Instrukcja montażu Jøtul NVI 2000 Combi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja montażu Jøtul NVI 2000 Combi
SYSTEMY KOMINOWE
INSTRUKCJA MONTAŻU
AR
A N C JI
KOMIN STALOWY JØTUL NVI 2000 COMBI
L AT G
Wersja 01
07.2014
W
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
2
07/2014
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
GRATULUJEMY WYBORU STALOWEGO KOMINA JØTUL
Wybór komina jest co najmniej tak ważny, jak wybór pieca czy wkładu kominkowego. Stalowe kominy Jøtul
pasują do wszystkich rodzajów pieców i kominków, są oznaczone znakiem CE i spełniają wszystkie wymogi
UE w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Możesz mieć pewność, że komin w bezpieczny
sposób odprowadza spaliny. System jest dostosowany do nowoczesnych domów, a jego konstrukcja i design
sprawiają, że można go z powodzeniem traktować jak element wystroju wnętrza. Wybierając kominy stalowe
Jøtul zapewniasz sobie i rodzinie bezpieczeństwo.
0402-CPD-265403
265402
SINTEF 123-023
SPIS TREŚCI
Ogólne porady i przepisy............................................................................................................................................... 4
Ogólne informacje o stalowym kominie Jøtul............................................................................................................. 5
Oznaczenia...................................................................................................................................................................... 6
Najczęściej spotykane części stalowego komina Jøtul oraz prostokątna lub okrągła nasada dachowa................... 6
Instrukcja instalacji..........................................................................................................................................................7
Montaż rozety/płyty sufitowej...................................................................................................................................... 9
Przyłącze doprowadzenia powietrza z zewnątrz........................................................................................................... 9
Montaż paroizolacji....................................................................................................................................................... 10
Montaż termometru spalin............................................................................................................................................11
Montaż nasady kominowej nasada prostokątna .........................................................................................................12
Montaż nasady kominowej nasada okrągła.................................................................................................................. 17
Montaż ławy kominiarskiej nasada kominowa prostokątna .......................................................................................19
Montaż ławy kominiarskiej nasada kominowa okrągła..............................................................................................20
Montaż drabiny..............................................................................................................................................................21
Instrukcja obsługi i konserwacji................................................................................................................................... 23
Dane techniczne........................................................................................................................................................... 25
Warunki gwarancji........................................................................................................................................................ 26
07/2014
3
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
OGÓLNE PORADY I PRZEPISY
O INSTRUKCJI MONTAŻU
Niniejsza instrukcja montażu opisuje sposób instalacji,
uruchomienia i konserwacji stalowego komina Jøtul. Instrukcję
należy zachować na przyszłość. Należy przedstawić ją osobie
wykonującej pierwszą kontrolę przed uruchomieniem, a także
przy późniejszych, regularnych kontrolach kominiarskich.
Ważne jest, aby wpisać odpowiednie informacje na stronie 4
tej instrukcji. Instrukcję montażu należy przechowywać razem z
instrukcją obsługi i konserwacji nieruchomości.
W niniejszej instrukcji instalacji zakłada się, że komin jest
zainstalowany w domu jednorodzinnym. Jeśli stalowy komin
Jøtul montuje się w budynkach wielorodzinnych, zwykle
obowiązują inne przepisy. Mają one różne strefy pożarowe,
zwykle stawia się też wymóg istnienia szybu o takiej samej klasie
ochrony przeciwpożarowej, jak budynek. W takich przypadkach
należy przed montażem zawsze zasięgnąć opinii kominiarza,
służb pożarniczych i gminnego wydziału budowlanego.
PRZEPISY
Przed montażem i budową komina należy zawsze uzyskać
opinię kominiarską. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące
zgłoszenia budowlanego znajdują się w „Deklaracji zgodności
UE” na wewnętrznej stronie okładki. Deklarację zgodności UE
można też pobrać ze strony internetowej www.jotul.pl
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BEZPIECZNA
ODLEGŁOŚĆ
Bardzo ważne jest zachowanie podanych tu bezpiecznych
odległości do materiałów palnych.
WAŻNE!
Obowiązują następujące bezpieczne odległości do najbliższego
palnego materiału:
• 50 mm dla modułów Combi z izolacją 30 mm i przestrzenią
wentylowaną (ok. 25 mm)
Bezpieczna odległość zakłada, że piec lub wkład kominkowy nie
emituje spalin o temperaturze przekraczającej 450 °C.
4
07/2014
WŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE
Komin stalowy Jøtul jest zatwierdzony i oznaczony znakiem
CE, zgodnie z normą SS EN 1856-1 Wymagania dla kominów
metalowych.
Komin stalowy Jøtul uzyskał w związku z tym znormalizowaną
definicję:
SS-EN 1856-1: T450-N1-D/W-V2-L50100-G50
SS-EN 1856-1 Obowiązująca norma
T450 Klasa temperatury
N1 Klasa ciśnienia
D/W Klasa eksploatacyjna*
Vm Klasa korozyjności
L50xxx Stal nierdzewna EN 1.4304
(SS 2348, ANSM 316L)
Lxx100
Grubość ścianki kanału dymowego 1,00 mm
G50Odporny na pożar komina przy zachowaniu
bezpiecznej odległości 50 mm
*Stalowy komin Jøtul jest zatwierdzony dla spalin pochodzących ze
spalania gazu, lekkiego oleju opałowego, drewna (w tym pelletu), o
maksymalnej temperaturze o temperaturze 450°C. Maksymalna
moc pieca może wynosić 120 kW.
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
OGÓLNE INFORMACJE O STALOWYM KOMINIE JØTUL
Stalowy komin Jøtul można zainstalować na szereg różnych
sposobów. Stalowy komin Jøtul jest zatwierdzony do
montowania bez szybu, pod warunkiem, że zachowane zostaną
bezpieczne odległości podane na stronie 4.
UWAGA!
Montaż drabin, prętów i ławek opisano w osobnych instrukcjach
do poszczególnych produktów.
WSKAZÓWKA!
OSTRZEŻENIE!
Pamiętaj, że rura wewnętrzna, izolacja i płaszcz zewnętrzny nie
są ze sobą połączone. W przypadku podnoszenia modułu tylko za
płaszcz zewnętrzny rura wewnętrzna może wypaść i spowodować
szkody lub obrażenia.
ZESTAW INSTALACYJNY
Zawiera:
• Instrukcję montażu
• Gumową uszczelkę paroizolacji
• Tabliczki znamionowe CE komina
• Mastykę żaroodporną, przeznaczoną do uszczelniania
połączeń żeliwnych i stalowych
• Termometr do pomiaru temperatury spalin w kominie
Aby ułatwić podłączenie izolowanych modułów komina,
które na złączach posiadają uszczelniający pierścień gumowy,
należy pierścień posmarować na przykład płynem do mycia
naczyń lub podobnym środkiem. Nie wolno stosować
oleju lub smaru – może to spowodować wystąpienie na
płaszczu trudno usuwalnych plam i zniszczenie uszczelki.
Jest to szczególnie istotne w przypadku montażu tylnego
z przejściem przez ścianę wewnętrzną lub zewnętrzną, gdy
elementy wielokrotnie montuje się i demontuje.
WSKAZÓWKA!
Jeśli komin został zaprojektowany przy użyciu programu
obliczeniowego firmy Jøtul, obliczenia określają jednocześnie
kolejność montażu – numery na liście rosną począwszy od
pieca.
ZŁĄCZA MODUŁÓW
Wystająca część kanału dymowego, a także ten koniec rury
osłonowej, który jest wyposażony w pierścień gumowy, muszą
być skierowane w stronę wznoszenia komina, patrz poniżej.
07/2014
5
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
OZNACZENIA
Daszek przeciwdeszczowy
z osłoną
Część teleskopowa
NASADA KOMINOWA PROSTOKĄTNA
Podejmując decyzję o lokalizacji pieca upewnij się, że na drodze
nie stoi belka stropowa lub dachowa, zanim wytniesz otwór.
Osłona zakończenia komina
Uszczelka samozaciskająca
lub osłona stożkowa
przeciwdeszczowa
Płyta usztywniająca
Nasada prostokątna
Przejście dachowe
Opierzenie spodnie
Opierzenie dolne
Opierzenie spodnie
Moduł rurowy z izolacją 30 mm
i przestrzenią wentylowaną ok. 25 mm
Moduł rurowy z izolacją 30 mm
i przestrzenią wentylowaną ok. 25 mm
Adapter podłączeniowy
6
07/2014
Moduł rurowy z izolacją 30 mm
i przestrzenią wentylowaną ok. 25 mm
NASADA KOMINOWA OKRĄGŁA
Najczęściej spotykane części stalowego komina Jøtul oraz
prostokątna lub okrągła nasada dachowa
WAŻNE!
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
INSTRUKCJA INSTALACJI
MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
Zamontuj piec na ognioodpornej powierzchni zgodnie z
instrukcją producenta.
WAŻNE: Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości, aby
komin nie znalazł się zbyt blisko materiałów łatwopalnych
Jeśli czopuch pieca ma inną średnicę zewnętrzną niż 150 mm,
należy zastosować łącznik stalowy Jøtul. Można je zamówić dla
pożądanego wymiaru.
Nałóż mastykę do uszczelniania pieców lub uszczelkę wokół
wyjścia dymowego z pieca, zanim założysz adapter.
Zamontuj wewnętrzny rdzeń pierwszego modułu w adapterze,
a następnie zamontuj izolację osłony rurowej. Upewnij się, że
połączenie jest szczelne. Następnie załóż zewnętrzny płaszcz
pierwszego modułu.
Regulowany kanał doprowadzający powietrze do spalania
nie powinien nigdy znaleźć się bliżej, niż 50 mm do palnego
materiału. Oznacza to, że płaszcz zewnętrzny komina może
znaleźć się w większej odległości od materiału palnego, niż
podana bezpieczna odległość.
Za pomocą pionu wyznacz linię od sufitu do środka wyjścia
dymowego pieca. Następnie wytnij w suficie otwór o średnicy
co najmniej 360 mm. Otwory w ewentualnych kolejnych
stropach, sufitach i dachu wykonuje się w ten sam sposób
Nasuń rozetę lub płytę sufitową na pierwszy moduł rurowy.
Upewnij się, że rozeta ozdobna jest ustawiona we właściwą
stronę.
07/2014
7
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
WAŻNE!
Pamiętaj, że elementy komina są luźne i należy obchodzić się
z nimi ostrożnie. Przy nieostrożnym postępowaniu rdzeń może
się wyśliznąć i spowodować i spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie mienia.
Kontynuuj montaż modułów do czasu przejścia przez pierwszy
strop. Przy pomocy poziomicy ustaw moduły tak, by były w
pionie przed zamontowaniem pokrywy.
WAŻNE!
Upewnij się, że między izolacją a zewnętrznym płaszczem
modułu znajduje się elementy dystansowy. Element dystansowy
nie jest potrzebny między przyłączem a pierwszym modułem.
Użyj młotka i kawałka drewna, jak pokazano na ilustracji, by wbić
wewnętrzny rdzeń do złącza.
Przed wbiciem płaszcza należy gumową uszczelkę na złączu
posmarować wodą z mydłem lub podobnym środkiem.
Patrz strzałka.
8
07/2014
Załączoną paroizolację należy zamontować taśmą aluminiową
lub inną odpowiednią taśmą, jeśli istniejąca paroizolacja zostanie
uszkodzona. Naciągnij paroizolację w dół na komin i włóż pod
istniejącą paroizolację.
Nie powiększaj otworu w paroizolacji.
WAŻNE!
Sprawdź, czy płaszcz komina nie znajduje się bliżej niż 50 mm
od materiałów palnych. Jeżeli izolacja w stropie jest wykona
z innego materiału, niż niepalna wełna mineralna, konieczne
jest zbudowanie szybu lub innej konstrukcji, która zapewni
bezpieczną odległość od palnego materiału, wynoszącą co
najmniej 50 mm. Przestrzenie pomiędzy kominem a szybem
można wypełnić niepalną wełną mineralną, by zapobiec
przeciągom.
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
MONTAŻ ROZETY/PŁYTY
SUFITOWEJ
PRZYŁĄCZE
DOPROWADZENIA
POWIETRZA Z ZEWNĄTRZ
Unieś rozetę sufitową pod sufit, tak aby nie uszkodzić lakieru
modułu rurowego komina.
Przeczytaj uważnie instrukcję producenta pieca, dotyczącą
doprowadzenia powietrza z zewnątrz.
Umieść regulowany kanał doprowadzenia powietrza 101680 za
piecem. Umieścić spód kanału na podłodze i przeciągnij jej górną
część w górę, aż króciec kanału regulowanego będzie ustawiony
równo z króćcem pierwszego modułu (Rysunek 1).
Umieść rozetę sufitową centralnie wokół modułu rurowego
komina, wkładając silikonową listwę między rozetę sufitową a
płaszcz zewnętrzny odcinka komina. (Patrz ilustracja poniżej.).
WSKAZÓWKA!
Przesmaruj listwę silikonową niewielką ilością wody z kilkoma
kroplami płynu do mycia naczyń – ułatwi to montaż.
Kiedy płyta sufitowa zostanie ustawiona centralnie wokół
odcinka komina, przykręć ją załączonymi wkrętami. Wciśnij
resztę listwy silikonowej, odetnij nadmiar. Miejsce połączenia
można ukryć za odcinkiem komina. Ta sama procedura ma
zastosowanie do sufitu skośnego.
W niektórych przypadkach króciec doprowadzenia powietrza
może być zamontowany bezpośrednio na tylnej części pieca.
Wtedy dolny czopuch skrzynki ma być równo z czopuchem
pieca (Rysunek 2).
Rys. 1
Rys. 2
Zamontuj górny króciec kanału na pierwszym module.
Ważne!
Zębata strona listwy ma być skierowana w stronę zewnętrznego
płaszcza modułu rurowego.
UWAGA!
Uszczelnienie przypodłogowe wykonujemy przy pomocy rozet i
płyt sufitowych.
Podłącz łączniki dopływu powietrza dostarczane w zestawie
(jeśli to konieczne) do kanału regulowanego oraz króćca
doprowadzania powietrza w piecu. Postępuj zgodnie z instrukcją
producenta.
BARDZO WAŻNE! Kanał regulowany, pierwszy moduł i
łączniki dopływu powietrza 80/100 nie mogą w żadnym
wypadku zostać zablokowane, zatkane lub przerwane podczas
eksploatacji.
07/2014
9
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
MONTAŻ PAROIZOLACJI
Przy wykonywaniu otworów w ścianach i sufitach może się
zdarzyć przerwanie folii uszczelniającej. W budynkach, w
których obowiązują wysokie wymagania co do szczelności, zaleca
się zatem zamontowanie na otworze paroizolacji i przyklejenie jej
taśmą do folii.
Następnie przyklej taśmą aluminiową lub inną, o odpowiednich
parametrach, wszystkie boki wokół paroizolacji, aby ją
uszczelnić.
Naciągnij paroizolację na moduł rurowy komina i obciągnij ją w
dół na folię.
WAŻNE!
Bezpośrednio z płaszczem zewnętrznym komina stykać się
może wyłącznie paroizolacja. Pozostałe materiały palne muszą
znajdować się w bezpiecznej odległości co najmniej 50 mm od
płaszcza.
WAŻNE!
Otworów gumowej podkładki NIE wolno rozcinać.
Przed przyklejeniem paroizolacji sprawdź, czy folia albo inny
palny materiał nie znajduje się nie bliżej niż 50 mm od modułu
komina.
10
07/2014
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
MONTAŻ TERMOMETRU SPALIN
Nawierć wiertłem 5 mm otwór na wysokości 30-40 cm nad
ścianą górną pieca. Przewierć otwór przez płaszcz zewnętrzny i
rurę wewnętrzną wiertłem o długości uwzględniającej grubość
izolacji.
Wkręć całkowicie stożkową, mosiężną tuleję w płaszcz
zewnętrzny.
Przełóż termometr przez mosiężną tuleję i płaszcz zewnętrzny
tak, aby koniec termometru znalazł się w kanale spalinowym.
Przewierć otwór o średnicy 8,5 mm przez płaszcz zewnętrzny i
rurę wewnętrzną.
Termometr wsunięty na odpowiednią głębokość zabezpiecz
śrubą blokującą.
Przewierć otwór o średnicy 11-12 mm TYLKO przez płaszcz
zewnętrzny.
UWAGA!
Pamiętaj, aby przed czyszczeniem komina zdemontować
termometr.
07/2014
11
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
MONTAŻ NASADY KOMINOWEJ
NASADA PROSTOKĄTNA
INFORMACJE OGÓLNE
WAŻNE!
Instrukcja instalacji zakłada montaż na dachu krytym dachówką,
jednak można ją oczywiście zastosować do innych pokryć.
- Na dachu krytym blachą potrzebna będzie blacha idąca od
grzbietu dachu w dół do komina, umieszczona tak, by woda nie
mogła dostawać się pod dolne opierzenie komina;
- Jeśli montuje się pręty, muszą być mocno osadzone w dachu.
Przymocuj je do konstrukcji dachowej albo do belki od spodu
dachu. Więcej informacji podano w szczegółowych instrukcjach
dołączonych do drabiny, pręta lub ławki kominiarskiej.
Jeśli sufit jest zbudowany z płyty lub innego porowatego
materiału, należy między krokwiami wstawić wymian, aby
uzyskać stabilny punkt mocowania spodniego opierzenia. Chodzi
o uwzględnienie ewentualnego obciążenia wiatrem i śniegiem, na
jakie może być narażona nasada kominową.
Sprawdź, czy papa lub membrana dachowa leży nad górną
powierzchnią opierzenia spodniego, patrz ilustracja powyżej. Jest
to konieczne, by ewentualna skroplona woda nie mogła spływać
do wnętrza dachu powodując uszkodzenia.
MONTAŻ
Zacznij od poprowadzenia pionowej osi od odcinka komina,
który kończy się pod dachem i wyznaczenia miejsca, w którym
ta oś przecina spodnią płaszczyznę dachu. Zaznacz ten punkt,
a następnie wywierć otwór przez dach. Wcześniej sprawdź
przebieg belek konstrukcyjnych dachu i stropów aby nie
nastąpiła kolizja z instalowanym kominem.
Zdejmij dachówki lub blachy, aby odsłonić wykonany otwór.
Zmierz króciec opierzenia spodniego (długość i szerokość) –
wywiercony otwór powinien znajdować się w środku tych dwóch
wymiarów. Zaznacz na deskowaniu miejsce, w którym zostanie
umieszczone opierzenie spodnie. Następnie wytnij łaty tak, aby
można było umieścić opierzenie spodnie na deskowaniu. Aby
zapewnić optymalne uszczelnienie, opierzenie spodnie należy
ułożyć pod papą lub membraną dachową.
Gdy opierzenie spodnie jest już ułożone upewnij się, że
wywiercony otwór jest w środku króćca opierzenia spodniego.
12
07/2014
Następnie montuje się moduły rurowe komina, przechodzące
przez dach i spodnie opierzenie.
Załóż pierścień usztywniający na opierzenie spodnie, patrz
ilustracja poniżej. Zagnij połówki wokół modułu rurowego
komina, patrz ilustracja obok. Zamontuj śrubę i nakrętkę, tak
aby obie połówki trzymały się na module rurowym komina.
Zamontuj pierścień usztywniający w opierzeniu spodnim, patrz
ilustracja poniżej.
WAŻNE!
Nie dokręcaj śrub.
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
Sprawdź przy użyciu poziomnicy, czy komin jest w pionie.
Następnie przykręć albo przybij opierzenie spodnie do
deskowania dachu, patrz ilustracja.
Dokręć wszystkie śruby pierścienia usztywniającego opierzenia
spodniego. (Można zastosować opierzenie spodnie w wersji
wzmocnionej ze zbrojoną, uszczelniającą taśmą dekarską
Wakaflex.)
Gdy opierzenie spodnie jest przymocowane do deskowania,
należy zbudować ramkę wokół jego króćca. Wysokość ramki
ponad płaszczyznę deskowania musi być taka sama, jak odległość
od deskowania do górnej części pokrycia dachu.
Następnie należy uzupełnić łaty dachowe do nowo wykonanej
ramki drewnianej.
Aby zapobiec wciskaniu śniegu przez wiatr, należy zamontować
załączone listwy uszczelniające. Następnie załóż opierzenie
dolne.
Przyklej gumową podkładkę opierzenia dolnego do górnej
krawędzi opierzenia spodniego i naciągnij ją na następny rząd
dachówek. Następnie przymocuj ją do łaty nośnej dachówki przy
użyciu gwoździ lub zszywek.
Połóż pokrycie dachu na opierzeniu spodnim. W niektórych
przypadkach może być konieczne ucięcie lub rozcięcie
dachówek, aby doszły jak najbliżej króćca opierzenia spodniego.
Przejdź do montażu pozostałych modułów rurowych komina do
uzyskania właściwej wysokości.
07/2014
13
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
KONSTRUKCJA NASADY I JEJ CZĘŚCI SKŁADOWE:
Osłona
przeciwdeszczowa
Płyta
przykrywająca
Część
teleskopowa
Blacha
usztywniająca
Najpierw weź jeden bok i szczyt. Dopasuj zagięcia i upewnij się,
że końce boków są ustawione równo. Delikatnie zbij ze sobą boki
nasady kominowej przy użyciu drewnianego lub plastikowego
młotka albo podobnego narzędzia. Jeśli używasz zwykłego
młotka, musisz podłożyć kawałek drewna, żeby nie uszkodzić
blachy. Następnie stukaj wzdłuż całego boku płaszcza, aż blachy
się połączą. Następnie zrób to samo z kolejnym bokiem nasady
kominowej, a potem zakończ ostatnim szczytem.
Jeśli dostawa obejmuje kilka nasad prostokątnych, należy z nimi
postępować tak samo.
Przedłużenie
nasady
prostokątnej
Po złożeniu całej nasady prostokątnej należy przyciąć jej bok
odpowiednio do nachylenia dachu. Najlepiej użyć nożyc do
blachy lub szlifierki kątowej albo obu tych narzędzi. To, ile trzeba
uciąć, zależy od nachylenia dachu domu.
Blacha
usztywniająca
Poniższa tabela pokazuje, ile centymetrów należy przyciąć przy
różnych nachyleniach.
Nasada
prostokątna
Dotnij nasadę
zgodnie z tabelą
i nachyleniem
dachu
A
UWAGA!
Zwróć uwagę, jak blacha usztywniająca łączy nasadę prostokątną
z następnym elementem nasady: przedłużeniem nasady
prostokątnej albo częścią teleskopową. Zależy to od tego, czy
zamówienie obejmuje jedną nasadę prostokątną czy więcej.
Nasada prostokątna składa się z czterech blach i jednej blachy
usztywniającej. Zwróć uwagę na zagięcie nasady – patrz
ilustracja poniżej. Jest to zagięcie „zatrzaskowe”, co oznacza,
że blachy można połączyć, ale nie da się ich rozłączyć nie
uszkadzając. Dlatego jest niezwykle ważne, by końce blach były
ustawione idealnie równo przed ich połączeniem.
Nachylenie dachu w °
10 °
15 °
20 °
25 °
30 °
35 °
40 °
45 °
WAŻNE!
Nasada kominowa nie jest kwadratowa, tylko prostokątna.
Należy ukośnie przyciąć dłuższy bok odpowiednio do nachylenia
dachu.
Na
c
A
hy
len
ie
da
ch
450 cm
14
07/2014
A [cm]
8
12
16
21
26
31
38
45
uw
°
410 cm
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
Załóż płytę przykrywającą na część teleskopową. Nasuń część
teleskopową na zamontowaną nasadę prostokątną, a następnie
przesuń cały element w dół, aby oparł się na izolacji modułu
rurowego. Teraz nad płytę przykrywającą nasady powinien
wystawać tylko kanał spalinowy modułu rurowego.
A
=A
Jeśli nie masz pewności, jakie nachylenie ma dach, możesz
zrobić tak, jak pokazano na poniższej ilustracji:
Następnie zamontuj nasadę prostokątną na opierzeniu dolnym.
Przed przykręceniem nasady należy ją równo ustawić przy
pomocy poziomnicy. Zanim wkręcisz załączone wkręty, nawierć
bok nasady, opierzenia dolnego i spodniego wiertłem 3,0 mm.
UWAGA!
Wkrętów nie wkręca się na krótszych bokach nasady.
Przed zamontowaniem wylotu należy dopasować długość
kanału spalinowego nad płytą przykrywającą część teleskopową.
Kanał spalinowy musi wystawać na ok. 10 mm ponad płytę
przykrywającą. Jeśli kanał spalinowy wystaje na więcej niż
10 mm ponad płytę przykrywającą, stożek wylotu nie będzie
przylegał do płyty przykrywającej – istnieje wtedy ryzyko
przenikania wody deszczowej i zamakania izolacji komina. Jeśli
kanał spalinowy wystaje mniej niż 10 mm, należy przyciąć
izolację modułu rurowego, aby uzyskać właściwe wymiary. W
ten sposób uniknie się uszkodzenia nasady przez wydłużający się
kanał po zapaleniu w piecu. Teraz zamontuj stożek wylotu spalin i
nawierć wiertłem 3 mm otwory przez część teleskopową, blachę
usztywniającą i nasadę kominową, zanim przykręcisz część
teleskopową załączonymi wkrętami, patrz ilustracja na dole po
lewej.
Jeśli ma zostać użytych kilka nasad prostokątnych, zamontuj
je. Teraz też może być pomocne nawiercenie wiertłem 3 mm
otworów w boku nasady prostokątnej i blachy usztywniającej.
UWAGA!
Max 10 mm
Płytę przykrywającą należy zamontować w taki sposób, aby
pozostawić min. 25 mm odstępu od krawędzi modułu rurowego
zapewniając prawidłowe działanie czerpni powietrza do spalania.
W tym przypadku w krótszym boku nasady prostokątnej przedłużenie montuje się dwa wkręty.
07/2014
15
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
WAŻNE!
Nie przyklejaj stożka wylotu do płyty przykrywającej mastyką.
W trakcie palenia w piecu kanał spalinowy wydłuża się z powodu
rozszerzalności cieplnej, a wtedy także wylot unosi się nad
daszek. Jednak ryzyka wnikania wilgoci nie ma, ponieważ ciepło
kanału spalinowego powoduje odparowanie ewentualnej wilgoci.
WAŻNE!
W przypadku montażu nasady kominowej na domu drewnianym
(np. z bali) nie należy przykręcać elementu teleskopowego.
Także klamra opierzenia spodniego ma być nieco luźna wokół
modułu. Elementy te należy przykręcić po około roku, kiedy
drewniana konstrukcja osiądzie.
MONTAŻ NA SZCZYCIE DACHU
Montaż musi być wykonany zgodnie z niniejszą instrukcją. Poza
tym przebiega tak samo, jak opisano na poprzednich stronach,
z tą różnicą, że nasadę prostokątną należy przyciąć tak, by
pasowała do opierzenia dolnego, złamanego na szczycie dachu.
UWAGA!
Montaż drabin, prętów i ławek kominiarskich opisano w
osobnych instrukcjach do poszczególnych produktów.
WSKAZÓWKA!
W przypadku dachów bez deskowania należy zapewnić
konstrukcję do zamocowania opierzenia spodniego
(np. z płyty OSB).
16
07/2014
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
MONTAŻ NASADY KOMINOWEJ
NASADA OKRĄGŁA
INFORMACJE OGÓLNE
Instrukcja instalacji zakłada montaż na dachu krytym dachówką,
jednak można ją oczywiście zastosować do innych pokryć.
- Na dachu krytym blachą potrzebna będzie blacha idąca od
grzbietu dachu w dół do komina, umieszczona tak, by woda nie
mogła dostawać się pod dolne opierzenie komina;
- Jeśli montuje się pręty, muszą być mocno osadzone w
dachu. Przymocuj je do konstrukcji dachowej albo do belki
od spodu dachu. Więcej informacji podano w szczegółowych
instrukcjach dołączonych do drabiny, pręta lub ławki
kominiarskiej.
Zacznij od poprowadzenia pionowej osi od odcinka komina,
który kończy sie pod dachem wyznaczenia i wyznaczenia
miejsca, w którym ta oś przecina spodnią płaszczyznę dachu. W
zaznaczonym punkcie wywierć pionowy otwór idący przez dach.
Zdejmij dachówki, aby odsłonić zrobiony otwór. Następnie
wytnij łaty, aby można było umieścić na deskowaniu opierzenie
spodnie. Wywiercony otwór powinien mieć takie rozmiary, by
najbliższa odległość od materiałów palnych nie była mniejsza od
50 mm.
Umieść dolną połówkę opierzenia spodniego na deskowaniu i
przykręć ją lub przybij do deskowania.
Załóż górną połówkę opierzenia spodniego tak, aby jej dolna
krawędź leżała na wcześniej zamontowanej połówce dolnej i
przykręć ją lub przybij do desek.
WAŻNE!
Aby zapewnić dobre uszczelnienie zabezpieczające przed
kondensacją, należy górną połówkę opierzenia spodniego
(foli paroizolacyjnej) zamontować pod papą albo membraną
dachową.
Następnie zamontuj moduły rurowe tak, by przeszły przez dach.
Przy użyciu poziomnicy ustaw komin w pionie.
Po przymocowaniu do deskowania opierzenia spodniego
należy zbudować ramkę wokół blachy. Wysokość ramki ponad
płaszczyznę deskowania musi być taka sama, jak odległość od
deskowania do górnej części pokrycia dachu.
07/2014
17
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
Następnie należy uzupełnić łaty do nowo wykonanej ramki
drewnianej. Może być konieczne ucięcie lub rozcięcie dachówek.
Podkładkę gumową (wyposażenie dodatkowe) należy przykleić
do górnej części przejścia dachowego i włożyć pod następny rząd
dachówek, a następnie zamocować do łaty nośnej przy użyciu
gwoździ lub zszywek.
Wersje standardową przejścia dachowego można zastąpić
wersją wzmocnioną ze zbrojoną, uszczelniającą taśmą dekarską
Wakaflex.
Następnie naciągnij przejście dachowe na moduł rurowy i
wprowadź je ostrożnie (aby nie uszkodzić lakieru komina) pod
dachówki.
Jeśli dach jest kryty blachą, potrzebna będzie dodatkowa blacha
przedłużająca przy szczycie dachu (wyposażenie dodatkowe),
patrz ilustracja poniżej.
Następnie zamontuj dostarczony gumowy kołnierz
przeciwdeszczowy.
Jeśli kąt przejścia dachowego nie zgadza się z nachyleniem
dachu, może być konieczne dopasowanie kąta króćca przejścia.
Ewentualne dopasowanie kąta należy wykonać starannie. Lepiej
przyciąć dwa razy, niż raz. Jeśli króciec zostanie ucięty za daleko,
powstanie szczelina pomiędzy krawędzią króćca i modułem
rurowym, przez co woda deszczowa będzie mogła przenikać do
dachu i uszkadzać go.
Wakaflex
Używa się do dachówek i płyt dachówkowych – zastępuje
opierzenie ołowiane.
Załóż uszczelkę samozaciskającą lub osłonę stożkową
przeciwdeszczową oraz osłonę zakończenia komina i daszek
przeciwdeszczowy.
18
07/2014
Max 1200 m
1BA
C
B
C
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
E
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
F
E
MONTAŻ
ŁAWY
KOMINIARSKIEJ
B
A
E
F
E
aat/Ladder
3
Max 1200 mm
A
G
A
A
B
G
F
D
B
5
4
AB
A
B
H
G
G
B
G
F
B
D
B
5
A
F
A
F
G
G
D
H
D
B
B
G
G
B
5
F
A
G
AB
AA
B
A
A
B
AG G
B
A
E
A H
GH
43
B
E
B
B
4A
4
3
C
G
Max 1200 mm
2
B
B
A
B
F
C
D
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
A
AG A
3A
B
B
G
G
F
HF
D
D
54
Max 1200 mm
F
E
B
A
2
E
Max 1200 mm Max 1200 mm
A
21
B
C
23
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
kkaat/Ladder
1
A
F
A
B BB
AA
A
Max 1200 mm
1
A
E
NASADA KOMINOWA PROSTOKĄTNA
AA
E
A
BA
B
H
G G
G
G
07/2014
19
Max 120
E
EINSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW
STALOWYCH JØTUL ENVI 2000 COMBI
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
B
B
F
F
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
EI
E
B
F
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
A
F
A
I
B
1A2A A B
aat/Ladder
E
23
A
AA
H
F
A
4
5
A
4
3A
B
F
A
A
4
B
AB
BH
D
D
H
H
F
D
F
D
B
D
B
F
B
D F
D
H
B
B
AH
H
B
H
B
D
H
20
B
B
F
A
F
H
D
F
B
5
5
A
F
D
D
AH
B
F
F H
D
F
F
A
D
BH
B
Max 1200 mm
A
A
B
A
AB
B
B
D
B
A
B
B
E
A
Max 1200 mm
F
B
A
AB
B
I
D
AA
4
3
F
A
B
D
B
E
E
A
B
B
E
Max 1200 mm
A
F
Max 1200 mm
kkaat/Ladder
B
A
E
Max 1200 mm
A
Max 1200 mm
A
2B AB
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
3 BA B
I
NASADA KOMINOWA OKRĄGŁA
Max 1200 mm
1
A
MONTAŻ
A ŁAWY KOMINIARSKIEJ
AA
E
07/2014
F
A
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
MONTAŻ DRABINY
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
Q
1
S
U
20Nm Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
U
U
4
20Nm
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
T
1
U
A
B
R
Max 10Nm
2
A
B
T
U
20Nm
20Nm
U
C
T
R
2
Q
A
4
S
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
C
R
R
B
R
R
Q
A
R
S
B
U
R
5
20Nm
ege/Stige/Tikkaat/Ladder
C
C
S
Q
kaat/Ladder
T
B
B
U
Q
S
Max 10Nm
A
B
C
Q
T
O
O
S
O
U
20Nm
O
Q
20Nm
P
U
C
U
R
R
20Nm
B
R
U
R
R
R
C
5
A
B
07/2014
21
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
R
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
4
5
A
B
A
R
B
Max 10Nm
T
O
O
Q
R
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
6
O
R
A
B
Max 10Nm
6
A
RP
M
V
C
R
R
P
M
U
8
7
C O
U
O
R
R
T
8
M
R
8 8VA
A
AR
R
R
R
M
5
A
8
B
O
N
O
P
UP
R
N
P
P
T
U M
N
O
P
T
M
M
7
7 7
O
T
P
P
R
O
R
Q
O
P
R
B
7
O
O
O
T
T
T
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
U
U
U
Max 10Nm
R
5
O
R
4
B
P
Stege/Stige/Tikkaat/Ladde
6 6
Stege/Stige/Tikkaat/Ladder
6
O
P
C U
R
/Tikkaat/Ladder
O
U
U
N
N
T
U
T
N
V
Stark infästning mot t
Sterk tilknytning til ta
V
V
Stark
infästning
mot
tak krävs.
Stark
Starktak
infästning
krävs.
mot tak
krävs.
P infästning mot
Tiukasti
kiinni
kattoo
Sterk
tilknytning
til
taket
nødve
Sterk tilknytningSterk
til taket
tilknytning
nødvendige.
til taket
nødvendige
Strong
attachment
to
T
O
N
Tiukasti
kiinni
kattoon
tarvitaan
Tiukasti
kiinni
kattoon
Tiukasti
tarvitaan.
kiinni
kattoon
tarvitaan.
M
U
Strong
therequire
roof re
Strong attachment
Strong
to the
attachment
roofattachment
required.
to thetoroof
N
N
M
M
N P
Wymagane jest solidne zamocowanie do dachu.
A
B
B
B
R
Stark infästning mot tak krävs.
Sterk tilknytning til taket nødvendige.
T
T
Tiukasti kiinni kattoon tarvitaan.
Strong attachment to the roof required.
U
B
T
T
U
U
U
B
A
B
Bra att ha/Godt å ha/Hyvä on/Good to have
T
Braha/Godt
att ha/Godt
åto
ha/Hyvä
on/Good
to have
Bra att ha/Godt
Bra
å ha/Hyvä
att
on/Good
å ha/Hyvä
have
on/Good
to have
T
O
O
O
O
O
Q
U
P
P
O
U
P
P
Bra att ha/Godt å ha/Hyvä on/Good to have
22
8 mm
07/2014
8 mm
8,5 mm
8 mm8 mm
13 mm
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
URUCHOMIENIE
INSPEKCJA INSTALACJI
Po zmontowaniu systemu kominowego zgodnie z niniejszą
instrukcją, musi on przed oddaniem do użytku zostać poddany
inspekcji, którą przeprowadza uprawniony mistrz kominiarski.
Korzystne może być skontaktowanie się z mistrzem
kominiarskim przed rozpoczęciem prac montażowych, ponieważ
niektóre kominki wymagają specjalnej inspekcji przyłącza.
Dotyczy to przede wszystkim kominków w obudowie z lekkiego
betonu.
TABLICZKA ZNAMIONOWA KOMINA
0402
NVI, Näldenvägen 40, SE-830 44 Nälden
04
0402-CPD-265403
JAK POPRAWNIE PALIĆ
W KOMINKU?
MOKRE DREWNO TO KWAŚNE MINY SĄSIADÓW
Ten, kto pali mokrym drewnem, często nie wie, jak to oddziałuje
na sąsiadów (i ich humor). Przykrego zapachu zwykle nie czuć
we własnym domu, ale kiedy dym unoszony jest do sąsiadów,
ochładza się i opada w dół. Wtedy właśnie widzimy kwaśne miny
i irytację okolicznych mieszkańców, nawet jeśli początkowo nikt
nic nie mówi.
PRZECHOWUJ DREWNO MĄDRZE
Gdy drewno jest przechowywane na zewnątrz, do usuwania
z niego wilgoci konieczny jest przepływ powietrza. Oznacza
to, że owijanie stosu drewna folią to błąd. Między stosem
drewna, a daszkiem nad nim powinna szczelina powietrzna. W
dobrej drewutni deski na ścianach są przybite w odstępie kilku
centymetrów, aby wilgoć łatwiej odparowywała z drewna.
SS-EN 1856-1
Sektion till flerväggig systemskorsten av metall
NVI 2000 Combi: SS EN 1856-1 - T450-N1-D/W-V3-L50100-G50
Tryckhållfasthet: Maximalt 20 m skorstenssektioner
Flödesmotstånd: 0,15 μm
Värmemotstånd: 0,40 (m2 K/W) vid T450
Resistens mot soteld: Godkänd
Böjhållfasthet: 1,5 kN
Draghållfasthet: 0,6 kN
Icke-vertikal installation:
Maximalt 1,5 m mellan fästpunkter 15°-63°
Hållfasthet för vindlast utomhus:
Maximalt 1,8 m fristående över tak utan stag
Resistens mot frysning-upptining: Godkänd
Ordrenummer
Po zamontowaniu instalacji kominowej należy przymocować
tabliczkę znamionową na górnej i dolnej części komina. Tabliczki
znamionowe są zapakowane z artykułem nr 917400.
Numer zamówienia wypełnia instalator. Numer zamówienia
znajduje się na liście przewozowym towarzyszącym dostawie.
Jeśli nie ma listu przewozowego, należy skontaktować się ze
sprzedawcą w miejscu zakupu komina.
BRYKIETY I PELLET
Istnieją znakomite paliwa, którymi można zastąpić drewno
opałowe. Brykiety i pellet kupuje się w workach i są łatwiejsze
w użyciu, wygodne, nie trzeba ich rąbać ani piłować. Łatwiej
nimi napełniać piec, kiedy chcesz, żeby paliło się przez pewien
czas. Proces spalania brykietu i pelletu jest znacznie bardziej
intensywny, niż w przypadku drewna, co oznacza, że mogą
powstawać spaliny o bardzo wysokiej temperaturze.
PALENIE ŚMIECI JEST ZABRONIONE
Istnieje wiele innych rzeczy, które chciałoby się spalić, na
przykład płyty wiórowe, malowane deski, różnego rodzaju
tworzywa sztuczne – nie wolno jednak poddać się takiej
pokusie. Zapobiegniesz w ten sposób rozprzestrzenianiu się
niebezpiecznych dla Ciebie i Twojej rodziny toksyn.
NIE OSZCZĘDZAJ NA POWIETRZU
Ogólnie rzecz biorąc, do pełnego spalenia paliwa i uniknięcia
tworzenia się smoły i szkodliwej sadzy, potrzeba dobrego ciągu
kominowego. Użytkownicy, którzy jak najmocniej przymykają
dopływ powietrza, muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później
nastąpi zapłon i pożar sadzy w kominie.
07/2014
23
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
PIERWSZE PALENIE
Po pierwszym rozpaleniu w piecu lub wkładzie kominkowym
zwykle czuć nieprzyjemny zapach. Powodem jest wypalanie się
resztek np. farby, smaru itp., pozostawionych przez producenta.
Izolacja komina systemowego także wydziela pewien zapach
przy pierwszych paleniach. Zazwyczaj zapachy te znikają po kilku
paleniach
EKSPLOATACJA
I KONSERWACJA
Sprawdź w lokalnym zakładzie kominiarskim, w jaki sposób i jak
często trzeba czyścić komin. Gdyby powstał pożar sadzy, należy
oczywiście zadzwonić po straż pożarną (numer 112 lub 998),
ale poza tym kominiarz musi sprawdzić komin przed następnym
paleniem.
Do czyszczenia komina i usuwania sadzy nie są potrzebne
specjalne narzędzia.
System stalowych kominów Jøtul został tak zaprojektowany,
by wytrzymać działanie spalin o maksymalnej temperaturze
450°C i maksymalną moc pieca 120 kW przy pracy ciągłej.
Przekroczenie tych wartości przez stosowanie różnych metod
spalania, paliw i ich ilości, może poważnie uszkodzić piec, komin,
a nawet dom.
Lakierowany płaszcz zewnętrzny na kominie systemowym należy
czyścić przy u życiu większości środków przeznaczonych do
powierzchni lakierowanych. Pamiętaj, że środek czyszczący to
nie to samo, co rozpuszczalnik – rozpuszczalniki i rozcieńczalniki
mogą uszkodzić malowany proszkowo zewnętrzny płaszcz.
Płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy miedzianej lub mosiężnej
należy czyścić zwykłym środkiem do polerowania miedzi lub
mosiądzu. Używaj tylko miękkich szmatek do czyszczenia, aby
nie porysować powierzchni.
Plamy tłuszczu na zewnętrznym płaszczu ze szczotkowanej stali
nierdzewnej należy czyścić specjalnymi środkami czyszczącymi
do urządzeń kuchennych ze stali nierdzewnej. Pamiętaj, że
czyszczenie powinno odbywać się w kierunku szlifu blachy,
w przeciwnym razie może się zmienić struktura powierzchni
płaszcza.
UWAGA!
Piec nie może emitować spalin o temperaturze przekraczającej
450°C w czasie normalnej pracy. Jeśli nie wiesz, czy piec nie
przekracza tej wartości, zalecamy zamontowanie termometru do
spalin, patrz strona 11.
24
07/2014
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
DANE TECHNICZNE
Wymiary i masa
Średnica
zewnętrzna
275
Masa
kg/m
15,2
Odległość od kalenicy
≥1,5 m
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ELEMENTÓW KOMINA:
Dla wszystkich średnic = 13 kN
0,6 m
Średnica
wewnętrzna
150
WYSOKOŚĆ KOMINA NAD DACHEM
Kąt dachu˚
SPADEK CIŚNIENIA:
Spadek ciśnienia na kolanie i przyłączu kątowym 90° = 1,12 ς
OPÓR CIEPLNY:
R = 0,40 (m2 K/W) dla T450
OBCIĄŻENIE WIATREM:
Maks. 1,8 m nad dachem bez podpory.
Maksymalna wysokość nasady dachowej prostokątnej
= 4100mm.
Uwaga! Jeśli wysokość komina nad dachem (przy kalenicy)
przekracza 120 cm, wymagane jest zamontowanie ławy
kominiarskiej lub drabiny.
Komin powinien być wyprowadzony co najmniej 0,60 m
ponad kalenicę dachu licząc w najwyższym punkcie komina w
przypadku palnych pokryć i dachach do 12° nachylenia.
W pozostałych przypadkach wg rysunków
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE:
Maksymalne obciążenie
• Elementu zawieszającego = 3 KN
• Wspornik = 0,7 kN
• Opierzenie ścienne = 1,5 kN
• Płyta nośna = 0,9 kN
Wysokość komina nad dachem i odległości do płaszczyzny dachu.
3,0 - 10,0 m
12˚
x
> 0,3 m
1,5 - 3,0 m
07/2014
25
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
WARUNKI GWARANCJI
25 LAT GWARANCJI
Systemy Kominowe Jøtul są wykonane z materiału najwyższej
jakości, możemy więc zagwarantować, że przy właściwym
użytkowaniu i przestrzeganiu instrukcji montażu będą służyć
przez wiele lat.
Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są w karcie
gwarancyjnej dołączonej do każdego komina.
26
07/2014
WAŻNE!
Niniejszą instrukcję montażu należy zachować wraz z
instrukcją montażu i obsługi pieca/wkładu kominkowego oraz z
pozostałymi instrukcjami użytkowania i konserwacji elementów
budynku. Są one wymagane przy pierwszym przeglądzie, a także
przy kolejnych kontrolach przeciwpożarowych. Pamiętaj aby
przechowywać instrukcję montażu łącznie z kartą gwarancyjną,
w której zawarte są ważne adnotacje. Również będzie to
przydatne, jeśli budynek zmieni właściciela albo w okresie
gwarancyjnym wystąpi usterka.
INSTRUKCJA MONTAŻU KOMINÓW STALOWYCH JØTUL NVI 2000 COMBI
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Typ produktu:
Wielowarstwowy system kominów stalowych
Odpowiada specyfikacji technicznej:
NVI 2000 Combi: SS EN 185-1:2009 T450 - N1 - D/W - V2 - L50100 - G50
Przewidziane zastosowanie:
Wielowarstwowy system odprowadzania spalin z palenisk opalanych drewnem, pelletem, lekkim olejem, gazem, torfem i węglem, o mocy
maksymalnej 120 kW i maksymalnej temperaturze spalin 450 °C
Nazwa i adres producenta:
Näldens Värmeindustri AB
Näldenvägen 40
835 40 Nälden, Szwecja
E-mail: [email protected]
Tel. +46 640 681 160
Fax: +46 640 681 169
Kontrola produkcji przez uprawniony organ:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, SE-501 15 Borås
Numer raportu:
0402-CPR-265403, 2004-06-21
Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Właściwości użytkowe
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Wytrzymałość na ściskanie
Odporność na pożar sadzy
Szczelność gazowa
Opór przepływu
Opór przenikalności termicznej
Odporność na szok termiczny
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
Maksymalnie 20 m
T450, G50
N1
0,15 μm
0,4 m2K/W
SS EN 1859-1
2m
6.2.1
6.4
6.5
6.6.7
6.6.3
6.6.3
6.2.1.2
Wytrzymałość na zginanie
Montaż inny niż pionowy
0,6 kN
Maksymalna odległość 1,5 m pomiędzy
punktami mocowania 15° - 63°
Maksymalna wysokość nad dachem
1,8 m bez odciągów
Odporny
Odporny
Odporny
V2
Odporny
6.2.2
6.2.3.1
Obciążenie wiatrem
Oporność na dyfuzję pary wodnej
Odporność na penetrację kondensatu
Odporność na zawilgocenie wodą opadową
Odporność na korozję
Oporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie
6.6.8.2
6.6.4
6.6.5
6.6.6
6.7.1
6.7.3
Właściwości wielowarstwowego stalowego systemu kominowego NVI 2000 Combi BS EN 1856-1:2009 T450-N1-D/W-V2-L50100-G50 są zgodne z właściwościami deklarowanymi powyżej.
Ta deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność Näldens Värmeindustri AB.
Podpisano w imieniu producenta:
Nälden 2 maja 2013 r.
Sandra Lundqvist
Dyrektor Zarządzająca Näldens Värmeindustri AB
07/2014
27
Lipiec 2014 | JGA091070
JOTUL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 65
80-298 Gdańsk
E-mail: [email protected]
www.jotul.pl
Odwiedź nas na Facebook
http://www.facebook.com/jotulpolska
Firma Jøtul stale udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian w specyfikacji, kolorach i wyposażeniu bez uprzedniego powiadomienia.
Jøtul nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie. Niektóre produkty mogą być
przedstawiane wraz z opcjonalnymi akcesoriami.

Podobne dokumenty