Instrukcja zawory bezpieczeństwa Sicura 2015

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja zawory bezpieczeństwa Sicura 2015
Sicura
Valvola di sicurezza
Zawór
bezpieczeństwa
Termoidraulica
Scheda tecnica 41 · IT/GB 03
Dane techniczne
Gwarancja jakości
produkcji
Garanzia qualitativa
della produzione
La realizazione ed il montaggio dei componenti avviene per mezzo di macchine altamente automatizzate ottenendo un prodotto di elevata qualità.
La taratura della valvola Sicura, impostata in modo automatico, è fissa ed
è riportata sul dischetto posto sulla sommità della manopola.
Le prove di tenuta, di scarico e di chiusura sono condotte su ogni singolo
pezzo con l’impiego di una speciale stazione elettropneumatica a garanzia dell’affidabilità della valvola e dei parametri richiesti.
Altri test di collaudo sono eseguiti su campioni prelevati dalla produzione
ad ulteriore verifica delle prestazioni.
Obróbka maszynowa oraz montaż komponentów zaworów jest
wykonywany
przez
zautomatyzowane
maszyny
sterowane
elektronicznie. Gwarantuje to spełnienie najwyższych standardów.
Nastawa zaworów bezpieczeństwa wykonywana jest w sposób
zautomatyzowany, zawór jest szczelnie zamykany i na wierzchniej
pokrywce zaworu nanoszone są dane znamionowe.
Każdy zawór jest indywidualnie testowany na szczelność, prawidłowe
działanie i umieszczany na specjalnym elektro-pneumatycznej
stanowisku do badań i monitorowania wszystkich parametrów.
Pozostałe testy wykonywane są na zaworach losowo pobieranych na
linii produkcyjnej.
Dzięki takim ścisłym kontrolom możliwe jest zapewnienie
gwarantowanego działania zaworów bezpieczeństwa.
43
G 1/2”
43
43
G 1/2”
49,5
G 1/2”
49,5
3 bar
6 bar
3 bar
6 bar
Modello in produzione con tarature speciali
Model w produkcji ze specjalnymi przepisami
1/2” F-F 1,5 bar
1/2” F-F 1,8 bar
1/2” F-F 2 bar
1/2” F-F 2,5 bar
1/2” F-F 4 bar
1/2” M-F 2 bar
1/2” M-F 4 bar
Modello attacco manometro
Model z łącznikiem pomiarowym
1/2” F-F 3 bar
1/2” F-F 6 bar
1/2” M-F 3 bar
1/2” M-F 6 bar
G 1/2”
G 1/2”
Modello
Model
1/2” F-F 1/2” F-F 3/4” F-F 3/4” F-F 1/2” M-F 3 bar
1/2” M-F 6 bar
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
73,5
G 1/4”
G 1/2”
43
64,5
G 1/2”
64,5
G 1/2”
67
G 1/4”
2
64,5
G 1/2”
64,5
La gamma
Typoszereg zaworów
Modello con manometro Ø 50
Model z manometrem Ø 50
1/2” F-F 3 bar
Stelo in Nylon rinforzato
Disco in Nylon rinforzato
Ghiera di taratura in Nylon
Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N
Membrana in EPDM
Tappo di identificazione in PVC
Ghiera di chiusura in Nylon
Manopola a scatto in Nylon
Cappuccio di protezione in Nylon
Molla in acciaio inox AISI 302
Fissatore in acciaio KS5
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Wrzeciono ze wzmocnionego tworzywa (z nylonu)
Krążek ze wzmocnionego tworzywa (z nylonu)
Pierścień nastawczy z nylonu
Mosiężny korpus zaworu EN 12165 CW617N
Membrana gumowa EPDM
Kapsel identyfikacyjny wykonany z PVC
Pierścień blokujący
Pokrętło z tworzywa (z nylonu)
Kapturek ochronny z nylonu
Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302
Pierścień stalowy KS5
H
K
C
I
G
D
A
T
A
ES T T
STED
TE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
F
A
Costruzione
Construction
* 100%
PRZETESTOWANY
J
E
B
Dati tecnici
Dane techniczne
C
Caratteristiche costruttive
Opis
• Valvola a membrana, con taratura fissa a grande alzata e molla di reazione diretta.
• La vite di taratura non può essere manomessa senza danneggiare irreparabilmente la valvola.
• La membrana dell’otturatore è garantita da caratteristiche di antiaderenza e inalterabilità nell’uso prolungato.
• La pressione di taratura è stampigliata in rilievo sul tappo posto alla sommità della valvola.
• L’eventuale apertura manuale accidentale è impedita da un cappuccio di protezione: per l’azionamento della manopola è necessario togliere il cappuccio.
• Zawór membranowy, o stałej kalibracji wysokiego podnoszenia
i bezpośrednią sprężyną reakcyjną
• Nie wolno manipulować przy śrubie kalibracyjnej, gdyż
prowadzi to do nieodwracalnego uszkodzenia zaworu.
• Wybrany typ membrany, szczelnie zamkniętej gwarantuje, że
nie ulegnie ona przywieraniu i utknięciu oraz to, że jej kształt nie
ulegnie zmianie w wyniku długotrwałej eksploatacji.
• Ciśnienie kalibracyjne jest wybite na plastikowym kapslu
umieszczonym na wierzchu zaworu.
• Przed niepożądanym, przypadkowym otwarciem zaworu,
chroni kapturek ochronny: aby zmienić ustawienia pokrętła,
należy wcześniej zdjąć kapturek.
Impieghi
Zastosowanie
La valvola di sicurezza Sicura è normalmente impiegata negli impianti di
riscaldamento con vaso di espansione chiuso con potenzialità inferiore a 35
kW (30000 kcal/h) e la sua funzione è quella di scaricare l’acqua nel caso di
raggiungimento della pressione limite; la stessa può essere utilizzata anche
a protezione dei riscaldatori di acqua sanitaria, nei sistemi solari e negli
impianti idrici in genere.
Gli impianti di riscaldamento con potenzialità maggiore o uguale a 30000 kcal/h
sono soggetti alle norme di cui al D.M. 01.12.1975 (raccolta R ed. 1982).
Zawory bezpieczeństwa produkcji Sicura są zwykle
instalowane w szczelnych instalacjach grzewczych z
zamkniętym zbiornikiem wyrównawczym.
Zawór bezpieczeństwa ulegnie samoczynnemu otwarciu w
celu upuszczenia wody w przypadku kiedy ciśnienie wody
osiągnie ustaloną wartość graniczną.
Ponadto zawory bezpieczeństwa można instalować z
wodnymi kotłami grzewczymi, z systemami ogrzewania
słonecznego oraz w innych instalacjach rozbioru wody.
3
Installazione
Gli impianti di riscaldamento con potenzialità inferiore a 30000 kcal/h non
sono soggetti alle norme di cui al D.M. 01.12.1975 (raccolta R ed. 1982) ma
tali indicazioni risultano un utile aiuto per una corretta installazione.
Impianti termici ad acqua calda con vaso di espansione chiuso
“Le valvole di sicurezza devono essere collegate alla parte più alta del generatore di calore o alla tubazione di uscita, nelle immediate vicinanze del generatore”.
“La lunghezza del tratto di tubazione compreso tra attacco al generatore e valvola di sicurezza non deve comunque essere superiore ad un metro” (R.3.B.2.4.).
“La tubazione di collegamento della valvola di sicurezza al generatore di
calore non deve essere intercettabile e non deve presentare in alcun punto
sezione inferiore a quella di ingresso della valvola di sicurezza” (R.3.B.2.5.).
“La tubazione di scarico della valvola di sicurezza deve essere attuata in
modo da non impedire la regolare funzionalità della valvola e da non recare
danno alle persone; lo scarico deve sboccare nelle immediate vicinanze della valvola di sicurezza ed essere accessibile e visibile” (R.3.B.2.6.).
“Il diametro della tubazione di scarico non deve comunque essere inferiore a
quello del raccordo di uscita della valvola di sicurezza” (R.3.B.2.7.).
La scelta della valvola di sicurezza, anche per potenzialità inferiori a 35 kW
(30000 kcal/h), si può attuare tramite la formula di dimensionamento del punto
R.2.A.2.3.1. e la considerazione del punto R.3.B.2.2. (vedi tabella pagina seguente).
Misura
Rozmiar
Ø
orifizio
otwór
Area sezione
di passaggio
(mm)
(cm²)
Pole pow.
otworu
Impianti sanitari
“Nel caso di riscaldatori d’acqua destinata al consumo, il sistema di
espansione per la protezione del recipiente viene realizzato con una valvola di sfogo, intendendosi per tale una valvola a contrappeso o a molla il
cui orifizio abbia un diametro in mm non inferiore a √ V/5
essendo V il volume in litri del riscaldatore”.
“Detta valvola sarà tarata ad una pressione non superiore a quella massima di esercizio del riscaldatore” (R.1.A.3.).
Al di fuori dei casi di cui al D.M. 01.12.1975, la prescrizione del punto
R.1.A.3. può essere assunta a carattere indicativo senza escludere la possibilità di utilizzare un maggior numero di valvole di sicurezza.
Portata
Pressione nomiPressione Coefficiente di
Pressione
di scarico
efflusso
di chiusura
di taratura
nale di scarico
Ciśnienie
Ciśnienie Współczynnik Przepływ przy
Nominalne
wypływu
kalibracyjne ciśnienie otwarcia zamknięcia
otwarciu
(bar)
(bar)
K
(bar)
(kg/h)
Potenza massima
del generatore
Maksymalna moc
generatora
(kW)
(kcal/h)
1/2”
1/2”
14
14
1,54
1,54
3,0
6,0
3,3
6,6
2,4
4,8
0,58
0,58
180,57
315,12
104,7
182,8
90287
157559
3/4”
3/4”
–
–
–
–
3,0
6,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Cappuccio di protezione
Kapturek ochronny
Manopola a scatto
Pokrętło
Instalacje z wodą gorącą z zamkniętym
zbiornikiem wyrównawczym
Dobór właściwego zaworu bezpieczeństwa można
dokonać w oparciu o powyższą tabelą, pamiętając o
spełnieniu wymagań stawianych w obowiązujących
przepisach.
Manutenzione
Konserwacja
In un impianto di riscaldamento la valvola di sicurezza rimane inattiva e,
nel tempo, impurità possono depositarsi tra otturatore e sede di tenuta.
Mediante la rotazione della manopola a scatto, dopo aver tolto il cappuccio di protezione, viene verificato il corretto funzionamento della valvola
e si ottiene il lavaggio della sede. La chiusura è ripristinata automaticamente al termine dell’operazione.
W instalacjach grzewczych, w normalnych warunkach
zawór bezpieczeństwa pozostaje nieaktywny i w ciągu
dłuższego okresu czasu może dochodzić do odkładania
się
osadu
pomiędzy
stoperem
a
siedziskiem
uszczelnienia.
Po zdjęciu kapturka ochronnego, obracając pokrętłem tak,
aby usłyszeć charakterystyczne kliknięcie, można
sprawdzić poprawność działania zaworu i jego
przepłukanie. Zamknięcie zaworu jest automatyczne po
zakończeniu tej operacji.
4
Sicura HT per impianti solari
Zawory serii Sicura HT dla systemów ogrzewania słonecznego
Budowa zaworu
Costruzione
A
B
3
4
5
6
Corpo e ghiera in ottone ST UNI EN 12165 CW617N
Molla in acciaio inox AISI
Manopola e cappuccio in PA6
Membrana in silicone
Ghiera e regolazione in PPS
Asta e disco in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
A Korpus z nakrętką wieńcowe, wykonane z mosiądzu ST UNI
EN 12165
B Sprężyna stalowa ze stali nierdzewnej AISI
3 Pokrętło i kapturek PA6
4 Membrana silikonowa
5 Pierścień regulacyjny PPS
6 Wrzeciono i grzybek wykonane z mosiądzu TN UNI EN 12164
Dane techniczne
Valvola a membrana, con taratura fissa a grande alzata e molla di reazione diretta.
La vite di taratura non può essere manomessa senza danneggiare irreparabilmente la valvola.
La membrana dell’otturatore è garantita da caratteristiche di antiaderenza e inalterabilità nell’uso prolungato.
La pressione di taratura è stampigliata in rilievo sul tappo posto alla sommità della valvola.
L’eventuale apertura manuale accidentale è impedita da un cappuccio
di protezione. Per l’azionamento della manopola è necessario togliere
il cappuccio.
Tutte le valvole sono sottoposte dopo la taratura ad un collaudo idraulico
e funzionale.
Zawór membranowy, o stałej nastawie kalibracyjnej i
sprężynie bezpośredniego działania.
Nie wolno manipulować przy śrubie kalibracyjnej, gdyż
prowadzi to do nieodwracalnego uszkodzenia zaworu.
Wybrany typ membrany gwarantuje, że nie ulegnie ona
przywieraniu i utknięciu oraz to, że jej kształt nie ulegnie
zmianie w wyniku długotrwałej eksploatacji.
Ciśnienie kalibracyjne jest wybite na plastikowym kapslu
umieszczonym na wierzchu zaworu.
Przed niepożądanym, przypadkowym otwarciem zaworu,
chroni kapturek ochronny. Aby obrócić pokrętłem, należy
wcześniej zdjąć kapturek.
Przewidziano możliwość założenia manometru.
Temperatura max: 160 °C
Idonea all’uso con miscele fino al 50% di glicole
Maksymalna temperatura: 160ºC
Zawory przystosowane do pracy w układach z roztworem glikolu do 50%.
G 3/4”
64,5
Dati tecnici
G 1/2”
49,5
5
Testi di capitolato
Specyfikacje
Valvola di sicurezza 1/2” F-F 3 bar
Zawór bezpieczeństwa ½” F-F 3 bar
Valvola di sicurezza ordinaria a pressione di taratura fissa 3 bar con corpo
in ottone, membrana in EPDM, molla in acciaio INOX, tappo con pressione
di taratura in rilievo, cappuccio di protezione contro l’apertura accidentale, manopola di scarico manuale a scatto.
Temperatura massima di esercizio 110 °C.
Portata di scarico 180,57 kg/h (104,7 kW).
Typowy zawór bezpieczeństwa o stałej wartości ciśnienia
znamionowego 3 bar, mosiężny korpus, membrana wykonan z
EPDM, sprężyna ze stali nierdzewnej, kapsel z wybitą wartością
ciśnienia znamionowego, kapturek ochronny zabezpieczający przed
przypadkowym otwarciem zaworu, ręczne pokrętło z zapadką do
otwierania zaworu..
Krócieć wlotowy i złączka spustu ½” F (wewnętrzny).
Maksymalna temperatura robocza: 110ºC
Maksymalny wyrzut cieczy 180,57 kg/h (104,7 kW)
Valvola di sicurezza 1/2” M-F 3 bar
Zawór bezpieczeństwa ½” M-F 3 bar
Valvola di sicurezza ordinaria a pressione di taratura fissa 3 bar con corpo
in ottone, membrana in EPDM, molla in acciaio INOX, tappo con pressione
di taratura in rilievo, cappuccio di protezione contro l’apertura accidentale, manopola di scarico manuale a scatto.
Typowy zawór bezpieczeństwa o stałej wartości ciśnienia
znamionowego 3 bar, mosiężny korpus, membrana wykonane z
EPDM, sprężyna ze stali nierdzewnej, kapsel z wybitą wartością
ciśnienia znamionowego, kapturek ochronny zabezpieczający przed
przypadkowym otwarciem zaworu, ręczne pokrętło z zapadką do
otwierania zaworu.
Krócieć wlotowy ½” M (zewnętrzny) i złączka spustu ½” F
(wewnętrzny).
Maksymalna temperatura robocza: 110ºC
Maksymalny wyrzut cieczy 180,57 kg/h (104,7 kW)
Attacco e scarico 1/2” F.
Attacco 1/2” M e scarico 1/2” F.
Temperatura massima di esercizio 110 °C.
Portata di scarico 180,57 kg/h (104,7 kW).
Valvola di sicurezza 1/2”F-F 6 bar
Zawór bezpieczeństwa ½” F-F 6 bar
Valvola di sicurezza ordinaria a pressione di taratura fissa 6 bar con corpo
in ottone, membrana in EPDM, molla in acciaio INOX, tappo con pressione
di taratura in rilievo, cappuccio di protezione contro l’apertura accidentale, manopola di scarico manuale a scatto.
Typowy zawór bezpieczeństwa o stałej wartości ciśnienia
znamionowego 6 bar, mosiężny korpus, membrana
wykonan z EPDM, sprężyna ze stali nierdzewnej, kapsel z
wybitą wartością ciśnienia znamionowego, kapturek
ochronny zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem
zaworu, ręczne pokrętło z zapadką do otwierania zaworu.
Krócieć wlotowy i złączka spustu ½” F (wewnętrzny).
Maksymalna temperatura robocza: 110ºC
Maksymalny wyrzut cieczy 315,12 kg/h (182,8 kW)
Attacco e scarico 1/2” F.
Temperatura massima di esercizio 110 °C.
Portata di scarico 315,12 kg/h (182,8 kW).
Valvola di sicurezza 1/2” M-F 6 bar
Zawór bezpieczeństwa ½” M-F 6 bar
Valvola di sicurezza ordinaria a pressione di taratura fissa 6 bar con corpo
in ottone, membrana in EPDM, molla in acciaio INOX, tappo con pressione
di taratura in rilievo, cappuccio di protezione contro l’apertura accidentale, manopola di scarico manuale a scatto.
Typowy zawór bezpieczeństwa o stałej wartości ciśnienia
znamionowego 6 bar, mosiężny korpus, membrana
wykonan z EPDM, sprężyna ze stali nierdzewnej, kapsel z
wybitą wartością ciśnienia znamionowego, kapturek
ochronny zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem
zaworu, ręczne pokrętło z zapadką do otwierania zaworu.
Krócieć wlotowy i złączka spustu ½” F (wewnętrzny).
Maksymalna temperatura robocza: 110ºC
Maksymalny wyrzut cieczy 315,12 kg/h (182,8 kW)
Attacco 1/2” M e scarico 1/2” F.
Temperatura massima di esercizio 110 °C.
Portata di scarico 315,12 kg/h (182,8 kW).
Valvola di sicurezza 3/4” F-F 3 bar
Zawór bezpieczeństwa ¾” F-F 3 bar
Valvola di sicurezza ordinaria a pressione di taratura fissa 3 bar con corpo
in ottone, membrana in EPDM, molla in acciaio, tappo con pressione di
taratura in rilievo, manopola di scarico manuale a scatto.
Typowy zawór bezpieczeństwa o stałej wartości ciśnienia znamionowego
3 bar, mosiężny korpus, membrana wykonana z EPDM, sprężyna ze stali
nierdzewnej, kapsel z wybitą wartością ciśnienia znamionowego, kapturek
ochronny zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem zaworu,
ręczne pokrętło z zapadką do otwierania zaworu.
Krócieć wlotowy i złączka spustu 3/4” F (wewnętrzny).
Maksymalna temperatura robocza: 110ºC
Nadciśnienie otwierające zawór: 10%
Attacco e scarico 3/4” F.
Temperatura massima di esercizio 110 °C.
Sovrapressione apertura 10%
Valvola di sicurezza 3/4” F-F 6 bar
Valvola di sicurezza ordinaria a pressione di taratura fissa 6 bar con corpo
in ottone, membrana in EPDM, molla in acciaio, tappo con pressione di
taratura in rilievo, manopola di scarico manuale a scatto.
Attacco e scarico 3/4” F.
Temperatura massima di esercizio 110 °C.
Sovrapressione apertura 10%
6
Zawór bezpieczeństwa ¾” F-F 6 bar
Typowy zawór bezpieczeństwa o stałej wartości ciśnienia
znamionowego 6 bar, mosiężny korpus, membrana
wykonana z EPDM, sprężyna ze stali nierdzewnej, kapsel z
wybitą wartością ciśnienia znamionowego, kapturek
ochronny zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem
zaworu, ręczne pokrętło z zapadką do otwierania zaworu.
Krócieć wlotowy i złączka spustu 3/4” F (wewnętrzny).
Maksymalna temperatura robocza: 110ºC
Nadciśnienie otwierające zawór: 10%
Testi di capitolato
Specification texts
Valvola di sicurezza 1/2” F-F e M-F
con tarature speciali
Zawór bezpieczeństwa ½” F-F i M-F
o specjalnej regulacji
Valvola di sicurezza ordinaria con corpo in ottone, membrana in EPDM, molla
in acciaio INOX, tappo con pressione di taratura in rilievo, cappuccio di protezione contro l’apertura accidentale, manopola di scarico manuale a scatto.
Typowy zawór bezpieczeństwa, mosiężny korpus, membrana wykonana z
EPDM, sprężyna ze stali nierdzewnej, kapsel z wybitą wartością ciśnienia
znamionowego, kapturek ochronny zabezpieczający przed przypadkowym
otwarciem zaworu, ręczne pokrętło z zapadką do otwierania zaworu.
Krócieć wlotowy ½” F (wewnętrzny) i złączka spustu ½” F (wewnętrzny).
Krócieć wlotowy ½” M (zewnętrzny) i złączka spustu ½” F (wewnętrzny).
Maksymalna temperatura robocza: 110ºC
Maksymalny wyrzut cieczy 315,12 kg/h (182,8 kW)
Nastawa ciśnienia: 1,5 bar; 1,8 bar; 2 bar; 2,5 bar; 4 bar.
Attacco 1/2” F e scarico 1/2” F.
Attacco 1/2” M e scarico 1/2” F.
Temperatura massima di esercizio 110 °C.
Portata di scarico 315,12 kg/h (182,8 kW).
Pressione di taratura: 1,5 bar; 1,8 bar; 2 bar; 2,5 bar; 4 bar.
Valvola di sicurezza 1/2” F x 3/4" F
per impianti solari
Zawór bezpieczeństwa
dla systemów ogrzewania słonecznego ½” F x ¾”-F
Valvola di sicurezza a membrana per impianti a pannelli solari, membrana in silicone, molla in acciaio INOX, tappo con pressione di taratura in
rilievo, cappuccio di protezione contro l’apertura accidentale, manopola
di scarico manuale a scatto.
Membranowy zawór bezpieczeństwa dla instalacji z panelami ogrzewania
słonecznego, membrana silikonowa, sprężyna ze stali nierdzewnej,
kapsel z wybitą wartością ciśnienia znamionowego, kapturek ochronny
zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem zaworu, ręczne
pokrętło z zapadką do otwierania zaworu.
Attacco 1/2” F e scarico 3/4” F.
Temperatura massima di esercizio 160 °C.
Pressione di taratura: 3 bar; 4 bar; 6 bar.
Krócieć wlotowy ½” F (wewnętrzny) i złączka spustu 3/4” F (wewnętrzny).
Maksymalna temperatura robocza: 160ºC
Nastawa ciśnienia: 3 bar; 4 bar; 6 bar.
Rispetta l’ambiente!
Per il corretto smaltimento, i diversi materiali devono essere separati e conferiti secondo la normativa vigente.
Chroń środowisko naturalne!
W celu właściwej utylizacji, urządzenie należy rozmontować i posegregować uzyskane materiały, a następnie przeprowadzić ich likwidację
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Copyright Emmeti
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della pubblicazione può essere riprodotta o diffusa senza il permesso scritto da Emmeti.
Prawa autorskie Emmeti
Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody Emmeti nie wolno kopiować ani publikować niniejszego dokumentu ani żadnej jego części.
I dati contenuti in questa pubblicazione possono, per una riscontrata esigenza tecnica e/o commerciale,
subire delle modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno; pertanto la Emmeti Spa non si ritiene responsabile
di eventuali errori o inesattezze in essa contenute.
EMMETI spa
Via Brigata Osoppo, 166
33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. 0434.567911 - Fax 0434.567901
www.emmeti.com - [email protected]
Rev. B - 09.2011 - Ufficio Pubblicità & Immagine - SR - g.i.
Informacje podane w tym dokumencie, z powodów technicznych i wymagań komercyjnych,
mogą być zmieniane w dowolnym czasie
Emmeti nie odpowiada ze ewentualne błędy lub niejasności.

Podobne dokumenty