Switch PoE

Komentarze

Transkrypt

Switch PoE
POLSKA
MARKA
Switch PoE
www.camsat.com.pl
EU
www.camsat.com.pl
Przykład zastosowania nr 2
3 urządzenia X-CAMswitch przesyłają sygnał z 10 kamer IP.
12 - 48V DC
- Outdoor PoE Switch
NVR
CAMERA 1
IP
CAMERA 4
CAMERA 3
IP
CAMERA 2
SZYBKI START
12 - 48V DC
12 - 48V DC
LAN
IP
X-CAMswitch
- Outdoor PoE Switch
X-CAMswitch
- Outdoor PoE Switch
X-CAMswitch
Ver. 1.0
Zewnetrzny, hermetyczny switch PoE
do kamer IP
zasilany z 12-48V DC lub PoE
CAMERA 1
IP
IP
IP
IP
CAMERA 4
IP
CAMERA 3
IP
CAMERA 2
IP
Przewód zasilania 12-48V
LAN przesyła sygnał z X-CAMswitch (z kamer) do rejestratora
CAMERA 4
CAMERA 3
CAMERA 2
CAMERA 1
Skrętka komputerowa z RJ45 (Ethernet), przesyła sygnał z kamery do X-CAMswitch
Skrętka komputerowa z RJ45 (Ethernet), łącząca X-CAMswitch
1. Dane techniczne
X-CAMswitch to 4 portowy switch PoE przeznaczony dla sieci LAN 10/100 Base-T. Przesyła dane w sieci
LAN oraz zasila 4 kamery IP PoE. Każdy port PoE zabezpieczony jest niezależnie automatycznym
bezpiecznikiem. X-CAMswitch/12 posiada wejście zasilania 12-48 V AC/DC, co umożliwia podpięcie
standardowego zasilacza 12 V DC lub zasilacza od kamery obrotowej 24 V AC.
* W zależności od wersji:
12V - 48V DC w wersji X-CAMswitch/12
48V DC w wersji X-CAMswitch/48
Specyfikacja produktu
Przykład zastosowania nr 3
X-CAMswitch zasila moduł bezprzewodowy CDS-6IPeco(Tx) oraz zasila po PoE i przekazuje sygnał z 3
kamer IP. CDS-6IPeco(Tx) przesyła drogą radiową sygnał do odbiornika CDS-6IPeco(Rx). Do zasilania
całości wystarczy tylko jeden zasilacz od 12 do 48V DC.
CDS-6IPeco
X-CAMswitch
PoE (48V/24V)
POWER IN 48V
POWER IN
(Pmax<25W)
12 - 48V DC
LAN + PoE 24V
LAN + PoE 24
Zasilacz PoE 24V
( w zestawie z CDS-6IPeco)
IP
Przełącznik ustawiony w pozycji Radio
przekazuje napięcie PoE równe 24V DC
do zasilania modułów radiowych IP.
CAMERA 1
(PoE + LAN)
CAMERA 2
(PoE + LAN)
IP
Przewód zasilania 12-48V
Skrętka komputerowa z RJ45 przesyła sygnał z X-CAMswitch (z kamer) do rejestratora
* W zależności od wersji:
12V - 48V DC w wersji X-CAMswitch/12
48V DC w wersji X-CAMswitch/48
4
3 x LAN PoE OUT (48 V) - kamery IP
1 x LAN PoE OUT (48 V / 24 V) - kamera IP lub moduł radiowy
1 x LAN PoE IN (48 V )- wejście zasilania z rejestratora z PoE
lub zasilacza PoE
Maksymalny pobór mocy kamer
4 x 15,4 W (z zasilaczem na napięcie 24 V-48 V)
4 x 8 W (z zasilaczem na napięcie 12 V)
Napięcie wejściowe zasilania
. X-CAMswitch/12 - 12-48 V AC/DC lub 48 V PoE
. X-CAMswitch/48 - 48 V DC lub 48 V PoE
Typ zasilania PoE
Passive PoE (+4,5 48V) (-7,8 GND) pin
Długość przewodu z PoE
< 100 m
Zabezpieczenia
automatyczne bezpieczniki na każdym porcie PoE
Klasa szczelności
IP 65
Temperatura pracy
-20° C ÷ 55° C
Wymiary
140x180x60 mm (szer. x wys. x gł.)
+LAN
2000m
NVR
LAN
(lub inny moduł IP)
- Outdoor PoE Switch
CDS-6IPeco
(lub inny moduł IP)
Porty Ethernet 10/100 Mbps
CAMERA 3
(PoE + LAN)
IP
Więcej informacji o produkcie na stronie www.camsat.com.pl
Więcej informacji o produkcie na stronie www.camsat.com.pl
1
www.camsat.com.pl
SZYBKI START
2. W zestawie:
- switch PoE X-CAMSwitch
- opaski zaciskowe
- instrukcja uruchomienia
- deklaracja zgodności
x1
x2
x1
x1
szt.
szt.
szt.
szt.
W zależności od wersji urządzenia, przełącznik X-CAMswitch posiada następujące wejścia
zasilania:
X-CAMswitch/12 - można zasilić z zasilacza 12 V-48 V DC lub z zasilacza do kamery obrotowej
24 V AC (Uwaga: przy zasilaczu 12 V maksymalna moc kamer to 4 x 8 W).
X-CAMswitch/48 - można zasilić z zasilacza 48 V DC lub PoE 48 V
(maksymalna moc kamer 4x15,4 W).
3. Opis złącz i wskaźników LED
POWER IN
4. Przygotowanie urządzenia do pracy
Urządzenie X-CAMSwitch można podłączyć do zasilania na jeden z dwóch sposobów:
Opcja 1 - bezpośrednio z zasilacza DC lub AC.
Opcja 2 - zasilanie X-CAMSwitch z adaptera PoE48V.
UWAGA
Urządzenie nie powinno być montowane w miejscach silnie nasłonecznionych.
5. Podłączenie modułu radiowego z PoE24V
UWAGA
Przed podłączeniem modułu radiowego do portu CAMERA 4/RADIO należy przełączyć napięcie
PoE 48V, na PoE 24V znajdującym się obok switchem. Napięcie 48V może spowodować
uszkodzenie niekompatybilnego urzadzenia!
PoE (48V/24V)
POWER IN 48V
(Pmax<25W)
+LAN
Przykład zastosowania nr 1
X-CAMswitch zasila 4 kamery IP oraz przekazuje z nich sygnał do rejestratora NVR.
X-CAMswitch
PoE (48V/24V)
POWER IN 48V
(Pmax<25W)
- Outdoor PoE Switch
POWER IN
+LAN
DESCRIPTION OF CONNECTORS AND LED INDICATORS
POWER IN 12-48V - wejście zasilania DC lub AC (pojawienie się napięcia na złączu wskazuje
czerwona dioda POWER)
Przełącznik ustawiony w pozycji Camera 4
przekazuje napięcie PoE równe 48V DC
do zasilania kamery 4.
POWER IN 48V - port LAN do łączenia z rejestratorem lub następnym switchem. Port te
może służyć także do zasilania X-CAMswitch z zasilacza PoE (pojawienie się
napięcia na złączu wskazuje czerwona dioda POWER)
CAMERA 4/LAN – port LAN do zasilania kamery IP (PoE 48V) lub z urządzeniem służącym
do bezprzewodowej transmisji sygnału (PoE 24V). Napięcie PoE na wyjściu
reguluje się przełącznikiem znajdującym sę powyżej (wartość napięcia na
złączu wskazuje czerwono-zielona dioda (PoE(48V)/PoE(24V); migająca
dioda LINK wskazuje status przesyłania danych )
CAMERA 3 – port LAN do zasilania kamery IP (PoE 48 V) (pojawienie się napięcia na złączu
wskazuje czerwona dioda PoE(48V); migająca dioda LINK wskazuje status
przesyłania danych
CAMERA 2 – port LAN do zasilania kamery IP (PoE 48V) (pojawienie się napięcia na złączu
wskazuje czerwona dioda PoE(48V); migająca dioda LINK wskazuje status
przesyłania danych
CAMERA 1 – port LAN do zasilania kamery IP (PoE 48V)(pojawienie się napięcia na złączu
wskazuje czerwona dioda PoE(48V); migająca dioda LINK wskazuje status
przesyłania danych
2
Więcej informacji o produkcie na stronie www.camsat.com.pl
NVR
CAMERA 1
(PoE + LAN)
Zasilanie
CAMERA 2
(PoE + LAN)
LAN
CAMERA 3
(PoE + LAN)
CAMERA 4
(PoE + LAN)
Przewód zasilania 12-48V
IP
IP
IP
IP
Skrętka komputerowa z RJ45 przesyła sygnał z X-CAMswitch (z kamer) do rejestratora
Skrętka komputerowa z RJ45 (Ethernet), przesyła sygnał z kamery do X-CAMswitch
* W zależności od wersji:
12V - 48V DC w wersji X-CAMswitch/12
48V DC w wersji X-CAMswitch/48
Więcej informacji o produkcie na stronie www.camsat.com.pl
3

Podobne dokumenty