Pobierz gazetkę w formacie PDF - Zespół Szkół Publicznych w

Komentarze

Transkrypt

Pobierz gazetkę w formacie PDF - Zespół Szkół Publicznych w
Maj 2011
Zespoł Szkoł Publicznych w Rownem
MIKRO SZPIEG
Wydanie specjalne gazetki szkolnej
ZSP w Rownem poswięcone realizacji projektu
„Miłosz odNowa”
Spotykamy się tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Większość z Was zbliża się małymi
krokami do mety, czyli zakończenia roku szkolnego. Jedni w klasyfikacji generalnej uplasowali się na dosyć wysokiej pozycji, inni – także zajmują całkiem przyzwoite miejsca,
ale są i tacy, którzy dopiero teraz zabierają się do nadrabiania strat. Czy zdążą, czy uda
im się w porę ukończyć rozpoczęty we wrześniu dystans, przekonamy się już niebawem.
W tym numerze
Kalendarium prac w ramach projektu
„Miłosz OdNowa”
Z życia szkoły
Życzymy wszystkim powodzenia,
a za tych ostatnich trzymamy mocno kciuki, bo z pewnością łatwo nie będzie.
Wywiad z panią dyrektor
Rozmowy z ciekawymi osobami
Szkolna lista przebojów
Koniec roku to czas podsumowań. My również chcieliśmy dokonać podsumowania naszej pracy podczas realizacji projektu „Miłosz odNowa”.
Redakcja
Krzyżówka, humor
Kalendarium
Plakat promujący Rok Miłosza
— wykonany przez klasę Ia
Z ZYCIA SZKOŁY
czyli nudy z budy
Wieczor poetycko—muzyczny poświęcony
pamięci Cześława Miłośza
2
Uczniowie naszej szkoły od marca 2011 roku uczestniczyli w edukacyjnym projekcie pod hasłem ,,Miłosz odNowa”, realizowanym pod patronatem
Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten zainicjowany został z okazji 100. rocznicy urodzin naszego Noblisty oraz ogłoszeniem Roku 2011 – Rokiem Miłosza. W ramach
obchodów tego Święta - 14 kwietnia 2011 w o godzinie 17.00, w sali gimnastycznej ZSP w Równem, która chwilowo zamieniła się w kawiarnię, odbył się
wieczór poetycko – muzyczny poświęcony pamięci naszego wybitnego poety Noblisty. Święto przygotowali gimnazjaliści pod opieką pao Anety Cyran i Beaty Bek. Spotkanie prowadzili Justyna Lajdanowicz i Marcin Bogacz. Gościnnie
wystąpiły dwie uczennice ZSP w Łękach Dukielskich - Karolina i Joanna Buryła.
Witając gości pani dyrektor Katarzyna Reczkowska - Buryła przedstawiła znaczenie twórczości poety dla Polaków, a szczególnie jej moralny wymiar w ciężkich dla nas czasach. Przy blasku świec i dźwiękach muzyki klasycznej uczniowie zaprezentowali kilka najbardziej znanych wierszy Miłosza.
Oto deklamowane
wierśze:
„Dar”- Maciej Żywiec,
„Wiara”- Diana Ulijaszyk,
„Nadzieja”- Szymon Kochan,
„Miłośd” – Klaudia Pikor,
„Spotkanie” – Dawid Kluk,
„Przypowieśd o maku” – Bartłomiej
Bałon,
„W mojej ojczyźnie” – Dorota Penar,
„Ganek”- Justyna Bek,
„Zaklęcia Ojca”- Izabela Kopcza,
„Do polityka” – Klaudia Wiśniewska,
„Campo di Fiori”- Jadwiga Zima,
„Paryż 1951” – Damian Albrycht,
Aleksandra Buczek, Aleksandra
Knapik,
„Piosenka o koocu świata”- Justyna
Jastrzębska.
Uczniowie biorący udział w Wieczorze Poetyckim
W programie wieczoru znalazły się także
utwory śpiewane „Który skrzywdziłeś”
w wykonaniu Klaudii Wiśniewskiej oraz
„Ojciec objaśnia” w wykonaniu Jadwigi
Zimy. Występy recytatorów uświetnione
zostały pokazem taoców klasycznych
i latynoamerykaoskich - Macieja Beka
i Karoliny Buryły oraz grą na fortepianie
Przy fortepianie Justyna Bek
i akordeonie – Justyny Bek, Karola Staronia oraz Joanny Buryły. Dodatkowo podczas wykonywania utworów wyświetlana była prezentacja multimedialna tematycznie nawiązująca do życia Czesława Miłosza i prezentowanych tekstów.
Występ został entuzjastycznie przyjęty przez zaproszonych
gości. W imprezie wzięło udział około 70 osób, w tym wicestarosta Powiatu Krośnieoskiego - pan Andrzej Guzik, sekretarz Gminy Dukla – pan Mirosław Matyka, sołtys wsi Równe
– pan Mariusz Folcik, komendant policji w Dukli – pan Leszek Buryła, radny Gminy Dukla – pan Jan Marszał, redaktor
naczelny Dukielskiego Przeglądu Samorządowego – pani
Krystyna Boczar – Różewicz oraz uczniowie, rodzice i nauczyciele ZSP w Równem. Atmosfera tego wiosennego wieczoru była naprawdę niezwykła, dlatego mamy nadzieję, że
wspomnienia i rozważania o tym wielkim Polaku chod na
Walc angielski w wykonaniu Madka i Karoliny
chwilę pozostaną w sercach uczestników spotkania.
3
Oto wyniki:
Aleksandra Knapik, kl. I b – 51,5 pkt.
Damian Augustyn, kl. III – 42,5 pkt.
Justyna Lajdanowicz, kl. I a – 33,5 pkt.
Klaudia Pikor, kl. Ib – 33 pkt.
Damian Albrycht, kl. I b, Izabela
Kopcza, kl. I a – 31,5 pkt.
Diana Ulijaszyk, kl. I b – 29 pkt.
Aleksandra Guzik, kl. III, Jadwiga
I etap konkurśu śzkolnego „Zycie i tworczośc
Cześława Miłośza”
18 kwietnia 2011 r., w ramach realizowanego w naszej szkole projektu
„Miłosz odNowa”, odbył się I etap konkursu wiedzy poświęcony życiu i twórczości Czesława Miłosza. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów, których zadaniem było rozwiązanie testu. Maksymalnie można było zdobyd 60 pkt.
Drugi etap konkursu odbył się 11 maja 2011 roku - podczas obchodów
Święta Miłosza w naszej szkole. Zakwalifikowały się do niego trzy osoby, które
najlepiej poradziły sobie w I etapie, czyli: Aleksandra Knapik, kl. I b, Damian
Augustyn, kl. III oraz Justyna Lajdanowicz, kl. I a.
II etap odbył się podczas Święta
Miłosza i nosił tytuł „Pojedynek
Gigantów”.
Zima, kl. I b – 23 pkt.
Aleksandra Buczek, kl. I b – 17 pkt.
Justyna Jastrzębska, kl. I b – 16 pkt.
Maciej Żywiec, kl. III – 15,5 pkt.
Zdobywca II miejsca
—Damian Augustyn
Łukasz Kluk, kl. I b – 9,5 pkt.
Konkurś recytatorśki „Poezja Miłośza”
6 maja 2011 r., w ramach realizowanego w naszej szkole projektu
„Miłosz odNowa”, odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Czesława Miłosza.
Jury w składzie p. Magdalena Limanówka – Głód, p. Grzegorz Lijana oraz przewodniczący samorządu szkolnego Marcin Bogacz – wysłuchało wielu pięknych
deklamacji i postanowiło przyznad następujące miejsca i wyróżnienia:
I miejsce – Szymon Kochan, kl. III – za recytację wiersza „Nadzieja”
II miejsce – Klaudia Wiśniewska, kl. II - za recytację wiersza „Do polityka”
III miejsce – Justyna Bek, kl. II - za recytację wiersza „Ganek”
Wyróżnienie – Jadwiga Zima, kl. I b - za recytację wiersza „Campo di Fiori” oraz Dorota Penar, kl. II. - za recytację wiersza „W mojej ojczyźnie”.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za
udział, zwycięzcom gratulujemy.
Uczestnicy konkursu recytatorskiego
4
Jak obchodziliśmy Swięto Miłośza?
11 maja 2011 r. był dla gimnazjalistów ZSP w Równem wyjątkowym
dniem. Przede wszystkim uczniowie (a przynajmniej znaczna ich większośd)
przyszła tego dnia odświętnie ubrana. Obowiązywał bowiem strój galowy,
dopuszczalne były dżinsy i elegancka koszula.
Prowadzący „Święto Miłosza”
- Klaudia Wiśniewska
i Michał Uliaszyk
Gazetka ścienna wykonana przez klasę II gimnazjum
Cześław Miłośz iś the beśt
P. Kluk—prawdziwy wielbiciel
poezji Miłosza
„Szalikowcy” - P. Gniady, K. Kluk,
P. Kluk i P. Dołęgowski
Uroczystośd rozpoczęła się częścią artystyczną. Najpierw wystąpili uczniowie klasy II gimnazjum, którzy pół żartem pół serio przedstawili krótką
scenkę ukazującą, że po przeprowadzeniu licznych działao promujących postad Czesława Miłosza już nawet szalikowcy (i inni miłośnicy zielonej murawy
boiska) nie tylko znają jego postad, lecz nawet bez zająknięcia recytują jego
poezję. Następnie krótki montaż słowno – muzyczny zaprezentował biografię
oraz twórczośd polskiego Noblisty. Wybrane zostały najważniejsze momenty
z jego życia, różne ciekawostki i opinie znanych osób. Na uroczystośd zaprosiliśmy również samego poetę (w jego postad wcielił się uczeo klasy III – Szymon Kochan), który czytał fragmenty najbardziej znanych swoich utworów.
5
Zwycięzcy zośtali nagrodzeni
A kto stanął na podium
i otrzymał nagrodę?
I miejsce – Szymon Kochan, kl. III
II miejsce – Klaudia Wiśniewska, kl. II
Po części artystycznej dokonano uroczystego wręczenia nagród uczestnikom konkursu recytatorskiego, pt. „Poezja Czesława Miłosza”. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Nie zabrakło również
gromkich braw.
III miejsce – Justyna Bek, kl. II
Wyróżnienia:
Doroty Penar, kl. II
Jadwigi Zima, kl. Ib.
Pojedynek gigantow
Serdecznie gratulujemy!
W dalszej części rozegrano wspaniały pojedynek – II etap konkursu pt.
„Życie i twórczośd Czesława Milosza”. W szranki stanęło troje gimnazjalistów,
którzy przeszli zwycięsko przez I etap i wykazali się największą wiedzą.
A kim byli wspaniali zawodnicy?
Przeciwnikiem nr 1 była Justyna Lajdanowicz – wzorowa
uczennica klasy I a, znana głównie z pięknych recytacji podczas
różnych uroczystości szkolnych. To ona reprezentowała szkołę na
konkursie poezji księdza Jana Twardowskiego i chociaż nie zdobyła
nagrody, wszyscy szczerze jej kibicowali.
Justyna Lajdanowicz — przeciwnik nr 1
Przeciwnik nr 2 to Aleksandra Knapik – cicha i spokojna koleżanka z klasy I b. Dobrze się uczy, pięknie rysuje, na co dzieo jest
wesoła i uśmiechnięta. W I etapie była świetnie przygotowana,
okazała się najlepsza i swoją konkurencję zostawiła daleko w tyle.
Aleksandra Knapik — przeciwnik nr 2
6
Przeciwnik nr 3 to niepokorny uczeo klasy III – Damian
Augustyn. Jest bardzo zdolny, przejawia zainteresowania humanistyczne. Przez lata prowadził pojedynki ze swoim polonistą, była to bitwa podjazdowa, ataki z zaskoczenia, a w pierwszym półroczu klasy III dochodziło nawet do regularnej wojny,
oczywiście na słowa. Ale obecnie topór wojenny został zakopany, barwy bojowe zniknęły i na lekcjach zapanował błogi
spokój, aż trudno w to uwierzyd.
Damian Augustyn — przeciwnik nr 3
W jakich konkurencjach zmagali śię
zawodnicy?
Pierwszą konkurencją, na rozgrzewkę, było rozwiązanie
krzyżówki. Wszyscy zawodnicy wykonali ją bezbłędnie, otrzymali po 10 punktów.
Następnie w rundzie II każdy z uczestników otrzymał
zestaw 20 pytao dotyczących znajomości biografii Czesława
Miłosza, na które trzeba było udzielid prawidłowej odpowiedzi. W tej rundzie najlepszy okazał się Damian Augustyn, który
uzyskał 15 pkt. Na drugiej pozycji – Aleksandra Knapik – 14
pkt. Najsłabiej wypadła Justyna Lajdanowicz, zdobywając jedynie 10 pkt.
W rundzie trzeciej zawodnicy musieli wykazad się dokładną znajomością twórczości Miłosza. Należało poprawnie
odpowiedzied na 10 pytao. W tej konkurencji najwięcej punktów zdobyła Aleksandra Knapik (7), następnie Justyna Lajdanowicz – 6 pkt., najmniej – Damian Augustyn – 4 pkt.
Jury: pani dyrektor, p. Edyta Szczurek
i p. Magdalena Limanówka Głód
Jury ogłosiło wyniki, ktore
przedstawiały się
następująco:
I miejsce – Aleksandra Knapik
Podekscytowana publicznośd
z Tobiaszem Gniadym na czele
II miejsce – Damian Augustyn
III miejsce – Justyna Lajdanowicz
Laureatom konkursu gratulujemy
wspaniałej wiedzy oraz odwagi.
Dostarczyli wszystkim kibicującym
dużej dawki emocji i niezapomnianych wrażeo.
7
O
Szkolny konkurs o Laur Miłosza
statnim punktem programu przygotowanego z okazji Święta
Miłosza był „Szkolny konkurs o laur Miłosza”. Cztery klasy gimnazjalne (Ia, Ib,
W jakich konkurencjach zmagały śię druzyny?
Konkurencja I – gazetka ścienna –
zadaniem klas było przygotowanie gazetki dotyczącej biografii i twórczości
Czesława Miłosza. Liczył się pomysł,
ciekawe wykonanie, oryginalnośd. Jury
mogło przyznad od 1 do 6 pkt.
Po tej konkurencji punktacja wyglądała
następująco: kl. Ia – 5 pkt., kl. Ib – 4
pkt., kl. II 6 pkt., kl. III – 3 pkt.
Gazetka klasy Ia
Gazetka klasy III
Konkurencja II – plakat – drużyny miały za zadanie przygotowad plakat
informujący o Roku Miłosza. Jury oceniło tę konkurencję następująco: kl. Ia –
6 pkt., kl. Ib – 5 pkt., kl. II – 6 pkt., kl. III – 5 pkt.
Plakat klasy Ib
8
Gazetka klasy Ib
Plakat klasy Ia
Konkurencja III – transparent – każda klasa musiała wykonad transparent, oceniany był sposób wykonania oraz wymyślone hasło. Punktacja była taka sama jak w rundzie II.
Klasa Ia podczas prezentacji transparentów
Przemek i Kamil - prawdziwi miłośnicy twórczości Miłosza
Najciekawszym punktem była konkurencja IV – gra planszowa. Przygotowana została specjalna plansza, a na niej kolorowe pola. Uczestnicy rzucali
kostką, przesuwali swoje pionki, następnie w zależności od koloru pola - wykonywali określone zadania: odpowiadali na wylosowane pytania, przesuwali
się do przodu, cofali się o określoną ilośd oczek, itp. Ta konkurencja okazała
się najbardziej emocjonująca. Liczyła się wiedza, ale również potrzebna była
odrobina szczęścia. Zabawa ta była czymś nowym i okazała się strzałem
w dziesiątkę.
Po podsumowaniu punktow jury ogłosiło wyniki:
I miejsce zajęła klasa II – 36.5 pkt.
II miejsce - klasa III – 30 pkt.
III miejsce – klasa Ia – 29 pkt.
IV miejsce – klasa I b – 27 pkt.
Najszybciej na metę dotarła klasa II i otrzymała 10 pkt. Drugie miejsce zajęła
klasa III - 8 pkt., trzecie – klasa Ib z ilością 6 pkt. i ostatnia na metę dotarła
klasa Ia, zdobywając 4 pkt.
Piątą konkurencją była zabawa z poezją. Drużyny trzyosobowe odpowiadały na pytania dotyczące umiejętności analizy i interpretacji utworów lirycznych. Były to pytania teoretyczne (np. co to jest epitet, przenośnia, rytm, itp.),
ale również praktyczne (np. wskaż w wybranym fragmencie dwa środki stylistyczne). Najlepiej w tej konkurencji wypadła klasa III – zdobyła 9 pkt., następnie klasa II – 8.5, później klasa - Ia, a na koocu - Ib.
Wszystkie drużyny wykazały się dużym zaangażowaniem oraz poświęciły
sporo czasu na przygotowanie.
Rada Rodziców ufundowała
trzy pierwsze nagrody: za I miejsce –
100 zł, za II i III – po 50 zł. Natomiast
sklepik szkolny przeznaczył jako nagrodę pocieszenia 30 zł za miejsce
IV.
Gra planszowa o „Laur Miłosza”
Oby tylko nie czarne pole!
9
Podśumowanie wśzyśtkich podjętych
przez naś działan w ramach projektu “Miłośz
OdNowa”
Happening w Dukli
Dnia 11.05.11 w ZSP w Równem uroczyście obchodzono podsumowanie projektu „Miłosz odNowa” realizowanego pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W realizacji projektu uczestniczyli uczniowie Gimnazjum w Równem,
nauczyciele języka polskiego, plastyki, muzyki oraz wychowawcy klas gimnazjalnych. W ramach programu „Miłosz
odNowa” zorganizowany został wieczór poetycko – muzyczny poświęcony pamięci Noblisty – zorganizowany pod
opieką pao Beaty Bek i Anety Cyran. Ponadto uczniowie
uczestniczyli w konkursie recytatorskim, konkursie wiedzy
o Miłoszu, lekcjach j. polskiego, które przybliżyły im postad
poety, tworzyli również prace plastyczne inspirowane jego
twórczością.
W realizację tych zadao zostało włożone wiele trudu i serca, zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli.
Podsumowaniem naszych działao było Święto Miłosza, w którym
uczestniczyli uczniowie klas IV – VI SP oraz I – III Gimnazjum. Częśd artystyczna, zaprezentowana przez uczniów, którzy na co dzieo nie przepadają za poezją wywołała zainteresowanie nawet wśród sportowców. Najpiękniejsze słowa poety, jego myśli z uwagą chłonęli zarówno uczniowie jak i nauczyciele.
Druga częśd imprezy była ekscytująca i do kooca trzymała w napięciu. Najpierw odbył się „Pojedynek gigantów w wiedzy o Czesławie Miłoszu”.
Zadania nie należały do najłatwiejszych, szczególnie te dotyczące biografii i
twórczości Noblisty, nie zraziły jednak uczestników, a niezwykły doping widowni mobilizował ich do działania. Najwięcej emocji wzbudziła gra dydaktyczna o „Laur Miłosza”. Kolorowe pola gry pokonywane przez uczestników
wywoływały w nich i w widowni nie lada emocje, zwłaszcza, gdy z czarnego pola będąc w pobliżu mety należało
wrócid na start i rozpocząd grę od nowa. Zabawne skojarzenie z tytułem projektu „Miłosz od Nowa” dla uczestników
gry w tym dniu nie było takie śmieszne. Wszyscy uczestnicy
imprezy do kooca z zaangażowaniem śledzili przebieg gry,
którą wygrała klasa II gimnazjum.
Dzieo ten pozostanie w pamięci uczniów, ponieważ
mogli w lekki sposób chłonąd poezję Cz. Miłosza, która jest
ambitna i nie należy do najłatwiejszych.
B. Bałon w czasie lekcji plastyki „Poezja Miłosza pędzlem malowana”
10
W realizacji projektu uczestniczyli:
p. Aneta Cyran, Beata Bek, Katarzyna Szuba,
Edyta Szczurek, Dorota Dołęgowska, Marzena
Rygiel. Wspólnie podejmowane działania skłoniły do wymiany poglądów i pomysłów,
a owocowały działaniami uczniów. Trud włożony w realizację przedsięwzięcia został doceniony, ponieważ ZSP w Równem jako jedna
z 2000 szkół biorących udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych,
a 160 szkół realizujących projekt „Miłosz odNowa” została wytypowana do prezentacji
efektów swej pracy na Zamku Królewskim
w Warszawie. Uczniowie naszej szkoły wraz
z opiekunkami p. Anetą Cyran i Beatą Bęk bęDamian i Ola w czasie lekcji języka polskiego
dą prezentowali program w stolicy 30.05.2011 r., trzymamy za
nich mocno kciuki i życzymy powodzenia. Wyjazd dojdzie do skutku dzięki
Efekty naszych działan to:
finansowemu wsparciu proboszcza ks. Mariana Szumigraja, sołty port folio Miłosza wykonane metosa wsi - pana Mariusza Folcika,
dą projektu,
prezesa Podkarpackiego Banku
Spółdzielczego w 0Sanoku – pana
 wystawa prac plastycznych inspiroLesława Wojtasa. Burmistrz Gmiwanych poezją Miłosza,
ny Dukla – pan Marek Górak zad wykonanie ulotek i plakatów inforbał natomiast o transport uczestmujących o Roku Miłosza,
ników projektu do Warszawy.
Wszystkim bardzo dziękujemy.
Praca Madka Śnieżka
 artykuły w prasie i na stronach
inspirowana poezją Miłosza
internetowych,

ankieta przeprowadzona wśród
mieszkaoców Równego,

wieczorek poetycki,

gazetki ścienne poświęcone poecie,

konkurs wiedzy o Czesławie Miłoszu,

konkurs recytatorski,

Święto Miłosza – 11 maja 2011 r.,

film poświęcony postaci Miłosza i
naszym działaniom

specjalne wydanie gazetki szkolnej
Wystawa prac plastycznych
11
R
eporterzy naszej gazetki z działu „Szkolny mikrofon” mieli tym
razem pełne ręce roboty. Chcieli poznad opinie różnych osób na temat realizacji działao związanych z realizacją projektu „Miłosz odNowa”.
Zaczęli swoje działania od wizyty w kancelarii i wywiadu z panią dyrektor
Katarzyną Reczkowską – Buryła.
Pani dyrektor K. Reczkowska—Buryła
SZKOLNY MIKROFON
Wywiad z panią dyrektor
12
Czy chętnie zgodziła się Pani na udział naszej szkoły w projekcie
„Miłosz odNowa”. Czy może miała Pani jakieś wątpliwości obawy?
Zgodziłam się bez obaw. Projekty są bardzo mile widziane w naszej szkole. Nie miałam żadnych wątpliwości co do realizacji tego przedsięwzięcia, gdyż
nauczyciele byli pełni entuzjazmu i chęci do pracy. Byłam też pewna, że znajdą się uczniowie, którzy podejmą temat i zaangażują się w proponowane im
działania. Poza tym metoda projektu jest ostatnio bardzo modna, a co więcej
przynosi wiele efektów, dlatego cieszę się, że uczestniczymy w projekcie.
Które z podjętych działao w czasie realizacji projektu podobały się Pani
najbardziej i dlaczego?
Najbardziej podoba mi się współpraca i zaangażowanie uczniów. Od
początku do kooca pełni zapału i chęci poświęcali swe wolne popołudnia,
a nawet soboty, aby zrealizowad zadanie wyznaczone w projekcie. To naprawdę budujące. Dzięki takiej postawie każda z uroczystości poświęconych
Cz. Miłoszowi była wyjątkowa, a było ich przecież nie mało. Myślę, że
„Wieczór poetycko – muzyczny” najbardziej przybliżył mi twórczośd tego poety. Nastrój, muzyka, przy dźwiękach której recytowano najpiękniejsze utwory
Miłosza – tak to najbardziej utkwiło mi w pamięci.
Jakie są plusy i minusy realizacji projektu w naszej szkole?
Muszę się zastanowid... minusy? Może koszty, ale przecież pieniądze to
nie wszystko. Myślę, że wspaniała atmosfera, która towarzyszyła realizacji
tego projektu, była największą zaletą.
Jak ocenia Pani zaangażowanie uczniów i nauczycieli?
Z uczniów jestem dumna, że umieli zrezygnowad z czasu wolnego na
rzecz projektu o poecie, to coraz rzadsze zjawisko w naszych czasach. Jestem też bardzo zadowolona, że w realizację projektu
zaangażowało się tylu nauczycieli – były to polonistki, pani od
języka angielskiego, informatyk, panie uczące przedmiotów artystycznych.
Co Pani zdaniem zyskała szkoła, biorąc udział w projekcie?
Usłyszano o Równem w stolicy, uczniowie mogli zaprezentowad efekty swej pracy na Zamku Królewskim, a przede wszystkim
młodzież zdobyła ogromną wiedzę o życiu i twórczości tego niezwykłego Polaka.
Rozmawiała Justyna Bek, uczennica klasy II gimnazjum.
Posłuchajcie,
czego
się
dowiedzieli,
z mikrofonem po szkolnym korytarzu.
podróżując
Rozmowa z Aleksandrą Knapik, ktora
zajęła I miejsce w szkolnym konkursie
„Zycie i tworczosc Czesława Miłosza”.
Co zachęciło Cię do wzięcia udziału w konkursie?
Do wzięcia udziału w konkursie skłoniła mnie chęd poznania postaci Czesława Miłosza oraz dokładniejszej lektury jego twórczości. Lubię literaturę, postanowiłam więc spróbowad swoich sił i się udało.
Skąd zainteresowanie postacią Czesława Miłosza?
Usłyszałam o nim podczas lekcji języka polskiego. Jego postad bardzo mnie
zainteresowała, ponieważ był to niezwykły człowiek i wspaniały poeta. Każdy jego
utwór pisany był z sercem i to jakoś szczególnie zwróciło moją uwagę.
Czy podobał Ci się konkurs? Jakie pytania sprawiły Ci największy
problem?
Konkurs bardzo mi się podobał. Najwięcej kłopotu sprawiły mi pytania dotyczące twórczości poety. Na niektóre nie znałam odpowiedzi. Natomiast rozwiązanie krzyżówki oraz pytania o szczegóły z życia Miłosza nie były dla mnie trudne.
Aleksandra Knapik zdobywczyni I miejsca
w konkursie wiedzy o Czesławie Miłoszu
Rozmowa z Szymonem Kochanem - zwycięzcą konkurśu
recytatorśkiego „Poezja Cześława Miłośza”
Zająłeś I miejsce w konkursie recytatorskim. Jakie
są Twoje wrażenia?
Do tego konkursu starałem się podejśd ze spokojem, jednak było to bardzo trudne. Nie myślałem wcale,
że mogę zająd I miejsce, lecz właśnie tak się stało. Jestem
szczęśliwy i dumny z tego powodu, że udało mi się pokonad bardzo silną konkurencję.
Skąd się wzięło zainteresowanie poezją? Chłopcy
na ogół nie przepadają za recytowaniem wierszy.
Sądzę, że zainteresowanie poezją wzięło się z tego,
że nauka tekstu na pamięd nie sprawiała mi nigdy większych trudności. Z chęcią uczę się wierszy. Wystarczy
kilkakrotne przeczytanie, powtórzenie i tekst opanowany. Należy wtedy jeszcze popracowad nad odpowiednią
intonacją i gotowe.
Myślę również, że najważniejszym powodem było to, że
od najmłodszych lat odnosiłem liczne sukcesy w tej dziedzinie i to spowodowało, że postanowiłem spróbowad
raz jeszcze.
Podczas kręcenia filmu oraz Święta Miłosza wcieliłeś się w postad Czesław Miłosza. Co wówczas czułeś?
Nie było to łatwe, gdyż Czesław Miłosz to postad
wybitna i wcielid się w jego rolę jest bardzo trudno. Nie
jestem do kooca przekonany, czy udała mi się ta sztuka.
Jednak robiłem wszystko, co w mojej mocy, by wypaśd
przekonująco.
Sz. Kochan, który w filmie wcielił się w rolę Cz. Miłosza
13
Rozmowa z Damianem Auguśtynem, ktory
dzielnie walczył i zajął II miejśce w konkurśie
„Życie i twórczóśc Cześława Miłóśza”.
SZKOLNY MIKROFON
Co zachęciło Cię do wzięcia udziału w konkursie?
Zawsze ceniłem poezję Czesława Miłosza, imponował mi jego talent
i podejście do życia, więc gdy nadarzyła się okazja, postanowiłem spróbowad
i sprawdzid swoje wiadomości.
Jak oceniasz swoją konkurencję?
Wiedza moich rywalek była na bardzo wysokim poziomie. Ja również
długo się przygotowywałem do konkursu, jednak nie miałem pewności, jak
mają się moje wiadomości do wiedzy moich przeciwniczek.
Które pytania sprawiły Ci największą trudnośd?
Największą trudnośd sprawiły mi pytania na temat dat wydania poszczególnych dzieł, ponieważ nigdy nie miałem dobrej pamięci do ich zapamiętania.
Skąd zainteresowanie postacią Czesława Miłosza?
Tak, jak wspominałem wcześniej, postad Czesława Miłosza wzbudzała
we mnie szacunek i uznanie. Zainteresowanie jego poezją zrodziło się po
przeczytaniu pierwszych utworów poety. Bardzo przypadły mi do gustu, dlatego uznałem, że jego poezja ma w sobie „to coś”, co skłoniło mnie do głębszego zainteresowania.
Czy dostrzegasz pozytywne strony
udziału w tym konkursie?
Z pewnością mogę powiedzied, że
bardzo się cieszę, iż mogłem sprawdzid
swoje wiadomości w takim konkursie.
Kolejną pozytywną rzeczą jest to, że podczas przygotowao mogłem pogłębid swoją wiedzę na temat życia Czesława Miłosza i odkryd ciekawostki, o których wcześniej nie miałem pojęcia. Najbardziej jednak cieszy mnie kolejna wygrana w konkursie książka. Zawsze będzie co pokazywad wnukom na starośd (jak dożyję)
śmiech…
Damian Augustyn
14
Rozmowa z Justyną Lajdanowicz, ktora
zajęła III miejsce w konkursie „Zycie i tworczosc Czesława Miłosza”.
Co skłoniło Cię do udziału w konkursie?
Do udziału w konkursie skłoniła mnie ciekawośd. Chciałam się dowiedzied, jak żył i w jakich czasach tworzył Czesław Miłosz.
Jak oceniasz swoich przeciwników?
Miałam bardzo dobrych przeciwników. Wszyscy byli świetnie przygotowani i wykazali się wspaniałą wiedzą. Bardzo dużo wiedzieli na temat biografii i twórczości polskiego Noblisty.
Ile czasu zajęło Ci przygotowanie do konkursu?
Do konkursu przygotowywałam się około 5 dni. Pomiędzy odrabianiem lekcji i nauką, starałam się znaleźd czas, aby najpierw poczytad,
a później powtarzad wymagane do konkursu wiadomości.
Czy zauważyłaś jakieś pozytywne strony swojego udziału w konkursie?
Myślę, że są. Przede wszystkim liczy się fakt, że bardzo dużo dowiedziałam się o tym poecie. Miałam dużą satysfakcję, że mogłam wystartowad w tym konkursie. Gdy dowiedziałam się, że zakwalifikowałam się do
II etapu, bardzo się ucieszyłam. Inną pozytywną stroną była ocena z języka polskiego, która jest mi bardzo potrzebna do uzyskania odpowiedniej
średniej na koniec roku.
Justyna Lajdanowicz
Czesław Miłosz — karykatura
15
Ogolnopolska Prezentacja Projektow
Młodziezowych — Zamek Krolewski
— Warszawa 30 maja 2011 r.
A w stolicy...
Uczniowie ZSP w Równem wraz z opiekunkami p. Beatą Bek i Anetą Cyran wzięli udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych. XIII
edycja prezentacji Centrum Edukacji Obywatelskiej odbyła się w Arkadach
Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie – 30 maja 2011. Jak co roku w
prezentacji wzięli udział zaproszeni goście m.in. Irena Wójcicka reprezentująca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego, Mirosław Sielecki – podsekretarz w Ministerstwie Edukacji, Jagoda Pietryszyn –
Kierownik Działu Oświatowego Zamku Królewskiego.
Uczestnicy OPPM w Warszawie
16
Podczas spotkania w Arkadach Kubickiego młodzież miała możliwośd porozmawiad z ekspertami oraz podzielid się własnym doświadczeniem z rówieśnikami. Tegoroczna Prezentacja Projektów Młodzieżowych była wyjątkowa dzięki młodym ludziom pełnym energii, zainteresowao i pomysłów. W spotkaniu uczestniczyło około
kilkaset uczniów z całej Polski, reprezentujących ponad 100 szkół. Udział w Ogólnopolskiej Prezentacji był ogromnym wyróżnieniem dla uczniów Gimnazjum w Równem,
którzy zaprezentowali stoisko poświęcone
postaci Czesława Miłosza. Przygotowane
materiały, zdjęcia, gazetka, relacje z uroczystości oraz nagrany film – cieszyły się
ogromną popularnością wśród uczestników
targów oraz ekspertów, którzy chętnie rozmawiali z uczniami o pracach związanych z
realizacją projektu „Miłosz odNowa”. Naszym ekspertem był pan Marek Zagaoczyk,
redaktor „Zeszytów Literackich”, na którym
nasz projekt zrobił ogromne wrażenie. Na
zakooczenie spotkania młodzi znawcy twórczości Czesława Miłosza otrzymali z rąk prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej – pana
Jacka Strzemicznego pamiątkowe dyplomy.
Udział uczniów z Równego w OPPM był nie
tylko świetną okazją do zaprezentowania
efektów naszej pracy, ale i promocją szkoły,
gminy i powiatu. Honorowy patronat nad
targami objęła Pani Anna Komorowska.
Justyna Lajdanowicz
Dorota Penar, Justyna Bek i Marci Bogacz z paszportem projektu
Stanowisko nr 94—Zespół Szkół Publicznych w Równem
Uczestnicy projektu z ekspertem p. Markiem Zagaoczykiem
redaktorem „Zeszytów Literackich”
17
W
SZKOLNA LISTA PRZEBOJOW
specjalnym wydaniu gazetki szkolnej lista przebojów wygląda nieco inaczej. Nie głosowaliśmy na utwory muzyczne, lecz wybraliśmy 10
najlepszych Waszym zdaniem wierszy Czesława Miłosza. Każdy mógł oddad
swój głos na 2 ulubione wiersze.
Oto podsumowanie:
Miejsce I - „Miłośd” – trudno się dziwid czas gimnazjum to okres pierwszych
miłości, zakochujemy się, może jesteśmy już zakochani albo dopiero marzymy
o wielkim uczuciu.
Miejsce II – „Ogrodnik” – na utwór ten głosowali głównie uczniowie klasy II,
którzy omawiali go na lekcji języka polskiego i ich zdaniem wiersz był dośd
niezwykły i inspirujący do ciekawych działao podczas zajęd.
Miejsce III – „Piosenka o koocu świata”- ten wiersz podobał się szczególnie
uczniom klasy III. Może do jego popularności przyczyniły się wzmianki pojawiające się w mediach mówiące o zbliżającym się koocu świata (miała to byd
sobota, 21 maja, godz. 18.00).
Miejsce IV – „Dar” – każdy z nas marzy o chwili bezgranicznego, niczym nie
zmąconego szczęścia, odrobinie spokoju i oddechu od codzienności.
Miejsce V – „Nadzieja” – gdy się ma nadzieję, życie staje się piękniejsze,
barwniejsze, cały świat stoi przed nami otworem.
Miejsce VI – „Wiara” – każdemu potrzebna jest wiara (w Boga, lepsze jutro,
w drugiego człowieka), bez niej życie nie
miałoby sensu.
Miejsce VII – „Droga” – ten wiersz był inspiracją wielu prac plastycznych, jest prosty
i bliski uczniom, którzy nieustannie przemierzają swoją trasę: szkoła – dom.
Miejsce VIII – „W mojej ojczyźnie” – każdy
ma swoje miejsce, do którego chętnie wraca i gdzie dobrze się czuje.
Miejsce IX – „Słooce” – gdy rano świeci, to
aż chce się wstad. Życie wydaje się prostsze,
piękniejsze. Znikają wszelkie obawy, lęki,
które dręczyły nas jeszcze wieczorem.
„Wyprawa do lasu”
18
Miejsce X – „Ojciec objaśnia” – ten utwór
ukazuje ważne miejsca w Europie, niezwykłośd tych miejsc i z pewnością każdy
z Was chciałby je kiedyś odwiedzid.
Krzyzowka
Drogi Czytelniku, rusz głową i sprawdź swoje wiadomości dotyczące biografii i twórczości Czesława
Miłosza. Zobacz, czy lekcje języka polskiego, plastyki oraz inne działania szkolne związane z poetą czegoś
Cię nauczyły. A jeżeli nie, zawsze możesz skorzystad z koła ratunkowego w postaci książki lub Internetu,
a może potrzebny będzie telefon do przyjaciela?
Powodzenia!
Pytania do krzyżówki:
1. Tytuł jednego z debiutanckich wierszy Czesława Miłosza.
2. Tytuł tomiku poetyckiego wydanego po wojnie, zawierającego teksty przedwojenne i okupacyjne.
3. Miasto, w którym Miłosz po powrocie z Paryża rozpoczął pracę.
4. Miesiąc, w którym poeta otrzymał nagrodę Nobla.
5. Imię pierwszej żony Miłosza.
6. Jak miał na imię starszy syn poety.
7. Imię matki Miłosza.
8. Kierunek poetycki, do którego nawiązywał w swoich przedwojennych utworach Miłosz.
9. Pseudonim literacki poety z czasów wojny. Tytuł czasopisma, w którym Miłosz publikował swoje
utwory.
10. Tytuł czasopisma, w którym Miłosz publikował swoje wiersze.
19
Z zeszytow szkolnych
Zginął pies z czarnym ogonem,
do którego przywiązana była
chora osoba.
Tej jesieni widziałem klucz odlatujących żyraf.
Humor
- Co to jest dziedzicznośd? - pyta nauczyciel
ucznia.
- Kto panował w starożytnym Egipcie?
- Dziedzicznośd to jest wtedy, gdy uczeo dostaje Twarz Jasia rozpromienia uśmiech:
dwóję za wypracowanie, które napisał jego
- Mumie, proszę pani.
ojciec.
***
Życie tylko marzeniami jest absolutnie niezdrowe.
Jak się nazywał syn Kazimierza
Wielkiego? Kazimierz Mały...
Karczmy przy drogach były budowane po to, że gdy koń się
zmęczył to zajeżdżał do nich,
Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki,
Norwid?
- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga,
Chudy i Kazek?
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka.
- To co mnie pani swoja banda straszy?
zjadł, wypił, przespał się trochę i
wyruszał znów w drogę.
Zespoł redakcyjny:
Marcin Bogacz
Justyna Bek
Klaudia Wisniewska
Dorota Penar
Opieka:
Aneta Cyran
Katarzyna Szuba
Jarosław Drobiniak
Ześpoł Szkoł Publicznych
im. Marii i Michała Krukierkow
w Rownem
ul. Długa 41
38-451 Rowne
e-mail: ś[email protected]
tel. (13) 4333008
HUMOR Z ZESZYTOW UWAG

Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami: "Jak kocha,
to wróci".

Rzucił w nauczyciela doniczka i krzyknął: "Trafiłem!".

Przyłapany na paleniu w toalecie broni się, mówiąc że
"wykurza robale z kibla".

Zwalnia się z lekcji. Mówi, że boli ją głowa, a potem widzę ją
z przystojnym brodaczem.

Demonstrując działanie gejzeru, opryskał pomidorem cala
klasę.

Pije wodę z kranu, mówiąc: "Kaca mam".

Z radości, że nie ma nauczyciela, zwalił tablice.

Nie uważa i biega na lekcjach wf-u.

Podobne dokumenty