Pobierz folder

Komentarze

Transkrypt

Pobierz folder
X Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera
The 10th International Festival of Choirs
Bielsko-Biała, 16–19.10.2014
Program
16 października, czwartek
Sala NOT w Bielsku-Białej (ul. 3 Maja 10)
Patronat
Jacek Krywult
Prezydent Miasta Bielska-Białej
Andrzej Płonka
Starosta Bielski
ks. biskup Roman Pindel
Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej
ks. biskup Paweł Anweiler
Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
Gaude
Cantem
godz. 9.15–19.00 Warsztaty chóralne i seminarium dla dyrygentów
17 października, piątek
Sala NOT w Bielsku-Białej (ul. 3 Maja 10)
godz. 9.15–13.00 Warsztaty chóralne i seminarium dla dyrygentów
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej
(ul. Wyspiańskiego 5a)
godz. 16.00–17.30 Przegląd Chórów Seniora
Prowadzenie Przeglądu: Anna Czaplińska-Syjota
Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej-Aleksandrowicach
(ul. św. Maksymiliana 1)
godz. 19.00 Koncert inauguracyjny Festiwalu
W programie:
Wolfgang Amadeusz Mozart – „Ave verum” KV 618
Jan Sebastian Bach – chorał „Jesus bleibet meine Freude” z kantaty
„Herz und Mund und Tat und Leben” BWV 147
Wolfgang Amadeusz Mozart – Msza koronacyjna KV 317
Wolfgang Amadeusz Mozart – Te Deum KV 141
Mirosław Gałęski – Śpiewaj radośnie
Wykonawcy:
Połączone chóry Przeglądu Chórów Seniora: Chór Męski Harfa
z Bielska-Białej, Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki
przy MDK w Czechowicach-Dziedzicach, Żywiecki Chór
Akord z Żywca, Chór Mieszany Echo z Zebrzydowic,
Misyjno-Bazylikowy Chór św. Grzegorza przy Bazylice
Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, Chór Mieszany
Echo z Bielska-Białej, Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik z Trzyńca
(Republika Czeska).
Chóry biorące udział w warsztatach chóralnych i uczestnicy
seminarium dla dyrygentów: Zespół Kameralny Absolwent
z Katowic, Chór Mieszany Tutte le Corde z Gdowa,
Chór Mieszany Hejnał Mazańcowice z Mazańcowic,
Chór Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich
i Emisji Głosu z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Soliści: Joanna Korpiela-Jatkowska – sopran
Katarzyna Plewniak – alt
Paweł Brożek – tenor
Leopold Stawarz – bas
Bytomska Orkiestra Gorczyckiego
Dyrygują: Benedykt Błoński, Krzysztof Przemyk,
Elżbieta Wtorkowska
18 października, sobota
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej
(ul. Wyspiańskiego 5a)
Organizatorzy
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział
w Bielsku-Białej
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej
Współorganizatorzy
Urząd Gminy w Wilkowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
Dom Kultury w Kozach
Parafia Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela
w Bielsku-Białej
FHU Theta – Krzysztof Mrowiec, BP Prezydent Travel
X Międzynarodowy Festiwal Chórów
godz. 9.30–10.30 Kryteria oceny prezentacji konkursowej chóru
– panel dyskusyjny
godz. 11.00–15.00 Przesłuchania konkursowe
Koncerty festiwalowe w Bielsku-Białej oraz miejscowościach
powiatów bielskiego i cieszyńskiego:
godz. 15.00 Kościół Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach
godz. 15.30 Kościół pw. św. Jerzego w Jasienicy
godz. 16.00 Kościół pw. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
godz. 16.30 Kościół pw. św. Michała Archanioła w Wilkowicach
godz. 16.30 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej
godz. 16.30 Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce
godz. 17.00 Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela
w Bielsku-Białej
19 października, niedziela
Udział chórów w przedpołudniowych nabożeństwach.
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej
(ul. Wyspiańskiego 5a)
godz. 8.00–13.00 Seminarium dla dyrygentów
godz. 15.00 Ogłoszenie wyników i koncert laureatów
Prowadzenie koncertów inauguracyjnego, konkursowego
i laureatów: Andrzej Mróz „Czarny”
H
istoria festiwalu Gaude Cantem sięga 1996 roku.
Wtedy to po raz pierwszy w Oświęcimiu odbyła się pod tą nazwą impreza chóralna, dodatkowo
określana jako Święto Pieśni. Jednym z jej głównych pomysłodawców i organizatorów był ówczesny prezes
bielskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr –
Kazimierz Fober (1919-2002). W kolejnych latach impreza ulegała licznym przeobrażeniom. W 1999 r. została przeniesiona
do Bielska-Białej i tu odbywa się do chwili obecnej. Zmieniały się regulaminy, programy i uczestnicy. Zawsze jednak najważniejszym celem pozostawało upowszechnianie muzyki
chóralnej i dzielenie się radością płynącą ze wspólnego śpiewu.
Największy przełom w historii Gaude Cantem – podkreślony przez prowadzoną od nowa numerację – miał miejsce
w 2005 roku. Od tej pory najważniejszą częścią imprezy jest
konkurs z udziałem zespołów polskich i zagranicznych, ale
w programie tradycyjnie nie brakuje koncertów niekonkursowych. Ostatnie dwa lata wzbogaciły program festiwalu
o działania edukacyjne, takie jak warsztaty dla zainteresowanych zespołów oraz seminarium dla dyrygentów. Bardzo
ważnym punktem najnowszych edycji Gaude Cantem jest
również koncert inauguracyjny, podczas którego z udziałem
profesjonalnych solistów i orkiestry prezentowane są utwory przygotowane przez uczestników warsztatów. Tak będzie
również w tym roku. Tegoroczną nowość stanowi Przegląd
Chórów Seniora, organizowany równolegle z konkursem,
którego stawką jest Grand Prix festiwalu. Innowacje były
możliwe m.in. dzięki temu, że w 2014 r. impreza otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo­
wego.
Łącznie w X Międzynarodowym Festiwalu Gaude Cantem
wezmą udział 23 zespoły, które wystąpią w 11 koncertach,
w tym dwóch konkursowych, w Bielsku-Białej oraz pięciu
miejscowościach powiatów bielskiego i cieszyńskiego. Już
piąty rok z rzędu wszystkie prezentacje konkursowe oraz
koncert finałowy odbędą się w znakomitej sali Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. Za całość od
strony organizacyjnej odpowiadają – tak samo jak podczas
wszystkich dotychczasowych edycji imprezy – Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej i Regionalny
Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.
T
he history of the festival Gaude Cantem dates
back to 1996. In those days Gaude Cantem was organized for the first time in Oświęcim, as the choral event, additionally called the Festival of Song.
One of its main originators and organizers was Kazimierz Fober (1919-2002), the chair of the Bielsko-Biala Department of the Polish Association of Choirs and Orchestras those days. In subsequent years, the event underwent
numerous changes. In 1999 it was moved to Bielsko-Biala and here it has been held to the present. Regulations,
programs and participants have been changing. Although
the most important goals have always been the dissemination of choral music and sharing the joy of singing together.
The biggest breakthrough in the history of Gaude Cantem – highlighted by the new numbering from the beginning – took place in 2005. Since that time the most important part of the event has been a competition involving
Polish and foreign groups, but there is also no shortage
of non-competitive concerts. The last two years have enriched the festival’s program with educational activities, such as workshops for interested teams and a seminar for conductors. A very important point of the latest
edition of Gaude Cantem was an opening concert, during
which, with the participation of professional soloists and
orchestral, works prepared by participants of the workshops were presented. The same is going to happen this
year. This year’s novelty is a Review of the Senior Choir,
organized in parallel with the competition and its stake
is the Grand Prix of the Festival. Innovations were possible, among others, due to the fact that in 2014 the event
received a grant of the Minister of Culture and National
Heritage.
In total, 23 teams will participate in the 10th International Festival Gaude Cantem. They will perform in 11
concerts, including two competitions, in Bielsko-Biala and
five towns of Bielsko and Cieszyn’s districts. For the fifth
year in a row all the presentations of the competition and
the final concert will be held in the wonderful hall of the
Music School in Bielsko-Biala. Polish Association of Choirs
and Orchestras Branch in Bielsko-Biala and the Regional
Cultural Centre in Bielsko-Biala are responsible for organizational issues of the event as they also were during all
previous editions.
Gaude Cantem
3
Uczestnicy konkursu
Bel-Canto z Rybnika
Dyrygent: Lidia Blazel-Marszolik
Chór powstał w 1988 roku w I Liceum Ogólnokształcącym
w Rybniku. Jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach chóralnych, w tym m.in: I i II miejsca na
Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Chóralnej w Katowicach,
Grand Prix Śląskiego Śpiewania w Koszęcinie, II nagrody na
Międzynarodowym Konkursie „Rybnicka Jesień Chóralna”, III
nagrody w Międzynarodowym Konkursie w Bawarii w Niemczech. Jest trzykrotnym laureatem I miejsca Ogólnopolskiego
i Międzynarodowego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Chór został uhonorowany Złotą Odznaką PZChiO.
Program konkursowy:
mel. ludowa (oprac. Eugeniusz Fierla) – A w tej naszej dolinie
mel. ludowa – Oj nasi jadą
Orlando di Lasso – Io ti voria contar la pena
Javier Busto – Ave Maria
Edward Grieg – Ave Maris Stella
Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai
z Bochni
4
Dyrygenci: ks. Stanisław Adamczyk, Bożena Wojciechowska
Powstał w roku 1987 z inicjatywy ks. Stanisława Adamczyka,
który do dziś jest jego dyrygentem. Z roku na rok koncertuje
przed coraz szerszą publicznością. Jest ceniony w kraju i znany za granicą. Wykonuje różnorodny repertuar sakralny oraz
standardy współczesnej muzyki rozrywkowej. Artystyczne
osiągnięcia chóru mają odzwierciedlenie w licznych laurach,
jakimi został uhonorowany w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach i festiwalach. W 2002 roku decyzją kapituły pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego
dyrygent chóru został wyróżniony prestiżową Nagrodą im.
Jerzego Kurczewskiego. Zespół występował podczas: Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, XXVII Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie”, XII
X Międzynarodowy Festiwal Chórów
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie. Brał udział w trzech edycjach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, wykonując muzykę Howarda Shore’a do trylogii „Władca Pierścieni” Petera Jacksona.
W roku 2012 chór wykonywał „Pasję wg św. Łukasza” Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora, a rok później
„Credo” tego samego kompozytora pod przewodnictwem Macieja Tworka. W 2014 r. w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach bocheński zespół nagrywał wraz z chórem Filharmonii Krakowskiej i Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej
„Odę do radości” pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.
Chór ma w swoim dorobku 12 płyt CD oraz nagrania dla radia i telewizji.
www.chor.bochnia.pl
Program konkursowy:
Giovanni Battista Martini – Laudate pueri
Siergiej Rachmaninow – Sława w wysznich Bogu, Psalm VI
Józef Świder – Stabat Mater
Tadeusz Szeligowski – Psalm radosny
traditional spiritual: I’m gonna sing
Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
Dyrygent: Jan Borowski
Zespół rozpoczął swoją działalność w 2003 roku. Tworzą go
studenci i absolwenci różnych specjalności bielskiej uczelni
oraz osoby niezwiązane z jej społecznością. Zespół koncertuje w kraju i za granicą. Zdobył kilkadziesiąt nagród i wyróżnień na polskich i międzynarodowych festiwalach m.in.:
Grand Prix w XIII Małopolskim Konkursie Chórów w Nie-
połomicach (2011), Grand Prix w I Wrocławskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Vratislavia Sacra” (2011),
Grand Prix w XXXIX Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ołomuńcu (Czechy, 2011), I miejsce w kategorii muzyka sakralna, I miejsce w kategorii sardana oraz Złoty Dyplom w kategorii muzyka katalońska w I Międzynarodowym
Festiwalu i Konkursie Chórów „Cançó Mediterrània” w Lloret
de Mar/Barcelona (Hiszpania, 2011), Grand Prix w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi (2011),
Grand Prix w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2012), Grand Prix w XI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2012), Grand Prix w XXII Tyskich Wieczorach
Kolędowych (2013). Rok 2014 przyniósł zespołowi podwójną nominację do nagrody Fryderyk 2014 w kategoriach „Album roku – Muzyka współczesna” oraz „Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej” za płytę „Missa
de Maria a Magdala” Pawła Łukaszewskiego. Nagranie
to otrzymało również nagrodę Choc de Classica przyznaną przez francuski magazyn muzyczny „Classica”.
Program konkursowy:
Eriks Esenvalds – Stars
Paweł Łukaszewski – Beatus vir sanctus Martinus
Giedrius Svilainis – Laudate Dominum
Program konkursowy:
Claudio Monteverdi – Ecco mormorar l’onde
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Psalm 100 „Jubilate Deo omnis
terra”
Józef Świder – Pieśń
Anders Edenroth – Chili con carne
Chór Łańcuckiej Fary z Łańcuta
Dyrygent: Michał Horodecki
Kiedy powstawał w 1982 roku, tworzyło go około 15 osób. Zespół w tamtym okresie przygotowywał oprawę liturgii oraz
brał kilkakrotnie udział w konkursach chóralnych. Po kil-
Chór Kameralny Animato z Pawłowic
Dyrygent: Małgorzata Lucjan
Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach od 1995 roku. W repertuarze posiada utwory kompozytorów polskich i zagranicznych, muzyki dawnej i współczesnej. Animato uczestniczył w wielu konkursach i festiwalach,
m. in. w Polsce, Czechach, Słowacji i Włoszech. Koncertował
kilkakrotnie w Niemczech, a w 2008 roku wykonał wspólnie
z chórem Clazz z Hanoweru oratorium „A child of our time”
Michaela Tippetta. Najważniejsze osiągnięcia w ostatnich
latach to: Grand Prix w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Będzinie (2010), Srebrny Dyplom na 21. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentu i Bożego Narodzenia
w Pradze (2011), Srebrny Dyplom na V Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Gnieźnie (2012), Srebrny Dyplom na
XII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie (2013), Grand Prix 23. Tyskich Wieczorów Kolędowych
(2014), I miejsce w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Wielkopostnej „Stabat Mater Dolorosa” w Łagiewnikach (2014).
www.gokpawlowice.hg.pl
kuletniej przerwie reaktywował się we wrześniu 2002 roku
i od tego czasu prowadzony jest przez Michała Horodeckiego i Jana Szydłę. Skład chóru, obecnie około 30-osobowy, jest
różnorodny zarówno pod względem wiekowym, jak i zawodowym. W repertuarze są utwory z różnych epok, od renesansu po kompozycje
współczesne. Chór dba o oprawę muzyczną liturgii w łańcuckiej farze, ale również koncertuje
na terenie Polski południowo-wschodniej. Wydał dwie płyty: „Quis ut Deus” (2010) oraz „Kolędy i pastorałki” (2011). Wyróżniony m.in. takimi nagrodami, jak: I miejsce w kategorii chórów
parafialnych w XV Ogólnopolskim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2009), III miejsce w kategorii chórów mieszanych w II Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej „Sacra
Ecclesiae Cantio” w Tarnowie (2010), I miejsce
w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni
Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej w Żorach (2011),
I miejsce w kategorii chórów mieszanych w XXI Myślenickim
Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” w Myślenicach (2012), Złota Struna w Małopolskim Konkursie Chórów
„O Złotą Strunę” w Niepołomicach (2010, 2013), I miejsce w kategorii chórów mieszanych i nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta w XVII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie (2013).
Program konkursowy:
Wiliam Byrd – Ave verum
Stanisław Wiechowicz – Pragną ocki
Javier Busto – Ave Maria
Romuald Twardowski – Alleluja
Gaude Cantem
5
Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu
Dyrygent: Agnieszka Franków-Żelazny
Od pierwszego roku działalności (2000) chór godnie reprezentuje Uniwersytet Medyczny zarówno w kraju, jak i za granicą, wielokrotnie zyskując miano „śpiewający medycy”. Stało się to powodem powstania nazwy chóru: Medici Cantantes.
Wyjazdy na konkursy i festiwale przyniosły wiele prestiżowych nagród oraz pozwoliły zwiedzić mnóstwo pięknych
miejsc, takich jak: Słowacja, Grecja, Wielka Brytania, Irlandia,
Hiszpania, Francja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia,
Czechy, Włochy i Turcja. W ciągu 14 lat działalności zespół nagrał pięć płyt: „Musica sacra”, „Musica profana”, „Za gwiazdą”,
„Z chórem po świecie” i „Misterium”. Zespół dla jego członków to dużo więcej niż dwie lub trzy próby w tygodniu. Trudno w słowach odzwierciedlić specyfikę życia wielu osób, które spotykają się, aby wspólnie tworzyć rzeczy niezwykłe. To
tutaj zawiązują się przyjaźnie, a czasem miłości. Dla niektórych jest to sposób na oderwanie się od codzienności życia,
a dla innych dopełnienie jego piękna. Członkowie chóru wytrwale pracują, aby podczas koncertów wspólnie przeżywać
chwile, dające siłę do dalszej pracy.
www.chor.umed.wroc.pl
spół głubczyckich licealistów uczestniczył również w międzynarodowych festiwalach, m.in.: w Międzyzdrojach (2011)
– Grand Prix; Bydgoskich Impresjach Muzycznych (1996, 1999,
2003) – Złota Struna; bielskim Gaude Cantem (2012) – I miejsce w kat. chórów młodzieżowych; w Szekesfehervar na Węgrzech (2000 i 2010) – nagroda Alba Regia; w Opawie na Międzynarodowym Konkursie „Opava Cantat” (2000, 2003)
– I miejsce oraz nagroda Złote Pasmo. W Moguncji reprezentował Polskę na festiwalu młodzieży „Europa 2000”, w 2004
roku w ramach V Europejskich Spotkań Chóralnych w Warszawie występował na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Począwszy od 1993 r. zespół wyjeżdża na zagraniczne
tournée koncertowe, odwiedzając Danię, Szwajcarię, Niemcy,
Francję, Jugosławię, Węgry, Ukrainę, Czechy, Włochy i Wielką
Brytanię. Wystąpił także na światowej wystawie „Expo 2000”
w Hanowerze. W latach 2004-2010 chór organizował festiwal
pn. Głubczyckie Spotkania Chóralne „Silesia Cantat”.
www.lo.glubczyce.pl
Program konkursowy:
Marek Jasiński – Psalm 100
Albert Hammond, arr. Peter Knight – I’m A Train
Jan Vičar & goralské motivy – Gorale
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Program konkursowy:
Lodovico Viadana – Exultate justi
Marcin Tadeusz Łukaszewski – De profundis
Alessandro Kirschner – Gloria
opr. Jorge Ledesma – Angűe
Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Głubczycach
6
Dyrygent: Tadeusz Eckert
Chór powstał we wrześniu 1988 roku. Pierwsze sukcesy pojawiły się już po trzech latach działalności. Od 1992 r. zespół
uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Bydgoszczy, zdobywając wielokrotnie prestiżowe nagrody, m.in. Grand Prix (3-krotnie), Złoty Kamerton (10-krotnie), Puchar Ministra Edukacji Narodowej i Puchar Ministra Kultury (również 10-krotnie). W maju
1995 roku chór zadebiutował w najbardziej prestiżowym polskim konkursie Legnica Cantat, zdobywając Grand Prix. Ze-
X Międzynarodowy Festiwal Chórów
Dyrygent: Michał Brożek
Chór składa się ze studentów, absolwentów oraz pracowników katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Działa od
ośmiu lat. Ma na koncie liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.
Złoty Dyplom w kategorii chórów świeckich w IV Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Gnieźnie (2010), II miejsce
w kategorii chórów akademickich na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2011), Złotą Wstęgę
Solczy – pierwsze miejsce w kategorii chórów dorosłych mieszanych na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej
w Ejszyszkach na Litwie (2012), Grand Prix festiwalu oraz nagrodę publiczności na II Międzyrzeckiej Uczcie Chórów Amatorskich w Międzyrzeczu (2012), Srebrny Dyplom w ka­te­­gorii
chórów mieszanych w VI Ogólnopolskim Konkursie Pieśni
Pasyjnej w Bydgoszczy (2013), I miejsce w kategorii dużych
chórów w konkursie XXIII Tyskich Wieczorów Kolędowych
(2014), II miejsce w kategorii chórów dorosłych na XXIII Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”
(2014). Zespół koncertował na festiwalach we Włoszech, Turcji, Hiszpanii i Francji.
www.chor.ue.katowice.pl
były poświęcone pamięci Konstantego Wolnego, pierwszego marszałka województwa śląskiego. Podczas tego wyjazdu
zespół uczestniczył jako gość specjalny w festiwalu Wełyka
Koliada. W tym samym roku Camerton śpiewał na premierze
filmu „Misja Wolnego” w sali koncertowej Polskiego Radia Katowice.
www.camerton.laziska.pl
Program konkursowy:
Tomás Luis de Victoria – Ave Maria
György Deák Bárdos – Eli, Eli
Ernani Aguiar – Psalm 150
Andrzej Koszewski – Zdrowaś Królewno Wyborna
Jerzy Wasowski, Jeremi Przybora – Piosenka jest dobra
na wszystko
1. Program konkursowy w kategorii chórów mieszanych:
Leonard Bernstein – West Side Story
Robert Faltus – Marieta Cistellera
Jerzy Wasowski, opr. Andrzej Borzym – Piosenka jest dobra na
wszystko
arr. Philip Lawson – Africa
2. Program konkursowy w kategorii chórów akademickich:
Jewhen Stankowycz – Otcze nasz
Romuald Twardowski – Pater noster
Henryk Jan Botor – Sub Tuum praesidium
Grupa Wokalna Camerton z Łazisk Górnych
Dyrygenci: Ewa i Grzegorz Kaczmarczykowie
Inicjatorami powołania zespołu byli dyrygenci Ewa i Grzegorz Kaczmarczykowie. W początkowym okresie działalności (2007-2011) Camerton utrzymywał się sam, a próby odbywały się w salkach katechetycznych łaziskiej parafii. Od
2011 r. zespół znalazł siedzibę w Miejskim Domu Kultury i tak
jest do chwili obecnej. Pierwszą znaczącą nagrodę Camerton
zdobył w 2010 r. Była to Srebrna Wstęga na XX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej
w Pradze. Kolejne sukcesy: I miejsce w kategorii chórów kameralnych podczas Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnificat”
w Piekarach Śląskich (2011), Brązowy Dyplom Rybnickiej Jesieni Chóralnej (2011), dwukrotnie III nagroda Tyskich Wieczorów Kolędowych (2011 i 2013) oraz Srebrny Dyplom w IV
Krakowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych (2013). W 2012 roku Camerton odbył artystyczne tournée po Ukrainie. Koncerty w Żółkwi, Lwowie i Mościskach
Zespół Wokalny Bi-Bi Singers z Bielska-Białej
Dyrygent: Dominika Jurczuk-Gondek
Powstał w 2012 roku, składa się z amatorów – miłośników
śpiewu wielogłosowego. W repertuarze ma utwory zarówno muzyki dawnej, jak i współczesnej rozrywkowej. Zespół
otrzymał Złotą Strunę w XV Małopolskim Konkursie Chórów „O Złotą Strunę” w Niepołomicach (2013) oraz II nagrodę w kategorii chórów kameralnych na XXIII Tyskich Wieczorach Kolędowych (2014).
www.brevis.republika.pl
Program konkursowy:
Wacław z Szamotuł – Nakłoń Panie ku mnie ucho swoje
Karol Mroszczyk – Jest drożyna, jest
Dragan Suplevski – Rum, dum, dum
Bacstreet Boys – As long as you love me
Gaude Cantem
7
Uczestnicy Przeglądu
Chórów Seniora
Chór Męski Harfa z Bielska-Białej
Dyrygent: Anna Ostrowska
Powstał w 1972 roku w Komorowicach Krakowskich przy ówczesnym Domu Ludowym im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Aktualnie siedzibą zespołu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej – Dom Kultury w Komorowicach. Chór liczy 26
artystycznym i dyrygentem był zasłużony bielski muzyk
Piotr Jakóbiec. Chór ma bogaty repertuar: utwory klasyczne
współczesnych kompozytorów polskich, muzykę sakralną,
polską muzykę ludową, kolędy, także światowe przeboje muzyki rozrywkowej w opracowaniu na chór mieszany. Zespół
koncertuje w kraju i za granicą. Wielokrotnie zapraszany był
do Belgii, aby swym śpiewem uświetnić otwarcie Europejskiego Święta Kwiatów w miejscowości Waanrode. Ponadto
chór występował na Węgrzech, w Czechach, Niemczech, Austrii, Włoszech. W Szwajcarii nagrał płytę oraz koncert dla
stacji radiowej w Bernie. Do najważniejszych sukcesów zespołu w ostatnich latach można zaliczyć: II nagrodę w kategorii chórów-stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych w XIII
Łódzkim Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis” w Łodzi
w 2010 roku oraz tytuł „Excellent” w Światowym Festiwalu
Chórów Dorosłych i Seniorów w Wiedniu (2012).
Program konkursowy w Przeglądzie Chórów Seniora:
Anonim – S’nami Bog
Józef Świder – Pieśń
Stanisław Wiechowicz – Z tamtej strony rzeki
Chór Mieszany Echo z Zebrzydowic
członków. Posiada bardzo bogaty repertuar złożony między
innymi z pieśni patriotycznych, religijnych, ludowych i kabaretowych oraz utworów muzyki poważnej. Często koncertuje na imprezach kulturalnych, uroczystościach kościelnych
i okolicznościowych. Współpracuje z chórami Sucha z Suchej Górnej w Czechach oraz Wolfsburg z Wolfsburga w Niemczech. W 2012 roku został odznaczony Złotą Odznaką PZChiO,
a dwa lata później w czasie Trojoka Śląskiego chórowi przyznano statuetkę im. Stanisława Moniuszki za dotychczasową
działalność artystyczną. Na swoim koncie chór ma wydanie
płyty z kolędami pt. „Za gwiazdą”, która ukazała się w styczniu 2014 roku.
www.harfa.bielsko.pl
Program konkursowy w Przeglądzie Chórów Seniora:
ks. Józef Orszulik – Chwalcie Pana wszyscy
Arvo Pärt – Bogorodice Dievo
Wacław Lachman – „Sanctus” i „Benedictus” z „Mszy”
Piotr Jańczak – Kyrie
Chór Mieszany Echo z Bielska-Białej
Dyrygent: Teresa Adamus
Istnieje od 1919 roku i działa pod egidą Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej. W latach 1970-2011 kierownikiem
8
X Międzynarodowy Festiwal Chórów
Dyrygent: Jadwiga Sikora
Został założony przez grupę miłośników śpiewu w 1937 roku.
Od dziewiętnastu lat prowadzi działalność przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach. Jest laureatem wielu
znaczących konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i Europie. Uczestniczy aktywnie w życiu religijnym i kulturalnym gminy. Koncertuje w kraju i za granicą (Czechy, Słowacja,
Rumunia, Austria, Szwajcaria, Ukraina, Litwa). Od 2007 roku
współpracuje z wybitnymi artystami: Sabiną Olbrich-Szafraniec – solistką Opery Śląskiej w Bytomiu,
Arkadiuszem Popławskim – organistą katedry we Fromborku i Beatą Sabath – poetką cieszyńską. Chór posiada sześć płyt
kompaktowych, nagranych w minionym
piętnastoleciu. Najważniejsze osiągnięcia
w ostatnim okresie to: I miejsce w Festiwalu Chórów im. Feliksa Nowowiejskiego
w Olsztynie (2008), II miejsce w XV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2009), Złota Struna w Małopolskim
Konkursie Chórów „O Złotą Strunę” (2009),
Złoty Medal Międzynarodowego ­Festiwalu Chórów w Ołomuńcu w Czechach (2009), ocena bien w 46. Światowym Festiwalu Chórów w Montreux w Szwajcarii (2010), II miejsce
na Festiwalu Pieśni Maryjnej ,,Magnificat 2013” w Piekarach
Śląskich. Zebrzydowickie Echo brało udział w XV Międzynarodowym Ekumenicznym Festiwalu Panorama Sztuki
Chrześcijańskiej ,,Musica Sacra” w Skoczowie (2010), w XXI
Międzynarodowej Dekadzie Muzyki Organowej, Chóralnej
i Kameralnej w Czeskim Cieszynie (2010), koncertowało na Litwie (2011), w archikatedrze we Fromborku z okazji 770-lecia diecezji warmińskiej (2013). Chór został odznaczony Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym PZChiO oraz
Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego. W 2012 roku otrzymał odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Program konkursowy w Przeglądzie Chórów Seniora:
Josquin des Prez – Ave vera virginitas
Vaclav Ptaček – Ave Maria
Józef Świder – Psalm 150
Pielok. Początkowo chórzyści wykonywali przede wszystkim śpiewy łacińskie w czasie zgromadzeń liturgicznych.
Po II wojnie światowej do repertuaru włączono pieśni w języku polskim. W latach 1945-1949 chór był zarejestrowany
jako stowarzyszenie. W 1949 władze komunistyczne zabro-
Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki
z Czechowic-Dziedzic
Dyrygent: Dariusz Nurzyński
Działa przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Został założony w 1955 roku przez Józefa Świdra.
Brał udział w Spotkaniach z Kolędą w latach 2011-14, koncertował na mszach z okazji 60-lecia Czechowic-Dziedzic i 20-lecia partnerstwa Czechowic-Dziedzic i Hiddenhausen w Niemczech. W 2013 roku brał udział w Gaude Cantem, a w 2014
w festiwalu Polonez na Białorusi, gdzie zajął I miejsce.
niły gromadzenia się w kościelnych stowarzyszeniach. Chór
nie zawiesił jednak działalności. W 1949 opiekunem i dyrygentem został o. Damascen Janosz OFM. Prowadził on chór do
1993. Stałymi współpracownikami byli: kompozytor o. Ansgary Malina OFM, o. Sylwester Swaczyna, o. Marceli Mikołajczyk i dyrygentka Renata Dołęga. Jako akompaniatorzy towarzyszyli chórowi organiści: Wiktor Pinkawa, a następnie
jego syn Zygmunt Pinkawa. Od 1999 do 2008 dyrygentem był
Janusz Muszyński, następnie do 2012 Aldona Kciuk-Herberg.
Najważniejsze nagrody: III miejsce na IX Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnificat” (2009), III miejsce na IX Ogólnopolskim
Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej
w Żorach (2013), I miejsce na XI Festiwalu Pieśni Maryjnej
„Magnificat” (2013), I miejsce na IV Festiwalu Pieśni Sakralnej
w Świętochłowicach (2013), II miejsce na XXIII Tyskich Wieczorach Kolędowych (2014).
www.swgrzegorz.pl
Program konkursowy w Przeglądzie Chórów Seniora:
Giuseppe De Marzi – Signore delle cime
Józef Świder – Modlitwa do Bogarodzicy
o. Leon Wojsyk – Golgoto, Golgoto
Jan Gawlas – A nie ta ptaszyna
Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik z Trzyńca
(Republika Czeska)
Program konkursowy w Przeglądzie Chórów Seniora:
Marco Frisina – Celebra il Signore terra tutta
Józef Świder – Czego chcesz od nas Panie
Dymitr Bortniański – bez tytułu
Franciszek Ryling – Dzieweczko ze Śląska
Misyjno-Bazylikowy Chór Świętego
Grzegorza przy Bazylice Franciszkanów
w Katowicach-Panewnikach
Dyrygent: Beata Rąba-Tomica
Chór powstał w 1942 roku. Przez pierwszych siedem lat jego
dyrygentami byli: Piotr Górecki, o. Leon Wojsyk oraz o. Marek
Dyrygent: Cezary Drzewiecki
Hutnik należy do czołówki polskich chórów na Zaolziu.
W czerwcu br. obchodził jubileusz 60-lecia działalności artystycznej. Koncertował w dwudziestu krajach Europy, w tym
w takich metropoliach jak Warszawa, Praga, Budapeszt, Bratysława, Wiedeń, Berlin, Rzym, Londyn, Helsinki. Nagrywał
audycje dla telewizji polskiej, czeskiej i austriackiej. Ma w dorobku trzy płyty. Uczestniczył w wielu międzynarodowych
festiwalach chóralnych, m.in. w Riva del Garda (2010), Pradze (2012), Karlovej Studance (2013), Krakowie (2013) i Bielsku-Białej (2013). Śpiewał w znamienitych miejscach i salach
koncertowych, w tym w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Koszalińskiej, Filharmonii Krakowskiej,
Gaude Cantem
9
Uczestnicy
warsztatów
Chór Mieszany Hejnał Mazańcowice z Mazańcowic
­K atedrze w Winchesterze (Anglia), w Klementinum w Pradze,
a ostatnio w Filharmonii Berlińskiej i w auli Konserwatorium
Muzycznego im. Leoša Janáčka w Ostrawie.
www.pzshutnik.cz
Program konkursowy w Przeglądzie Chórów Seniora:
Henryk Wars – Kołysanka Tońcia
Luca Marenzio – Amatemi ben mio
Antonin Dvořák – Šipek
Dyrygent: Krzysztof Przemyk
Powstał w roku 1946. Repertuar chóru obejmuje utwory różnych epok, począwszy od muzyki renesansowej aż po kompozycje współczesne, pieśni sakralne, świeckie, patriotyczne
i ludowe. Poza granicami kraju Hejnał koncertował w Niemczech, Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, Słowacji,
Ukrainie, Litwie, w Rosji, we Włoszech i Grecji. Osiągnięcia
ostatnich lat: II nagroda w XIX Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki” (2010), Grand Prix i Medal
św. Stanisława na VIII Festiwalu Pieśni Sakralnej w Starym
Bielsku (2010), Srebrny Dyplom na VI Międzynarodowym Fe-
Żywiecki Chór Akord z Żywca
Dyrygent: Michał Szarzec
Chór jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
działa przy Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Powstał
w 1991 r. z inicjatywy Tadeusza Trębacza. Członkowie chóru to pasjonaci, ludzie którzy kochają śpiew i muzykę. Dzięki systematycznej pracy zespół wzbogaca swój repertuar
o utwory operowe, operetkowe, klasyczne, patriotyczne, rozrywkowe, ludowe, religijne, pastorałki, kolędy itp. W swoim repertuarze ma ok. 250 utworów. Akord występował ponad 300 razy w kraju, biorąc udział w licznych konkursach
i festiwalach, a także we Francji, Słowacji i na Ukrainie. Chór
uświetnia w Żywcu i okolicy różnego rodzaju uroczystości
świeckie i kościelne. Współpracuje ściśle z Miejską Orkiestrą
Kameralną.
Program konkursowy w Przeglądzie Chórów Seniora:
Stanisław Moniuszko – Przylecieli sokołowie
Teresa Kamieńska – Do sosny polskiej
stiwalu Chórów „Gaude Cantem” (2010), III miejsce na I Wrocławskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Vratislavia Sacra” (2011), III miejsce na XIV Łódzkim Festiwalu
Chóralnym „Cantio Lodziensis” (2011), Srebrny Dyplom na VII
Festiwalu Muzyki Chóralnej „Mater Misericordiae” w Ząbkach (2012), I miejsce na XI Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnificat” w Piekarach Śląskich (2013).
www.hejnal.mazancowice.net
Chór Mieszany Tutte le Corde z Gdowa
10
X Międzynarodowy Festiwal Chórów
Dyrygent: Elżbieta Gawryszewska
Powstał w 2006 roku i działa przy Centrum Kultury w Gdowie. Obecnie zrzesza ok. 35 miłośników śpiewu w różnym
wieku. W repertuarze posiada: pieśni kościelne, patriotyczne, utwory kompozytorów klasycznych, kolędy i pastorałki.
Chór bierze udział w różnych uroczystościach gminy Gdów,
m.in. w uroczystej Mszy świętej podczas X Dożynek Województwa Małopolskiego oraz w Koncertach Pieśni Maryjnej i Patriotycznej. Śpiewał także na premierze filmu „Wikary, ksiądz Karol z Niegowici” w teatrze Groteska w Krakowie.
Koncertował w Krakowie, Wieliczce, Wadowicach, Myślenicach, Nowym Sączu, Łańcucie a w 2009 roku również w Niemczech. W 2007 roku zdobył II nagrodę na Powiatowym Przeglądzie Chórów w Staniątkach, w latach 2010-13 Srebrną
Jury X Międzynarodowego Festiwalu Chórów
„Gaude Cantem”
prof. Ryszard Handke – dyrygent, rektor Akademii Sztuki
w Szczecinie
prof. Elżbieta Wtorkowska – dyrygent, dziekan Wydziału
Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
dr hab. Marcin Tomczak – dyrygent, kierownik Katedry
Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku
Strunę na Małopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach.
Jest także laureatem II miejsca Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (2014).
sites.google.com/site/tuttelecorde/home
Zespół Kameralny Absolwent z Katowic
Dyrygent: Beata Rąba-Tomica
Działalność rozpoczął z inicjatywy prof. Haliny Goniewicz-Urbaś w 1997 r. w Centrum Oświatowo-Muzycznym Pianoton w Skoczowie. Jest chórem, w skład którego wchodzą
absolwenci Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, będą-
dr hab. Włodzimierz Siedlik – dyrygent, kierownik Katedry
Chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie
dr Solon Kladas – wykładowca na Wydziale Muzyki
Uniwersytetu w Nikozji, Cypr
mgr Piotr Żółty – sekretarz jury
Jury Przeglądu Chórów Seniora
ks. prof. Antoni Reginek – prodziekan Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
dr hab. Marcin Tomczak
mgr Andrzej Kucybała – dyrektor Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej
mgr Piotr Żółty – sekretarz jury
Wykładowcy – warsztaty
prof. Benedykt Błoński – dyrygent, dziekan Wydziału Sztuk
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. Elżbieta Wtorkowska
Wykładowcy – seminarium
prof. Ryszard Handke
prof. Elżbieta Wtorkowska
dr hab. Marcin Tomczak
prof. Benedykt Błoński
cy przed laty śpiewakami Akademickiego Chóru Harmonia.
Obecnie próby odbywają się w Katowicach. Zespół Absolwent
ma na swym koncie wiele osiągnięć i sukcesów. Wśród nich
m. in.: I nagrodę im. Henryka Karlińskiego w swojej kategorii w XXX Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat”
(1999), Grand Prix na XIII Tyskich Wieczorach Kolędowych
w Tychach (2004), Grand Prix i Puchar Prezydenta RP na Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach
(2004), I nagrodę w swojej kategorii na festiwalu Cantio Lodziensis w Łodzi (2004), I miejsce w I Międzynarodowym
Święcie Pieśni „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej (2005), I miejsce na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (2005), II miejsce w swojej kategorii na III Ogólnopolskim
Festiwalu Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio” (Tarnów, 2012), Grand Prix w Wielopokoleniowym Przeglądzie Zespołów Chóralnych w Chrzanowie (2013), Brązowy Dyplom
w kategorii chórów mieszanych kameralnych podczas Rybnickiej Jesieni Chóralnej (2013) oraz Srebrną Strunę podczas
XVI Małopolskiego Konkursu Chórów (2014).
Dyrektor Festiwalu/Festival Director: Krzysztof Przemyk
Biuro Organizacyjne Międzynarodowego
­Festiwalu Chórów „Gaude Cantem”/
Office of the International Choir Festival
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej/
Polish Association of Choirs and Orchestras
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 8126908, +48 33 8220593
[email protected]
www.gaudecantem.pl
Gaude Cantem
11
9
Uczestnicy
koncertów
­niekonkursowych
Chór Domu Kultury w Kozach
Dyrygent: Anna Czaplińska-Syjota
Kameralny i w pełni amatorski skład zespołu działa w Domu
Kultury od pięciu lat. Założycielką i dyrygentką jest Anna Czaplińska-Syjota. Chór śpiewa zróżnicowane muzycznie utwory, głównie a cappella – pieśni sakralne, świeckie, ludowe
oraz w stylu gospel. Występuje podczas uroczystości świeckich i kościelnych w swojej miejscowości, organizuje koncerty dla koziańskiej publiczności. W 2010 r. zdobył Złotą Lirę
na VIII Festiwalu Pieśni Sakralnej im. św. Stanisława w Starym Bielsku, w 2011 r. wziął udział w VII Wielopokoleniowym
Przeglądzie Zespołów Chóralnych w Chrzanowie, w którym
zdobył I miejsce w swojej kategorii, rok później śpiewał podczas uroczystej Mszy świętej XIII Dożynek Województwa Śląskiego, w 2012 wystąpił w koncercie inauguracyjnym festiwalu Gaude Cantem w kościele pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela
Człowieka w Bielsku-Białej, w 2013 r. otrzymał wyróżnienie
w eliminacjach rejonowych XX Międzynarodowego Przeglądu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Chór Ludowy Osieczanie z Osieka
Dyrygent: Andrzej Luranc
Działa od 41 lat. Jest chórem o różnorodnym repertuarze. Są
w nim polskie piosenki ludowe, głównie z terenu Podbeskidzia, pieśni religijne a także okolicznościowe przyśpiewki.
Każdego roku chór aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym swojego środowiska, w gminnych imprezach takich jak Dni Osieka, spotkania opłatkowe seniorów,
odpusty, święta kościelne, spotkania rocznicowe, koncerty
kolęd. W 2008 roku Osieczanie zostali uhonorowani odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej i Złotą Odznaką PZChiO,
a w 2010 otrzymali Nagrodę Starosty Oświęcimskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. W 2013 roku chór koncertował na Ukrainie.
Chór Parafialny Semper Communio
z Goczałkowic-Zdroju
Dyrygent: Edyta Wrona
Działa od 1966 roku przy parafii św. Jerzego w Goczałkowicach i przy ogromnym wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury.
Daje koncerty o różnorodnej tematyce oraz z udziałem profesjonalnych muzyków (Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz,
zespół Turnioki). Chór prezentował się w Polsce i w krajach
takich jak Niemcy, Austria, Węgry, Ukraina. Od 17 lat współpracuje z chórem z Francji. Wydał płytę zatytułowaną „Muzyka sakralna”.
12
X Międzynarodowy Festiwal Chórów
Gaude Cantem
2013
Na zdjęciach kolejno od góry od lewej: laureaci konkursu
z przewodniczącym jury śp. prof. Józefem Świdrem, przedstawiciele zespołu Rondo z Wrocławia – zdobywcy Grand
Prix, Chór Dziecięcy Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej, Chór
Żeński Schola Cantorum Bialostociensis z Białegostoku, koncert inauguracyjny w Kościele pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej, chórzyści z Akademii Muzycznej w Katowicach na widowni oraz konkursowe jury
z Krzysztofem Przemykiem (pierwszy z lewej), dyrektorem
artystycznym i organizacyjnym Festiwalu.
Gaude Cantem
13
Dziewięć lat – dziesięć festiwali
2005
Nazwie Gaude Cantem towarzyszą określenia: I Międzynarodowy Konkurs oraz IX Święto Pieśni, wzbogacone o imię Kazimierza Fobera. Do jednodniowej imprezy zgłasza się 15 zespołów, w tym oprócz chórów z Podbeskidzia dwa czeskie
i dwa polskie zespoły z Zaolzia. Przewodniczącym jury jest
prof. Jan Wincenty Hawel. Główną nagrodę zdobywa Bielski
Chór Kameralny z Bielska-Białej pod dyrekcją Beaty Borowskiej (u góry na stronie obok podczas Gaude Cantem 2013).
2006
Podobny jednodniowy program, taki sam jak w roku poprzednim skład jury, ale aż 28 zgłoszonych zespołów z całego kraju,
z czego 21 w konkursie. Zwycięża Chór Kameralny Akademii
Medycznej we Wrocławiu (dyr. Agnieszka Franków-Żelazny).
z Polski, Czech, Łotwy, Słowacji i Włoch. Spośród ośmiu chórów ubiegających się o nagrody najwyższe oceny otrzymuje
Žilinský miešany zbor z Żyliny na Słowacji pod dyrekcją Štefana Sedlickiego (na zdjęciu poniżej).
2009
Program wydłuża się do trzech dni. Patronat artystyczny
wraz z Wojciechem Kilarem sprawuje Piotr Beczała, znakomity tenor Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Przewodnictwo jury obejmuje (także w 2010 roku) prof. Jerzy Kurcz.
Wśród 18 zgłoszonych zespołów oprócz śpiewaków z Polski
są reprezentanci Czech, Łotwy, Macedonii, Słowenii i Węgier.
W konkursowej trzynastce zwycięża Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (dyr. Jan Borowski).
2010
Festiwal zyskuje znakomite warunki w nowo wybudowanej
siedzibie bielskiej Szkoły Muzycznej, co oznacza pożegnanie
z wynajmowaną do tej pory salą Bielskiego Centrum Kultury.
Ponownie bogata lista zagranicznych uczestników: Czechy,
Łotwa, Słowenia, Ukraina i Węgry, ale wygrywają reprezentanci Polski – Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny (u dołu na
stronie obok).
2011
2007
Impreza trwa dwa dni. Po raz pierwszy (do roku 2010) odbywa się pod patronatem Wojciecha Kilara. Przewodniczącym
jury jest prof. Czesław Freund, który tę samą funkcję sprawuje również w roku następnym. W latach 2007-2010 prof.
Czesław Freund jest równocześnie dyrektorem artystycznym imprezy. Do roku 2010 funkcję dyrektora organizacyjnego Gaude Cantem sprawuje Piotr Jakóbiec, w tamtym okresie
prezes bielskiego oddziału PZChiO. Jego koncepcje i starania mają decydujący wpływ na kształt imprezy w tych latach.
W III Międzynarodowym Konkursie Gaude Cantem bierze
udział 21 chórów, w tym 7 śpiewa w koncertach niekonkursowych. Grand Prix przypada Chórowi Kameralnemu Musica
Viva Akademii Ekonomicznej w Poznaniu pod dyrekcją Marka
Gandeckiego (na zdjęciu powyżej).
2008
14
Dwudniowy program. Po raz pierwszy pojawia się nazwa
Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”, która
obowiązuje do chwili obecnej. Na liście zgłoszeń 15 zespołów
X Międzynarodowy Festiwal Chórów
Jury przewodniczy prof. Alojzy Suchanek. 6 zespołów startuje w konkursie, 9 śpiewa w koncertach niekonkursowych.
Wśród zgłoszonych, oprócz Polaków, reprezentanci Czech,
Łotwy i Rosji. Grand Prix zdobywa Zespół Kameralny Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej (dyr. Mariusz Mróz).
Dyrektorem artystycznym i organizacyjnym festiwalu, począwszy od tej edycji, zostaje Krzysztof Przemyk, równocześnie prezes bielskiego oddziału PZChiO.
2012
Program festiwalu wydłuża się z trzech do czterech dni, a to
w związku z organizacją warsztatów dla zainteresowanych
zespołów. Nowością jest także koncert inauguracyjny w jed-
Zadanie współfinansują
Dofinansowano
ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Samorząd
Województwa Śląskiego
Gmina
Bielsko-Biała
Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Białej
Patronat medialny
nym z bielskich kościołów z udziałem profesjonalnych solistów i orkiestry oraz uczestników warsztatów. Spośród 22
zgłoszonych chórów (w tym jeden czeski) w konkursie bierze
udział 14. Grand Prix dla Chóru Uniwersytetu Śląskiego Harmonia z Cieszyna (dyr. Izabella Zielecka-Panek). W tym i następnym roku jury przewodniczy prof. Józef Świder.
Sponsorzy
2013
Programową nowością jest seminarium dla dyrygentów. Tak
samo jak w roku poprzednim uczestnicy warsztatów śpiewają w koncercie inauguracyjnym wraz z zawodowymi solistami i Bytomską Orkiestrą Gorczyckiego. Zagraniczni goście
z Czech, Estonii i Słowacji. 14 chórów w konkursie, 9 w koncertach niekonkursowych (oprócz Bielska-Białej odbywają
się w Kozach, Jaworzu, Bystrej Krakowskiej, Godziszce i Jasienicy). Grand Prix zdobywa Zespół Wokalny Rondo z Wrocławia (dyr. Małgorzata Podzielny).
Gaude Cantem
15
Wydawcy: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
i Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała 2014
Teksty i redakcja: Leszek Miłoszewski
Współpraca redakcyjna: Marta Małecka, Wiesława Kobiela
Tłumaczenie: Magdalena Zaniewska
Zdjęcia: Aleksander Dyl, archiwa zespołów
Projekt graficzny i skład: Mirosław Baca
Druk: Augustana, Bielsko-Biała
Nakład: 800 egz.
ISBN 978-83-63291-63-1

Podobne dokumenty