Bardzo wydajna elek- trownia wiatrowa dla lokalizacji

Komentarze

Transkrypt

Bardzo wydajna elek- trownia wiatrowa dla lokalizacji
91_388_PB_N100_Po_RZ:RZ
26.01.2009
15:15 Uhr
Seite 2
N100 / 2500
Bardzo wydajna elektrownia wiatrowa dla
lokalizacji śródlądowych.
02_03
| N100/2500
91_388_PB_N100_Po_RZ:RZ
26.01.2009
15:15 Uhr
Seite 3
91_388_PB_N100_Po_RZ:RZ
26.01.2009
15:15 Uhr
Seite 4
Wizualizacja instalacji na panelu sterowniczym Nordex Control 2.
N100/2500–BARDZO WYDAJNA ELEKTROWNIA
WIATROWA DLA LOKALIZACJI ŚRÓDLĄDOWYCH.
N100/2500 jest nowym typem urządzenia w produkowanej od 2000 r. i sprawdzonej w eksploatacji
klasie elektrowni wiatrowych MW 2,3–2,5, w skład
której wchodziły dotychczas elektrownia N90,
jako urządzenie podstawowe i elektrownia N80,
przeznaczona dla silnych wiatrów. Nowe urządzenie
uzupełnia ofertę klasy Multi-Megawatt o turbinę
przeznaczoną dla śródlądowych farm wiatrowych z
notowanymi średniorocznymi prędkościami wiatru
7,5 m/s lub poniżej. Wszystkie urządzenia klasy
MW 2,3–2,5 bazują na tej samej zaawansowanej
platformie maszynowej i konsekwentnie realizują
koncepcję konstrukcji Nordex. Nordex wyprodukował już ponad 1000 turbin tego typu.
Średnica wirnika stanowi zasadniczą cechę
charakterystyczną poszczególnych typów urządzeń,
odróżniającą je od pozostałych z klasy Multi-Megawatt. N100/2500 charakteryzuje się więc średnicą
wirnika wynoszącą około 100m, co w stosunku do
N90/2500 daje jego powierzchnię roboczą większą o
23 %. Tak duża powierzchnia oddziaływania wiatru
powoduje, że N100/2500 jest optymalnie dostosowana dla śródlądowych lokalizacji.
Certyfikaty
Elektrownia posiada certyfikat zgodności z normą
IEC 3a. W Niemczech N100/2500 na modułowej
rurowej wieży stalowej i osi wirnika znajdującej się
na wysokości stu metrów posiada certyfikat, jako
budowla kompletna zgodnie z DIBt2.
Przyłącze do sieci
N100/2500, tak jak wszystkie elektrownie wiatrowe
klasy MW 2,3 - 2,5, spełnia obowiązujące na rynku
warunki przyłączenia do sieci energetycznej. N100/2500
jest dostępna w wersjach 50 Hz i 60 Hz.
Oprogramowanie sterujące
N100/2500 jest wyposażony w program sterujący
Nordex Control 2. Nordex Control 2 steruje urządzeniem i wyświetla wszystkie jego niezbędne parametry. Przyjazny System, działający w oparciu o sieć
internetową wyznacza nowe standardy w zakresie
obsługi tego typu urządzeń.
Jakość
Wszystkie turbiny wiatrowe Nordex są przewidziane na co najmniej 20 lat użytkowania i są produkowane zgodnie ze standardem jakości ISO 9001.
91_388_PB_N100_Po_RZ:RZ
26.01.2009
15:15 Uhr
Seite 5
Zdalny monitoring w Rostocku.
| N100/2500
Zalety użytkowe:
04_05
dostosowane do indywidualnych potrzeb sterowania pojedynczymi elektrowniami lub całymi parkami wiatrowymi
zdalny nadzór przez 24 godziny na dobę
wysoki stopień zgodności z siecią.
NAJWYŻSZY POZIOM OPŁACALNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI
ORAZ ŁATWY SERWIS: ROZWIĄZANIA DLA TWOICH
PROJEKTÓW.
Duża opłacalność N100/2500
dzięki średnicy wirnika wynoszącej
100 metrów i łącznej powierzchni zataczanej
łopatami 7854m2;
dzięki rozruchowej prędkości wiatru 3 m/s i
osiąganiu mocy nominalnej przy 13 m/s.
Łatwy serwis
dzięki zainstalowaniu w gondoli
zintegrowanego żurawika w celu transportu
do jej wnętrza materiałów o wadze do 1 t.
Może on być stosowany do przenoszenia
materiałów wewnątrz samej gondoli;
dzięki sterowaniu instalacją zarówno z
podstawy wieży, jak i z gondoli oraz
szerokiemu zakresowi możliwości zdalnego
sterowania systemem i przetwornicą.
Niezawodność
udoskonalona konstrukcja turbin klasy
MW 2,3 i 2,5, które wielokrotnie potwierdziły
swoją niezawodność działając w wielu
miejscach na całym świecie już od 2000 r.;
dzięki doborowi certyfikowanych i uznanych
producentów wszystkich składników, co
gwarantuje wysoką jakość;
uzyskana poprzez zastosowane łopat
wirnika przechodzących testy obciążeniowe
wykraczające poza projektowane granice
i poddawane regularnym badaniom
materiałowym;
zapewniona przez wyjątkowo skuteczną ochronę
odgromową, uzyskaną dzięki wysokiemu
udziałowi aluminium w konstrukcji końcówek
łopat wirnika;
ponieważ współpraca z siecią energetyczną
opiera się na sprawdzonej koncepcji konstrukcyjnej zastosowanej w N90/2500.
91_388_PB_N100_Po_RZ:RZ
26.01.2009
15:15 Uhr
Seite 6
91_388_PB_N100_Po_RZ:RZ
26.01.2009
15:15 Uhr
Seite 7
06_07
| N100/2500
N100/2500: KAŻDA CZĘŚĆ TO ZALETA.
Wirnik
Wirnik składa się z trzech łopat wirnika, wykonanych
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK), piasty wirnika,
wieńców obrotowych i napędów do przestawiania
położenia łopat wirnika. Za ograniczenie i optymalizację mocy odpowiada system Pitch (sterowanie
dostosowujące kąt natarcia łopat do kierunku wiatru).
Wirnik ze zmienną prędkością obrotową zwiększa
sprawność aerodynamiczną i ogranicza napór
wiatru na konstrukcję. Każdą łopatę wirnika można w
razie potrzeby łatwo unieruchomić w każdym położeniu dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu
blokowania ułatwiającego serwisowanie.
Układ przeniesienia napędu
Układ przeniesienia napędu składa się z wału wirnika,
przekładni, sprzęgła elastycznego i generatora.
Przekładnia
Gondola wyposażona jest w dwustopniową przekładnię planetarną z kołem czołowym, do wyboru
jest również przekładnia różnicowa. Do chłodzenia
przekładni zastosowano obiegowy układ chłodzenia
o regulowanej mocy. Łożyska przekładni i miejsca
zazębiania są stale zasilane olejem.
Generator
Jako generator zastosowano zasilaną podwójnie
maszynę indukcyjną. Ten rodzaj generatora Nordex
stosuje od lat z powodzeniem w urządzeniach ze
zmiennymi prędkościami obrotowymi. Zasadnicza
zaleta: zaledwie 25 do 30 procent wytwarzanej energii
jest dostarczana do sieci za pośrednictwem przetwornicy. Tym samym układ tego typu generatora
z przetwornicą obniża łączne koszty związane z
eksploatacją elektrowni wiatrowej.
Chłodzenie i filtracja
Przekładnia, generator i przetwornica w urządzeniach N100/2500 są wyposażone w niezależne,
czynne układy chłodzenia. Do chłodzenia generatora
i przetwornicy zastosowano obwodowe układy
chłodzenia wodnego, a do przekładni obwodowy
układ chłodzenia olejowego. Dzięki temu zapewnia się
utrzymywanie optymalnych temperatur roboczych
niezależnie od warunków atmosferycznych. Wydzielona komora chłodnicza w tylnej części gondoli
ułatwia dostęp do chłodnic i optymalizuje moc
chłodzenia poszczególnych systemów.
Układ hamulcowy
Trzy redundantne i niezależnie sterowane łopaty
wirnika nastawiają się prostopadle względem
kierunku obrotu przy hamowaniu aerodynamicznym.
Dodatkowo hydrauliczny hamulec tarczowy wspomaga hamowanie przy zatrzymaniu awaryjnym.
Gondola
Gondola składa się z odlewanego korpusu dolnego,
spawanej konstrukcji stanowiącej podparcie generatora, stalowej konstrukcji nośnej żurawika i osłony
kabiny oraz samej kabiny, która wykonana jest
ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa
sztucznego. Konstrukcja charakteryzuje się ergonomicznością, zapewnia dużą ilość miejsca i dzięki
temu jest wygodna w obsłudze serwisowej.
Ustawianie względem wiatru
Dwa redundantne stery stale badają kierunek wiatru
na gondoli. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej
odchyłki kierunku gondola nastawia się za pośrednictwem 4 silników przekładniowych na nowy kierunek wiatru.
Wieża
Rurowa wieża stalowa została zaprojektowana oraz
posiada atesty jako wieża segmentowa. Przy tworzeniu
podzespołów do wieży (drabiny, platformy, wyposażenie zabezpieczające) uwzględniono rygorystyczne
przepisy normy EN 50308. Transformator można
ustawiać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz wieży.
Sterowanie i podłączenie do sieci
Turbina wiatrowa współpracuje z dwoma wiatromierzami. Jeden z nich używany jest do sterowania, a
drugi nadzoruje pierwszy. Na ekranie kontrolnym w
szafce rozdzielczej można monitorować wszelkie parametry robocze. Parametry są przesyłane za pośrednictwem połączenia ISDN do punktu zdalnego nadzoru.
Użytkownik może jednym kliknięciem myszki załadować z Internetu wszystkie istotne dane dotyczące
turbiny. Odpowiednie oprogramowanie i składniki
sprzętowe wykorzystywane w komunikacji dostarcza
Nordex. Zastosowaną tu technologią jest „Nordex AP“.
Ochrona odgromowa
Ochrona odgromowa i przepięciowa całej instalacji
elektrowni wiatrowej odpowiada strefowej koncepcji
ochrony odgromowej i jest zgodna z normami DIN
EN 62305.
91_388_PB_N100_Po_RZ:RZ
26.01.2009
15:15 Uhr
Seite 8
DANE TECHNICZNE.
N100/2500
N100/2500
wirnik
naprowadzanie na wiatr
ilość łopat
3
łożyskowanie azymutowe
łożysko kulkowe
liczba obrotów
od 9,6 do 14,9 obr./min.
hamulec
hydrauliczny hamulec tarczowy
średnica wirnika
100 m
napęd
silniki asynchroniczne z wbudowanymi hamulcami
zataczana powierzchnia
7854 m2
prędkość obrotowa
około 0,4 stopnia/s
sterowanie mocą
system Pitch
rozruchowa prędk. wiatru
3 m/s
sterowanie
zatrzymująca prędk. wiatru
20 m/s
typ
moc nominalna
przy 13 m/s
dołączenie do sieci
poprzez przetwornicę IGBT
graniczna prędk. wiatru
52,5 m/s
zakres monitoringu
monitoring zdalny przeszło 300 różnych para-
sterowanie Pitch
system Pitch niezależny dla każdej łopaty
metrów, np.: monitoring temperatury, monito-
waga
około 56500 kg
ring hydrauliki, parametry systemu Pitch,
PLC, Remote Field Controller (RFC)
prędkość i kierunek wiatru
łopaty wirnika
długość
48,7 m
materiał
GFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
waga
zapis
dane produkcyjne, wykazy zdarzeń z funkcjami
wizualizacja
panel PC w szafce rozdzielczej oparty na inter-
filtrowania, krzywe długo- i krótkoterminowe
szklanym)
fejsie internetowym, z możliwością podłączenia
około 9800 kg
każdego komputera PC, przyłącze komputera
przenośnego przy podstawie wieży lub w gondoli
przekładnia
typ przekładni
planetarna z kołem czołowym lub różnicowa
hamulec
przełożenie
1:77,4 (50 Hz)/ 1: 92,9 (60 Hz)
zastosowane rozwiązanie
trzy oddzielne układy hamulcowe
(niezależne systemy Pitch)
generator
moc
2500 kW
napięcie
660 V
typ
częstotliwość
hamulec zasadniczy
regulacja położenia łopat wirnika
hamulec postojowy
hamulec tarczowy
zasilany podwójnie generator asynchroniczny z
wieża
przetwornicą częściową
wykonanie
segmentowa konstrukcja z rurowych elementów
stalowych
50 lub 60 Hz
wysokość do osi piasty
100 m, certyfikat DIBt 2, IEC 3a
CHARAKTERYSTYKA MOCY N100/2500
prędkość wiatru
[m/s]
moc
[kW]
Znamionowy współczynnik
mocy cos o|
4
50
0.162
5
221
0.368
6
431
0.415
7
720
0.436
8
1102
0.447
9
1575
0.449
10
2019
0.420
11
2304
0.360
12
2458
0.296
13
2500
0.237
14
2500
0.189
15
2500
0.154
16
2500
0.127
17
2500
0.106
18
2500
0.089
19
2500
0.076
20
2500
0.065
Wartości przybliżone, opierające się na wyliczeniach aerodynamicznych, stan 08/08,
dane techniczne i załączone ilustracje mogą ulec zmianie.
91_388_PB_N100_Po_RZ:RZ
26.01.2009
15:15 Uhr
Seite 1
NASZE SPÓŁKI ZALEŻNE I BIURA SĄ ROZLOKOWANE NA
CAŁYM ŚWIECIE.
Nordex AG
Bornbarch 2
22848 Norderstedt
Niemcy
Tel.:
+ 49 40 30030 1000
Faks: + 49 40 30030 1101
Mail: [email protected]
Vertrieb Nordex Energy GmbH
Bornbarch 9
22848 Norderstedt
Niemcy
Tel.:
+ 49 40 30030 1490
Faks: + 49 40 30030 1491
Mail: [email protected]
Service Nordex Energy GmbH
Bornbarch 2
22848 Norderstedt
Niemcy
Tel.:
+ 49 40 30030 1209
Faks: + 49 40 30030 1301
Mail: [email protected]
Nordex Energy GmbH
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock, Niemcy
Tel.:
+ 49 381 6663 3300
Faks: + 49 381 6663 3339
Mail: [email protected]
01/2009
Nordex Energy GmbH
C. F. Tietgens Vej 10
6000 Kolding, Dania
Tel.:
+ 45 75 73 44 00
Faks: + 45 75 73 41 47
Mail: [email protected]
Nordex Polska Sp. z o.o
Al. Jana Pawla II 80 m.C22
00-175 Warszawa, Polska
Tel.:
+ 48 22 636 52 77
Faks: + 48 22 637 30 01
Mail: [email protected]
Nordex France S.A.S.
1, Rue de la Procession
93217 La Plaine Saint - Denis, Francja
Tel.:
+33 155 93 43 43
Faks: +33 155 93 43 40
Mail: [email protected]
Nordex Sverige AB
Kungsängsvägen 21
75323 Uppsala, Szwecja
Tel.:
+ 46 18 185 900
Faks: + 46 18 185 927
Mail: [email protected]
Nordex Energy GmbH
c/o Thomas Annegg
Schöffelgasse 4/6
1180 Wien, Austria
Tel.:
+ 43 1 615 39 38 10
Faks: + 43 1 615 39 38 20
Mail: [email protected]
Nordex China
Room 808
First Shanghai Center, No. 39
Liangmaqiao Road
Chaoyang District
Beijing 100125, P. R. Chiny
Tel.:
+ 86 10 84 53 51 88
Faks: + 86 10 84 53 51 58
Mail: [email protected]
Nordex Energy GmbH Benelux
It Reidlân 79
8502 CE Joure, Holandia
Tel.:
+31 513 41 23 54
Faks: +31 513 41 85 88
Mail: [email protected]
Nordex Energy Ibérica S.A.
Calle Ausiàs Marc, 23 pral.
08010 Barcelona, Hiszpania
Sprzedaż:
Pso. de la Castellana, 23 2º-A
28046 Madrid, Hiszpania
Tel.:
+34 91 7000356
Faks: +34 91 3199388
Mail: [email protected]
Nordex Italia S.r.l.
Viale Città d'Europa 679
00144 Roma, Włochy
Tel.:
+39 06 83 46 30 01
Faks: +39 06 83 46 30 60
Mail: [email protected]
Nordex UK Ltd.
Suite 4, Egerton House
The Towers Business Park
Didsbury M20 2DX
Wielka Brytania
Tel.:
+ 44 161 445 99 00
Faks: + 44 161 445 99 88
Mail: [email protected]
Nordex USA, Inc.
300 South Wacker Drive, Suite 1500
Chicago, Illinois 60606, USA
Tel.:
+1 312 386 4100
Faks: +1 312 386 4101
Mail: [email protected]

Podobne dokumenty

N90/2500

N90/2500 EADS), uniemożliwiającej dostanie się nawet najmniejszej ilości powietrza do struktur elementów konstrukcji. Włókno szklane zostaje przy tym poddane działaniu próżni, co ma umożliwić iniekcję żywic...

Bardziej szczegółowo