Protokoll slutlig sammanräkning Nyköping

Komentarze

Transkrypt

Protokoll slutlig sammanräkning Nyköping
1/1
Länsstyrelsen i
Södermanlands län
PROTOKOLL
2014-09-15 — 09-25
Dnr: 201-5444-2014
Slutlig rösträkning och mandatfördelning
Val till kommunfullmäktige 2014-09-14
Kommun: NYKÖPING
Plats: Landshövdingevillan
Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen.
Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige.
• Bilaga 1 Röster och mandat för partierna
• Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare
De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande:
• Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista
• Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
• Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal
Beräkningsresultaten är följande:
• Bilaga 6 Fördelning av mandat
• Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter
• Bilaga 8 Dubbelvalsavveckling
Vid protokollet: Yvonne Carlsson
Justerat: Tomas Wieslander
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, 611 86 NYKÖPING tidigast dagen efter
valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.
1/2
Bilaga 1
Länsstyrelsen i
Södermanlands län
Val till kommunfullmäktige i NYKÖPING 2014-09-14
Röster och mandat för partierna
NYKÖPING, Hela kommunen: 61 mandat
Parti
Röster
antal
%
22,82
7,76
4,82
3,54
36,85
5,37
8,26
8,27
2,05
0,24
Personröster
antal
%
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Övriga partier
8 119
2 760
1 716
1 261
13 110
1 912
2 939
2 942
729
85
1 906
1 037
434
286
3 099
473
986
623
281
0
23,48
37,57
25,29
22,68
23,64
24,74
33,55
21,18
38,55
0,00
Summa giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav blanka
Summa avgivna röster
35 573
618
599
36 191
9 125
25,65
Röstberättigade
42 407 Valdeltagande 85,34 %
Mandat
14
5
3
2
22
3
6
6
1,71
1,66)
Nyköpings Västra: 21 mandat
Parti
Röster
antal
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Övriga partier
2 926
859
610
467
4 701
632
1 002
967
273
25
%
23,48
6,89
4,89
3,75
37,72
5,07
8,04
7,76
2,19
0,20
Personröster
antal
%
644
298
171
127
1 111
139
294
193
102
0
22,01
34,69
28,03
27,19
23,63
21,99
29,34
19,96
37,36
0,00
3 079
24,71
Summa giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav blanka
Summa avgivna röster
12 462
240
231
12 702
Röstberättigade
14 775 Valdeltagande 85,97 %
1,89
1,82)
Mandat
5
1
1
1
8
1
2
2
2/2
Nyköpings Norra: 20 mandat
Parti
Röster
antal
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Övriga partier
2 139
929
481
363
4 480
598
911
1 053
206
23
%
19,13
8,31
4,30
3,25
40,06
5,35
8,15
9,42
1,84
0,21
Personröster
antal
%
515
385
116
72
1 183
165
402
252
88
0
24,08
41,44
24,12
19,83
26,41
27,59
44,13
23,93
42,72
0,00
3 178
28,42
Summa giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav blanka
Summa avgivna röster
11 183
205
197
11 388
Röstberättigade
13 739 Valdeltagande 82,89 %
Mandat
4
2
1
8
1
2
2
1,80
1,73)
Nyköpings Östra: 20 mandat
Parti
Röster
antal
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Övriga partier
3 054
972
625
431
3 929
682
1 026
922
250
37
%
25,60
8,15
5,24
3,61
32,94
5,72
8,60
7,73
2,10
0,31
Personröster
antal
%
747
354
147
87
805
169
290
178
91
0
24,46
36,42
23,52
20,19
20,49
24,78
28,27
19,31
36,40
0,00
2 868
24,04
Summa giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav blanka
Summa avgivna röster
11 928
173
171
12 101
Röstberättigade
13 893 Valdeltagande 87,10 %
1,43
1,41)
Mandat
5
2
1
1
6
1
2
2
1/3
Bilaga 2
Länsstyrelsen i
Södermanlands län
Val till kommunfullmäktige i NYKÖPING 2014-09-14
Valda ledamöter och ersättare
De ledamöter som markerats med en asterisk (*) har valts in i stället för en kandidat som
blivit invald i mer än en valkrets, och som tagit plats i en annan valkrets (se Bilaga 8
Dubbelvalsavveckling).
Nyköpings Västra
Ledamöter
Moderaterna
* Jan Bonnier
* Kjell Ericson
* Thord Revestam
* Johan Schenström
* Kaj Nilsson
Centerpartiet
* Torbjörn Olsson
Folkpartiet liberalerna
Sofia Remnert
Kristdemokraterna
Marita Göransson
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Urban Granström
Carina Wallin
Carl-Åke Andersson
Karin Johansson
Kent Pettersson
Veronica Andersson
Andreas Ekstrand
Marjo Gustafsson
Vänsterpartiet
* Linn Mårtensson
Ersättare
1
2
3
4
5
6
7
Christine Grahn
Maria Gilstig
Per Grönberg
Lena Parmenstam
Orvar Windisch
Birgitha Andersson
Johan Stenberg
1 Kent Gustafsson
2 Ingela Fredriksson
3 Natalie Karlsson
1 Marianne Nordblom
2 Peter Ström
1 Violeta Huamán de Lundberg
2 Joachim Ärlebrant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Leif Karlsson
Louise Ankarfjäll
Ludwig Gustafsson
Ulla-Karin Danielsson
Ibrahim Ben Alaya
Lilliane Wirström
Harry Malmqvist
Ulla Jansson
Abdiaziz Farah
Rauni Rinberg
Erik Gahnertz
1 Håkan Johansson
2 Sofia Lenninger
2/3
Miljöpartiet de gröna
* Karina Josevski
* Monica Bengtsson
Sverigedemokraterna
* Olof Österberg
* Per Andersson
1 Ylva Franzén
2 Johannes Krunegård
3 Malin Holmgren
1 Kunde ej utses
Nyköpings Norra
Ledamöter
Moderaterna
* Anniola Nilsson
* Petter Söderblom
* Eva Sjöström
* Måns Cederberg
Centerpartiet
Martina Hallström
Axel Wevel
Folkpartiet liberalerna
* Johan Munthe
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
* Gunilla Andersson
* Salah Aljamal
* Leif Berg
* Noah Widqvist
* Jan-Olof Rosenberg
* Bo Fagerberg
* Håkan Sipos
* Mette Hesselgren
Vänsterpartiet
* Lotten Båvik
Miljöpartiet de gröna
Marco Venegas
Ibrahim Mohamud Haji
Sverigedemokraterna
Thom Zetterström
Anders Eberhardt
Ersättare
1
2
3
4
5
6
7
Christine Grahn
Maria Gilstig
Per Grönberg
Lena Parmenstam
Orvar Windisch
Birgitha Andersson
Johan Stenberg
1 Kent Gustafsson
2 Ingela Fredriksson
3 Natalie Karlsson
1 Marianne Nordblom
2 Peter Ström
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Leif Karlsson
Louise Ankarfjäll
Ludwig Gustafsson
Ulla-Karin Danielsson
Ibrahim Ben Alaya
Lilliane Wirström
Harry Malmqvist
Ulla Jansson
Abdiaziz Farah
Rauni Rinberg
Erik Gahnertz
1 Håkan Johansson
2 Sofia Lenninger
1 Ylva Franzén
2 Johannes Krunegård
3 Malin Holmgren
1 Kunde ej utses
3/3
Nyköpings Östra
Ledamöter
Moderaterna
Anna af Sillén
Anne-Marie Wigertz
Erik Bengtzboe
Adéle Bergentoft
Charles Westerberg
Centerpartiet
Åsa Ingårda
Eva Andersson
Folkpartiet liberalerna
Göran Silfverling
Kristdemokraterna
* Stefan Landmark
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
* Ali Abdullahi Dubet
* Emma Larsson
* Gunilla Nordén
* Eva Thunér-Ohlsson
* Sofia Amloh
* Cajsa Widqvist
Vänsterpartiet
Nicklas Franzén
Miljöpartiet de gröna
* Jonas Hultberg
Malin Hagerström
Sverigedemokraterna
* Simon Käller
* Tobias Nilsson
Ersättare
1
2
3
4
5
6
7
Christine Grahn
Maria Gilstig
Per Grönberg
Lena Parmenstam
Orvar Windisch
Birgitha Andersson
Johan Stenberg
1 Kent Gustafsson
2 Ingela Fredriksson
3 Natalie Karlsson
1 Marianne Nordblom
2 Peter Ström
1 Violeta Huamán de Lundberg
2 Joachim Ärlebrant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Leif Karlsson
Louise Ankarfjäll
Ludwig Gustafsson
Ulla-Karin Danielsson
Ibrahim Ben Alaya
Lilliane Wirström
Harry Malmqvist
Ulla Jansson
Abdiaziz Farah
Rauni Rinberg
Erik Gahnertz
1 Håkan Johansson
2 Sofia Lenninger
1 Ylva Franzén
2 Johannes Krunegård
3 Malin Holmgren
1 Kunde ej utses
1/4
Bilaga 3
Länsstyrelsen i
Södermanlands län
Val till kommunfullmäktige i NYKÖPING 2014-09-14
Förteckning över antalet röster per parti och lista
Listnumret 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.
Nyköpings Västra
Partibeteckning
Listnummer
Röster
per lista
Moderaterna
Totalt
2 926
0001-06245
0001-90000
2 132
794
0004-07593
0004-90000
672
187
0003-08265
0003-90000
460
150
0068-06068
0068-90000
356
111
0002-07516
0002-90000
3 675
1 026
0005-05812
0005-90000
479
153
0055-07331
0055-90000
646
356
0110-06155
0110-09793
0110-09803
0110-09840
0110-09841
0110-09853
0110-09854
0110-09960
0110-90000
524
4
7
4
6
1
1
5
415
0532-08296
0532-90000
253
20
1136-90000
3
Centerpartiet
859
Folkpartiet liberalerna
610
Kristdemokraterna
467
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
4 701
Vänsterpartiet
632
Miljöpartiet de gröna
1 002
Sverigedemokraterna
967
Feministiskt initiativ
273
Djurens parti
3
2/4
Övriga partier
22
Giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav blanka
Summa
12 462
240
231)
12 702
Nyköpings Norra
Partibeteckning
Listnummer
Röster
per lista
Moderaterna
2 139
0001-06245
0001-90000
1 482
657
0004-07593
0004-90000
786
143
0003-08265
0003-90000
345
136
0068-06068
0068-90000
275
88
0002-07516
0002-90000
3 659
821
0005-05812
0005-90000
438
160
0055-07331
0055-90000
683
228
0110-06155
0110-09793
0110-09803
0110-09840
0110-09841
0110-09853
0110-09923
0110-90000
627
1
11
5
5
2
2
400
0532-08296
0532-90000
193
13
1136-90000
3
Centerpartiet
929
Folkpartiet liberalerna
481
Kristdemokraterna
363
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
4 480
Vänsterpartiet
598
Miljöpartiet de gröna
911
Sverigedemokraterna
1 053
Feministiskt initiativ
206
Djurens parti
Övriga partier
Totalt
3
20
3/4
Giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav blanka
Summa
11 183
205
197)
11 388
Nyköpings Östra
Partibeteckning
Listnummer
Röster
per lista
Moderaterna
3 054
0001-06245
0001-90000
2 225
829
0004-07593
0004-90000
783
189
0003-08265
0003-90000
440
185
0068-06068
0068-90000
328
103
0002-07516
0002-90000
3 060
869
0005-05812
0005-90000
529
153
0055-07331
0055-90000
701
325
0110-06155
0110-09803
0110-09840
0110-09841
0110-09848
0110-09849
0110-09853
0110-10041
0110-90000
534
3
1
1
1
1
1
1
379
0532-08296
0532-90000
215
35
1136-90000
5
Centerpartiet
972
Folkpartiet liberalerna
625
Kristdemokraterna
431
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
3 929
Vänsterpartiet
682
Miljöpartiet de gröna
1 026
Sverigedemokraterna
922
Feministiskt initiativ
250
Djurens parti
Övriga partier
Totalt
5
32
4/4
Giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav blanka
Summa
11 928
173
171)
12 101
1/16
Bilaga 4
Länsstyrelsen i
Södermanlands län
Val till kommunfullmäktige i NYKÖPING 2014-09-14
Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för
kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.
Nyköpings Västra
Moderaterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0001-06245
Antal personröster
1. Anne-Marie Wigertz
2. Anna af Sillén
3. Erik Bengtzboe
4. Adéle Bergentoft
5. Charles Westerberg
6. Jan Bonnier
7. Anniola Nilsson
8. Kjell Ericson
9. Petter Söderblom
10. Thord Revestam
11. Eva Sjöström
12. Johan Schenström
13. Måns Cederberg
14. Kaj Nilsson
15. Christine Grahn
16. Maria Gilstig
17. Per Grönberg
18. Lena Parmenstam
19. Orvar Windisch
20. Birgitha Andersson
21. Johan Stenberg
22. Kerstin Windisch
23. Fredrik Sjöberg
24. Lana Lannecel
25. Inger Sjulsson
26. Mats Ytterborg
27. Thomas Böhlmark
28. Håkan S Lundberg
29. Inna Billnert
30. Klara Olander
31. Margita Rohne
32. Marie Karlsson
33. Markus Greding
203
193
41
17
32
30
12
3
1
4
4
10
12
5
2
15
1
7
2
6
1
19
5
6
2
4
1
4
Summa:
1
1
644
Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0004-07593
1. Eva Andersson
2. Axel Wevel
3. Martina Hallström
Antal personröster
55
38
90
2/16
4. Åsa Ingårda
5. Torbjörn Olsson
6. Kent Gustafsson
7. Ingela Fredriksson
8. Natalie Karlsson
9. Eva Fredriksson
10. Jan-Eric Carlsson
11. Helene Biörklund Gustafsson
12. Ratana Karlsson
13. Ruth Swing
14. Johnny Mahfod
15. Fredrik Andersson
16. Lina Claesson
17. Abdirashiid Mahamed
Summa:
41
18
14
2
4
3
11
4
3
4
2
1
7
1
298
Folkpartiet liberalerna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0003-08265
Antal personröster
1. Göran Silfverling
2. Sofia Remnert
3. Johan Munthe
4. Marianne Nordblom
5. Peter Ström
6. Anna-Karin Enetjärn Magnusson
7. Thomas Ekermo Karlsson
8. Michaela Borg
9. Sofia Jansson
10. Marja Fiander
11. Jessica Johansson
12. Anders Bjurström
13. Björn Fiander
14. Lena Delaplane
15. Bo Arvidsson
16. Robert Delaplane
17. Hans Molander
18. Hans Lindberg
19. Christer Hugerth
34
50
13
6
13
9
2
11
6
5
2
3
4
2
1
Summa:
7
2
1
171
Kristdemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0068-06068
1. Marita Göransson
2. Stefan Landmark
3. Violeta Huamán de Lundberg
4. Joachim Ärlebrant
5. Margareta Eriksson
6. Marcus Sjöström
7. Maria Folkegård Falk
8. Josefin Boberg
9. Gerhard Georgsson
10. Carina Hedin Eriksson
11. Rebecca Saltell
12. Lars Lundqvist
13. Annika Bengtsson
14. Torbjörn Alesand
15. Östen Eriksson
16. Sven Bengtsson
17. Guillaume Kanyana
18. Wailet Nilsson
Antal personröster
31
14
8
23
9
6
7
3
6
5
2
4
1
3/16
19. Paul Johansson
20. Anders Pettersson
21. Laila Bäckström-Mörby
22. Britt Moberg
Summa:
3
1
2
2
127
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0002-07516
1. Urban Granström
2. Carina Wallin
3. Carl-Åke Andersson
4. Karin Johansson
5. Kent Pettersson
6. Veronica Andersson
7. Andreas Ekstrand
8. Marjo Gustafsson
9. Ali Abdullahi Dubet
10. Gunilla Andersson
11. Salah Aljamal
12. Emma Larsson
13. Leif Berg
14. Gunilla Nordén
15. Noah Widqvist
16. Eva Thunér-Ohlsson
17. Jan-Olof Rosenberg
18. Sofia Amloh
19. Bo Fagerberg
20. Cajsa Widqvist
21. Håkan Sipos
22. Mette Hesselgren
23. Leif Karlsson
24. Louise Ankarfjäll
25. Ludwig Gustafsson
26. Ulla-Karin Danielsson
27. Ibrahim Ben Alaya
28. Lilliane Wirström
29. Harry Malmqvist
30. Ulla Jansson
31. Abdiaziz Farah
32. Rauni Rinberg
33. Erik Gahnertz
34. Lena O´Connor
35. Göran Hillman
36. Anna Schönbeck
37. Ove Björklund
38. Heléne Lundqvist
39. Johnny Westberg
40. Karin Jonsson
41. Åke Askelöf
42. Elisabeth Sjödelius
43. Bo Ericsson
44. Lena Östh
45. Bernt Jansson
46. Ingegerd Quisth
47. Svante Nilsson
48. Zahra Sezavar
49. Inge Norman
50. Monica Hedén Krusell
51. Ingemar Sandberg
52. Emira Bolic
Antal personröster
385
78
18
18
31
41
7
55
39
20
14
37
6
1
21
7
11
60
3
6
11
8
6
14
25
5
54
16
1
1
33
22
1
9
1
2
1
3
1
3
2
1
1
1
7
1
3
4/16
53. Pär Rådstam
54. Cecilia Ankarfjäll
55. Per Hultberg
56. Hania Borg Fagerberg
57. Arne Karlsson
58. Christina Andersson
59. Sten Friberg
60. Ingrid Forssberg
61. Per Strömberg
62. Boel Carlsson
63. Håkan Ödling
64. Kerstin Andersson
65. Kjell Strömlind
66. Agneta Lindstrand
67. Jan-Åke Carlsson
68. Christina Södling
69. Per-Olof Gustavsson
70. Aina Hagman
71. Michael Ardeheim
72. Inger Ahlberg
5
1
1
2
6
Summa:
3
2
1 111
Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0005-05812
Antal personröster
1. Nicklas Franzén
2. Linn Mårtensson
3. Lotten Båvik
4. Håkan Johansson
5. Sofia Lenninger
6. Michael Nygren
7. Helena Dahlström
8. Carl-Johan Jarhall
9. Sandra Falkhäll
10. Thomas Lenninger
11. Ann Helmfrid
12. Björn Skoghav
13. Mona Ström
14. Conny Jakobsson
15. Ingrid Sjölander
16. Patrik Järvelöv
17. Elinor Sundén
18. Staffan Folke
19. Ulrica Wirvén
20. Mikael Åhlund
21. Torill Nygren
22. Curt Ohlsson
23. Lilian Andersson
24. Hadar Nordblom
25. Gyny Amaro
26. Tommie Johnson
27. Marie Bobäck
28. Kurt Nyström
29. Gun Karlsson
30. Harriet Johansson
47
15
4
3
10
8
6
4
1
2
1
4
5
3
4
1
1
2
3
2
5
2
4
1
1
Summa:
139
Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0055-07331
1. Malin Hagerström
Antal personröster
36
5/16
2. Marco Venegas
3. Karina Josevski
4. Jonas Hultberg
5. Monica Bengtsson
6. Ibrahim Mohamud Haji
7. Ylva Franzén
8. Johannes Krunegård
9. Malin Holmgren
10. Daniel Tukia
11. Anne Marie Wallin
12. Roger Persson
13. Eva-Kerstin Lundborg
14. Oskar Reimer
15. Yvonne Danielsson
16. Nadim Hassen
17. Viveca Kittredge
18. Kenneth Bjurström
19. Liz Egebäck Foxbrook
20. Ingvar Olsson
21. Dimce Josevski
22. Björn Åslund
23. Nils Asplund
24. Björn Wadström
102
8
27
6
16
3
12
11
1
21
5
6
1
5
22
1
2
Summa:
1
5
2
1
294
Sverigedemokraterna
Listnummer: 0110-06155
Antal personröster
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
5. Tobias Nilsson
Summa:
Listnummer: 0110-09793
Antal personröster
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
5. Tobias Nilsson
6. Per Andersson
7. Timo Blennlid
8. Michael Tullander
9. Per Schön
10. Robert Tormund
11. Ulf Andersson
12. Bo Jacobsson
4
Summa:
Listnummer: 0110-09803
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
5. Tobias Nilsson
6. Per Andersson
7. Timo Blennlid
8. Michael Tullander
9. Per Schön
81
50
8
5
21
165
4
Antal personröster
7
6/16
10. Robert Tormund
11. Ulf Andersson
12. Torbjörn Järvi
13. Bo Jacobsson
Summa:
Listnummer: 0110-09840
Antal personröster
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
5. Tobias Nilsson
6. Per Andersson
Summa:
Listnummer: 0110-09841
Summa:
Summa:
1
1
Antal personröster
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
5. Tobias Nilsson
6. Robert Tormund
Summa:
Listnummer: 0110-09960
6
6
Antal personröster
1. Robert Tormund
Listnummer: 0110-09854
4
4
Antal personröster
1. Per Andersson
Listnummer: 0110-09853
7
1
1
Antal personröster
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
5. Tobias Nilsson
6. Timo Blennlid
Summa:
5
5
Nyköpings Norra
Moderaterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0001-06245
1. Anne-Marie Wigertz
2. Anna af Sillén
3. Erik Bengtzboe
4. Adéle Bergentoft
5. Charles Westerberg
6. Jan Bonnier
7. Anniola Nilsson
8. Kjell Ericson
9. Petter Söderblom
10. Thord Revestam
11. Eva Sjöström
12. Johan Schenström
13. Måns Cederberg
Antal personröster
143
137
30
14
22
41
6
6
5
5
6
9
3
7/16
14. Kaj Nilsson
15. Christine Grahn
16. Maria Gilstig
17. Per Grönberg
18. Lena Parmenstam
19. Orvar Windisch
20. Birgitha Andersson
21. Johan Stenberg
22. Kerstin Windisch
23. Fredrik Sjöberg
24. Lana Lannecel
25. Inger Sjulsson
26. Mats Ytterborg
27. Thomas Böhlmark
28. Håkan S Lundberg
29. Inna Billnert
30. Klara Olander
31. Margita Rohne
32. Marie Karlsson
33. Markus Greding
2
4
11
9
8
1
8
10
1
12
2
4
4
2
3
1
3
Summa:
1
2
515
Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0004-07593
Antal personröster
1. Eva Andersson
2. Axel Wevel
3. Martina Hallström
4. Åsa Ingårda
5. Torbjörn Olsson
6. Kent Gustafsson
7. Ingela Fredriksson
8. Natalie Karlsson
9. Eva Fredriksson
10. Jan-Eric Carlsson
11. Helene Biörklund Gustafsson
12. Ratana Karlsson
13. Ruth Swing
14. Johnny Mahfod
15. Fredrik Andersson
16. Lina Claesson
17. Abdirashiid Mahamed
44
89
144
45
7
7
3
5
Summa:
2
9
5
8
4
2
7
4
385
Folkpartiet liberalerna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0003-08265
1. Göran Silfverling
2. Sofia Remnert
3. Johan Munthe
4. Marianne Nordblom
5. Peter Ström
6. Anna-Karin Enetjärn Magnusson
7. Thomas Ekermo Karlsson
8. Michaela Borg
9. Sofia Jansson
10. Marja Fiander
11. Jessica Johansson
12. Anders Bjurström
13. Björn Fiander
14. Lena Delaplane
Antal personröster
21
19
15
5
5
6
3
13
11
3
5
6
2
8/16
15. Bo Arvidsson
16. Robert Delaplane
17. Hans Molander
18. Hans Lindberg
19. Christer Hugerth
1
1
Summa:
116
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0002-07516
1. Urban Granström
2. Carina Wallin
3. Carl-Åke Andersson
4. Karin Johansson
5. Kent Pettersson
6. Veronica Andersson
7. Andreas Ekstrand
8. Marjo Gustafsson
9. Ali Abdullahi Dubet
10. Gunilla Andersson
11. Salah Aljamal
12. Emma Larsson
13. Leif Berg
14. Gunilla Nordén
15. Noah Widqvist
16. Eva Thunér-Ohlsson
17. Jan-Olof Rosenberg
18. Sofia Amloh
19. Bo Fagerberg
20. Cajsa Widqvist
21. Håkan Sipos
22. Mette Hesselgren
23. Leif Karlsson
24. Louise Ankarfjäll
25. Ludwig Gustafsson
26. Ulla-Karin Danielsson
27. Ibrahim Ben Alaya
28. Lilliane Wirström
29. Harry Malmqvist
30. Ulla Jansson
31. Abdiaziz Farah
32. Rauni Rinberg
33. Erik Gahnertz
34. Lena O´Connor
35. Göran Hillman
36. Anna Schönbeck
37. Ove Björklund
38. Heléne Lundqvist
39. Johnny Westberg
40. Karin Jonsson
41. Åke Askelöf
42. Elisabeth Sjödelius
43. Bo Ericsson
44. Lena Östh
45. Bernt Jansson
46. Ingegerd Quisth
47. Svante Nilsson
48. Zahra Sezavar
49. Inge Norman
50. Monica Hedén Krusell
51. Ingemar Sandberg
Antal personröster
341
54
15
27
29
18
10
72
90
18
7
29
11
5
18
13
4
48
5
5
5
3
2
5
6
6
73
6
1
16
187
2
1
1
4
1
5
1
1
5
2
5
1
1
9/16
52. Emira Bolic
53. Pär Rådstam
54. Cecilia Ankarfjäll
55. Per Hultberg
56. Hania Borg Fagerberg
57. Arne Karlsson
58. Christina Andersson
59. Sten Friberg
60. Ingrid Forssberg
61. Per Strömberg
62. Boel Carlsson
63. Håkan Ödling
64. Kerstin Andersson
65. Kjell Strömlind
66. Agneta Lindstrand
67. Jan-Åke Carlsson
68. Christina Södling
69. Per-Olof Gustavsson
70. Aina Hagman
71. Michael Ardeheim
72. Inger Ahlberg
3
4
2
1
3
5
Summa:
1
2
3
1 183
Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0005-05812
Antal personröster
1. Nicklas Franzén
2. Linn Mårtensson
3. Lotten Båvik
4. Håkan Johansson
5. Sofia Lenninger
6. Michael Nygren
7. Helena Dahlström
8. Carl-Johan Jarhall
9. Sandra Falkhäll
10. Thomas Lenninger
11. Ann Helmfrid
12. Björn Skoghav
13. Mona Ström
14. Conny Jakobsson
15. Ingrid Sjölander
16. Patrik Järvelöv
17. Elinor Sundén
18. Staffan Folke
19. Ulrica Wirvén
20. Mikael Åhlund
21. Torill Nygren
22. Curt Ohlsson
23. Lilian Andersson
24. Hadar Nordblom
25. Gyny Amaro
26. Tommie Johnson
27. Marie Bobäck
28. Kurt Nyström
29. Gun Karlsson
30. Harriet Johansson
49
12
7
7
15
10
6
2
6
3
6
10
1
8
1
7
2
3
2
2
1
3
1
1
Summa:
165
10/16
Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0055-07331
Antal personröster
1. Malin Hagerström
2. Marco Venegas
3. Karina Josevski
4. Jonas Hultberg
5. Monica Bengtsson
6. Ibrahim Mohamud Haji
7. Ylva Franzén
8. Johannes Krunegård
9. Malin Holmgren
10. Daniel Tukia
11. Anne Marie Wallin
12. Roger Persson
13. Eva-Kerstin Lundborg
14. Oskar Reimer
15. Yvonne Danielsson
16. Nadim Hassen
17. Viveca Kittredge
18. Kenneth Bjurström
19. Liz Egebäck Foxbrook
20. Ingvar Olsson
21. Dimce Josevski
22. Björn Åslund
23. Nils Asplund
24. Björn Wadström
34
172
13
19
15
65
12
9
4
3
9
3
8
8
1
11
12
Summa:
1
1
1
1
402
Sverigedemokraterna
Listnummer: 0110-06155
Antal personröster
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
5. Tobias Nilsson
Summa:
Listnummer: 0110-09793
Antal personröster
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
5. Tobias Nilsson
6. Per Andersson
7. Timo Blennlid
8. Michael Tullander
9. Per Schön
10. Robert Tormund
11. Ulf Andersson
12. Bo Jacobsson
1
Summa:
Listnummer: 0110-09803
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
101
67
10
16
32
226
1
Antal personröster
11/16
5. Tobias Nilsson
6. Per Andersson
7. Timo Blennlid
8. Michael Tullander
9. Per Schön
10. Robert Tormund
11. Ulf Andersson
12. Torbjörn Järvi
13. Bo Jacobsson
11
Summa:
Listnummer: 0110-09840
Antal personröster
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
5. Tobias Nilsson
6. Per Andersson
Summa:
Listnummer: 0110-09841
Summa:
5
5
Antal personröster
1. Robert Tormund
Summa:
Listnummer: 0110-09923
5
5
Antal personröster
1. Per Andersson
Listnummer: 0110-09853
11
2
2
Antal personröster
1. Michael Tullander
Summa:
2
2
Nyköpings Östra
Moderaterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0001-06245
1. Anne-Marie Wigertz
2. Anna af Sillén
3. Erik Bengtzboe
4. Adéle Bergentoft
5. Charles Westerberg
6. Jan Bonnier
7. Anniola Nilsson
8. Kjell Ericson
9. Petter Söderblom
10. Thord Revestam
11. Eva Sjöström
12. Johan Schenström
13. Måns Cederberg
14. Kaj Nilsson
15. Christine Grahn
16. Maria Gilstig
17. Per Grönberg
18. Lena Parmenstam
19. Orvar Windisch
20. Birgitha Andersson
21. Johan Stenberg
22. Kerstin Windisch
Antal personröster
218
268
51
20
25
25
8
22
8
5
10
4
10
10
12
3
9
4
11
1
12/16
23. Fredrik Sjöberg
24. Lana Lannecel
25. Inger Sjulsson
26. Mats Ytterborg
27. Thomas Böhlmark
28. Håkan S Lundberg
29. Inna Billnert
30. Klara Olander
31. Margita Rohne
32. Marie Karlsson
33. Markus Greding
1
1
4
2
3
1
2
Summa:
6
3
747
Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0004-07593
Antal personröster
1. Eva Andersson
2. Axel Wevel
3. Martina Hallström
4. Åsa Ingårda
5. Torbjörn Olsson
6. Kent Gustafsson
7. Ingela Fredriksson
8. Natalie Karlsson
9. Eva Fredriksson
10. Jan-Eric Carlsson
11. Helene Biörklund Gustafsson
12. Ratana Karlsson
13. Ruth Swing
14. Johnny Mahfod
15. Fredrik Andersson
16. Lina Claesson
17. Abdirashiid Mahamed
55
33
21
127
51
22
1
9
17
1
1
1
4
Summa:
2
7
2
354
Folkpartiet liberalerna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0003-08265
Antal personröster
1. Göran Silfverling
2. Sofia Remnert
3. Johan Munthe
4. Marianne Nordblom
5. Peter Ström
6. Anna-Karin Enetjärn Magnusson
7. Thomas Ekermo Karlsson
8. Michaela Borg
9. Sofia Jansson
10. Marja Fiander
11. Jessica Johansson
12. Anders Bjurström
13. Björn Fiander
14. Lena Delaplane
15. Bo Arvidsson
16. Robert Delaplane
17. Hans Molander
18. Hans Lindberg
19. Christer Hugerth
18
38
20
12
4
14
2
9
4
9
1
2
3
2
2
7
Summa:
147
13/16
Kristdemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0068-06068
Antal personröster
1. Marita Göransson
2. Stefan Landmark
3. Violeta Huamán de Lundberg
4. Joachim Ärlebrant
5. Margareta Eriksson
6. Marcus Sjöström
7. Maria Folkegård Falk
8. Josefin Boberg
9. Gerhard Georgsson
10. Carina Hedin Eriksson
11. Rebecca Saltell
12. Lars Lundqvist
13. Annika Bengtsson
14. Torbjörn Alesand
15. Östen Eriksson
16. Sven Bengtsson
17. Guillaume Kanyana
18. Wailet Nilsson
19. Paul Johansson
20. Anders Pettersson
21. Laila Bäckström-Mörby
22. Britt Moberg
38
9
8
2
3
1
2
4
3
3
2
2
1
1
Summa:
2
1
3
2
87
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0002-07516
1. Urban Granström
2. Carina Wallin
3. Carl-Åke Andersson
4. Karin Johansson
5. Kent Pettersson
6. Veronica Andersson
7. Andreas Ekstrand
8. Marjo Gustafsson
9. Ali Abdullahi Dubet
10. Gunilla Andersson
11. Salah Aljamal
12. Emma Larsson
13. Leif Berg
14. Gunilla Nordén
15. Noah Widqvist
16. Eva Thunér-Ohlsson
17. Jan-Olof Rosenberg
18. Sofia Amloh
19. Bo Fagerberg
20. Cajsa Widqvist
21. Håkan Sipos
22. Mette Hesselgren
23. Leif Karlsson
24. Louise Ankarfjäll
25. Ludwig Gustafsson
26. Ulla-Karin Danielsson
27. Ibrahim Ben Alaya
28. Lilliane Wirström
29. Harry Malmqvist
30. Ulla Jansson
Antal personröster
306
64
22
6
25
20
8
34
20
15
2
30
8
3
14
5
5
43
2
2
5
5
4
12
14
2
35
12
20
5
14/16
31. Abdiaziz Farah
32. Rauni Rinberg
33. Erik Gahnertz
34. Lena O´Connor
35. Göran Hillman
36. Anna Schönbeck
37. Ove Björklund
38. Heléne Lundqvist
39. Johnny Westberg
40. Karin Jonsson
41. Åke Askelöf
42. Elisabeth Sjödelius
43. Bo Ericsson
44. Lena Östh
45. Bernt Jansson
46. Ingegerd Quisth
47. Svante Nilsson
48. Zahra Sezavar
49. Inge Norman
50. Monica Hedén Krusell
51. Ingemar Sandberg
52. Emira Bolic
53. Pär Rådstam
54. Cecilia Ankarfjäll
55. Per Hultberg
56. Hania Borg Fagerberg
57. Arne Karlsson
58. Christina Andersson
59. Sten Friberg
60. Ingrid Forssberg
61. Per Strömberg
62. Boel Carlsson
63. Håkan Ödling
64. Kerstin Andersson
65. Kjell Strömlind
66. Agneta Lindstrand
67. Jan-Åke Carlsson
68. Christina Södling
69. Per-Olof Gustavsson
70. Aina Hagman
71. Michael Ardeheim
72. Inger Ahlberg
10
1
6
3
1
1
2
2
2
1
1
2
1
7
1
1
4
6
Summa:
2
2
1
805
Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0005-05812
1. Nicklas Franzén
2. Linn Mårtensson
3. Lotten Båvik
4. Håkan Johansson
5. Sofia Lenninger
6. Michael Nygren
7. Helena Dahlström
8. Carl-Johan Jarhall
9. Sandra Falkhäll
10. Thomas Lenninger
11. Ann Helmfrid
12. Björn Skoghav
13. Mona Ström
14. Conny Jakobsson
Antal personröster
57
22
4
7
14
7
15
1
5
1
2
3
5
15/16
15. Ingrid Sjölander
16. Patrik Järvelöv
17. Elinor Sundén
18. Staffan Folke
19. Ulrica Wirvén
20. Mikael Åhlund
21. Torill Nygren
22. Curt Ohlsson
23. Lilian Andersson
24. Hadar Nordblom
25. Gyny Amaro
26. Tommie Johnson
27. Marie Bobäck
28. Kurt Nyström
29. Gun Karlsson
30. Harriet Johansson
1
1
1
1
13
1
1
6
1
Summa:
169
Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0055-07331
Antal personröster
1. Malin Hagerström
2. Marco Venegas
3. Karina Josevski
4. Jonas Hultberg
5. Monica Bengtsson
6. Ibrahim Mohamud Haji
7. Ylva Franzén
8. Johannes Krunegård
9. Malin Holmgren
10. Daniel Tukia
11. Anne Marie Wallin
12. Roger Persson
13. Eva-Kerstin Lundborg
14. Oskar Reimer
15. Yvonne Danielsson
16. Nadim Hassen
17. Viveca Kittredge
18. Kenneth Bjurström
19. Liz Egebäck Foxbrook
20. Ingvar Olsson
21. Dimce Josevski
22. Björn Åslund
23. Nils Asplund
24. Björn Wadström
62
71
32
25
4
8
8
13
8
8
4
5
24
2
5
1
3
1
Summa:
1
1
3
1
290
Sverigedemokraterna
Listnummer: 0110-06155
Antal personröster
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
5. Tobias Nilsson
Summa:
Listnummer: 0110-09803
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
85
50
5
14
15
169
Antal personröster
16/16
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
5. Tobias Nilsson
6. Per Andersson
7. Timo Blennlid
8. Michael Tullander
9. Per Schön
10. Robert Tormund
11. Ulf Andersson
12. Torbjörn Järvi
13. Bo Jacobsson
3
Summa:
Listnummer: 0110-09840
Antal personröster
1. Thom Zetterström
2. Anders Eberhardt
3. Simon Käller
4. Olof Österberg
5. Tobias Nilsson
6. Per Andersson
Summa:
Listnummer: 0110-09841
Summa:
Summa:
Summa:
1
1
Antal personröster
1. Robert Tormund
Summa:
Listnummer: 0110-10041
1
1
Antal personröster
1. Mårten Mogerud
Listnummer: 0110-09853
1
1
Antal personröster
1. Simon Käller
Listnummer: 0110-09849
1
1
Antal personröster
1. Per Andersson
Listnummer: 0110-09848
3
1
1
Antal personröster
1. Ulf Hansen
Summa:
1
1
1/2
Bilaga 5
Länsstyrelsen i
Södermanlands län
Val till kommunfullmäktige i NYKÖPING 2014-09-14
Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal
Nedan bortses från kandidater som ej är valbara. Spärren för inval på personligt röstetal är
5 % av partiets röster i valkretsen samt minst 50 personröster i valkretsen.
Nyköpings Västra
Personröster
antal
Moderaterna
Anne-Marie Wigertz
Anna af Sillén
% av partiets röster i valkretsen
203
193
6,94
6,60
Centerpartiet
Martina Hallström
Eva Andersson
90
55
10,48
6,40
Folkpartiet liberalerna
Sofia Remnert
50
8,20
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Urban Granström
385
8,19
Miljöpartiet de gröna
Marco Venegas
102
10,18
Sverigedemokraterna
Thom Zetterström
Anders Eberhardt
81
50
8,38
5,17
Nyköpings Norra
Personröster
antal
% av partiets röster i valkretsen
Moderaterna
Anne-Marie Wigertz
Anna af Sillén
143
137
6,69
6,40
Centerpartiet
Martina Hallström
Axel Wevel
144
89
15,50
9,58
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Urban Granström
341
7,61
Miljöpartiet de gröna
Marco Venegas
Ibrahim Mohamud Haji
172
65
18,88
7,14
2/2
Sverigedemokraterna
Thom Zetterström
Anders Eberhardt
101
67
9,59
6,36
Nyköpings Östra
Personröster
antal
% av partiets röster i valkretsen
Moderaterna
Anna af Sillén
Anne-Marie Wigertz
268
218
8,78
7,14
Centerpartiet
Åsa Ingårda
Eva Andersson
Torbjörn Olsson
127
55
51
13,07
5,66
5,25
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Urban Granström
306
7,79
Vänsterpartiet
Nicklas Franzén
57
8,36
Miljöpartiet de gröna
Marco Venegas
Malin Hagerström
71
62
6,92
6,04
Sverigedemokraterna
Thom Zetterström
Anders Eberhardt
85
50
9,22
5,42
1/2
Bilaga 6
Länsstyrelsen i
Södermanlands län
Val till kommunfullmäktige i NYKÖPING 2014-09-14
Fördelning av mandat
Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden.
Vid beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,4 och sedan med 3,
med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna tog sina mandat. Jämförelsetalet
beräknas exakt men har redovisats med endast två decimaler. Om jämförelsetalen var exakt
lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan partierna. En asterisk (*) anger det
parti, som har vunnit lottningen.
Nyköpings Västra: 21 mandat
Mandatnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Partibeteckning
Delningstal Jämförelsetal
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Folkpartiet liberalerna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1,4
1,4
3
3
5
1,4
1,4
7
1,4
5
9
1,4
1,4
11
7
13
3
1,4
9
3
15
3 357,85
2 090,00
1 567,00
975,33
940,20
715,71
690,71
671,57
613,57
585,20
522,33
451,42
435,71
427,36
418,00
361,61
334,00
333,57
325,11
322,33
313,40
Nyköpings Norra: 20 mandat
Mandatnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Partibeteckning
Delningstal Jämförelsetal
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Miljöpartiet de gröna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
1,4
1,4
3
5
1,4
3
1,4
1,4
7
9
5
3 200,00
1 527,85
1 493,33
896,00
752,14
713,00
663,57
650,71
640,00
497,77
427,80
2/2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Vänsterpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Folkpartiet liberalerna
Centerpartiet
Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1,4
11
3
13
1,4
3
7
3
15
427,14
407,27
351,00
344,61
343,57
309,66
305,57
303,66
298,66
Nyköpings Östra: 20 mandat
Mandatnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Partibeteckning
Delningstal Jämförelsetal
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Folkpartiet liberalerna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
1,4
1,4
3
3
5
1,4
1,4
1,4
5
7
1,4
1,4
9
7
11
3
9
3
1,4
3
2 806,42
2 181,42
1 309,66
1 018,00
785,80
732,85
694,28
658,57
610,80
561,28
487,14
446,42
436,55
436,28
357,18
342,00
339,33
324,00
307,85
307,33
1/3
Bilaga 7
Länsstyrelsen i
Södermanlands län
Val till kommunfullmäktige i NYKÖPING 2014-09-14
Ordning av namn för inval av ledamöter
Kandidaterna har i första hand ordnats på personliga röstetal och i andra hand enligt
heltalsmetoden. Asterisk (*) innebär att ordningen mellan kandidaterna har lottats.
Nyköpings Västra
Personröster
antal
%
Moderaterna
1 Anne-Marie Wigertz
2 Anna af Sillén
3 Erik Bengtzboe
4 Adéle Bergentoft
5 Charles Westerberg
203
193
6,94
6,60
2 132,00
1 066,00
710,66
Centerpartiet
1 Martina Hallström
90
10,48
Folkpartiet liberalerna
1 Sofia Remnert
50
8,20
Kristdemokraterna
1 Marita Göransson
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1 Urban Granström
2 Carina Wallin
3 Carl-Åke Andersson
4 Karin Johansson
5 Kent Pettersson
6 Veronica Andersson
7 Andreas Ekstrand
8 Marjo Gustafsson
356,00
385
8,19
3 675,00
1 837,50
1 225,00
918,75
735,00
612,50
525,00
Vänsterpartiet
1 Nicklas Franzén
Miljöpartiet de gröna
1 Marco Venegas
2 Malin Hagerström
Sverigedemokraterna
1 Thom Zetterström
2 Anders Eberhardt
Jämförelsetal
479,00
102
10,18
646,00
81
50
8,38
5,17
2/3
Nyköpings Norra
Personröster
antal
%
Moderaterna
1 Anne-Marie Wigertz
2 Anna af Sillén
3 Erik Bengtzboe
4 Adéle Bergentoft
Centerpartiet
1 Martina Hallström
2 Axel Wevel
143
137
6,69
6,40
1 482,00
741,00
144
89
15,50
9,58
Folkpartiet liberalerna
1 Göran Silfverling
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1 Urban Granström
2 Carina Wallin
3 Carl-Åke Andersson
4 Karin Johansson
5 Kent Pettersson
6 Veronica Andersson
7 Andreas Ekstrand
8 Marjo Gustafsson
Jämförelsetal
345,00
341
7,61
3 659,00
1 829,50
1 219,66
914,75
731,80
609,83
522,71
Vänsterpartiet
1 Nicklas Franzén
438,00
Miljöpartiet de gröna
1 Marco Venegas
2 Ibrahim Mohamud Haji
172
65
18,88
7,14
Sverigedemokraterna
1 Thom Zetterström
2 Anders Eberhardt
101
67
9,59
6,36
Nyköpings Östra
Personröster
antal
%
Moderaterna
1 Anna af Sillén
2 Anne-Marie Wigertz
3 Erik Bengtzboe
4 Adéle Bergentoft
5 Charles Westerberg
Centerpartiet
1 Åsa Ingårda
2 Eva Andersson
Folkpartiet liberalerna
1 Göran Silfverling
268
218
Jämförelsetal
8,78
7,14
2 225,00
1 112,50
741,66
127
55
13,07
5,66
440,00
3/3
Kristdemokraterna
1 Marita Göransson
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1 Urban Granström
2 Carina Wallin
3 Carl-Åke Andersson
4 Karin Johansson
5 Kent Pettersson
6 Veronica Andersson
328,00
306
7,79
3 060,00
1 530,00
1 020,00
765,00
612,00
Vänsterpartiet
1 Nicklas Franzén
57
8,36
Miljöpartiet de gröna
1 Marco Venegas
2 Malin Hagerström
71
62
6,92
6,04
Sverigedemokraterna
1 Thom Zetterström
2 Anders Eberhardt
85
50
9,22
5,42
1/2
Bilaga 8
Länsstyrelsen i
Södermanlands län
Val till kommunfullmäktige i NYKÖPING 2014-09-14
Dubbelvalsavveckling
Följande kandidater, som tagit plats i ordningen i mer än en valkrets eller för mer än ett parti,
har fått mandat i den krets eller för det parti där deras personliga röstetal är störst i förhållande
till antalet röster för partiet eller där deras jämförelsetal är högst (se Bilaga 7). I övriga kretsar
eller för övriga partier har de ersatts av den kandidat som stått i tur.
Parti, kandidat
Vald i valkretsen
Ersatt av
Moderaterna
Adéle Bergentoft
Adéle Bergentoft
Adéle Bergentoft
Anne-Marie Wigertz
Anne-Marie Wigertz
Anne-Marie Wigertz
Anna af Sillén
Anna af Sillén
Anna af Sillén
Erik Bengtzboe
Erik Bengtzboe
Erik Bengtzboe
Charles Westerberg
Charles Westerberg
Nyköpings Östra
Nyköpings Västra
Nyköpings Norra
Nyköpings Östra
Nyköpings Västra
Nyköpings Norra
Nyköpings Östra
Nyköpings Västra
Nyköpings Norra
Nyköpings Östra
Nyköpings Västra
Nyköpings Norra
Nyköpings Östra
Nyköpings Västra
Johan Schenström
Måns Cederberg
Jan Bonnier
Anniola Nilsson
Kjell Ericson
Petter Söderblom
Thord Revestam
Eva Sjöström
Kaj Nilsson
Centerpartiet
Martina Hallström
Martina Hallström
Nyköpings Norra
Nyköpings Västra
Torbjörn Olsson
Folkpartiet liberalerna
Göran Silfverling
Göran Silfverling
Nyköpings Östra
Nyköpings Norra
Johan Munthe
Kristdemokraterna
Marita Göransson
Marita Göransson
Nyköpings Västra
Nyköpings Östra
Stefan Landmark
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Carl-Åke Andersson
Nyköpings Västra
Carl-Åke Andersson
Nyköpings Norra
Carl-Åke Andersson
Nyköpings Östra
Marjo Gustafsson
Nyköpings Västra
Marjo Gustafsson
Nyköpings Norra
Veronica Andersson
Nyköpings Västra
Veronica Andersson
Nyköpings Norra
Veronica Andersson
Nyköpings Östra
Carina Wallin
Nyköpings Västra
Carina Wallin
Nyköpings Norra
Carina Wallin
Nyköpings Östra
Kent Pettersson
Nyköpings Västra
Kent Pettersson
Nyköpings Norra
Leif Berg
Gunilla Nordén
Mette Hesselgren
Bo Fagerberg
Cajsa Widqvist
Salah Aljamal
Emma Larsson
Jan-Olof Rosenberg
2/2
Kent Pettersson
Andreas Ekstrand
Andreas Ekstrand
Karin Johansson
Karin Johansson
Karin Johansson
Urban Granström
Urban Granström
Urban Granström
Nyköpings Östra
Nyköpings Västra
Nyköpings Norra
Nyköpings Västra
Nyköpings Norra
Nyköpings Östra
Nyköpings Västra
Nyköpings Östra
Nyköpings Norra
Sofia Amloh
Håkan Sipos
Noah Widqvist
Eva Thunér-Ohlsson
Ali Abdullahi Dubet
Gunilla Andersson
Vänsterpartiet
Nicklas Franzén
Nicklas Franzén
Nicklas Franzén
Nyköpings Östra
Nyköpings Västra
Nyköpings Norra
Linn Mårtensson
Lotten Båvik
Miljöpartiet de gröna
Marco Venegas
Marco Venegas
Marco Venegas
Malin Hagerström
Malin Hagerström
Nyköpings Norra
Nyköpings Västra
Nyköpings Östra
Nyköpings Östra
Nyköpings Västra
Karina Josevski
Jonas Hultberg
Monica Bengtsson
Sverigedemokraterna
Anders Eberhardt
Anders Eberhardt
Anders Eberhardt
Thom Zetterström
Thom Zetterström
Thom Zetterström
Nyköpings Norra
Nyköpings Östra
Nyköpings Västra
Nyköpings Norra
Nyköpings Östra
Nyköpings Västra
Tobias Nilsson
Per Andersson
Simon Käller
Olof Österberg

Podobne dokumenty

Protokoll slutlig sammanräkning Trosa

Protokoll slutlig sammanräkning Trosa Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal Nedan bortses från kandidater som ej är valbara. Spärren för inval på personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen samt ...

Bardziej szczegółowo

Protokoll slutlig sammanräkning Ekerö

Protokoll slutlig sammanräkning Ekerö Ordning av namn för inval av ledamöter Kandidaterna har i första hand ordnats på personliga röstetal och i andra hand enligt heltalsmetoden. Asterisk (*) innebär att ordningen mellan kandidaterna h...

Bardziej szczegółowo

Protokoll slutlig sammanräkning Katrineholm

Protokoll slutlig sammanräkning Katrineholm    • Bilaga 7  Ordning av namn för inval av ledamöter • Bilaga 8 Dubbelvalsavveckling

Bardziej szczegółowo