Zaproszenie do udziału w projekcie Nowe

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie do udziału w projekcie Nowe
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zaproszenie do udziału w Projekcie "Nowe Kompetencje"
Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie "Nowe Kompetencje". Projekt
realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie ITC mieszkańców powiatu
nowosądeckiego. Szkolenie obejmuje 72 godziny zajęć tj. 18 spotkań x 4h, 1-2 razy w tygodniu.
Godziny i terminy zajęć są dostosowywane do potrzeb uczestników projektu. Szkolenia są
realizowane blisko miejsca zamieszkania lub zatrudnienia Uczestników. Obecnie prowadzimy
rekrutację do udziału w projekcie.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Program szkolenia:
 Moduł 1 - podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych - 12h
 Moduł 2 - użytkowanie komputerów - 18h
 Moduł 3 - przetwarzanie tekstów - 18h
 Moduł 4 - przeglądanie stron internetowych i komunikacja - 18h
 Moduł 5 (dodatkowy) - przegląd modułów: Excel, bazy danych, grafika prezentacyjna i
menedżerska - 6h
Kto może brać udział w projekcie?
W szkoleniach w ramach projektu mogą brać udział osoby w wieku 25-64 lat,
z wykształceniem najwyżej średnim, zamieszkałe na terenie powiatu nowosądeckiego. Uczestnikom
projektu zapewniamy bezpłatne szkolenie w grupach 12 osobowych, materiały szkoleniowe oraz
poczęstunek.
Jak wziąć udział w projekcie?
Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt mailowy na adres:
[email protected] lub telefoniczny: (12)6333367. Więcej informacji na temat projektu
znajdziecie Państwo na stronie http://nkmalopolskie.ocdn.pl/. Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy,
Zespół projektu "Nowe Kompetencje"
Katarzyna Gaik
Biuro projektu Nowe kompetencje (woj. małopolskie)
GINT Grzegorz Jasiński
ul. Gajowa 97, 33-395 Chełmiec
Tel. 531 743 072, Fax (12) 633 33 67
www.nkmalopolskie.ocdn.pl