Nauczyciel doradcą zawodowym – wsparcie ucznia w

Komentarze

Transkrypt

Nauczyciel doradcą zawodowym – wsparcie ucznia w
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
INFORMATOR 2016/2017
Numer formy:
70
Rodzaj formy:
warsztaty
Tytuł:
Nauczyciel doradcą zawodowym – wsparcie ucznia w planowaniu ścieżki
edukacyjno-zawodowej
Adresat:
Treści
programowe:
Liczba godzin
nauczyciele różnych specjalności gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
wychowawcy, pedagodzy, doradcy zawodowi
Organizacja procesu doradczego w szkole w świetle prawa oświatowego.
Jak tworzyć wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego –
przykładowe rozwiązania.
Wybrane metody pracy z uczniem w ramach realizacji zadań doradczych.
OK – 07 i 13.03.2017
Termin
ONS – 25 i 26.11.2016
10
Cena
95 PLN
realizacji
OO – 18 i 20.10.2016
OT – 19 i 26.10.2016

Podobne dokumenty