Spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 10.1.5 Wsparcie

Komentarze

Transkrypt

Spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 10.1.5 Wsparcie
Spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu C:
rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Miejsce:
Os. Teatralne 4a, Kraków
Budynek Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego, aula na parterze
Termin spotkania:
14 luty 2017 r., godz. 10:00-14:00
Godziny
Temat
9:30 – 10:00
Rejestracja uczestników
10:00-11:30
Zasady tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w
ramach poddziałania 10.1.5 typ projektu C, założenia, etapy tworzenia CWUZ,
indywidualna diagnoza szkół, programy zajęć dla uczniów zdolnych, szkolenia dla
nauczycieli, warunki zapewnienia jakości CWUZ
11:30-12:00
Warsztaty integracja lokalna
12:00-12:30
Przerwa kawowa
12:30-13:30
13:30-14:00
Warunki ubiegania się o środki, kryteria oceny kwalifikowalności wydatków,
proces rejestracji wniosku w systemie e-RPO, omówienie wniosku aplikacyjnego,
wymagane dokumenty, wskazówki dla wnioskodawców
Pytania i odpowiedzi
Spotkanie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podobne dokumenty