XI WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY ,,KONTYNENTY

Komentarze

Transkrypt

XI WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY ,,KONTYNENTY
XI WOJEWÓDZKI
KONKURS GEOGRAFICZNY
,,KONTYNENTY ŚWIATA
- AUSTRALIA”
Etap szkolny
W dniu 19 lutego 2015r. (czwartek) o godzinie 1150 odbędzie się szkolny etap
XI Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego „Kontynenty świata – Australia”.
Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie. Zapisy trwają do
13 lutego 2015r. (piątek). Pięcioro najlepszych uczniów otrzyma oceny cząstkowe
celujące i weźmie udział w rozgrywce finałowej 26 marca 2015r. w VIII LO
w Białymstoku. Zmagania konkursowe mają na celu upowszechnienie i pogłębienie
wiedzy młodzieży gimnazjalnej o świecie, rozbudzenia zainteresowania uczniów
różnymi regionami świata i wyzwolenie aktywności poznawczej.
ZAGADNIENIA:
I. Geografia:
1. Nazwa państwa, powierzchnia, stolica, język urzędowy, waluta.
2. Podział administracyjny (stany/części i ich stolice).
3. Główne miasta, liczba ludności, surowce mineralne, uprawy.
4. Środowisko przyrodnicze ( m.in. położenie na półkulach, wysokość
kontynentu na tle innych kontynentów, najwyższe wzniesienia, rodzaje
rzek, główne rzeki i jeziora).
5. Strefy klimatyczne – rodzaje klimatów oraz ich cechy, prądy morskie.
II. Historia - znajomość najważniejszych faktów historycznych np.:
1. Dotyczące Aborygenów,
2. Odkrycia Australii,
3. Panowania Wielkiej Brytanii,
4. Odzyskania niepodległości.
III. Pojęcia związane z Australią np.: boomerang, endemity, Ayers Rock, flaga , herb Australii.
IV. Słynne miejsca np. : The Opera House in Sydney , Habour Bridge in Sydney, Góry Błękitne,
Wyspa Fraser.
V. Świat przyrody (m. in. rodzaje lasów, unikalne zwierzęta i rośliny – miś koala, kangury, diabeł
tasmański, eukaliptusy, itd., rafa koralowa).
VI. Mapa Australii (wody oblewające – morza, zatoki, cieśniny; krainy geograficzne – góry, wyżyny,
niziny, pustynie, baseny artezyjskie; przylądki, półwyspy, wyspy,
Organizatorzy:
Beata Gawryluk i Barbara Joka

Podobne dokumenty