Pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik
0
SZANOWNI PAŃSTWO
BIOCORP Polska Sp. z o.o. jest spółką założoną w 1997 roku
Spółka posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz ISO 13485
BIOCORP Polska sp. o.o. jest producentem podłoży mikrobiologicznych i dystrybutorem diagnostyków i odczynników do
mikrobiologii i biologii molekularnej. Firma oferuje w ilościach hurtowych i detalicznych na rynku sanitarnym,
weterynaryjnym, farmaceutycznym oraz przemysłowym, a także naukowo-badawczym i klinicznym produkty o najwyższej
jakości i niezawodności. W roku 2007 Spółka uruchomiła produkcję gotowych do użycia podłoży w butelkach,
probówkach oraz na płytkach Petriego. Produkowane wyroby mają zastosowanie w badaniach higieny komunalnej w
szczególności, do oceny jakości wody, badaniach żywności, napojów i przedmiotów użytku, a także w diagnostyce
medycznej, produkcji wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych.
Skład podłoży oraz parametry fizyko-chemiczne są zgodne z normami PN-EN ISO, m.in.:
4831
6887
9308
15213
18416
22717
4832
6888
10727
16212
18593
22718
4833
7251
10273
16266
21150
22964
6222
7899
11290
16649
21527
26461
6579
7932
11731
16654
21528
6785
7973
13270
18415
21871
oraz z międzynarodowymi konwencjami, zaleceniami a w szczególności wytycznymi farmakopealnymi.
W ofercie BIOCORP Polska sp. z o.o. znajdują się podłoża mikrobiologiczne, składniki podłoży, podłoża do biologii
molekularnej, agarozy, szybkie testy do diagnostyki in vitro, a także laboratoryjny sprzęt jednorazowego użytku. Dzięki
wysokiej jakości produktów, oraz grupie wykwalifikowanych przedstawicieli, sieci dystrybutorów i partnerów w całym
kraju. Posiadamy certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 13485:2005 w zakresie produkcji i
konfekcjonowania pożywek do hodowli mikroorganizmów a także sprzedaży wyrobów diagnostycznych dla bakteriologii i
biologii molekularnej oraz sprzedaży dodatków do żywności. W ofercie firmy znajduje się kilkaset produktów, które
dostarczane są do kilkuset laboratoriów.
Adres biura w Warszawie:
BIOCORP Polska Sp. z o. o.
Ul. Skibicka 5
02-269 Warszawa
Tel +48 22 668 73 80
Fax +48 22 658 45 06
www.biocorp.pl
[email protected]
1
www.biocorp.pl
Wydanie drukowane:
Pierwsze:
sierpień 2012
Wydanie elektroniczne:
Pierwsze:
sierpień 2012
Drugie:
marzec 2013
poprawione, uzupełnione
2
www.biocorp.pl
SPIS TREŚCI
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE
5
PODŁOŻA CHROMOGENNE
35
PODŁOŻA CZEKOLADOWE
39
PODŁOŻA MUELLER HINTON – OZNACZANIE WRAŻLIWOŚCI
40
PODŁOŻA NA PŁYTKACH DWUDZIELNYCH
41
PODŁOŻA DO MYKOLOGII
43
SUPLEMENTY I DODATKI DO PODŁOŻY
44
AGARY
49
PEPTONY
52
TESTY IMMUNOCHROMATOGRAFICZNE, LATEKSOWE I BIOCHEMICZNE
55
KONTROLA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POWIERZCHNI. PŁYTKI ODCISKOWE RODAC
58
PODŁOŻA DLA BIOLOGII MOLEKULARNEJ. AGAROZY
59
DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY. ODCZYNNIKI LABORATORYJNE
62
APARATURA LABORATORYJNA
68
INFORMACJE DLA LABORATORIÓW
82
3
www.biocorp.pl
BIOCORP POLSKA SP. Z O. O.
OFERUJE PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE:
Podłoża suche (dehydrated) (PS)
Podłoża gotowe na płytkach Petriego (PP)
BIOCORP Polska już od wielu lat oferuje najszerszy zakres
podłoży mikrobiologicznych w postaci niskopylącego,
homogennego proszku. Podłoża pakowane są
standardowo w opakowania 500g lub większe 5kg, 10kg i
25kg. Podłoża suche oznaczone są skrótem PS.
Podłoża suche, w tym agary i peptony należy
o
przechowywać w temperaturze od 2 do 30 C. Termin
ważności 3-4 lata. Pojemnik z podłożem po otwarciu
należy dokładnie zamknąć i przechowywać w suchym
pomieszczeniu.
Produkcja i rozlewanie podłoży na płytki Petriego odbywa
się w specjalnie zaprojektowanych i wyposażonych
pomieszczeniach spełniających najwyższe wymagania
zgodne z obowiązującymi normami. Automatycznie
rozlewane są podłoża na płytki o średnicy 55mm, 90mm,
120mm, 140 i 150mm oraz płytki 90mm dwudzielne. Podłoża
gotowe na płytkach oznaczone są skrótem PP pakowane są
po 20 płytek. Podłoża na płytkach można przechowywać w
o
temperaturze od 2 do 18 C. Termin ważności podłoży 3-4
miesiące.
Podłoża agarowe i płynne w butelkach
z bezbarwnego szkła (BT)
Podłoża agarowe i płynne w probówkach z
bezbarwnego szkła, polistyrenu lub polipropylenu (PW)
Podłoża agarowe można używać natychmiast po ich
upłynnieniu w łaźni wodnej nie obawiając się o zmianę
pH czy utratę właściwości odżywczych. Buliony i podłoża
agarowe w butelkach są sterylne i charakteryzują się
klarownością i przejrzystością Dostępne są pojemności:
90ml, 100ml, 200ml, 225ml, 500ml w opakowaniach po 6
sztuk i oznaczone są skrótem BT. Większość podłoży
o
należy przechowywać w temperaturze od 2 do 25 C.
Termin ważności podłoży w butelkach wynosi 10-12
miesięcy. Jeśli podłoże wymaga dodania suplementu, to
o
podłoże należy doprowadzić do temperatury 40-50 C.
Gotowe podłoże agarowe w butelkach można upłynnić w
o
Aparacie Kocha w temperaturze 80 C a następnie rozlać
na płytki Petriego całkowicie zużywając.
Probówki plastikowe lub szklane automatycznie napełniane
są gotowym, kompletnym i sterylnym podłożem (agarowym
lub bulionem). Podłoże agarowe w probówce jest dostępne
jako tzw.: „słupek” lub „skos” np. podłoże Kliglera (Kligler
TM
Iron LAB-AGAR ). Dostępne pojemności: 1ml, 3ml, 5ml, 7ml,
9ml, 10ml i 11ml. Podłoża gotowe w probówkach oznaczone
są skrótem PW i pakowane są po 50 probówek. Podłoża w
probówkach można przechowywać w temperaturze od 2 do
o
25 C. Termin ważności podłoży w probówkach wynosi 6
miesięcy.
Suplementy i dodatki do podłoży (SL)
Suplementy do oferowanych podłoży dostępne są w postaci liofilizowanego proszku (suplementy antybiotykowe itp.),
wodnego lub alkoholowego roztworu, emulsji. Dostępne w buteleczkach (fiolkach) ze szkła bezbarwnego lub
oranżowego zamknięte nakrętką lub korkiem z pierścieniem gwarancyjnym. Suplementy i dodatki do podłoży oznaczone
o
są skrótem SL, zazwyczaj pakowane są po 10 fiolek. Suplementy należy przechowywać w temperaturze od 2 do 8 C.
Termin ważności 12 miesięcy.
Certyfikat Kontroli Jakości
Do każdego podłoża suchego i gotowego dołączony jest Certyfikat Kontroli Jakości, który zawiera
podstawowe informacje: nazwa podłoża, numer katalogowy, numer partii, datę ważności, skład w g/l, test
O
fizyko-chemiczny obejmujący parametry: wygląd, kolor, przejrzystość, pH w 25 C kontrola mikrobiologiczna
wg określonej metody badania, inokulum, warunki inkubacji, nazwę gatunkową i numer ATCC
mikroorganizmu wzorcowego, żyzność, selektywność, datę utworzenia certyfikatu oraz dane teleadresowe,
podpis osoby kontrolującej
4
www.biocorp.pl
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE
ACETAMIDE MEDIUM
Do potwierdzania obecności Pseudomonas aeruginosa w
próbkach wody i innych. Zgodne z normą EN 12780 oraz
PN-EN ISO 16266
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS214
Probówka
50x5 ml
PW4214
Butelki:
6x100ml
BT5214.01
6x200ml
BT5214.02
6x500ml
BT5214.05
ACTINOMYCETE ISOLATION LAB-AGAR™
Do izolacji promieniowców z próbek wody, gleby, ścieków
i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS585
AEROMONAS LAB-AGAR™ Base
Do izolacji Aeromonas hydrophila z próbek klinicznych i
innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS508
Suplement
Ampicillin Supplement
SL0100
ALKALINE LAB-AGAR™
Do namnażania przecinkowców z rodzaju Vibrio
Opakowanie:
Płytki:
20 płytek
PP0034
ALKALINE PEPTONE WATER
Do namnażania przecinkowców z rodzaju Vibrio
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS151
ALKALINE WATER
Alkaliczna woda peptonowa 10-krotnie stężona
Opakowanie:
Butelki:
6x100ml
BT5041.01
6x200ml
BT5041.02
6x500ml
BT5041.05
ALOA CONFIRMATION LAB-AGAR™
Chromogenna, selektywna pożywka do różnicowana
Listeria monocytogenes od L. ivanovii
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS226
Płytki:
20 płytek
PP0098
ANAEROBE BROTH BASE
Podstawa do przygotowania pożywki Wrzoska do
wykrywania i izolacji sacharolitycznych i proteolitycznych
bakterii beztlenowych z próbek żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS578
ANTIBIOTIC MEDIUM No1
Do oznaczania zawartości antybiotyków w paszach,
produktach farmaceutycznych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS510
ANTIBIOTIC MEDIUM No2
Do oznaczania zawartości antybiotyków w paszach,
produktach farmaceutycznych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS559
AOAC LETHEEN BROTH
Do określania współczynnika fenolowego w środkach
dezynfekcyjnych zawierających składniki kationowe
powierzchniowo czynne.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS217
ARABINOSE BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
zdolności rozkładu arabinozy
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3046
Butelki:
6x100ml
BT5053.01
6x200ml
BT5053.02
6x500ml
BT5053.05
ARGININE acc. to FALKOW BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
zdolności do dekarboksylacji argininy.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3048
Butelki:
6x100ml
BT5049.01
6x200ml
BT5049.02
6x500ml
BT5049.05
ASSAY at pH 6,0 LAB-AGAR™
Do wykrywania obecności penicyliny w próbkach mięsa i
innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS206
ASSAY at pH 7,2 LAB-AGAR™
Do wykrywania obecności penicyliny w próbkach mięsa i
innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS207
ASSAY at pH 8,0 LAB-AGAR™
Do wykrywania obecności penicyliny w próbkach mięsa i
innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS208
5
www.biocorp.pl
AZIDE BLOOD LAB-AGAR™ Base
Do selektywnej izolacji paciorkowców i gronkowców
głównie z materiałów klinicznych. Dodatek 5%
odwłóknionej krwi owczej umożliwia badanie reakcji
hemolitycznych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS122
AZIDE BLOOD LAB-AGAR™ + KF
Do selektywnej izolacji paciorkowców głównie z
materiałów klinicznych
Opakowanie:
Butelki:
6x100ml
BT5103.01
6x200ml
BT5103.02
6x500ml
BT5103.05
AZIDE BLOOD LAB-AGAR™ + 5% KB
Do selektywnej izolacji paciorkowców i gronkowców
głównie z materiałów klinicznych. Dodatek 5%
odwłóknionej krwi owczej umożliwia określenie typu
hemolizy izolowanych drobnoustrojów.
Opakowanie:
Płytki:
20 płytek
PP1111
BACILLUS CEREUS LAB-AGAR™
Do izolacji i określania liczby Bacillus cereus w próbkach
żywności i innych. Zgodny z normą ISO 7932
Opakowanie:
Płytki:
20 płytek
PP1501
BACILLUS CEREUS SELECTIVE LAB-AGAR™ Base
Do izolacji i oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus
cereus w próbkach żywności i innych. Zgodny z normą ISO
7932
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS47
Suplement
Bacillus cereus Supplement
SL0002
Egg’s Yolk Sterile Emulsion
SL0035
Egg’s Yolk Polimixin Sterile Emulsion
SL0037
BAIRD PARKER (RPF) LAB-AGAR™ Base
Do selektywnej izolacji i oznaczania liczby i gronkowców
koagulazododatnich z próbek żywności i innych.
Opakowanie:
Butelki
6x90 ml
Suplement
RPF Supplement
BT5037
SL0034
BAIRD PARKER LAB-AGAR™
Do wykrywania obecności i określania liczby gronkowców
koagulazododatnich w próbkach żywności, farmaceutykach,
preparatach kosmetycznych i innych. Zgodne z zaleceniami
Farmakopei Europejskiej i norm ISO.
Opakowanie:
Płytki:
20 płytek
PP1320
BACILLUS CEREUS LAB-AGAR™ Base
Do izolacji i określania liczby Bacillus cereus w próbkach
żywności i innych. Zgodny z normą ISO 7932
Opakowanie:
Butelki
6x90ml
BT5047
Suplement
Egg’s Yolk Polimixin Sterile Emulsion
SL0037
Staphylococcus epidermidis – kolonie czarne, matowe kolonie
rzadko dające strefę przejaśnienia
Bacillus cereus
6
www.biocorp.pl
Płytki:
Butelki:
20 płytek
6x100ml
6x200ml
6x50ml
PP1360
BT5096.01
BT5096.02
BT5096.05
Staphylococcus aureus – wypukłe kolonie czarne, błyszczące,
wielkości 2 - 3 mm. Wokół kolonii występuje wąska strefa
Mętno-białego podłoża
BAIRD PARKER LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 6888-1
Do wykrywania obecności i określania liczby gronkowców
koagulazododatnich w próbkach żywności,
farmaceutykach, preparatach kosmetycznych i innych. z
zaleceniami Farmakopei Europejskiej - podłoże O
Opakowanie:
Podłoże suche 500 g
PS33
Butelki:
6x100ml
BT5033.01
6x200ml
BT5033.02
6x500ml
BT5033.05
Suplement
Egg`s Yolk Tellurite Sterile Emulsion
SL0036
BAIRD PARKER LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 6888-2
Do oznaczania liczby gronkowców koagulazododatnich w
próbkach żywności i
innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500 g
PS164
Suplement
RPF Supplement
SL0034
BBE LAB-AGAR™+ 5% KB
Do selektywnej izolacji pałeczek grupy Bacteroides fragilis z
próbek klinicznych.
Opakowanie:
Płytki:
20 płytek
PP0081
B.C.P. LAB-AGAR™ acc. to ISO 21528
Do potwierdzania Enterobacteriaceae izolowanych z
próbek żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS154
Probówki
50x10 ml
PW3067
BGA LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579
Do wykrywania pałeczek Salmonella z wyjątkiem S. typhi z
próbek żywności zgodnie z normą ISO 6579
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS98
Salmonella Enteritidis
BRAIN HEART INFUSION LAB-AGAR™
Do izolacji drobnoustrojów patogennych o różnych
wymaganiach odżywczych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS03
Suplementy
V.C.N. Supplement
SL0043
V.C.A.T. Supplement
SL0042
L.C.A.T. Supplement
SL0016
BHI LAB-AGAR™ + 2000 mg/l Streptomycin
Do oznaczania wysokiego stopnia wrażliwości Enterococcus
spp. na aminoglikozydy z zastosowaniem metody
przeglądowej.
Opakowanie:
Płytki:
20 płytek
PP0009
BHI LAB-AGAR™ + 4mg/l Vancomycin
Do wykrywania fenotypu obniżonej wrażliwości
Staphylococcus aureus na glikopeptydy z zastosowaniem
metody przeglądowej.
Opakowanie:
Płytki:
20 płytek
PP0010
BHI LAB-AGAR™ + 5% KB
Do izolacji drobnoustrojów patogennych o różnych
wymaganiach odżywczych.
Opakowanie:
Płytki:
20 płytek
PP0032
BHI LAB-AGAR™ + 6 mg/l Vancomycin
Do wykrywania fenotypu obniżonej wrażliwości
Staphylococcus aureus na glikopeptydy oraz do oznaczania
wrażliwości szczepów Enterococcus na glikopeptydy z
zastosowaniem metody przeglądowej.
Opakowanie:
Płytki:
20 płytek
PP0011
7
www.biocorp.pl
BHI LAB-AGAR™ + 10 mg/l Teicoplanine
Do wykrywania fenotypu oporności VAN A najczęściej
obserwowanego u gatunku Enterococcus faecium i
sporadycznie u Enterococcus faecalis cechującego się
wysokim poziomem oporności na wankomycynę i
teokoplaninę
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0044
Opakowanie:
Podłoże suche
Płytki
Butelki:
500g
20 płytek
6x100 ml
6x200 ml
6x500 ml
PS01
PP1040
BT5003.01
BT5003.02
BT5003.05
BHI LAB-AGAR™ + 500 mg/l Gentamicin
Do oznaczania wysokiego stopnia wrażliwości Enterococcus
spp. na aminoglikozydy z zastosowaniem metody
przeglądowej.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0008
BIGGY LAB-AGAR™
Do izolacji i wstępnej identyfikacji drożdżaków z rodzaju
Candida izolowanych z próbek klinicznych i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS591
BILE ESCULIN AZIDE LAB-AGAR™
Do izolacji i różnicowania enterokoków z próbek wody
zgodne z ISO 7899-2.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS88
Płytki
20 płytek
PP1075
Butelki:
6x100ml
BT5088.01
6x200ml
BT5088.02
6x500ml
BT5088.05
BILE ESCULIN LAB-AGAR™
Do izolacji i różnicowania enterokoków z próbek
klinicznych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS155
Płytki
20 płytek
PP0019
Probówki
50x3ml (skos)
PW3104
Salmonella Enteritidis
BLOOD FREE CAMPYLOBACTER CCDA LAB-AGAR ™
Base
CCDA agar do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter z
próbek żywności i innych zgodnie z normą ISO 10272
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS159
Supelment
Campylobacter CCDA
Selective Supplement
SL0005
BLOOD LAB-AGAR™ BASE
Do izolacji szerokiego spektrum drobnoustrojów. Dodatek
krwi owczej umożliwia badanie reakcji hemolitycznej
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS02
Butelki
6x100 ml
BT5034.01
6x200 ml
BT5034.02
6x500 ml
BT5034.05
BLOOD No 2 LAB-AGAR™ Base
Podstawa do podłoża agarowego z krwią do izolacji
drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach
wzrostowych.
Podłoże zgodne z normą ISO 11290+A1 oraz ISO 7932
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS205
Suplement
Polienrichment
SL0029
V.C.N. Supplement
SL0043
V.C.A.T. Supplement
SL0042
L.C.A.T. Supplement
SL0016
Enterococcus faecalis
BISMUTH SULFITE LAB-AGAR™
Do izolacji Salmonella włącznie z Salmonella typhi z
próbek żywności i innych.
BLOOD LAB-AGAR™ + 5 % KB
Do izolacji drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach
wzrostowych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1110
8
www.biocorp.pl
BLOOD No2 LAB-AGAR™ + 5 % KB
Do izolacji drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach
wzrostowych. Zgodny z normą ISO 11290+A1 oraz ISO
7932
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0015
BRILLIANT GREEN TETRATHIONATE BROTH
Do namnażania pałeczek Salmonella spp. z farmaceutyków
i innych. Podłoże I.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS199
Probówki
50x10 ml
PW3108
BROMOCRESOL PURPLE BROTH Base
Pożywka podstawowa do różnicowania pałeczek Listeria
na podstawie zdolności rozkładu ksylozy i ramnozy.
Zgodny z normami ISO 11290-1+A1 i 11290-2+A1
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS537
BRUCELLA BROTH
Do izoalcji pałeczek Brucella i innych mikroorganizmów o
wysokich wymaganiach odżywczych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS137
Probówki
50x5 ml
PW3097
TM
Staphylococcus aureus
BOLTON BROTH Base
Do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter z próbek
żywności i innych zgodnie z normą ISO 10272
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS179
Suplement
Bolton Selective Supplement
SL0050
Bolton Modified Selective Supplement
SL0117
BRAIN HEART INFUSION BROTH
Do hodowli wymagających, patogennych ziarenkowców i
innych mikroorganizmów z różnych materiałów, w tym
również z krwi. Zgodny z ISO 6888-1 i 6888-2
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS04
Probówki
50x3ml
PW4202
50x5ml
PW3031
50x10ml
PW3015
Butelki
6x100 ml
BT5008.01
6x200 ml
BT5008.02
6x500 ml
BT5008.05
BRILLIANT GREEN acc.to Kauffman LAB-AGAR™
Do izolacji Salmonella z wyjątkiem Salmonella typhi z
próbek żywności i innych zgodnie z APHA (Amerykańskie
Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego), oraz Farmakopei
Europejskiej. Podłoże L
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS48
Płytki
20 płytek
PP0099
BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2 %
Do wykrywania obecności bakterii z grupy coli w próbkach
środowiskowych zgodnie z APHA (Amerykańskie
Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego) i normami ISO.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS27
Probówki
50x10 ml
PW4213
BRUCELLA LAB-AGAR
Do izolacji pałeczek Brucella spp. z próbek klinicznych,
żywności oraz próbek o znaczeniu sanitarnym.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS05
Suplement:
Brucella Supplement
SL0004
BRUCELLA LAB-AGAR™ + 5% KB+ wit. K + Hemine
Do izolacji szerokiego spektrum drobnoustrojów
tlenowych i beztlenowych z próbek klinicznych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0082
BRYANT BURKEY BROTH BASE
Do wykrywania spor beztlenowców gazotwórczych
(Clostridium tyrobutyricum) odpowiedzialnych za tzw.
“późne wzdęcia sera“ oraz do oznaczania liczby C.
tyrobutyricum z zastosowaniem metody NPL.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS114
BUFFERED DILUENT pH 7,0
Zbuforowany płyn do rozcieńczeń. Zgodny z wymaganiami
farmakopealnymi.
Opakowanie:
Butelki
6x90ml
BT5039
6x100ml
BT5038.01
6x200ml
BT5038.02
6x500ml
BT5038.05
BUFFERED DILUENT pH 7,0 with Neutralized
Zbuforowany płyn z neutralizatorami do rozcieńczeń.
Zgodny z wymaganiami farmakopealnymi.
Opakowanie:
Butelki
6x90ml
BT5146
6x100ml
BT5099.01
6x200ml
BT5099.02
6x200ml
BT5099.05
9
www.biocorp.pl
BUFFERED DILUENT pH 7,0 with Tween
Zbuforowany płyn z Tween 80 do rozcieńczeń. Zgodny z
wymaganiami farmakopealnymi.
Opakowanie:
Butelki:
6x100ml
BT5117.01
6x200ml
BT5117.02
6x500ml
BT5117.05
BULION pH 9,6
Do różnicowania paciorkowców na podstawie zdolności do
wzrostu w środowisku o pH 9,6
Probówki
50x5 ml
PW3076
Butelki
6x100ml
BT5081.01
6x200ml
BT5081.02
6x500ml
BT5081.05
BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE
Do wykrywania obecności Listeria spp. w próbkach
żywności i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS553
Suplement
Listeria Selective
Enrichment Supplement
SL0101
BULION ZWYKŁY
Do izoalcji mikroorganizmów o różnych wymaganiach
odżywczych z próbek klinicznych i innych.
Opakowanie:
Probówki
50x5ml
PW3037
50x10ml
PW3038
Butelki
6x100ml
BT5084.01
6x200ml
BT5084.02
6x500ml
BT5084.05
BUFFERED PEPTONE WATER
Do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek
żywności i innych zgodnie z normą ISO 6579. Zalecana
przez CeNAN. Rozcieńczalnik próbek zgodnie z normą
ISO 6887.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS52
Probówki
50x9ml
PW3093
Butelki
6x90ml
BT5171
6x225ml
BT5020
6x100ml
BT5016.01
6x200ml
BT5016.02
6x500ml
BT5016.05
BUFFERED PEPTONE WATER
Zbuforowany płyn do rozcieńczeń. Skład zgodny z
wymaganiami Farmakopei Europejskiej
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS181
BUFFERED SALINE PEPTONE WATER
Zbuforowany płyn fizjologiczny do rozcieńczeń próbek
żywności, pasz i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS149
Probówki
50x3 ml
PW3043
BUFOROWANY ROZTWÓR SOLI (PBS)
Buforowany roztwór soli fizjologicznej. Uniwersalny
rozcieńczalnik próbek.
Opakowanie:
Butelki:
6x100ml
BT5105.01
6x200ml
BT5105.02
6x500ml
BT5105.05
BULION + 6,5% NaCl
Do różnicowania paciorkowców na podstawie zdolności do
wzrostu w obecności 6,5% chlorku sodu
Opakowanie:
Probówki
50x5ml
PW3039
Butelki
6x100ml
BT5079.01
6x200ml
BT5079.02
6x500ml
BT 5079.05
BULION WZBOGACONY
Do izoalcji drobnoustrojów o wysokich wymaganiach
odżywczych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS110
BURKHOLDERIA CEPACIA LAB-AGAR™
Do izolacji wstępnej identyfikacji B. cepacia z próbek
klinicznych oraz próbek pochodzących ze środowiska
szpitalnego (woda destylowana, narzędzia chirurgiczne,
respiratory i inne).
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0066
CAMPYLOBACTER acc. to PRESTON LAB-AGAR™ Base
Do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter z próbek
żywności i innych. Zgodny z normą ISO 10272.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS160
Suplement
Preston Campylobacter Supplement
SL0032
CAMPYLOBACTER SELECTIVE LAB-AGAR™
Do izolacji drobnoustrojów z rodzaju Campylobacter z
próbek klinicznych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0048
CAMPYLOBACTER SELECTIVE LAB-AGAR ™ +10% KB
Do izolacji drobnoustrojów z rodzaju Campylobacter z
próbek klinicznych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0068
CANDIDA CHROMOGENIC LAB-AGAR™
Chromogenne podłoże do izolacji i różnicowania
drożdżaków z rodzaju Candida z próbek klinicznych i
innych (patrz: Podłoża chromogenne)
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS590
Płytki
20 płytek
PP0001
Butelki
6x250 ml
BT7001
10
www.biocorp.pl
CCDA LAB-AGAR™
Do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter z próbek
żywności i innych zgodnie z normą ISO 10272.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0017
CELOBIOSE BROTH
Pożywka do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
rozkładu celobiozy
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3080
Butelki:
6x100ml
BT5085.01
6x200ml
BT5085.02
CETRIMIDE LAB-AGAR™
Do selektywnej izolacji i wstępnej identyfikacji
Pseudomonas aeruginosa z materiałów farmaceutycznych,
próbek kosmetyków, materiałów klinicznych i innych.
Zgodne z Farmakopeą Europejską – podłoże N
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS49
Płytki
20 płytek
PP1310
Butelki:
6x100ml
BT5122.01
6x200ml
BT5122.02
6x500ml
BT5122.05
CHAPMAN LAB-AGAR™
Do izolacji gronkowców z produktów kosmetycznych i
innych. Zgodne z zaleceniami Farmakopei Europejskiej
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0047
CHARCOAL LAB-AGAR™ Base
Do izolacji pałeczek Bordetella spp. z próbek klinicznych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS174
Suplement
Bordetella Supplement
SL0003
CHLORAMPHENICOL LAB-AGAR™
Do izolacji i oznaczania liczby drożdży i pleśni z próbek
żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS106
Płytki
20 płytek
PP1106
Butelki:
6x100ml
BT5106.01
6x200ml
BT5106.02
6x500ml
BT5106.05
CHROMOGENIC LISTERIA LAB-AGAR™ BASE acc.to ISO
11290
Do izolacji i oznaczania liczby Listeria spp. z Listeria
monocytogenes włącznie. Zgodny z normami: ISO 11290-1
oraz ISO 11290-2.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS165
Suplementy
Chromogenic Listeria Zestaw
Supplement acc.to ISO 11290
SL0001
Chromogenic Listeria Enrichment
Supplement acc.to ISO 11290
SL0129
Chromogenic Listeria Selective
Supplement acc.to ISO 11290
SL0130
CHROMOGENIC LISTERIA LAB-AGAR™
acc.to ISO 11290
Do izolacji i oznaczania liczby Listeria spp. z Listeria
monocytogenes włącznie. Zgodny z normami: ISO 11290-1
oraz ISO 11290-2.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP5009
CHROMOGENIC LISTERIA with CYCLOHEXIMIDE LABAGAR™ acc.to ISO 11290
Do izolacji i oznaczania liczby Listeria spp. z Listeria
monocytogenes włącznie. Zgodny z normami: ISO 11290-1
oraz ISO 11290-2.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0040
CITRATE CHRISTENSEN LAB-AGAR™
Do różnicowania Enterobacteriaceae wykorzystujących jako
źródło węgla cytrynian.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS530
Probówka
50x5 ml (skos)
PW3056
Butelki:
6x100ml
BT5042.01
6x200ml
BT5042.02
6x500ml
BT5042.05
CLED LAB-AGAR™
Do izolacji i ilościowego oznaczania i różnicowania
drobnoustrojów odpowiedzialnych za z.u.m.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS34
Płytki
20 płytek
PP1030
Butelki
6x100ml
BT5102.01
6x200ml
BT5102.02
6x500ml
BT5102.05
CLED with ANDRADE INDICATOR LAB-AGAR™
Zmodyfikowane podłoże CLED do izolacji, ilościowego
oznaczania i różnicowania drobnoustrojów
odpowiedzialnych za z.u.m.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS113
CLOSTRIDIUM DIFFICILE LAB-AGAR™
Do izolacji Clostridium difficile z próbek klinicznych,
głównie z próbek kału.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS176
Płytki
20 płytek
PP0004
Suplement
Clostridium difficile Selective Supplement SL0048
COLUMBIA LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 10272
Podłoże bazowe do namnażania Campylobacter spp.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS221
COLUMBIA LAB-AGAR BASE
Do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych o
szczególnych wymaganiach odżywczych. Do badania
reakcji hemolitycznych wymagany dodatek krwi.
Rekomendowane przez Farmakopeę Europejską
11
www.biocorp.pl
– Podłoże Q
Opakowanie:
Podłoże suche
Butelki
500g
6x100 ml
6x200 ml
6x500 ml
PS06
BT5011.01
BT5011.02
BT5011.05
COLUMBIA CNA LAB-AGAR™ BASE
Do selektywnej izolacji ziarenkowców Gram-dodatnich
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS190
COLUMBIA CNA LAB-AGAR™ + 5 % KB
Do selektywnej izolacji Gram - dodatnich ziarenkowców.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1191
COLUMBIA LAB-AGAR™ + 5 % KB
Do izolacji drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych o
szczególnych wymaganiach odżywczych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1190
COLUMBIA LAB-AGAR™ + 7 % KB
Do izolacji drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych o
szczególnych wymaganiach odżywczych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0059
COLUMBIA LAB-AGAR™ + 10 % KB
Do izolacji drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych o
szczególnych wymaganiach odżywczych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0065
COLUMBIA LAB-AGAR™ + 5 % KB + POTASSIUM
TELLURITE
Do selektywnej izolacji drobnoustrojów Gram (+), np.
Staphylococcus spp. Corynebacterium spp. i innych
wykazujących zdolność wzrostu w obecności tellurynu
potasu
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0055
COLUMBIA LAB-AGAR™ + 5 % KK
Do izolacji drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych o
szczególnych wymaganiach odżywczych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0020
CORYNEBACTERIUM LAB-AGAR™
Do izolacji Corynebacterium spp. z próbek klinicznych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0067
C-R SMAC LAB-AGAR™ Base
Do izolacji i różnicowania enterokrwotocznych Escherichia
coli O157:H7 z próbek klinicznych i środowiskowych o
znaczeniu sanitarnym.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS556
C-T SMAC LAB-AGAR™
Do izolacji i różnicowania enterokrwotocznych Escherichia
coli O157:H7 z próbek klinicznych i środowiskowych o
znaczeniu sanitarnym. Zgodna z normą ISO 16654.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0042
CZAPEK-DOX MODIFIED LAB-AGAR™
Do izolacji bakterii i grzybów wykorzystujących jako jedyne
źródło azotu azotan sodu.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS222
CZAPEK-DOX LAB-AGAR™
Do izolacji bakterii i grzybów wykorzystujących jako jedyne
źródło azotu azotan sodu.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS28
Probówki
50x5 ml (skos)
PW3113
Płytki
20 płytek
PP0038
D/E NEUTRALIZING BROTH
Płynne podłoże neutralizujące
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS187
DECARBOXYLASE BROTH Base
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
zdolności do dekarboksylacji aminokwasów.
Zgodny z normą ISO 10273
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS539
DERMATOPHYTES LAB-AGAR™
Do izolacji grzybów dermatofitowych z próbek
zanieczyszczonych mikroflorą towarzyszącą.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS586
Płytki
20 płytek
PP0051
Probówki
50x5 ml (skos)
PW3059
DESOXYCHOLATE CITRATE LAB-AGAR™
Do izolacji patogennych pałeczek jelitowych z próbek
klinicznych i innych. Zgodne z wymaganiami Farmakopei
Europejskiej- Podłoże J
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS39
Płytki
20 płytek
PP0086
DESOXYCHOLATE LACTOSE LAB-AGAR™
Do izolacji bakterii z grupy coli z próbek żywności i innych.
Zalecane przez AHPA (Amerykańskie Stowarzyszenie
Zdrowia Publicznego).
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS40
DIAGNOSTIC SENSITIVITY TEST LAB-AGAR™
DST agar do określania wrażliwości drobnoustrojów na
antybiotyki i sulfonamidy
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS230
12
www.biocorp.pl
DICHLORAN GLYCEROL DG18 LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby grzybów kserofilnych z produktów o
aktywności wody niższej lub równej 0,95 zgodnie z normą
21527-2.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS168
Płytki
20 płytek
PP0079
Butelki
6x100ml
BT5114.01
6x200ml
BT5114.02
Suplement do PS168
Glycerol
GLC80500
DICHLORAN GLYCEROL DG18 LAB-AGAR™ Base
Do oznaczania liczby grzybów kserofilnych z produktów o
aktywności wody niższej lub równej 0,95 zgodnie z normą
21527-2.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS600
Suplement
Chloramphenicol Suplement
SL0058
DIFFERENTIAL CLOSTRIDIAL LAB-AGAR™ Base
Do oznaczania liczby spor Clostridium spp. w próbkach
żywności poddanej procesom suszenia Pożywka wg
Weenk
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS587
DISTILLED WATER
Sterylna woda destylowana ogólnego stosowania
Opakowanie:
Probówki
50x1 ml
PW3089
50x3 ml
PW3090
50x5 ml
PW3091
DNAse Test LAB-AGAR™
Do wykrywania dezoksyrybonukleazy u bakterii i grzybów.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS50
Płytki
20 płytek
PP0076
Butelki
6x100ml
BT5078.01
6x200ml
BT 5078.02
6x500ml
BT 5078.05
DRBC LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby drożdży i pleśni w produktach o
aktywności wody wyższej niż 0,95. zgodnie z normą PNISO 21527-1
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS136
Płytki
20 płytek
PP0078
Butelki
6x100ml
BT5113.01
6x200ml
BT5113.02
DRBC LAB-AGAR™ Base
Do oznaczania liczby drożdży i pleśni w produktach o
aktywności wody wyższej niż 0,95. zgodnie z normą PNISO 21527-1.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS602
Suplement
Chloramphenicol Suplement
SL0058
DRCM BROTH
Do oznaczania liczby clostridiów redukujących siarczyny z
zastosowaniem metody najbardziej prawdopodobnej
liczby (NPL) z próbek wody, żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS220
Probówki
50x10 ml
PW3114
DULCYTOL BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
rozkładu dulcytolu
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3049
Butelki
6x100ml
BT5043.01
6x200ml
BT5043.02
6x500ml
BT5043.05
E. COLI CHROMOGENIC MEDIUM
Do szybkiego wykrywania i różnicowania E. coli i bakterii
grupy coli w próbkach wody, żywności i innych. Wynik w
ciągu 24 h. (patrz: Podłoża Chromogenne).
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS121
Płytki
20 płytek
PP0050
Butelki
6x100ml
BT7011.01
6x200ml
BT7011.02
EC Medium
Do potwierdzania obecności przypuszczalnych Escherichia
coli w próbkach żywności i innych. Zgodne z normą ISO
7251.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS51
Próbówki
50x10 ml
PW4265
EDWARDS LAB-AGAR™
Do izolacji i wstępnej identyfikacji paciorkowców
odpowiedzialnych za mastitis
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS552
Płytki
20 płytek
PP0049
EE BROTH acc. to ISO 21528
Do namnażania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w
próbkach żywności, paszach zgodnie z normą ISO21528-1
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS171
Probówki
50x10 ml
PW3066
EIJKMAN LACTOSE MEDIUM
Do wykrywania i oznaczania liczby bakterii grupy coli
metodą probówkową NPL
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS76
ENDO LAB-AGAR™
Do wykrywania bakterii z grypy coli w wodzie, żywności i
innych próbkach środowiskowych zgodnie z zaleceniami
APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia
Publicznego)
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS29
Płytki
20 płytek
PP1350
13
www.biocorp.pl
ENDO LES LAB-AGAR™ Base
Do oznaczania liczby bakterii z grupy coli i Escherichia coli
w wodzie, żywności i innych próbkach środowiskowych
zgodnie z normą ISO 9308-1.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS89
Suplementy
Endo Basic Fuchsine Solution 10% SL0010
ENDO LES with Fuchsine LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby bakterii z grypy coli i Escherichia coli
w wodzie, zgodnie z normą ISO 9308-1
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS195
ENRICHMENT GLUCOSE BROTH
Do hodowli mikroorganizmów o różnych wymaganiach
odżywczych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS513
ENTEROCOCCUS ARABINOSE BROTH
Do różnicowania Enterococcus faecalis i E. faecium na
podstawie zdolności do fermentacji arabinozy.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3063
Butelki
6x100ml
BT5062.01
6x200ml
BT5062.02
6x500ml
BT5062.05
ENTEROCOCCUS CONFIRMATORY LAB-AGAR™
Do wykrywania i potwierdzania obecności enterokoków w
próbkach wody, żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS95
EOSIN METHYLENE BLUE LAB-AGAR™
Do izolacji i różnicowania Enterobacteriaceae z materiałów
klinicznych, pożywka Levine`a (E.M.B.)
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS41
Płytki
20 płytek
PP1011
Butelki
6x100ml
BT5001.01
6x200ml
BT5001.02
6x500ml
BT5001.05
ENDO LES LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby bakterii z grypy coli i Escherichia coli
w wodzie. Zgodnie z normą ISO 9308-1
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1089
Butelki
6x100ml
BT5089.01
6x200ml
BT5089.02
6x500ml
BT5089.05
ERYSIPELOTHRIX LAB-AGAR™
Do izolacji włoskowca różycy z próbek klinicznych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0060
ESIA LAB-AGAR™
Do wykrywania i oznaczania liczby Cronobacter spp. w
próbkach produktów przeznaczonych dla niemowląt,
mleku w proszku, czekoladzie i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS173
Płytki
20 płytek
PP0031
E.S.T.Y. MEDIUM
Do izolacji i oznaczania liczby paciorkowców mlekowych,
izolacji mutantów niezdolnych do fermentacji laktozy oraz
badania bakteriofagów zakażających paciorkowce
mlekowe.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS80
Klebsiella pneumoniae
EUGON LAB-AGAR™
Do izolacji drobnoustrojów o wysokich wymaganiach
wzrostowych z próbek klinicznych i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS42
EVA BROTH
Do potwierdzania obecności paciorkowców kałowych w
wodzie i innych materiałach.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS83
14
www.biocorp.pl
EWING MALONATE MODIFIED BROTH
Do różnicowania pałeczek Enterobacteriaceae na
podstawie rozkładu malonianu sodu.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS53
Probówki
50x5 ml
PW3020
Butelki
6x100ml
BT5018.01
6x200ml
BT5018.02
6x500ml
BT5018.05
FALKOW MEDIUM BASE
Kontrola stosowana równocześnie z pożywką zawierającą
odpowiedni aminokwas (lizynę, ornitynę, itp. w szeregu
biochemicznym Enterobacteriaceae.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3010
50x3 ml
PW3103
Butelki
6x100ml
BT5051.01
6x200ml
BT5051.02
6x500ml
BT5051.05
FECAL COLIFORMS LAB-AGAR™ Base
Do wykrywania i oznaczania bakterii z grupy coli
termotolerancyjnych z zastosowaniem techniki filtracji
membranowej.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS87
FECAL COLIFORMS BROTH™ Base
Do wykrywania i oznaczania bakterii z grupy coli
termotolerancyjnych z zastosowaniem techniki filtracji
membranowej.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS93
FRASER LISTERIA ENRICHMENT BROTH Base
Do właściwego namnażania Listeria spp. z próbek żywności
i innych. Zgodny z normą ISO 11290-1.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS99
Suplement:
Fraser Listeria Selective Supplement
1 fiolka / 500 ml
Half Fraser Listeria Supplement
1 fiolka / 225 ml
Half Fraser Listeria Selective Supplement
1 fiolka / 500 ml
Half Fraser Listeria Selective Supplement
1 fiolka / 1000 ml
Half Fraser Listeria Supplement
1 fiolka / 2250 ml
SL0012
Ferric Ammonium Citrate Supplement
1 fiolka / 1000 ml
Ferric Ammonium Citrate Supplement
1 fiolka / 2250 ml
SL0011A
SL0011B
FRASER BROTH
Do właściwego namnażania Listeria spp. z próbek żywności
i innych. Zgony z normą ISO 11290-1
Opakowanie:
Probówki
50x10 ml
PW4024
Butelki
6x100ml
BT5023.01
6x200ml
BT5023.02
6x500ml
BT5023.05
GARDA LAB-AGAR™
Do wykrywania obecności antygenów rzęskowych – H.
Zgodnny z normą ISO 6579.
Opakowanie:
Butelki
6x100ml
BT5076.01
6x200ml
BT5076.02
6x500ml
BT5076.05
GARDNERELLA VAGINALIS LAB-AGAR™ + 5 % KB
Do selektywnej izolacji Gardnerella vaginalis czynnika
etiologicznego vaginosis.
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PP0005
G.C. LAB-AGAR™ Base
Podstawa do przygotowania agaru czekoladowego
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS139
Suplementy
Polienrichment
SL0029
V.C.N. Supplement
SL0043
V.C.A.T. Supplement
SL0042
L.C.A.T. Supplement
SL0016
GELATIN LACTOSE MEDIUM
Do potwierdzania obecności Clostridium perfringens w
próbkach żywności, pasz i innych zgodnie z normą ISO
7937, APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia
Publicznego).
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS112
SL0107
SL0014
SL0014A
SL0108
FRASER BROTH Base
Do właściwego namnażania Listeria spp. z próbek żywności
i innych. Zgodny z normą ISO 11290-1.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS101
Suplement
Ferric Ammonium Citrate Supplement
1 fiolka / 500 ml
SL0011
GIOLITTI CANTONI with POLYSORBATE BROTH
Do wykrywania i oznaczania liczby (NPL) Staphylococcus
aureus w próbkach żywności i innych. Zalecane przez
Międzynarodową Federację Mleczarstwa oraz normę
ISO 6888-3
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS148
Probówki
50x10ml
PW4228
Suplement
Potassium Tellurite Sterile Solution 1 %
SL0031
GIOLITTI CANTONI without POLYSORBATE BROTH
Do wykrywania i oznaczania liczby (NPL) Staphylococcus
aureus w próbkach żywności i innych. Zalecane przez
Międzynarodową Federację Mleczarstwa oraz normę
ISO 6888-3
15
www.biocorp.pl
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS54
Suplement
Potassium Tellurite Sterile Solution 1 %
Polysorbate 80
SL0031
TWS80100
GLICEROL BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
rozkładu glicerolu
Opakowanie:
Probówki
50x5ml
PW3081
Butelki
6x100ml
BT5086.01
6x200ml
BT5086.02
HEKTOEN LAB-AGAR™
Do izolacji patogennych drobnoustrojów z rodziny
Enterobacteriaceae z próbek żywności, wody i materiałów
klinicznych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS07
Płytki
20 płytek
PP1060
Butelki
6x100 ml
BT5111.01
6x200 ml
BT5111.02
6x500 ml
BT5111.05
GLUCOSE CHLORAMPHENICOL BROTH
Do wykrywania i oznaczania liczby drożdży i pleśni w
próbkach mleka metodą probówkową.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS117
GSP LAB-AGAR ™ Base
Do selektywnej izolacji pałeczek Pseudomonas i Aeromonas
z próbek żywności i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS223
Salmonella Enteritidis
HAEMOPHILUS TEST LAB-AGAR™ Base
Do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów z rodzajów
Haemophilus i Neisseria na antybiotyki
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS182
Suplement
Haemophilus Test Supplement
SL0054
HAEMOPHILUS TEST MEDIUM
Do określania wrażliwości Haemophilus spp. oraz Neisseria
spp. na antybiotyki zgodnie z zaleceniami CLSI.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1260
HALF FRASER BROTH Base
Do wstępnego namnażania Listeria spp. z próbek żywności
i innych. Zgodny z normą ISO 11290-1
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS100
Suplement
Ferric Ammonium Citrate Suplement
1 fiolka / 500 ml
SL0011
Ferric Ammonium Citrate Suplement
1 fiolka / 1000 ml
SL0011A
Ferric Ammonium Citrate Supplement
1 fiolka / 2250 ml
SL0011B
HALF FRASER BROTH
Do wstępnego namnażania Listeria spp. z próbek żywności
i innych. Zgodny z normą ISO 11290-1
Opakowanie:
Probówki
50x10 ml
PW3005
Butelki
6x225 ml
BT5022
Citrobacter freundii
Escherichia coli
16
www.biocorp.pl
HELICOBACTER PYLORI LAB-AGAR™
Do izolacji Helicobacter pylori z próbek klinicznych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0024
HOYLE`S MEDIUM Base
Do izolacji Corynebacterium spp. z próbek klinicznych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS554
HUGH LEIFSON MEDIUM
Do badania typu metabolizmu OF - oksydacyjnofermentacyjnego.
Opakowanie:
Probówki
50x3 ml
PW3105
INDOL NITRATE MEDIUM
Do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności
do produkcji indolu i redukcji azotanów do azotynów.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS55
Kovac`s Reagent
PL.375
INOSITOL BROTH
Pożywka do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
rozkładu inozytolu
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3082
Butelki
6x100ml
BT5087.01
6x100ml
BT5087.02
ITC BROTH Base
Do namnażania pałeczek Yersinia zgodnie z normą ISO
10273.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS169
Suplement
ITC Selective Supplement
SL0015
KAA CONFIRMATORY LAB-AGAR™
Do izolacji i oznaczania liczby enterokoków w próbkach
żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS123
KARMALI LAB-AGAR™Base
Do selektywnej izolacji Campylobacter spp. z próbek
żywności i innych zgodnie z normą ISO 10272
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS178
Suplement
Karmali Selective Supplement
SL0049
Karmali Selective Supplement
SL0118
KARMALI LAB-AGAR™
Do selektywnej izolacji Campylobacter spp. z próbek
żywności i innych zgodnie z normą ISO 10272
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0022
KCN BROTH BASE
Kontrola do KCN Broth
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
Probówki
50x5 ml
PS545
PW3078
KF STREPTOCOCCAL LAB-AGAR™
Do wykrywania i oznaczania liczby Enterococcus w
próbkach żywności, wody i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS124
Płytki
20 płytek
PP1124
Butelki
6x100ml
BT5124.01
6x200ml
BT5124.02
6x500ml
BT5124.05
KING A LAB-AGAR™
Do selektywnej izolacji i wstępnej identyfikacji
Pseudomonas aeruginosa na podstawie zdolności do
produkcji piocyjaniny przy zahamowaniu produkcji
fluoresceiny. (patrz: PSEUDOMONAS P LAB-AGAR™).
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0069
KING A LAB-AGAR™ + CN
Do selektywnej izolacji i wstępnej identyfikacji
Pseudomonas aeruginosa na podstawie zdolności do
produkcji piocyjaniny przy zahamowaniu produkcji
fluoresceiny.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0070
KING B LAB-AGAR™
Do izolacji i identyfikacji Pseudomonas aeruginosa z
próbek wody, klinicznych i innych zgodnie z normą ISO
16266 (patrz pożywka Pseudomonas F Lab Agar).
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0071
Probówki
50x7 ml (skos)
PW3109
Butelki
6x100ml
BT5110.01
6x200ml
BT5110.02
6x500ml
BT5110.05
KLIGLER IRON LAB-AGAR™
Do różnicowania Gram-ujemnych bakterii jelitowych.
Zgodny z normą ISO 10273 i PN-A-04023
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS08
Probówki
50x5 ml (słupek) PW3016
50x5 ml (skos)
PW3057
Butelki
6x100 ml
BT5006.01
6x200 ml
BT5006.02
6x500 ml
BT5006.05
KLIGLER IRON LAB-AGAR™
Do różnicowania Gram-ujemnych bakterii jelitowych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS188
17
www.biocorp.pl
KOSER CITRATE BROTH
Do różnicowania Escherichia coli od Enterobacter spp.
izolowanych z próbek wody i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500 g
PS30
KSYLOSE BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
rozkładu ksylozy.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3021
KSYLOSE BROTH acc.to ISO 11290
Do różnicowania pałeczek Listeria na podstawie zdolności
rozkładu ksylozy zgodnie z normą ISO 11290+A1
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3000
LACTOSE BROTH
Do wykrywania i oznaczania liczby bakterii grupy coli w
próbkach żywności, wodzie, farmaceutycznych i innych
zgodnie z zalecanami FDA (American Public Haelth
Association) oraz Farmakopei Europejskiej.Podłoże D.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS35
LACTOSE SULFITE BROTH Base
Do potwierdzania obecności Clostridium perfringens w
próbkach żywności i innych zgodnie z normą ISO 7937
oraz wymaganiami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS162
LAURYL SULFATE BROTH
Do wykrywania i potwierdzania obecności bakterii grupy
coli w produktach mlecznych, wodzie i innych. Zgodny z
normami ISO 7251, ISO 4831.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS56
Probówki
50x10 ml
PW4039
LEGIONELLA BCYE LAB-AGAR™
Do i wykrywania i oznaczania liczby bakterii z rodzaju
Legionella z próbek klinicznych i innych. Zgodny z normą
ISO 11731.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0026
LEGIONELLA CYE LAB-AGAR™ Base
Do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z rodzaju
Legionella z próbek klinicznych i innych. Zgodny z normą
ISO 11731.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS163
Butelki
6x90 ml
BT5044
Suplementy (na 500ml)
Legionella CYE Growth Supplement
SL0017
Legionella GVPC Supplement
SL0018
Legionella BCYE Supplement
without Cysteine
SL0046
LEGIONELLA GVPC LAB-AGAR™
Do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z rodzaju
Legionella z próbek klinicznych i innych zgodnie z normą
ISO 11731.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0025
LEGIONELLA without Cysteine LAB-AGAR™
Do stwierdzenia wymagań in vitro pałeczek z rodzaju
Legionella w stosunku do cysteiny. Zgodny z normą ISO
11731.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0027
LETHEEN MODIFIED LAB-AGAR™ BASE
Do badania aktywności przeciwbakteryjnej
czwartorzędowych związków amoniowych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS152
LISTERIA acc.to OXFORD LAB-AGAR™ Base
Do izolacji Listeria monocytogenes zgodnie z normami
ISO11290
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS104
Suplement
Listeria Selective acc. to Oxford Suppl
SL0021
LISTERIA acc.to PALCAM LAB-AGAR™ Base
Do izolacji Listeria monocytogenes zgodnie z normami ISO
11290
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS102
Suplement
Listeria Selective acc. to Palcam Suppl
SL0022
LISTERIA ENRICHMENT acc. to Lovett BROTH Base
TSYEB do izolacji drobnoustrojów o szczególnych
wymaganiach wzrostowych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS209
LISTERIA UVM BROTH Base
Do namnażania Listeria spp. z próbek mięsa i produktów
mięsnych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS210
Suplement
Listeria Selective UVM I Supplement
SL0024
Listeria Selective UVM II Supplement
SL0025
LIVER BROTH
Do wykrywania sacharolitycznych i proteolitycznych
bakterii beztlenowych z próbek żywności i innych.
Analogiczny z podłożem Wrzoska.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS129
LPB MEDIUM
Do wykrywania obecności bakterii z grupy coli w wodzie,
próbkach żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS588
18
www.biocorp.pl
L.P.T. BROTH
Rozcieńczalnik próbek. Skład zgodny z wymaganiami
Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS302
Butelki
6x250ml
BT7014
L.T. 100 BROTH
Rozcieńczalnik próbek kosmetyków i innych. Zgodny z
ISO 18415; 22717; 21150; 18416; 16212; 22718
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS310
Probówki
50x9 ml
PW3121
Butelki
6x90 ml
BT5145
LYSINE acc. to FALKOW BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
zdolności do dekarboksylacji lizyny.
Opakowanie:
Probówki
50x3 ml
PW3102
50x5 ml
PW3026
Butelki
6x100ml
BT5050.01
6x200ml
BT5050.02
6x500ml
BT5050.05
LYSINE DECARBOXYLASE BROTH acc. to ISO 6579
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
zdolności do dekarboksylacji lizyny.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS57
MAC CONKEY No 1 LAB-AGAR™
Do izolacji pałeczek Enterobacteriaceae w przemyśle
kosmetycznym. Zgodny z zaleceniami Farmakopei
Europejskiej, Podłoże H
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS183
Płytki
20 płytek
PP0085
Butelki
6x100ml
BT5119.01
6x200ml
BT5119.02
6x500ml
BT5119.05
MAC CONKEY II LAB-AGAR™
Do izolacji pałeczek Enterobacteriaceae z próbek
klinicznych i innych. Zawiera dezoksycholan sodu i fiolet
krystaliczny
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0030
MAC CONKEY LAB-AGAR™
Do izolacji pałeczek Enterobacteriaceae z próbek
klinicznych i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS10
Płytki
20 płytek
PP1017
Butelki
6x100 ml
BT5010.01
6x200 ml
BT5010.02
6x500 ml
BT5010.05
LYSINE DECARBOXYLASE BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
zdolności do dekarboksylacji lizyny.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS150
LYSINE IRON LAB-AGAR™
Do szybkiego różnicowania Enterobacteriaceae w tym
Salmonella arizona
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS167
M-17 BROTH
Do izolacji paciorkowców mlekowych, izolacji mutantów
niezdolnych do fermentacji laktozy oraz badania
bakteriofagów zakażających paciorkowce mlekowe.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS108
Escherichia coli
M-17 acc. to Terzaghi LAB-AGAR™
Do izolacji paciorkowców mlekowych z mleka, produktów
mlecznych i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS103
MAC CONKEY BROTH
Do wykrywania bakterii grupy coli w próbkach
kosmetyków, farmaceutyków i innych. Zgodny z
zaleceniami Farmakopei Europejskiej, Podłoże G
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS12
19
www.biocorp.pl
MALTOSE BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
rozkładu maltozy
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3075
Butelki
6x100ml
BT5080.01
6x200ml
BT5080.02
6x500ml
BT5080.05
MANNITOL BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
rozkładu mannitolu
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3044
Butelki
6x100ml
BT5048.01
6x200ml
BT5048.02
6x500ml
BT5048.05
Klebsiella pneumoniae
MAC CONKEY SORBITOL LAB-AGAR™
Do izolacji i różnicowania enterokrwotocznych Escherichia
coli O157:H7 z próbek klinicznych i środowiskowych o
znaczeniu sanitarnym.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0037
MAC CONKEY No 2 LAB-AGAR™
Do izolacji enterokoków w obecności bakterii grupy coli i
bakterii niefermentujących.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS11
MAC CONKEY w/o Crystal Violet
w/o Sodium Chloride LAB-AGAR™
Do izolacji drobnoustrojów patogennych z zakażeń dróg
moczowych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS111
MANNITOL SALT acc. to Champan LAB-AGAR™
Do izolacji gronkowców z produktów kosmetycznych i
innych. Zgodny z zaleceniami Farmakopei Europejskiej
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS186
MANNITOL SALT acc. to Champan LAB-AGAR™
Do izolacji gronkowców z środowiska wodnego,
materiałów klinicznych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS561
MANNITOL SALT LAB-AGAR™
Do izolacji, oznaczania liczby i wstępnej identyfikacji
gronkowców z próbek klinicznych, środowiska wodnego i
innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS13
Płytki
20 płytek
PP1050
Butelki
6x100 ml
BT5104.01
6x200 ml
BT5104.02
6x500 ml
BT5104.05
MALT EXTRACT BROTH
Do izolacji i określania liczby drożdży i pleśni
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS573
MALT EXTRACT LAB-AGAR™
Do wykrywania i oznaczania liczby drożdży i pleśni w
procesach międzyoperacyjnych w przemyśle cukrowniczym
oraz sokach, napojach słodzonych i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS77
Płytki
20 płytek
PP0090
Butelki
6x100ml
BT5133.01
6x200ml
BT5133.02
6x500ml
BT5133.05
MALT EXTRACT BROTH™
Do wykrywania drożdży i pleśni w próbkach żywności i
materiałach farmaceutycznych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS78
Staphylococcus aureus
20
www.biocorp.pl
m-CP LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby komórek wegetatywnych i spor
Clostridium perfringens w próbkach wody przeznaczonej
do spożycia z zastosowaniem metody filtracji
membranowej. Zgodny z Dyrektywą Europejską
12767/97 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
(Dz.U.10-72-466)
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS138
Płytki
20 płytek
PP1138
Butelki
6x100ml
BT5138.01
6x200ml
BT5138.02
6x500ml
BT5138.05
Suplement
m-CP Selective Supplement
SL0026
m-LST BROTH BASE
Do namnażania Cronobacter spp. z próbek żywności
zgodnie z normą ISO / TS 22964
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS198
Suplement
Vancomycin Supplement
SL0059
m-LST BROTH
Do namnażania Cronobacter spp. z próbek żywności
zgodnie z normą ISO / TS 22964
Opakowanie:
Probówki
50x10 ml
PW3072
Butelki
6x225 ml
BT5095
6x100 ml
BT5070.01
6x200 ml
BT5070.02
6x500ml
BT5070.05
MODIFIED MOTILITY LAB-AGAR™
Do różnicowania drobnoustrojów (Enterobacteriaceae,
Enterococcus) na podstawie zdolności do ruchu i redukcji
TTC
Opakowanie:
Probówki
50x3 ml
PW3106
50x5 ml
PW3096
Clostridium perfringens
MELOBIOSE BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
rozkładu melobiozy
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3086
Butelki
6x100ml
BT5093.01
6x200ml
BT5093.02
MIO LAB-AGAR™
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
dekarboksylacji L-ornityny, wytwarzania indolu i zdolności
ruchu.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS58
MKTTn BROTH
Do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek
żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS540
MUELLER KAUFMAN with Novobiocin
and Brilliant Green BROTH acc. to ISO 6579
Do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek
żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS147
Probówki
50x10 ml
PW6092
MOSSEL EE BROTH
Do namnażania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w
próbkach żywności, paszach. Podłoże E.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS86
Probówki
50x10 ml
PW3068
Butelki
6x100ml
BT5129.01
6x200ml
BT5129.02
6x500ml
BT5129.05
MOTILITY LAB-AGAR™
Do różnicowania drobnoustrojów (Enterobacteriaceae,
Enterococcus) na podstawie zdolności ruchy
Opakowanie:
Probówki
50x5ml
PW3023
Butelki
6x100ml
BT5026.01
6x200ml
BT5026.02
6x500ml
BT5026.05
MOTILITY LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290
Do różnicowania drobnoustrojów z rodzaju Listeria na
podstawie zdolności do ruchu.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS536
MOTILITY NITRATE MEDIUM Base
Do potwierdzania obecności Clostridium perfringens w
próbkach żywności, pasz i innych zgodnie z normą ISO
7937 oraz APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie
Zdrowia Publicznego
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS115
21
www.biocorp.pl
MOTILITY NITRATE MEDIUM
Do potwierdzania obecności Clostridium perfringens w
próbkach żywności, pasz i innych zgodnie z normą ISO
7937 oraz APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie
Zdrowia Publicznego).
Opakowanie:
Probówki
50x7 ml
PW3115
MRS LAB-AGAR™
Do wykrywania obecności i oznaczania liczby bakterii
kwasu mlekowego rodzaju Lactobacillus w napojach
mlecznych, produktach spożywczych i próbkach
klinicznych. Podłoże służy do wykrywania wszystkich
Lactobacillus z wolnorosnącymi (L. brevis i L. fermenti)
włącznie oraz Bifidobacterium spp. Pożywka zgodna z
normami ISO oraz rekomendowane przez Europejską
Konwencję Browarniczą (EBC), Amerykański Związek
Chemików Browarników (ASBC), Japońską Konwencję
Browarniczą (BCOJ )
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS59
Płytki
20 płytek
PP0023
Butelki
6x100ml
BT5031.01
6x200ml
BT5031.02
6x500ml
BT5031.05
MRVP MEDIUM
Do oznaczania typu fermentacji (odczyn MR) i wytwarzania
acetoiny (odczyn Voges Proskauera). Pożywka Clarka
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS92
Probówki
50x5 ml
PW3036
Butelki
6x100ml
BT5036.01
6x200ml
BT5036.02
6x500ml
BT5036.05
MSRV MEDIUM BASE
Do wykrywania obecności pałeczek Salmonella spp. z
próbek żywności i innych zgodnie z normą ISO 6579+A1
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS203
Suplement
MSRV Selective Supplement
SL0027
MSRV MEDIUM
Do wykrywania obecności pałeczek Salmonella spp. z
próbek żywności i innych zgodnie z normą ISO 6579+A1.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS225
Butelki
6x100ml
BT5063.01
6x200ml
BT5063.02
m-TSB BROTH
Do izolacji pałeczek Escherichia coli O157 z próbek
żywności i innych. Zawiera nowobiocynę
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS550
m-TSB BROTH Base
Do izolacji pałeczek Escherichia coli O157 z próbek
żywności i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS197
Suplement
Novobiocin Supplement
SL0055
Drożdże, pleśnie
MRS BROTH™
Do wykrywania obecności i określania liczby bakterii kwasu
mlekowego rodzaju Lactobacillus w napojach mlecznych,
produktach spożywczych i próbkach klinicznych. Podłoże
służy do wykrywania wszystkich Lactobacillus z
wolnorosnącymi (L. brevis i L. fermenti) włącznie oraz
Bifidobacterium spp. Pożywka zgodna z normami ISO oraz
rekomendowane przez Europejską Konwencję Browarniczą
(EBC), Amerykański Związek Chemików Browarników
(ASBC), Japońską Konwencję Browarniczą (BCOJ)
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS60
m – TSB Broth acc. to ISO 16654
Do izolacji pałeczek Escherichia coli O157 z próbek
żywności i innych
Opakowanie:
Probówki
50x10 ml
PW3070
Butelki
6x100ml
BT5069.01
6x200ml
BT5069.02
6x500ml
BT5069.05
MUELLER KAUFMAN BROTH Base
Do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek
środowiskowych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS84
MYCOBIOTIC LAB-AGAR™
Do izolacji grzybów dermatofitowych z próbek klinicznych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS161
22
www.biocorp.pl
NITRATE BROTH
Do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności
do redukcji azotanów do azotynów.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3047
Butelki
6x100ml
BT5056.01
6x200ml
BT5056.02
6x500ml
BT5056.05
NUTRIENT GELATIN
Do wykrywania obecności enzymu żelatynazy
produkowanego przez drobnoustroje
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS61
NUTRIENT LAB-AGAR™ acc. to ISO 21528
Agar odżywczy do hodowli drobnoustrojów
„niewybrednych”
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS166
Płytki
20 płytek
PP0057
NUTRIENT 2 LAB-AGAR™
Agar odżywczy ogólnego stosowania
Opakowanie:
Butelki
6x100ml
BT5075.01
6x200ml
BT5075.02
6x500ml
BT5075.05
NUTRIENT BROTH
Bulion odżywczy ogólnego stosowania.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS90
Probówki
50x5 ml
PW8001
NUTRIENT No 2 BROTH
Bulion odżywczy ogólnego stosowania.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS204
NUTRIENT LAB-AGAR™
Agar odżywczy do hodowli drobnoustrojów. Zgodny z
normą ISO 6579
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS85
Płytki
20 płytek
PP1503
Butelki
6x100ml
BT5126.01
6x200ml
BT5126.02
6x500ml
BT5126.05
NUTRIENT LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1
Agar odżywczy do izolacji drobnoustrojów
„niewybrednych”.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS194
NUTRIENT LAB-AGAR™ acc. to EN 12780
Do namnażania drobnoustrojów o różnych wymaganiach
odżywczych. Zgodny z normą ISO 16266
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS156
Płytki
20 pytek
PP0058
NUTRIENT PNEUMOCOCCUS BROTH
Pożywka do namnażania Streptococcus pneumoniae.
Znajduje również zastosowanie w przechowywaniu
szczepów S. pneumoniae.
Opakowanie:
Probówki
50x1ml
PW3029
TM
NUTRIENT PS LAB-AGAR
Pożywka do przechowywania szczepów.
Opakowanie:
Probówki
50x5ml (skos)
PW3136
TM
NUTRIENT S LAB-AGAR
Pożywka do przechowywania szczepów.
Opakowanie:
Probówki
50x1ml
PW3135
50x3ml
PW3134
Butelki
6x100ml
BT5116.01
6x200ml
BT5116.02
6x500ml
BT5116.05
OF BASAL MEDIUM
Do badania typu metabolizmu OF - oksydacyjnofermentacyjnego.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS75
O.G.A. LAB-AGAR™
Do oznaczania drożdży i pleśni z próbek żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS126
Suplement
O.G.A. Supplement 10 fiolek
SL0028
O.G.Y. LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności
i innych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0101
O.G.Y. LAB-AGAR™+ LETHEEN+TWEEN
Do oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności
i innych. Obecność neutralizatorów umożliwia badanie
próbek mających kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0102
ORNITHINE acc. to FALKOW BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
zdolności do dekarboksylacji ornityny.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3009
Butelki
6x100ml
BT5059.01
6x200ml
BT5059.02
6x500ml
BT5059.05
OSMOPHILIC LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby drożdży osmofilnych w próbkach
żywności. Podłoże rekomendowane przez CeNAN
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS157
23
www.biocorp.pl
OXFORD LISTERIA LAB-AGAR™
Do izolacji Listeria monocytogenes z próbek klinicznych,
żywności i innych. Zgodny z normą normy ISO 11290-1.
(patrz LISTERIA acc. to OXFORD AGAR-LAB™ Base)
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1292
Probrówki
Butelki
50x5 ml
6x100ml
6x200ml
6x500ml
PW3074
BT5046.01
BT5046.02
BT5046.05
PEPTONE WATER with LACTOSE acc. to ISO 9308-1
Do potwierdzania obecności bakterii grupy coli w wodzie.
Zgodna z normą ISO 9308-1.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS105
Probówki
50x5 ml
PW3073
PHENOL RED BROTH Base
Do różnicowania drobnoustrojów na podstawie zdolności
rozkładu węglowodanów. Zgodny z normą ISO 10273
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS191
Listeria monocytogenes
PALCAM LISTERIA LAB-AGAR™
Do izolacji Listeria monocytogenes z próbek żywności,
klinicznych i innych. Zgodny z normą: ISO 11290-1 oraz
ISO 11290-2. (patrz LISTERIA acc. to PALCAM AGAR-LAB™
Base)
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1502
PCA LAB-AGAR™ + LETHEEN+TWEEN
Do określania ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w
próbkach żywności i innych. Zgodny z normą ISO 4833 i
zaleceniami APHA. Obecność neutralizatorów umożliwia
badanie próbek mających kontakt ze środkami
dezynfekcyjnymi
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0103
PEMBA LAB-AGAR™ Base
Do izolacji i określania liczby Bacillus cereus w próbkach
żywności i innych. Zgodny z normą EN ISO 21871
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS180
Suplement
Egg`s Yolk Polimixin Sterile Emulsion
SL0037
PEMBA LAB-AGAR™
Do izolacji i określania liczby Bacillus cereus w próbkach
żywności i innych. Zgodny z normą EN ISO 21871
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0061
PEPTONE WATER
Podstawa do oznaczania zdolności fermentacyjnych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS127
PHENYLALANINE LAB-AGAR™
Do różnicowania pałeczek jelitowych na podstawie
zdolności dezaminacji fenyloalaniny. Skład zgodny z
normą PN-A-04023
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS62
Probówki
50x5 ml (słupek) PW3024
50x5 ml (skos)
PW3061
Butelki
6x100ml
BT5029.01
6x200ml
BT5029.02
6x500ml
BT5029.05
POTATO DEXTROSE BROTH
Do izolacji drożdży i pleśni w próbkach żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS231
POTATO DEXTROSE LAB-AGAR™
Do izolacji i oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach
żywności i innych. Rekomendowany przez APHA do
oznaczania liczby grzybów w napojach mlecznych,
środkach spożywczych mrożonych i innych. Umożliwia
częściową identyfikację wyrosłych drożdży i pleśni na
podstawie morfologii kolonii.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS107
Płytki
20 płytek
PP0091
Butelki
6x100ml
BT5136.01
6x200ml
BT5136.02
6x500ml
BT5136.05
PPA LAB-AGAR™
Selektywna pożywka do hodowli pałeczek Pseudomonas z
próbek żywności, a w szczególności z mięsa. Skład zgodny
z normą ISO/TS 11059; IDF/RM 225.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0112
PPLO w/o crystal violet LAB-AGAR™ BASE
Do hodowli mykoplazm z próbek klinicznych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS140
24
www.biocorp.pl
PPLO w/o crystal violet Broth™ BASE
Do hodowli mykoplazm z próbek klinicznych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS141
PSEUDOMONAS LAB-AGAR™ acc. to EN 12780
King B do izolacji i wstępnej identyfikacji pałeczek
Pseudomonas aeruginosa izolowanych ze środowiska
wodnego. Skład zgodny z normą ISO 16266.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS189
Suplementy
Glycerol (500 ml)
GLC80500
PSEUDOMONAS LAB-AGAR™ Base
Do hodowli pałeczek Pseudomonas z próbek żywności, a w
szczególności z mięsa. Zgodny z normą ISO 13270 i
16266
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS144
Suplementy
CFC Pseudomonas Supplement
SL0007
CN Supplement
SL0057
Glycerol (500 ml)
GLC80500
PSEUDOMONAS CFC LAB-AGAR™
Do hodowli pałeczek Pseudomonas z próbek żywności, a w
szczególności z mięsa. Skład zgodny z normą ISO 13270
Opakowanie:
Butelki
6x100ml
BT5127.01
PSEUDOMONAS CN LAB-AGAR™ Base
Do selektywnej izolacji i wstępnej identyfikacji
Pseudomonas aeruginosa z próbek środowiskowych,
materiałów klinicznych i innych. Zgodny z normą ISO
16266
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS158
Suplement
Glycerol (500 ml)
GLC80500
PSEUDOMONAS CN LAB-AGAR™
Do selektywnej izolacji i wstępnej identyfikacji
Pseudomonas aeruginosa z próbek środowiskowych,
materiałów klinicznych i innych.
Zgodny z normami EN 12780 i ISO 16266
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1158
Butelki
6x100ml
BT5058.01
6x200ml
BT5058.02
6x500ml
BT5058.05
PSEUDOMONAS F LAB-AGAR™
Do wstępnej identyfikacji pałeczek Pseudomonas
aeruginosa. Pożywka King B (patrz pożywka King B LABAGAR™)
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS64
PSEUDOMONAS ISOLATION LAB-AGAR™
Do selektywnej izolacji i wstępnej identyfikacji
Pseudomonas aeruginosa z próbek kosmetyków i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS184
PSEUDOMONAS P LAB-AGAR™
King A do selektywnej izolacji i wstępnej identyfikacji
Pseudomonas aeruginosa z próbek klinicznych i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS592
R2 LAB-AGAR™
Do oceny jakości mikrobiologicznej wody metodą
posiewów powierzchniowych, zalewowych lub z
zastosowaniem metody filtracji membranowej. Zgodne z
zaleceniami Farmakopei Europejskiej. Podłoże S
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS185
Płytki
20 płytek
PP0088
Butelki
6x100ml
BT5130.01
6x200ml
BT5130.02
6x500ml
BT5130.05
R2A LAB-AGAR™
Do oceny jakości mikrobiologicznej wody metodą
posiewów powierzchniowych, zalewowych lub z
zastosowaniem metody filtracji membranowej.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS130
RAFINOSE BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
zdolności rozkładu rafinozy
Opakowanie:
Probówki
50x5ml
PW3083
Butelki
6x100ml
BT5090.01
6x200ml
BT5090.02
RAKA-RAY LAB-AGAR™ Base
Do izolacji bakterii kwasu mlekowego w piwie i procesach
piwowarskich. Rekomendowane przez Europejską
Konwencję Browarniczą (EBC), Amerykański Związek
Chemików Browarników (ASBC) i Japońską Konwencję
Browarniczą (BCOJ). Podłoże Raka-Ray służy do
wykrywania bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus spp. w
piwie i surowcach piwowarskich.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS120
RAMNOSE BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
zdolności rozkładu ramnozy.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3013
RAMNOSE BROTH acc.to ISO 11290
Do różnicowania pałeczek Listeria na podstawie zdolności
rozkładu ramnozy.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3001
25
www.biocorp.pl
RAPPAPORT VASSILIADIS SOY BROTH
Do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek
żywności i innych. Zgodna z normą ISO 6579.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS65
Probówki
50x10 ml
PW4245
REINCORFED CLOSTRIDIAL LAB-AGAR™
Do selektywnej izolacji i oznaczania liczby Clostridium spp.
oraz innych bakterii beztlenowych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS142
REINCORFED CLOSTRIDIAL MEDIUM™
Do selektywnej izolacji i oznaczania liczby Clostridium spp.
oraz innych bakterii beztlenowych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS143
RVS BROTH
Do namnażania pałeczek Salmonella spp. z próbek
farmaceutyków i innych
Opakowanie:
Probówki
50x10 ml
PW3052
RINGER SOLUTION
Czterokrotnie rozcieńczony płyn Ringera. Uniwersalny
rozcieńczalnik próbek.
Opakowanie:
Probówki
50x9 ml
PW3107
Butelki
6x90 ml
BT5132
6x180 ml
BT6000
6x100ml
BT5140.01
6x200ml
BT5140.02
6x500ml
BT5140.05
SALINE PEPTONE WATER
Uniwersalny płyn do rozcieńczeń próbek żywności, pasz,
wody i innych. Zgodny z normą ISO 6887.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS118
Probówki
50x9 ml
PW3055
Butelki
6x90 ml
BT5027
6x180 ml
BT5131
6x100 ml
BT5094.01
6x200 ml
BT5094.02
6x500 ml
BT5094.05
SALINE PEPTONE WATER with NEUTRALIZED
Płyn neutralizujący. Zgodny z normą ISO 18593
Opakowanie:
Butelki
6x100 ml
BT5060.01
6x200 ml
BT5060.02
6x500 ml
BT5060.05
SALMONELLA SHIGELLA LAB-AGAR™
Do izolacji patogennych pałeczek jelitowych z próbek
klinicznych, żywności, wody i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS17
Płytki
20 płytek
PP1250
Butelki
6x100 ml
BT5120.01
6x200 ml
BT5120.02
6x500 ml
BT5120.05
RINGER SOLUTION ¼ STRENGTH
Czterokrotnie rozcieńczony płyn Ringera. Uniwersalny
rozcieńczalnik próbek.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS583
ROSE BENGAL LAB-AGAR™
Do izolacji, oznaczania liczby i różnicowania drożdży i
pleśni z próbek środowiskowych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS66
RPMI MOPS LAB-AGAR™
Do oznaczania MIC (najmniejszego stężenia hamującego)
grzybów z rodzajów Candida oraz Cryptococcus
neoformans
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0095
SALICYNE BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
zdolności rozkładu salicyny
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3084
Butelki
6x100 ml
BT5091.01
6x200 ml
BT5091.02
Salmonella Enteritidis
SALMONELLA / SHIGELLA SSDC LAB-AGAR™
Do izolacji patogennych pałeczek Yersinia enterocolitica z
próbek żywności i innych. Zgodny normą z ISO 10273.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS170
SCHAEDLER ANAEROBE LAB-AGAR™
Do izolacji szerokiego spektrum drobnoustrojów
tlenowych i beztlenowych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0002
26
www.biocorp.pl
SCHAEDLER ANAEROBE LAB-AGAR™ Base
Do izolacji bakterii beztlenowych i tlenowych o różnych
wymaganiach odżywczych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS18
Butelki
6x100 ml
BT5013.01
6x200 ml
BT5013.02
6x500 ml
BT5013.05
SCHAEDLER ANAEROBE LAB-AGAR™ + wit. K3
Do izolacji szerokiego spektrum drobnoustrojów
beztlenowych (Lactobacillus, Bacteroides, Streptococcus)
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1013
Butelki
6x100 ml
BT5015.01
6x200 ml
BT5015.02
6x500 ml
BT5015.05
SCHAEDLER LAB-AGAR™ + 5% KB + wit. K3
Do izolacji bakterii tlenowych i beztlenowych o
szczególnych wymaganiach odżywczych z próbek
klinicznych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0003
SCHAEDLER LAB-AGAR™ + 5 % KB + CNA
Do selektywnej izolacji bakterii beztlenowych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0039
SCHAEDLER LAB-AGAR™ + 5 % KB + VA + NEO
Do selektywnej izolacji bakterii beztlenowych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0013
SCHAEDLER LAB-AGAR™ + 5 % KB + K + VA
Do selektywnej izolacji bakterii beztlenowych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0014
SCHAEDLER BROTH
Do izolacji bakterii tlenowych beztlenowych o
szczególnych wymaganiach odżywczych z próbek
klinicznych i innych. Może być stosowane do posiewów
próbek krwi.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS19
Probówki
50x5 ml
PW3069
Probówki
50x10 ml
PW3017
Butelki:
6x100 ml
BT5014.01
6x200 ml
BT5014.02
6x500 ml
BT5014.05
Bacteroides fragilis
SCHAEDLER ANAEROBE LAB-AGAR™ + 5 % KB
Do izolacji szerokiego spektrum drobnoustrojów
tlenowych i beztlenowych. Dodatek krwi umożliwia
badanie reakcji hemolitycznych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0012
SCHAEDLER BROTH + wit. K3
Do izolacji bakterii beztlenowych i tlenowych o
szczególnych wymaganiach odżywczych z próbek
klinicznych. Może być stosowane do posiewów próbek
krwi.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3014
50x8 ml
PW3035
50x10 ml
PW3018
Butelki:
6x100 ml
BT5012.01
6x200 ml
BT5012.02
6x500 ml
BT5012.05
SELENITE CYSTINE BROTH
Do namnażania pałeczek Salmonella spp. próbek mleka i
przetworów mlecznych i kosmetyków. Skład zgodny z
normą ISO 6785
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS36
Butelki
6x100 ml
BT7013.01
SCHAEDLER MODIFIED BROTH
Do izolacji bakterii beztlenowych o szczególnych
wymaganiach odżywczych z próbek klinicznych. Może być
stosowane do posiewów próbek krwi.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3032
Clostridium perfringens
27
www.biocorp.pl
SIMMONS CITRATE LAB-AGAR™
Do różnicowania pałeczek drobnoustrojów
wykorzystujących jako jedyne źródło węgla cytrynian.
Opakowanie:
Podłoże suche 500 g
PS20
Probówki
50x5 ml słupek PW3019
50x5 ml skos
PW3058
Butelki
6x100 ml
BT5101.01
6x200 ml
BT5101.02
6x500 ml
BT5101.05
SLANETZ and BARTELY LAB-AGAR™
Do wykrywania i oznaczania liczby enterokoków w
środowisku wodnym z zastosowaniem metody filtracji
membranowej. Zgodne z normą ISO 7899-2. Podłoże
nadaje się także do oznaczania liczby enterokoków z
próbek żywności z zastosowaniem metody posiewu
powierzchniowego
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS67
Płytki
20 płytek
PP1067
Butelki
6x100 ml
BT5067.01
6x200 ml
BT5067.02
6x500 ml
BT5067.05
0,85% SODIUM CHLORIDE
0,85% chlorek sodu. Rozcieńczalnik ogólnego stosowania.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3053
Butelki
6x100 ml
BT5054.01
6x200 ml
BT5054.02
6x500 ml
BT5054.05
SODIUM SELENITE BROTH
Do namnażania pałeczek Salmonella spp i niektórych
Shigella głównie z próbek klinicznych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS68
Probówki
50x5 ml
PW4209
50x6 ml
PW3040
50x7 ml
PW3030
50x9 ml
PW3095
50x10 ml
PW3008
Butelki
6x100 ml
BT5068.01
6x200 ml
BT5068.02
6x500 ml
BT5068.05
SORBITOL BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
rozkładu sorbitolu
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3045
Butelki
6x100 ml
BT5057.01
6x200 ml
BT5057.02
6x500 ml
BT5057.05
SORBITOL MAC CONKEY LAB-AGAR™
Do izolacji i różnicowania enterokrwotocznych Escherichia
coli O157:H7 z próbek klinicznych i środowiskowych o
znaczeniu sanitarnym. Zgodny z ISO 16654.
Opakowanie:
Podłoże suche 500 g
PS21
Płytki
20 płytek
PP1021
Butelki
6x100 ml
BT5021.01
6x200 ml
BT5021.02
6x500 ml
BT5021.05
Enterococcus faecalis
SMAC-BCIG LAB-AGAR™
Do izolacji i różnicowania enterokrwotocznych Escherichia
coli O157:H7 z próbek klinicznych i środowiskowych o
znaczeniu sanitarnym.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS555
0,9% SODIUM CHLORIDE
0,9 % chlorek sodu. Rozcieńczalnik ogólnego stosowania.
Opakowanie:
Probówki
50x1 ml
PW3087
50x3 ml
PW3088
50x5 ml
PW3054
Butelki
6x100 ml
BT5045.01
6x200 ml
BT5045.02
6x500 ml
BT5045.05
SORBITOL PEPOTONE with BILE SALTS
Do selektywnego namnażania pałeczek Yersinia
enterocolitica z próbek żywności i innych. Zgodny z normą
ISO 10273.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS63
SOY TRYPTONE LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii grupy coli w
wodzie. Zgodny z normą ISO 9308-1.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS133
STANDARD METHODS (Plate Count Agar) LAB-AGAR™
Do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w
próbkach żywności. Zgodne z normą ISO 4833 i
zaleceniami APHA.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS37
28
www.biocorp.pl
Plate Count Agar LAB-AGAR
Płytki
20 płytek
Butelki
6x100ml
6x200ml
6x500ml
TM
PP1311
BT5115.01
BT5115.02
BT5115.05
STANDARD METHODS with POWDERED MILK LABAGAR™
Do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w
próbkach żywności. Zgodne z normą ISO 4833 i
zaleceniami APHA.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS38
TM
Plate Count LAB-AGAR with milk
Płytki
20 płytek
PP1312
Butelki
6x100ml
BT5004.01
6x200ml
BT5004.02
6x500ml
BT5004.05
SULFITE FERROUS LAB-AGAR™
Do wybiórczej izolacji do wykrywania i oznaczania liczby
przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny w
próbkach wody i innych. Zgodny z normą PN-EN 26461-2
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0089
STREPTOCOCCUS SELECTIVE LAB-AGAR™
Do izolacji paciorkowców z materiałów klinicznych
zanieczyszczonych mikroflorą towarzyszącą.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS69
STREPTOCOCCUS SELECTIVE BROTH™
Do selektywnej izolacji paciorkowców z materiałów
klinicznych zanieczyszczonych mikroflorą towarzyszącą
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS70
TBA LAB-AGAR™
Do wykrywania i oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii
grupy coli w wodzie, żywności i innych próbkach
środowiskowych. Zgodny z normą ISO 9308-1
Opakowanie:
Butelki
6x100 ml
BT5100.01
6x200 ml
BT5100.02
TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby ß-glukuronidazo-dodatnich
Escherichia coli w próbkach żywności i innych. Zgodna z
normą ISO 16649. (patrz: Podłoża Chromogenne)
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS135
TM
TBX LAB-AGAR
Płytki
20 płytek
PP0100
Butelki
6x100 ml
BT5135.01
6x200 ml
BT5135.02
6x500 ml
BT5135.05
TCBS LAB-AGAR™
Do izolacji przecinkowców cholery (V. cholerae) oraz V.
parahemolyticus z próbek klinicznych i środowiskowych
Opakowanie:
Podłoże suche
Płytki
500g
20 płytek
PS71
PP0036
THIOGLYCOLLATE FLUID MEDIUM
Do izolacji drobnoustrojów o różnych wymaganiach
wzrostowych. Zalecane przez Farmakopeę Europejską w
badaniach na jałowość. Rekomendowane przez Europejską
Konwencję Browarniczą (EBC) do wykrywania bakterii
Gram (-) w piwie
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS43
Probówki
50x5 ml
PW3033
50x10 ml
PW4004
Butelki
6x100 ml
BT5128.01
6x200 ml
BT5128.02
6x500 ml
BT5128.05
TODD HEWITT BROTH
Do izolacji paciorkowców ß-hemolizujących i oznaczania
grupy serologicznej
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS72
Probówki
50x5 ml
PW3027
Probówki
50x10 ml
PW3077
Butelki
6x100 ml
BT5005.01
6x200 ml
BT5005.02
6x500 ml
BT5005.05
TODD HEWITT BROTH with NALIDIXIC ACID and
GENTAMICIN
Do selektywnej izolacji Streptococcus agalactiae (PGB) z
próbek klinicznych.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3050
TPY LAB-AGAR™
Do izolacji bakterii z rodzaju Bifidobacterium
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS533
TPY BROTH™
Do izolacji bakterii z rodzaju Bifidobacterium
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS534
TREHALOSE BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae na podstawie
zdolności rozkładu trehalozy
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3085
Butelki
6x100 ml
BT5092.01
6x200 ml
BT5092.02
TRICHOMONAS MEDIUM Base
Do izolacji Trichomonas vaginalis czynnika etiologicznego
zakażeń dróg moczowopłciowych. Nadaje się do badania
próbek moczu oraz wymazów z cewki moczowej.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS175
Suplement
Trichomonas Selective Suplement
SL0039
29
www.biocorp.pl
TRICHOMONAS MEDIUM
Do izolacji Trichomonas vaginalis czynnika etiologicznego
zakażeń dróg moczowopłciowych. Nadaje się do badania
próbek moczu oraz wymazów z cewki moczowej.
Opakowanie:
Probówki
50x3 ml
PW3011
Butelki
6x100 ml
BT5024.01
6x200 ml
BT5024.02
6x500 ml
BT5024.05
TRIPLE SUGAR IRON LAB-AGAR™
Do różnicowania Enterobacteriaceae zgodnie z normą ISO
6579, FDA oraz Farmakopeą Europejską. Podłoże M
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS44
Probówki
50x7 ml (słupek) PW4204
50x7 ml (skos)
PW3060
TRYPTICASEIN SOY LAB-AGAR™
TSA do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach
wzrostowych z próbek klinicznych, preparatów
farmaceutycznych, kosmetyków i innych. Zgodny z
wymaganiami Farmakopei Europejskiej. Podłoże B
Opakowanie:
Podłoże suche 500 g
PS22
Płytki
20 płytek
PP1180
Probówki
50x5 ml (skos)
PW3062
Butelki
6x100 ml
BT5000.01
6x200ml
BT5000.02
6x500ml
BT5000.05
TRYPTICASEIN SOY LAB-AGAR™ + 5 % KB
Do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach
wzrostowych z próbek klinicznych i innych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1181
TRYPTICASEIN SOY BROTH
TSB do hodowli drobnoustrojów o szczególnych
wymaganiach wzrostowych z próbek klinicznych,
produktów farmaceutycznych, kosmetyków i innych.
Stosowany w testach na jałowość. Podłoże A
Opakowanie:
Podłoże suche 500 g
PS23
Probówki
50x3 ml
PW3101
50x5 ml
PW4000
50x10 ml
PW4019
Butelki
6x100 ml
BT5123.01
6x200ml
BT5123.02
6x500ml
BT5123.05
TRYPTICASEIN SOY BROTH +10 % GLYCEROL
Do hodowli drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach
wzrostowych z produktów farmaceutycznych, kosmetyków
i innych. Stosowany w testach na jałowość. Podłoże A
Opakowanie:
Probówki
50x10 ml
PW8000
TRYPTONE LAB-AGAR™ Base
Do wykrywania i oznaczania liczby Clostridium spp. w
próbkach żywności. Pożywka stosowana jest do oznaczania
liczby Clostridium spp. metodą NPL. Podstawowa pożywka
żelazowo-siarczynowa
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS535
TRYPTONE WATER
Do badania zdolności produkcji indolu przez bakterie z
rodziny Enterobacteriaceae.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS201
Butelki
6x100 ml
BT5112.01
6x200 ml
BT5112.02
6x500 ml
BT5112.05
Kovac`s Reagent 100 ml
PL.375
TRYPTONE with Bile Salts LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii grupy coli w
próbkach wody. Zgodny z normą ISO 9308-1.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS128
Kovac`s Regent 100 ml
PL.375
TRYPTONE WATER acc. to ISO 9308
Do potwierdzania obecności bakterii grupy coli i
Escherichia coli w próbkach wody
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3110
Kovac`s Reagent 100 ml
PL.375
TRYPTOPHAN CULTURE BROTH
Do różnicowania drobnoustrojów Gram-ujemnych na
podstawie zdolności do rozkładu tryptofanu.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS132
Probówki
50x3 ml
PW3098
Probówki
50x5 ml
PW3012
Butelki
6x100 ml
BT5030.01
6x200 ml
BT5030.02
6x500 ml
BT5030.05
Kovac`s Reagent 100 ml
PL.375
TSA LAB-AGAR™ + LETHEEN + TWEEN 80
Do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach
wzrostowych z preparatów farmaceutycznych, kosmetyków
i innych. Zgodny z wymaganiami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0046
Butelki
6x100 ml
BT5134.01
6x200 ml
BT5134.02
6x500 ml
BT5134.05
TSA LAB-AGAR™
Do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach
wzrostowych z próbek klinicznych, preparatów
farmaceutycznych, kosmetyków i innych. Zgodny z
wymaganiami Farmakopei Europejskiej. Podłoże B
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml (skos)
PW3062
30
www.biocorp.pl
TSC LAB-AGAR™ BASE
Do wybiórczej izolacji i oznaczania liczby Clostridium
perfringens, bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących
w warunkach beztlenowych z próbek żywności, wody i
innych. Zgodny z normą ISO 7937 i 15213 oraz EN 26461.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS96
Suplementy
TSC Supplement
SL0008
Egg’s Yolk Sterile Emulsion
SL0035
TSC LAB-AGAR™
Do wybiórczej izolacji i oznaczania liczby Clostridium
perfringens, bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących
w warunkach beztlenowych z próbek żywności, wody i
innych. Zgodny z normą ISO 7937 i 15213 oraz EN 26461.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1096
Butelki
6x100 ml
BT5098.01
6x200 ml
BT5098.02
6x500 ml
BT5098.05
TSN LAB-AGAR™
Do izolacji Clostridium perfringens z próbek żywności i
innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS91
TSP BROTH acc. to ISO 21871
Do wybiórczej izolacji Bacillus cereus z próbek żywności.
Zgodny z normą ISO 21871
Opakowanie:
Probówki
50x9 ml
PW3071
Butelki
6x100 ml
BT5065.01
6x200 ml
BT5065.02
6x500 ml
BT5065.05
TSYEA LAB-AGAR™ acc. to ISO 11290
Do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach
wzrostowych, w tym do namnażania pałeczek rodzaju
Listeria z pożywek selektywnych w celu przeprowadzenia
testów biochemicznych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS193
Płytki
20 płytek
PP0064
Butelki
6x100 ml
BT5066.01
6x200 ml
BT5066.02
6x500 ml
BT5066.05
TTC TERGITOL-7 LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby Escherichia coli i bakterii grupy coli w
wodzie z zastosowaniem metody filtracji membranowej.
Zgodny z normą ISO 9308-1.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS125
Płytki
20 płytek
PP1125
Butelki
6x100 ml
BT5125.01
6x200 ml
BT5125.02
6x500 ml
BT5125.05
Suplement
TTC Sterile Solution 1 %
SL0040
Escherichia coli
UREA BROTH
Do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności
ureazy.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS593
UREA BROTH Base
Do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności
ureazy.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS506
Suplement
Urea Sterile Solution 40%
SL0041
Urea Sterile Solution 40%
SL0111
UREA BROTH MODIFIED acc. to PN-A-04023
Do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności
ureazy.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW 3002
Butelki
6x100 ml
BT5040.01
6x200 ml
BT5040.02
6x500 ml
BT5040.05
UREA CHRISTENSEN BROTH
Do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności
ureazy.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml
PW3006
Butelki
6x100 ml
BT5028.01
6x200 ml
BT5028.02
6x500 ml
BT5028.05
UREA INDOL BROTH
Do różnicowania Enterobacteriaceae. Zgodny z normą ISO
10273.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS134
Probówki
50x5 ml
PW4112
Butelki
6x100 ml
BT5061.01
6x200 ml
BT5061.02
6x500 ml
BT5061.05
31
www.biocorp.pl
UREA LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 6579
Do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności
ureazy. Zgodny z normą ISO 6579
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS211
Suplement
Urea Sterile Solution 40 %
SL0041
Urea Sterile Solution 40%
SL0111
TM
UREA LAB-AGAR
Do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności
ureazy.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS24
UREA LAB-AGAR™
Do różnicowania drobnoustrojów na podstawie aktywności
ureazy.
Opakowanie:
Probówki
50x5 ml (skos)
PW4133
50x7 ml (słupek) PW3120
VANCOMYCIN SCREEN LAB-AGAR™
Do badań przesiewowych w kierunku Enterococcus spp. z
fenotypem oporności na glikopeptydy
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0054
VIOLET RED BILE with Lactose LAB-AGAR™
Do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli w
próbkach środowiskowych. Zgodny z normą ISO 4832 i
zaleceniami APHA (Amerykańskie Stowarzyszenie
Zdrowia Publicznego)
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS74
TM
VRBL LAB-AGAR
Płytki
20 płytek
PP1340
Butelki
6x100 ml
BT5074.01
6x200 ml
BT5074.02
6x500 ml
BT5074.05
VRBLG LAB-AGAR™
Do wykrywania i oznaczania liczby bakterii z rodziny
Enterobacteriaceae w próbkach kosmetyków, preparatów
farmaceutycznych, żywności i innych. Zawiera glukozę i
laktozę. Podłoże rekomendowane przez Farmakopeę
Europejską.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS172
WL NUTRIENT LAB-AGAR™
Do oznaczania mikroflory w procesach fermentacyjnych
przemysłu piwowarskiego, gorzelniczego i innych
fermentacyjnych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500 g
PS97
VIOLET RED BILE with GLUCOSE LAB-AGAR™
Do wykrywania i oznaczania liczbyEnterobacteriaceae w
próbkach żywności i innych. Zgodny z normami ISO
21528.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS73
TM
VRBG LAB-AGAR
Płytki
20 płytek
PP1341
Butelki
6x100 ml
BT5158.01
6x200 ml
BT5158.02
6x500 ml
BT5158.05
Candida albicans
Escherichia coli
Saccharomyces cerevise
32
www.biocorp.pl
WILSON BLAIR LAB-AGAR™ Base
Do potwierdzania obecności beztlenowych bakterii
przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w
próbkach żywności i innych. Skład zgodny z normą PN-A82055-12
Opakowanie:
Podłoże suche 500 g
PS153
WILKINS CHALGREN LAB-AGAR™ +5%KB
Do izolacji bakterii beztlenowych oraz badania
lekowrażliwości bakterii rosnących w warunkach
beztlenowych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500 g
PS25
Płytki
20 płytek
PP0063
WORT BROTH
Do hodowli drożdży z produktów spożywczych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS218
Proteus mirabilis
WORT LAB-AGAR™
Do izolacji i oznaczania liczby drożdży w syropach,
napojach bezalkoholowych, maśle i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500 g
PS81
XLT4 LAB-AGAR™BASE
Do izolacji i różnicowania bakterii Enterobacteriaceae z
próbek żywności, środowiska wodnego i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS131
Suplement
XLT4 Supplement
SL0045
WZBOGACONY LAB-AGAR™
Do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach
wzrostowych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS109
Płytki
20 płytek
PP1109
XLT4 LAB-AGAR™
Do izolacji i różnicowania bakterii Enterobacteriaceae z
próbek żywności, środowiska wodnego i innych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0096
XLD LAB-AGAR™ acc. to ISO 6579
Do izolacji Salmonella spp. z próbek żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS45
Płytki
20 płytek
PP1330
Butelki
6x100 ml
BT5121.01
6x200 ml
BT5121.02
6x500 ml
BT5121.05
XYLOSE LYSINE DESOXYCHOLATE LAB-AGAR™
Do izolacji Salmonella spp. z próbek farmaceutyków i
innych. Podłoże K
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS308
Płytki
20 płytek
PP0087
Butelki
6x100 ml
BT5139.01
6x200 ml
BT5139.02
6x500 ml
BT5139.05
YEAST EXTRACT DEXTROSE LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby drożdży i pleśni w próbkach żywności
i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS196
Supplement:
Chloramphenicol Supplemment
SL0058
Salmonella spp.
YEAST EXTRACT LAB-AGAR™ acc. to ISO 6222
Do oznaczania ogólnej liczby mikroorganizmów ze
środowiska wodnego.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS82
Płytki
20 płytek
PP0093
Butelki
6x100 ml
BT5082.01
6x200 ml
BT5082.02
6x500 ml
BT5082.05
33
www.biocorp.pl
YEAST NITROGEN Base
Podstawa do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS26
YEAST NITROGEN MODIFIED LAB-AGAR™
Zmodyfikowana podstawa azotowa (YNB do oznaczania
MIC grzybów drożdżopodobnych).
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0052
Butelki
6x100 ml
BT5032.01
6x200 ml
BT5032.02
6x500 ml
BT5032.05
YERSINIA SELECTIVE LAB-AGAR™ Base
Do izolacji pałeczek Yersinia spp. z próbek klinicznych,
żywności i innych. Zgodny z ISO 10273
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS145
Suplement
Yersinia CIN Selective Supplement SL0044
YERSINIA CIN LAB-AGAR™
Do izolacji pałeczek Yersinia spp. z próbek klinicznych,
żywności i innych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1090
Butelki
6x100 ml
BT5035.01
6x200 ml
BT5035.02
6x500 ml
BT5035.05
34
www.biocorp.pl
PODŁOŻA CHROMOGENNE
CHROMOGENIC LISTERIA LAB-AGAR™
acc. to ISO 11290
Do izolacji Listeria monocytogenes. Zgodny z ISO
11290-1 oraz ISO 11290-2
Opakowanie:
Płytki:
20 płytek
PP5009
CHROMOGENIC MRSA LAB-AGAR™
Do izolacji Staphylococcus aureus opornych na meticylinę
(MRSA).
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS594
Płytki
20 płytek
PP0043
Listeria monocytogenes – kolonie niebiesko – zielone z otoczką
Inne Listeria – kolonie niebiesko – zielone bez otoczki
CANDIDA CHROMOGENIC LAB-AGAR™
Do izolacji i różnicowania drożdżaków z rodzaju
Candida z próbek klinicznych i innych. Umożliwia
różnicowanie: C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata i
C. krusei
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS590
Płytki
20 płytek
PP0001
Butelki
6x250ml
BT7001
Staphylococcus epidermidis – kolonie niebiesko - zielone
Staphylococcus aureus – kolonie fioletowe
CHROMOGENIC E. coli O157 LAB-AGAR™
Do izolacji i wstępnej identyfikacji E. coli O157 z próbek
klinicznych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS589
Płytki
20 płytek
PP0041
Butelki
6x100ml
BT5071.01
6x200ml
BT5071.02
6x500ml
BT5071.05
Escherichia coli – kolonie niebiesko - zielone
Escherichia coli O157 – kolonie fioletowe
35
www.biocorp.pl
CHROMOGENIC S. aureus LAB-AGAR™
Do izolacji i wstępnej identyfikacji Staphylococcus
aureus i S. epidermidis z próbek klinicznych i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS595
Płytki
20 płytek
PP0045
CHROMOGENIC VRE LAB-AGAR™
Do badań przesiewowych w kierunku Enterococcus spp. z
fenotypem oporności na glikopeptydy. Różnicowanie E. faecalis
i E. faecium
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS219
Płytki
20 płytek
PP0074
Enterococcus faecium – kolonie zielone
Staphylococcus aureus – kolonie fioletowe
Staphylococcus epidermidis – kolonie niebiesko zielone
CHROMOGENIC KPC LAB-AGAR™
Do badań przesiewowych w kierunku obecności
Klebsiella pneumoniae produkujących
karbapenemazy
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0094
Enterococcus faecalis – kolonie niebieskie
CHROMOGENIC ESBL LAB-AGAR™
Do badań przesiewowych w kierunku obecności
drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae produkujących
ESBL
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0072
36
www.biocorp.pl
ESIA LAB-AGAR™
Do wykrywania i oznaczania liczby Cronobacter spp.
w próbkach produktów przeznaczonych dla
niemowląt, mleku w proszku, czekoladzie i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS173
Płytki
20 płytek
PP0031
Escherichia coli – kolonie fioletowe
Cronobacter myutjensi – kolonie zielono-niebieskie
E. COLI CHROMOGENIC MEDIUM
Do wykrywania i różnicowania E. coli i bakterii grupy coli w
próbkach wody, żywności i innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS121
Płytki
20 płytek
PP0050
Escherichia coli – kolonie ciemnoniebieskie do fioletowych
Pseudomonas aeruginosa – kolonie bezbarwne
CHROMOGENIC URI- COLOUR LAB-AGAR™
Do ilościowego oznaczania i wstępnej identyfikacji
drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia
dróg moczowych. Podłoże umożliwia wstępną
identyfikację m.in. E. coli, Enterobacter-Klebsiella –
Serratia (KES), Enterococcus spp. Staphylococcus
aureus oraz drożdży.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS596
Płytki
20 płytek
PP0035
Butelki
6x100ml
BT5073.01
6x200ml
BT5073.02
6x500ml
BT5073.05
Escherichia coli – kolonie ciemnoniebieskie do fioletowych
Klebsiella pneumoniae – kolonie różowe
Klebsiella pneumoniae – kolonie ciemnoniebieskie
Escherichia coli – kolonie różowe
Proteus vulgaris – kolonie brązowe z brązowym „halo”
Enterococcus faecalis – kolonie turkusowe
37
www.biocorp.pl
SALMONELLA CHROMOGENIC LAB-AGAR™ Base
Do izolacji i różnicowania Salmonella spp. z laktozododatnimi włącznie. Jako alternatywna pożywka
zgodnie z ISO 6579
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS598
TM
Chromogenic Salmonella Selective LAB-AGAR
Płytki
20 płytek
PP0115
Suplement do PS598
Salmonella Liquid Supplement
SL0061
STREPTO B CHROMOGENIC LAB-AGAR™
Do izolacji Streptococcus agalactiae grupa B
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0104
TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) LAB-AGAR™
Do oznaczania liczby ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia
coli w próbkach żywności i innych. Zgodny z normą ISO 16649.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS135
TM
TBX LAB – AGAR
Płytki
20 płytek
PP0100
Butelki
6x100 ml
BT5135.01
6x200 ml
BT5135.02
6x500 ml
BT5135.05
Escherichia coli – kolonie niebiesko - zielone
CHROMOGENIC PSEUDOMONAS LAB-AGAR™
Do izolacji i wstępnej identyfikacji Pseudomonas aeruginosa z
próbek klinicznych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS224
Płytki
20 płytek
PP0097
Streptococcus agalactiae – kolonie niebieskie
Pseudomonas aeruginosa
38
www.biocorp.pl
PODŁOŻA CZEKOLADOWE
G.C. LAB-AGAR™ Base
Podstawa do przygotowania agaru czekoladowego
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS139
Suplementy
Polienrichment
SL0029
V.C.N. Supplement
SL0043
V.C.A.T. Supplement
SL0042
L.C.A.T. Supplement
SL0016
CHOCOLATE LAB-AGAR™ BASE
Podłoże bazowe do przygotowywania pożywek
specjalnych.
Podłoże Chocolate LAB-AGAR™ Base z
dodatkiem Polienrichment - agar czekoladowy
do izolacji pałeczek hemofilnych
Podłoże Chocolate LAB-AGAR™ z dodatkiem
Polienrichment i VCN agar Thayer Martina do
izolacji gonokoków.
Opakowanie:
Butelki
6x100ml
BT5017.01
6x200ml
BT5017.02
6x500ml
BT5017.05
Suplementy:
Polienrichment
SL0029
V.C.N. Supplement
SL0043
V.C.A.T. Supplement
SL0042
L.C.A.T. Supplement
SL0016
CHOCOLATE LAB-AGAR™ + PV
Do nieselektywnej izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus
i Neisseria z próbek klinicznych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1080
CHOCOLATE 2 LAB-AGAR™ + PV
Do selektywnej izolacji pałeczek Haemophilus spp. z
próbek klinicznych. Zawiera bacytracynę i amfoterycynę.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0053
CHOCOLATE 3 LAB-AGAR™ + PV
Do selektywnej izolacji pałeczek Haemophilus spp. z
próbek klinicznych. Zawiera bacytracynę, wankomycynę i
amfoterycynę
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0075
CHOCOLATE LAB-AGAR™ + PV + BACYTRACIN
Do selektywnej izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus z
próbek klinicznych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1261
CHOCOLATE LAB-AGAR™ + PV+ VCAT
Zmodyfikowany Thayer Martina do hodowli Neisseria
meningitidis i N. gonorrhoeae z próbek klinicznych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1082
CHOCOLATE LAB-AGAR™ + PV+ VCN
Agar czekoladowy wg Thayer Martina do hodowli
Neisseria meningitidis i N. gonorrhoeae z próbek
klinicznych.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1083
Haemophilus influenzae
39
www.biocorp.pl
PODŁOŻA MUELLER HINTON
MUELLER HINTON 2 LAB-AGAR™
Do określania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i
sulfonamidy Zgodne z zaleceniami EUCAST i CLSI.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS79
Płytki 90 mm
20 płytek
PP1170
Płytki 120 mm
20 płytek
PP0033
Płytki 140 mm
20 płytek
PP0016
Płytki 140 mm kwadratowe
PP0016K
Butelki
6x100ml
BT5002.01
6x200ml
BT5002.02
6x500ml
BT5002.05
Klebsiella pneumoniae ESBL(+)
MUELLER HINTON 2 LAB-AGAR™ + 5 % KB
Do oznaczania wrażliwości S. pneumoniae i innych
mikroorganizmów wymagających na antybiotyki i
sulfonamidy z zastosowaniem pasków z gradientem
stężeń
Opakowanie:
Płytki 90 mm
20 płytek
PP1172
Płytki 140 mm
20 płytek
PP0018
MUELLER HINTON LAB-AGAR™ + GLUCOSE+
METHYLENE BLUE
Do oznaczania wrażliwości Candida spp. na środki
przeciwgrzybicze z zastosowaniem metody dyfuzyjno –
krążkowej.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0105
MUELLER HINTON 2 LAB-AGAR™ + NAD + 5% KK
Do określania wrażliwości drobnoustrojów tzw.
wybrednych na antybiotyki i sulfonamidy. Zalecane przez
EUCAST
Opakowanie:
Płytki 90 mm
20 płytek
PP0083
Płytki 140 mm
20 płytek
PP0092
MUELLER HINTON BROTH with LAKED HORSE BLOOD
Do oznaczania MIC bakterii z rodzaju Corynebacterium.
Opakowanie:
Probówki
50x11 ml
PW3051
MUELLER HINTON II BROTH
Do oznaczania wrażliwości na antybiotyki i sulfonamidy
metodą MIC (minimalne stężenie hamujące) z
zastosowaniem metody seryjnych rozcieńczeń.
Opakowanie:
Probówki
50x11 ml
PW3041
MUELLER HINTON BROTH
Do oznaczania wrażliwości na antybiotyki i sulfonamidy
metodą MIC (minimalne stężenie hamujące) metodą
seryjnych rozcieńczeń oraz do hodowli drobnoustrojów o
szczególnych wymaganiach wzrostowych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS15
Probówki
50x5 ml
PW3028
Butelki
6x100 ml
BT5055.01
6x200 ml
BT5055.02
6x500 ml
BT5055.05
MUELLER HINTON LAB-AGAR™
Do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki
i sulfonamidy oraz do hodowli drobnoustrojów o
szczególnych wymaganiach odżwyczych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS14
MUELLER HINTON LAB-AGAR™
Do różnicowania drobnoustrojów z rodzaju
Campylobacter zgodnie z ISO 10272
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS551
MUELLER HINTON LAB-AGAR™ + 4 % NaCl +
OXACILLIN
Do wykrywania Staphylococcus aureus opornych na
meticylinę.
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0006
MUELLER HiINTON 2 LAB-AGAR™ + CLOXACILLIN
Do wykrywania fenotypu ESBL hamowanego przez AmpC
metodą dwóch krążków (DDST)
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0073
MUELLER HINTON MODIFIED LAB-AGAR™
Do różnicowania drobnoustrojów z rodzaju
Campylobacter zgodnie z normą ISO 10272
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0056
MUELLER HINTON 2 LAB-AGAR™ + 2 % NaCl
Do oznaczania oporności Staphylococcus spp. na
oksacylinę
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0077
40
www.biocorp.pl
PODŁOŻA NA PŁYTKACH DWUDZIELNYCH
BHI LAB-AGAR™ + 500 mg/l Gentamicin /
BHI LAB-AGAR™ + 2000 mg/l Streptomycin
Do oznaczania HLAR u Enterococcus spp.
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD007
Blood LAB-AGAR™ 5%KB / MacConkey LAB-AGAR™
Do izolacji Enterobacteriaceae i ziarenkowców Gram(+)
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD001
Candida Chromogenic LAB-AGAR™/ Sabouraud Dext.
LAB-AGAR +Ge+C
Do izolacji i różnicowania Candida oraz innych grzybów
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD017
Chromogenic Strepto B LAB-AGAR™ / Columbia LABAGAR™ +5% KB
Do izolacji S. agalactiae i innych ziarenkowców Gram (+)
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD016
Chromogenic URI LAB-AGAR™ / Columbia LABAGAR™ + 5% KB
Do izolacji i różnicowania drobnoustrojów
odpowiedzialnych za zum oraz izolacji ziarenkowców
Gram(+)
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD018
Chromogenie URI LAB-AGAR™ / Columbia CNA LABAGAR™ + 5% KB
Do izolacji i wstępnego różnicowania baterii
odpowiedzialnych za zum
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD025
Columbia CNA LAB-AGAR™+5%KB / Bile Esculin Azide
LAB-AGAR™
Do izolacji selektywnej enterokoków i innych
ziarenkowców Gram (+)
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD008
Columbia CNA LAB-AGAR™ + 5% KB / Chocolate LABAGAR™ +PV
Do selektywnej izolacji ziarenkowców Gram (+) oraz
nieselektywnej izolacji Haemophilus i Neisseria
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD009
Columbia CNA LAB-AGAR™+5%KB / Chocolate LABAGAR™ +PV+ Bacitracin
Do selektywnej izolacji ziarenkowców Gram (+) oraz
Haemophilus
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD010
Columbia LAB-AGAR™ +5% KB / MacConkey LABAGAR™
Do izolacji Enterobacteriaceae i ziarenkowców Gram(+)
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD014
Columbia CNA LAB-AGAR™+5%KB / MacConkey LABAGAR™
Do izolacji Enterobacteriaceae i ziarenkowców Gram(+)
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD011
Columbia CNA LAB-AGAR™+5%KB / Mannitol Salt
LAB-AGAR™
Do selektywnej izolacji ziarenkowców Gram (+) i S. aureus
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD012
Columbia CNA LAB-AGAR™+5%KB / Sabouraud with
Chloramphenicol and Gentamicin LAB-AGAR™
Do selektywnej izolacji ziarenkowców Gram (+) i grzybów
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD013
Eosin Methylene Blue LAB-AGAR™ / Blood LABAGAR™+5% KB
Do izolacji Enterobacteriaceae i ziarenkowców Gram(+)
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD002
Eosin Methylene Blue LAB-AGAR™/ Mannitol Salt
LAB-AGAR™
Do izolacji Enterobacteriaceae i ziarenkowców Gram(+)
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD003
Legionella BCYE LAB-AGAR™ / Legionella w/o
Cysteine LAB-AGAR™
Do badań potwierdzających w kierunku Legionella spp.
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD015
Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™ / Dermatophytes
LAB-AGAR™
Do izolacji drożdży i pleśni oraz dermatofitów
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD004
41
www.biocorp.pl
Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol LABAGAR™ / Dermatophytes LAB-AGAR™
Do izolacji drożdży i pleśni oraz dermatofitów
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD005
Schaedler LAB-AGAR™ + 5% KB / Schaedler LABAGAR™ + 5% KB + NEO + VA
Do izolacji bakterii beztlenowych
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD022
Salmonella Chromogenic LAB-AGAR™ / XLD LABAGAR™
Do izolacji i wstępnego różnicowania Salmonella zgodnie
z ISO 6579
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD023
SS LAB-AGAR™ / Bismuth Sulfite LAB-AGAR™
Do izolacji i wstępnego różnicowania patogennych
Enterobacteriaceae
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD006
Salmonella Chromogenic LAB-AGAR™ / Hektoen LABAGAR™
Do izolacji i wstępnego różnicowania patogennych
Enterobacteriaceae
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD024
Schaedler LAB-AGAR™ + 5% KB / Schaedler LABAGAR™ + 5% KB + K + VA
Do izolacji bakterii beztlenowych
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD021
SS LAB-AGAR™ / Hektoen LAB-AGAR™
Do izolacji i wstępnego różnicowania patogennych
Enterobacteriaceae
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD019
SS LAB-AGAR™/ Salmonella Chromogenic LABAGAR™
Do izolacji i wstępnego różnicowania patogennych
Enterobacteriaceae
Opakowanie
Płytki
20 płytek
PD020
42
www.biocorp.pl
PODŁOŻA DO MYKOLOGII
DERMATOPHYTES LAB-AGAR™
Do izolacji grzybów dermatofitowych z próbek
zanieczyszczonych mikroflorą towarzyszącą.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS586
Płytki
20 płytek
PP0051
Probówki
50x5 ml (skos)
PW3059
SABOURAUD DEXTROSE LAB-AGAR™
Do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i
środowiskowych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS16
Płytki
20 płytek
PP1230
Butelki
6x100 ml
BT5107.01
6x200 ml
BT5107.02
6x500 ml
BT5107.05
SABOURAUD DEXTROSE BROTH
Do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i
środowiskowych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS146
Probówki
50x5 ml
PW3034
50x10 ml
PW3022
Butelki
6x100ml
BT5019.01
6x200ml
BT5019.02
6x500ml
BT5019.05
SABOURAUD DEXTROSE 2% LAB-AGAR™
Do izolacji dermatofitów z próbek klinicznych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS547
SABOURAUD 2% DEXTROSE with
CHLORAMPHENICOL LAB-AGAR™
Do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i
środowiskowych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS227
Płytki
20 płytek
PP0062
Butelki
6x100ml
BT5109.01
6x200ml
BT5109.02
6 x 500ml
BT5109.05
SABOURAUD 4% DEXTROSE with
CHLORAMPHENICOL LAB-AGAR™
Do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i
środowiskowych i innych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP0084
Butelki
6x100 ml
BT5118.01
6x200 ml
BT5118.02
6x500 ml
BT5118.05
SABOURAUD DEXTROSE with CHLORAMPHENICOL
LAB-AGAR™
Do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i innych.
Podłoże C
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS192
SABOURAUD DEXTROSE with CHLORAMOPHENICOL
LAB-AGAR™
Do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i
środowiskowych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS32
Płytki
20 płytek
PP1231
Butelki
6x100 ml
BT5108.01
6x200 ml
BT5108.02
6x500 ml
BT5108.05
SABOURAUD DEXTROSE with CHLORAMPHENICOL
and CYCLOHEXIMIDE LAB-AGAR™
Do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i
środowiskowych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS94
Probówki
50x5ml (skos)
PW3064
Płytki
20 płytek
PP0021
Butelki
6x100 ml
BT5025.01
6x200 ml
BT5025.02
6x500 ml
BT5025.05
SABOURAUD DEXTROSE with CHLORAMPHENICOL
and GENTAMICIN LAB-AGAR™
Do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i
środowiskowych i innych
Opakowanie:
Płytki
20 płytek
PP1232
SABOURAUD MALTOSE LAB-AGAR™
Do izolacji dermatofitów, drożdży i pleśni.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS228
SABOURAUD MALTOSE BROTH
Do izolacji dermatofitów, drożdży i pleśni.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS229
SABOURAUD MODIFIED LAB-AGAR™
Do izolacji drożdży i pleśni z próbek klinicznych i innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS531
43
www.biocorp.pl
SUPLEMENTY I DODATKI DO PODŁOŻY
AMPICILLIN SUPPLMENT
SL0100
Selektywny suplement do podłoża Aeromonas LABAGAR™ Base (PS508).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
BACILLUS CEREUS SUPPLMENT
SL0002
Selektywny suplement do podłoża Bacillus cereus
Selective LAB-AGAR™ Base (PS47).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
BOLTON SELECTIVE SUPPLEMENT
SL0050
Selektywny dodatek do podłoża Bolton Broth Base
(PS179).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
BORDETELLA SUPPLEMENT
SL0003
Selektywny dodatek do podłoża Charcoal LAB-AGAR™
Base (PS174) do izolacji pałeczek Bordetella
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
BRUCELLA SUPPLEMENT
SL0004
Selektywny dodatek do pożywek stosowanych do izolacji
pałeczek Brucella spp.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
CAMPYLOBACTER CCDA
SL0005
SELECTIVE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoża Blood Free
Campylobacter CCDA LAB-AGAR™ Base (PS159).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
CAMPYLOBACTER Skirrow
SL0006
SELECTIVE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoży stosowanych do izolacji
drobnoustrojów z rodzaju Campylobacter. Podłoża
bazowe: Columbia LAB-AGAR™ Base (PS06), Blood No 2
LAB-AGAR™ Base (PS205).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
CEFOXITIN SUPPLEMENT
SL0063
Suplement do podłoża Chromogenic MRSA LAB-AGAR™
(PS594).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
CEFTAZIDIME POLIMIXIN
SL0127
SUPPLEMENT
Suplement selektywny do podłoża Chromogenic Listeria
LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 11290 (PS165). Zgodny z
normą ISO 11290/A1.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
CFC PSEUDOMONAS
SL0007
SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoża Pseudomonas LABAGAR™ Base (PS144)
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
CLOSTRIDIUM DIFFICILE
SL0048
SELECTIVE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoża Clostridium difficile LABAGAR™ Base (PS176) do izolacji Clostridium difficile z
próbek klinicznych.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
CHLORAMPHENICOL SUPPLEMENT
SL0058
Selektywny dodatek do podłoża Yeast Ekstrakt Dextrose
LAB-AGAR™ (PS196)
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
CHROMOGENIC LISTERIA
SL0001
ZESTAW SUPPLEMENT
Suplement selektywny i wzbogacający do podłoża
Chromogenic Listeria LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 11290
(PS165). Zgodny z normą ISO 11290/A1
Opakowanie:
5+5 fiolek / 2 fiolki na 500 ml
CHROMOGENIC LISTERIA
SL0129
ENRICHMENT SUPPLEMENT
Suplement wzbogacający do Chromogenic Listeria LABAGAR™ Base acc.to ISO 11290 (PS165). Zgodny z normą
ISO 11290/A1
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
CHROMOGENIC LISTERIA
SL0130
SELECTIVE SUPPLEMENT
Suplement selektywny do podłoża Chromogenic Listeria
LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 11290 (PS165). Zgodny z
normą ISO 11290/A1
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
44
www.biocorp.pl
CN SUPPLEMENT
SL0057
Selektywny dodatek do podłoża Pseudomonas LABAGAR™ Base (PS144)
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
CNA SUPPLEMENT
SL0009
Selektywny dodatek do Columbia LAB-AGAR™ Base
(PS06) do izolacji paciorkowców, gronkowców,
pneumokoków z próbek klinicznych i innych.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
C-T SUPPLEMENT
SL0056
Selektywny dodatek do podłoża Sorbitol MacConkey LABAGAR™ (PS21)
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
EGG`S YOLK STERILE EMULSION
SL0035
Sterylna, stabilizowana emulsja jajeczna stosowana jako
dodatek do pożywek bakteriologicznych takich, jak:
Bacillus cereus Selective LAB-AGAR™ Base (PS47), Baird
Parker LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 6888-1 (PS33).
Opakowanie:
1 x 100 ml
EGG`S YOLK TELLURITE
SL0036
STERILE EMULSION
Emulsja jajeczna z tellurynem potasu. Dodatek do podłoży
mikrobiologicznych do izolacji Staphylococcus spp.
Specjalnie przygotowana emulsja jajeczna z tellurynem
potasu jako dodatek do podłoża Baird Parker LABAGAR™
Base acc. to ISO 6888-1 (PS33).
Opakowanie:
1 x 100 ml
EGG`S YOLK POLIMIXIN
SL0037
STERILE EMULSION
Sterylna emulsja jajeczna z polimyksyną stosowana jako
dodatek wybiórczo-różnicujący do podłoża Bacillus cereus
Selective LAB-AGAR™ Base (PS47).
Opakowanie:
1 x 100 ml
ENDO BASIC FUCHSINE
SL0010
SOLUTION 10 %
Selektywno - różnicujący dodatek do podłoża Endo LES
LAB-AGAR™ Base (PS89).
Opakowanie:
1 x 60 ml
FERRIC AMMONIUM
SL0011
CITRATE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoża Half Fraser Broth Base
(PS100) i Fraser Broth Base (PS101).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
FERRIC AMMONIUM
SL0011A
CITRATE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoża Half Fraser Broth Base
(PS100) i Fraser Broth Base (PS101).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 1000 ml
FERRIC AMMONIUM
SL0011B
CITRATE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoża Half Fraser Broth Base
(PS100) i Fraser Broth Base (PS101).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 2250 ml
FRASER LISTERIA
SL0012
SELECTIVE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do pożywki Fraser Listeria Enrichment
Broth Base (PS99), zgodny z normą ISO 11290+A1
Opakowanie:
1x10 fiolek. 1 / 500 ml
GLYCEROL
GLC80500
Glicerol – dodatek do podłoży hodowlanych
Opakowanie:
500 ml
HAEMOPHILUS TEST SUPPLMENT
SL0054
Suplement wzbogacający do podłoża Haemophilus Test
LAB-AGAR™ Base (PS182)
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
HALF FRASER LISTERIA
SL0107
SELECTIVE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do pożywki Fraser Listeria Enrichment
Broth Base (PS99), zgodny z normą ISO 11290.
Opakowanie:
1x10 fiolek. 1 / 225 ml
HALF FRASER LISTERIA
SL0014
SELECTIVE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do pożywki Fraser Listeria Enrichment
Broth Base (PS99), zgodny z normą ISO 11290.
Opakowanie:
1x10 fiolek. 1 / 500 ml
HALF FRASER LISTERIA
SL0014A
SELECTIVE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do pożywki Fraser Listeria Enrichment
Broth Base (PS99), zgodny z normą ISO 11290.
Opakowanie:
1x10 fiolek. 1 / 1000 ml
HALF FRASER
SL0108
LISTERIA SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do pożywki Fraser Listeria Enrichment
Broth Base (PS99), zgodny z normą ISO 11290.
Opakowanie:
1x10 fiolek. 1 / 2250 ml
45
www.biocorp.pl
ITC SELECTIVE SUPPLEMENT
SL0015
Selektywny dodatek do bulionu ITC Broth Base (PS169).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
ITC SELECTIVE SUPPLEMENT
SL0015A
Selektywny dodatek do bulionu ITC Broth Base (PS169).
Opakowanie:: 1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 2500 ml
KARMALI MODIFIED
SL0118
SELECTIVE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoża Karmali LAB-GAR™ Base
(PS178)
Opakowanie:
1x10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
KARMALI SELECTIVE SUPPLEMENT
SL0049
Selektywny dodatek do podłoża Karmali LAB-AGAR™
Base (PS178)
Opakowanie:
1x10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
Kovac`s Reagent
PL.375
Alkoholowy roztwór p-aminobenzaldehydu
Opakowanie:
100 ml
L.C.A.T. SUPPLEMENT
SL0016
Selektywny dodatek do G.C. LAB-AGAR™ Base (PS139) do
izolacji drobnoustrojów z rodzaju Neisseria z próbek
klinicznych.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
LEGIONELLA BCYE SUPPLEMENT
SL0046
without Cysteine
Dodatek pożywki do podłoża Legionella CYE LAB-AGAR™
Base (PS163) do badań potwierdzających domniemanych
pałeczek Legionella izolowanych ze środowiska wodnego i
próbek klinicznych.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 100 ml
LEGIONELLA BCYE SUPPLEMENT
SL0047
without Cysteine
Dodatek pożywki do podłoża Legionella CYE LAB-AGAR™
Base (PS163) do badań potwierdzających domniemanych
pałeczek Legionella izolowanych ze środowiska wodnego i
próbek klinicznych.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
LEGIONELLA CYE
SL0017
GROWTH SUPPLEMENT
Dodatek wzrostowy do izolacji Legionella spp z próbek
klinicznych i środowiska wodnego do podłoża Legionella
CYE LAB-AGAR™ Base (PS163).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 100 ml
LEGIONELLA CYE
SL0053
GROWTH SUPPLEMENT
Dodatek wzrostowy do izolacji Legionella spp z próbek
klinicznych i środowiska wodnego do podłoża Legionella
CYE LAB-AGAR™ Base (PS163).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
LEGIONELLA GVPC
SL0018
SUPPLEMENT
Dodatek selektywny do izolacji Legionella spp. z próbek
klinicznych i środowiska wodnego do podłoża Legionella
CYE LAB-AGAR™ Base (PS163).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek 1 fiolka / 500 ml
LISTERIA SELECTIVE
SL0021
acc. to Oxford SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoża Listeria acc. to Oxford
LAB-AGAR™ Base (PS104).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
LISTERIA SELECTIVE
SL0022
acc. to Palcam SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoża Listeria acc. to Palcam
LAB-AGAR™ Base (PS102) do izolacji pałeczek Listeria.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
LISTERIA SELECTIVE
SL0126
DIAGNOSTIC SUPPLEMENT
Suplement selektywno - różnicujący do podłoża
Chromogenic Listeria LAB-AGAR™ Base acc.to ISO 11290
(PS165). Zgodny z normą ISO 11290/A1.
Opakowanie:
1x10 fiolek . 1 fiolka / 500 ml
LISTERIA SELECTIVE
SL0101
ENRICHMENT SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do pożywki Buffered Listeria
Enrichment Broth Base (PS553)
Opakowanie:
10 fiolek . 1 fiolka / 500 ml
LISTERIA SELECTIVE
SL0024
UVM I SUPPLEMENT
Dodatek selektywny do podłoża Listeria UVM Broth Base
PS210
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
LISTERIA SELECTIVE
SL0025
UVM II SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do pożywek: Fraser Listeria
Enrichment Broth Base (PS99) lub Listeria Enrichment
UVM Broth Base (PS210).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
46
www.biocorp.pl
m-CP SELECTIVE SUPPLEMENT
SL0026
Dodatek selektywno – różnicujący do m-CP LAB-AGAR™
Base (PS138) do oznaczania liczby C. perfringens
Opakowanie:
2 x 5 fiolek 2 fiolki / 500 ml
POTASSIUM TELLURITE
STERILE SOLUTION 1%
Sterylny 1 % roztwór tellurynu potasu.
Opakowanie:
100 ml
SL0031
MSRV SELECTIVE SUPPLEMENT
SL0027
Selektywny dodatek do podłoża MSRV Medium Base
(PS203).
Opakowanie:
1 x10 fiolek. 1 fiolka / 500ml
POTASSIUM TELLURITE
STERILE SOLUTION 1%
Sterylny 1 % roztwór tellurynu potasu.
Opakowanie:
10x5 ml
SL0128
NESSLER REAGENT
Odczynnik Nesslera
Opakowanie:
1 x 10 ml
PRESTON CAMPYLOBACTER
SL0032
SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do bulionu Preston i agaru Preston
do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
NSR 60010
NOVOBIOCIN SUPPLMENT
SL0055
Selektywny suplement do podłoża m-TSB Broth Base
(PS197)
Opakowanie:
1 x 10 fiolek
O.G.A. SUPPLEMENT
SL0028
Selektywny dodatek do podłoża Oxytetracycline Glucose
Yeast Extract Medium (PS570) do hodowli drożdzy i
pleśni.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
POLIENRICHMENT SUPPLEMENT
SL0029
Wzbogacający dodatek do G.C. LAB-AGAR™ Base (PS139)
i innych podłoży stosowanych do izolacji drobnoustrojów
o szczególnych wymaganiach wzrostowych, w tym
pałeczek hemofilnych i bakterii z rodzaju Neisseria.
Opakowanie:
5 fiolek liofilizatu. 1 fiolka / 500 ml
5 fiolek rozpuszczalnika do suplementu
POTASSIUM TELLURITE
STERILE SOLUTION 3,5%
Sterylny 3,5 % roztwór tellurynu potasu
Opakowanie:
100 ml
SL0030
POTASSIUM TELLURITE
SOLUTION 3,5%
Sterylny 3,5 % roztwór tellurynu potasu
Opakowanie:
10x2 ml
SL0102
POTASSIUM TELLURITE
STERILE SOLUTION 1%
Sterylny 1 % roztwór tellurynu potasu
Opakowanie:
25 ml
SL0121
RINGER TABLETS
SL0112
Płyn Ringera czterokrotnie rozcieńczony znajduje
zastosowanie jako rozcieńczalnik próbek wody, żywności i
innych. Składniki obecne w rozcieńczalniku nie powodują
uszkodzenia komórek mikroorganizmów.
Opakowanie:
100 tabletek. 1 tabletka / 500 ml
RPF SUPPLEMENT
SL0034
Dodatek do podłoża Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc.
to ISO 6888-1 (PS33) i Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc.
to ISO 6888-2 (PS164) Zgodny z normą ISO 6888-2.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 100 ml
SALMONELLA LIQUID SUPPLEMENT
SL0061
Selektywny dodatek do podłoża Salmonella Chromogenic
TM
LAB-AGAR (PS598)
Opakowanie:
1 x10 fiolek. 1 fiolka / 500ml
SULPHAMANDELATE
SL0038
SELECTIVE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoża BGA LAB-AGAR™ acc. to
ISO 6579 (PS 98).
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
TRICHOMONAS SELECTIVE
SL0039
SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoża Trichomonas Medium
Base (PS175) do izolacji Trichomonas vaginalis
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
TSC SUPPLEMENT
SL0008
Selektywny dodatek do podłoża TSC LAB-AGAR™ Base
(PS96) do izolacji i różnicowania Clostridium perfringens z
próbek żywności i innych. Zgodny z ISO 7937.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
47
www.biocorp.pl
TTC STERILE SOLUTION 1 %
SL0040
Sterylny 1 % roztwór chlorku tetrazoliowego –TTC
Opakowanie:
30ml lub 100 ml
POLYSORBATE 80 (Tween 80)
TWS80100
Polysorbate 80 stanowi mieszaninę estrów kwasu
oleinowego.
Opakowanie:
Butelka 100 mll
POLYSORBATE 80 (Tween 80)
TWS80500
Polysorbate 80 stanowi mieszaninę estrów kwasu
oleinowego.
Opakowanie:
Butelka 500 ml
UREA STERILE
SL0041
SOLUTION 40 %
40 % wodny sterylny roztwór mocznika.
Opakowanie:
Butelka 100 ml
UREA STERILE
SL0111
SOLUTION 40 %
40 % wodny sterylny roztwór mocznika.
Opakowanie:
10x5ml
V.C.A.T. SUPPLEMENT
SL0042
Selektywny dodatek do G.C. LAB-AGAR™ Base (nr kat.
PS139) szczególnie przydatny do wstępnej izolacji bakterii
z rodzaju Neisseria z próbek klinicznych.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
VCC SUPPLMENT
SL0104
Selektywny suplement do podłoża m-TSB Broth Base
(PS197)
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 2250 ml
XLT4 SUPPLEMENT
SL0045
Selektywny dodatek do podłoża XLT4 LAB-AGAR™ Base
(PS131).
Opakowanie:
1 x 100 ml
YERSINIA CIN
SL0044
SELECTIVE SUPPLEMENT
Selektywny dodatek do podłoża Yersinia Selective LABAGAR™ Base (PS145)
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
V.C.N. SUPPLEMENT
SL0043
Selektywny dodatek do G.C. LAB-AGAR™ Base (PS139)
szczególnie przydatny do wstępnej izolacji bakterii z
rodzaju Neisseria z próbek klinicznych.
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
VANCOMYCIN SUPPLEMENT
SL0059
Selektywny dodatek do podłoża m-LST Broth (PS98) do
wykrywania obecności Cronobacter spp. z próbek
żywności i innych
Opakowanie:
1 x 10 fiolek. 1 fiolka / 500 ml
48
www.biocorp.pl
AGARY
AGAR LAB-AGAR™
500g
AB04
Agar specjalnie przygotowany dla celów mikrobiologicznych. Zanieczyszczenia mineralne zostały obniżone do
optymalnego poziomu. Produkt jest pozbawiony barwników i substancji toksycznych (w tym metali ciężkich), mających
szkodliwy wpływ na rozwój mikroorganizmów. Agar bakteriologiczny cechuje się wysoką przezroczystością, klarownością.
TM
Łubin wyhodowany In vitro na podłożu z dodatkiem AGAR LAB-AGAR
AB04,
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Rosiczki wyhodowane na podłożu z dodatkiem
TM
AGAR LAB-AGAR
AB04
Pracownia Kultur Tkankowych, Ogród Botaniczny,
Uniwersytet Wrocławski
49
www.biocorp.pl
BACTERIOLOGICAL LAB-AGAR™
500g
AB03
Agar specjalnie przygotowany dla celów mikrobiologicznych. Zanieczyszczenia mineralne zostały obniżone do
optymalnego poziomu. Produkt jest pozbawiony barwników i substancji toksycznych (w tym metali ciężkich), mających
szkodliwy wpływ na rozwój mikroorganizmów. Agar bakteriologiczny cechuje się wysoką przezroczystością, klarownością.
Hodowla transgenicznego
lnu (góra) i ziemniaka (dół)
na podłożu z dodatkiem
TM
BACTERIOLOGICAL LAB-AGAR AB03,
Zakład Biochemii Genetycznej
Uniwersytet Wrocławski
Rosiczki wyhodowane na podłożu z dodatkiem
TM
AGAR LAB-AGAR AB04 (po lewej) oraz
TM
BACTERIOLOGICAL LAB-AGAR AB03
(po prawej), Pracownia Kultur Tkankowych
Ogród Botaniczny,
Uniwersytet Wrocławski
50
www.biocorp.pl
PHARMACEUTICAL LAB-AGAR™
500g
AB16
Jakość agaru odpowiada specyfikacji zawartej w Farmakopei Europejskiej i Farmakopei Amerykańskiej (USP). Znajduje
zastosowanie w wielu gałęziach produkcji farmaceutycznej do pozyskiwania preparatów leczniczych i kosmetycznych, a w
szczególności jako składnik zawiesin, emulsji, sprayu, tabletek, kapsułek, itp.
PLANT PROPAGATION LAB-AGAR™
500g
AB12
Agar PPA jest naturalnym hydrokoloidem pozyskiwanym z kilku gatunków czerwonych glonów, a w szczególności z
Gelidium, Gracilaria i niektórych Pterocladia. Jest produktem pozbawionym wszelkich zanieczyszczeń mających wpływ na
wzrost hodowli. Znajduje zastosowanie w badaniach in vitro w inżynierii genetycznej do mikrorozmnażania roślin
ozdobnych, wiszących i sadzonek drzew. Cechuje się wysoką siłą żelowania, co pozwala na użycie go w niskiej
koncentracji.
Agar PPA cechuje się wysoką klarownością, co pozwala na obserwację prowadzonych hodowli. Ma to istotne znaczenie w
monitoringu czystości hodowli. Wysoka przejrzystość agaru pozwala na zauważenie powstałej ewentualnej kontaminacji
hodowli przez bakterie lub pleśnie.
PURIFIED LAB-AGAR™
500g
AB06
Agar jest naturalnym hydrokoloidem pozyskiwanym z kilku gatunków czerwonych glonów, a w szczególności z Gelidium,
Gracilaria i niektórych Pterocladia. Produkt cechuje się wysokim stopniem czystości i niska zawartością popiołów, dzięki
czemu może być wykorzystywany zarówno w mikrobiologii, mykologii jak i biochemii. Wysoki stopień czystości agaru
zapewnia powtarzalność testów mikrobiologicznych, mykologicznych i biochemicznych. Znajduje zastosowanie w
badaniach specjalnych, jak, np. oznaczanie witamin czy badanie zdolności asymilacyjnych drożdży.
VITRO LAB-AGAR™
500g
AB08
Agar jest naturalnym hydrokoloidem pozyskiwanym z kilku gatunków czerwonych glonów, a w szczególności z Gelidium,
Gracilaria i niektórych Pterocladia. Agar Vitro został specjalnie zaprojektowany do hodowli komórkowych. Ze względu na
właściwości fizykochemiczne, barwę, przejrzystość, wysoki czystości, wysoką siłę żelowania, może być stosowany w niskim
stężeniu.
51
www.biocorp.pl
PEPTONY
BACTERIOLOGICAL PEPTONE
500g
PB01
Pepton bakteriologiczny jest wysokiej jakości peptonem. Jest pozyskiwany w wyniku enzymatycznej hydrolizy tkanek
zwierzęcych. Znajduje zastosowanie jako składnik pożywek hodowlanych oraz w przemysłowej produkcji toksyn,
szczepionek i innych produktów biologicznych. Pepton bakteriologiczny występuje w formie niskopylącego proszku jasnej
barwy. Roztwory peptonu są klarowne o jasnej, bursztynowej barwie.
BEEF EXTRACT
500g
PB03
Ekstrakt wołowy jest enzymatycznym hydrolizatem wolnych ścięgien i tkanki mięsnej. Stanowi składnik (w ilości 0,3-0,5%)
wielu pożywek bakteriologicznych stałych i płynnych i zastępuje w nich klasyczny wyciąg mięsny. Dostarcza
drobnoustrojom azotu, aminokwasów i innych czynników wzrostowych w pożywkach nieselektywnych i wybiórczoróżnicujących stosowanych do hodowli mikroorganizmów o różnych zapotrzebowaniach odżywczych.
BILE SALTS No 3
500g
PB12
Suche sole żółci do celów mikrobiologicznych pozyskiwane są ze świeżych zwierzęcych żółci (owczej, świńskiej). Produkt
uzyskuje się w procesie oczyszczania za pomocą kwasu solnego świeżej żółci z barwników i substancji toksycznych
zgromadzonych w żółci. W solach żółci występują składniki, takie jak: taurocholan, cholan i dezoksycholan, których
obecność decyduje o wybiórczości tego składnika pożywek bakteriologicznych
CASEIN PEPTONE
500g
PB04
Pepton kazeinowy jest enzymatycznym (pankreatynowym) hydrolizataem kazeiny. Dzięki łagodnie przeprowadzonemu
procesowi enzymatycznemu, pepton ten zwiera duże ilości aminokwasów, głównie tryptofanu. Pepton kazeinowy stanowi
również bogate źródło witamin. Stosowany jest jako składnik wielu pożywek bakteriologicznych, w tym do izolacji
drobnoustrojów o różnych wymaganiach wzrostowych. Znajduje również zastosowanie w produkcji toksyn, szczepionek.
Pepton kazeinowy jest zalecany jako składnik wzbogacający do podłoży stosowanych w hodowli drobnoustrojów
patogennych i zanieczyszczających żywność. Ze względu na wysoką zawartość tryptofanu może być stosowany do
pożywek w testach na indol. Może stanowić również składnik pożywek bakteriologicznych stosowanych do identyfikacji
drobnoustrojów w oparciu o zdolność fermentacji węglowodanów i redukcję azotynów. Według rekomendacji USP
pepton kazeinowy jest stosowany do badania jałowości.
CASEIN H PEPTONE
500g
PB05
Kwaśny pepton kazeinowy jest białkowym hydrolizatem, otrzymywanym w wyniku kwaśnej hydrolizy białka kazeiny.
Cechuje się niską zawartością aminokwasów i witamin, które są redukowane w środowisku kwaśnym. Stanowi składnik
pożywek specjalnych, np. do badania wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i sulfonamidy oraz w procesie badania
witamin.
DEHYDRATED OXBILE
500g
Sucha żółć wołowa w postaci proszku jest otrzymywana ze świeżej żółci wołowej.
PB07
GELATINE
500g
PB42
Żelatyna jest produktem hydrolizy kolagenu, białka występującego głównie w tkance łącznej zwierząt. Jest całkowicie
pozbawiona tryptofanu, zawiera niewielkie ilości tyrozyny i fenyloalaniny. Zawiera natomiast duże ilości glikolu i alaniny.
Stanowi składnik zestalający pożywki hodowlane lub różnicujący. Znajduje zastosowanie jako składnik pożywek do
wykrywania aktywności żelatynazy – enzymu powodującego rozrzedzanie żelatyny
GELATIN PEPTONE
500g
PB08
Pepton żelatynowy jest pankreatynowym, enzymatycznym hydrolizatem żelatyny. Cechuje się niską zawartością
niektórych aminokwasów (np. tyrozyny, tryptofanu, cystyny i fenyloalaniny). Zawiera zaś duże ilości alaniny i glikokolu.
Jest składnikiem wielu pożywek bakteriologicznych stosowanych do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach
wzrostowych. Szczególnie często stosowany w pożywkach stałych i płynnych do izolacji i identyfikacji drobnoustrojów z
rodziny Enterobacteriaceae, jako źródło organicznych związków azotowych, siarkowych, węglowych oraz mikroelementów.
Jego obecność nadaje pożywkom przejrzystość, co ułatwia odczyt reakcji. Jest składnikiem takich pożywek, jak V.R.B.L.,
Sorbitol MacConkey Agar, Urea Agar Base.
HEART INFUSION
500g
PB15
Ekstrakt sercowy otrzymywany jest z suchych serc wołowych. Znajduje zastosowanie jako składnik wielu podłoży do
hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach.
52
www.biocorp.pl
HEMOGLOBIN POWDER
500g
PB44
Hemoglobina stanowi dodatek do podłoży hodowlanych do izolacji drobnoustrojów wymagających, np. Haemophilus spp.
Neisseria spp. z próbek klinicznych.
LACTOALBUMIN HYDROLYSATE
500g
PB15
Pepton laktoalbuminowy jest pankreatynowym hydrolizatem otrzymywanym z laktoalbuminy i białka serwatki. Dzięki
wysokiej zawartości aminokwasów znajduje zastosowanie jako składnik podłoży do hodowli mikrobiologicznych i
tkankowych
LIVER DIGEST NEUTRALIZED
Ekstrakt uzyskany ze świeżej wątroby.
500g
PB43
MALT EXTRACT
500g
PB15
Ekstrakt słodowy jest wysoce oczyszczonym peptonem otrzymywanym w wyniku hydrolizy enzymatycznej. Ze względu na
wysoką zawartość węglowodanów znajduje zastosowanie jako składnik podłoży do hodowli drożdży i pleśni, w tym takich
rodzajów, jak: Penicillium i Aspergillus.
MEAT PEPTONE
500g
PB09
Pepton mięsny jest hydrolizatem enzymatycznym otrzymywanym przez częściowe trawienie tkanki mięsnej pepsyną
MYCOLOGICAL PEPTONE
500g
PB40
Pepton mykologiczny stanowi składnik podłoży stosowanych do izolacji i identyfikacji grzybów chorobotwórczych i nie
chorobotwórczych. Właściwości peptonu zapewniają szybszy i lepszy wzrost poszukiwanych mikroorganizmów. Obecność
peptonu mykologicznego w podłożach hodowlanych ogranicza wzrost bakterii obecnych w badanych materiałach
klinicznych.
POLYPEPTONE
500g
PB10
Polipeton jest mieszaniną peptonu kazeinowego i mięsnego. Stanowi źródło azotu organicznego, węgla aminokwasów i
innych czynników wzrostowych. Jest składnikiem wielu pożywek bakteriologicznych stałych i płynnych. Szczególnie
polecany jako składnik pożywek dla Enterobacteriaceae.
PROTEOSE PEPTONE
500g
PB11
Pepton proteozowy jest hydrolizatem tkanki mięsnej, częściowo trawionej pepsyną. Zawiera duże ilości peptydów o
niskiej masie molekularnej, wolne aminokwasy i inne czynniki wzrostowe. Pepton proteozowy jest szczególnie polecany
jako składnik pożywek płynnych i stałych dla drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych. Stosowany jest
również jako składnik pożywek do otrzymywania toksyny botulinowej, błoniczej i paciorkowcowej.
PROTEOSE No 3 PEPTONE
500g
PB11
Pepton Proteose No 3 jest enzymatycznym hydrolizatem otrzymywanym z tkanek zwierzęcych. Znajduje zastosowanie
jako składnik pożywek hodowlanych oraz przemysłowej produkcji toksyn, szczepionek i innych produktów biologicznych
SOY PEPTONE
500g
PB02
Pepton sojowy jest enzymatycznym (papainowym) hydrolizatem mączki sojowej. Stanowi składnik wielu pożywek
bakteriologicznych stałych i płynnych do hodowli mikroorganizmów o różnych wymaganiach wzrostowych. Zawiera duże
ilości węglowodanów, które stanowią źródło węgla organicznego. Obecność peptonu sojowego w podłożach
hodowlanych pokrywa również zapotrzebowanie drobnoustrojów na azot organiczny oraz mikroelementy niezbędne do
wzrostu.
TRYPTONE
500g
PB02
Enzymatyczny hydrolizat kazeiny (trypton) jest enzymatycznym hydrolizatem białkowym otrzymywanym z kazeiny.
Hydroliza przeprowadzana jest za pomocą pankreatyny wspomaganej trypsyną. Pepton ten stanowi bogate źródło azotu,
węgla, aminokwasów, głównie tryptofanu, witamin. Jest rekomendowanym składnikiem wielu pożywek
bakteriologicznych do izolacji drobnoustrojów z próbek o znaczeniu sanitarnym (woda, żywność). Według zaleceń USP
enzymatyczny hydrolizat kazeiny (trypton) jest stosowany także w badaniach jałowości. Ponadto ze względu na wysoką
zawartość tryptofanu może być używany w testach na indol.
53
www.biocorp.pl
TRYPTOSE
500g
PB14
Pepton tryptozowy jest mieszaniną równych części enzymatycznego hydrolizatu kazeiny i enzymatycznego hydrolizatu
tkanki mięsnej. Stanowi bogate źródło azotu, wolnych aminokwasów i innych czynników wzrostowych dla
drobnoustrojów o różnych wymaganiach odżywczych. Jest składnikiem pożywek bakteriologicznych stałych i płynnych
przeznaczonych do hodowli między innymi takich mikroorganizmów, jak: Streptococcus spp., Brucella spp czy Neisseria
spp.
YEAST EXTRACT
500g
PB06
Ekstrakt drożdżowy jest autolizatem komórek drożdży. Jest składnikiem wzbogacającym wielu pożywek
bakteriologicznych stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach odżywczych. Według zaleceń
USP jest stosowany w badaniach sterylności. Ekstrakt drożdżowy jest źródłem aminokwasów i peptydów, rozpuszczalnych
w wodzie witamin (głównie z grupy B), puryn, pirymidyn, węglowodanów i soli mineralnych. Mikrogranulat.
YEAST EXTRACT POWDER
500g
PB41
Ekstrakt drożdżowy jest autolizatem komórek drożdży. Jest składnikiem wzbogacającym wielu pożywek
bakteriologicznych stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów o różnych wymaganiach odżywczych. Według zaleceń
USP jest stosowany w badaniach sterylności. Ekstrakt drożdżowy jest źródłem aminokwasów i peptydów, rozpuszczalnych
w wodzie witamin (głównie z grupy B), puryn, pirymidyn, węglowodanów i soli mineralnych. Niskopylący proszek.
Surowce przeznaczone do produkcji są wolne od BSE i innych czynników chorobotwórczych, co zostało potwierdzane przez
służby weterynaryjne.
54
www.biocorp.pl
TESTY IMMUNOCHROMATOGRAFICZNE
LATEKSOWE I BIOCHEMICZNE
Testy immunochromatograficzne- wykrywanie antygenów wirusowych
VC194020
Adenovirus Card
Test płytkowy do wykrywania adenowirusów w
próbkach kału
VC1020
Astro Dipsitk
Test paskowy do wykrywania astrowirusów w
próbkach kału
25 oznaczeń
VC194025
Rota + Adeno Card
Test płytkowy do wykrywania rota i
adenowirusów w próbkach kału
25 oznaczeń
VC194022
Rotavirus Card
Test płytkowy do oznaczania rotawirusów w
próbkach kału
25 oznaczeń
VC1019
RVS+Adenovirus-Respi-Dipstick
Test paskowy do wykrywania Respiratory
Sincintial Virus i adenowirusów w układzie
odeechowym
25 oznaczeń
25 oznaczeń
Testy immunochromatograficzne - zakażenia przenoszone drogą STD
VQ81406
Chlamydia Trachomatis Kit
Do wykrywnaia antygenów Chlamydia
trachomatis w próbkach wymazów z szyjki
macicy lub cewki moczowej.
20 oznaczeń
Testy immunochromatograficzne - zakażenia bakteryjne
VC194055
C. difficile TOXIN A+B
Test płytkowy do jednoczesnego wykrywnaia
toksy A i B C. difficile w próbkach kału
20 oznaczeń
VQ81650
Helicobacter pylori Card Ab
Test płytkowy do wykrywania przeciwciał antyHelicobacter pylori w surowicy
20 oznaczeń
VC1110
Hepylori
Test paskowy do wykrywania antygenów H.
pylori w próbkach kału
20 oznaczeń
VQ84100
Legionella pneumophila Card
Test płytkowy do wykrywania antygenu L.
pneumophila w próbkach moczu
25 oznaczeń
VQ81210
Strepto A Card
VQ81305
Strepto B Card
VQ81310
Strepto B Card
Test płytkowy do wykrywania antygenu
Streptococcus grupa A w próbkach wymazów
z gardła
Test płytkowy do wykrywania antygeny
Streptococcus grupa B w próbkach wymazów
z pochwy
Test płytkowy do wykrywania antygeny
Streptococcus grupa B w próbkach wymazów
z pochwy
50 oznaczeń
20 oznaczeń
50 oznaczeń
Testy lateksowe
271020
271050
Campylobacter Rapid Latex Kit
Lateksowy test do identyfikacji Campylobacter
spp. Materiał kolonie wyizolowane na
podłożach agarowych dla Campylobacter
Legionella Rapid Latex Test Kit
Lateksowy test do identyfikacji Legionella
penumophila serogrupa 1, serogrupa 2-15 i
Legionella spp. Materiał kolonie wyizolowane na
podłożach agarowych dla Legionella
55
50 oznaczeń
3x50 oznaczeń
www.biocorp.pl
PL.030
Prolex Streptococcal Latex Kit
Lateksowy test do identyfikacji paciorkowców
grupa A, B,C,D,F i G
PL.031
Streptococcal Latex Group A
Lateksowy test do identyfikacji paciorkowców
grupy A
60 oznaczeń
PL.032
Streptococcal Latex Group B
Lateksowy test do identyfikacji paciorkowców
grupy B
60 oznaczeń
PL.033
Streptococcal Latex Group C
Lateksowy test do identyfikacji paciorkowców
grupy C
60 oznaczeń
PL.034
Streptococcal Latex Group D
Lateksowy test do identyfikacji paciorkowców
grupy D
60 oznaczeń
PL.035
Streptococcal Latex Group F
Lateksowy test do identyfikacji paciorkowców
grupy F
60 oznaczeń
PL.036
Streptococcal Latex Group G
Lateksowy test do identyfikacji paciorkowców
grupy G
60 oznaczeń
PL.037
Streptococcal Extraction Reagent 1
Odczynnik ekstrakcyjny 1
3,2 ml
PL.038
Streptococcal Extraction Reagent 2
Odczynnik ekstrakcyjny 2
3,2 ml
PL.039
Streptococcal Extraction Reagent 3
Odczynnik ekstrakcyjny 3
2x8 ml
PL.040
Streptococcal Positive Control
Kontrola pozytywna
PL.080B
Prolex Staph Latex Kit
Lateksowy test do identyfikacja S. aureus.
Materiał: kolonie wyizolowane na agarze
100 oznaczeń
PL.081B
Prolex Staph Latex Kit
Lateksowy test do identyfikacja S. aureus
300 oznaczeń
PL.1080B
Prolex Staph Xtra Kit
PL.1081B
Prolex Staph Xtra Kit
230782
MRSA - Screen
PL.070B
Prolex E. coli O157
PL.071B
Prolex E. coli O157
271030
Salmonella Rapid Latex Test Kit
60 oznaczeń
2 ml
Lateksowy test do identyfikacji S. aureus z
MRSA włącznie
Lateksowy test do identyfikacji S. aureus z
MRSA włącznie
Lateksowy test do identyfikacji S. aureus na
podstawie obecności zmienionego białka PBP
(penicillin – binding protein 2). Materiał kolonie
wyizolowane na agarze
Lateksowy test do identyfikacji E.coli O157.
Materiał kolonie wyizolowane na podłożach
agarowych (SMAC)
Lateksowy test do identyfikacji E.coli O157.
Materiał kolonie wyizolowane na podłożach
agarowych (SMAC)
Lateksowy test do identyfikacji Salmonella spp.
Materiał: kolonie wyizolowane na podlożach
agarowych dla Salmonella
100 oznaczeń
300 oznaczeń
50 oznaczeń
50 oznaczeń
100 oznaczeń
50 oznaczeń
Testy do identyfikacji biochemicznej
22800
ELIchrom Coryne
193000
Mono Confirm Test
192500
RAP-ID-GARD
Biochemiczny test do identyfikacji
Corynebacterium i gat. pokrewnych. Matreiał:
kolonie wyizolowane na agarze
Bicohemiczny test do identyfikacji L.
monocytogenes.Materiał kolonie wyizolowane
na podłożach agarowych.
Wynik w ciągu 18-24 h
Biochemiczny test do identyfikacji Gardnerella
vaginalis. Materiał: kolonie wyizolowane na
podłożach. Wynik w ciągu 1 godz.
56
12 oznaczeń
24 oznaczeń
20 oznaczeń
www.biocorp.pl
Wykrywanie zakażeń Neisseria gonorrhoeae
VQ85400
OnSite Gonorrhea Rapid Test- Strip
Test paskowy do bezpośredniego wykrywania
zakażeń wywołanych przez gonokoki. Materiał:
wymazy z dróg moczowych. Wynik: po 10-20
sek. Test wykrywa stan zapalny, ale nie wykrywa
Neisseria, jako komórek. Można go traktować
jako marker zakażenia gonokokami.
20 oznaczeń
Wykrywanie zakażeń mykoplazmami urogenitalnymi
IM00060
MYCOFAST® REVOLUTION
Wykrywanie, oznaczanie ilościowe i wrażliwość
na antybiotyki wg CLSI – rekomendacja z 2011
roku. Wynik po 24h. Wykrywanie Mycoplasma
hominis i Ureaplasma urealyticum
IM00064
Mycoplazma Stabilizer
Dodatek umożliwiający przechowywanie próbki
powyżej 56 godz
100 oznaczeń
25 oznaczeń
Identyfikacja drożdżaków
44030
Candifast
Identyfikacja+oznaczanie wrażliwości. Materiał:
kolonie wyizolowane na podłożach agarowych
30 oznaczeń
44130
Candifast Es Twin
Oznaczanie wrażliwości. Materiał: kolonie
wyizolowane na podlożach agarowych
30 oznaczeń
44325
Fungichrom I
Identyfikacja. Materiał: kolonie wyizolowane na
podłozach agarowych
25 oznaczeń
44412
FUNGIFAST® AFG KIT
Oznaczanie wrażliwości. Materiał: kolonie
wyizolowane na podlożach agarowych
12 oznaczeń
44328
Elichrom FUNGI
Idnentyfikacja 38 gatunków Candida i innych
drożdżopodobnych
25 oznaczeń
44430
FUNGIFAST®
Oznaczanie wrażliwości+ identyfikacja. Materiał:
kolonie wyizolowane na podłożach agarowych
30 oznaczeń
Prolisa™ Clostridium difficile GDH
EIA Kit
Do wykrywania antygenu GDH C. difficile w
próbkach kału.
96 oznaczeń
19171020
GRAMBIOSWAB
Wymazówki do wykrywania aminopeptydazy u
bakterii Gram(+). Materiał: kolonie wyizolowane
na podłożach agarowych. Test zastępuje
barwienie metodą Grama, jeżeli chodzi tylko o
odróżnienie bakterii Gram (+) od Gram (-).
Jednkaże jeżeli chodzi o morfologię, to test nie
zastępuje barwienia Grama
100 wymazówek
19171002
OXIBIOSWAB
Wymazówki do wykrywania oksydazy. Materiał:
kolonie wyizolowane na podłożu agarowym
15 wymazówek
10003324
Oxitest
Test paskowy do wykrywania oksydazy. Materiał:
kolonie wyizolowane na podłożu agarowym
Testy immunoenzymatyczne EIA
PL.2002
Pozostałe
57
50 pasków
www.biocorp.pl
KONTROLA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ
POWIERZCHNI
PŁYTKI ODCISKOWE RODAC
Podłoża do kontroli mikrobiologicznej powierzchni (płytki odciskowe typu Rodac)
Płytki kontaktowe typu Rodac znajdują zastosowanie do monitoringu higieny w zakładach produkcyjnych, służby zdrowia
i innych zakładach użyteczności publicznej. Płytki kontaktowe są stosowane do monitoringu czystości mikrobiologicznej
blatów, ścian, podłóg, odzieży, ciała pracowników.
Opis:
płytki o średnicy 55 mm
2
2
całkowita powierzchnia płytki 25 cm (dodatkowo z siatką kwadratów o powierzchni 1 cm )
menisk wypukły agaru umożliwia bezpośrednie pobranie materiału do badania
produkt przechowywać w temp. 15 - 25°C
Opakowanie: 20 płytek
Płytki kontaktowe– agar PCA (Plate Count Agar) do
oznaczania liczby ogólnej liczby drobnoustrojów (bakterii
i grzybów) na badanych powierzchniach
BR01
PCA LAB-AGAR™
BR02
PCA LAB-AGAR™+ LETHEEN
BR03
PCA LAB-AGAR™+ LETHEEN+TWEEN
BR27
PCA LAB-AGAR™ + 4N (lecytyna, polisorbat 80,
tiosiarczan sodu, L- Histydyna)
Płytki kontaktowe– agar TSA (agar tryptozowo-sojowy)
od oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów (bakterii i
grzybów) na badanych powierzchniach
BR10
TSA LAB-AGAR™
BR11
TSA LAB-AGAR™+ LETHEEN
BR12
TSA LAB-AGAR™+ LETHEEN + TWEEN
BR19
TSA LAB-AGAR™ + 3N (lecytyna, polisorbat 80,
L- Histydyna)
BR14
TSA LAB-AGAR™ + 4N (lecytyna, polisorbat 80,
tiosiarczan sodu, L- Histydyna)
Płytki kontaktowe– agar Sabouraud do oznaczania liczby
drożdży i pleśni na badanych powierzchniach
BR04
SABOURAUD DEXTROSE LAB-AGAR™
BR05
SABOURAUD DEXTROSE LAB-AGAR™+LETHEEN
BR06
SABOURAUD DEXTROSE LAB-AGAR™ + LETHEEN
+TWEEN
BR26
SABOURAUD DEXTROSE LAB-AGAR™+4N
(lecytyna, polisorbat 80, tiosiarczan sodu, L-Histydyna)
BR07
SABOURAUD DEXTROSE with
CHLORAMPHENICOL LAB-AGAR™
BR08
SABOURAUD DEXTROSE with
CHLORAMPHENICOL LAB-AGAR™+ LETHEEN
BR09
SABOURAUD DEXTROSE with
CHLORAMPHENICOL LAB-AGAR™ + LETHEEN
+TWEEN
Płytki kontaktowe– agar z mannitolem i solą do
oznaczania liczby Staphylococcus aureus i innych
gatunków z rodzaju Staphylococcus
BR15
MANNITOL SALT LAB- AGAR™
BR21
MANNITOL SALT LAB- AGAR™+LETHEEN +
TWEEN
Płytki kontaktowe– agar z cetrimidem do oznaczania
liczby Pseudomonas aeruginosa
BR16
CETRIMIDE LAB-AGAR™
BR20
CETRIMIDE LAB-AGAR™+ LETHEEN + TWEEN
Płytki kontaktowe– TBX agar do oznaczania liczby
Escherichia coli na badanych powierzchniach
BR22
TBX LAB- AGAR™
BR23
TBX LAB- AGAR™+ LETHEEN + TWEEN
Płytki kontaktowe– Chromogenic Salmonella agar z
neutralizatorami do wyrywania obecności Salmonella spp.
na badanych powierzchniach
BR25
CHROMOGENIC SAMONELLA LAB- AGAR™
BR24
CHROMOGENIC SAMONELLA LAB- AGAR™
+LETHEEN + TWEEN
Płytki kontaktowe– agar VRBG do liczby
Enterobacteriaceae na powierzchniach, które zostały
poddane działaniu środków dezynfekcyjnych
BR17
VRBG LAB-AGAR™
BR13
VRBG LAB-AGAR™+Letheen +Tween
Płytki kontaktowe – agar VRBL do liczby bakterii z grupy
coli na powierzchniach, które zostały poddane działaniu
środków dezynfekcyjnych
BR18
VRBL LAB-AGAR™
58
www.biocorp.pl
PODŁOŻA DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ
AGAROZY
LB LAB-AGAR™
Pożywka agarowa zalecana do hodowli szczepów
Escherichia coli w badaniach z dziedziny genetyki
molekularnej oraz innych.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS09
LB BROTH
Pożywka płynna zalecana do hodowli szczepów
Escherichia coli w badaniach z dziedziny genetyki
molekularnej oraz innych
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
PS31
INDUCTION BASE MEDIUM
Pożywka o niskiej zawartości tryptofanu. Używana do
zależnej od tryptofanu indukcji ekspresji genów pod
kontrolą promotora PL regulowanego przez represor cl
faga λ, w szczepach E.coli GI724, GI826 i GI698.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1548
LURIA AGAR (Miller)
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1308
LURIA BROTH (Miller)
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1266
LURIA AGAR
Opakowanie:
Podłoże suche
1552
LURIA BROTH
Opakowanie:
Podłoże suche
500g
500g
1551
NZCYM BROTH
Pożywka wzbogacona zaprojektowana przez Blattnera i
wsp. do hodowli szczepów E. coli i namnażania
bakteriofagów. Bakterie rozmnażają się w niej szybko
dzięki temu, że zawiera ona aminokwasy, witaminy i inne
metabolity i jest bogatym źródłem azotu.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1549
rM BASE AGAR MEDIUM
Pożywka o niskiej zawartości tryptofanu używana do
przechowywania i namnażania szczepów E. coli, GI724,
GI826 i GI698 zawierających promotor PL i indukowany
tryptofanem represor cl faga λ. Dla polepszenia wzrostu
może być konieczne dodanie glukozy.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1542
RM BASE MEDIUM
Pożywka o niskiej zawartości tryptofanu używana do
przechowywania i namnażania szczepów E. coli, GI724,
GI826 i GI698 zawierających promotor PL i indukowany
tryptofanem represor cl faga λ. Dla polepszenia wzrostu
może być konieczne dodanie glukozy
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1538
SOB MEDIUM
Jest to bogata w składniki odżywcze pożywka do
przygotowywania i transformacji bakterii kompetentnych.
Dzięki swej izotoniczności poprawia przeżywalność
bakterii kompetentnych wrażliwych na szok osmotyczny
na skutek perforacji błony komórkowej, a tym samym
podwyższa wydajność transformacji. Na ostatnim etapie
transformacji używa się pożywki SOC, którą przygotowuje
się dodając w warunkach aseptycznych 20 ml sterylnego
20% roztworu glukozy do 1l sterylnej pożywki SOB.
Dodatek ten dostarcza E. coli źródła węgla i energii, co
sprzyja jej regeneracji i rozmnażaniu
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1541
TERRIFIC BROTH
Pożywka ta pozwala na osiągnięcie większej gęstości
hodowli bakterii E. coli, a tym samym na uzyskiwanie
zrekombinowanych białek lub plazmidowego DNA z
większą wydajnością. Może zastąpić klasyczną pożywkę LB
Broth w badaniach genetycznych. Źródłem węgla jest
glicerol.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1246
YEAST NITROGEN BASE
Pożywka ta zawiera wszelkie niezbędne witaminy i sole
mineralne konieczne do hodowli drożdży. Nie zawiera
aminokwasów
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1545
YEAST NITROGEN BASE
Pożywka używana do klasyfikowania szczepów drożdży na
podstawie ich wymagań co do źródła węgla i azotu.
Pożywka ta zawiera wszelkie niezbędne witaminy i sole
mineralne konieczne do hodowli drożdży. Nie zawiera
aminokwasów i źródła węgla
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1553
59
www.biocorp.pl
YP BASE agar
Pożywka zawiera bogate źródło azotu, sole mineralne,
mikroelementy, witaminy i glukozę zapewniając szybki
wzrost drożdży Saccharomyces cerevisiae. Pożywka do
przechowywania i namnażania drożdży w badaniach z
dziedziny mikrobiologii molekularnej
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1513
YP BASE MEDIUM
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1511
YPD AGAR
Opakowanie:
Podłoże suche
500g
1546
YPD BROTH
Opakowanie:
Podłoże suche
500g
1547
2xYT MEDIUM
Skład pożywki 2xYT jest zoptymalizowany do hodowli i
przechowywania szczepów bakterii zawierających faga
M13 lub inne bakteriofagi nitkowate. Pożywka 2xYT to
pożywka wzbogacona. Zawiera źródło azotu, aminokwasy,
prekursory nukleotydów, witaminy i inne czynniki
wzrostowe pozwalające na szybki przyrost hodowli E. coli i
na namnażanie się bakteriofagów w dużych ilościach bez
osłabiania gospodarza.
Opakowanie:
Podłoże suche 500g
1507
AMINOACID MIX
Jest to mieszanina aminokwasów używana jako
uzupełnienie pożywek dla Pichia pastoris
Numer katalogowy 1560
GRACE´S MEDIUM SUPPLEMENT
Uzupełnienie pożywek do hodowli komórek owadzich
Numer katalogowy 1543
Agaroza F.P. DNA (Finger Printing)
Agaroza Finger Printing DNA jest potężnym narzędziem w
laboratoriach przeprowadzających testy kryminalistyczne,
ustalanie ojcostwa, weryfikacje linii komórkowych,
typowanie tkanek itp. Agaroza F.P. DNA spełnia wszelkie
wymagania do zastosowań w testach identyfikacji DNA.
Zalety:
Niska wartość EEO.
Duża wytrzymałość mechaniczna, zapewniająca
łatwość i pewność posługiwania się żelem.
Brak wiązania DNA.
Brak aktywności DNaz i RNaz.
Wyraźne i ostre prążki.
Wydajny transfer DNA na membrany.
Brak smużenia.
Niskie tło.
-
Brak wahań jakości i parametrów agarozy
pochodzącej z różnych serii produkcyjnych.
Agaroza LM GQT (Genetic Quality Tested)
Agaroza LM GQT to agaroza o niskiej temperaturze
topnienia o najlepszej rozdzielczości dla dużych
fragmentów DNA ≥1000 pz, w tym produktów PCR.
Posiada certyfikat GQT co oznacza iż obróbka DNA może
być z powodzeniem przeprowadzona w stopionej
agarozie, przez co unika się kłopotliwych etapów
ekstrakcji DNA z żelu. Agaroza LM GQT doskonale
poddaje się trawieniu enzymem agarazą co pozwala na
łatwe odzyskiwanie z żelu dużych fragmentów DNA
nadających się do klonowania lub obróbki enzymatycznej.
Zastosowania:
Elektroforeza fragmentów DNA ≥1000 pz.
Obróbka enzymatyczna DNA w żelu (trawienie,
ligacja, PCR,...).
Elektroforeza preparatywna.
Analiza dużych fragmentów DNA i odzyskiwanie
ich do dalszych zastosowań.
Cechy użytkowe:
Rozdzielczość: prążki fragmentów DNA są ostre i
dobrze rozdzielone.
Aktywności DNaz i RNaz: nie wykryto.
Wiązanie DNA: nie stwierdzono.
Obróbka enzymatyczna DNA w żelu: tak.
Degradacja enzymatyczna agarazą: tak.
Tło żelu po barwieniu EtBr: bardzo niskie.
Agaroza LM - SIEVE
Agaroza LM - SIEVE to agaroza o niskiej temperaturze
topnienia o najlepszej rozdzielczości dla fragmentów DNA
mniejszych niż 1000 pz, w szczególności produktów PCR o
wielkości od 200 do 800 pz. Posiada certyfikat GQT co
oznacza iż obróbka DNA może być z powodzeniem
przeprowadzona w stopionej agarozie, przez co unika się
kłopotliwych etapów ekstrakcji DNA z żelu. Agaroza LM
GQT doskonale poddaje się trawieniu enzymem agarazą
co pozwala na łatwe odzyskiwanie z żelu dużych
fragmentów DNA nadających się do klonowania lub
obróbki enzymatycznej.
Agaroza LM – SIEVE może być stosowana w wysokich
stężeniach, tworząc żel o doskonałej przejrzystości i
lepszej rozdzielczości niż agarozy o standardowej
temperaturze topnienia. Wysoka wytrzymałość
mechaniczna żelu zapewnia łatwość i pewność
posługiwania się nim nawet przy tak niskich stężeniach jak
2%.
Zastosowania:
Elektroforeza fragmentów DNA ≤1000 pz.
Obróbka enzymatyczna DNA w żelu (trawienie,
ligacja, PCR...).
Elektroforeza preparatywna.
Analiza małych fragmentów DNA i odzyskiwanie
ich do dalszych zastosowań.
Agaroza MS-4 (Molecular Screening)
Agaroza do lepszego rozdziału fragmentów DNA o
wielkości poniżej 500 pz, w szczególności fragmentów o
rozmiarach typowych dla primerów. Agaroza MS-4,
60
www.biocorp.pl
unikatowy produkt na rynku nie mający odpowiedników w
ofercie innych producentów, wzbogaca rodzinę agaroz typu
Molecular Screening. Przy stężeniu 3% MS-4 oferuje
rozdzielczość dla fragmentów DNA podobną do tej jaką
daje 8% żel poliakrylamidowy. Żele z MS-4 przygotowuje
się łatwiej i jest ona wolna od neurotoksyczności
charakterystycznej dla akrylamidu. Choć żele z MS-4
mogą być przygotowywane przez umiejętne
rozpuszczanie przy pomocy kuchenki mikrofalowej, zaleca
się stosowanie autoklawowania.
Główne zalety:
Doskonała rozdzielczość fragmentów DNA mniejszych niż
500 pz, w szczególności małych fragmentów o rozmiarach
typowych dla primerów.
Zdolność do widocznego rozdziału fragmentów DNA
mniejszych niż 50 pz, różniących się rozmiarami o 3pz.
Tworzy bardzo czysty i przejrzysty żel w stężeniach 5 % i
wyższych.
Żel o dużej wytrzymałości i elastyczności łatwy do obróbki
we wszystkich stężeniach. Niebezpieczeństwo pęknięcia
żelu jest minimalne.
Agaroza MS-12
Agaroza typu Molecular Screening, o słabszym
usieciowaniu żelu niż MS-8. Zalecana do rozdziału
fragmentów DNA mniejszych niż1000 pz.
JMS-12 odznacza się dużo wyższą wytrzymałością
mechaniczną żelu. Żel jest mocny a zarazem elastyczny,
niebezpieczeństwo jego pęknięcia w czasie pracy z nim
ograniczone jest do minimum.
MS-12 charakteryzuje się tymi samymi temperaturami
topnienia i krzepnięcia co typowe agarozy, pozwalając na
szybkie i łatwe przygotowywanie żelu. Zapewnia
użytkownikowi osiągnięcie znakomitej rozdzielczości przy
stężeniach 1% lub mniej.
MS-12 polecana jest do wszelkich zastosowań
analitycznych. W przeciwieństwie jednak do innych
podobnych produktów może być również zastosowana
do rozdziałów preparatywnych połączonych z
izolowaniem DNA z żelu do dalszej obróbki
enzymatycznej.
Zakresy rozdziału:
2%
500-1500 bp
4%
150-600 bp
Zakresy rozdziału:
3%
80-500 bp
4%
30-300 bp
5%
10-200 bp
Powyższe zakresy są przybliżone i zostały ustalone dla
buforu 1 x TAE.
WAŻNE: Do uzyskania najlepszej rozdzielczości, żele
agarozowe MS-4 należy przed użyciem umieścić na 20 godzin
w 4°C.
Agaroza MS-8 (Molecular Screening)
Agaroza typu Molecular Screening zapewniająca lepsze
rozdziały małych fragmentów DNA i produktów PCR.
Kluczowym czynnikiem w tworzeniu rodziny agaroz MS
(Molecular Screening) jest pozyskanie odpowiedniego
wodorostu w określonym czasie jego cyklu dojrzewania.
Decydujące jest również wprowadzenie w czasie procesu
produkcyjnego określonych modyfikacji w strukturę
chemiczną polimeru. Agaroza MS-8 przeznaczona jest do
zastosowań wymagających skutecznego rozdziału małych
fragmentów DNA i produktów PCR.
Jej główne zalety to:
Doskonała rozdzielczość produktów PCR i fragmentów
DNA o małej masie cząsteczkowej.
Polepszona przezroczystość i czystość żelu.
Żel łatwiejszy do obróbki niż produkty konkurencyjnych firm
dzięki mocniejszej strukturze żel i większej wytrzymałości.
Niebezpieczeństwo pęknięcia żelu jest minimalne nawet przy
niższych jego stężeniach.
Zakresy rozdziału:
1,8%
500-1000 bp
3%
150-600 bp
4,5%
50-350 bp
Powyższe zakresy są przybliżone i zostały ustalone dla
buforu 1 x TAE.
WAŻNE: Do uzyskania najlepszej rozdzielczości, żele
agarozowe MS-8 należy przed użyciem schłodzić przez 30
minut w 4°C.
61
www.biocorp.pl
DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
ODCZYNNIKI LABORATORYJNE
McFARLAND STANDARDS – Skala McFarlanda
Umożliwia standaryzację gęstości bakterii w zawiesinie wyjściowej. Stosowana przy: walidacjach metod
mikrobiologicznych, kontroli ilościowej i półilościowej podłóż oraz przy szeregach biochemicznych. Metoda polega na
wizualnym porównaniu wykonanej zawiesiny bakteryjnej zwystandaryzowanym wzorem w postaci odpowiedniego
stopnia skali.
Opakowanie:
Zestaw 5 standardów (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0)
SD2350
McFarland – wzorzec o gęstości 0,5
SD2300
McFarland – wzorzec o gęstości 1,0
SD2301
McFarland – wzorzec o gęstości 2,0
SD2302
McFarland – wzorzec o gęstości 3,0
SD2303
McFarland – wzorzec o gęstości 4,0
SD2304
McFarland – wzorzec o gęstości 5,0
SD2305
Envirobeads Autoclave Deodorant – neutralizator do autoklawów
W rutynowej pracy laboratoryjnej podczas unieszkodliwiania odpadów powstają bardzo nieprzyjemne zapachy. Eliminacja
przykrych zapachów może odbywać się na różne sposoby. Jednym z nich jest zastosowanie, tzw. neutralizatorów do
autoklawów. Są to żelowe kapsułki napełnione naturalnymi ekstraktami owoców (brzoskwinia, jabłko i cytryna), które w
skuteczny sposób całkowicie eliminują przykre zapachy w pomieszczeniach z autoklawami. Dodatkowo pozastawiają
przez wiele godzin świeży zapach.
Opakowanie:
PL.603/100
Peach Envirobeads- aromat brzoskwiniowy 100 szt.
PL.604/100
Apple Envirobeads- aromat jabłkowy 100 szt.
PL.605/100
Lemon Envirobeads- aromat cytrynowy 100 szt.
MICROBANK®
Różnokolorowy zestaw fiolek z perełkami zanurzonymi w specjalnym płynie konserwującym do przechowywania
szczepów bakterii i grzybów w stanie zamrożenia. Microbank® stanowi alternatywę dla przechowywania szczepów w
postaci liofilizatu lub w bulionie glicerolowym. Najbardziej optymalna temperaturą przechowywania jest temperatura
(-70°C). Przechowywane w takich warunkach szczepy przez wiele lat nie zmieniają swoich właściwości. Microbank® sterylna fiolka, pojemności 2 ml zawierająca 25 perełek. Perełki umieszczone są w specjalnym płynie konserwującym,
umożliwiającym optymalne warunki podczas przechowywania. Przechowywane szczepy bakterii i grzybów w trakcie
przechowywania nie ulegają mutacjom. Porowata powierzchnia perełek umożliwia przyleganie mikroorganizmów.
Microbank® jest zalecany do przechowania szczepów bakterii i grzybów w stanie zamrożenia.
Opakowanie:
Microbank ® - zestaw mix 5 kolorów
PL.170/M 80 fiolek (16 fiolek x 5 kolorów)
Microbank ® - zestaw niebieski
PL.170/B 80 fiolek
Microbank ® - zestaw zielony
PL.170/G 80 fiolek
Microbank ® - zestaw czerwony
PL.170/R 80 fiolek
Microbank ® - zestaw żółty
PL.170/Y 80 fiolek
Microbank ® - zestaw morski
PL.170/LB 80 fiolek
Cryblock Insulated Aluminium Block
opakowanie do przechowywania w ciekłym azocie
PL.155-1 80 fiolek
Aluminium Cryocanes
aluminiowy pręt do umieszczania
opakowania w pojemniku z ciekłym azotem
PL.166 80 fiolek
Microbank ® Freezer Storage Box
plastikowe pudełko do przechowywania
fiolek w zamrażarce
PL.169/B-1 1 na 80 fiolek
Microbank ® Freezer Storage Box
plastikowe pudełko do przechowywania
fiolek w zamrażarce
PL.169/B 24 sztuki na 80 fiolek każde
62
www.biocorp.pl
Ezy jednorazowe, sterylne z oczkiem (kalibrowane)
Pakowane pojedynczo:
pojemność oczka 1µl
(1000szt)
pojemność oczka 10µl
(1000szt)
Pakowane po 20 sztuk
pojemność oczka 1µ
pojemność oczka 10µl
Ezy niklowo-chromowe z oczkiem
Pojemność oczka
1µl
25szt
10µl
25szt
10µl
25szt
5µl
25szt
PL.105
PL.100
PL.130
PL.131
SLO92001
SLO21002
(50x20szt)
(50x20szt)
SLO91001
SLO91002
do przeszczepiania grzybni
do przeszczepiania grzybni
Ezy niklowo-chromowe z oczkiem, kalibrowane, certyfikowane
Pojemność oczka
1µl
5szt
PL.125
10µl
5szt
PL.120
Uchwyty do ez, z raczką bakielitową
Uchwyt o dł. 15cm
PL.107/6-1
Uchwyt o dł. 20cm
PL.107/8-1
Głaszczki, typu hokej
Głaszczki jednorazowe, sterylne, pakowane po 5 szt w rękawie
SP/1000
Wymazówki
WS200 Wymazówki z drewna o dł.150 mm z wacikiem bawełnianym o średnicy 5 mm, pakowane indywidualnie,
sterylne, 100szt
WS201 Wymazówki z tworzywa sztucznego o dł. 150 mm z wacikiem bawełnianym o średnicy 5 mm, pakowane
indywidualnie, sterylne, 100szt
WS261 Wymazówki z tworzywa sztucznego o dł. 170 mm z wacikiem bawełnianym o średnicy 5 mm, w probówce
transportowej, sterylne
WT287 Zestaw do pobierania wymazów: podłoże AMIES w jałowej probówce + jałowa wymazówka z tworzywa
sztucznego dł. 150 mm z wacikiem wiskozowym o średnicy 5 mm. Całość w jałowym opakowaniu, 50szt.
WT285 Zestaw do pobierania wymazów: podłoże AMIES z węglem w jałowej probówce + jałowa wymazówka z
tworzywa sztucznego dł. 150 mm z wacikiem wiskozowym o średnicy 5 mm. Całość w jałowym opakowaniu,
50szt.
WT295 Zestaw do pobierania wymazów: podłoże STUART w jałowej probówce + jałowa wymazówka z tworzywa
sztucznego dł. 150 mm z wacikiem wiskozowym o średnicy 5 mm. Całość w jałowym opakowaniu, 50szt.
Filtry membranowe „Whatman”
Średnica filtra (mm)
Średnica pora (µm)
47
0,45
47
0,45
50
0,45
47
0,45
47
0,45
50
0,45
Opakowanie
100szt.
400szt do podajnika
400szt do podajnika
100szt
400szt do podajnika
400szt do podajnika
Kolor (filtra / siatki)
nr katalogowy
białe / czarna
ME25/21ST
białe / czarne
ME25/21STL/47
białe / czarne
ME25/21STL/50
czarny / biała
ME25/31ST
czarny / biała
ME25/31STL/47
czarny / biała
ME25/31STL/50
Jednorazowy zestaw do filtracji „MONITOR” WHATMAN
„Monitor” jest to jednorazowy zestaw filtrujący, w którym filtr membranowy umocowany jest na stałe w podstawie i który
po zdjęciu lejka spełnia rolę płytki Petriego gotowej do inkubacji. Zestaw pakowany indywidualnie. Sterylny. Znajduje
zastosowanie w badaniu wody, ścieków, napojów, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, piwowarskim i in
Opakowanie:
10497600
φ 0,45µm, filtr 56mm
50szt
10497500
φ 0,45µm, filtr 47mm
50szt
63
www.biocorp.pl
Płytki Petriego
55mm x 10mm sterylne
55mm x 10mm sterylne
z wentylacją
bez wentylacji
576szt
576szt
PET90255
PET90455
90mm x 14mm
90mm x 14mm
z wentylacją
bez wentylacji
400szt
400szt
PET51090
PET53090
sterylne
sterylne
Worki do rozdrabniania żywności
BAGFILTER®: sterylne worki do blendera z filtrem bocznym
BagFilter® 400P Model P
BagFilter® 400P nieoznaczony
111 425
111 410
111 000
pakowane po 25 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 10 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 25 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
500 szt.
500 szt.
500 szt.
BagFilter® 400S Model S:
do nalewania
BagFilter® Pull-Up® 400
BagFilter® 3500 P
112 425
112 410
111 625
113 510
pakowane po 25 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 10 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 25 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 10 szt., 3500 ml, 380 x 600 mm
500 szt.
500 szt.
500 szt.
100 szt.
BAGPAGE®: sterylne worki do blendera z filtrem na całej powierzchni
BagPage® 80
BagPage® 100
BagPage® Plus 400
BagPage® Plus 400 nieoznaczony
BagPage® 400 F
BagPage® 400 R
BagPage® 400 U
BagPage® 400 XR
BagPage® 3500
120 825
121 025
122 025
122 010
122 000
122 325
161 025
122 225
122 425
123 010
pakowane po 25 szt., 80 ml, 160 x 95 mm
pakowane po 25 szt., 100 ml, 180 x 95 mm
pakowane po 25 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 10 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 25 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 25 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 25 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 25 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 25 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 10 szt., 3500 ml, 380 x 600 mm
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
400 szt.
100 szt.
BAGLIGHT®: sterylne worki do blendera bez filtra
BagLight® 100
BagLight® 400 PolySilk®
BagLight® 400 PolySilk® HD
BagLight® 400 Multilayer®
BagLight® 400 Multilayer® U
BagLight®3500
131 025
132 025
132 325
132 225
132 125
133 025
pakowane po 25 szt., 100 ml, 110 x 185 mm
pakowane po 25 szt., 400 ml, 175 x 300 mm
pakowane po 25 szt., 400 ml, 175 x 300 mm
pakowane po 25 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 25 szt., 400 ml, 190 x 300 mm
pakowane po 25 szt., 3500 ml, 380 x 510 mm
500 szt.
1000 szt.
1000 szt.
500 szt.
500 szt.
500 szt.
ROLLBAG®: sterylne worki do blendera z zamknięciem
RollBag® 450
RollBag® 1300
145 010
145 040
400 ml, 110 x 230 mm,
1300 ml, 175 x 290 mm
1000 szt.
500 szt.
64
www.biocorp.pl
Barwniki mikrobiologiczne
PL.7016
Dilute Carbol Fuchsin (1L)
PL.7017
Dilute Carbol Fuchsin (2L)
Grams Differentiator (odbarwiacz)
PL.7018
ZN Carbol Fuchsin (500ml)
Grams Iodine
PL.7019
ZN Carbol Fuchsin (1L)
Safranin (roztwór safraniny)
PL.7020
ZN Carbol Fuchsin (2L)
PL.7001
Cristal Violet (fiolet krystaliczny) (500ml)
PL.7021
Kinyoun Carbol Fuchsin (500ml)
PL.7004
Grams Iodine (500ml)
Grams Differentiator (odbarwiacz)
(500ml)
PL.7022
Kinyoun Carbol Fuchsin (1L)
PL.7024
ZN & Kinyoun CF Diff. (500ml)
PL.7025
ZN & Kinyoun CF Diff. (1L)
TB STAINING KIT ZN
Carbol Fuchsin
PL.7026
ZN & Kinyoun CF Diff. (2L)
PL.7027
Methylene Blue (500ml)
ZN Differentiator
PL.7028
Methylene Blue (1L)
Methylene Blue
PL.7029
Methylene Blue (2L)
TB STAINING KIT ZN
Carbol Fuchsin
PL.7030
Malachite Green (500ml)
PL.7031
Malachite Green (1L)
PL.7032
Malachite Green (2L)
PL.7033
Auramine Phenol (500ml)
PL.7034
Auramine Phenol (1L)
ZESTAW DO BARWIENIA GRAMA
Cristal Violet (fiolet krystaliczny)
PL.8055/25
4x250ml
PL.7007
PL.7013
PL.8060/25
PL.8061/25
Safranin (roztwór safraniny) (500ml)
ZN Differentiator
Malachite Green
PL.8009
Oranż akrydyny koncentrat (na 1l)
PL.396
Olejek immersyjny
PL.7000
Crystal Violet (500ml)
PL.7035
Auramine Phenol (2L)
PL.7001
Crystal Violet (1L)
PL.7036
Auramine Diff. (500ml)
PL.7002
Crystal Violet (2L)
PL.7037
Auramine Diff. (1L)
PL.7003
Gram's Iodine (500ml)
PL.7038
Auramine Diff. (2L)
PL.7004
Gram's Iodine (1L)
PL.7047
Leishman's Stain (500ml)
PL.7005
Gram's Iodine (2L)
PL.7050
Loeffler's Meth. Blue (500ml)
PL.7006
Gram's Differentiator (500ml)
PL.7051
Loeffler's Meth. Blue (1L)
PL.7007
Gram's Differentiator (1L)
PL.7052
Lugol's Iodine (500ml)
PL.7053
Lugol's Iodine (1L)
PL.7008
Gram's Differentiator (2L)
PL.7053-2
Lugol's Iodine (2L)
PL.7009
Neutral Red (500ml)
PL.7054
Lactophenol Cotton Blue(500ml)
PL.701
Mucolyse (10vls)
PL.7056
Iodine Acetone (500ml)
PL.7010
Neutral Red (1L)
PL.7057
Iodine Acetone (1L)
PL.7011
Neutral Red (2L)
PL.7058
Iodine Acetone (2L)
PL.7012
Safranin (500ml)
PL.8009
Acridine Orange (100ml)
PL.7013
Safranin (1L)
PL.7208
Gram's Differentiator (Acetone)
PL.7014
Safranin (2L)
PL.7308
Gram's Differentiator (Alcohol)
PL.7015
Dilute Carbol Fuchsin (500ml)
65
www.biocorp.pl
Krążki antybiotykowe
AK-30
Amikacin
AMC-3
Amoxixillin+ Cl. acid
30 µg
EUCAST
2µg
+1µg
CZC-40
Ceftazidime+Cl. acid
30µg
+10µg
CBT-30
Ceftibuten
30µg
EUCAST
CRO-30
Ceftriaxon
30µg
EUCAST
CXM-30
Cefuroxime
30µg
EUCAST
SYN-15
Quinupristin/Dalfopris
tin
4,5µg
/10,5µg
AMC-30
Amoxicillin+ Cl. acid
20µg
+10µg
AX-10
Amoxicillin
10µg
AM-2
Ampicillin
2µg
AM-10
Ampicillin
10µg
C-30
Chloramphenicol
30µg
EUCAST
SAM-20
Ampicillin+Sulbactam
10µg
+10µg
CIP-5
Ciprofloxacin
5µg
EUCAST
CLP-15
Clarithromycin
15µg
EUCAST
AZM-15
Azithromycin
15µg
DA-2
Clindanycin
2µg
EUCAST
CFR-30
Cefadroxil
30µg
DOR-10
Doripenem
10µg
EUCAST
CEC-30
Cefaklor
30µg
DO-30
Doxycyline
30µg
CL-30
Cephalexin
30µg
ETP-10
Ertapenem
10µg
EUCAST
KL-30
Cephalothin
30µg
E-15
Erythromycin
15µg
EUCAST
CZ-30
Cefazolin
30µg
FF-200
Fosfomycin
200µg
CFR-30
Cefadroxil
30µg
EUCAST
FA-10
Fusic acid
10µg
EUCAST
FEP-30
Cefepime
30µg
EUCAST
CN-10
Gentamicin
10µg
EUCAST
CFM-5
Cefixime
5µg
EUCAST
CN-30
Gentamicin
30µg
CFP-75
Cefoperazone
75µg
IMP-10
Imipenem
10µg
EUCAST
CES-105
Cefoperazone+sulbac
tam
75/30µ
g
LEV-5
Levofloxacin
5µg
EUCAST
CPD-10
Cefpodoxime
10µg
LNZ-10
Linezolid
10µg
EUCAST
CPC-11
Cefpodoxime+cl. acid
10µg
+1µg
MEC-10
Mecillinam
10µg
EUCAST
MEM-10
Meropenem
10µg
EUCAST
MEZ-75
Mezlocillin
75µg
MI-30
Minocycline
30µg
MXF-5
Moxifloxacin
5µg
MUP-200
Mupirocim
200µg
NA-30
Nalidixic acid
30µg
NET-10
Netilmicin
10µg
NET-30
Netilmicin
30µg
F-100
Nitrofurantoin
100µg
EUCAST
NOR-10
Norfloxacin
10µg
EUCAST
CPC-40
Cefpodoxime+cl. acid
40µg
CPR-30
Cefprozil
30µg
CTX-5
Cefotaxime
5µg
CTX-30
Cefotaxime
30µg
CTC-40
Cefotaxime+Cl. acid
30µg
+10µg
FOX-30
Cefoxitin
30µg
CFS-30
Cefsulodin
30µg
CAZ-10
Ceftazidime
10µg
CAZ-30
Ceftazidime
30µg
EUCAST
EUCAST
EUCAST
EUCAST
EUCAST
EUCAST
EUCAST
66
EUCAST
EUCAST
www.biocorp.pl
OFX-5
Ofloxacin
5µg
EUCAST
OX-1
Oxacillin
1µg
EUCAST
P-1
Penicllin G
1µg
EUCAST
P-10
Penicillin V
10µg
EUCAST
PRL-30
Piperacillin
30µg
PRL-75
Piperacillin
75µg
TPZ-36
Piperacillin+Tazobact
am
30µg
+6µg
EUCAST
RA-5
Rifampicin
5µg
EUCAST
S-300
Streptomycin
300µg
TEC-30
Teicoplanin
30µg
EUCAST
TE-30
Tetracycline
30µg
EUCAST
TIC-75
Ticarcillin
75µg
TIM-85
Ticarcillin+Cl.acid
75µg
+10µg
TGC-15
Tigecycline
15µg
EUCAST
TOB-10
Tobramycin
10µg
EUCAST
TOB-30
Tobramycin
30µg
EUCAST
TMP-5
Trimethoprim
5µg
EUCAST
SXT-25
Trimethoprim/Sulfam
etoxazole
1.25
EUCAST
+3.75µg
Kotrimoksazol
VA-5
Vancomycin
5µg
EUCAST
Plazma królicza
PL.850-3
Rabbit Coagulase Plasma (10x3ml)
PL.850-5
Rabbit Coagulase Plasma (10x5ml)
PL.850-10
Rabbit Coagulase Plasma (10ml))
PL.850-20
Rabbit Coagulase Plasma (20ml)
PL.850-30
Rabbit Coagulase Plasma (30ml)
67
www.biocorp.pl
68
www.biocorp.pl
APARATURA LABORATORYJNA
BIOCOLLECTOR
BC100
1.
Urządzenie do określania czystości mikrobiologicznej powietrza
w pomieszczeniach. Powietrze jest filtrowane a ewentualne
mikroorganizmy osadzają się na wybranych podłoża
mikrobiologicznych.
2. 100 litrów powietrza na 60 sek
3. Zakres próbkowania: od 50 litrów do 10m3
4. Czas próbkowania: od 30 sek do 10 min
5. Możliwość opóźnienia rozpoczęcia filtrowania od 1 sek do 60
min
6. Sterowanie za pomocą klawiatury na urządzeniu lub za pomocą
pilota
7. Wskaźnik zużycia akumulatora
8. 4h ciągłej pracy lub 25 cykli po 10 min na maksymalnie
naładowanym akumulatorze
9. Adapter na płytki Petriego 90mm
10. Wymiary: 130x 170x300mm
11. Waga: 1,8kg
12. Możliwość zamontowania na statywie fotograficznym
AUTOMATED DILUTER
DI 400
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Urządzenie do wykonywania serii rozcieńczeń próbek
laboratoryjnych.
Zakres rozcieńczeń: od ½ do 1/99
Dokładność: ±5%
Minimalna waga próbki to 1g a maksymalna 2500g
Czas pompowania rozcieńczalnika to 20s
Możliwość podłączenia od 1 do 4 pomp,
BLENDER
BL400
1.
2.
3.
4.
Urządzenie do mechanicznego rozdrabniania próbek
laboratoryjnych np. żywności do badań mikrobiologicznych
Czas rozdrabniania od 10 sek. do 180 sek, lub tryb pracy ciągłej
Stała częstotliwość uderzeń: 240 / min
Możliwość rozdrabniania próbek w workach o pojemności od 80
do 400ml
69
www.biocorp.pl
MEDIA PREPARATOR
MP 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Urządzenie do przygotowania podłoża
mikrobiologicznego.
Jednorazowo można przygotować od 1 do 9 litrów
podłoża, co stanowi ekwiwalent dla 530 płytek Petriego
(17ml)
Urządzenie wyposażone jest w naczynie i mieszadło
magnetyczne wykonane ze stali nierdzewnej – łatwe do
czyszczenia,
40 obrotów mieszadła na minutę – optymalna liczba do
prawidłowego mieszania podłoża suchego i wody,
podłoże nie ulega spienieniu, jest homogenne,
o
Temperatura sterylizacji od 95 do 125 C
Czas sterylizacji od 1 do 180 minut
Funkcja przerwania sterylizacji i podania suplementu
(krew itp.)
Po sterylizacji urządzenie może utrzymywać
o
temperaturę podłoża w zakresie od 25 – 80 C
Automatyczna blokada wieka, jeśli we wnętrzu jest
o
temperatura powyżej 80 C
40 programów dla użytkownika
Gniazdo do podłączenia komputera
Wydruk parametrów sterylizacji – dokumentacja dla
Laboratorium
Wymiary: 500x590x435 mm
POURER - STACKER
MD 320
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Urządzenie do automatycznego rozlewania podłoży
mikrobiologicznych na płytki Petriego
Możliwość zapakowania 350 płytek Petriego
40 programów dla użytkownika
Klawiatura alfanumeryczna
wmontowane stanowisko do szybkiego schładzania
podłoża na płytce
Dokładność ±0,25ml
funkcja czuwania
bezpośrednie podłączenie do Media Preparator MP 9
za pomocą wbudowanej pompki perystaltycznej i węża
silikonowego
Możliwość dobudowania drukarki napisów na płytce
Petriego (2 linie, 25 znaków)
70
www.biocorp.pl
71
www.biocorp.pl
INFORMACJE DLA LABORATORIÓW
Zamówienia można składać pisemnie:
Fax:
Mail:
+48 22 658 45 06
[email protected]
W zamówieniu proszę umieścić:
Nazwę produktu i numer katalogowy
Ilość zamawianego produktu np.: MKTTn BROTH, PS540, 1op.
TBX LAB AGAR, PP0100, 2 x 20 płytek
TBX LAB AGAR, BT5135.02, 6 x 200ml, 2op.
Dokładny adres odbiorcy i płatnika
Numer NIP płatnika
Numer telefonu, adres mailowy do kontaktu
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Ceny:
Ceny podajemy w PLN
Ceny nie zawierają podatku VAT.
Transport:
Produkty wysyłamy firmą kurierską na koszt odbiorcy. Jeśli wartość zamówienia przekracza 600,00zł netto to
koszty transportu ponosi firma BIOCORP. Realizacja zamówienia do 7 dni.
Podłoża gotowe na płytkach, w butelkach i probówkach dostarczane są w opakowaniach termicznych
zabezpieczających właściwą temperaturę dla podłoża, dlatego też doliczamy dodatkową opłatę za opakowanie.
Koszt transportu opakowania płytek Petriego wynosi 35,00zł netto.
Pomoc:
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące produktów firmy BIOCORP Polska Sp. z o. o. lub nie znaleźliście produktu,
prosimy o kontakt z biurem lub z Regionalnym Przedstawicielem naszej firmy.
72
www.biocorp.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony Web:
www.biocorp.pl
Na stronie znajdziecie Państwo najważniejsze informacje o naszych produktach, aktualności dotyczące naszej firmy,
udziału w konferencjach i wystawach
Intuicyjna i prosta w obsłudze wyszukiwarka pomoże Państwu w odnalezieniu innych produktów BIOCORP
Formularz w zakładce zamówienie on-line ułatwi Państwu złożyć zamówienie.
Zdjęcia podłoży mikrobiologicznych zamieszczone w katalogu są własnością firmy BIOCORP Polska Sp. z o. o.
i bez pisemnej zgody BIOCORP Polska Sp. z o. o. nie mogą być kopiowane, powielane i modyfikowane.
Zdjęcia podłoży mikrobiologicznych zostały wykonane w Laboratorium Kontroli Jakości i opracowane przez Zespół
BIOCORP Polska sp. z o. o.
73

Podobne dokumenty