Cennik promocyjny domów Perfekko

Komentarze

Transkrypt

Cennik promocyjny domów Perfekko
Cennik promocyjny domów Perfekko - przykładowe projekty pracowni Z500
(Realizujemy projekty domów dostępne we wszystkich pracowniach projektowych)
Podane ceny dotyczą stanu deweloperskiego budynku zgodnie ze specyfikacją techniczną zawierającą kompletny wykaz robót i materiałów
przyjętych w ofercie.
Ofertowane budynki są w technologii szkieletu drewnianego z wypełnieniem wełną mineralną lub keramzytowym.
Oferta zawiera koszt wykonania płyty fundamentowej oraz instalacji.
Z powodu różnic w grubości ścian poszczególnych technologii mogą występować różnice w powierzchni budynków (maksymalnie 6%).
Wszystkie ceny brutto ( Vat 8%).
Oferta dostępna na terenie całej Polski.
Czas realizacji budowy zależy od wielkości domu i przyjętego standardu.
Przy realizacji budowy domu w naszym standardzie zapewniamy pełną obsługę, w tym:
1. Zakup projektu typowego i wykonanie adaptacji projektu do pozwolenia na budowę lub projekt zamienny uwzględniający nasze rozwiązania
(w przypadku kiedy posiadają Państwo już wybrany projekt wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę)
2. Wsparcie w procedurach mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę.
3. Pełne wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, załącznikami do umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
i w poszanowaniu przepisów obowiązującego prawa oraz zgodnie z przyjętą technologią oraz projektem ostatecznym (po adaptacji).
4. Zapewnienie nadzoru technicznego poprzez zatrudnienie kierownika budowy oraz obsługi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór
nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców.
5. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie, oraz:
oznakowanie terenu budowy,
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
ustawienie zaplecza przenośnego,
opłacania rachunków za zużycie prądu według taryf operatora,
opłacania rachunków za zużycie wody według taryf operatora.
6. Zakup z własnych środków materiałów budowlanych, transport, rozładunek i nadzór nad ich stanem ilościowym i jakościowym.
7. Naprawa wszelkich ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy osobom trzecim, a w szczególności sąsiadom.
8. Wykonanie umowy z materiałów i technologii przyjętych w projekcie budynku oraz ofercie i projekcie końcowym.
9. Przekazania audytu energetycznego wraz z pełną dokumentacją służącą do odbioru budynku i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
10. Wsparcie dla Inwestora w procedurach mających na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.
... realizacja budowy domu energooszczędnego pod klucz do 90 dni roboczych
z gwarancją na konstrukcję budynku wynoszącą 30 lat (*) ...
szczegółowe informacje: 74 851 44 13
e-mail: [email protected]
_____________________________________________________________________________________________
Strona|2
› Z1
› Z2
Powierzchnia użytkowa: 97,6 m²
Powierzchnia netto: 108,5 m²
Powierzchnia użytkowa: 109,1 m²
Powierzchnia netto: 109,1 m²
cena standardu szkielet: 242.000 PLN
cena standardu Perfekko: 327.000 PLN
cena standardu szkielet: 261.000 PLN
cena standardu Perfekko: 366.000 PLN
_____________________________________________________________________________________________
Strona|3
› Z3
› Z4
Powierzchnia użytkowa: 100 m²
Powierzchnia netto: 111,7 m²
Powierzchnia użytkowa: 93,7 m²
Powierzchnia netto: 110,4 m²
cena standardu szkielet: 244.000 PLN
cena standardu Perfekko: 330.200 PLN
cena standardu szkielet: 264.000 PLN
cena standardu Perfekko: 366.000 PLN
_____________________________________________________________________________________________
Strona|4
› Z6
› Z7
Powierzchnia użytkowa: 125,1 m²
Powierzchnia netto: 125,1 m²
Powierzchnia użytkowa: 82 m²
Powierzchnia netto: 82 m²
cena standardu szkielet: 288.000 PLN
cena standardu Perfekko: 390.000 PLN
cena standardu szkielet: 203.000 PLN
cena standardu Perfekko: 265.000 PLN
_____________________________________________________________________________________________
Strona|5
› Z8
› Z10
Powierzchnia użytkowa: 98,6 m²
Powierzchnia netto: 98,6 m²
Powierzchnia użytkowa: 134,3 m²
Powierzchnia netto: 134,3 m²
cena standardu szkielet: 230.000 PLN
cena standardu Perfekko: 306.000 PLN
cena standardu szkielet: 312.000 PLN
cena standardu Perfekko: 420.000 PLN
_____________________________________________________________________________________________
Strona|6
› Z14
› Z15
Powierzchnia użytkowa: 108 m²
Powierzchnia netto: 135,1 m²
Powierzchnia użytkowa: 77,8 m²
Powierzchnia netto: 77,8 m²
cena standardu szkielet: 312.000 PLN
cena standardu Perfekko: 420.000 PLN
cena standardu szkielet: 197.000 PLN
cena standardu Perfekko: 256.815 PLN
_____________________________________________________________________________________________
Strona|7
› Z16
› Z30
Powierzchnia użytkowa: 65,4 m²
Powierzchnia netto: 65,4 m²
Powierzchnia użytkowa: 96,4 m²
Powierzchnia netto: 101 m²
cena standardu szkielet: 190.000 PLN
cena standardu Perfekko: 239.244 PLN
cena standardu szkielet: 227.720 PLN
cena standardu Perfekko: 312.000 PLN
_____________________________________________________________________________________________
Strona|8
› Z32
› Z34
Powierzchnia użytkowa: 79,8 m²
Powierzchnia netto: 94,5 m²
Powierzchnia użytkowa: 94,8 m²
Powierzchnia netto: 116,7 m²
cena standardu szkielet: 212.000 PLN
cena standardu Perfekko: 289.000 PLN
cena standardu szkielet: 264.000 PLN
cena standardu Perfekko: 348.000 PLN
_____________________________________________________________________________________________
Strona|9
› Z38
› Z39
Powierzchnia użytkowa: 110,5 m²
Powierzchnia netto: 110,5 m²
Powierzchnia użytkowa: 64,5 m²
Powierzchnia netto: 84 m²
cena standardu szkielet: 260.000 PLN
cena standardu Perfekko: 360.000 PLN
cena standardu szkielet: 192.000 PLN
cena standardu Perfekko: 260.000 PLN
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 10
› Z41
› Z66
Powierzchnia użytkowa: 111,9 m²
Powierzchnia netto: 111,9 m²
Powierzchnia użytkowa: 126,8 m²
Powierzchnia netto: 154,3 m²
cena standardu szkielet: 255.000 PLN
cena standardu Perfekko: 345.000 PLN
cena standardu szkielet: 340.000 PLN
cena standardu Perfekko: 460.000 PLN
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 11
› Z71
› Z79
Powierzchnia użytkowa: 74 m²
Powierzchnia netto: 91,5 m²
Powierzchnia użytkowa: 123,9 m²
Powierzchnia netto: 138,8 m²
cena standardu szkielet: 204.000 PLN
cena standardu Perfekko: 282.000 PLN
cena standardu szkielet: 312.000 PLN
cena standardu Perfekko: 390.000 PLN
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 12
› Z87
› Z99
Powierzchnia użytkowa: 71,5 m²
Powierzchnia netto: 71,5 m²
Powierzchnia użytkowa: 107,2 m²
Powierzchnia netto: 126,9 m²
cena standardu szkielet: 175.000 PLN
cena standardu Perfekko: 234.870 PLN
cena standardu szkielet: 268.000 PLN
cena standardu Perfekko: 362.000 PLN
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 13
Przy realizacji budowy domu w naszym standardzie zapewniamy pełną obsługę, w tym:
1. Zakup projektu typowego i wykonanie adaptacji projektu do pozwolenia na budowę lub projekt zamienny uwzględniający nasze rozwiązania
(w przypadku kiedy posiadają Państwo już wybrany projekt wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę)
2. Wsparcie w procedurach mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę.
3. Pełne wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, załącznikami do umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
i w poszanowaniu przepisów obowiązującego prawa oraz zgodnie z przyjętą technologią oraz projektem ostatecznym (po adaptacji).
4. Zapewnienie nadzoru technicznego poprzez zatrudnienie kierownika budowy oraz obsługi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór
nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców.
5. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie, oraz:
oznakowanie terenu budowy,
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
ustawienie zaplecza przenośnego,
opłacania rachunków za zużycie prądu według taryf operatora,
opłacania rachunków za zużycie wody według taryf operatora.
6. Zakup z własnych środków materiałów budowlanych, transport, rozładunek i nadzór nad ich stanem ilościowym i jakościowym.
7. Naprawa wszelkich ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy osobom trzecim, a w szczególności sąsiadom.
8. Wykonanie umowy z materiałów i technologii przyjętych w projekcie budynku oraz ofercie i projekcie końcowym.
9. Przekazania audytu energetycznego wraz z pełną dokumentacją służącą do odbioru budynku i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
10. Wsparcie dla Inwestora w procedurach mających na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.
... realizacja budowy domu energooszczędnego pod klucz do 90 dni roboczych
z gwarancją na konstrukcję budynku wynoszącą 30 lat (*) ...
szczegółowe informacje: 74 851 44 13
e-mail: [email protected]
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 14
Zakres prac stanu deweloperskiego zgodnie ze standardem Perfekko Supro
- współczynnik przenikalności ścian U= 0,145 W/m2*K
- średnie roczne zużycie energii 30-40 kwh/m2
- grubość: 434 mm
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 15
1) Fundamenty
Wykonanie płyty zbrojonej fundamentowej 20 cm/beton B20, ocieplonej styropianem wraz z izolacją przeciwwilgociową i koniecznymi elementami instalacji, zgodnie z
wytycznymi opracowania projektu zamiennego/adaptacji.
2) Ściany konstrukcyjne
Wykonane w systemie szkieletu z drewna suszonego komorowo (20*5 cm), częściowo elementowane.
Ściany wypełnione są keramzytem, od wewnątrz ściana zamknięta jest płytą włókowo- gipsową typu Fermacell, od zewnątrz płytą fasadową Fermacell Powerpanel HD.
Wykończenie wewnętrzne stanowi dodatkowa warstwa płyty Fermacell 10 mm, montowanej na ruszcie wypełnionym warstwą wełny mineralnej.
3) Strop
Wykonany jako kratownica z drewna iglastego suszonego lub belki dwuteowe typu Steico, zgodnie z projektem/adaptacją, wypełniony wełną mineralną, od góry
zamknięty płytą OSB, od spodu płytą G-K
4) Więźba dachowa
Wykonana tradycyjnie lub jako wiązarowa- zgodnie z projektem/adaptacją. Drewno sosnowe impregnowane.
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 16
5) Poszycie dachowe
Dachówka cementowa Braas Celtycka Lumino kolor podstawowy, na łatach i folii wstępnego krycia. Okna dachowe i wyłazy FAKRO lub FAKRO. Krokwie w części okapu
wykończone szalówką od góry.
6) Stolarka otworowa
PCV okleinowane kolor standard ( 5 kolorów do wyboru), zestaw trzyszybowy, szyby o współczynniku przenikalności 0,7 W/m2*K Drzwi
zewnętrzne drewniane, ciepłe- do kwoty 5000zł.
7) Elewacja
Ocieplenie metodą lekką mokrą z użyciem wełny mineralnej 15 cm i tynku mineralnego typu baranek. Cokół
wykończony płytkami klinkierowymi.
8) Tynki wewnętrzne
Wykonane w systemie suchej zabudowy płytą Fermacell, gotowe do malowania.
9) Ocieplenie stropu/poddasza
Wełna mineralna 30 cm, zabudowa płytą Fermacell (w przypadku poddaszy użytkowych). Poddasza nieużytkowe - ocieplony jest strop, wykończony od spodu płytą.
Poddasze nieocieplone.
10) Posadzki
Parter - posadzka cementowa z ogrzewaniem podłogowym.
Poddasze- cementowe 5 cm na warstwie styropianu EPS 100.
11) Instalacje
Elektryczna- zgodnie z projektem, gniazda i włączniki zamontowane ( Legrand lub ABB), wypusty oświetleniowe zakończone kostkami.
Sanitarne- zgodnie z projektem, przewody z tworzywa, zakończone zaworami przyłączeniowymi (woda) lub zaślepione (kanalizacja). CO rozprowadzone rury izolowane PEX, przygotowane podejścia do grzejników ( jeśli występują- poddasze, piętro) i kotła.
Wentylacja i odprowadzenie spalin- kominy systemowe typu schiedel.
Uwaga:
Przy adaptacji projektów typowych do budowy domów w standardzie Perfekko Supro realizowanych przez Perfekko Polska sp. z o.o. przyjmowane są wytyczne technologiczne
według opracowań projektów dla domów szkieletowych.
Wszelkie konieczne zmiany adaptacyjne wynikające z powyższego zakresu realizowane są w oparciu o doświadczenie uprawnionego zespołu projektowego oraz uprawnionego
zespołu kierowniczego Perfekko Polska sp. z o.o.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wytyczne dla wykonawcy wynikają z adaptacji projektu wykonanej przez uprawnionego projektanta.
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 17
Zakres prac stanu deweloperskiego zgodnie ze standardem Perfekko
- współczynnik przenikalności ścian U= 0,19 W/m2*K
- średnie roczne zużycie energii 50-60 kwh/m2
- grubość: 324 mm
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 18
1) Fundamenty
Wykonanie płyty zbrojonej fundamentowej 20 cm/beton B20, ocieplonej styropianem wraz z izolacją przeciwwilgociową i koniecznymi elementami instalacji, zgodnie z
wytycznymi opracowania projektu zamiennego/adaptacji.
2) Ściany konstrukcyjne
Wykonane w systemie szkieletu z drewna suszonego komorowo (14*3,8 cm), częściowo elementowane.
Ściany wypełnione są keramzytem, od wewnątrz ściana zamknięta jest płytą włókowo-gipsową typu Fermacell, od zewnątrz płytą fasadową Fermacell Powerpanel HD.
Wykończenie wewnętrzne stanowi dodatkowa warstwa płyty G-K (w łazienkach Fermacell 10 mm), montowana na ruszcie wypełnionym warstwą wełny mineralnej.
3) Strop
Wykonany jako kratownica z drewna iglastego suszonego lub belki dwuteowe typu Steico, zgodnie z projektem/adaptacją wypełniony wełną mineralną, od góry
zamknięty płytą OSB, od spodu płytą G-K.
4) Więźba dachowa
Wykonana tradycyjnie lub jako wiązarowa- zgodnie z projektem/adaptacją. Drewno sosnowe impregnowane.
5) Poszycie dachowe
Dachówka cementowa np. Braas Celtycka lumino, kolor podstawowy, na łatach i folii wstępnego krycia. Okna dachowe i wyłazy FAKRO lub VELUX.
Krokwie w części okapu wykończone szalówką od góry.
6) Stolarka otworowa
PCV pięciokomorowa, szyby o współczynniku przenikalności 1,1 W/m2*K. Drzwi
zewnętrzne stalowe antywłamaniowe typu Gerda.
7) Elewacja
Ocieplenie metodą lekką mokrą z użyciem wełny mineralnej gr 10 cm i tynku mineralnego typu baranek. Cokół
wykończony tynkiem żywicznym.
8) Tynki wewnętrzne
Wykonane w systemie suchej zabudowy płytą G-K, gotowe do malowania.
9) Ocieplenie stropu/poddasza
Wełna mineralna 25 cm, zabudowa płytą G-K .
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 19
10) Posadzki
Parter - posadzka cementowa z ogrzewaniem podłogowym.
Poddasze- Cementowe 5 cm na warstwie styropianu EPS 100.
11) Instalacje
Elektryczna - zgodnie z projektem, gniazda i włączniki zamontowane (Legrand lub ABB), wypusty oświetleniowe zakończone kostkami.
Sanitarne - zgodnie z projektem, przewody z tworzywa, zakończone zaworami przyłączeniowymi (woda) lub zaślepione (kanalizacja).
CO - rozprowadzone rury izolowane PEX, przygotowane podejścia do grzejników ( jeśli występują) i kotła.
Wentylacja i odprowadzenie spalin- kominy systemowe typu schiedel.
Uwaga:
Przy adaptacji projektów typowych do budowy domów w standardzie Perfekko realizowanych przez Perfekko Polska sp. z o.o. przyjmowane są wytyczne technologiczne według
opracowań projektów dla domów szkieletowych.
Wszelkie konieczne zmiany adaptacyjne wynikające z powyższego zakresu realizowane są w oparciu o doświadczenie uprawnionego zespołu projektowego oraz uprawnionego
zespołu kierowniczego Perfekko Polska sp. z o.o .
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wytyczne dla wykonawcy wynikają z adaptacji projektu wykonanej przez uprawnionego projektanta.
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 20
Zakres prac stanu deweloperskiego zgodnie ze standardem
projektowego pracowni Z500
- masa m2 ściany - około 40 kg
- grubość: 235 mm
szkieletowym według opracowania
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 21
1) Fundamenty
Wykonanie płyty zbrojonej fundamentowej 20 cm/beton B20, ocieplonej styropianem wraz z izolacją przeciwwilgociową i koniecznymi elementami instalacji, zgodnie z
wytycznymi opracowania projektu zamiennego/adaptacji.
2) Ściany konstrukcyjne
Wykonane w systemie szkieletu drewnianego z drewna struganego i suszonego komorowo, częściowo elementowane. Ściany
wypełnione są wełną mineralną, warstwę zewnętrzną stanowi płyta OSB.
Warstwa wewnętrzna, montowana na budowie to płyta G-K.
3) Strop
Wykonany z belek dwuteowych np. Steico lub jako kratownica, zgodnie z projektem/adaptacją, wypełniony wełną mineralną, od góry zamknięty płytą OSB, od spodu płytą
G-K.
4) Więźba dachowa
Wykonana tradycyjnie lub jako wiązarowa- zgodnie z projektem/adaptacją. Drewno sosnowe impregnowane.
5) Poszycie dachowe
Z blachodachówki, kolor RAL, połysk, blacha pasywowana 0,5mm, na łatach drewnianych i folii wstępnego krycia. Okna
dachowe i wyłazy FAKRO lub VELUX.
Krokwie w części okapu wykończone szalówką „od góry".
6) Stolarka otworowa
PCV pięciokomorowa, szyby o współczynniku przenikalności 1,1 W/m2*K. Drzwi
zewnętrzne stalowe antywłamaniowe typu Gerda.
7) Elewacja
Ocieplenie metodą lekką mokrą z użyciem styropianu - grubość zgodnie z projektem/adaptacją i tynku akrylowego typu baranek. Cokół
wykończony tynkiem żywicznym.
8) Tynki wewnętrzne
Wykonane w systemie suchej zabudowy płytą G-K, gotowe do malowania.
9) Ocieplenie stropu/poddasza
Wełna mineralna grubość zgodnie z projektem/adaptacją, zabudowa płytą G-K.
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 22
10) Posadzki
Parter- posadzka cementowa. Poddasze płyta osb.
11) Instalacje
Elektryczna - zgodnie z projektem, gniazda i włączniki zamontowane (np. Berker), wypusty oświetleniowe zakończone kostkami.
Sanitarne - zgodnie z projektem, przewody z tworzywa, zakończone zaworami przyłączeniowymi (woda) lub zaślepione (kanalizacja).
CO - rozprowadzone rury izolowane PEX, przygotowane podejścia do grzejników i kotła.
Wentylacja i odprowadzenie spalin- kominy systemowe typu schiedel.
Uwaga:
Przy adaptacji projektów typowych do budowy domów w technologii szkieletowej realizowanych przez Perfekko Polska sp. z o.o. przyjmowane są wytyczne technologiczne
według opracowań projektów dla domów szkieletowych realizowanych przez pracownię Z500.
Wszelkie konieczne zmiany adaptacyjne wynikające z powyższego zakresu realizowane są w oparciu o doświadczenie uprawnionego zespołu projektowego oraz uprawnionego
zespołu kierowniczego Perfekko Polska sp. z o.o .
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wytyczne dla wykonawcy wynikają z adaptacji projektu wykonanej przez uprawnionego projektanta.
_____________________________________________________________________________________________
S t r o n a | 23

Podobne dokumenty