KM priter

Komentarze

Transkrypt

KM priter
KM-1635
KM-2035
Podręcznik obsługi
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1-1
W obszarach GEEA,dostępne ustawienia trybu uśpienia to od 1 do
120 minut, a dostępne ustawienia trybu niskiego poboru mocy to 1 minuta,
5 minut, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut, 90 minut lub 120 minut.
Niniejszy Podręcznik obsługi przeznaczony jest dla modeli 1635 i 2035.
Wymieniony w tym Podręczniku obsługi model 1635 to kopiarka
wykonująca 16 kopii na minutę, a model 2035 to kopiarka wykonująca
20 kopii na minutę.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tych materiałów nie może być
reprodukowana lub przesyłana w jakiejkolwiek postaci i jakimikolwiek
środkami, elektronicznymi lub mechanicznymi, włączając w to
fotokopiowanie i nagrywanie, oraz nie może być przechowywana w
systemie przechowywania i odtwarzania informacji bez pisemnej
zgody Wydawcy.
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania
•
Kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim może być
niedozwolone bez zgody właściciela praw autorskich.
•
W żadnych okolicznościach nie można kopiować walut krajowych
lub zagranicznych.
•
Zabronione może również być kopiowanie innych dokumentów.
Spis treści
Pełne wykorzystanie zaawansowanych funkcji kopiarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Program Energy Star . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
Etykiety ostrzegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Informacje o Podręczniku obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
Konwencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xviii
1
Nazwy części
Część główna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Panel operacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Wyświetlacz komunikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
2
Przygotowanie
Ładowanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
3
Podstawowa obsługa
Podstawowa procedura kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Powiększanie kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Przerwanie kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Tryb niskiego zużycia energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Automatyczny tryb uśpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
4
Funkcje kopiarki
Wykonywanie kopii dwustronnych z różnych typów nośników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Tryby kopii rozdzielonej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Umieszczanie marginesu na kopiach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Wykonywanie kopii z wybielaniem brzegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Kopiowanie dwóch lub czterech oryginałów na jednej stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12
Automatyczne sortowanie zestawów kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19
Oszczędzanie zużycia toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
Funkcja programowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
5
Ustawienie systemowe
Menu System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Elementy menu System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Procedury operacji menu System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
Procedura zmiany ustawienia domyślnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Sprawdzanie licznika kopii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-25
6
Rozliczanie zadań
Przegląd rozliczania zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Procedury obsługi rozliczania zadań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Rejestracja kodu ID działu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Usuwanie kodów ID działów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Czyszczenie licznika rozliczania zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
i
Spis treści
Drukowanie listy rozliczania zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Jak ustawić rozliczanie zadań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
Wykonywanie kopii w przypadku rozliczania zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
7
Urządzenia opcjonalne
8
Konserwacja
Czyszczenie kopiarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Wymiana pojemnika z tonerem i pojemnika na zużyty toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
9
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia problemów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Jeśli wyświetlone jest jedno z poniższych wskazań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
W przypadku zakleszczenia papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9
Dodatek
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-1
Dane dotyczące ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-5
Arkusz kombinacji funkcji i ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-6
ii
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Pełne wykorzystanie zaawansowanych funkcji kopiarki
Tryb automatycznego wyboru
papieru
Kopiarka automatycznie
wybierze papier o takim
samym rozmiarze jak oryginał
Wybór jakości obrazu
Automatyczne powiększanie
Wykonywanie wyraźnych
kopii zdjęć
Pomniejszanie/powiększanie do
określonego rozmiaru kasety
Ledger: 129%
(A3: 141%)
Letter
(A4)
Statement:
64%
(A5: 70%)
Tryb powiększenia
Tryb kopiowania dwustronnego
Kopia dzielona
Pomniejszanie/powiększanie
w zakresie od 25% do 400%
Wykonywanie kopii dwustronnych
z różnych typów oryginałów
Kopiowanie każdego obrazu
oryginału takiego jak książka
lub oryginał dwustronny na
oddzielnych arkuszach
#
25%
"
"
!
#
1
2
2
1
!
1
1
2
2
400%
Tryb marginesu
Tryb czyszczenia brzegów
Tryb łączenia
Przesuwanie obrazu w
celu utworzenia marginesów
na kopiach
Usuwanie zbędnych krawędzi
oryginału w celu uzyskania
bardziej przejrzystej kopii
Łączenie dwóch lub czterech
oryginałów na jednej stronie
2
1
1
Tryb sortowania
EcoPrint
Funkcja programowania
Wykonane może być
automatyczne sortowanie
Ilość zużywanego toneru można
zmniejszyć
Zapamiętywanie często
używanych ustawień
3
2
1
3
2
1
3
2
1
2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3
2
1
iii
Tryb rozliczania zadań
Wybór języka
Używanie kodów do
kontrolowania liczby
wykonywanych kopii
Wybieranie języka wyświetlanych
komunikatów
English
A
B
Español
Espaæol
C
Pełen asortyment dostępnych urządzeń dodatkowych
Moduł przetwarzania
dokumentów
Kaseta podawania papieru
Zespół dupleksu
Licznik
Zestaw drukarki
Serwer druku
Dodatkowa pamięć
iv
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Program Energy Star
Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy
Star stwierdzamy, że produkt ten jest zgodny ze standardami
przedstawionymi w programie International Energy Star.
Informacje o programie International Energy Star
Głównym celem programu International Energy Star jest zachęcanie
do oszczędnego zużycia energii oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska związanego ze zużywaniem energii przez promowanie
wytwarzania i sprzedaży produktów spełniających standardy tego
programu.
Standardy programu International Energy Star wymagają, aby kopiarki
były wyposażone w tryb niskiego zużycia energii, w którym zużycie energii
jest zmniejszane po upływie określonego czasu od chwili ostatniego
użycia urządzenia, a także tryb wyłączenia, w którym urządzenie
automatycznie wyłącza się w przypadku braku aktywności przez określony
czas. Jeśli kopiarka jest wyposażona w funkcje drukarki i faksu, drukarka
i faks powinny przechodzić do trybu niskiego zużycia energii, w którym
zużycie energii jest zmniejszane po upływie określonego czasu od chwili
ostatniego użycia urządzenia, a także posiadać tryb energooszczędny,
w którym zużycie energii jest zmniejszone do minimum, gdy urządzenie
nie jest aktywne przez pewien czas. Niniejszy produkt wyposażono
w następujące funkcje, tak aby był zgodny ze standardami programu
International Energy Star:
Tryb niskiego zużycia energii
Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb niskiego zużycia energii po
upływie 15 minut od czasu ostatniego użycia urządzenia. Długość czasu
braku aktywności, który musi upłynąć, zanim włączony zostanie tryb
niskiego zużycia energii, można zwiększyć. Aby uzyskać więcej informacji,
patrz Czas przejścia w tryb niskiego poboru mocy na stronie 5-22.
Tryb uśpienia (jeśli kopiarkę wyposażono w funkcje drukarki i
(lub) faksu)
Urządzenie automatycznie wchodzi w tryb uśpienia po upływie 30 minut od
czasu ostatniego użycia urządzenia. Długość czasu braku aktywności,
który musi upłynąć, zanim uaktywniony zostanie tryb uśpienia, można
zwiększyć. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawienie
automatycznego uśpienia na stronie 5-21.
Funkcja kopiowania dwustronnego
Program Energy Star zaleca korzystanie z funkcji kopiowania
dwustronnego, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.
W urządzeniu tym opcjonalnie dostępna jest funkcja kopiowania
dwustronnego. Na przykład, kopiując dwa oryginały jednostronne na
pojedynczy arkusz papieru, można zmniejszyć ilość zużywanego papieru.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wykonywanie kopii dwustronnych
z różnych typów nośników na stronie 4-2.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
v
Wtórne przetwarzanie papieru
W ramach programu Energy Star zachęca się także do wykorzystywania
papieru wtórnie przetworzonego. Aby uzyskać informacje dotyczące
zalecanych typów papieru, skontaktuj się ze sprzedawcą lub
pracownikiem serwisu.
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku
Przed rozpoczęciem eksploatacji kopiarki należy przeczytać ten
Podręcznik obsługi. Należy go przechowywać w pobliżu kopiarki,
aby zapewnić łatwy dostęp do informacji.
Elementy tego podręcznika i części kopiarki oznaczone są symbolami
z ostrzeżeniami, których celem jest ochrona użytkownika, innych osób
oraz otoczenia oraz zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji
kopiarki. Symbole i ich znaczenia przedstawione są poniżej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Oznacza, że nieuwaga lub
niestosowanie się do podanych zaleceń może z dużym
prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia,
a nawet śmierć.
UWAGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do
podanych zaleceń może spowodować poważne obrażenia,
a nawet śmierć.
OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie
się do podanych zaleceń może spowodować obrażenia lub
uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol
wskazuje, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz
symbolu podany jest określony rodzaj uwagi.
..........[Ogólne ostrzeżenie]
..........[Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem
elektrycznym]
..........[Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
vi
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Symbol
oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach
zabronionych. Rodzaje zabronionych czynności wskazane są wewnątrz
symbolu.
..........[Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
..........[Zabronione rozkładanie]
Symbol z wskazuje, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach,
które muszą być wykonane. Rodzaje wymaganych czynności wskazane
są wewnątrz symbolu.
..........[Alarm dotyczący wymaganej czynności]
..........[Usuń wtyczkę z gniazdka]
..........[Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda z
uziemieniem]
Należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby zamówić wymianę, jeśli
ostrzeżenia w tym Podręczniku obsługi są nieczytelne lub jeśli brakuje
podręcznika. (usługa odpłatna)
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
vii
Etykiety ostrzegawcze
Etykiety dotyczące bezpieczeństwa zostały umieszczone na urządzeniu w
miejscach przedstawionych poniżej. Należy przestrzegać ostrzeżeń, aby
uniknąć wypadków takich jak poparzenia, porażenia elektryczne podczas
usuwania zablokowanego papieru i dodawania toneru.
Etykieta2
Etykieta3
W tej sekcji występuje wysoka
temperatura. Istnieje ryzyko
poparzenia, więc nie należy dotykać
części znajdujących się wewnątrz.
W tej sekcji generowane
jest wysokie napięcie.
Istnieje ryzyko porażenia, więc nie
należy dotykać żadnych elementów
znajdujących się w tej części.
Etykieta1
W tej sekcji generowane jest
wysokie napięcie. Istnieje ryzyko
porażenia, więc nie należy dotykać
żadnych elementów znajdujących
się w tej części.
Etykieta5
Etykieta4
Sekcje oznaczone tą etykietą pracują przy
wysokich temperaturach. Istnieje ryzyko
poparzenia, więc nie należy dotykać
części znajdujących się wewnątrz.
W górnej części tej sekcji występuje
wysoka temperatura. Istnieje ryzyko
poparzenia, więc nie należy
dotykać części znajdujących się
wewnątrz.
Notatka: Nie należy usuwać żadnych etykiet.
viii
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
Otoczenie
Ostrzeżenie
Nie należy ustawiać kopiarki na powierzchniach niestabilnych
lub pochyłych. Może to spowodować upadek lub zsunięcie się
kopiarki. W takich przypadkach istnieje ryzyko obrażeń osób lub
uszkodzenia kopiarki.
Należy unikać miejsc o dużej wilgotności, zapyleniu lub
zanieczyszczonych. Jeśli pył lub brud osadzą się na wtyczce,
należy oczyścić wtyczkę w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub
porażenia elektrycznego.
Unikaj miejsc przy kaloryferach, grzejnikach lub innych źródłach
ciepła lub w pobliżu materiałów łatwopalnych, aby uniknąć
ryzyka pożaru.
Aby zapewnić właściwe chłodzenie i ułatwić wymianę części i
konserwację, należy zapewnić odpowiedni dostęp do kopiarki,
jak pokazano niżej. Z lewej i z prawej strony urządzenia należy
pozostawić odpowiednią przestrzeń, aby zapewnić właściwą
wentylację kopiarki.
10 cm*
30 cm
30 cm
100 cm
* Po zainstalowaniu procesora dokumentów wymagana będzie
dodatkowa przestrzeń.
Inne ostrzeżenia
Negatywne warunki środowiskowe mogą wpłynąć na bezpieczeństwo
działania i wydajność kopiarki. Urządzenie należy umieścić w
pomieszczeniu z klimatyzacją (zalecana temperatura pomieszczenia
około 22°C, wilgotność około 60%) i unikać wymienionych wcześniej
miejsc przy wyborze lokalizacji kopiarki.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
ix
•
Blisko okien lub miejsc narażonych na bezpośrednie promienie
słoneczne.
•
Narażonych na drgania.
•
Narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
•
Narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego
powietrza.
•
Ze słabym przepływem powietrza.
Jeśli podłoga jest delikatna, przesuwanie urządzenia po jego instalacji
może spowodować jej uszkodzenie.
Podczas kopiowania wydziela się ozon w ilościach niemających wpływu
na zdrowie użytkowników. Jednak w przypadku używania kopiarki przez
długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzo
dużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia
odpowiednich warunków kopiowania zaleca się właściwą wentylację
pomieszczenia.
Zasilanie/uziemienie kopiarki
Uwaga
NIE NALEŻY stosować zasilania o napięciu innym niż podane
w danych technicznych. Należy unikać podłączania wielu
urządzeń do tego samego gniazda. Podłączanie wielu urządzeń
do jednego gniazda powoduje zwiększenie ryzyka pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
Należy starannie podłączyć przewód zasilania do gniazda.
Zetknięcie metalowych przedmiotów z wtykami wtyczki może
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Zawsze należy podłączać kopiarkę do gniazda z uziemieniem
w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym w przypadku zwarcia. Jeśli połączenie z
uziemieniem nie jest możliwe, należy skontaktować się z
pracownikiem serwisu.
Inne ostrzeżenia
Należy podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego położonego
najbliżej kopiarki.
Przewód zasilania stosowany jest jako główny sposób odłączenia
urządzenia. Należy upewnić się, że gniazdo jest umieszczone/
zainstalowane blisko urządzenia i że jest łatwo dostępne.
x
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Postępowanie z plastikowymi workami
Uwaga
Plastikowe worki stosowane z kopiarką należy przechowywać z
dala od dzieci. Folia może przywrzeć do nosa i ust, powodując
uduszenie.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji kopiarki
Uwaga
NIE stawiać metalowych przedmiotów lub pojemników z wodą
(wazonów na kwiaty, doniczek, kubków itd.) na urządzeniu lub
w jego pobliżu. Stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym w przypadku dostania się ich do wnętrza
urządzenia.
NIE zdejmować pokryw kopiarki — stwarza to ryzyko porażenia
prądem elektrycznym przy dotknięciu części pod wysokim
napięciem wewnątrz urządzenia.
NIE NALEŻY niszczyć, rozrywać przewodu zasilania ani nie
naprawiać go samodzielnie. NIE NALEŻY też stawiać na
urządzeniu ciężkich przedmiotów, nie ciągnąć lub bez potrzeby
nie zginać ani też nie powodować żadnych innych uszkodzeń.
Podłączanie wielu urządzeń do jednego gniazda powoduje
zwiększenie ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
NIE NALEŻY próbować naprawiania lub rozkładania kopiarki
ani jej części — występuje ryzyko pożaru, porażenia prądem
lub uszkodzenia lasera. W przypadku uwolnienia wiązki lasera
istnieje ryzyko spowodowania utraty wzroku.
Jeśli kopiarka stanie się nadmiernie gorąca, wydziela się z niej
dym, występuje dziwny zapach lub inne nienormalne objawy,
oznacza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Natychmiast należy WYŁĄCZYĆ zasilanie ({), WYJĄĆ
PRZEWÓD ZASILANIA z gniazda i skontaktować się z
pracownikiem serwisu.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
xi
Jeśli do wnętrza kopiarki dostanie się niebezpieczny przedmiot
(spinacz, woda, inne płyny itd.), należy natychmiast
WYŁĄCZYĆ zasilanie ({), Następnie NALEŻY DOKŁADNIE
UPEWNIĆ SIĘ, że przewód zasilania jest odłączony od
gniazda, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
elektrycznego. W dalszej kolejności należy skontaktować
się z pracownikiem serwisu.
NIE wyciągać ani nie podłączać wtyczki mokrymi rękoma —
stwarza to ryzyko porażenia elektrycznego.
W celu konserwacji lub naprawy części wewnętrznych
ZAWSZE należy kontaktować się z pracownikiem serwisu.
Ostrzeżenie
NIE ciągnąć za przewód przy odłączaniu go z gniazda.
Ciągnięcie za przewód zasilania może doprowadzić do
przerwania przewodów i wybuchu pożaru lub do porażenia
prądem. (Odłączając przewód zasilania, ZAWSZE należy
chwytać za wtyczkę).
ZAWSZE należy wyciągać wtyczkę z gniazda przed
przenoszeniem kopiarki. Uszkodzenie przewodu może
spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
Jeśli kopiarka nie będzie używana przez krótki czas
(np. w nocy), należy wyłączyć zasilanie ({).
Jeśli kopiarka nie będzie używana przez dłuższy okres
(np. urlop), ze względów bezpieczeństwa należy wyjąć wtyczkę
zasilania z gniazda na czas przerwy w korzystaniu z urządzenia.
Przy podnoszeniu lub przenoszeniu kopiarki należy
CHWYTAĆ za przeznaczone do tego części.
Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze WYJĄĆ
wtyczkę zasilania z gniazdka przed czyszczeniem.
W przypadku nagromadzenia kurzu wewnątrz kopiarki
występuje ryzyko pożaru lub innych problemów. Dlatego
oczyszczenie wewnętrznych części drukarki należy zlecić
pracownikowi serwisu technicznego. Czyszczenie jest zalecane
szczególnie przed okresami zwiększonej wilgotności. Aby
uzyskać informacje dotyczące kosztu czyszczenia wewnętrznych
części kopiarki, należy się skontaktować z pracownikiem serwisu.
NIE pozostawiać otwartego procesora dokumentów,
aby uniknąć obrażeń ciała.
xii
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Inne ostrzeżenia
NIE należy stawiać na kopiarce ciężkich przedmiotów; mogą one
spowodować jej uszkodzenie.
NIE otwierać przedniej pokrywy, nie wyłączać wyłącznika ani nie wyciągać
wtyczki przewodu zasilania podczas kopiowania.
Przed podnoszeniem lub przenoszeniem kopiarki należy skontaktować się
z pracownikiem serwisu.
Nie dotykać części elektrycznych, takich jak złącza lub płytki drukowane
układów. Może to spowodować ich uszkodzenie prądem
elektrostatycznym.
NIE należy próbować wykonywać żadnych czynności niewyjaśnionych
w tym podręczniku.
OSTRZEŻENIE: Wszelkie regulacje i czynności inne niż wymienione
w tym podręczniku mogą spowodować ryzyko naświetlania laserem.
Nie należy patrzeć bezpośrednio na światło lampy skanera. Może to
doprowadzić do bólu w oczach lub przemęczenia oczu.
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych
Ostrzeżenie
NIE należy próbować palić zbiorników tonera ani pojemnika na
zużyty toner. Niebezpieczne iskry mogą spowodować
poparzenia.
Zbiorniki toneru i pojemnik na zużyty toner należy
przechowywać z dala od dzieci.
W przypadku wysypania toneru ze zbiornika lub z pojemnika na
zużyty toner należy unikać jego wdychania lub jedzenia, a także
kontaktu z oczami i skórą.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
•
W przypadku wdechu toneru należy przejść do pomieszczenia ze
świeżym powietrzem i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli
wystąpi kaszel, należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zjedzenia toneru należy przepłukać usta wodą i wypić
1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć zawartość żołądka. W razie
konieczności należy się skontaktować z lekarzem.
•
W przypadku dostania się toneru do oczu, należy przepłukać je
dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania się podrażnienia należy
skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zetknięcia toneru ze skórą należy przemyć ją mydłem
i wodą.
xiii
NIE należy próbować otwierać na siłę zbiorników toneru lub
pojemnika na zużyty toner ani ich niszczyć.
Inne ostrzeżenia
Po zużyciu ZAWSZE należy pozbywać się zbiorników toneru i
pojemnika na zużyty toner zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie materiały eksploatacyjne należy przechowywać w chłodnym,
ciemnym pomieszczeniu.
Jeśli kopiarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy usunąć
cały papier z kasety i z tacy uniwersalnej i zabezpieczyć go w
oryginalnym opakowaniu.
xiv
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Bezpieczeństwo związane z użyciem lasera (Europa)
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.
Dlatego promieniowanie lasera emitowane wewnątrz tego urządzenia jest
szczelnie odizolowane za pomocą obudowy ochronnej i zewnętrznej
pokrywy. Przy normalnej eksploatacji promieniowanie nie może
wydostawać się z urządzenia.
Urządzenie zostało zaklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 wg
normy IEC 60825.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności innych niż podane w tym
podręczniku może powodować ryzyko naświetlenia laserem.
Ta etykieta naklejona jest na moduł skanera laserowego wewnątrz
urządzenia i nie występuje w obszarach dostępnych dla użytkownika.
Etykiety przedstawione niżej naklejone są z tyłu urządzenia.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
xv
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa związanego z odłączaniem
zasilania (Europa)
OSTRZEŻENIE: Głównym sposobem odizolowania jest przewód
zasilania! Pozostałe włączniki na urządzeniu pełnią jedynie rolę
funkcjonalną i nie są odpowiednie do odcięcia urządzenia od źródła
zasilania.
VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen
Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht
verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Z NORMAMI
89/336/EEC, 73/23/EEC i 93/68/EEC
Oświadczamy na naszą własną odpowiedzialność, że produkt, którego
dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia podane niżej normy.
Urządzenia informatyczne. Charakterystyki
odporności. Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy.
Urządzenia informatyczne. Charakterystyki zaburzeń
radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody
pomiaru.
EN55022 Class B
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych
prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy
lub równy 16 A)
EN61000-3-2
Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła
powodowanych przez odbiorniki o prądzie
znamionowym 16 A w sieciach zasilających
niskiego napięcia
xvi
EN55024
EN61000-3-3
Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej
z uwzględnieniem urządzeń elektrycznych
EN60950
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych — Klasyfikacja
sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownika
EN60825-1
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Informacje o Podręczniku obsługi
Niniejszy podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały:
Rozdział 1 – Nazwy części
Rozdział ten objaśnia nazwy części.
Rozdział 2 – Przygotowanie
Rozdział ten objaśnia czynności przygotowawcze wymagane przed
użyciem kopiarki.
Rozdział 3 – Podstawowa obsługa
Rozdział ten opisuje podstawowe procedury kopiowania.
Rozdział 4 – Funkcje kopiarki
Rozdział ten opisuje wszystkie funkcje kopiowania.
Rozdział 5 – Ustawienie systemowe
Rozdział ten opisuje sposób konfigurowania różnych ustawień kopiarki.
Rozdział 6 – Rozliczanie zadań
Rozdział ten objaśnia, jak zarządzać rozliczaniem zadań w kopiarce
współdzielonej pomiędzy różnymi działami.
Rozdział 7 – Urządzenia opcjonalne
Rozdział ten przedstawia opcjonalny sprzęt dostępny dla kopiarki.
Rozdział 8 – Konserwacja
Rozdział ten opisuje czyszczenie i wymianę tonera.
Rozdział 9 – Rozwiązywanie problemów
Rozdział ten objaśnia sposób rozwiązania problemów, które mogą
wystąpić podczas drukowania, takich jak zablokowanie papieru.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
xvii
Konwencje
W tym podręczniku obowiązują następujące konwencje.
Konwencja
xviii
Opis
Przykład
Kursywa
Stosowany do podkreślania
słów kluczowych, fraz lub
odniesień do dodatkowych
informacji.
Zamknij pokrywę przednią.
Zapoznaj się z rozdziałem Wymiana
zbiornika toneru na stronie 3-3.
Czcionka Courier
Używana do przedstawiania
komunikatów lub nazw
wyświetlanych na panelu
operacyjnym.
Zostanie wyświetlone menu
System menu.
Pogrubiona
Używany w przypadku klawiszy
panelu operacyjnego.
Naciśnij klawisz [Start].
Notatki
Stosowane do podawania
dodatkowych lub przydatnych
informacji o funkcjach.
NOTATKA: Informacje na temat
przechowywania kołka transportowego
znajdują się w kroku 10.
Ważne
Do podawania ważnych
informacji.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenia to uwagi
sugerujące, że w przypadku
wykonywania czynności może
dojść do mechanicznego
uszkodzenia
OSTRZEŻENIE: Nie należy wyjmować
kasety, gdy trzymana jest przednia
ścianka urządzenia.
Uwaga
Przedstawia informacje o
możliwości doznania obrażeń.
UWAGA: W części modułu
ładowania występuje wysokie napięcie.
WAŻNE: Upewnij się, że papier nie
jest zgięty, wygięty lub uszkodzony.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1 Nazwy części
Ten rozdział opisuje części kopiarki i klawisze panelu
operacyjnego.
•
•
•
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Część główna ............................................................... 1-2
Panel operacyjny.......................................................... 1-4
Wyświetlacz komunikatów............................................ 1-6
1-1
Nazwy części
Część główna
1
2
3
8
4
9
10
7
6
1
Pokrywa oryginałów
2
Taca wyjściowa
3
Panel operacyjny
4
Kaseta
5
Prowadnice szerokości papieru
6
Ogranicznik papieru
7
Uchwyt lewej pokrywy
8
Taca WF (wielofunkcyjna)
9
Rozszerzenie tacy wielofunkcyjnej
5
10 Prowadnice szerokości papieru
1-2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Nazwy części
19
11
20
12
15
16
14 17
13
18
20
11 Płyta
12 Płyta wskaźnika rozmiaru oryginału
13 Lewa pokrywa
14 Pojemnik na zużyty toner
15 Dźwignia zwalniania zbiornika toneru
16 Zbiornik toneru
17 Wałek czyszczący
18 Pokrywa przednia
19 Włącznik zasilania
20 Uchwyty
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1-3
Nazwy części
Panel operacyjny
36
37
30
33
34
31
28 27
24
26 25 23
11
18
17 14
9
7
6
4
3
2
1
35
32
29
20
22
19
21
16 13 12
8
15
10
1
Klawisz Start (wskaźnik)
2
Klawisz Stop/Clear
3
Klawisz Reset
4
Klawisz Energy Saver
5
Klawisze numeryczne
6
Klawisz Interrupt
7
Klawisz Job Accounting
8
V
9
U
5
10 Klawisz %/OK
11 Klawisz 100%/Auto%
12 Wskaźnik papieru
13 Klawisz wyboru papieru
14 Wskaźnik poziomu papieru
15 Wskaźnik zablokowania papieru
16 Wskaźnik WF
17 Wyświetlacz liczby kopii/powiększenia
18 Wyświetlacz komunikatów
19 Klawisz rozmiaru oryginału
20 Klawisz EcoPrint
21 Klawisz Auto Exposure
22 Klawisz korekty ekspozycji/wyświetlacz ekspozycji
1-4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Nazwy części
23 Wskaźnik Attention
24 Wskaźnik Error
25 Wskaźnik Add Toner
26 Wskaźnik Maintenance
27 Klawisz wyboru jakości obrazu
28 Klawisz Printer (wskaźnik)
Należy go nacisnąć, aby przełączyć wyświetlanie wiadomości między
trybem kopiarki a trybem drukarki, w przypadku zainstalowania
opcjonalnego zestawu drukarki.
29 Klawisz 2-sided
30 Klawisz Mixed Original Size
31 Klawisz Combine
32 Klawisz Split
33 Klawisz Program
34 Klawisz Border Erase
35 Klawisz Media Type
36 Klawisz Collate
37 Klawisz Margin
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1-5
Nazwy części
Wyświetlacz komunikatów
Wyświetlacz komunikatów na panelu operacyjnym przedstawia:
•
Informacje o stanie, poniższe komunikaty wyświetlane podczas
normalnego działania.
•
Kody błędów, gdy drukarka wymaga reakcji operatora, patrz Jeśli
wyświetlone jest jedno z poniższych wskazań na stronie 9-5.
Informacje o stanie
Komunikat
Znaczenie
Self test
Kopiarka wykonuje autodiagnostykę po włączeniu.
Please wait.
Kopiarka nagrzewa się i nie jest gotowa.
Gdy kopiarka jest włączana po raz pierwszy, ten komunikat jest wyświetlany
około 20 sekund.
Ready to copy.
Kopiarka jest gotowa do kopiowania.
Kody błędów
Patrz Jeśli wyświetlone jest jedno z poniższych wskazań na stronie 9-5.
Menu System (tryb po przetwarzaniu nagrzewania zakończył się lub
naciśnięto klawisz [Reset])
Kopiarka została ustawiona w fabryce na automatyczne wybieranie
współczynnika powiększenia równego 1:1 dla takiego samego rozmiaru
papieru co oryginał w trybie automatycznym, z liczbą kopii równą 1 i
opcją
ustawioną jako jakość obrazu.
NOTATKA: Ustawienia domyślne można zmienić w menu System.
Jeśli zainstalowana jest opcjonalna kaseta, można zmienić kasetę
wybraną w menu System. (Patrz Wybrana kaseta na stronie 5-14.)
Można zmienić tryb jakości obrazu wybrany w menu System.
(Patrz Jakość obrazu oryginału na stronie 5-9.)
Ustawienia domyślne dla gęstości kopii można zmienić na Auto.
(Patrz Gęstość początkowa na stronie 5-10.)
Funkcja Auto Clear
Po wykonaniu kopii, jeśli upłynie ustawiony czas (od 10 do 270 sekund),
kopiarka automatycznie przejdzie do stanu, w którym znajdowała się po
zakończeniu przetwarzania nagrzewania. (Jednak tryb gęstości
kopiowania i jakość druku nie zostaną przywrócone do oryginalnego
stanu). Kopie wciąż mogą być wykonywane dla tych samych ustawień
trybu kopiowania, liczby kopii, gęstości kopiowania i innych, jeśli funkcja
automatycznego czyszczenia nie została aktywowana.
1-6
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Nazwy części
NOTATKA: Patrz Czas automatycznego czyszczenia na stronie 5-22.
Ustawienie funkcji Auto Clear na Off (wył.). Funkcja automatycznego
czyszczenia na stronie 5-21, aby uzyskać informacje na temat zmiany
czasu przed aktywacją funkcji Auto Clear.
Rozmiary niestandardowe
Rozmiary papieru i oryginałów, które nie są wyświetlane na Panelu
operacyjnym mogą być zapisane jako rozmiary niestandardowe.
(Wprowadzanie niestandardowego rozmiaru na stronie 2-10.)
Funkcja Automatic Cassette Switching
Jeśli wiele kaset zawiera papier o tym samym rozmiarze i podczas
kopiowania skończy się papier w jednej kasecie, funkcja automatycznej
zmiany kasety przełączy podawanie papieru z kasety pustej do kasety,
w której jeszcze znajduje się papier.
NOTATKA: Do wykonania tej operacji wymagana jest kaseta
opcjonalna.
Funkcja Automatic Cassette Switching może być w razie konieczności
wyłączona. (Patrz Automatyczne przełączanie kasety na stronie 5-15.)
Papier musi być ułożony w tej samej orientacji.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1-7
Nazwy części
1-8
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2 Przygotowanie
Rozdział ten objaśnia czynności przygotowawcze wymagane
przed użyciem kopiarki.
•
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ładowanie papieru ....................................................... 2-2
2-1
Przygotowanie
Ładowanie papieru
Papier można załadować do kopiarki przez kasetę lub tacę wielofunkcyjną.
Przed załadowaniem papieru
Po otwarciu nowego opakowania
papieru należy rozwachlować
papier, aby rozdzielić arkusze
przed jego załadowaniem. Jeśli
papier jest zgięty lub wygięty,
przed załadowaniem należy go
wyprostować. Papier, który jest
zgięty lub wygięty, może zostać
zablokowany w kopiarce.
WAŻNE: W przypadku kopiowania na papierze używanym (papierze już
użytym do kopiowania), nie należy używać papieru, który był zszywany lub
spinany. Może to doprowadzić do uszkodzenia kopiarki lub powodować
niską jakość obrazu.
Należy ułożyć papier w kasecie
do góry stroną, która była
skierowana do góry w
opakowaniu.
WAŻNE: W przypadku używania papieru, który już raz przeszedł przez
kopiarkę, należy sprawdzić, czy wszystkie zszywki i spinacze zostały
usunięte. Próba kopiowania na papierze, który ma spinacze, może
doprowadzić do niskiej jakości obrazu lub awarii.
Należy wyprostować wszelkie fałdy lub zagięcia na papierze przed
załadowaniem go do kasety. Niewyprostowanie fałd i zagięć może
doprowadzić do blokowania się papieru.
Pozostawienie papieru poza
opakowaniem w warunkach
wysokiej temperatury i wilgotności
może powodować problemy
wywołane przez wilgotność
otoczenia. Po załadowaniu
papieru do kasety należy
przechowywać pozostały papier
zamknięty w opakowaniu do przechowywania papieru. Ponadto przed
pozostawieniem kopiarki nieużywanej przez dłuższy czas, należy wyjąć
papier z kasety i zamknąć go w opakowaniu do przechowywania papieru.
Specjalne typy papieru
Można ustawić rozmiar papieru, który ma być dostosowany przez kasetę
lub tacę wielofunkcyjną. (Patrz Wprowadzanie rozmiaru i typu nośnika tacy
wielofunkcyjnej na stronie 2-8 i Wprowadzanie niestandardowego
rozmiaru na stronie 2-10.)
2-2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie
Ładowanie papieru do kasety
Do kaset można załadować papier standardowy, ekologiczny i kolorowy.
Można ustawić do 300 arkuszy papieru standardowego (80 g/m2) lub
100 arkuszy papieru grubego (od 90 do 105 g/m2). Rozmiary, które można
załadować, to: od Ledger do Statement, Oficio 2, od A3 do A5R oraz Folio.
WAŻNE: Podczas pierwszego ładowania papieru lub w przypadku zmiany
rozmiaru papieru należy użyć panelu operacyjnego w celu wskazania
rozmiaru papieru w kasecie. (Patrz Wykrywanie rozmiaru kasety na
stronie 2-5.) Można to również ustawić w menu System. (Patrz
Wprowadzanie rozmiarów niestandardowych na stronie 5-16.)
[Specyfikacja wersji calowej]
W przypadku używania rozmiarów Oficio 2, od A3 do A5R należy ustawić
rozmiar. (Patrz Wprowadzanie rozmiarów niestandardowych na
stronie 5-16.)
[Specyfikacja wersji metrycznej]
W przypadku używania rozmiarów Oficio 2, od Ledger do Statement należy
ustawić rozmiar. (Patrz Wprowadzanie rozmiarów niestandardowych na
stronie 5-16.)
1
Pociągnąć kasetę w swoją stronę.
NOTATKA: Nie należy
pociągać kilku kaset
jednocześnie.
2
Nacisnąć główną płytę kasety
i zabezpieczyć ją.
3
Chwycić ogranicznik
dopasowania szerokości papieru
i dopasować rozmiar papieru do
prowadnicy szerokości.
Rozmiary papieru są zaznaczone
na kasecie.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2-3
Przygotowanie
4
Chwycić ogranicznik
dopasowania długości papieru i
dopasować rozmiar papieru do
prowadnicy długości.
Rozmiary papieru są zaznaczone
na kasecie.
WAŻNE: W przypadku
ustawiania papieru Ledger należy
przesunąć ogranicznik
dopasowania długości papieru w
prawo i popchnąć go w dół, tak jak
to pokazano na poniższej
ilustracji.
5
Ustawić papier prosto, od górnej
części.
WAŻNE: Należy uważać, aby nie
wygiąć i nie pofałdować papieru
podczas wkładania go do kasety.
Fałdy w papierze mogą
doprowadzić do zablokowania się
papieru.
(1)
Wskaźnik maksymalnego limitu
papieru (1) znajduje się na
prowadnicy szerokości. Należy
upewnić się, że poziom
załadowanego papieru znajduje się poniżej wskaźnika maksymalnego
limitu.
Podczas ładowania papieru do kasety należy go ustawić do góry stroną,
która w opakowaniu była skierowana do góry.
Przed załadowaniem papieru zawsze należy dopasować prowadnice
szerokości i długości papieru do rozmiaru papieru. Niewykonanie tej
czynności może doprowadzić do przekrzywienia lub zablokowania się
papieru.
Upewnij się, że prowadnice długości i szerokości są przysunięte do
papieru. Jeśli między prowadnicą a papierem jest odstęp, należy
dopasować prowadnicę długości lub szerokości, aby go wyeliminować.
2-4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie
Jeśli prowadnice nie są dobrze ustawione przy papierze, na wyświetlaczu
wyboru papieru może być wyświetlany inny rozmiar niż załadowany do
kasety.
Gdy papier pomarszczy się od wilgoci, należy go ustawić tak, aby
pomarszczona strona znajdowała się po stronie prowadnicy długości.
NOTATKA: Podczas ładowania papieru do kasety należy go ustawić
tak, aby strona na której nastąpi kopiowanie, była skierowana do góry.
6
Należy ustawić dostarczony
arkusz papieru, aby ustawiony w
kasecie rozmiar papieru można
było określić z przodu kasety.
7
Delikatnie wepchnąć kasetę.
NOTATKA: Jeśli kopiarka nie będzie używana przez dłuższy czas,
należy usunąć papier z kasety, umieścić go w opakowaniu do
przechowywania, następnie zamknąć je, aby ochronić papier
przed wilgocią.
Wykrywanie rozmiaru kasety
Należy ustawić wykrywanie rozmiaru na panelu operacyjnym na
odpowiadające papierowi załadowanemu do kasety. Przy dostawie
kopiarka została ustawiona na automatyczne wykrywanie w calach dla
specyfikacji calowej lub w centymetrach (kolumny AB) dla specyfikacji
metrycznej.
1
Naciskać klawisz [Paper Selection] (Wybór papieru) przez 3 sekundy.
Zostanie wyświetlone menu System.
2
Nacisnąć U lub V, aby wyświetlić
19.Cassette1Size.
Menu System:
19.Cassette1Size
NOTATKA: Podczas ustawiania rozmiaru w opcjonalnej kasecie
(2 lub 4) wyświetlane jest 20.Cassette2Size, 21.Cassette3Size
i 22.Cassette4Size.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję Auto Detect mm, Auto Inch
lub Oficio 2.
2-5
Przygotowanie
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz zamiga i rozpocznie się kopiowanie.
Ustawienie papieru w tacy wielofunkcyjnej
Oprócz papieru standardowego i ekologicznego, można również ustawić
papier specjalny (od 45 do 160 g/m2).
Ustawić można do 50 arkuszy papieru standardowego (80 g/m2)
(25 arkuszy rozmiaru Ledger R, Legal R lub A3, B4, Oficio 2, Folio).
Rozmiary papieru, które mogą być użyte, to: od Ledger R do Statement,
od A3 do B6R, A6R, Oficio 2, Cardstock, Folio R, 8k, 16k, 16k R, Executive,
ISO B5, koperta #10, koperta #9, Monarch, koperta #6.75, koperta C5,
koperta C4, koperta DL, OuhukuHagaki, Youkei 2gou i Youkei 4gou.
Podczas wykonywania kopii na specjalnym papierze zawsze należy
używać tacy wielofunkcyjnej.
NOTATKA: Typy specjalnego papieru, które mogą być załadowane,
oraz odpowiadające im ilości są następujące.
Papier kolorowy: 50 arkuszy
Kartki pocztowe: 10 arkuszy
Kalka/papier gruby (od 45 do 160 g/m2): od 50 do 5 arkuszy
(liczba różni się w zależności od rozmiaru papieru i grubości)
WAŻNE: Ustaw rozmiar i typ papieru zgodnie z wybranym w podajniku
papieru. (Patrz Wprowadzanie rozmiaru i typu nośnika tacy
wielofunkcyjnej na stronie 2-8.)
Można to również ustawić w menu System. (Wprowadzanie rozmiaru i typu
nośnika tacy wielofunkcyjnej na stronie 2-8)
W przypadku użycia niestandardowego rozmiaru papieru należy
zarejestrować papier jako niestandardowy. (Patrz Wprowadzanie
niestandardowego rozmiaru na stronie 2-10.)
Podczas ładowania grubego papieru (od 90 do 160 g/m2) lub kalki
(od 45 do 63 g/m2), należy ustawić typ nośnika. (Patrz Wybieranie
specjalnych typów nośnika na stronie 2-10.)
1
2-6
Otwórz tacę wielofunkcyjną.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie
NOTATKA: W przypadku
ustawiania papieru większego niż
Letter/A4R, należy wyciągnąć
podpórkę tacy wielofunkcyjnej,
aby dostosować do rozmiaru
papieru.
2
Dostosować prowadnice
szerokości papieru do szerokości
wybranego papieru.
3
Należy użyć prowadnicy
szerokości papieru w celu
popchnięcia papieru, aż dojdzie
do punktu, w którym się zatrzyma.
WAŻNE: Przed użyciem zawsze należy prostować kartki pocztowe lub
inne typy grubego papieru, które są wygięte. Może się zdarzyć, że
operacja podawania nie zostanie wykonana z powodu jakości papieru.
Podczas ładowania papieru do tacy wielofunkcyjnej należy go ustawić do
góry stroną, która w opakowaniu była skierowana w dół. Jeśli przód
papieru jest zagięty do tyłu, przed włożeniem należy go wyprostować.
Należy sprawdzić, czy papier nie ma fałd itp. Fałdy na papierze mogą
doprowadzić do zablokowania się papieru.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2-7
Przygotowanie
Wprowadzanie rozmiaru i typu nośnika tacy wielofunkcyjnej
Należy dostosować papier na tacy wielofunkcyjnej i zarejestrować rozmiar
papieru za pomocą panelu operacyjnego. Następnie należy określić typ
nośnika.
1
Naciskać klawisz [Paper Selection] (Wybór papieru) przez 3 sekundy.
Zostanie wyświetlone menu System.
2
Zaznaczyć, aby upewnić się, że
wyświetlana jest opcja 23.MPTray
Config, a następnie nacisnąć
klawisz [OK].
3
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać rozmiar papieru. Wyświetlane
rozmiary papieru są podane w poniższej tabeli. W przypadku wyboru
opcji OtherStandards lub Custom Size należy przejść do sekcji
Wprowadzanie innych standardów na stronie 2-9 lub Wprowadzanie
niestandardowego rozmiaru na stronie 2-10.
System Menu:
23.MPTray Config
Specyfikacja wersji
metrycznej
Specyfikacja wersji calowej
Universal size
Universal size
Ledger R
A3 R
Legal R
A4 R
Letter R
A4
Letter
A5 R
Statement R
B4 R
OtherStandards
B5 R
CustomizedSize
Folio R
Other Standards
Customized Size
WAŻNE: Ilustracji należy użyć
jako odniesienia podczas
ustawiania papieru w ##
R na tacy wielofunkcyjnej.
4
2-8
Nacisnąć klawisz [OK].
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie
5
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać typ nośnika. Wyświetlane są
następujące typy nośników.
Plain
Letterhead
Transparency
Colour
Preprinted
Prepunched
Labels
Envelope
Bond
Cardstock
Recycled
Thick Paper
Rough
High Quality
Vellum
Custom (1 to 8)
6
Nacisnąć [OK]. Wyświetlacz zamiga i kopiarka powróci do menu System.
7
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić 00.Setting done.
8
Nacisnąć klawisz [OK]. Można rozpocząć kopiowanie.
Wprowadzanie innych standardów
1
Wybrać opcję OtherStandards. (Patrz Wprowadzanie rozmiaru i typu
nośnika tacy wielofunkcyjnej na stronie 2-8.)
2
Nacisnąć klawisz [OK].
3
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać rozmiar papieru. Wyświetlane są
następujące rozmiary papieru.
Specyfikacja wersji calowej
A3 R, A4 R, A4, A5 R, A6 R, B4 R, B5 R, B5, B6 R, Folio R, Oficio
2, Executive, ISO B5, Envelope #10, Envelope #9, Monarch,
Envelope #6.75, Envelope C5, Envelope C4, Envelope DL,
Hagaki, OufukuHagaki, Youkei 2gou, Youkei 4gou, 8k R,
16k R, 16k
Specyfikacja wersji metrycznej
A6 R, B5, B6 R, Ledger R, Legal R, Letter R, Letter, Statement
R, Oficio 2, Executive, ISO B5, Envelope #10, Envelope #9,
Monarch, Envelope #6.75, Envelope C5, Envelope C4, Envelope
DL, Hagaki, OufukuHagaki, Youkei 2gou, Youkei 4gou, 8k R,
16k R, 16k
4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Należy przejść do kroku 4 (Wprowadzanie rozmiaru i typu nośnika tacy
wielofunkcyjnej na stronie 2-8).
2-9
Przygotowanie
Wprowadzanie niestandardowego rozmiaru
1
Wybrać opcję CustomizedSize. (Patrz Wprowadzanie rozmiaru i typu
nośnika tacy wielofunkcyjnej na stronie 2-8.)
2
Nacisnąć klawisz [OK].
3
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać
długość. Od 98 do 297mm: Zakres
możliwych ustawień.
4
Nacisnąć klawisz [OK].
5
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać
szerokość. Od 148 do 432mm: Zakres
możliwych ustawień.
6
Należy przejść do kroku 4 (Wprowadzanie rozmiaru i typu nośnika tacy
wielofunkcyjnej na stronie 2-8).
Non-std size L
297mm
Non-std size W
148mm
Wybieranie specjalnych typów nośnika
Podczas kopiowania na specjalnych typach nośników, takich jak papier
gruby (1) lub papier pergaminowy (2), należy wybrać typ nośnika. Gdy
typ nośnika zostanie wybrany, kopiarka zmieni temperaturę utrwalania
na odpowiadającą danemu nośnikowi.
1
Nacisnąć klawisz [Media Type] i wybrać typ nośnika. Wskaźnik
wybranego typu nośnika zapali się.
2
Należy wykonać operację kopiowania.
NOTATKA: Gdy wybrany jest typ nośnika, szybkość kopiowania jest
mniejsza.
2-10
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3 Podstawowa obsługa
Ten rozdział zawiera omówienie następujących operacji.
•
•
•
•
•
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa procedura kopiowania............................. 3-2
Powiększanie kopii ....................................................... 3-5
Przerwanie kopiowania ................................................ 3-7
Tryb niskiego zużycia energii ....................................... 3-8
Automatyczny tryb uśpienia ......................................... 3-9
3-1
Podstawowa obsługa
Podstawowa procedura kopiowania
1
Nagrzewanie
Włączyć (|) włącznik zasilania.
Po zakończeniu nagrzewania
zapali się wskaźnik Start.
2
Ustawianie oryginału
Ustawić oryginał do kopiowania
na szybie oryginałów. Wyrównać
oryginał, aby lewy dolny róg był
wyrównany do wskaźnika
rozmiaru oryginału.
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat procedury używanej do
umieszczania oryginału w przypadku użycia opcjonalnego Procesora
dokumentów, patrz Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów na
stronie 7-3.
3
Wybieranie funkcji
Wybrać jedną z wielu dostępnych funkcji.
•
•
•
•
•
•
•
•
Wykonywanie powiększonych i pomniejszonych kopii (Patrz
strona 3-5).
Przerwanie kopiowania (Patrz strona 3-7).
Wykonywanie kopii dwustronnych z różnych typów oryginałów
(Patrz strona 4-2).*
Tryby kopii rozdzielonej (Patrz strona 4-6).
Umieszczanie marginesu na kopiach (Patrz strona 4-8).
Wykonywanie kopii z wybielaniem brzegów (Patrz strona 4-10).
Umieszczanie obrazu dwóch lub czterech oryginałów na jednej
stronie kopii (Patrz strona 4-12).
Automatyczne sortowanie zestawów kopii (Patrz strona 4-19).
*. Niezbędny jest Zespół dupleksu (opcjonalny).
4
Wybór papieru
Jeśli świeci wskaźnik automatycznego wybierania papieru, automatycznie
zostanie wybrany rozmiar papieru identyczny z rozmiarem oryginału.
Nacisnąć klawisz [Paper Selection] (Wybór papieru), aby wybrać inny
rozmiar papieru do kopiowania.
3-2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
NOTATKA: Możliwe jest wyłączenie funkcji automatycznego wybierania
rozmiaru. (Patrz Wybór kasety na stronie 5-13.)
Możliwe jest również wybranie kasety, która będzie automatycznie
otrzymywać priorytet użycia. (Patrz Wybrana kaseta na stronie 5-14.)
5
Wybór jakości obrazu
Można wybrać jakość obrazu dostosowaną do kopiowanego oryginału.
Nacisnąć klawisz [Image Quality Selection] (Wybór jakości obrazu),
aby podświetlić tryb jakości obrazu, który zostanie użyty.
•
•
•
: Funkcji tej należy użyć, gdy oryginał zawiera połączenie
tekstu i zdjęć.
: Tej funkcji należy użyć podczas kopiowania zdjęć
wykonanych aparatem.
: Tej funkcji należy użyć podczas kopiowania oryginałów
zawierających dużą ilość tekstu.
NOTATKA: Można zmienić tryb jakości obrazu wybrany w menu
System. (Patrz Jakość obrazu oryginału na stronie 5-9.)
Gęstość każdego z trybów jakości obrazu można dostosować. (Patrz
Korekta ekspozycji trybu Tekst + Zdjęcie na stronie 5-11, Korekta
ekspozycji zdjęć na stronie 5-11 i Korekta ekspozycji tekstu na
stronie 5-12.)
Jeśli w trybie Zdjęcie widoczne są poziome linie, należy wybrać funkcję
Dithering (patrz Przetwarzanie zdjęć na stronie 5-13). Należy jednak
zwrócić uwagę, że w przypadku użycia funkcji Dithering zdjęcia będą
mniej dokładne.
6
Dostosowanie ekspozycji kopiowania
Ekspozycję kopiowania (gęstość) dostosowuje się ręcznie. Aby wykonać
ciemniejsze kopie należy nacisnąć klawisz [Exposure Adjustment]
(Korekta ekspozycji) po prawej stronie i przesunąć skalę ekspozycji w
prawo. Aby wykonać jaśniejsze kopie należy, nacisnąć klawisz [Exposure
Adjustment] (Korekta ekspozycji) po lewej stronie i przesunąć skalę
ekspozycji w lewo.
Naciśnięcie przycisku [Auto Exposure] (Korekta ekspozycji) spowoduje
wykrycie ekspozycji kopii i optymalne jej ustawienie.
NOTATKA: Ekspozycję można dostosować, gdy całkowita ekspozycja
w przypadku użycia automatycznej ekspozycji jest zbyt jasna lub zbyt
ciemna. (Patrz Korekta automatycznej ekspozycji na stronie 5-11.)
Korektę ekspozycji kopiowania można ustawić w tryb automatycznej
ekspozycji podczas wybierania ustawień domyślnych. (Patrz Gęstość
początkowa na stronie 5-10.)
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-3
Podstawowa obsługa
Naciśnięcie klawisza [Exposure Adjustment] (Korekta ekspozycji)
spowoduje przesunięcie skali w krokach co 0,5 i umożliwi dokładniejszą
korektę ekspozycji. (Patrz Kroki ekspozycji na stronie 5-10.)
W przypadku wybrania trybu Zdjęcie za pomocą funkcji wyboru jakości
obrazu nie można wybrać automatycznej ekspozycji.
7
Ustawianie liczby kopii
Nacisnąć klawisze numeryczne, aby wprowadzić i wyświetlić żądaną
liczbę kopii. Jednocześnie można ustawić do 999 kopii.
NOTATKA: Można również ograniczyć maksymalną liczbę kopii, które
będzie można jednocześnie wykonać. (Patrz Limit kopii na stronie 5-19.)
8
Rozpoczęcie kopiowania
Naciśnij [Start]. Gdy wskaźnik Start zaświeci na zielono, można
rozpocząć kopiowanie.
9
Ukończenie procedury
kopiowania
Wykonana kopia zostanie
wysunięta do tacy wyjściowej.
WAŻNE: Przechowywać można do 250 kopii na papierze standardowym
(80 g/m2). Należy zwrócić uwagę, że liczba kopii, którą można
przechować, może różnić się w zależności od stanu użytego papieru.
OSTRZEŻENIE:
Gdy kopiarka nie będzie
używana przez pewien
czas, na przykład w nocy,
należy wyłączyć wyłącznik
zasilania. Jeśli nie będzie
używana przez długie
okresy, na przykład przed
okres wakacyjny, należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka ze
względu na bezpieczeństwo.
3-4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Powiększanie kopii
Tryb automatycznego wyboru współczynnika powiększenia
Oryginalne obrazy są
zmniejszane lub powiększane
stosownie do wybranego
rozmiaru papieru.
Ledger: 129%
(A3: 141%)
Letter
(A4)
Statement: 64%
(A5: 70%)
WAŻNE: W przypadku użycia tego trybu jako trybu domyślnego,
należy włączyć funkcję Automatyczne skalowanie na stronie 5-15.
1
Ustawić oryginał.
Rozmiar oryginału zostanie
wybrany automatycznie.
2
Nacisnąć klawisz [100%/Auto%], aby podświetlić wskaźnik Auto%.
3
Nacisnąć klawisz [Paper Selection] (Wybór papieru) i wybrać papier.
4
Nacisnąć klawisz [Start], aby rozpocząć kopiowanie.
Tryb powiększenia
W tym trybie współczynnik
powiększenia można ustawić
pomiędzy 25% i 400% (pomiędzy
25% a 200% w przypadku
procesora dokumentów) w
krokach co 1%.
25%
400%
WAŻNE: Gdy w trybie automatycznego wyboru papieru zostanie
zmieniony współczynnik powiększenia, zmieniony zostanie również
współczynnik powiększenia dla wybranego rozmiaru papieru na
odpowiadający współczynnikowi powiększenia.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-5
Podstawowa obsługa
1
Ustawić oryginał.
2
Nacisnąć klawisz U, V lub [%/OK].
Powiększenie kopii zostanie wyświetlone na wyświetlaczu liczby kopii i
podświetli się symbol ”%”.
3
Zmienić wyświetlany procent powiększenia za pomocą klawisza U lub V.
Wartość procentową można również wprowadzić za pomocą klawiatury
numerycznej.
3-6
4
Nacisnąć klawisz [OK]. Po potwierdzeniu procentu powiększenia
wyświetlacz powróci do wyświetlania liczby kopii.
5
Nacisnąć klawisz [Start], aby rozpocząć kopiowanie.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Przerwanie kopiowania
Przerwanie kopiowania jest
przydatne w przypadku, gdy
konieczne jest wykonanie kopii
innej niż oryginał z innymi
ustawieniami podczas operacji
kopiowania. Po wykonaniu kopii
przy przerwaniu kopiowania
operacja kopiowania jest
wznawiana z tymi samymi
ustawieniami, jakie obowiązywały
przed przerwaniem.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1
Nacisnąć klawisz [Interrupt] (Przerwanie).
Wskaźnik Interrupt (Przerwanie) zamiga.
Będzie świecić, gdy wykonanie operacji
przerwania będzie możliwe.
2
Tymczasowe przechowywanie oryginału podczas operacji kopiowania.
3
Ustawić oryginał dla operacji
przerwania i wykonać
kopiowanie.
4
Po wykonaniu przerwania kopiowania naciśnięcie przycisku [Interrupt]
(Przerwanie) spowoduje zaświecenie wyświetlacza. Umieścić ponownie
oryginał, który został odłożony i nacisnąć klawisz [Start], aby wznowić
kopiowanie.
Interrupt Copy
is available
3-7
Podstawowa obsługa
Tryb niskiego zużycia energii
Naciśnięcie przycisku [Energy Saver] (Oszczędzanie energii) przełączy
kopiarkę w tryb spoczynku, nawet jeśli włącznik zasilania jest włączony.
Wyświetlacz liczby kopii na panelu operacyjnym zmieni się na “- - -”,
wskaźnik Energy Saver zapali się, a wszystkie inne wskaźniki i
wyświetlacze komunikatów zostaną wyłączone.
Nacisnąć dowolny klawisz na panelu operacyjnym lub otworzyć i zamknąć
pokrywę oryginałów, aby wznowić operacje kopiowania. W przypadku, gdy
zainstalowany jest Procesor dokumentów, umieszczenie oryginału w
Procesorze dokumentów przełączy kopiarkę do stanu, w którym będą
mogły być wykonywane kopie. Czas przejścia do stanu gotowości, w
którym można wykonać kopie, wynosi 10 sekund.
NOTATKA: Dostępna jest również funkcja automatycznego
przełączania do trybu niskiego poboru mocy po upływie określonego
czasu, w którym nie były wykonywane żadne kopie. (Patrz Czas przejścia
w tryb niskiego poboru mocy na stronie 5-22.)
3-8
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Automatyczny tryb uśpienia
Funkcja automatycznego uśpienia to funkcja, która automatycznie
wyłącza kopiarkę po upływie określonego czasu (od 1 do 240 minut).
Na wyświetlaczu liczby kopii wyświetlany jest symbol “-”, a wszystkie
inne wskaźniki i wyświetlacze komunikatów są wyłączone.
W momencie dostawy czas został ustawiony na 30 minut.
NOTATKA: W trybie uśpienia zasilane jest doprowadzane wszędzie
z wyjątkiem sekcji operacyjnej. Gdy włącznik zasilania jest wyłączony,
zasilanie wszystkich sekcji, w tym sekcji operacyjnej, jest przerywane.
Po wyłączeniu wyłącznika zasilania przez około 5 sekund na
wyświetlaczu liczby kopii jest wyświetlany symbol “-”.
Nacisnąć klawisz [Energy Saver] (Oszczędzanie energii), aby wznowić
operację kopiowania. Czas przejścia do stanu gotowości, w którym można
wykonać kopie, wynosi mniej niż 20 sekund.
Automatyczny tryb uśpienia
Funkcja automatycznego uśpienia jest funkcją oszczędzania energii, która
automatycznie przełącza kopiarkę w tryb uśpienia, gdy przez określony
czasu nie jest wykonywana żadna operacja kopiowania.
W przypadku kopiarek wielkość czasu nieaktywności w stosunku do czasu
kopiowania jest duża, więc energia zużywana podczas bezczynności
stanowi większą część zużycia energii. Zużycie energii podczas
nieaktywności lub w przypadku zapomnienia wyłączenia kopiarki po
pracy można zmniejszyć przez automatyczne przełączanie modułu
kopiarki do trybu uśpienia, co powoduje zmniejszenie rachunku za prąd.
NOTATKA: Czas potrzebny do zadziałania automatycznego trybu
uśpienia można zmienić. (Patrz Czas przejścia w tryb uśpienia na
stronie 5-23.)
Automatyczny tryb uśpienia można odznaczyć. (Patrz Ustawienie
automatycznego uśpienia na stronie 5-21.)
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-9
Podstawowa obsługa
3-10
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
4 Funkcje kopiarki
Ten rozdział zawiera omówienie następujących tematów.
•
•
•
•
•
•
•
•
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Wykonywanie kopii dwustronnych z różnych typów
nośników ...................................................................... 4-2
Tryby kopii rozdzielonej ................................................ 4-6
Umieszczanie marginesu na kopiach........................... 4-8
Wykonywanie kopii z wybielaniem brzegów............... 4-10
Kopiowanie dwóch lub czterech oryginałów na
jednej stronie .............................................................. 4-12
Automatyczne sortowanie zestawów kopii ................. 4-19
Oszczędzanie zużycia toneru..................................... 4-21
Funkcja programowania ............................................. 4-22
4-1
Funkcje kopiarki
Wykonywanie kopii dwustronnych z różnych typów nośników
Kopie obu stron można wykonać z oryginałów takich jak książki, a także
z oryginałów 2 w 1.
NOTATKA: Niezbędny jest Zespół dupleksu (opcjonalny).
Wykonywanie kopii dwustronnych z oryginału dwustronnego
Kopie przodu i tyłu strony są
wykonywane w taki sam sposób,
jak kopie dwustronne.
Oryginał
Ukończony produkt
Oprawa po lewej i prawej *1
Oprawa po lewej i prawej
Oprawa po lewej i prawej *2
Oprawa u góry *2
*1
*2
Ustawienie obracania
drugiej strony kopii
dwustronnej: wyłączone
Ustawienie obracania
drugiej strony kopii
dwustronnej: włączone
Oprawa po lewej i prawej
Oprawa u góry *1
Oprawa u góry
Oprawa u góry
NOTATKA:
[Specyfikacja wersji calowej]
Rozmiary papieru, których można użyć to Ledger, Legal, Letter, Letter R
i Statement. Rozmiary od A3 do A5R mogą być również użyte, gdy
ustawiony jest rozmiar niestandardowy.
Niezbędny jest Zespół dupleksu (opcjonalny).
[Specyfikacja wersji metrycznej]
Rozmiary papieru, których można użyć to od A3 do A5R. Rozmiarów
Ledger, Legal, Letter, Letter R i Statement można również użyć, gdy
ustawiony jest rozmiar niestandardowy.
Niezbędny jest Zespół dupleksu (opcjonalny).
4-2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Funkcje kopiarki
Wykonywanie kopii dwustronnych z oryginałów takich jak książki
Dwustronny oryginał książki,
czasopisma itp. może być
kopiowany na obu stronach
papieru przez jednokrotne
naciśnięcie klawisza [Start].
Oryginał
Ukończony produkt
Oprawa z lewej strony
Dwukartkowe
Dwukartkowe: przód i tył
1
1 2
2
Oprawa z prawej strony
2
Dwukartkowe
Dwukartkowe: przód i tył
1
2 1
NOTATKA:
[Specyfikacja wersji calowej]
Rozmiary oryginałów, których można użyć to Ledger i Letter. Rozmiary
papieru, których można użyć to Letter. Rozmiary oryginałów A3, B4, A4R,
B5R i A5R mogą być również użyte, gdy ustawiony jest rozmiar
niestandardowy.
Rozmiar papieru może być zmieniony, a współczynnik powiększenia
dopasowany do rozmiaru papieru.
[Specyfikacja wersji metrycznej]
Rozmiary oryginałów, których można użyć to A3, B4, A4R, B5R i A5R.
Rozmiary papieru, których można użyć to A4 i B5. Rozmiary Ledger i
Letter mogą być również użyte, gdy ustawiony jest rozmiar
niestandardowy.
Rozmiar papieru może być zmieniony, a współczynnik powiększenia
dopasowany do rozmiaru papieru.
Wykonywanie kopii dwustronnych z oryginałów jednostronnych
Oryginał
Kopia
#
"
!
#
"
Dwustronna kopia jednej strony
oryginału z przodu i z tyłu. Gdy
liczba stron jest nieparzysta, tylna
strona ostatniej kartki pozostaje
pusta.
!
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
4-3
Funkcje kopiarki
NOTATKA: Tylną stronę można również obrócić o 180 stopni i
kopiować.
Oprawa z lewej/prawej strony oryginału Ukończona oprawa z lewej/
prawej strony:
Wyłączenie ustawienia drugiej strony kopii dwustronnej spowoduje
kopiowanie drugiej strony bez zmian.
1
Oryginał
Kopia
(1)
ghi
abc
def
Oprawa z lewej/prawej strony
oryginału Ukończona oprawa u
góry:
Włączenie ustawienia drugiej
strony kopii dwustronnej
spowoduje kopiowanie drugiej
strony obróconej o 180 stopni.
Ukończona kopia jest oprawiana
u góry, a każda strona jest
dwustronnie kopiowana w tym
samym kierunku.
ghi
def
abc
(2)
ghi
abc
def
Ustawić oryginał.
NOTATKA: W menu System można również ustawić obracanie kopii
drugiej strony. (Patrz Ustawienie obracania drugiej strony kopii
dwustronnej na stronie 4-5.)
Wartość ustawiona w menu System zastąpi wartość ustawioną w czasie
wykonywania kopii.
2
Nacisnąć klawisz [2-sided], wybrać typ oryginału i wybrać
lub
3
4-4
,
, aby podświetlić odpowiednią opcję.
Wprowadzić liczbę zestawów kopii za pomocą klawiszy numerycznych.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Funkcje kopiarki
4
Nacisnąć klawisz [Start]. Kopiarka
rozpocznie skanowanie oryginału.
Scanning.
Po ustawieniu oryginału w opcjonalnym
Procesorze dokumentów kopiowanie
rozpocznie się automatycznie.
Gdy oryginał zostanie ustawiony na płycie i
Place next
skanowanie oryginału zakończy się,
original.
wyświetlony zostanie komunikat Place
next original. (Umieść kolejny
oryginał) i wyświetlacz kopii dwustronnej
miga. Gdy tak się stanie, należy wykonać następującą procedurę.
5
Wymienić pierwszy oryginał na kolejny i nacisnąć klawisz [Start].
Kopiarka rozpocznie skanowanie oryginału.
6
Jeśli nie ma już oryginałów do skanowania, nacisnąć klawisz [2-sided]
lub klawisz [OK]. Kopiarka rozpocznie kopiowanie.
Ustawienie obracania drugiej strony kopii dwustronnej
Należy wykonać poniższą procedurę, aby zmienić ustawienie obracania
drugiej strony w przypadku wykonywania kopii dwustronnych.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1
Naciskać klawisz [2-sided] przez 3
sekundy. Zostanie wyświetlone menu
System dla ustawienia drugiej strony kopii
dwustronnych.
2
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję Rotation On (Obracanie
włączone), jeśli druga strona ma być obrócona lub opcję Rotation Off
(Obracanie wyłączone), jeśli nie ma być obrócona.
3
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz zamiga i kopiarka wróci do stanu,
w którym będzie można kontynuować kopiowanie.
42.Duplex 2nd
Rotation On
4-5
Funkcje kopiarki
Tryby kopii rozdzielonej
Kopia rozdzielona oryginałów książkowych
Kopiowanie książek, czasopism
itp. z dwoma sąsiadującymi
stronami oryginału na
oddzielnych arkuszach papieru.
Oryginał
1
Kopia
2
2
1
NOTATKA:
[Specyfikacja wersji calowej]
Rozmiary oryginałów, których można użyć to Ledger i Letter. Rozmiary
papieru, których można użyć to Letter. Rozmiary oryginałów A3, B4, A4R,
B5R i A5R mogą być również użyte, gdy ustawiony jest rozmiar
niestandardowy.
Rozmiar papieru może być zmieniony, a współczynnik powiększenia
dopasowany do rozmiaru papieru.
[Specyfikacja wersji metrycznej]
Rozmiary oryginałów, których można użyć to A3, B4, A4R, B5R i A5R.
Rozmiary papieru, których można użyć to A4 i B5. Rozmiary Ledger i
Letter mogą być również użyte, gdy ustawiony jest rozmiar
niestandardowy.
Rozmiar papieru może być zmieniony, a współczynnik powiększenia
dopasowany do rozmiaru papieru.
Kopia dzielona z oryginałów dwustronnych
Oryginał jest kopiowany
oddzielnie, jako strony
pojedyncze.
Oryginał
1
Kopia
1
2
2
4-6
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Funkcje kopiarki
1
Ustawić oryginał.
2
Nacisnąć klawisz [Split] (Dzielenie), wybrać typ oryginału i wybrać
3
Nacisnąć klawisz [Start]. Kopiarka rozpocznie kopiowanie.
lub
, aby podświetlić odpowiednią opcję.
W przypadku ustawienia sortowania kopii należy przejść do kroku 4.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
4
Wymienić pierwszy oryginał na kolejny i nacisnąć klawisz [Start].
Kopiarka rozpocznie skanowanie oryginału.
5
Jeśli nie ma już oryginałów do skanowania, nacisnąć klawisz [OK].
Kopiarka rozpocznie kopiowanie.
4-7
Funkcje kopiarki
Umieszczanie marginesu na kopiach
Margines standardowy
[Specyfikacja wersji calowej]
Pozycja obrazu oryginału jest
przesuwana do kopiowania
i tworzony jest margines o
szerokości 0,13/0,25/0,38/
0,50/0,63/0,75 (")
(w odstępach 1/8 cala).
Oryginał
Kopia
[Specyfikacja wersji
metrycznej]
Pozycja obrazu oryginału jest
przesuwana do kopiowania i
tworzony jest margines o
szerokości od 1 do 18 mm
(w odstępach co 1 mm).
NOTATKA: Jeśli szerokość lewego marginesu oprawy zostanie
ustawiona podczas wybierania kopiowania dwustronnego, prawy
margines oprawy zostanie ustawiony automatycznie dla drugiej
strony przy wybieraniu obracania kopii dwustronnej w przypadku
wykonywania obrotu.
1
Ustawić oryginał.
.
WAŻNE: Umieścić oryginał tak, aby strona, na której ma być ustawione
przesunięcie marginesu, znajdowała się po prawej stronie (lub po lewej
stronie w przypadku opcjonalnego Procesora dokumentów) i sprawdzić
jego pozycję po ustawieniu. Jeśli oryginał jest umieszczony w niewłaściwą
stronę, margines oprawy nie zostanie utworzony w wybranej pozycji.
NOTATKA: Margines oprawy można również ustawić w menu System.
(Patrz Ustawianie marginesu na stronie 4-9.)
Wartość ustawiona w menu System zastąpi wartość ustawioną w czasie
wykonywania kopii.
4-8
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Funkcje kopiarki
2
Nacisnąć klawisz [Margin] (Margines). Zapali się wskaźnik Margin
(Margines).
3
Nacisnąć klawisz [Start]. Kopiarka rozpocznie kopiowanie.
Ustawianie marginesu
Należy użyć poniższej procedury, aby zmienić margines.
1
Naciskać klawisz [Margin] (Margines)
przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlone
menu System dla opcji Margin (Margines).
2
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać rozmiar marginesu oprawy.
43.Stitch Width
1mm
[Specyfikacja wersji calowej]
0,13/0,25/0,38/0,50/0,63/0,75("): zakres, w jakim można ustawić
margines.
[Specyfikacja wersji metrycznej]
Można ustawić margines o szerokości od 1 do 18 (mm).
3
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz zamiga i kopiarka wróci do stanu,
w którym będzie można kontynuować kopiowanie.
4-9
Funkcje kopiarki
Wykonywanie kopii z wybielaniem brzegów
Usuwanie skaz z krawędzi kopii (tryb wybielania kartki)
[Specyfikacja wersji calowej]
Tej funkcji należy użyć do
usuwania cieni znajdujących się
wokół arkuszy oryginałów
podczas kopiowania. Wybrać, na
jakiej szerokości krawędź ma być
wymazana, spośród wartości
0,13/0,25/0,38/0,50/0,63/0,75 (").
((A) na ilustracji to szerokość
krawędzi).
Oryginał
Kopia
(A)
(A)
[Specyfikacja wersji metrycznej]
Tej funkcji należy użyć do usuwania cieni znajdujących się wokół arkuszy
oryginałów podczas kopiowania. Wybrać, na jakiej szerokości ma być
wymazana krawędź, z zakresu od 1 do 18 (mm). ((A) na ilustracji to
szerokość krawędzi).
Usuwanie skaz z krawędzi i środka kopii wykonanych z książek (tryb
wymazywania z książki)
[Specyfikacja wersji calowej]
Opcji tej należy użyć, aby
wyczyścić kopie grubych książek.
Wybrać szerokość krawędzi
zewnętrznej spośród wartości
0,13/0,25/0,38/0,50/0,63/0,75 (").
Środkowa krawędź będzie dwa
razy szersza niż zewnętrzna; ((A)
na ilustracji to szerokość krawędzi
zewnętrznej, a (B) to szerokość
krawędzi środkowej).
Oryginał
(A)
(B)
Kopia
(A)
[Specyfikacja wersji metrycznej]
Opcji tej należy użyć, aby wyczyścić kopie grubych książek. Wybrać
szerokość krawędzi zewnętrznej z zakresu od 1 do 18 (mm). Środkowa
krawędź będzie dwa razy szersza niż zewnętrzna; ((A) na ilustracji to
szerokość krawędzi zewnętrznej, a (B) to szerokość krawędzi środkowej).
NOTATKA: Jako rozmiarów oryginału można użyć tylko rozmiarów
standardowych.
4-10
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Funkcje kopiarki
1
Ustawić oryginał.
NOTATKA: Szerokość krawędzi można również ustawić w menu
System. (Patrz Ustawianie szerokości krawędzi na stronie 4-11.)
Wartość ustawiona w menu System zastąpi wartość ustawioną w
czasie wykonywania kopii.
2
Nacisnąć klawisz [Border Erase] (Wybielanie krawędzi), a następnie
wybrać, jaki typ wymazywania krawędzi ma być wykonany, aby
podświetlić wskaźnik
3
lub
.
Nacisnąć klawisz [Start]. Kopiarka rozpocznie kopiowanie.
Ustawianie szerokości krawędzi
Należy użyć poniższej procedury, aby zmienić szerokość krawędzi.
1
Naciskać klawisz [Border Erase]
(Wybielanie krawędzi) przez 3 sekundy.
Zostanie wyświetlone menu System dla
opcji Border Width.
2
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać szerokość krawędzi.
44.Border Erase
1mm
[Specyfikacja wersji calowej]
Wybrać spośród wartości 0,13 ("), 0,25 ("), 0,38 ("), 0,50 ("), 0,63 (")
oraz 0,75 (").
[Specyfikacja wersji metrycznej]
Wybrać spośród wartości od 1 do 18 (mm).
3
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz zacznie migać i kopiarka wróci do
stanu, w którym będzie można kontynuować kopiowanie.
4-11
Funkcje kopiarki
Kopiowanie dwóch lub czterech oryginałów na jednej stronie
Rozmiar dwóch lub czterech stron
oryginałów można zmienić i
kopiować razem na jednym
arkuszu. Ponadto krawędzie
każdego oryginału mogą być
rozdzielone ciągłą lub
kropkowaną linią.
2
1
1
2
NOTATKA: W przypadku tej funkcji można użyć tylko standardowych
rozmiarów papieru i oryginałów.
2w1
Dwie strony oryginałów można
kopiować na jednej. W
przypadku użycia tej funkcji z
funkcją kopiowania
dwustronnego, cztery strony
oryginałów można kopiować na
obu stronach pojedynczego
arkusza.
(Umieszczając oryginały na
płycie, należy postępować
zgodnie z kolejnością pokazaną
na ilustracjach 1 → 2).
Oryginał
Kopia
Kierunki ustawiania oryginału i wykonanej kopii są następujące.
4-12
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Funkcje kopiarki
Gdy na płycie ustawiany jest oryginał
Kierunek ustawiania oryginału
Ukończony
produkt
1
1
1
1
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
4-13
Funkcje kopiarki
Gdy oryginał jest ustawiony na Procesorze dokumentów
Kierunek ustawiania oryginału
Ukończony
produkt
4-14
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Funkcje kopiarki
4w1
Cztery strony oryginałów można
kopiować na jednej. W
przypadku użycia tej funkcji z
funkcją kopiowania
dwustronnego, osiem stron
oryginałów można kopiować na
obu stronach pojedynczego
arkusza.
(Umieszczając oryginały na
płycie, należy postępować
zgodnie z kolejnością pokazaną
na ilustracjach 1 → 2 → 3 → 4).
Oryginał
Kopia
1
2
3
4
1
3
2
4
4
3
2
1
Orientacja pionowa
4
3
2
1
1
2
3
4
1
3
2
4
Orientacja pozioma
Kierunki ustawiania oryginału i wykonanej kopii są następujące.
Gdy na płycie ustawiany jest oryginał
Kierunek ustawiania oryginału
Ukończony
produkt
1
11
1
1
1
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
4-15
Funkcje kopiarki
Gdy oryginał jest ustawiony na Procesorze dokumentów
Kierunek ustawiania oryginału
Ukończony
produkt
11
1
1
1
Ustawić oryginał.
NOTATKA: Ustawienie układu 4 w 1 (patrz Porządek układu 4 w 1 na
stronie 4-17) i ustawienie linii krawędzi podczas korzystania z trybu
łączenia (patrz Ustawianie linii krawędzi trybu łączenia na stronie 4-18)
może być również wykonane w menu System.
Wartość ustawiona w menu System zastąpi wartość ustawioną w czasie
wykonywania kopii.
2
Nacisnąć klawisz [Combine], aby podświetlić wskaźnik
lub
.
3
Wprowadzić liczbę zestawów kopii za pomocą klawiszy numerycznych.
4
Nacisnąć klawisz [Start]. Kopiarka
rozpocznie odczytywanie oryginału.
Scanning.
Po ustawieniu oryginału w opcjonalnym
Procesorze dokumentów kopiowanie
rozpocznie się automatycznie.
4-16
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Funkcje kopiarki
Gdy oryginał zostanie ustawiony na płycie i
Place next
skanowanie oryginału zakończy się,
original.
wyświetlony zostanie komunikat Place
next original. (Umieść kolejny
oryginał) i wyświetlacz łączenia zacznie
migać. Gdy tak się stanie, należy wykonać następującą procedurę.
5
Wymienić pierwszy oryginał na kolejny i nacisnąć klawisz [Start]. Kopiarka
odczyta oryginał.
6
Jeśli nie ma już oryginałów do skanowania, nacisnąć klawisz [Combine]
lub [OK]. Kopiarka rozpocznie kopiowanie.
Porządek układu 4 w 1
Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby zmienić kolejność,
w jakiej strony są układane na kopiowanej stronie w przypadku kopii 4 w 1.
1
Naciskać klawisz [Combine] przez 3
sekundy. Zostanie wyświetlone menu
System.
2
Potwierdzić, że wyświetlana jest opcja 45.4 in 1 Layout, a następnie
nacisnąć klawisz [OK].
3
Nacisnąć klawisz U lub V
i wybrać układ.
45.4 in 1 Layout
Portrait 1
Pionowa
Portrait 11
Pionowa
Portrait 22
1 2
1 3
3 4
2 4
Pozioma 1 1
Landscape
1
3
4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2
4
Pozioma
2 2
Landscape
1
2
3
4
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz zacznie migać i rozpocznie się
kopiowanie.
4-17
Funkcje kopiarki
Ustawianie linii krawędzi trybu łączenia
Należy użyć poniższej procedury, aby zmienić linie krawędzi trybu
łączeniu.
1
Naciskać klawisz [Combine] przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlone
menu System.
2
Nacisnąć klawisz U, aby wyświetlić
46.Combine Border.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać typ linii krawędzi.
System Menu:
46.Combine Border
Off
Solid
Dotted
5
4-18
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz zacznie migać i kopiarka wróci do
stanu, w którym będzie można kontynuować kopiowanie.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Funkcje kopiarki
Automatyczne sortowanie zestawów kopii
Możliwe jest sortowanie szeregu
zestawów kopii potrzebnych z
wielu arkuszy oryginałów.
NOTATKA: W menu System
można określić, czy sortowanie
ma być wykonywane podczas
zmiany kierunku każdego
zestawu w czasie sortowania.
(Patrz Ustawienie sortowania z
obracaniem na stronie 5-20.)
Bez sortowania
Kopia
1
1
1
Oryginał
2
2
2
3
2
1
3
3
3
Sortowanie
Oryginał
3
2
1
Kopia
3
2
1
3
2
1
3
2
1
1
Ustawić oryginał.
NOTATKA: Gdy oryginał ustawiany jest w opcjonalnym Procesorze
dokumentów, wskaźnik Collate zapali się i ustawione zostanie sortowanie
kopii. W takim wypadku należy przejść do kroku 3.
2
Nacisnąć klawisz [Collate].
3
Wprowadzić liczbę zestawów kopii za pomocą klawiszy numerycznych.
4
Nacisnąć klawisz [Start]. Kopiarka
rozpocznie odczytywanie oryginału.
Scanning.
Po ustawieniu oryginału w opcjonalnym
Procesorze dokumentów kopiowanie
rozpocznie się automatycznie.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
4-19
Funkcje kopiarki
Gdy oryginał zostanie ustawiony na płycie i
skanowanie oryginału zakończy się,
wyświetlony zostanie komunikat Place
next original. (Umieść kolejny
oryginał) i wyświetlacz sortowania zacznie
migać. Gdy tak się stanie, należy wykonać
następującą procedurę.
4-20
Place next
original.
5
Wymienić pierwszy oryginał na kolejny i nacisnąć klawisz [Start].
Kopiarka odczyta oryginał.
6
Jeśli nie ma już oryginałów do skanowania, nacisnąć klawisz [Collate]
lub [OK]. Kopiarka rozpocznie kopiowanie.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Funkcje kopiarki
Oszczędzanie zużycia toneru
Ustawienie EcoPrint powoduje zmniejszenie ilości używanego toneru.
Tego ustawienia należy użyć do wykonywania kopii testowych w
przypadku, gdy nie jest wymagana wysoka jakość wydruku. Aby
uzyskać instrukcje na temat włączania i wyłączania funkcji EcoPrint
w menu System, patrz EcoPrint na stronie 5-10.
Obraz będzie nieco jaśniejszy.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
EcoPrint
Nie ustawiona
1
Ustawić oryginał.
2
Nacisnąć klawisz [EcoPrint].
3
Nacisnąć klawisz [Start]. Kopiarka rozpocznie kopiowanie.
EcoPrint
Ustawiona
4-21
Funkcje kopiarki
Funkcja programowania
Często używane ustawienia kopiowania można zapisać, a następnie
przywołać, naciskając klawisz [Program]. Zapisać można nawet
typy kopii.
Zapisywanie programu
1
Ustawić tryb kopiowania, który ma być zapisany.
2
Naciskać klawisz [Program] przez 3 sekundy.
3
Wprowadzić numer programu (od 0 do 9) za pomocą klawiszy
numerycznych i naciskać klawisz [Program] przez 3 sekundy.
Wyświetlacz z wprowadzoną liczbą zamiga dwukrotnie i program
zostanie zapisany.
NOTATKA: Jeśli zostanie wprowadzony taki sam numer, jak numer
programu już zapisanego, poprzedni program zostanie nadpisany.
Używanie zaprogramowanych ustawień do wykonywania kopii
4-22
1
Nacisnąć klawisz [Program].
2
Nacisnąć klawisz U lub V, wybrać numer programu, który ma zostać
użyty, a następnie nacisnąć klawisz [OK]. Wprowadzić można również
za pomocą klawiszy numerycznych.
3
Ustawić oryginał i nacisnąć klawisz [Start]. Kopia zostanie wykonana
przy użyciu ustawionego programu.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5 Ustawienie systemowe
Niniejszy rozdział opisuje rozmaite ustawienia konfiguracyjne
kopiarki, które można wykonać za pomocą menu na panelu
operacyjnym.
•
•
•
•
•
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Menu System ............................................................... 5-2
Elementy menu System ............................................... 5-2
Procedury operacji menu System ................................ 5-7
Procedura zmiany ustawienia domyślnego .................. 5-8
Sprawdzanie licznika kopii ......................................... 5-25
5-1
Ustawienie systemowe
Menu System
Kopiarka wejdzie do menu System po zakończeniu nagrzewania lub
po naciśnięciu klawisza [Reset]. Ustawienia kopiarki automatycznie
wybierane w menu System nazywane są ustawieniami domyślnymi.
Można je dowolnie zmienić na odpowiadające wykorzystaniu kopiarki.
Elementy menu System
Dostępne są następujące elementy menu System.
Ustawienia należy odpowiednio zmienić, aby najefektywniej skorzystać
z kopiarki. Domyślne ustawienia fabryczne oznaczone są gwiazdką (*).
Elementy
menu System
5-2
Opis
Dostępne ustawienia
Strona
odniesienia
01.Copy Status
Drukuje zawartość ustawień domyślnych.
---
5-8
02.Language
Ustawia język wyświetlacza komunikatów.
[Specyfikacja wersji calowej]
English*
Francais
Español
Japanese
Portugues
[Specyfikacja wersji metrycznej]
English*
Deutsch
Francais
Español
Italiano
Русский
5-9
03.Image Quality
Ustawia jakość obrazu manuskryptu, która
zostanie wybrana po włączeniu kopiarki.
Text + Ph Dens.*
Photo Density
Text Density
5-9
04.Initial Dens.
Ustawia ekspozycję kopii w czasie
uruchomienia kopiarki na Manual (Ręczna) lub
Automatic (Automatyczna).
Nic nie będzie wyświetlane, jeśli opcja Photo
Density została wybrana w ustawieniu 03.Image
Quality.
Manual*
Auto
5-10
05.EcoPrint
Wybiera początkową wartość trybu EcoPrint po
włączeniu zasilania. Wartość początkową trybu
Eco można włączyć (Enable). W przypadku
użycia trybu EcoPrint ekspozycja będzie
jaśniejsza i zmniejszy się zużycie toneru.
On: Enabled
Off: Disabled*
5-10
06.Density steps
Zmienia liczbę kroków korekty ekspozycji kopii.
0.5 — To ustawienie umożliwia jeszcze
dokładniejszą korektę ekspozycji.
1 Step*
0.5 Step
5-10
07.Auto Density
Koryguje całkowitą ekspozycję kopii w
przypadku użycia trybu automatycznej
ekspozycji.
od 1 (najjaśniejsze) do 7
(najciemniejsze) (*4)
5-11
08.Text+Ph Dens.
Koryguje środkową wartość ekspozycji dla
ręcznej ekspozycji kopiarki (Tekst i Zdjęcia).
od 1 (najjaśniejsze) do 7
(najciemniejsze) (*4)
5-11
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ustawienie systemowe
Elementy
menu System
Opis
Dostępne ustawienia
Strona
odniesienia
09.Photo Density
Koryguje środkową wartość ekspozycji dla
ręcznej ekspozycji kopiarki (Zdjęcie).
od 1 (najjaśniejsze) do 7
(najciemniejsze) (*4)
5-11
10.Text Density
Koryguje środkową wartość ekspozycji dla
ręcznej ekspozycji kopiarki (Tekst).
od 1 (najjaśniejsze) do 7
(najciemniejsze) (*4)
5-12
11.ReduceStreaks
Można zmniejszyć widoczność czarnych pasów,
jeśli pojawiają się w przypadku użycia
Procesora dokumentów.
Off*
Weak
Strong
5-12
12.OptimizePhoto
Ustawienie tej opcji na Error Diffusion
(Rozpraszanie błędów) podczas kopiowania
oryginałów zawierających tekst i zdjęcia oraz na
Dithering podczas kopiowania oryginałów
zawierających głównie zdjęcia da w rezultacie
przejrzystsze obrazy.
ErrorDiffusion*
Dither Matrix
5-13
13.OptimizBackgr
Kolor tła można rozjaśnić, jeśli po wykonaniu
kopiowania okaże się, że jest zbyt ciemne.
od 1 (najjaśniejsze) do 5
(najciemniejsze) (*3)
5-13
14.Initial Paper
Wybiera, czy kaseta z papierem tego samego
rozmiaru co rozmiar rękopisu zostanie
automatycznie wybrana, czy też będzie użyty
inny określony poziom kasety.
Auto*
Cassette
5-13
15.AutoSel Paper
Określa typ nośnika, gdy kopiarka
automatycznie wybiera papier.
Plain*
Transparency
Rough
Vellum
Labels
Recycled
Preprinted
Bond
Cardstock
Color (Colour)
Prepunched
Letterhead
Thick paper
Envelope
High Quality
Custom od 1 do 8
5-14
16.DefaultCasset
Wybiera kasetę, która automatycznie otrzyma
priorytet użycia.
Nie można ustawić ręcznego podawania
papieru w przypadku użycia funkcji
wybranej kasety.
Kasety od 2 do 4 będą wyświetlane, tylko
w przypadku zainstalowania opcjonalnego
podajnika papieru.
Cassette 1*
Cassette 2
Cassette 3
Cassette 4
5-14
17.AutoCassetSet
W przypadku, gdy papier w kasecie skończy się,
przełącza podawanie automatycznie na kasetę
zawierającą papier o tym samym rozmiarze/
orientacji i kopiowanie jest kontynuowane.
Ustawienie to będzie wyświetlane w przypadku
zainstalowania opcjonalnego podajnika papieru.
Disting. paper
Not disting.*
5-15
18.PriorAutoZoom
Określa, czy ma być używane automatyczne
powiększanie (procent powiększenia/
pomniejszenia) po wybraniu kasety.
On: Enabled
Off: Disabled*
5-15
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5-3
Ustawienie systemowe
Elementy
menu System
19.Cassette1Size
20.Cassette2Size
21.Cassette3Size
22.Cassette4Size
23.MPTray Config
5-4
Strona
odniesienia
Opis
Dostępne ustawienia
Automatycznie wykrywa rozmiar papieru w
kasetach (od 1 do 4).
Gdy wykrywanie ma być wykonywane w calach,
należy wybrać opcję Auto Inch; gdy rozmiar
papieru ma być wykrywany w centymetrach
(kolumny AB), należy wybrać opcję Auto
Detect mm, a gdy ma być użyty rozmiar Oficio 2,
należy wybrać opcję Oficio 2.
Kasety 2, 3 i 4 będą wyświetlane tylko w
przypadku zainstalowania opcjonalnego
podajnika papieru.
Auto Detect mm (*Specyfikacja
wersji metrycznej)
Auto Inch (*Specyfikacja wersji
calowej)
Oficio 2
2-5
Ustawia rozmiar papieru, który jest podawany
ręcznie.
Rozmiar papieru
[Specyfikacja wersji calowej]
Universal size*
Ledger R
Legal R
Letter R
Letter
Statement R
OtherStandards
CustomizedSize
[Specyfikacja wersji
metrycznej]
Universal size*
A3 R
A4 R
A4
A5 R
B4 R
B5 R
Folio R
OtherStandards
CustomizedSize
Media Type
Plain*
Transparency
Preprinted
Labels
Bond
Recycled
Rough
Vellum
Letterhead
Colour
Prepunched
Envelope
Cardstock
Thick Paper
High Quality
Custom (od 1 do 8)
2-8
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ustawienie systemowe
Elementy
menu System
24.Custom Size 1
25.Custom Size 2
26.Casst1MedType
27.Casst2MedType
28.Casst3MedType
Opis
31.CustmMedType2
32.CustmMedType3
33.CustmMedType4
34.CustmMedType5
35.CustmMedType6
36.CustmMedType7
Strona
odniesienia
Ustawia rozmiar na rozmiar Custom
(niestandardowy) (od 1 do 2).
Umożliwia to ustawienie rozmiaru, którego nie
ma na panelu operacyjnym.
[Specyfikacja wersji calowej]
A3 R
A4 R
A4
A5 R
B4 R
B5R
B5
B6 R
A6 R
Hagaki
11 × 15" R
Folio R
Oficio 2
CustomizedSize
YYY × XXX (")
Kierunek Y: od 3,88 do 11,63"
Kierunek X: od 5,88 do 17"
[Specyfikacja wersji metrycznej]
B5 R
B6 R*
A6 R
Cardstock
Ledgr R
Legal R
Letter R
Letter
Statement R
Oficio 2
11 × 15" R
CustomizedSize
YYY × XXX (mm)
Kierunek Y od 98 do 297mm
Kierunek X: od 148 do 432mm
5-16
Określa typ nośnika w kasetach (od 1 do 4).
Kasety 2, 3 i 4 będą wyświetlane tylko w
przypadku zainstalowania opcjonalnego
podajnika papieru.
Plain*
Recycled
Preprinted
Bond
Rough
Color (Colour)
Letterhead
Prepunched
High Quality
Custom od 1 do 8
5-17
Ustawia gramaturę papieru i kopiowanie
dwustronne na papier niestandardowy. Opcja
kopiowania dwustronnego będzie wyświetlana,
tylko gdy zainstalowany jest opcjonalny Zespół
dupleksu.
Paper weights
Extra Heavy
Heavy 3
Heavy 2
Heavy 1
Normal 3
Normal 2*
Normal 1
Light (Vellum)
2-sided copying
On: Enabled*
Off: Disabled
5-17
29.Casst4MedType
30.CustmMedType1
Dostępne ustawienia
37.CustmMedType8
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5-5
Ustawienie systemowe
Elementy
menu System
5-6
Opis
Dostępne ustawienia
Strona
odniesienia
38.Hagaki/A6RDet
Wybiera rozmiar papieru podczas kopiowania
oryginalnego dokumentu o rozmiarze
niestandardowym.
Hagaki
A6 R*
5-18
39.B4R/Folio Det
Wybiera rozmiar papieru podczas kopiowania
oryginalnego dokumentu o rozmiarze
niestandardowym.
B4 R
Folio R*
5-18
40.11x15" Detect
Gdy rozmiar dokumentu oryginalnego jest
ustawiony na 11 x 15", oryginalny dokument
jest automatycznie powiększany.
On
Off*
5-18
41.Copy Limit
Ogranicza liczbę kopii lub zestawów kopii, które
można wykonać jednorazowo.
od 1 do 999 (*999)
5-19
42.Duplex 2nd
Obraca papier o 180 stopni i kopiuje, gdy obie
strony papieru mają być kopiowane.
Ustawienie to nie będzie wyświetlane, jeśli
opcjonalny Zespół dupleksu nie będzie
zainstalowany.
Rotation On
Rotation Off*
4-5
43.Stitch Width
Ustawia początkową wartość na Binding Margin
(Margines łączenia).
[Specyfikacja wersji calowej]
0.13/0.25/0.38/0.50/0.63/0.75
(") (*0.25)
[Specyfikacja wersji metrycznej]
od 1 do 18 (mm) (*6)
4-9
44.Border Erase
Ustawia początkową wartość szerokości
krawędzi, która zostanie rozjaśniona w celu
usunięcia cieni z arkusza lub książki.
[Specyfikacja wersji calowej]
0.13/0.25/0.38/0.50/0.63/0.75
(") (*0.25)
[Specyfikacja wersji metrycznej]
od 1 do 18 (mm) (*6)
4-11
45.4 in 1 Layout
Ustawia układ dla kolejności, w jakiej oryginały
zostaną umieszczone w trybie układu 4 w 1.
Portrait 1*
Portrait 2
Landscape 1
Landscape 2
4-17
46.Combine Border
Wybiera typ linii krawędzi używanej w trybie
układu.
Off*
Solid
Dotted
4-18
47.Rotate/Offset
Ustawia kopiarkę tak, że każdy zestaw kopii jest
obracany i sortowany, gdy wykonywane jest
kopiowanie z sortowaniem.
On: Sortowanie z obracaniem
włączone
Off: Sortowanie z obracaniem
wyłączone*
5-20
48.Auto Rotation
Ustawia kopiowane dokumenty prostopadle do
siebie, umożliwiając łatwe rozdzielenie od siebie
zestawów.
On: Enabled*
Off: Disabled
5-20
49.Silent mode
Skraca czas pracy wewnętrznego silnika po
wykonaniu kopii. Ustawienia tego należy użyć w
przypadku, gdy dźwięk wydawany przez silnik
przeszkadza.
0, 5, 10, 15, 30 (sekund) (*10)
5-20
50.Auto Clear
Ustawia kopiarkę tak, aby automatyczne
czyszczenie było wykonywane po upływie
określonego czasu po wykonaniu kopii.
(Patrz Funkcja Auto Clear na stronie 1-6).
On: Enabled*
Off: Disabled
5-21
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ustawienie systemowe
Elementy
menu System
Opis
Dostępne ustawienia
Strona
odniesienia
51.Auto Sleep
Tryb Auto Sleep zostanie włączony po upływie
określonego czasu po wykonaniu ostatniej kopii
lub gdy nie zostały wykonane żadne operacje.
Jeśli funkcja Auto Sleep wpływa na operacje
kopiowania, należy ją wyłączyć. Przed
wyłączeniem funkcji Auto Sleep należy
spróbować wydłużyć czas przed zadziałaniem
funkcji Auto Sleep (czas przejścia w tryb
uśpienia).
On: Enabled*
Off: Disabled
5-21
52.AutoClearTime
Ustawia czas przed automatycznym
wykonaniem funkcji Auto Clear, gdy opcja
50.Auto Clear została ustawiona na On
(Włączona).
Opcja ta nie będzie wyświetlana, jeśli opcja
50.Auto Clear jest ustawiona na Off (Wyłączona).
od 10 do 270 (w jednostkach
10-sekundowych) (*90)
5-22
53.LowPower Time
Ustawia czas przed automatycznym
włączeniem trybu niskiego poboru mocy po
zakończeniu operacji kopiowania.
1, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120,
180, 240 (minut) (*15)
5-22
54.AutoSleepTime
Ustawia czas przed automatycznym
wykonaniem funkcji Auto Sleep, gdy opcja
51.Auto Sleep została ustawiona na On
(Włączona).
Opcja ta nie będzie wyświetlana, jeśli opcja
51.Auto Sleep jest ustawiona na Off (Wyłączona).
1, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120,
180, 240 (minut) (*30)
5-23
55.Alarm
Można ustawić uruchamianie alarmu
dźwiękowego w przypadku naciśnięcia klawisza
na panelu operacyjnym lub w przypadku
wystąpienia błędu.
On: Włączone
(alarm jest generowany)*
Off: Wyłączone
(brak alarmu)
5-23
56.CoverageRepo
Drukuje raport pokazujący liczbę wykonanych
kopii oraz średnią ilość zużytego toneru
(współczynnik zaczernienia w %) dla każdego
rozmiaru papieru.
---
5-24
Procedury operacji menu System
Aby pracować z menu System, należy wykonać procedury wymienione
poniżej.
1
Naciskać klawisz [Exposure Adjustment]
(Korekta ekspozycji) po obu stronach
przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlone
System Menu.
2
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać pozycje menu System.
System Menu:
00.Setting done
NOTATKA: Każda z pozycji menu System może być wybrana przez
naciśnięcie klawiszy numerycznych.
Aby uzyskać informacje na ten temat, patrz "Procedura zmiany
ustawienia domyślnego".
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5-7
Ustawienie systemowe
3
Po wykonaniu każdej operacji nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 00.Setting done.
NOTATKA: Wyświetlacz komunikatów powróci do stanu Ready to
Copy. (Gotowa do kopiowania) po naciśnięciu klawisza [Reset].
Ustawienie można anulować, naciskając klawisz [Stop/Clear].
4
Nacisnąć klawisz [OK].
Procedura zmiany ustawienia domyślnego
Poniżej opisano procedurę zmiany każdej pozycji menu System.
Raport stanu użytkownika
Drukuje listę wartości ustawionych w pozycjach menu System.
NOTATKA: Należy upewnić się, że papier o rozmiarze Letter/A4 jest
załadowany do kasety.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 01.Copy Status.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję Yes (Tak).
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Raport zostanie wydrukowany.
Przykład: Raport
stanu użytkownika
System Menu:
01.Copy Status
USER COPY SETTING LIST
F00 : [ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] ==========
F01 : [ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] ==========
F02 : [ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] =======
5-8
F03 : [
=======
] ==========
F04 : [
=====
] ==========
F05 : [
====
] =======
F07 : [
======
] ==========
F08 : [
======
] ==========
F09 : [
=
] ==========
F10 : [
=
] ========
F11 : [
=
F12 : [
=
] ==========
] ========
F13 : [
======
] ==========
F14 : [
======
] ==========
F15 : [
======
] ==========
F16 : [
=====
] ==========
F17 : [
====
] =========
F18 : [
======
] ==========
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ustawienie systemowe
Język komunikatów
Język komunikatów można wybrać, wykonując procedurę opisaną poniżej.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 02.Language.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V. Wyświetlacz przechodzi przez dostępne opcje
w następującej kolejności:
System Menu:
02.Language
Specyfikacja wersji
metrycznej
Specyfikacja wersji calowej
English
English
Francais
Deutsch
Español
Francais
Japanese
Español
Portugues
Italiano
Русский
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
Jakość obrazu oryginału
Ustawia jakość obrazu oryginału, która zostanie wybrana po włączeniu
kopiarki.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 03.Image Quality.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję Text+Ph Dens, Photo
Density lub Text Density.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
03.Image Quality
5-9
Ustawienie systemowe
Gęstość początkowa
Ustawia gęstość kopii w czasie uruchomienia kopiarki na Manual (Ręczna)
lub Automatic (Automatyczna).
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 04.Initial Dens.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję Manual (Ręcznie) lub Auto
(Automatycznie).
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
04.Initial Dens.
EcoPrint
Wybiera początkową wartość trybu EcoPrint po włączeniu zasilania.
Wartość początkową trybu EcoPrint można włączyć (Enable).
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 05.EcoPrint.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Gdy tryb EcoPrint ma być używany od początku, należy nacisnąć
klawisz V i wybrać opcję On (Włączone).
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
05.EcoPrint
Kroki ekspozycji
Zmienia liczbę kroków ekspozycji kopii.
5-10
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 06.Density steps.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję 1 Step lub 0.5 Step.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
06.Density steps
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ustawienie systemowe
Korekta automatycznej ekspozycji
Koryguje całkowitą ekspozycję kopii w przypadku użycia trybu
automatycznej ekspozycji.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 07.Auto Density.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać ekspozycję spośród wartości
od 1 do 7.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
07.Auto Density
Korekta ekspozycji trybu Tekst + Zdjęcie
Koryguje środkową wartość ekspozycji dla kopii oryginału zawierającego
tekst i zdjęcia.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 08.Text+Ph Dens.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać ekspozycję spośród wartości
od 1 do 7.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
08.Text+Ph Dens.
Korekta ekspozycji zdjęć
Koryguje środkową wartość ekspozycji dla kopii oryginału zawierającego
zdjęcia.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 09.Photo Density.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
System Menu:
09.Photo Density
5-11
Ustawienie systemowe
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać ekspozycję spośród wartości
od 1 do 7.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
Korekta ekspozycji tekstu
Koryguje środkową wartość ekspozycji dla kopii oryginału
zawierającego tekst.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 10.Text Density.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać ekspozycję spośród wartości
od 1 do 7.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
10.Text Density
Przetwarzanie w celu redukcji czarnych linii
Można zmniejszyć widoczność czarnych linii, jeśli pojawiają się w
przypadku użycia opcjonalnego Procesora dokumentów. Użycie
przetwarzania w celu redukcji czarnych linii zmniejsza jakość reprodukcji
małych znaków, więc zaleca się, aby kopiarka była normalnie używana z
ustawieniem fabrycznym.
NOTATKA: Jeśli jako tryb jakości obrazu został wybrany tryb zdjęć,
nie można użyć przetwarzania w celu redukcji czarnych linii.
5-12
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 11.ReduceStreaks.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję Off, Weak lub Strong.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
11.ReduceStreaks
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ustawienie systemowe
Przetwarzanie zdjęć
Wybrać metodę przetwarzania oryginałów zawierających zdjęcia.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 12.OptimizePhoto.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję ErrorDiffusion lub
Dither Matrix.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
12.OptimizePhoto
Korekta tła
Tło można rozjaśnić, jeśli po wykonaniu kopiowania okaże się, że jest zbyt
ciemne.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 13.OptimizBackgr.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać ekspozycję koloru tła spośród wartości
od 1 do 5.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
13.OptimizBackgr
Wybór kasety
Określa, czy kaseta z papierem tego samego rozmiaru co rozmiar oryginału
zostanie automatycznie wybrana, czy też będzie użyty wybrany poziom
kasety (stały).
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 14.Initial Paper.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję Auto lub Cassette.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
14.Initial Paper
5-13
Ustawienie systemowe
Wybór typów nośnika dla automatycznego wyboru papieru
Określa typ nośnika, gdy kopiarka automatycznie wybiera papier do
kopiowania zgodnie z rozmiarem oryginału. Typ nośnika można wybrać
spośród następujących typów obsługiwanego papieru.
Zwykły, folia, szorstki, etykiety, kalka, etykiety, ekologiczny, zadrukowany,
grubszy, karton, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, gruby, koperta,
wysokiej jakości, niestandardowy od 1 do 8
Gdy wybrany jest papier Plain (Zwykły), jak w następującym przykładzie,
przed rozpoczęciem kopiowania kopiarka szuka kasety lub tacy
wielofunkcyjnej, w której załadowany jest papier odpowiedniego
typu (zwykły) i rozmiaru (rozmiar oryginału).
NOTATKA: Aby przypisać typ nośnika do kasety zgodnie z typem
załadowanego nośnika, patrz Wybór typu nośnika (Kasety od 1 do 4) na
stronie 5-17.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 15.AutoSel Paper.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać żądany typ nośnika.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
15.AutoSel Paper
Wybrana kaseta
Gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru, automatycznie
wybranej kasecie zostanie przyznany priorytet. Nie można ustawić
ręcznego podawania papieru w przypadku użycia funkcji wybranej kasety.
5-14
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 16.DefaultCasset.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać, której kasecie zostanie przyznany
priorytet.
System Menu:
16.DefaultCasset
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ustawienie systemowe
NOTATKA: Zakres wyboru będzie różnić się w zależności od liczby
zainstalowanych kaset.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
Automatyczne przełączanie kasety
Gdy zainstalowany został opcjonalny podajnik papieru, należy określić,
czy ma być użyta funkcja automatycznego przełączania kasety.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 17.AutoCassetSet.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję Disting. paper, jeśli funkcja
automatycznego przełączania kasety ma być używana, oraz opcję Not
dist. paper, jeśli nie ma być używana.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
17.AutoCassetSet
Automatyczne skalowanie
Określa, czy ma być używane automatyczne skalowanie (procent
powiększenia/pomniejszenia), po wybraniu kasety z papierem.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 18.PriorAutoZoom.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję On (Włączona), jeśli funkcja
automatycznego skalowania ma być używana, oraz Off (Wyłączona),
jeśli kopie mają być wykonywane w proporcjach 1:1.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
18.PriorAutoZoom
5-15
Ustawienie systemowe
Wprowadzanie rozmiarów niestandardowych
Rozmiary, które nie są wyświetlane na panelu operacyjnym, są
zarejestrowane jako rozmiary niestandardowe.
Jako przykład przedstawiono tu ustawienie Custom Size 1. Aby ustawić
rozmiar Custom Size 2, należy w menu System wybrać opcję 25.Custom
Size 2, a następnie wprowadzić te same ustawienia.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 24.Custom Size1.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać rozmiar. Wyświetlane rozmiary
papieru są podane w poniższej tabeli. W przypadku wyboru rozmiarów
nieregularnych, należy wykonać następującą procedurę. W przypadku
wyboru innych rozmiarów należy przejść do kroku 9.
Specyfikacja wersji calowej
System Menu:
24.Custom Size 1
Specyfikacja wersji metrycznej
A3 R
B5 R
A4 R
B6 R
A4
A6 R
A5 R
Cardstock
A6 R
Ledger R
B4 R
Legal R
B5 R
Letter R
B5
Letter
B6 R
Statement R
11×15" R
Oficio 2
Folio R
11×15" R
Cardstock
CustomizedSize
CustomizedSize
5-16
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Szerokość można wprowadzić po drugim
mignięciu.
6
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać
długość. Od 98 do 297 (mm): Zakres
możliwych ustawień.
Non-std size L
297 mm
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ustawienie systemowe
7
Nacisnąć klawisz [OK]. Szerokość można wprowadzić po drugim
mignięciu.
8
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać
szerokość. Od 148 do 432 (mm): Zakres
możliwych ustawień.
9
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
Non-std size W
148 mm
Wybór typu nośnika (Kasety od 1 do 4)
Określa typ nośnika w kasecie od 1 do 4. Te kasety obsługują następujące
typy nośników.
Zwykły, zadrukowany, czerpany, ekologiczny, szorstki, z nagłówkiem,
kolorowy, dziurkowany, wysokiej jakości i niestandardowy od 1 do 8
Ustawienie Cassette 1 zostało pokazane dla przykładu; należy wybrać
opcję 27.Casst2MedType, 28.Casst3MedType i 29.Casst4MedType
w menu System przed wybraniem odpowiednio kasety 2, 3 i 4
(opcjonalnej).
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 26.Casst1MedType.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać żądany typ nośnika.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
26.Casst1MedType
Określanie gramatury papieru i kopiowania dwustronnego dla papieru
niestandardowego
Przypisuje jedną z następujących gramatur papieru do papieru
niestandardowego. Można również określić, czy kopiowanie dwustronne
jest dozwolone dla papieru niestandardowego. Można skonfigurować do
ośmiu rodzajów papieru niestandardowego.
Extra Heavy, Heavy3, Heavy2, Heavy1, Normal3, Normal2, Normal1 i
Light (Vellum)
Ustawienie Custom 1 jest tu pokazane dla przykładu; należy wybrać opcję
31.CustmMedType2, 32.CustmMedType3, 33.CustmMedType4,
34.CustmMedType5, 35.CustmMedType6, 36.CustmMedType7 i
37.CustmMedType8 w menu System przed wybraniem odpowiedniego
rodzaju papieru Custom 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5-17
Ustawienie systemowe
NOTATKA: Opcja kopiowania dwustronnego będzie wyświetlana, tylko
gdy zainstalowany jest opcjonalny Zespół dupleksu.
Należy zapoznać się z następującymi typami nośników i
gramaturami (g/m2)
•
•
•
•
•
•
•
•
Extra Heavy — arkusz OHP
Heavy 3 — od 171 g/m2 do 209 g/m2
Heavy 2 — od 136 g/m2 do 170 g/m2
Heavy 1 — od 106 g/m2 do 135 g/m2
Normal 3 — od 91 g/m2 do 105 g/m2
Normal 2 — od 76 g/m2 do 90 g/m2
Normal 1 — od 60 g/m2 do 75 g/m2
Light (Vellum) — od 60 g/m2 do 64 g/m2
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 30.CustmMedType1.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać żądany typ nośnika.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Gdy opcjonalny Zespół dupleksu nie jest
zainstalowany, wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
6
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję On (Włączona), jeśli ma być
użyte kopiowanie dwustronne oraz Off (Wyłączona), jeśli nie ma być
użyte.
7
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
30.CustmMedType1
Automatyczne wykrywanie oryginałów
Umożliwia wstępne określenie, jaki rozmiar papieru zostanie wybrany do
drukowani w przypadku kopiowania oryginału o niestandardowym
rozmiarze (patrz poniżej). Ta funkcja ma zastosowanie, gdy rozmiar
oryginału to Hagaki, A6R, B4R lub Folio. Menu również oferuje możliwość
określenia, czy rozmiar 11 x 15" jest rozpoznawany jako rozmiar
standardowy.
Ustawienie Hagaki lub A6R jest pokazane dla przykładu; należy wybrać
opcję 39.B4R/Folio Det i 40.11x15" Detect w menu System przed
wybraniem odpowiednio rozmiaru B4R i 11 x 15".
5-18
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ustawienie systemowe
NOTATKA: To ustawienie jest dostępne wyłącznie dla modeli
metrycznych.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 38.Hagaki/A6RDet.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wybrać rozmiar papieru.
System Menu:
38.Hagaki/A6RDet
Gdy rozmiar oryginalnego dokumentu to Hagaki lub A6R, należy wybrać
opcję Hagaki, aby kopiować na rozmiarze Hagaki lub opcję A6 R, aby
kopiować na rozmiarze A6R.
Gdy rozmiar oryginalnego dokumentu to B4R lub Folio, należy wybrać
opcję B4 R, aby kopiować na rozmiarze B4R lub opcję Folio R, aby
kopiować na rozmiarze Folio.
Gdy rozmiar oryginału to 11 x 15" (formularz komputerowy), można
określić, czy oryginalny dokument ma być automatycznie powiększany
do obecnie wybranego papieru (On (Włączona)) lub czy kopiarka ma
zatrzymać pracę i poprosić użytkownika o zbadanie rozmiaru oryginału
(Off (Wyłączona)).
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
Limit kopii
Ogranicza liczbę kopii lub zestawów kopii, które można wykonać
jednorazowo.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 41.Copy Limit.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i ustawić wartość limitu kopii (od 1 do 999).
Wartość limitu kopii można wprowadzić również za pomocą klawiszy
numerycznych.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
41.Copy Limit
5-19
Ustawienie systemowe
Ustawienie sortowania z obracaniem
Określić, czy ma być zmieniany kierunek każdego sortowanego zestawu
kopii w przypadku sortowania kopii.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 47.Rotate/Offset.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję On (Włączona), aby zmienić
kierunek każdego zestawu kopii i sortować go lub opcję Off (Wyłączona),
aby sortować w tym samym kierunku.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
47.Rotate/Offset
Wybór automatycznego obracania
Automatyczne obracania ustawia kopiowane dokumenty prostopadle
do siebie, umożliwiając łatwe rozdzielenie zestawów od siebie.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 48.Auto Rotation.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję On (Włączona), jeśli zestawy
kopiowanych dokumentów mają być obracane lub opcję Off (Wyłączona),
gdy obracanie nie ma być wykonane.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
48.Auto Rotation
Czas przejścia w tryb cichy
Skraca czas pracy wewnętrznego silnika po wykonaniu kopii. Ustawienia
tego należy użyć, jeśli dźwięk wydawany przez silnik przeszkadza.
5-20
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 49.Silent mode.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
System Menu:
49.Silent mode
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ustawienie systemowe
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać czas przejścia w Tryb cichy.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
Funkcja automatycznego czyszczenia
Określa, czy kopiarka ma automatycznie przechodzić w tryb Ready
to copy. (Gotowa do kopiowania) po zakończeniu kopiowania.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 50.Auto Clear.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję On (Włączona), jeśli przejście
do automatycznego czyszczenia ma być wykonane lub opcję Off
(Wyłączona), gdy nie ma być wykonane.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
50.Auto Clear
Ustawienie automatycznego uśpienia
Określa, czy automatyczne wejście w tryb uśpienia ma być wykonane
po zakończeniu kopiowania lub po zakończeniu wszystkich operacji.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 51.Auto Sleep.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję On (Włączona), jeśli przejście do
automatycznego uśpienia ma być wykonane lub opcję Off (Wyłączona),
gdy nie ma być wykonane.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
51.Auto Sleep
NOTATKA: Jeśli funkcja Auto Sleep wpływa na operacje kopiowania,
należy ją wyłączyć. Przed wyłączeniem funkcji Auto Sleep należy
spróbować wydłużyć czas przed zadziałaniem funkcji Auto Sleep.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5-21
Ustawienie systemowe
Czas automatycznego czyszczenia
Określa czas automatycznego przejścia kopiarki w tryb Ready to copy.
(Gotowa do kopiowania) po zakończeniu kopiowania.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 52.AutoClearTime.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać czasu od 10 do 270 (sekund).
System Menu:
52.AutoClearTime
NOTATKA: Czas należy ustawić na dłuższy, jeśli kopiarka jest często
używana oraz na krótszy, jeśli jest używana nieregularnie.
Ustawienie to można określić, gdy opcja Auto Clear zostało ustawiona
na On (Włączona). (Patrz Funkcja automatycznego czyszczenia na
stronie 5-21).
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
Czas przejścia w tryb niskiego poboru mocy
Ustawia czas, jaki upływa od momentu zakończenia operacji do
automatycznego włączenia trybu niskiego poboru mocy.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 53.LowPower Time.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać czas od 1 minuty do 240 minut.
System Menu:
53.LowPower Time
NOTATKA: Dostępne czasy to: 1, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 i
240 minut.
5
5-22
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ustawienie systemowe
Czas przejścia w tryb uśpienia
Ustawia czas do automatycznego przejścia w tryb uśpienia po wykonaniu
kopiowania lub zakończeniu wszystkich operacji.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7.)
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 54.AutoSleepTime.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać czas od 1 minuty do 240 minut.
System Menu:
54.AutoSleepTime
NOTATKA: Ustawienie to można wybrać, gdy dla opcji Auto Sleep
została wybrana wartość On (Włączona). (Patrz Ustawienie
automatycznego uśpienia na stronie 5-21.)
Czas, który można ustawić to 1, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 i 240
minut.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
Alarm
Można ustawić uruchamianie alarmu dźwiękowego w przypadku
naciśnięcia klawisza na panelu operacyjnym lub w przypadku wystąpienia
błędu.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7.)
2
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję
55.Alarm.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję On (Włączona), jeśli alarm ma
być wywoływany lub opcję Off (Wyłączona), jeśli alarm nie ma być
wywoływany.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
System Menu:
55.Alarm
5-23
Ustawienie systemowe
Raport pokrycia tonerem
Drukuje raport pokazujący liczbę wykonanych kopii oraz średnią
koncentrację toneru dla każdego rozmiaru papieru.
1
Wyświetlić menu System. (Patrz Procedury operacji menu System na
stronie 5-7.)
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 56.CoverageRepo.
System Menu:
56.CoverageRepo
NOTATKA: Należy upewnić się, że papier o rozmiarze Letter/A4 jest
załadowany do kasety.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję Yes (Tak).
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Raport zostanie wydrukowany, a wyświetlacz
powróci to stanu z kroku 2.
Przykład: Raport
pokrycia tonerem
TONER COVERAGE REPORT
### Machine No. :
XXXXXXXXX
<LAST PAGE COVERAGE>
1.14
<COPY COVERAGE>
PAGE SIZE
A3
B4
A4
B5
A5
B6
POST
OTHER
USAGE
PAGES
COVERAGE(%)
10
0
9
0
0
0
0
0
12.25
0.00
2.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.34
5-24
(AVE.)
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ustawienie systemowe
Sprawdzanie licznika kopii
Licznik kopii można wyświetlić na panelu operacyjnym. Raport licznika
można również wydrukować.
1
Naciskać klawisz [Stop/Clear] przez 3 sekundy. Licznik kopii można
wyświetlić na wyświetlaczu komunikatów.
NOTATKA: Naciśnięcie klawisza [Start] podczas wyświetlania licznika
kopii powoduje wydrukowanie raportu licznika. Należy upewnić się,
że papier Letter/A4 jest dostępny w kasecie przed wydrukowaniem
raportu licznika.
Przykład: Raport
licznika
= = = = COUNT REPORT = = = =
### Machine No. :
XXXXXXXXX
<Total count>
485
<Output count>
B/W
Copy
Printer
20
465
Total
485
<Scan count>
Copy
Document
2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
16
Kopiarka powróci do stanu, w którym będzie można kopiować po
wyświetleniu liczby kopii.
5-25
Ustawienie systemowe
5-26
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
6 Rozliczanie zadań
Rozdział ten objaśnia, jak zarządzać rozliczaniem zadań
w kopiarce współdzielonej pomiędzy różnymi działami.
•
•
•
•
•
•
•
•
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przegląd rozliczania zadań .......................................... 6-2
Procedury obsługi rozliczania zadań............................ 6-2
Rejestracja kodu ID działu............................................ 6-3
Usuwanie kodów ID działów......................................... 6-4
Czyszczenie licznika rozliczania zadań........................ 6-4
Drukowanie listy rozliczania zadań .............................. 6-5
Jak ustawić rozliczanie zadań ...................................... 6-6
Wykonywanie kopii w przypadku rozliczania zadań..... 6-6
6-1
Rozliczanie zadań
Przegląd rozliczania zadań
Rozliczanie zadań umożliwia zarządzanie liczbą kopii każdego
departamentu przez ustawienie odrębnego kodu ID działu.
Kopiarka udostępnia następujące funkcje za pośrednictwem kodu
ID działu.
•
•
•
Zarządzać można maksymalnie 100 sekcjami.
Kody ID można ustawić w zakresie od 0 do 99999999 i mogą
mieć maksymalnie 8 cyfr.
Na papierze można wydrukować całkowitą liczbę skopiowanych
stron według kodów ID.
Domyślne ustawienia fabryczne oznaczone są gwiazdką (*).
Rozliczanie
zadań
Dostępne
ustawienia
Opis
On: Ustawione
Off: Brak
ustawienia*
Strona
odniesienia
6-6
01.JobAccounting
Aby wykonać rozliczanie zadań, należy włączyć
to ustawienie (ustawione) lub wyłączyć je
(brak ustawienia), jeśli zarządzanie działami
nie jest potrzebne.
02.Register code
Rejestruje kod ID działu. Jako kody ID działów
można ustawić do 100 sekcji.
03.Delete code
Usuwa kody ID działów, które już nie będą
używane.
04.Count Clear
Resetuje licznik kopii po zarządzaniu ustawioną
liczbą kopii. Liczników nie można usunąć oddzielnie
zgodnie z kodami ID działów.
6-4
05.Print list
Drukuje w formacie raportu liczbę kopii wykonanych
przez dział.
6-5
6-3
Yes: Usuwa
No: Nie usuwa
6-4
Procedury obsługi rozliczania zadań
Aby pracować z rozliczaniem zadań, należy wykonać procedury
wymienione poniżej.
1
Nacisnąć oba klawisze [Exposure
Adjustment] (Korekta ekspozycji) na
3 sekundy, trzymając naciśnięty klawisz
[Job Accounting]. Zostanie wyświetlone
menu Job Accounting.
2
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać każdy z wyświetlonych trybów.
Job Accounting:
00.Set Completed
NOTATKA: Należy zapoznać się z każdą z procedur ustawiania i
wprowadzić ustawienia.
Każdy z trybów można wybrać przy użyciu klawiszy numerycznych.
6-2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozliczanie zadań
3
Po wprowadzeniu każdego ustawienia
nacisnąć klawisz U lub V, aby
wyświetlić opcję 00.Set Completed.
4
Nacisnąć klawisz [OK].
Job Accounting:
00.Set Completed
Rejestracja kodu ID działu
Wprowadzić można kod ID działu składający się maksymalnie z 8 cyfr.
1
Wyświetlić rozliczanie zadań. (Patrz Procedury obsługi rozliczania
zadań na stronie 6-2).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 02.Register code.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Wprowadzić kod ID działu, który ma być zarejestrowany (maksymalnie
do 8 cyfr) za pomocą klawiatury numerycznej.
Job Accounting:
02.Register code
Można wprowadzić liczbę od 0 do 99999999.
NOTATKA: Jeśli podczas wprowadzania popełniono błąd, można
go usunąć, naciskając klawisz [Stop/Clear] i wprowadzając wartość
ponownie.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wprowadzony kod zamiga i zniknie.
6
Po potwierdzeniu wprowadzonego kodu nacisnąć klawisz [OK].
Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
NOTATKA: W przypadku próby zarejestrowania istniejącego kodu ID
działu wystąpi błąd i na wyświetlaczu komunikatów pojawi się komunikat
Already registered. (Już zarejestrowano). W takim przypadku
należy zarejestrować inny kod ID działu.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
6-3
Rozliczanie zadań
Usuwanie kodów ID działów
Usuwanie zarejestrowanego kodu ID działu.
1
Wyświetlić rozliczanie zadań. (Patrz Procedury obsługi rozliczania
zadań na stronie 6-2).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 03.Delete code.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Wprowadzić kod ID działu, który ma zostać usunięty, za pomocą
klawiatury numerycznej.
Job Accounting:
03.Delete code
NOTATKA: Jeśli podczas wprowadzania popełniono błąd, można
go usunąć, naciskając klawisz [Stop/Clear] i wprowadzając wartość
ponownie.
5
Potwierdzić kod, który ma zostać usunięty i nacisnąć klawisz [OK].
6
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję Yes (Tak). Aby anulować
kasowanie, nacisnąć klawisz No (Nie).
7
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
Czyszczenie licznika rozliczania zadań
Licznik całkowitej liczny kopii dla wszystkich działów można wyczyścić.
6-4
1
Wyświetlić rozliczanie zadań. (Patrz Procedury obsługi rozliczania
zadań na stronie 6-2).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 04.Count Clear.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U i wybrać opcję Yes (Tak). Aby anulować czyszczenie
licznika, wybrać opcję No (Nie).
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Licznik zostanie wyczyszczony, a wyświetlacz
powróci to stanu z kroku 2.
Job Accounting:
04.Count Clear
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozliczanie zadań
Drukowanie listy rozliczania zadań
Można wydrukować całkowitą liczbę kopii dla każdego działu.
1
Wyświetlić rozliczanie zadań. (Patrz Procedury obsługi rozliczania
zadań na stronie 6-2).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby
wyświetlić opcję 05.Print list.
Job Accounting:
05.Print list
NOTATKA: Należy upewnić się, że papier o rozmiarze Letter/A4 jest
załadowany do kasety.
3
Nacisnąć klawisz [OK]. Lista zostanie wydrukowana, a wyświetlacz
powróci to stanu z kroku 2.
Przykład: Lista
zarządzania działem
DEPT. TOTAL
DEPT. NO.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
DEPT. COUNT REPORT
100
COPY COUNT
DEPT. NO.
COPY COUNT
1
0
55
0
2
0
56
0
3
0
57
0
4
0
58
0
5
0
59
0
6
0
60
0
7
0
61
0
8
0
62
0
9
0
63
0
11
0
64
0
12
0
65
0
13
0
66
0
14
0
67
0
15
0
68
0
16
0
69
0
17
0
70
0
18
10
71
0
19
0
72
0
20
0
73
0
21
0
74
0
22
0
75
0
23
0
76
0
24
0
77
0
25
0
78
0
26
0
79
0
27
0
80
0
28
0
81
0
29
10
82
0
31
0
83
0
32
0
84
0
33
0
85
0
34
0
86
0
35
0
87
0
36
0
88
0
37
0
89
0
38
0
90
0
39
0
91
0
41
0
92
0
42
0
93
0
43
0
94
0
44
0
95
0
45
0
97
0
46
0
98
0
47
0
99
0
48
0
0000
0
49
0
00010
0
51
0
000020
0
52
0
0000030
0
53
0
00000005
0
54
0
00000040
0
COPY COUNT TOTAL
3
6-5
Rozliczanie zadań
Jak ustawić rozliczanie zadań
Rozliczanie zadań należy włączyć lub wyłączyć.
1
Wyświetlić rozliczanie zadań. (Patrz Procedury obsługi rozliczania
zadań na stronie 6-2).
2
Nacisnąć klawisz U lub V, aby wyświetlić
opcję 01.JobAccounting.
3
Nacisnąć klawisz [OK].
4
Nacisnąć klawisz U lub V i wybrać opcję On (Włączona), jeśli ma być
użyte rozliczanie zadań oraz opcję Off (Wyłączona), jeśli rozliczanie
zadań nie ma być użyte.
5
Nacisnąć klawisz [OK]. Wyświetlacz powróci do stanu z kroku 2.
Job Accounting:
01.JobAccounting
Wykonywanie kopii w przypadku rozliczania zadań
Gdy rozliczanie zadań jest włączone, na wyświetlaczu liczby kopii
widoczny jest symbol “= = =”, a operacje kopiowania można wykonać
po wprowadzeniu przydzielonego kodu ID działu za pomocą klawiatury
numerycznej.
WAŻNE: Zawsze należy pamiętać, aby po zakończeniu kopiowania
nacisnąć klawisz [Job Accounting].
1
Potwierdzić kod ID, który ma zostać usunięty i nacisnąć klawisz [OK].
Na wyświetlaczu liczby kopii wyświetlona zostanie liczba “1”.
NOTATKA: Jeśli podczas wprowadzania popełniono błąd, należy
nacisnąć klawisz [Stop/Clear] i wprowadzić dane ponownie.
W przypadku wprowadzenia kodu ID działu, który nie odpowiada
żadnemu z zarejestrowanych kodów ID działów, wyświetlany jest
komunikat Illegal Account. (Nieprawidłowe konto) i kopiarka
wraca do wyświetlania symbolu “= = =”. Należy wprowadzić prawidłowy
kod ID działu.
6-6
2
Wykonywać regularne operacje kopiowania.
3
Nacisnąć klawisz [Job Accounting] po zakończeniu kopiowania.
Na wyświetlaczu liczby kopii wyświetlony zostanie symbol “= = =”.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
7 Urządzenia opcjonalne
Rozdział ten przedstawia opcjonalny sprzęt dostępny dla
kopiarki.
Zespół dupleksu
Moduł przetwarzania
dokumentów
Dodatkowa pamięć
Zestaw drukarki
Kaseta podawania papieru
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Licznik kluczy
Serwer druku
7-1
Urządzenia opcjonalne
Procesor dokumentów
Procesor dokumentów automatycznie podaje oryginały jednostronne,
jeden po drugim, do skanowania. Odwraca również automatycznie
oryginały dwustronne w celu kopiowania dwustronnego i dzielenia kopii.
Oryginały, które mogą być użyte w Procesorze dokumentów
•
•
•
•
Tylko oryginały kartkowe.
Oryginały jednostronne o gramaturze papieru w przedziale od
45 g/m2 do 160 g/m2.
Oryginały dwustronne o gramaturze papieru w przedziale od 50 g/m2
do 120 g/m2.
Rozmiary: od Ledger do Statement, Oficio 2, od A3 do A5R, Folio.
Liczba arkuszy, które można załadować:
50 arkuszy (od 50 do 80 g/m2)
(Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku trybu mieszanych
rozmiarów, ta liczba jest zmniejszana do 30 arkuszy).
Uwagi dotyczące akceptowanych dokumentów
Należy pamiętać, aby NIE używać następujących oryginałów w
Procesorze dokumentów. Ponadto oryginały z otworami lub perforacją
powinny zostać ustawione w taki sposób, aby krawędź papieru z otworami
lub perforacją skierowana w stronę przeciwną do kierunku wkładania do
Procesora dokumentów.
•
•
•
•
•
•
•
•
7-2
Film OHP lub inne folie.
Miękkie oryginały, takie jak kalka, papier winylowy lub inne oryginały,
które zwijają się, marszczą lub fałdują.
Oryginały o nieregularnych kształtach, wilgotne lub zawierające klej
albo taśmę klejącą.
Oryginały oprawione ze spinaczami lub zszywkami. (Jeśli konieczne
jest użycie takich oryginałów, należy pamiętać, aby usunąć spinacze
i zszywki oraz wyprostować wszelkie zagięcia, pomarszczenia lub
fałdy przed włożeniem ich do Procesora dokumentów. Niewykonanie
tej czynności może doprowadzić do zablokowania się oryginałów).
Oryginały z wyciętymi sekcjami lub oryginały o śliskiej powierzchni
po jednej ze stron.
Oryginały, na których znajduje się wilgotny płyn do korekty.
Oryginały o mocnych zgięciach. (Jeśli konieczne jest użycie takich
oryginałów, należy wyprostować wszelkie zagięcia przed włożeniem
ich do Procesora dokumentów. Niewykonanie tej czynności może
doprowadzić do zablokowania się oryginałów).
Oryginały z ostrymi zagięciami (jeśli użycie zgiętych oryginałów jest
nieuniknione, należy wyprostować zgięcia przed włożeniem).
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Urządzenia opcjonalne
Nazwy sekcji
1
Lewa pokrywa
2
Prowadnice szerokości
oryginałów
3
Płyta oryginałów
4
Płyta wydawania
oryginałów
1
2
3
2
4
5
Tu przechowywane są
skopiowane oryginały.
5
Przedłużenie płyty
wydawania oryginałów
6
Taca wydawania
oryginałów
6
7
Oryginał zostanie tymczasowo wysunięty podczas wykonywania kopii
obu stron.
7
Uchwyt otwierania/zamykania procesora dokumentów
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów
1
Dostosować prowadnice
szerokości oryginału do
szerokości załadowanego
oryginału.
NOTATKA: Przed
załadowaniem oryginału należy
upewnić się, że na płycie
wydawania oryginałów nie ma
wysuniętych oryginałów.
Oryginały pozostawione na płycie
wydawania oryginałów mogą
doprowadzić do zacięcia się
oryginałów.
Podczas jednoczesnego ustawiania wielu oryginałów, należy upewnić
się, że są tego samego rozmiaru. Należy jednak zauważyć, że podczas
ustawiania oryginałów w trybie oryginałów o mieszanych rozmiarach,
jednocześnie można ustawić oryginały o tej samej szerokości, takie jak
od Ledger do Letter R, A3 lub A4. (Patrz Tryb mieszanych rozmiarów
oryginałów na stronie 7-6).
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
7-3
Urządzenia opcjonalne
2
Umieścić oryginały do kopiowania
stroną do kopiowania skierowaną
do góry (w przypadku kopii
dwustronnych umieścić je stroną
przednią skierowaną do góry) i
umieścić je w kolejności na płycie
oryginałów.
WAŻNE: Ustawić oryginały
poniżej skali stopni oznaczonej
w tylnej części prowadnicy
szerokości oryginału.
Umieszczenie większej niż
dopuszczalna liczby oryginałów
może prowadzić do zacinania
się oryginałów. (Patrz Oryginały,
które mogą być użyte w
Procesorze dokumentów na
stronie 7-2, aby uzyskać
informacje na temat liczby
oryginałów, które można ustawić).
Ustawiając oryginały o rozmiarze
Ledger, Legal, A3 lub B4, należy
otworzyć Przedłużenie płyty
wydawania oryginałów, aby
zapobiec spadaniu oryginałów
po wysunięciu.
W przypadku oryginałów dwustronnych oryginały zostaną obrócone, więc
oryginały będą tymczasowo wysuwane do tacy wydawania oryginałów.
Nie należy chwytać oryginałów podczas tymczasowego wysunięcia.
Próba wyciągnięcia oryginału na siłę może doprowadzić do złego
podawania papieru.
7-4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Urządzenia opcjonalne
Ustawianie oryginału na płycie
Podczas kopiowania takich dokumentów jak książki czy czasopisma,
których nie można ustawić na procesorze dokumentów, należy
otworzyć procesor dokumentów i umieścić oryginał na płycie.
1
Otworzyć procesor dokumentów,
chwytając uchwyt otwierania/
zamykania procesora
dokumentów.
NOTATKA: Przed otwarciem procesora dokumentów należy upewnić
się, że żadne oryginały nie pozostały na płycie oryginałów lub na płycie
wydawania oryginałów. Pozostawione oryginały mogą wypaść podczas
podnoszenia procesora dokumentów.
2
Umieścić oryginały stroną do
kopiowania skierowaną w dół.
Teraz należy dopasować płytę
wskaźnika rozmiaru oryginału,
aby odpowiadała rozmiarowi
oryginału.
3
Zamknąć procesor dokumentów, chwytając uchwyt otwierania/zamykania
procesora dokumentów.
WAŻNE: Nie należy używać nadmiernej siły do naciskania procesora
dokumentów na płytę. W przypadku użycia nadmiernej siły szyba płyty
może pęknąć.
OSTRZEŻENIE: Nie należy pozostawiać kopiarki przy otwartym
procesorze dokumentów. Może to doprowadzić do urazów.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
7-5
Urządzenia opcjonalne
Tryb mieszanych rozmiarów oryginałów
Jeśli rozmiar oryginału nie może
być określony za pomocą funkcji
[Mixed Original Size] podczas
korzystania z procesora
dokumentów, rozmiary oryginałów
są wykrywane osobno dla
każdego oryginału i każdy
oryginał jest automatycznie
kopiowany na arkuszu o tym
samym rozmiarze.
WAŻNE: Maksymalna liczba
arkuszy, które można w tym
trybie ustawić na procesorze
dokumentów, to 30.
[Specyfikacja wersji calowej]
Tylko rozmiary Letter R i
Ledger lub Legal i Letter.
11" x 17"
11"(A3)17"
(A3)
81/2" x 14"
8 1/2
" 14"
(Folio)
(Folio)
[Specyfikacja wersji
metrycznej]
B4
B4
11" x 81/2"
11" (A4)
8 1/2"
(A4)
81/2" x 11"
8 1/2
" 11"
(A4R)
(A4R)
B5
B5
Tylko rozmiary A4 i A3, B5 i
B4 lub A4R i Folio.
1
Ustawić oryginały na procesorze dokumentów.
2
Nacisnąć klawisz [Mixed Original Size]. Zapali się wskaźnik mieszanych
rozmiarów oryginałów.
3
Nacisnąć klawisz [Start]. Kopiarka rozpocznie kopiowanie.
Kaseta podawania papieru
Oprócz kaset dostarczonych z
kopiarką można również użyć
podajnika papieru (3-poziomowe
urządzenie z kasetą, która może
zmieścić 300 arkuszy).
•
•
Liczba arkuszy, które można
zmieścić: 300 arkuszy
(papier standardowy, od
64 do 105 g/m2).
Rozmiary, które można załadować to: od Ledger do Statement,
Oficio 2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R oraz Folio.
Kaseta jest ustawiona w ten sam sposób co kaseta standardowa
dostarczona z jednostką główną. Patrz Ładowanie papieru na stronie 2-2.
* Lewa pokrywa została dostarczona w celu umożliwienia wyjęcia arkuszy
w przypadku wystąpienia zacięcia.
7-6
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Urządzenia opcjonalne
Zespół dupleksu
Kopie dwustronne można
wykonać, gdy zainstalowany
jest zespół dupleksu. Można
wykonać kopie dwustronne
rozmiarów od Ledger do
Statement, Oficio 2, od A3 do
A5R, Folio (od 64 do 90 g/m2).
Licznik kluczy
Licznik kluczy jest używany do
potwierdzenia, ile razy kopiarka
została użyta. Jest to przydatne
do zarządzania użyciem kopiarki
przez działy, sekcje itp., a także
przez całą firmę.
Ustawianie licznika kluczy
Ustawić licznik kluczy w gnieździe
licznika kluczy.
NOTATKA: W sytuacjach, w których użyty jest licznik kluczy, nikt nie
będzie mógł wykonywać kopii dopóki nie zostanie on zainstalowany
w kopiarce. Jeśli licznik kluczy nie będzie prawidłowo zainstalowany,
wyświetlany będzie symbol “U1”.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
7-7
Urządzenia opcjonalne
Zestaw drukarki
Aby korzystać z funkcji
drukowania kopiarki, należy
zainstalować zestaw drukarki.
Serwer druku
Serwer druku oferuje optymalną
sieć drukowania, tak aby wszyscy
użytkownicy w sieci mogli z niej
korzystać. Interfejs USB serwera
druku oferuje łatwe połączenia
zewnętrzne. Nasz oryginalny
program narzędziowy upraszcza
konfigurowanie sieci Ethernet
oferujące funkcję drukowania.
Dodatkowa pamięć
Ilość pamięci można zwiększyć.
Zwiększenie ilości pamięci
spowoduje zwiększenie
maksymalnej liczby oryginałów,
które można wczytać. Pojemności
64 MB i 128 MB są efektywne w
przypadku odczytywania
oryginałów zdjęć z niskimi
współczynnikami kompresji.
(16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB)
16 MB: 250 arkuszy, 32 MB: 250 arkuszy, 64 MB: 250 arkuszy, 128 MB:
250 arkuszy (Letter, współczynnik zaczernienia oryginałów 6%)
7-8
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
8 Konserwacja
Rozdział ten opisuje czyszczenie i wymianę tonera.
•
•
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Czyszczenie kopiarki.................................................... 8-2
Wymiana pojemnika z tonerem i pojemnika na
zużyty toner .................................................................. 8-5
8-1
Konserwacja
Czyszczenie kopiarki
OSTRZEŻENIE: Ze względów bezpieczeństwa wyjąć wtyczkę
zasilającą z gniazda podczas czyszczenia urządzenia.
Czyszczenie pokrywy oryginałów
Otworzyć pokrywę oryginałów i
użyć szmatki zwilżonej w alkoholu
lub roztworze neutralnego
detergentu w celu wyczyszczenia
spodu pokrywy oryginałów.
WAŻNE: Nie należy używać rozcieńczalników ani organicznych
rozpuszczalników.
Czyszczenie płyty
Otworzyć pokrywę oryginałów i
użyć szmatki zwilżonej w alkoholu
lub roztworze neutralnego
detergentu w celu wyczyszczenia
płyty.
WAŻNE: Nie należy używać rozcieńczalników ani organicznych
rozpuszczalników.
Czyszczenie szyby skanera
Gdy na kopiach podczas
korzystania z procesora
dokumentów pojawiają się czarne
paski, oznacza to, że szyba
skanera (a) jest brudna. Do
czyszczenia wąskiej szybki
skanera należy używać miękkiej,
suchej szmatki.
8-2
(a)
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Konserwacja
WAŻNE: Nie należy używać wody, rozcieńczalników, organicznych
rozpuszczalników, alkoholu itp.
* Aby uzyskać instrukcje na temat czyszczenia wnętrza kopiarki, patrz
Wymiana pojemnika z tonerem i pojemnika na zużyty toner na
stronie 8-5.
Czyszczenie zapadki separacyjna
1
Otworzyć przednią pokrywę.
2
Wyjąć szczotkę czyszczącą.
3
Chwycić uchwyty lewej pokrywy,
unieść pokrywę i otworzyć ją.
4
Czyścić od lewej do prawej
strony, wzdłuż zapadki
separacyjnej, jak pokazano na
rysunku, aby usunąć brud oraz
kurz.
Zapadka
separacyjna
5
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Zamknąć lewą pokrywę.
8-3
Konserwacja
Czyszczenie wałków transferowych
8-4
1
Otworzyć przednią pokrywę.
2
Wyjąć szczotkę czyszczącą.
3
Chwycić uchwyty lewej pokrywy,
unieść pokrywę i otworzyć ją.
4
Przekręcić lewe pokrętło wałka
transportowego w sposób
pokazany na ilustracji i poruszać
szczotką od lewej to prawej,
obracając pokrętłem, aby usunąć
brud oraz kurz z wałków.
5
Zamknąć lewą pokrywę.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Konserwacja
Wymiana pojemnika z tonerem i pojemnika na zużyty toner
Gdy wskaźnik Add Toner na panelu operacyjnym zapali się i kopiarka
przestanie pracować, należy wymienić toner. Należy wymienić pojemnik
na zużyty toner w czasie wymiany pojemnika z tonerem.
•
•
Toner można napełniać tylko wtedy, gdy wskaźnik Add Toner świeci
lub miga.
Przy każdej wymianie pojemnika z tonerem zawsze należy
wykonywać procedury wymienione w krokach od 7 strona 8-7 do
11 strona 8-8. Jeśli jakakolwiek z sekcji pozostanie brudna, nie
będzie można zapewnić wydajnej pracy urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie należy próbować palić pojemnika z tonerem
ani pojemnika na zużyty toner. Może to spowodować wytwarzanie
się iskier i może doprowadzić do poparzeń.
Nie należy próbować otwierać na siłę pojemnika z tonerem lub
pojemnika na zużyty toner ani ich niszczyć.
1
Otworzyć przednią pokrywę.
2
Popchnąć uchwyt pojemnika na
zużyty toner w lewo i wyjąć
pojemnik na zużyty toner,
naciskając uchwyt.
WAŻNE: Nie należy odwracać starego pojemnika na zużyty toner.
UWAGA: Sekcja naładowana elektrycznie wewnątrz jednostki
głównej kopiarki wykorzystuje wysokie napięcie. Należy zachować
szczególną ostrożność podczas jej obsługi, aby zapobiec szokowi
elektrycznemu.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
8-5
Konserwacja
3
Należy użyć zakrętki dołączonej
do środkowej części pojemnika
na zużyty toner, aby zakryć otwór.
4
Przekręcić dźwignię zwalniania
pojemnika z tonerem (1) w lewo i
wyjąć pojemnik z tonerem.
(1)
OSTRZEŻENIE: Nie należy próbować palić pojemnika z tonerem
ani pojemnika na zużyty toner. Może to spowodować wytwarzanie
się iskier i może doprowadzić do poparzeń.
Nie należy próbować otwierać na siłę pojemnika z tonerem lub
pojemnika na zużyty toner ani ich niszczyć.
8-6
5
Umieść stary pojemnik na zużyty
toner w plastikowej torbie do
usuwania odpadów.
6
Umieść zużyty zbiornik toneru w
plastikowej torbie do usuwania
odpadów.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Konserwacja
7
Chwycić drążek czyszczenia i
delikatnie wyciągnąć go do
oporu, a następnie wepchnąć
z powrotem.
Powtórzyć operację kilkakrotnie.
NOTATKA: Nie należy używać nadmiernej siły podczas wyciągania
drążka oraz nie należy próbować wyciągać go całkowicie.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
8
Popychając sekcję ładowania
elektrycznego w prawo, należy
ją wyciągnąć na około 5 cm.
9
Wyjąć siatkę czyszczącą z
opakowania i zdjąć pokrywkę.
10
Dopasować siatkę czyszczącą
do wycięć i zainstalować ją w
jednostce głównej kopiarki.
8-7
Konserwacja
11
Trzymając delikatnie siatkę
czyszczącą w lewej ręce,
pociągnąć sekcję ładowania
elektrycznego do oporu i
wepchnąć ją z powrotem aż
część (2) dotknie białej
poduszeczki na siatce
czyszczącej. Powtórzyć tą
operację kilkakrotnie.
(2)
NOTATKA: Wpychając z powrotem sekcję ładowania elektrycznego
nie należy jej wpychać do końca do jednostki głównej. Mogą wystąpić
problemy z kopiowaniem.
Po wyczyszczeniu sekcji ładowania elektrycznego za pomocą siatki
czyszczącej przed użyciem urządzenia należy poczekać przynajmniej
5 minut.
12
Po wyciągnięciu sekcji ładowania
elektrycznego na około 5 cm,
wyjąć siatkę czyszczącą i
wepchnąć sekcję ładowania
elektrycznego całkowicie do
jednostki głównej.
13
Trzymać nowy pojemnik z
tonerem pionowo i uderzyć w
górną jego część przynajmniej
pięć razy.
Obrócić pojemnik z tonerem do
góry dnem i uderzyć w górną jego
część przynajmniej pięć razy.
14
Potrząsnąć pojemnikiem
z tonerem w górę i w dół
przynajmniej pięć razy.
Obrócić pojemnik z tonerem
do góry dnem i potrząsnąć
nim przynajmniej pięć razy.
8-8
5
5
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Konserwacja
15
Trzymać zbiornik toneru poziomo
i potrząsnąć nim na boki
przynajmniej pięć razy.
16
Włożyć nowy pojemnik z tonerem
na miejsce i obrócić dźwignię
zwalniania pojemnika z tonerem
(1) w prawo.
17
Zainstalować nowy pojemnik
na zużyty toner.
18
Zamknąć pokrywę przednią.
(1)
Zwrócić zużyte pojemniki z tonerem i pojemniki na zużyty toner do
dostawcy, u którego został zakupiony lub do przedstawiciela sprzedawcy.
Odzyskane pojemniki z tonerem i pojemniki na zużyty toner zostaną
ponownie użyte, zregenerowane lub wyrzucone zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
NOTATKA: Aby zapewnić maksymalną wydajność kopiarki, oprócz
czyszczenia wykonywanego podczas zmiany pojemnika z tonerem należy
regularnie (mniej więcej raz w miesiącu) wykonywać czynności opisane
w kroku 7 (strona 8-7) i w kroku 10 (strona 8-7).
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
8-9
Konserwacja
8-10
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
9 Rozwiązywanie
problemów
Niniejszy rozdział wyjaśnia, jak rozwiązywać problemy
z kopiarką.
•
•
•
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
W przypadku wystąpienia problemów .......................... 9-2
Jeśli wyświetlone jest jedno z poniższych wskazań..... 9-5
W przypadku zakleszczenia papieru ............................ 9-9
9-1
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia problemów
W przypadku wystąpienia problemów należy sprawdzić następujące
elementy. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany po sprawdzeniu tych
elementów, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
Objaw
Elementy do sprawdzenia
Procedura naprawcza
Strona
odniesienia
Nic nie jest
wyświetlane na panelu
operacyjnym, mimo iż
włącznik zasilania jest
włączony.
Upewnić się, że kopiarka jest
podłączona do gniazda.
Należy starannie podłączyć przewód
zasilania kopiarki do gniazda.
–
Po naciśnięciu
klawisza [Start], kopie
nie są drukowane.
Sprawdzić, czy cokolwiek jest
wyświetlane na wyświetlaczu
na panelu operacyjnym.
Sprawdzić procedurę naprawczą dla
wyświetlanego komunikatu o błędzie
i wykonać ją.
9-5
Kopia jest pusta.
Sprawdzić, czy oryginał został
poprawnie ustawiony.
Umieścić oryginał stroną do
kopiowania skierowaną w dół i
dostosować płytę wskaźnika rozmiaru
oryginału do rozmiaru oryginału.
Umieścić oryginał stroną do
kopiowania skierowaną w górę w
przypadku umieszczania na
procesorze dokumentów.
3-2
Sprawdzić, czy kopiarka
znajduje się w trybie
automatycznej ekspozycji.
Jeśli ekspozycja ma być zmieniona
globalnie, należy wykonać Korektę
automatycznej ekspozycji.
5-11
Sprawdzić, czy kopiarka
znajduje się w trybie
ekspozycji ręcznej.
Za pomocą przycisków dopasowania
ekspozycji ustawić właściwą
ekspozycję.
3-3
Gdy ekspozycja ma być zmieniona
globalnie, wykonać Ręczną korektę
ekspozycji w każdym trybie oryginału.
3-3
Sprawdzić, czy toner w
pojemniku na toner jest
przechylony.
Potrząsnąć pojemnikiem na toner
w lewo i prawo około 10 razy.
8-9
Sprawdzić, czy świeci
wskaźnik Add Toner.
Wymienić pojemnik z tonerem.
8-5
Sprawdzić, czy papier nie
jest wilgotny.
Wymienić papier na nowy.
–
Sprawdzić, czy sekcja
ładowania elektrycznego
nie jest brudna.
Otworzyć pokrywę przednią i
użyć drążka czyszczenia w celu
wyczyszczenia sekcji ładowania
elektrycznego.
8-7
Wydrukowana kopia
jest jasna.
9-2
7-3
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Drukowane kopie są
ciemne.
Elementy do sprawdzenia
Procedura naprawcza
Strona
odniesienia
Sprawdzić, czy kopiarka
znajduje się w trybie
automatycznej ekspozycji.
Jeśli ekspozycja ma być zmieniona
globalnie, należy wykonać Korektę
automatycznej ekspozycji.
5-11
Sprawdzić, czy kopiarka
znajduje się w trybie
ekspozycji ręcznej.
Za pomocą przycisków dopasowania
ekspozycji ustawić właściwą
ekspozycję.
3-3
Gdy ekspozycja ma być zmieniona
globalnie, wykonać Ręczną korektę
ekspozycji w każdym trybie oryginału.
3-3
Plamy (cieniowanie nie
jest równomierne i
pojawiają się plamy).
Sprawdzić, czy oryginał jest
oryginałem drukowanym,
czy nie.
Wybrać opcję “Photos” (Zdjęcia)
w trybie jakości obrazu.
3-3
Kopia nie jest czysta.
Sprawdzić, czy wybrany został
tryb jakości obrazu
odpowiadający typowi
kopiowanego oryginału.
Wybrać odpowiedni tryb jakości
obrazu.
3-3
Kopia jest brudna.
Sprawdzić, czy płyta lub
pokrywa oryginałów nie jest
brudna.
Wyczyścić płytę i pokrywę oryginałów.
8-2
Obraz kopii jest
przechylony.
Sprawdzić, czy oryginał
został poprawnie ustawiony.
Podczas ustawiania oryginału na
płycie należy upewnić się, że oryginał
jest prawidłowo ustawiony na płycie
wskaźnika rozmiaru oryginału.
Podczas ustawiania oryginału na
opcjonalnym procesorze dokumentów
należy upewnić się, że oryginał jest
prawidłowo wyrównany z prowadnicą
podawania oryginału.
3-2
Sprawdzić pozycję prowadnicy
szerokości w kasecie.
2-2
Sprawdzić, czy papier został
poprawnie ustawiony.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
7-3
9-3
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Elementy do sprawdzenia
Procedura naprawcza
Strona
odniesienia
Ustawić papier poprawnie.
2-2
W zależności od typu papieru i
warunków jego przechowywania,
może zdarzyć się, że kopie będą
się wyginać. Może to prowadzić do
nieprawidłowego podawania papieru.
Wyjąć papier, przewróć go i
załadować ponownie.
–
Sprawdzić, czy papier nie
jest zwinięty, pomarszczony
lub pofałdowany.
Wymienić papier na nowy.
–
Sprawdzić, czy w kopiarce nie
znajdują się fragmenty papieru
lub zakleszczonego arkusza.
Użyć odpowiedniej metody do wyjęcia
fragmentów papieru lub
zakleszczonego arkusza.
9-9
Sprawdzić, czy rozmiar
papieru włożonego do tacy
wielofunkcyjnej odpowiada
ustawieniu rozmiaru papieru
tacy wielofunkcyjne.
Dopasować rozmiar papieru
włożonego to tacy wielofunkcyjnej z
ustawieniem rozmiaru papieru tacy
wielofunkcyjnej.
–
W przypadku użycia
opcjonalnego
procesora
dokumentów na
kopii pojawiają się
czarne pasy.
Sprawdzić, czy szyba nie jest
brudna.
Wyczyścić szybę, jeśli jest brudna.
Oprócz tego można ustawić
przetwarzanie na eliminowanie
czarnych pasów w przypadku ich
występowania, aby przestały być
widoczne.
8-2
5-12
Kopie są
pomarszczone.
Sprawdzić, czy zapadka
separacyjna nie jest brudna.
Wyczyścić zapadkę separacyjną,
jeśli jest brudna.
8-3
Na kopiach pojawiają
się białe lub czarne
podłużne linie.
Sprawdzić, czy sekcja
ładowania elektrycznego
nie jest brudna.
Otworzyć pokrywę przednią i
użyć drążka czyszczenia do jej
wyczyszczenia.
8-7
Na kopiach pojawiają
się białe punkty.
Sprawdzić, czy wałki
transferowe nie są brudne.
Wyczyścić wałki transferowe za
pomocą szczotki czyszczącej.
8-4
Papier często
jest podawany
niewłaściwie
9-4
Sprawdzić, czy papier został
poprawnie załadowany do
kasety.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
Jeśli wyświetlone jest jedno z poniższych wskazań
Należy wykonać odpowiednią procedurę naprawczą w przypadku
wyświetlenia któregokolwiek z komunikatów o błędach przedstawionych
w poniższej tabeli.
Wyświetlacz
Add paper
in cassette #.
Add toner.
Cannot copy
this paper size.
Cannot duplex
this paper size.
Call service.
C####
Close document
processor.
Close document
processor cover.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Procedura naprawcza
Strona
odniesienia
Nie ma papieru w kasecie. Załadować papier do kasety,
zgodnie z napisem #.
2-2
Nie można wykonywać kopii, ponieważ nie ma toneru.
Wymienić pojemnik z tonerem na nowy.
8-5
Ustawiono rozmiar oryginału, na którym nie można
kopiować. Należy sprawdzić oryginał.
• Oryginał został ustawiony pionowo podczas operacji
kopiowania z wybielaniem krawędzi książki. Ustawić
oryginał poziomo.
• Ustawiono oryginał o nieregularnym rozmiarze podczas
operacji w trybie wymazywania krawędzi lub łączenia.
• Oryginał o rozmiarze innym niż Letter, Ledger, A3, A4R,
A5R, B4 lub B5R został ustawiony podczas
wykonywania kopii dzielonych lub dwustronnych z
dwukartkowego oryginału.
4-10
4-10, 4-12
4-6
Ustawiono rozmiar, dla którego nie można wykonać kopii
na obu stronach. Nie można wykonywać kopii
dwustronnych, gdy rozmiar papieru został ustawiony na
A6R, B6R, Postcard lub nieregularny, bądź nie został
określony w ogóle. Należy ustawić rozmiar papieru, który
może być zastosowany.
4-2
Należy zwrócić uwagę na literę C i liczbę (C# # # #).
Wyłączyć włącznik zasilania, odłączyć przewód zasilania
i skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
–
Procesor dokumentów jest otwarty. Zamknąć procesor
dokumentów.
–
Pokrywa po lewej stronie procesora dokumentów jest
otwarta. Zamknij lewą pokrywę. Zamknij pokrywę
przednią.
–
9-5
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlacz
Close
front cover.
Close
left cover #.
Insert
key counter.
No matching
paper available.
MainPower Off/On
A####
Memory is full.
Cannot continue.
Memory is full.
Press OK.
MP tray empty.
Add paper.
9-6
Strona
odniesienia
Procedura naprawcza
Pokrywa przednia kopiarki jest otwarta. Zamknij
pokrywę przednią.
–
Lewa pokrywa kasety jest otwarta. Zamknąć lewą
pokrywę, zgodnie z wyświetlaniem w miejscu symbolu #.
Sprawdzić licznik kluczy i upewnić się, że jest ustawiony
prawidłowo.
7-7
W żadnej kasecie ani w podajniku papieru (tacy
wielofunkcyjnej) nie było dostępnego papieru o rozmiarze
Letter/A4 w czasie próby drukowania raportu. Nacisnąć
klawisz [Paper Selection] (Wybór papieru) i wybrać
kasetę, a następnie nacisnąć klawisz [Start]. Papier
będzie podawany z wybranej kasety.
–
Wyłączyć i włączyć włącznik zasilania. Korzystanie będzie
możliwe, gdy wyświetlacz powróci do normalnego stanu.
Jeśli litera A oraz liczba (A# # # #) zostaną wyświetlone
ponownie, należy zanotować literę A i liczbę. Wyłączyć
włącznik zasilania, odłączyć przewód zasilania i
skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
–
Nie można wykonać kopii z powodu zapełnienia pamięci
podczas operacji kopiowania przerywanego. Kopiowanie
przerywane nie może zostać wykonane, więc należy
nacisnąć klawisz [Stop/Clear], a następnie nacisnąć
klawisz [Interrupt] (Przerwanie) ponownie po usunięciu
odczytanych danych, aby wyjść z trybu kopiowania
przerywanego.
Gdy operacja kopiowania dla kopii przerywanej zostanie
wykonana, należy powtórzyć procedurę.
–
Pamięć zapełniona.
Nacisnąć klawisz [OK], aby rozpocząć drukowanie
wczytanych kopii. Nacisnąć klawisz [Reset] lub [Stop/
Clear], aby usunąć odczytane dane. Zmniejszyć liczbę
oryginałów i powtórzyć procedurę kopiowania.
–
Sprawdzić papier w tacy wielofunkcyjnej. Ustawić papier w
tacy wielofunkcyjnej, jeśli jest pusta. Gdy papier z tacy
wielofunkcyjnej nie będzie podawany, należy ponownie
ustawić papier.
2-6
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlacz
Procedura naprawcza
Strona
odniesienia
Paper jam
Wystąpiło niewłaściwe podawanie papieru.
Wyjąć zakleszczony papier.
9-9
Place the
original on DP.
Kopiarka spróbuje wykonać kopie oryginałów, których
nie można było wcześniej skopiować. Ułożyć wszystkie
oryginały na płycie oryginałów i ponowić próbę
kopiowania.
–
Pojemnik na zużyty toner jest pełny. Należy założyć
nowy pojemnik na zużyty toner.
8-5
W tacy wyjściowej można zmieścić 250 kopii. Wyjąć
papier, nacisnąć klawisz [Start] i wznowić kopiowanie.
–
Oryginały zostały ułożone w opcjonalnym procesorze
dokumentów podczas kopiowania na dwóch stronach
(przedniej i tylnej), podczas kopiowania z płyty w trybie
kopiowania dwustronnego, 2 w 1, 4 w 1 lub podczas
sortowania kopii. Zdjąć oryginały z procesora
dokumentów, umieścić oryginały na płycie oryginałów
po zakończeniu kopiowania przedniej i tylnej strony,
kopiowania dwustronnego, 2 w 1, 4 w 1 lub trybu
sortowania i wznowić kopiowanie.
–
Jeśli używany jest opcjonalny procesor dokumentów, na
płycie oryginałów pozostawiono oryginały. Zdjąć oryginały,
położyć je z powrotem na płycie oryginałów i ponowić
próbę kopiowania.
–
Sprawdzić kasetę papieru odpowiadającą święcącemu
wskaźnikowi. Włożyć kasetę.
2-2
Nie włożono pojemnika z tonerem. Zainstalować pojemnik
z tonerem.
8-5
Wskaźnik Add Toner miga.
Pozostało bardzo mało toneru. Kopiowanie może być
kontynuowane przez krótki czas zanim zabraknie toneru.
Wymienić pojemnik z tonerem na nowy zestaw toneru, tak
szybko jak to możliwe.
8-5
Wskaźnik Periodic
Maintenance miga.
Jest to powiadomienie informujące, że zbliża się czas
okresowej konserwacji.
–
Replace waste
toner box.
Remove paper on
top tray: Start.
Reseat originals
on DP.
Return all
originals to DP.
Set paper
cassette.
Set toner
container.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
9-7
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlacz
Strona
odniesienia
Procedura naprawcza
Wskaźnik Periodic
Maintenance zapala się.
Nadszedł czas na okresową konserwację. Skontaktować
się z przedstawicielem serwisu.
–
Na wyświetlaczu liczby
kopii wyświetlany jest
symbol “= = =”.
Ustawiane jest rozliczanie zadań. Należy użyć klawiszy
numerycznych do wprowadzenia przydzielonego kodu
sekcji w celu wykonania operacji kopiowania. Nacisnąć
klawisz [Job Accounting] po zakończeniu kopiowania,
aby ponownie wyświetlić symbol “= = =”.
6-6
Na wyświetlaczu liczby kopii
wyświetlany jest symbol “-”.
Kopiarka znajduje się w trybie uśpienia. Nacisnąć klawisz
[Energy saver], aby opuścić ten tryb.
3-9
Na wyświetlaczu liczby kopii
wyświetlany jest symbol “---”.
Kopiarka znajduje się w trybie niskiego pobory mocy.
Nacisnąć dowolny klawisz, aby wyjść z tego trybu lub, w
przypadku gdy zainstalowany jest opcjonalny procesor
dokumentów, ustawić oryginał na procesorze
dokumentów.
3-8
9-8
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
W przypadku zakleszczenia papieru
Zatrzymać operacje kopiowania w przypadku niewłaściwego podawania
papieru. Jeśli papier będzie podawany niewłaściwie, na panelu
operacyjnym zapali się wskaźnik, w której części urządzenia doszło do
złego podawania papieru, a jako wskazanie lokalizacji złego podawania
zostanie wyświetlona litera „J” i dwucyfrowa liczba.
Przy włączniku zasilania ustawionym w pozycji włączenia (I), należy
zapoznać się z sekcją Procedura usuwania na stronie 9-10 i usunąć
złe podawanie papieru.
Wskaźniki lokalizacji niewłaściwego podawania
1
2
Niewłaściwe podawanie
w sekcji podawania
papieru – Patrz
strona 9-10.
Niewłaściwe podawanie
papieru w sekcji
wewnętrznej lewej
pokrywy – Patrz
strona 9-11.
3
2
1
4
3
Niewłaściwe podawanie
papieru w opcjonalnym procesorze dokumentów – Patrz
strona 9-13.
4
Niewłaściwe podawanie papieru w kasecie opcjonalnej – Patrz
strona 9-14.
UWAGA: Sekcja naładowana elektrycznie wewnątrz jednostki
głównej kopiarki wykorzystuje wysokie napięcie. Należy zachować
szczególną ostrożność podczas jej obsługi, aby zapobiec szokowi
elektrycznemu.
OSTRZEŻENIE: Sekcja utrwalania wewnątrz jednostki głównej
kopiarki jest bardzo gorąca. Należy zachować szczególną
ostrożność podczas jej obsługi, aby zapobiec oparzeniom.
* Nie należy próbować używać ponownie papieru, który wcześniej
się zablokował.
* Jeśli arkusz uległ rozdarciu podczas usuwania, należy upewnić się,
że jego pozostałości nie utknęły w urządzeniu. Jeśli resztki porwanych
stron nie zostaną usunięte, może to doprowadzić do niewłaściwego
podawania papieru.
* Kopiarka rozpocznie operacje nagrzewania po zakończeniu
przetwarzania niewłaściwego podawania papieru. Lampka wskaźnika
niewłaściwego podawania papieru zgaśnie i kopiarka powróci do
stanu, w jakim znajdowała się przed wystąpieniem niewłaściwego
podawania papieru.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
9-9
Rozwiązywanie problemów
Procedura usuwania
Niewłaściwe podawanie w sekcji podawania papieru
Niewłaściwe podawanie papieru w kasecie (J11, J21)
Jeśli niewłaściwe podawanie papieru wystąpiło w kasecie, należy użyć
poniższej procedury w celu jego usunięcia.
1
Wyciągnąć kasetę.
2
Jeśli arkusz papieru zakleszczył
się w środku, należy go delikatnie
usunąć, aby go nie podrzeć.
NOTATKA: Jeśli papier zostanie porwany, należy upewnić się, że
wszystkie pozostałości lub fragmenty zostały usunięte z kasety.
3
Dokładnie wepchnąć kasetę z powrotem do właściwej pozycji.
NOTATKA: Sprawdzić, czy z prowadnic w kasecie nie wystaje papier.
Jeśli papier wystaje, sprawdzić kasetę ponownie.
W przypadku wyświetlania komunikatu „J21” należy zapoznać się z
sekcją Niewłaściwe podawanie papieru w sekcji wewnętrznej lewej
pokrywy (J20, J30, od J40 do 45, J50, od J52 do 56, J60, J61) na
stronie 9-11 i wyjąć papier.
9-10
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
Niewłaściwe podawanie papieru z tacy wielofunkcyjnej (J10)
Jeśli niewłaściwe podawanie papieru wystąpiło z tacy wielofunkcyjnej,
należy użyć poniższej procedury w celu jego usunięcia.
1
Usunąć papier z tacy
wielofunkcyjnej.
2
Sprawdzić, czy lampka wskaźnika
niewłaściwego podawania
papieru zgasła, a następnie
włożyć papier z powrotem do tacy
wielofunkcyjnej.
WAŻNE: Niewłaściwe podawanie papieru z tacy wielofunkcyjnej
(oprócz J10)
W przypadku wyświetlania komunikatu „J20”, należy zapoznać się z
sekcją Niewłaściwe podawanie papieru w sekcji wewnętrznej lewej
pokrywy i usunąć papier.
W przypadku wyświetlania komunikatu „J40”, należy zapoznać się z
sekcją Niewłaściwe podawanie papieru w sekcji wewnętrznej lewej
pokrywy i usunąć papier.
Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie należy go ciągnąć
od strony tacy wielofunkcyjnej.
Niewłaściwe podawanie papieru w sekcji wewnętrznej lewej pokrywy
(J20, J30, od J40 do 45, J50, od J52 do 56, J60, J61)
Jeśli niewłaściwe podawanie papieru wystąpiło w sekcji wewnętrznej
lewej pokrywy, należy użyć poniższej procedury w celu jego usunięcia.
NOTATKA: Informacje dodatkowe
Sekcja bębna wewnątrz jednostki głównej jest wrażliwa na zadrapania
i zabrudzenia. Podczas wyjmowania papieru należy uważać, aby nie
porysować bębna zegarkiem, obrączką itp.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
9-11
Rozwiązywanie problemów
1
Chwycić uchwyty lewej pokrywy,
unieść pokrywę i otworzyć ją.
OSTRZEŻENIE: Sekcja utrwalania wewnątrz jednostki głównej
kopiarki jest bardzo gorąca. Należy zachować szczególną
ostrożność podczas jej obsługi, aby zapobiec oparzeniom.
2
Wyciągnąć ostrożnie
zakleszczone arkusze papieru,
aby ich nie podrzeć.
NOTATKA: Jeśli papier zostanie porwany, należy upewnić się, że
wszystkie pozostałości lub fragmenty zostały usunięte z kasety.
3
Jeśli zainstalowany jest zespół
dupleksu (opcjonalny), należy go
podnieść i wyjąć papier.
NOTATKA: Jeśli papier zostanie porwany, należy upewnić się, że
wszystkie pozostałości lub fragmenty zostały usunięte z kasety.
4
9-12
Zamknąć lewą pokrywę.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
Niewłaściwe podawanie papieru w procesorze dokumentów (opcjonalnym)
(od J70 do 75)
Jeśli niewłaściwe podawanie papieru wystąpiło w opcjonalnym procesorze
dokumentów, należy użyć poniższej procedury w celu jego usunięcia.
1
Jeśli oryginały znajdują się
na płycie oryginałów, należy
je usunąć.
2
Otworzyć lewą pokrywę.
3
Jeśli oryginał zakleszczył się
w środku, należy go delikatnie
usunąć, aby go nie podrzeć.
NOTATKA: Jeśli oryginał zostanie porwany, należy upewnić się, że
wszystkie pozostałości lub fragmenty zostały usunięte z kasety. Jeśli
resztki porwanych stron nie zostaną usunięte, może to doprowadzić
do niewłaściwego podawania papieru.
4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Unieść moduł podawania
papieru (1).
(1)
9-13
Rozwiązywanie problemów
5
Jeśli oryginał zakleszczył się w środku, należy go delikatnie usunąć,
aby go nie podrzeć.
NOTATKA: Jeśli oryginał zostanie porwany, należy upewnić się,
że wszystkie pozostałości lub fragmenty zostały usunięte z kasety.
6
Obrócić pokrętło w sposób
pokazany na ilustracji, aby
usunąć oryginał.
7
Zamknąć lewą pokrywę, aby przywrócić ją do oryginalnej pozycji.
Dodać oryginał, który został zakleszczony do oryginałów na płycie
oryginałów i wznowić kopiowanie.
Niewłaściwe podawanie papieru w kasecie opcjonalnej
(od J12 do 16, od J22 do 24)
Jeśli niewłaściwe podawanie papieru wystąpiło w kasecie opcjonalnej,
należy użyć poniższej procedury w celu jego usunięcia.
1
Zdjąć lewą pokrywę używanej
kasety.
2
Jeśli arkusz papieru zakleszcył
się w środku, należy go delikatnie
usunąć, aby go nie podrzeć.
NOTATKA: Jeśli papier zostanie porwany, należy upewnić się, że
wszystkie pozostałości lub fragmenty zostały usunięte z kasety.
9-14
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
3
Zamknąć lewą pokrywę kasety.
4
Wyciągnąć kasetę.
5
Jeśli arkusz papieru zakleszczył
się w środku, należy go delikatnie
usunąć, aby go nie podrzeć.
NOTATKA: Jeśli papier zostanie porwany, należy upewnić się, że
wszystkie pozostałości lub fragmenty zostały usunięte z kasety.
6
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Delikatnie wepchnąć kasetę z powrotem do właściwej pozycji.
9-15
Rozwiązywanie problemów
9-16
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek
Niniejszy dodatek zawiera specyfikację kopiarki.
Dane techniczne
NOTATKA: Dane techniczne mogą zostać zmienione bez
wcześniejszego powiadomienia.
Część główna
Pozycja
Opis
Typ
Typ biurkowy
Płyta oryginałów
Stała płyta oryginałów
System kopiowania
Pośredni system elektrostatyczny
Dostosowywane typy
oryginałów
Arkusze, książki, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar oryginału:
Letter/A3)
Formaty kopii
Ledger, Legal, Letter, Letter R, Statement, Oficio 2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R,
A5R, B6R, A6R, Postcard, Folio, 8k, 16k i 16k R
Szerokość, która nie może być kopiowana: od 0,5 do 5,5 mm
Prędkość kopiowania
- 16-arkuszowa kopiarka
1:1/Kopia z pamięci Ledger/A3:8 arkuszy/minutę, Legal/B4:8 arkuszy/minutę,
Letter/A4:16 arkuszy/minutę, Letter R/A4R:13 arkuszy/minutę, B5:16 arkuszy/
minutę, B5R:13 arkuszy/minutę, A5R:10 arkuszy/minutę, A6R:10 arkuszy/
minutę
- 20-arkuszowa kopiarka
1:1/Kopia z pamięci Ledger/A3:10 arkuszy/minutę, Legal/B4:10 arkuszy/
minutę, Letter/A4:20 arkuszy/minutę, Letter R/A4R:13 arkuszy/minutę,
B5:20 arkuszy/minutę, B5R:13 arkuszy/minutę, A5R:10 arkuszy/minutę,
A6R:10 arkuszy/minutę
Czas nagrzewania
Mniej niż 20 sekund (temperatura pomieszczenia 22C, wilgotność
względna 60%)
Czas pierwszej kopii
Mniej niż 5,9 sekundy (A4)
Powiększenie kopiowania
od 25% do 400% (w krokach co 1%) ze zmiennym i stałym powiększeniem.
(od 25% do 200% z procesorem dokumentów)
Pamięć standardowa
18 MB pamięci bitmap. 14 MB pamięci na przechowywanie obrazu.
Rozdzielczość
Czytania: 600×600 dpi
Zapisywania: 600 × 600 dpi
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek-1
Dodatek
Pozycja
System dostarczania
papieru
Dopuszczalny papier
- Gramatura papieru
Opis
Automatyczne podawanie z kasety (pojemność: 300 arkuszy [80 g/m2])
oraz taca uniwersalna (pojemność: 50 arkuszy [80 g/m2])
Kaseta: od 64 do 105 g/m2
Zespół dupleksu: od 64 do 90 g/m2
Taca uniwersalna: od 45 do 160 g/m2
- Typy nośników
Kaseta: papier standardowy, papier ekologiczny oraz papier kolorowy
Zespół dupleksu: papier standardowy, papier ekologiczny oraz papier kolorowy
Taca uniwersalna: papier standardowy, papier ekologiczny, papier kolorowy,
vellum oraz gruby papier
Kopiowanie ciągłe
od 1 do 999 arkuszy
Żródło światła
Lampa z gazem szlachetnym
System wywoływania
Wywoływanie przez wysuszenie
System utrwalania
Gorący wałek
System czyszczenia
System czyszczenia ostrzem
Typ bębna
OPC
Standardowe funkcje i
tryby
Automatyczny wybór papieru, wybór jakości obrazu, tryb automatycznego
wyboru powiększenia, tryb powiększenia, kopiowanie 2-stronne1, kopiowane
rozdzielane, przesuwanie marginesu, szerokość krawędzi, tryb łączenia,
sortowanie kopii, EcoPrint, program kopiowania oraz rozliczanie zadań
1…Gdy zainstalowany jest Zespół dupleksu (opcjonalny).
Warunki środowiskowe
- Temperatura
- Wilgotność
- Wysokość
- Oświetlenie
od 10°C do 32,5°C
od 15% do 80% RH
Maksymalnie 2500 m
1,500 luksów lub mniej
Zasilanie
od 220 do 240 V AC 50 Hz 5,0 A
Rozmiary
długość 574 mm × szerokość 552 mm × wysokość 502 mm
Waga
Około 39 kg
Wymagana powierzchnia
długość 827 mm × szerokość 552 mm
Opcje
Procesor dokumentów, Podajnik papieru, Zespół dupleksu, Licznik
Pokrywa oryginałów jest wyposażeniem standardowym, w zależności
od regionu.
Procesor dokumentów (opcja)
Pozycja
Układ podawania
oryginałów
Dodatek-2
Opis
Automatyczny system podawania
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek
Pozycja
Opis
Dopuszczalne typy
oryginałów
Oryginały arkuszowe
Formaty oryginałów
Maksymalnie: Ledger/A3
Minimalnie: Statement/A5R
Grubość oryginałów
(gramatura papieru)
Oryginały jednostronne: od 45 do 160 g/m2
Oryginały dwustronne: od 50 do 120 g/m2
Liczba oryginałów, które
można załadować
Mniej niż 50 arkuszy (od 50 do 80 g/m2)
Zasilanie
Elektronicznie połączone z główną jednostką kopiarki
Wymiary zewnętrzne
długość 552 mm × szerokość 483 mm × wysokość 120 mm
Waga
Około 6kg
Kaseta podawania dokumentów (opcja)
Pozycja
Opis
System dostarczania
papieru
Automatyczne podawanie z kasety (pojemność 300 arkuszy [80 g/m2])
Formaty papieru
Ledger, Legal, Letter, Letter R, Statement, Oficio 2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R
i A5R
Dopuszczalny papier
- Gramatura papieru
od 64 do 105 g/m2
- Typy nośników
Papier standardowy, papier ekologiczny oraz papier kolorowy
Zasilanie
Elektronicznie połączone z główną jednostką kopiarki
Rozmiary
długość 570 mm × szerokość 538 mm × wysokość 135 mm
Waga
Około 7 kg
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek-3
Dodatek
Zespół dupleksu (opcja)
Pozycja
Opis
System
Typ wewnętrzny
Formaty papieru
Ledger, Legal, Letter, LetterR, Statement, Folio, Oficio 2, A3, B4, A4, A4R, B5,
B5R i A5R
Dopuszczalny papier
- Gramatura papieru
od 64 do 90 g/m2
- Typy nośników
Papier standardowy, papier ekologiczny oraz papier kolorowy
Zasilanie
Elektronicznie połączone z główną jednostką kopiarki
Rozmiary
długość 368 mm × szerokość 53 mm × wysokość 180 mm
Waga
Około 0,65 kg
Dodatkowa pamięć (opcja)
Pozycja
Opis
Typ pamięci
100-pin DIMM
Pojemność pamięci
16 MB, 32 MB, 64 MB i 128 MB
Liczba oryginałów, które
mogą być odczytane
16 MB: 250 arkuszy, 32 MB: 250 arkuszy, 64 MB: 250 arkuszy, 128 MB:
250 arkuszy (Letter, współczynnik zaczernienia oryginałów 6%)
Dodatek-4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek
Dane dotyczące ochrony środowiska
Zużycie energii
Pozycja
Opis
Czas przejścia do stanu gotowości z trybu niskiego poboru mocy
10 sekund
Czas przejścia do trybu niskiego poboru mocy (w chwili zakupu)
15 minut
Czas przejścia do trybów uśpienia (w chwili zakupu)
30 minut
Zużycie energii w trybie, gdy urządzenie jest podłączone, można określić
przez wyjęcie wtyczki z gniazdka.
Funkcja kopiowania dwustronnego
Opcjonalne
Transport papieru
W tym produkcie można stosować papier uzyskany w 100% z wtórnie
przetworzonego papieru.
Należy skonsultować się ze sprzedawcą lub jego przedstawicielem,
aby uzyskać informacje na temat typów papieru itp.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek-5
Dodatek
Arkusz kombinacji funkcji i ustawień
Niniejsza kopiarka ma różne funkcje, które — jeśli zostaną użyte razem —
mogą zwiększyć efektywność kopiowania. Zapoznaj się z poniższą tabelą
w celu uzyskania informacji o kombinacji funkcji.
Pustą przestrzeń można połączyć, jeśli jest to konieczne.
-= Nie można łączyć.
DP: Procesor dokumentów
Priorytet drugorzędny
01= Czyści poprzednie ustawienia i daje priorytet późniejszemu
ustawieniu.
02= Przełącza kopiarkę w tryb ekspozycji ręcznej ponieważ tryb zdjęć nie
obsługuje funkcji automatycznej ekspozycji.
03= Tryb mieszanych rozmiarów oryginałów automatycznie wykrywa
rozmiar oryginału i przełącza kopiarkę w tryb automatycznego
wybierania papieru.
04= Przełącza kopiarkę w tryb automatycznego powiększania, gdy
ustawiony jest tryb łączenia.
05= W przypadku tego typu nośnika nie można kopiować po obu stronach.
Typ nośnika będzie miał priorytet, a kopiowanie dwustronne zostanie
wyłączone.
06= Automatyczne wybieranie papieru jest czyszczone i kopiarka
przechodzi w tryb automatycznego powiększania lub tryb ręczny.
07= Jeśli ma być wybrany poziom dostawy inny niż A4, B5, Letter lub 16K,
wybierz poziom dostawy rozmiaru papieru A4, B5, Letter lub 16 K.
Główny priorytet
21= Ustawienie nie jest możliwe, ponieważ tryb zdjęć nie ma
automatycznej ekspozycji.
22= Tryb mieszanych rozmiarów oryginałów obsługuje tylko opcję
automatycznego wykrywania rozmiaru oryginału i automatyczne
wykrywanie papieru.
23= Nie można łączyć kopiowania jednostronnego dwustronnego i
mieszanych rozmiarów oryginałów.
24= Nie można łączyć funkcji oryginałów dwukartkowych i mieszanych
rozmiarów oryginałów.
25= Nie można łączyć funkcji wybielania krawędzi i mieszanych
rozmiarów oryginałów.
26= Nie można łączyć trybu łączenia i mieszanych rozmiarów oryginałów.
27= Nie można łączyć funkcji oryginałów dwukartkowych i trybu łączenia.
28= W trybie łączenia dostępne jest tylko automatyczne powiększanie.
29= Nie można łączyć funkcji typu nośnika i kopiowania 2-stronnego.
30= Nie można łączyć typu nośnika i mieszanych rozmiarów oryginałów.
31= Nie można łączyć funkcji typu nośnika i automatycznego wyboru
papieru.
Funkcje można łączyć (warunki łączenia istnieją)
41= Nie można kopiować oryginałów o różnych rozmiarach.
42= Nie można kopiować oryginałów ułożonych pionowo i oryginałów
o różnych rozmiarach.
43= Nie można kopiować oryginałów innych niż Letter, Ledger, A3R, A4R,
A5R, B4R, B5R i 8 K.
Dodatek-6
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek
44= Nie można wykonywać kopii dwustronnych dla papierów o rozmiarze
A6R, B6R, kartki pocztowej, o różnym rozmiarze lub rozmiarze
nieokreślonym w tacy uniwersalnej.
45= Wybór nie jest możliwy, gdy rozmiar papieru jest inny niż A4, B5,
Letter lub 16 K.
Niezbędna
opcja
Po ustawieniu
1
2
1 2 3 1 2
1 Jakość
obrazu
4
5
1 2
6
7
8
1 2 1 2 3
9
:
A
1 2 3 1 2
B
C
D
E
1 2 1 2 1 2
01 -
1 Tekst i zdjęcie
2 Zdjęcie
-
3 Tekst
2 Ekspozycja
3
01 21
01 -
1 Auto
02
2 Wybierz
01
01
3 EcoPrint
4 Rozmiar
oryginału*
1 Auto
2 Wybierz
5 Mieszany rozmiar oryginału
Obecne ustawienie
6
U
V
7 Wybór
papieru
03
DP
22
22 22
1 Auto
03
2 Wybierz
03 01
1 Auto
22 22
23
43
43
42
43
43
41 42 41 41
24
24
25 25 26 26 30 30
01 01
01
01
04 04
06 06
2 Kaseta
03
01
3 Taca uniwersalna
03
01 -
-
04 04 06 06
44 44 07
07
44 44 07
07
8 Sortowanie kopii
9 Kopiowanie 1 Jednostr. → Dwustr. Dwustronne
2-stronne
2 Dwustr. → Dwustr. Dwustr., DP
23
3 Książka → Dwustr. Dwustronne
43 43 24
: Kopia
dzielona
44 44
05 05
01 01 01
05 05
01 01
27 27 05 05
44 44
01
45 45
01 01
1 Dwustr. → Jednostr. DP
2 Książka → Jednostr.
01 01 01 01
01 01 01
43 43 24
45 45
01
01 01 01 01
27 27
A Margines łączenia
B Wybielanie
krawędzi
1 Wybier. krawędzi arkusza
41 25
2 Wybiel. krawędzi książki
42 42 25
C Tryb
łączenia
1 2w1
41 26
28 28
27
27
2 4w1
41 26
28 28
27
27
D Typ nośnika 1 Gruby papier
30
31
29 29 29
2 Kalka papier
30
31
29 29 29
01
01
01
01
01
01
E Przerwanie kopiowania
* Uwaga: Ręczny wybór rozmiaru obejmuje niestandardowe rozmiary 1 i 2.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek-7
Dodatek
Dodatek-8
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Indeks
Numeryczne
E
2 w 1 4-12
4 w 1 4-15
EcoPrint 4-21, 5-10
Elementy menu System 5-2
Etykiety ostrzegawcze viii
A
Alarm 5-23
Arkusz kombinacji funkcji i
ustawień Dodatek-6
Automatyczne obracanie 5-20
Automatyczne przełączanie kasety 5-15
Automatyczne skalowanie 5-15
Automatyczne sortowanie zestawów
kopii 4-19
Automatyczne wykrywanie oryginałów 5-18
Automatyczny tryb uśpienia 3-9
Automatyczny wybór papieru 5-14
C
Czas automatycznego czyszczenia 5-22
Czas przejścia w tryb cichy 5-20
Czas przejścia w tryb niskiego poboru
mocy 5-22
Czas przejścia w tryb uśpienia
(ustawienia domyślne) 5-23
Czyszczenie kopiarki 8-2
Czyszczenie płyty 8-2
Czyszczenie pokrywy oryginałów 8-2
Czyszczenie wałków transferowych 8-4
Czyszczenie wąskiej szybki skanera 8-2
Czyszczenie zapadki separacyjnej 8-3
D
Dodatkowa pamięć 7-8
Dostarczony arkusz papieru 2-5
Dostosowanie ekspozycji kopiowania 3-3
Drążek czyszczenia 8-7
Drukowanie listy rozliczania zadań 6-5
Dźwignia zwalniania zbiornika toneru 8-6
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
F
Funkcja Auto Clear 1-6
Funkcja Automatic Cassette Switching 1-7
Funkcja automatycznego czyszczenia 5-21
Funkcja programowania 4-22
Funkcje kopiarki 4-1
G
Gęstość początkowa 5-10
Gramatura papieru i kopiowanie
dwustronne 5-17
J
Jak ustawić rozliczanie zadań 6-6
Jakość obrazu oryginału 5-9
Jeśli wyświetlone jest jedno z poniższych
wskazań 9-5
Język komunikatów 5-9
K
Kaseta podawania papieru 7-6
Konserwacja 8-1
Kopie dwustronne 4-2
Kopiowanie dwóch lub czterech oryginałów
na jednej stronie 4-12
Korekta automatycznej ekspozycji 5-11
Korekta ekspozycji tekstu 5-12
Korekta ekspozycji trybu Tekst +
Zdjęcie 5-11
Korekta ekspozycji zdjęć 5-11
Korekta tła 5-13
Kroki ekspozycji 5-10
Indeks-1
L
Otoczenie ix
Licznik kluczy 7-7
Licznik kopii 5-25
Limit kopii 5-19
P
Ł
Ładowanie oryginałów do procesora
dokumentów 7-3
Ładowanie papieru 2-2
Ładowanie papieru do kasety 2-3
M
Margines standardowy 4-8
Menu System 1-6, 5-2
Moduł przetwarzania dokumentów 7-2
Podstawowa obsługa 3-1
Pojemnik na zużyty toner 8-5
Pojemnik z tonerem 8-5
Porządek układu 4 w 1 4-17
Postępowanie z plastikowymi workami xi
Powiększanie kopii 3-5
Procedura zmiany ustawienia
domyślnego 5-8
Procedury obsługi rozliczania zadań 6-2
Procedury operacji menu System 5-7
Przegląd rozliczania zadań 6-2
Przerwanie kopiowania 3-7
Przetwarzanie w celu redukcji czarnych
linii 5-12
Przetwarzanie zdjęć 5-13
N
Nagrzewanie 3-2
Nazwy części 1-1
Nazwy sekcji (procesor dokumentów) 7-3
Niewłaściwe podawanie papieru w
kasecie 9-10
Niewłaściwe podawanie papieru w kasecie
opcjonalnej 9-14
Niewłaściwe podawanie papieru w
procesorze dokumentów
(opcjonalnym) 9-13
Niewłaściwe podawanie papieru w sekcji
wewnętrznej lewej pokrywy 9-11
Niewłaściwe podawanie papieru z tacy
wielofunkcyjnej 9-11
Niewłaściwe podawanie w sekcji podawania
papieru 9-10
O
Oryginały, które mogą być użyte w
Procesorze dokumentów 7-2
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
EKSPLOATACJI xi
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji
kopiarki xi
Ostrzeżenia dotyczące materiałów
eksploatacyjnych xiii
Oszczędzanie zużycia toneru 4-21
Indeks-2
R
Raport licznika 5-25
Raport pokrycia tonerem 5-24
Raport stanu użytkownika 5-8
Rejestracja kodu ID działu 6-3
Rozliczanie zadań 6-1
Rozmiary niestandardowe 1-7
Rozpoczęcie kopiowania 3-4
Rozwiązywanie problemów 9-1
S
Serwer druku 7-8
Sortowanie 4-19
Sprawdzanie 5-25
T
Toner xiii
Tryb automatycznego wyboru
współczynnika powiększenia 3-5
Tryb mieszanych rozmiarów oryginałów 7-6
Tryb niskiego zużycia energii 3-8
Tryb powiększenia 3-5
Tryb Tekst 3-3
Tryb Tekst + zdjęcia 3-3
Tryb wybielania kartki 4-10
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Tryb wymazywania z książki 4-10
Tryb Zdjęcie 3-3
Tryby kopii rozdzielonej 4-6
U
Ukończenie procedury kopiowania 3-4
Umieszczanie marginesu na kopiach 4-8
Urządzenia opcjonalne 7-1
Ustawianie liczby kopii 3-4
Ustawianie licznika kluczy 7-7
Ustawianie linii krawędzi trybu
łączenia 4-18
Ustawianie marginesu 4-9
Ustawianie oryginału 3-2
Ustawianie oryginału na płycie
(procesor dokumentów) 7-5
Ustawianie szerokości krawędzi 4-11
Ustawienie automatycznego uśpienia 5-21
Ustawienie obracania drugiej strony kopii
dwustronnej 4-5
Ustawienie papieru w tacy
wielofunkcyjnej 2-6
Ustawienie sortowania z obracaniem 5-20
Ustawienie systemowe 5-1
Usuwanie kodów ID działów 6-4
Uwagi dotyczące akceptowanych
dokumentów 7-2
Uziemianie kopiarki x
Używanie zaprogramowanych ustawień do
wykonywania kopii 4-22
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
W
W przypadku wystąpienia problemów 9-2
W przypadku zakleszczenia papieru 9-9
Wprowadzanie rozmiarów
niestandardowych 5-16
Wprowadzanie rozmiaru i typu nośnika tacy
wielofunkcyjnej 2-8
Wskaźniki lokalizacji niewłaściwego
podawania 9-9
Wybieranie funkcji 3-2
Wybór jakości obrazu 3-3
Wybór kasety 5-13
Wybór papieru 3-2
Wybór typu nośnika 5-17
Wybrana kaseta 5-14
Wykonywanie kopii w przypadku rozliczania
zadań 6-6
Wykonywanie kopii z wybielaniem
brzegów 4-10
Wykrywanie rozmiaru kasety 2-5
Wykrywanie rozmiaru szuflady 2-5
Wyświetlacz komunikatów 1-6
Z
Zapisywanie programu 4-22
Zasilanie x
Zespół dupleksu 7-7
Zestaw drukarki 7-8
Indeks-3
Indeks-4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Aby można było uzyskać najlepsze rezultaty drukowania i maksymalną wydajność urządzenia,
zalecamy stosowanie tylko naszych oryginalnych materiałów w Państwa urządzeniach.
E19
©2005
is a trademark of Kyocera Corporation
Wersja 1.0 2005.11

Podobne dokumenty