Wpływ budowy autostrady na atrakcyjność portów morskich Jan

Komentarze

Transkrypt

Wpływ budowy autostrady na atrakcyjność portów morskich Jan
Wpływ budowy autostrady na atrakcyjność portów morskich
Jan Lewko
Straszyn 2010
Port Gdynia
Port gdyński jest jednym z wiodących portów w rejonie Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się
w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych przewożonych w
kontenerach i w systemie „ro-ro”, w oparciu o rozwiniętą siec połączeń multimedialnych z
zapleczem, regularne linie żeglugowe bliskiego zasięgu oraz połączenia promowe.
Podstawowe informacje nawigacyjne i techniczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
łatwy dostęp do portu od strony morza
naturalna osłona redy Półwyspem Helskim
falochron zewnętrzny o długości 2,5 km
wejście do portu o szerokości 150 m i głębokości 14,1 m
2 tory wodne
wygodne i bezpieczne podejście do nabrzeży
całkowita powierzchnia portu 755,4 ha , w tym powierzchnia lądowa 492,6 ha
powierzchnia zajmowana przez ZMPG SA – 255,4 ha
łączna długość nabrzeży 10,0 km
maksymalne zanurzenie przy nabrzeżach 13,0 m
Przeładunki Portu Gdynia
Przeładunki kontenerów (w TEU)
Przeładunki ogółem w latach 1999 – 2009 (w tys. ton)
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Priorytety realizacji strategii
Priorytet I
Dostępność portu od strony zaplecza i przedpola
Regularne Połączenia Żeglugowe
Hanko
Helsinki
Rauma
Halla
Kotka
Container
Ro-ro
Ferry
Conv.
Felixstowe
Hull
Tilbury
Bremerhaven
Hamburg
Rostock
Travemünde
Halifax, NS
Baltimore
Houston
New Orleans
Galveston, TX
Klaipeda
Rotterdam
Antwerp
Zeebrugge
Canada
United States
United States
United States
United States
Aarhus
Karlskrona
Malmo
Norkopping
Uddevalla
Columbia
Columbia
Mexico
Mexico
Netherlands Antilles
Trynidad & Tobago
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
St.Petersburg
Kaliningrad
Barranquila
Santa Marta
Altamira
Veracruz
Willemstadt
Point Lisas
Guanta
Maracaibo
Matanzas
Puerto Cabello
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Munguba
Belem
Itaqui
Fortaleza
Suape
Salvador
Vitoria
Rio de Janeiro
Santos
Sepetiba
China
China
China
China
Taiwan
Dalian
Huangpu
Shanghai
Xingang
Kaohsiung
Egypt
Israel
Israel
Italy
Lebanon
Libya
Spain
Spain
Spain
Syria
Alexandria
Ashdod
Haifa
Livorno
Beirut
Misurata
Barcelona
Bilbao
Bilbao
Lattakia
Strategiczne kierunki rozwoju inwestycyjnego
gdyńskiego portu
Inwestycje w Porcie Gdynia
2010-2013
12
10
8
6
4
2
0
2010-2012 – 524,23 mln PLN (136 mln EUR)
VI Paneuropejski korytarz
transportowy
Paneuropejskie Konferencje Transportowe:
1994 – Kreta, 1997 – Helsinki wdrożenie koncepcji rozwoju
infrastruktury transportu w Europie, w oparciu o sieć
dziesięciu Paneuropejskich Korytarzy Transportowych.
2006 r. Luxemburg – Ministrowie transportu decydują o
rozwoju Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.
Korytarz składa się z istniejącego Paneuropejskiego
Korytarza Transportowego nr VI Gdańsk/Gdynia –
Warszawa – Katowice – Žilina /Břeclav, Brno oraz
przedłużenia: Bratysława / Wiedeń – Graz – Klagenfurt –
Udine – Triest / Wenecja – Bolonia.
2009r. Bolonia Podjęto decyzję o wspieraniu idei
rozszerzenia projektów europejskiego znaczenia nr 23 i
25 w kierunku Adriatyku przez terytoria Austrii i Włoch
w Korytarzu „Bałtyk – Adriatyk
Europejskie Autostrady Morskie (projekt TEN-T 21)
1972 r. Komisja Gospodarcza ONZ-III Korytarz
transportowy Północ Południe
Helsinki- Gdańsk-Stambuł do portów Zatoki Perskiej
Charakterystyka regionów Północna- Południowa Europa
za Baltic Transport Journal 4/2010
Wymiana handlowa regionów
Północna- Południowa Europa
za Baltic Transport Journal 4/2010 (dane za 2008r.)
Wymiana handlowa regionów
Północna- Południowa Europa
za Baltic Transport Journal 4/2010 (dane za 2008r.)
Wymiana handlowa regionów
Północna- Południowa Europa
za Baltic Transport Journal 4/2010 (dane za 2008r.)
Transport pomiędzy regionami
Północna- Południowa Europa
Oresund
za Baltic Transport Journal 4/2010 (dane za 2008r.)
Przez porty południowego Bałtyku ca 10mln ton
Lubecka Rostock i w mniejszym zakresie porty polskie
Czynniki konkurencyjności portów południowego Bałtyku
Czynniki konkurencyjności portów
1 - niska pozycja konkurencyjna
LUBEKA
5 - wysoka pozycja konkurencyjna
położenie portu
KALININGR
KLAIPEDA
AD
waga
1
4
4
2
4
2
3
0,07
długość nabrzeży
3
1
4
4
3
1
4
0,07
dopuszczalne parametry statków
2
3
3
3
5
2
3
0,11
3
3
1
4
4
5
4
0,05
2
0
1
5
2
2
3
0,08
5
5
5
4
2
2
5
0,08
obsługa statków wycieczkowych
3
5
1
4
3
1
3
0,05
żegluga liniowa
5
4
2
5
5
4
5
0,1
żegluga promowa
5
5
4
3
2
2
3
0,1
połączenia intermodalne
5
5
2
4
1
2
2
0,1
infrastruktura drogowa
5
4
3
3
3
2
2
0,11
żegluga śródlądowa
3
0
4
0
2
0
0
0,08
3,65
3,32
2,92
3,4
3
2,07
3,03
S=1
przeładunek kontenerów
rozwój nowoczesnych form
przeładunki promowe i ro-ro
przeładunku
infrastruktura dostępu do
portu
GDANSK
obszar
wzrost udziału w przeładunkach portów południowego Bałtyku
w latach 2001-2006
połączenia portu z
przedpolem i zapleczem
SZCZECIN ROSTOCK ŚWINOUJŚ GDYNIA
CIE
Ocena średnia
Źródło: Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku
Ministerstwo Gospodarki Morskiej Warszawa, listopad 2007
Czynniki determinujące rolę transportu drogowego w
obsłudze zaplecza polskich portów morskich
•
Zmiany w strukturze handlu, odejście od dominacji surowcowej
•
Wzrost znaczenia transportu drogowego w obsłudze portów europejskich
•
Degradacja infrastruktury kolejowej w Polsce
•
Wzrost udziału ładunków zjednostkowanych (konteneryzacja, ładunki roro)
•
Zwiększenie roli centrów logistycznych
•
Integracja bałtycka
•
Rosnący potencjał tranzytu północ-południe
•
Rosnący udział transportu lokalnego
Dostęp drogowy do portów morskich w korytarzu PółnocPołudnie (Adriatic-Baltic Landbridge 2008)
Korytarz
Rostock
Korytarz
Szczecin/Świnoujście
Korytarz
Gdynia/Gdańsk
Główne obszary zaplecza spornego portów europejskich
źródło: Economic analysis
of the European seaport
system
ESPO
14 May 2009
Szwecja/terminal Alvesta-Werona - konkurencyjność tras
Alvesta
Verona
trasa (km)
droga
kolej
przez
Gdynię
1949
2014
przez Kiel
1588
1880
przez
1664
Świnoujście
2184
Szwecja/terminal Alvesta-Wiedeń - konkurencyjność tras
trasa (km)
droga
kolej
przez
Gdynię
1321
1324
przez
Lubeck
1449
1848
przez
1315
Świnoujście
1494
Alvesta
Helsinki-Budapeszt - konkurencyjność tras
trasa(km)
droga
kolej
przez
Gdynię
1845
2128
przez
Lubeck
2430
2675
Paneuropejskie projekty transportowe
(TEN-T)
Europejskie Autostrady Morskie
projekt priorytetowy Nr 21
Program Marco Polo II (2007-13)
Pan-Europejski Korytarz Transportowy
Nr VI
projekty priorytetowe: 23 and 25
Industrial
Areas
Polish
Ports
Baltic
Container
Terminal
Container
Block Train
Connections
Dziękuję Państwu za uwagę
[email protected]