Komentarz poranny

Komentarze

Transkrypt

Komentarz poranny
Komentarz poranny
08 kwietnia 2015
KOMENTARZ PORANNY
WIG - najwyższa aktywność
WIG - największe wzrosty
WIG20
mWIG40
sWIG80
2014-07
-20%
2014-04
2014-10
2015-01
2015-04
Indeksy sektorowe
Sektor
Kurs
1D
1
WIG Budownictowo
2,626,16
-0,08%
2
WIG Banki
7,673,05
0,56%
WIG Chemia
13,903,93
0,87%
4
WIG Deweloperzy
1,376,21
-0,31%
5
WIG Energetyka
4,497,81
0,15%
6
WIG Informatyka
1,597,34
1,17%
7
WIG Media
4,065,01
0,96%
8
WIG Paliwa
4,218,24
2,20%
9
WIG Spożywczy
2,873,16
-0,87%
10
WIG Surowce
3,684,25
0,14%
11
WIG Telekomunikacja
1,076,09
1,48%
12
WIG Ukraina
285,16
-0,96%
13
WIG Dywidendowy
1,220,05
0,64%
Lp.
3
YTD
22% 23%
25%
17%
15% 16% 16%
3%
5%
6%
6%
6%
Paliwa
Chemia
-4%
Budownictowo
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Ukraina

WIG
-15%
Spożywczy

Wobec wczorajszych pozytywnych informacji ze strony Grecji, oczekujemy
utrzymania dobrych nastrojów inwestorów, tym bardziej iż środowe kalendarium
makro nie jest bogate w odczyty. Przed sesją poznaliśmy dano o zamówieniach w
przemyśle z Niemiec, które okazały się gorsze od oczekiwań. Nieco większą
zmienność może przynieść publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC
(godz. 20:00), chociaż uważamy, że obecnie inwestorzy skupiać będą się na
następnym spotkaniu i na sprawie w jaki sposób Fed odniesie się do ostatnich,
słabszych danych z USA.
Po zamknięciu dzisiejszej sesji w USA tradycyjnie Alcoa zainauguruje sezon wyników
za 3Q. Oczekiwania r/r wskazują na wzrost odczytu EPS, jednak w ujęciu q/q
oczekuje się poważnych spadków związanych ze zniżką notowań aluminium.
Według konsensusu Bloomberga w skali całego uniwersum rynku akcji oczekuje się
spadku zysku i przychodów o odpowiednio 2,7% i 5%. Akcje amerykańskie są
obecnie notowane na prognozowanym wskaźniku PE = 17x. W pierwszym kwartale
inwestorzy wycofali z ETFów na indeksy amerykańskie ok. 11 mld USD. W przypadku
zwykłych funduszy inwestycyjnych wycofano 42,6 mld USD w ciągu roku. Napływy w
-10%
Telekomunikacja

-5%
Informatyka
Oczekiwania odnośnie dzisiejszej sesji
0%
Media

1D
0,58%
0,84%
0,03%
-0,04%
5%
Dywidendowy

Kurs
54,490,95
2,420,78
3,725,50
13523,52
Surowce

Indeks
WIG
WIG20
mWIG40
sWIG80
Energetyka

Michał Krajczewski
Indeksy – Polska/Europa Środk.
Giełdy zachodniej Europy zyskiwały podczas wczorajszej sesji głównie za sprawą
ogłoszenia transakcji przejęcia TNT Express przez FedEx (wartość transakcji 4,4 mld
EUR). Informacja ta pozytywnie wpłynęła na notowania europejskich spółek
działających w branży pocztowej i przesyłek kurierskich.
Wzmożona aktywność w fuzjach i przejęciach została potwierdzona przez
informacje z Francji, gdzie Vivendi zadeklarowało chęć zakupu serwisu Dailymotion
(odpowiednik YouTube).
Optymistyczne oświadczenie greckiego ministra finansów w sprawie spłaty kolejnej
transzy finansowania od MFW uspokoiło inwestorów, czego efektem były delikatne
zwyżki na giełdzie w Atenach.
Według sporządzanego przez MFW dwa razy do roku World Economic Outlook,
wiodące globalne gospodarki musza przygotować się na dłuższy niż oczekiwano
okres słabszego wzrostu, który będzie przyczyniał się do utrzymania wysokiego
poziomu zadłużenia. Według ekonomistów ww. instytucji źródła takiego stanu
rzeczy sięgają czasów sprzed kryzysu finansowego z 2008 r., a do jego
najważniejszych przyczyn można zaliczyć starzenie się społeczeństw krajów
rozwiniętych oraz spadek stopy produktywności w gospodarkach rozwijających się.
Szczególne ryzyko niesie za sobą transformacja chińskiej gospodarki, gdzie odchodzi
się od modelu wspieranego inwestycjami na model bazujący na wzroście
konsumpcji. W najbogatszych krajach stopa wzrostu PKB w latach 2015-2020
sięgnie wg IMF ok. 1,6%. Odpowiednia statystyka dla gospodarek rozwijających się
jest szacowana na 5,2% w porównaniu do 6,5% w okresie przedkryzysowym.
ECB opublikowało wczoraj podsumowanie, zgodnie z którym łączne zakupy obligacji
skarbowych państw UE w pierwszym miesiącu funkcjonowania europejskiego
programu QE wyniosły 52,5 mld EUR (nieco mniej niż zakładał cel 60 mld EUR na
m/c). ECB zakupił odpowiednio 11,1 mld EUR, 8,75 mld EUR oraz 7,6 mld EUR
obligacji Niemiec, Francji i Włoch. Bank Centralny wstrzymywał się z zakupami
obligacji greckich i cypryjskich – do czasu zawarcia porozumienia w kwestii
finansowania programu pomocowego. Choć uważa się, że wynik skupu w
pierwszym miesiącu okazał się sukcesem, wskazuje się na ryzyko związane z
dostępnością skarbówek w kolejnych miesiącach funkcjonowania programu.
Banki

Deweloperzy
Najważniejsze wydarzenia poprzedniej sesji
Krzysztof Kozieł,
WIG - największe spadki
Obrót (mln PLN)
PEKAO
96,9
0,71%
SADOVAYA GROUP S
0,40
37,93%
KORPORACJA BUDOW
3,51
-9,54%
PKOBP
83,1
0,59%
E-KANCELARIA GRU
0,07
16,67%
KSGAGRO
0,81
-8,99%
KGHM
73,5
-0,21%
ASBIS
1,73
15,33%
OPEN FINANCE
5,55
-7,50%
PZU
70,3
0,23%
EFH
0,16
14,29%
FON
0,71
-6,58%
PKN ORLEN
66,5
1,49%
WESTAISIC
0,09
12,50%
ARCUS
1,20
-6,25%
1
Komentarz poranny
08 kwietnia 2015
NOTOWANIA Z DNIA
07.04.2015
Indeksy – Europa
Indeksy – Świat
Euro Stoxx 50
DAX
FTSE 250
CAC40
RTS
XU100
Europa
Niemcy
Wlk. Brytania
Francja
Rosja
Turcja
3715,27
11967,39
17268,83
5074,14
971,08
83130,16
1,44%
1,30%
1,46%
1,52%
0,02%
-0,80%
2,080,62
17,880,85
4,917,32
3,990,64
19,789,81
53,737,26
-0,21%
-0,03%
-0,14%
0,74%
0,76%
1,16%
60%
20%
0%
40%
-20%
20%
-60%
2014-04
S&P500
DJI
NASDAQ
Shanghai B-share
Nikkei 225
Bovespa
USA
USA
USA
Chiny
Japonia
Brazylia
80%
40%
-40%
źródło: Bloomberg
DAX
XU100
2014-07
CAC40
0%
RTS
FTSE250
2014-10
S&P500
2015-01
2015-04
Surowce / Metale
-20%
2014-04
DJIA
Shanghai
2014-06
2014-08
Nikkei
2014-10
NASDAQ
2014-12
BOVESPA
2015-02
2015-04
Surowce / Towary
Ropa Crude $/bbl.
Miedź $/t
Złoto $/t oz.
Srebro $/t oz.
Aluminium $/t
59,10
6065,00
1209,22
16,86
1784,00
1,69%
1,42%
-0,46%
-0,80%
0,11%
Kukurydza Future
Pszenica Future
Soja Future
Cukier Future
Kawa Future
385,00
527,75
978,50
12,54
146,20
-0,52%
-0,33%
-0,77%
1,83%
-2,91%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
-10%
0%
-20%
-10%
-30%
-20%
-40%
-50%
-60%
2014-04
Ropa Future
Złoto Future
Aluminium Future
2014-07
2014-10
Miedź Future
Srebro Future
2015-01
2015-04
Waluty (kursy z godziny 8.30)
EUR/PLN
USD/PLN
CHF/PLN
GBP/PLN
EUR/USD
Kukurydza Future
Pszenica Future
Soja Future
Cukier Future
Kawa Future
-30%
-40%
2014-04
2014-06
2014-08
2014-10
YTM
Rentowność obligacji
4,0391
3,7221
3,8643
5,5297
1,0852
-0,09%
-0,43%
-0,14%
-0,10%
0,35%
1,54
1,58
1,85
1,92
2,29
1 rok
2 lata
4 lata
6 lat
10 lat
2015-02
2015-04
YTM*
1,57
1,68
2,05
2,14
2,48
* YTM 30 dni wcześniej
33%
23%
2,60
13%
2,40
2,20
3%
2,00
-7%
1,80
-17%
1,60
-27%
2014-04
2014-12
YTM
1,40
2014-06
2014-08
EUR/PLN
GBP/PLN
2014-10
2014-12
USD/PLN
EUR/USD
2015-02
CHF/PLN
2015-04
YTM*
1,20
1,00
1 rok
2 lata
4 lata
6 lat
10 lat
2
Komentarz poranny
08 kwietnia 2015
źródło: Bloomberg
KALENDARIUM MAKROEKONOMICZNE
Data
Godz.
Kraj
Wydarzenie
Okres
Prog.
Poprz.
08.04.2015
09:00
Niemcy
Nowe zamówienia w fabrykach r/r
Luty
0,5%
-0,1%
--
08.04.2015
12:00
Eurostrefa
Sprzedaż detaliczna m/m
Luty
-0,2%
1,1%
--
08.04.2015
12:00
Eurostrefa
Sprzedaż detaliczna r/r
Luty
2,8%
3,7%
--
09.04.2015
09:00
Niemcy
Produkcja przemysłowa m/m
Luty
0,1%
0,6%
--
09.04.2015
09:00
Niemcy
Produkcja przemysłowa r/r
Luty
0,6%
0,9%
--
09.04.2015
09:00
Niemcy
Rachunek obrotów bieżących
Luty
17.5B
16.8B
--
09.04.2015
15:30
USA
Nowe wnioski o zasiłek w tys.
Kwiecień
283K
268K
--
10.04.2015
04:30
Chiny
CPI r/r
Marzec
1,2%
1,4%
--
10.04.2015
04:30
Chiny
PPI r/r
Marzec
-4,8%
-4,8%
--
13.04.2015
15:00
Polska
Rachunek obrotów bieżących
Luty
--
56M
--
14.04.2015
12:00
Eurostrefa
Produkcja przemysłowa m/m
Luty
--
-0,10%
--
14.04.2015
12:00
Eurostrefa
Produkcja przemysłowa r/r
Luty
--
1,20%
--
14.04.2015
15:30
USA
Sprzedaż detaliczna m/m
Marzec
1,0%
-0,60%
--
KALENDARIUM SPÓŁEK GPW
Odczyt
źródło: stooq.pl
Data
Spółka
Wydarzenie
08.04.2015
BUMECH
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zmian w składzie RN.
08.04.2015
IDMSA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
09.04.2015
ORANGEPL
09.04.2015
REMAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, zasad wynagradzania członków RN oraz zmian w
składzie RN.
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
09.04.2015
STAPORKOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
10.04.2015
ASTARTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
10.04.2015
MONNARI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
10.04.2015
PCM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmian w składzie RN.
10.04.2015
ROPCZYCE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w
składzie RN oraz zmiany statutu.
3
Komentarz poranny
Komentarz poranny
08 kwietnia 2015
WAiR
ANALIZY I REKOMENDACJE
Cena (PLN)
Spółka
P/E*
EV/EBITDA*
Data wydania
Zalecenie
z dnia
wyceny
docelowa
bieżąca
2014
2015P
2014
2015P
ZM Henryk Kania
20.03.2015
kupuj
2,98
3,75
3
11,8
11,0
9,7
9,0
Tarczyński
20.03.2015
neutralnie
14,70
15,64
14,60
14,1
10,7
9,2
7,7
Ergis
16.03.2015
kupuj
4,85
6,38
5,24
10,9
8,5
7,5
7,3
Inter Cars
06.03.2015
neutralnie
224,45
235,39
227,2
18,2
17,1
14,2
13,4
Paged
23.12.2014
kupuj
43,00
60,33
53,4
13,8
7,6
9,5
6,9
Grajewo
23.12.2014
kupuj
30,96
36,33
26,20
12,6
10,7
7,2
6,5
Forte
23.12.2014
neutralnie
52,00
54,81
56,00
17,8
15,7
12,7
11,1
Amica
09.12.2014
kupuj
112,00
162,92
144,6
14,4
12,8
7,7
8,0
Neuca
04.12.2014
kupuj
221,00
339,18
285,00
13,7
14,1
14,1
10,9
Pelion
04.12.2014
neutralnie
76,50
70,54
83,90
17,6
10,9
9,7
14,1
Rainbow Tours
20.11.2014
kupuj
17,02
29,09
24,5
11,1
10,9
6,4
6,3
AC SA
18.09.2014
kupuj
35,30
42,56
35,25
13,3
12,1
8,8
8,1
PKM Duda
07.08.2014
kupuj
6,5
8,28
6,93
8,4
9,1
6,4
5,8
Wielton
30.06.2014
kupuj
6,08
8,34
5,46
11,6
9,8
9,7
6,3
CD Projekt
31.03.2014
Dezaktualizacja
15,32
16,22
21,3
212,9
23,4
212,8
17,9
Zetkama
31.03.2014
Dezaktualizacja
65,00
87,74
79,5
13,3
13,1
9,1
8,6
2,94
3,37
3
11,8
6,8
16,4
7,8
3,80
5,23
5,24
18,1
11,6
8,1
7,6
167,00
160,05
227,2
21,8
18,0
15,9
13,7
47,60
57,65
54,4
22,9
14,1
16,5
11,3
AKTUALNE:
ARCHIWALNE:
ZM Henryk Kania
08.12.2014
Ergis
22.12.2014
Inter Cars
07.08.2014
Alumetal
23.02.2015
Rewizja w dniu
20.03.2015
Rewizja w dniu
16.03.2015
Rewizja w dniu
06.03.2015
cena osiągnięta
Tarczyński
08.12.2014
cena osiągnięta
11,75
14,53
14,60
17,7
16,3
8,5
7,1
Farmacol
04.12.2014
cena osiągnięta
50,15
60,5
59,6
11,1
15,8
7,9
10,9
Stomil Sanok
08.10.2014
cena osiągnięta
49,87
55,43
26,20
11,3
8,0
7,3
6,1
105,40
152,82
144,6
16,2
15,2
8,7
7,5
9,6
12,43
14,6
17,7
19,2
8,5
7,2
2,41
2,62
3
24,5
13,4
16,4
11,4
50,51
67,81
59,6
11,1
14,1
7,9
9,7
239
314,12
285
15,9
14,4
12,0
10,9
75,16
79,75
83,9
12,9
16,0
8,9
10,3
18,2
19,84
4,99
2,9
3,3
1,8
1,9
14,2
24,85
24,5
26,5
15,8
15,8
9,5
97
142,88
144,6
18,3
16,0
10,1
8,9
45
46,18
63,93
24,3
22,7
13,2
12,6
32,98
39,66
53,4
11,6
12,6
9,6
8,9
Amica
22.10.2014
Tarczyński
07.08.2014
ZM Henryk Kania
07.08.2014
Farmacol
30.05.2014
Neuca
30.05.2014
Pelion
30.05.2014
4fun Media
15.11.2013
Rainbow Tours
01.09.2014
Amica
09.05.2014
Stomil Sanok
31.03.2014
Paged
14.04.2014
Rewizja w dniu
09.12.2014
Rewizja w dniu
08.12.2014
Rewizja w dniu
08.12.2014
Rewizja w dniu
04.12.2014
Rewizja w dniu
04.12.2014
Rewizja w dniu
04.12.2014
Zawieszona
Rewizja w dniu
20.11.2014
Rewizja w dniu
22.10.2014
Rewizja w dniu
08.10.2014
cena osiągnięta
* wskaźniki wyznaczone dla ceny bieżącej
Treść raportów dostępna jest pod adresem: https://www.bgz.pl/biuro_maklerskie/analizy_raporty.html
4
ul. Żurawia 6/12, 00–503 Warszawa
tel. (22) 32 94 300, fax (22) 32 94 303
e-mail: [email protected] www.bgz.pl
Rekomendacje i Analizy
telefon
adres email
Witold Wroński
22 329 43 46
Krzysztof Kozieł
22 329 43 44
Michał Krajczewski
22 329 43 40
Adam Anioł
22 329 43 43
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Doradztwo Inwestycyjne
telefon
adres email
Witold Wroński
22 329 43 46
[email protected]
Wydział kluczowych klientów
telefon
adres email
Jacek Szczepański
22 329 43 20
Grzegorz Leszek
22 329 43 55
Monika Dudek
22 329 43 24
Przemysław Borycki
22 329 43 22
Sławomir Orzechowski
22 329 43 54
[email protected]
[email protected]
[email protected]
przemysł[email protected]
[email protected]
Jacek Wrześniewski
22 329 43 25
[email protected]
Oferty Publiczne (IPO)
telefon
adres email
Ewa Kostrzewa
22 329 43 18
Marek Jaczewski
22 329 43 53
[email protected]
[email protected]
Internetowe serwisy transakcyjne
Zlecenia na GPW i New Connect
http://www.bgz.pl/biuro_maklerskie/zlecenia_gpw.html
Zapisy w ofertach publicznych (IPO)
http://www.bgz.pl/biuro_maklerskie/zapisy_ipo.html
Centra Obsługi Produktów Inwestycyjnych
Białystok
ul. Suraska 3 a
85 744 21 08
Poznań
ul. Piekary 17
61 858 26 81
Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 60
23 674 13 52
Radom
ul. Traugutta 29
48 361 22 71
Kielce
ul. Sienkiewicza 47
41 248 14 95
Siedlce
ul. Joselewicza 3
25 640 90 46
Nowy Sącz
ul. Nawojowska 4
18 443 53 91
Tarnobrzeg
ul. Wyspiańskiego 5
15 823 89 87
Opole
ul. Rynek 24/25
77 454 43 64
Warszawa
ul. Grzybowska 4
22 581 54 51
5
ul. Żurawia 6/12, 00–503 Warszawa
ul. Żurawia 6/12, 00–503 Warszawa
tel. (22) 32 94 300, fax (22) 32 94 303
e-mail: [email protected] www.bgz.pl
Biuro Maklerskie BGŻ S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).
Podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością BM BGŻ S.A. sprawuje Komisja Nadzoru
Finansowego. Niniejsza publikacja została opracowana wyłącznie na potrzeby klientów Biura Maklerskiego BGŻ S.A.
Raport jest udostępniany klientom wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinien być wykorzystywany w charakterze lub traktowany jako oferta lub nakłanianie do
oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyższym dokumencie
zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez BM BGŻ S.A. za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają
stan faktyczny. BM BGŻ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim opinii inwestycyjnych.
Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego dokumentu i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponoszą wyłącznie podejmujący
takie decyzje. Dokument ten został przygotowany przez BM BGŻ S.A. z zastosowaniem metodologicznej poprawności, zachowaniem należytej staranności i obiektywizmu.
Korzystając z tego dokumentu, nie należy go traktować jako substytutu do przeprowadzenia własnej niezależnej oceny. Ani dokument ten, ani żaden jego fragment nie jest
poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie BM BGŻ S.A. w dniu
jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.
Raport przygotowany przez BM BGŻ S.A. jest ważny w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia go i nie jest planowana jego aktualizacja, o ile nie nastąpią zmiany lub nie
pojawią się nowe istotne informacje i okoliczności, będące podstawą wydania danej rekomendacji. Data sporządzenia raportu jest datą pierwszego udostępnienia
rekomendacji do dystrybucji. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez zgody BM BGŻ S.A. jest zabronione.
BM BGŻ przyjęło następującą metodologię w zakresie oczekiwań co do stopy zwrotu z inwestycji w instrument finansowy będący przedmiotem Raportu w okresie 12
miesięcy od dnia wydania raportu:
Kupuj – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi co najmniej 10%;
Neutralnie – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji znajduje się w przedziale (-10%; + 10%);
Sprzedaj – oczekiwany spadek zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 10%.
Metody wyceny zastosowane w prezentowanym dokumencie opierają się na metodach i modelach opisanych i powszechnie wykorzystywanych w literaturze fachowej.
Używanie ich wymaga szacowania dużej liczby parametrów, m.in. takich jak: stopy procentowe, kursy walut, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i wiele innych. Parametry
te są zmienne w czasie, subiektywne i w rzeczywistości mogą różnić się od tych przyjętych do wyceny. Każda wycena zależy od wartości wprowadzonych parametrów i jest
wrażliwa na ich zmianę. Wycena DCF: Metoda DCF bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Jej mocne strony to uwzględnienie
przyszłych zmian w wolnych przepływach pieniężnych oraz kosztu pieniądza w czasie. Słabe strony to duża liczba parametrów, które należy oszacować oraz wrażliwość
wyceny na zmiany tych parametrów. Wycena metodą porównawczą: Wycena ta opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze wskaźnikami innych
porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mniejsza, w porównaniu z metodą DCF, liczba parametrów wyceny oraz relatywne odnoszenie się do wskaźników
rynkowych wyselekcjonowanych spółek. Słabe strony, to przede wszystkim problem selekcji porównywanych spółek oraz efektywności rynku.
Pomiędzy BM BGŻ S.A. a Podmiotem Raportu nie występują powiązania i nie są mu znane informacje, o których mowa w §9 i §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19
października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Osoby sporządzające niniejszą rekomendację/analizę/opracowanie:
- pobierają stałe wynagrodzenie niezależne od wydanego zalecenia, ceny docelowej, czy trafności rekomendacji i nie jest ono zależne od wyników finansowych
uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej Banku BGŻ.
- nie pełnią funkcji kierowniczych i nie zajmują stanowisk w organach nadzorczych Spółki i nie są z nią powiązane żadną umową.
Spółka nie posiada akcji BM BGŻ, a podmioty powiązane z BM BGŻ nie posiadają akcji Spółki. Niniejsza rekomendacja/analiza/opracowanie nie została udostępniona
emitentowi przed datą pierwszego ich udostępnienia do dystrybucji.
Wykaz rekomendacji/analiz/opracowań/komentarzy sporządzanych przez BM BGŻ S.A. wraz z informacją dotyczącą proporcji udzielanych rekomendacji „kupuj”,
„sprzedaj”, „trzymaj”
jest dostępny na stronie :
https://www.bgz.pl/biuro_maklerskie/analizy_raporty.html
6