przekaźniki przemysłowe

Komentarze

Transkrypt

przekaźniki przemysłowe
PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE
www.oemautomatic.pl
www.oemautomatic.pl
SPIS TREŚCI
Przegląd przekaźników RELECO
str. 210
Przekaźniki serii MRC
str. 213
Miniaturowe przekaźniki serii QRC
str. 221
Przekaźniki interfejsu serii IRC
str. 225
Modułowe przekaźniki interfejsu RINT
str. 233
Przekaźniki SMS
str. 235
Styczniki modułowe
str. 236
Przekaźniki interfejsu Delcon
str. 238
www.oemautomatic.pl
www.oemautomatic.pl
Przekaźniki przymysłowe
Zalety programu Releco
Przycisk testowy występuje w 5 różnych barwach dla szybkiej identyfikacji napięcia cewki.
Jeżeli nie można używać standardowych
przycisków testowych; dostępne są jako akcesoria:
Czerwona
230 VAC
VAC
VDC
Ciemnoczerwona
Pozostałe napięcia AC
* Pomarańczowy, (tylko funkcja testowa,
bez możliwości blokady styków)
Szara
VAC/VDC
* Czarny, (zaślepka)
Ciemnoniebieska
Pozostałe VDC
Niebieska
24VDC
Przycisk, dwufunkcyjny a) testowy
b) blokada styków
(PTPL)
Napięcie cewki jest oznaczone
na przodzie przekaźnika
Wskazanie LED (jako
funkcja dodatkowa)
Własne etykiety
do opisów
Podwójne okienko dla
flagi mechanicznej
Wskaźnik LED (jako
funkcja dodatkowa)
system
Etykieta z pełną informacją techniczną
Napięcie cewki
Schemat połączeń zarówno dla
numerów DIN i EUR
”Dodatkowe wyposażenie” cewki,
np. dioda gasząca.
Prąd przerwy styków przekaź. wg EN 60947
210
Własne etykiety
do opisów
Przekaźniki przymysłowe
Atesty
Typ przekaźnika
C2-A2, C3-A3
C2-T2, C2-G2
C3-T3, C3-G3,
C3-X1
C3-M1
C3-R2, C3-E2,
C3-N3
C4-A4
C4-X2, C4-R3
C5-A3
C5-G3,
C5-X1, C5-M1
C7-A10, C7-T2
C7-A20
C7-X1, C7-W1
C9-A4, C9-E2,
C9-R2
C10-A1, C10-T1
C12-A2,
CSSAC, CSSDC
CT3
S2B, S3B
S2S, S3S, S3MP
S3MS
S2L, S2P, S2PO,
S3L, S3P, S3PO
S4B, S4L, S4P,
S4PO
S5S
S5L, S5P, S5PO
S7M, S7IO, S9M
S7L, S7P, S7PO,
S9L, S9P, S9PO
S10
S10K
S10M
S12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Lloyds
CPT
X
X
X
X
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
X
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
X
X
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EN 60947-1, EN61810-5
EN 60947-1, EN61810-5
X
X
EN 60947-1, EN61810-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EN 60947-1, EN61810-5
EN 60947-1, EN61810-5
IEC 61810; EN 60947
IEC 61810; EN 60947
EN 60947-1, EN61810-5
EN 60947-1, EN61810-5
211
Przekaźniki przemysłowe
Przewodnik aplikacji
”Aplikacja”
Artykuł
Wykonanie
Styki*
Prąd i napięcie przerwania
AC
Standard
Podstawka
DC
C2-A20.... Przekaź.uniwersalny, 8-nóżkowy
C3-A30.... Przekaź.uniwersalny, 11-nóżkowy
2 ZP
3 ZP
10A / 250V
10A / 250V
0,5A @ 110V
0,5A @ 110V
S2..
S3..
C4-A40.... Przekaź.uniw., 14-nóżkowy(3mm)
C5-A20.... Przekaź.uniw., 11-nóżk. (4,75mm)
4 ZP
2 ZP
10A / 250V
16A / 500V
0,5A @ 110V
0,5A @ 110V
S4..
S5..
C5-A30.... Przekaź.uniw., 11-nóżk. (4,75mm)
3 ZP
16A / 500V
0,5A @ 110V
S5..
C7-A10.... Przekaź.miniat., 8-nóżk. (4,75mm)
C7-A20.... Przekaź.miniat., 8-nóżk. (4,75mm)
1 ZP
2 ZP
16A / 250V
10A / 250V
0,5A @ 100V
0,5A @ 110V
S7..
S7..
C9-A41.... Przekaź.miniat., 14-nóżk. (2,6mm)
C10-A10... Przekaź.miniat., 5-nóżk. (4,75 mm)
4 ZP
1ZP
5A / 250V
10A/250V
0,5A @ 110V
0,5A @ 110V
S9..
S10
C12-A21... Przekaź.miniat. 8-nóżk. (2,5mm)
2ZP
5A / 250V
0,5A @ 110V
S12
Styki
podwójne
C2-T21.... Przekaźnik, 8-nóżkowy
C3-T31.... Przekaźnik, 11-nóżkowy
2 ZP
3 ZP
6A / 250V
6A / 250V
min. 5mA @ 6V
min.5mA @ 6V
S2..
S3..
do przełączania
niskich napięć
Prądy DC
C7-T21.... Przekaź.miniat., 8-nóżk. (4,75mm)
C10 -T13 Przekaź. interfejsu, 5-nóżk. (4,75mm)
C2-G20.... Przekaźnik, 8-nóżkowy
2 ZP
1ZP
2 NO
6A / 250V
6A / 250V
10A / 250V
min. 5mA @ 6V
min.5mA @ 6V
1,2A @ 110V
S7..
S10
S2..
styk otwarty
C3-G30.... Przekaźnik, 11-nóżkowy
C5-G30.... Przekaźnik, 11-nóżkowy (4,75mm)
3 NO
3 NO
10A / 250V
16A / 500V
1,2A @ 110V
1,2A @110V
S3..
S5..
Brak mech. wskaźnika
Duże prądy indukcyjne DC
C7-G20.... Przekaź.miniat., 8-nóżk. (4,75mm)
C3-X10.... Przekaźnik, 11-nóżkowy
2 NO
1 DM
10A / 250V
10A / 250V
0,8A @ 110V
7A @ 110V
S7..
S3..
Styk
C4-X20....
C5-X10....
C7-X10....
C3-M10....
C5-M10....
2 DM
1 DM
1 DM
1 DM
1 DM
10A / 250V
10A / 250V
10A / 250V
10A / 250V
16A / 500V
7A @ 110V
7A @ 110V
6A @110V
10A @ 220V
10A @ 220V
S4..
S5..
S7..
S3..
S5..
2 ZP
3 ZP
2 ZP
2 ZP
10A / 250V
10A / 250V
10A / 250V
5A / 250V
0,5A
0,5A
0,5A
0,5A
@ 110V
@110V
@ 110V
@ 110V
S3..
S4..
S5..
S9..
@ 110V
@ 110V
@ 110V
@ 110V
@ 110V
S3..
S3..
S3..
S9
S7..
Brak mech. wskaźnika
Duże prądy indukcyjne DC
Styk widelcowy z “blow-out“
Przekaźnik, 14-nóżkowy (3mm)
Przekaźnik, 11-nóżkowy (4,75mm)
Przekaź.miniat., 8-nóżk. (4,75mm)
Przekaźnik, 11-nóżkowy
Przekaźnik, 11-nóżkowy (4,75mm)
Brak mech. wskaźnika
Funkcja przekaź z ”pamięcią” C3-R20.... Przekaźnik, 11-nóżkowy
Stały magnes (on-off)
C4-R30.... Przekaźnik, 14-nóżkowy (3mm)
C5-R20.... Przekaźnik, 11-nóżkowy (4,75mm)
Brak LED
C9-R21.... Przekaź.miniat., 14-nóżk. (2,6mm)
C3-S14....
C3-E24....
C3-N34...
C9-E21....
C7-W10..
Przekaźnik, 11-nóżkowy, 250mW
Przekaźnik, 11-nóżkowy, 500mW
Przekaźnik, 11-nóżkowy, 800mW
Przek.miniat., 14-nóżk.(2,6mm), 500
Przek.miniat., 14-nóżk. (4,75mm)
1 ZP
2 ZP
3 ZP
2 ZP
1 NO
6A / 250V
6A / 250V
6A / 250V
5A / 250V
10A / 250V
0,5A
0,5A
0,5A
0,5A
0,5A
2 styki z czego 1 z Wolframu
Funkcja czasowa
Moduł z funkc. czas. do zamon
między przekź. a podstawką
CT2....
CT3....
Moduł z funk. czas. dla przek.8-n.
Moduł z funk. czas. dla przek.11-n.
2 ZP
3 ZP
10A / 250V
10A / 250V
0,5A @ 110V
0,5A @ 110V
* ZP = zestyk przełączny
NO =zestyk otwarty
Mały pobór prądu
Cewka o niskiej mocy
Brak LED, mechan.wskaź.
Obciążenie żarówką
DM = Double make, dwa szeregowe zestyki (podwójny odstęp styków)
S2..
S3..
Klucz do zamawiania
Seria przekaźnika
C3 - A30 DX / 230 A
C2 = Przekaź. uniwersalny ,8-nóżkowy(max. 2 zestyki), 10A
C3 = Przekaź. uniwersalny ,11-nóżkowy(max. 3 zestyki), 10A
C4 = Przek.uniwers.,14-nóżk.(2,8 x 0,6mm),(max 4 zestyki),10A
C5 = Przek.uniwers.,11-nóżk.(4,8 x 0,6mm),(max 3 zestyki),16A
C7 = Przek.miniat., 8-nóżk.(4,8 x 0,5mm,(max 2 zestyki), 10A
C9 = Przek.miniat., 14-nóżk (2,6 x 0,5mm),(max 4 zestyki), 5A
C10=Przek.interfejsu, 5-nóżk.(4,75x0,5mm),(1 zestyk), 10A
C12=Przek.interfejsu, 5-nóżk.,(2 zestyki), 5A
Wykonanie
Napięcie cewki
Akcesoria cewki
X = wskaźnik LED
D =Dioda gasząca (jedynie dla wariant. DC)
F = Dioda gasząca+ochr. polar.(jedynie dla war.DC)
B = Cewka AC/DC (mostek prostowniczy), max. 60V
R = Ochrona RC (jedynie dla typów MR-C)
Specjalne wykonania
A = Standard, styk przełączny
P - Montaż na płytce drukowanej
T = Styk podwójny
E - Montaż tablicowy
S = Cewka o niskiej mocy, max. 1 zestyk przełączny
Materiał styków
E = Cewka o niskiej mocy, max. 2 zestyki przełączne
0 = Standard, AgNi (poza C9)
N = Cewka o niskiej mocy, max. 3 zestyki przełączne
1 = AgNi + 0,2µ Au, (podwójne styki i standardowo w C9)
G = Otwarty styk (*)
2 = AgNi + 10µ Au (C9)
W = 2 styki równoległe, z czego jeden z Wolframu
3 = AgNi + 3µ Au
X = Styk widelcowy (*)
4 = Wysokoczułe przekaźniki MRC
M
= Styk widelcowy z magnesem”blow out”*)
8 = AgNi + 10µ Au
R
= Cewka z magnesem stałym (*)
9 = AgNi + 0,2µ Au
(*) Niedostępny ze wskaźnikiem mechanicznym
Liczba styków 1,2,3 lub 4
212
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
3-biegunowy przekaźnik
uniwersalny, 11-nóżkowy
• Przycisk testowy 3 funkcyjny
• Fabryczne znakowanie wg zamówień
• Wskaźnik mechaniczny, podwójny
C3-A30
Dane techniczne
Typ
C3-A30...
Standard
C3-T31...
Styki podwójne
C3-G30...
Styki zwierne
C3-X10...
Podwójna przerwa
Wartości cewki
Odstęp 1,7 mm
Typ cewki
A (standard)
A (standard)
G
V AC V DC
V AC V DC
V AC V DC
Moc cewki
2,2VA 1,3W
2,2VA 1,3W
2,4VA 1,6W
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
Min. napięcie łączenia UN x
1,10 1,10
1,10 1,10
1,10 1,10
Max. przepięcie UN x
Min.nap.podtrzymywania UNx
0,60 0,35
0,60 0,35
0,60 0,35
Max.napięcie wyłączenia UN x
0,15 0,10
0,15 0,10
0,15 0,10
Styki
Materiał styków (standard)
AgNi
AgNi+0,2µAu
AgNi
Prąd przerwania
10A
Min. 1 mA, Max. 6A
10A
Impuls prądowy
30A (20 ms)
15A (15 ms)
30A (20 ms)
Napięcie przerwania (pol.3)
250V
250V
250V
Max.obciążenie rezyst.,VAC
2500VA
1200VA
2500VA
Max. obciąż. rezyst. 24 V DC
240W
144W
240W
Max.obciąż. rezyst. 110V DC
55W
55W
160W
Czasy łączenia
Włączenie
16 ms
16 ms
20 ms
Wyłączenie
8 ms
8 ms
10 ms
Pozostałe
Klasa izolacji (EN60947)
250V, zanieczyszczenie 3, Grupa C
Izolacja, styk/cewka
2500V
2500V
2500V
Izolacja, styk/styk
2500V
2500V
2500V
Zakres temperatury
-20° do +60°C
-20° do +60°C
-20° do+60°C
Masa
90 g
90 g
90 g
Odstęp >3 mm 1,7+1,7
X
V AC V DC
2,4VA 1,3W
0,80 0,80
1,10 1,10
0,60 0,35
0,15 0,10
AgNi
10A
30A (20 ms)
250V
2500VA
240W
1100W
20 ms
10 ms
2500V
-20° do +60°C
90 g
Parametry cewki przy 20°C - Cewka standardowa ”A” i ”T”
Napięcie nominalne UN
6V DC 12V DC 24V DC 48V DC 60V DC 110V DC 6V AC 12V AC 24V AC 48V AC 115V AC230V AC
Rezystancja
Ω ± 10%
28
110
443
1800
2829
9216
5
18
67
280
1753
7200
Prąd nominalny ImA
215
110
54
27
22
12
380
195
92
46
19
9,5
Posiadamy również przekaźniki uniwersalne 8-nóżkowe.
Wymiary
1
11
9
4
35
58.5
3
8
7
6
35
[email protected] • www.oemautomatic.pl
A1
2
10
A2
5
Akcesoria cewki
Wykonanie X:
Wykonanie D:
Wykonanie F:
Wykonanie B:
Wykonanie R:
dioda LED
Dioda gasząca
Dioda gasząca +
polaryzacyjna
Cewka AC/DC
Ochrona RC
213
Przekaźniki przemysłowe
Wybór przekaźników C3 z naszego magazynu
Nr katalogowy
Funkcja
Napięcie
11PIN z mechanicznym wskaźnikiem i przyciskiem testowym (standardowe wartości cewki)
C3-A3012A
3ZP
12V 50/60 Hz
C3-A3024A
3ZP
24V 50/60 Hz
C3-A3048A
3ZP
48V 50/60 Hz
C3-A30115A
3ZP
115V 50/60 Hz
C3-A30230A
3ZP
230V 50/60 Hz
C3-A3012D
3ZP
12V DC
C3-A3024D
3ZP
24V DC
C3-A3048D
3ZP
48V DC
C3-A30110D
3ZP
110V DC
C3-A30220D
3ZP
220V DC
11 PIN ze wskaźnikiem mechan., LED oraz przyciskiem testowym (wykonanie X, standardowe wartości cewki)
C3-A30X12A
3ZP LED
12V 50/60 Hz
C3-A30X24A
3ZP, LED
24V 50/60 Hz
C3-A30X48A
3ZP, LED
48V 50/60 Hz
C3-A30X115A
3ZP, LED
115V 50/60 Hz
C3-A30X230A
3ZP, LED
230V 50/60 Hz
C3-A30X12D
3ZP, LED
12V DC
C3-A30X24D
3ZP, LED
24V DC
C3-A30X48D
3ZP, LED
48V DC
C3-A30X110D
3ZP, LED
110V DC
C3 A30X220D
3ZP, LED
220V DC
11 PIN ze wskaźnikiem mechan. LED, dioda gasząca i ochrona polaryzacji (standardowe wartości cewki)
C3-A30D24D
3ZP, LED, dioda gasząca
24V DC
C3-A30DX24D
3ZP, LED, dioda gasząca
24V DC
C3-A30FX24D
3ZP, LED, dioda gasz. i ochr.polaryz.
24V DC
UWAGA! Wbudowana dioda powoduje wzrost czasu powrotu ok. 4 razy
11 PIN złocone styki Ag 10µ Au (standardowe wartości cewki)
C3-A3824A
3ZP, <5 A
C3-A3824D
3ZP, <5 A
C3-A38230A
3ZP, <5 A
C3-A38X24A
3ZP, pozłacany,<5 A, LED
C3-A38X24D
3ZP, pozłacany,<5 A, LED
C3-A38X230A
3ZP, pozłacany,<5 A, LED
24V 50/60 Hz
24V DC
230V 50/60 Hz
24V 50/60 Hz
24V DC
230V 50/60 Hz
11 PIN podwójne styki AgNi+0,2µAu, <6A, (standardowe wartości cewki)
C3-T3124D
3ZP,<6A
24V DC
11 PIN 2mm odstęp styków 160W(110VDC), (niestandardowe wartości cewki)
C3-G30230A
3NO
230V 50/60Hz
11 PIN styk ”widelcowy”, odstęp 4mm 10A (110VDC), (niestandardowe wartości cewki)
C3-X10230A
1-biegunowy zwierny (L/R 40ms=3A/110VDC)
230V 50/60Hz
11 PIN styk ”widelcowy” i magnes ”blow out” odstęp styków 4mm10A (220VDC), (niestandard. wart. cewki)
C3-M10230A
1DM
230V 50/60Hz
11 PIN bistabilny (niestandardowe wartości cewki)
C3-R2024A
2ZP, bistabilne
C3-R2024D
2ZP, bistabilne
C3-R20230A
2ZP, bistabilne
24V 50/60 Hz
24V DC
230V 50/60Hz
11 PIN niski pobór mocy, AgNi+0,2µAu (wysokoczułe, niestandard. wartości cewki, brak mech. wskaźnika)
C3-S1424D
1ZP, moc cewki 0,25W, <6A (2300Ω)
18-57V DC
C3-E2424D
2ZP, moc cewki 0,50W, <6A (1100Ω)
18-40V DC
C3-N3424D
3ZP, moc cewki 0,80W, <6A (720Ω)
18-32V DC
Pozostałe napięcia na zamówienie.
Posiadamy również przekaźniki uniwersalne 8-nóżkowe.
214
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
Podstawki do przekaźnika C3
S3B
S3S
•
•
•
•
Numeracja zarówno DIN i EUR
Mogą być wyposażone w system kodów S3BC
Stopień ochrony IP20
Wyposażona w obejmę
Dane techniczne
Artykuł
Pasuje do przekaźnika
Opis
S3B
C3
Podstawka z wkrętami ”In-line”
Pasuje do pierścienia kodowego
Montaż na szynie lub z wkrętami
Wyjścia testowe 2 mm
S3S
C3
Podstawka z wkrętami ”In-line”
Pasuje do pierścienia kodowego
Połączenie logiczne
Montaż na szynie lub z wkrętami
S3L S3PO
C3
S3L: cokół lutowniczy
z "uszkami montażowymi"
S3PO:Podstawka do druku
z "uszkami montażowymi"
10A/250V
2500V
2500V
M3
1,2 Nm
10A/250V
2500V
2500V
M3
1,2 Nm
10A/250V
2500V
-
4 mm2, 2x2,5 mm2
22-14 AWG
LEXAN
57 g
-20°C do +60°C
4 mm2, 2x2,5 mm2
22-14 AWG
LEXAN
57 g
-20°C do +60°C
LEXAN
18 g
-20°C do +60°C
Połączenie
Obciążenie nominalne
Nap. izolacyjne miedzy końc.
Nap. izolacyjne końc.-szyna
Wlk. wkrętu końcówek
Moment na końcówce
Przewód na końcówce
Przewód jednożyłowy
Przewód wielożyłowy
Materiał
Masa
Zakres temperatury
Wymiary
S3B
S3S
RNP
Nr katalogowy
Opis
S3BPodstawka, 11PIN dla przekaźnika C-3 S3S
Podstawka, 11PIN dla przekaźnika C-3
S3L
Podstawka, 11PIN do lutowania dla przekaźnika C-3, z otworami do mocowania
S3PO
Podstawka, 11PIN do druku dla C-3, z otworami do mocowania­
S3BC
Pierścień kodowy dla przekaźnika C3 i podstawki S3, 5szt.
S3CObejma metalowa do przekaźnika C3 + podstawki S3
RNP
Adapter do montażu do przekaźnika MR-C w obudowie znormalizowanej
SONP
Czarna zaślepka przycisku testowego
SOOP
Pomarańczowy przycisk testowy B12
Podstawka, 11PIN, z wkrętami dostępnymi od spodu
[email protected] • www.oemautomatic.pl
215
Przekaźniki przemysłowe
Podstawki modularne
do przekaźnika C3
S3-MP
•
•
•
•
Kanał okablowania
Logiczny układ wyprowadzeń
Numeracja zarówno DIN i EUR
Stopień ochrony IP20
Wyposażona w obejmę
Dane techniczne
Artykuł
Pasuje do przekaźnika
Opis
S3MP
C3
Podstawka z wkrętami
"In line" pasuje do równoległego modułu.
Przyłącze logiczne.
Montaż na szynie lub z wkrętami. Kanał dla okablowania.
Moduły, które można montować
równolegle z cewką dla podstawek
S3MP lub S3MS.
S3MS
C3
Podstawka z wkrętami
"In line" pasuje do
szeregowego modułu.
Przyłącze logiczne.
Montaż na szynie lub z
wkrętami. Kanał dla
okablowania.
Wskaźnik LED
M3P - X / 24V AC/DC
M3P - X / 48V AC/DC
M3P - X / 110...125V AC/DC
M3P - X / 200...250V AC/DC
Dioda gasząca
M3P - DL /12...60V DC
M3P - DH /12...250V DC
Dioda gasząca + LED
M3P - DX /24V DC
M3P - DX /48V DC
M3P - DX / 110...125V DC
M3P - DX / 200...250V DC
Połączenie
Obciążenie nominalne
Nap.izolac.między końców. Nap.izolac.końców.-szyna
Wlk. wkrętów końcówek
Moment dokręcenia złącz
Przewód przyłącza
Przewód jednożyłowy
Przewód wielożyłowy
Materiał
Masa
Zakres temperatury
Ochrona RC
M3P - RC / 20...50V AC
M3P - RC / 100...120V AC
M3P - RC / 200...240V AC
10A/250V
2500V
2500V
M3
1,2 Nm
10A/250V
2500V
2500V
M3
1,2 Nm
4 mm2, 2x2,25 mm2
22-14 AWG
LEXAN
57 g
-20°C do +60°
4 mm2, 2x2,25 mm2
22-14 AWG
LEXAN
57 g
-20°C do +60°
Ochrona RC + LED
M3P - RCX / 20...50V AC
M3P - RCX / 100...120V AC
M3P - RCX / 200...240V AC
Moduły, które można montować
szeregowo z cewką. Montowane w S3MS.
Ochr. polaryz.+dioda gasząca
M3S - FL / 12...60V DC
M3S - FH / 12...250V DC
Wymiary
S3MS
ø 8.2
ø 8.2
26
ø 4.3
ø 4.3
5
38
7
29.5
8
38
9
1
3
3
2
4
4
2
34 32 24 22 14 12
5
RELECO S3-MS
10
10 11 6
7
A2 31 21 11 B1 A1
8
Nr katalogowy
S3MP
S3MS
S3C
9
2
75
Mostek prostowniczy + LED
M3S - B / 12...60V AC/DC
M3S - BX / 24V AC/DC
M3S - BX / 48V AC/DC
ø 3.2
34 32 24 22 14 12
2
RELECO S3-MP
A1
10
10 11 6
1
A2 31 21 11
29.5
ø 3.2
216
Ochrona polaryzacji + dioda
gasząca + LED
M3S - FX / 24V DC
M3S - FX / 48V DC
M3S - FX / 110...125V DC
M3S - FX / 200...250V DC
7.5
7.5
26
S3MP
75
Opis
Podstawka, 11 PIN dla przekaźnika C-3, dostosowana do modułu równoległego
Podstawka, 11 PIN dla przekaźnika C-3, dostosowana do modułu szeregowego i równoległego
Obejma metalowa do przekaźnika C3 + podstawki S3, aplikacje z wibracjami
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
4-biegunowy przekaźnik
uniwersalny, 10 A
• 4 zestyki przełączne
• Przycisk testowy 3 funkcyjny
• Wskaźnik mechaniczny podwójny
C4
Dane techniczne
Akcesoria cewki
Typ
Wykonanie X: dioda LED
C4-A40
Wykonanie D: Dioda gasząca
Standard
Wykonanie F: Dioda gasząca + polaryzacyjna
Wykonanie B: Cewka AC/DC
Wartość cewki
Typ cewki A (standard)
V AC
V DC
Moc cewki
2,4VA
1,4W
Wymiary
0,80
0,80
Min. nap.włącz. UN x
Max. przepięcie UN x 1,10
Min. nap.podtrzym. UN x
0,60
0,35
0,15
0,10
Max. nap.wyłącz. UN x
Styki
Materiał styków (standard)
AgNi
Prąd przerwania
10A
Impuls prądowy (20 ms)
30A
Napięcie przerwania (pol. 3)
250V
Max.obciąż.rezyst. V AC
2000VA
Max.obciąż.rezyst. 24 V DC
240W
Max. obciąż.rezyst. 110V DC
55W
Czasy łączenia
Czas włączenia
20 ms
Czas wyłączenia
8 ms
Pozostałe
Klasa izolacji (EN60947)
250V Zanieczyszczenie 3, Gr C
Izolacja styk/cewka
2500V
Masa
90 g
Parametry cewki przy 20°C
Cewka standardowa ”A”
Nap.nominal. UN
6V DC 12V DC 24V DC48V DC 60V DC110V DC 6V AC 12V AC 24V AC 48V AC115V AC 230V AC
Rezystancja Ω 10% 28
110
443 1800 2800 9000
5
18
67
280 1700 7200
Prąd nominal. I mA 215
110
54
27
22
12
380
195
92
46
19
9,5
Nr katalogowy
C4-A4024A
C4-A4024D
C4-A40230A
C4-A40X24A
C4-A40X24D
C4-A40X230A
Funkcja
4ZP,
4ZP, 4ZP, 4ZP, LED, 4ZP, LED, 4ZP, LED, [email protected] • www.oemautomatic.pl
Napięcie
24V 50/60 Hz
24V DC
230V 50/60 Hz
24V 50/60 Hz,
24V DC 230V 50/60 Hz
217
Przekaźniki przemysłowe
Podstawki do przekaźnika C4
•
•
•
•
S4J
Numeracja zarówno DIN i EUR
Stopień ochrony IP20
Wyposażona w obejmę
Logiczny układ wyprowadzeń
Dane techniczne
Artykuł
S4J
Pasuje do przekaźn.
C4
Opis
Podstawka z wkrętami
"in-line"Montaż na szynie
lub z wkrętami
S4L S4P S4PO
C4
S4L: Podst.do lut.z"otw.do moc"
S4P: Podstawka do płytki druk.
S4L: Podstawka do płytki druk.
z "otworami do lutowania"
"Umocowanie" do montażu na szynie lub
z wkrętami
Połączenia
Obciążenie nominal.
10A/250V
Izolacja między końc. 2500V
Izolacja końc.-szyna
2500V
Wlk.wkrętu końcówek M3, Pozzi
Moment na końcówce 1,2 Nm
Przewód przyłącza
Przewód jednożyłowy 2x2,5 mm²
Przewód wielożyłowy 22-14 AWG
Materiał
Lexan
Masa
80 g
Zakres temperatury
-40°C do +60°
Wymiary
S4J
10A/250V
2500V
-
-
-
Lexan
12 g
-20°C do +60°
S4-PO
"Umocow." do mont.na szynie lub z
wkrętami
S4-L
Ochrona przed dotknięciem
Nr katalogowy
Opis
S4J14-nóżkowa podstawka S4L14-nóżkowa podstawka z otworami do mocowania, wyprowadzenie do lutowania przewodów
S4P14-nóżkowa podstawka do druku
S4PO14-nóżkowa podstawka do druku dla przekaź. C-4, z otworami do mocowania
S4RAdapter do montażu przekaźnika C4 na szynie lub z wkrętami
S5RAdapter do montażu z wkrętami
S44Osłona przed dotknięciem lutowanych wyprowadzeń
SONP
Czarna zaślepka przycisku
SOOPPomarańczowy przycisk, tylko funkcja testowa
218
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
3-biegunowy przekaźnik
uniwersalny, 16A
• Tabliczka do opisu
• Przycisk testowy 3 funkcyjny
• Wskaźnik mechaniczny, podwójny
C5-A30
Dane techniczne
Typ
Akcesoria cewki
C5-A30...
Standard
C5-G30... C5-X10...
Styki zwierne Styki widelcowe
Wykonanie X: dioda LED
Wykonanie D: Dioda gasząca
Wykonanie F: Dioda gasząca
+ ochrona polaryzacji
Wartość cewki
Typ cewki
A (standard)
V AC V DC
Moc cewki
2,4VA 1,4W
Nominalne napięcie, V
Rezystancja Patrz tabela
Prąd nominalny, mA
Min. napięc. włączenia UNx 0,80 0,80
1,10 1,10
Max. przepięcie UN x
Min. nap.podtrzymyw. UN x 0,60 0,35
Max. nap. wyłączenia. UN x 0,15 0,10
Styki
Materiał styków (standard) AgNi
Prąd przerwania
16A
Impuls prądowy (20 ms)
40A
Napięcie przerwania
500V
Max. obciąż.rezystan. V AC 4000VA
Max. obciąż.rezys. 24V DC 360W
Max. obciąż.rezys.110V DC 55W
Czasy łączenia
Czas włączenia
20 ms
Czas wyłączenia
10 ms
Pozostałe
Klasa izolacji (EN60947)
Izolacja, cewka/styk
4000V
Izolacja, styk/styk
4000V
Zakres temperatury
-20°do +60°C
Masa
90 g
Parametry cewki przy 20°C
Odstęp 1,7 mmOdstęp >3 mm (1,7+1,7)
G X
V AC V DC V AC V DC
2,4VA 1,6W 2,4VA 1,3W
Na zamówienie Na zamówienie
0,80
1,10
0,60
0,15
0,80
1,10
0,35
0,10
AgNi
16A
40A
500V
4000VA
360W
240W
0,80
1,10 0,60
0,15
Wykonanie B: Cewka AC/DC
Wymiary
0,80
1,10
0,35
0,10
AgNi
16A
40A
500V
4000VA
360W
1100W
20 ms 20 ms
10 ms 10 ms
500V, zanieczyszczenie 3, Gr C
4000V 4000V
4000V
-20°do +60°C -20° do +60°
90 g 90 g
Cewka standardowa ”A”
Napięcie nominalne UN 6V DC 12V DC 24V DC 48V DC 60V DC110V DC220V DC 6V AC12V AC 24V AC48V AC60V AC115V AC 230V AC
Rezystancja Ω ± 10%
28
103
411
1686 2600 8600
35696
5
19
65
280 450
1665
6850
Prąd nominalny I mA
215
116
58
30
22
13
6,5
380 190
100
50
38
21
10
Nr katalogowy Funkcja
C5-A3024A
3ZP
C5-A3024D
3ZP
C5-A30230A
3ZP
C5-A30X24A
3ZP, LED
C5-A30X24D
3ZP, LED
C5-A30X230A
3ZP, LED
C5-G30230A
3NO
C5-X10230A
1-biegunowy, zwierny, podwójny
Pozostałe typy i napięcia na zamówienie
[email protected] • www.oemautomatic.pl
Napięcie
24V 50/60 Hz
24V DC
230V 50/60 Hz
24V 50/60 Hz
24V DC
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
230V 50/60 Hz
219
Przekaźniki przemysłowe
Podstawki do przekaźnika C5
•
•
•
•
S5S
Numeracja zarówno DIN i EUR
Stopień ochrony IP20
Wyposażona w obejmę
Logiczny układ wyprowadzeń
Dane techniczne
Artykuł
Pasuje do przekaźnika
Opis
S5S
C5
Podstawka z wkrętami
"In-line".
Montaż na szynie lub
z wkrętami
S5L S5P S5PO
C5
S5L: Podst. do lutow.z otw.do moc.
S5P: Podst. do druku
S5PO: Podst. do druku
z "otworami do mocowania"
Mocowanie przekaźnika na szynie lub
wkrętami bez podstawki
Połączenie
Obciążenie nominalne
Izolacja między końc.
Izolacja końc.-szyna
Wlk.wkrętu końcówek
Moment dokręc.złącz
Przewód jednożyłowy
Przewód wielożyłowy
Materiał
Masa
Zakres temperatury
Wymiary
16A/400V
2500V
2500V
M3
1,2 Nm
4 mm2 , 2x2,5 mm2
22-14 AWG
Lexan
65 g
-20°C do +60°
S5-s
16A/400V
2500V
Lexan
57 g
-20°C do +60°
Mocow. przekaźnika na szynie lub
wkrętami
S5-PO
Ochrona przed dotknięciem wyprowadzeń
S5-P
Nr katalogowy
S5S
S5L
S5P
S5PO
S5C
S4R
S5R
S44
SONP
SOOP
220
Opis
Podstawka z wkrętami dla przekaźnika C5
Podstawka z otworami do mocowania, wyprowadzenia do lutowania przewodów
Podstawka do druku
Podstawka do druku, z otworami do mocowania
Obejma metalowa przekaźnika C5 + podstawki S5S
Mocowanie do montażu na szynie lub z wkrętami
Mocowanie do montażu z wkrętami
Ochrona przed dotknięciem wyprowadzeń
Czarna zaślepka przycisku testowego
Pomarańczowy przycisk - jedynie funkcja testowa
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
2-biegunowy przekaźnik
miniaturowy, 10A
• Przycisk testowy 3 funkcyjny
• Tabliczka do opisu
• Podwójny wskaźnik mechaniczny
C7A20
Wymiary
Dane techniczne
Typ
C7-A20...
Standard
C7-T21...
C7-X10...
Styki podwójneStyki widelcowe
Pozostałe
Klasa izolacji (EN60947)250V,Zanieczyszczenie 3, Gr C
Izolacja styk/cewka
2500V
2500V
2500V
Izolacja styl/styk
2500V
2500V
2500V
Zakres temperatury
-20° do +60°C
-20° do +60°C-20° do +60°C
Masa
43 g
43 g
43 g
<
Wartość cewkiOdstęp 3 mm (1,5+1,5)
Typ cewki
A (standard)
T (standard)
X
V AC
V DC
V AC V DC
V AC V DC
Moc cewki
1,5VA
1W
1,5VA 1W
1,8 VA 1,5W
Min.napięcie włącz. UN x
0,80
0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
Max. przepięcie UN x
1,10
1,10
1,10 1,10
1,10 1,10
Min. nap. podtrzym. UN x
0,60
0,35
0,60 0,35
0,60 0,35
Max. nap. wyłączenia UN x
0,25
0,20
0,25 0,20
0,25 0,20
Styki
Materiał styków (standard)
AgNi
AgNi+0,2µAu
AgNi
Prąd przerwania
10AMin. 1 mA, Max. 6A
10A
Impuls prądowy
30A (20 ms)
15A (5 ms)
30A (20 ms)
Napięcie przerwania (pol2)
400V
400V
400V
Max.obciąż.rezystan.VAC 2500VA
1200VA
2500VA
Max. obc.rezystan. 24 VDC 240W
120W
240W
Max. obc.rezystanc.110VDC 55W
55W
660W
Akcesoria
Czasy łączenia
Czas włączenia
16 ms
16 ms
20 ms
Czas wyłączenia
8 ms
8 ms
10 ms
4,75
<
cewki
Wykonanie X: Wskaźnik LED Wykonanie D: Dioda gasząca
Wykonanie F: Dioda gasząca
+ ochrona polaryzacji
Wykonanie B: Cewka AC/DC
Parametry cewki przy 20°C - Cewka standardowa ”A”
Nap.nominal. UN V 6V DC 12V DC 24V DC48V DC 60V DC 110V DC 6V AC 12V AC 24V AC 48V AC 60V AC 115V AC 230V AC
Rezystancja R Ω ± 10% 40
140
555 2300 4000
9800
10
40
147
607
1000
3700
14000
Prąd nominalny I mA
165
85
43
21
15
11
250
125
62
31
25
13
6,5
[email protected] • www.oemautomatic.pl
221
Przekaźniki przemysłowe
4-biegunowy przekaźnik
miniaturowy, 5A
• Przycisk testowy 3 funkcyjny
• Tabliczka do opisu
• Podwójny wskaźnik mechaniczny
C9A41
Dane techniczne
Typ
C9-A41..
C9-E21...
Standard
Niska moc
Wartość cewki
Typ cewki
A (standard)
V AC
Moc cewki
1,5VA
Min. nap. włączania UN x
0,80
Max. przepięcie UN x
1,10
Min. nap.podtrzymania UN x
0,60
Max. nap.wyłączania UN x
0,25
Styki
Materiał styków (standard)
AgNi+0,2µAu
Prąd przerwania
5A
Impuls prądowy (10ms)
15A
Napięcie przerwania
150V (pol.2)
Max. obciąż.rezystanc. V AC
700VA
Max.obciąż.rezystan. 24V DC
100W
Max. obciąż.rezyst. 110V DC
50W
Czasy łączenia
Czas włączenia
10 ms
Czas wyłączenia
6 ms
Pozostałe
Klasa izolacji (EN60947)
150V pol. 2
Izolacja styk/cewka
2500V
Izolacja styk/styk
2500V
Zakres temeratury
-20° do +60°C
Masa
43 g
V DC
1W
0,80
1,10
0,35
0,20
E (niska moc)
V DC
0,5W
0,80
1,70
0,35
0,20
AgNi+0,2µAu
5A
15A
250V (pol.3)
700VA
100W
50W
10 ms
6 ms
250Vpol. 3
2500V
2500V
-20° do +60°
43 g
Wymiary
Akcesoria cewki
Wykonanie X: Wskaźnik LED
Wykonanie D: Dioda gasząca
Wykonanie F: Dioda gasząca + ochrona polaryzacji
Wykonanie B: Cewka AC/DC
222
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
Wybór przekaźników C7 i C9 z naszego magazynu
Nr katalogowy
8 PIN, standard
C7A2024A
C7A20230A
C7A2012D
C7A2024D
Funkcja
Napięcie
2ZP
2ZP
2ZP
2ZP
24V 50/60Hz
230V 50/60Hz
12V DC
24V DC
8PIN, LED (wykonanie X)
C7A20X24A
C7A20X230A
C7A20X12D
C7A20X24D
2ZP, LED
2ZP, LED
2ZP, LED
2ZP, LED
24V 50/60Hz
230V 50/60Hz
12V DC
24V DC
8PIN, LED, dioda gasząca, ochrona polaryzacji
C7A20D24D
2ZP, dioda gasząca
C7A20DX24D
2ZP, dioda gasząca, LED
C7A20FX24D
2ZP,dioda gasząca,LED i ochr. polar.
24V DC
24V DC
24V DC
8PIN, styk podwójny
C7T2124A
C7T2124D
C7T21230A
24V 50/60Hz
24V DC
230V 50/60Hz
2ZP, podwójny
2ZP, podwójny
2ZP, podwójny
8PIN, złocone styki AgNi + 10µAu
C7A2824A
2ZP, złocone styki
C7A28230A
2ZP, złocone styki
C7A2824D
2ZP, złocone styki
C7A28X24A
2ZP, złocone styki, LED
C7A28X230A
2ZP, złocone styki, LED
C7A28X24D
2ZP, złocone styki, LED
8PIN ze stykiem „widelcowym”(L/R 40ms=1A/110VDC)
C7X10230A
1-bieg. zwierny ze stykiem ”widelcowym”
14PIN - standard
C9A4124A
4ZP
C9A41230A
4ZP
C9A4112D
4ZP
C9A4124D
4ZP
14PIN, LED (wykonanie X)
C9A41X24A
C9A41X230A
C9A41X12D
C9 A41X24D
4ZP, LED
4ZP, LED
4ZP, LED
4ZP, LED
24V 50/60Hz
230V 50/60Hz
24V DC
24V 50/60Hz
230V 50/60Hz
24V DC
230V 50/60Hz
24V 50/60Hz
230V 50/60Hz
12V DC
24V DC
24V 50/60Hz
230V 50/60Hz
12V DC
24V DC
*14PIN, LED, dioda gasząca i ochrona polaryzacji
C9A41D24D
4ZP, dioda gasząca
C9A41DX24D
4ZP, dioda gasząca, LED
C9A41FX24D
4ZP, dioda gasząca, LED, ochr.polar.
24V DC
24V DC
24V DC
14PIN, cewka niskiej mocy (600mW)
C9E2124D
2ZP, moc cewki 500mW
18 do 32V DC
14PIN, złocone styki AgNi + 10µAu
C9A4224A
4ZP, złocone styki
C9A42230A
4ZP, złocone styki
C9A4224D
4ZP, złocone styki
C9A42X24A
4ZP, złocone styki, LED
C9A42X230A
4ZP, złocone styki, LED
C9A42X24D
4ZP, złocone styki, LED
24V 50/60Hz
230V 50/60Hz
24V DC
24V 50/60Hz
230V 50/60Hz
24V DC
*UWAGA! Wbudowana dioda gasząca zwiększa czas powrotu ok. cztery razy.
Pozostałe napięcia na zamówienie.
[email protected] • www.oemautomatic.pl
223
Przekaźniki przemysłowe
Podstawki do przekaźnika
C7 i C9
S7M
S7IO
•
•
•
•
S9M
Montaż na szynie
Stopień ochrony IP20
Małe wymiary, szerokość jedynie 22,5 mm
Dostarczane z otwartymi złączami
Dane techniczne
Artykuł
S7M
Pasuje do przekaźnika
C7
Montaż na szynie DIN
Opis
lub z wkrętami
S7IO
C7
S9M
C9
Montaż na szynie DIN
lub z wkrętami
Montaż na szynie DIN
lub z wkrętami
Połączenie
Obciążenie nominalne
10A/250V
10A/250V
Izolacja między końcówkami
2500V
2500V
Izolacja końcówek
2500V
2500V
Wlk.wkrętów końcówek
M3
M3
Moment na końcówce
1,2Nm
1,2Nm
Przewód przyłącza
4 mm2, 2x2,5 mm2
Przewód jednożyowy
4 mm2, 2x2,5 mm2
Przewód wielożyłowy
22-14 AWG
22-14 AWG
Materiał
Lexan
Lexan
Masa
43 g
43 g
Zakres temperatury
-20°C do +60°
-20°C do +60°
6A/250V
2500V
2500V
M3
1,2Nm
42 mm, 2x2,5 mm2
22-14 AWG
Lexan
43 g
-20°C do +60°
Wymiary
S7M
Nr katalogowy
S7M
S7IO
S7BB
S7P
S9G
S9M
S9L
S9P
224
S7IO
S9M
Nazwa
Podstawka dla C7
Podstawka wejście-wyjście dla C7
Mostek dla S7IO
Podstawka do druku dla C7
Adapter do montażu na wkręty
Podstawka dla C9
Podstawka do lutowania przewodów z otworami do mocowania
Podstawka do druku dla C9
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
Przekaźnik interfejsu, 10A
•
•
•
•
C10A10
1 para zestyków przełącznych
Przemysłowe wyprowadzenia
Świetlna i mechaniczna sygnalizacja działania
Przycisk testowy + dźwignia blokady styków
Schemat połączeń cewki
Dane techniczne
Typ
C10A10X...
Standard
C10T13X...
Podwójne styki
Wskaźnik LED
<12V
Parametry cewki
>24VDC
>24VAC
A
Typ
Moc cewki
Nap. nominalne, V
Rezystancja, Ω
Prąd nominalny, mA
Min napięcie UN x
Max napięcie UN x
Min. nap. podtrzymania UN x
Max. nap. podtrzymania UNx
Styki:
Materiał styków:
Prąd przerwania
Prąd impulsowy
Napięcie przerwania
Max. obciąż rezyst., VAC
Max. obciąż. rezyst., 24 VDC
Max. obciąż. rezyst., 110 VDC
Czasy łączenia:
Włączanie
Wyłączanie
Pozostałe:
Klasa izolacji,EN60947
Izolacja styk/cewka
Temperatura pracy
Masa
VAC
1,1 VA
12...230
0,75
1,10
0,60
0,35
T
VDC
VAC
0,65 W
1,1 VA
5...110
12...230
Patrz tabela poniżej
Patrz tabela poniżej
0,75
0,75
1,10
0,35
0,60
0,15
0,35
VDC
0,65 W
5...110
<60VDC
<12VDC
0,75
0,35
0,15
AgNi
AgNi + 3µ Au
10 A
Min. 1mA, Max. 6A
30 A (10ms)
15 A (5ms)
400V (zanieczysz.2), 250V (zaniecz. 3)
2500 VA
1500 VA
240 W
120 W
55 W
55 W
10+1ms
5+3ms
Ochrona polaryzacji + dioda gasząca
10+1ms
5+3ms
FX
Mostek prostowniczy
FX
Ochrona RC
24-48VAC/DC
115-230VAC
BX
R
250V (zaniecz. 3, Grupa C)
8 mm-4 KV
8 mm-4 KV
-20° do +60°C
-20º do +60ºC
21 g
21 g
Parametry cewki przy 20°C - cewka standardowa ”A”
Nap.nominalne UN
6V DC 12V DC 24V DC48V DC 60V DC110V DC
Rezystancja Ω ± 10% 64
224
745
3K5
5K4
19K9
Prąd nominalny I mA 93
53
32
13
11
5,5
6V AC 12V AC 24V AC 48V AC60V AC115V AC230V AC 24AD 48AD
17,6
80,2
290
1K2
1K9
7K3
28K9
773 3K5
166,6 83,3
41,6
20,8 16,6
8,7
4,3
31
13
Akcesoria cewki
X
BX FX
5 ...12V DC
6 ...12V AC
24 ...48V DC
24 ...48V AC
60 ...110V DC
115...230V AC
Standard
R
Wykonanie X: Wskaźnik LED
wykonanie B: Cewka AC/DC (<50V)
Wykonanie F: Dioda gasząca + polaryzacyjna
Wykonanie R: ochrona RC
Opcja
[email protected] • www.oemautomatic.pl
225
Przekaźniki przemysłowe
Tabele
Żywotność, łączenia x 10 6
C10-A10X
Max. obciążenie DC
AC1
Lba łączeń
Cos ϕ 0,4
Lba łączeń
C10-T13X
Wymiary
Nr katalogowy
C10A10X12D
C10A10X24D
C10A10X110D
C10A10X115A
C10A10X230A
Opis
1ZP, LED
1ZP, LED
1ZP, LED
1ZP, LED
1ZP, LED
Napięcie
12VDC
24V DC
110V DC
115V 50/60Hz
230V 50/60Hz
Przekaźnik C10, mostek prost. 48V max
C10A10BX24AD
1ZP, LED, mostek AC/DC
C10A10BX48AD
1ZP, LED, mostek AC/DC
24V AC / DC
48V AC / DC
Przekaźnik C10, wskaźnik mechaniczny, przycisk testowy, blok. styków, układ RC
C10A10R230A
1ZP, układ RC
230V 50/60Hz
Przekaźnik C10, podwójny styk, AgNi+3µAu
C10T13X24D
1ZP, podwójny styk, LED
C10T13X110D
1ZP, podwójny styk, LED
C10T13X115A
1ZP, podwójny styk, LED
C10T13X230A
1ZP, podwójny styk, LED
24V DC
110V DC
115V 50/60Hz
230V 50/60Hz
Przekaźnik C10, podwójny styk, AgNi+3µAu, mostek prostowniczyAC/DC
C10T13BX24AD
1ZP, podwójny styk, LED, mostek AC/DC
24V AC / DC
C10T13BX48AD
1ZP, podwójny styk, LED, mostek AC/DC
48V AC / DC
Przekaźnik C10, podwójny styk,AgNi+3µAu, układ RC
C10T13R230A
1ZP, podwójny styk, układ RC
226
230V 50/60Hz
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
Półprzewodnikowe przekaźniki
interfejsu CSS
•
•
•
•
CSS
Dla prądów AC, DC oraz obciążeń indukcyjnych
Przemysłowe wyprowadzenia
Do podstawek S10/ S10-M
Sygnalizacja LED
Dane techniczne
Typ
CSS-DCP
CSS-DCN
Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych DC
Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych DC
Wspólny plus
Wspólny minus
CSS-AC
CSS-AZ
Dla obciążeń
indukcyjnych AC
Synchronizacja w "0"
50-60 Hz,
obciążenia rezystancyjne
Ochrona polaryzacji
5 - 32 VDC < 2,5 VDC
3 ± 1 mA
EC-1000-4-5/1
1NO bez synchronizacji
3A
50mA
24-250VAC
< 1,5 VAC
< 0,55mA ( dla 230VAC)
500V/µs
½ cyklu
½ cyklu + 2ms
Ochrona polaryzacji
5 - 32 VDC
< 2,5 VDC
3 ± 1 mA
EC-1000-4-5/1
1NO synchronizacja w "0"
3A
50mA
24-250VAC
< 1,5 VAC
< 0,55mA ( dla 230VAC)
500V/µs
½ cyklu
½ cyklu + 2ms
Połączenia
Wejście
Napięcie wejściowe
Napięcie wyłączenia
Pobór prądu
Ochrona przed przepięciami
Wyjście
Max prąd łączenia
Min. prąd
Max napięcie
Max spadek napięcia
Prąd upływu
Max wytrzymałość
Czas załączenia
Czas wyłączenia
Ochrona polaryzacji
Ochrona polaryzacji
5 - 32 VDC 5 - 32 VDC < 2,5 VDC
< 2,5 VDC
3 ± 1 mA
3 ± 1 mA
EC-1000-4-5/1
EC-1000-4-5/1
1NO, wspólny plus
1NO wspólny minus
2A
2A
5-50 VDC
5-50 VDC
< 1V
< 1V
< 100µA ( dla 48VAC)
< 100µA ( dla 48VAC)
5A, 350µs
5A, 350µs
1ms
1ms
max 2ms
max 2ms
Wymiary
CSS-DC / CSS-AC/ CSS-AZ
[email protected] • www.oemautomatic.pl
227
Przekaźniki przemysłowe
Połączenia
CSS-DCP
CSS-DCN
CSS-AC
CSS-AZ
Wykresy
A
A
2
2
1
1
-20
0
20
40
A
60
O
T amb.
C S S -A C
-20
3
2
2
1
1
0
Nr katalogowy
CSS-DCP
CSS-DCN
CSS-AC
CSS-AZ
20
40
60
T amb.
0
20
40
A
3
-20
228
C S S -DC N
C S S -DC P
-20
60
O
T amb.
C S S -A Z
0
20
40
60
T amb.
Opis
Przekaźnik półprzewodnikowy [email protected], wspólny plus
Przekaźnik półprzewodnikowy [email protected], wspólny minus
Przekaźnik półprzewodnikowy [email protected] dla obciążeń indukcyjnych
Przekaźnik półprzewodnikowy [email protected] dla obciążeń rezystancyjnych
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
Podstawki dla przekaźników
interfejsu C10 i CSS
•
•
•
•
S10 / S10M
Szerokość tylko 16 mm ( 16,9mm S10-M)
Podwójna numeracja DIN i EUR
Zwory mostkujące dla A2 i wspólnego zestyku
Stopień ochrony IP20
Dodatkowe informacje
Podstawki dla przekaźników interfejsu w standardzie posiadają obejmę montażową , montowane są na szynę DIN
lub wkrętami, zaopatrzone są również w mostki ( możliwość mostkowania S10-M z S12)
Dane techniczne
Artykuł
S-10
S10-M
Pasuje do przekaźnika
C10A10
C10A10
Opis
Montaż szyna DIN lub wkręty
Oddzielone zaciski sygnałowe
od zasilanych
Montaż szyna DIN lub wkręty
Oddzielone zaciski sygnałowe
od zasilanych
Obciążenie nominalne
10A / 250A
16A / 250A
Izolacja styk/styk
3000V
Izolacja styk/cewka
3000V
5000V
Złącza
M3
M3
Moment na końcówce
1,2 Nm
1,2 Nm
Przewód jednożyłowy
4 mm², 2x2,5 mm²
4 mm², 2x2,5 mm²
Przewód wielożyłowy
22-14AWG
22-14AWG
Materiał
Lexan
Lexan
Masa
28 g
28 g
Zakres temperatury
-40ºC do +70ºC
-40ºC do +70ºC
5000V
Połączenia
Wymiary
S-10
[email protected] • www.oemautomatic.pl
229
Przekaźniki przemysłowe
Wymiary
S10-M
Mostki
V10-G
V40-G
B20-R
V10-A
V40-A
B20-A
Nr katalogowy
Podstawki dla przekaźników C10
S10
S10-M
Opis
Podstawka dla C10
Podstawka dla C10 ( mostkowanie z S12 )
Mostki dla podstawek S10
S10BB
Mostek dla S10 - mostkowanie A2 ( 5 x 4 szt.)
Mostki dla podstawek S10-M
V10-G
V40-G
B20-R
V10-A
V40-A
B20-A
Mostek pojedynczy szary dla zacisków 2 (11), 5 sztuk
Mostek 4-krotny szary dla zacisków 2 (11), 5 sztuk
Mostek czerwony dla zacisków A2 (S10-M i S12), 5 x 4sztuki
Mostek pojedynczy niebieski dla zacisków 2 (11), 5 sztuk
Mostek 4-krotn niebieski dla zacisków 2 (11), 5 sztuk
Mostek niebieski dla zacisków A2 (S10-M i S12), 5 x 4sztuki
230
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
2-polowy przekaźnik
interfejsu, 5A
•
•
•
•
C12A21
Przemysłowe wyprowadzenia
Mechaniczny i świetlny wskaźnik działania
Przycisk testowy w kolorze określającym Un
Opcjonalne wyposażenie
Dane techniczne
TypC12A21X…
Standard
3 1
9 7
12 14 22 24
Wartość cewki
Typ cewki
Moc cewki
Napięcie nominalne V
Rezystancja Ω
Prąd nominalny, mA
Min. nap. zadziałania Un x
Max. nap. zadziałania Un x
Min. nap.podtrzymania Un x
Max. nap.wyłączenia Un
Styki
Materiał styków
Prąd przełączania
Prąd impulsowy
Max.napięcie przełączania
Max.nap.pomiędzy polami
11
2
21
8
A
V AC
1,1VA
12…230
Patrz tabela poniżej
Patrz tabela poniżej
0,8
1,1
0,60
0,35
4
A1
A2
5
V DC
0,65W
12…110
0,8
1,1
0,35
0,10
Specyfikacja
Czas załączenia + odbicie Czas zwolnienia + odbicie
Inne
Izolacja styk/cewka
Izolacja pole/pole
Zakres temperatur
Masa
Stopień ochrony
10+1 ms
5+3 ms
5000V
3000V
-40°C do +70°C
21 g
IP40
Parametry cewki przy 20°C - cewka standardowa”A”
V AC
Ω± 10%
mA V DC
Ω± 10%
24
290
45
12
224
115
7K3
9.5
24
742
230
28K8
4,7
110
19K9
mA
53
27
5,9
Wymiary
AgNi+0,2µAu
5A (rezystencyjny)
15A (20 ms)
250V
250V
Nr katalogowy Funkcja
Napięcie
Przekaźnik 8 pin z wskaźnikiem LED i mechanicznym, przycisk testowy (AgNi + 0,2µ Au)
C12A21X24A
2ZP
24V 50/60 Hz
C12A21X230A
2ZP
230V 50/60 Hz
C12A21X12D
2ZP
12V DC
C12A21X24D
2ZP
24V DC
Przekaźnik 8 pin (AC/DC-cewka, wskaźnik LED i mechaniczny, mostek diodowy (AgNi + 0,2µ Au)
C12A21BX24AD
2ZP
24V AC/DC
Przekaźnik 8 pin z wskaźnikiem mechanicznym, filtr RC (AgNi + 0,2µ Au)
C12A21R230A
2ZP 230V 50/60 Hz
Przekaźnik 8 pin ze złoconymi stykami (AgNi + 10µ Au),wskaźnik LED i mechaniczny, przycisk testowy
C12A22X230A
2ZP
230V 50/60 Hz
C12A22BX24AD
2ZP
24V AC/DC
[email protected] • www.oemautomatic.pl
231
Przekaźniki przemysłowe
Podstawka dla przekaźnika
interfejsu C12
•
•
•
•
S-12
Rozdzielone wyprowadzenia dla wejść i wyjść
Kompaktowa szerokość - 16,9 mm
Mostki dla zacisków A2
Zaciski przemysłowe
Dane techniczne
Artykuł
Pasuje do przekaźnika
Opis
S-12
C12A21
Podstawka na szynę DIN 35
5 ( A2 )
Połączenie
Prąd znamionowy
Izolacja terminal/terminal
Izolacja terminal/szyna
Złącza
Moment na końcówce
Zaciski
Przewód jednożyłowy
Przewód wielożyłowy
Materiał
Masa
Zakres temperatury
9 ( 22 )
3 ( 12 )
6 ( A2 )
8 ( 21 )
2 ( 11 )
4 ( A1 )
7 ( 24 )
1 ( 14 )
6A/250A
3000V
5000V
M3
1,2 Nm
4 mm², 2x2,5 mm²
22-14AWG
Lexan
28 g
-40ºC do +70ºC
Wymiary
Nr katalogowy
S12
S12BB
V10-G
V40-G
B20-R
V10-A
V40-A
B20-A
232
Opis
Podstawka 2 pola dla C12
Mostek dla S12 5 pasków po 4 mostki
Mostek pojedynczy szary dla zacisków 2 (11), 5 sztuk
Mostek 4-krotny szary dla zacisków 2 (11), 5 sztuk
Mostek czerwony dla zacisków A2 (S10-M i S12), 5 x 4sztuki
Mostek pojedynczy niebieski dla zacisków 2 (11), 5 sztuk
Mostek 4-krotny niebieski dla zacisków 2 (11), 5 sztuk
Mostek niebieski dla zacisków A2 (S10-M i S12), 5 x 4sztuki
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
Modułowe przekaźniki
interfejsu RINT
•
•
•
RINT
Moduł przekaźnika do 6A 250V
Cewka UC = AC/DC, bez polaryzacji, zintegrowana dioda gasząca
Wbudowana dioda LED, obudowa 6,2 mm
Dane techniczne
Nr katalogowy
RINT-11, RINT-21
RINT-12, RINT-22
RINT-15, RINT-25
RINT-18,RINT-28
Opis
Modułowy przekaźnik
interfejsowy dla PLC. Standardowo styki wykonane z
AgSnO2. Zaciski śrubowe
(RINT-11) lub sprężynowe
(RINT-21).Nie wymagana
zewnętrzna dioda gasząca. Opcjonalne mostki.
Modułowy przekaźnik
interfejsowy przeznaczony
dla PLC. Styki wykonane
z AgSnO2+3µAu. Zaciski
śrubowe (RINT-12) lub
sprężynowe (RINT-22).
Nie wymagana zewnętrzna dioda gasząca. Max.
zalecane wartości zasilania
250V 6A (obciążenie
rezystancyjne). Opcjonalne
mostki.
Moduł interfejsowy SSR
przeznaczony dla PLC.
Moduł SSR DC typu NO.
Przeznaczony do szybkiego i częstego przełączania.
Zaciski śrubowe (RINT-15)
lub sprężynowe (RINT-25).
Opcjonalne mostki.
Moduł interfejsowy z
triakiem przeznaczony dla
PLC. Przełączanie w „0”
sygnałów AC. Styk NO.
Dla obciążeń rezystancyjnych. Zaciski śrubowe
(RINT-18) lub sprężynowe
(RINT-28). Opcjonalne
mostki.
Prąd przerwania
I max
I min
6A 250V ~
100mA 12V
6A 250V ~
10mA 12V
2A 24V =
0,05mA 12V
2A 240V ~
25mA 12V
Typ/ Materiał styków
CO / AgSnO2
CO / AgSnO2+3µAu
NO / SSR DC
NO / SSR AC (triak)
Max. obciążenie AC1
1500W
1500W
-
480W
Max. obciążenie DC1
24V/230V
140W / 40W
140W / 40W
140W / 40W
-
Max obciążenie AC15
NO 750W / NC 375W
-
-
-
Prąd impulsowy
10A/4s
10A/4s
-
40A/20ms
Trwałość mech./elektr.
10x106 / 105
10x106 / 105
-
-
Klasa izolacji EN 61810-5
4kV
4kV
2,5kV
2,5kV
Napięcie nominalne
AC50/60Hz/DC
-20…+100%
-20…+100%
-37…+25%
-37…+25%
Moc Pmax 24/230V
170/217mW
170/217mW
185mW
185mW
Czas włączenia/wyłączenia
5ms/2,5ms
5ms/2,5ms
<60µs/<600µs
<60µs/<600µs
Temperatura pracy/
magazynowania
-40…+80ºC/
-40…+85ºC
-40…+80ºC/
-40…+85ºC
-30…+80ºC/
-40…+100ºC
-30…+80ºC/
-40…+100ºC
[email protected] • www.oemautomatic.pl
233
Przekaźniki przemysłowe
Wymiary
Schemat połączeń
Nr katalogowyOpis
Przekaźnik + podstawka
RINT-11/UC24VPrzekaźnik z podstawką, zaciski śrubowe AgSnO2
RINT-21/UC24VPrzekaźnik z podstawką, zaciski sprężynowe AgSnO2
RINT-11/UC230V
Przekaźnik z podstawką, zaciski śrubowe AgSnO2
RINT-21/UC230V
Przekaźnik z podstawką, zaciski sprężynowe AgSnO2
RINT-12/UC24VPrzekaźnik z podstawką, zaciski śrubowe AgSnO2 + 3µAu
RINT-22/UC24VPrzekaźnik z podstawką, zaciski sprężynowe AgSnO2 + 3µAu
RINT-12/UC230V
Przekaźnik z podstawką, zaciski śrubowe AgSnO2 + 3µAu
RINT-22/UC230V
Przekaźnik z podstawką, zaciski sprężynowe AgSnO2 + 3µAu
RINT-15/UC24VPrzekaźnik SSR z podstawką, zaciski śrubowe, zasilanie DC
RINT-25/UC24VPrzekaźnik SSR z podstawką, zaciski sprężynowe, zasilanie DC
RINT-18/UC24VPrzekaźnik SSR z podstawką, zaciski śrubowe, zasilanie AC
RINT-28/UC24VPrzekaźnik SSR z podstawką, zaciski sprężynowe, zasilanie AC
Moduł przekaźnika
RINT-R1/UC24V
Moduł przekaźnika styki AgSnO2
RINT-R1/UC60-240V
Moduł przekaźnika styki AgSnO2
RINT-R2/UC24V
Moduł przekaźnika styki AgSnO2 + 3µAu
RINT-R2/UC60/240V
Moduł przekaźnika styki AgSnO2 + 3µAu
RINT-R5/DC24VModuł przekaźnika SSR, zasilanie DC
RINT-R8/DC24VModuł przekaźnika SSR, zasilanie AC
Mostki
RINT-BR1-500BMostek kolor niebieski - 1 szt. (500mm)
RINT-BR1-500GMostek kolor szary - 1 szt. (500mm)
RINT-BR2-06G/10
Mostek kolor szary - 10 szt.
RINT-BR2-06B/10
Mostek kolor niebieski - 10 szt.
RINT-BR2-06R/10
Mostek kolor czerwony- 10 szt.
234
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
Przekaźnik SMS, 4x10A 250V
SMS
•
•
•
•
Nadzór wejść i wyjść poprzez wiadomości SMS’owe
Alarm sekwencyjny wysyłany do 5 kolejnych odbiorców
Proste oprogramowanie i obsługa
Raportowanie wykonanych poleceń
Dane techniczne
Przekaźnik SMS
Napięcie nominalne V
Pobór mocy
Prąd przełączania
Warunki pracy
Wejścia
Wyjścia
Komunikacja
CMS-10/AC 110-240V
AC 110-240V 50/60Hz
8VA/6W
4x10A 250V
Temperatura: -25…+55ºC
Wilgotność: 5…95% (bez skroplin)
Stopnień ochrony: IP20
6 wejść 85V AC
CMS-10/DC 24-48V
DC 12-48V
6W
4x10A 250V
Temperatura: -25…+55ºC
Wilgotność: 5…95% (bez skroplin)
Stopnień ochrony: IP20
6 wejść 9,5V DC
4x CO
Wymagana karta SIM
(nie dostarczana w zestawie)
4x CO
Wymagana karta SIM
(nie dostarczana w zestawie)
CMS-10AD/DC 24-48V
DC 12-48V
6W
4x10A 250V
Temperatura: -25…+55ºC
Wilgotność: 5…95% (bez skroplin)
Stopnień ochrony: IP20
6 wejść cyfrowych 9,5V DC lub
analogowych 0-10V DC
4x CO
Wymagana karta SIM
(nie dostarczana w zestawie)
Wymiary
Nr katalogowy
Zestaw startowy
CMS-10KIT/AC110-240V
CMS-10KIT/DC12-48V
CMS-10KITAD/DC12-48V
Opis
Zestaw startowy - przekaźnik SMS AC110-240V, wejścia cyfrowe
Zestaw startowy - przekaźnik SMS DC12-48V, wejścia cyfrowe
Zestaw startowy - przekaźnik SMS DC12-48V, wejścia analogowe lub cyfrowe
Przekaźnik
CMS-10/AC110-240V
CMS-10/DC12-48V
CMS-10/AD/DC12-48V
Przekaźnik SMS AC110-240V, jedn. centralna z małą anteną(CMS-ANT), wej.cyfrowe
Przekaźnik SMS DC12-48V, jedn. centralna z małą anteną(CMS-ANT), wej.cyfrowe
Przekaźnik SMS DC12-48V, jedn. centralna z małą anteną(CMS-ANT),
wej.analogowe lub cyfrowe
Akcesoria
CMS-RS232
CMS-USB
CMS-ANT
CMS-ANT-MAG/2,5M
Przewód do programowania przekaźnika RS 232
Przewód do programowania przekaźnika USB
Zapasowa mała antena dla jednostki centralnej (długość 63 mm)
Antena z magnetyczną podstawą z przewodem o długości 2,5 m
UWAGA!
Zestaw startowy składa się z jednostki centralnej z małą anteną, przewódu do programowania, anteny z magnetyczną podstawą i 2,5 m
przewodem, oprogramowania na CD).
Jednostka centralna dostarczana jest z małą anteną. Przed końcową instalacją trzeba wziąć pod uwagę konieczność montażu anteny. W przypadku
instalacji wewnątrz panelu operatorskiego lub rozdzielnicy mała antena może okazać się nie wystarczająca i w takim przypadku może okazać się
konieczne zastosowanie anteny z magnetyczną podstawą lub anteny zewnętrznej. Te dwie anteny poprawiają komunikację z siecią mobilną.
[email protected] • www.oemautomatic.pl
235
Przekaźniki przemysłowe
Styczniki modułowe
RIC-AUX
RIC20
• Cewka AC/DC
• Wbudowany obwód gasząca
• Montaż na szynie TS35
RIC63
Dane techniczne
Typ
Napięcie/częstotliwość
Schemat
RIC20
AC/DC 50/60 Hz
1
A1
3
RIC25
AC/DC 50/60 Hz
1
3
A1
RIC40
AC/DC 50/60 Hz
RIC63
AC/DC 50/60 Hz
RIC-AUX
-
5
7
1
3
A1
5
7
1
3
A1
5
7
51
61
NO
2
A2
4
2
4
A2
6
8
2
4
A2
6
8
2
4
A2
6
8
52
62
1
A1
R1
1
R1
A1
R3
3
1
R1
A1
R3
3
1
R1
A1
R3
3
51
61
4
2
4
2
NO+NC
2
A2
R2
2
R2
A2
R4
R2
A2
R4
R2
A2
R4
4
52
62
R1
A1
R3
R1 R3
A1
R5 R7
R1 R3
A1
R5 R7
R1 R3
A1
R5 R7
51
61
R2
A2
R4
R2 R4
A2
R6
R8
R2 R4
A2
R6
R8
R2 R4
A2
R6
R8
52
62
NC
Pobór mocy
Napięcie zasil.cewki V
Kl. izolacji, EN 611810-5
Temperatura pracy
Czas załączania
Czas wyłączania
2,5 W
-15 %/+10 % x Un
4 kV/3
-20...50 °C
20 ms
20 ms
3W
-15 %/+10 % x Un
4 kV/3
-20...50 °C
10 ms
50 ms
5W
-15 %/+10 % x Un
4 kV/3
-20...50 °C
20 ms
35 ms
5W
-15 %/+10 % x Un
4 kV/3
-20...50 °C
20 ms
35 ms
-20...50 °C
-
Materiał styków
Rodzaj styków
AgNi
2 NO, 2 NC lub
1 NO/1 NC
AgNi
4 NO, 4 NC lub
2 NO/2 NC
AgSnO2
4 NO, 4 NC lub
2 NO/2 NC
AgSnO2
4 NO
AgNi
2 NO, 2 NC lub
1 NO/1 NC
Prąd przerwania, max
Prąd przerwania, min
Napięcie przerwania
Zdolność łącz. AC3
Zdolność łącz.AC1/AC7a
Częstotliwość łączenia
Żywotność elektr. AC1
20 A
10 mA
400 V
1,3 kW/230 V
4 kW/230 V
600 cykli/h
2x105
25 A
10 mA
400 V
2,2 kW/400 V
16 kW/400 V
600 cykli/h
2x105
40 A
10 mA
400 V
5,5 kW/ 400 V
26 kW/400 V
120 cykli/h
1x 105
63 A
10 mA
400 V
8,5 kW/230 V
40 kW/400 V
120 cykli/h
1x105
6A
5 mA
400 V
600 cykli/h
2x105
Montaż (DIN/EN 43880)
Atesty
Wspornik TS35
Wspornik TS35
Wspornik TS35
Wspornik TS35
Wspornik TS35
236
,
,
,
,
,
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
45
RIC40
RIC63
85
RIC25
RIC-AUX
RIC20
TS35
Wymiary
1.5*
17,5
Nr katalogowy
RIC20-200UC24
RIC20-020UC24
RIC20-110UC24
RIC20-200UC230
RIC20-020UC230
RIC20-110UC230
RIC25-400UC24
RIC25-040UC24
RIC25-220UC24
RIC25-400UC230
RIC25-040UC230
RIC25-220UC230
RIC40-400UC24
RIC40-040UC24
RIC40-220UC24
RIC40-400UC230
RIC40-040UC230
RIC40-220UC230
RIC63-400UC24
RIC63-040UC24
RIC63-220UC24
RIC63-400UC230
RIC63-040UC230
RIC63-220UC230
RIC-AUX02
RIC-AUX11
RIC-AUX20
35
54.5
8
Opis
Stycznik modułowy, 20 A
Stycznik modułowy, 20 A
Stycznik modułowy, 20 A
Stycznik modułowy, 20 A
Stycznik modułowy, 20 A
Stycznik modułowy, 20 A
Stycznik modułowy, 25 A
Stycznik modułowy, 25 A
Stycznik modułowy, 25 A
Stycznik modułowy, 25 A
Stycznik modułowy, 25 A
Stycznik modułowy, 25 A
Stycznik modułowy, 40 A
Stycznik modułowy, 40 A
Stycznik modułowy, 40 A
Stycznik modułowy, 40 A
Stycznik modułowy, 40 A
Stycznik modułowy, 40 A
Stycznik modułowy, 63 A
Stycznik modułowy, 63 A
Stycznik modułowy, 63 A
Stycznik modułowy, 63 A
Stycznik modułowy, 63 A
Stycznik modułowy, 63 A
Moduł ze stykami pomocniczymi, 6 A
Moduł ze stykami pomocniczymi, 6 A
Moduł ze stykami pomocniczymi, 6 A
[email protected] • www.oemautomatic.pl
5
44 (45.5*)
Rodzaj styków
2 NO
2 NC
1 NO+1 NC
2 NO
2 NC
1 NO+1 NC
4 NO
4 NC
2 NO+2 NC
4 NO
4 NC
2 NO+2 NC
4 NO
4 NO
2 NO+2 NC
4 NO
4 NO
2 NO+2 NC
4 NO
4 NC
2 NO+2 NC
4 NO
4 NC
2 NO+2 NC
2 NC
1 NO+1 NC
2 NO
16.5
Napięcie zasilania
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
237
Przekaźniki przemysłowe
Ogólne informacje o przekaźnikach interfejsu firmy Delcon
Półprzewodnikowe przekaźniki interfejsu firmy DELCON są zaprojektowane do pracy w ciężkich przemysłowych warunkach. Technologia
wykorzystująca transformator impulsowy zapewnia niezawodność przełączania nieporównywalną z tradycyjnymi transoptorami czy
przekaźnikami elektromagnetycznymi.
• Zalety
Odporność na zakłócenia, niski prąd upływu, zdolność przełączania
dużych prądów indukcyjnych oraz szybkość działania to strefy gdzie
przekaźniki DELCON przewyższają inne rozwiązania kart wej/wyj.
• Jakie funkcje spełniają
Przełączanie : wyjście solid state zapewnia szybkie i pewne
przełączanie.
Izolacja: galwaniczna izolacja zapewnia pewność i bezpieczeństwo.
Każdy przekaźnik, przed opuszczeniem fabryki jest testowany
napięciem 4000VAC.
• Sygnały
Podstawowe moduły to wersje 24VDC napięcia sterowania z szeroką
gamą wersji wymaganych prądów i napięć obciążenia. Dostępne dla
napięć 0 -240VAC i 0-250VDC dla każdego rodzaju obciążeń (wersje
5VDC i 12VDC sterowania również dostępne).
• Obciążenia
Zdolność łączeniowa przekaźników interfejsu Delcon to 3AAC lub
10ADC (wszystkie kanały mogą być załączane w tym samym czasie).
Typowe karty I/O PLC mają typowo 2A na kanał i jedynie 75% może
być równocześnie obciążone.
• Elastyczność
Różne typy napięć i obciążeń mogą być przełączane przez sąsiednie
przekaźniki tej same karty.
• Filtry
Wbudowane filtry tłumią zakłócenia i dają pewność, że tylko właściwy
sygnał jest przekazywany. Poprawia to znacznie niezawodność
systemu dając możliwość oszczędności na przewodach, umożliwiając
stosowanie nawet kilku kilometrowych nieekranowanych przewodów.
• Ekonomiczne
Koszty modułów nie przewyższają oszczędności na kartach
sterowników.
• Elektromagnetyczna kompatybilność
Przekaźniki tak są skonstruowane by nie zakłócać pracy innych
urządzeń i siebie samych. Zgodne z EMC.
Transformator impulsowy
Unikalnym rozwiązaniem wyróżniającym technologię firmy DELCON
jest transformator impulsowy. Sygnał sterujący dostarcza energię do
obwodu przełączania za pośrednictwem transformatora impulsowego.
Takie rozwiązanie jest całkowicie odmienne od stosowanych w
opto-separatorach, w których energia jest pobierana z obwodu
przełączanego.
238
Rozwiązanie firmy DELCON eliminuje typowe dla transoptorów
niepożądane efekty jak minimalny prąd obciążenia, prąd upływu, brak
odporności na przepięcia itp.
Dodatkowo przekaźniki Delcona posiadają układy filtracji zarówno
po stronie sygnałowej jak i wykonawczej dla zapewnienia poprawnej
pracy i ciężkich warunkach przemysłowych.
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
• Filtracja sygnału
Sygnał wejściowy przechodzi przez wielopoziomowy filtr w celu eliminacji różnego rodzaju zakłóceń. „Czysty” sygnał przechodzi przez transformator
do obwodu przełączającego.
• Transformator impulsowy
Ten komponent zapewnia galwaniczną izolację (4000VAC) pomiędzy obwodem sterowania a elementami zewnętrznymi. Przekazuje sygnał oraz energie
niezbędną dla wysterowania elementu wykonawczego.
• Obwód wykonawczy
W różnych wersjach przekaźników wykorzystane są różne elementy. W przekaźnikach wyjścia DC jest to najczęściej tranzystor MOSFET. Zabezpieczeniem
warystor lub dioda zenera, które zabezpieczają przekaźnik przed krótkimi przepięciami nie powodując jego uszkodzenia.
Instalacja
Karta I/O sterownika
Przekaźniki DELCON instaluje się podobnie jak typowe przekaźniki
elektromechaniczne. Przekaźniki wejściowe zwykle instaluje się
w pobliżu sterownika. Przekaźniki wyjścia mogą być umieszczone zarówno
w pobliżu sterownika jak i obciążenia. Drugie rozwiązanie daje wymierne
oszczędności, umożliwiając stosowanie nieekranowanych przewodów
sygnałowych.Typ SL dostępny jest w 2 wersjach: wtykowej do podstawek
i wlutowany do podstawki na szynę DIN. Ostatnie nazywane są typem
„S” np. SLO24TR / SLO24TRS.
Dostępne są pojedyncze podstawki (MIS1 i MOS1) jak również podstawy
dla 8 i 16 przekaźników. 16 kanałową podstawę (MBS16) łączy się ze
sterownikiem za pomocą płaskiego kabla. Dla różnych sterowników
potrzebne są różne adaptery - w celu otrzymania dokładnych danych na
temat dostępnych adapterów - prosimy o kontakt.
Podstawy MBS16 dostępne są w 4 wersjach: NPN, PNP, z przyciskami
testowymi lub bez.
Podstawy MB8 wyposażone są w zaciski sprężynowe. Można łączyć 2
podstawy w układ 16 kanałowy. Połączenie między bazami za pomocą
płaskiego, elastycznego kabla. Takie rozwiązanie jest bardzo pewne i
szybkie - ogranicza koszty instalacji i późniejszego serwisu.
Adapter
Czujnik indukcyjny
Stycznik
Połączenie z użyciem podstaw 8/16 kanałowych.
Stacja profibus „Slave”
FBPB16016I jest montowana na szynę DIN stacją profibus DP „slave”
umożliwiającą kontrolę przekaźników interfejsu Delcon przez sieć
profibus. Jednostka jest montowana obok standardowej bazy Delcon
- posiada ten sam profil. Urządzenie jest połączone z podstawą bazową
przekaźników standardowym płaskim kablem. Urządzenie może sterować
do 16 przekaźników wejściowych i 16 przekaźników wyjściowych.
Podstawy bazowe pod przekaźniki dostępne są w wersjach 16 jak i 8
kanałowych. Nowa 8 kanałowa baza posiada dodatkowe terminale dla
masy i logicznego uziemienia. Dzięki nim nie ma konieczności używania
dodatkowych zacisków dla połączeń elementów zewnętrznych. W bardzo
łatwy sposób podstawy mogą być łączone w 16 kanałowe.
[email protected] • www.oemautomatic.pl
239
Przekaźniki przemysłowe
Ograniczenia temperaturowe dla przekaźników wyjścia
Wszystkie dane podane są dla temperatury otoczenia +25ºC.
Dopuszczalne obciążenie maleje liniowo do 1/3 w przedziale od +30 ºdo +70ºC temperatury otoczenia.
Przy ścisłym montażu maks. obciążenie nie powinno przekraczać 50% tzn. wszystkie przekaźniki maks. 50% obciążenia nominalnego, połowa
przekaźników 100% obciążenia bądź 100% obciążenia przez 50% czasu. Przy zachowanej przerwie miedzy 12,5mm modułami powyższe ograniczenie
nie obowiązuje.
Temp. otoczenia
Dotyczy
Ograniczenie
-25ºC ... +40ºC
+40ºC ... +55ºC
+55ºC ....+70ºC
wszystkie przekażniki
wejścia
przekaźniki wejścia
230V AC
powyższe oraz 48V AC
bez ograniczeń
tylko co 2-gi 100%
obciążenia stale
jeśli stale obciążenie 100%,
wówczas przerwa 12,5mm
+ 55ºC ....+ 70ºC
SLI380CRS
SLI380CRS
SLI380CRS
Absol. max. napięcie
sterowania 380VAC
Absol. max. napięcie
sterowania 400VAC
Absol. max. napięcie
sterowania 440VAC
+ 40ºC ....+ 55ºC
- 25ºC ....+ 40vC
240
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
Ograniczenia przy obciążeniach indukcyjnych
SLOXXXCRA lub SLOXXXCRA4 są właściwym wyborem dla przełączania indukcyjnych obciążeń DC.
Poniższe charakterystyki pokazują ograniczenia dla różnych wartości L/R.
SLO 5CR & SLO 24CR
SLO 5CRA & SLO 24CRA
SLO 5CRX & SLO 24CRX
SRO 24M & SRO 24B
Typy i oznaczenia modułów
Przekaźniki wejścia
SLI***CR
SLI***CH
SLI***CRP
SLI***CRR
SLI***CRI
SLI***CRF
SLI***CRL
Podstawowy model dla zastosowań przemysłowych
Dla aplikacji o bardzo silnych zakłóceniach
Dla 2-u przewodowych czujników zbliżeniowych
Dodatkowe zabezpieczenie przez zwarciem strony logiki
Wyjście rozwierne (NC)
Bardzo szybki (do 10kHz)
Dla czujników o minImalnym obciążeniu wyjścia
Przekaźniki wyjścia
SLO***24CRPodstawowy model dla zastosowań. przemysłowych
SLO***24CRXWyjście 10A
SLO***24TRDla aplikacji o bardzo silnych zakłóceniach
SLOA/P***TRDla AC /AC
SLO***IRABardzo szybki (do 1000Hz)
SRO***M/BPrzekaźnik elektromagnetyczny
[email protected] • www.oemautomatic.pl
241
Przekaźniki przemysłowe
Statyczny przekaźnik wejścia
•
•
•
•
SLI
Izolacja galwaniczna 4000VAC, 8 mm
Efektywny filtr zakłóceń
Sygnalizacja LED
Wejście PNP lub NPN
Funkcja
Używa się jako interfejs między czujnikiem (sensorem) i obwodami
sterownika. Dostępny na wszystkie napięcia strony pierwotnej.
Wbudowany filtr zakłóceń eliminuje ”przesłuchy” pojemnościowe,
Dane techniczne
Strona wejścia
Zasilanie
Zużycie mocy
Max napięcie wejścia
Impedancja wejścia
Max napięcie zwarcia
Min napięc. zwolnienia
I min zwolnienia
Strona wyjścia
Napięcie obciążenia
kiedy przewód prowadzony jest między kablami silnoprądowymi. Aby
wyeliminować wadliwą pracę innych przekaźników spowodowaną
zakłóceniami, należy użyć przekaźniki SLI....CRP, które konstruowane
są do pracy w takich warunkach.
Dane przy + 25°
nom.
max.
max.
min.
min.
max.
Spadek nap.,max obciążenia
I max obciążenia
max.
Czas reakcji
typ
Czas zwolnienia
typ
SLI12CR
12V DC
6,5 mA
32V DC
1,8Ω kΩ
9V DC
5V DC
0,3 ms
0,3 ms
SLI24CR
24V DC
6 mA
32V DC
4 kΩ
18V DC
12V DC
0,3 ms
0,5 ms
SLI24CRF
24V DC
6 mA
32V DC
4 kΩ
18V DC
12V DC
SLI250CR
250V DC
3,7 mA
264V DC
64 kΩ
190V DC
80V DC
5 µs
20 µs
0V DC
60V DC
0,2-0,4V
50 mA
1,0 ms
2,0 ms
SLI25CR
24V AC
12 mA
32V AC
2 kΩ
18V AC
12V AC
SLI230CR
230V AC
5 mA
264V AC
45 kΩ
190V AC
80V AC
SLI230CRP
230V AC
5 mA
264V AC
45 kΩ
190V AC
120V AC
3 mA
20 ms
50 ms
50 ms
50 ms
30 ms
30 ms 
Zgodność z CE wg EMC: 89/336/EEC,(EN50081-2 i EN500082-2), LVD: 73/23/EEC.
Wymiary
Nr katalogowy
SLI12CR
SLI24CR
SLI250CR
SLI24CRF
SLI25CR
SLI120CR
SLI120CRP
SLI230CR
SLI230CRP
MIS1
Połączenie
Wykonanie
12VDC moduł wejścia
24VDC moduł wejścia
230VDC moduł wejścia
24VDC moduł wejścia, szybko montowany
24VAC moduł wejścia
120VAC moduł wejścia
120VAC moduł wejścia dwuprzewodowy
230VAC moduł wejścia
230VAC moduł wejściadwuprzewodowy
Podstawka dla modułu DIN-szyna
DC-wejście modułu
Montaż podstawki
AC-wejście modułu
Montaż podstawki
Montaż
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Systemy adaptacyjne dla różnych sterowników - prosimy o kontakt
242
Zamówienia : tel. 022-8632722 • fax. 022-8632724
Przekaźniki przemysłowe
Statyczny przekaźnik wyjścia
•
•
•
•
SLO
Izolacja galwaniczna 4000VAC, 8mm
Efektywny filtr zakłóceń
Szybkość i niezawodność pracy
Średnia żywotność powyżej 20 lat
Funkcja
Stosuje się jako interfejs między np. zaworem magnetycznym i sterownikiem. Nie wymagana dioda ”gasząca” lub filtr RC dla obciążenia
indukcyjnego lub oporowego. Wbudowany filtr zakłóceń pojemnościowych.
Dane techniczne
Obwód wejścia
U wejścia nom. nom.
Zużycie mocy
U wejścia max max.
Impedancja wejścia typ
U reakcji typ
Zwolnienie
min.
Obwód wyjścia U obciążenia
min.
max.
Prąd obciąż.const. max.
Obciążenie 20 ms
max
Delta U max obciążenia
Prądy upływu
typ
Czas reakcji
max.
Czas zwolnienia
max.
Wartości przy + 25°
SLO5CR
5V DC
12 mA
7V DC
0,42 kΩ
3,0V DC
2,0V DC
SLO5TR
5V DC
17 mA
7V DC
0,3 kΩ
3,0V DC
2,0V DC
SLO24CR
24V DC
12 mA
32V DC
2 kΩ
18V DC
12V DC
SLO24CRA
24V DC
12 mA
32V DC
2 kΩ
18V DC
12V DC
SLO24CRX
24V DC
12 mA
32V DC
2 kΩ
18V DC
12V DC
SLO24TR
24V DC
17 mA
32V DC
1,4 kΩ
18V DC
12V DC
SLO24IRA
24V DC
12 mA
32V DC
2 kΩ
18V DC
12V DC
0V DC
66V DC
0V AC
264V AC
0V DC
66V DC
0V DC
300V DC
0V DC
32V DC
0V AC
264V AC
3A
12A
0,5V
0,2 ms
0,5 ms
3A
90A
1,0V
2 mA
1,0 ms
11 ms
3A
15A*
0,5V
0,2 ms
0,5 ms
1,8A
12A*
1,5V
0,2 ms
0,5 ms
10A
80A*
0,4V
0,2 ms
0,5 ms
3A
90A
1,0V
50 µA
1,0 ms
11 ms
0V AC/DC
264V AC
300V DC
1,2A
8A
1,5V
50 µA
0,2 ms
0,5 ms
Zgodność z CE wg. EMC: 89/336/EEC, (EN50081-2 i EN500082-2), LVD: 73/23/EEC
Wymiary
Nr katalogowy
SLO5CR
slo5tr
SLO24CR
SLO24CRA
SLO24CRX
SLO24TR
SLO24IRA
SLOA12OTR
SLOA230TR
MOS1
Połączenie
Moduł wyjściowy
Montaż podstawki
DC
Montaż podstawki
AC
Montaż podstawki
AC/DC
Str. pierwotna Str. wtórna
5VDC
0-60VDC
5vdc
0-264vac
24VDC
0-60VDC
24VDC
0-300VDC
24VDC
0-32VDC
24VDC
0-264VAC
24VDC
0-264VAC/300VDC
120VAC
0-264VAC
230VAC
0-264VAC
Podstawka do wtyku modułu wyjściowego
Montaż
3A
3a
3A
1,8A
6,3/10A*
3A
1,2A
3A
1,5A
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Wtyk
Wtyk
DIN-szyna
* Przy montażu w podstawce MOS1 lub MBS16 obowiązuje 6,3A. Przylutowana podstawka 10A(SLO24CRXS)
Systemy adaptacyjne dla różnych sterowników - prosimy o kontakt
[email protected] • www.oemautomatic.pl
243

Podobne dokumenty