Śpiewnik Szkolny

Komentarze

Transkrypt

Śpiewnik Szkolny
Hymny, pieśni patriotyczne i żołnierskie
1 Mazurek Dąbrowskiego- polski hymn narodowy
3 Hymn Unii Europejskiej - Oda do radości
(sł. Józef Wybicki, mel. ludowa)
(sł. Fryderyk Schiller, mel. Ludwig van Beethoven,
tłum. Konstanty Ildefons Gałczyński)
1. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła
Szablą odbierzemy.
1. O, radości, iskro bogów, kwiecie Elizejskich Pól,
Święta na twym świętym progu staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los,
Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos.
Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
2. Patrz, patrz, wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry,
Jak zwycięzca i bohater biegnij, bracie, tak i ty.
Radość tryska z piersi ziemi, radość pije cały świat,
Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złoty ślad.
2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
3. Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk,
Z niej najlichszy robak czerpie, w niej największy nieba krąg.
Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam:
Na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam.
3. Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Bogurodzica
(Anonim XIII/XIVw.)
4. Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
2 Hymn Szkoły (od 1991 r.)
My Słowianie, my Słowianie
Obronimy nasze grody
Czas pokoju niech nastanie
Czas miłości, wiecznej zgody.
Orła lot wysoki
Naszych granic strzeże
Już od czasów Mieszka
Wytrwaliśmy w wierze.
Mieszko I, władca Polan
Dał początek mej ojczyźnie.
My winniśmy wzorem przodków
Służyć wiernie ojcowiźnie.
4
Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja.
U twego syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam. Kyrie eleison.
Twego dzieła Krzciciela, bożycze, usłysz głosy,
napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy: A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt. Kyrie eleison.
5 Boże coś Polskę
1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Ref. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!
2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczących za najświętszą sprawę
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
6 Rota
8 Czerwone maki na Monte Cassino
1. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski ród,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy by nas gnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
1. Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje jak szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąć i stracić go z chmur.
I poszli szaleni, zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor się bić.
2. Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.
Tak nam dopomóż Bóg!
3. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił,
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.
Tak nam dopomóż Bóg!
7
Marsz Pierwszej Brygady - Legiony
1.Legiony to żołnierska nuta, dg
Legiony to ofiarny stos,Ad
Legiony to rycerska buta, dg
Legiony to straceńców los! dAd C
Ref.:
My, Pierwsza Brygada, FAd
Strzelecka gromada,
gAd
Na stos rzuciliśmy swój życia los, gCFB7A
Na stos, na stos! Ad
2.Krzyczeli, żeśmy stumanieni
Nie wierząc nam, że chcieć, to móc.
Lecz trwaliśmy osamotnieni,
A z nami był nasz drogi wódz.
3.O, ile mąk, ile cierpienia,
O, ile krwi, przelanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.
Ref.: Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew!
Przejdą lata i wieki przeminą,
Pozostaną ślady dawnych dni
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą,
Bo z polskiej wzrosły krwi.
2. Runęli przez ogień straceńcy,
Niejeden z nich dostał i padł,
Jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Rokitny sprzed lat.
Runęli impetem szalonym
I doszli. I udał się szturm.
I sztandar swój biało – czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur.
9 Płynie Wisła
1. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, (bis)
A dopóki płynie, Polska nie zaginie.(bis)
2. Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała,
A w dowód miłości wstęgą opasała.
3. Chociaż się schowała w Niepołomskie lasy
I do morza wpadła, płynie jak przed czasy.
10 Hej, chłopcy, bagnet na broń
Ref. Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga, daleka przed nami trud i znój!
Po zwycięstwo, my młodzi idziemy na bój.
Granaty w dłoniach i bagnet na broń!
1. Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy
I odetchnąć da płucom, i rozgorzeć da krwi,
I piosenkę jak tęczę nad ziemią roztoczy
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy!
11 Jak długo w sercu naszym
1. Jak długo w sercu naszym choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w ręku naszym ognista szabla lśni.
Ref. Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski ród.
2. Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon,
Jak długo z gór karpackich rozbrzmiewa polski ton.
3. Jak długo Wisła wody na Bałtyk będzie słać,
Jak długo polskie grody nad Wisłą będą stać.
12 Piechota
1. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota. Eaa
Ref. Maszerują chłopcy, maszerują
Karabiny błyszczą, szary strój
A przed nimi drzewa salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!
2. Bo idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza plota,
A oczy ich dumne utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.
3. Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Ze śpiewem na ustach podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.
13 Przybyli ułani pod okienko
1. Przybyli ułani pod okienko,
Pukają, wołają: puść panienko!
2. O Jezu, a cóż to za wojacy?
Otwieraj, nie bój się, to czwartacy.
3. Przyszliśmy napoić nasze konie,
Za nami piechoty całe błonie.
4. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?
Warszawę odwiedzić byśmy radzi.
14 O mój rozmarynie
1. O, mój rozmarynie, rozwijaj się!O, mój rozmarynie, rozwijaj się!
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się.
2. A jak mi odpowie: nie kocham cię!/bis
Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. (bis)
3. Dadzą mi konika cisawego./bis
I ostrą szabelkę, i ostra szabelkę do boku mego. (bis)
4. Dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską./bis
Żeby mnie broniła, żeby mnie broniła tam pod Moskwą. (bis)
5. Powiodą z okapów na bagnety. /bis
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. (bis)
15 Rozkwitają pąki białych róż
1. Rozkwitają pąki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.
2. Przeszło lato, jesień, zima już,
Przekwitały pąki białych róż,
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej.
3. Jasieńkowi nic nie trzeba już,
Bo mu kwitną pąki białych róż,
Tam pod dębem, gdzie w wojence padł,
Rozkwitł na mogile białej róży kwiat.
16 Witaj majowa jutrzenko
1. Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie.
Ref.: Witaj maj, Trzeci maj, dla Polaków błogi raj!
Witaj maj, Trzeci maj, wiwat wielki Kołłątaj!
2. Nierząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała,
A wtem Trzeci maj zabłysnął i nasza Polska powstała.
17Pałacyk Michla
19 Pierwsza kadrowa
1.Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,
Bronią jej chłopcy od „Parasola”,
Choć na tygrysy mają visy,
To warszawiaki, fajne chłopaki są!
1.Raduje się serce, raduje się dusza
Gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza!
Ref. Oj dana, oj dana, kompanio kochana,
Nie masz to jak pierwsza nie!
2.Chociaż do Warszawy długą mamy drogę.
Ale przecież dojdziemy byleby iść w nogę.
3. A więc piersi naprzód, podniesiona głowa,
Bośmy przecież pierwsza kompania kadrowa!
Ref.: Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
Pręż swój młody duch, pracując za dwóch!
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
Pręż swój młody duch jak stal!
2.Każdy chłopaczek chce być ranny,
Sanitariuszki - morowe panny.
I gdy cię kula trafi jaka,
Poprosisz pannę – da ci buziaka, hej!
3.Wiara się bije, wiara śpiewa
Szkopy się złoszczą, krew ich zalewa,
Różnych sposobów się imają,
Co chwila „szafę” nam podsuwają, hej!
4.Lecz na nic „szafa” i granaty,
Za każdym razem dostają baty
I co dzień się przybliża chwila,
że zwyciężymy! I do cywila, hej!
18 Rozszumiały się wierzby płaczące
1. Rozszumiały się wierzby płaczące,
Rozpłakała się dziewczyna w głos,
Od łez oczy podniosła błyszczące
Na żołnierski, na twardy życia los.
Ref.: Nie szumcie, wierzby nam
W żalu, co serce rwie,
Nie płacz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.
Do tańca grają nam
Granaty, visów szczęk,
Śmierć kosi niby łan, ad
Lecz my nie znamy, co to lęk.
2. Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota,
Zawsze słychać miarowy, równy krok,
Maszeruje ta leśna piechota,
Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok.
20
Pokolenia
1. Pokolenia odchodzą w przeszłość,
Pozostaje po nich ślad na ziemi.
Sprawy jasne i sprawy ciemne
W naszą drogę my dziś zabierzemy.
Ref. Nie na darmo ginęliśmy w walce
Nie na próżno cierpieli w obozach,
My jesteśmy i pragniemy,
By nasz płomień nieustannie gorzał.
Chcemy sercom dać jeden kierunek,
Wspólną pracą zespolić ramiona
By uczynić świat piękniejszym
I zapalić tych, co przyjdą po nas.
2. Te historie, powstańcze zrywy
Krwawy sierpień, styczeń, czy listopad
Dziś orężem jest służba ludziom
Wspólna troska, by budować pokój.
21Poprzez gaje
Poprzez gaje, przez dąbrowy jedzie Mieszko na łowy
Hen, pod gnieźnieński bór, za nim cały dwór.
Poprzez rwące potoki, poprzez jar dziki, głęboki,
Za żubrem, za turem w ślad, co w ostęp wpadł.
Tu święte dęby, stare, gdzie lud składa bogom ofiarę,
Tam Swarożyca ołtarze, boga, co cztery ma twarze.
Tak polował pośród lasów, w morzu kwiatów, wonnych ziół,
A kraj był puszcz i bezludzki i do życia się przebudził.
Rósł, co rok mocniejszy, jak chciał tego Mieszko,
Wielki Władca Pierwszy, Wielki Władca Pierwszy.
22
Wojenko, wojenko
1. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani?
2. Chłopcy malowani, chłopcy wybierani,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko
Cóżeś ty za pani?
3. Wojenko, wojenko, kto Boga uprosi,
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,
Pan Bóg kule nosi.
4. Wojenko, wojenko szanuj swych rycerzy,
Kto ciebie pokocha, kto ciebie pokocha
Wkrótce w grobie leży.
5. W zimnym grobie leży, z dala od rodziny,
A po nim zostaje, a po nim zostaje
Cichy płacz dziewczyny.
Piosenki ludowe i biesiadne
23Cygańska skarga
1. Zagraj mi, pięknie cyganie,
Zagraj mi piosenkę z przed lat,
Zagraj mi pieśń o miłości
Może ostatni już raz.
2. Pójdę ja w szeroki świat,
Bo mam już dwadzieścia lat,
Znajdę ja sobie dziewczynę,
Która mi serce swe da.
3. Odda mi serce i duszę,
Odda mi wszystko, co ma,
Dam jej na drogę całusa,
Znów pójdę w szeroki świat.
4. Żegnajcie góry, doliny,
Gdzie cytrusowy jest gaj
Żegnaj, ach żegnaj kochana,
Ja pójdę w nieznaną dal.
5. Jeśli nie zginę i wrócę,
Rzucę karabin i nóż,
Wrócę do ciebie jedyna
I ucałuje cię znów.
6. Cygan z wojenki powrócił,
Cyganki nie zastał już,
Inny jej w głowie zawrócił,
Innego kochała już.
24 Hej, bystro woda
1. Hej, bystro woda, bystro wodzicka,
Pytało dziywce o Janicka.
Hej, lesie ciemny, wirsku zielony,
Kaj mój Janicek umilony.
2. Hej, powiadali, hej, powiadali,
Hej, ze Janicka porubali.
Hej, porubały go Orawiany,
Hej za owiecki, za barany.
3. Hej, górol pije, hej górol płaci
Hej za górola płacą dzieci
hej płacą dzieci, hej płace zona,
hej za Janicka ni ma doma.
25 Hej idem w las
1. Hej, idem w las, piórko mi się migoce
Hej, idem w las, dudni ziemia, kie kroce.
Ka zawiniem ciupazeckom, krew cyrkonom wytoce,
Ka obyrtnem siekiereckom, krew mi spod nóg bulgoce.
2. Ciemniuśka noc, ogień lasem prześwico,
ciemniuśka noc, złe się złemu zalicz.
Na polanie popod jedle watra w lesie się pali,
Czi je grzejom dziwożony, czi jom diaski skrzesali.
.
26 My cyganie
My cyganie, co pędzimy z wiatrem
My cyganie znamy cały świat
My cyganie wszystkim gramy
I śpiewamy sobie tak:
Ory, ory szabadabada amore
Hej amore szabadabada
O buriaty, o szgriaty
Hajda trojka na mienia.
Kiedy tańczę niebo tańczy ze mną
Kiedy gwiżdżę, gwiżdże ze mną wiatr
Zamknę oczy, liście więdną
Kiedy milknę, milknie świat.
Gdy śpiewamy słucha cała ziemia
Gdy śpiewamy słucha każdy rad
Niechaj każdy z nami śpiewa,
Niech rozbrzmiewa piosnka ta
27 Mariackie hejnały
1. Hej, na krakowskim rynku maki i powoje, maki i powoje.
Chłopcy i dziewczęta, malowane stroje.
Ref. Nasz Lajkonik, ten Lajkonik po Krakowie ciągle goni.
Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj!/bis
2. Hej, na krakowskim rynku kręcą się górale, kręcą się górale.
Sprzedają serdaki, kupują korale.
3. Hej, na krakowski rynek gołębie zleciały, gołębie zleciały
Słuchać, jak tam grają mariackie hejnały.
28 Miała baba koguta
Miała baba koguta, wsadziła go do buta, hej!
A ty miły kogucie, siedź tam cicho: w tym bucie, hej!
Miała baba indora, wsadziła go do wora, hej!
O mój miły indorze, czy ci dobrze w tym worze, hej!
Miała baba prosiaka, wsadziła go do krzaka, hej!
O mój miły prosiaku, czy ci dobrze w tym krzaku, hej!
Miała baba barana, wsadziła go do siana, hej!
O mój miły baranie, czy ci dobrze w tym sianie, hej!
29 Hej po dolinie
1 Hej, po dolinie, hej, po lesie,
roczyńskie piosnki wiater niesie,
roczyńskie piosnki i roczyńskie nowiny,
jak to chodził chłopak do dziewczyny.
2. Ranne słoneczko za las zaszło, roczyńskie dziewczę krówki pasło
trzy krówki pasła i tak sobie śpiewała, żeby swemu chłopcu buzi dała.
3.Oj dałabym ja niejednemu, żeby nie powiedział oj nikomu,
żeby nie powiedział ojcu ani matuli, że mnie ucałował i utulił
30 Polonez – A gdy będzie
A gdy będzie słońce i pogoda, pójdziemy se razem do ogroda. (bis)
Będziemy se fijołeczki smykać, będziemy se ku sobie pomykać.
Nawąchasz się ziela kwitnącego, nasłuchasz się śpiewania mojego.
31 Zielony mosteczek
33 Trojak
Zasiali górale owies, owies,
Od końca do końca, tak jest, tak jest!
Zasiali górale żyto, żyto,
Od końca do końca wszystko, wszystko!
Zielony mosteczek ugina się,
Trawka na nim rośnie nie sieka się
Gdybym ja ten mostek harendował
To bym se mosteczek wyrychtował
Czerwone i białe róże sadził
I ciebie, dziewczyno, odprowadził
Odprowadziłbym cię aż do lasa
A potem zaśpiewał: hop sa sa sa
A mom ci ja mendelicek, w domu dwa, w domu dwa!
U sąsiada śwamych dziewuch gromada, gromada.
A mom ci ja trzy mendele, w domu dwa, w domu dwa!
Żadna mi się nie podoba, tylko ta, tylko ta!
32 Siedzi sobie zając pod miedzą
34 Upływa szybko życie
Upływa szybko życie, jak potok płynie czas.
Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas.
1. Siedzi sobie zając pod miedzą,
A myśliwi o nim nie wiedzą.
Wszystkie sfory rozpuścili,
Krzyk i hałas uczynili:
Jest tu kot, jest tu kot.
I nasze młode lata odpłyną szybko w dal,
A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal.
2. Zając skoro trąbkę usłyszał,
Bieży w skok, aż się udyszał.
Wpadł nieborak w pole,
Aż na drodze, drudzy w dole
Witają, witają.
3. Obejrzy się zając po chwili,
A myśliwcy harty spuścili.
Wszyscy gonią zaszczuwając,
A on testament zmyślając,
Narzeka, narzeka.
4. Nie wiem, com takiego uczynił,
Com panom myśliwcom zawinił?
Tak wiele ich mnie jednego
Gonią, zwierza ubogiego,
Jak zdrajcę, jak zdrajcę.
5. Mają na mnie patrzeć wesele,
Rozumiejąc, żem już na stole,
Lecz gdy chruściny dopadnę,
A znowu do knieje wpadnę!
Już ja pan, już ja pan.
Więc póki młode lata, póki wiosenne dni,
O niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy.
35 W murowanej piwnicy
W murowanej piwnicy
Tańcowali zbójnicy.
Kazali se piknie grać
I na nóżki spozirać. Hej!
Tańcowałbyk, kiebyk móg,
Kiebyk ni mioł krzywyk nóg,
A ze krzywe nóżki mom,
Kie podskoce, to się gnom. Hej!
36 Za górami, za lasami
Za górami, za lasami, za dolinami,
Pobili się dwaj górale ciupagami.
Hej, górale, nie bijta się,
Ma góralka dwa warkoce, podzielita się! (bis)
Za górami…hej, górale, nie bijta się,
Ma góralka duże serce, podzielita się! (bis)
Za górami…hej, górale, nie bijta się,
Ma góralka dwoje oczu , podzielita się! (bis)
Piosenki harcerskie, turystyczne i popularne
37 Ale to już było
1. Z wielu pieców się jadło chleb CGC
Bo od lat przyglądam się światu FG
Nieraz rano zabolał łeb CGC
I mówili: zmiana klimatu. FG
Czasem trafił się wielki raut ed
Albo feta proletariatu FG
Czasem podróż najlepszym z aut ed
Częściej szare drogi powiatu. FG
Ref.:·Ale to już było i nie wróci więcej FGC
I choć tyle się zdarzyło e
to do przodu wciąż wyrywa głupie serce FC
Ale to już był, znikło się za nami.
Choć w papierach lat przybyło,
To naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami.
2. Na regale kolekcja płyt i wywiadów pełne gazety
Za oknami kolejny świt i w sypialni dzieci oddechy
One lecą drogą do gwiazd przez niebieski ocean nieba
Ale przecież za jakiś czas będą mogły same zaśpiewać…
38 Alfabet muzyczny
Do re mi fa sol la si do - Do si la sol fa mi re do
Do – jak śliczny domek z kart, Re – jak rechot w stawie żab,
Mi – jak migdał, albo miś, Fa – jesteście fajni dziś,
Sol – jak solone paluszki, La – jak lala do poduszki,
Si – sikorek choćby sto i wracamy znów do „do”
Cdefgahc-Chagfedc
C – jak cegła w domu twym, D – jak dekolt jednej z dam,
E – jak ekran w każdym z kin, F – jak efektowny film,
G – jak Giewont – góra w Tatrach, A – anatomiczny atlas,
H – jak hamak pośród drzew i kończymy śpiew na „c”.
39 Bez słów
1. Chodzą ulicami ludzie , maj przechodzą lipiec grudzień
Zagubieni wśród ulic bram, przemarznięte grzeją dłonie
Dokądś pędzą za czymś gonią i budują wciąż domki z kart.
A tam w mech odziany kamień, tam zaduma w wiatru graniu
Tam powietrze ma inny smak, porzuć kroków rytm na bruku
Spróbuj znajdziesz, jeśli szukać, zechcesz nowy świat własny świat.
2.Płyną ludzie miastem szarzy, pozbawieni złudzeń marzeń
omijając wciąż główny nurt, kryją się w swych norach krecich
I śnić nawet o karecie, co lśni złotem nie potrafią już.
40 Amadeo
1. Amadeo, Amadeo, czy ty wiesz? DA
A jak nie wiesz, to ci powiem, jeśli chcesz; Ah
Jestem takim zwykłym smykiem, G
Nie poruszam żadnym smykiem, D
Na klawiszach raczej średnio znam się też. GAD
2. Amadeo, Amadeo, powiem Ci,
Że czasami miewam całkiem fajne sny,
Jestem wtedy wszystkim znany,
Podziwiany i lubiany,
Dla tej chwili to naprawdę warto żyć.
3. Amadeo, Amadeo, powiedz, czy
To tak trudno tym cudownym dzieckiem być,
Wzbudzać zachwyt niebywały,
Zbierać laury i pochwały
Tak by wszyscy wkoło zazdrościli mi?
4. Amadeo, Amadeo, wiem, w czym rzecz
Wiem, co teraz odpowiedzieć na to chcesz;
Żeby zabrać się do pracy,
Tędy droga - nie inaczej,
No i nawet już zachciało mi się chcieć.
5. La, la, la, la, ola, ola, a, be, ce,
esta, esta sza, ba, da, ba, he, he, he,
Bum, cyk, bum, cyk, doni, doni,
Nikt mnie w pracy nie dogoni,
Bo ja teraz już najlepszym zostać chcę.
41 Bardzo smutna piosenka retro
1. Lato było jakieś szare i słowikom brakło tchu, GDGD
smutnych wierszy parę ktoś napisał znów. H7e A7D
Smutnych wierszy nigdy dosyć i zranionych ciężko serc, GDGD
nieprzespanych nocy, które trawi lęk. H7e A7D
Ref: Kap, kap, płyną łzy, w łez kałużach ja i ty, GD7 GD7
wypłakane oczy i przekwitłe bzy. GE7aD7G
Płacze z nami deszcz i fontanna szlocha też, GD7 GD7
trochę zadziwiona, skąd ma tyle łez? GE7a D7G
2. Nad dachami muza leci, muza, czyli weny znak,
czemu wam, poeci, miodu w sercach brak?
Muza ma sukienkę krótką, muza skrzydła ma u rąk,
lecz wam ciągle smutno, a mnie boli ząb.
42 Bieszczady
1. Tu w dolinach wstaje mgłą wilgotny dzień ea7
Szczyty ogniem płoną, stoki kryje cień. DGH7
Mokre rosą trawy wypatrują dnia,
ea7
Ciepła, które pierwszy słońca promień da. DGH7
Ref. Cicho potok gada, gwarzy pośród skal, GCDG
O tym deszczu, co z góry trochę wody dal. GCDG
Świerki zapatrzone w horyzontu kres GCDG
Głowę pragną wysoko, jak najwyżej wznieść. GCDG
2. Tęczą kwiatów barwny połoniny łan
Słońcem wypełniony jagodowy dzban.
Pachnie świeżym sianem pokos pysznych traw,
Owiec dzwoneczkami cisza niebu gra.
43 Bieszczadzki trakt
1. Kiedy nadejdzie czas, bawi nas ognia blask GDCG
Na polanie, gdzie króluje zły.
DCG
Gwiezdny pył w ogniu tym, GD Łzy wyciśnie nam dym CG
Tańczą iskry z gwiazdami, a my... DCG
Ref. Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas, CDG
Śpiewajmy razem, ilu jest tu nas, CDe
Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że CDGe
Nie starzejemy się
CDG
45 Bosman
1. Na pokładzie od rana ciągle słychać bosmana, d
Bez potrzeby piekielnie się drze, g d
Choćby ręce poranił, bosman zawsze cię zgani, D7g d
On powiada zrobione jest źle.
Ad
2. Jeszcze raz czyścić działo, co wam chłopcy się stało,
Jak do kotła to każdy się rwie,
To nie łajba niemiecka, trzeba wiedzieć od dziecka,
Że to okręt wojenny RP.
3. A czasem się zdarzy, że się bosman rozmarzy,
Nawet bosman marzenia swe ma
Gdy go wtedy poprosisz, swą harmoszkę przynosi,
Siada w kącie na rufie i gra.
4. Opowiada o morzach, o bezkresnych przestworzach,
I o walkach co przeżył w te dni,
O dziewczętach z Bombaju, co namiętnie kochają
I całują tak mocno do krwi.
5. A gdy spytasz go tylko o czym marzył przed chwilką,
I w czym właśnie zatopił swój wzrok,
A bo w Gdyni - odpowie -Będę stawał na głowie
Tak do serca przypadł mi ten port.
46 Chodź pomaluj mój świat
2. W lesie, gdzie licho śpi ma przygoda swe drzwi,
Chodźmy tam, gdzie na ścianie lasu lśnią
czy sów, wilcze kły, rykiem powietrze drży,
Tylko gwiazdy przyjazne dziś są.
1. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, a d
Kiedy nasturcje na deszczu mokną E7a
Siadasz przy stole, wyjmujesz farby ad
I kolorowe otwierasz okno. E7a
3. Dorzuć do ognia drew, w górę niech płynie śpiew,
Wiatr poniesie go w wilgotny świat.
Każdy z nas o tym wie, znowu spotkamy się,
a połączy nas bieszczadzki trakt.
2. Trawy i drzewa są takie szare ad
Barwę popiołu przybrały nieba E7a
W ciszy tak smutno szepce zegarek ad
O czasie, co mi go nie potrzeba E7a
44 Dobrze Nam tu mija czas
Dobrze Nam tu mija czas, gdy siedzimy w koło wraz
Wesoła gromada dziwy opowiada, a nad nami szumi las.
Spojrzyj bracie w ognia żar, ujrzysz dni minionych czar
Wspomnisz bracie mile te minione chwile I będzie Ci czegoś żal.
Ref.: Więc chodź pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko CFCG
Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką CdFG
Więc chodź pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni
Niech mi zalśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi .
3. Za siódmą górą, za siódmą rzeką
Twoje sny zamieniasz na pejzaże
Niebem się wlecze wyblakłe słońce
Oświetla ludzkie wyblakłe twarze.
47 Dobosz
1. Raz dobosz zuch szedł sobie ulicami EH7
bił za dwóch w swój bęben pałeczkami. H7E
Ran, ran, ran pata plan w swój bęben pałeczkami. EH7E
2. Na bębna głos tłum zleciał się z oddali
By ujrzeć, kto tak dzielnie w bęben wali...
3. Królewna, gdy dobosza zobaczyła,
Różyczki trzy z balkonu mu rzuciła...
4. A do tych róż swe serce uwiązała,
Bo w nim się już prawdziwie zakochała...
5. Był piękny ślub, wesele huczne potem,
On u jej stóp swe serce złożył złote...
48 Gdybym miał gitarę
1. Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał, aEaA7
Opowiedziałbym o tej miłości, którą przeżyłem sam./ bis daE7a
Ref.: A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał. aE7a
Za te czarne, cudne oczęta serce, duszę bym dał. / bis daE7a
50 Gdzie ta keja
1. Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział:·a
„Stary czy masz czas?
Ga
Potrzebuję do załogi jakąś nowa twarz. CGC
Amazonka, Wielka Rafa, oceany trzy;
C7gd
Rejs na całość: rok-dwa lata” – to powiedziałbym: aEa
Ref.: Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht?
aEa
Gdzie ta koja wymarzona w snach? CGC
Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? C7gd
Gdzie ta brama na szeroki świat?... aEa
Gdzie ta keja, przy niej ten jacht?
aEa
Gdzie ta koja wymarzona w snach? CGC
W każdej chwili płynę w taki rejs, C7gd
Tylko gdzie to jest, no gdzie to jest? aEa
2. Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż,
Stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz...
W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam –
Biorę wór na plecy i przed siebie gnam ...
3. Przeszły lata zapyziałe, rzęsą zarósł staw,
Na przystani czółno stało – kolorowy paw ...
Zaokrągliły się marzenia, wyjałowił step
Lecz wciąż marzy o załodze ten samotny łeb...
2. Fajki ja nie palę, wódki nie piję,
Ale z żalu, żalu wielkiego ledwo co żyję/ bis
3. Ludzie mówią: głupiś, po co tyś ją brał?
Po coś to dziewczę czarne, figlarne mocno pokochał?/ bis
49 Gdy kiedyś Pan
1. Gdy kiedyś Pan powróci znów,
gdy kiedyś Pan powróci znów,
Obyśmy też tam byli,
gdy kiedyś Pan powróci znów.
2. Gdy Święci swój opuszczą grób...
3. Gdy Boga tron otoczą w krąg…
4. Gdy Księgę swą otworzy Bóg…
5. Gdy po imieniu wezwie Pan..
6. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg...
7. Gdy zabrzmi pieśń Alleluja
51 Hej przyjaciele
1.Tam, dokąd chciałem już nie dojdę, szkoda zdzierać nóg, AEDA
Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres. AE DA
Wy pójdziecie inną drogą - zostawicie mnie, AEDA
Odejdziecie - sam zostanę na rozstaju dróg. AEDA
Ref.: Hej przyjaciele - zostańcie ze mną
AEDA
Przecież wszystko to, co miałem oddałem wam.
Hej przyjaciele - choć chwilę jedną
AEDA
Znowu życie mi nie wyszło, znowu jestem sam.
2. Znów spóźniłem się na pociąg - i odjechał już
Tylko jego mglisty koniec zamajaczył mi.
Stoję smutny na peronie z tą walizką jedną
Tak, jak człowiek, który zgubił od domu swego klucz.
AEDA
AEDA
52 Jak dobrze nam zdobywać góry
Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą,
A przy tym, na przekór kaczkom, czesała się wykałaczką.
1. Jak dobrze nam zdobywać góry i młodą piersią chłonąć wiatr,adEa
Prężnymi stopy deptać chmury i palce ranić o szczyt Tatr. aAdEa
Mieć w uszach szum,strumieni śpiew,a w żyłach roztętnioną krew. adEa
Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem.
Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron,
A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem.
Martwiły się inne kaczki: „Co będzie z takiej dziwaczki?”.
Hejże hej, hejże ha, żyjmy więc póki czas,
aEEa
Bo kto wie, bo kto zna, kiedy znowu ujrzym was. aAdEa
2.Jak dobrze nam głęboką nocą wędrować jasną wstęgą szos,
Patrzeć jak gwiazdy niebo złocą i czekać, co przyniesie los.
Mieć w uszach szum, strumieni śpiew....
3.Jak dobrze nam po wielkich szczytach, wracać w doliny, w progi swe,
Przyjaciół jasne twarze witać, o młoda duszo, raduj się!
Mieć w uszach szum, strumieni śpiew....
53 Jan Sebastian Bach
1.
Jan Sebastian Bach urodził się w Eisenach. dA7dgA7
Przeszło tyle lat, a cięgle wie o nim świat. dA7dE7A7
Od dziecka wielkie miał zdolności znane do dzisiaj potomności, D7gCF
bo swojej świetnej działalności zostawił trwały ślad. E7A7
2.
Jan Sebastian Bach wspaniały uprawiał fach.
Każdy dzień po dniu na muzyce schodził mu.
Był z niego dobry tata i w miarę jak mijały lata,
w nowe potomstwo się wzbogacał ten Jan Sebastian Bach. dgAd
3.
Jan Sebastian Bach urodził się w Eisenach.
Wiele innych miast odwiedził niejeden raz.
W Mühlhausen był i w Lüneburgu, a także w Dreźnie i w Hamburgu,
a w Lipsku jak na swym podwórku czuł się Sebastian Bach. E7A7
4.
Jan Sebastian Bach rozsławił swe Eisenach,
Więc jest bardzo źle, gdy nie wiesz o tym, że:
Pisał koncerty i kantaty, fugi partity i toccaty,
Bo w talent taki był bogaty mistrz Jan Sebastian Bach. dgAd
54 Kaczka Dziwaczka
1.Nad rzeczką, opodal krzaczka mieszkała kaczka – dziwaczka,
Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki.
Raz poszła więc do fryzjera: „Poproszę o kilo sera! ”.
Tuż obok była apteka: „Poproszę mleka pięć deka”.
Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki.
Gryzły się kaczki okropnie: „A niech tę kaczkę gęś kopnie!”.
Aż wreszcie znalazł się kupiec:„Na obiad można ją upiec!”.
Pan kucharz kaczkę starannie piekł, jak należy, w brytfannie,
Lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając,
W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka!
55 Konik na biegunach
1. Za rok, może dwa, schodami na strych a
Odejdą z ołowiu żołnierze, E7
Przeminie jak wiatr uśmiechów twych świat, E7
Kolory marzeniom odbierze. E7a
Za rok, może dwa, schodami na strych a
Za misiem kudłatym poczłapią d
Beztroskie te dni i zobaczysz, da
Że jednak wspaniały był on...H7E
Ref.:
Konik – z drzewa koń na biegunach, AE
Zwykła zabawka, mała huśtawka, E
A rozkołysze, rozbawi. EA
Konik – zwykły koń na biegunach, AE
Przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, E
Każdy powinien go mieć. EA
2. Kłopotów masz sto i zmartwień masz sto
Bez przerwy to twa karuzela.
Nie lalka, co łka, nie piłka, co gra,
Bez reszty twój czas ci zabiera.
Ulica szeroka, wystawa, to tu na chwilę przystaniesz zdumiony,
Uśmiechnij się więc i zawołaj,
Jak wtedy, gdy na grzbiecie cię niósł...
3. Radosny to dzień, wspaniały to dzień,
Wracają z ołowiu żołnierze,
Ze strychu znów w dół, schodami, aż tu wracają,
Lecz już nie do ciebie.
By ktoś tak jak ty radosne miał dni,
Powrócił przyjaciel ten z wiosny.
Dlaczego – to każdy już powie –
Na plecach przyniosłeś go tu?
56 Krajka
1.Chorałem dzwonków dzień rozkwita,
jeszcze od rosy rzęsy mokre
We mgle turkoce pierwsza bryka, słońce wyrusza na włóczęgę
Ref.: Drogą pylistą, drogą polną, jak kolorowa panny krajka
Słońce się wznosi nad stodołą, będzie tańczyć walca
A ja mam swa gitarę, spodnie wytarte i buty stare,
Wiatry niosą mnie/bis
57 Lato z komarami
1. Tak niedługo miało przyjść, potem długo miało być,
Wyczekane, wymarzone, wyśpiewane.
Kiedy nadszedł wreszcie ten wytęskniony pierwszy dzień
Nie wiedziałem, jakie będzie dalej.
600 minut spóźnił się pociąg, który przywiózł mnie,
A gdy namiot wreszcie stanął nad jeziorem,
Zrozumiałem nagle, że coś mnie gryzie, coś mnie je,
Nie zważając na pogodę i na porę.
Ref. Lato z komarami, lato swędzące bez przerwy, FGC
Lato z komarami, lato, komary i nerwy. FGC
2. Miał być spokój, miał być las i my razem pierwszy raz
Na wakacjach pod namiotem całkiem sami.
Pasmem szczęścia miały być nasze noce, nasze dni
Zagubione gdzieś pomiędzy jeziorami.
Na nic witamina B, owadozol itd.
I sielanka wkrótce stała się koszmarem.
Gdy zwijałem namiot swój, obok mnie komarów rój
Pobzykiwał turystyczne pieśni stare.
58 Modlitwa o wschodzie słońca
Każdy Twój wyrok przyjmę twardy
Przed mocą Twoją się ukorzę,
Ale chroń mnie Panie od pogardy
Przed nienawiścią strzeż mnie Boże.
Wszak Tyś jest niezmierzone dobro
Którego nie wyrażą słowa
Więc mnie od nienawiści obroń
I od pogardy mnie zachowaj.
Co postanowisz niech się ziści
Niechaj się wola Twoja stanie
Ale zbaw mnie Panie od nienawiści
Ocal mnie od pogardy Panie.
59 Morskie opowieści
1.Kiedy rum zaszumi w głowie cały świat nabiera treści, dC
Wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. aCd
2.Kto chce, to niechaj słucha, kto nie chce, niech nie słucha
Jak balsam są dla ucha morskie opowieści.
3.Łajba to jest morski statek, sztorm to wiatr, co dmucha z gestem,
Cierpi świat na niedostatek morskich opowieści.
4.Hej, ha! Kolejkę nalej, hej, ha kielichy wznieśmy!
To zrobi doskonale morskim opowieściom.
5.Pływał raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem,
Sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej.
6.Kto chce, to niechaj wierzy, kto nie chce niech nie wierzy,
nam na tym nie zależy, więc wypijmy jeszcze.
7.Był na „Lwowie” młodszy majtek, czort, Rasputin, bestia taka,
Że sam kręcił kabestanem i to bez handszpaka.
8.Rudy Joe kiedy popił, robił bardzo głupie miny,
Albo też skakał do wody i gonił rekiny.
9.Niech drżą gitary struny, niech wiatr grzywacze pieści
Gdy płyniemy pod banderą morskich opowieści.
60 Morze, nasze morze
1.Chociaż każdy z nas jest młody, lecz go starym wilkiem zwą.
My, strażnicy polskiej wody, marynarze polscy są.
Ref. Morze, nasze morze, będziem ciebie wiernie strzec,
Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec,
Albo na dnie z honorem lec, z honorem lec.
2. Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam.
Nasza flota, choć nieduża, wiernie strzeże portu bram.
61 Mury
1. On natchniony i młody był , ich nie policzyłby nikt
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt.
Świec tysiące palili mu, znad głów unosił się dym
Śpiewał, ze czas, by runął mur, oni śpiewali wraz z nim
Ref.: Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat!
2. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów.
Niosła ze sobą stara treść dreszcze na wskroś serc i dusz
Śpiewali wiec, klaskali w rytm jak wystrzał poklask ich brzmiał
I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał.
62 My Bonnie
My Bonnie is over the ocean, my Bonnie is over the sea,
My Bonnie is over the ocean, oh, bring back my Bonnie to me.
Bring back, bring back, oh, bring back my Bonnie to me, to me,
Bring back, bring back, oh, bring back my Bonnie to me.
Rozdziela nas cały ocean, rozdziela błękitna nas dal,
I gdybym chciał coś ci powiedzieć, mój głos zginie wśród szumu fal.
Wróć, wróć, wróć, wróć, niech wiatr dobry poniesie ci mój głos.
Wróć, wróć, wróć, wróć, niech wiatr dobry zmieni nasz los.
Wiej, wietrze, przez cały ocean, wiej, wietrze, i śpiewaj swa pieśń,
Do pieśni ci słowo dorzucę, a ty do niej słowo to nieś.
Wróć, wróć, wróć, wróć...
63 Na wyspach Bergamutach
Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach,
Widziano także osła, którego mrówka niosła,
Jest kura samograjka znosząca złote jajka,
Na dębach rosną jabłka w gronostajowych czapkach,
Jest i wieloryb stary, co nosi okulary,
Uczone są łososie w pomidorowym sosie
I tresowane szczury na szczycie szklanej góry,
Jest słoń z trąbami dwiema i tylko...wysp tych nie ma.
64 Nie płacz Ewka
Nie płacz Ewka, bo tu miejsca brak na twe babskie łzy CaG
Po ulicy miłość hula wiatr wśród rozbitych szyb CaG
Patrz poeci ślicznie prawdy sens roztrwonili w grach CaG
W półlitrówkach pustych SOS wysyłają w świat CaG
Żegnam was, już wiem, dF
Nie załatwię wszystkich pilnych spraw, CGa
Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. dFC
Tam przyjaciół kilku mam od lat dF
Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram CGa
Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się. . dFC
Proza życia to przyjaźni kat, pęka cienka nić.
Telewizor, meble mały fiat, oto marzeń szczyt.
Hej, prorocy moich gniewnych lat obrastacie w tłuszcz
Już was w swoje szpony dopadł szmal,
Zdrada płynie z ust.
65 Odpowie ci wiatr
1. Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, CFCa
By mógł człowiekiem się stać? CFCG
Przez ile mórz lecieć ma biały ptak, CFCa
Nim wreszcie opadnie na piach? CFG
Przez ile lat będzie kanion trwał, CFCa
Nim w końcu rozkruszy go czas? CFC
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat, dGCF
Odpowie ci, bracie, tylko wiatr. dGC
2.Przez ile lat przetrwa tej góry szczyt,
Nim deszcz go na mórz zniesie dno?
Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt,
Nim „wolność” zapisze w nim ktoś?
Przez ile lat nie odważy się nikt
Zawołać, że czas zmienić świat?
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat,
Odpowie ci, bracie, tylko wiatr.
66 Pięknie żyć
1. Chcesz wiedzieć skąd ten świat, z jakich gwiazd tu spadł? EAH7E
Skąd się wziął księżyc, ja i kwiat? EAEH7E
Wciąż pytasz mnie , a ja nie wiem prawie nic, EAH7E
Może tylko tyle, że tak pięknie żyć.EAEH7E
Ref.: Pięknie żyć, znaczy kochać świat. AGiscis
Pięknie żyć, tak jak żyje ptak. AH7E
Pięknie żyć, tańczyć tak, jak wiatr, AGiscis
A ziemi życzyć naj... jak najdłuższych lat. AH7E
2. Chcesz znaleźć skarb i śnić najwspanialsze sny.
Gdzie i jak? Ty podpowiesz mi.
Jawa i sen, i baśń, czarodziejska nić,
Jeśli uwierzysz, że tak pięknie żyć.
3. Chcesz wiedzieć, gdzie twój śmiech, kiedy smutno ci?
Gdzie ten klucz do zagadek drzwi?
Masz serce tak, jak ja, czujesz jego rytm, serce podpowiada,
Że tak pięknie życ.
67 Płonie ognisko w lesie
Płonie ognisko w lesie, wiatr smętną piosenkę niesie,
Przy ogniu zaś drużyna gawędę rozpoczyna.
Czuj, czuj, czuwaj! Czuj, czuj, czuwaj! D
Najstarszy druh zawoła. AD
Przestańcie się już bawić i czas swój marnotrawić.
Niech każdy z was się szczerze do pracy swej zabierze
71 Przyjaciel
68 Płonie ognisko i szumią knieje
1.Płonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas.
Opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas.
O rycerstwie spod kresowych stanic,
O obrońcach naszych polskich granic.
A ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las.
2.Już do powrotu głos trąbki wzywa, alarmują ze wszystkich stron;
Staje wiara w ordynku szczęśliwa, serca biją w zgodny ton.
Każda twarz się uniesieniem płoni, każdy laskę krzepko dzierży w dłoni.
A z młodzieńczej się piersi wyrywa pieśń potężna, pieśń jak dzwon.
69 Pod żaglami zawiszy
Pod żaglami „Zawiszy” życie płynie jak w bajce
Czy to w sztormie, czy w ciszy, czy w noc ciemną , dzień jasny.
Białe żagle na masztach – to jest widok mocarny,
W sercu radość i siła – to „Zawisza” nasz „Czarny”.
Znam Twoje sny, wszystko chcesz wiedzieć sam
Jak grubas, co trzy rozumy zjadł.
A za to Ty chcesz być ważny jak paw,
Patrzysz w dół na świat.
-
Na kłótnie masz zawsze chęć, lubisz złość
I tak jak ja nie ustąpisz o włos.
Lecz gdyby nas ślepy los skrzywdzić chciał
Będziesz przy mnie stał.
-
Przyjaciel wie, ile wart jest sam,
Przyjaciel, wie, kiedy odejść ma,
A gdy już jest, wszystko wie bez słów,
Przyjaciel mój umie żyć za dwóch.
Przyjaciel wie, co to śmiech do łez
I zawsze jest, gdy potrzebny jest.
I choćbyś miał całe złoto gwiazd,
Bez niego dni w końcu stracą blask.
Więc popłyńmy raz jeszcze, w tę dal siną bez końca,
Aby użyć swobody, wiatru morza i słońca.
70 Przeżyj to sam
1.
Na życie patrzysz bez emocji, CEa
na przekór czasom i ludziom wbrew. dGG7
Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy, CEa
Oczyma widza oglądasz grę. dGG7
Ktoś inny zmienia świat za ciebie,
Nadstawia głowę, podnosi krzyk.
A ty z daleka, bo tal lepiej
I w razie czego nie tracisz nic.
Ref.: Przeżyj to sam! Przeżyj to sam! CEadG
Nie zamieniaj serca w twardy głaz, CEa
Póki jeszcze serce masz. dGG7
2.
Widziałeś wczoraj znów w „Dzienniku”
Zmęczonych ludzi wzburzony tłum
I jeden szczegół wzrok twój przykuł:
Ogromne morze ludzkich głów,
A spiker cedził ostre słowa,
Od których nagła wzbierała złość
I począł w tobie gniew kiełkować,
Aż pomyślałeś: milczenia dość!
72 Szkolny blues
1. Jak co dzień rano spać się chce, a wstrętny budzik budzi mnie.
Śniadanie wcinam, mlekiem popijam, może na lekcji zdrzemnę się.
Ref. Nasz szkolny blues, szkolny blues, A7G7
Nasz szkolny blues, szkolny luz. D7
2. Bez przerwy kuję cały dzień, a wszyscy mówią – jesteś leń!
A ja potrafię uczyć się sam, tysiąc jedynek tylko mam.
3. Gdy czas wf-u zbliża się, to aż z rozpaczy płakać chcę,
By się nie męczyć, mówię, że jest mi niedobrze, jest mi źle.
4. I choć problemów 1000 mam,choć czasem wszystko lepiej wiem,
Uczniem być życie całe chcę i w mojej szkole uczyć się.
73 Stokrotka
1. Gdzie strumyk płynie z wolna rozsiewa zioła maj
Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj.
2. W tym gaju tak ponuro, że aż przeraża mnie
Ptaszęta za wysoko, a mnie samotnej źle.
3. Wtem harcerz idzie z wolna :„Stokrotko witam cię
Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą czy nie?”
4. Stokrotka się zgodziła i poszli w ciemny las
A harcerz taki gapa, że aż w pokrzywy wlazł.
5. A ona, ona, ona, cóż biedna robić ma
Nad gapą pochylona i śmieje się ha, ha.
76 Tolerancja
1.
Ref.:
74 Tak bardzo się starałem
Kto za tobą w szkole ganiał, do piórnika żaby wkładał? C
Kto, no powiedz, kto? dG7C
Kto na ławce wyciął serce i podpisał: „głupiej Elce”, C
Kto, no powiedz, kto? dG7C
Ref.:
Tak bardzo się starałem, FGea7
A ty teraz nie chcesz mnie. dG7C
Dla ciebie tak cierpiałem, FGea7
Powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie? dd7G
2. Kto dla ciebie nosił brodę, spodnie w kwiatki włożył modne?
Kto, no powiedz, kto?
Kto Tuwima wiersz przepisał, jako własny tobie wysłał?
Kto, no powiedz, kto?
3. Ja dla ciebie byłem gotów, kilo wiśni zjeść z pestkami,
Ja, tak, tylko ja!
Teraz, kiedy cię spotykam, mówisz mi, ze się nie znamy,
Czy to ładnie tak?
1.
75
Takie ładne oczy
1. Ładne oczy masz, komu je dasz? CFC
Takie ładne oczy, takie ładne oczy... G7CG7C
Wśród wysokich traw głęboki staw; CFC
Jak mnie nie pokochasz, to się w nim utopię. G7CG7C
Ref.:
W stawie zimna woda, trochę będzie szkoda, dG7CdG7C
Trochę będzie szkoda, gdy utopie się w nim. Dg7CadG7C
2. Powiedz, że mi jak, odgadnąć mam,
czy mnie będziesz chciała, czy mnie będziesz chciała.
Przez zielony staw, łabędzie dwa
Grzecznie sobie płyną. Czy mnie chcesz dziewczyn
3. Inne oczy masz każdego dnia;
Diabeł nie odgadnie, co w nich chowasz na dnie.
Przez zielony staw przeleciał wiatr,
Po przejrzystej toni fala falę goni.
Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie, AE
Budowa ściany wokół siebie - marna sztuka. EA
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą; AE
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. AEAEA
2.
Na miły Bóg, DE
życie nie tylko po to jest, by brać, ADE
Życie nie po to, by bezczynnie stać ADE
I aby żyć – siebie samego trzeba dać. ADE
Problemy twoje, moje, nasze boje – polityka,
A przecież każdy włos, jak nasze lata policzony.
Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci;
Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam.
77 Wyszły w pole kurki trzy
1. Wyszły w pole kurki trzy
i gęsiego sobie szły.
Pierwsza przodem, w środku druga,
trzecia z tyłu oczkiem mruga.
I tak sobie kurki trzy
raz dwa! raz dwa! W pole szły.
2. A pod stogiem ziarnka są,
zjadły kurki ziarnek sto.
Myśli sobie każda kurka:
"Po co wracać na podwórko?
Smaczne ziarnka tutaj są,
nie na próżno więc się szło".
3. Chłop szedł miedzą do swej wsi
i zobaczył kurki trzy.
Krzyknął: "Pozwól kurze grzędy,
ona wnet Ci wlezie wszędy!"
Klasnął w dłonie: raz, dwa, trzy
i wypłoszył kurki trzy!
79 Alleluja
(L. Cohen)
1. Tajemny akord kiedyś brzmiał
Pan cieszył się gdy Dawid grał,
Ale muzyki, dziś tak nikt nie czuje.
Kwarta, kwinta - tak to szło
Raz wyżej w dur, raz niżej w mol
Nieszczęsny król ułożył Alleluja!
78
Diabeł i anioł
(A. Osiecka)
Idzie diabeł ścieżką krzywą, pełen myśli złych
Nie pożyczył mu na piwo, nie pożyczył nikt
Słońce pali go od rana, wiatr gorący dmucha
Diabeł się z pragnienia słania, w ten piekielny upał
Ram dabu d ej, ram dabu dej,
ram dabu dibu dam dej de /2x
Idzie anioł wśród zieleni, dobrze mu się wiedzie
Pełno drobnych ma w kieszeni, i przyjaciół wszędzie
Nagle przystanęli obaj na drodze pod śliwką
Zobaczyli, że im browar wyszedł naprzeciwko
Nie ma szczęścia na tym świecie, ni sprawiedliwości
Anioł pije piwo trzecie, diabeł mu zazdrości
Mówi diabeł: "postaw kufel, Bóg ci wynagrodzi"
My artyści w taki upał żyć musimy w zgodzie
Na to anioł zatrzepotał skrzydeł pióropuszem
I powiada: "dam ci dychę w zamian za twą duszę"
Musiał diabeł aniołowi duszę swoją sprzedać
I stworzyli razem piekło z odrobiną nieba
2. Na wiarę nic nie chciałeś brać,
Lecz sprawił to księżyca blask,
Że piękność jej na zawsze cię podbiła.
Kuchenne krzesło tronem twym
Urzekła cię - już nie masz sił
I z gardła ci wydarła - Alleluja!
3. Dlaczego mi zarzucasz wciąż,
Że nadaremno wzywam Go?
Ja przecież nawet nie znam go z imienia.
W każdym słowie światął błysk,
Nieważne czy, usłyszysz dziś
Najświętsze, czy nieczyste - Alleluja!
4. Tak się starałem, ale cóż:
Dotykam tylko zamiast czuć,
Lecz mówię prawdę, nie chcę was oszukać.
I chociaż wszystko poszło źle,
Przed Panem Pieśni stawię się
Na ustach mając tylko - Alleluja!
1. I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this: the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah…
80 Remedium
1. Światem zaczęła rządzić jesień,
Topi go z żółci i z czerwieni,
A ja tak pragnę, czemu ? – nie wiem
Uciec pociągiem do jesieni,
Uciec pociągiem od przyjaciół,
Wrogów, rachunków, telefonu,
Nie trzeba długo się namyślać,
Wystarczy tylko wybiec z domu.
Ref. Wsiąść do pociągu byle jakiego,
Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,
Ściskając w ręku kamyk zielony,
Patrzeć jak wszystko zostaje w tyle.
2. W taka to podróż chcę wyruszyć,
Gdy podły nastrój i pogoda,
Zostawić łóżko, ciebie, szafę,
Niczego mi nie będzie szkoda.
Zegary usną niepotrzebne,
Pogubię w lasach kalendarze,
Gdy sobie ruszę w taka podróż
Tylko ... czy kiedyś się odważę
81 Wędruj z nami
Póki cię nie zżarła nuda, póki siłę jeszcze masz
Póki ci nie straszne słońce, wielki deszcz i silny grad
Póki lubisz liczyć gwiazdy, przy ognisku trzymać straż
Spakuj plecak załóż buty, dalszy ciąg już chyba znasz
Wędruj z nami lasami, polami
I maszeruj bez końca, bez celu
A gdy spotkasz przygodę
Wtedy szybko się dowiesz
Że tak warto na luzie czasem żyć
W lesie ci zagrają drzewa, w polu ci zaśpiewa ptak
Deszcz opowie ci legendę, do snu ukołysze wiatr
Płomień słońca cię ogrzeje, a piosenka radość da
Ty i twoi przyjaciele, każdy cię już tutaj zna.
82 W stepie szerokim
W stepie szerokim którego okiem
nawet sokolim nie zmierzysz
stań unieś głowę wsłuchaj się w słowa
pieśni o małym rycerzu
choć mały ciałem rębacz wspaniały
wyrósł na pierwsze szermierze
i wieki całe będą śpiewały
pieśni o małym rycerzu
ty któryś w boju i ty coś w znoju
i ty co liczysz i mierzysz
stań unieś głowę wsłuchaj się w słowa
pieśni o małym rycerzu
83 Jadą wozy kolorowe
1. Jadą wozy kolorowe taborami,
Jadą wozy kolorowe wieczorami.
Może w liściach spadających im powróży
Wiatr cygański, wierny kompan ich podróży.
Zanim ślady wasze mgłami pozasnuwa,
Opowiedzcie mi, Cyganie, jak tam u was jest?
U nas - wiele i niewiele, bo w sam raz,
U nas czerwień, u nas zieleń, cień i blask,
U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole,
Ale zawsze kolorowo jest wśród nas!
2. Jadą wozy kolorowe taborami,
Ej, Cyganie, Jak bym chciała jechać z wami!
Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce,
Będę słuchać opowieści starych skrzypiec,
Ciepłym wiatrem wam podszyję stare płótno...
Co mi dacie, żeby już nie było smutno mi?
Damy wiele i niewiele, bo w sam raz,
Damy czerwień, damy zieleń, cień i blask,
Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole,
Ale będzie kolorowo pośród nas!
3. No i pojechałam z nimi na kraj świata,
Wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał,
I zbierałam, dzikie trefle, leśne piki,
I bywałam, gdzie rodziły się muzyki.
I odwiedzam z Cyganami chmurne kraje,
I kolory szare ludziom darmo daję dziś!
Weźcie wiele i niewiele, bo w sam raz!
Komu czerwień, komu zieleń, cień i blask?
Komu fiolet, komu błękit, komu echo tej piosenki,
Nim odjedzie z Cyganami w czarny las?
84 Prząśniczka
(S. Moniuszko)
1.U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki,
przędą sobie, przędą jedwabne niteczki.
Ref.:
Kręć się, kręć wrzeciono,
wić się tobie wić!
Ta pamięta lepiej,
czyja dłuższa nić!
2.Poszedł do Królewca młodzieniec z wiciną,
łzami się zalewał, żegnając z dziewczyną.
85
3.Gładko idzie przędza wesołej dziewczynie,
pamiętała trzy dni o wiernym chłopczynie.
Życzenie
( F. Chopin)
4.Inny się młodzieniec podsuwa z ubocza
i innemu rada dziewczyna ochocza.
Gdybym ja była słoneczkiem na niebie,
Nie świeciłabym, jak tylko dla ciebie.
Ani na wody, ani na lasy,
Ale po wszystkie czasy
Pod twym okienkiem i tylko dala ciebie,
Gdybym w słoneczko mogła zmienić siebie.
Ref.:
Kręć się, kręć wrzeciono,
prysła wątła nić,
wstydem dziewczę płonie,
wstydź się, dziewczę, wstydź!
Gdybym ja była ptaszkiem z tego gaju
Nie śpiewałabym w żadnym obcym kraju.
Ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy
Pod twym okienkiem i tylko dala ciebie,
Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie.
Piosenki religijne
86 Alleluja chwalcie Pana u świątyni bram
Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk
Chwalcie Go bo króluje pośród nas
Wszystko co żyje niech Go, alleluja /bis
90 Czy Wy wiecie, że jesteśmy świątynią,
Czy Wy wiecie, że jesteśmy świątynią,
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały,
Pełni mocy, wdzięczności i chwały,
Pełni mocy, wdzięczności i chwały,
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
91 Spotkał mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam.
87 Bóg kocha mnie takiego jakim jestem
Raduje się każdym dobrym gestem.
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera
88 Chcę przestąpić Jego próg
z dziękczynieniem w sercu swym
I w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go,
Bo kolejny nadszedł dzień,
który dał dla mnie Bóg –
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą!
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest.
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać mu, bo Pan radością mą.
89 Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca słów Bożych prawdą.
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności.
4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i słowem życia.
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą.
92 Exodus
1.Gdzieś tam pośród burz pracuje lud
i Pan dopomaga mu.
Wyprowadza go do ziemi swej
Pokonując wszelkie zło.
Ref. Idą ciągle, idą w skwarze, w trudzie,
W deszczu, wierni słowu Boga wciąż.
Idą utrudzeni błogosławiąc Panu
za to, że już wolni są
Bóg ich doprowadził tam, gdzie im obiecał
ziemię lepszą, ziemię swą.
Wytrwać tylko trzeba,
by nie stracić ziemi tej,
nieba tego, ziemi tej.
93 Gdy Boży Duch wypełnia mnie
Jak Dawid śpiewać chcę./x2
Jak Dawid, jak Dawid,
jak Dawid śpiewać chcę.
2. Klaskać... 3. Tupać... 4. Skakać...
94 Niech Twój Święty Duch / powt.
dziś przeniknie mnie
I niech zawsze już
gości w duszy mej.
Ref. I niech spadnie deszcz
Błogosławieństw Twych
Ojcze obmyj mnie
Duchu Święty przyjdź.
2. Duchu Święty przyjdź
działaj z mocą w nas
Duchu Święty przyjdź
przemień smutku czas
Ref. I niech spadnie deszcz …
95 Jeden jest tylko Pan, tutaj jest jego dom
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go!
Miejsce to wybrał Pan aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy w Jego domu,
Bogu oddajmy cześć!
96 Jesteś radością mojego życia,
o – o – o Panie mój. /bis
Ref. Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
– na zawsze jesteś Panem mym. /bis
2.Jesteś miłością mojego życia...
3.Jesteś pokojem mojego życia...
97 Jezus jest tu, Jezus jest tu.
O, wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,
Jezus jest tu!
1.Pan jest wśród nas..
2.Bóg kocha nas…
98 Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.
99 O chwalcie Pana wszystkie narody
I wysławiajcie Go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna
A Jego wierność trwa na wieki
O alleluja,alleluja/x2
100 Memu Bogu, królowi, będę śpiewał tę pieśń
Teraz, zawsze, na wieki, amen.
Alleluja, alleluja, alleluja, amen.
101 Łaską jesteśmy zbawieni,
z łaski możemy tu stać,
Łaską usprawiedliwieni
i przez Baranka Krew.
Wzywasz nas Panie do siebie
przed Twój w niebie tron.
My, łaską obdarowani, Tobie składamy hołd.
102 Każdy wschód słońca
1.My, którzy wszystko liczymy,
Ciebie mamy za darmo.
Dajesz nam Siebie w całości
i jesteś taki rozrzutny.
Ref. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada,
nie pozwól nam przespać poranka./2x
2.Nie dość, że do nas przyszedłeś,
co dzień dajesz nam Siebie
Zostałeś z nami w tym Chlebie,
który bierzemy do ręki.
3.Dałeś nam Siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
Niech człowiek już nie umiera.
103 Matko, która nas znasz
z dziećmi Twymi bądź.
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym, z nami idź.
1.Z wszystkich niewiast wybrana,
- przyjdź i drogę wskaż.
Córko Ludu Bożego,
- do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna
- pokój światu daj.
2. Królowo ognisk rodzinnych…
Dziewico, wzorze prostoty…
Oblubienico cieśli…
3. Królowo narodu naszego Uciśnionych nadziejo –
Światło łaknących prawdy –
4. Pociecho ludu biednego –
Pani wszelkiej radości –
Matko tkliwego serca –
5. Matko ludzi cierpiących –
Matko z sercem przeszytym –
U stóp krzyża stojąca –
6. Matko płacząca nad nami Matko przed karą chroniąca –
Matko nas przyjmująca –
104 Ofiaruję Tobie Panie Mój
Całe życie me, cały jestem Twój- aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz
Tyś Miłością mą jedyną jest.
105 Ojcze chwała Tobie
Swe życie składam Tobie.
Kocham Ciebie.
1. Jezu... 2. Duchu...
3. Trójco
106 Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa,
I być bliżej Niego i kochać goręcej,
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać,
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.
107 Pan jest pasterzem moim (Psalm23)
Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie.
Nad wody spokojne prowadzi mnie.
108 Przybądź płomieniu,
niech węgle naszych serc
rozpali ogień miłości Twej.
Zjednocz nas w krzyżu,
on bramą Pana jest,
przez nią wejdziemy,
by życie mieć.
109 Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
oto dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie.
/2x
2. Przyjdź jako mądrość do dzieci,
przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości,
Weź wszystko co moje jest
110 Gdy klęczę przed Tobą,
modlę się i składam hołd
Weź ten dzień, uczyń go twym
i we mnie miłość wznieć.
Ref. Ave Maria, gratia plena,
Dominus te cum, benedicta tu
2. wszystko Tobie daję,
każdy sen i każdą myśl
Matko Boga, Matko moja,
wznieś je przed Pana tron
111 Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości.
A wszystko inne przydane będzie wam. Alleluja, Alleluja!
112 Psalm 148 Alleluja
/x8
1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
Na wysokościach cześć niech oddadzą.
Wielbijcie Pana duchy niebieskie
Wielbijcie Pana Jego zastępy.
2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios wielbijcie Pana,
Wody podniebne wielbijcie Pana.
3. Niech wszyscy wielbią imię Pana,
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.
4. On daje siłę swemu ludowi,
Z prochu podnosi swoich przyjaciół.
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
Swoich wybranych On sam umacnia.
5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje
przez wszystkie wieki wieków. Amen!
113 Słuchaj Izraelu tylko Jahwe jest
Bogiem Twym.
1. Kochaj Pana Boga swego
Całym swym sercem,
Kochaj Pana Boga swego
Całą swą duszą.
2. Kochaj Pana Boga swego całym umysłem.
Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem.
114 Przyjdź z pokłonem ludu Boży,
Przyjdź ze śpiewem ludu święty,
Sław Jezusa, Twego Zbawcę,
wspaniałego Króla chwały.
115 Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi/x2
Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała i cześć
116 Bądź pozdrowiony gościu nasz
W radosne progi nasze wejdź
My zapalimy zamiast lamp
Szczęśliwe ognie naszych serc
117 Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić
123 Taki duży, taki mały
i pagórki się zachwiać / x2
Ale miłość Moja, miłość Moja
nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan.
Może świętym być.
Taki gruby taki chudy może świętym być
Taki ja i taki ty może świętym być/x2
1. Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
Kocha bliźniego jak siebie samego/x2
2. Kto się nawróci ten się nie smuci
Każdy święty chodzi uśmiechnięty
Tylko nawrócona jest zadowolona
Każda święta chodzi uśmiechnięta
3. Nic nie potrzebuje zawsze się raduje
Bo święta załoga kocha tylko Boga/x2
4.Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć
Są między nami w szkole i w pracy.
118 Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie!
Wszystko, co mam od Ciebie przecież jest.
I to, że jestem, że życie wciąż poznaję.
Dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę.
Za każdy dzień, za nocy mrok,
Za radość mą, szczęśliwy rok.
Nawet za chmurne deszczowe dni,
Za wszystko Panie dziękuję Ci!
2. Gdy mnie uczono, że jesteś Boże w niebie,
Gdy poznawałem, co dobre jest, co złe.
W dziecinnych słowach - mówiłem „Kocham Ciebie”.
I powtarzałem modlitwy słowa te:
3. Więc przyjm, o Boże, mych modłów dziękczynienie,
bo jakże często wdzięczności w modłach brak.
Mądrością życia jest widzieć sens cierpienia,
Dlatego Boże śpiewamy Tobie tak:
119 Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, Panie nasz, Boże nasz.
Tyś jak wiatr w Swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem Twym rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas
Tam gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas.
Łamdarej, łamda ooo. Łamdarej, łamda ooo
120 Świętemu Bogu oddaj cześć,
Dziękczynną z serca śpiewaj pieśń,
Jezusa, Syna swego, Bóg darował nam.
W nim słaby mocnym staje się,
Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest,
Gdyż wszystko dał nam Bóg.
121 Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarnko - te słowa mówi ci Pan.
I z taką wiarą rzekłbyś do góry: przesuń się, przesuń się. / x2
A góra posłusznie przesunie się, przesunie się, przesunie się.
W imię Jezusa przesunie się, przesunie się, przesunie się.
I chromy stanie na nogi swe, na nogi swe, na nogi swe.
W Imię Jezusa na nogi swe, na nogi swe, na nogi swe.
I kto łzy leje ostrze je...I chory odzyska zdrowie swe …
I kto jest smutny ucieszy się.
122 Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja.
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja.
124 Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam./ 2x
Jemu składam dziękczynienie,
chwałę z serca mego dam.
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia Królem wiecznym On,
niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to,
czego szukałem do dzisiaj.
sam mi podał dłoń,
bym zwyciężał w każdy dzień.
W Jego ranach uzdrowienie,
w Jego śmierci życia dar.
Jego Krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam.
125 Wielbić mego Pana chcę, (...)
Bo On godzien chwały jest, (...)
On uwalnia mnie sam od wrogów mych.
Wielbić mego Pana chcę.
Mój Pan żyje, opoką moją jest,
Niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel.
Mój Pan żyje, opoką moją jest,
Niechaj będzie wywyższony Zbawca
mój. Zbawca mój
126 Chwalę ciebie Panie (...) i uwielbiam (...)
Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając Imię Twe.
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.
Piosenki na flet (w skrócie)
134 Kurki trzy
//: c c g g /a a g / f f e e / d d c ://
ggff/eed /ggff/eed/
c c g g / a a g / f f e e / d d c //
127 Owieczki Kasi
haga/hhh/aaa/hhh /
h a g a / h h h / a a h a / g //
135 Pojedziemy na łów
cdef/g e /g e /eedd/c /
e e d d / e e f / e e d d / e e f / e e d d / c //
128 Siała baba mak
h h a a/ g / h h a a / g /
h a h c2 / h a h c2 / h h a a / g
//
129 Oda do radości
h h c2 d2 /d2 c2 h a / g g a h / h a a /
h h c2 d2 /d2 c2 h a / g g a h / a g g /
a a h g /a h c2 h g / a h c2 h a / g a d /
h h c2 d2 / d2 c2 h a/ g g a h / a g g //
130 Mam chusteczkę haftowaną
e g g g/e g g g / a g f e / f d /
d f f f / d f f f / g f e d / e c //
131 Barka
e /d e f e d / c c / d e f f / f f f e / d d /
ccd/e e/ef d/c c/
Ref: c a a / a h c2 h a / g g / f e f f / f g a g f / e e/
c c a a / a h c2 h a / g g / f e f f /d e f e d / c
//
132 Sto lat
g e g e / g a g f e /f /
f d f d /f g f e d /e /
g g e /g g e /g c2 h a gis a
h h h h h / c2
//
133 Gdy kiedyś Pan
g h c2 d2 / g h c2 d2 /
g h c2 d2 /h g h a / h h a
g g h d2 / d2 c2 /
c2 h c2 / d2 h g a / g //
136 W poniedziałek rano
c d e f / g c2 /a a c2 a / a g /
f f a f /e e g /d e f a / a g g /
f f a f / e e g /d e f d / d c c //
137 Ukraina
e g e g / h h a g /fis a fis a / c2 c2 h a
e g e g / h h a g / h c2 h a g fis / e fis g a //
h /h / d2 d2 c2 h /d2 d2 d2 d2 / d2 e2 d2 c2 / h a /
e g e g /h h a g / h c2 h a g fis / e fis g a /
h /h / d2 d2 c2 h /d2 d2 d2 d2 / d2 e2 d2 c2 / h a /
e g e g / h h a g / h c2 h a g fis / e g e //
138 Wlazł kotek
g e e / f d d/ c e g/ g e e / f d d /c e c//
139 W murowanej piwnicy
c2 g g f / e f g / c2 g g f / e d c /
c d e d / e f g / e g g f / e d c //2x
/
140 Stary Donald
g g d d / e e d / h h a a / g /2x
d g g g/ d g g g /2x
g g d d / e e d / h h a a / g //
141 Cygańska skarga
gefgag/ge /gefgag/h /
h h h h a h a g / a a a a g f / e /2
KOLĘDY
148 Gdy się Chrystus rodzi
142 Jezusa narodzonego
g e c2 a / a g / e e f d / d c// 2x
d defd/ e efg e //2x
g g /a a / h h / c2 g a f / e d / c //
e g e g / a a g e / g g f f / eee//2x
g g g / a a a g / f f f /g g g f / e e e / f f f a / g g f f e //2x
149 Anioł pasterzom mówił
143 Lulajże Jezuniu
e e e /g f e f /d d f /a g /
e e e /g f e f/ d g f/ f e /
g g c2 h / a a g/ f f a /a g /
e e e /g f e f /d g f / f e //
c c d d / e d c / g g a a / g fis/ g /
g g a / g g f f /e e d /
ggff/eed/
g e f/ e d c //
150 Tryumfy
144 Jezus malusieńki
c2 h a gis a /h e //2x
d e f f /e f g g / a g f e / d e/
d e f f /e f g g /a g f e / d c //
145 Wśród nocnej ciszy
f g e / f c / a a b g / a //2x
f a f a / b g e c // 2x
f f g g / a /f f g g /f //
146 Pójdźmy wszyscy do stajenki
d e d e / d g h g / 2x
c2 h a a / h a g g /
fis fis e fis / g a h h /
c2 h a a / h a g g / fis fis e fis / g a g g//
147 A wczora z wieczora
e e / f e d / c /g g / a g f e /
f a / g f e d /c e / f e d c //
c f c / f f g g / a f // 2x
g fis g a / g e / f e f g / e //2x
c c f / g g a / g g / f //
151 Gdy śliczna Panna
d e fis / g g /a c2 h a / a g //2x
h a h g / a / fis a g fis / e d /
h a h g / c2 / h d2 c2 h a g / a g //
152 Dzisiaj w Betlejem
g g d g a / h h a h c2 / d2 e2 d2 c2 / h a //2x
d2 d2 c2 h a / g g d g h //2x
d2 e2 d2 c2 h c2 //2x
d2 d2 e2 d2 / c2 h a g //
153 Narodził się Jezus Chrystus
e e f f / g g a a / g g f f / e //2x
g f e / a g f /e e f a / g f e /
g f e /c2 h a / g e f d / d c //
Popularne chwyty gitarowe
Gama C – dur (dwie oktawy) – nazwy literowe i solmizacyjne
Wartości rytmiczne nut i pauz
Klawiatura
SPIS TREŚCI
Hymny, pieśni patriotyczne i żołnierskie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Mazurek Dąbrowskiego- polski hymn narodowy
Hymn Szkoły (od 1991 r.)
Hymn Unii Europejskiej - Oda do radości
Bogurodzica
Boże coś Polskę
Rota
Marsz Pierwszej Brygady - Legiony
Czerwone maki na Monte Cassino
Płynie Wisła
Hej, chłopcy, bagnet na broń
Jak długo w sercu naszym
Piechota
Przybyli ułani pod okienko
O mój rozmarynie
Rozkwitają pąki białych róż
Witaj majowa jutrzenko
Pałacyk Michla
Rozszumiały się wierzby płaczące
Pierwsza kadrowa
Pokolenia
Poprzez gaje
Wojenko, wojenko
Piosenki ludowe i biesiadne
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Cygańska skarga
Hej, bystro woda
Hej idem w las
My cyganie
Mariackie hejnały
Miała baba koguta
Hej po dolinie
Polonez – A gdy będzie
Zielony mosteczek
Siedzi sobie zając pod miedzą
Trojak
Upływa szybko życie
W murowanej piwnicy
Za górami, za lasami
Piosenki harcerskie, turystyczne i popularne
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Ale to już było
Alfabet muzyczny
Bez słów
Amadeo
Bardzo smutna piosenka retro
Bieszczady
Bieszczadzki trakt
Dobrze Nam tu mija czas
Bosman
Chodź pomaluj mój świat
Dobosz
Gdybym miał gitarę
Gdy kiedyś Pan
Gdzie ta keja
Hej przyjaciele
Jak dobrze nam zdobywać góry
Jan Sebastian Bach
Kaczka Dziwaczka
Konik na biegunach
Krajka
Lato z komarami
Modlitwa o wschodzie słońca
Morskie opowieści
Morze, nasze morze
Mury
My Bonnie
Na wyspach Bergamutach
Nie płacz Ewka
Odpowie ci wiatr
Pięknie żyć
Płonie ognisko w lesie
Płonie ognisko i szumią knieje
Pod żaglami „Zawiszy”
Przeżyj to sam
Przyjaciel
Szkolny blues
Stokrotka
Tak bardzo się starałem
Takie ładne oczy
Tolerancja
Wyszły w pole kurki trzy
Diabeł i anioł
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Alleluja Cohena
Remedium
Wędruj z nami
W stepie szerokim
Jadą wozy kolorowe
Prząśniczka
Życzenie
Piosenki religijne
86. Alleluja chwalcie Pana u świątyni bram
87. Bóg kocha mnie takiego jakim jestem
88. Chcę przestąpić Jego próg
89. Pan kiedyś stanął nad brzegiem
90. Czy Wy wiecie, że jesteśmy świątynią
91. Spotkał mnie dziś Pan
92. Exodus
93. Gdy Boży Duch wypełnia mnie
94. Niech Twój Święty
95. Jeden jest tylko Pan
96. Jesteś radością mojego życia
97. Jezus jest tu
98. Jezus zwyciężył
99. O chwalcie Pana wszystkie narody
100. Memu Bogu
101. Łaską jesteśmy zbawieni
102. Każdy wschód słońca
103. Matko, która nas znasz
104. Ofiaruję Tobie Panie Mój
105. Ojcze chwała Tobie
106. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
107. Pan jest pasterzem moim
108. Przybądź Płomieniu
109. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę
110. Gdy klęczę przed Tobą
111. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
112. Psalm 148 - Alleluja
113. Słuchaj Izraelu
114. Przyjdź z pokłonem ludu Boży
115. Tobie chór aniołów
116. Bądź pozdrowiony gościu nasz
117. Bo góry mogą ustąpić
118. Tyle dobrego
119. Tyś jak skała
120. Świętemu Bogu oddaj cześć
121. Gdyby wiara twa
122. Jezus Chrystus moim Panem jest
123. Taki duży, taki mały
124. Jezus daje nam zbawienie
125. Wielbić mego Pana chcę
126. Chwalę ciebie Panie
Piosenki na flet (w skrócie)
127. Owieczki Kasi
128. Siała baba mak
129. Oda do radości
130. Mam chusteczkę haftowaną
131. Barka
132. Sto lat
133. Kurki trzy
134. Gdy kiedyś Pan
135. Pojedziemy na łów
136. W poniedziałek rano
137. Ukraina
138. Wlazł kotek
139. W murowanej piwnicy
140. Stary Donald
141. Cygańska skarga
Kolędy
142. Jezusa narodzonego
143. Lulajże Jezuniu
144. Jezus malusieńki
145. Wśród nocnej ciszy
146. Pójdźmy wszyscy do stajenki
147. A wczora z wieczora
148. Gdy się Chrystus rodzi
149. Anioł pasterzom mówił
150. Tryumfy Króla niebieskiego
151. Gdy śliczna Panna
152. Dzisiaj w Betlejem
153. Narodził się Jezus Chrystus
Tablice muzyczne

Podobne dokumenty