KPMG Screen Template

Komentarze

Transkrypt

KPMG Screen Template
Źródła
finansowania
inwestycji w
służbie zdrowia
VIII Forum Rynku Zdrowia
25 października 2012
Spis treści
 Dostępne źródła finansowania
 Wymogi banków i oczekiwania inwestorów
 Przykładowy projekt inwestycyjny
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1
Wybrane większe inwestycje w ostatnich miesiącach wraz ze źródłem
finansowania
Nazwa jednostki
Kwota inwestycji Status
[mln PLN]
inwestycji
Źródła finansowania
Warszawski Uniwersytet Medyczny
400
w toku
Fundusze UE, budżet państwa
Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu
360
w toku
Władze samorządowe
Szpital Południowy w Warszawie
224
planowana
Władze samorządowe
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
210
w toku
Budżet państwa, władze samorządowe
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu
200
w toku
Fundusze UE, władze samorządowe, środki
własne szpitala
Uzdrowisko w Uniejowie, baseny termalne
200
zakończona
Fundusze UE
Szpital Powiatowy w Żywcu
200
planowana
PPP: InterHealth Canada
Szpital na Stabłowicach we Wrocławiu
195
w toku
Władze samorządowe
Szpital Wojewódzki w Białymstoku
163
w toku
Fundusze UE, władze samorządowe
Szpital Miejski im. Biegańskiego w Grudziądzu
130
w toku
Wrocławski Uniwersytet Medyczny
116
planowana
Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ośrodek
radioterapii
100
planowana
PPP
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ośrodek
radioterapii
50
w toku
NU-MED
Szpital Dziecięcy im. Korczaka we Wrocławiu
63
zakończona
Fundusze UE, władze samorządowe
Radiology Therapeutic Center Poland
60
planowana
kredyt
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, budżet
państwa
Fundusze UE, Fundacja "Na ratunek
dzieciom"
2
Środki publiczne pozostają głównym źródłem finansowania inwestycji
medycznych ale zwiększa się udział finansowania prywatnego
Wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia według źródeł finansowania w latach 2007-2009
6,6
7,0
5,9
0,2
0,1
1,5
1,7
4,3
4,7
2008
2009
mld PLN
6,0
5,0
4,0
4,8
0,0
1,2
3,0
2,0
3,6
1,0
0,0
2007
Zagranica
Źródło: GUS

Sektor
prywatny
Instytucje
rządowe
i samorządowe
Udział publicznego finansowania inwestycji w służbie zdrowia zmniejszył się w
ostatnich latach i w 2009 roku nadal wynosi około 70% całkowitej wartości wydatków.

Wzrost finansowania zagranicznego

Sektor prywatny finansuje już około 30% wartości inwestycji
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
3
Inwestycje funduszy Private Equity
Struktura inwestycji Private Equity w Polsce w 2011 – wg. EVCA
Usługi
biznesowe i
przemysłowe IT i elektronika
Transport
3%
użytkowa
6%
2%
Usługi
Pozostałe
finansowe
6%
10%
Nauka i
ochrona
zdrowia
12%
Dobra
konsumpcyjne i
handel
25%
Komunikacja
36%
Źródło: EVCA, Mergermarket, DealWatch, Amadeus, EMIS, Lex, Medicalnet strony internetowe Spółek, wypowiedzi właścicieli
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
4
Procesy konsolidacyjne polskiego rynku medycznego
Najwięksi gracze na rynku
Mniejsi i wyspecjalizowani operatorzy medyczni
Położnictwo
Opieka „abonamentowa” i diagnostyka
2012
2011
2007
Okulistyka i otolaryngologia
2010
2010
Kardiologia inwazyjna
Pozostałe specjalizacje
2011
2009
2012
Centrum Diagnostyki i
Terapii Onkologicznej
2009
2011
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
5
Kredyt nadal mało prawdopodobny… ale możliwy
Przyczyny trudności:
Krótkoterminowe kontrakty z NFZ
Percepcja branży medycznej jako nieatrakcyjnej
Słaba płynność finansowa i brak zabezpieczenie kredytu
Brak projekcji finansowych oraz memorandum informacyjnego
Brak modelu finansowego oraz różnych scenariuszy rozwoju biznesu
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
6
Jak się przygotować do pozyskania finansowania?
Memorandum Informacyjne – kluczowy dokument przy pozyskiwaniu finansowania
Opis Spółki
Analiza sektora – trendy i perspektywy rozwoju oraz analiza konkurencji
Opis Projektu
Analiza ryzyk dla Spółki oraz Projektu
Plan finansowania Projektu/ Spółki, w tym opis źródeł i struktury
finansowania
Historyczne dane finansowe
Prognozy finansowe – Spółki / Projektu
Konieczność sporządzenia modelu finansowego
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
7
Jak się przygotować do pozyskania finansowania?
Dobry model finansowy:
Kompleksowy
Elastyczny
Umożliwiający analizę wrażliwości oraz różne scenariusze rozwoju biznesu
Zawierający analizy oczekiwane przez Banki i Inwestorów
Korzyści:
Lepsze zrozumienie projektu dla podmiotu realizującego inwestycję
Realizacja inwestycji ekonomicznie uzasadnionych
Możliwość przygotowanie się na najważniejsze ryzyka Projektu
Szybka decyzja Banku
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
8
Przykładowe projekty
Radiology Therapeutic
Center Poland
Regionalny Szpital
Specjalistyczny w
Grudziądzu
KPMG Corporate Finance
KPMG Corporate Finance
sporządziło modele finansowe dla
nowych centrów radioterapii, które
RTC Poland ma zamiar uruchomić w
Polsce
dokonało analizy możliwości
finansowania projektu
inwestycyjnego rozbudowy szpitala
2012
2011
Allenort Medica
Hochtief Development
KPMG Corporate Finance
KPMG Corporate Finance
sporządziło model finansowy dla
wielospecjalistycznego prywatnego
szpitala, który Allenort Medica ma
zamiar uruchomić w Warszawie
dokonało krytycznego przeglądu
biznesplanu prywatnego szpitala w
Warszawie dla Hochtief Development
Polska
Kwiecień 2009
Marzec 2009
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
9
Przykładowe projekty - RTCP
Sytuacja:

Radiology Therapeutic
Center Poland
KPMG Corporate Finance
sporządziło modele finansowe dla
nowych centrów radioterapii, które
RTC Poland ma zamiar uruchomić
w Polsce

Planowana budowa
radioterapii w Polsce
sieci
nowoczesnych
ośrodków
Nowe obiekty mają powstać m.in. w Krakowie i Przemyślu.
KPMG przygotowało:

Szczegółowy opis założeń Projektu

Dwa modele finansowe zawierające m.in.:
̶
projekcje finansowe
̶
analizę wskaźników finansowych i zadłużenia
̶
analizę wrażliwości na wybrane czynniki operacyjne i
finansowe
2012

Szybkie i efektywne rozmowy z kilkoma potencjalnymi
bankami finansującymi
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
10
KPMG międzynarodową siecią firm audytorsko-doradczych
Zatrudniamy 145 000 pracowników w 152 krajach.
KPMG
Audyt
Podatki
Doradztwo
Corporate
Finance
Fuzje i
przejęcia
Wyceny
Finansowanie
KPMG na świecie
 Utworzone w 1987
 Obecność w 150 krajach
 138.000 pracowników
 Przychody KPMG wyniosły 22,7 miliarda USD
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
11
Dziękuję za uwagę!
Anna Zientkiewicz
Manager
Grupa Corporate Finance
KPMG Advisory
e-mail: [email protected]
Tel. +48 694 255 178
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
12
© 2012 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką
komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z
niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z
KPMG International Cooperative („KPMG International”),
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Nazwa i logo KPMG oraz hasło „cutting through
complexity” są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź
znakami towarowymi KPMG International.

Podobne dokumenty