczew
Kraków
Gdańsk
mgr Maria
Walek
mgr Stanisław
Czesław
Kurdziel
mgr Iwona
Stankiewicz
mgr Justyna
Grajek
mgr Andrzej
Kos
mgr Gabriela
Soból
powrót do spisu
powrót do spisu
XXXV Olimpiada - 2005
Lp. Imię i nazwisko laureata, Lokata
Szkoła
klasa
1 Radosław Markiewicz
I
ZSO Nr 2
II
2 Krzysztof Niewiadomski
I
III LO im. Unii
III
Lubelskiej
3 Helena Radzikowska
I
XVII LO im. A.
II (Teatr)
Frycza
Modrzewskiego
4 Małgorzata Joanna
I
XV LO
Adamczyk
im. N.
II
Żmichowskiej
5 Krzysztof Cicheński
I
LO św. Marii
III (Teatr)
Magdaleny
i św. Tomasza z
Akwinu
6 Aleksandra Graczyk
I
V LO
II
im. A.
Witkowskiego
7 Jagoda Janowska
II
V LO
II
im. A.
Witkowskiego
8 Martyna Jąder
II
LO Tow. Szkol.
III
im. M. Reja
9 Małgorzata Kaliszan
II
V LO
III
im. A.
Witkowskiego
10 Michalina Miler
II
V LO
II (Teatr)
im. A.
Witkowskiego
11 Tymon Słoczyński
II
V LO
III (Teatr)
im. A.
Witkowskiego
12 Joanna Filipiuk
II
I LO
III
im. E.
Dembowskiego
13 Jakub Zbrzeżny
II
XI LO im. M. Reja
III
14 Jan Burzyński
II
VII Prywatne LO
II
im. M. Reja
15 Szymon Kaczmarek
II
LO św. Marii
III (Teatr)
Magdaleny
i św. Tomasza z
Akwinu
16 Jakub Łukasz Bobrowski
II
V LO
III
im. K.
Kieślowskiego
Miejscowość
Bydgoszcz
Lublin
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Anna NakielskaKowalska
mgr Beata Brożek
Warszawa
mgr Aleksandra
Stachowicz
Warszawa
mgr Zuzanna WasilewskaLipke
Poznań
mgr Ireneusz Okoń
Kraków
mgr Magdalena
Hryniewicz
Kraków
mgr Magdalena
Hryniewicz
BielskoBiała
Kraków
mgr Janina RogolińskaPieronek
mgr Bożena OstachowskaKos
Kraków
mgr Bożena OstachowskaKos
i mgr Andrzej Kos
mgr Grażyna Kuśmider
Kraków
Zielona
Góra
mgr Edyta Kaszyńska
Warszawa
mgr Anna Kiełbowicz
Kraków
mgr Grażyna Kuśmider
Poznań
mgr Ireneusz Okoń
Zielona
Góra
mgr Krystyna Kotarska
17 Maciej Chojnowski
II
18 Tomasz Dalasiński
III
19 Maciej Gnyszka
III
20 Aleksandra Czyżewska
II
II
I LO im. St.
Staszica
I LO im. J.
Kasprowicza
XIV LO im. St.
Staszica
III LO im.
Marynarki
Wojennej RP
II LO
im. W .Pniewskiego
II LO im. E. Plater
Lublin
mgr Marta Rodak-Nawrot
Inowrocław
mgr Elżbieta Piniewska
Warszawa
mgr Anna Cuglewska-Ciaś
Gdynia
mgr Ewa NiwińskaLipińska
21 Barbara Koturbasz
III
22 Katarzyna Rupiewicz
III
23 Anna Krawczyk
III
24 Stanisław Krawczyk
III
25 Anna Majerek
II
26 Ewa Polańska
III
27 Anna Soroka
III (Teatr)
28 Anna Szczupak
II
II
Gdańsk
mgr Joanna Sadowska
Sosnowiec
mgr Jacek Bajer
Legnica
mgr Tomasz Dziurzyński
Słupca
III
I LO im. T.
Kościuszki
LO im. J.
Piłsudskiego
V LO
mgr Monika MagieraŁadowska
mgr Lilia Szczepaniak
III
I LO im. O. Balzera Zakopane
mgr Marcjanna Borkowska
III
II LO im. E. Plater
Sosnowiec
mgr Michał Waliński
III
PZ nr 11 Sz. O.
im. S.
Wyspiańskiego
I LO im. M.
Kopernika
XIII LO
Kęty
mgr Marek Cisiński
Krosno
mgr Zofia Bartecka-Prorok
Szczecin
mgr Jerzy Wojcieszak
Poznań
mgr Ireneusz Okoń
Elbląg
mgr Iwona Studzińska
Poznań
Lwów/
Ukraina
Wilno/
Litwa
Suwałki
dr Agnieszka
Kwiatkowska, dr Jerzy
Borowczyk
mgr Maria Iwanowa
II
II
II
II
III
III
29 Maria Wójtowicz
III
30 Marta Zaręba
II
31 Żelisław Żelisławski
II (Teatr)
III
32 Krzysztof Bakinowski
III
III
33 Maria Teresa Szymczak
III
III
LO św. Marii
Magdaleny
i św. Tomasza z
Akwinu
II LO im.
Kazimierza
Jagiellończyka
LO ss. Urszulanek
34 Justyna Demcio
XI
35 Barbara Jancewicz
XI
36 Lidia Ożarowska
III
III
Sz. Śr. Nr 10
III
37 Marta Pawłowska
III
III
Gimnazjum
im. Jana Pawła II
I LO
im. M.
Konopnickiej
II LO
im. S. Żeromskiego
III
III
III
Toruń
mgr Lilia Czesnałowicz
mgr Małgorzata
Kowalewska
Tomaszów mgr Barbara WinczuraMazowiecki Jeżak
38 Konstanty Gradowski
X
39 Magda Jastrzębska
III
40 Adam Mandziejewski
III
III
Sz. Nr 121
III
XIII LO
III
41 Zuzanna Mrozowska
III
III
42 Anna Porębska
II
43 Wojciech Rostworowski
III
44 Berenika Różańska
III
45 Piotr Węgorowski
III
46 Kalina Błażejowska
II
III
ZS Nr 1
im. I
.Paderewskiego
III LO
im. K.K.
Baczyńskiego
II LO
im. J. Śniadeckiego
LPR im. Jana Pawła
II
II LO im. C. K.
Norwida
ZSO nr 11; III LO
47 Monika Glosowitz
III
48 Aleksander Patłatoj
X
49 Justyna Witkowska
II
III
III
III
III
III
III
III
Odessa/
Ukraina
Szczecin
mgr Ludmiła Potapowa
Wałbrzych
mgr Renata Mitko-Barto
Białystok
mgr Renata Kościuk
Kielce
mgr Barbara Kmiecicka
Warszawa
mgr Agnieszka Brodzik
mgr Adrianna Seniów
Jelenia Góra mgr Ryszard Grzywacz
Zabrze
V LO
Kraków
im. A.
Witkowskiego
II LO im. A. Frycza Rybnik
Modrzewskiego
Sz. Nr 121
Odessa/
Ukraina
II LO im. Mieszka I Szczecin
mgr Grażyna StrużynaHandke
mgr Magdalena
Hryniewicz
mgr Jolanta Mańka
mgr Ludmiła Potapowa
mgr Anna Domżalska
powrót do spisu
powrót do spisu
XXXVI Olimpiada - 2006
Lp. Imię i nazwisko
laureata, klasa
1 Jan Czapliński
III (Teatr)
2 Joanna Jopek
III (Teatr)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Wojciech Koladyński
II (Teatr)
Elwira Liszewska
II
Aleksandra Gulińska
III (Teatr)
Grzegorz Marcinkowski
III
Piotr Sterczewski
II
Katarzyna Leoniewska
II
Monika Natalia Dubiel
III
Katarzyna Lesun
XI
Natalia Wojciechowska
II
Aleksandra Natalia
Jarosz
III
Michał Podstawski
III
Anna Alot
III
Lokata
Szkoła
Miejscowość Imię i nazwisko nauczyciela
LO św. Marii
Magdaleny
I LO
im. B.
Nowodworskiego
II LO w ZSO
Poznań
mgr Ireneusz Okoń
Kraków
mgr Stanisław C. Kurdziel
Nowogard
mgr Izabela Koladyńska
Suwałki
mgr Maria Urbanowicz
Lublin
mgr Anna Dygas
Dąbrowa
Górnicza
Oświęcim
mgr Agnieszka Gajda
II
I LO
im. M. Konopnickiej
III LO
im. Unii Lubelskiej
V LO im. Kanclerza
Jana Zamoyskiego
PZ nr 1 Sz. O.
im. St. Konarskiego
II LO im. Mieszka I
Szczecin
mgr Ireneusz Statnik
II
I LO im. St. Staszica Lublin
II
Sz. Ś. nr 8
II
XXI LO im. B.
Prusa
I LO im. gen. J.
Bema
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
15 Agata Barcewicz
XI
16 Krzysztof Kostrzewa
III
II
17 Michał Mierzwa
III
18 Marek Mułenko
II
19 Andrzej Staniszewski
III
20 Krzysztof Leśniak
III
II
II
III LO im. S.
Batorego
I LO
im. ks. S.
Konarskiego
Sz. Ś nr 36
mgr Janusz Toczek
mgr Agnieszka Wójtowicz
Wołkowysk/ mgr Aneta Buzuk
Białoruś
Łódź
mgr Katarzyna Józefczyk
Ostrołęka
mgr I. Malinowska i mgr
M. Jarosz
Chorzów
mgr Teresa Hantke
Rzeszów
mgr Małgorzata Byszuk
Grodno
mgr Bożena Pająk
mgr Ewelina Walczak
II
I LO
Kutno
im. J .H.
Dąbrowskiego
V LO
Kraków
im. A Witkowskiego
I LO im. St. Staszica Lublin
II
I LO im. O. Balzera
Zakopane
mgr Marcjanna Borkowska
II
II LO
im. J. Śniadeckiego
Kielce
mgr Waldemar Rajca
mgr Maria Hryniewicz
mgr Dorota Goszczycka
21 Marta Olejniczak
III
22 Katarzyna Sułkowska
II
23 Marcin Węgrzyński
II
24 Jarosław Wójtowicz
III (Teatr)
25 Kamil Jakub Bałuk
II
26 Paweł Ceranka
III
27 Małgorzata Joanna
Adamczyk
III
28 Diana Bucka
III
29 Karolina Ciechońska
II
30 Magdalena Gawrych
III
31 Krystyna Jancewicz
IV Gim.
32 Aleksandra
Kiełczykowska
III
33 Anna Klimowicz
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
34 Filip Makowiecki
II
III
35 Antoni Michnik
III
III
36 Natalia Pawłowska
II
37 Michał Rogalski
II (Teatr)
38 Marta Szymańska
II
39 Agata Wieczorowska
II
III
40 Gabriela Iwonicka
XI
41 Aleksandra Wiśniewska
II
III
III
III
III
III
III LO im. S.
Batorego
I LO im. T.
Kościuszki
ZSL im. J.
Piłsudskiego
LO nr III
im. A. Mickiewicza
LO nr 3
im. A. Mickiewicza
II LO w ZSO
Chorzów
mgr Teresa Hantke
Wieluń
mgr Tomasz Wasiak
Ustrzyki
Dolne
Wrocław
mgr Maria WojtkówMaciołek
mgr Marian Bednarek
Wrocław
mgr Dariusz Romanowski
Nowogard
mgr Izabela Koladyńska
XV LO
im. N.
Żmichowskiej
I LO im. M.
Kopernika
X LO im. prof.
Stefana Banacha
II LO im. Mieszka I
Warszawa
mgr M. Waleńdzik-Bańko
i dr Z. Wasilewska-Lipke
Żywiec
mgr Aleksandra Bury
Toruń
mgr Maria Mazurkiewicz
Szczecin
mgr Ireneusz Statnik
Gim.
im. J. Śniadeckiego
LO im. M.
Dąbrowskiej
Soleczniki/
Litwa
Komorów
mgr Lilia Kutysz
ZS nr 14,LO XIV
im. Polonii
Belgijskiej
II LO im. ks. Anny z
Sapiehów
Jabłonowskiej
III LO im.
Marynarki Wojennej
RP
X LO im. Stefana
Banacha
I LO im. St. Dubois
Wrocław
dr hab. Jerzy Biniewicz
Białystok
mgr Marta Pawłowska
Gdynia
mgr Ewa NiwińskaLipińska
Toruń
mgr Maria Mazurkiewicz
Koszalin
mgr Sylwia Grzegożewicz
XIV LO im. Polonii Wrocław
Belgijskiej
III LO
Białystok
im. K. K.
Baczyńskiego
Ś. Sz. O. nr 10
Lwów/
Ukraina
LXIV LO
Warszawa
im. S. I.
Witkiewicza
mgr Jolanta Jakubek
dr hab. Jerzy Biniewicz
mgr Maria Bartnicka
mgr Maria Iwanowa
mgr M.Brudzyńska i mgr
D.Zych
42 Maja Jenerowicz
II
43 Barbara Menżyk
III
44 Małgorzata Mostek
III (Teatr)
45 Elżbieta Nadtoczy
XI
III
ZSO nr 11, LO 3
III
ZS im. Powstańców Rybnik
Śląskich
II LO im. Mieszka I Szczecin
III
III
Wileńska Szkoła
Średnia im. Wł.
Syrokomli
Zabrze
mgr Katarzyna Stachyra
mgr Mirosława Szczotka
mgr Ireneusz Statnik
Wilno/ Litwa mgr Irena Matoszko
powrót do spisu
powrót do spisu
XXXVII Olimpiada - 2007
Lp. Imię i nazwisko
laureata, klasa
1 Joanna Cieloch
III
2 Urszula Lisowska
III
3 Stanisław Ruczaj
III
4 Bartosz Helfer
III
5 Katarzyna Pawlicka
III (Teatr)
6 Olga Stramczewska
III
7 Agnieszka Adamska
II
8
Lokata
Szkoła
Miejscowość Imię i nazwisko nauczyciela
I
LO Nr XIV
Wrocław
dr hab. Jerzy Biniewicz
I
ZSO Nr V
Wrocław
mgr Małgorzata Dudzic
I
LO św. Marii
Magdaleny
ZS Nr 5, LO Nr XIII
im. A. Fredry
LO św. Marii
Magdaleny
LO im. H.
Sienkiewicza
LXIV LO
im. St. I.
Witkiewicza
IV LO im. St.
Staszica
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
I LO
im. K.
Marcinkowskiego
IV LO im. St.
Staszica
II LO im. M.
Kopernika
I LO w ZSP
im. S. Żeromskiego
I LO
im. ks. S.
Konarskiego
II LO
im. A. Mickiewicza
I LO im. Bolesława
Chrobrego
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
III LO im. Unii
Lubelskiej
III LO
im. A. Mickiewicza
LO św. Marii
Magdaleny
Poznań
mgr Elżbieta Sośnicka
Wrocław
mgr Ewa Kaczyńska
Poznań
mgr Ireneusz Okoń
Września
mgr Ludmiła KuchnowskaPutko
mgr Danuta Ogłaza
I
I
I
I
Alicja Kosterska
II
9 Barbara Kulesza
II
10 Andrzej Pakuła
III (Teatr)
I
11 Anna Duda
III
12 Marcin Miłosierny
II
13 Marcin Szczyciński
III (Teatr)
14 Katarzyna Wisz
II (Teatr)
II
15 Joanna Durlik
II
16 Michał Gajdus
II
17 Mateusz Giezek
III
18 Marta Szymańska
III
19 Mateusz Żuk
III
20 Monika Filipek
III
21 Joanna Krenz
II
II
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
Warszawa
Wrocław
mgr Bożena
Wojciechowska-Karbownik
dr hab. Jerzy Biniewicz
Poznań
mgr Barbara Rapp
Sosnowiec
Goleniów
mgr Bożena
Wojciechowska-Karbownik
mgr Anna NakielskaKowalska
mgr Agnieszka Lis
Rzeszów
mgr Małgorzata Byszuk
SkarżyskoKamienna
Grudziądz
mgr Magdalena
Wiśniewska-Ciaś
mgr Mirosława Cieślak
Wrocław
dr hab. Jerzy Biniewicz
Wrocław
dr hab. Jerzy Biniewicz
Lublin
mgr Katarzyna Deneka
Bydgoszcz
mgr Arleta Szatkowska
Poznań
mgr Michał Ratajczak
Sosnowiec
Bydgoszcz
22 Jaśmina Marczewska
III
II
23 Przemysław Mazur
III
24 Anna Próchniak
III
25 Barbara Wiewiorowska
III
26 Sabina Barbara
Banasiak
II
27 Joanna Maksa
II
28 Joanna Maryniak
II
II
II
II
III
III
III
29 Aleksandra Gust
II
30 Justyna Kawalerczyk
II
III
31 Krzysztof Krakowski
III
III
32 Celina Kretkowska
II
33 Marianna Kretowicz
XI
34 Zofia Bałdyga
III
III
35 Mateusz Kominiarczuk
II
36 Beata Łuczyk-Salamon
II
37 Rafał Milan
III
38 Tomasz Piasecki
III
39 Mateusz Szymanówka
III (Teatr)
40 Michał Szymański
III
41 Marta Anna Witkowska
III
III
42 Monika Woźniak
I
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
I LO
im. B.
Nowodworskiego
I LO im. Collegium
Gostomianum
III LO im. Unii
Lubelskiej
LO św. Marii
Magdaleny
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
Kraków
mgr Anna Sapielak
Sandomierz
mgr Danuta Paszkowska
Lublin
Poznań
mgr Bożena Welter
i mgr Katarzyna Wolanin
mgr Ireneusz Okoń
Wrocław
dr hab. Jerzy Biniewicz
I LO im. St.
Staszica
XIII LO
im. M.
Piotrowiczowej
XXVII LO
im. T. Czackiego
V LO
im. A.
Witkowskiego
III LO im.
Marynarki Wojennej
RP
LO św. Marii
Magdaleny
Sz. Ś.
Chrzanów
mgr Jolanta Jaśko
Łódź
mgr Barbara Tomczyk
Warszawa
mgr Anna Chruszczewska
Kraków
mgr Dariusz Pasieka
Gdynia
mgr Joanna Rybicka
Poznań
mgr Ireneusz Okoń
Lwów
mgr Maria Iwanowa
LXIV LO
im. S. I.
Witkiewicza
I LO im. T.
Kościuszki
LO św. Marii
Magdaleny
ZSO Nr 1
Warszawa
Legnica
mgr Małgorzata
Brudzyńska
i mgr Daniel Zych
mgr Tomasz Dziurzyński
Poznań
mgr Ireneusz Okoń
Nowy Sącz
mgr Grzegorz Rapcia
I LO
Namysłów
im. J. Iwaszkiewicza
II LO
Chojnice
mgr Grażyna Szmulewicz
III LO
im. S. Żeromskiego
VI LO
im. J.
Kochanowskiego
ZSO nr 6
BielskoBiała
Radom
mgr Jerzy Marek
Bydgoszcz
mgr Witold Uszyński
mgr Dorota Osowicka
mgr Zbigniew Wieczorek
43 Katarzyna Wójcik
III
III
44 Radosława Bykowska
III
45 Amelia Choroszewska
II
III
46 Łukasz Gągała
II
47 Paulina Rasztawicka
III
48 Jolanta Grul
X
49 Wojciech Huk
II
III
50 Paweł Żebrowski
X
III
III
III
III
III
XIII LO
im. M.
Piotrowiczowej
LO Nr IV
Łódź
mgr Joanna Adamus
Wrocław
dr Dorota Żytkiewicz
III LO
im. K.K.
Baczyńskiego
LO Nr XIV im.
Polonii Belgijskiej
XL LO
im. S. Żeromskiego
Sz. Ś nr 36
Białystok
mgr Anna Kietlińska
Wrocław
dr hab. Jerzy Biniewicz
Warszawa
mgr Barbara Ropel
Grodno
mgr Halina Mickiewicz
V LO
im. A.
Witkowskiego
Sz. Ś nr 8
Kraków
mgr Dariusz Pasieka
Wołkowysk / mgr Tatiana Maziec
Białoruś
powrót do spisu
powrót do spisu
XXXVIII Olimpiada - 2008
Lp. Imię i nazwisko
laureata, klasa
1 Iwona Tautkute
XI
2 Jan Wawrzyniec
Czarnecki
III
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Lokata
Szkoła
I
Gimnazjum
im. Jana Pawła II
I SLO im.
Maharadży Jam
Saheba Digvijay
Sinhji
III LO
im. S. Żeromskiego
I LO im. St. Dubois
I
Aneta Góra
II
Agata Dziadul
III (Teatr)
Jan Elbanowski
III
Luiza Głowik
II
Matylda Kaczmarek
II
I
Tomasz Kalita
III (Teatr)
Łukasz Gągała
III
Katarzyna Koślacz
III (Teatr)
Marika Langot
II
Paweł Siechowicz
II (Teatr)
Jakub Skurtys
III
Paweł Kaczmarski
I
II
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
15 Michał Łukaszuk
III
II
16 Kinga Julia Gąska
III
17 Wiktoria Kozioł
III
18 Agata Kwaśniewska
II
19 Natalia Pałczyńska
II
20 Mateusz Zimnoch
III
II
II
II
II
II
Miejscowość Imię i nazwisko nauczyciela
Wilno
mgr Anna Jasińska
Warszawa
mgr Marta Ługowska
BielskoBiała
Koszalin
mgr Beata Składowska
LO im. I Dywizji
Piaseczno
Kościuszkowskiej
XIII LO w ZSO nr 7 Szczecin
mgr Michał Rogalski
mgr Bożena Szczypińska
mgr Jerzy Wojcieszak
XIII LO
im. M.
Piotrowiczowej
Kat. LO Św.
Rodziny z Nazaretu
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
I LO im. T.
Kościuszki
I LO im. M.
Kopernika
LO św. Jadwigi
Królowej
III LO
im. M. Kopernika
LO Nr V im. Gen.
J. Jasińskiego w
ZSO nr 5
III LO
im. K.K.
Baczyńskiego
ZS LO
Łódź
mgr Grażyna Izbińska
Kraków
dr Katarzyna Wójtowicz
Wrocław
dr hab. Jerzy Biniewicz
Łuków
mgr Monika Kokosińska
Łódź
mgr Bożena Anuszczyk
Kielce
mgr Anna Fatyga
Kalisz
mgr Aleksandra Bajger
Wrocław
mgr Małgorzata Dudzic
Białystok
mgr Anna Kietlińska
Mogilno
mgr Zbigniew Grzechowski
I LO im. J.
Słowackiego
III LO im. Unii
Lubelskiej
II LO
Chorzów
mgr Andrzej Król
Lublin
mgr Beata Brożek
II LO im. Króla
Jana III Sobieskiego
Gorzów
mgr Tomasz Pluta
Wielkopolski
Kraków
mgr Jolanta Balowska
21 Maja Jarnuszkiewicz
III
II
22 Dagmara Łuba
III (Teatr)
23 Daria Pietrzycka
II
24 Mateusz Szczerba
III
25 Bartosz Wcisło
III
26 Kamila Choroszewska
III
II
II
II
II
III
27 Anna Gańko
II
28 Łukasz Krajewski
III
III
29 Martyna Nowicka
II
III
30 Marta Pufal
III
31 Olga Rodak
III
32 Grzegorz Słowiński
III
33 Małgorzata Stanik
II
34 Marta Szada
III
35 Tereza Szwab
XII
III
36 Aleksandra Szwagrzyk
III
37 Katarzyna Agnieszka
Balas
II
38 Łukasz Pilarczyk
III
39 Barbara Górecka
III
40 Magdalena Kordyka
II
41 Aleksandra Zieńko
III
42 Dorota Cyran
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
I LO
im. B.
Nowodworskiego
I LO im. J.
Kasprowicza
I LO im. Bolesława
Chrobrego
XIV LO im. Polonii
Belgijskiej
III LO im. Boh.
Westerplatte
III LO
im. K.K.
Baczyńskiego
LiGO im. Polskiej
Macierzy Szkolnej
III LO
im. K.K.
Baczyńskiego
V LO
im. A.
Witkowskiego
IV LO
im. E. Sczanieckiej
I LO im. A.J. ks.
Czartoryskiego
LO św. Marii
Magdaleny
I LO im. Gen.
J.H. Dąbrowskiego
III LO im. Boh.
Westerplatte
Średnia Szkoła
Polska
im. J. Piłsudskiego
V LO im. Jana
Pawła II
ALO im. Króla
Bolesława
Chrobrego
ZSO
Kraków
mgr Mateusz Skucha
Inowrocław
mgr Elżbieta Piniewska
Gniezno
mgr Ewa Pogodzińska
Wrocław
Gdańsk
dr hab.J. Biniewicz i mgr
Dorota Czaja
mgr Agnieszka Golak
Białystok
mgr Anna Kietlińska
Mińsk
Mazowiecki
Białystok
mgr Anna Sidorowicz
Kraków
mgr Bożena OstachowskaKos
Łódź
mgr Wojciech Woźniak
Puławy
Poznań
mgr Zbigniew
Charytanowicz
mgr Ireneusz Okoń
Kutno
mgr Ewelina Walczak
Gdańsk
mgr Anna Nowakowska
Daugavpils/
Łotwa
mgr Krystyna Borowiec
Toruń
mgr Barbara Bajeńska
Nowy Sącz
mgr Elżbieta Szudek
Turek
mgr Mariola Maciaszek
III
XXV LO
Łódź
im. S. Żeromskiego
XIII LO w ZSO nr 7 Szczecin
III
XIII LO w ZSO nr 7 Szczecin
III
Salezjański ZSP
Zabrze
św. Dominika Savio
III
mgr Anna Kietlińska
mgr Dorota Spychała
mgr Barbara SkolińskaSzybowska
mgr Barbara SkolińskaSzybowska
mgr Henryka Saternus
43 Anna Marko
II
44 Katarzyna Nałęcz
III
III
III
LO XIII im. A.
Fredry w ZS nr 5
LIV PLO
im. ss. Nazaretanek
Wrocław
mgr Ewa Kaczyńska
Warszawa
mgr Małgorzata Grzebień
powrót do spisu
powrót do spisu
XXXIX Olimpiada - 2009
Lp. Imię i nazwisko
laureata, klasa
1 Jakub Depczyński
II (Teatr)
2
Grzegorz Kobędza
II
3
Jakub Niżniowski
III (Teatr)
4 Agata Błaszczyk
II
5
6
7
8
Michał Kunik
II
Kacper Krzysztof
Kutrzeba
II
Artur Tanona
II
Kacper Piotr
Kowalczyk
I
9
Lokata
Szkoła
I
LO św. Marii
Magdaleny
I LO
im. B.
Nowodworskiego
III LO im.
Marynarki Wojennej
RP
II LO im. S.
Żeromskiego
ZS Nr 14, LO Nr
XIV
im. Polonii
Belgijskiej
II LO im. Jana III
Sobieskiego
Poznań
mgr Ireneusz Okoń
Kraków
mgr Mateusz Skucha
Gdynia
mgr Joanna Sadowska
Tomaszów
Maz.
Wrocław
mgr Urszula Stefaniak
Kraków
mgr Jolanta Balowska
III LO im. Wł.
Jagiełły
VI LO
im. J.
Kochanowskiego
V LO
im. A.
Witkowskiego
V LO
im. A.
Witkowskiego
ZSO Nr 6
Żąbkowice
Śląskie
Radom
mgr Urszula Zachara
Kraków
dr Marcin Chruściel
Kraków
mgr Dariusz Pasieka
Bydgoszcz
mgr Witold Uszyński
LXIV LO
im. St. I.
Witkiewicza
XVI LO
im. S.
Sempołowskiej
Akad. ZSO Nr 2, III
LO
im. S. Batorego
II LO im. Bolesława
Chrobrego
III LO im.
Marynarki Wojennej
RP
Warszawa
mgr Daniel Zych
Warszawa
mgr Bożena Celitan
Chorzów
mgr Piotr Zaczkowski
Sopot
mgr Paweł Lęcki
Gdynia
mgr Joanna Sadowska
I
I
I
I
I
I
I
I
Bartosz Wójcik
III
10
Natalia Wojnakowska
II
11 Agnieszka Wujków
I
12
Wojciech Engelking
I
13
Jerzy Machowski
II (Teatr)
14
Sonia Auguścik
II (Teatr)
15 Maja Demska
II
16
Zuzanna Dolega
III (Teatr)
II
II
II
II
II
II
II
Miejscowość Imię i nazwisko nauczyciela
dr hab. Jerzy Biniewicz
i mgr Dorota Czaja
mgr Zbigniew Wieczorek
17
II
Erazm Dutkiewicz
II
18
Eliza Kowal
III
19 Hanna Katarzyna
Maciąg
III (Teatr)
20 Witold Małecki
III
21
Martyna Nowicka
III (Teatr)
22 Mateusz Zienkiewicz
III
23 Tomasz Bielec
III
24
Daniel Brzeszcz
III
25
Antoni Jan Głowacki
III
26 Dagmara Ozimek
I
27 Weronika Szwebs
III
28 Aleksandra Brońska
II
29 Anna Drwal
III
30
Paweł Grad
II
31 Iga Józefczyk
III
32 Karolina Jóźwiak
II
33 Oskar Lubiński
III
34
Anna Sierka
III
35 Magdalena Julita
Walczak
II
36 Maria Walczak
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
V LO
im. A.
Witkowskiego
I LO
im. E.
Dembowskiego
I LO
im. A. Mickiewicza
Kraków
Białystok
mgr Maria Elżbieta Luks
LO nr XIV im.
Polonii Belgijskiej
V LO
im. A.
Witkowskiego
ZSO, LO im. St.
Lema
I LO im. St. Dubois
Wrocław
Kraków
dr hab. Jerzy Biniewicz
i mgr Dorota Czaja
mgr Bożena OstachowskaKos
Kowary
mgr Jarosław Kotliński
Koszalin
mgr Tomasz Stępniak
I LO
im. B.
Nowodworskiego
LXIV LO
im. St. I.
Witkiewicza
I LO im. T.
Kościuszki
2 LO im. M.
Kopernika
II LO im. Mieszka I
Kraków
mgr Mateusz Skucha
Warszawa
mgr Daniel Zych
Legnica
mgr Tomasz Dziurzyński
Bydgoszcz
Szczecin
mgr Anna NakielskaKowalska
mgr Anna Domżalska
IV LO w ZSO Nr1
im. Jana Pawła II
LXIV LO
im. St. I.
Witkiewicza
I LO im. M.
Kopernika
III LO im. T
.Kościuszki
I LO im. Marii
Skłodowskiej-Curie
IV LO
im. K.K.
Baczyńskiego
XXXIII LO
im. M. Kopernika
z Oddz. Dwujęz.
I LO im. St. Staszica
Tarnów
mgr Małgorzata Porosły
Warszawa
mgr Daniel Zych
Krosno
dr Zofia Bartecka-Prorok
Łódź
mgr Marta Pałkowska
Piła
mgr Sabina Strychowska
Olkusz
mgr Agata Majta
Warszawa
mgr Julianna Lesiak
Chrzanów
mgr Jolanta Jaśko
mgr Dariusz Martynowicz
Zielona Góra mgr Anna Feleniak, dr
Bożena Hałas
37 Barbara Wycisk
II
38 Piotr Wymysłowski
III
39
Dorota Masłej
III
40 Filip Rudolf
III
41 Karolina Sendal
III
42 Patryk Walaszkowski
III (Teatr)
43
Beniamin Bukowski
II
44 Olga Kosińska
II
45
Mirosław Sadowski
III
46 Magdalena Szpecht
III
47 Dominika Antonina
Szyszko
II
48 Anna Winiarska
III
Racibórz
III
ZSO nr 2
III
XIII LO w ZSO nr 7 Szczecin
III
I LO
im. E.
Dembowskiego
II LO
im. A. Mickiewicza
ZSO, I LO
im. H. Sienkiewicza
LO św. Marii
Magdaleny
LO im. Jana Pawła
II
ss. Prezentek
I LO im. S.
Goszczyńskiego
I LO
im. K.
Marcinkowskiego
ZSO nr 2, II LO
im. C.K. Norwida
ZSO nr 2, II LO
im. M.
Skłodowskiej-Curie
I LO im. T.
Kościuszki
III
III
III
III
III
III
III
III
III
mgr Herbert Dengel
mgr Jerzy Wojcieszak
Zielona Góra mgr Aneta Napierała, dr
Bożena Hałas
Gdynia
mgr Kazimiera Zaród
Płońsk
mgr Marta Domańska
Poznań
mgr Ireneusz Okoń
Rzeszów
mgr Aneta Wojciechowska
Nowy Targ
mgr Katarzyna Żmuda
Poznań
mgr Andrzej Dymitrowski
Jelenia Góra mgr Ryszrd Grzywacz
Gorzów
mgr Tomasz Pluta
Wielkopolski
Legnica
mgr Tomasz Dziurzyński
powrót do spisu
powrót do spisu
XL Olimpiada - 2010
Lp. Imię i nazwisko
laureata, klasa
1 Sarian Kosma Jarosz
III
2
Anna Tomaszkiewicz
II (Teatr)
3 Bartosz Maćkiewicz
II
4 Paweł Bondaruk
II
5 Miłosz Wieczór
III
6
Emilia Woźniak
II (Teatr)
7
Michał Zięba
II
8 Alina Bajgużakowa
10
9
Sonia Bernaciak
II
10 Alicja Bielak
III
11 Mateusz Kostecki
III
12
Maciej Adam Marzec
III
13 Dagmara Ozimek
II
14
Karolina Wątroba
II
15 Jolanta Czemierys
10
16 Mateusz Pacewicz
II
17 Martyna Piaskowska
III
18
Aneta Wielgosz
III
19
Magdalena Łopata
II
Lokata
Szkoła
I
XVIII LO
im. J. Zamoyskiego
I LO
im. B.
Nowodworskiego
LXIV LO
im. S.I. Witkiewicza
I LO im. KEN
Warszawa
mgr Bogumiła Kozyra
Kraków
mgr Mateusz Skucha
Warszawa
mgr Daniel Zych
Sanok
mgr Krystyna Wojtowicz
I LO im. S.
Żeromskiego
ZS nr 1, I LO
im. I.
Paderewskiego
V LO
im. A.
Witkowskiego
Pol. Macierz Szkol.
Lębork
Wałbrzych
mgr Renata Pietras
i mgr Joanna Woss
mgr Maria ŚmietanaMiziołek
Kraków
mgr Dariusz Pasieka
Grodno,
Białoruś
Gdynia
mgr Aneta Buzuk i mgr
Łucja Kulwanowska
dr Iwona Łapińska
Warszawa
mgr Daniel Zych
Chełm
mgr Anna Popielewicz
Wrocław
mgr Magdalena Gumienny
Legnica
mgr Tomasz Dziurzyński
Kraków
mgr Mateusz Skucha
Grodno/
Białoruś
Warszawa
mgr Anna Kusielczuk
Wałcz
mgr Sławomir Niewczas
Rzeszów
mgr Teresa Warzocha
Kraków
mgr Dariusz Pasieka
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III LO im.
Marynarki Wojennej
RP
LXIV LO
im. S.I. Witkiewicza
I LO
im. S. Czarnieckiego
XII LO im.
Bolesława
Chrobrego
I LO im. T.
Kościuszki
I LO
im. B.
Nowodworskiego
Sz. Śr. Nr 36
II Społ. LO
im. P. Jasienicy
II LO
VI LO
im. A.
Towarnickiego
V LO
im. A.
Witkowskiego
Miejscowość Imię i nazwisko nauczyciela
mgr Janina Koźbiel
20 Sebastian Smoliński
II
21
Aleksandra Zabost
III
22
Arkadiusz Półtorak
II
23 Oliwia Mimi Bosomtwe
III
24 Alicja Czyczel
III
25 Zofia Fliszkiewicz
III
26 Kacper Kondrakiewicz
III
27 Anna Pawłowska
III
28 Agata Katarzyna
Przybylska
III
29 Małgorzata
Harasimowicz
II
30
Zuzanna Radwiłowicz
12
31 Marta Składanek
III
32 Piotr Alexandrowicz
III
33 Krystian Dzięgielewski
III
34 Filip Kozłowski
II (Teatr)
35
Tomasz Łebek
I
36 Olga Myszko
11
37 Ewelina Szczepanik
II
38
Monika Helak
II
39
Michał Kunik
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
XXVII LO
im. T. Czackiego
III LO im.
Marynarki Wojennej
RP
V LO
im. A.
Witkowskiego
I LO im. J. Długosza
Warszawa
mgr Ewa Juszczak
Gdynia
dr Ewa Niwińska-Lipińska
Kraków
mgr Dariusz Pasieka
Nowy Sącz
mgr Małgorzata Szewczuk
II LO im. Bolesława Sopot
Chrobrego
Kat. LO im. F. Neri Radom
mgr Paweł Lęcki
III LO im. Unii
Lubelskiej
III LO im. Unii
Lubelskiej
I LO im. C.K.
Norwida
Lublin
mgr Beata Brożek
Lublin
mgr Beata Brożek
Bydgoszcz
mgr Jarosław Acalski
ZS nr 14, XIV LO
im. Polonii
Belgijskiej
Wileńska Szkoła
Średnia im. W.
Syrokomli
LXIV LO
im. S.I. Witkiewicza
LO św. Marii
Magdaleny
I LO im. S.
Żeromskiego
LO św. Marii
Magdaleny
Szkolny Punkt
Konsultacyjny
przy Ambasadzie
RP
LS Pol. Macierz
Szkol.
II LO im. M.
Kopernika
I LO
im. K.
Marcinkowskiego
ZS nr 14, XIV LO
im. Polonii
Belgijskiej
Wrocław
mgr Dorota Czaja
i dr hab. Jerzy Biniewicz
dr Anna Spólna
Wilno/ Litwa mgr Danuta Korkus
Warszawa
mgr Daniel Zych
Poznań
mgr Elżbieta Sośnicka
Lębork
mgr Renata Pietras
i mgr Joanna Woss
mgr Ireneusz Okoń
Poznań
Bratyslawa/
Słowacja
mgr Monika Holzwieser
Grodno/
Białoruś
Bydgoszcz
mgr Łucja Kulwanowska
i mgr Aneta Buzuk
mgr Anna NakielskaKowalska
mgr Barbara Gronek
Poznań
Wrocław
mgr Dorota Czaja
i dr hab. Jerzy Biniewicz
40 Maciej Misiak
III
41
Alicja Müller
III (Teatr)
III
III
II LO im. M.
Bydgoszcz
Kopernika
III LO im.
Gdynia
Marynarki Wojennej
RP
mgr Anna NakielskaKowalska
mgr Joanna Sadowska
powrót do spisu
powrót do spisu
Laureaci spoza kraju
2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993,
1992, 1991
Edycja
(rok)
XL
(2010)
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Alina
Bajgużakowa
Lokata
Szkoła
Miejscowość/
kraj
II
Pol. Macierz
Szkol.
Grodno/
Białoruś
mgr Aneta Buzuk i
mgr Łucja
Kulwanowska
II
Sz. Śr. Nr 36
Grodno/
Białoruś
mgr Anna Kusielczuk
III
Wileńska
Szkoła Średnia
im. W.
Syrokomli
Wilno/ Litwa
mgr Danuta Korkus
III
LS Pol.
Macierz Szkol.
Grodno/
Białoruś
mgr Łucja
Kulwanowska
X
XL
(2010)
Jolanta
Czemierys
Imię i nazwisko
nauczyciela
X
XL
(2010)
Zuzanna
Radwiłowicz
XII
XL
Olga Myszko
(2010)
XI
i mgr Aneta Buzuk
XL
Tomasz Łebek
(2010)
I
III
Szkolny Punkt
Konsultacyjny
Bratysława/
Słowacja
mgr Monika
Holzwieser
Wilno/ Litwa
mgr Anna Jasińska
przy
Ambasadzie RP
XXXVIII Iwona Tautkute
(2008)
XI
XXXVIII Tereza Szwab
(2008)
XII
XXXVII
(2007)
Marianna
Kretowicz
XI
I
Gimnazjum
im. Jana Pawła
II
III
Średnia Szkoła
Polska im. J.
Piłsudskiego
Daugavpils/
Łotwa
mgr Krystyna
Borowiec
III
Sz. Ś.
Lwów/
Ukraina
mgr Maria Iwanowa
XXXVII
(2007)
Jolanta Grul
XXXVII
Paweł
Żebrowski
(2007)
III
Sz. Ś nr 36
Grodno/
Białoruś
mgr Halina
Mickiewicz
III
Sz. Ś nr 8
Wołkowysk/
Białoruś
mgr Tatiana Maziec
II
Sz. Ś. nr 8
Wołkowysk/
Białoruś
mgr Aneta Buzuk
II
Sz. Ś nr 36
Grodno/
Białoruś
mgr Bożena Pająk
III
Gim.
Soleczniki/
Litwa
mgr Lilia Kutysz
X
X
XXXVI
(2006)
Katarzyna
Lesun
XI
XXXVI
(2006)
Agata
Barcewicz
XI
XXXVI
(2006)
Krystyna
Jancewicz
im. J.
Śniadeckiego
IV Gim.
XXXVI
(2006)
Gabriela
Iwonicka
III
Ś. Sz. O. nr 10
Lwów/
Ukraina
mgr Maria Iwanowa
III
Wileńska
Szkoła Średnia
im. W.
Syrokomli
Wilno/ Litwa
mgr Irena Matoszko
III
Sz. Śr. Nr 10
Lwów/
Ukraina
mgr Maria Iwanowa
III
Gimnazjum
Wilno/ Litwa
mgr Lilia
Czesnałowicz
XI
XXXVI
(2006)
Elżbieta
Nadtoczy
XI
XXXV
(2005)
Justyna Demcio
XXXV
(2005)
Barbara
Jancewicz
XI
im. Jana Pawła
II
XI
XXXV
(2005)
Konstanty
Gradowski
III
Sz. Nr 121
Odessa/
Ukraina
mgr Ludmiła
Potapowa
III
Sz. Nr 121
Odessa/
Ukraina
mgr Ludmiła
Potapowa
III
Szkoła Średnia
im. Jana Pawła
II
Wilno/ Litwa
mgr Czesława
Osipowicz
X
XXXV
(2005)
Aleksander
Patłatoj
X
XXXIV
(2004)
Alicja Malewska
XI
XXXIV
(2004)
Lidia Puzan
XXXIII
Ewangelina
Tarasenko
(2003)
Szkoła Średnia
im. Szymona
Konarskiego
Wilno/ Litwa
mgr Anna
Gulbinowicz
I
Śr. Ogól. Sz.
Pol. im. Ity
Kozakiewicz
Ryga/ Łotwa
mgr Agnieszka
Grzelak
II
Wileńska
Szkoła Średnia.
im.
Wilno/ Litwa
mgr Danuta Korkus
Soleczniki/
Litwa
mgr Irena Szczerbo
III
XI
XII
XXXIII
(2003)
Maria Sipowicz
XI
W. Syrokomli
XXXIII
(2003)
Eryka
Kuszlewicz
III
J. Śniadeckiego
XII
XXXIII
(2003)
Irena
Jazukiewicz
III
Szkoła Średnia
im. Jana Pawła
II
Wilno/ Litwa
mgr Danuta Szejnicka
III
Szkoła Średnia
im. Jana Pawła
II
Wilno/ Litwa
mgr Danuta Szejnicka
XII
XXXIII
(2003)
Agata Kunicka
XII
Szkoła Średnia
im.
Zwycięzcy spoza Polski wyróżnieni stypendium Rządu RP (2003)
Edycja
(rok)
XXXIII
(2003)
XXXIII
(2003)
XXXIII
(2003)
Imię i nazwisko
Szkoła
laureata
Beata Kompanowicz Średnia Szkoła Nr 10
Imię i nazwisko
nauczyciela
mgr Maria Iwanowa
Agnieszka
Krzysztofowicz
Lucyna Sićko
mgr Jerzy Kowalewski
XXXIII
(2003)
XXXIII
(2003)
XXXIII
(2003)
XXXIII
(2003)
XXXIII
(2003)
Aleksander Krot
Wiktoria Miksza
Brygita Brazis
Ewelina
Czaplijewska
Julia Gawryłowa
Miejscowość/
kraj
Lwów/
Ukraina
Polska Macierz Szkolna Grodno/
Białoruś
Szkoła Średnia z
Grodno/
Polskim Językiem
Białoruś
Nauczania
Szkoła Polska
Wołkowysk/
Białoruś
Szkoła Średnia im.
Wilno/ Litwa
Jana Pawła II
Szkoła Średnia im.
Wilno/ Litwa
Jana Pawła II
Szkoła Średnia im.
Wilno/ Litwa
Sz. Konarskiego
Średnia Szkoła Polska
Daugavpils/
im.
Łotwa
J. Piłsudskiego
dr Tatiana Biełocka
mgr Aneta Buzuk
mgr Teresa Król
mgr Danuta Szejnicka
mgr Anna Gulbinowicz
mgr Anna Zimońska
Zwycięzcy spoza Polski wyróżnieni stypendium Rządu RP (2002)
Edycja
Imię i nazwisko
(rok)
laureata
XXXII Janina Wałoszek
(2002)
XXXII Oleg Barcewicz
(2002)
XXXII Helena Rutkowska
(2002)
XXXII Irena Woch
(2002)
XXXII Irena Ustinowicz
(2002)
XXXII Natalia Ignatowicz
(2002)
XXXII Jan Drawnel
(2002)
Szkoła
Gimnazjum z Polskim
Językiem Nauczania w
Czeskim Cieszynie
Szkoła nr 25 w Grodnie
Miejscowość/
Imię i nazwisko
kraj
nauczyciela
Czeski
mgr Halina Orszulik
Cieszyn/
Czechy
Grodno/
mgr Andżelika
Białoruś
Orechwo
Szkoła Średnia w
Sopoćkiniach koło
Grodna
Szkoła Średnia nr 1 w
Chmielnickim
Sopoćkinie/
Białoruś
mgr Jadwiga Borys i
mgr Barbara Olech
Chmielnicki/
Ukraina
mgr Julia Sierkowa
Szkoła Średnia im.
Joachima Lelewela w
Wilnie
Szkoła Średnia w
Sopoćkiniach koło
Grodna
Wilno/ Litwa mgr Oswald Kuźmicki
Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza w Wilnie
XXXII Julia Singalewicz
(2002)
Kolegium Muzyczne im.
Władysława Zaremby w
Chmielnickim
XXXII Teresa Januszkiewicz Szkoła Średnia im. J. I.
Kraszewskiego w
(2002)
Wilnie
Wileńska Szkoła
XXXII Helena Lachowicz
Średnia im. W.
(2002)
Syrokomli
Sopoćkinie/
Białoruś
mgr Marianna
Ignatowicz, mgr Anna
Janicka, mgr Urszula
Sokólska
Wilno/ Litwa mgr Ludmiła Siekacka
Chmielnicki/
Ukraina
mgr Julia Sierkowa
Wilno/ Litwa mgr Łucja
Czetyrkowska
Wilno/ Litwa mgr Danuta Korkus
Zwycięzcy spoza Polski wyróżnieni stypendium Rządu RP (2001)
Edycja
(rok)
XXXI
(2001)
XXXI
(2001)
XXXI
(2001)
XXXI
(2001)
XXXI
(2001)
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Tatiana Matusiewicz
Szkoła
Miejscowość/ kraj
Grodno/ Białoruś
Witalij Kujel
Zabłoć/ Białoruś
Alena Wantulok
Czechy
Ryszard Wania
Czechy
Katarzyna Krzyżanek
Czechy
XXXI
(2001)
XXXI
(2001)
Justyna Błaszkiewicz
kl. XII
Alicja Mickielewicz
kl. XII
XXXI
(2001)
Mirosław
Tomaszewicz
kl. XI
Wiesława
Szuszkiewicz
kl. XII
Wioletta
Januszkiewicz
XXXI
(2001)
XXXI
(2001)
Szkoła Średnia im. Jana
Pawła II
Wileńska Szkoła
Średnia im. W.
Syrokomli
Szkoła Średnia im.
Kraszewskiego
Litwa/ Wilno
Szkoła Średnia im. S.
Konarskiego
Wilno/ Litwa
Średnia Szkoła Polska
im.
J. Piłsudskiego
Daugavpils/ Łotwa
Litwa/ Wilno
Wilno/ Litwa
XXXI
(2001)
XXXI
(2001)
XXXI
(2001)
Silvia Bacúrová
Słowacja
Olga Hilewska,
Chmielnicki/ Ukraina
Wiktor Popow
Żytomierz/ Ukraina
Edycja
(rok)
Imię i nazwisko
laureata, klasa
Lokata
Szkoła
Miejscowość/ Imię i nazwisko
kraj
nauczyciela
XXX
(2000)
Romuald
Ławrynowicz
III
Szkoła
Średnia im.
Jana Pawła
II
Wilno/ Litwa
dr Sabina Naruniec
III
Szkoła
Średnia im.
Jana Pawła
II
Wilno/ Litwa
Teresa Wincełowicz
III
XI
XXIX
(1999)
Joanna
Baraszkiewicz
XII
XXIX
(1999)
Kinga Tari
IV
Jedlika’wyos Budapeszt/
Gimnazjum
Węgry
XXVII
I
(1998)
Maryna Morozowicz II
Podbrzeska
XII
Szkoła
Średnia Nr 1
im. Św.
Stanisława
Kostki
XXVII
I
(1998)
Diana Kordis
XII
III
Szkoła
Średnia im.
A.
Mickiewicza
Podbrzezie/
Litwa
Teresa Berezińska
Wilno/ Litwa
Aneta Polakiewicz
III
Podbrzeska
Szkoła
Średnia Nr 1
im. Św.
Stanisława
Kostki
Podbrzezie/
Litwa
Teresa Berezińska
III
Gimnazjum
z Polskim
Językiem
Nauczania
im. J.
Słowackiego
Karwina/
Czechy
Halina Orszulik
Gimnazjum
z Polskim
Językiem
Nauczania
im. J.
Słowackiego
Karwina/
Czechy
Halina Orszulik
Szkoła
Średnia im.
Wilno/ Litwa
Anna Gulbinowicz
XXVII
I
(1998)
Weronika
Jarmołowicz
XXVII
I
(1998)
Sławomir Wykręt
XXVII
I
(1998)
Grzegorz Gąsior
XXVII
(1997)
Krystyna Kuncewicz II
XII
IV
III
III
XII
Danuta Ondruchowicz
S.
Konarskiego
XXVII
(1997)
Inessa Pietkiewicz
XXVII
(1997)
Bożena Sadkiewicz
II
Podbrodzka
Szkoła
Średnia nr 1
Podbrodzie/
Litwa
Halina Pubis
III
Wileńska
Szkoła
Średnia im.
Wilno/ Litwa
Irena Matoszko
XII
XII
W.
Syrokomli
XXVII
(1997)
Anastazja Stupko
XXVII
(1997)
Bożena Śnieżko
XXVI
(1996)
Tomasz Skwarło
III
Szkoła
Średnia nr
10
Lwów/
Ukraina
Maria Iwanowa
III
Mejszagolsk
a Szkoła
Średnia nr 1
Mejszagoła/
Litwa
Anna Aleksandrowicz
II
Gimnazjum
im.
Kowno/
Litwa
Danuta Ondruch
XI
XI
II
J.
Słowackiego
XXVI
(1996)
Julia Komarowicz
XXVI
(1996)
Marzena
Suchodolska
II
Solecznicka
Szkoła
Średnia nr 1
Wilno/ Litwa
Lilia Kutysz
III
Wileńska
Szkoła
Średnia im.
Wilno/ Litwa
Danuta Kuzborska
Wilno/ Litwa
Aneta Polakiewicz
XI
XIII
W.
Syrokomli
XXVI
(1996)
Renata Śnieżko
III
XII
Szkoła
Średnia im.
A.
Mickiewicza
XXVI
(1996)
Alicja Żełudziewicz
XXV
Justyna Stróżczyk
(1995)
III
XXV
Dariusz Malinowski
(1995)
XII
III
Butrymańska Butrymańce/
Szkoła
Litwa
Średnia im.
Anny
Krepsztul
Janina Sakson
II
Gimnazjum
z Polskim
Językiem
Nauczania
Czeski
Cieszyn/
Czechy
Władysław Kubień
III
Wileńska
Szkoła
Średnia im.
Wilno/ Litwa
Teresa Michałowicz
Wilno/ Litwa
Irena Matoszko
Wilno/ Litwa
Jan Dżilbo
XII
S.
Konarskiego
XXV
Elżbieta Klebeko
(1995)
XII
III
Wileńska
Szkoła
Średnia im.
W.
Syrokomli
XXV
Wioletta Łubniewicz III
(1995)
XI
Wileńska
Szkoła
Średnia im.
W.
Syrokomli
XXV
Anna Mikonis
(1995)
XII
III
Butrymańska Butrymańce/
Szkoła
Litwa
Średnia im.
A. Krepsztul
Janina Sakson
Wileńska Szkoła
Średnia im. W.
Syrokomli
Wilno/ Litwa
Janina Bogdanowicz
Wileńska Szkoła
Średnia im. W.
Syrokomli
Wilno/ Litwa
Irena Matoszko
Szkoła Średnia im.
Szymona Konarskiego
Wilno/ Litwa
Anna Gulbinowicz
Wileńska Szkoła
Średnia im. A.
Mickiewicza
Wilno/ Litwa
Aneta Polakiewicz
Czeski
Cieszyn/
Czechy
Franciszek Morawiec
III
Gimnazjum z polskim
językiem nauczania w
Czeskim Cieszynie
XXIV
Tatiana Gurżyj
Szkoła Średnia nr 59
Wanda Szelongowicz
(1994)
XI
Kamieniec
Podolski/
Ukraina
XXIV
Elwira Bogdan
Szkoła Średnia
Aldona Rodziewicz
(1994)
XI
Nowy Dwór/
Białoruś
XXIV
Halina Kuczyńska
Szkoła Średnia nr 1
Zofia Wołosewicz,
(1994)
XI
Woronowo/
Białoruś
XXIV
Lilia Zabrocka
Czesława Rasuł
(1994)
XI
Kijów/
Ukraina
Średnia Szkoła nr 10
Lwów/
Ukraina
Maria Iwanowa
Wileńska Szkoła
Średnia im. W.
Syrokomli
Wilno/ Litwa
Janina Bogdanowicz
Wileńska Szkoła
Średnia nr 29
Wilno/ Litwa
Anna Gulbinowicz
Szkoła Średnia nr 5
Wilno/ Litwa
Irena Machiewicz
Butrymańska Szkoła
Średnia im. A.
Krepsztul
Wilno/ Litwa
Janina Sakson
Wileńska Szkoła
Średnia nr 29
Wilno/ Litwa
Anna Gulbinowicz
XXIV
Marian Jerkszto
(1994)
XII
XXIV
Anna Wasilewska
(1994)
XI
XXIV
Jerzy Małyszko
(1994)
XII
XXIV
Dorota Osipowicz
(1994)
XI
XXIV
Joanna Kołorz
(1994)
Kursy języka polskiego
przy Stowarzyszeniu
im.
Helena Ninartowicz
A. Mickiewicza
XXIV
Irena Nuckowska
(1994)
XI
XXIV
Nadieżda Jezulewicz
(1994)
XII
XXIII
Anna Karpicz
(1993)
XII
XXIII
Beata Garnitie
(1993)
XI
XXIII
Grażyna
Żełudziewicz
(1993)
XII
XXIII
Jan Baniukiewicz
(1993)
XII
XXIII
Łucja Czepulonis
(1993)
XII
XXIII
Olga Leoniewska
(1993)
XI
XXIII
Maria Timofiejewa
(1993)
XI
XXIII
Irena Mosalska
(1993)
XI
XXIII
Beata Kost
(1993)
XI
Edycja Imię i Nazwisko
laureata, klasa
(rok)
XXII
(1992)
Alicja Huryn
(Gurina)
Wileńska Szkoła
Średnia im. W.
Syrokomli
Wilno/ Litwa
Janina Bogdanowicz
Szkoła Średnia nr 3
Wołkowysk/
Białoruś
Alina Jurewicz
Szkoła Średnia nr 14
Grodno/
Białoruś
Szkoła Średnia nr 16
Białoruś
Szkoła Średnia nr 10
Lwów/
Ukraina
Maria Iwanowa
Lokata
Szkoła
Miejscowość
/ kraj
Imię i nazwisko
nauczyciela
II
Szkoła
Średnia im.
Wilno/ Litwa
mgr Aneta Polakiewicz
XII
XXII
(1992)
Kazimierz
Stankiewicz
A.
Mickiewicza
III
Szkoła
Średnia Nr
29
Wilno/ Litwa
mgr Anna Gulbinowicz
II
Wileńska
Szkoła
Średnia W.
Syrokomli
Wilno/ Litwa
mgr Halina
Chmielewska
III
Szkoła
Średnia Nr
29
Wilno/ Litwa
mgr Anna Gulbinowicz
III
Wileńska
Szkoła
Średnia im.
Wilno/ Litwa
mgr Janina
Bogdanowicz
Wilno/ Litwa
mgr Czesława
Osipowicz
XII
XXI
Walenty Wojniłło
(1991)
XII
XXI
Beata Gulbinowicz
(1991)
XI
XXI
Kinga Stankiewicz
(1991)
XI
W.
Syrokomli
XXI
Teresa Dalecka
(1991)
XII
III
Szkoła
Średnia Nr
14

Podobne dokumenty