Stainless Steel Stal nierdzewna - Distribution Solutions

Komentarze

Transkrypt

Stainless Steel Stal nierdzewna - Distribution Solutions
Stal nierdzewna
w budownictwie
Stainless Steel
Stainless steel in construction:
ArcelorMittal’s offering
◗ ArcelorMittal, jego filie oraz klienci oferują
szereg wyrobów i rozwiązań w zakresie stali
nierdzewnej. Niniejsza broszura łączy w ramach
jednego dokumentu pełną standardową ofertę
zaprezentowaną według przeznaczenia:
konstrukcje, podłogi, elewacje, pokrycia
dachowe, wyposażenie i elementy ozdobne,
meble uliczne oraz urządzenia sanitarne.
Została ona opracowana jako dokument
roboczy dla wszystkich obecnych i przyszłych
podmiotów bezpośrednio zainteresowanych
branżą budowlaną, generalnych wykonawców,
architektów, projektantów, wykonawców oraz
studentów: powinna ona zarówno
ukierunkowywać użytkownikow przy
dokonywaniu wyboru wyrobów i rozwiązań,
jak również pomagać im w tworzeniu nowych
zastosowań.
Liczne przykłady stanowią ilustrację
różnorodności zastosowań wyrobów i
rozwiązań ArcelorMittal.
W wykazie podano producentów,
dystrybutorów, firmy i specjalistów
przywołanych w niniejszym poradniku. ◗
◗ ArcelorMittal, its subsidiaries and customers,
offer numerous products or solutions
in stainless steel. This brochure combines,
in a single document, the entire standard
offering presented by function: structure,
floor, façade, roofing, fittings and decoration,
street furniture, and hygiene.
It has been designed as a working document
for all current and future stakeholders
in the construction industry, prime contractors,
architects, engineering offices, contractors
and students: it should both direct users
in making their choice of product or solution,
and assist them in designing new applications.
Numerous examples illustrate the variety
of applications of ArcelorMittal products
or solutions.
An index lists the producers, distributors,
companies and professionals quoted
in this guide. ◗
ArcelorMittal
Building & Construction Support
Warsaw Financial Center, Emilii Plater 53
Pl - 00-113 Warszawa
Tel: + 48 22 540 7190
Fax: + 48 22 540 7191
www.arcelormittal.com
www.constructalia.com
transforming
tomorrow
Stal nierdzewna w budownictwie / Stainless Steel in construction
Stal nierdzewna w budownictwie:
Oferta ArcelorMittal
Wydanie drugie
in construction
transforming
tomorrow
Wydane przez / Produced by
ArcelorMittal
Building & Construction Support (BCS)
Publikacja / Publishing
Wydanie pierwsze: Cedam, Paryż
Wydanie drugie: Eve Jouannais
Projekt graficzny / Graphic design
Hans Reychman, Paryż
Drukarnia / Printing
Qatena
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy
wspomogli nas w tworzeniu niniejszej
publikacji / We wish to thank all those
who assisted us in producing this publication.
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom
informacyjnym. Nie stanowi on
zobowiązania umownego (oferty w
rozumieniu prawa handlowego) / This document is intended solely for
information purposes. It does not
constitute a contractual commitment.
Okładka / Front cover
Aula Uniwersytetu Essex w Colchester,
Wielka Brytania.
The University of Essex lecture hall
in Colchester, England.
Patel Taylor architect. © Ch. Wood
Stal nierdzewna w budownictwie
Stainless Steel in Construction
2
3
7
Konstrukcja / Structure
13
14
15
Stropy / Floor 16
Elewacje / Façade 17
21
24
31
32
33
Pokrycia dachowe / Roofing 34
35
36
37
38
39
Wyposażenie / Fittings 40
41
42
43
44
45
46
Mosty i kładki dla pieszych/ 47
Bridges and footbridges
48
Urządzenia miejskie / Urban facilities 49
50
Higiena / Hygiene 52
53
54
Zwoje / Coils 55
Kolorystyka / Colours 56
57
Wykończenia powierzchni / Finishes 58
59
60
61
62
Wprowadzenie / Introduction
Stal nierdzewna, materiał budowlany /
Stainless steel, a construction material
Czym jest stal nierdzewna? / What is stainless steel?
Spawane kształtowniki konstrukcyjne / Welded structural sections
Kształtowniki na lekkie szkielety konstrukcyjne /
Sections for lightweight frames
Rury / Tubes
Elewacje z blachy cienkiej / Thin sheet façades
Blachy profilowane / Ribbed sheets
Pokrycia elewacyjne i kasetony / Facings and cassettes
Okładziny i kasetony / Sandwich panels
Kształtowniki warstwowe / Thick sheet façades
Elewacje z blachy grubej / Glass-stainless steel façade structures
Okładziny dachowe ze stali nierdzewnej ocynowanej /
Roofing in tinned stainless steel
Materiały pokryciowe Ugitop i Ugipass / Ugitop and Ugipass roofing
Osłony przeciwsłoneczne / Overlay roofs
Pokrycia dachowe na zamówienie / Custom roofs
Akcesoria / Accessories
Panele słoneczne / Solar panels
Rury i poręcze / Tubes and guardrails
Blachy perforowane / Perforated sheets
Drzwi i okna / Doors and windows
Podłogi / Floors
Przewody kominowe / Flue pipes
Domowe instalacje wodociągowe / Domestic water pipes
Schody ruchome i windy / Escalators and lifts
Konstrukcje ze stali nierdzewnej dupleksowej /
Duplex stainless steel in structure
Akcesoria mostowe i armatura / Bridge accessories and fittings
Wyposażenie placów zabaw / Children’s play facilities
Meble miejskie / Street furniture
Baseny pływackie / Swimming pools
Panele chłodnicze / Cold panels
Kuchnie / Kitchens
Płaskie wyroby ze stali nierdzewnej / Flat stainless steel products
Koloryzowanie plazmowe / Plasma colouring
Koloryzowanie metodą „inox-spectral” / Inox-spectral colouring process
Obróbka fabryczna / Mill treatments
Wykończenia polerowane i szczotkowane /
Polished and brushed finishes
Wykończenia grawerowane, szczotkowane / Textured, etched and circle finishes
Śrutowanie, obróbka mikro-granulkami, piaskowane / Shot, micropeened, sandblasted
Adresy / Addresses
◗ Ostatnie dwie dekady charakteryzują się
systematycznym wzrostem popytu na stal
nierdzewną. Trwałość oraz zdolność do
recyklingu stanowią o jej wyjątkowości,
również w naszym codziennym życiu.
Materiał ten ma szerokie zastosowanie
jako element wykończeń powierzchni,
przyczyniając się do poprawienia estetyki
wyglądu danej budowli.
Matowa, lśniąca, szczotkowana,
grawerowana, spryskana mikrogranulkami,
przeplatana, czy też kolorowana stal
nierdzewna, stosowana jest jako materiał
okładzin, pokryć dachowych oraz
wykończeń dekoracyjnych, ale również
jako element konstrukcyjny czy strop.
Stal nierdzewna, która dla wielu osób jest
równoznaczna z higieną, łatwą
konserwacją i trwałością, bardzo często
znajduje zastosowanie jako element
wykończenia wielu miejsc: ulicy, kuchni,
placów zabaw, basenów olimpijskich.
Możliwość łączenia stali nierdzewnej w
harmonijną całość z innymi materiałami
sprawia, że stała się jednym z najczęściej
stosowanych materiałów w przemyśle
budowlanym. ◗
2
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ The use of stainless steel, a prime
example of a long-lasting and recyclable
material, has steadily increased over the
past two decades: what better proof than
its increasing place in our everyday life.
This material offers a wide range
of surface finishes and so contributes
to enhancing the aesthetic appearance
of many structures and applications.
Matt, gloss, brushed, engraved,
micropellet blasted, woven or coloured, it
is found used on façades, roofs and
decorative finishes, as well as for other
functions in buildings, such as the
structure or floors.
Synonymous with hygiene, easy
maintenance and durability, stainless steel
is now a reference material for many
applications: street furniture, kitchens,
children’s playgrounds, Olympic swimming
pools...
Its ability to blend easily with other
materials is the crowning touch and places
stainless steel among the foremost materials
used by the construction industry. ◗
Stal nierdzewna,
materiał budowlany
Stainless steel,
a construction material
◗ Stal nierdzewna jest stopem żelaza,
chromu, czasem niklu oraz innych metali i
charakteryzuje się wysoką odpornością na
korozję. Ponadto, jest estetyczna,
higieniczna, łatwa w konserwacji, nadająca
się do recyklingu, oferuje możliwość
zastosowania do wielu rodzajów wykończeń
i jest używana do produkcji przedmiotów
codziennego użytku. Powszechnie używana
na elementach zewnętrznych budynków,
takich jak okładziny elewacyjne lub pokrycia
dachowe, nadaje się idealnie do
platerowania, obróbki plastycznej oraz do
wytwarzania wewnętrznych wykończeń
dekoracyjnych. No i wreszcie wyjątkowo
łatwo zlewa się w harmonijną całość z
innymi materiałami, nie tylko ze szkłem,
ale również z drewnem, betonem,
materiałami kompozytowymi, itp.
Stal nierdzewna używana jest od
niedawna, gdyż tak naprawdę zaczęto ją
stosować w latach dwudziestych XX
wieku. Zasady wytwarzania stopów stali i
chromu opracowane zostały w 1821 roku,
ale dopiero w roku 1904 zdano sobie
sprawę, iż obecność węgla ograniczała
odporność na korozję. W tym samym roku,
Francuz Leon Guillet wyprodukował
niskowęglową stal nierdzewną.
W roku 1912 po raz pierwszy pojawiła
się stal austenityczna, gdy Eduard Maurer
i Krupp opatentowali produkcję stali
nierdzewnej 18/8, tj. zawierającej 18%
chromu i 8% niklu. W roku 1913, Anglik
Harry Brearley użył martenzytycznej stali
nierdzewnej do produkcji sztućców.
Techniki wytwarzania i skład stali zostały
ulepszone w okresie międzywojennym.
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Stainless steel is an alloy of iron,
chromium, and sometimes nickel and other
metals, which has excellent resistance
to corrosion. Furthermore, it is aesthetic,
hygienic, easy to maintain, recyclable,
has a wide variety of finishes and is used
in the manufacture of many everyday
objects. Commonly used on building
exteriors for façades or roofs, it is ideal for
cladding uses, metalworking and interior
decorative finishes. Finally, it blends
extremely well with other materials,
not least of which glass, but also timber,
concrete, composites, and so on.
Stainless steel use is relatively recent
and really only started to develop in the
1920s. The principle of alloying iron and
chromium dates back to 1821, but it was
only in 1904 that it was realised that the
presence of carbon inhibited the resistance
to corrosion. That year, Frenchman Léon
Guillet produced low carbon stainless steel.
It was in 1912 that austenitic stainless
steel appeared for the first time when
Eduard Maurer and Krupp filed a patent
for the manufacture of stainless steel
18/8, that is, containing 18% chromium
and 8% nickel. In 1913, Englishman Harry
Brearley developed martensitic stainless
steel for cutlery.
The manufacturing techniques and the
compositions were refined between the
two World Wars. In France, the stainless
steel production develops in the 1930s
thanks to the refining process developed
by René Perrin. At the same time,
numerous patents were filed covering
finishing techniques and surface
3
Chrysler Building,
New York,
William Van Halen
architect, 1930.
We Francji produkcja stali nierdzewnej
rozwija się latach trzydziestych dzięki
procesowi rafinacji stali, który opracowany
został przez Rene Perrin’a. W tym samym
czasie zaczęto składać liczne wnioski
patentowe, dotyczące technik
wykończeniowych i obróbki powierzchni.
Patenty zostały ujednolicone w połowie lat
trzydziestych. Przykładowo, w roku 1929
Francuz Jacquet wynalazł polerowanie
elektrolityczne. W latach 1939 – 1947
w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano
około 100 patentów związanych z tym
procesem technologicznym. Po II wojnie
światowej, walcowanie na zimno stało się
bardziej precyzyjne z lepszym
wykończeniem, dzięki udoskonaleniu tego
procesu przez T. Sędzimira w 1947 roku.
W roku 1929 kilka firm amerykańskich
wprowadziło na rynek stal nierdzewną dla
zastosowań w sektorze budowlanym,
takich jak windy, korytarze wejściowe,
okładziny elewacyjne, balustrady, futryny
drzwiowe, drzwi wejściowe, osprzęt
oświetleniowy, meble, oznakowanie, lady i
wyposażenie wnętrz. Sprzedawcy
reklamowali odporność stali nierdzewnej
na korozję, jak również jej właściwości
higieniczne i nowoczesny wygląd.
Chrysler Building zbudowany 1930 w
roku i Empire State Building zbudowany
1931 w roku w Nowym Jorku były
budynkami, które wylansowały stal
nierdzewną, jako materiał architektoniczny.
Ok. 5500 m2 stali nierdzewnej zostało
użyte na pokrycie muru, iglicy, drzwi i holu
wejściowego Chrysler Building,
co wpłynęło na charakterystyczny wygląd
budynku, który był wtedy najwyższym
budynkiem na świecie. Pionowe kolumny
na fasadzie Empire State Building zostały
wykonane ze stali nierdzewnej.
Użycie stali nierdzewnej wzrosło w latach
trzydziestych w sklepach, barach,
słynnych amerykańskich restauracjach
przydrożnych, holach budynków,
niejednokrotnie połączone z
aerodynamicznymi liniami, które
charakteryzowały modę na „opływowe
4
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ ◗ Inland Steel Building,
Chicago,
Skidmore, Owings, Merrill
architects, 1957.
treatments. They tended to become
standardised towards the mid-1930s.
For example, electrolytic polishing was
invented in 1929 by Frenchman Jacquet.
Around 100 patents surrounding this point
were taken out in the United States
between 1939 and 1947. After the
Second World War, cold rolling was made
more precise and with a better finish
thanks to the Sendzimir process developed
in 1947.
In 1929, several American companies
started to market stainless steel for
applications in the building sector,
such as lifts, entrance lobbies, façades,
balustrades, door frames, entrance doors,
light fittings, furniture, signage, counters
and fittings. The sales arguments
highlighted stainless steel’s resistance to
corrosion, as well as its sanitary qualities
and modern appearance.
The two constructions that truly
launched architectural stainless steel
were the Chrysler Building in 1930
and the Empire State Building in 1931
in New York.
Some 5500 m2 of stainless steel were
used in the coping, spire, doors and
entrance lobby of the Chrysler Building,
making a striking contribution to the
distinctive image of what was then the
tallest building in the world. The vertical
columns on the façades of the Empire
State Building are made of stainless steel.
Stainless steel’s use grew throughout the
1930s in shops, bars, the famous
American diners, building lobbies, often
combined with the aerodynamic lines that
characterised the ‘streamline’ fashion.
It immediately found its place combined
with glass in curtain walls that developed
rapidly after World War Two. Lever House
in Chicago, 1952, was one of the first
emblematic examples of this new design
using glazed façades. At the end of the
1950s, stainless steel started to be used
for roofing, guttering and external
cladding, thanks to the progress made
in rolling.
DR
DR
Stal nierdzewna / Stainless steel
5
kształty”. Stal nierdzewna sprawdziła się
również w połączeniu ze szkłem w
ścianach osłonowych, które
rozprzestrzeniły się szybko po II wojnie
światowej. Zbudowany w 1952 roku w
Chicago budynek Lever House, w którym
wykorzystano przeszkloną elewację,
był jednym z przykładów symbolizujących
nowy styl. Pod koniec lat pięćdziesiątych,
dzięki postępowi w technologii
walcowania, stal nierdzewna zaczęła być
wykorzystywana do produkcji pokryć
dachowych, rynien i okładzin.
W latach osiemdziesiątych produkcja stali
nierdzewnej nadal dynamicznie się
rozwijała, gdyż najlepiej się nadawała do
kreowania modernistycznych kształtów w
architekturze.
Z tego właśnie powodu elewacje i
zewnętrzne klatki schodowe siedziby
głównej Lloyda w Londynie, zbudowanej w
roku 1984, zostały w dużej mierze
pokryte stalą nierdzewną. Stal nierdzewna
jest obecnie powszechnie używana przy
budowie oszklonych dachów, elewacji,
wind i ruchomych schodów, a jej użycie
staje się coraz bardziej powszechne w
metaloplastyce. Do budowy Bibliotheque
nationale de France w roku 1995
(architekt Dominique Perrault) użyto
niespotykanej dotąd ilości siatki ze stali
nierdzewnej.
Ostatnio pojawiły się nowe zastosowania
dla stali nierdzewnej w sektorach, które
wcześniej zdominowane były przez innego
rodzaju stale i materiały: w szkieletach
konstrukcji budynków mieszkalnych,
zbiornikach basenów kąpielowych, a nawet
w okładzinach budynków przemysłowych.
Zastosowania te sprawiły, że jest ona teraz
materiałem ogólnie dostępnym, nie
kojarzącym się już jedynie z symbolem
luksusu.
Stal nierdzewna znalazła swoje miejsce w
budownictwie. ◗
6
Stal nierdzewna / Stainless steel
Stainless steel continued its vigorous
growth in the 1980s, reflecting the
ultimate expression of materials used in
high-tech architecture. Thus the façades
and external staircases of the head office
of Lloyd’s of London in 1984 are largely
clad in stainless steel. It is now commonly
used in the construction of glass roofs,
façades, lifts and escalators, and its use is
becoming increasingly common for all
metalwork. For the Bibliothèque nationale
de France in 1995 (Dominique Perrault
architect), the unprecedented use
of a stainless steel mesh was ushered in
on a large scale.
More recently, new stainless steel
applications have appeared in sectors that
were formerly the preserve of other steels
or other materials: frames of residential
buildings, swimming pool tanks and even
cladding for industrial buildings. These
applications now make it a truly accessible
material, and no longer solely associated
with a luxury image.
Stainless steel has found its place in
construction. ◗
Czym jest stal nierdzewna?
What is stainless steel?
◗ Stal nierdzewna zawiera minimum
10,5 % chromu, mniej niż 1,2 % węgla
oraz inne składniki stopowe. Jej naturalną
cechą jest odporność na korozję,
osiągnięta dzięki reakcji chromu z tlenem,
w wyniku której na powierzchni tworzy
się bardzo cienka, odporna na korozję,
samo-ochronna warstwa.
Ta warstwa ochronna odtwarza się
samoistnie w przypadku uszkodzenia.
Odporność na korozję stali nierdzewnej
i jej właściwości fizyczne mogą być
wzmocnione poprzez dodanie innych
składników, takich jak nikiel, molibden,
tytan, niob, mangan, azot, miedź, krzem,
glin i wanad.
Gatunki
Istnieje ponad sto gatunków stali
nierdzewnej. Są one sklasyfikowane w
pięciu głównych grupach odpowiadających
precyzyjnie określonym strukturom
metalurgicznym (europejska norma
EN 10088):
• martenzytyczna: 0,1 % węgla,
10,5 do 17 % chromu. Używana głównie
w produkcji oprzyrządowania, narzędzi
skrawających i sprężyn;
• ferrytyczna: 0,02 do 0,06 % węgla,
10,5 do 29 % chromu, 0 do 4 %
molibdenu. Te gatunki, powszechnie
używane do wytwarzania struktur
wewnętrznych, stosuje się obecnie
do tworzenia elementów okrywających
i konstrukcyjnych;
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Stainless steels are steels containing
a minimum of 10.5% chromium, less than
1.2% carbon, and other alloy components.
Its resistance to corrosion is an intrinsic
quality achieved thanks to the reaction
of chromium with oxygen that creates
a very fine, passive selfprotecting layer
on the surface.
This protective layer reforms
spontaneously if it is damaged.
Stainless steel’s corrosion resistance
and its physical properties can be further
improved by the addition of other
components, such as nickel, molybdenum,
titanium, niobium, manganese,
nitrogen, copper, silicon, aluminium
and vanadium.
The grades
There are more than one hundred grades
of stainless steel. They are classified
into seven main families corresponding
to precise metallurgical structures
(European standard EN 10088):
• martensitic: 0.1% carbon, 10.5 to 17%
chromium. Mainly used for tooling, cutting
tools and springs;
• ferritic: 0.02 to 0.06% carbon, 10.5
to 29% chromium, 0 to 4% molybdenum.
These grades commonly used internally
are now being developed for envelope
and structural products;
• stabilised ferritic: with stabilisers, such
as titanium, niobium or zirconium;
7
• ferrytyczna stabilizowana:
ze stabilizatorami, takimi jak tytan, niob lub
cyrkon;
• austenityczna: od 0,015 do 0,10%
węgla, 16 do 18% chromu, 8 do 13% niklu
i 0 do 4% molibdenu. Obecność molibdenu
jeszcze bardziej wzmacnia odporność
na korozję w środowisku kwaśnym.
Austenityczna stal nierdzewna stanowi
70 % światowej produkcji stali;
• austenityczna stabilizowana:
z stabilizatorami, takimi jak tytan, niob lub
cyrkon;
• niskoniklowa austenityczna lub
„seria 200”, są to stale chromowomanganowe, z niską zawartością niklu
(zawsze poniżej 5 %);
• ogniotrwała austenityczna: maksimum
0,2 % węgla, 20 do 25 % chromu, 10 do
20 % niklu;
• austenityczno-ferrytyczna (lub
„dupleksowa”) zawierająca przykładowo:
0,02 % węgla, 3 % molibdenu, 5,5 % niklu
i 22 % chromu. Posiada ona dwufazową
strukturę austenityczną i ferrytyczną.
Jest bardzo przystępna cenowo, ze względu
na niską zawartość niklu, którego ceny są
bardzo wysokie.
Każda z tych grup posiada specyficzne
własności mechaniczne: twardość,
granicę plastyczności, wytrzymałość na
rozerwanie, wydłużenie, itp. na przykład,
austenityczne i austenityczno-ferrytyczne
stale nierdzewne mają wyższe niż inne
stale współczynniki rozszerzalności
cieplnej. Ich przewodność cieplna jest
mniejsza niż przewodność stali
ferrytycznej i stali tradycyjnych. Stale
austenityczne charakteryzują się bardzo
wysokim poziomem sprężystości
odwrotnej – zdolnością materiału
do przeciwstawiania się przełomom
kruchym – w każdej temperaturze.
8
Stal nierdzewna / Stainless steel
• austenitic: 0.015 to 0.10% carbon,
16 to 18% chromium, 8 to 13% nickel,
0 to 4% molybdenum. The presence
of nickel improves corrosion resistance
and makes stainless steel more
ductile. The presence of molybdenum
further enhances the resistance
to corrosion in an acid medium.
Austenitic stainless steels account
for 70% of global production;
• stabilised austenitic: with stabilisers,
such as titanium, niobium or
zirconium;
• low-nickel austenitic, or “200 series”:
these are chromium manganese steels,
with a low nickel content (always
below 5%);
• refractory austenitic: 0.2% maximum
carbon, 20 to 25% chromium,
10 to 20% nickel;
• austenoferritic (or “duplex”) with,
for example: 0.02% carbon,
3% molybdenum, 5.5% nickel and
22% chromium. They have a two-phase
austenite and ferrite structure.
They offer excellent qualities for
a cost price that is contained because
of their low nickel content,
material that suffers from highly
speculative prices.
Each of these families has specific
mechanical properties: hardness,
yield stress, breaking strength,
elongation, etc. For example,
austenitic and austenoferritic
stainless steels have expansion
coefficients higher than the other
steels. Their thermal conductivity
is less than ferritic stainless steel
and traditional steels.
The austenitics have a very high level
of resilience – the ability of a material
to resist brittle fracture – at any
temperature.
Nazwy
Names
Gatunki stali nierdzewnej są w Europie
oznaczane zgodnie z normą EN 10088
serią cyfr, takich jak: 1.4000 (norma
EN 10088), a w Stanach Zjednoczonych
trzema cyframi (norma AISI). Ponadto,
litera „L” w nazwie amerykańskiej oznacza
bardzo niską zawartość węgla, która
gwarantuje większą odporność na korozję,
jak w 316L (lub 1.4404). Norma
europejska również wskazuje skład
w bardziej szczegółowy sposób:
przykładowo, X5CrNi18-10 dla 1.4301.
Głównymi gatunkami stali nierdzewnych
używanych w sektorze budowlanym są
stale austenityczno-ferrytyczne lub stale
typu dupleks. Gatunki martenzytyczne są
czasami używane przy wyrobie słupków
drukarskich.
Stainless steel grades are designated
in Europe according to the standard
EN 10088 by a series of figures,
such as 1.4000 (EN 10088 standard)
and in the United States by three figures
(AISI standard). Further, the letter L
in the US name indicates very low carbon
content which guarantees better
resistance to corrosion, as in 316L
(or 1.4404). The European standard
also indicates the composition in a more
detailed manner: for example
X5CrNi18-10 for 1.4301.
The main grades used in the building
sector are austenitic ferritic or duplex
stainless steels. The martensitic grades
are sometimes used in applications
of type wire or bar.
EN
AISI
Austenityczne stale nierdzewne
Austenitic stainless steels
1.4618*
1.4372
1.4301
1.4307
1.4401
1.4404
1.4571
17-4Mn
201
304
304L
316
316L
316Ti
Ferrytyczne stale nierdzewne
Ferritic stainless steels
1.4003
1.4016
1.4510
1.4526
1.4520
1.4509
1.4521
410S
430
430Ti
436
439
441
444
Dupleksowe stale nierdzewne
Duplex stainless steels
1.4362
1.4462
2304
2205
Martenzytyczne stale nierdzewne (druty i słupki)
Martensitic stainless steels (wires and bars)
1.4034
1.4057
1.4542
420
431
630
* Obecnie na etapie wdrażania / Currently implemented
Stal nierdzewna / Stainless steel
9
Własności
Stal nierdzewna posiada wiele cech,
takich jak odporność na korozję w
niekorzystnych warunkach, odporność na
ekstremalne temperatury, zdolność
absorbowania uderzeń, itp. Pierwiastki
użyte w stopach umożliwiają taki dobór
odpowiedniego gatunku stali, by był
najwłaściwszy biorąc pod uwagę
konkretne, niekorzystne warunki.
Dzięki całej gamie tychże dodatków i ich
odpowiednim proporcjom, różne gatunki
stali stanowią grupę materiałów mogącą
sprostać szerokiej gamie możliwych,
zróżnicowanych wymagań. Wybór gatunku
dopasowanego do środowiska, w którym
znajduje się element, który ma być
chroniony (przemysł, żegluga, przemysł
chemiczny, stal nierdzewna stosowana
przy przechowywaniu żywności, itp.)
najlepiej pozostawić fachowcom.
Stal nierdzewna jest materiałem
ciekawym, nie tylko ze względu na swoją
odporność na korozję w wyjątkowo
niesprzyjających warunkach; jej
wytrzymałość mechaniczna rzędu 550
do 1400 MPa, jej granica plastyczności
rzędu 220 do 1100 MPa oraz, przede
wszystkim, jej wyjątkowo korzystny
stosunek modułu sprężystości wzdłużnej
do gęstości, oznaczają, iż materiał ten
łączy sztywność z niską wagą, sprawiając,
że jest ona idealnym materiałem do
budowy kładek dla pieszych i budowli
umiejscowionych w strefach aktywnych
sejsmicznie. Charakteryzuje się również
lepszą odpornością na wysoką
temperaturę niż stale węglowe.
Stal nierdzewna zaczyna być doceniana
również ze względu na swoje inne cechy:
obojętność wobec środowiska,
ognioodporność, wysokie własności
mechaniczne, wytrzymałość i plastyczność
w bardzo niskich temperaturach,
różnorodność zastosowań (stemplowanie,
falcowanie, hydroformowanie, spawanie,
lutowanie, itp.), trwałość, możliwość
poddania recyklingowi oraz estetykę.
10
Stal nierdzewna / Stainless steel
Properties
Stainless steel has many qualities,
such as its ability to resist corrosion in
aggressive environments, extreme
temperatures, absorb impacts, etc.
The elements used in an alloy make it
possible to direct the choice of grade as
according to the potential type of
aggression. By the set of these additions
and their relative proportions, the various
grades of stainless steel constitute
a family of materials likely to answer
a broad variety of potential requests.
The choice of grade suited to the
environment in which the element to be
protected is found (industrial, maritime,
chemical industry, food quality stainless
steel, etc.), is best left to specialists.
Stainless steel is not only a material
that is interesting for its resistance
to corrosion in highly aggressive
environments. Its mechanical strength
of 550 to 1400 MPa, its yield
stress of 220 to 1100 MPa,
and above all the extremely favourable
ratio of its Young’s modulus of elasticity
to density, mean this material combines
stiffness with light weight, making it an
ideal material for structures like
footbridges and constructions in seismic
zones. It also has better resistance than
carbon steels to high temperatures.
Stainless steel is also beginning to be
appreciated for its other qualities:
neutral with regard to its environment,
fire resistance, high mechanical properties,
strength and ductility at very low
temperatures, application capabilities
(stamping, folding, hydroforming, welding,
soldering, etc.), durability, recyclability,
and aesthetics.
In its raw state, stainless steel has
an even appearance, slightly shiny
and silvery. Stainless steel can also be
polished and coloured in a multitude of
ways and given a wide variety of surface
finishes. Sheets and bars manufactured
in the mill can be given a finish on the
W stanie nieprzerobionym,
stal nierdzewna ma gładki wygląd,
jest nieco błyszcząca i srebrzysta.
Może być polerowana i kolorowana,
można ją także wykańczać
powierzchniowo na wiele sposobów.
Blachom i dwuteownikom produkowanym
w walcowni można nadać wykończenie
na linii produkcyjnej, poprzez wytrawianie
kwasem lub polerowanie. Można
następnie zastosować obróbkę
powierzchniową.
Przemysł stalowy, jak również filie
ArcelorMittal oferują ogromny wybór
kolorów oraz wykończeń powierzchni
(gładką, polerowaną, grawerowaną, itp.)
dla wszystkich produktów (zobacz
ostatnie rozdziały).
Sposoby użycia
Stal nierdzewna jest stosowana
w budownictwie w formie blachy
wykorzystywanej przy wykonywaniu
elementów konstrukcyjnych, pokryć
dachowych, elewacji, okładzin, przy
wyposażeniu oświetleniowym, pokryciach
stropowych, w metaloplastyce,
przewodach kominowych, itp. Jest
używana w formie rur wykorzystywanych
do orurowania konstrukcji, rurociągów,
systemów grzewczych, klimatyzacji i
balustrad, w formie dwuteowników
stosowanych w metaloplastyce, prętów
kratownic i w drutach odciągowych lub
zbrojeniu żelbetu oraz w formie drutu
w kablach lub siatkach. Wreszcie,
w produkcji elementów armatury,
śrub i sworzni, skobli lub kotw do paneli
szklanych.
Istnieją gatunki stali nierdzewnej pokryte
obustronnie cyną, przeznaczone wyłącznie
do zastosowań związanych z
wykonywaniem pokryć dachowych.
Podstawową funkcją tego typu pokrycia
jest ułatwienie dekarzowi procesu
lutowania oraz zapewnienie matowego
wyglądu, który powstaje jako naturalna
śniedź na przestrzeni lat
Stal nierdzewna / Stainless steel
production line by acid treatment
or polishing. Later surface treatment can
also be applied.
The stainless steel industry and
ArcelorMittal’s subsidiaries offer a great
variety of colours and surface finishes
(smooth, polished, engraved, etc.) for all
the products (see last chapters).
Uses
Stainless steel is used in construction
in the form of sheet in structures, roofing,
façades, cladding, light fittings, floor
coverings, metalwork, flues, etc. It is used
in the form of tubes for structures, pipes,
heating, air conditioning and balustrades,
in the form of bars for metalwork, truss
rods and guy wires, or reinforcements
for reinforced concrete, and in the form
of wires for cables or woven mesh.
Finally, for the manufacture of fixture
components, screw and bolts, or staples or
anchors for glass panels.
Solely for roofing applications,
there are also grades of stainless steel
coated with tin on both surfaces.
This coating has the essential function
of facilitating soldering by the roofer and
to give a matt appearance to the surface
that is acquired as a natural patina over
the years.
Woven and mesh products developed
by various manufacturers from stainless
steel wire have given rise to many
technical innovations, making stainless
steel a material that is representative
of contemporary architecture.
Application
Stainless steels are easy to work using
traditional methods such as profiling,
folding, cutting, drilling, stamping
and welding. The tools used for these
various operations must be reserved
for working stainless steel to avoid ferrous
contamination that can form points of
attack for rust.
11
Produkty plecione i siatkowe
wytwarzane przez różnych producentów
z drutu wykonanego ze stali nierdzewnej,
dały początek wielu innowacjom
technicznym, czyniąc stal nierdzewną
typowym elementem architektury
współczesnej
Zastosowanie
Sal nierdzewna jest łatwa w obróbce
przy użyciu tradycyjnych metod, takich jak
kształtowanie, falcowanie, skrawanie,
wiercenie, stemplowanie i spawanie.
Narzędzia używane do tych różnorodnych
prac muszą być przeznaczone wyłącznie
do pracy ze stalą nierdzewną, w celu
uniknięcia zanieczyszczenia związkami
żelaza, które mogą przyczynić się do
powstawania korozji.
Pod warunkiem przestrzegania w/w
środków ostrożności, stal nierdzewna
może być łączona lub montowana do
innych materiałów przy użyciu
standardowych technik, takich jak
spawanie, lutowanie twarde lub miękkie,
nitowanie na zimno lub gorąco, montaż
mechaniczny i sklejanie. Wybór
odpowiedniej techniki powinien być
dokonany zgodnie z zastosowaniem,
środowiskiem oraz wymaganą
wytrzymałością mechaniczną. Istnieje
wiele sposobów montażu mechanicznego.
W większości przypadków używa się śrub
dwustronnych, śrub, sworzni lub nitów.
Te metody montażu, w żadnym wypadku
nie mogą powodować korozji
elektrochemicznej.
Kontakt z zaprawą murarską, cementem,
wapnem lub tynkiem nie wywiera wpływu
na stal nierdzewną. Można jej
bezproblemowo używać z każdym typem
drewna oraz ze wszystkimi rodzajami płyt
wiórowych. ◗
12
Stal nierdzewna / Stainless steel
Subject to these precautions, stainless
steel can be attached or assembled to
other materials using standard techniques,
such as welding, hard or soft soldering,
cold or hot riveting, mechanical assembly
and gluing. The choice of a particular
technique should be made according
to the application, the environment,
and the required mechanical strength.
There are a great many types of
mechanical assembly. In most cases,
studs, screws, bolts or rivets are used.
These methods of assembly must not
under any circumstances give rise
to galvanic corrosion.
Stainless steel is not affected by contact
with mortar or cement, lime or plaster.
It can be used without any problem with
all types of timber and all kinds of particle
board. ◗
Eiffel CM
Konstrukcje / Structure
Spawane kształtowniki konstrukcyjne
Welded structural sections
◗ Budowa prototypowej
konstrukcji
metalowo-tekstylnej ze
dla zakładu uzdatniania
wody Acheres-la-Foret,
Francja, przeprowadzona
przy użyciu stali
PRS 1.4404 (316L).
◗ Construction of the
metallo-textile structure
prototype for the water
treatment plant of
Achères-la-Forêt, France,
carried out using 1.4404
(316L) steel PRS.
L. Weizmann architect.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Industeel
◗ Jak każda stal, stal nierdzewna nadaje się
szczególnie do wznoszenia konstrukcji.
Poza jej własnościami mechanicznymi i
plastycznością, jej doskonała odporność na
korozję zapewnia naturalną ochronę
konstrukcjom narażonym na działanie
żywiołów naturalnych. Cechy wizualne
stali nierdzewnej pozwalają na uzyskanie
interesujących efektów
architektonicznych, gdy konstrukcje te
wystawione są na widok publiczny.
Najczęściej stosowanymi grupami stali
nierdzewnych w przypadku spawanych
kształtowników konstrukcyjnych są
austenityczne stale nierdzewne i dupleksowa
stal nierdzewna. Austenityczne stale
nierdzewne łączą w sobie odporność na
korozję z wysoką zdolnością do kształtowania
i przerabiania. Dupleksowe stale nierdzewne
charakteryzują się wysoką wytrzymałością
mechaniczną oraz odpornością na zużycie i
pękanie pod naciskiem.
Poprzez spawanie wstępnie naciętych
płyt stali nierdzewnej, można uzyskać
wszelkie formy belek, słupów, rur lub
innych elementów konstrukcyjnych. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Like any steel, stainless steel is
particularly suitable to erecting structures.
In addition to its mechanical properties
and ductility, its excellent resistance to
corrosion provides natural protection to
structures exposed to the elements. The
visual quality of stainless steel also allows
for interesting architectural effects when
the structures are visible.
The most frequently used families of
stainless steel in welded structural
sections are austenitic stainless steel and
duplex stainless steel. Austenitic stainless
steels combine corrosion resistance with
a high capacity for forming and fabrication.
Duplex stainless steels have high
mechanical strength and resistance to
wear and stress corrosion cracking.
By welding pre-cut stainless steel flats,
all manner of forms of beams, posts, tubes
or other structural elements can be
manufactured. ◗
13
DR
Konstrukcje / Structure
Kształtowniki na lekkie szkielety
konstrukcyjne
Sections for lightweight frames
◗ Powstawanie konstrukcji
zbudowanej przy użyciu
gatunku ferrytycznej stali
nierdzewnej K03
(1.4003)
◗ Erection of a structure
built K03 (1.4003)
ferritic stainless steel
grade.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
14
◗ Odnotowano wzrastające zastosowanie
stali nierdzewnych, ferrytycznych i
niektórych austenitycznych w budowie
szkieletów konstrukcyjnych budynków
mieszkalnych i innych.
Na przykład gatunek stali ferrytycznej
ArcelorMittal Stainless Europe K03
(1.4003), idealnie nadający się do
szkieletów konstrukcyjnych domów,
pozwala na zmniejszenie wagi konstrukcji i
wagi całkowitej, uzyskanie lepszych
właściwości i wysokiej odporności na
uderzenia. Został stworzony do
zastosowania w naturalnej atmosferze i w
warunkach średniego narażenia na korozję.
Łatwy i szybki w montażu, zapewnia
większą odporność na korozję i korozję
ścierną, niż stale konstrukcyjne ogólnego
stosowania. Co więcej, umożliwia on
znaczną swobodę przy tworzeniu
projektów architektonicznych. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ There is increasing use of stainless steels,
ferritics and some austenitics for the
construction of the frames of residential
and other buildings.
The ArcelorMittal Stainless Europe ferritic
grade K03 (1.4003), ideally suited
to frames for houses for example, enables
reduction in the weight of the structure
and the overall weight, elevated properties,
excellent impact resistance. It is suited
to natural atmospheres and moderately
corrosive environments. Easy and quick
to erect, it offers also greater resistance
to corrosion and abrasion-corrosion than
general construction steels. Moreover,
it permits considerable architectural design
freedom. ◗
G. Fessy
DR
Konstrukcje / Structure
Rury
Tubes
◗ Konstrukcja elewacji
budynku Muzeum Sztuk
Plastycznych w Lille,
Francja, odnowionego
przez Jean-Marc Ibas’a i
Myrto Vitard’a,
wykonana z eliptycznych
rur ze stali nierdzewnej.
◗ The structure of the
façade of the building
of the Fine Arts museum
in Lille, France, rehabilitated
by Jean-Marc Ibos and
Myrto Vitart, is made of
elliptic stainless steel tubes.
◗ Szczegóły rur
konstrukcyjnych.
◗ Detail of structural
tubes.
ArcelorMittal
Stainless Tubes
Europe,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
France
◗ Większość rur ze stali nierdzewnej
używanych w budownictwie, wytwarzana
jest z blach płaskich spawanych spoiną
ciągłą. Występują one w dużej ilości
gatunków. Zewnętrzny ścieg spoiny jest
zawsze radełkowany lub wyrównany.
Niektóre rury są bez szwu, wykonane za
pomocą ciągnienia: ich użycie ogranicza się
zazwyczaj do przemysłu chemicznego.
Rury „konstrukcyjne” ArcelorMittal Stainless
Tubes są dostępne w standardowej długości
6 m. Ich wymiary wynoszą od 6 do 219,1 mm
średnicy, w przypadku rur okrągłych,
od 12 do 300 mm boku, w przypadku rur
kwadratowych i od 20x10 do 300x100 mmw
przypadku rur prostokątnych. Grubość blachy
może się wahać pomiędzy 0,5 i 8 mm.
W przypadku bardziej złożonych projektów,
projektanci mają dostęp do szerokiej gamy
specjalnych kształtowników: profil „tralki”
(patrz str. 40), eliptyczny, kropla wody, płaski
owal, płaski pół-owal, trójkątny, trapezowy.
Rury dostępne są z zewnętrznym wykończeniem
szczotkowanym, ale mogą być również na
żądanie wykończone matowo, połyskująco
lub wykończone na połysk lustrzany. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Most stainless steel tubes used for
construction are formed from continuously
welded flat sheets. They come in a large
number of grades. The external weld bead
is always milled or levelled.
Some tubes are seamless, formed by
drawing: their use is generally reserved for
the chemical industry.
ArcelorMittal Stainless Tubes
“construction” tubes come in standard
lengths of 6 m. Their dimensions range
from 6 to 219.1 mm diameter for round
tubes, from 12 to 300 mm sides for square
tubes, and from 20 x 10 to 300 x 100 mm
for rectangular tubes. The sheet thickness
can vary between 0.5 and 8 mm.
For more complex projects, designers
have access to a wide range of special
sections: “baluster profile” (see page 40),
elliptical, water drop, flat oval, flat semioval, triangular or trapezoidal. The tubes
come with external brush finish but can be
satin, gloss or mirror polished on request. ◗
15
DR
Vasconi
Stropy / Floor
◗ Zestaw stropów
Doltrac o strukturze
warstwowej z profilami
w kształcie ciągłego V.
◗ Stock of Doltrac floor
assemblies with sandwich
structure which profiles
are of continuous V.
◗ Widoczna podsufitka
wykonana z rowkowej
blachy stali nierdzewnej
Izby Handlowej w
Luksemburgu.
◗ Visible soffit of the
stainless steel ribbed
sheet floor of the
Chamber of Commerce
of Luxembourg.
Claude Vasconi architect.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
16
◗ Stal nierdzewna może być używana na
wiele sposobów przy produkcji stropów.
Doltrac jest elementem stropowym ze stali
nierdzewnej o strukturze warstwowej. Posiada
wierzchnią warstwę z 1,9 mm stali nierdzewnej
i warstwę spodnią od 1,2 do 1,5 mm,
oddzielone za pomocą prostokątnych
kształtowników o wysokości 50 mm (typ O)
lub ciągłych albo przerywanych kształtowników
odwróconych V (typy: V i Vf). Części
składowe są montowane za pomocą klejenia,
spawania ciągłego lub laserowego zgrzewania
punktowego.
Te części stropowe zapewniają wysoką
sztywność, przy zachowaniu niewielkiej
wagi. Innym rozwiązaniem jest użycie
blach rowkowych dla form absorpcyjnych
pod płytami betonowymi, które zostało
już przetestowane in situ. Cechy wizualne
stali nierdzewnej pozwalają projektantowi
na pozostawienie blach metalowych
sufitów na widoku, przez co zyskuje
możliwość zgrupowania kabli i płynów na
podwieszanych płytach. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Stainless steel can be used in a variety
of ways in floors.
The Doltrac floor is a stainless steel floor
component with a sandwich structure. It
has an upper face in 1.9 mm stainless steel
sheet, and a 1.2 or 1.5 mm lower face,
spaced either by rectangular sections
50 mm high (type O), or continuous or
discontinuous inverted V sections (types V
and Vf ). The components are assembled by
gluing, or by continuous or spot laser
welding. These floor components provide
high stiffness for low weight.
The use of ribbed sheets for permanent
shuttering under a concrete slab is another
solution, already tested in situ. The visual
quality of stainless steel provides
the designer with the possibility of leaving
the metal sheet visible for ceilings thereby
gaining free headroom by grouping cables
and fluids in suspended trays. ◗
DR
DR
Elewacje / Façade
Elewacje z blachy cienkiej
Thin sheet façades
◗ Elewacje centrum
serwisowego ArcelorMittal
Stainless Poland w
Sienianowicach, wykonane
z ferrytycznej stali
nierdzewnej K36 (1.4526).
Wykończenie Ugibright na
konstrukcji z blachy
rowkowej ArcelorMittal.
◗ The façades of
ArcelorMittal Stainless
Poland service center
in Siemianowice are
in ferritic stainless steel
K36 (1.4526) Ugibright
finishing, on an
ArcelorMittal Construction
Arval ribbed sheet.
Anna Napierala-Kawalec,
architect.
◗ Próbka blachy Ugibright
◗ Ugibright sample.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
W przypadku elewacji, blachy ze stali
nierdzewnej ArcelorMittal dostępne są w
czterech głównych gatunkach
wykończeniowych, o szerokościach do
1500 mm i grubości pomiędzy 0,4 a 2 mm
(inne grubości na zamówienie).
Ugibright
◗ Blachy z wykończeniem Ugibright,
produkowane przez ArcelorMittal Stainless
Europe, mają szczególnie błyszczącą i gładką
powierzchnię. Stosowana przy tworzeniu
fasad, blacha Ugibright pozwala całej
konstrukcji „żyć” wraz z upływem czasu i
doskonale odzwierciedla panujące wokół
warunki. Jej głównymi właściwościami są
wysoka odporność na korozję w przypadku
stali 1.4301 (304), 1.4404 (316L), niski
współczynnik rozszerzalności w przypadku
ferrytycznej stali nierdzewnej 1.4526 (K36),
1.4509 (K41) i 1.4521 (K44) oraz duża
jasność. Dostarczana jest w zwojach, rolach
lub arkuszach o grubościach od 0,4
do 1.5 mm. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
For façades, ArcelorMittal stainless steel
sheets come in four main ranges of finish,
in widths of up to 1500 mm and
thickness of between 0.4 and 2 mm
(other thickness on request).
Ugibright
◗ Ugibright manufactured by ArcelorMittal
Stainless Europe has a particularly shiny
and even surface. Used on façades,
Ugibright allows the construction to “live”
with the passing hours and reflects the
environment. Its main characteristics are
its high resistance to corrosion for 1.4301
(304) and 1.4404 (316L), low expansion
coefficient for K36 (1.4526), K41 (1.4509),
K44 (1.4521) ferritic stainless steel
and high brightness. It is delivered in coils,
reels or sheets, in thicknesses ranging
from 0.4 to 1,5 mm. ◗
17
◗ Próbki Ugitex
i Matuginox.
◗ Samples of Ugitex
and Matuginox.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
Ugitex
◗ Ugitex ma wykończenie powierzchni
zbliżone do wykończenia mikrogranulkami.
Produkowana przy użyciu grawerowania
powierzchnia jest przemysłowo odtwarzalna,
tak więc można ją wykorzystywać przy
większych powierzchniach, a jej koszt jest
niższy. Z wyglądu „surowa”, łatwo da się
łączyć z innymi materiałami, takimi jak: szkło,
drewno, itp.
Dostarczana jest w formie kręgów, taśm lub
arkuszy o grubości od 0,8 do 2 mm i
maksymalnej szerokości 1250 mm. Jest
dostępna w gatunkach austenitycznych 1.4301
(304), 1.4404 (316L) i ferrytycznych 1.4526
(K36) i 1.4509 (K41). ◗
Matuginox
◗ Ta lekko prążkowana, gładka powierzchnia
przypomina powierzchnie szlifowane, jednakże,
otrzymana przez grawerowanie jest przemysłowo
odtwarzalna. Zalecana w przypadkach, gdy
występuje konieczność spawania stali
nierdzewnej. Wykorzystano te same gatunki co
w przypadku Ugibright; grubość blach od 0,4 do
2 mm i maksymalna szerokość 1250 mm. ◗
18
Stal nierdzewna / Stainless steel
DR
DR
Elewacje / Façade
Elewacje z blachy cienkiej
Thin sheet façades
Ugitex
◗ Ugitex has a surface finish that is close
to micropellet blasted. Produced by
engraving, it is industrially reproducible,
so for large surfaces at a lesser cost. “Raw”
in appearance, it is easily combined with
other materials, such as glass, timber, etc.
It is delivered in coils, reels or sheets,
in thicknesses of between 0.8 and 2 mm,
for a maximum width of 1250 mm. It is
available in austenitic type steels, in grades
1.4301 (304), 1.4404 (316L), 1.4526 (K36),
1.4509 (K41). ◗
Matuginox
◗ This slightly striated even surface evokes
polished surfaces but, obtained by engraving,
it is reproducible industrially. Recommended
when stainless steel must be welded,
it is made of the same steel grades as
Ugibright, for thicknesses from 0.4 to
2 mm and maximum width of 1250 mm. ◗
DR
DR
Elewacje / Façade
Elewacje z blachy cienkiej
Thin sheet façades
◗ Próbki blach Ugisand
i Ugibat.
◗ Samples of Ugisand and
Ugibat.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
Ugisand
◗ Opracowane niedawno przez ArcelorMittal
Stainless Europe, to nowe, bardzo gładkie
wykończenie powierzchni umożliwia
projektantom elastyczność i swobodę
działania. Satynowe wykończenie jej
powierzchni sprawia, iż jest ona odporna na
palcowanie. Jest przemysłowo odtwarzalna,
a jej cechami technicznymi są: wysoka
odporność na korozję, niski współczynnik
rozszerzalności oraz wysokie właściwości
mechaniczne. Stosuje się ją w przypadku
gatunków stali nierdzewnych 1.4301 (304),
1.4404 (316L), 1.4526 (K36). Dostarczana
jest w formie kręgów, taśm lub arkuszy o
grubości rzędu od 0,4 do 2 mm i
maksymalnej szerokości 1250 mm. ◗
Ugibat
◗ Gładka, płaska i glazurowana powierzchnia
Ugibat dostępna jest w przypadku stali
nierdzewnej 1.4301 (304), 1.4404 (316L),
1.4526 (K36), 1.4509 (K41) i 1.4521 (K44).
Przy grubości od 0.4 do 2 mm i szerokości do
1500 mm produkt ten jest łatwy w użyciu. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
Ugisand
◗ Recently developed by ArcelorMittal
Stainless Europe, this new very even surface
finish provides designers with flexibility and
freedom. Its satin-finish surface makes it
virtually “finger mark free”. Reproducible
industrially, its technical features are high
resistance to corrosion, low expansion
coefficient and high mechanical performance.
It is applied to stainless steel grade 1.4301
(304), 1.4404 (316L), 1.4526 (K36). It is
delivered in coils, reels or sheets, in thickness
ranging form 0.4 to 2 mm, and a maximum
width of 1250 mm. ◗
Ugibat
◗ An even, plane and glazed surface, Ugibat
is available in 1.4301 (304), 1.4404 (316L),
K36, K41, K44 stainless steel. From 0.4
to 2 mm thick and up to 1500 mm wide,
this product is easy to use. ◗
19
DR
É. Avenel
Elewacje / Façade
Elewacje z blachy cienkiej
Thin sheet façades
◗ Siedziba główna
Torno Internazionale.
◗ Torno Internazionale
headquarter.
Dante O. Benini
& Partners
◗ Budynek Powszechnej
Szkoły Wyższej Nauk
Humanistycznych w
Lyonie, Francja.
◗ École normale
supérieure des Lettres
et des Sciences in Lyon,
France.
Henri Gaudin architect.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
20
Ugitop
◗ To wykończenie powierzchni, dostępne w
przypadku bezcynowych i bezołowiowych
austenitycznych stali nierdzewnych,
charakteryzuje się stałym i trwałym,
matowym wyglądem od momentu instalacji.
Wtapia się w każdy rodzaj środowiska,
zarówno wiejskie jak i miejskie, tradycyjne i
nowoczesne oraz nadaje się do zastosowania
we wszystkich rodzajach budynków.
Dostępne jest w dwóch gatunkach stali
nierdzewnej: 1.4301 (304), 1.4404 (316L) i
1.4526 (K36).
Stosowane we wszelkich rodzajach
elementów pokrywających budynki, Ugitop
umożliwia projektowanie jednolitych budowli
i wykorzystanie ciągłości, poprzez traktowanie
dachu jako „piątej elewacji”. Jest to materiał
niezanieczyszczający i w stu procentach
nadający się do recyklingu, stosowany do
produkcji opakowań spożywczych i stąd
nadający się do gromadzenia deszczówki.
Dostarczany w formie kręgów, taśm lub
arkuszy, dostępny w szerokości do 1500 mm
i grubości od 0,4 do 2 mm. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
Ugitop
◗ This surface finish, available in tin-free
and lead-free austenitic stainless steels, is
characterised by a permanent and durable
matt finish from time of installation.
It blends into all types of environment,
both rural and urban, traditional or modern,
and is suited to all styles of building. It is
available in two grades of stainless steel,
1.4301 (304), 1.4404 (316L),
1.4526 (K36).
Usable in all building envelope
components, Ugitop makes it possible to
design unified buildings and to play on
continuity by treating the roof as a “fifth
facade”. It is a non-polluting and 100%
recyclable material that is also of food
quality and therefore enables rainwater
collection.
Supplied in coil, slit coil or sheet, it is
available in widths up to 1500 mm and in
thicknesses from 0.4 to 2 mm. ◗
DR
Elewacje / Façade
Blachy profilowane
Ribbed sheets
ArcelorMittal
Construction
Arval
Trapezy to obszerny asortyment profili
elewacyjnych ze stali nierdzewnej dostępnych
w ArcelorMittal Construction Arval. Mogą
być one wykorzystane jako okładziny
poziome i pionowe. Dwa z profili dostępnych
w tym asortymencie zostały opracowane
specjalnie z myślą o rynku polskim:
Trapezarval 18 173,3
◗ Ze swą spłaszczoną formą trapezową,
profil ten o głębokości 18 mm ma raczej
stonowany wygląd. Maksymalny rozstaw
pomiędzy dwoma wspornikami wynosi 2 m. ◗
Trapezarval 32 207
◗ Ten profil trapezowy o głębokości 32 mm
charakteryzuje się bardziej zdecydowanym
wyglądem niż 18 173,3. Maksymalny
rozstaw pomiędzy dwoma wspornikami
wynosi 4,4 m. Profil ten produkowany z
bardzo jasnym wykończeniem powierzchni,
takim jak Ugibright, profil ten pozwala na grę
światła, cienia i środowiska. W połączeniu z
dwuwarstwowym stalowym szkieletem
konstrukcyjnym, jest w stanie wytrzymywać
duże obciążenia. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
Trapeza is a comprehensive range of
stainless steel façade profiles available
from ArcelorMittal Construction Arval.
They can be used as horizontal
or vertical cladding. Two profiles in this
range have been developed specially for the
Polish market:
Trapezarval 18 173,3
◗ With its flattened trapezoidal form, this
18 mm deep profile presents a low-key
appearance. The maximum span between
two supports is 2 m. ◗
Trapezarval 32 207
◗ This 32 mm deep trapezoidal profile has a
more pronounced appearance than 18 173,3.
The maximum span between two supports is
4.4 m. Produced with a very bright surface
finish, such as Ugibright, this profile permits a
play of light, shade and the environment. In
conjunction with a steel frame for double skin
façade, this type of profile is capable of
withstanding high loadings. ◗
21
DR
Elewacje / Façade
Blachy profilowane
Ribbed sheets
ArcelorMittal
Construction
Arval
◗ W asortymencie Trapeza France dostępnych
jest sześć produktów o różnych formach.
Każdy z tych profili jest dostępny w wykonaniu
ze stali nierdzewnej, z trzema wykończeniami:
Ugibat (połyskującym), Matuginox (trawionym
z polerowanym wykończeniem, matowym) i
Ugitop (matowym). Inne wykończenia
dostępne są na zamówienie. Wszystkie mogą
być używane w połączeniu z wstępnie
powlekanymi profilami stalowymi.
Nergal 10.12.1000 B ma płytki
kształtownik. Maksymalny rozstaw
pomiędzy dwoma wspornikami wynosi 2 m.
Hacierba 8.125.25 B i HB jest
blachą rowkową z płaskim, trapezowym
kształtownikiem. Maksymalny rozstaw
pomiędzy dwoma wspornikami wynosi 2,6 m.
Hacierba 5.180.44 B i HB jest
klasycznym kształtownikiem trapezowym do
stosowania z jedno- lub dwuwarstwowymi
okładzinami poziomymi. Maksymalny rozstaw
pomiędzy dwoma wspornikami wynosi 3 m, lub
4 m w przypadku montażu pionowego.
22
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Trapeza France range is available in six
products with different forms. Each of
these profiles is available in stainless steel,
with three finishes: Ugibat (gloss),
Matuginox (etched with polished finish,
matt) and Ugitop (matt). Other finishes
are possible on request. All can be used in
combination with pre-coated steel profiles.
Nergal 10.12.1000 B has a shallow
section. The maximum span between
two supports is 2 m.
Hacierba 8.125.25 B and HB is a
sheet ribbed with a flat trapezoïd section.
The maximum span between two supports
is 2.6 m.
Hacierba 5.180.44 B and HB is a
classic trapezoïd section for single or
double skin horizontally installed cladding.
The maximum span between two supports
is 3 m or 4 m when installed vertically.
DR
Elewacje / Façade
Blachy profilowane
Ribbed sheets
ArcelorMittal
Construction
Arval
Hacierba 5.200.50 B i HB jest
Hacierba 5.200.50 B and HB is a
panelem ściennym do stosowania w
jedno- lub dwuwarstwowych okładzinach
poziomych lub pionowych. Maksymalny
rozstaw pomiędzy dwoma podporami
wynosi 3 m lub 3,4 m w przypadku
okładzin pionowych.
clapboard profile for single or double skin
horizontally or vertically installed cladding.
The maximum span between two supports
is 3m or 3.4 m when installed vertically.
Fréquence 13.18 B i HA jest
sinusoidalną blachą falistą do stosowania w
jedno- lub dwuwarstwowych okładzinach
poziomych lub pionowych. Maksymalny
rozstaw pomiędzy dwoma podporami
wynosi 1,5 m lub 2,2 m w przypadku
okładzin pionowych.
Fréquence 5.43 B i HA jest
standardową, sinusoidalną blachą falistą do
stosowania w jedno- lub dwuwarstwowych
okładzinach poziomych lub pionowych.
Maksymalny rozstaw pomiędzy dwoma
podporami wynosi 3 m lub 3,25 m w
przypadku okładzin pionowych.
Fréquence 13.18 B and HA is a ripple
sinusoidal wave for single or double skin
horizontally installed cladding. The
maximum span between two supports is
1.5 m or 2.2 m when installed vertically.
Fréquence 5.43 B and HA is a
standard sinusoidal wave for single or
double skin horizontally or vertically
installed cladding. The maximum span
between two supports is 3 m or 3.25 m
when installed vertically.
B means vertical installation, HB or HA
horizontal installation. ◗
B oznacza montowanie pionowe,
HB lub HA montowanie poziome. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
23
◗ Elewacja oczyszczalni
ścieków w Calce ,
Francja,wykończona
okładziną Caïman z
blachy Ugitop 1.4404
(316L) w kolorze
szampana.
◗ Façades of the waste
treatment plant of Calce,
France, covered with a
Caïman cladding, made
of 1.4404 (316L) Ugitop
sheet, champagne
coloured.
L. Arsène-Henry Jr
& A. Triaud architects.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Construction
Arval
24
DR
DR
Elewacje / Façade
Pokrycia elewacyjne i kasetony
Facings and cassettes
ArcelorMittal Construction Arval wytwarza A varied range of flat and cassettes facings
szeroki asortyment różnych gatunków
in stainless steel is developed in different
stalowych pokryć elewacyjnych i
grades by ArcelorMittal Construction Arval.
kasetonowych ze stali nierdzewnej.
Caïman
◗ Model Caïman to system pokryć
elewacyjnych, który można wykonać z
blach ze stali nierdzewnej, z matowym lub
szczotkowanym wykończeniem. Może być
pokryty lakierem lub koloryzowany. Można
go używać do dekoracji wnętrz lub
estetycznie wyglądających okładzin
elewacyjnych. System montażu
wykonywany przy użyciu zachodzących na
siebie i lekko odgiętych blach, nadaje
fasadzie nieco łuskowaty wygląd.
Blachy typu Caïman wykonywane są na
zamówienie. Wymiary dopasowuje się do
danej elewacji, zgodnie z wytrzymałością
mechaniczną metalu i wymogami
dotyczącymi jego szerokości. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
Caïman
◗ The Caïman model is a cladding system
that can be made in stainless steel sheet,
with a matt or brushed finish. It can be
lacquer-coated or coloured. It can be used
for interior decoration or aesthetic façade
facing. The installation system designed
with an arrangement of overlapping
and slightly offset sheets gives the façade
a somewhat scaled look.
The Caïman sheets are custom
manufactured. The dimensions can be
adjusted to suite the façade mesh while
complying with the metal’s mechanical
strength and width requirements. ◗
DR
S. Savary
Elewacje / Façade
Okładziny i kasetony
Facings and cassettes
◗ Elewacja budynku hali
montażowej Airbus’a A
380 zlokalizowanej w
strefie lotniska w Tuluzie,
Francja, wygląda wspaniale
dzięki zastosowaniu
okładziny Écaille z
błyszczącej stali nierdzewnej.
◗ The façade of the
assembly building of Airbus
A 380 located in the airport
zone of Toulouse, France,
is remarkable for an Écaille
(scale) facing made of
shiny stainless steel.
Cardete & Huet architects.
◗ Próbka Arguin.
◗ Arguin sample.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Construction
Arval
Écaille
◗ Model Écaille to element okładzinowy
wykonany ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej powlekanej o grubości
przynajmniej 1,5 mm, mogący posiadać
matowe, szczotkowane lub połyskujące
wykończenie. Element ten wykorzystywany
jest do dekoracyjnych lub warstwowych
elewacji ścian zewnętrznych i został
zaprojektowany do montażu pionowego ze
złączem pomiędzy poszczególnymi
elementami. ◗
Arguin
◗ Zaprojektowany do użytku zarówno
wewnętrznego, jak i zewnętrznego, Arguin
jest lekko falisty, z pofałdowaniami o
wysokości 7 mm, o odstępach rzędu
15 mm. Rowki rozciągają się na szerokości
800 mm i długości 1500 mm. Przy lekkim
pofałdowaniu, elementy wypukłe
uwydatnione zostały przy pomocy gęstej
siatki. Wykończone matowo, szczotkowane
lub połyskujące; użyto do produkcji
stali nierdzewnej 1.4404 (316L) i
1.4401 (316). ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
Écaille
◗ The Écaille model is a cladding element
in steel, stainless steel or lacquer-coated
galvanised sheet, at least 1.5 mm thick,
that can have a matt, brushed or gloss
finish. This element is used for decorative
cladding or double skin cladding for external
walls designed for vertical installation with
joints between the elements. ◗
Arguin
◗ Designed for exterior and interior use,
Arguin is lightly ribbed with waves
that are 7 mm high and spaced at 15 mm.
The frequency extends across a width
of 800 mm and a length of 1500 mm.
Micro-folded, its concave relief is
highlighted by a tight mesh. Matt,
brushed or gloss finished, the stainless
steel grades used are 1.4404 (316L)
and 1.4401 (316). ◗
25
◗ Okładziny z e stali
nierdzewnej polygrain
Gascogne, żandarmeria w
Rennes, Francja.
◗ Stainless steel polished
grain 220 Gascogne
cladding blades, gendarmerie
of Rennes, France.
M. Pollosson architect.
◗ Elewacja CDIS de Bruges
zbudowana przy użyciu
glazurowanej stali
nierdzewnej 2B Coques MD.
◗ Façade of the CDIS
of Bruges, France, built
using 2B glazed stainless
steel Coques MD.
L. Arsène-Henry Jr
& A. Triaud architects.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Construction
Arval
26
Gascogne
◗ Gascogne to element okładzinowy ze stali,
stali nierdzewnej lub ocynkowanej,
powlekanej, o grubości przynajmniej 1 mm.
Matowy, szczotkowany lub połyskujący,
produkt ten wykorzystywany jest w
dekoracyjnych lub warstwowych
okładzinach ścian zewnętrznych i został
zaprojektowany do montażu poziomego ze
spoiną pomiędzy poszczególnymi
elementami. Zalecany maksymalny, nie
podparty rozstaw wynosi 1,5 m. ◗
Coques MD
◗ Coques MD to elementy okładzin
zwieszone z nacięć na pionowych szynach
nośnych, przy użyciu nastawnych,
przesuwanych strzemion. Blacha ta może
być matowa, szczotkowana, połyskująca
lub grawerowana. Standardowe wymiary
to około 1000 na 1000 mm, jednakże
mogą osiągać rozmiar 1380 na
3000 mm. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
DR
DR
Elewacje / Façade
Okładziny i kasetony
Facings and cassettes
Gascogne
◗ Gascogne is a cladding element in steel,
stainless steel or lacquer-coated galvanised
sheet, at least 1 mm thick. Matt, brushed
or gloss, this product is used for decorative
cladding or double skin cladding for external
walls designed for horizontal cladding with
joints between the elements. The maximum
recommended unsupported span is 1.5 m. ◗
Coques MD
◗ Coques MD are facing components hung
from notches on vertical bearing rails using
adjustable sliding stirrups. The sheet can
be matt, brushed, gloss or engraved.
The standard dimensions are around
1000 by 1000 mm, but they can be
as large as 1380 by 3000 mm. ◗
S. Savary
É. Avenel
Elewacje / Façade
Okładziny i kasetony
Facings and cassettes
◗ Bliższe spojrzenie na
okładzię Baïne.
◗ Closer view on a Baïne
facing.
◗ Cassettes BS
umożliwiają
zaakcentowanie holu
wejściowego kafeterii
Celsea w Neuilly-surSeine, Francja.
◗ Here, Cassettes BS
make it possible to mark
out the entrance hall
of the cafeteria of Celsa
in Neuilly-sur-Seine,
France.
Ch. et J.-P. Nussaume,
architects.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Construction
Arval
Baïne
◗ System Baïne obejmuje symetryczne
okładziny wytworzone przez zaginanie.
Może on być używany na elewacje, poszycia
dachowe lub też w celu wyrównania
powierzchni wnętrz. Standardowe wymiary
tych okładzin zostały zaprojektowane tak,
by pokryć wysokość jednego piętra przy
pomocy jednego przęsła. Dodatkowe testy
mechaniczne potwierdziły możliwość
zastosowania nawet większych przęseł. ◗
Cassettes BS
◗ Cassettes BS, produkowane na zamówienie
w różnych wysokościach i szerokościach,
cechuje się gładkim wyglądem wklęsłej,
łączonej siatki. Mogą być włączane w różne
systemy modułowe i mogą być zakrzywiane.
Muszą być montowane na zamontowanych
wcześniej pomocniczych szkieletach
konstrukcyjnych. Dostępne są matowe,
szczotkowane, połyskujące lub grawerowane
wykończenia nierdzewnej powierzchni.
Standardowe wymiary to około 1000 na
1000 mm, jednakże mogą osiągać rozmiar
1360 na 3000 mm. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
Baïne
◗ The Baïne system comprises a
symmetrical wave facing made by folding. It
can be used for façades, overlay roofing or
interior dressing. The standard dimensions
for this facing have been designed to cover
the height of one floor in a single span.
Additional mechanical tests have confirmed
the possibility of using even greater spans. ◗
Cassettes BS
◗ Manufactured on request and so in
variable heights and widths, these
Cassettes BS feature a smooth appearance
and a hollow joint mesh. They can be
included in various modular systems and
can be curved. They must be installed on
a pre-set secondary frame. The stainless
surface finishes come in matt, brushed,
gloss or engraved. Their standard
dimensions are around 1 000 by 1 000
mm, but they can be as large as 1 360 by
3 000 mm. ◗
27
◗ Campus Trafic
w Tuluzie, Francja.
◗ Campus Trafic
in Toulouse, France.
Calvo & Tran Van
architects.
◗ Detal elewacji budynku
Air France Industries
ozdobiony szczotkowaną
stalą nierdzewną ST 450.
◗ Detail of a façade of
the Air France Industries
building adorned with
brushed stainless steel
ST 450.
Jacques Ferrier architect.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Construction
Arval
28
ST C 300 do ST C 500
◗ Klasa ST to elementy elewacyjne o grubości
pomiędzy 1 a 1.5 mm. Zostały
zaprojektowane do okładzin elewacji lub
dwuwarstwowych na ścianach
zewnętrznych; mogą być montowane
poziomo lub pionowo ze spoiwami pomiędzy
poszczególnymi elementami. Zalecany
maksymalny rozstaw pomiędzy podporami
wynosi 2 m. ◗
ST Lumière
◗ Ta elewacja dekoracyjna używana jest
przy pokrywaniu dachów, osłonach
przeciwsłonecznych, dekoracji wnętrz lub
przy estetycznych powierzchniach
elewacyjnych z matowym, szczotkowanym
lub połyskującym wykończeniem. Czy to
ażurowa, czy tłoczona, naprzemienne
ułożenie czterech okrągłych perforacji i
przestrzeni na całym elemencie nadaje
specyficzną wypukłość całej konstrukcji,
którą pokrywa. Maksymalna długość
elementów wynosi 6000 mm, szerokość
3000 mm a grubość 1 lub 1.5 mm. ◗
DR
S. Savary
Elewacje / Façade
Okładziny i kasetony
Facings and cassettes
ST C 300 to ST C 500
◗ The ST range is a cladding element between
1 and 1.5 mm thick. It is designed for overlay
cladding or double-skin cladding for exterior
walls; it can be designed for horizontal
or vertical installation with joints between
the elements. The maximum recommended
span is 2 m between supports. ◗
ST Lumière
◗ This decorative facing is used as for overlay
roofing, sunbreakers, interior decoration
or aesthetic façade facings, with a matt,
brushed or gloss finish. Both open-worked
and stamped, the alternation of four round
perforations and a space across the elements
gives a particular relief to the constructions
it dresses. The maximum length of elements
is 6000 mm, width of 3000 mm and
thicknesses of 1 or 1.5 mm. ◗
J-Y. L’Hostis
Elewacje / Façade
Okładziny i kasetony
Facings and cassettes
◗ Okładzina Mascaret
użyta jako ochrona przed
słońcem na elewacji
budynku Créaciticé w
Bidart, Francja
wytworzona ze stali
nierdzewnej 1.4404
(316L).
◗ The Mascaret facing
used as a sunbreaker on
the façade of the
Créaticité building in
Bidart, France, is made
with 1.4404 (316L)
stainless steel.
P. Arotcharen, architect.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Construction
Arval
Mascaret
◗ Mascaret jest elewacją dekoracyjną na
dachy, fasady, może być używana jako
ścianka działowa. Dostępna jest z
wykończeniem matowym, szczotkowanym
i połyskującym. Jej perforowane
wykończenie pozwala stosować go jako
pionowa lub pozioma osłona
przeciwsłoneczna. Mascaret może być
montowana u producenta na gotowych do
instalacji szkieletach konstrukcyjnych.
Ciągłość okładziny można osiągnąć poprzez
nakładanie na siebie lub użycie prostopadłej
przegrody. Nakładanie wzdłużne umożliwia
boczne łączenie, pozwalając na osiągnięcie
idealnej ciągłości. ◗
Trapezarval 39T i 28T
◗ Pochodzące z grupy Trapezarval,
nierdzewne profile perforowane 39T i 28T
osłaniają elewację i chronią ją przed
słońcem. Dostarczane z ramą pomocniczą,
można je składać i montować równie łatwo,
co profile wstępnie powlekane. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
Mascaret
◗ Mascaret is a decorative facing for roofs,
façades or used as a partition. It comes in
matt, brushed or gloss. Its perforated finish
enables applications, such as, a vertical or
horizontal sunbreaker. Mascaret can be
shop assembled on ready-to-install frames.
Continuity with the facing can be achieved
by overlapping or by using a perpendicular
divider. Longitudinal overlapping provides
side “seaming” thereby providing perfect
continuity. ◗
Trapezarval 39T and 28T
◗ Derived from the Trapezarval range,
the 39T stainless and 28T stainless
perforated profiles sheathe the façade and
shield it from the sun. Supplied with a
subframe, they are as easy to assemble
and install as pre-coated profiles. ◗
29
DR
Elewacje / Façade
Okładziny i kasetony
Facings and cassettes
◗ Próbka Oxygen
cassette w domu
towarowym Grand Place
w Grenoble, Francja.
◗ Sample of an Oxygen
cassette for the shopping
mall Grand Place
in Grenoble, France.
Scau architects.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Construction
Arval
30
Oxygen
◗ Wyprodukowany ze stali nierdzewnej,
perforowany i później tłoczony, kaseton
Oxygen wykorzystywany jest zarówno jako
powłoka estetyczna jak również jako
osłona przeciwsłoneczna. Oświetlenie
tych unikalnych form, na przykład za
pomocą podświetlania, podkreśli ich
trójwymiarowość. Kasetony te
przytwierdzane są na szynach.
System ten, opracowany przy współpracy
z praktykami z dziedziny architektury, jest
wytwarzany po raz pierwszy ze stali
nierdzewnej gatunku 1.4301 (304) z jasno
wyżarzanym wykończeniem. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
Oxygen
◗ Manufactured from stainless steel,
perforated and then stamped, the Oxygen
cassette is employed as both an aesthetic
fascia and a sunbreaker. The lighting of
these unique forms, for example by means
of backlighting, will emphasise their third
dimension. The cassettes are secured
onto rails.
This system, developed in collaboration
with an architectural practice, is produced
for the first time in grade 1.4301 (304)
stainless steel with a bright-annealed finish. ◗
DR
DR
Elewacje / Façade
Kształtowniki wielowarstwowe
Sandwich panels
◗ Przykłady paneli
warstwowych z grupy
Alliance.
◗ Examples of sandwich
panels from the Alliance
range.
ArcelorMittal
Construction
Arval
Alliance
◗ Opracowana przez ArcelorMittal
Construction Arval, Alliance jest grupą
paneli wielowarstwowych połączonych z
różnorodnymi profilami o powierzchni
rowkowej, stosowanych przy elewacjach.
Tym samym zapewniają one cały wachlarz
wykończeń oraz możliwość połączenia stali
nierdzewnej i stali powlekanej na tej samej
elewacji. Panele te mogą być montowane
pionowo, poziomo lub po przekątnej. Są ze
sobą połączone w sposób niewidoczny.
Długość każdego modułu wynosi od 2,5 m,
maksymalnie 15 m. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
Alliance
◗ Developed by ArcelorMittal Construction
Arval, Alliance is a range of sandwich panels
combined with various ribbed-surface
profiles, for façades.
It therefore offers a variety of finishes
and the ability to combine stainless steel
and pre-coated steel on the same façade.
The panels can be mounted vertically,
horizontally, or diagonally. They are invisibly
secured to each other. The length of each
module is 2.5 m minimum and 15 m
maximum. ◗
31
◗ Dwa budynki z różnych
epok występujące razem
pod tą samą siatką ze
stali nierdzewnej typu
duplex, która nadaje
charakteru budynkowi
Ministerstwa Kultury i
Komunikacji.
◗ The two buildings from
different times are joined
together under the same
duplex stainless steel
lattice which gives a
strong identity to this
building of the Ministry
for Culture and
Communication, France.
Francis Soler
& Frédéric Druot
architects.
ArcelorMittal
Industeel
32
◗ Stosowanie masowo ciętej, grubej blachy
ze stali nierdzewnej zwiększa powierzchnie
elewacji. Używa się blachy walcowanej na
gorąco o grubości od 5 do 20 mm lub
grubszej, o wymiarach rzędu 3,5 x 14 m.
Do takich zastosowań, ArcelorMittal Industeel
wprowadza na rynek stal nierdzewną z grupy
duplex, typ 1.4362 (2304).
Ta stal nierdzewna z niską zawartością
niklu nie jest tak podatna na zmiany cen
tego składnika stopowego, oferując
jednocześnie odporność na korozję
odpowiadającą standardowym stalom
nierdzewnym. Łatwo się ją spawa i może być
używana z wykończeniem matowym lub
polerowanym. Nacięcia mogą być
wykonywane laserem lub strumieniem
wody, zależnie od grubości blachy.
Najlepszym przykładem jest fasada
francuskiego Ministerstwa Kultury i
Komunikacji w Paryżu, zaprojektowana przez
Francis’a Soler i Frédéric’a Druot. Dwa budynki,
które przeszły całkowitą renowację, zostały
owinięte wyciętą pajęczyną, składającą się z
paneli polerowanej stali nierdzewnej mierzącej
3,18 x 3,88 m, o grubości 12 mm. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
É. Avenel
É. Avenel
Elewacje / Façade
Elewacje z blachy grubej
Thick sheet façades
◗ The use of thick stainless steel sheet
cut in the mass is increasing in the area of
façades. Hot rolled sheet is used with
thicknesses of between 5 and 20 mm
or more, in dimensions that range up to
3.5 x 14 m. For these applications,
ArcelorMittal Industeel markets stainless
steel from the duplex family, type 1.4362
(2304).
This stainless steel with low nickel
content is less sensitive to price
fluctuations for this alloy element while
providing equivalent corrosion resistance
to standard stainless steels. It is easy to
weld and can be used mat or polished.
Cuts can be made by laser or water jet
depending on the thickness involved.
The reference example is the façade
of the French Ministry for Culture and
Communication in Paris, by Francis Soler
and Frédéric Druot. The two buildings
that have undergone complete renovation
are dressed in a cut-out web, comprised
of panels of polished stainless steel
measuring 3.18 x 3.88 m and
12 mm thick. ◗
DR
adv
Elewacje / Façade
Elewacje ze szkła i stali nierdzewnej
Glass-stainless steel façade structures
◗ Osłony przeciwsłoneczne
ze stali nierdzewnej i szkła,
Luksemburgu.
◗ Stainless steel and glass
sunbreakers. Chambre de
commerce du Luxembourg.
Claude Vasconi et Jean
Petit, architects
◗ Wykonany ze stali
nierdzewnej 1.4301(304)
szkielet konstrukcyjny
szklanej elewacji Military
Royal School w Brukseli,
przypiętej do całej struktury
poprzez „gwiazdy”.
◗ The 1.4301 (304)
stainless steel framework
of the glass façade of the
Military Royal School of
Brussels is fastened to
the structure via “stars”.
Assar architects.
◗ Elewacje ze szkła i stali nierdzewnej
można dziś wykonywać przy użyciu
różnych technik. We współpracy z
ArcelorMittal, Atelier du verre oferuje pełną
gamę systemów wyposażenia ze szkła.
Zamocowane szkło zewnętrzne składa się
z płyt szklanych przymocowanych do
konstrukcji przy użyciu osobnych
zaczepów. W przypadku klejonego szkła
zewnętrznego, elementy szklane są
przyklejone do szkieletu konstrukcyjnego
wykonanego z polerowanej stali
nierdzewnej 1.4301 (304) lub 1.4401
(316), ze specjalnymi wcięciami
umożliwiającymi automatyczne mocowanie
wstawianych części składowych. Te części
składowe, również wykonane ze stali
nierdzewnej, przymocowane są do
stalowego, nośnego szkieletu
konstrukcyjnego dla umożliwienia różnego
rozstawu wsporników. ◗
◗ Glass-stainless steel façades can now be
achieved using a variety of techniques.
In cooperation with ArcelorMittal, Atelier
du verre offers a complete range of glass
fixture systems.
Attached exterior glass is comprised of
glass panels fixed to the structure using
individual attachments. For glued exterior
glass, the glass elements are glued to a
frame in polished stainless steel 1.4301
(304) or 1.4401 (316), with a special
section to enable the automatic
attachment of the inserted components.
These components, also in stainless steel,
are attached to the steel bearing frame
and allow for free expansion of the
supports. ◗
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
Stal nierdzewna / Stainless steel
33
F. Frech
Pokrycia dachowe/ Roofing
Pokrycie dachowe ze stali nierdzewnej
ocynowanej
Roofing in tinned stainless steel
◗ Stałe, spojone pokrycie
dachowe żłobka w
Tubingen, Niemcy.
◗ Standing seam roofing
of a nursery in Tübingen,
Germany.
Huthmacher architect.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Construction
Arval
34
◗ Grupa Uginox AME®/FTE® obejmuje
powlekane cyną stale nierdzewne, które z
upływem czasu pokrywają się patyną.
Proces ten wywołuje zmianę charakteru
stali i matowe wykończenie, wielce cenione
w pokryciach dachów. Cyna tonuje
naturalny połysk stali nierdzewnej i ułatwia
jej asymilację praktycznie z każdym
środowiskiem, utrzymując przy tym jej
właściwości nierdzewne. Powłoka cynowa
jest całkowicie obojętna dla środowiska.
Uginox AME produkowany jest z
austenitycznej stali 1.4404 (316L), podczas
gdy Uginox FTE produkowany jest z ferrytycznej
stali nierdzewnej z grupy K39M (1.4510)
produkcji ArcelorMittal Stainless Europe.
Są stosowane do stalych konstrukcji
spojonych, lecz mogą być również używane
w formie profili. ArcelorMittal Construction
Arval oferuje profil zaprojektowany do tego
typu zastosowań Hacierco inox 39T, który
może być stosowany w przypadku pojedynczych
lub podwójnych warstw. Ma maksymalną
rozpiętość 1,15 m i zróżnicowane długości od
1,8 m do 5,5 m. Kształtownik ten może być
wyginany fabrycznie. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ The Uginox AME® /FTE® range comprises
tin-coated stainless steels that weather
over time. This weathering imparts a
changing character and a matt finish that is
highly valued for roofing. The tin tones
down the stainless steel’s natural lustre
and facilitates its assimilation into all
environments while retaining its stainless
properties. The tin coating is totally
environmentally inert.
Uginox AME is produced using 1.4404
(316L) austenitic steel, while Uginox FTE
is produced using K39M (1.4510) ferritic
stainless steel from ArcelorMittal Stainless
Europe range.
They are available for standing seam
installation but can also be used in the form
of profiles. ArcelorMittal Construction
Arval offers a profile specifically designed
for this type of application, Hacierco inox
39T, which can be used for single
or double skins. It has a maximum span
of 1.15 m; lengths vary from 1.8 m to
5.5 m. The profile can be factory-curved. ◗
É. Avenel
H. Meister
Pokrycia dachowe gamma / Roofing
Materiały pokryciowe Ugitop i Ugipass
Ugitop and Ugipass roofing
◗ Dach Ugitop w Moser
School w Genewie,
Szwajcaria. Spółdzielcze
Biuro Architektoniczne i
Urbanistyczne.
◗ Ugitop roof in Moser
School, Geneva,
Switzerland.
Co-operative workshop
of architecture and town
planning.
◗ Fragment materiału
Ugitop.
◗ Ugitop sheet part.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Stainless Service
◗ Ugitop to rodzina produktów idealnie
dostosowanych do wymagań tradycyjnego
wykonawstwa pokryć dachowych. Będąc
łatwym w montażu dzięki małej wadze
(3 lub 4 kg/m2), Ugitop zapewnia dobrą
odporność na korozję, wysoką wytrzymałość
mechaniczną, niską rozszerzalność i
prawdziwa zgodność z innymi materiałami
używanymi do budowy dachów.
Natomiast Ugipass produkowany z
austenitycznej stali nierdzewnej 1.4301
(304), Ugitop jest także dostępny ze stali
1.4404 (316L). Ugipass cechuje się
matowym wykończeniem powierzchni, która
jest trwała mimo upływu czasu. Dzięki
łatwości gięcia stosowany jest do krycia na
stojący rąbek, jak i na listwę.
Są one dostarczane w taśmach, w taśmach
z nacięciem wzdłużnym oraz w arkuszach
o grubości 0,4 i 0,5 mm dla Ugitop oraz 0,5 i
0,6 mm dla Ugipass o maksymalnej
szerokości 1250 mm.
Obydwa wyroby są ekonomiczne i należą
do najbardziej konkurencyjnych na tym rynku,
przy czym pierwszy z nich jest lepiej
dostosowany do środowiska korozyjnego. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Ugitop is a range that is ideally suited
to traditional roofing requirements.
Easy to install due to its low weight
(3 or 4 kg/m2), Ugitop guarantees good
corrosion resistance, high mechanical
strength, low expansion and true
compatibility with other roofing materials.
In the same spirit, Ugipass is produced
from 1.4301 (304) austenitic stainless
steel; Ugitop is also available in 1.4404
(316L). Ugipass features a matt surface
finish that is stable over time. Easy
to bend, it is employed for standing seam
or cleated seam roofing.
They are supplied in coil, slit coil and
sheet in thicknesses of 0.4 and 0.5 mm
for Ugitop of 0.5 and 0.6 mm for Ugipass
with a maximum with of 1250 mm.
Both of these economical products are
amongst the most competitive in this
market, the former being better suited
to a corrosive environment. ◗
35
◗ Zadaszenie
przeciwsłoneczne
segmentu hali 2F na
lotnisku de Roissy, Francja.
◗ Sunbreaker cover of a
peninsula of the 2F hall
of the Roissy airport,
France.
P. Andreu/ADP architects.
◗ Próbki wyrobu
Mascaret.
◗ Mascaret sample.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Construction
Arval
36
◗ Osłony przeciwsłoneczne, jako elementy
umieszczane ponad dachem, oprócz
ochrony przed słońcem pełnią szczególne
funkcje estetyczne. Jako przykład może
posłużyć Mascaret, wyrób perforowany
ze stali nierdzewnej w kształcie fali
treapezoidalnej, zazwyczaj grawerowany,
w gatunku 1.4404 (316L) i o grubości
1,2 mm. Może być matowy, szczotkowany
lub z połyskiem. Standardowe moduły mają
wymiary 2950 x 910 mm, a wysokość fali
wynosi 68 mm.
Tego typu okładzina może być też z
łatwością montowana fabrycznie na
ramach i dostarczana na plac budowy w
stanie gotowym do natychmiastowej
instalacji. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
S. Savary
P. Maurer
Pokrycia dachowe / Roofing
Osłony przeciwsłoneczne
Overlay roofs
◗ A component placed over a roof,
the overlay roof protects from the sun
and adds a particular aesthetic dimension.
For example, Mascaret, a perforated,
trapezoidal wave product is manufactured
in stainless steel, usually engraved,
in grade 1.4404 (316L) and with
a thickness of 1.2 mm. It can be matt,
brushed or gloss. The standard modules
measure 2950 x 910 mm, and have
a 68 mm wave height.
This type of facing can also be easily
shop-assembled on frames and delivered
on site ready for immediate installation. ◗
J-Y. L’Hostis
Phile Deprez
Pokrycia dachowe / Roofing
Pokrycia dachowe na zamówienie
Custom roofs
◗ Atomium w Brukseli.
Belgia.
◗ Atomium in Brussels,
Belgium.
A. Waterkeyn engineer,
A. & J. Polak architects,
Renovation: Conix
architecten.
◗ Pałac Sprawiedliwości
w Antwerpii, Belgia.
◗ Law courts of Antwerp
in Belgium.
Richard Rogers
Partnership, VK Studio,
VK Engineering,
Ove Arup & Partners.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
◗ Każdy wyjątkowy projekt zasługuje na
wyjątkowe wykończenie: dla szczególnych
przedsięwzięć standardowa oferta jest czasami
nieodpowiednia i trzeba spełnić bardzo
specyficzne wymagania. Przedstawiane
poniżej wyroby pokryciowe i okładzinowe
mogą być na życzenie dostosowane do
dowolnego specjalistycznego zamówienia.
◗ Any exceptional project deserves
an exceptional finish: for a specific project
the standard offering is sometimes
not suitable and very specific requirements
must be met. The roofing and cladding
products presented below can be adapted
on request to any customised order.
Two iconic projects
Dwa projekty będące ikonami
Atomium w Brukseli
W tym unikalnym projekcie w zakresie formy
i przeznaczenia, symbolu Wystawy Światowej
w Brukseli w 1958 roku, kuliste elementy
Atomium zostały całkowicie odnowione.
Są pokryte one całkowicie polerowaną stalą
nierdzewną z gatunku 1.4404 (316L).
Pałac Sprawiedliwości w Antwerpii
Dach w kształcie żagla stanowi wybitny
akcent architektoniczny tego projektu. Każdy
z 32 modułów jest uformowany z czterech
prefabrykowanych sekcji, skręconych ze sobą na
placu budowy. Wykańczające pokrycie
drewnianego korpusu jest wykonane za pomocą
taśm ze stali nierdzewnej gatunku 1.4404
(316L), połączonych metodą spawania. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
The Atomium in Brussels
A unique project in terms of its shape and
use, the cornerstone of the 1958 World
Fair in Brussels, the component spheres
of the Atomium underwent complete
refurbishment. They were completely
covered in polished stainless steel grade
1.4404 (316L).
Court House in Antwerp
The sail-shaped roof is the outstanding
architectural feature of this project.
Each of the 32 modules is formed from four
prefabricated sections bolted together on
site. The final covering of the timber shell is
made using strips of stainless steel grade
1.4404 (316L), welded to each other. ◗
37
◗ Poszycie dachowe i
rynny są ze stali
nierdzewnej tego samego
rodzaju.
◗ Roof and gutter are
in the same stainless
steel range.
◗ Gięcie elementu rynny
na placu budowy.
◗ Folding of a gutter
element on site.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
38
◗ Stal nierdzewna, w szczególności wyroby
Uginox oraz Ugitop, może być używana do
produkcji koryt i rur rynnowych w
zgrzewanych sekcjach lub jako pojedyncze
ciągłych elementów o długości do 20 m i
szerokie do 1250 mm. Są one łatwe do
wykonania przy grubościach 0,4 lub
0,5 mm.
Zależnie od długości elementu może on
być zaginany fabrycznie lub na placu
budowy za pomocą specjalnych narzędzi.
Zmniejszona liczba połączeń lutowanych,
pięt i złącz kompensacyjnych zapewnia
łatwość instalacji i niskie koszty
wytwarzania. Będąc idealnym
rozwiązaniem do zbierania wody opadowej
stal nierdzewna umożliwia także recykling
w stu procentach. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
DR
DR
Pokrycia dachowe / Roofing
Akcesoria
Accessories
◗ Stainless steel, notably the Uginox
and Ugitop ranges, can be used
to manufacture channels and guttering
in welded sections or in a continuous
single piece up to 20 m in length, with a
width of up to 1250 mm. In thicknesses
of 0.4 or 0.5 mm, they are easy to work.
Depending on the component length,
it can be shop-folded, or on site using
special tools. The reduced number
of solders, heels or expansion joints,
ensures easy installation and low
fabrication costs. Ideal for stormwater
collection, stainless steel is also
100% recyclable. ◗
Énergie Solaire
Énergie Solaire
Pokrycia dachowe / Roofing
Panele słoneczne
Solar panels
◗ Panele słoneczne na
dachu basenu
pływackiego w Guilamo
Sierre, Szwajcaria.
◗ Solar panels on the roof
of the swimming pool
Guillamo Sierre,
Switzerland.
◗ Panele radiacyjne na
suficie kawiarni.
◗ Radiant panels on a
cafeteria ceiling.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
◗ Stal nierdzewna może służyć jako
materiał do produkcji słonecznych paneli
termicznych (produkujących ciepło) i
fotowoltaicznych (generujących
elektryczność), jak również do produkcji
paneli radiacyjnych (odprowadzających
ciepło na zewnątrz). Jest ona używana
zarówno na ramy paneli, jak i na kolektory
ciepła, a także znajduje zastosowanie na
elastyczne łączniki i wymienniki.
Przykładowo płaski wymiennik,
dostarczany przez szwajcarską firmę
Ĕnergie solaire, składa się z dwu cienkich
arkuszy stali nierdzewnej, tłoczonych i
spawanych. Wymiennik ten charakteryzuje
się równomiernym przepływem i wysokim
współczynnikiem przenoszenia ciepła.
Technologia ta umożliwia produkcję
paneli, które są dostosowane do
wszelkiego typu dachów – nachylonych,
łukowych itp. – oraz do elewacji.
Zapewniają one komfort, a jednocześnie są
przyjazne środowisku, gdyż umożliwiają
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Stainless steel is a material of choice in
the production of thermal (heatproducing) and photovoltaic (electricitygenerating) solar panels as well as radiant
panels (to release the heat indoors). It is
employed both for the panel frames and
for the collectors, as well as the flexible
connectors and the exchanger.
The flat exchanger, for example, as
supplied by the Swiss company Énergie
solaire, comprises two thin sheets of
stainless steel, stamped and welded.
This exchanger features uniformly
distributed flow and a high thermal
transfer coefficient.
This technology enables the production
of panels that are suited to all types of
roof – sloping, arched, etc. – and to
façades. They provide comfort while
ensuring environmental responsibility and
enabling savings on operating costs. ◗
39
◗ Rurowa poręcz
zabezpieczająca ze stali
nierdzewnej na klifie
Etretat, Francja.
◗ Stainless steel tubes
guardrail on cliffs
of Étretat, France.
◗ Poręcz w basenie
pływackim.
◗ Handrail in a swimming
pool.
◗ Rysunek rury
„balustradowej”
oferowanej przez
Stainless Tubes Europe.
◗ Drawing of the
‘balustrade’ tube proposed
by Stainless Tubes Europe.
ArcelorMittal
Stainless Tubes
Europe,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
France
40
◗ Do produkcji szyn ochronnych i poręczy
firma ArcelorMittal Stainless Tubes Europe
oferuje swym odbiorcom zarówno rury
„głęboko żłobione”, jak i kształtowniki
spłaszczone. Rury „głęboko żłobione”
posiadają rowek na spodzie obwodu rury,
umożliwiający bezpośredni montaż
wybranego wypełnienia (szkła, blachy,
kratownicy …). Maksymalna długość
wynosi 6 m, a średnice dostępne są w
zakresie od 50 do 70 mm. Mogą być
dostarczane jako wyroby walcowane,
szczotkowane, polerowane na kolor
satynowy, a na zamówienie polerowane na
połysk lub na lustro.
Dotychczas produkowane w gatunkach
austenitycznych, zasadniczo w 1.4301
(304) oraz 1.4404 (316L), tego rodzaju
rozwiązania są teraz dostępne w stalach
nierdzewnych ferrytycznych: firma
ArcelorMittal Stainless Europe oferuje
swoje wyroby w gatunku K41 (1.4509)
do wnętrz i zastosowań zewnętrznych w
przeciętnie zanieczyszczonej atmosferze. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
DR
P. Engel
HSB
Wyposażenie / Fittings
Rury i poręcze
Tubes and guardrails
◗ For the production of guardrails and
handrails, ArcelorMittal Stainless Tubes
France offers its customers both “deepgroove” tubes and flatter sections.
The “deep-groove” tubes incorporate
a groove on the bottom of the tube
circumference, enabling direct mounting
of the chosen infill (glass, sheet, grille…).
The maximum length is 6 m and the
diameter range is from 50 to 70 mm.
They can be supplied as-rolled, brushed,
satin-polished, bright or mirror-polished
on request.
Hitherto produced in austenitic grades,
principally 1.4301 (304) and 1.4404
(316L), this type of application is now
available in ferritic stainless steel:
ArcelorMittal Stainless Europe offers
its K41 (1.4509) grade for interior and
exterior applications in moderately
polluted atmospheres. ◗
Tolartois
Métal Déployé
Wyposażenie / Fittings
Blachy perforowane
Perforated sheets
◗ Górna część fasady
pokryta blacha
perforowaną. Firma AOT
Noisy-le-Grand, Francja.
◗ Top of the façade
protected with
perforated sheets.
AOT Noisy-le-Grand,
France.
◗ Próbka rozciąganego
materiału
◗ Sample of expanded
metal.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
◗ Rozciągany metal i blacha perforowana
stosowane są do produkcji ogrodzeń,
poręczy, osłon przeciwsłonecznych oraz
detali architektonicznych dla elewacji i ścian.
Pierwsze z nich są produkowane bez strat
materiału przez nacinanie i rozciąganie blachy.
Rozciągnięty w ten sposób metal zachowuje
swoje własności w zakresie sztywności
i wytrzymałości na rozciąganie oraz wykazuje
pewien stopień przepuszczalności dla światła,
dźwięków i cieczy. Arkusze blachy perforowanej
są produkowa ne przez dziurkowanie na
zimno za pomocą prasy mechanicznej.
Zapewniają one także przepuszczalność i
lekkość, sztywność i wytrzymałość.
Kiedy arkusz blachy jest już rozciągnięty i
nacięty, odsłaniana jest stal nierdzewna, która
posiada najwyższą jakość i właściwości: jej
cienka warstwa zabezpieczająca odtwarza się
samoistnie w zetknięciu z powietrzem,
eliminując w ten sposób wszelkie zagrożenie
korozją. Gatunek stali nierdzewnej dobierany
jest zależnie od stopnia korozyjności
otoczenia, dla którego jest przeznaczony,
w szczególności przy zastosowaniach
zewnętrznych. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Expanded metal and perforated sheet
are employed for the production
of fencing, guardrails, sunbreakers and
façade or wall trims.
The former is produced without yield loss
by slitting and stretching the sheet. Thus
expanded, the metal retains its qualities
of rigidity and tensile strength and exhibits
a certain transparency to light, to sound
and to fluids. Perforated sheet is produced
by cold punching using a mechanical press.
It too offers transparency and lightness,
rigidity and strength.
Once the sheet is expanded and therefore
slit, stainless steel is revealed to provide
superior quality and performance: its thin
protective layer reforms of its own accord
in contact with air, eliminating all risk
of corrosion. Stainless steel grades are
selected on the basis of the degree of
corrosiveness of the environment to which
they are subjected, in particular for external
applications. ◗
41
◗ Konstrukcja elewacji ze
stali nierdzewnej i drzwi
przeciwpożarowe ze stali
nierdzewnej.
◗ Stainless steel façade
structure and stainless
steel fire door.
◗ Rama okienna ze stali
nierdzewnej.
◗ Stainless steel window
frame.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
42
◗ Trwałość stali w ogóle i stali nierdzewnej w
szczególności powoduje, iż jest to idealny
materiał do wytwarzania drzwi - litych i
szklonych, okien oraz powierzchni
zaszklonych, czasem bardzo wysokich i
szerokich. Jej doskonała wytrzymałość
mechaniczna oraz dobra odporność ogniowa
stanowią oczywistą zaletę w zastosowaniach
o szczególnych wymaganiach, takich jak
drzwi zabezpieczające, systemy
przeciwwłamaniowe oraz drzwi
przeciwpożarowe.
Poza swoimi zaletami technicznymi jest to
materiał, który jest wielce ceniony ze
względu na swoje walory wizualne: łącząc
wysmukłość z wytrzymałością, stalowe
drzwi mogą dopasowywać swą geometrię
do ograniczeń wynikających z konstrukcji
budynku, jak również do życzeń
architekta. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
DR
DR
Wyposażenie / Fittings
Drzwi i okna
Doors and windows
◗ The durability of steel in general and
of stainless steel in particular makes it
a material that is ideally suited to the
manufacture of doors – solid and glazed –,
windows and glazing units, including very
tall or wide ones. Its excellent mechanical
strength and its good fire resistance afford
it an obvious advantage in particularly
demanding applications such as security
doors, anti-intrusion systems and fire
doors.
In addition to its technical merits,
it is a material that is greatly esteemed
for its visual appeal: combining slimness
and strength, the stainless steel door
is capable of adapting its geometry
to the constraints imposed by a building
as well as accommodating the desires
of an architect. ◗
J-Y. L’Hostis
DR
Wyposażenie / Fittings
Podłogi
Floors
◗ Płyty podłogowe
wykonane jako kasetony
ze stali nierdzewnej
gatunku Ugitex. Szpital
Cite internationale sitare
w Paryżu.
◗ Flagstones made from
stainless steel cassettes
of the Ugitex range.
Hospital of the Cité
internationale
universitaire in Paris.
Adrien Fainsilber
architect.
◗ Schody, których stopnie
są pokryte ryflowaną
blachą ze stali nierdzewnej.
◗ Staircase which steps
are covered with
a stainless steel
embossed sheet.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
◗ Poza estetycznym wyglądem, ryflowana
blacha ze stali nierdzewnej jest
interesującym rozwiązaniem dla pokryć
podłogowych. Łatwo ją utrzymać
w czystości, nawet można sterylizować,
posiada właściwości przeciwbakteryjne i
przeciwzapachowe, jest odporna na
korozję, przeciwpoślizgowa i trwała.
Ryflowana blacha jest często używana na
kładkach dla pieszych i mostach, na
publicznych korytarzach i schodach,
w windach itd. Jest dostępna w gatunkach:
1.4404 (316L), 1.4307 (304L),1.4618
(17-4Mn), o grubościach (nie wliczając
wypukłości) od 3 do 8 mm dla pierwszego
gatunku oraz od 4 do 8 mm dla
pozostałych. Wypukłości na powierzchni
mają grubość od 1 do 2 mm.
Do pokryć podłogowych dostępne są
także płytki ze stali nierdzewnej, które
posiadają te same własności w zakresie
odporności, higieny oraz trwałości. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ In addition to its aesthetic side, stainless
steel embossed sheet is an interesting
solution for a floor covering. It is
easy-to-clean, even to sterilise, anti-bacterial
and anti-odour, corrosion resistant, anti-slip
and solid. Embossed sheet is frequently
used for footbridges and bridges, in public
corridors and stairs, lifts, etc. It is available
in the following grades: 1.4307 (304L),
1.4404 (316L), 1.4618 (17-4Mn),
and in thickness (tears not included)
ranging from 3 to 8 mm for the first and
the third grade, and from 4 to 8 mm for
the second. The tears are between 1 and
2 mm thick.
For floor coverings, stainless steel slabs
are also available and have the same
properties as embossed sheet in terms
of resistance, hygiene and durability. ◗
43
◗ Kominy ze stali
nierdzewnej na elewacji
budynku. Dealer
samochodowy
Mercedes’a w Rzymie,
Włochy.
◗ Stainless steel
chimneys in a façade,
Mercedes car dealer in
Rome, Italy.
Tecn-Arch architects.
◗ Elementy przewodów
kominowych.
◗ Elements of flue.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
44
◗ Stal nierdzewna używana jest do
wytwarzania nowych przewodów
kominowych i do produkcji wkładów
kominowych. Zapewnia korzyści w postaci
wyjątkowej lekkości (komin ze stali
nierdzewnej waży jedną dziesiątą wagi
tradycyjnego komina) i dużej elastyczności
w dostosowywaniu do wszelkich
konfiguracji palenisk, rodzajów paliwa oraz
budynków: prywatnych, wielorodzinnych,
przemysłowych i biurowych. Wkłady są
dostępne w wykonaniach ze ścianką
pojedynczą lub podwójną, ze zintegrowaną
izolacją. Dostępny jest także szeroki
wachlarz akcesoriów i elementów
mocowań.
Z racji swego niskiego współczynnika
rozszerzalności i dobrej przewodności
cieplnej stale nierdzewne ferrytyczne
zapewniają rozwiązania o bardzo wysokich
parametrach, ponieważ eliminują problemy
związane z kondensacją wywołującą
korozję. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
DR
DR
Wyposażenie / Fittings
Przewody kominowe
Flue pipes
◗ Stainless steel is used for the manufacture
of new flue pipes and to line existing flues.
It offers the advantage of exceptional
lightness (a stainless steel flue weighs one
tenth of a conventional flue) and great
flexibility in adapting to all hearth
configurations, fuels and types of buildings:
private houses, collective housing, industrial
buildings and offices. The flues are available
with single or double walls, with integral
insulation. Extensive ranges of accessories
and fixings are also available.
By virtue of their low expansion
coefficient and their good thermal
conductivity, ferritic stainless steels provide
a high-performance solution because
they eliminate the problems associated
with corrosive condensation. ◗
Sertinox
Sertinox
Wyposażenie / Fittings
Domowe instalacje wodociągowe
Domestic water pipes
◗ Rury okrągłe ze stali
nierdzewnej.
◗ Round stainless steel
tubes.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
Europe,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
France
◗ Wydziały ArcelorMittal zajmujące się
produkcją rur, wytwarzają i sprzedają szeroką
gamę okrągłych rur ze stali nierdzewnej dla
wewnętrznych instalacji grzewczych i
domowych rozdzielczych instalacji
wodociągowych. Wyroby te są dostępne w
wykonaniach ze stali austenitycznej oraz
ferrytycznej, zasadniczo w gatunkach 1.4404
(316L), 1.4301 (304) oraz K44 (444) z
typoszeregu ArcelorMittal Stainless Europe.
Jako, że stal nierdzewna jest odporna na
udary i korozję, zapewnia długotrwałą
niezawodność tych instalacji. Materiał ten,
całkowicie obojętny chemicznie i już
używany w zastosowaniach do kontaktu z
żywnością, materiał ten jest odpowiedni do
rozprowadzania wody ciepłej, zimnej oraz
pitnej.
Instalacja rozdzielcza jest zwykle
montowana za pomocą zaciskania. Operacja
ta jest wykonywana bez używania ciepła, bez
żadnego sprzętu do spawania lub lutowania
twardego. Rodzina rur, dostępna dla średnic
od 15 do 108 mm, uzupełniony jest
szerokim wyborem armatury, rozgałęźników,
przeciwkolanek, kolanek 45° lub 90°. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ ArcelorMittal tubes divisions produce and
market a vast range of round stainless steel
tubes for heating or domestic water
distribution systems. These products
are available in austenitic and ferritic
stainless steel, principally in grades 1.4404
(316L), 1.4301 (304) and K44 (444)
from ArcelorMittal Stainless Europe range.
Impact- and corrosion-resistant, stainless
steel guarantees the long-term reliability
of these systems. Totally inert and already
used in food contact applications,
this material is suitable for the distribution
of hot and cold drinking water.
The distribution network is usually
assembled by compression. This operation
is performed without application of heat,
with no welding or brazing equipment.
The range of tubes, available in diameters
from 15 to 108 mm, is complemented
by a wide selection of fittings, tees,
swan necks, 45° or 90° elbows. ◗
45
◗ Winda z okładziną ze
stali nierdzewnej.
◗ Lift cladded with
stainless steel.
◗ Schody ruchome ze
stali nierdzewnej.
◗ Stainless steel
escalators.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
46
◗ Windy i schody ruchome z natury
podlegają naprężeniom mechanicznym i
czynnikom zewnętrznym. Zainstalowane w
miejscach o dużym natężeniu ruchu są one
ciągle narażone na zamierzone i
niezamierzone uszkodzenia ze strony
użytkowników. Tutaj także trwałość stali
nierdzewnej stanowi gwarancję
długowieczności tych instalacji, a łatwość
ich czyszczenia upraszcza czynności
związane z konserwacją.
Stal nierdzewna używana na okładziny
kabin w windach nadaje się do wszelkich
rozwiązań projektowych, dzięki licznym
rodzajom wykończenia powierzchni, jakie
mogą być zastosowane. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
DR
DR
Wyposażenie / Fittings
Schody ruchome i windy
Escalators and lifts
◗ By their nature, lifts and escalators
are subjected to mechanical stresses
and to constant tribulations. Installed
in high-traffic areas, they are constantly
exposed to intentional or unintentional
damage by those using them. Here too,
the durability of stainless steel is
a guarantee of longevity for these
installations and its ease of cleaning
simplifies maintenance operations.
Used as a cladding for lift cabins,
stainless steel readily complements
every type of design due to the numerous
finishes that can be applied. ◗
J-Y. L’Hostis
P. Stockenberg/SBI
Mosty / Bridges and footbridges
Konstrukcje ze stali nierdzewnej
dupleksowej
Duplex stainless steel in structure
◗ Osłona kładki dla pieszych
Pedro Arrupe w Bilbao,
Hiszpania, wykonana jest z
dupleksowej blachy stali
nierdzewnej.
◗ The apron of the footbridge
Pedro Arrupe in Bilbao,
Spain, is made of duplex
stainless steel sheet. Lorenzo
Fernández Ordoñez architect.
◗ Kładka dla pieszych z
dupleksowej stali
nierdzewnej 1.4462 (2205)
o wysokiej wytrzymałości.
Sztokholm, Szwecja.
◗ Footbridge in 1.4462
(2205) high-strength
duplex stainless steel.
Stockholm, Sweden.
M. Stal, E. Anderson,
J. Mijanovic architects.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Industeel
◗ W konstrukcjach z tego rodzaju stali
nierdzewnych łączy się własności
konstrukcyjne stali nierdzewnych
ferrytycznych oraz austenitycznych. Ich
granica plastyczności jest wysoka dzięki
zawartemu w nich ferrytowi, a
utwardzenie następuje szybko poprzez
proces utwardzania zgniotowego fazy
austenitycznej. Będąc dwukrotnie
wytrzymalszą od „tradycyjnej”,
dupleksowa stal nierdzewna jest używana
w mniejszych ilościach dla uzyskania tego
samego efektu. Może być ona używana w
projektowaniu lżejszych konstrukcji,
minimalizujących koszty transportu i
instalacji. Chociaż formowana i spawana
jest w inny sposób, jej stosowanie nie jest
trudniejsze niż austenitycznej stali
nierdzewnej.
Niezawodna i odporna na korozję stal
dupleksowa wymaga mniej czynności
konserwacyjnych. Jest konkurencyjna pod
względem ekonomicznym dzięki niskiej
zawartości niklu. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ The structure of this family of stainless
steel combines the structures of ferritic and
austenitic stainless steels. Its yield stress
is high thanks to the ferrite, its hardening
is rapid by strain hardening the austenitic
phase. Two times stronger than “traditional”
steel, duplex stainless steel is used in lesser
quantities for the same result. It can be
used to design lighter structures that
minimises transport and site installation
costs. Although formed and welded
differently, it is no more difficult
to use than austenitic stainless steel.
Reliable and corrosion resistant,
duplex requires little maintenance. It is
economically competitive thanks to its low
nickel content. ◗
47
D. Timm
É. Avenel
Mosty / Bridges and footbridges
Akcesoria mostowe i armatura
Bridge accessories and fittings
◗ Poręcze ze stali
nierdzewnej na kładce dla
pieszych.
◗ Stainless steel guardrails
on a footbridge.
◗ Balustrada na moście
Zuccharelli, Francja.
◗ Guardrail of the
Zucharelli bridge, France.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
Europe,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
France
48
◗ Systemy bezpieczeństwa są dla mostów i
kładek dla pieszych rozwiązaniami
obowiązkowymi, więc przy ich instalowaniu
muszą być spełnione precyzyjne normy
wymiarowe i jakościowe. Przy tego rodzaju
zastosowaniach stal nierdzewna ujawnia
swoje zalety w postaci wspaniałej
wytrzymałości mechanicznej, jak również
odporności na korozję, nie tracąc niczego ze
swej elegancji. Może być z łatwością
dostosowana do innowacyjnych rozwiązań
bez osłabiania swej jakości technicznej.
Ponadto komponuje się ona z innymi
materiałami, takimi jak drewno, szkło,
czy beton. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Safety systems are compulsory on bridges
and footbridges and their installation
complies with precise dimensional
and quality standards. For this type
application, stainless steel offers the
advantage of excellent mechanical strength
as well as corrosion resistance, without
losing any of its elegance. It adapts readily
to innovative designs without impairment
of its technical qualities. Furthermore,
it combines with other materials, such as
wood, glass or concrete. ◗
Produlic
Urządzenia miejskie / Urban facilities
Wyposażenie placów zabaw
Children’s play facilities
◗ Stal nierdzewna jako
poręcze, konstrukcje i
urządzenia do zabawy.
◗ Stainless steel as
guardrails, structure
and play facility.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
Europe,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
France
◗ Projektowanie i budowa na otwartym
powietrzu wyposażenia placów zabaw dla
dzieci muszą obejmować szereg
parametrów dla zapewnienia
bezpieczeństwa i wygody. Stosowana w
konstrukcjach bądź w charakterze
elementów zabezpieczeń (np. balustrad)
stal nierdzewna jest materiałem idealnie
spełniającym te kryteria; jest ona zwykle
stosowana w połączeniu z innymi
materiałami takimi, jak drewno i tworzywa
sztuczne. Stal nierdzewna jest gładka w
dotyku, mocna, i może wytrzymać
powtarzające się uderzenia bez utraty
swych walorów. Łatwa w formowaniu,
nadaje się do wszelkiego typu konstrukcji. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ The design and construction of children’s
open-air play facilities must include
a range of parameters to ensure safety
and comfort. Used in the structure
and/or for safety parts (e.g. guardrails),
stainless steel is the ideal material to fulfil
these criteria; it is usually employed
in conjunction with other materials such
as wood or plastic. Stainless steel is smooth
to the touch, robust, and can withstand
repeated assault without deterioration.
Easily formable, it lends itself to all types
of design. ◗
49
DR
Urządzenia miejskie / Urban facilities
Meble miejskie
Urban furniture
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
Europe,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
France
◗ Uliczne meble są narażone na szeroki
zakres oddziaływań: pogodowych
(temperatura, opady, promieniowanie
ultrafioletowe, środowisko nadmorskie …),
czynniki agresywne (zanieczyszczenia,
środki czyszczące) oraz narażenia fizyczne
(zużycie, przypadkowe uderzenia lub
wandalizm, ogień). Używane materiały
muszą nie tylko być w stanie spełniać
określone wymagania (odporność na
korozję, wytrzymałość mechaniczna,
trwałość i łatwość utrzymania), lecz muszą
także posiadać wszelkie właściwości
wymagane przy wytwarzaniu (łatwość
formowania, tłoczenia, odlewania,
spawania, łatwość dokonywania napraw …).
Stal nierdzewna spełnia wszystkie te
wymagania.
Otaczające środowisko najbardziej rzutuje
na dobór używanego gatunku materiału.
W warunkach wiejskich lub w normalnych
warunkach miejskich można stosować stal
nierdzewną austenityczna w gatunkach
1.4307 (304L) lub 1.4618 (17-4Mn).
W warunkach przemysłowych,
nadmorskich lub trudnych warunkach
50
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Ławka sprzedawana
przez firmę Sarragala,
o podstawie wykonanej
ze stali nierdzewnej.
◗ Bench sold by the
Sarragala company which
base is of stainless steel.
◗ Street furniture is subject to a wide range
of stress: weather (temperature, elements,
ultraviolet rays, marine environment...),
aggressive atmospheres (pollution, cleaning
products), and physical stress (wear,
accidental impact or vandalism, fire).
The materials used must not only be able
to meet requirements (corrosion resistance,
mechanical strength, durability and easy
maintenance), but must also have all the
properties required for fabrication
(easy to form, stamping, moulding, welding,
easy to repair...). Stainless steel meets
all these requirements.
The ambient environment largely
determines the grade to be used. In a rural
or normal urban setting, austenitics
stainless steel of the grades 1.4307 (304L)
or 1.4618 (17-4Mn) can be used.
In an industrial, maritime or severe urban
setting, austenitic chromium nickel
molybdenum stainless steel of the grade
1.4404 (316L) or a duplex of the grade
1.4462 (2205) should be used.The choice
of stainless steel also depends on the
desired surface finish. ◗
◗ Ubikacja męska na
placu postojowym
autostrady A16, Francja
◗ Urinal in a rest area on
the A16 motorway, France.
M. Gautrand, architect.
◗ Przystanek autobusowy.
◗ A bus stop.
miejskich należy stosować stal nierdzewną
austenityczną, chromowo-niklowomolibdenową, w gatunku 1.4404 (316L)
lub stal dupleksową w gatunku 1.4462
(2205). Dobór stali nierdzewnej zależy
także od pożądanego wykończenia
powierzchni.
◗
DR
Acesita
DR
É. Avenel
DR
Urządzenia miejskie / Urban facilities
Meble miejskie
Urban furniture
◗ Wykonane ze stali
nierdzewnej lampa uliczna i
kosze na śmieci produkcji
firmy Sarragala.
◗ Stainless steel luminary
and dustbins made by
the Sarragala company.
Stal nierdzewna / Stainless steel
51
◗ Basen pływacki w
Wolowe-Saint-Pierre,
Belgia, którego zbiornik
jest ze stali nierdzewnej
1.4404 (316L).
◗ Swimming pool in
Woluwe-Saint-Pierre,
Belgium, which tank is of
1.4404 (316L) stainless
steel.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
Europe,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
France
52
◗ Idąc za przykładem Niemiec i Austrii
buduje się coraz więcej basenów
pływackich się z zastosowaniem stali
nierdzewnej. Stal nierdzewna z gatunku
1.4404 (316L) jest doskonale
dostosowana do tego stosunkowo
agresywnego środowiska bogatego w
chlor. Produkowane fabrycznie elementy
mogą być ze sobą spawane na placu
budowy. Trwałość basenów pływackich
wykonywanych za pomocą tej metody
oceniana jest na 75 do 100 lat.
Dla wszystkich akcesoriów zewnętrznych
– ruszty, balustrady – gatunek 1.4404
(316L) jest także używany najczęściej.
Można także zastosować stal nierdzewną
dupleksową 1.4462 (2205). ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
P. Rahier
P. Rahier
Higiena / Hygiene
Baseny pływackie
Swimming pools
◗ Following Germany and Austria’s lead,
an increasing number of swimming pools
are being made in stainless steel.
The stainless steel grade 1.4404 (316L)
is perfectly suited to this relatively
aggressive chlorine-rich environment.
The shop-fabricated elements can be
welded together on site. The durability
of swimming pools made using
this method is estimated between
75 and 100 years.
For all the external accessories – gratings,
railings – 1.4404 (316L) is also the most
widely used grade. However, other grades
such as 1.4462 (F51) duplex stainless steel
can also be employed. ◗
DR
Higiena / Hygiene
Panele chłodnicze
Cold panels
◗ Komora chłodnicza.
◗ Cold room.
◗ Rysunki dwu wersji
paneli Arial; pomiędzy
dwoma arkuszami blachy
ze stali nierdzewnej jest
umieszczona metodą
wtrysku pianka
poliuretanowa.
◗ Drawings of two types
of Arval panels’ fitment;
between two stainless
steel sheets is injected
polyurethane foam.
ArcelorMittal
Construction
Arval
◗ Panele używane są do ścian, sufitów i
ścian działowych w schładzanych
magazynach rolno-spożywczych i
magazynach z kontrolowaną atmosferą.
Ich grubość, obejmująca także piankę
poliuretanową wtryskiwaną pod wysokim
ciśnieniem, wynosi od 40 do 200 mm.
Fronty z gołej stali nierdzewnej lub
pomalowanej na biało są szczególnie
zalecane dla środowisk agresywnych.
Dla konkretnych środowisk zalecane jest
skorzystanie z porad ekspertów.
Panele muszą być przymocowywane do
konstrukcji nośnych, które muszą się
znajdować w całości na zewnątrz lub
całkowicie wewnątrz lokalu. Połączenia
pomiędzy panelami uzyskuje się za pomocą
rowków połączeniowych na podłużnych
krawędziach lub uszczelnień,
wykonywanych metodą wtryskową oraz
pokryć uszczelniających, wykonywanych na
placu budowy. Są to jedyne dwie
technologie, które spełniają wymagania w
zakresie bezpieczeństwa żywności,
czystości ścian oraz zapewnienia
szczelności dla powietrza, par i wody. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Panels are used for the walls, ceilings and
partitions in agri-food stores, refrigerated
and controlled-atmosphere stores.
Their thickness, which includes the
highpressure injected polyurethane foam,
varies between 40 and 200 mm.
Bare or white coated stainless steel
facings are particularly recommended
for aggressive environments. An expert
advice is recommanded for these specifics
environments.
They have to be fixed to a bearing
structure which must be entirely outside
or entirely inside the premises. The junction
between the panels is obtained by socket
jointing the longitudinal edges, or by an
injected seal and seal cover on site.
These are the only two techniques
that meet the requirements for food safety,
for cleaning the walls and ensuring air,
vapour and water tightness. ◗
53
DR
Acesita
Higiena / Hygiene
Kuchnie
Kitchens
◗ Kuchnia zbiorcza z
wykonanymi ze stali
nierdzewnej sufitem
podwieszanym i meblami.
◗ Collective kitchen with
stainless steel suspended
ceiling and furniture.
Ch. Rousselot
et A. Jouannais architects.
◗ Przykład prywatnej kuchni
z wykonanymi ze stali
nierdzewnej wyciągiem i
płytkami zabezpieczającymi
na ścianie.
◗ Kitchen with stainless
steel extractor and tiles.
◗ Stal nierdzewna jest idealnym
materiałem dla profesjonalnych i
domowych kuchni, lodówek, pieców,
zmywarek, wyciągów i drobnych
przyrządów kuchennych. Jest ona także
stosowana do blatów roboczych,
płyt kuchennych, wózków, narzędzi
kuchennych i okładzin meblowych. Spełnia
normy zdrowotne i bezpieczeństwa
żywności oraz jest łatwa do czyszczenia;
ponadto daje ona znaczną swobodę
projektową w połączeniu z szerokim
zakresem estetyki wykończenia. ◗
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
Europe,
ArcelorMittal
Stainless Tubes
France
54
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Stainless steel is ideal for professional
and domestic kitchens for refrigerators,
ovens, dishwashers, extractors and small
kitchen appliances. It is also used
for bench tops, cook tops, trolleys, kitchen
utensils and furniture facings. It complies
with health and food standards and is easy
to clean; furthermore it affords
considerable design freedom combined
with a broad range of aesthetic finishes. ◗
Acesita
Kręgi / Coils
Płaskie wyroby ze stali nierdzewnej
Flat stainless steel products
◗ Zwoje polerowanej stali
nierdzewnej.
◗ Polished stainless
steel coil.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
◗ Płaskie wyroby ze stali nierdzewnej wytwarzane
są z kręgów walcowanej blachy, produkowanych
w walcowniach. ArcelorMittal Stainless Europe
posiada specjalną ofertę dla branży budowlanej
i dostarcza metalowcom i zakładom
przetwórstwa podstawowy asortyment zgodny
z życzeniami indywidualnego odbiorcy.
Oferta ArcelorMittal Stainless Europe w
zakresie „kręgów” jest najbardziej wszechstronna
na rynku. Obejmuje ona szeroki zakres gatunków
walcowanej na gorąco i na zimno stali nierdzewnej,
grubości arkusza i jego szerokości, formy dostawy
(kręgi, blacha w arkuszach, odkuwki itp.) oraz
sposobu wykończenia powierzchni (od wyżarzonej
z połyskiem po matową). Zakres grubości
wynosi od 0,4 do 8 mm, a szerokość taśmy dla
walcowanych na zimno arkuszy jest pomiędzy
1000 a 2000 mm. Wszystkie te wyroby mogą
być przed użyciem poddawane kolejnej obróbce
w zakresie wykończenia i koloru powierzchni.
Oferta obejmuje także szereg związanych z
tym usług w zakresie: od wykańczania
powierzchni zwojów w systemie „dostaw na
czas”, jak również pomoc techniczną od
wstępnej koncepcji projektu klienta aż po jego
wdrożenie do produkcji. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Flat stainless steel products are
manufactured from coils of rolled sheet
produced in steel mills. ArcelorMittal
Stainless Europe has a specific offering
for the building sector and provides
metalworkers and transformation
companies with the basic material from
which they develop their own applications.
ArcelorMittal Stainless Europe “coil”
offering is the most comprehensive on the
market. It includes a broad range of grades
of hot and cold rolled stainless steel, sheet
thicknesses and widths, presentations (coils,
sheets, blanks, etc.), and surface finishes
(from gloss annealed to matt). Thicknesses
range between 0.4 and 8 mm, and band
widths between 1000 and 2000 mm
for cold rolled sheet. All these products
can undergo subsequent surface and colour
treatment before use.
The offering also includes a series
of associated services that range from
finishing coils to just-in-time delivery,
as well as technical assistance from the
initial conception of the customer’s project
through to its implementation. ◗
55
DR
DR
Kolory / Colours
Koloryzowanie plazmowe
Plasma colouring
ArcelorMittal
Stainless Service
◗ Poza konwencjonalnymi sposobami
nakładania farb, istnieją dwie podstawowe
techniki nakładania koloru na stal nierdzewną.
ArcelorMittal wprowadził nową przemysłową
technikę obróbki swoich stali. Jest ona oparta na
procesie plazmowego osadzania w próżni.
Kolory uzyskiwane są przez osadzanie azotku
tytanu: pokrycia, które łączy w sobie trwałość z
odpornością na zarysowania i niezmiennością
koloru nawet przy działaniu ultrafioletu. Kolory
Ti-gold oraz Ti-light z linii kolorystycznej
Ambient® Stainless zostały opracowane przez
ArcelorMittal Stainless Service. Dostępny w
kręgach w zakresie szerokości do 1500 mm
i o grubościach od 0,2 do 1mm dany szereg
wyrobów jest dostosowany do danych
rodzajów wykończenia z zakresu ArcelorMittal
Stainless Europe, a także do wszelkich operacji
formowania metodą gięcia lub profilowania,
wielu rodzajów cięcia i montażu. Uzupełniająca
się wzajemnie rodzina wyrobów jest dostepna
w arkuszach (1220 x 2440 mm) o grubościach
od 0,8 do 1,5 mm w gatunku stali nierdzewnej
1.4301 (304) z wykończeniem Meca 8ND
(szkliwiony na lustro) oraz Meca HL. Kolory dla
tej rodziny to Ti-gold, Ti-black oraz Ti-bronze. ◗
56
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Kolor Ti-gold z rodziny
Ambient® Stainless na
wyrobie Ugitop.
◗ Kolory z rodziny
Ambient® Stainless.
◗ Barvy výrobkové řady
Ambient® Stainless.
◗ Colours of the
Ambient® Stainless
range.
◗ There are two main techniques for
colouring stainless steel, in addition to
conventional paint ranges.
ArcelorMittal has introduced a new industrial
technique for the treatment of its steels. It is
based on plasma vacuum deposit processes.
The colours are obtained by depositing
titanium nitride: a coating that combines
UV rays and scratch-resistant colour with
durability. Ti-gold and Ti-light from the
Ambient® Stainless range as a colour line are
developped by ArcelorMittal Stainless Service
France. Available in coils in widths ranging up
to 1500 mm and in thicknesses from 0.2 to
1 mm, this range is suitable for some finishes
from the ArcelorMittal Stainless Europe
range, for all forming operations by folding
or profiling, all types of cutting and assembly
methods. A complementary range of sheets
(1220 x 2440 mm) is available in
thicknesses from 0.8 to 1.5 mm and in
stainless steel grade 1.4301 (304) with
Meca 8ND (glazed mirror) and Meca HL
finishes. The colours for this range are
Ti-gold, Ti-black and Ti-bronze. ◗
DR
Kolory / Colours
Koloryzowanie metodą „inox-spectral”
Inox-spectral colouring process
◗ Zróżnicowane
wykończenie elewacji
za pomocą zabarwionych
na złoto płytek ze stali
nierdzewnej.
College Albert-Debeyre
w Beuvry, Francja.
◗ Façade differentiated
by means of gold-tinted
stainless steel shingles.
Collège Albert-Debeyre
in Beuvry, France.
Parallèle 3, architects.
ArcelorMittal
Stainless Service
◗ Ten proces nakładania koloru obejmuje
kilka etapów obróbki chemicznej i
elektrochemicznej, podczas których
nadzwyczaj cienka warstwa przezroczystego
tlenku chromu jest osadzana na powierzchni
austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307
(304L) i 1.4404 (316L). Kolor nie powoduje
zmiany pierwotnego wykończenia,
niezależnie czy jest ono szczotkowane,
lustrzane, ziarniste, czy grawerowane.
Własności pozostają takie same, jak dla nie
kolorowanej stali nierdzewnej, co oznacza,
iż można ją nadal giąć lub nawet lekko
tłoczyć bez żadnych uszkodzeń. Kolor
zapewnia wspaniałą odporność na starzenie,
a chrom ochrania przed promieniowaniem
ultrafioletowym.
Maksymalne wymiary arkuszy wynoszą
2000 x 6000 mm przy minimalnej grubości
0,5 mm. Zalecane są takie techniki montażu
mechanicznego, jak na śruby, nity lub przez
zaginanie obrzeża. Dostępnych jest osiem
kolorów: złoty, błękit kobaltowy, błękit
stalowy, brązowy, zielony, czarny, szampański
i szary antracytowy (tylko dla stali
nierdzewnej 180 polerowanej na ziarno). ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ This colouring process involves several
chemical and electrochemical phases during
which an extremely fine layer of
transparent chromium oxide is deposited
on the surface of austenitic stainless steel
1.4307 (304L) and 1.4404 (316L).
The colour does not alter the original finish,
whether brushed, mirror, grained or
engraved. The properties are the same as
the non-coloured stainless steel, which
means it can still be curved or even lightly
stamped without any damage. The colour
provides excellent resistance to ageing and
the chromium protects it from UV rays.
The maximum dimensions of the sheets
are 2000 x 6000 mm for a minimum
thickness of 0.5 mm. Mechanical assembly
techniques, such as screws, rivets or
flanging are recommended. Eight colours
are available: gold, cobalt blue, steel blue,
bronze, green, black, champagne and
anthracite grey (only on polished grain 180
stainless steel). ◗
57
Acesita
Wykończenia powierzchni / Finishes
Obróbka fabryczna
Mill treatments
◗ Dwadzieścia cztery
tony stali nierdzewnej
1.4301 (304) do
budowy elewacji
CentreoEmpresarial
Bansicredi w Porto
Allegre, Brazylia
◗ Twenty-four tons of
1.4301 (304) stainless
steel to build the façades
of the Centre Empresarial
Bansicredi of PortoAlegre in Brazil.
Campos & Morganti
architects.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
58
◗ Poza kolorowaniem istnieją różne rodzaje
obróbki powierzchni, które mają
zastosowanie dla stali nierdzewnej.
Dla blachy w arkuszach są one
wykonywane po walcowaniu na gorąco,
bądź po walcowaniu na zimno. Są one
znormalizowane:
1D: Blacha walcowana na gorąco
trawiona. Wykończenie matowe;
2D: Blacha walcowana na zimno
wyżarzana i trawiona. Wykończenie
matowe miękkie;
2B: Blacha walcowana na zimno
trawiona, poddana walcowaniu
wygładzającemu. Wykończenie gładsze
niż 2D;
2R: Wyżarzona z połyskiem.
Gładsza niż 2B. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ There are different families of surface
treatment applicable to stainless steel in
addition to colouring.
On the sheets, they are done either after
hot rolling, or after cold rolling. They are
standardised:
1D : hot rolled, heat treated, pickled
sheet. Matt finish;
2D : cold rolled, heat treated, pickled
sheet. Soft matt finish;
2B : cold rolled, heat treated, pickled
sheet, skinpassed. Smoother finish
than 2D;
2R : cold rolled bright annealed, may be
skinpassed. Smoother than 2B. ◗
DR
Acesita
Wykończenia powierzchni / Finishes
Wykończenia polerowane i szczotkowane
Polished and brushed finishes
◗ Elewacja główna merostwa
we Franqueville, Francja;
okładzina z antracytowo
szarych szczotkowanych
paneli ze stali nierdzewnej.
◗ Façade of the town hall
in Franqueville, France, clad
with anthracite grey brushed
stainless steel panels.
Richard & Schoeller
architects.
◗ Elewacja budynku KMR w
Düsseldorfie w Niemczech
ozdobiona błyszczącą
wyżarzaną stalą nierdzewną
◗ Façades of the KMR
building in Düsseldorf,
Germany, adorned with
shining annealed stainless
steel.
Frank O. Gehry
& Associates architects.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
◗ Obróbka mechaniczna przez walcowanie,
szczotkowanie, szlifowanie lub polerowanie
zapewnia szeroki zakres rodzajów wykończenia
(typu 2G walcowany, 2J polerowany na mat,
2K polerowany na połysk, 2P lustrzany itd.).
Obróbka taka eliminuje także niewielkie wady
powierzchni i daje w rezultacie gładkie
wykończenie na wysoki połysk o niskiej
chropowatości. Za pomocą polerowania
ściernego można także uzyskać kilka stopni
chropowatości: polerowanie z połyskiem o
wyglądzie odblaskowym, w którym jednak
nadal są widoczne linie polerowania;
polerowanie lustrzane silnie odblaskowe,
w którym wciąż jest widoczny kierunek
polerowania; nie ukierunkowane polerowanie
lustrzane typu Meca 8ND z poziomem
jasności odpowiadającym szkliwionej
powierzchni lustrzanej. Blacha Meca 8ND
dostępna jest w wymiarach maksymalnie
1500 x 4000 mm oraz o grubości od 0,8 mm
do 8 mm.
Polerowane powierzchnie, oprócz
korzystnego wyglądu, są łatwiejsze w
konserwacji oraz odpowiednie do zastosowań
związanych z żywnością. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ Mechanical treatment by rolling,
brushing, abrasion or polishing provides a
wide variety of finishes (type 2G: ground,
2J: dull polished, 2K: satin polished,
2P: bright polished, etc.). This treatment
also eliminates any minor surface defect
and results in a high gloss satin finish with
low roughness. Abrasive polishing can also
define several degrees of roughness: gloss
polish with a reflective appearance but in
which the polish lines are still visible;
polished-mirror, highly reflective but in
which the direction of polishing is still
visible; non-directional polished-mirror
type Meca 8ND, with a level of brilliance
equivalent to that of glazed mirror. Meca
8ND sheets are available with maximum
dimensions of 1500 x 4000 mm and
thicknesses of between 0.8 mm and 8 mm.
In addition to their flattering appearance,
polished surfaces are easier to maintain and
are suitable for food-quality applications. ◗
59
◗ Grawerowane,
polerowane na lustro
drzwi windy ze stali
nierdzewnej.
◗ Engraved polishedmirror stainless steel lift
doors.
◗ Próbka wykończenia
Mecatex.
◗ Mecatex sample.
◗ Vzorek kartáčovaného
povrchu korozivzdorné
oceli v úpravě
Mecavague.
◗ Próbka stali nierdzewnej
szczotkowanej
Mecavague.
◗ Wykończenia te uzyskiwane są przez
odciskanie motywu dekoracyjnego za
pomocą walcowania (wykończenia typu 2F
lub 2M) lub przez grawerowanie
elektrochemiczne. Można także
grawerować obydwie powierzchnie tej
samej blachy (wykończenie 2W).
Powierzchnie te są w wysokim stopniu
odporne na zadrapania i udary.
Przykładowo istnieje około tuzina
standardowych wykończeń typoszeregu
Mecatex.
Grawerowanie chemiczne pozwala także
reprodukować oryginalne i różnorodne
wzory wykończenia powierzchni.. W
rodzinach Meca 8ND oraz Meca HL
dostępnych jest prawie sto modeli
wykończeń. ◗
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
60
Stal nierdzewna / Stainless steel
DR
DR
DR
Wykończenia powierzchni / Finishes
Wykończenia grawerowane,
szczotkowane
Textured, etched and circle finishes
◗ These finishes are achieved by printing
a relief motif using rolling operation (type
finish 2F or 2M) or by electrochemical
engraving. Both surfaces of the same
sheet can also be engraved (finish 2W).
These surfaces are highly scratch and
impact resistant. For example, there are
a dozen standard finishes in the Mecatex
range.
Chemical engraving can also reproduce
original and varied designs. Almost one
hundred models can be provided on
Meca 8ND or Meca HL. ◗
DR
DR
Wykończenia powierzchni / Finishes
Śrutowanie, obróbka mikro-granulkami,
piaskowanie
Shot, micropeened, sandblasted
◗ Próbki stali nierdzewnej
piaskowanej i obrabianej
metodą Mecaflash.
◗ Sandblasted and
Mecaflash stainless steel
samples.
ArcelorMittal
Stainless Europe,
ArcelorMittal
Stainless Service
France
◗ Ten rodzaj wykończenia daje
powierzchniom matowy efekt. Jest on
bardzo przydatny dla wielkich powierzchni,
na których należy unikać niepożądanych
efektów optycznych. Mecaflash jest
wykończeniem powierzchni uzyskiwanym
w kilku etapach dla uzyskania odporności na
najbardziej powszechne narażenia
(zabrudzenia, odciski palców, graffiti itp.).
Chociaż nie jest odblaskowe, a jego ziarna
pochłaniają światło, to zachowywany jest
metaliczny charakter stali nierdzewnej. ◗
Stal nierdzewna / Stainless steel
◗ This type of treatment results in matt
non-reflective surfaces. It is very suited
to large surfaces where undesirable optical
effects are to be avoided. Mecaflash
is a surface treatment achieved in several
phases to withstand the most exposed
situations (fouling, finger marks,
graffiti, etc.). Although non-reflective,
its grain catches the light while retaining
the metallic aspect of stainless steel. ◗
61
Grupa ArcelorMittal
◗ W ramach grupy ArcelorMittal działa pod
wspólną marką szereg jednostek produkujących,
sprzedających i rozprowadzających wyroby
ze stali nierdzewnej.
◗ Several entities prescribe, produce,
market and distribute stainless steel
products and solutions within the
ArcelorMittal Group.
ArcelorMittal Stainless Europe
Automotive & Industry Division
Blachy, wyroby płaskie /
Sheets, flat products
Tel: +32 89 30 19 59
Email: [email protected]
www.arcelormittal.com/stainlesseurope
ArcelorMittal Stainless Europe
Specialities Division
Blachy, wyroby płaskie /
Sheets, flat products
Tel: +33 (0)3 85 85 75 39
Fax: +33 (0)3 85 85 79 55
Email: [email protected]
www.arcelormittal.com/stainlesseurope
ArcelorMittal Stainless Service
Poland
Tel: +48 32 355 90 50
Fax: +48 32 355 90 67
Email: [email protected]
www.arcelormittal.com/stainlesseurope
ArcelorMittal Ancerville
Stainless Tubes Europe
Rury / Tubes
Tel: +33 (0)3 29 79 90 25
Fax: +33 (0)3 29 79 90 40
Email: [email protected]
www.meusienne.com
ArcelorMittal Industeel
Deutschland
Grube blachy / Thick sheet
Tel: +49 21 81 23 28 12
Fax: +49 21 81 23 11 63
Email: [email protected]
www.industeel.info
62
Stal nierdzewna / Stainless steel
Arval ArcelorMittal Construction
Polska Sp. Z. o.
Tel: +48 46 813 28 00
Fax: +48 46 813 28 49
Email: [email protected]
www.arval-construction.pl
Grupa ArcelorMittal
ArcelorMittal Distribution (AMD)
www.arcelormittal.com/distribution
◗ Dystrybucja całego asortymentu
wyrobów dla budownictwa jest
realizowana także przez ArcelorMittal
Distribution.
Każda placówka oferuje szeroki zakres
wyrobów i rozwiązań, w tym w niewielkich
ilościach.
Wyroby ze stali nierdzewnej obejmują:
• blacha walcowana na zimno i na gorąco;
blacha surowa, zabezpieczona lub
polerowana; blacha gofrowana; kręgi cięte
wzdłużnie, blacha rozwinięta na długość;
• cięte i laminowane płaskie pręty,
kątowniki, ceowniki, teowniki, przekroje
okrągłe i kwadratowe;
• rury okrągłe, kwadratowe i o przekroju
prostokątnym, surowe, szczotkowane
fabrycznie, polerowane na ziarno,
polerowane na lustro.
Inne wyroby nie posiadane na składzie są
dostępne na zamówienie (stopnie,
podstopnice itp.).
Ponadto placówki naszej firmy mogą
wykonać uslugi polerowania, szczotkowania
i wykonywania pokryć ochronnych, cięcia
i cięcia kształtowego (laser, plazma). ◗
◗ The distribution of the whole of the lines
of goods for building is also ensured by
ArcelorMittal Distribution.
Each unit offers broad lines of products
and solutions, including in small quantities.
The stainless steel products include:
• cold and hot rolled sheets; rough,
protected or polished sheets; embossed
sheets; split reels; sheets unrolled at the
length;
• cut and laminated flat bars; angles;
Us and Ts; rounds or squares;
• round, square and rectangular tubes;
mill finished, brushed grain polished and
mirror polished.
Other products not in stock are available
on request (duckboards, steps, etc).
Lastly, the units can carry out operations
of polishing, brushing and protection,
cutting and cutting to shape (laser,
plasma). ◗
A ponadto
ArcelorMittal
Building & Construction Support
Polska & CEE
Tel: +48 22 540 7190
Fax: +48 22 540 7191
www.arcelormittal.com
Constructalia Polska
Email: [email protected]
www.constructalia.com
Stal nierdzewna / Stainless steel
63
Grupa ArcelorMittal
Strony internetowe
www.idinox.com
www.cedinox.es
www.centroinox.com
www.bssa.org.uk
www.edelstahl-rostfrei.de
www.euro-inox.org
www.worldstainless.org
www.eurofer.org
www.worldsteel.org
www.nickelinstitute.org
64
Stal nierdzewna / Stainless steel
Wydane przez / Produced by
ArcelorMittal
Building & Construction Support (BCS)
Publikacja / Publishing
Wydanie pierwsze: Cedam, Paryż
Wydanie drugie: Eve Jouannais
Projekt graficzny / Graphic design
Hans Reychman, Paryż
Drukarnia / Printing
Qatena
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy
wspomogli nas w tworzeniu niniejszej
publikacji / We wish to thank all those
who assisted us in producing this publication.
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom
informacyjnym. Nie stanowi on
zobowiązania umownego (oferty w
rozumieniu prawa handlowego) / This document is intended solely for
information purposes. It does not
constitute a contractual commitment.
Okładka / Front cover
Aula Uniwersytetu Essex w Colchester,
Wielka Brytania.
The University of Essex lecture hall
in Colchester, England.
Patel Taylor architect. © Ch. Wood
Stal nierdzewna
w budownictwie
Stainless Steel
Stainless steel in construction:
ArcelorMittal’s offering
◗ ArcelorMittal, jego filie oraz klienci oferują
szereg wyrobów i rozwiązań w zakresie stali
nierdzewnej. Niniejsza broszura łączy w ramach
jednego dokumentu pełną standardową ofertę
zaprezentowaną według przeznaczenia:
konstrukcje, podłogi, elewacje, pokrycia
dachowe, wyposażenie i elementy ozdobne,
meble uliczne oraz urządzenia sanitarne.
Została ona opracowana jako dokument
roboczy dla wszystkich obecnych i przyszłych
podmiotów bezpośrednio zainteresowanych
branżą budowlaną, generalnych wykonawców,
architektów, projektantów, wykonawców oraz
studentów: powinna ona zarówno
ukierunkowywać użytkownikow przy
dokonywaniu wyboru wyrobów i rozwiązań,
jak również pomagać im w tworzeniu nowych
zastosowań.
Liczne przykłady stanowią ilustrację
różnorodności zastosowań wyrobów i
rozwiązań ArcelorMittal.
W wykazie podano producentów,
dystrybutorów, firmy i specjalistów
przywołanych w niniejszym poradniku. ◗
◗ ArcelorMittal, its subsidiaries and customers,
offer numerous products or solutions
in stainless steel. This brochure combines,
in a single document, the entire standard
offering presented by function: structure,
floor, façade, roofing, fittings and decoration,
street furniture, and hygiene.
It has been designed as a working document
for all current and future stakeholders
in the construction industry, prime contractors,
architects, engineering offices, contractors
and students: it should both direct users
in making their choice of product or solution,
and assist them in designing new applications.
Numerous examples illustrate the variety
of applications of ArcelorMittal products
or solutions.
An index lists the producers, distributors,
companies and professionals quoted
in this guide. ◗
ArcelorMittal
Building & Construction Support
Warsaw Financial Center, Emilii Plater 53
Pl - 00-113 Warszawa
Tel: + 48 22 540 7190
Fax: + 48 22 540 7191
www.arcelormittal.com
www.constructalia.com
transforming
tomorrow
Stal nierdzewna w budownictwie / Stainless Steel in construction
Stal nierdzewna w budownictwie:
Oferta ArcelorMittal
Wydanie drugie
in construction
transforming
tomorrow

Podobne dokumenty