Prowadzenie spotkań eksperckich w ramach sieci współpracy i

Komentarze

Transkrypt

Prowadzenie spotkań eksperckich w ramach sieci współpracy i
Prowadzenie spotkań eksperckich w
ramach sieci współpracy i samokształcenia
w trakcie realizacji projektu pn. "Nowy
system doskonalenia nauczycieli powiatu
pabianickiego" - II postępowanie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
ogłoszenie o zamówieniu

Podobne dokumenty