Efektywne zarządzanie wyceną

Komentarze

Transkrypt

Efektywne zarządzanie wyceną
Efektywne
zarządzanie
wyceną
PRICING W PRAKTYCE
26-27 października 2015 r.
Hotel Sheraton, Warszawa
GŁÓWNE ZAGADNIENIA
• Value based pricing
• Strategie cenowe firm – systematyczne ustalanie pozycji na tle konkurencji i obrazu cen
• Specyfika ustalania ceny poprzez badanie potrzeb klienta – case study
• Pricing power – case study
• Jak podnieś wartość swoich ofert handlowych i różnicować ceny dla klientów?
• Innowacyjne modele pricingowe
• Zmowy cenowe a dozwolone porozumienia w działaniach pricingowych
PRELEGENCI
Mateusz
Chołaściński
Grzegorz Furtak
Maciej Kroenke
Grzegorz Świętek
Prezes,
pricingLAB
Założyciel,
Netious.com
Director,
fernPartners
PATRONI MEDIALNI
Dyrektor,
Simon-Kucher & Partners
WSPÓŁPRACA
rezerwacja uczestnictwa: [email protected]
ORGANIZATOR
www.mmcpolska.pl
Efektywne
zarządzanie wyceną
PRICING
W PRAKTYCE
26-27 października 2015 r.
Hotel Sheraton, Warszawa
DZIEŃ I
DZIEŃ II
09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa
09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa
09:30 Value based pricing
09:30 Jak podnieś wartość swoich ofert
handlowych i różnicować ceny dla
klientów?
• Strategia cenowa oparta na wycenie postrzeganej
wartości usług
• Jak walczyć z pułapką standaryzacji produktów
i usług?
• Strategia argumentacji wartości i obrony ceny
• Strategia cenowa oparta na wycenie postrzeganej
wartości produktu
• Jak radzić sobie z większą transparentnością
i porównywalnością ofert?
Grzegorz Furtak, Prezes, pricingLAB
10:30 Przerwa kawowa
• Jak różnicować ceny dla klientów zależnie od ich
wrażliwości cenowej?
11:00 Strategie cenowe firm – systematyczne
ustalanie pozycji na tle konkurencji
i obrazu cen
• Jak tworzyć oferty, aby w pełni wykorzystać różnice
w skłonności do zapłaty za produkty i usługi?
• Koszty do uniknięcia i nieuniknione
czyli jak zapobiec stagnacji zysków
Mateusz Chołaściński, Założyciel, Netious.com
Grzegorz Świętek, Dyrektor, Simon-Kucher & Partners
11:00 Przerwa kawowa
11:30 Innowacyjne modele pricingowe
• Prezentacja modeli wykorzystywanych w biznesie
przez międzynarodowych „Liderów Rynku”
12:30 Specyfika ustalania ceny poprzez badanie
potrzeb klienta – case study
• Najefektywniejsze narzędzia i instrumenty
wykorzystywane przy ustalaniu cen
• Podwyżki cen a lojalny klient – wpływ satysfakcji
i lojalności klientów na działania pricingowe
• Skuteczne wdrażanie podwyżek cen
Maciej Kroenke, Dyrektor, fernPartners
13:45 Przerwa na lunch
14:30 Pricing power – case study
Grzegorz Furtak, Prezes, pricingLAB
13:00 Przerwa na lunch
13:45 Zmowy cenowe a dozwolone
porozumienia w działaniach pricingowych
• Pricing w świetle obowiązujących przepisów
• Jak ochronić i zmaksymalizować zyski
• Analiza krytycznych i kluczowych czynników
sukcesu w działaniach pricingowych
• Techniki obrony marży w obrocie produktami
i usługami
• Najnowsze orzecznictwo Sadów i UOKIK-u
15:15 Zakończenie warsztatów;
wręczenie certyfikatów Uczestnikom
Maciej Kroenke, Dyrektor, fernPartners
15:45 Zakończenie I dnia warsztatów
rezerwacja uczestnictwa: [email protected]
www.mmcpolska.pl
Efektywne
zarządzanie wyceną
PRICING
W PRAKTYCE
26-27 października 2015 r.
Hotel Sheraton, Warszawa
Dlaczego warto:
W trakcie spotkania poruszymy najważniejsze kwestie dotyczące efektywnego zarządzania polityką cenową. Aktualne i szczególnie istotne tematy zostaną zaprezentowane
przez doświadczonych praktyków w formie case studies.
Interaktywna i warsztatowa forma pozwoli na zdobycie
odpowiedzi na istotne pytania i wykorzystanie nabytej
wiedzy w codziennej pracy. Wszyscy uczestnicy tego spotkania będą mieli możliwość zadać pytania naszym prelegentom, na które odpowiedzi zostaną udzielone podczas
warsztatu lub w trakcie indywidualnych spotkań. Podczas
warsztatów zaprezentowane zostaną innowacyjne modele pricingowe, wykorzystywane przez największe firmy
z całego świata. Jako pierwsi poruszymy kwestie związane
ze strategiami cenowymi wyliczanymi na podstawie wyceny wartości produktu i usług.
Grupa docelowa:
Warsztaty kierujemy do przedstawicieli Grup
Kapitałowych w szczególności do pracowników:
• działów sprzedaży
• działów controllingu
• działów zakupów
• specjalistów ds. wyceny
oraz do osób zainteresowanych zwiększaniem
i obroną zysku, odpowiadających za politykę
cenową i posiadających na nią wpływ.
Adres warsztatu:
Hotel Sheraton
ul. Bolesława Prusa 2
00- 493 Warszawa
Kontakt do Producenta:
Paulina Kaczmarek
Kierownik Projektu
T: 22 379 29 31
E-mail: [email protected]
Organizator:
MM • Conferences (MMC Polska) to wiodący i niezależny
organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest
organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz
warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym.
Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest
zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów,
telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych
managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy
projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi
jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGEiT, PAI Z,
Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel,
Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja
Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel-Lucent, SES Astra, Huawei,
Alvarion, TNS OBOP.
rezerwacja uczestnictwa: [email protected]
www.mmcpolska.pl
Efektywne
zarządzanie wyceną
PRICING
W PRAKTYCE
26-27 października 2015 r.
Hotel Sheraton, Warszawa
PRELEGENCI
Mateusz Chołaściński
Założyciel, Netious.com
Doktor fizyki teoretycznej, od 2008 roku realizujący się w biznesie. Odpowiadał za zarządzanie strategią cenową w Kompanii
Piwowarskiej i Makro C&C Polska.
Obecnie rozwija system szkoleniowy Netious Market Challenge, wspomagający budowanie kompetencji analitycznych
i decyzyjnych w działach komercyjnych. Swoje obserwacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania biznesu FMCG
komentuje na blogu Netious.com.
Grzegorz Furtak
Prezes, pricingLAB
Założyciel pricingLAB. Ekspert cenowy, praktyk biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem. Przez 15 lat pełnił funkcje Executive:
Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora Sprzedaży w międzynarodowych firmach t.j. Grohe, Lekkerland, Raisio.
Absolwent prestiżowego programu Executive MBA: University of Warsaw – University of Illinois. Pobierał nauki w American
Management Association oraz European Management Association, które wykształciły wielu liderów świata biznesu z listy
Fortune 500.
Maciej Kroenke
Dyrektor, fernPartners
Specjalizuje się w zarządzaniu cenami i sprzedażą na rynkach B2C i B2B. Doradzał wiodącym polskim przedsiębiorstwom (Wedel,
Neuca, Polcard, Apator, VOX, Komfort, Bakalland) jak i firmom zagranicznym (P&G, Castorama, RWE, Henkel, Nestle, Siemens,
Syngenta) realizując łącznie ponad 100 projektów doradczych. Posiada szerokie doświadczenie operacyjne na stanowisku Head
of Pricing w międzynarodowej grupie usług B2B gdzie odpowiadał za budowę i realizację polityki cenowej na 5 rynkach Europy
centralnej i zachodniej. Jest autorem licznych publikacji w zakresie zarządzania cenami i strategii sprzedaży.
Grzegorz Świętek
Dyrektor, Simon-Kucher & Partner
Specjalista w zakresie strategii sprzedaży, organizacji i procesów sprzedażowych oraz optymalizacji działalności operacyjnej
przedsiębiorstwa. Doświadczony doradca zajmujący się optymalizacją portfeli produktowych, struktur ofertowych i poziomów
cen. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie zdobyte zarówno w Polsce jak i zagranicą, szczególnie
w Europie i na Bliskim Wschodzie.
Ekspert Simon – Kucher & Partners wyspecjalizowany w takich branżach jak e-commerce, media i IT. Autor wielu artykułów
w uznanych magazynach branżowych i biznesowych, prelegent na wielu konferencjach z zakresu zarządzania cenami i zarządzania procesami
oraz trener na szkoleniach z tego zakresu.
rezerwacja uczestnictwa: [email protected]
www.mmcpolska.pl

Podobne dokumenty