Urbański Jan program wyborczy Moje poglądy na rozwój Konina

Komentarze

Transkrypt

Urbański Jan program wyborczy Moje poglądy na rozwój Konina
Urbański Jan program wyborczy
Moje poglądy na rozwój Konina możecie Państwo znaleźć na stronie, możecie również ocenić moją
dotychczasową pracę w Radzie Miasta Konina. Nie rzucam słów na wiatr. Można to sprawdzić
porównując moje obietnice z roku 2006 z działalnością, którą prowadziłem przez cały czas trwania
dotychczasowej kadencji Rady Miasta. Poniżej kilka rzeczy, które w naszym mieście możemy zrobić i
zrobimy, bez zbytniego obciążania budżetu.
W dziedzinie rozwoju gospodarczego
Utworzenie w Koninie Business Angels Centrum - grupy inwestorów kapitałowych finansujących
ciekawe pomysły biznesowe
Poszukiwanie i aplikowanie o pozabudżetowe źródła finansowania, dla utworzenia Centralnego Parku
Przemysłowo Technologicznego oraz kolejnych inkubatorów przedsiębiorczości. Dotyczy to w
szczególności terenów położonych w dzielnicach północnych naszego Miasta
Doprowadzenie do utworzenia w Koninie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Również dotyczy
zapomnianych osiedli północnych Janów, Maliniec, Gosławice)
W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa
Wprowadzenie obywatelskiego monitorowania niebezpiecznych miejsc na osiedlach poprzez
wprowadzenie monitoringu do sieci telewizji kablowych.
W dziedzinie rozwoju turystyki i zdrowia
Utworzenie w Koninie Parku Ojców, w którym każdy ojciec będzie mógł posadzić drzewko swojemu
nowo-narodzonemu dziecku
Zagospodarowanie pod kątem rekreacyjno-sportowym terenów pokopalnianych, w trójkącie Zatorze
Niesłusz Międzylesie (środki pozabudżetowe - Fundusze Unijne - projekt został opracowany)
Ci którzy mnie znają, wiedzą, że zrobię dla Konina dużo więcej. Katalog potrzeb mieszkańców znam
doskonale, ale mam zwyczaj działać - nie obiecywać.

Podobne dokumenty