Podsumowanie zebrania 28/04/2016

Komentarze

Transkrypt

Podsumowanie zebrania 28/04/2016
Podsumowanie spotkania
Grupy Roboczej GS1/ECR/GDSN
Temat wiodący spotkania:
"Optymalizowanie danych podstawowych w procesie wdrożenia Katalogu GDSN"
Termin spotkania:
Miejsce spotkania:
I.
28/04/2016 - czwartek - godz. 10:00
Siedziba główna Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Uczestnicy spotkania
Firma
Uczestnik
Alma Market
Auchan
Auchan
Beiersdorf
Brandbank
Brandbank
Carrefour
Carrefour
Carrefour
Colgate Palmolive
Comarch
Dariusz Zuchmański
Dariusz Milczanowski
Renata Kurdziel
Katarzyna Dąbek
Michał Nakielski
Kinga Szewczyk
Anna Radomyska
Philippe Brian
Anna Dzienisiewicz
Paweł Siedlecki
Zbigniew Skoczek
Domański Zakrzewski Palinka
Krzysztof Kumala
Dr Oetker
eStoreMedia
eStoreMedia
Ferrero
Ferrero
FM Logistyk
FSENet
FSENet
FSENet
GS1 / ILIM
GS1 / ILIM
Infinite
Infinite
Krzysztof Kwidzyński
Rafał Kochański
Tomasz Mejsner
Aneta Liśkiewicz
Karol Kowalski
Łukasz Nesler
Jan Krzysztofik
Maria Strój
Aleksander Krzyżowski
Krzysztof Muszyński
Agata Horzela
Konrad Bodys
Jarosław Trzpiel
Izba Gospodarki Elektronicznej
Łukasz Kiczma
L'Oreal
Nestle Polska
Nestle Waters Polska
Pepsico
PFPŻ ZP
Procter&Gamble
Sante
Stokrotka
Unilever
Zott Polska
Beata Jeziorska
Piotr Czubkowski
Katarzyna Jędrasik
Agnieszka Solińska
Dorota Kozłowska
Maciej Wierzbowski
Dawid Borowski
Mariusz Majos
Krzysztof Czapiewski
Maciej Rykała
II. W ramach spotkania omówiono
1. Wieści z frontu wdrożenia GDSN - Carrefour i Katalogi GDSN:
- Prezentacja wyników testów Carrefour,
- Plany na najbliższe miesiące,
- Prezentacja FSENet,
- Prezentacja Brandbank.
2. GDSN - widziane przez pryzmat GS1 Global Forum - informacje z Polski, Europy i ze świata:
- Znaczenie Major Release 3.1,
- Tłumaczenie GPC,
- Informacje o Webinarium – 31/03 oraz 12/05/2016.
3. Prawidłowe nadawanie nr GTIN:
- Informacja o powstaniu nowej Grupy Roboczej Unique ID,
- Zasygnalizowanie najważniejszych tematów,
- Dyskusja.
4. Produkty ważone - jak robić to prawidłowo:
- Informacje podstawowe,
- Dyskusja.
5. Opakowania typu MIX - rozwinięcie dyskusji ze spotkania lutowego:
- Przypomnienie tematu MIX + omówienie sposobów kodowania palet,
- Dyskusja.
6. Czy warto na sztywno wiązać klasyfikację PKWiU ze stawkami VAT ?:
- Krótka informacja nt. mapowania VAT do PKWiU,
- Dyskusja czy warto.
7. Data przydatności do spożycia od momentu dostawy:
- Omówienie atrybutu,
- Dyskusja.
8. GDSN, a bezpieczne przesyłanie cen kontraktowych:
- Informacja GS1 nt. jak to się robi z użyciem kat. GDSN,
- Informacje zebrane przez Carrefour,
- Dyskusja.
9. AV Pair - rozwiązanie nietypowych problemów informacyjnych,
- Informacja GS1 nt. jak to się robi z użyciem kat. GDSN
10. Wolne głosy i wnioski:
- Propozycja terminu kolejnego zebrania II połowa maja 2016 lub czerwiec,
- Propozycje tematów na następne zebranie:
- GDSN Major Release 3.1,
- Mapowanie Polskiego Modelu Danych Podstawowych.
III. Szczegóły
W ramach spotkania omówiono wszystkie wymienione w agendzie zagadnienia akcentując między
innymi:
- Znaczenie danych paletowych w przypadkach modelowych tzw. takich, w których paleta ma nadany
numer GTIN. W innych przypadkach, Carrefour sugeruje wykorzystanie atrybutów dopisanych do
ostatniego ogniwa hierarchii opakowaniowej, jednak w układzie klasycznym bez uruchamiania
atrybutu NonGTINPallet. Uwaga: Należy pamiętać, że w przypadku palet opisanych na poziomie
kartonu nie ma możliwości rejestracji palet typu MIX.
- Istotę i znaczenie wykorzystania dodatkowego atrybutu AVP (Added Value Pair) – atrybut opisowy,
którego Carrefour chce wykorzystać do przesyłania nazwiska lub adresu mailowego kupca
odpowiedzialnego za przyjęcie towaru.
- Termin przydatności do spożycia jest liczony wraz z datą (dniem dostawy). Jest to krytyczne w
przypadkach produktów o krótkiej gwarancji np. wyroby śmietanowe itp.
- Bezpieczne przesyłanie cen z użyciem protokołu PriceSync. Na wniosek Carrefour Polska
przedstawiono ogólne założenia tej metody z podaniem najważniejszych cech dyskretnego
komunikatu. Ustalono, że w pierwszej fazie wdrożenia GDSN, że ten komunikat będzie obsługiwał
wyłącznie ceny podstawowe z wyłączeniem promocji.
Prezentacja i inne załączniki znajdują się na stronie: http://www.gs1pl.org/gdsn/grupa/ oraz na
stronie
GS1
Polska,
w
sekcji
poświęconej
materiałom
do
pobrania:
http://www.gs1pl.org/dodatkowe-informacje/materialy-do-pobrania
IV. Wnioski i planowane działania
W trakcie spotkania omówiono zgłoszone problemy dot. prawidłowego kodowania różnych typów
opakowań, mające wpływ na jakość danych wprowadzanych do katalogów GDSN.
Zaplanowana na maj zmiana semantyki GDSN z wersji 2.8 do wersji 3.1 ma zwiększyć elastyczność
zastosowania takich repozytoriów danych zarówno w logistyce (B2B) jak i e-commerce (B2C).
Docelowo GDSN przyczyni się do koncentracji danych wykorzystywanych z omnichannel.
W związku z tym Grupa Robocza powinna się spotkać ponownie w czerwcu tego roku celem
omówienia szczegółów zmian.
V. Post Scriptum
Po wewnętrznym przeanalizowaniu problemu rejestracji produktów zmienno-wagowych w katalogu
GDSN, GS1 Polska rekomenduje rozwiązanie polegające na wyłącznym nadaniu nr GTIN na tzw.
teoretyczny kilogram produktu. Tym samym nie ma potrzeby nadawania dodatkowych oznaczeń z
grupy 27.
VI. Czynności / Akcje
lp.
Opis
Kto
Data
1
Weryfikacja tłumaczenia klasyfikacji GPC
Wszyscy
w trybie ciągłym
2
Mapowanie Polskiego Modelu Danych
podstawowych do BMS 3.1.
GS1/PL
4/05/2016
3
Spotkanie Grupy Roboczej GS1/ECR/GDSN
Wszyscy
cze-16
4
Weryfikacja potencjalnych zmian w
europejskiej liście danych podstawowych
wypracowanej przez Grupę Roboczą
GS1/EU
GS1/PL
07/2015