Katalog Trimble 2015

Komentarze

Transkrypt

Katalog Trimble 2015
Produkty Trimble dla rolnictwa
Rozwiązania z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym,
na których możesz polegać i dzięki którym możesz zyskać
Trimble Agriculture Division
Trimble Navigation Limited
Trimble Germany GmbH
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
USA
telefon +1-720-887-6100
faks +1-720-887-6101
Siedziba firmy
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
USA
telefon +1-408-481-8000
faks +1-408-481-7740
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
NIEMCY
telefon +49-6142-2100-0
faks +49-6142-2100-140
www.trimble.com/agriculture
© 2005-2015, Trimble Navigation Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Trimble, logo Globe & TriangleCenterPoint, EZ-Guide, EZ-Pilot, EZ-Steer, Farm Works Software, FmX, GreenSeeker, Juno, OmniSTAR, RainWave, Spectra Precision, Tru Count Air Clutch, WeedSeeker, WM-Drain, oraz Yuma są znakami towarowymi
Trimble Navigation Limited, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Autopilot, CFX 750, Connected Farm, Farm Works, Field-IQ, FieldLevel, Irrigate-IQ, NextSwath, Precision-IQ, PurePixel, RangePoint, Soil Information System, T3, T41, TMX-2050, Tru Count LiquiBlock, TrueGuide, TrueTracker, VRS,
WM-Form, WM-Topo i xFill są znakami towarowymi Trimble Navigation Limited. Android jest znakiem towarowym Google Inc. Apple, logo Apple, iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc.
Google Play to znak towarowy Google Inc. Microsoft oraz Windows to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są odpowiednio własnością ich posiadaczy. PN 022503-078J-POL (03/15)
Trimble Agriculture, stawiając czoła wyzwaniom na każdym etapie produkcji rolnej usprawnia proces
uprawy dzięki rozwiązaniom z zakresu zarządzania gospodarstwem, na których możesz polegać i dzięki
którym możesz zyskać. Paleta rozwiązań Trimble obejmuje wszystkie sezony, uprawy, typy ukształtowania
terenu i wielkości gospodarstw, a nasza zasada uniwersalności umożliwi Wam zastosowanie naszych
rozwiązań w Waszym sprzęcie, niezależnie od tego, jaka firma jest jego producentem. Rozwiązania Trimble
obejmują przygotowanie upraw, analizę gleby, sadzenie i siewy, monitorowanie zdrowia roślin, zarządzanie
nawozami i zwalczanie szkodników, nawadnianie i zbiory – i zawsze Wam pomogą zmaksymalizować
wydajność i zmniejszyć koszty do minimum.
RECEPTA NA SUKCES
W firmie Trimble wiemy, że Państwa sukces zależy od zmiennych, które możecie kontrolować oraz od kilku
tych, których kontrolować nie jesteście w stanie. Nasze elastyczne rozwiązania pomogą Wam kontrolować
koszty, nawadnianie, wykorzystanie maszyn i koszty robocizny, równocześnie minimalizując wpływ
niekontrolowanych czynników, takich jak ustawodawstwo, ceny towarów, czy pogoda.
Na przykład, dzięki rozwiązaniu do precyzyjnej irygacji, Irrigate-IQ™, możecie Państwo odpowiednio
dozować wodę, kontrolować fertygację, chemigację, czy nawozy naturalne w danej lokalizacji,
równocześnie minimalizując wypływ substancji odżywczych i chemikaliów. Ukierunkowanie nawadnianie,
modelowane w uwzględnieniem właściwości gleby, informacji topograficznych oraz profilu opadów
pomaga skierować optymalne ilości wody do strefy korzeni roślin, które ją wchłaniają. Skutkuje to bardziej
wydajnym wykorzystaniem wody, zwiększając plony oraz polepszając ich jakość.
2
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
DANE, NA KTÓRYCH MOŻNA SIĘ OPRZEĆ
Zdajemy sobie sprawę, że olbrzymie ilości danych zebranych i przekazywanych z aplikacji rolniczych
pracujących z różnymi prędkościami i precyzją mogą przytłaczać; wobec czego przydadzą się odpowiednie
narzędzia zapewniające wiarygodne dane, które można analizować, i na których będzie można się oprzeć.
Toteż aby pomóc Państwu lepiej korzystać z tych danych, Trimble opracowało rozwiązanie Connected Farm™
– całościową platformę do zarządzania gospodarstwem, która pomaga zorganizować i przekształcić ważne
informacje w cenne wnioski, umożliwiające podejmowanie lepszych decyzji.
Nowa aplikacja Connected Farm Advisor pozwala na bezpieczną współpracę z doradcą i umożliwia
tworzenie map aplikacyjnych do zmiennego dawkowania (VRA), specjalnie przystosowanych do Waszej
gleby, zbiorów i metod uprawy. Państwo wybieracie komu, kiedy i gdzie będziecie udostępniać informacje.
W firmie Trimble pomagamy Wam zrozumieć te dane i poukładać je tak, abyście mogli je jak najlepiej
wykorzystać w swojej działalności. W końcu są to Państwa dane, dla Waszego gospodarstwa i Waszej
przyszłości.
Joe Denniston
Wiceprezes Trimble Agriculture
WSTĘP
2
SPIS TREŚCI
3
ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU NAWIGACJI I KIEROWANIA
Wyświetlacze nawigacji
Panel TMX-2050 Zintegrowany panel FmX Panel CFX-750 i system EZ-Guide 250
Systemy kierowania Autopilot , EZ-Pilot , EZ-Steer ™
Systemy TrueTracker i TrueGuide Usługi korekcyjne
™
®
™
CONNECTED FARM
4–11
Dla rolnika
Dla kierownika floty pojazdów
Dla zaufanego doradcy
Rozwiązania i aplikacje mobilne
Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem z komputera
6–7
8
9
10
11
®
®
™
™
STEROWANIE PRZEPŁYWEM I DOZOWANIEM
Czujniki GreenSeeker & WeedSeeker System Field-IQ ®
®
™
ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z WODĄ
®
™
™
®
21
22–23
24
25
26
27
28–29
30–33
31
32–33
12
Rozwiązanie RainWave Rozwiązanie Irrigate-IQ
Rozwiązanie WM-Form System FieldLevel II i system WM-Topo Rozwiązanie WM-Drain Lasery i kontrola nachyleń
™
®
20–27
Spis treści
Usprawnienie procesu uprawy
13
14–15
16
17
18
19
ZBIÓR PLONÓW
Prowadzenie w rzędach i monitorowanie plonów
34–35
35
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
3
Connected Farm
• Podejmujcie lepsze decyzje przy
pomocy danych – zbieranych,
grupowanych i udostępnianych z
dowolnego miejsca
• Praca w pojedynkę lub z doradcą, przy
wykorzystaniu narzędzi do zarządzania
gospodarstwem, optymalizujących
każdy sprzęt, prace rolnicze, rodzaje
zbiorów i wielkości gospodarstw
• Łączność między polem a biurem
za pomocą wyświetlaczy, tabletów i
smartfonów
• Oszczędność czasu i mniejsza ilość wizyt
w polu dzięki bezprzewodowemu
transferowi danych
4
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
Pole
Irygacja
Flota pojazdów
Zdrowie roślin i
rozpoznanie terenu
Gleba
Zbieraj, udostępniaj i zarządzaj informacjami
Connected Farm™ integruje całość technologii rolniczej i dane w jednej lokalizacji – co stanowi całościowe narzędzie do zarządzania gospodarstwem umożliwiające zamianę informacji
na praktykę lepszych decyzji. Udostępniając dane zaufanemu doradcy można wykorzystać Connected Farm do tworzenia map aplikacyjnych do zmiennego dawkowania oraz schematów
irygacji o zmiennej intensywności, co pomaga sprawować nadzór nad wkładami, równocześnie zwiększając jakość plonów i zysk. Mając pod ręką informacje na temat właściwości gleby,
stanu plonów, ilości opadów i pracy pojazdu, spróbujmy sobie wyobrazić zakres ulepszeń pracy i wyniku końcowego.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
5
• Wprowadź swoje własne nazwy pól i nakreśl granice przy pomocy narzędzi do rysowania lub korzystając z importu Office Sync
lub File Sync
FIELD
DANE Z BADAŃ GLEB
• Importuj wyniki badań gleb dla każdego pola i bezproblemowo udostępniaj te informacje swojemu doradcy
Connected Farm™ upraszcza zarządzanie danymi rolniczymi dzięki rozwiązaniu sieciowemu,
które umożliwia podgląd kluczowych informacji. Rozpocznij od zaimportowania zakończonych
czynności w postaci np. danych nt. plonu, przy pomocy technologi bezprzewodowej lub
USB. Będziesz mieć również dostęp do kluczowych informacji dotyczących stanu zbiorów i
zróżnicowania opadów.
Dla rolnika
NAZWY PÓL I GRANICE
PRACE POLOWE
• Przeglądaj mapy plonów i zadań w czasie rzeczywistym, w miarę, jak są one realizowane
Po ściągnięciu danych na konto można udzielić zezwolenia na dostęp dowolnej liczbie zaufanych
doradców. Umożliwia to owocną współpracę między Państwem a Waszym doradcą, co przekłada
się na wyższą produktywność i rentowność.
Opcje transferu danych
NOWOŚĆ! FILE SYNC
WYKRES PORÓWNAWCZY
Zamieszczaj mapy prac polowych na
koncie Connected Farm przy pomocy
pamięci USB.
FILE
SYNC
OFFICE
SYNC
VEHICLE
SYNC
USB
Bezprzewodowo
Bezprzewodowo
Dwukierunkowy transfer pliku
√
√
Transfer map aplikacyjnych VRA
√
Metoda transferu danych
Dla rolnika
SYNCHRONIZACJA
Z BIUREM
6
Bezprzewodowo wymieniaj pliki z
danymi między polem a biurem za
pośrednictwem konta Connected Farm
lub oprogramowania Farm Works™.
VEHICLE SYNC
Wymieniaj pliki z danymi między
różnymi operatorami na tym
samym polu.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
Jednokierunkowy transfer pliku
√
Transfer map uwzględniających sadzenie,
opryski i pokrycie
√
√
√
Transfer map plonów
√
√
√
Transfer punktów, linii i cech obszarów
√
√
Transfer linii prowadzenia
√
√
Transfer informacji o pojazdach
ROZWIĄZANIE MONITORUJĄCE KONDYCJĘ
ROŚLINNOŚCI, PUREPIXEL
™
• Przy pomocy precyzyjnego procesu kalibracji można łatwo
porównywać kondycję upraw między poszczególnymi
okresami
• Filtrowanie "zakłóceń" zależnych od koloru gleby, cieni i
różnych stopni wilgotności
√
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
7
ADVISOR
Dla kierownika floty pojazdów
Farm™ Fleet pomoże zlokalizować maszynę, jej
wydajność i parametry pracy. Koordynuj logistykę
pojazdów, by można było skuteczniej zarządzać
konserwacją, uzupełnianiem paliwa i ładunków oraz
innymi kwestiami tak, by zapewnić produktywność
operatorów i bezproblemową pracę floty.
8
Dla zaufanego doradcy
FLEET
ZDALNY ASYSTENT
Jako doradca możesz tworzyć i rozsyłać różne mapy aplikacyjne
nawiżenia i oprysków przy pomocy Connected Farm Advisor, do
poszczególnych rolników i aplikatorów.
• Zredukuj potrzebę dotarcia
na miejsce poprzez zdalne
rozwiązywanie problemów
z biura
• Wyeliminuj przestoje
operatorów
GOSPODARKA SUBSTANCJAMI ODŻYWCZYMI VRA
• Twórz własne lub korzystaj z istniejących formuł w celu opracowania własnych
zaleceń nawożenia
Kompakcja
0–122 centymetrów
Woda dostępna dla roślin
(PAW)
0–122 centymetrów
STAN FLOTY
• Monitoruj zużycie paliwa, napięcie w
akumulatorach, ciśnienie oleju oraz inne ważne
parametry, podłączając się do magistrali CAN
• Obserwuj trendy w użyciu maszyn i osiągi w
postaci graficznej
WYDAJNOŚĆ I STOPIEŃ
WYKORZYSTANIA FLOTY
TRANSFER PLIKU Z DANYMI
• Porównaj dobowe wykorzystanie każdego z
pojazdów, by zwiększyć wydajność i produktywność
• Wysyłaj i odbieraj pliki z danymi dla każdego
pojazdu, takie jak linie prowadzenia, formuły, mapy,
granice itp.
• Identyfikuj czasy bezczynności, ruchu, pracy i
przemieszczania się oraz przyczyny opóźnień
• Udostępniaj w łatwy sposób pliki z danymi
zaufanemu doradcy
• Twórz mapy aplikacyjne dla wielu pól i udostępniaj je rolnikom za pośrednictwem kont
Connected Farm
• Kontroluj i modyfikuj mapy aplikacyjne przed zakupem
SOIL INFORMATION SYSTEM (SYSTEM INFORMACJI O GLEBACH, SIS)
™
• Uzyskaj dostęp do szczegółowych właściwości gleby, takich jak faktura, zasobność,
głębokość ukorzenienia, retencja i dostępność wilgoci oraz żyzność
• Uzyskaj podgląd analizy gleby na głębokośći do 122 cm w ujęciu 3D
TRIMBLE UX5 - OBRAZOWANIE Z POWIETRZA
• Uzyskaj pokrycie 73 hektarów o rozdzielczości 2,5 cm podczas jednego przelotu
• Zastosuj obrazowanie do przeglądu pól w celu wykrycia szkodników, chwastów, niedoboru
minerałów i innych typowych w rolnictwie problemów
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
9
™
• Mapuj granice pola i inne użyteczne miejsca za pomocą GPS
• Sporządzaj siatki lub strefy zarządzania w celu pobierania próbek gleby
Zeskanuj, aby pobrać
aplikację Scout App
• Kompatybilna z systemem GreenSeeker® do rejestrowania danych i zmiennej dawki w czasie rzeczywistym
CONNECTED FARM
SCOUT APP
FARM WORKS MOBILE
• Kompatybilna z wieloma precyzyjnymi
wyświetlaczami stosowanymi w rolnictwie
• Przeglądaj i drukuj podstawowe mapy wraz z
legendami
• Twórz listy klientów, gospodarstw, pól, dostaw i listy z
innymi informacjami
FARM WORKS MAPPING
• Obejmuje wszystkie funkcje oprogramowania View
URZĄDZENIE
PODRĘCZNE
JUNO T41
• Microsoft® Windows®
Embedded 6.5
• Microsoft® Windows®
Embedded 6.5
• Ekran 8,9 cm
• Ekran 10,9 cm
Rozwiązania i aplikacje mobilne
®
Zeskanuj, aby pobrać
aplikację dla floty
®
• Microsoft Windows 7 Professional
TM
• Ekran 17,8 cm
• Twórz, edytuj i zarządzaj ścieżkami nawigacji
• Analizuj mapy wydajności, aby wyznaczyć ścieżki pól
zapewniające większe dochody
FARM WORKS ACCOUNTING – DOSTĘPNE
W WYBRANYCH KRAJACH
• Oblicz koszty i przychody
PORÓWNANIE
CONNECTED FARM™
Wymagany system operacyjny
FARM WORKS
SCOUT
APP
FLEET
APP
IRRIGATE
APP
FIELD
APP
MOBILE
iOS lub
Android
iOS lub
Android
iOS lub
Android
iOS lub
Android
Windows
√
√
Wprowadzanie danych i wykonywanie zdjęć
√
√
Sporządzenie siatki lub strefy zarządzania w celu
pobierania próbek gleby
Śledzenie lokalizacji i stan floty pojazdów
Monitoring i sterowanie systemami nawadniania
Wprowadzanie danych pól
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
√
√
√
√
√
• Przydziel wydatki i dochody do każdego pola, grupy
inwentarza żywego, maszyny oraz budynków
• Śledź zapasy artykułów, zbiorów oraz żywego
inwentarza
• Drukuj różne raporty finansowe dla celów
podatkowych
FARM WORKS SURFACE
Zeskanuj, aby pobrać
aplikację dla pola
CONNECTED FARM
FIELD APP
Mapowanie granic i innych obiektów przy pomocy GPS
Zeskanuj, aby pobrać
aplikację irrigate app
CONNECTED FARM
IRRIGATE APP
10
WYTRZYMAŁY
TABLET YUMA 2
CONNECTED FARM
FLEET APP
URZĄDZENIE
PODRĘCZNE
JUNO 3
• Drukuj różne mapy i raporty z informacjami
dotyczących pola
• Importuj dane topograficzne pola
• Wykorzystaj narzędzia do rysowania, aby tworzyć
linie drenażu, równoległe linie boczne, uchwycić i
dołączyć linie melioracyjne
• Twórz ścieżki obwałowań
• Wyeliminuj "pracę w ciemno" dzięki
automatycznemu wyliczaniu wielkości rur w oparciu
o teren, głębokość, współczynnik odwodnienia itp
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem z komputera
APLIKACJA DARMOWA! FARM WORKS VIEW
11
Rozwiązanie do monitorowania
opadów RainWave (wybrane kraje)
Rozwiązanie do monitorowania opadów
RainWave® zapewnia bardzo ważne dane
dotyczące opadów, dzięki którym możesz
podejmować lepsze decyzje związane z
zarządzaniem planami irygacji, flotą oraz
czasem stosowania materiałów w celu
zarządzania składnikami odżywczymi i
służącymi do usuwania szkodników.
ŚLEDZENIE
Skonfiguruj wirtualny czujnik opadów
deszczu, wpisując współrzędne GPS lub wybierz z mapy pozycję odpowiadającą określonej
lokalizacji, aby otrzymywać tworzone dla tego obszaru raporty dotyczące opadów.
• Spraw, aby każda kropla wody miała
znaczenie, korzystając odpowiedzialnie
z cennych zasobów wody
• Wykorzystuj odpowiednią ilość wody
tam, gdzie jest ona potrzebna do
poprawienia jakości Państwa upraw
i zwiększenia ilości plonów
• Optymalizuj drenaż w celu skutecznego
sterowania lustrem wody i uzyskiem
z plonów
Korzystanie z mapy konturowej RainWave w rozwiązaniu sieciowym Trimble Connected
Farm umożliwi Państwu, lub Waszemu zaufanemu doradcy podejmowanie lepszych decyzji
gospodarczych w kwestiach takich jak planowanie nawadniania, przydział zasobów i czas
pracy aplikacji w gospodarce substancjami odżywczymi i przy zwalczaniu szkodników.
Ilości opadów można połączyć z dodatkowymi informacjami kluczowymi ze strony
Connected Farm, mającymi wpływ na codzienne prace, łącznie z prognozami pogody,
śledzeniem przydziałów, mapami prac polowych, zarządzeniem flotą, stanem zbiorów oraz
monitorowaniem i sterowaniem nawadnianiem.
Dane nt. opadów pomagają ponadto w podejmowaniu decyzji co do przydziału pojazdów
do codziennych czynności oraz w kwestii przyspieszenia lub opóźnienia zastosowania
środków chemicznych.
MONITORING
Przeglądaj aktualne dane dotyczące aktywności w zakresie opadów, aktualizowane co 10
minut oraz łączne dane dotyczące opadów, jakie wystąpiły w przeciągu 24 godzin, poznając
lepiej specyfikę natężenia opadów.
Określ, czy woda mogła spłynąć z pola, przez co może być niedostępna dla upraw, czy też
wsiąkła w glebę i może być dla nich dostępna.
ZARZĄDZAJ
Podejmuj bardziej przemyślane decyzje dotyczące irygacji i innych zadań rolniczych,
korzystając z dokładnych danych dotyczących opadów. Zoptymalizuj plany irygacji i czas tego
zadania, a także porównaj plony z opadami, aby zaplanować uprawę na kolejny sezon.
Dostępne tylko w Ameryce Płn.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
Subskrypcja mapy konturowej RainWave umożliwia dostęp do kodowanych kolorami map
opadów i podgląd opadów w obrębie całego gospodarstwa lub w rozbiciu na pola.
Przeglądaj i monitoruj raporty bezpośrednio z poziomu pulpitu Connected Farm™ lub w
ramach powiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną, oszczędzając w ten sposób czas
potrzebny na przemieszczanie się pomiędzy rozproszonymi czujnikami lub ręczne śledzenie
opadów.
• Twórz ulepszone plany nawadniania
przy pomocy rozwiązań Connected Farm
12
Mapa konturowa RainWave
Rozwiązanie RainWave
Rozwiązania gospodarki wodnej
Dostępne tylko w niektórych krajach – skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem
Trimble w celu sprawdzenia dostępności.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
13
Ponieważ każda kropla wody ma znaczenie, każda decyzja dotycząca nawadniania jest
kluczowa. Dzięki rozwiązaniu do precyzyjnej irygacji, Irrigate-IQ™, możecie Państwo
odpowiednio dozować wodę, kontrolować fertygację, chemigację, czy nawozy naturalne w
danej lokalizacji, równocześnie minimalizując wypływ substancji odżywczych i chemikaliów.
Rozwiązanie Irrigate-IQ jest w pełni skalowalne tak, by jak najlepiej spełniać Państwa
potrzeby z zakresu nawadniania. Bez względu na to, czy dysponujecie Państwo zdalnym
systemem monitorowania i sterowania, czy pełnym rozwiązaniem Variable Rate Irrigation
(VRI), możecie być pewni, że to, co robicie jest najlepsze dla Waszych zbiorów
i gospodarstwa.
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ROZWIĄZANIA IRRIGATE-IQ
Rozwiązanie Irrigate-IQ
Rozwiązanie Irrigate-IQ działa z deszczowniami typu pivot wszystkich znanych producentów i
spłaca się w ciągu dwóch sezonów. Pomaga:
14
MONITOROWANIE I STEROWANIE
Monitoruj i steruj systemem irygacyjnym z poziomu dowolnego
komputera, smartfonu lub tabletu – bez konieczności marnowania
czasu na wychodzenie na pole.
• Przeglądaj i monitoruj prędkość irygatorów
przegubowych, ich stan (włączone/wyłączone).,
aktualne napięcie, ciśnienie itp
• Zdalnie steruj stanem irygatora (wł./wył.), substancją i
kierunkiem
• Sprawdzaj stan systemu w celu zmiany planów
nawodnienia lub sterowania irygatorami i pompami,
gdy się zatrzymają lub zameldują o błędzie
NAWADNIANIE Z DAWKĄ ZMIENNĄ (VRI)
Wdrażaj plany VRI w celu precyzyjnych zastosowań wody, fertygacji i nawozów naturalnych
• Ulepszyć jakość zbiorów i plony
Twórz plany nawadniania
• Zoptymalizować zasoby wód i umożliwić wydajniejsze wykorzystywanie
• Generuj własne mapy formuł, nanosząc wielokąty na mapy satelitarne, lub korzystaj
z mapy gleb EC w celu stworzenia własnego planu nawodnienia
• Zminimalizować koszty wody, fertygacji, chemigacji oraz nawożenia naturalnego
• Zmniejszyć konieczność udawania się na miejsce w celu ręcznej
regulacji irygatora
• Zapewnić równomierną aplikację w celu zmniejszenia odpływu wody
oraz wypłukiwania
• Zdecydować o skierowaniu wody tylko do najwydajniejszych obszarów pola
• Spełniać przepisy środowiskowe poprzez kontrolowanie oraz raportowanie o
miejscach i ilościach nawadniania
Rozwiązanie Irrigate-IQ
Precyzyjne rozwiązanie dla
nawadniania Irrigate-IQ
• We współpracy z zaufanym doradcą twórz plany VRI, dzięki którym możliwa będzie
kompensacja wahań w zakresie własności gleby, dobrostanu roślin, topografii i
historii opadów na każdym polu
• Zarządzaj strefami wykluczeń w celu zapewnienia, że woda nie jest marnowana w
obszarach, gdzie nie jest potrzebna, jak drogi i inne stałe punkty topograficzne
• Aktualizuj i przesyłaj bezprzewodowo plany nawadniania do irygatora w czasie
rzeczywistym
Precyzyjne dawkowanie wody
• Steruj poszczególnymi dyszami w celu zastosowania odpowiedniej ilości we
właściwym miejscu
• Rozprowadzaj nawozy naturalne z użyciem nawadniania bez powodowania blokad
czy korozji zaworów
• Optymalizuj aplikację poza zasięgiem irygatora przy pomocy sterowania ramieniem
narożnym i planów VRI
• Steruj dyszami wylotowymi w celu zapewnienie, że ich zasięg będzie przekraczał
okrąg tylko wtedy, gdy będzie to konieczne
Dostępne tylko w niektórych krajach – skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem Trimble w celu sprawdzenia dostępności.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
Dostępne tylko w niektórych krajach – skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem
Trimble w celu sprawdzenia dostępności.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
15
System FieldLevel II
System analiz WM-Topo
W ramach systemu FieldLevel II wykorzystano wnioski wyciągnięte w trakcie ponad 30-letniego przodowania w branży
w zakresie wysokoprecyzyjnych aplikacji GNSS i niwelacji terenu.
System WM-Topo to przenośne urządzenie do zbierania danych topograficznych, które można
pozyskać na obszarach, na którym wjazd traktorem lub innym pojazdem z zamontowanymi
urządzeniami do pomiaru jest niemożliwy. Zbierz dane ręcznie w przypadku występowania
trudnych warunków na polu lub jeżeli uprawy znajdują się w zaawansowanym etapie
wzrostu, który uniemożliwia wjazd pojazdem.
™
Czy jesteś rolnikiem, czy wykonawcą prac ziemnych, rozwiązanie Trimble® WM-Form™ pomoże
zidentyfikować obszary o nieodpowiedniej konfiguracji — minimalizując ilość prac ziemnych i
kontrolując koszty.
System FieldLevel II ułatwia prace geodezyjne, projektowe i niwelacyjne niezbędne podczas formowania terenu.
NIWELACJA TERENU
Przy pomocy łatwych w użyciu narzędzi do projektowanie powierzchni i dzięki elastycznym
parametrom, rozwiązanie WM-Form pomoże zrealizować poziomowanie, drenaż i nawadnianie
rzędowe, co zoptymalizuje powierzchnię pola, wspomagając skuteczną gospodarkę wodną i
umożliwiając uzyskanie bardziej regularnych plonów.
ULEPSZANIE OBSZARÓW O NIEDOSTATECZNEJ WYDAJNOŚCI
Poprawę produkcji w miejscach sprawiających problemy, można uzyskać prawie natychmiast:
Pomiary
Projekt
Poziom
• Sporządź mapę pola z
wykorzystaniem
pomiarów RTK
• Przy pomocy programu
WM‑Form zoptymalizuj
projekty niwelacji
• Automatyczne sterowanie
zaworami hydraulicznymi
zgarniacza
• Twórz granice, punkty
wewnętrzne i sekcje
• Określaj nachylenia
pierwotne i poprzeczne w
celu określenia orientacji i
stromizn
• Niweluj pola przy pomocy
dowolnego typu ciągnika i
zgarniacza
• Wyliczaj i przesyłaj w
formie raportu faktyczną
powierzchnię pola
• Uaktywniając większe ilości hektarów do uprawy
• Optymalizując dystrybucję wody i odpływów
• Minimalizując uszkodzenia cennej warstwy uprawnej
Rozwiązanie WM-Form
• Redukując erozję i minimalizując zalewanie poprzez skuteczne kierowanie wody
w odpowiednie kierunki
16
• Minimalizując ilość prac ziemnych i zmniejszając czas i koszty formowania terenu
JEDNO ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE
Jako całościowe, kompleksowe rozwiązanie, WM-Form umożliwia prace geodezyjne, analizę
topografii, tworzenie optymalnych projektów, eksport raportów i plików kontrolnych z prac
ziemnych oraz prowadzenie formowania terenu na maszynie.
Ponieważ rozwiązanie WM-Form opiera się na sprawdzonych w praktyce rozwiązaniach Trimble,
kwestia kompatybilności lub dokładności projektu po la nigdy nie będzie problemem.
• Utwórz projekt formowania terenu przy pomocy oprogramowania WM-Form
• Uformuj teren, wykorzystując system FieldLevel II
™
• Zweryfikuj, czy projekt został prawidłowo zakończony, wykorzystując
system WM‑Topo
Wasza inwestycja w te technologie firmy Trimble może być wykorzystana także w innych
obszarach rolnictwa. Wielofunkcyjne narzędzie pomoże uzyskać lepszy zwrot z inwestycji.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
• Możliwość stosowania
zarówno podwójnych, jak
i tandemowych systemów
zgarniania
PROJEKT PÓL RYŻOWYCH I ICH WYKONANIE
• Tworząc bardziej jednorodny system produkcji i zwiększając plon
• Rozpocznij od prac geodezyjnych na polu przy pomocy wyświetlacza Trimble lub
urządzenia WM-Topo™
• Twórz najlepiej dopasowane
powierzchnie przy pomocy
technologii Autoplane
WYPRÓBUJ ZA DARMO! Możesz wypróbować program WM-Form przez
Pomiary
Projekt
Wykonanie
• Zbierz dane topograficzne w
3D przy pomocy FieldLevel II
Survey i zainstaluj moduł na
wyświetlaczach TMX-2050™
lub FmX®, albo za pomocą
systemu WM-Topo
• Przy pomocy programu Farm
Works™ Surface przeanalizuj
kształt pola
• Wykorzystaj system
kierowania Trimble®
Autopilot™, EZ Pilot® lub
EZ-Steer® w celu kierowania
traktorem podczas instalacji
obwałowań pól
• Ustal optymalne lokalizacje
obwałowań na polu
Dane z analizy można następnie przesłać do oprogramowania Farm Works Surface lub
bezpośrednio do wyświetlacza Trimble-2050 lub FmX oraz wykorzystać je do utworzenia
modeli powierzchni będących podstawą lepiej przemyślanych decyzji związanych z
gospodarką wodną.
UŻYWANY W PROJEKTACH ODPROWADZANIA WÓD
Zbierz topograficzne dane z pola za pomocą systemu WM-Topo, a następnie przenieś je na
pendrive’ie lub za pomocą rozwiązania Connected Farm™ do oprogramowania Farm Works
Surface lub na wyświetlacze TMX-2050 lubFmX, aby stworzyć trójwymiarowy model pola.
Zabierz system WM-Topo z powrotem na pole i oznacz miejsce, w którym należy zainstalować
rurę drenażową, a następnie użyj rozwiązania Trimble WM Drain, aby wykonać zadanie
związane z drenażem.
DO WYKORZYSTANIA PODCZAS PRAC
FORMOWANIA TERENU I NIWELACJI
Podążaj za zgarniaczem, przeprowadzając kontrole
stopniowania za pomocą systemu WM-Topo. Dzięki temu
przenośnemu systemowi możesz sprawdzić dokładność
projektu niwelacji terenu
Systemy FieldLevel II i WM-Topo
Rozwiązanie z zakresu kształtowania
terenu WM-Form
Dane topograficzne, zebrane za pomocą systemu WM-Topo,
można również wykorzystać na wyświetlaczach TMX-2050
lub FmX w celu stworzenia projektów niwelacji terenu,
które można wykorzystać w gospodarce wodnej w ramach
systemu FieldLevel II.
10 dni bez zobowiązań.
Odwiedź stronę www.trimble.com/agriculture, lub skontaktuj się ze
sprzedawcą Trimble Ag, który udzieli dodatkowych informacji na temat
darmowego okresu próbnego.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
17
System laserowy
Rozwiązanie w zakresie drenażu WM-Drain firmy Trimble łączy w sobie
funkcje analizy, projektowania, instalacji oraz mapowania przy systemach
odwadniających powierzchniowych i podpowierzchniowych.
Firma Trimble oferuje całą paletę urządzeń laserowych Spectra Precision , które mogą być
stosowane do ręcznego wykonywania różnych zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz
zagwarantowania równomiernego rozprowadzenia wody na polu. Urządzenia dostępne w
opcjach dostosowanych do różnych potrzeb i budżetów.
®
W połączeniu ze zintegrowanym wyświetlaczem TMX-2050™ lub FmX®
oraz dokładnością RTK, rozwiązanie WM-Drain zapewnia optymalne
rozmieszczenie rur w 3D, co poprawia zyski ze zbiorów poprzez ograniczenie
tworzenia się kałuż, optymalizację głębokości korzeni, maksymalizację
długości okresu sadzenia i minimalizację strat czynników odżywczych.
POMIARY
Zbieraj z łatwością dane 3D z pola przy pomocy zintegrowanego
wyświetlacza TMX-2050 lub FmX, albo systemu przenośnego WM-Topo™ .
ANALIZA
Rozwiązanie WM-Drain
Analizuj dane 3D z pola korzystając z oprogramowania Farm Works™
Surface, by móc podejmować lepsze decyzje w zakresie instalacji
melioracyjnych.
18
PROJEKT
Zaprojektuj i zweryfikuj w biurze całkowity system odwadniający 3D przy
pomocy programu Farm Works Surface, lub projektuj przebieg przewodów
na miejscu, bez opuszczania pojazdu.
INSTALUJ
Weź projekt ze sobą na pole i posłuż się modułem WM-Drain na
wyświetlaczu FmX lub TMX-2050, i wykorzystaj technologię Trimble
sterowania maszynami 3D, w celu precyzyjnej instalacji rur lub wykonania
rowów powierzchniowych
MAPOWANIE
Rejestruj prawdziwe lokalizacje zainstalowanych odcinków rur odpływowych
lub rowów i wykorzystaj te dane do przyszłych czynności związanych z
konserwacją lub rozbudową sieci melioracyjnej.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
®
Systemy poziomowania
terenu ze spadkami
Dodanie automatycznej kontroli stopniowania do systemu drenowania lub sprzętu niwelacyjnego
pomoże zwiększyć wydajność i dokładność aż do 50%. Firma Trimble zapewnia szeroką paletę
układów sterowania maszynami rolniczymi, które będą pasować do Twoich potrzeb i budżetu.
Laser serii Spectra Precision GL700
System kontroli AG GCS300/400
Spectra Precision GL700 to najbardziej zaawansowany
niwelator laserowy firmy Trimble, który zapewnia
niezrównaną dokładność i stabilność wiązki. GL700
stosowany jest w zakresie automatycznego sterowania
maszynami, gdy wymagany jest wysoki stopień
dokładności – do 450 metrów – oraz możliwość
ustawiania pojedynczych i podwójnych pochyłości na polu.
AGCS300 i AG CS 400 to najbardziej zaawansowane systemy
kontroli niwelacji firmy Trimble, które posiadają liczne funkcje
przydatne plantatorom oraz wykonawcom projektów z
zakresu gospodarki wodnej. Systemy mogą być podłączane
bezpośrednio do prawie wszystkich typów maszyn i działają z
zewnętrznymi zaworami sterującymi. Mogą być używane do
kontroli, analizy geodezyjnej i wskazywania.
Laser serii Spectra Precision GL600
System kontroli niwelacji AG GCS200
Laser Spectra Precision GL600 to przekaźnik o wysokiej
niezawodności dla plantatorów, którzy muszą uwzględnić
na swoich polach pojedyncze lub podwójne nachylenia.
Seria GL600, która posiada wiele funkcji, jest idealnym
laserem do aplikacji niwelacyjnych przy automatycznym
sterowaniu maszyną. Laserów GL612 i GL622 można
używać na odległościach sięgających 400 metrów.
System AG GCS200 jest idealny dla pojazdów z zaworami PT,
wymagających podwójnego sterowania sztywnymi masztami
lub sterowania elektrycznego masztem pojedynczym. Kluczowe
elementy systemu to skrzynka sterująca CB60 i odbiornik lasera
LR410. System obejmuje cyfrowy wyświetlacz wysokości terenu
i może być stosowany w trybie analizy i kontroli.
Laser Spectra Precision AG401
Spectra Precision AG401 to podstawowe urządzenie
laserowe Trimble Jest idealnym rozwiązaniem dla
plantatorów posiadających pola o zerowym nachyleniu,
gdzie nie ma potrzeby regulacji nachylenia. Jest to
samoniwelujacy laser, który może być wykorzystany
do automatycznego sterowania maszyną przy długich
zasięgach, do 450 metrów.
Lasery i kontrola nachyleń
Rozwiązanie WM-Drain
System kontroli niwelacji AG GCS100
System AG GCS100 jest najbardziej ekonomicznym systemem
kontroli niwelacji oferowanym przez Trimble. System jest
przeznaczony szczególnie dla pojazdów ciągnących zgarniacze
lub maszyn melioracyjnych wymagających połączenia z
zaworem PT. Kluczowe elementy systemu AG GCS100 to
skrzynka sterująca CB40 i odbiornik lasera LR40. System
cechuje się doskonałymi parametrami w zastosowaniach
długodystansowych w niekorzystnych warunkach
środowiskowych, i działa z pojedynczym odbiornikiem na
sztywnym maszcie.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
19
PANEL TMX-2050
ZINTEGROWANY PANEL FmX
PANEL CFX-750
SYSTEM EZ-GUIDE 250
Panele nawigacji Trimble pozwalają Ci dokładnie kontrolować oraz odwzorowywać informacje z pola w czasie rzeczywistym. Skorzystaj
z rozwiązań branżowych – najwyższa wydajność oraz niezawodność, aby prace w polu wykonywać szybciej i bardziej wydajnie. Dzięki
wielu funkcjonalnościom oraz pułapom cenowym możesz wybrać wyświetlacz, który najlepiej pasuje do Twoich oczekiwań.
• Szybko wykonuj prace polowe,
skutecznie wykorzystując najnowsze
wyświetlacze w branży i systemy
kierowania Trimble
• Utrzymuj pojazd w linii prostej i skup się na pracy maszyny
• Redukuj zmęczenie operatora,
równocześnie unikając mijaków i
nakładek między przejazdami
• Zmniejsz uszkodzenia plonów oraz kompakcję gleby w celu
poprawienia plonów
• Monitoruj i ulepszaj parametry pracy
pojazdu – bez względu na producenta,
markę czy model – przy pomocy
Connected Farm Fleet
™
PANEL
CFX-750™
PANEL
FmX®
PANEL
CFX-750™
SYSTEM
EZ‑GUIDE® 250
31,2 cm
30,7 cm
20,3 cm
10,9 cm
Ekran dotykowy
√
√
√
Wejścia kamer wideo
2
4
2
Wbudowany odbiornik GPS
1
2
1
Kompatybilność z GLONASS
√
√
√
Kompatybilność ze sterowaniem EZ-Steer, EZ-Pilot
√
√
√
Kompatybilność ze sterowaniem automatycznym
Autopilot
√
√
√
Nawigacja doczepionej maszyny
√
√
Prowadzenie w rzędach
√
√
Wybrane
funkcje
Wybrane
funkcje
VRA reagujące w czasie rzeczywistym wraz z
czujnikami GreenSeeker®
√
√
Zarządzanie melioracją
√
√
Monitoring plonu
√
√
Bezprzewodowe przesyłanie danych z pojazdu do
pojazdu
√
√
Bezprzewodowe przesyłanie danych z biura na pole
√
√
Obsługa aplikacji Connected Farm
√
Możliwość przeglądania Internetu
√
FUNKCJE
Rozmiar kolorowego ekranu
Sterowanie dawką
Technologia zawracania NextSwath
20
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
™
Panele nawigacyjne
Rozwiązania z zakresu nawigacji i kierowania
1
√
Wybrane funkcje
Wybrane funkcje
√
√
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
21
OD PRECYZJI DO DECYZJI
Wyświetlacz TMX-2050 to coś więcej niż tradycyjne urządzenie
precyzyjnego rolnictwa – zapewnia w kabinie narzędzia wspomagające
podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania gospodarstwem rolniczym.
Ta elastyczna platforma została zbudowana w oparciu o system
operacyjny Android™, a wyświetlacz TMX-2050™ bezproblemowo
integruje się z prowadzonymi pracami, natomiast jej intuicyjny interfejs
pozwala zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom
z łatwością wprowadzać precyzyjne rozwiązania przeznaczone dla
rolnictwa.
WYBÓR OPROGRAMOWANIA WYŚWIETLACZA
Wyświetlacz TMX-2050 umożliwia wybór aplikacji w oparciu o typ prac
zaplanowanych na dany dzień.
Ostatnia rzecz, która jest Ci potrzebna w środku pracowitego sezonu to
skomplikowany interfejs. ‎łatwy w obsłudze wyświetlacz TMX-2050 jest
wyposażony w duży, wyraźny ekran 31,2 cm o wysokiej rozdzielczości i
oprogramowanie FmX® Plus lub Precision-IQ™, które można dostosować
do własnych potrzeb.
• Aplikacja FmX Plus wykorzystuje te same menu panela
Trimble FmX, -nie ma potrzeby uczenia się obsługi nowego
oprogramowania
• Aplikacja Trimble Precision-IQ umożliwia indywidualną
adaptację ekranu roboczego do upodobań operatora
• Kontrola sprzętu przez złącze ISOBUS, standardowe złącze
komunikacji między maszynami rolniczymi – niezależnie od
producenta i typu sprzętu.
DANE TECHNICZNE
• Interfejs w stylu tabletu jest podobny do innych urządzeń
przenośnych
WYŚWIETLACZ TMX-2050 I APLIKACJE
CONNECTED FARM
Wyświetlacz TMX-2050
• Wybór między programami FmX Plus i Precision-IQ
22
• Wytrzymała konstrukcja umożliwia codzienne korzystanie z
ekranu na polu
Wyświetlacz TMX-2050 zapewnia natychmiastowy dostęp do pulpitu
Connected Farm™ – centralnego miejsca, z poziomu którego można
przeglądać kluczowe informacje mające wpływ na prace w gospodarstwie.
• Łatwe przenoszenie pomiędzy pojazdami
PRECYZYJNE FUNKCJE DLA ZASTOSOWAŃ
W ROLNICTWIE
• Przeglądaj prognozy pogody, sprawdzaj ilości opadów, jakie
miały niedawno miejsce w celu określenia, czy konieczne jest
nawadnianie lub wykonanie innych czynności
• Ręczna nawigacja i mapowanie
• Kompatybilność z systemami kierowania Trimble®
• Technologia zawracania NextSwath™ optymalizuje zawrót przy
rozpoczęciu kolejnego przejazdu
• Monitoruj pojazdy w swojej flocie pod kątem oceny zapasu
paliwa, ciśnienia oleju, żywotności akumulatora i innych
informacji diagnostycznych
• Sterowanie wysokością belki i automatyczne sterowanie
sekcjami w opryskiwaczach
• Śledź lokalizacje maszyn, ich stan i opóźnienia w pracy w
obrębie całej floty.
• Kontrola dawki oprysku
• Bezprzewodowo steruj systemami nawadniania i monitoruj stan
deszczowni z kabiny
• Bezprzewodowe przesyłanie danych z pola do biura
DOKŁADNOŚCI I KOREKCJE GPS/GNSS
Usługi korekcji, takie jak oferowane przez Trimble CenterPoint® RTX™ i
RangePoint™ RTX, zapewniają znaczne korzyści w zakresie wydajności
nawigacji – zwiększając dokładność działań wykonywanych na polu,
poprawiając plony i zyski.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
Wyświetlacz TMX-2050
Wyświetlacz TMX-2050
CenterPoint CenterPoint CenterPoint OmniSTAR
OmniSTAR OmniSTAR RangePoint
SBAS
RTK
VRS
RTX
HP
G2
XP
RTX
(EGNOS)
< 2,5 cm
< 2,5 cm
3,8 cm
5–10 cm
8–10 cm
8–10 cm
< 15 cm
15–20 cm
dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności
®
™
√
√
√
√
√
√
√
• Wyszukaj operatorów innych pojazdów i sprawdzaj, czy mają
przerwę, pracują, czy przemieszczają się pomiędzy polami
• Przeglądaj mapy postępu prac wykonywanych na polu w miarę,
jak są one realizowane
√
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
23
Wyświetlacz CFX-750
System EZ-Guide 250
Zintegrowany panel FmX jest zaawansowanym, w pełni funkcjonalnym
wyświetlaczem nawigacyjnym wspomagającym Cię we wszystkich
pracach rolniczych wymagających precyzji. Jego wszechstronność pozwala
na dostosowanie do rozwijającego się gospodarstwa. W jego ramach
udostępnione są najnowsze funkcje, które pomagają zwiększyć wydajność na
każdym etapie cyklu uprawy – od sezonu do sezonu, rok po roku.
Wielofunkcyjny wyświetlacz nawigacyjny CFX-750 cechuje się przystępną ceną oraz oferuje
najważniejsze funkcjonalności związane z precyzyjnym rolnictwem. Jest to intuicyjne urządzenie
pozwalające bez problemu wykonywać codzienne zadania rolnicze, skrócić czas pracy oraz zwiększyć
wydajność gospodarstwa.
System EZ-Guide® 250 zapewnia wysokiej jakości podstawowe funkcje nawigacji za podstawową
cenę. System ten dobrze sprawdza się w zabiegach, w przypadku których możliwe jest stosowanie
dokładności poniżej 1 metra. Używa się go do podstawowej nawigacji pozwalającej ułatwić pracę
niezależnie od sezonu.
KLUCZOWE I PRECYZYJNE
FUNKCJE DLA ZASTOSOWAŃ W
ROLNICTWIE
ZAPEWNIONA DOKŁADNOŚĆ,
JAKIEJ POTRZEBUJESZ
KLUCZOWE I PRECYZYJNE FUNKCJE DLA ZASTOSOWAŃ
W ROLNICTWIE
Niezależnie od miejsca, typu uprawy, kształtu
pola oraz typu gleby Trimble dostarcza
rozmaite opcje w zakresie usług korekcyjnych,
z jakich można korzystać za pośrednictwem
wyświetlacza CFX-750.
• Ręczna nawigacja i mapowanie
®
™
ZAAWANSOWANE I PRECYZYJNE FUNKCJE DLA
ZASTOSOWAŃ W ROLNICTWIE
• Ręczna nawigacja i mapowanie
• Ręczna nawigacja i mapowanie
Zintegrowany wyświetlacz FmX
• Kompatybilność z systemem kierowania Trimble
24
• Kompatybilność z systemami
kierowania Trimble
®
• Sterowanie wysokością belki w
przypadku opryskiwaczy
• Sterowanie sprzętem
• Prowadzenie w rzędach
• Kompatybilność z systemem kierowania Trimble® EZ-Steer®
• Port USB do przesyłania danych w celu przeprowadzenia analizy w biurze
PROSTA INSTALACJA I ŁATWA OBSŁUGA
System EZ-Guide 250 wyróżnia się kolorowym wyświetlaczem, przyciskami pozwalającymi
uruchomić żądane funkcje za pomocą jednego dotknięcia oraz intuicyjnym interfejsem. Zapewnia
on szybki dostęp do linii prowadzenia oraz map pokrycia i pozwala bez problemu wykonywać
codzienne zadania rolnicze.
• Monitorowanie siewu
• Sterowanie prędkością łopatek wirnika rozsiewacza
• Sterowanie zmienną dawką
dwóch produktów
• Zaawansowane monitorowanie siewu
• Sterowanie zmienną dawką sześciu produktów
• Automatyczna kontrola sekcji
• Automatyczna kontrola sekcji
PODSTAWOWY ZASIĘG SATELITÓW I POZIOMY DOKŁADNOŚCI
• Podstawowy monitoring plonu
• Wykrywanie azotu w czasie rzeczywistym
System EZ-Guide 250 jest kompatybilny z konstelacją satelitów GPS. Uzyskaj dokładność pomiędzy
przejazdami nieprzekraczającą 1 metra dzięki SBAS i wykorzystaj ten system do zadań, które można
zrealizować przy użyciu korekcji o mniejszej dokładności.
• Bezprzewodowe przesyłanie danych z
biura na pole
• Niwelacja gruntu i instalacja obwałowań
• Czynności drenażowe
• Monitoring plonu
• Bezprzewodowe przesyłanie danych z pojazdu do pojazdu
• Bezprzewodowe przesyłanie danych z biura na pole
• Funkcja pomocnika zdalnego
• Kontrola sprzętu przez złącze ISOBUS, standardowe złącze
komunikacji między maszynami rolniczymi – niezależnie od
producenta i typu sprzętu.
PRECYZYJNE PRACE ROLNICZE – NIEZALEŻNIE OD
MIEJSCA PRACY
Zintegrowany wyświetlacz FmX jest kompatybilny z wieloma różnymi usługami
korekcyjnymi – doskonale sprawdza się w przypadku każdego miejsca, każdego
typu uprawy, pola o każdym kształcie oraz każdego typu gleby.
CenterPoint CenterPoint CenterPoint OmniSTAR
OmniSTAR OmniSTAR RangePoint OmniSTAR
SBAS
RTK
VRS
RTX
HP
G2
XP
RTX
VBS
(EGNOS)
< 2,5 cm
< 2,5 cm
3,8 cm
5–10 cm
8–10 cm
8–10 cm
< 15 cm
< 1 metr
15–20 cm
dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności
®
√
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
®
™
™
√
√
√
√
√
√
√
√
CenterPoint CenterPoint CenterPoint OmniSTAR OmniSTAR OmniSTAR RangePoint OmniSTAR
SBAS
RTK
VRS
RTX
HP
G2
XP
RTX
VBS
(EGNOS)
< 2,5 cm
< 2,5 cm
3,8 cm
5–10 cm
8–10 cm
8–10 cm
< 15 cm
< 1 metr
15–20 cm
dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności dokładności
√
√
√
√
√
√
√
√
√
SBAS
(EGNOS)
15–20 cm
dokładności
Wyświetlacz CFX-750 i system EZ-Guide 250
Zintegrowany panel FmX
√
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
25
Systemy kierowania Autopilot, EZ-Pilot i EZ-Steer
Zapewnij sobie korzyści, korzystając z systemu sterowania sprzętem, aby móc
dokładnie prowadzić sprzęt na zboczach, nierównym terenie, na obrzeżach,
terasach z różną glebą; zminimalizuj efekt ściągania; zwiększ precyzję
rozmieszczania nasion i nawozu; oraz zachowaj spójność rzędów.
System sterowania maszyny
TrueTracker
System TrueTracker™ jest aktywnym system nawigacji doczepionej maszyny,
który jednocześnie prowadzi traktor oraz urządzenie po tej samej linii nawigacji.
• Pozwala zarówno urządzeniu, jak i traktorowi pozostać na
powtarzalnej ścieżce
• Redukuje uszkodzenia plonu oraz zagęszczenie gleby
Automatyczny system
kierowania Autopilot
System kierowania
EZ‑Pilot
System kierowania ze
wspomaganiem EZ-Steer
Automatyczny system kierowania Autopilot™ jest zintegrowany
z układem kierowniczym ciągnika. Cechuje się wysoką
dokładnością bez względu na rodzaj pola Gdy pojazd zboczy z
trasy, system Autopilot wyśle sygnał informujący o konieczności
ustawienia pojazdu na prawidłowej ścieżce. System Autopilot
automatycznie ustawia pojazd na właściwym torze, zapewniając
maksymalną precyzję oraz większą wydajność podczas
najtrudniejszych zadań związanych z uprawami rzędowymi.
System kierowania EZ-Pilot® zapewnia wysoką dokładność
zachowując przystępną cenę. Jadąc pojazdem, system EZ-Pilot
obraca kierownicę, dzięki silnikowi elektrycznemu i połączeniu
z nawigacją z wyświetlaczy Trimble – pomagając tym samym
jechać prosto i zwiększyć efektywność pracy. Ten uniwersalny
system kierowania idealnie sprawdza się w tradycyjnych
uprawach , jak i w uprawach rzędowych, gdzie trzeba zachować
dużą dokładność.
System kierowania EZ-Steer® cechuje się prostotą, brakiem
konieczności używania rąk do jego obsługi, jest przenośny
i może być stosowany w ponad 1200 modelach pojazdów
– starych i nowych. System EZ-Steer obraca kierownicę,
dzięki połączeniu koła ciernego oraz silnika z nawigacją z
każdego wyświetlacza Trimble. Pomaga on utrzymywać pojazd
na właściwym torze, zapewniając wydajne i bezstresowe
kierowanie pojazdem podczas prac rolniczych.
Nowatorski w pełni zautomatyzowany elektryczny system
prowadzenia Trimble® Autopilot Motor Drive prowadzi twój
pojazd precyzyjnie w torze jazdy zapewniając najlepsze
wykorzystanie sprzętu i najwyższą precyzję nawigacji, bez
potrzeby ingerencji w systemy hydrauliczne maszyny. Autopilot
Motor Drive może być zamontowany /i przenoszony/ na
wszystkich maszynach, zachowując najwyższe dokładności
prowadzenia.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
• Umożliwia bardzo dokładne sterowanie na trudnym terenie, dzięki
zastosowaniu technologii kompensacji terenu zastosowane na
doczepionej maszynie
• Najodpowiedniejszy dla upraw rzędowych oraz prac wymagających
wykonywania wielu przebiegów
Systemy TrueTracker i TrueGuide
26
Aby zwiększyć dokładność sadzenia, do zintegrowanego wyświetlacza
TMX-2050™ lub wyświetlacza FmX® można dołączyć jedno z rozwiązań Trimble
do sterowania sprzętem. Sterowanie sprzętem pomaga utrzymać sprzęt na
właściwym torze i ułatwia korzystanie z niego.
System nawigacji urządzenia
roboczego TrueGuide
System TrueGuide™ jest pasywnym system nawigacji urządzenia roboczego,
który monitoruje i koryguje położenie urządzenia poprzez kierowanie traktorem.
• Niskokosztowe rozwiązanie najlepiej przystosowane do zastosowań
w rozległych uprawach
• Doskonałe do sterowania urządzeniami tam, gdzie górzysty teren
sprawia problemy
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
27
Od ponad 30 lat Trimble wiedzie prym w branży nawigacji GPS. Oferowane przez nas usługi
korekcyjne nie ustępują żadnym innym i stanowią podstawę każdego udostępnianego przez
nas precyzyjnego rozwiązania rolniczego. Stosowanie korekcji , od kilkudziesięciu cm do 2,5 cm,
może znacznie zwiększyć zyskowność. Nie ważne, gdzie się znajdujesz lub jak dużą działalność
prowadzisz, Trimble posiada odpowiednie dla Twojego gospodarstwa rozwiązanie z zakresu usług
korekcyjnych.
Usługi korekcyjne oparte na Trimble RTX
Trimble udostępnia korekcje oparte na RTX oraz GNSS, które mogą być odbierane przez nadajniki w
każdym miejscu na świecie. Usługi korekcyjne Trimble CenterPoint i RangePoint™ RTX™ zapewniają:
• Paleta funkcji korekcyjnych umożliwiająca spełnienie wszystkich potrzeb z zakresu
rolnictwa precyzyjnego w oparciu o dane dot. zbiorów, terenu i lokalizacji
• Oszczędność czasu, paliwa, pieniędzy i zwiększenie zysków
• Nieporównywalną niezawodność i sprawność
• Korzystaj z dokładnego i bardzo wydajnego określania położenia niezależnie od
miejsca, w którym się znajdujesz
• Darmowe odblokowanie GLONASS wraz z aktywną subskrypcją
• Brak konieczności korzystania ze stacji bazowej
• Usługa na dużym obszarze geograficznym
• Kompatybilność z GNSS dzięki wyświetlaczowi TMX-2050™, zintegrowanemu
wyświetlaczowi FmX® , wyświetlaczowi CFX-750™ oraz odbiornikowi GNSS AG-372
Technologia oparta na RTK
CENTERPOINT RTX
CENTERPOINT RTK
TECHNOLOGIA TRIMBLE xFILL
Dokładność < 2,5 cm • Wydłuż czas sprawności, korzystając z dodatkowych sygnałów xFill™ odbieranych po
utracie sygnału RTK
Inicjalizacja/konwergencja
< 1 min
Usługa korekcyjna o najwyższej dokładności dostępna w zasięgu do 15 km od stacji bazowej RTK
lub sieci stacji bazowej. Skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą Trimble, aby określić czy Twój
obszar znajduje się w zasięgu stacji bazowej RTK.
Powtarzalna dokładność
< 3,8 cm
Usługi korekcyjne
Usługi korekcyjne
Inicjalizacja
Standard (30 min)*
• Zwiększ maksymalnie swoją wydajność, kontynuując prace w gospodarstwie do
momentu przywrócenia sygnału RTK
Standard (30 min)*
(< 5 min)**
• Czerp korzyści z możliwości pracy bez żadnych przeszkód oraz bezproblemowego
przechodzenia pomiędzy sygnałami RTK i xFILL
Dodaj stację bazową RTK Trimble® jako część sieci lub jako pojedynczą mobilną stację bazową
wykorzystywaną w gospodarstwie.
* Czas konwergencji odbiornika waha się w zależności od stanu konstelacji GNSS, poziomu zakłuceń oraz odległości od przeszkód
takich, jak duże drzewa i budynki. W idealnych warunkach, odbiornik jest w stanie zbliżyć się do dokładności 30 cm w około 10 min.,
20 cm w 15 minut, oraz osiągnąć pełną dokładność w mniej niż 30 minut.
Usługi korekcyjne
Wszystkie specyfikacje dot. dokładności w poziomie opierają się na powtarzalnych parametrach polowych przez 95% czasu.
28
CENTERPOINT VRS
Dokładność < 2,5 cm ** inicjalizacja < 5 min w Europie dostępna tylko z wyświetlaczem CFX-750.
Inicjalizacja/konwergencja
< 1 min
RANGEPOINT RTX
Dokładność między przejazdami
< 15 cm
Powtarzalna dokładność
< 50 cm
• Natychmiastowy odstęp do korekt kinematycznych (RTK) w czasie rzeczywistym
• Centymetrowa dokładność RTK
• Wysoka niezawodność
• Nie jest wymagana pojedyncza stacja bazowa
Inicjalizacja
1–5 min
WYPRÓBUJ ZA DARMO!
Odwiedź stronę www.trimble.com/positioning-services, gdzie dostępne
jest darmowe, 3-dniowe demo korekty CenterPoint® RTX.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
Aplikacja darmowa! Przy zakupie dowolnego kompatybilnego produktu oferowany jest darmowy roczny
okres próbny dla usługi RangePoint RTX.***
*** Oferta ważna dla wszystkich nowych urządzeń kompatybilnych z RTX, wysłanych przez Trimble między 1 października 2014 a 31
grudnia 2015. Abonament musi być aktywowany do 31 marca 2016. Mogą mieć zastosowanie inne ograniczenia.
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
29
• Zwiększenie zysków dzięki uzyskaniu
jednolitej wydajności na całym polu
• Kontroluj koszty , stosując
odpowiednie ilości nawozów,
chemikaliów itp. we właściwych
lokalizacjach
• Zmniejszenie wpływu na środowisko
poprzez ograniczenie przypadków
użycia zbyt dużej ilości materiałów
• Zmniejszenie zmęczenia operatora
dzięki zautomatyzowaniu zadań
• Zarządzaj materiałami i podejmuj
lepsze decyzje w oparciu o przepływ
informacji i gospodarkę w obrębie
całego cyklu zbiorów przy pomocy
Connected Farm Field
™
30
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
System GreenSeeker
GreenSeeker to system zmiennego dawkowania nawożenia
bazujący na kondycji plonu. Oferuje wydajny oraz dokładny
sposób rozprowadzania takich środków, jak nawozy azotowe lub
inne srodki wspomagające wzrost.
®
• Może on zostać wykorzystany do potwierdzenia ilości
dostępnego azotu w glebie, a następnie natychmiast
oblicza ilość nawożenia, która powinna zostać
dostarczona
• Obliczona ilość azotu jest dostarczana w czasie
rzeczywistym, poprawiając plony i zwiększając zyski
Ręczny czujnik
GreenSeeker
Ręczny czujnik upraw GreenSeeker to tanie i łatwe w użyciu
urządzenie pomiarowe, za pomocą którego można ocenić
stan – lub kondycję plonu.
• Odczyty wykonywane za pomocą tego urządzenia
można wykorzystywać do podejmowania obiektywnych
decyzji dotyczących ilości nawożenia, dzięki czemu
nawóz jest wydajniej wykorzystywany – co ma
korzystny wpływ zarówno na końcowy wynik rolnika,
jak i środowisko
• Za pomocą aplikacji zbierania informacji Connected
Farm, która jest zainstalowana na smartphonie lub
tablecie, oblicz wielkości dawek nawozu na podstawie
odczytów pozyskanych za pomocą ręcznego
urządzenia GreenSeeker
Automatyczny
system opryskiwania
punktowego WeedSeeker
System WeedSeeker® pomaga obniżyć ogólne koszty związane
ze zwalczaniem chwastów do 80% poprzez oszczędności
związane ze środkami chemicznymi, czasem i pracą,
jak również redukując wpływ na środowisko wywołany
pracami rolniczymi.
Czujniki GreenSeeker & WeedSeeker
Sterowanie Sekcjami oraz Dawką
• Wykorzystuje zaawansowaną optykę oraz układ
komputera do rozpoznania gdzie znajduje się chwast.
• Gdy w polu widzenia czujnika pojawi się chwast,
zostaje wysłany sygnał do dyszy, która zaaplikuje
precyzyjną ilość środka chwastobójczego
• System WeedSeeker będzie opryskiwał jedynie
chwasty, a nie gołą ziemię. Jest skuteczny
w miejscach, w których chwasty pojawiają
się sporadycznie
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
31
STEROWANIE WYSOKOŚCIĄ BELKI DLA OPRYSKIWACZY
NAPĘD RAWSON®
• Jednocześnie steruje dawką do 6 różnych materiałów,
z użyciem TMX-2050™ lub FmX®, łącznie z nasionami,
nasionami w formie granulatu, nawozem w postaci
granulatu, płynem oraz RSM w różnych kombinacjach
• Automatycznie reguluj wysokość belki opryskowej za pomocą czujników
ultradźwiękowych, które mierzą odległość do ziemi lub wysokości łanu, zapewniając
równe rozprowadzenie materiału
• Napędza pompy tłokowe, zapewniając ich wydajną
pracę podczas sadzenia
• Minimalizuj wpływ na środowisko oraz zapewnij dobry stan sąsiednich upraw,
ograniczając znoszenie oprysku
• Zarządzaj siewem , aplikacją pestycydów,
nawozów płynnych i tradycyjnych z użyciem
kontroli sekcji
• Funkcja sterowania dawką dwóch materiałów dostępna
w przypadku korzystania z wyświetlacza CFX-750™
oraz sterowanie dawką jednego materiału w przypadku
wyświetlacza TMX-2050 używanego do opryskiwania
System Field-IQ
• Sterowanie zmienną dawką materiałów może zostać
osiągnięte dzięki gotowej mapie VRA lub w czasie
rzeczywistym, za pomocą systemu GreenSeeker® do bardziej
efektywnego wykorzystania nawozów
32
• Rozwiązanie kompatybilne z wyświetlaczami TMX-2050 i CFX-750
Field-IQ™ jest systemem sterowania sekcją oraz sterowania zmienną dawką, który zapobiega
dublowaniu siewu oraz nawozów, steruje dawką materiałów oraz monitoruje dawkowanie ziarna
bądź zablokowania , a także steruje wysokością belek opryskowych.
• Mapowanie zapisuje miejsca, gdzie i w jakiej ilości
zastosowane zostały materiały i zapewnia automatyczne
przechowywanie map i zapisów
System Field-IQ pracuje na wyświetlaczu TMX-2050, FmX oraz CFX-750. Każdy z tych wyświetlaczy
obsługuje inną kombinację funkcji system Field-IQ – zapewniając możliwość wyboru opcji
interfejsu, która najlepiej spełnia potrzeby operatora.
• Dostosuj ilość nasion, dawkę nawozu lub oprysku ręcznie
lub automatycznie, stosując formuły stworzone za pomocą
oprogramowania Farm Works™
AUTOMATYCZNA KONTROLA SEKCJI
• Stosuj duże ilości na żyznych lub dobrze nawodnionych
glebach, aby maksymalnie zwiększyć plon, jednocześnie
zmniejszając dawkę na glebach mniej żyznych, bądź gorzej
nawodnionych.
• Wykrywanie dublowania pracy pokaże Ci gdzie już byłeś oraz co zostało na danym
obszarze zrobione
• Zarządzaj nasionami, płynem oraz RSM za pomocą kontroli sekcji pozwalającej
sterować maksymalnie 48 sekcjami
• Automatycznie kontroluj prędkość systemu aplikacji
rozsiewacza, aby równomiernie rozprowadzać
składniki odżywcze
MONITOROWANIE SIEWU
GOSPODARKA SKŁADNIKAMI ODŻYWCZYMI
• Zapobiega kosztownym problemom z siewnikiem poprzez wcześniejsze ich
wychwytywanie, nim spowodują zmniejszenie plonu
• Wykorzystaj zalecenia nt. gospodarki składnikami
odżywczymi w praktycznych formułach o zmiennym
dawkowaniu, korzystając z pomocy doradcy Connected Farm™
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
• Automatyczne wykrywanie wysokości zmniejsza zmęczenie operatora, ponieważ nie
musi on ręcznie sterowac belką.
• Zaawansowane monitorowanie siewu zwiększa jakość umiejscowienia ziarna poprzez
dostarczenie szczegółów z maszyny do operatora, pozwalając na zmianę ustawień
siewnika podczas pracy
• Zobacz wyniki analizy obejmujące informacje dot. ilości, pominięcia/powielenia,
odległości oraz jakość odstępów
System Field-IQ
STEROWANIE ZMIENNĄ DAWKĄ
• Jeden napęd pozwala obsłużyć nawet 24 rzędy
• Kompatybilny ze zintegrowanym wyświetlaczem
FmX oraz wyświetlaczami TMX-2050 i CFX 750,
współpracuje również z wieloma sterownikami
innych producentów
SPRZĘGŁO TRU COUNT®
• Stosowane w przypadku automatycznej kontroli
sekcji, pozwala uniknąć dublowania siewu na
uwrociach i w rzędach punktowych
• Kompatybilne z wyświetlaczem TMX-2050,
zintegrowanym FmX, CFX-750 oraz wieloma
innymi wyświetlaczami do nawigacji
ZAWÓR TRU COUNT LIQUIBLOCK™
• Stosowany w przypadku automatycznej kontroli
sekcji w celu wyeliminowania dublowania
nawozów płynnych
• Kompatybilne z wyświetlaczem TMX-2050,
zintegrowanym FmX, CFX-750 oraz wieloma
innymi wyświetlaczami do nawigacji
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
33
Prowadzenie rzędowe RG-100
Dzięki systemowi nawigacji w rzędzie RG-100 możesz automatycznie prowadzić kombajn
zgodnie ze zmianami w rzędach poprzez wykorzystanie istniejących, wbudowanych
czujników znajdujących się w hederze. W ramach systemu RG-100 wykorzystywane są
automatyczny system kierowania Autopilot™ oraz wyświetlacz TMX-2050™ lub FmX®, za
pomocą których możliwe jest ustawienie kombajnu na środku rzędów – nawet, jeśli nie
są one proste.
• Zmniejsz zmęczenie w trudnych warunkach takich, legi, zakrzywione rzędy,
długie przejazdy i inne warunki ograniczające widoczność
• Pracuj efektywnie na polach zasianych bez nawigacji lub na obszarach, gdzie
siewnik zboczył ze ścieżki
• Obserwuj dane nt. plonu i wilgotności
w czasie rzeczywistym w celu
szybkiego ustalenia, czy ziarno będzie
od razu magazynowane, czy suszone
• Generuje mapy zbiorów w celu
analizy i korekty obszarów o zbyt
wysokich lub zbyt niskich parametrach
• Łącz dane z roku na rok w celu
ustalenia, jak siew i inne prace mają
wpływ na wielkość zbiorów
• Oszczędzaj czas przez
bezprzewodowy transfer danych ze
żniw do systemu Connected Farm w celu analizy i podjęcia dalszych czynności
™
34
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
• Zachowaj właściwą pozycję umożliwiającą skuteczne zbieranie kolb –
zwiększając plonowanie
• Nawigacja wg. rzędu RG-100 współpracuje z zaawansowaną technologią
kompensacji terenu T3™ w ramach systemu Autopilot, zapewniając bardzo
dokładne kierowanie na pochyłościach i nierównym terenie
Monitoring plonu
Monitoring plonu umożliwia zbieranie dokładnych danych dotyczących plonu oraz
wilgotności w zakresie rozmaitych roślin zbożowych. Informacje te mają podstawowe
znaczenie dla precyzyjnych zadań rolniczych – umożliwiają przeprowadzanie cennych
analiz pozwalających podejmować lepsze decyzje dotyczące gospodarstwa od sezonu
do sezonu
• Mapuj oraz porównuj wyniki plonowania różnych odmian na Twoim polu
• Rejestruj ilość ziarna zebranego i załadowanego na przyczepy
• Określ, czy możliwe jest przechowanie ziarna, czy też konieczne jest jego
wysuszenie, bazując na wilgotności występującej na polu
• Automatycznie wyreguluj szerokość cięcia podczas przejazdów przez pola
o niestandardowym kształcie, wyznaczaj rzędy lub inne wcześniej skoszone
obszary, by uniknąć niedokładności w wyliczeniach plonu
• Przenoś dane dotyczące plonu do biura za pomocą pendrive'a lub połączenia
bezprzewodowego, korzystając z rozwiązania Connected Farm, aby móc
przeprowadzić analizę różnych odmian nasion w porównaniu do plonu
• Wykorzystaj dane dotyczące plonu w celu stworzenia gotowych map
zmiennego dawkowania i przesyłaj je bezprzewodowo z biura na pole za
pomocą rozwiązania Connected Farm
LINIA PRODUKTÓW TRIMBLE DLA ROLNICTWA
Prowadzenie w rzędach i monitorowanie plonów
Żniwa
35

Podobne dokumenty