Instrukcja obsługi AK family (web) 2014-09-25.cdr

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi AK family (web) 2014-09-25.cdr
EN
ELECTRIC AIR GUN USER MANUAL
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI AEG
AKREPLICA family
WARNING
OSTRZEŻENIE
for age 18 and older
powyżej 18 lat
read manual before use
przeczytaj instrukcję przed użyciem
PRODUCT ADVISORY
Warning! Do not change, obscure, alter, remove, or obliterate any coloration
or markings on this gun. The coloration and/or markings on this product, including
the blaze orange barrel tip are designed to comply with applicable state and federal
law and regulations.
Warning! This product may be mistaken for a firearm by law enforcement officers
or others. Any person who changes, alters, removes, or obliterate any coloration
or markings that are required by state or federal law or regulation, in any way that
makes this product look more like a firearm is guilty of a misdemeanor.
Warning! The open display, brandishing and / or exposing of this product in any
"public place" may cause confusion and may be a crime. The term "public place"
means any area opened to the public, including but not limited to , streets, sidewalks,
bridges, alleys, plazas, parks, driveways, front yards, parking lots, automobiles,
whether moving or not, and buildings opened to the general public including those that
serve food or drink, or provide entertaiment, and the doorways and entrances to buildings
or dwellings.
Warning! Every person who, except in self-defense, draws or exhibits this product
in a threatening manner against another in such a way as to cause a reasonable
person apprehension or fear of bodily harm is guilty of a misdemeanor punishable
by imprisonment in the country jail for a term of not less than 30 days.
OSTRZEŻENIA
UWAGA! Repliki ASG są wykonane nadzwyczaj realistycznie, co powoduje,
że dla postronnego obserwatora są praktycznie nieodróżnialne od broni palnej.
W związku z tym:
Nie należy pokazywać się publicznie z nieosłoniętymi replikami ASG.
Mogą one z łatwością zostać wzięte za prawdziwą broń i wywołać reakcję odpowiednich
służb z oddaniem rzeczywistych strzałów w kierunku posiadacza repliki włącznie!
W przypadku kontroli policyjnej ZAWSZE zgłaszaj posiadanie repliki przy sobie ZANIM
zostanie ona zauważona. Może Ci to ocalić życie, to nie jest żart!
Zabawę ASG można prowadzić tylko w miejscach, gdzie nie zagraża to otoczeniu.
Warto także zawiadomić policję o planowanej zabawie, co pozwoli nam na uniknięcie
niemiłego jej przerwania przez funkcjonariuszy wezwanych przez postronnych
obserwatorów.
2
Read user's manual before use !
Przeczytaj instrukcję przed użyciem !
When shooting at a target or playing a game,
you must wear goggles or any other eye protection.
Podczas zabawy/gry zawsze używaj gogli lub
okularów ochronnych.
Never put your finger on the trigger unless you are
ready to shoot. Always set the selector switch to the
safe position when you are notfiring the gun.
Nigdy nie trzymaj palca na spuście chyba, że jesteś
gotowy do strzału. Zawsze ustawiaj selektor ognia
w pozycji SAFE gdy nie strzelasz z repliki.
Please select a safe place to play!
Do zabawy/gry wybieraj tylko bezpieczne miejsca.
Please keep away from children!
Trzymaj replikę z dala od dzieci!
BBs might remain in the barrek after the magazine
has been removed. Do not look into the muzzle!
It is extremely dangerous!
Kulki BB mogą pozostać w lufie nawet po wyjęciu
magazynka. Nie zaglądaj do lufy! To może być
bardzo niebezpieczne!
Do not aim or fire at a human or animal.
Nie celuj i nie strzelaj do ludzi lub zwierząt.
Disassembling or modifying the gun
may cause serious damage to your gun.
Przerabianie i modyfikowanie repliki we własnym
zakresie może spowodować jej trwałe uszkodzenie,
które nie objęte jest gwarancją.
Please put the gun in a case or a carring bag when
transporting your airsoft gun.
Podczas transportu zabezpiecz prawidłowo replikę
(transportuj ją w pudle lub pokrowcu).
3
CM.028 [CM]
CM.042 - real wood full metal [CM]
CM.028A Tactical [CM]
CM.042A Tactical full metal[CM]
CM.028C [CM]
4
CM.028S [CM]
CM.042S - real wood full metal [CM]
CM.028B [CM]
5
CM.048M [CM]
CM.039C full metal [CM]
CM.028U [CM]
CM.039U full metal [CM]
CM.050 [CM]
CM.050A [CM]
6
CM.048S [CM]
RK-10 [BOYI]
RK-10S [BOYI]
CM.048SU [CM]
7
CM.048 [CM]
RK-06W real wood [BOYI]
CM.031 [CM]
CM.040C [CM]
RK-05 full metal [BOYI]
8
CM.040 [CM]
RK-03W real wood [BOYI]
RK-02 full metal [BOYI]
RK-01W real wood [BOYI]
CM.045A [CM]
CM.045 [CM]
RK-12 [BOYI]
9
CM.031B [CM]
CM.040D [CM]
RK-08S [BOYI]
CM.040B [CM]
10
CM.037 [CM]
CM.042B [CM]
CM.043 [CM]
11
CM.052 [CM]
CM.052S[CM]
NEW Sniper Rifle SVD style
NEW Sniper Rifle SVD WOODEN style
AEG SVD [A&K]
CM.057S SVD [CM]
12
Structure of replicas / Struktura zewnętrzna replik
Front sight
Muszka
Upper Handguard
Nakładka
Rear sight
Celownik
Rear swivel
Mocowanie pasa nośnego tył
Stock
Kolba
Front swivel
Mocowanie pasa nośnego przód
Lower handguard
Łoże
Magazine
Magazynek
Magazine catch
Zatrzask magazynka
Hand Grip
Rękojeść
Bolt cover
Pokrywa komory zamkowej
Bolt carier
Suwadło
Bolt cover latch
Zatrzask pokrywa komory zamkowej
Hand guard lock
Łącznik rury gazowej
Safety laver
Bezpiecznik
Folding stock
Kolba składana
Cleaning Rod
Wycior
Muzzle brake
Osłabiacz odrzutu
Trigger
Spust
Magazines / Magazynki
standard
standardowy
optional
opcjonalny
Stocks / Kolby
13
Structure of replicas / Struktura zewnętrzna replik
Upper Handguard
Nakładka
Front sight
Muszka
Rear sight
Celownik
Flash hider
Tłumik płomienia
Stock
Kolba
Lower handguard
Łoże
Front swivel
Mocowanie pasa nośnego przód
Rear swivel
Mocowanie pasa nośnego tył
Magazine
Magazynek
Magazine catch
Zatrzask magazynka
Hand Grip
Rękojeść
Bolt cover
Pokrywa komory zamkowej
Bolt carier
Suwadło
Bolt cover latch
Zatrzask pokrywa komory zamkowej
Hand guard lock
Łącznik rury gazowej
Flash hider
Tłumik płomienia
Safety laver
Bezpiecznik
Folding stock
Kolba składana
Trigger
Spust
Magazines / Magazynki
standard
standardowy
Stocks / Kolby
14
optional
opcjonalny
Cleaning Rod
Wycior
Structure of replica / Struktura zewnętrzna repliki
Front sight
Muszka
Upper Handguard
Nakładka
Front swivel
Mocowanie pasa nośnego przód
Rear sight
Celownik
Rear swivel
Mocowanie pasa nośnego tył
Stock
Kolba
Lower handguard with rail Picantinny
Łoże z szyną Picantinny
Magazine
Magazynek
Magazine catch
Zatrzask magazynka
Hand Grip
Rękojeść
Bolt cover
Pokrywa komory zamkowej
Bolt carier
Suwadło
Hand guard lock
Łącznik rury gazowej
Bolt cover latch
Zatrzask pokrywa komory zamkowej
Flash hider
Tłumik płomienia
Safety laver
Bezpiecznik
Trigger
Spust
Magazines / Magazynki
standard
standardowy
optional
opcjonalny
Stocks / Kolby
15
Structure of replica / Struktura zewnętrzna repliki
Front sight
Muszka
Rear sight
Celownik
Rear swivel
Mocowanie pasa nośnego tył
Front swivel
Mocowanie pasa nośnego przód
Lower handguard
Łoże
Folding stock
Kolba składana
Magazine
Magazynek
Magazine catch
Zatrzask magazynka
Hand Grip
Rękojeść
Bolt cover
Pokrywa komory zamkowej
Bolt carier
Suwadło
Bolt cover latch
Zatrzask pokrywa komory zamkowej
Flash hider
Tłumik płomienia
Safety laver
Bezpiecznik
Trigger
Spust
Magazines / Magazynki
Stocks / Kolby
16
Structure of replica / Struktura zewnętrzna repliki
Upper Handguard
Nakładka
Front sight
Muszka
Rear sight
Celownik
Folding stock
Kolba składana
Flash hider
Tłumik płomienia
Lower handguard
Łoże
Cleaning Rod
Wycior
Front swivel
Mocowanie pasa nośnego przód
Magazine
Magazynek
Magazine catch
Zatrzask magazynka
Hand Grip
Rękojeść
Bolt cover
Pokrywa komory zamkowej
Bolt carier
Suwadło
Bolt cover latch
Zatrzask pokrywa komory zamkowej
Hand guard lock
Łącznik rury gazowej
Safety laver
Bezpiecznik
Rear swivel
Mocowanie pasa nośnego tył
Bipod
Dwójnóg
Trigger
Spust
Magazines / Magazynki
standard
standardowy
optional
opcjonalny
Stocks / Kolby
17
Structure of replicas / Struktura zewnętrzna replik
Front sight
Muszka
Rear sight
Celownik
Saddle cheekpiece
Poduszka policzkowa
Flash hider
Tłumik płomienia
Handguard
Łoże
Magazine
Magazynek
Bolt cover latch
Zatrzask pokrywa komory zamkowej
Magazine catch
Zatrzask magazynka
Hand Grip
Rękojeść
Bolt cover
Pokrywa komory zamkowej
Bolt carier
Suwadło
Saddle cheekpiece
Poduszka policzkowa
Flash hider
Tłumik płomienia
Safety laver
Bezpiecznik
Folding stock
Kolba składana
Magazines / Magazynki
Stocks / Kolby
18
Trigger
Spust
Using replicas / Używanie replik
Safety laver - setting / Bezpiecznik - ustawienie
single shot
ogień pojedynczy
automatic shot
ogień ciągły
safety lock
zabezpieczony
How to use magizine / Jak używać magazynka
1
3
2
A)
2
1
B)
1
2
Pull the magazine catch (1) and pull
magazine(2).
Pociągnij zwalniacz magazynka (1)
i następnie pociągnij magazynek w dół(2).
WARNING
OSTRZEŻENIE
Hi-cup
Open top magazine hatch (step 1). Insert BB pellets (step2).
Close top hatch. The capacity of magazine is depend from
model.
Otwórz pokrywę magazynka (krok1). Wsyp kulki BB (krok2).
Zamknij pokrywę. Pojemność magazynka zależy od modelu.
Further winding spring of magazine after hearing "click", it will be
damaged.
Dalsze nakręcenie sprężyny magazynka po usłyszeniu “klik” spowoduje
jej zerwanie.
Hi-cup
Turn the gear A) (key B)) at the bottom all
the way untilthe click-cklik sounds change.
Przytrzymaj magazynek i kręć zębatką A)
(kluczykiem B)) dopóki nie usłyszysz
kliknięcia.
B) AK-47Spetsnaz only
tylko dla AK-47 Spetsnaz
How to use drum magizine / Jak używać magazynka bębnowego *)
Turning up the spring button
Guzik do podkręcania sprężyny
Cover nut
Nakrętka trzymająca pokrywę
Place te BBs (max 2500 pcs)
Miejsce na kulki (max 2500 szt.)
1
2
Buttery box
Pojemnik na batarie
Engine is powered by batteries (3 x 1.5 V AA), which are placed inside the magazine.
Turning up the spring by pressing a button on the magazine cover.
Silnik napędzany jest przez baterie(3×1,5V AA do dokupienia ekstra), które umieszczone są środku magazynka.
Podkręcenie sprężyny następuje po naciśnięciu przycisku znajdującego się na obudowie magazynka.
*) Drum magazine is not sold with replicas. It should be bought separately! / Magazynek bębnowy nie jest sprzedawany z replikami. Należy zakupić go osobno!
19
How to fire / Jak oddać strzał
1
2
Switch the safety laver switch to SEMI or AUTO position (1) and next pull the trigger (2).
Ustaw bezpiecznik w pozycji SEMI lub AUTO (1) a następnie pociągnij za spust (2).
Adjustment the Hop-up / Ustawianie Hop-up
A
B
B
A
A - Normal.
Zmniejszamy Hop - Up.
B - Hop-Up.
Zwiększamy Hop - Up.
X
Too m
u
c h Ho p
Up. Za du
żo
Hop Up.
Best position. Najlepsza pozycja.
H
n o u gh
Not e
a
op Up. Z
X
WARNING
OSTRZEŻENIE
p
mało Hop U
.
Always use new pellers with high quality
Never use pellets that has already been fired.
Używaj dobrej jakości kulek (bezszwowych)
nie używaj ponownie wystrzelonych kulek
są one jednorazowego użytku.
6mm
over 6 mm
The best position is when the bullets fly horizonytally and the longest flying distane is obtainded.
Celność strzału uzależniona jest od położenia repliki względem ziemi. Najlepszą celność uzyskuje
się zachowując poziome (normalne) ustawienie repliki.
20
Battery montage / Montowanie akumulatora
1
2
*)
2
1
3
4
1. push bolt cover latch and take hand bolt cover off
2. connect plugins *)
3. put batery in holders
4. take bolt cover on
1. wciśnij zatrzask pokrywy komory zamkowej i zdejmij pokrywę
2. podłącz akumulator *)
3. umieść akumulator w uchwytach
4. załóż pokrywę
wood stok / kolba drewniana
1
2
3
2
1
2
1
*)
2
1
1. unscrew screws (1) and remove cover (2)
2. connect plugins *) and put battery into stock
3. place cover back (1) and screw screws (2)
1. odkręć śruby i usuń pokrywę
2. połącz wtyczki *) i włóż baterię do
środka kolby
3. załóż pokrywę (1) i przykręć śruby (2)
plastic stok / kolba plastikowa
1
2
3
*)
1. move cover down
2. connect plugins *) and put battery into stock
3. move cover up
*)
small Tamiya
mała Tamiya
1. przesuń pokrywę w dół
2. połącz wtyczki *) i włóż baterię do
środka kolby
3. przesuń pokrywę w górę
large Tamiya
duża Tamiya
21
Battery montage / Montowanie akumulatora
It regards only SWD
Dotyczy tylko SWD
1
2
2
1
3
*)
*)
small Tamiya
mała Tamiya
large Tamiya
duża Tamiya
The rules for charging the battery charger:
Zasady ładowania akumulatora wolnoładowarką:
The charger is used to load packages battery-Ni-Cd and Ni-Mh voltage of 8.4 V
and voltage of 9.6 V.
Loading time depends on the capacity of the battery. Here we present model
which can calculate the time that the battery is charging attached to the reply.
Ładowarka służy do ładowania pakietów akumulatorowych Ni-Cd oraz Ni-Mh
o napięciu 8,4V i 9,6V.
Czas ładowanie zależny jest od pojemności akumulatora. Poniżej przedstawiamy
wzór dzięki któremu można obliczyć czas ładowania akumulatora, który jest
dołączony do repliki.
A / B = C x 1.4
A/B = C x 1.4
A - capacity battery mAh
B - capacity charger mA
for example, with a capacity of 1200mAh battery and charger 250m = 1200/250 =
4.8 x1, 4 = 6.72 so the optimum charging no more than 7 hours
A - pojemność akumulatora mAh
B - pojemność ładowarki mA
np. dla akumulatora o pojemności 1200mAh i ładowarki 250mA=1200/250=
4,8x1,4=6,72 tak więc optymalny czas ładowania to nie więcej niż 7 godzin
- Charger does not shut down automatically after loading.
- ładowarka nie wyłącza się samoczynnie po zakończeniu procesu ładowania.
After the end of charging, disconnect the battery from the charger.
Po upływie ładowania należy odłączyć akumulator od ładowarki.
- Keep in mind that even a small extension of the load may damage
battery.
- Packages Ni-Cd load only after the complete landing, each doładowy preparing such a package which is partly charged resulting in a decrease in
his life.
- Do not leave hooked battery charger when it is not under combined network, it can cause the battery completely discharged.
- After finishing the game for their own safety and others do not leave hooked
battery in reply to the mechanism, because there may be a short-circuit
which may cause fire.
22
- Należy pamiętać że nawet niewielkie przedłużenie ładowania może uszkodzić
akumulator.
- pakiety Ni-Cd ładujemy dopiero po całkowitym rozładowaniu, każde doładowywanie takiego pakietu który jest częściowo naładowany powoduje zmniejszenie
jego żywotności.
- nie należy zostawiać akumulatora podpiętego do ładowarki gdy ta nie jest podłączona do sieci, może to spowodować całkowite rozładowanie akumulatora.
- po skończonej grze dla własnego bezpieczeństwa i innych nie należy zostawiać
w replice podpiętego akumulatora do mechanizmu, gdyż może dojść do zwarcia
które może spowodować pożar.
Front sight adjustment / Ustawienie muszki
Turn anti-clockwise: lower the point of impackt (A).
Turn clockwise: raise the point of impakt (B).
B
A
Kręcąc w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara
uzyskujemy najniższe położenie muszki (A).
Kręcąc zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara uzyskujemy
najwyższe położenie muszki (B).
Rear sight adjustment / Ustawienie celownika
1
2
3
Move up leaf.
Set slide bar to number using slide catch.
Move down leaf.
Podnieś ramię suwak.
Ustaw suwak na podziałce.
Opuść ramię suwaka.
The lowest position - the shortest line of sight
The highest position - the longest line of sight
Najniższa pozycja - bliskie cele.
Najwyższa pozycja - cele dalekie.
23
Usage of the stock / Regulacja kolby
1) Push stock latch.
2) Fold stock according to arrow.
1) Wciśnij zatrzask kolby
2) Złóż kolbę zgodnie z kierunkiem strzałki
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
24
Usage of the stock / Regulacja kolby
1
1
2
1) Push stock latch.
2) Fold stock according to arrow.
2
1) Wciśnij zatrzask kolby
2) Złóż kolbę zgodnie z kierunkiem strzałki
1
1
2
2
Usage of the collapsible stock /
Regulacja kolby teleskopowej
Usage of the Saddle cheekpiece /
Regulacja poduszki policzkowej
(CM.057S SVD [CM])
2
1
2
1
3
25
Usage of bipod (RKM) / Sposób rozkładania dwójnogu
(CM.052 [CM], CM.052S [CM])
Please do not put the finger in the movable part.
Nie należy wkładać palców w ruchome części dwójnogu.
Handling and maintenance instructions / Instrukcja utrzymania i przechowywania
Z Z
Z Z
12
Z Z
Z Z
STOP
9
3
6
Battery must be taken off from the
gun when it's not in use. Otherwise,
accident may be occurred.
Pamiętaj gdy nie używasz repliki odepnij baterie.
WARNING
OSTRZEŻENIE
26
Don't proceed any charging if the battery has wet
or over heat.
Nie podłączaj i nie ładuj uszkodzonej, przegrzanej
lub wylanej baterii.
Always charge for the time stated.
Over charging will cause over heat.
Battery will easily break and fire will occur.
Dla prawidłowego działania repliki ładuj zgodnie
baterie z zaleceniami producenta.
If maintained propertly high efficiency is possible. Overcharging or deep discharging, not coverted by the gvaratee,
can have negative influence on battery life.
Przy odpowiedniej pielęgnacji pełna wydajność akumulatora jest możliwa.
Przeładowanie lub całkowite rozładowanie ma szkodliwy wpływ na żywotność akumulatora.
Nie są objęte gwarancją czy rękojmią.
27
IMPORTER KRAKMAN PÓŁŁANKI 18
KRAKÓW, POLAND
distributor: www.taiwangun.com
made in PRC

Podobne dokumenty