2 - Lex

Komentarze

Transkrypt

2 - Lex
Lp Znak Objaśnienie znaku
1 2 3
1
Droga krajowa – kolor czerwony
2
Droga wojewódzka – kolor zielony
3
Droga powiatowa – kolor fioletowy
4
Droga gminna – kolor brązowy
5
Droga dwujezdniowa – kolor odpowieni dla zarządcy drogi
OPISY DRÓG
G 7,2(9,7)MB100
S 7,5(12,0)BR80
S 2X7,5(19,5)BT100 S 7,0(11,5)BT100
6
w formie zapisu KS(X)NB, gdzie:
K – klasa techniczna drogi:
A – autostrada
S – droga ekspresowa
GP – droga główna ruchu przyśpieszonego
G – droga główna
Z – droga zbiorcza
L – droga lokalna
D – droga dojazdowa,
S – szerokość jezdni w metrach,
X – szerokość korony drogi w metrach,
N – rodzaj nawierzchni:
MB – masa bitumiczna
BT – betonowa
KP – kostka prefabrykowana
KK – kostka kamienna
KL – klinkierowa
PB – prefabrykaty betonowe
BR – brukowcowa
TŁ – tłuczniowa
ŻW – żwirowa
GŻ – nawierzchnia gruntowa naturalna, wzmocniona żwirem,
żużlem itp.
GR – gruntowa
IN – inne,
B – nośność rzeczywista nawierzchni w kN/oś
dla dróg dwujezdniowych opis szerokości drogi podać analogicznie,
poprzedzając oznaczeniem 2x, np.: S 2x7,5(19,5)BT100, gdzie 7,5 –
szerokość jezdni, 19,5 – szczerokość korony drogi, lub zastosować
dwa osobne opisy po dwóch stronach drogi,
poprzeczna kreska między liniami drogi – rozgraniczenie odcinków
1 2 3
Ograniczenia skrajni drogowej, zwanej dalej skrajnią:
– liczba określa wymiar w metrach z dokładnością do 0,1 m:
7
3,0
­ poziomej (np. do 3,0 m)
8
3,6
­ pionowej (np. do 3,6 m)
6/200
9
10
121
Pochylenie większe od 5 %
­ grot strzałki umieszcza się pośrodku odcinka z pochyleniem,
­ strzałka – kierunek spadku (zgodnie ze strzałką niweleta drogi
obniża się),
­ opis w formie: I/D, gdzie:
I – wielkość spadku w %,
D – długość odcinka z pochyleniem w metrach
Numer drogi i przebieg
­ dla dróg gminnych i powiatowych ostatnie 4 cyfry – bez pisania zer
na pierwszych pozycjach (zamiast 0027, pisać 27), drogi
wojewódzkie i krajowe – pełny numer (np. A8, S23, 1, 256),
­ strzałka wskazuje kierunek kilometrażu drogi
Obiekty mostowe
Mosty i wiadukty drogowe
– definicje elementów opisowych według załącznika nr 5
– opis w formie zapisu:
L – B – H
MK Hd – Sd
D – MLC
gdzie:
11
BS
DRT
12
120 – 7
30 ­ MLC 60/80
120 – 7 – 4,0
30
M – materiał konstrukcji dźwigarów:
BN – beton niezbrojony
BZ – beton zbrojony
BS – beton sprężony
ST – stalowa
SB – stal – beton (konstrukcja zespolona)
DR – drewno
CE – cegła
KA – kamień
ZE – żeliwo,
K – dodatkowa informacja o konstrukcji (umieścić tylko, jeśli
występuje):
T – tymczasowa
P – pływająca,
L – długość mostu,
B – szerokość jezdni na moście,
H – skrajnia pionowa na moście (pominąć, jeśli jest nieograniczona),
D – nośność użytkowa mostu w tonach,
MLC – numer wojskowej klasy obciążeń wg standardów NATO
(pominąć, jeśli nie jest nadany),
Hd – skrajnia pionowa pod wiaduktem (mostem), jeśli przebiega pod
nim droga,
Sd – skrajnia pozioma pod wiaduktem(mostem), jeśli przebiega pod nim
droga
Most długości do 10 m o wymiarach jezdni i o nośności: skrajnia
pionowa > 4,5 m, skrajnia pozioma > 5,0 m, nośność użytkowa > 30 t
obciążenia pojazdem kołowym lub gąsienicowym – bez opisu
1 2 3
Most (wiadukt) o wymiarach jezdni lub o nośności: skrajnia pionowa
< 4,50 m lub skrajnia pozioma < 5,0 m lub nośność użytkowa < 30 t
35 – 4,5
CE
obciążenia pojazdem kołowym lub gąsienicowym – obowiązkowo
15
opisany niezależnie od długości:
13
­ obwód i tło koloru żółtego
ST
35 – 7
14
20
Wiadukt drogowy nad linią kolejową, opis jak dla mostu
(znak nr 11)
40 – 8
BZ 11 – 4,1
30
15
11 – 4,1
16
Wiadukt drogowy nad drogą, opis jak dla mostu
(znak nr 11)
Wiadukty kolejowe nad drogami
– opis w formie zapisu:
H – S
H – skrajnia pionowa pod wiaduktem,
S – skrajnia pozioma pod wiaduktem
Promy
– opis w formie zapisu:
17
20 – 6
h
10
N
L – B
D
N – rodzaj napędu:
h – holownikiem
m – własnym silnikiem l – linowy,
L – użytkowa długość promu w metrach,
B – użytkowa szerokość pomostu w metrach,
D – nośność promu w tonach
Rezerwy państwowe mobilizacyjne
(tylko na mapach z klauzulą tajności)
Mostowe
18
DMS 5
­ DMS­65 – średnica koła 6 mm, tło – błękit pruski, liczba 5 – ilość
zestawów
19
MS 3
­ MS­54 – średnica koła 6 mm, tło – błękit pruski, liczba 3 – ilość
zestawów
20
WD
­ WD­80 – średnica koła 6 mm, tło­brąz, liczba 2 – ilość zestawów
21
L­18
2
11
­ prowizoria L­18 – średnica koła 6 mm, tło – błękit pruski,
liczba 11 – ilość zestawów
Drogowe
22
23
K10
­ Materiały drogowe – kolor zielony, średnica koła 5 mm, litera
w opisie oznacza rodzaj materiału (K – kamień, T – tłuczeń,
B – bitum), a liczba–ilość ton dla bitumu i setek ton dla pozostałych
­ Środek koła oznacza dokładną lokalizację (dopuszcza się naniesienie
znaku w dogodnym miejscu ze wskazaniem dokładnej lokalizacji)
1 2 3
Granice administracji drogowej
24
Oddziały GDDKiA – granice podkolorować rozwodnionym kolorem
fioletowym
25
Rejony – granice nanieść na czarno i podkolorować rozwodnionym
kolorem zielonym
26
Województwa – granice nanieść na czarno i podkolorować
rozwodnionym kolorem czerwonym
27
Powiaty – granice nanieść na czarno i podkolorować rozwodnionym
kolorem żółtym
28
Gminy – granice nanieść na czarno i podkolorować rozwodnionym
kolorem brązowym
29
LUBLIN
Siedziby oddziałów GDDKiA – obwieść nazwy czarną linią
i podkolorować na fioletowo
30
WAŁCZ
Siedziby rejonów – obwieść nazwy czarną linią i podkolorować
na zielono
31
RZESZÓW
32
OSTROŁĘKA
33
SŁAWNO
34
Grabnica
Siedziby województw – obwieść nazwy czarną linią i podkolorować
na czerwono
Siedziby powiatów grodzkich – obwieść nazwy podwójną czarną linią
i podkolorować na żółto
Siedziby powiatów – obwieść nazwy czarną linią i podkolorować
na żółto
Siedziby gmin – obwieść nazwy czarną linią i podkolorować na brązowo

Podobne dokumenty