Wakacje z biurem czy bez (PDF 3.32 MB)

Komentarze

Transkrypt

Wakacje z biurem czy bez (PDF 3.32 MB)
WAKACJE
Z BIUREM CZY BEZ
Cena wyjazdu na
zagraniczne wakacje
zależy często
od tego, czy sami
go organizujemy, czy
oddajemy to w ręce
biura podróży.
Co jest tańsze, a co
bardziej komfortowe?
MAŁGORZATA KRYDA
1. Dojazd i noclegi
Transport ipobyt w hotelu to dwa naj­
bardziej kosztowne elementy waka­
cyjnego wypoczynku. Samodzielnie
zorganizowany wyjazd w miejsea, któ­
rych dosięgają sieci tanichlinii lotni­
czych, ma szanse mierzyć się z ofertą
touroperatorów.
Jednakbiura podróży mają i tu wie­
le atutów. - Touroperatorzy wyspecja­
lizowani w turystyce wyjazdowej ma­
ją wieloletnich, sprawdzonych part­
nerów wśród hotelarzy, przewoźni­
ków i innych usługodawców.Są w sta­
nie wynegocjować o wiele korzyst­
niejsze stawki,podpisują umowyna
konkretną liczbę miejsc na długo, za­
nim zacznie się sezon turystyczny.
Otrzymują więc bardzo konkurencyjne
ceny, niedostępne dla pojedynczego
klienta - tłumaczy Marzena Zarzycka
z PolskiejIzby Turystyki.
Radosław Damasiewicz, dyrektor
marketingu i e-commerce Travelplanet.pl, wskazuje, że w większość ty­
powo turystycznych miejsc bardziej
opłaca się wyjechać ztouroperatorem.
- To jest cały basen Morza Śródziem­
nego, ale także kraje pozaeuropejskie,
jak Egipt,Turcja, Tunezja czy Maroko
- tam kompletnie nie opłaca się jechać
samemu, bo przemysł tuiystycznyjest
gigantyczny i sprzedaje się w ogrom­
nych pakietach. Na przykład, jeśli le­
cimy na wakacje do Turcji samodziel­
nie, to najczęściej mamy przesiadkę
w Stambule. Czarter od razu zabierze
nas na miejsce, a biuro załatwi prze­
jazd z lotniska do hotelu - wskazuje.
Postanowiliśmy sami dokładnie
przeanalizować koszt wakacji w najpopularniejszyc h u rlop owyc h kierunkach i sprawdzić, czy ikiedy wy­
damy mniej, organizując wakacje na
własną rękę. Wybieraliśmy hotele o po­
dobnym standardzie do tych zawar­
tych wofertach biurpodróżyinajtańsze opcje w okresie lipiec-sierpień.
HISZPANIA. Porównywanie ofert
zaczynamy więc od najbardziej ob­
leganego przez polskich turystów
kraju - Hiszpanii. Na celownik bie­
rzemy wybrzeże Costa del Sol. Do
Malagi dolecimy tanimi liniami za
600-700 zł od osoby w dwie strony
(patrz ramka).
Jeśli chodzi o hotel, na portalu
Booking.com można znaleźć pokój
dwuosobowy w hotelu trzygwiazdko-
wym z basenem za 2 tys. zł za siedem
nocy ze śniadaniem (połowa lipca). To
oznacza, że koszt podróżyz noclegiem
od osoby wyniesie 1,7 tys. zl. Do tego
doliczyć trzeba jeszcze kosztywyży­
wienia. Według portalu Numbeo.com
za jeden obiad w restauracji zapłaci­
my ok. 7,50 euro (ok. 33 zł), czyli przez
tydzień wydamy 2 50 zł. Łącznie daje
nam to kwotę 1950 zl od osoby.
Wycieczka wykupiona w biurze po­
dróży będzie nas kosztować najtaniej
2,1 tys. zl od osoby (pobyt whotelu trzygwiazdkowym wMarbelli, ale cena za­
wiera dwa posiłki i przelot).
W podobnej cenie i standardzie
spędzimy urlop na Majorce. Za tygodniowypobyt zapłacimy 2-2,5 tys. zl
od osoby. W biurze Wezyr Holidays
najtańszą ofertę znaleźliśmy za 2172 zl
w hotelu trzygwiazdkowym ze śnia­
daniami, natomiast w Neckermannie
za 2 515 zl, ale z dwoma posiłkami.
Gdybyśmy chcieli doPalma de Mallorca dolecieć tanimiliniami, musimy
liczyć się z kosztem około 600zł zabilet wdwie strony Za samodzielnie re­
zerwowany nocleg w hotelu trzy­
gwiazdkowym zbasenem najtaniej za­
płacimy 3 tys. zł ze śniadaniem w miej­
scowości Cala Santanyi. W centrum
Palma de Mallorca taki hotel to wyda­
tek 3,5 tys. zł minimum. Koszt tygo­
dniowego wyżywienia w restauracjach
to ok.100 euro (450 zl) za osobę.
Okazuje sięwięc, żecena zorgani­
zowanej przez biuro podróży wycieczki
może byćznacznie niższa. Jeśli już bar­
dzo chcemy lecieć tam na własną rę­
kę, najbardziejopłaca się szukać pry­
watnych kwater - kosztują one nawet
czterokrotnie mniej niż hotele.
- Tak naprawdę podróż na własną
rękę jest tańsza niż z biurem podróży
wszędzie tam, dokąd możemy dole­
cieć tanimiliniami. Znalezienie tanie­
go biletu to podstawa, bo zawsze mo­
żemy znaleźć zakwaterowanie i wy­
żywienie na naszą kieszeń. Ale w se­
zonie nawet tanie linie robią się dro­
gie, więc jeśli chcesz wypocząć na­
prawdę tanio, pomyśl o urlopie we
wrześniu - sugeruje Mariusz Piotrow­
ski z serwisu Fly4Free.pl i autor błoga
Weekendowi.pl.
CHORWACJA. Do tej pory uchodziła
za miejsce, do którego najlepiejjest do­
trzeć na własną rękę.Czy jednak fak­
tycznie takjest taniej?
- Do Chorwacji nie ma zbyt wielu
p ołączeń lotniczych, a lot tam kosztu­
je drugie tyle cocały pobyt, dlatego wie­
le osób decyduje się na dojazd samo­
chodem - zauważa Damasiewicz zTravelplanet.pl. - Tego lata 60proc. rezer­
wacji wypoczynku w Chorwacji to
opcja z dojazdem własnym, a blisko
20 autokarem - dodaje.
Sprawdzamy. Wykupiony w biurze
podróży tygodniowy pobyt w Kaszte­
lańskiej Riwierze wraz z przelotem bę­
dzie kosztował co najmniej1,5 tys. zl
od osoby(bez wyżywienia).
Gdybyśmy chcieli dojechaćtam sa­
mochodem, mamy do pokonania oko­
ło 1,4 tys. km (trasaWarszawa - Kastela). Przyjmując,że średni koszt paliwa
to 4,5 zl za litr, a samochód spala oko­
ło 8 litrów na100 km, zapłacimy zapo-
D0DATK0WE
KOSZTY
OPŁATA ZA BAGAŻ
W wielu liniach bez opłat można za­
brać bagaż podręczny - małą walizkę
do 10 kg i małą torebkę. W Ryanairze
za lot pow. 3 godz. za 15 kg bagażu
trzeba dopłacić 192 zł, za 20 kg
- 240 zł. Przy krótszych lotach to
120 zł za 15 kg i 168 zł za 20 kg.
W WizzAirze za 23 kg bagażu zapłaci­
my w sezonie od 109 do 209 zł.
ZMIENNY KURS EURO
Ceny w złotych w wyszukiwar­
kach noclegów często są orien­
tacyjne. Oznacza to, że ostateczny
koszt będzie zależny od kursu wa­
luty aktualnego w dniu płacenia.
TRANSFER Z LOTNISKA
Sprawdź odległość z lotniska do
hotelu. Na przykład z Chanii do
Hersonissosjest 160 km. Koszt wy­
najęcia samochodu na lotnisku to
ok. 40 euro za dzień (firma Kappa).
Autobus z dwoma przesiadkami to
koszt ok. 22 euro w jedną stronę.
dróż w obie strony około tysiąca zło­
tych. Zakładamy, że nie podróżujemy
w pojedynkęi koszt ten możemy po­
dzielić co najmniej na dwa.
Ale czy nieprzepłacimy za nocleg?
Znów szukamy ofert na Booking.com.
Zapokój hotelowy w miejscowości Kastela zapłacimy ok. 1,2 tys. zl, czyli 600zł
od osoby za siedem nocy. Bilans? Koszt
wyjazdu samodzielnie to 1-1,1 tys. zl za
osobę, także bez wyżywienia.
- Tego lata, jeśli chodzio wyjazdy
w lipcu i sierpniu, średni koszt ze
wszystkich rezerwacji w Chorwacji
wynosi 1870 zl - mówi Damasiewicz.
- Co ciekawe, ta cena jest niewiele wyż­
sza niż wakacje nad Bałtykiem. Jeśli
wybieramy się do któregoś z tury­
stycznych ognisk typu Dubrownik,
M akarska czy Pula, ceny hoteli ofero­
wane przez biura są tylko nieco niższe
od cen z hotelowych wyszukiwarek.
Dobrąkombinacjąjest dojazd własny
i wykupienie noclegu przez biuro po­
dróży - radzi Radosław Damasiewicz.
GRECJA. Królowa zeszłorocznych ran­
kingów w tym roku spadła na czwar­
te miejsce, w dużej mierze przez nie­
stabilną sytuację wewnętrzną spowo­
dowaną falą uchodźców. Ceny lotów
tanimi liniami na greckie wyspy kształ­
tują się podobnie jak w przypadku
Hiszpanii. Na Kretę, do Chanii, pole­
cimy tanimi liniami Ryanair z War­
szawy za 500-600 zl w dwie strony od
osoby, na Korfu już nawet za 400 zł
w obie strony (plus opłata za bagaż).
Do tej ceny dodajemy koszt za­
kwaterowania - na Booking.com dwu­
osobowy pokój w miejscowości Hersonissos w trzygwiazdkowym hotelu
z basenem kosztujejuż od 1187 zl za sie­
dem nocy bez wyżywienia. Doliczyć
VW
W TYM ROKU POLACY PLANUJĄ DROZSZE WAKACJE
NA ZAGRANICZNY URLOP LECĄ SAMOLOTEM
DANE W ZL NA OSOBĘ
DANE W PROC.
Wyjazd w Polsce
2364
2608
ar.
jt y,. Ęf p j[iillP^ji
Wyjazd zagraniczny
samolot
2922
59
są świetnym rozwiązaniem. Ale tuż
przed końcem roku szkolnego ceny
idą w górę i utrzymują się przynajmniej
do końca sierpnia. W tym rokujest na­
wet drożej, bo odpadły „niebezpiecz­
ne" kierunki, jak Egipt,Turcja czy Tu­
nezja, co zawęziło Polakom pole wy­
boru ofert z biur podróży - zauważa.
2. Usługi dodane
i komfort
własny
1490
1332 1321
samochód ,
26
sa
autokar
13
I
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2014 r.
2015 r.
pociąg
samochód
znajomych
4
3
I
2016 r.
KIERUNKI PLANOWANYCH WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH
SPOSOBY ORGANIZACJI ZAGRANICZNEGO WYJAZDU
DANE W PROC.
ODSETEK OSÓB PLANUJĄCYCH ZAGRANICZNY WYJAZD WAKACYJNY** W TYM ROKU
immi
Grecja
Hiszpania*
Chorwacja
Chorwacja
Włochy
Włochy
Hiszpania
Grecja
wyjazd
Samodzielna
organizacja
wyjazdu
zagraniczny
Wyjazd
4 676 124
z udziałem
biura podróży
Francja
Wlk. Brytania
Bułgaria
Wlk. Brytania
Francja
Niemcy
Bułgaria
Czechy
5
10
15
20
0
5
10
15
20
* Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie
- GAZETA WYBORCZA
Wyłącznie
dojazd
Wyłącznie
nocleg
9 proc.
10 proc.
* Najdłuższy wyjazd urlopowy przypadający na okres letnich wakacji
ŹRÓDŁO: RAPORT Z BADANIA PLANÓW WAKACYJNYCH POLAKÓW W 2016 R.. IPSOS POLSKA NA ZLECENIE MONDIAL ASSISTANCE, 4-31 MAJA 2016 R.
KIEDY WARTO POJECHAĆ NA URLOP BEZ BIURA PODRÓŻY?
Czasami nie tylko cena jest czynnikiem
decydującym. Według badania firmy
Mondial Assistance80 proc. respon­
dentów wyjeżdżających z biurem podróżyjako argument zatym rodzajem
wycieczki wskazuje wygodę. Nie mu­
simy gorączkowo odświeżać stron
z wyszukiwarkami tanich lotów czy
hoteli, by upolować jak najlepsząofer­
tę i zgrać wszystkie terminy. Często
elementem, który przemawia za wy­
jazdem z biurem podróży, są dodat­
kowe świadczenia.
- Klient,który decyduje się na za­
kupienie pakietu turystycznego, jest
objęty opieką touroperatora oraz wa­
runkami umowy o imprezę tury­
styczną - wyjaśnia Marzena Zarzycka
z Polskiej Izby Turystyki. - Przede
wszystkim nie jest zdany sam na sie­
bie w razie wystąpienia nieprzewi­
dzianych okoliczności podczas po­
dróży. Nie chodzi tylko np.o zagroże­
nie czy zamach terrorystyczny, ale rów­
nież o przypadki losowe, jak kradzież
czy zgubienie dokumentów. Pracow­
nicy biur podróży- piloci, rezydenci
- znają lokalne warunki, języki i są w sta­
nie pośredniczyć chociażby w kon­
taktach z miejscowymi służbami.
- Ponadto klient jest zabezpieczo­
ny umową przed niewykonaniem
którejkolwiek z usług wchodzących
w skład pakietu turystycznego. Orga­
nizując sobiewyjazd samemu, nie je­
steśmy objęci tym stopniem ochrony
prawnej - przekonuje.
3. Wyżywienie
Aż 51 proc. osób woli samodzielnie
organizować wyjazd - podało Mon­
dial Assistance. Kiedy warto?
I
l
Gdy nie zamierzamy tkwić
I
w jednym miejscu, tylko obje­
chać określone rejony. Zakres cen
objazdówek jest bardzo szeroki - od 2,2
tys. zł w Turcji do prawie 7 tys. w Hisz­
panii i Portugalii. Oferta jest jednak do­
syć wąska, zwłaszcza jeśli chodzi o Eu­
ropę, i może nie trafiać w nasze gusta.
trzeba minimum kilkaset złotych na
jedzenie dlajednejosoby.
A w biurze podróży? W TUI ty­
dzień w trzygwiazdkowym hotelu z ba­
senem wHersonissos wyniesie 2091 zl
od osoby (jedna z tańszychofert). W ce­
nę wliczone są dwa posiłki (śniadanie
i obiadokolacja), przelot w obie stro­
ny transfer z lotniska (30 min), opieka
rezydenta. Dodatkowo płatny jest
wstęp na basen -3 euro od osoby.
Po krótkiejkalkulacji dochodzimy
do wniosku, że wakacje na Krecie zor­
ganizowane na własną rękę w przy­
padku noclegu w hotelu będąkoszto­
wać więcej. Ale można wyjechać...
MNIEJ LUKSUSOWO, CZYLI TANIEJ.
Korzystniejsze cenowo nie będą na­
tomiast oferty touroperatorów, gdy nie
zależy nam tak bardzo nakomforcie.
Biura podróży z reguły zapewniają
noclegi w kilkugwiazdkowych hote­
lach, a są przecież turyści, którym do
szczęścia wystarczykwatera lub hostelowe łóżko. W takichprzypadkach,
o ile nie przepłacimy za bilet lotniczy
- Takie wycieczki są na szczęście
coraz mniej popularne. Bo choć ceny
bardziej opłacalne i komfortowe będzie
wynajęcie samochodu i samodzielna
planet.pl. A to dlatego, że na miejscu
jest stosunkowo tanio, a my jesteśmy
faktycznie bywają bardzo atrakcyjne, to
ich wadą jest napięty rozkład i to, że są
męczące - jesteśmy godzinę tu, potem
rezerwacja hoteli w miejscowościach,
w stanie wytropić okazyjny lot.
jedziemy gdzieś pół dnia i musimy zali­
czyć kolejny punkt z listy. Znacznie wy­
godniej, choć pewnie nieco drożej, jest
być panem własnego czasu - jakieś
miejsce nam się podoba, to zostajemy.
Jest kiepsko?Jedziemy dalej - tłumaczy
Mariusz Piotrowski. Dlatego często
(rezerwując przelot z dużym wyprze­
dzeniem lub poza sezonem)lub wy­
bierzemy się większą grupą samo­
chodem, tańsze okaże się samodziel­
ne podróżowanie.
Często zresztą, poza pewnymi nie­
dogodnościami (jak łazienka nakory­
tarzu czybrakpościeli), hostele warunkaminie odbiegają od tańszych ho­
teli. W Maladze za tygodniowy pobyt
w sześcioosobowym pokoju zapłacimyjedynie 300 zl.
Drugim sposobem na obniżenie
kosztów zakwaterowania jest skorzy­
stanie z portali typu Airbnb lub
Couchsurfing. Airbnb to popularna
platforma, dziękiktórej prywatne oso­
by wynajmują turystom pokoje w swo­
ich mieszkaniach lub też całe miesz­
kania - oczywiście po niższych niż ho­
telowe cenach i z dodaną gratis do­
mową atmosferą. Na przykład w Ma­
ladze znajdziemy pokój na siedem dni
za 640zl, czyli jedyne320 zlod osoby.
Na podobnej zasadzie działa
Couchsurfing z tą tylko różnicą, że tam
użytkownicy udostępniają kawałek
które chcemy odwiedzić.
2
3
1
1
Gdy wybieramy się poza Eu-
I
ropę, lepiej jest zorganizo­
wać wyjazd na własną rękę. - Do
dalekich krajów w Ameryce Północnej,
Południowej czy w Azji, w odróżnieniu
od Europy, bardziej opłaca się podróżo­
wać samemu - mówi ekspert z Travel-
podłogi zapalonym podróżnikom
w swoich domach za darmo, z dobre­
go serca i z chęci wymiany doświad­
czeń kulturowych.
- Zawsze warto kombinować - kie­
dy zwiedzamyjakieś duże europejskie
miasto, zazwyczaj szukamy noclegu
poza centrum, ale w pobliżu stacji me­
tra i - jeśli to możliwe- jakiejś dużej sieciówki, żeby mieć pod nosem dostęp
do tanich zakupów. No i nie oszukuj­
my się - im wcześniej rezerwujemy
nocleg, tym większy i za lep szą cenę
mamy wybór - radzi Piotrowski.
Jesteś elastyczny
i chcesz wydać na wakacje jak naj­
mniej? Jeśli spełniasz te dwa warunki,
to warto czyhać naofertę last minutę.
- W tym roku mamy bardzo duży
wybór ofert last minutę,a ichceny są
niskie, szczególnie teraz, w czerwcu
-jeszcze przed szczytem sezonu, kie­
dy to możemy pojechać nawakacje za
800-1000 zlza tydzień zwyżywieniem
- opowiada Magdalena Plutecka-Dydoń z biura podróży Neckermann.
LAST MINUTĘ.
Gdy nie chcemy luksusów.
I - W biurach podróży kupujemy
usługi, których być może wcale nie po­
trzebujemy. Fajnie mieć all inclusive
i mieszkać w hotelu z basenem, ale czy
to naprawdę konieczne, jeśli i tak cały
urlop spędzamy na plaży? - pyta Pio­
trowski. o
- Należyjednakpamiętać, że w przy­
padku ofertylast minutędecyzję o wy­
jeździe należy podjąć szybko - oferty
pojawiają się dwa-trzy tygodnieprzed
planowanym wylotem, te pierwsze
przeceny czasami nieco wcześniej. To
dobra opcja dla osób, które mogą za­
planować urlop w ostatniej chwili i któ­
re nie mają sprecyzowanych planów
urlopowych- uzupełnia Plutecka-Dydoń. I wyjaśnia:planując wcześniej
swoje wakacjei korzystając z oferty ka­
talogowej, mamy możliwość większe­
go wyboru w pełni dopasowanej do
naszych wymagań oferty, np. pokoje
rodzinne, których z reguływ hotelach
jest mniej, sprzedają się szybciej. Mo­
że się również zdarzyć,że w planowa­
nym przez nas terminie wakacji ofer­
ty last minutę się po prostu nie poja­
wią, bo biuro podróżyjuż wcześniej
sprzeda wszystkie dostępne miejsca.
Piotrowski z kolei zwraca uwagę, że
najwięcej zaoszczędzimy, decydując
się na last minutę jeszcze przed waka­
cjami. - Poza sezonem,czyli np.wmaju czy na początku czerwca, oferty te
Do niektórych osób planujących wy­
jazd ztouroperatorem przemawia też
hotelowe jedzenie. Zamiast fundować
sobie posiłki w restauracjach - a te,
zwłaszcza w turystycznych miejsco­
wościach, potrafią być bardzo drogie
-wolimy zdać się na hotelowąkuchnię
i mieć ten element wakacji wliczony
w koszt pobytu. Czy warto?
Odpowiedź, jak na większość py­
tań dotyczącychwycieczek, brzmi: „To
zależy". - W trzech czwartych wyjaz­
dów zorganizowanych wybieramy wa­
riant all inclusive - opowiada Damasiewicz. - Polacy to robiąz oszczędno­
ści, bo taniej wychodzi dopłacić do da­
nej oferty 250-300 zl, niż codziennie
kupować napoje, przekąski, lody itp.
To efekt kalkulacji, a nie rozpasania
- wyjaśnia Damasiewicz.Ale są miej­
sca, w których nie warto dopłacać do
hotelowego jedzenia. - W przypadku
takich kierunków jak Azja,Ameryka
Południowa, zwłaszcza jeśli planuje­
my ^wyprawę ze zwiedzaniem okolic,
all inclusive często się nie opłaca, bo ję­
dzę nie jest stosunkowo tanie. Z przy­
stępnych cenowo, jeśli chodzi o je­
dzenie, miejsc urlopowychjest jesz­
cze Bułgaria, ale częstoo all inclusive
decyduje wygoda - mówi przedstawi­
ciel Travelplanet.pl.
Wybór opcjijedzeniowej jest także
zależny od tego, w jaki sposób planu­
jemy zagospodarowanie naszego urlo­
pu. - Jeśli ktoś dane miejsce traktuje
jako bazęwypadową i zamierza orga­
nizować sobie wycieczkilokalne, to all
inclusive oczywiście nie ma sensu, bo
tego nie wykorzysta - podkreśla Da­
masiewicz. o

Podobne dokumenty