Raport odpowiedzialności społecznej

Komentarze

Transkrypt

Raport odpowiedzialności społecznej
Raport
odpowiedzialności
społecznej
Żywiec Zdrój S.A.
2009-2011
Z
równoważony rozwój dla Żywiec Zdrój S.A. to odpowiedzialne działanie
w trzech podstawowych obszarach: środowisku naturalnym, miejscu pracy
i społeczeństwie. Efektem takiego podejścia jest struktura niniejszego
dokumentu, w którym staraliśmy się zebrać obowiązujące w naszej
firmie polityki, programy i aktywności. Publikacja ta nie powstałaby, gdyby nie
pomoc i zaangażowanie pracowników z działów: Relacji Zewnętrznych,
Marketingu, Sprzedaży, Personalnego, Badań i Rozwoju, Zapewnienia Jakości,
Finansów, Zakupów, Łańcucha Dostaw, Produkcji, Technicznego oraz Administracji, w szczególności zaś (w kolejności alfabetycznej): Sylwii Barthel de Weydenthal, Grzegorza Bobka, Michała Całusa, Agnieszki Donimirskiej, Ani Dudzińskiej,
Ewy Francuz, Bartka Gayera, Agnieszki Getler, Ewy Golanowskiej, Agaty
Goździewicz, Nicolasa Gregoire, Tomasza Grypińskiego, Beatrycze Hołowieckiej,
Małgosi Jabłońskiej, Bogdana Jarco, Artura Jastrzębia, Tomasza Jędrzkiewicza,
Tadeusza Juchy, Marcina Jurczyka, Przemka Kajanka, Józka Kani, Magdy Kosińskiej, Piotra Kośli, Basi Kowalik-Kamińskiej, Edyty Krysiuk-Kowalczyk, Ewy Kurowskiej, Romana Kurzyka, Grzegorza Kwasowskiego, Kamili Lichockiej, Romana Lipińskiego, Roberta Michalca, Marcina Mikruta, Łukasza
Miszczyka, Łukasza Motyki, Ani Musiał, Małgosi Myszki-Mikłusiak, Guillaume Neveu, Iwony Nowakowskiej, Andrzeja Odzioby, Kasi Owsianko, Leszka Papiernika,
Marcina Pąchalskiego, Moniki Piekarskiej, Agaty Podwójcic, Eweliny Polińskiej,
Katarzyny Preising, Tomasza Reymana, Mateusza Samsela, Szymona Skoczylasa, Krysi Skorut, Agnieszki Sójki, Ewy Stasiak, Pawła Szczurka, Adama Szewczyka,
Łukasza Szkutnika, Agnieszki Tokarek-Nowickiej, Martyny Trzmielewskiej, Pawła
Turka, Daniela Urbańskiego, Bernadetty Walczuk, Katarzyny Wojtyły i Marka
Wojtyny. Drodzy, dziękujemy Wam za cenne informacje, zrozumienie i przede
wszystkim poświęcony czas.
Ogromne podziękowania kierujemy także do naszych partnerów zewnętrznych,
którzy przyczynili się do powstania raportu (w kolejności alfabetycznej): Sławomira Brzózka, Piotra Gawlińskiego, Anny Jafernik, dr Agnieszki Jarosz, nadl. Mariana
Knapka, Łukasza i Marcina Kordasów, prof. Janusza Książyka, Michała Mikołajczyka,
Tomasza Pietrzykowskiego, Mateusza Pindla, Piotra Tyrlika, Katarzyny Walickiej
Szanowni Państwo,
D
o Państwa rąk trafia pierwszy raport odpowiedzialności społecznej firmy Żywiec Zdrój S.A. Dokument
ten jest próbą podsumowania naszych dotychczasowych działań zrealizowanych w tym zakresie w latach
2009–2011. W niniejszym dokumencie odwołujemy się do
wytycznych Global Reporting Initiative oraz fundamentalnych
zasad społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Danone,
do której należy Żywiec Zdrój S.A. Wprowadzanie zasad CSR
w Grupie Danone rozpoczęło się już w 1972 roku, kiedy ówczesny prezes Antoine Riboud, ogłosił, że biznes powinien
odgrywać podwójną rolę: ma przynosić wyniki finansowe,
ale powinno to iść w parze ze społeczną odpowiedzialnością,
gdyż firma jest częścią jej otoczenia. To zupełnie naturalne, że
wprowadzając w życie zasady zrównoważonego rozwoju odwołujemy się do doświadczeń Grupy, a nasze cele i realizowane działania są pochodną międzynarodowych zobowiązań.
Nasi interesariusze: konsumenci, partnerzy biznesowi, pracownicy czy społeczności lokalne, oczekują od nas udziału
w odpowiadaniu na potrzeby istotne dla współczesnych społeczeństw. Dostępność zasobów, ochrona środowiska naturalnego czy kształtowanie nawyków żywieniowych to tylko
niektóre z nich. Realizując dotychczasową politykę społecznej odpowiedzialności, skupiliśmy się na projektach z zakresu, zdrowia, aktywnego stylu życia i bezpieczeństwa pracy
oraz ochrony środowiska. Jednym z wdrożonych przez nas
już w 2008 roku narzędzi jest Danone Carbon Footprint (Ślad
Węglowy Danone), który daje nam możliwość szczegółowego monitorowania i raportowania ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery (przeliczonych na dwutlenek węgla) podczas całego cyklu życia naszych produktów.
Wyzwania stojące przed nami i założenia, jakie chcieliśmy
osiągnąć w tym obszarze, po raz pierwszy znalazły swe odzwierciedlenie w strategicznych celach firmy w 2009 roku.
Podjęliśmy bardzo konkretne działania mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla w obszarach, na które mamy bezpośredni wpływ: produkcji, opakowaniach i transporcie. Dzięki temu w 2011 roku zmniejszyliśmy jego emisję o prawie
29 proc. w stosunku do roku 2008. Szczególnie dumni
jesteśmy z naszego programu społecznego zaangażowania
– Po stronie natury, którego ogromną wartością jest angażowanie różnych grup społecznych i w zasadzie wszystkich
grup naszych interesariuszy.
Zachęcając do lektury raportu, pragnę podkreślić, że jest on
wstępem do usystematyzowania naszych aktywności. Dość
dużo udało się nam już zrealizować, ale też zdajemy sobie
sprawę, że to dopiero początek naszych starań, że jeszcze
dużo przed nami, gdyż nie wszystko udało się przeprowadzić tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Przyszłość z pewnością
przyniesie też kolejne wyzwania w obszarze CSR. Chcemy
więc udoskonalać nasze działania, by jak najlepiej odpowiadać na stojące przed nami wyzwania, oczekiwania interesariuszy i potrzeby samej firmy Żywiec Zdrój S.A. Opracowanie
i publikacja niniejszego raportu to istotny element tego
procesu. Dzięki Państwa uwagom, sugestiom i opiniom na
temat zrealizowanych przez nas aktywności będziemy mogli
poprawiać nasze działania. Jestem przekonany, że to dążenie
do osiągania wspólnych korzyści w ramach zrównoważonego rozwoju sprawi, że za dwa lata będziemy mogli z jeszcze
większą satysfakcją podzielić się informacjami na temat kolejnych zrealizowanych przez nas działań.
Marek Wojtyna
Prezes Zarządu Żywiec Zdrój S.A.
Spis treści:
Profil firmy Żywiec Zdrój S.A.
Informacje o firmie
Produkty
Kalendarium
Nagrody
7
Chcemy być odpowiedzialni
Nasza filozofia działania
Danone Way Fundamentals, czyli działamy, oceniamy i staramy się być coraz lepsi
Etyczny przewodnik
Dbamy o dobre relacje
12
Woda od źródła do Twojego domu
Jakość jako kryterium współpracy z dostawcami
Wymagamy najwyższych standardów
Zaufanie i kontrola
20
Odpowiedzialna produkcja i sprzedaż
Kluczowa jakość wody
Dobre zarządzanie to podstawa
Ciężka praca audytora
Produkt zawsze do rozpoznania
Klient naszym partnerem
22
Odpowiedzialna komunikacja z konsumentami
Etyka w reklamie
Na europejską skalę
Komunikacja zaczyna się od słuchania
28
Czas na edukację
Propagujemy wiedzę na temat zdrowego nawodnienia
Wolimy wodę
31
Natura – wszyscy jesteśmy zaangażowani
Ograniczamy nasz wpływ na środowisko Z szacunkiem dla wody
Ekowyzwanie – opakowanie
W stronę zielonej produkcji
Transport bardziej efektywny
Biuro też może być eko
40
Zaangażowanie ekologiczne
Żywiec Zdrój S.A. Po stronie natury
Drzewa, granty, happeningi…
Ekologiczna superszkoła, czyli dobry przykład
dla każdego grantobiorcy
Czym skorupka za młodu nasiąknie…
48
Pracownik w centrum uwagi
Pracownicy mają głos
HOPE – nadzieja i nasze wartości
DaMaWay, czyli wspólne poszukiwanie
najlepszych rozwiązań
Otwarta, dwustronna komunikacja kluczem do zmian
56
Stawiamy na rozwój pracowników
Istota kompetencji
CODE odkodowany, czyli rozwijamy kompetencje
interpersonalne
Jak trafić do Akademii?
Fachowcy są najważniejsi
60
Wspieramy zdrowie i zdrowy styl życia
Po pierwsze, zdrowie
W równowadze między pracą a domem
Sport dla każdego
64
Miejsce pracy musi być bezpieczne
Szczęśliwa trzynastka, czyli WISE
Wpisz się do zeszytu!
Sprawdźmy, jak się zachowujesz
Centralny Komitet Bezpieczeństwa (CKB)
Wymogi bezpieczeństwa wobec partnerów biznesowych
66
Być dobrym sąsiadem
Rozwój dzieci i młodzieży – edukacja, sport, zabawa
W kontakcie ze szkołą i przedszkolem
Niech żyje sport!
Wspieramy organizacje społeczne
74
Dla dobra społeczności lokalnych
Kultura bogactwem regionu
Infrastruktura kluczem do rozwoju
Bezpieczeństwo jest w cenie
Charytatywnie
77
Ekologia na większą i mniejszą skalę
Polowanie na śmieci
Powrót bażanta
Lokalna społeczność sadzi drzewa
81
Profil firmy
ŻYWIEC
ZDRÓJ S.A.
Firma Żywiec Zdrój S.A. powstała w Cięcinie w 1992 roku. Wszystko zaczęło się od małej rozlewni wody czerpanej ze źródeł leżących na terenie
Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Dziś – z udziałami pod względem
wartości sprzedaży przekraczającymi 30 proc. – jesteśmy największym
producentem na polskim rynku wody butelkowanej.
profil firmy
7
profil firmy
informacje o firmie
J
akość zasobów wodnych Żywiecczyzny docenił już ponad 150 lat temu
książę Albrecht Fryderyk Habsburg,
podejmując decyzję o zlokalizowaniu tam browaru. Założyciele firmy Żywiec Zdrój S.A. również zainteresowali się
doskonałymi walorami wody - z naturalnego źródła znajdującego się na Wzgórzu
Abrahamów, powyżej małej, malowniczej
miejscowości Cięcina, gdzie do dzisiaj,
przy ul. Św. Katarzyny 187, mieści się siedziba spółki. W 1992 r., gdy polska gospodarka budziła się do życia, zakupione zostały
grunty, na których powstała nasza pierwsza fabryka. Po miesiącach przygotowań,
ustaleń i analiz oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i skompletowaniu parku
maszynowego oddano do użytku pierwszą linię produkcyjną. 23 kwietnia 1993
r. zeszła z niej pierwsza butelka niegazowanej wody źródlanej pod marką Żywiec
Zdrój. Naszym pierwszym znaczącym
klientem była hurtownia z miejscowości
Pawłowice. Wkrótce potem zyskaliśmy
Wybrane wskaźniki ekonomiczne w tys. zł
2009
8
2010
2011
Przychody
603 810 672 963 731 316
Koszty operacyjne
423 133 430 813 475 073
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze
45 999
50 921
50 915
Koszty finansowe
26 997
62 032
53 531
Płatności na rzecz państwa
– 4 782
14 679
18 594
Zysk netto
107 754 110 368 131 753
PROFIL FIRMY
kolejnych odbiorców, a rynek z uznaniem
przyjął nasz produkt, czego skutkiem było
powiększenie działu sprzedaży z jednej…
do dwóch osób. W latach 1994-2001
potencjał i obroty firmy dynamicznie
wzrastały, średnio o 25 proc. rocznie.
W marcu 1998 r. osiągnęliśmy 10 proc.
udział w rynku wody butelkowanej
pod względem wartościowym, a w listopadzie 2001 r. – 20 proc.
Aby sprostać rosnącym potrzebom rynku, w lipcu 1998 r. rozbudowaliśmy zakład
w Cięcinie. Firma dynamicznie się rozwijała
i rozszerzała ofertę swoich produktów. Od
2000 r. w wodę gazowaną zaopatrywała
rynek nasza rozlewnia w Mirosławcu, a od
2011 r. – także rozlewnia w Rzeniszowie.
W konsekwencji szybkiego rozwoju
i ambitnych planów utrzymania wzrostu
w 2001 roku nasza firma przekształciła się
w spółkę akcyjną i stała się częścią Grupy
Danone, powiększając tym samym wchodzący w jej struktury dział wód i napojów.
Aktualnie właścicielem wszystkich udziałów spółki Żywiec Zdrój S.A. jest francuski
Holding Internationale de Boissons należący do Danone S.A. Zmiana własnościowa zagwarantowała dostęp do know-how
i nowoczesnych technologii i skutkowała
wieloma innowacjami i udoskonaleniami.
W 2005 roku w Jeleśni powstała nasza
najmłodsza i zarazem jedna z najnowocześniejszych rozlewni Grupy Danone
w Europie. Nowy zakład pozwolił zwiększyć wydajność i wprowadzić istotne zmiany w portfolio, abyśmy mogli jeszcze lepiej
odpowiadać na potrzeby konsumentów.
W ramach dalszego rozwoju planowane
jest uruchomienie nowej fabryki – firma
zainwestowała już w zakup gruntów leżących w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w gminie Radziechowy-Wieprz
położonej w sąsiedztwie Żywca.
Od lat Żywiec Zdrój S.A. jest największym producentem wody butelkowanej
w Polsce i niekwestionowanym liderem rynkowym. To dowód ogromnego
zaufania, jakim konsumenci darzą nasze
produkty.
Władzami spółki Żywiec Zdrój Spółka Akcyjna są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza
oraz Zarząd. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do 30 czerwca, zaś nadzwyczajne
– także Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy. Właścicielem 100% akcji spółki Żywiec Zdrój jest Holding Internationale de Boissons.
Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład na koniec 2011
roku wchodzili: Yves Pellegrino, Juergen Esser oraz Guy Pelabon. Radę Nadzorczą wybiera
Walne Zgromadzenie, a kadencja jej członków wynosi trzy lata. Zbiera się ona w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. W skład Zarządu Żywiec Zdrój S.A.,
który również powołuje Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję, wchodzą aktualnie:
Marek Wojtyna – Prezes, oraz Jakub Kalinowski – Członek Zarządu. Zarząd zarządza spółką,
ustala wytyczne odnośnie jej działalności i reprezentuje ją na zewnątrz.
Produkty Żywiec Zdrój S.A. w Polsce
Niegazowana
woda źródlana, niskozmineralizowana, niskosodowa
i niskosiarczanowa, odpowiednia
na co dzień dla każdego bez względu
na wiek czy stan zdrowia, także dla
niemowląt i małych dzieci oraz kobiet
w ciąży i karmiących piersią. Woda
jest dostępna w opakowaniach
0,33 l , 0,5 l, 0,7 l, 1,5 l,
1,75 l i 5 l.
Woda źródlana
wydobywana z ujęcia
św. Jana w Mirosławcu oraz
ujęcia S-3 w Rzeniszowie.
Dostępna w wersji gazowanej
i średnio gazowanej
w butelkach 0,5 l i 1,5 l.
Połączenie
niegazowanej wody
źródlanej Żywiec Zdrój
ze smakiem owoców.
Dostępna w czterech wariantach:
cytrynowym, pomarańczowym,
truskawkowym i jabłkowym,
w butelkach o pojemności
0,5 l i 1,5 l.
Połączenie
naturalnej wody
źródlanej ze smakiem
cytryny lub pomarańczy
w wersji gazowanej.
Dostępna w dwóch
pojemnościach
– 0,5 l i 1,5 l.
profil firmy
9
profil firmy
kalendarium żywiec zdrój s.a.
1992
w Cięcinie zostaje założona firma
Żywiec Zdrój S.A.
1993
23 kwietnia: wyprodukowano
pierwszą butelkę naturalnej wody
źródlanej Żywiec Zdrój
1996
woda Żywiec Zdrój otrzymuje
pozytywną opinię Instytutu Matki
i Dziecka
1998
marzec: uzyskaliśmy 10% udział
w rynku pod względem wartościowym
czerwiec/lipiec: uruchomienie
drugiego zakładu w Cięcinie
październik: osiągnęliśmy sprzedaż
na poziomie 100 mln litrów
1999
marzec: Żywiec Zdrój S.A. liderem
rynku wody butelkowanej w Polsce
2000
powstała fabryka w Mirosławcu
2001
marzec: przekształcenie firmy
w spółkę akcyjną i włączenie jej
w struktury Grupy Danone
listopad: uzyskaliśmy 20% udział
wartościowy w rynku
2004
styczeń: wdrożenie systemu SAP
2005
kwiecień: uruchomienie produkcji
Smako-Łyka
maj: uruchomienie produkcji
w fabryce w Jeleśni
10
PROFIL FIRMY
2006
czerwiec: po raz pierwszy zdobyliśmy
nagrodę Najcenniejsza Polska MARQA
2007
sierpień: certyfikacja ISO 9001
oraz PN-N 18001
Udziały w rynku wody
butelkowanej w Polsce
w 2011 roku
Ilościowo (w proc.)
2008
22,6
23,1
maj: uzyskaliśmy 30% udział w rynku
pod względem wartościowym
lipiec: zatrudnienie przekracza
500 osób
8,7
2009
styczeń: start I edycji programu
Po stronie natury (wtedy pod nazwą
Moje Silne Drzewo)
wrzesień: start I edycji programu
Mamo, Tato, wolę wodę!
2010
lipiec: pozytywna opinia
Centrum Zdrowia Dziecka
dla wody Żywiec Zdrój
grudzień: zakup gruntów
pod budowę fabryki w gminie
Radziechowy-Wieprz
2011
maj: wyróżnienie Twarze Biznesu
przyznane prezesowi Markowi
Wojtynie w kategorii etyka w branży
spożywczej
czerwiec: certyfikacja ISO 22000
wrzesień: pierwsza prezentacja
programu Mamo, Tato, wolę wodę!
na forum międzynarodowym
7,3
34,4
3,9
Żywiec Zdrój S.A. Polskie Zdroje Nestlé Waters Coca - Cola Marki własne sieci handlowych
Pozostali 23,1
8,7
7,3
3,9
34,4
22,6
Wartościowo (w proc.)
5,8
8,5
25,8
9,7
17,8
32,4
Żywiec Zdrój S.A.
Marki własne sieci handlowych
Polskie Zdroje Nestlé Waters Coca - Cola
Pozostali
32,4
17,8
8,5
9,7
5,8
25,8
Źródło: Nielsen, total Poland + petrol stations, 2011
Nagrody
Firma Żywiec Zdrój S.A. była wielokrotnie nagradzana za działalność biznesową. Markę Żywiec Zdrój doceniano w różnorodnych
rankingach i konkursach – przede wszystkim konsumenckich.
Laury biznesowe
• Pracodawca Godny Zaufania 2011– firma została uhonorowana tym prestiżowym tytułem
w kategorii branża spożywcza w ramach III edycji konkursu organizowanego przez Krajową
Izbę Gospodarczą, którego ideą jest promowanie prawidłowych i godnych naśladowania
wzorców zachowania pracodawcy. Kapituła oceniała programy socjalne, politykę pracowniczą i system ochrony praw pracowników.
• Twarze Biznesu – w 2011 roku Marek Wojtyna, Prezes Żywiec Zdrój S.A., otrzymał wyróżnienie w kategorii etyka w branży spożywczej. Tytuł przyznawali menedżerowie wiodących
spółek w Polsce. Organizatorami plebiscytu był „Dziennik Gazeta Prawna” oraz TVN CNBC.
• Odpowiedzialny Pracodawca – lider HR 2011 – konkurs, którego celem jest upowszechnianie oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki
personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Kryterium
wyboru laureatów była jakość warunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czynników
takich jak przestrzeganie prawa pracy i przepisów BHP, możliwość podnoszenia kwalifikacji
pracowników, dynamika rozwoju kadry, systemy motywacyjne.
• Laur Powiatu Wałeckiego 2011 – przyznany przez Radę Powiatu Wałcz, na terenie którego
działa fabryka w Mirosławcu w kategorii działalność gospodarcza dużych przedsiębiorstw.
• Firma Roku Żywiecczyzny 2010 – konkurs organizowany przez Starostę Żywieckiego promuje
firmy, które poza najlepszymi wynikami ekonomicznymi i wysokim poziomem zarządzania mogą
się pochwalić działaniami na rzecz społeczności lokalnych i zaangażowaniem w rozwój regionu.
• Główna nagroda w konkursie Mama w pracy w 2010 roku. Głównym celem konkursu
jest promowanie promacierzyńskich postaw na rynku pracy. Żywiec Zdrój S.A. wygrała
ze 117 zgłoszonymi konkurentami, startując z programem „Firma przyjazna rodzicom”.
Jest to dla nas szczególnie cenna nagroda, bo odzwierciedla opinię kobiet pracujących
w naszej firmie (więcej o programie w części IV tego raportu).
• Pracodawca Podbeskidzia 2009 – konkurs organizowany przez Lożę Bielską Business
Centre Club na najlepszego pracodawcę w regionie.
• Tytuł Lidera Polskiego Biznesu 2009 i złotą statuetkę otrzymaliśmy w styczniu 2010 roku.
podczas Wielkiej Gali Business Centre Club. Celem konkursu jest nagradzanie firm, które
osiągają znakomite wyniki ekonomiczne i angażują się w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegają etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzą działalność społeczną i charytatywną.
PGZ
Pracodawca Godny Zaufania
PGZ
Laury konsumenckie
• Marka Godna Zaufania – w latach 2009-2011 oraz w roku 2004 i 2005 marka Żywiec
Zdrój zdobyła Złote Godło w rankingu Most Trusted Brands miesięcznika „Reader’s Digest” na
najbardziej zaufane marki.
• Towar Roku – w latach 2003-2011 woda niegazowana Żywiec Zdrój zdobywała tytuł
Towar Roku przyznawany przez detalistów i magazyn „Detal Dzisiaj”.
• Najmocniejsza Polska MARQA – w latach 2005-2010 marka Żywiec Zdrój otrzymała pierwszą nagrodę w rankingu najmocniejszych polskich marek MARQA w kategorii woda i napoje
bezalkoholowe. W roku 2011 roku marka zdobyła drugą pozycję. Ranking jest organizowany
przez firmę doradczą Ernst & Young oraz dziennik „Rzeczpospolita”.
• Ulubiony Produkt Twojego Maluszka – w 2009 roku woda Żywiec Zdrój otrzymała
pierwszą nagrodę w konkursie miesięcznika „Twój Maluszek”. O zwycięstwie decydowało
najbardziej wymagające jury na świecie – rodzice malutkich dzieci.
• Złoty Brzuszek – w 2009 roku woda Żywiec Zdrój otrzymała nagrodę w plebiscycie na
najlepsze produkty dla kobiet w ciąży, początkujących mam i ich dzieci organizowanym
przez poradnik „M jak mama”.
• Nagroda Specjalna Najlepsze dla Dziecka – w 2011 roku woda Żywiec Zdrój
w ramach XI edycji plebiscytu Najlepszy Produkt 2010 organizowanego przez magazyn
„Dziecko” została uhonorowana nagrodą specjalną przyznawaną przez specjalistów
z Centrum Zdrowia Dziecka.
profil firmy
11
profil firmy
CHCEMY BYĆ ODPOWIEDZIALNI
Żywiec Zdrój S.A. zgodnie ze swoją misją„chce zawsze zaspokajać pragnienia, dostarczając zdrowe napoje, których sercem jest
naturalna woda źródlana”. Jako lider buduje odpowiedzialną,
cieszącą się zaufaniem firmę. To pozornie proste stwierdzenie,
ale w rzeczywistości kryje się za tym ogromna odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy i wobec natury.
Nasza filozofia działania
Realizacja naszej misji w szybko zmieniających się i aktualnie bardzo wymagających
warunkach gospodarczych nie jest łatwym zadaniem. Wymaga to od firmy skupienia
się na strategicznych elementach, które pomogą budować jej przewagę konkurencyjną i pozwolą realizować założone cele. Do obszarów strategicznych z punktu widzenia
Żywiec Zdrój S.A. należą: wiarygodność zdrowotna, zrównoważony rozwój, dialog z konsumentem, szeroka dostępność naszych produktów, efektywność produkcji i wreszcie
budowanie silnego i zaangażowanego zespołu pracowników.
Ze względu na wyzwania stojące przed całą branżą spożywczą szczególną uwagę przykładamy do budowania wiarygodności zdrowotnej naszej firmy. Aby być wiarygodnym,
inwestujemy w badania naukowe, aktualizujemy i propagujemy dostępną wiedzę, potwierdzamy walory naszych produktów. Współpracujemy w tym zakresie zarówno z lekarzami, jak i autorytetami ze świata nauki, korzystamy też z zaplecza naukowego Grupy
Danone. Szeroko zakrojona współpraca z zewnętrznymi specjalistami oraz nasza wewnętrzna, budowana przez lata ekspertyza wpływają na naszą wiarygodność i budują
zaufanie. To zaufanie buduje też zrównoważone podejście do biznesu. Gdy jesteśmy odpowiedzialni ekologicznie, budujemy neutralne dla każdej ze stron, zdrowe relacje ze środowiskiem, zarówno naturalnym, jak i społecznym, zachowujemy równowagę pomiędzy
celami biznesowymi a społecznymi. Aby biznes był zrównoważony, musi też być oparty
na zdrowej organizacji i zdrowych pracownikach oraz dawać gwarancję, że nasze miejsca
pracy są bezpieczne – zarówno dla pracowników, jak i dla środowiska.
Podstawą dobrych relacji jest dialog. Nie wystarczy tylko oznajmienie tego, co mamy
do powiedzenia – dziś kluczowe staje się dogłębne zrozumienie potrzeb konsumentów – zarówno racjonalnych, jak i emocjonalnych – i odpowiadanie na nie. Jest
wiele możliwości poznawania świata konsumentów. W Żywiec Zdrój S.A. nie
poprzestajemy na tradycyjnych metodach badawczych, które w sposób
konsument
analityczny dostarczają wiedzy o najważniejszych trendach konsujakość
menckich i deklarowanych postawach. Dziś równie istotne, jeśli nie
zrównoważony ważniejsze, staje się dla nas postawienie się na miejscu naszych
konsumentów. Oznacza to współuczestniczenie w ich codziennym
rozwój
efektywność
życiu, obserwację i zrozumienie ich zachowań. Dbając o dialog,
staramy się znaleźć z naszymi produktami wszędzie tam,
gdzie znajdują się nasi konsumenci. Aby to osiągnąć, musimy dbać o wysoką jakość i efektywność w każdym aspekcie
naszej działalności – od koncepcji rozwoju produktu, poprzez
zakup surowców, produkcję, aż po transport wyrobów
gotowych. W takim podejściu każdy z pracowników może
wiarygodność
mieć swój udział w podnoszeniu efektywności. Wystarczy
tylko w codziennej pracy zwracać uwagę na drobne
zdrowotna
działania, takie jak gaszenie światła, kiedy nie jest ono
potrzebne, drukowanie tylko koniecznych dokumentów.
Na koniec dnia bowiem wszystko zależy od silnych i zaangażowanych zespołów. Firma to ludzie. To pracownicy,
którzy swoim doświadczeniem, kompetencjami i umiejętnościami budują wartość organizacji, wypracowują zysk
silne,
i są motorem rozwoju. Dlatego chcemy, aby nasza firma była
zaangażowane
przyjaznym i bezpiecznym miejscem pracy, a pracujący w niej
zespoły
ludzie mogli rozwijać się zawodowo i efektywnie realizować cele.
12 PROFIL FIRMY
Etyczny przewodnik
Dobra praktyka
Zależy nam, aby nasze relacje z pracowDialert
w służbie Kodeksu
nikami, jak i osobami trzecimi wyróżniały:
przejrzystość, zgodność z międzynarodoJeśli zainteresowana osoba chce zgłosić uwagi dotyczące nieprawidłowości wewnątrz
wymi konwencjami oraz krajowymi przepifirmy, nie zawsze chce zrobić to za pośrednictwem Działu Personalnego lub Działu Prawsami prawa i regulacjami, z uwzględnieniem
nego. W Żywiec Zdrój S.A. w takiej sytuacji można skorzystać z systemu Dialert, który
lokalnych uwarunkowań kulturowych. Takie
pozwala na bezpośrednie poinformowanie kierownictwa Grupy Danone o zaistniałym
zasady obowiązują w całej Grupie Danone
problemie. Jest to rodzaj instalacji alarmowej dla wszystkich pracowników, współpracowi zostały spisane w Kodeksie Etyki Biznesowej.
ników i dostawców firmy, który służy do powiadamiania o ewentualnych nieprawidłowościach i nadużyciach mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek Żywiec Zdrój S.A.
Dokument ten opisuje zasady, którymi kierulub całej Grupy. Za pomocą systemu Dialert można zgłaszać naruszenia wewnętrznych
jemy się, prowadząc działalność biznesową,
zasad i procedur firmy (kradzieże, nadużycie firmowego wyposażenia i usług, naruszenie
oraz to, jak powinni postępować pracowniprawa i regulacji itp.), zasad księgowych i finansowych (używanie fałszywych faktur,
cy spółki, wykonując swoje codzienne obofałszowanie raportów księgowych, oszustwa itp.) czy regulacji antykorupcyjnych (ukryte
wiązki służbowe. Kodeks podkreśla, że wszypłatności itp.). Dialert nie jest platformą do informowania o ewentualnym niezadowolescy nasi pracownicy mają obowiązek działać
niu z wynagrodzenia, sposobów zarządzania czy poskarżenia się na współpracowników
w sposób lojalny, nieskazitelny, z poczuciem
w sytuacji osobistych konfliktów. To dodatkowy kanał informacyjny, dający poczucie
odpowiedzialności i w zgodzie z przepisami
anonimowości i bezpieczeństwa w sytuacjach, gdy normalna droga komunikowania jest
prawa i właściwymi regulacjami, a także dbać
utrudniona albo niemożliwa.
Dialert powstał w lipcu 2005 r. Początkowo były to tylko adres pocztowy i numer faksu,
o ochronę wizerunku i dobrego imienia Gruw 2006 r. została uruchomiona także strona internetowa. Dziś pracownicy i nasi partnepy Danone i spółki, w której są zatrudnieni.
rzy, np. dostawcy, mogą skorzystać z tych trzech kanałów komunikacji.
Muszą także stać na straży przestrzegania
System gwarantuje pełną poufność przechowywanych danych i anonimowość
jego zapisów: jeśli ktoś zauważy naruszenie
osoby przekazującej informacje w dobrej wierze. Szczegóły przekazywania informacji
zasad rachunkowości, zasad finansowych,
poprzez system Dialert można znaleźć na plakatach zamieszczonych na tablicach
procedur wewnętrznej kontroli lub procedur
informacyjnych, zaś dostawcy są informowani o tej możliwości w kierowanej do nich
antykorupcyjnych, powinien jak najszybciej
cyklicznie komunikacji.
zgłosić taki przypadek, zgodnie z opisanymi
w Kodeksie procedurami.
W dokumencie znalazły się także nasze zobowiązania wobec pracowników, środowiska, konsumentów, dostawców i klientów, konkurencji, udziałowców oraz krajów, w których Grupa Danone prowadzi działalność. Kodeks obowiązuje wszyst- Proces zgłoszenia problemu
kich pracowników, dlatego każdy podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z jego w systemie dialert
zapisami oraz oświadczenie o konflikcie interesów. Rozwinięciem ogólnych, zapisanych w nim zasad są regulacje szczegółowe, m.in. Kodeks Etyki Handlowej oraz
Zgłoszenie problemu przez pracownika
Kodeks Etyki Zakupów Żywiec Zdrój S.A.
Narzędziem wspierającym działanie i przestrzeganie Kodeksu Etyki jest Dialert
– Wewnętrzny System Informowania Grupy Danone, dostępny dla pracowniGłówny Menedżer ds. zarządzania
ryzykiem w Grupie Danone (CRO)
ków i współpracowników (m.in. kooperantów i dostawców). Pozwala on na
otrzymuje zgłoszenie i przeprowadza
zgłaszanie informacji o zauważonych naruszeniach wewnętrznych zasad i propoufną analizę.
cedur bezpośrednio kierownictwu
Grupy za pośrednictwem strony
NAGRODA!
internetowej, faksu lub poczty.
Marek Wojtyna, Prezes Żywiec Zdrój
S.A., w 2011 roku otrzymał wyróżnienie
w rankingu Twarze Biznesu w kategorii Etyka w branży spożywczej. Wyniki
przeprowadzonego po raz pierwszy
rankingu to efekt ankiety, która trafiła
do 7 tys. przedstawicieli świata biznesu.
Prezesi i dyrektorzy największych polskich spółek wskazywali spośród siebie
menedżerów, którzy mogą służyć za
wzór w środowisku. Zwracali uwagę na
pięć aspektów postawy wyróżnianych
osób: budowanie wartości, uczciwość,
odpowiedzialność, innowacyjność oraz
autentyczność. Tytuł przyznano w trzech
kategoriach: mentor, innowacyjność
i etyka. Plebiscyt zorganizowały „Dziennik Gazeta Prawna” oraz TVN CNBC.
Główny Menedżer (CRO)
w porozumieniu
z Głównym Konsultantem
ustalają
sposób
postępowania
Postępowanie
zbyteczne
Postępowanie
Stop
CRO przeprowadza postępowanie
wyjaśniające, w kooperacji z kierownictwem
firmy, jeśli to możliwe
nieuzasadnione
udowodnione
nadużycie
Główny Menedżer (CRO) wnioskuje
o sankcje i wdraża działania korekcyjne
i zapobiegawcze we współpracy
z kierownictwem firmy
Główny Menedżer informuje Komisję
Rewizyjną o zaistniałej sprawie
profil firmy
13
profil firmy
Danone Way Fundamentals, czyli działamy, oceniamy i staramy się
być coraz lepsi
fundamentalne
zasady społecznej
odpowiedzialności biznesu
1. Prawa CzŁowieka
• Dobrowolność zatrudnienia,
w tym zakaz zatrudniania nieletnich
• Równe szanse i różnorodność
w miejscu pracy
• Bezpieczeństwo w miejscu pracy
2. Relacje z pracownikami
•
•
•
•
Dialog społeczny
Czas pracy
System wynagrodzeń
Edukacja i rozwój pracowników
3. Środowisko
• Realizacja celów w ochronie
środowiska
• Zarządzanie ryzykiem
środowiskowym
• Odpowiednie standardy i
terminowe dostawy surowców
• Ograniczanie wpływu opakowań
na środowisko
4. Konsumenci
• Zarządzanie jakością
• Przestrzeganie standardów Grupy
Danone w obszarze zdrowia
i żywienia
5. Zarządzanie
• Zasady etyki biznesowej
• Wdrażanie standardów społecznej
odpowiedzialności biznesu
w odniesieniu do dostawców
i partnerów biznesowych
• Działania na rzecz społeczności
lokalnych
14 PROFIL FIRMY
Danone Way Fundamentals (DWF) to fundamentalne zasady społecznej
odpowiedzialności biznesu Grupy Danone. Tworzy je 16 standardów dotyczących pięciu głównych obszarów zrównoważonego rozwoju, obejmujących:
prawa człowieka, relacje z pracownikami, środowisko naturalne, konsumentów
i zarządzanie. Wszystkie standardy podlegają corocznej ocenie – sprawdzamy, jakie mamy wyniki w danym obszarze pod względem naszej polityki,
procedur i programów, poza tym weryfikujemy nasze faktyczne działania.
Realizacja Danone Way Fundamentals jest oceniana według konkretnych
wskaźników, np. związanych z zarządzaniem ryzykiem w obszarze ochrony środowiska czy bezpieczeństwem w pracy. Za każdy ze standardów
można otrzymać maksymalnie 60 punktów – po 30 za wewnętrzne uzgodnienia i przepisy (polityki), które go dotyczą i za faktycznie osiągnięte rezultaty.
Za sumę zliczonych punktów każda firma z Grupy Danone otrzymuje odpowiednią liczbę gwiazdek. Maksymalny wynik to 5 gwiazdek. Wszystko to
sprawia, że dzięki Danone Way Fundamentals można nie tylko pochwalić się
osiągnięciami i skutecznością działań w najważniejszych obszarach odpowiedzialności firmy, ale i zdiagnozować te obszary, gdzie wyniki nie są satysfakcjonujące i sytuacja wymaga poprawy. W ten sposób możemy się ciągle doskonalić.
Wiarygodność samooceny jest weryfikowana poprzez audyty realizowane przez audytorów z KPMG oraz pracowników z Działu Zrównoważonego
Rozwoju Grupy Danone. Żywiec Zdrój S.A. uczestniczy w ocenie Danone
Way Fundamentals od 2008 r., a w 2010 r. po raz pierwszy nasze wyniki zostały
zweryfikowane przez niezależnych audytorów. Uzyskaliśmy 875 na 1000 możliwych do zdobycia punktów, co dało nam łącznie 4 gwiazdki.
Dbamy o dobre relacje
Dzięki dialogowi z interesariuszami i angażowaniu ich w działania firmy możemy podejmować lepsze decyzje biznesowe, sprawniej zarządzać ryzykiem oraz
opracowywać długofalowe plany rozwoju uwzględniające zarówno nasze wartości, jak i potrzeby otoczenia, w którym funkcjonujemy. Elementem komunikacji
z naszymi interesariuszami jest publikacja niniejszego raportu. Komunikacja często bywa przyczynkiem do wprowadzania zmian na lepsze, innowacji i umożliwia
bieżące monitorowanie i weryfikację
efektywności działań. Dlatego też
główne grupy interesariuszy żywiec zdrój s.a.
wciąż rozwijamy nasze sposoby komunikacji z kluczowymi interesariuszami. Staramy się być z nimi w stałym
interesariusze
metoda dialogu
kontakcie, wybierając najbardziej efektywne sposoby i narzędzia.
• Regularne informowanie pracowników podczas spotkań
oraz za pomocą gazetki firmowej Żywiec Twój
I tak w przypadku pracowników są
•
Badania Opinii Pracowników przynajmniej raz na 2 lata
to m.in. Badania Opinii Pracowników,
z konsumentami kontaktujemy się
pracownicy
poprzez infolinię oraz nasze strony
• Serwis konsumencki i infolinia
internetowe, na co dzień jesteśmy
• Edukacyjne strony internetowe
• Badania satysfakcji klientów
w kontakcie z naszymi partnerami
handlowymi. Dbamy o komunikację
konsumenci
z tymi grupami interesariuszy, którzy
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi i programy partnerskie
• Program Grantowy
dysponują wiedzą ekspercką w dzie• Spotkania prasowe i bieżąca komunikacja z mediami
dzinach i obszarach szczególnie istot• Współpraca z władzami na szczeblu centralnym i lokalnym
nych z punktu widzenia działalności
• Aktywność w organizacjach branżowych i biznesowych
• Współpraca ze środowiskami naukowymi: konferencje i warsztaty,
Żywiec Zdrój S.A. i realizowanych
publikacje tematyczne
przez nas programów – współpracuspołeczności lokalne
jemy z naukowcami i specjalistami,
• Badania satysfakcji klientów
władzami zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym czy organizacjami pozarządowymi i branżowymi.
klienci
Podejmujemy działania, których reali• Spotkania dotyczące współpracy
zacja umożliwia i ułatwia jednoczesne
angażowanie różnych grup interesariuszy, czego doskonałym przykładem
dostawcy
jest program Po stronie natury.
zainteresowanie
kluczowe zasady angażowania interesariuszy
kompleksowe zarządzanie relacjami
dbałość o satysfakcję
informowanie
monitorowanie
wpływ
profil firmy
15
profil firmy
o raporcie
Raport odpowiedzialności społecznej firmy Żywiec Zdrój
S.A. obejmuje dane za lata 2009-2011 dla całej spółki wraz z fabrykami w Jeleśni, Cięcinie i Mirosławcu (nie
obejmuje fabryki w Rzeniszowie). Został przygotowany
w zgodzie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative G3.0, poziom aplikacji C, co potwierdza niezależny certyfikat GRI. W przyszłości planujemy publikację
raportów w cyklu dwuletnim.
monika matak
Kierownik ds. CSR i Relacji
Zewnętrznych
Pierwszy w historii Żywiec Zdrój S.A.
raport odpowiedzialności społecznej
to przede wszystkim sposób na
zgromadzenie w jednym miejscu
i uporządkowanie dotychczasowych
doświadczeń firmy w zakresie CSR.
Ta publikacja jest punktem wyjścia do
nadania realizowanym przez naszą firmę działaniom bardziej strategicznego
wymiaru. Udział wielu pracowników
w przygotowaniach do publikacji
raportu pozwolił nam zidentyfikować
wiele dobrych praktyk w różnych obszarach działalności firmy, które mogą
być prezentowane zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz naszej organizacji.
Z pewnością ułatwi to niezależną
ocenę etapu zaawansowania firmy we
wdrażaniu podejścia zrównoważonego rozwoju. Wierzymy też, że publikacja
raportu może mieć wpływ na budowanie reputacji odpowiedzialnej firmy
wobec różnych grup interesariuszy.
16 PROFIL FIRMY
Proces definiowania zawartości raportu
Decydując się na przygotowanie pierwszego raportu społecznego naszej firmy,
przyjęliśmy do opisania szeroki zakres zagadnień. Proces definiowania jego zawartości miał kilka faz: początkowo przy współpracy z firmą doradczą przeanalizowaliśmy kluczowe wyzwania dla branży spożywczej oraz zagadnienia społecznej
odpowiedzialności biznesu. W ten sposób powstała lista ponad 80 zagadnień. Następnie przeprowadziliśmy diagnozę na podstawie dokumentów firmowych oraz
wytycznych Grupy Danone, które z tych tematów są istotne z punktu widzenia
Żywiec Zdrój S.A. Ważnym elementem tego procesu była filozofia działania firmy
i fundamentalne zasady społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Danone.
Spojrzeliśmy także na naszą firmę oczami kluczowych interesariuszy: konsumentów, klientów, dostawców, liderów opinii czy społeczności lokalnych. Ostatnim
etapem była wewnętrzna weryfikacja listy zagadnień przez pryzmat łańcucha wartości Żywiec Zdrój S.A.
Najistotniejsze zagadnienia i ich miejsce w raporcie (kolejność wg łańcucha wartości):
•
Ochrona zasobów wodnych (rozdział II i III)
•
Podnoszenie jakości surowców (rozdział II)
•
Mierzenie i ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko
w procesie produkcji i całym łańcuchu wartości firmy (emisja CO2, energia,
woda) (rozdział III)
•
Relacje ze społecznościami lokalnymi, w których firma działa (rozdział V)
•
Edukacja ekologiczna połączona z dążeniem do pozytywnego oddziaływania
na środowisko (rozdział III i V)
•
Bezpieczeństwo pracy i promocja zdrowia wśród pracowników (rozdział IV)
•
Edukacja i rozwój pracowników (rozdział IV)
•
Etyka biznesu i komunikacja z pracownikami (rozdział I i IV)
•
Standardy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów, w tym możliwość
śledzenia łańcucha dostaw (rozdział II)
•
Komunikacja konsumencka (znakowanie produktów, etyka w marketingu)
i podnoszenie standardów w obsłudze konsumentów (rozdział II)
•
Odpowiadanie na wyzwania społeczne: zdrowy styl życia, znaczenie wody
dla zbilansowanej i zdrowej diety (rozdział II)
Kluczowe zagadnienia w łańcuchu wartości dla Żywiec Zdrój s.a.
1 pozyskanie surowców
• Ochrona zasobów wodnych
• Podnoszenie jakości surowców
(standardy jakościowe i środowiskowe)
6 koniec cyklu
• Opakowanie/recykling
• Edukacja otoczenia w obszarze
ochrony środowiska
2 produkcja
• Mierzenie i minimalizowanie
oddziaływania na środowisko
w procesie produkcji
(energia, woda, odpady)
• Dialog ze społecznościami
lokalnymi, w których firma działa,
oraz bycie „dobrym sąsiadem”
• Bezpieczeństwo pracy i promocja
zdrowia wśród pracowników
• Etyka biznesu i komunikacja
z pracownikami
• Zaangażowanie pracowników
w programy społeczne
5 konsumpcja
• Standardy zapewnienia jakości
i bezpieczeństwa
• Znakowanie produktów
• Etyka w marketingu (dzieci)
• Komunikacja i podnoszenie
standardów w obsłudze
konsumentów
• Edukacja żywieniowa
• Odpowiadanie na wyzwania
społeczne: zdrowy styl życia,
znaczenie wody dla
zbilansowanej diety
3 transport
• Mierzenie i minimalizacja
negatywnego oddziaływania
na środowisko w transporcie
• Możliwość śledzenia łańcucha
dostaw/traceability
• Bezpieczeństwo ruchu
drogowego
4 sprzedaż
•
•
Dostępność produktów – rozwój kanałów
sprzedaży i dostępność cenowa
Możliwość śledzenia łańcucha dostaw/
traceability
profil firmy
17
Woda
od źródła do
Twojego domu
Wysoka jakość i bezpieczeństwo produktów jest dla Żywiec Zdrój S.A.
najwyższym priorytetem. Dbamy o to na każdym etapie łańcucha
wartości, od źródeł naszej wody, poprzez produkcję i dystrybucję,
po konsumpcję naszych produktów. Odpowiedzialność firm z branży
spożywczej nie jest już jednak dzisiaj postrzegana tylko jako obowiązek dostarczania konsumentom bezpiecznych produktów – coraz większego znaczenia nabiera wychodzenie przez producentów naprzeciw
wyzwaniom pojawiającym się w związku ze zmieniającymi się stylem
życia i potrzebami zdrowotnymi konsumentów.
woda od źródła do domu
19
woda od źródła do domu
W
dbamy
o najwyższą
jakość
2009 r. – 60
2010 r. – 50
2011 r. – 60
Źródło: Danone Way, wskaźnik
zarządzania jakością,
wartość w pkt. maks 60
więcej informacji – str. 14
Spełniamy
Standardy
w obszarze
zdrowia
i żywienia
2009 r. – 40
2010 r. – 50
2011 r. – 40
Źródło: Danone Way, wskaźnik
przestrzegania standardów
Grupy Danone w obszarze
zdrowia i żywienia,
wartość w pkt. maks 60
więcej informacji – str. 14
oda wykorzystywana w procesie butelkowania jest wodą podziemną, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Konieczne jest jej wydobycie i rozlewanie bezpośrednio
u źródła w warunkach zabezpieczających jej naturalne właściwości
i gwarantujących pełne bezpieczeństwo zdrowotne. W Żywiec Zdrój S.A. niezwykle dokładnie kontrolujemy ten proces, poczynając od właściwego zabezpieczenia i kontroli źródeł naszej wody, poprzez jej butelkowanie i odpowiedni
transport do klientów. Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów to podstawa funkcjonowania naszego biznesu. Wszystkie nasze zobowiązania dotyczące
tych kwestii ujęliśmy w polityce zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie
jakości, bezpieczeństwa zdrowotnego produktu, środowiska i bezpieczeństwa
pracy. Wdrożenie takiego systemu zapewnia spełnienie wszelkich wymogów
i standardów jakościowych oraz obowiązujących norm prawnych. Starannie dobieramy też dostawców, dbając o to, by zapewniali materiały i surowce o wymaganej jakości, a także świadczyli swoje usługi w sposób bezpieczny i na wysokim poziomie. Inwestujemy też w nowoczesne technologie,
pomagające zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktów. Dodatkowo, chcąc sprostać wyzwaniom stawianym firmom z branży spożywczej, w Żywiec Zdrój S.A. staramy się być otwarci na otoczenie.
Pozostajemy w nieustannym kontakcie z interesariuszami, by korzystać
z ich wiedzy i doświadczenia i realizować dodatkowe aktywności, także
o charakterze edukacyjnym. Zalecenia, co do których powinny stosować się firmy
z branży spożywczej, opracowują różne międzynarodowe instytucje i organizacje. Ich wskazania mają na celu przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości
i bezpieczeństwa produktów, ale też niwelowanie barier w dostępie do żywności, odpowiadanie na dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów, także w zakresie składu produktów i – co niezwykle istotne – promowanie właściwej diety i aktywności fizycznej, a tym samym zmniejszanie ryzyka
występowania nadwagi i otyłości oraz związanych z nimi różnorodnych schorzeń, z chorobami metabolicznymi na czele.
JAKOŚĆ JAKO KRYTERIUM WSPÓŁPRACY
Z DOSTAWCAMI
Stawiamy sobie wysokie wymagania związane z jakością
i bezpieczeństwem produktów. Tego samego oczekujemy
od firm, które z nami współpracują. Zasady doboru dostawców są precyzyjnie określone zarówno w Kodeksie Etyki
Zakupowej Grupy Danone, jak i w wewnętrznej procedurze
sprofilowanej na potrzeby Żywiec Zdrój S.A.
Baza dostawców, z którą Żywiec Zdrój S.A. współpracuje każdego roku obejmuje ponad 1200 firm. Nadrzędnym dokumentem porządkującym relacje pomiędzy
naszą firmą a dostawcami jest Kodeks Etyki Zakupowej Grupy Danone. Tam znalazły się kluczowe zasady, którymi musimy się kierować we współpracy: dyscyplina,
przejrzystość oraz przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów. Uważamy
bowiem, że uczciwe zasady postępowania z dostawcami są istotną formą odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. W praktyce przekłada się to na jasne
dla wszystkich zasady zapraszania do przetargów, gwarancję równego traktowania
wszystkich dostawców, wybór najlepszych ofert na podstawie zrozumiałych kryteriów. Kodeks reguluje także kwestie prezentów czy zaproszeń związanych z działalnością biznesową, a także wyjaśnia, co robić w sytuacji konfliktu interesów.
Wymagamy najwyższych standardów
Żywiec Zdrój S.A. stara się budować relacje ze swoimi dostawcami na partnerskich zasadach, opartych na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu. Stosujemy
jasne i przejrzyste kryteria wyboru dostawców i mamy w stosunku do nich bardzo
20
woda od źródła do domu
precyzyjne wymagania. Muszą oni przestrzegać fundamentalnych praw pracowniczych, dbać o jakość i bezpieczeństwo żywności (o ile współpraca dotyczy tego obszaru), prowadzić działalność w sposób przejrzysty i uczciwy,
a także wdrażać uznane standardy ochrony środowiska (przy wyborze surowców,
źródeł energii, materiałów opakowaniowych i usług). Staramy się zachęcać dostawców do opracowania własnej zrównoważonej polityki ochrony środowiska,
której celem jest ograniczenie ilości odpadów i emisji gazów cieplarnianych, a tym
samym minimalizowanie wpływu prowadzonej przez siebie działalności na otoczenie.
W trosce o bezpieczeństwo żywności, na czym zależy nam szczególnie, przy współpracy
z firmami zewnętrznymi bierzemy pod uwagę jakość surowców i opakowań, które mają
bezpośredni kontakt z naszymi produktami. W tym przypadku, aby znaleźć się w gronie
naszych dostawców, należy przedstawić dokumentację potwierdzającą potencjał technologiczny i produkcyjny, elastyczność, innowacyjność, ale przede wszystkim posiadane
certyfikaty i badania potwierdzające jakość i bezpieczeństwo oferowanych surowców.
Każdy dostawca musi też poddać się audytom przeprowadzanym przez specjalistów
z Żywiec Zdrój S.A. w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności. W fazie testów produkcyjnych wszystko jest dokładnie sprawdzane pod tym względem. Kontrolą i weryfikacją
dostawców oraz oferowanych przez nich surowców zajmuje się Dział Zapewnienia Jakości, Dział Zakupów oraz Dział Badań i Rozwoju. W tym celu realizowane są badania zarówno wewnętrzne (także w centralnych laboratoriach Grupy Danone), jak i zewnętrzne
w jednostkach profesjonalnie zajmujących się daną tematyką.
nicolas gregoire
dyrektor działu zakupów
Dostawcy, zktórymi wsółpracuje firma
Żywiec Żdrój S.A., muszą respektować
wyznawane przez nas zasady. Ta kwestia została sformalizowana – dostawcy podpisują zobowiązania dotyczące
postępowania zgodnie z podstawowymi zasadami społecznymi, socjalnymi,
związanymi z przestrzeganiem praw
człowieka. Taką procedurą jest objętych
100 proc. dużych dostawców firmy,
z czego 72 proc. (obejmujących 90 proc.
wartości zakupów) jest już zarejestrowanych na specjalnej, elektronicznej
platformie Sedex. Dzięki temu proces
zakupowy jest przejrzysty, co eliminuje
ryzyko potencjalnych nadużyć. Do końca 2012 r. na platformie mają znaleźć
się wszyscy duzi dostawcy, czyli tacy,
z którymi kontrakty przekraczają 50 tys.
euro rocznie (500 tys. euro w przypadku
firm logistycznych) lub mają umowy
podpisane co najmniej na rok.
Przestrzeganie najwyższych standardów obliguje nie tylko do starannego wyboru
dostawcy, ale i stałego monitorowania jego pracy. Dlatego każdorazowo przy dostawach opakowań lub surowców mających styczność z naszymi wyrobami weryfikujemy aktualność atestów i świadectw jakości, w laboratoriach przyzakładowych
wykonujemy badania potwierdzające jakość dostaw, dodatkowo kontrolujemy
także pojazdy, którymi są one dostarczane, pod względem ich stanu higienicznego
i technicznego. Celem tych procedur jest zapewnienie, że wszystkie zakupy są dokonywane zgodnie z zasadami obowiązującymi w Żywiec Zdrój S.A., a także w sposób gwarantujący ciągłość dostaw, optymalizację kosztów, zapewnienie jakości,
ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy.
Józef Kania
kupiec
dział zakupów
Sprawna produkcja wymaga uprzedniego zakupu odpowiednich towarów i usług. A jakie są etapy tego procesu? Na
początku tworzymy specyfikację zakupową, potem rozpoznajemy rynek i poszukujemy produktów, które są z nią zgodne. Kolejno przygotowujemy próbną partię surowców i materiałów, które są poddawane testom w fabrykach
i testom konsumenckim. Następnym etapem jest poszukiwanie dostawców, których surowce odpowiadają formule
wybranej przez konsumentów, i negocjacje warunków umowy. By wybrać materiały o najwyższej jakości, pełnym
bezpieczeństwie dla konsumenta i o optymalnej cenie, ściśle współpracujemy z naszymi klientami wewnętrznymi, czyli
pracownikami działów: Badań i Rozwoju, marketingu, Jakości, Produkcji, Technicznego i Gospodarki Materiałowej.
woda od źródła do domu
21
woda od źródła do domu
Zaufanie i kontrola
Tomasz Pietrzykowski
Dyrektor ds. Handlowych
Alpla
Od wielu lat ALPLA współpracuje
z Żywiec Zdrój S.A. przy wdrożeniach
nowych produktów. W ciągu ostatnich
trzech lat wspólnie wdrożyliśmy
standard PCO 1881 dla butelek
do produktów gazowanych oraz
dwa projekty obniżania wagi preform
do butelek dla wód i napojów
niegazowanych. Bardzo często nasza
współpraca jest wielopłaszczyznowa
i odbywa się zarówno na poziomie
lokalnym, jak również przy współudziale
centrów technicznych ALPLAi Grupy
Danone. Taka współpraca pozwala na
adaptację najlepszych innowacyjnych
rozwiązań opracowanych przez
inżynierów obydwu stron. Współpraca
z ALPLA to również gwarancja bezpieczeństwa dostaw dla Żywiec Zdrój S.A.
z uwagi na możliwość dostaw z nawet
trzech naszych zakładów w Polsce
oraz w krajach ościennych.
22
woda od źródła do domu
Opakowania traktujemy jako integralną część produktu. Muszą one zapewniać właściwą ochronę jakości wody, a ich wybór musi dawać nam pewność, że nie staną
się one źródłem potencjalnego zanieczyszczenia. Aby upewnić się, czy wybrani już
dostawcy realizują stawiane im wymagania, Żywiec Zdrój S.A. prowadzi działania
oceniające i kontrolne, w tym również inspekcje w terenie. Program oceny dostawcy prowadzony jest zgodnie z podejściem ISO i gwarantuje zastosowanie zasad
dobrej praktyki wytwarzania (GMP). Jest to niezbędny element ciągłego podnoszenia jakości oraz rozwoju partnerskiej współpracy. Żywiec Zdrój S.A. wykorzystuje do
tego celu procedurę okresowej oceny dostawców opartą na wskaźnikach oceny
jakości, wskaźnikach serwisu oraz audytach. Wskaźniki weryfikowane są w cyklu
miesięcznym, a raz na kwartał stosowne informacje trafiają do dostawcy. Jeśli któryś z nich znajdzie się poniżej ustalonego poziomu, kontrahent jest zobowiązany
przedstawić plan poprawy sytuacji.
Niezależnie od tego minimum raz w roku organizujemy spotkania z dostawcami
kluczowymi, na których omawiamy i oceniamy bieżącą współpracę. Także minimum raz w roku organizujemy audyty u dostawców, weryfikując na miejscu to,
jak wypełniają nasze oczekiwania związane m.in. z jakością i bezpieczeństwem dostarczanych nam produktów. Wyniki oceny dostawców to nie tylko informacja dla
Żywiec Zdrój S.A., w jaki sposób przebiega współpraca z kontrahentami. Zalecenia
i wskazówki po audytach (plany naprawcze) to także praktyczna wiedza i wsparcie
dla kooperujących z nami firm, a ich wdrażanie służy podniesieniu jakości ich wyrobów i dążeniu do spełniania najwyższych standardów. Wskazując konkretne błędy
i niedociągnięcia, sugerujemy sposoby ich usunięcia tak, by ich współpraca z Żywiec Zdrój S.A. przebiegała bezproblemowo. Jeśli jednak dostawcy nie chcą wdrożyć planów naprawczych bądź czynią to nieskutecznie, w trosce o jakość naszych
produktów rozwiązujemy z nimi współpracę.
ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
Naszą podstawową odpowiedzialnością jest zapewnienie
bezpieczeństwa naszych produktów, od wydobycia wody ze
źródła aż do jej zabutelkowania.
Kluczowa jakość wody
Woda jest zasobem odnawialnym, nieustannie krąży w przyrodzie. Proces jej infiltracji, czyli przenikania w głąb ziemi, jest częścią tego naturalnego cyklu. Podczas
infiltracji woda poddawana jest wielu skomplikowanym reakcjom geochemicznym, w sposób naturalny jest oczyszczana i wzbogacana w minerały występujące
w przenikanych przez nią warstwach geologicznych. Od tego procesu jest uzależniony skład fizykochemiczny wody oraz oczywiście jej smak. Wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa. Wykorzystanie ich do produkcji wymaga
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, czyli decyzji administracyjnej określającej warunki jej wydobycia, w tym dopuszczalną ilość pobieranej z ujęcia wody
oraz tzw. maksymalny poziom depresji, czyli obniżenia poziomu wody w ujęciu
na skutek jego eksploatacji. Przestrzeganie wytycznych takiego pozwolenia daje
pewność, że firma, która korzysta z ujęcia, nie oddziałuje negatywnie na środowisko, a ilość wody w źródle jest stała.
Jednym z głównych obowiązków firmy Żywiec Zdrój S.A. jest dbanie o źródła,
z których czerpiemy wodę. Odpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi oraz
kwestie techniczne – specjalnie zaprojektowany system poboru i buforowania
wody – mają szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa produktu.
Cały system musi być odpowiednio myty, czyszczony, dezynfekowany i chroniony przez filtry powietrzne. Wokół ujęć, magazynów i obszaru produkcyjnego
wyznaczane są strefy ochronne i zabronione jest używanie środków chemicznych, chwastobójczych czy grzybobójczych. Dodatkowo, stale należy weryfikować poziom przepływu oraz minimalny poziom wody, tak aby spełnić wymagania zawarte w pozwoleniach wydanych na jej wydobycie. Nad całym procesem
Marcin Jurczyk
Dyrektor Fabryki w Jeleśni
Nasza firma jest od lat liderem rynku w kategorii wód butelkowanych. Sukces ten nie jest przypadkowy – to wynik ciągłego doskonalenia i wyznaczania
nowych, skutecznych standardów funkcjonowania naszego biznesu na wszystkich płaszczyznach, takich jak zarządzanie zasobami, zarządzanie
procesami, współpraca z dostawcami i klientami. Proces produkcji odgrywa kluczową rolę. Skuteczne zarządzanie, wysoką i stabilną jakość oraz
bezpieczeństwo produktu i pracowników jesteśmy w stanie utrzymać przede wszystkim dzięki integracji kilku systemów w jeden czytelny i spójny system
zarządzania. Jego podstawę tworzą ludzie – zarówno pracownicy firmy, jak i wszyscy, którzy z nami współpracują. Wyszkolona kadra, umiejąca w pełni
wykorzystać najnowocześniejsze technologie, stanowi nieodłączny i najważniejszy element całego systemu, a także decyduje o jego jakości i skuteczności. Wspólnie dążymy do tego, aby być „pracodawcą z wyboru dla naszych pracowników oraz wiarygodnym partnerem dla naszych dostawców,
klientów, lokalnej społeczności oraz Grupy Danone”. Nasz system łączy w sobie narzędzia i metody pozwalające utrzymać w równowadze najważniejsze
obszary funkcjonowania fabryki, którymi są: bezpieczeństwo, jakość, koszty, dostawy, motywacja i środowisko. Osiągnęliśmy to dzięki wprowadzeniu
filozofii DaMaWay definiującej kierunek naszego rozwoju, programu WISE dotyczącego innowacyjnego podejścia do bezpieczeństwa, zintegrowanego
systemu zarządzania opartego na normach ISO 9001,18001 i 22000 oraz kompetencji pracowników. Dzięki spójności wszystkich elementów systemu
z roku na rok podnosimy nasze standardy we wszystkich obszarach. Nieprzypadkowo bezpieczeństwo i jakość zostały wpisane w strategiczne cele firmy.
Te dwa obszary stanowią podstawę naszego funkcjonowania. Skuteczność naszych działań potwierdzamy w corocznej weryfikacji poprzez audyty
prowadzone przez wykwalifikowanych wewnętrznych i zewnętrznych audytorów. Osiągane wyniki utwierdzają nas w przekonaniu, że obrany kierunek
zrównoważonego rozwoju jest poprawny i zgodny z oczekiwaniami naszych interesariuszy.
bezpieczeństwa produktu czuwa specjalny zespół, który zajmuje się kontrolą
jakości i bezpieczeństwa od wydobycia
wody aż do jej zabutelkowania.
Tylko woda pierwotnie czysta i spełniająca wymagania dotyczące zawartości
składników mineralnych naturalnego
pochodzenia, w której nie stwierdzono
niepożądanych substancji chemicznych,
jak również mikroorganizmów wskazujących na kontakt z zanieczyszczeniami, jest bezpieczna pod względem
zdrowotnym bez uzdatniania, które
mogłoby wpływać na zmianę składu
fizykochemicznego lub mikrobiologicznego. Dzięki tym właściwościom woda
wydobywana z głębi ziemi nie wymaga
dezynfekcji lub usuwania zanieczyszczeń, a tym samym zachowuje swój
naturalny skład mineralny i mikroflorę.
Dopuszczalna jest tylko korekta niektórych właściwości organoleptycznych
i fizykochemicznych (mętność, barwa,
zawartość żelaza) poprzez filtrację osadów. Wody niespełniające wymagań
pierwotnej czystości nie mogą być
uznane jako przydatne do produkcji wód butelkowanych. Wymogiem
niezbędnym do wprowadzenia wody
do sprzedaży jest pozytywna ocena
i kwalifikacja Państwowego Zakładu
Higieny, nad jej jakością stale czuwa
też Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Od 1996 r. nasza woda
Dobra praktyka
Test laborantów
Bezpieczeństwo produktów jest dla
nas najważniejsze, dlatego konsekwentnie weryfikujemy kompetencje tych, którzy mają na nie wpływ.
To dlatego Grupa Danone raz w roku
przeprowadza testy umiejętności pracowników laboratoriów we wszystkich firmach należących do koncernu,
w których prowadzone są analizy laboratoryjne. Test ten polega na jakościowym i ilościowym wytypowaniu
różnych mikroorganizmów ukrytych
w celowo zakażonych próbkach, a jego
celem jest ocena skuteczności i efektywności analiz przeprowadzanych
w laboratoriach oraz jakości ich pracy.
woda od źródła do domu
23
woda od źródła do domu
Dobra praktyka
Kontrola zespołowa
Zapewnienie najwyższej jakości produktów za pomocą takich narzędzi, jak HACCP
byłoby niemożliwe do wdrożenia i utrzymywania w pojedynkę, dlatego w każdej
fabryce powołane zostały Zespoły ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. Food
Safety Teams – FST). W ich skład wchodzi piątka specjalistów, reprezentujących
laboratorium oraz działy: Wodny, Techniczny i Produkcji. Podczas cyklicznych
spotkań zespoły omawiają tematy związane z funkcjonowaniem systemu oraz
podejmują decyzje dotyczące jego aktualizacji i doskonalenia. Efektem ich działania
jest także Księga Bezpieczeństwa Żywności – dokument opisujący metodykę
działania zespołów FST, a także analizujący ryzyka, które mogą wystąpić w firmie.
Zespoły działają zgodnie z cyklem PDCA, który jest elementem projektu DaMaWay
szerzej opisanego na str. 58. Skuteczność naszych działań potwierdzają liczby
– odsetek reklamacji jest na bardzo niskim poziomie. To zaledwie jedna reklamacja
na ponad 5 500 000 sprzedanych opakowań!
niegazowana jest polecana przez Instytut Matki i Dziecka, w 2010 r. została też
pozytywnie zaopiniowana przez Centrum Zdrowia Dziecka.
Dobre zarządzanie to podstawa
Paweł Szczurek
Kierownik Jakości
fabryka w jeleśni
Zarządzanie jakością w fabryce
realizowane jest poprzez wiele narzędzi
na dwóch płaszczyznach. Pierwszą
jest kontrola jakości. Woda, materiały
i środowisko – kontrolowane są poprzez
analizy mikrobiologiczne, chemiczne
i fizyczne w laboratorium zakładowym.
Kontrola jakości procesu – od wydobycia wody do momentu dostarczenia
produktu na półkę – realizowana jest
przez wszystkich pracowników fabryki.
Nieustanny monitoring wskaźników
jakościowych na każdym etapie
produkcji pozwala nam weryfikować
skuteczność wprowadzanych działań.
Drugą płaszczyzną jest zapewnienie jakości. Realizowane jest to poprzez jasne
zasady postępowania, ścisły monitoring
na każdym etapie produkcji, ciągłe rozwijanie i doskonalenie systemów jakości
i zwiększanie świadomości pracowników. Powtarzalność procesu zapewniamy dzięki specyfikacjom jakościowym
i technicznym, właściwym standardom
pracy i szkoleniom. Poprzez realizację
działań na obu płaszczyznach możemy
monitorować i zarządzać najważniejszym i najistotniejszym miernikiem
jakości, jakim jest satysfakcja naszych
konsumentów.
24
woda od źródła do domu
Podstawą rozwoju Żywiec Zdrój S.A.
jest wyznaczanie sobie celów o charakterze jakościowym, środowiskowym,
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym produkowanej żywności, a także podnoszących stan bezpieczeństwa
i higieny. Służy temu wdrożony w firmie Zintegrowany System Zarządzania
(ZSZ) funkcjonujący w oparciu o normy
ISO 9001:2008, PN-N-18001:2004 oraz
ISO 22000:2005. Jego kluczowym elementem jest Polityka w Zakresie Jakości, Bezpieczeństwa Zdrowotnego Produktu, BHP oraz Ochrony Środowiska
katarzyna wojtyła
koordynator ds. jakości
fabryka w cięcinie
Powołanie zespołów FST zapewnia
efektywną i dogłębną analizę całego
procesu, co bardzo ułatwia dążenie
do najlepszych wyników w obszarze
bezpieczeństwa żywności. Efekty
naszych prac są widoczne na co dzień.
Na bieżąco aktualizujemy istniejące
instrukcje i procedury (np. instrukcję
higieniczną) i jeżeli wymaga tego
sytuacja, w oparciu o analizę wyników
ulepszamy lub proponujemy nowe
standardy, tworzymy nowe zalecenia.
Dostosowujemy dokumentację dla
nowych lub zmienionych aspektów
prawnych, organizujemy też cykliczne
szkolenia dla wszystkich pracowników
fabryki w zakresie wymagań norm
związanych z bezpieczeństwem żywności. Weryfikacją skuteczności naszych
działań było uzyskanie certyfikatu SGS
na zgodność z wymaganiami normy
ISO 22000 oraz z roku na rok osiąganie
coraz wyższych wyników z zewnętrznego audytu bezpieczeństwa żywności.
omawiająca najistotniejsze zobowiązania firmy tym względem. Kwestie kontroli jakości i bezpieczeństwa produktu
są jednym z podstawowych procesów
ZSZ. „Domykającym” elementem systemu jest norma ISO 22000 – efektywne
narzędzie koncentrujące się na zarządzaniu oraz komunikacji w całym procesie produkcji i w łańcuchu dostaw, a także planie HACCP (ang. Hazard Analysis
and Critical Control Point). Harmonizuje ona różne standardy i wytyczne dotyczące
zarządzania bezpieczeństwem żywności.
O tym, jak ważne są to kwestie, świadczy powołanie we wszystkich zakładach
Zespołów ds. Bezpieczeństwa Żywności (FST – Food Safety Team – czytaj więcej
w Dobrej Praktyce „Kontrola zespołowa”), których celem jest opracowanie i bieżąca
aktualizacja dokumentacji dotyczącej analizy HACCP oraz występujących zagrożeń.
HACCP jest systemem zapobiegawczym koncentrującym się na tych punktach
w firmie, które mają największe, istotne znaczenie dla bezpieczeństwa żywności.
Został on wdrożony w Żywiec Zdrój S.A. w 2005 r.
Z kolei norma ISO 22000 została certyfikowana
w czerwcu 2011 r., a objęła do końca roku 53 proc.
całkowitej produkcji firmy.
Ciężka praca audytora
Zintegrowany System Zarządzania polega na wyznaczaniu celów do realizacji oraz na ich kontroli.
Dlatego Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ powołał
grupę 22 audytorów wewnętrznych, którzy zostali zapoznani z wymaganiami ZSZ oraz Grupy Danone. Grupa ta spotyka się podczas corocznych
warsztatów, aby wymieniać między sobą doświadczenia i spostrzeżenia, których celem jest doskonalenie procesu zarządzania. Podczas spotkań przeprowadzane są także szkolenia z zakresu ISO 9001,
ISO 22000, PN-N 18001 oraz umiejętności interpersonalnych, niezbędnych przy przeprowadzaniu
audytów. Plan audytów powstaje każdorazowo na
początku roku. Zakres procesów uwzględnionych
w harmonogramie jest uzależniony od wymagań
norm ISO 9001, ISO 22000, PN-N-18001, wymagań
Grupy Danone, wyników poprzednich audytów
woda od źródła do domu
25
woda od źródła do domu
a także bieżących potrzeb. Po każdym
przeprowadzonym audycie powstaje
szczegółowy raport wskazujący obszary pozwalające doskonalić dany proces.
Kierownik sprawdzanego obszaru musi
przeanalizować przyczyny zgłoszonych
uwag oraz przygotować propozycje
działań korygujących. Ocena ich skuteczności jest weryfikowana na bieżąco.
do spożycia oraz numer serii wskazujący na datę i godzinę produkcji,
a także oznaczenie zmiany i linii produkcyjnej. Dzięki takiemu systemowi,
gdyby pojawiła się konieczność wstrzy-
Produkt zawsze do rozpoznania
Martyna Trzmielewska
Kierownik Działu
Gospodarki Magazynowej
Narzędzie Tracebase powstało
na potrzeby Żywiec Zdrój S.A., co
oznacza, że jest zbudowane od początku do końca na bazie pomysłu
naszej firmy i jest nam dedykowane.
Pozwala to na pełne wykorzystanie
zbieranych danych, dostosowanie
raportów itp. Baza jest stale
kontrolowana i rozwijana przez
informatyków z firmy zewnętrznej,
co gwarantuje jej działanie 24 h
na dobę przez 7 dni w tygodniu
oraz bezpieczeństwo danych. W tej
chwili w bazie mamy już historię
przeszło 900 tys. palet. Baza się
rozwija i obecnie znajdują się w niej
także informacje dotyczące identyfikowalności surowców stosowanych
w każdej partii produkcyjnej.
Identyfikowalność to możliwość ustalenia historii produktu od jego powstania
aż do miejsca przeznaczenia. W Żywiec
Zdrój S.A. proces ten został ustandaryzowany i opisany w procedurach. Ich
celem jest zapewnienie, że wszystkie wyroby będą znakowane zgodnie
z przyjętym standardem, co pozwoli na
ich pełną rozpoznawalność w łańcuchu
dystrybucyjnym. Zarządzanie danymi
niezbędnymi do identyfikowalności
odbywa się za pomocą wewnętrznego systemu elektronicznego. Służy
on do numerowania palet wyprodukowanych, a następnie do rejestrowania opuszczenia przez nie magazynu
produkcyjnego. System nadaje każdej
wyprodukowanej palecie unikatowy
numer, który identyfikuje datę i godzinę
produkcji, zakład produkcyjny czy zmianę. Numery trafiają do bazy Tracebase,
dzięki której da się prześledzić całą historię drogi palety od wyprodukowania
do dostawy do klienta, uwzględniając
wszystkie magazyny, przez które przeszła. Identyfikowalna – dzięki automatycznemu nadrukowi na etykiecie – jest
także każda wyprodukowana butelka
wody. Znajduje się na niej adres zakładu produkcyjnego, data przydatności
Andrzej Odzioba
Dyrektor Sprzedaży
W codziennym, bezpośrednim kontakcie z naszymi partnerami handlowymi
kluczowa jest sprawna współpraca,
dbałość o efektywną komunikację
i szybkie odpowiadanie na pojawiające
się potrzeby. Ułatwia to nasze wieloletnie doświadczenie i dobre poznanie
wzajemnych oczekiwań. Staramy się
dopasować działania do potrzeb naszych klientów i rozwijać się w oparciu
o wspólne elementy naszych strategii.
Pomagamy w rozwijaniu biznesu poprzez wspieranie klientów naszą wiedzą
na temat kategorii wody butelkowanej.
Dzięki temu oni także mogą lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów.
Budowanie dobrych relacji z klientami
zdecydowanie wspierają działania realizowane przez naszą firmę w obszarze
zaangażowania społecznego i ochrony
środowiska. Jesteśmy więc bardzo
otwarci na rozwijanie współpracy
z klientami poprzez niestandardowe
działania w tym zakresie, bowiem
model współpracy, który wykracza poza
samą transakcję kupna-sprzedaży,
utrwala relacje i zwiększa zaufanie.
schemat działania tracebase
Znamy drogę palety
– wszystkie ślady
numery palet, daty
dostaw, numery
dowodów
26
woda od źródła do domu
Logistyka tracebase,
różne formaty danych
– xls, csv, txt itd.
Wszystkie magazyny
(produkcyjne
+ zewnętrzne)
mania sprzedaży jakiejkolwiek partii produktu, jesteśmy w stanie w bardzo krótkim
czasie doprowadzić do jego zablokowania w rynku. Weryfikacji poprawności
funkcjonowania systemu służą audyty wewnętrzne, przeprowadzane przynajmniej raz w roku symulacje, audyty zewnętrzne czy działowe przeglądy procesów.
Ponadto zgodnie z określonymi w specjalnej procedurze zasadami systematycznie
prowadzimy wewnętrzne ćwiczenia z identyfikowalności wyrobów.
Klient naszym partnerem
Bez partnerskiej współpracy z klientami, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu, nie moglibyśmy rozwijać naszej działalności w taki sposób, w jaki czynimy
to obecnie. Klienci, zamawiając nasze produkty i eksponując je w swoich sklepach, okazują nam zaufanie, którego nie chcemy zawieść. Dla Żywiec Zdrój S.A.
jako firmy społecznie odpowiedzialnej liczy się to, jak funkcjonują nasi partnerzy
w całym łańcuchu wartości, i to, w jaki sposób my jesteśmy przez nich spostrzegani. Budowaniu właściwych relacji pomiędzy pracownikami w działach Sprzedaży, Marketingu lub Łańcucha Dostaw oraz klientami, z którymi mają kontakt
(przedstawicielami sieci handlowych, dystrybutorami, hurtownikami i sprzedawcami detalicznymi) służy Kodeks Etyki Handlowej. Firma oczekuje od swoich pracowników uczciwego, odpowiedzialnego i profesjonalnego zachowania
m.in. w celu zapewnienia zadowolenia klientów, przejrzystych relacji z dostawcami i klientami (powinny się one opierać na partnerstwie, wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz wypełnianiu zobowiązań wynikających z zawartych umów).
Nasi pracownicy są zobowiązani do wykorzystania wyłącznie metod i środków
uznanych za nienaganne w utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach prowadzonej działalności oraz niestosowania żadnych nieodpowiednich praktyk
handlowych, takich jak korupcja.
Klienci doceniają model współpracy z naszą firmą. Jak wynika z badania „Satysfakcja i lojalność odbiorców Żywiec Zdrój S.A., przeprowadzonego w 2009 r.
przez firmę GfK, indeks lojalności klientów w stosunku do naszej firmy wynosi
82 punkty na 100 możliwych. 83 proc. ankietowanych kontrahentów uważa,
że najsilniej wpływa na to ogólna jakość współpracy, wysoki poziom obsługi
związany ze składaniem zamówień (79 proc.) oraz realizacji dostaw (78 proc.).
Żywiec Zdrój S.A. w oczach klientów
(wybrane odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu dane stwierdzenie pasuje do Żywiec
Zdrój S.A., n=149, można było wskazać więcej niż jedno określenie, dane w proc.
odpowiedzi na TAK)
żywiec zdrój s.a. cieszy się uznaniem
w moim środowisku
Współpraca z żywiec zdrój s.a.
pozwala nam rozwijać biznes
żywiec zdrój s.a. jest zorientowany
na długotrwałą współpracę z klientem
Gdybym jeszcze raz podejmował(a) decyzje
o moich dostawcach, żywiec zdrój s.a.
na pewno znalazłby się wśród nich
Nie warto rezygnować z produktów
żywiec zdrój s.a.
91%
88%
83%
83%
78%
Dobra praktyka
łączymy siły dla dzieci
Grupa Danone, a tym samym Żywiec
Zdrój S.A., przykłada dużą wagę do
promowania sportu i aktywnego
spędzania wolnego czasu. Tą ideą
kierowaliśmy się, kiedy w 2009 roku
rozpoczęliśmy akcję „Wspierajmy
sportowe marzenia naszych dzieci”.
Wspólnie z pozostałymi spółkami
wchodzącymi w struktury Grupy
Danone w Polsce (Danone i Nutricia),
a także z jedną z sieci handlowych
postanowiliśmy pomóc uczniom szkół
podstawowych w realizacji ich sportowych marzeń. Przez sześć tygodni,
czyli w czasie trwania rozgrywek
Danone Nations Cup, 1% ze sprzedaży
produktów wybranych marek – Żywiec
Zdrój, Actimel i BoboVita – przeznaczaliśmy na zakup sprzętu sportowego
dla lokalnych szkół. Zrealizowane
zostały już trzy edycje akcji. Tylko
w 2011 roku wzięło w niej udział aż
87 hipermarketów naszego partnera.
Wsparliśmy 87 szkół podstawowych
zlokalizowanych w ich pobliżu, przekazując im w sumie 88 481 złotych na
realizację sportowych marzeń uczniów
(w latach 2009-2010 było to 192 934 zł).
Ze względu na społeczny sukces akcji,
wspólnie z naszym klientem zdecydowaliśmy się na jej kontynuację w kolejnych latach i na stałe wpisaliśmy ją
w kalendarz wydarzeń w obu firmach.
Źródło: GfK, Satysfakcja i lojalność odbiorców Żywiec Zdrój S.A. vs. inni dostawcy, 2009 r.
woda od źródła do domu
27
woda od źródła do domu
ODPOWIEDZIALNA KOMUNIKACJA Z KONSUMENTAMI
Konsumenci oczekują dziś informacji uczciwej, wiarygodnej
i zrozumiałej. Dlatego Żywiec Zdrój S.A. zobowiązuje się do
prowadzenia z nimi otwartej, dwustronnej, etycznej komunikacji na tematy związane z naszymi produktami, a także ze
zdrowiem.
By ułatwić konsumentom docieranie do informacji o wartościach odżywczych
naszych produktów i procencie dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze, który zaspokajają, w 2008 r. wprowadziliśmy nowe oznaczenia na etykietach
produkowanych przez nas napojów. Tym samym przystąpiliśmy do Dobrowolnego
Programu Znakowania Wartością Odżywczą GDA.
GDA - Guideline Daily Amounts czyli wskazane dzienne spożycie, to zalecenia
dotyczące ilości energii oraz wybranych składników odżywczych, w szczególności tych, które należy kontrolować w codziennej diecie. Deklaracja ilości kilokalorii
(energii) w jednej porcji produktu oraz udziału procentowego Wskazanego Dziennego Spożycia dla energii jest przedstawiona w przystępnej formie graficznej,
pozwalającej na szybką ocenę wartości kalorycznej porcji produktu oraz jego miejsca w zbilansowanej diecie. Na czym polega zmiana? Dotychczasowe informacje dotyczące kaloryczności, które znajdowały się na opakowaniach, pokazywały
jedynie wartość odżywczą w określonej ilości produktu, np. w 100 g czy 100 ml.
Nie dawało to jednak odpowiedzi na pytanie, czy to za dużo, czy za mało w stosunku do dziennego zapotrzebowania organizmu na dany składnik. Dzięki GDA
konsumenci mogą dowiedzieć się, jaka jest wartość odżywcza jednej, określonej porcji spożywanego produktu. Dobrowolny Program Znakowania Wartością
Odżywczą GDA, w którym uczestniczymy, jest jednym z elementów mogących
przyczynić się do zahamowania niekorzystnych trendów zdrowotnych związanych z nadwagą i otyłością. Łatwo dostępne i zrozumiałe dla konsumenta informacje żywieniowe ułatwiają podejmowanie samodzielnych i świadomych decyzji
przy komponowaniu codziennej diety.
Etyka w reklamie
Etyczny i odpowiedzialny sposób reklamowania produktów jest istotnym elementem polityki całej Grupy Danone związanej ze zdrowiem i żywieniem. Szczególne znaczenie ma dla nas kwestia reklam skierowanych do dzieci. Dlatego właśnie
Żywiec Zdrój S.A. podpisał deklarację przystąpienia do Kodeksu Reklamy Żywności Skierowanej do Dzieci opracowanego przez Polską Federację Producentów
Żywności. Jako firma zgadzamy się, że reklama produktów żywnościowych nie
może być kierowana bezpośrednio do dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia,
nie może być też prowadzona w jakiejkolwiek formie na terenie szkół podstawowych.
Jednak ograniczenia te nie dotyczą produktów, które spełniają określone kryteria
żywieniowe oparte na zaakceptowanych i udokumentowanych dowodach naukowych i/lub narodowych oraz międzynarodowych zaleceniach żywieniowych.
28
woda od źródła do domu
Zgodnie z Kodeksem uważamy, że żaden
rodzaj reklamy produktów żywnościowych
skierowanej do dzieci nie może promować
ani przedstawiać niezdrowych nawyków
żywieniowych czy też niezdrowego stylu
życia, dyskredytować znaczenia zdrowych
nawyków żywieniowych, urozmaiconej
i zrównoważonej diety oraz aktywności fizycznej, zawierać bezpośredniego
wezwania dzieci do nabycia reklamowanych produktów lub zwracać się z apelem
do dziecka o nakłonienie rodziców do kupienia dziecku reklamowanego produktu.
Nie wszystkie działania są jednak zakazane
– dopuszczalne jest użycie nazwy, logo firmy lub produktu w kampaniach oświatowych, których celem jest upowszechnianie
zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Na europejską skalę
Kodeks Reklamy Skierowanej do Dzieci, którego sygnatariuszem został
Żywiec Zdrój S.A., jest zgodny z wytycznymi inicjatywy EU-Pledge (www.
eu-pledge.eu), do której Grupa Danone, wraz z 10 innymi firmami z branży
spożywczej przystąpiła w grudniu 2007
r. EU-Pledge zakładała zmianę w marketingu produktów skierowanych do
dzieci poniżej 12 lat i rezygnację z reklam skierowanych bezpośrednio do tej
grupy, gdy profil żywieniowy i wielkość
porcji produktów nie są dla nich odpowiednie. Zobowiązanie to, wspierane
przez Światowe Stowarzyszenie Reklamodawców i zgodne z zaleceniami Unii
Europejskiej, zakłada m.in. wykorzystanie
innych niż reklama kanałów docierania
z informacjami handlowymi do rodziców, by wspierać ich w podejmowaniu
właściwych decyzji dotyczących diety
i stylu życia swoich dzieci, i monitorowanie pod tym kątem przekazów reklamowych w prasie, radiu, telewizji czy
internecie.
Zobowiązania członków EU-Pledge to:
•Nie reklamujemy produktów dla
dzieci do lat 12 z wyjątkiem takich,
które spełniają określone kryteria
żywieniowe w oparciu o uznane
dowody naukowe i lub są zgodne
z krajowymi i międzynarodowymi
wytycznymi diety.
•W komunikacji marketingowej w internecie przestrzegamy tego zobowiązania w odniesieniu do żywności i nap
ojów na stronach należących do firm.
Szczegółowe rozwiązania w tej kwestii
mają być wypracowane przez członków EU-Pledge w 2012 r.
•Nie prowadzimy komunikacji marketingowej produktów skierowanych do
dzieci w szkołach podstawowych z wyjątkiem sytuacji, gdy dzieje się to na
specjalne życzenie lub po uzgodnieniu
z dyrekcją szkoły i ma cel edukacyjny.
Zasady te zaczynają przynosić efekty.
Monitoring telewizji przeprowadzony w 2009 r. przez firmę Monitoring
Accenture Media Services we Francji,
Niemczech, Irlandii, Włoszech, Polsce
i Hiszpanii wykazał:
•spadek o 93 proc. liczby reklam
produktów, które nie spełniają opisanych kryteriów żywieniowych
w programach z publicznością składającą się w większości z dzieci,
• spadek o 56 proc. liczby reklam takich produktów we wszystkich programach, na wszystkich kanałach
telewizyjnych.
Komunikacja zaczyna się
od słuchania
Uważne wsłuchiwanie się w to, co mówią
konsumenci, i zrozumienie ich potrzeb to
dziś jedno z naszych kluczowych zadań,
dlatego zależy nam, aby każda osoba, która chce podzielić się swoją opinią, mogła
się z nami skontaktować – przekazać swoją
sugestię, zadać pytanie czy złożyć reklamację. Nasi konsumenci mogą uzyskać
informacje drogą telefoniczną i mailową.
Bardzo cenimy te kontakty. W 2008 roku
wdrożyliśmy system zarządzania relacjami
z konsumentem Excipio. System ten pozwala na monitorowanie każdego zgłoszenia od konsumenta. Do specjalnej aplikacji
mają dostęp osoby pełniące różne funkcje
w organizacji, dzięki temu łatwiejszy jest
przepływ informacji. Excipio jest połączone
z elektronicznym formularzem kontaktowym oraz infolinią, która działa już od 2003
roku. Numer infolinii – 801 10 11 10 – znajduje się na każdym naszym produkcie.
Drogą elektroniczną można się z nami
skontaktować, wypełniając formularz na
stronie www.zywiec-zdroj.pl.
Każdą reklamację i zgłoszenie traktujemy
bardzo poważnie. Jeżeli jest to potrzebne,
odbieramy reklamowany produkt od konsumenta i przekazujemy do szczegółowej
kontroli w Dziale Jakości. W miarę możli-
Sylwia Barthel
de Weydenthal
Dyrektor
Marketingu i PR
W naszej firmie komunikacja
marketingowa kierowana do konsumenta, a zawierająca oświadczenia
żywieniowe i zdrowotne, podlega
procesowi walidacji, czyli weryfikacji pod względem jej zgodności
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami zarówno wewnętrznymi,
jak i zewnętrznymi. Zajmuje się tym
Zespół ds. Walidacji Komunikacji.
W procesie ustalania komunikatów
uczestniczy także specjalista z międzynarodowego zespołu powołanego dla całej Grupy Danone. Dotyczy
to w szczególności sytuacji, gdy
wprowadzany jest nowy produkt,
oraz komunikatów stosowanych
w radiu i telewizji. Dodatkowo praktycznie wszystkie materiały informacyjne związane z wodą Żywiec Zdrój,
mającą pozytywną opinię Instytutu
Matki i Dziecka, są opiniowane przez
specjalistów z Zakładu Żywienia
tejże instytucji. Ponieważ grupą
szczególnie wrażliwą na przekazy
reklamowe są dzieci, przestrzegamy
odpowiednich kodeksów etycznych
regulujących te kwestie zarówno
na poziomie europejskim, jak
i krajowym. Przy programach lub
na kanałach kierowanych do dzieci
młodszych niż 12-letnie staramy
się emitować wyłącznie reklamy
tych produktów, które są pożądane
w żywieniu dzieci. Monitorujemy
też oglądalność poszczególnych
programów, aby mieć świadomość,
w jakich dniach i godzinach dzieci
stanowią większość ich widowni.
Pomaga to w ograniczeniu styczności dzieci z reklamami produktów,
które nie są zgodne z ich potrzebami
żywieniowymi.
woda od źródła do domu
29
woda od źródła do domu
Katarzyna Walicka
Starszy Specjalista
ds. Obsługi Konsumenta
Call Center sp. z o.o.
Ponieważ każdy konsument jest inny, w zasadzie żadna rozmowa nie jest łatwa. Odpowiedź na
to samo pytanie musi być zawsze dostosowana do odbiorcy – nie jest ważne, czy konsument nas
słyszy, ważne jest to, co rzeczywiście usłyszał i czy jest usatysfakcjonowany odpowiedzią. Dlatego
tak ważny jest szeroki zakres wiedzy konsultantów infolinii na temat firmy i oferowanych przez
nią produktów. Najczęściej pojawiają się pytania o nowe promocje, produkty, ich skład, o historię
marki Żywiec Zdrój. Staramy się, aby wszystkie rozmowy były zgodne z zasadami dobrej i skutecznej komunikacji. Jesteśmy doświadczonym zespołem i stale rozwijamy swoje kompetencje,
więc bardzo rzadko zdarzają się zaskakujące sytuacje. Dzięki ogromnej wiedzy już podczas
pierwszego kontaktu udzielamy odpowiedzi na większość pytań. W ciągu miesiąca obsługujemy
średnio 120 zgłoszeń telefonicznych i mailowych. W czasie akcji specjalnych czy promocji liczba
ta zwiększa się nawet trzykrotnie. Najważniejszymi elementami w przyjmowaniu zgłoszeń
i zarządzaniu nimi są: indywidualne podejście, umiejętność słuchania, szybka reakcja na
problem ze strony osób odpowiedzialnych za dany obszar w Żywiec Zdrój S.A. (o ile sami nie
możemy udzielić odpowiedzi), kompetencja, rzetelność, jasna informacja zwrotna dotycząca
sposobu rozwiązania problemu, elastyczność i brak sztywnych procedur. Najważniejszą ocenę
naszej pracy wystawiają nam sami konsumenci podczas badania satysfakcji. Możemy
pochwalić się tym, że 95 proc. osób dzwoniących na infolinię uznaje ją za cenne źródło informacji i wysoko ocenia naszą pracę.
wości staramy się przekazywać informację
zwrotną w ciągu 14 dni. Zgłoszenia od
konsumentów są na bieżąco przekazywane do osób w poszczególnych działach firliczba
liczba
my, np. Sprzedaży, Marketingu czy Jakości.
wyprodukowanych
reklamacji
Raz w miesiącu powstają też zbiorcze rabutelek w tys.
porty, które trafiają do członków Zarządu.
449 249
109
Bardzo dbamy o wysoką jakość obsługi
508 674
68
infolinii Żywiec Zdrój S.A., a także kompetencje i wiedzę zatrudnionych tam
532 155
91
pracowników. Dlatego mają oni zapewniony bieżący dostęp do informacji związanych z ofertą firmy, przekazywanych drogą elektroniczną m.in. w formie
pytań i odpowiedzi. Mogą oni także korzystać z konsultacji telefonicznych, przygotowujemy dla nich dodatkowe szkolenia produktowe. Wysoka jakość obsługi
wymaga nie tylko znakomitej znajomości produktów Żywiec Zdrój S.A., ale przede
wszystkim właściwej formy kontaktu z konsumentem. Dlatego oferujemy pracownikom infolinii udział w szkoleniach z trenerem obejmujących m.in. radzenie sobie w trudnych sytuacjach, podnoszenie jakości kontaktu, efektywne zarządzanie
rozmową, sposoby zadawania pytań tak, by uzyskać odpowiedź, używanie języka
korzyści itp. Materiałem edukacyjnym są rozmowy symulacyjne bądź wcześniejsze
prawdziwe kontakty z konsumentami. Specjaliści pracujący w infolinii identyfikują
się z naszą firmą, pracują z nami od kilku lat, co jest ewenementem w tej branży.
Doceniamy ogromną rolę bezpośredniej formy komunikacji z konsumentem,
dlatego także w ramach działań w internecie postanowiliśmy otwarcie jako firma
aktywizować dyskusję na różne tematy – spożycia wody i innych napojów, nawyków, realizowanych przez nas akcji, ale także odpowiadać na pojawiające się opinie
i pytania odnośnie do naszych produktów. W ten sposób nie tylko dowiadujemy się, jakie preferencje mają internauci, co piją i ile, ale także mamy możliwość
zmierzenia się z mitami pojawiającymi się na temat wody czy naszych produktów.
Wszystko po to, by każdą opinię, zwłaszcza zaś krytyczną, można było uwzględnić
w dalszym funkcjonowaniu.
Spada stosunek liczby reklamacji do liczby
wyprodukowanych opakowań
30
rok
liczba
kontaktów
z infolinią
2009
1436
2010
1453
2011
2670
woda od źródła do domu
CZAS NA EDUKACJĘ
Bez działań edukacyjnych nie można wpłynąć na świadomość i postawy, nie uda się zmienić niewłaściwych przyzwyczajeń, i dzięki temu pozytywnie wpłynąć na zdrowie społeczeństwa. Wiele instytucji, ze Światową Organizacją Zdrowia
na czele, zachęca producentów żywności do podejmowania
i intensyfikowania działań i wysiłków promujących zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną. Żywiec Zdrój S.A. włącza się
w te działania, szczególną uwagę zwracając na rolę wody.
W Żywiec Zdrój S.A. od kilku lat realizujemy działania w zakresie promowania dobrych
nawyków, w szczególności zaś właściwego nawodnienia. Ma to głębokie uzasadnienie
– woda jest niezbędna dla naszego organizmu, a wciąż pijemy jej za mało. Ponieważ
dla Polaków głównym źródłem informacji o sprawach dotyczących zdrowia są lekarze,
stale współpracujemy ze środowiskiem ekspertów, przede wszystkim ze specjalistami
ds. żywienia, ale także ginekologami i pediatrami, by w sposób merytoryczny, a tym
samym wiarygodny, przekazywać naszym konsumentom informacje na temat korzyści płynących z picia wody. Zalecenia co do dziennego spożycia płynów, w tym wody
warunkującej właściwe nawodnienie organizmu, wydają instytucje światowe i europejskie (m.in. EFSA – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności). Polskie wytyczne
traktowały temat nawodnienia dość wąsko (głównie w kontekście niemowląt), dlatego
specjaliści zebrali zalecenia i wiedzę w tym zakresie, publikując Stanowisko Zespołu
Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące spożycia wody pitnej
przez kobiety w okresie rozrodczym, ciężarne oraz karmiące piersią oraz Stanowisko
Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów
przez niemowlęta, dzieci i młodzież.
DOBRA PRAKTYKA
Karta Żywności, Żywienia
i Zdrowia
Grupa Danone chce zgodnie ze swoją misją przynosić zdrowie poprzez
żywność i napoje jak największej grupie osób. Podstawą rozwoju wszystkich produktów wytwarzanych przez
spółki należące do Grupy Danone
jest podpisana przez jej prezesa –
Francka Riboud – Karta Żywności,
Żywienia i Zdrowia. Obejmuje ona
dziewięć zobowiązań, którymi kierujemy się dążąc do nieustannego podnoszenia jakości naszych produktów
oraz do promowania właściwych nawyków żywieniowych i aktywności
fizycznej wśród konsumentów. W ramach przyjętych zobowiązań dbamy
o: różnorodność produktów, dialog
ze światem nauki, wspieranie badań
naukowych, współpracę z instytucjami publicznymi, prawdziwość danych, szerzenie wiedzy, informowanie konsumentów, etyczną reklamę
i aktywność fizyczną.
Propagujemy wiedzę na temat
zdrowego nawodnienia
Od 2009 roku we Francji cyklicznie odbywa
się konferencja „Nawodnienie dla zdrowia”
na temat znaczenia właściwego nawodnienia dla organizmu (www.H4Hinitiative.com).
W konferencji biorą udział naukowcy, liderzy opinii publicznej, pracownicy służby zdrowia i eksperci z całego świata,
którzy prezentują badania naukowe
oraz praktyki służące zmianom nawyków związanych ze spożyciem napojów. Sponsorem konferencji jest Grupa
Danone, a wykładowcami – uznani na
Prof. dr hab. Janusz B. Książyk
dyrektor
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Stworzenie rekomendacji dotyczącej spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta, dzieci
i młodzież, opracowanej przez grupę ekspertów zajmujących się leczeniem dzieci, a w szczególności problemami żywienia, wynikało z potrzeby zwrócenia uwagi na to, że woda jest podstawą
wszystkich płynów i – niezależnie od tego, co jeszcze stanowi o ich składzie – to właśnie woda jest
absolutnie niezbędnym składnikiem codziennego pożywienia ludzi. W dzisiejszych czasach (...)
woda jest usuwana w cień innych dodatków, często bez wartości odżywczej. I chociaż dodatki
te bez wody nie mogą istnieć – kształtują wyobraźnię odbiorców (konsumentów) i kierują ich
uwagę na składniki smakowe płynów, które są szczególnie ważne dla dzieci. Jedynym i wyjątkowym okresem życia dziecka jest pierwsze 4-6 miesięcy życia, kiedy karmienie piersią, jeżeli jest
wystarczające dla prawidłowego wzrastania niemowlęcia, nie wymaga dodatkowego podawania wody. Intencją pomysłodawców zaleceń było przywrócenie właściwych proporcji w dokonywaniu wyboru źródła wody przez rodziców, dzieci i młodzież. Niestety, badania prowadzone
w Polsce wykazały, że ponad 1/4 dzieci w wieku 1-3 lata pije herbatę. Pytanie: po co? Herbata dla
dzieci jest słodzona i może mieć ujemny wpływ na późniejsze nawyki wyboru płynów. Można
mieć nadzieję, że picie płynów węglowodanowych jest związane z właściwą higieną jamy
ustnej, gdyż w innym przypadku stanowi czynnik ryzyka próchnicy zębów. Picie wody ma wpływ
na zapobieganie otyłości, a praktyka oferowania wody dziecku może mieć doskonałe skutki
długofalowe, wpływając na to, co będzie pił dorosły. Utrwalony nawyk picia wody działa więc
korzystnie na stan zdrowia wszystkich, jest elementem zapobiegania przyjmowania nadmiaru
energii, a więc zapobiegania otyłości i jej wszystkich niekorzystnych skutków (nadciśnienia,
choroby niedokrwiennej serca czy miażdżycy).
woda od źródła do domu
31
woda od źródła do domu
Agata Podwójcic
kierownik ds. rozwoju
produktu i procesu
Aktualnie konsument szuka coraz
częściej wiedzy popartej badaniami
– dowodów na to, że jego decyzja o zakupie danego produktu jest właściwa.
Dzięki opinii ekspertów konsumenci
mogą mieć pewność, że dany produkt
jest odpowiedni dla określonej grupy
osób. Szczególnego znaczenia taka
opinia nabiera w przypadku produktów
dla najmłodszych – tutaj po prostu
niezbędna jest baza naukowa potwierdzająca wartość zdrowotną produktu.
Pozytywna opinia wydana dla wody
Żywiec Zdrój przez Instytut Matki
i Dziecka oraz Centrum Zdrowia Dziecka to dla konsumentów gwarancja, że
jest to produkt najwyższej jakości. Nasza
woda ma optymalny skład mineralny –
jest nisko zmineralizowana, stosujemy
wysokie standardy produkcji i spełniamy bardzo restrykcyjne kryteria, aby
zapewnić odpowiednią jakość naszych
produktów, dzięki temu oferujemy wodę
odpowiednią do picia na co dzień dla
każdego bez względu na wiek czy stan
zdrowia, także dla tak szczególnych
grup jak niemowlęta i dzieci oraz kobiety w ciąży i karmiące piersią.
świecie eksperci prowadzący badania
dotyczące wpływu spożycia płynów
i innych napojów na zdrowie człowieka. Wynikami tych badań dzielą się
z uczestnikami – delegatami z różnych
krajów, w tym z Polski.
Polscy specjaliści zdobytą podczas
konferencji wiedzę mogą wykorzystywać w codziennej pracy, ale także
dzielić się nią ze swoimi studentami
podczas zajęć prowadzonych na uczelniach, które kształcą w zakresie żywienia człowieka.
Badania zrealizowane na przełomie
2010 i 2011 r. przez agencję Cegedim
wśród lekarzy ginekologów wskazują,
że temat zdrowego żywienia kobiet
ciężarnych jest dość rzadko przez nich
poruszany podczas wizyt, dlatego też
postanowiliśmy zwrócić uwagę na tę
kwestię. Dzięki naszemu zaangażowaniu w 2010 i 2011 r. podczas konferencji naukowych dla lekarzy ginekologów
oraz dla położnych został przeprowadzony cykl wykładów pt. Żywienie
kobiety w ciąży, który poruszał najistotniejsze kwestie żywieniowe, warte omówienia przez lekarza z przyszłą
matką, w tym rolę nawodnienia podczas ciąży i karmienia piersią. W 2011
r. zapoczątkowaliśmy także cykl wykładów realizowanych przez ekspertów
podczas konferencji dla lekarzy pediatrów – oczywiście na temat spożycia
płynów przez dzieci i obowiązujących
w tym temacie zaleceń. Z inicjatywy
Żywiec Zdrój S.A. rola właściwego nawodnienia kobiet i dzieci została poruszona także podczas konferencji Polka
w Europie organizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.
Z myślą o dziennikarzach zrealizowaliśmy też warsztat z udziałem dietetyków na temat zdrowej diety kobiety
ciężarnej.
Przygotowaliśmy i rozpowszechniliśmy również blisko 30 tys. broszur
dotyczących nawodnienia organizmu,
przeznaczonych dla lekarzy ginekologów, pediatrów, specjalistów ds.
żywienia oraz kobiet w ciąży. W materiałach poruszone zostało znaczenie
wody dla zdrowia, omówiono skutki
kliniczne zmian w gospodarce wodnej
i konsekwencje odwodnienia, a także
zalecenia odnośnie ilości spożywanych płynów. Włączyliśmy się także
w upowszechnianie opracowanych
przez polskich ekspertów rekomendacji w sprawie spożycia wody i napojów,
dystrybuując ok. 18 tys. egzemplarzy
tego dokumentu podczas konferencji
dla lekarzy, położnych i dietetyków.
Zanim jednak podjęliśmy jakiekolwiek
działania komunikacyjne i aby założyć osiągnięcie mierzalnych efektów,
sprawdziliśmy, jak wygląda stan faktyczny, jeśli chodzi o spożycie płynów,
w tym wody. Nie można się tutaj opierać tylko na obserwacji najbliższego
otoczenia, gdyż takie informacje nie
byłyby wiarygodne i nie pozwalałyby
na wysnuwanie wniosków. Aby sprawdzić, jak wygląda struktura spożycia
płynów, prosimy konsumentów, by
w specjalnych dzienniczkach zapisywali informacje, po jaki napój sięgali
w ciągu dnia. Tak powstały badania
spożycia płynów, które zrealizowaliśmy
dwukrotnie – w 2006 i w 2010 r. (to ostatnie we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia). Wyniki takich badań,
GO
ZNACZENIE ODPOWIEDNIE
NAWODNIENIA W OKRESIE
CIÑ˚Y I LAKTACJI
WODA OD PIERWSZYCH CHWIL
ZDROWE DZIECI POTRZEBUJÑ
ZDROWYCH MAM!
•
•
ILE WODY PIJESZ?
MO˚LIWE, ˚E ZA MA¸O…
CZY WIESZ, ŻE DZIECI SZYBCIEJ ULEGAJĄ
ODWODNIENIU NIŻ DOROŚLI?
ODWODNIENIE U DZIECI MOŻE PROWADZIĆ
DO KŁOPOTÓW Z KONCENTRACJĄ,
IRYTACJI I SENNOŚCI1
W okresie cià˝y i karmienia musisz pami´taç o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Ta broszura zawiera
informacje na temat roli, jakà woda odgrywa w ciàgu tych szczególnych miesi´cy ˝ycia kobiety zapewniajàc
odpowiednie nawodnienie organizmu oraz przygotowujàc go na wyzwania zwiàzane z macierzyƒstwem.
broszura nawadnianie dla dzieci.indd
2
4/15/11 4:14 PM
32
woda od źródła do domu
zrealizowanych na dużej, reprezentatywnej grupie Polaków, pozwalają
ocenić nawyki i trendy w spożyciu,
a także wyciągnąć wnioski odnośnie
do ich ewentualnych skutków, zwłaszcza jeżeli jedną z dostępnych informacji jest BMI badanych. Taka wiedza jest cenna dla nas jako firmy, ale
też dla instytucji i specjalistów, którzy zajmują się upowszechnianiem
zdrowego stylu życia – umożliwia
przygotowanie działań, które mogłyby przeciwdziałać negatywnym
skutkom złych nawyków. Dlatego
Żywiec Zdrój S.A. dzielił się tą wiedzą
w ramach serii wykładów prowadzonych przez specjalistów dla specjalistów podczas konferencji poruszających kwestie żywienia człowieka.
Aby ułatwić naszym konsumentom
kształtowanie zdrowych nawyków
w zakresie nawodnienia, we współpracy ze specjalistami stworzyliśmy proste,
ale bardzo pomocne narzędzie – Wodny Kalkulator (www.wodnykalkulator.
pl). Każda osoba dorosła, także przyszła
i karmiąca piersią mama, może łatwo
znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie
płyny i w jakiej ilości najlepiej pić na
co dzień w kontekście potrzeb organizmu i dbałości o zbilansowaną dietę.
Kalkulator bazuje na zaleceniach eks-
Dr Agnieszka Jarosz
kierownik Centrum Promocji Zdrowego
Żywienia i Aktywności Fizycznej
Instytut Żywności i Żywienia
Instytut Żywności i Żywienia jest bardzo zainteresowany wynikami badań oceniającymi spożycie
napojów w społeczeństwie polskim. Wykorzystuje je w swoich wystąpieniach i publikacjach.
Badania te wnoszą istotny wkład w ocenę zachowań żywieniowych konsumentów i pozwalają
na formułowanie wniosków odnośnie do spożycia poszczególnych rodzajów napojów w zależności od płci, wieku, statusu materialnego, a co najważniejsze, od masy ciała. W dobie wzrastającej liczby osób z nadwagą i otyłością uzyskane wyniki są istotnym, a wciąż niedocenianym elementem obrazującym styl życia tych osób. Wykazują, jak wybór spożywanych napojów wpływa
na kształtowanie masy ciała. Szeroki monitoring spożycia napojów nie jest wykonywany przez
inne ośrodki w kraju, a może być bardzo ważnym źródłem informacji mówiącym o efektach
podejmowanych działań edukacyjnych, zwłaszcza na rzecz zapobiegania nadwadze i otyłości,
a co za tym idzie – chorób będących ich powikłaniem.
pertów odnośnie do spożycia płynów
i uwzględnia praktycznie wszystkie
czynniki, które mają wpływ na dzienne zapotrzebowanie na nie, w tym
płeć, wiek, stan fizjologiczny, wagę
ciała, poziom aktywności fizycznej oraz
średnie spożycie wody pochodzącej
z żywności. Dodatkowym elementem
jest odniesienie wyników do zalecanej
przez ekspertów maksymalnej liczby
kalorii, jaka może pochodzić z napojów,
woda od źródła do domu
33
woda od źródła do domu
abyśmy mogli mówić o zdrowej diecie.
W połączeniu ze wspomnianymi
wcześniej elementami pozwala to
użytkownikom oszacować, na ile
struktura i ilość wypijanych przez nich
napojów są odpowiednie do potrzeb
ich organizmu nie tylko w zakresie ilości,
ale też zapotrzebowania energetycznego. To niezwykle istotna informacja, gdyż
niewiele osób ma świadomość, że zbyt
duża liczba kalorii „wypijana” wraz z napojami może mieć niebagatelny wpływ
na utrzymanie odpowiedniej wagi ciała,
a więc zapobieganie nadwadze i otyłości.
Wolimy wodę
Obecne i przyszłe mamy to grupa, dla
której odpowiednie nawodnienie ma
szczególne znaczenie, dlatego też staramy się być z nimi w ciągłym, bezpośrednim kontakcie. W latach 2004-2005 realizowaliśmy akcję Woda dla
matek, przekazując im bezpłatnie za
pośrednictwem 185 szpitali, które wzięły udział w akcji, wodę Żywiec Zdrój.
W 2006 r. akcja została rozszerzona
i obecnie aż 98 proc. młodych mam rodzących w ponad 400 szpitalach zaangażowanych w ten program otrzymuje
od położnej naszą wodę w Niebieskim
pudełku – skarbie malucha. W ciągu
miesiąca rozdawanych jest ok. 33 tys.
Niebieskich pudełek.
Z myślą o przyszłych rodzicach w 2008
r. zrealizowaliśmy ogólnopolski projekt
edukacyjny Zdrowie od pierwszych chwil.
Wszystkie działania prowadzone w jego
ramach miały na celu edukację w zakresie zdrowego stylu życia, właściwych
nawyków żywieniowych i korzyści wynikających z profilaktyki oraz diagnostyki zdrowotnej w okresie ciąży. Jednym
34
woda od źródła do domu
z elementów programu była ogólnopolska akcja bezpłatnych badań USG. Od
maja do końca czerwca 2008 r. Mobilna
Klinika, czyli profesjonalnie wyposażone
gabinety, w których nieodpłatnie można
było wykonać badanie USG, odwiedziła
10 polskich miast. Wokół kliniki powstawały punkty konsultacyjne, m.in. Przystanek Zdrowego Żywienia, gdzie od dietetyków można się było dowiedzieć, jak
powinna wyglądać dieta kobiety w ciąży i młodej mamy. Także w 2008 r. uruchomiliśmy serwis edukacyjny Mama
na czasie (mamanaczasie.pl). Można
tam oczywiście znaleźć informacje
o szczególnej roli wody w okresie ciąży i macierzyństwa i o tym, jak dbamy
o jakość naszych produktów, ale też
jest tam mnóstwo artykułów na temat
ciąży, porodu i żywienia oraz pielęgnacji dziecka. W 2011 r. portal został
przebudowany ze względu na wprowadzone dodatkowe funkcjonalności,
dzięki czemu powstała swokól tego
społeczność użytkowników, którzy
dzielą się swoimi doświadczeniami
i sami udzielają odpowiedzi na zadawane przez innych pytania.
Agnieszka
Tokarek-Nowicka
Dyrektor ds. Badań
i Rozwoju
Dzieci to grupa, dla której właściwe
nawodnienie ma szczególne znaczenie. Według ekspertów woda powinna
być zawsze w zasięgu ich rąk i powinny sięgać po nią w pierwszej kolejności, gdyż to najłatwiejszy sposób
budowania zdrowego nawyku picia
wody. Badania jednak jasno wskazują,
że dzieci piją bardzo mało wody, za to
lubią wszystko, co słodkie. W połączeniu z siedzącym trybem życia może to
być element zwiększający i tak rosnący
w Polsce problem z nadwagą i otyłością. Wyciągnęliśmy wnioski i w efekcie
we współpracy z ekspertami ds. żywienia, psychologiem, fizykiem i ekologiem oraz pedagogiem stworzyli-
śmy zestaw materiałów edukacyjnych
– scenariusze zajęć dla nauczycieli,
zeszyty z ćwiczeniami o różnym stopniu trudności dla dzieci, poradniki dla
rodziców, plansze dydaktyczne oraz
płyty z materiałami dźwiękowymi. Zestawy edukacyjne trafiły do nauczycieli, którzy realizowali na ich podstawie
cykl pięciu lekcji. Dzieci dowiadywały
się nie tylko, jak ważna jest woda dla
ich organizmu, ale także dla całego
otaczającego ich świata, jakie ma właściwości i zastosowania oraz że trzeba
o nią dbać. Wszystkie lekcje zostały
wzbogacone o zabawy i eksperymenty związane z wodą, co jeszcze mocniej
angażowało dzieci.
DOBRA PRAKTYKA
Wodny ekspert
W centralnym Dziale Badań i Rozwoju Grupy Danone zatrudnieni są eksperci
z dziedziny fizjologii, dietetyki i żywienia zajmujący się tematyką wpływu wody na
zdrowie. W 2009 r. zorganizowali oni międzynarodowe warsztaty dla pracowników
działów Marketingu, Badań i Rozwoju i Specjalistów od komunikacji. Kluczowe
tematy, którym poświęcono cykl spotkań, to rola wody w dzieciństwie i okresie
dojrzewania, jej wpływ na organizm dorosłego człowieka i znaczenie stałego
nawadniania. Istotne okazało się także to, że regularne picie wody może w sposób
pośredni służyć zapobieganiu poważnym chorobom. Efektem warsztatów było
wypracowanie komunikatów skierowanych do różnych konsumentów. Były one
oparte na wiedzy eksperckiej i wskazywały konsumentom, w jaki sposób dzięki
wodzie spełniane są ich potrzeby dotyczące zdrowia, właściwego nawodnienia
organizmu czy bezpieczeństwa. Ten warsztat zapoczątkował stały proces, który ma
na celu odpowiedzialną komunikację i edukację poprzez cykliczne zapoznawanie
pracowników odpowiedzialnych za opracowywanie materiałów informacyjnych
z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi wody i jej wpływu na zdrowie.
Rozpoczynając kampanię „Mamo, tato,
wolę wodę!” chcieliśmy włączyć się aktywnie w promowanie zdrowego stylu życia
i budowanie prawidłowych nawyków.
Woda oferuje bardzo wiele. Podkreślamy
to właśnie poprzez pokazywanie wody
w różnym kontekście, od tej ciekawszej
i bardziej atrakcyjnej strony. Woda nie jest
tylko zwykłym bezbarwnym płynem. To
podstawa odpowiedniej diety, najbardziej
naturalny płyn o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach. Woda to również
radość i zabawa i na tych elementach
skupiamy się w naszej komunikacji.
Naturalnym krokiem w realizacji
programu było dla nas partnerstwo merytoryczne z Instytutem Matki i Dziecka oraz
Instytutem Żywności i Żywienia. Jesteśmy
bardzo dumni, że efekty tego partnerstwa
zostały dostrzeżone na szczeblu europejskim. Dzięki temu projekt „Mamo, tato,
wolę wodę!” został zaprezentowany jako
jedna z najlepszych praktyk opartych na
partnerstwie publiczno-prywatnym realizowanych w Europie w celu zapobiegania
otyłości. Ideą, doświadczeniami z realizacji
oraz efektami programu dzieliliśmy się
podczas międzynarodowej konferencji
„Obesity Governance Stakeholder
Conference” oraz podczas plenarnego
posiedzenia Platformy Unii Europejskiej ds.
Żywienia, Aktywności Fizycznej i Zdrowia.
Liczba miejscowości
objętych programem
Mamo, tato, wolę
wodę!
2009 – 40
2010 – 136
2011 – 396
woda od źródła do domu
35
woda od źródła do domu
Zaangażowanie placówek edukacyjnych w program
mamo, tato, wolę wodę!
2009
2010
2011
1594
1669
1119
placówki zaangażowane
w konkurs plastyczny w proc.
31
42
54
stopa zwrotu ankiet ewaluacyjnych w proc.
49
44
70
Liczba placówek biorących
udział w programie
Dzieci, które wzięły udział w programie
mamo, tato, wolę wodę!, chętniej piją wodę
Jak ocenia Pan/Pani skuteczność przeprowadzonej
w Państwa przedszkolu kampanii edukacyjnej
Mamo, Tato wolę wodę! w skali 1-6?
5,2
Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie i udział dzieci
w przeprowadzonych lekcjach w skali 1-6?
5,3
Czy według Pana/Pani dzieci częściej rozmawiały
o wodzie po przeprowadzonych zajęciach?
Czy zauważył(a) Pan/Pani, aby dzieci chętniej piły
wodę po przeprowadzonych zajęciach?
Czy zauważył(a) Pan/Pani wpływ kampanii
na zwyczaje dzieci?
Czego w szczególności dotyczyły zmiany
zauważone w postępowaniu dzieci?
a. Zmiana preferencji ze słodkich napojów na wodę
B. Większe/częstsze spożycie wody
Źródło: Ankieta ewaluacyjna akcji “Mamo, tato, wolę wodę”!, 2011 r.
36
woda od źródła do domu
tak
776
nie
tak
775
nie
tak
776
nie
A
b
5
4
3
285584
Propozycje „wodnych zabaw” zostały przygotowane także dla rodziców do zrealizowania z dzieckiem
w domu. Na potrzeby kampanii została stworzona sympatyczna wodna postać – Zdrojek – bohater, który wprowadza dzieci w świat wody.
Kampania została wsparta merytorycznie przez instytucje działające
na rzecz edukacji i promocji zdrowia,
tj. Instytut Żywności i Żywienia oraz
Instytut Matki i Dziecka. Patronatem honorowym poszczególne edycje objęło
też Ministerstwo Zdrowia lub Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dotychczas,
w ramach trzech edycji programu rozdystrybuowano 5700 zestawów edukacyjnych. Zajęcia zrealizowane zostały w 4382 placówkach edukacyjnych,
dzięki czemu program objął w ciągu
trzech lat ponad 400 tys. przedszkolaków i ponad 165 tys. wychowanków
szkół podstawowych w wieku 7-9 lat.
Jednym ze sposobów na dostarczenie
naszym konsumentom wiedzy na temat roli wody w organizmie i jej znaczenia dla zbilansowanej diety jest też
włączanie się w akcje przygotowywane
przez instytucje branżowe. Dlatego zaangażowaliśmy się w program Woda
naturalnie ze źródła (wodazezrodla.pl)
realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą „Przemysł Rozlewniczy”, której
jesteśmy członkiem. Akcja edukacyjna miała na celu rozpowszechnianie
korzyści wynikających z regularnego
picia wody. Zaangażowali się w nią
eksperci z różnych dziedzin. Swoją
wiedzą dzielili się z dziennikarzami,
którzy pomagają budować świadomość społeczną na temat zdrowego
nawodnienia.
Ocena materiałów edukacyjnych opracowanych
w ramach programu mamo, tato, wolę wodę! w skali 1-6
(6 jest oceną najwyższą)
5,4 5,3
5,2
4,8
zeszyt
ćwiczeń
scenariusz
zajęć
płyta
cd
tablice
dydaktyczne
Źródło: Ankieta ewaluacyjna akcji “Mamo, tato, wolę wodę!”, 2011 r.
woda od źródła do domu
37
Natura
– wszyscy jesteśmy
zaangażowani
Szanując piękno naszego otoczenia, a jednocześnie wdrażając zasady zrównoważonego rozwoju, staramy się działać tak, by nieskażoną
przyrodą mogły się cieszyć również przyszłe pokolenia. Aby to osiągnąć,
dbamy o wysoką jakość procesu produkcji, ograniczając na tyle, na ile
jest to możliwe, obciążenie dla środowiska naturalnego i realizując
akcje proekologiczne.
natura – wszyscy jesteśmy zaangażowani
39
natura
W
oda ma ogromne znaczenie dla Grupy Danone, dlatego także
w Żywiec Zdrój S.A. jest przedmiotem szczególnej troski. Wspieramy
ochronę naszych zasobów wodnych poprzez ustanowienie Polityki
Ochrony Zasobów Wodnych opracowanej już w 2004 r., a także redukujemy nasz „ślad wodny” poprzez minimalizowanie zużycia wody stosowanej
w procesach produkcyjnych w naszych fabrykach. W szerszej perspektywie myślimy o ochronie globalnych zasobów wodnych, prowadząc także działania na
rzecz poprawy ich jakości. Nasza odpowiedzialność ekologiczna wynika wprost
ze strategii Natura Grupy Danone. Jej kluczowe filary to właśnie dbanie o wodę
oraz zapobieganie zmianom klimatycznym. Stąd drugim głównym elementem,
wokół którego koncentrują się działania Żywiec Zdrój S.A., jest redukcja „śladu węglowego”, czyli wpływu na środowisko będącego wynikiem naszej działalności,
który mierzymy dzięki certyfikowanemu narzędziu Carbon Footprint. Podobnie jak
inne spółki Grupy Danone zgodnie z planami na lata 2008-2012 podejmowaliśmy,
podejmujemy i będziemy podejmować działania służące obniżeniu emisji CO2.
Według założeń dążymy do 30-procentowej redukcji „śladu węglowego” w tym
Dobra praktyka
okresie. Dlatego podejmowane bądź plaGREEN, czyli ocena ryzyka środowiskowego
nowane przez Żywiec Zdrój S.A. projekty
w obszarze opakowań, produkcji i logiCzym jest ocena ryzyka środowiskowego? To stałe sprawdzanie, jakie jest zagrożenie
styki ukierunkowane są nie tylko na optywystąpienia sytuacji mających wpływ na środowisko naturalne na podstawie 13
malizację kosztów, ale również na aspekty
kategorii, takich jak: emisja zanieczyszczeń do atmosfery, gospodarka wodnoochrony środowiska. Pierwszym filarem
ściekowa i gospodarka odpadami, kontrola wycieków czy nadzór nad substancjami
naszych działań ekologicznych jest więc
wymagającymi kontroli (np. freon). To wszystko składa się na GREEN, czyli Global Risk
redukcja wpływu na środowisko, zarówEvaluation for Environment (Globalna Ocena Ryzyka Środowiskowego), narzędzie
no w produkcji, jak i pozostałych etapach
pozwalające na efektywną kontrolę zagrożeń. Audyty GREEN prowadzone są
łańcucha logistycznego, a także w biurze.
w cyklu 3-letnim przez zewnętrzną organizację ERM, natomiast wewnętrznie
Drugi to edukacja połączona z dążeniem
- raz w roku. Po raz pierwszy audyt odbył się w 2009 roku (przeprowadzony przez
do pozytywnego oddziaływania na śroERM), kolejny zewnętrzny odbędzie się jesienią 2012 r.
dowisko. Główną rolę odgrywa tu nasz
program Po stronie natury.
Wyniki Audytu
wewnętrznego
GREEN za 2011 r.
(maKS. 1000 pkt)
Cięcina – 880 pkt
Jeleśnia – 900 pkt
Mirosławiec – 900 pkt
OGRANICZAMY NASZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Nie da się tak zorganizować produkcji, by proces ten w ogóle nie ingerował w środowisko. Każda firma, niezależnie od
profilu działalności, korzysta z zasobów naturalnych, takich
jak woda czy gaz, zużywa energię, emituje różnorakie zanieczyszczenia. Można natomiast dokładać wszelkich możliwych starań, aby ten wpływ niwelować, a kwestie ochrony środowiska i ograniczania zużycia zasobów naturalnych
uczynić jednym z elementów odpowiedzialnego zarządzania firmą na każdym etapie tworzenia łańcucha wartości.
Wybrane Wskaźniki związane z obszarem
środowisko naturalne
2009
2010
2011
Stopień realizacji wskaźników
z zakresu ochrony środowiska
60
30
40
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
60
60
60
Ograniczenie wpływu opakowań na
środowisko
50
60
60
Źródło: Danone Way, wartość w pkt, maks. 60, więcej informacji str. 14
40
NATURA
Aby właściwie chronić środowisko, w Żywiec Zdrój S.A. musimy wiedzieć, w jaki
sposób poszczególne elementy cyklu pro-dukcyjno-dystrybucyjnego wpływają na
przyrodę: od pozyskania surowca aż po
odzysk surowców wtórnych z opakowań.
Aby ułatwić tę analizę, w Grupie Danone
w 2008 r. wprowadziliśmy Danone Carbon
Footprint (czyli Ślad Węglowy Danone).
Narzędzie to pozwala na określenie ilości
gazów cieplarnianych, które są emitowane do atmosfery na jeden litr produktu.
ślad węglowy w żywiec zdrój s.a. w 2011 r. (w g/l)
42,30 g (31,%) produkcja
74,63 g (54,9%) opakowania
25,37 g (18,6%) transport
koniec
-6,26 g (-4,6%) cyklu życia
136,04 g CO2/l
Wyniki podawane są w tzw. ekwiwalencie
dwutlenku węgla. W przypadku Żywiec
Zdrój S.A. badamy pięć etapów życia naszych wyrobów: produkcję, pakowanie
(w tym wpływ stosowanych przez nas
opakowań na środowisko), transport,
handel i koniec cyklu życia produktu
(recykling).
Nad analizowaniem danych i poszukiwaniem najlepszych rozwiązań służących
zmniejszeniu śladu węglowego pracuje powołany w 2009 r. specjalny zespół,
w skład którego wchodzą przedstawiciele działów: technicznego, badań i rozwoju, gospodarki, produkcji i logistyki.
Żywiec Zdrój S.A. już w 2008 roku dostosował swoje działania na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska do
opisanego modelu. Wówczas nasz obliczony „ślad węglowy” wynosił 191,3 g
CO2/l produktu, z czego ponad połowa przypadała na opakowania, około
30 proc. emisji związane było z samą
produkcją, a nieco poniżej 20 proc.
przypadało na transport – zarówno
surowców dowożonych do fabryk, jak
i gotowych wyrobów. Ta analiza pozwoliła nam zaplanować, najważniejsze kierunki redukcji naszego oddziaływania
na środowisko, skupić się na nich i poszukiwać najbardziej efektywnych rozwiązań prowadzących do zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych. Redukcja
„śladu węglowego” stała się jednym
z najważniejszych kierunków działań,
wpisując się w strategię firmy. Po trzech
latach wysiłków oraz poszukiwania
i wdrażania najbardziej efektywnych
spośród dostępnych rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko
udało nam się zmniejszyć nasz Carbon
Footprint o 28,9 proc., osiągając wartość
136,04 g CO2/l na koniec roku 2011. Największe efekty w ograniczaniu śladu węglowego przyniosło zmniejszenie wagi
opakowań, ograniczenie zużycia paliwa w transporcie i spadek konsumpcji
energii elektrycznej w fabrykach.
EMITUJEMY CORAZ
MNIEJ CO2
(w t)
2008 – 106 676
2009 – 105 106
2010 – 103 861
2011 – 95 749
ekwiwalent co2 w żywiec zdrój s.a.
(przeciętnie w g/l produktu)
30%
200 g
194,8
191,3
167,8
145,6
130 g
0g
2007
2008
2009
2010
136,04
2011
natura – wszyscy jesteśmy zaangażowani
41
natura
Grzegorz Bobek
Inżynier Ochrony Środowiska
Roman Kurzyk
dyrektor ds. naukowych
i legislacji
Podstawowym aktem prawnym
dotyczącym wydobycia wód
podziemnych jest ustawa Prawo
wodne. Wody podziemne wykorzystuje
się przede wszystkim do zaspokojenia
ludności w wodę do spożycia oraz
na cele socjalno-bytowe, a także do
produkcji artykułów spożywczych
i farmaceutycznych. Wykorzystanie
zasobów wód podziemnych na cele
gospodarcze jest szczególnym rodzajem
korzystania z wód i wymaga uzyskania
specjalnej decyzji administracyjnej, tzw.
pozwolenia wodnoprawnego. Wcześniej
jednak należy wykonać odpowiednie
badania hydrogeologiczne polegające
na wykonaniu prac geologicznych –
odwiertów, a następnie dokonaniu
testów pompowych pozwalających na
określenie zasobów dyspozycyjnych oraz
stosunków wodnych w badanym rejonie.
Proces badań hydrogeologicznych
kończy się wykonaniem dokumentacji
stanowiącej podstawę do urzędowego
przyjęcia zasobów określonych dla
badanego odwiertu. Kolejnym etapem
jest przygotowanie dokumentacji
zwanej operatem wodno - prawnym.
Na jego podstawie właściwe instytucje
wydają pozwolenie wodno - prawne.
Przyznawane jest ono na czas określony
i szczegółowo precyzuje cel i zakres
korzystania z zasobów wód oraz
obowiązki niezbędne ze względu na
ochronę środowiska, w tym ilość wody,
która może zostać pobrana, oraz
dopuszczalny poziom depresji dla studni,
czyli obniżenia ciśnienia wody w ujęciu
w trakcie jego eksploatacji. Przestrzeganie
wytycznych pozwolenia, stałe
monitorowanie i raportowanie danych
daje pewność braku negatywnego
oddziaływania na środowisko
i zachowania odpowiedniej kondycji
ujęcia i urządzeń służących do poboru
wody w perspektywie długoterminowej.
42
NATURA
Praktycznie cała światowa gospodarka „oparta” jest na węglu lub związkach węgla (np. ropa
naftowa, gaz ziemny), z których z kolei wytwarza się inne produkty codziennego użytku, takie
jak tworzywa sztuczne. Każda kilowatogodzina zużytej energii, każdy kilogram wykorzystanego
surowca, każdy litr paliwa zużyty do transportu, a także każdy proces zagospodarowania
odpadów został precyzyjnie zmierzony pod kątem ilości emisji CO2. Posiadając tę wiedzę oraz
znajomość całego cyklu życia produktu (rodzaje surowców oraz masa opakowań, sposób
ich transportu oraz odległość do zakładów, ilość zużywanych czynników energetycznych
w fabrykach, sposób i czas magazynowania oraz dystrybucja wyrobu gotowego, a także sposób
zagospodarowania odpadów opakowaniowych powstałych po spożyciu naszych wyrobów),
jesteśmy w stanie policzyć „ślad węglowy”, jaki związany jest z wytwarzaniem naszych
produktów, wyrażony emisją gramów CO2 na każdy wyprodukowany litr. Ta wiedza pozwala
nam zaplanować wszelkie działania zmierzające do ciągłego minimalizowania oddziaływania
na środowisko m.in. poprzez poszukiwanie nowych rodzajów opakowań i stosowanie coraz
lżejszych opakowań jednostkowych (butelki, nakrętki, etykiety), zbiorczych (folia termokurczliwa)
czy transportowych (palety, przekładki kartonowe, folia). Ponadto, na poziomie zakładów
planujemy nasze działania opierające się na coraz bardziej efektywnym wykorzystaniu energii
elektrycznej oraz innych mediów, poszukiwanie rozwiązań mających na celu odzyskiwaniu
energii a także jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu transportu i magazynowaniu
naszych wyrobów. Spojrzenie na wytwarzanie produktów poprzez globalną emisję gazów
cieplarniach w całym cyklu ich życia pozwala nam ocenić, w jakim stopniu przyczyniamy się do
postępujących zmian klimatu, ale także uświadomić sobie, w jakim kierunku powinny podążać
nasze wysiłki, abyśmy w jak najmniejszym stopniu oddziaływali na środowisko. Można to
osiągnąć np. poprzez wybór produktów o jak najniższym „śladzie węglowym”. Okazuje się, że na
tle branży spożywczej produkty firmy Żywiec Zdrój S.A. są w tym aspekcie jednymi z najmniej
oddziałujących na środowisko. Dla porównania – w przypadku produkcji hamburgerów
przeciętna wartość Carbon Footprint wynosi ok. 3 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla na
kilogram produktu, jogurtów – 2 kg, jeden litr soku owocowego to emisja około 800 g CO2,
proces wytwarzania serów powoduje emisję 8 kg CO2/kg, a masła – 12 kg CO2. W naszej firmie
ekwiwalent ten wynosi obecnie zaledwie 136,04 g/l produktu.
Z szacunkiem dla wody
Wszystko zaczyna się od wody, od niej
zależy nasz biznes. Jej wydobycie musi
się wiązać z wielkim szacunkiem dla środowiska. Żywiec Zdrój S.A. dysponuje kilkoma ujęciami wody, na które składają się
odwierty. Studnie i tereny wokół nich są
ogrodzone i chronione przed dostępem
osób niepowołanych, a strefy ochrony
bezpośredniej ujęć są stale monitorowane.
Na bieżąco kontrolujemy też ilość i czystość wody, którą wydobywamy. Czuwają
nad tym pracownicy Działu Wodnego,
który znajduje się w każdym z naszych
zakładów. Skrupulatnie przestrzegamy
obostrzeń wynikających z decyzji środowiskowych, dopuszczających do eksploatacji
ujęć, takich jak ich wydajność w metrach
sześciennych na godzinę czy maksymalna
depresja, czyli największe dopuszczalne
obniżenie zwierciadła wody w studni. Jako
firma włączamy się także w akcje mające
na celu ochronę rzek i potoków w naszym
regionie. Wspólnie z Zespołem Parków
Krajobrazowych Województwa Śląskiego
przeprowadziliśmy rewitalizację kilku potoków na Żywiecczyźnie.
Ekowyzwanie – opakowanie
Ponad połowa śladu węglowego, który
powstaje przy produkcji i dystrybucji naszej
wody, przypada na opakowania. Przy określaniu jego wpływu bierzemy pod uwagę
zarówno ich rodzaj, materiał, z jakiego powstały, masę jednostkową, poziom strat
przy konfekcjonowaniu, a także wartości
zapisane w krajowym modelu odzysku
i recyklingu. Ale na tym nie koniec – istotny jest także sposób dostaw opakowań
oraz odległość. Ta wiedza pozwala nam
analizować i wprowadzać nowe sposoby
ograniczania ich wpływu na środowisko.
Przedsiębiorstwa przetwarzające tworzywo PET coraz częściej koncentrują się na
aspektach związanych z ochroną środowiska, dlatego zmniejszają ilość materiału
potrzebnego do wytwarzania opakowań.
W ciągu ostatnich 10 lat typowa butelka PET
obniżyła swoją wagę o 35 proc. W latach
2009-2010 Żywiec Zdrój S.A. podjął wiele
działań mających na celu obniżenie zużycia
PET poprzez optymalizację wag opakowań
czy wprowadzenie tworzywa z odzysku do
butelek, w które konfekcjonowane są nasze napoje. Tylko dzięki optymalizacji wag
w 2010 roku zużycie czystego PET w Żywiec
Zdrój S.A. zmniejszyło się o ok. 2 tys. ton.
Pod koniec 2010 r. w fabryce w Mirosławcu wprowadziliśmy – jako druga duża firma w Polsce i jeden z liderów zmian w Grupie Danone – nowy
rodzaj szyjki butelki i zakrętki dla naszych
produktów gazowanych (niższy, zgodny
z wprowadzonym niedawno światowym standardem szyjki, tzw. PCO 1881),
co pozwoliło na dalsze zmniejszenie
wagi naszych opakowań, a tym samym
kolejne ograniczenie zużycia surowców
i emisji CO2.
Istotny wkład w minimalizowanie wpływu na środowisko może mieć stosowanie rPET, czyli opakowań zawierających
surowiec z recyklingu, które od kilkunastu
lat są stosowane na świecie. Aby ocenić
potencjalne efekty zastosowania tego rozwiązania w przypadku naszych produktów,
obniżając wagę naszych BUTELEK, zmniejszamy ilość
odpadów opakowaniowych
1998
33 g
21 g
2010
31,6 g
16,5 g
39 g
33 g
90 g
74 g
prof. nADzw. dr hab.
inż. Hanna Żakowska
zastępca dyrektora
ds. naukowych,
Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Opakowań
Recykling odpadów opakowaniowych jest
jedną z metod postępowania z odpadami
zgodną z wymaganiami ochrony środowiska. Przy obecnym stanie wiedzy o technologiach najkorzystniejszych pod tym
względem recykling należy traktować jako
metodę preferowaną. Największe znaczenie
ma recykling materiałowy – powszechnie
stosowany w przypadku opakowań z tradycyjnych materiałów, w tym poużytkowych
butelek z PET. Dyrektywa Unii Europejskiej
2008/98/WE w sprawie odpadów, podkreślając znaczenie recyklingu w hierarchii
metod postępowania z odpadami, stawia
tę metodę przed odzyskiem energii.
Szczególnej kontroli wymagają surowce
pochodzące z recyklingu w przypadku ich
wykorzystania do produkcji opakowań do
żywności. Aby zabezpieczyć ich odpowiednią jakość, w Unii Europejskiej obowiązuje
Rozporządzenie 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu przeznaczonych
do kontaktu z żywnością. Dopuszcza ono
ich użycie pod warunkiem uzyskania przez
zakład recyklingowy zezwolenia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA) na proces recyklingu.
W związku z preferencjami dla recyklingu
duże znaczenie mają badania oceniające
korzyści dla środowiska związane ze
stosowaniem surowców wtórnych. Z tego
względu w Zakładzie Ekologii Opakowań
Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań podjęliśmy badania
w tym zakresie, wykorzystując metodę
oceny cyklu życia LCA (Life Cycle
Assessment). Wyniki wskazują
jednoznacznie, że najkorzystniejszym
wariantem jest recykling odpadów.
Im większa masa odpadów poddana
zostanie recyklingowi, tym obciążenia
dla środowiska są mniejsze.
natura – wszyscy jesteśmy zaangażowani
43
natura
Zużycie wody w procesie
produkcyjnym
(m3/t produktu)
2008 – 1,300
2009 – 1,216
2010 – 1,195
2011 – 1,187
Guillaume Neveu
Dyrektor Przemysłowy
Dane łączne dla zakładów
w Cięcinie, Jeleśni
i Mirosławcu
Zakłady produkcyjne odgrywają bardzo ważną rolę w dążeniu do zrównoważonego rozwoju
firmy, stanowią bowiem istotny element otoczenia, w którym na co dzień funkcjonują. Powinny być
one głęboko osadzone w lokalnym środowisku, gwarantować stabilność zatrudnienia dla swoich
pracowników, tworzyć partnerskie, uczciwe stosunki z dostawcami surowców oraz szanować
środowisko naturalne we wszystkich aspektach, począwszy od zużycia energii, poprzez utylizację
ścieków i właściwe gospodarowanie odpadami, po racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.
Korzystamy z zasobów, których jesteśmy współużytkownikami, dlatego przykładamy szczególną
uwagę do sposobu gospodarowania nimi. W ramach Grupy Danone został wypracowany projekt o
nazwie „Water watch”, który ma na celu monitorowanie zużycia wody wykorzystywanej w procesach
technologicznych oraz systematyczne ograniczanie jej zużycia w przeliczeniu na jednostkę produktu,
poprzez wprowadzanie innowacji i ulepszeń technologicznych. Taktyka ta jest stosowana we wszystkich aktywnościach związanych z ekologią. Stanowi ona element szerszego podejścia do sposobu
zarządzania we wszystkich zakładach produkcyjnych, zgodnie z którym pracownicy wszystkich szczebli są „wciągani” do współpracy, stają się współodpowiedzialni za realizowane działania i zapewniają
ciągłe doskonalenie procesów oraz osiąganie możliwie najlepszych rezultatów w każdym obszarze.
łączny pobór wody w m3
2009 – 761 460
2010 – 852 418
2011 – 837 216
Dane łączne dla zakładów
w Cięcinie, Jeleśni
i Mirosławcu
Całkowita objętość
ścieków w m3
2009 – 63 160
2010 – 69 322
2011 – 69 144
Dane łączne dla zakładów
w Cięcinie, Jeleśni
i Mirosławcu
Zużycie energii elektrycznej
w kWh/t (MJ)
2008 – 42,39 (152,60)
2009 – 39,16 (140,98)
2010 – 36,72 (132,19)
2011 – 35,49 (127,76)
Dane łączne dla zakładów
w Cięcinie, Jeleśni
i Mirosławcu
Żywiec Zdrój S.A. zlecił wykonanie oceny cyklu życia butelek (LCA) z tworzywa
PET. Life Cycle Assessment to metoda
pozwalająca na ocenę wpływu wyrobów bądź procesów technologicznych
na stan środowiska. Dzięki współpracy
z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań zweryfikowaliśmy cykl życia czterech rodzajów
butelek PET: ze 100-procentową zawartością tworzywa pierwotnego oraz butelek z dodatkiem 25, 30 oraz 50 proc. rPET.
Jak wynika z przeprowadzonej oceny,
największy wpływ na środowisko jest
związany z cyklem życia butelki wytwarzanej z tworzywa PET pierwotnego.
Analiza objęła m.in. emisje związków
organicznych i nieorganicznych, zmiany
klimatu, promieniowanie, zniszczenia
warstwy ozonowej, zakwaszenie/eutrofizację, wykorzystanie terenu, wykorzystanie surowców mineralnych oraz
zużycie paliw kopalnych. We wszystkich
pośrednie zużycie energii wg źródeł
2009
2010
2011
393
412
369
gaz ziemny (m )*
65 192
75 720
76 494
lpg (kg)
75 636
83 336
75 856
olej opałowy (m )
3
3
Dane łączne dla zakładów w Cięcinie, Jeleśni i Mirosławcu
*dotyczy tylko fabryki w Mirosławcu
44
NATURA
aspektach butelki z udziałem rPET wypadają znacznie lepiej. Im większy jest
udział rPET w butelce, tym wpływ cyklu
jej życia na środowisko jest mniejszy
(butelka z 50-procentowym udziałem rPET w każdej kategorii ma około
30 proc. mniejszy wpływ na środowisko
niż ta z tworzywa pierwotnego). W cyklu
życia wszystkich ocenianych opakowań
największa wartość wpływu na środowisko dotyczy kategorii zużycie paliw kopalnych, ale udział rPET w dużym stopniu ogranicza ten wpływ, podobnie jak
w innych analizowanych obszarach.
Udział tworzywa wtórnego rPET przy
produkcji preform wpływa pozytywnie również na wielkość wskaźników
Carbon Footprint. Wartość tego wskaźnika dla butelek wytworzonych z surowca pierwotnego wynosi ponad
125 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla
na 1 000 butelek, natomiast przy udziale 50 proc. rPET spada do wartości około
81 kg ekwiwalentu CO2 na 1 000 butelek. Żywiec Zdrój S.A. okresowo stosował 15-25 proc. rPET w wybranych formatach opakowań w roku 2010 i 2011.
W tym celu wykorzystano ok. 470 ton
tworzywa rPET. Jednak dla upowszechnienia tego typu opakowań w Polsce
na wzór krajów zachodnich niezbędny
jest rozwój procesu selektywnej zbiórki
tworzywa PET.
W stronę zielonej produkcji
W Żywiec Zdrój S.A. dbamy o wysoką
jakość procesu produkcji, starając się
ograniczać do minimum nasz wpływ
na środowisko. Elementów, które trzeba kontrolować, jest wiele – to emisje
ścieków, gazów czy odpadów, a także
zużycie mediów: wody i energii oraz
paliw. Co roku w zakładach produkcyjnych podejmowane są różnorodne
inicjatywy, które pozwalają nam osiągnąć założenia odnośnie zmniejszenia
naszego wpływu na otoczenie. Najczęściej są to działania pozwalające na
zmniejszenie zużycia energii, gdyż ma
to największe przełożenie na zmniejszenie emisji CO2. I tak np. w zakładzie
w Jeleśni w 2010 r. wprowadzono system odzysku sprężonego powietrza,
a także zmniejszono ciśnienie rozdmuchu butelek, co zmniejszyło zużycie
energii przez te maszyny o 16 proc.
W 2011 r. zwiększono efektywność dostępu światła dziennego poprzez przebudowę świetlików na halach produkcyjnych, zmodernizowano oświetlenie
oraz zainstalowano czujniki zmierzchowe (spadek zużycia energii o 4,3 proc.).
Zapewnia to lepsze oświetlenie miejsc
pracy oraz umożliwia indywidualne zarządzanie punktami oświetleniowymi,
dzięki czemu możliwe jest wyłączanie
lamp zbędnych w danym momencie
w procesie produkcji. Zmodernizowana została także stacja sprężonego powietrza – zainstalowano nowy zbiornik
z odpowiednią izolacją oraz wprowadzono wyrzut powietrza z wentylacji
kompresorów, co zmniejsza temperaturę w pomieszczeniu i zwiększa
efektywność urządzenia, dzięki czemu
produkcja staje się mniej energochłonna (uzyskany spadek zużycia energii to
2,6 proc.). Wprowadziliśmy także nowy,
bardziej efektywny sposób suszenia
butelek przed etykietowaniem, co
również przyczynia się do mniejszego
o 0,1 proc. zużycia energii, a także poprawia jakość tej fazy procesu produkcji.
W fabryce w Mirosławcu wyeliminowano z układów chłodzenia freon
R22, zamontowano dodatkowe separatory substancji ropopochodnych
w sieci odprowadzającej wodę deszczową, zmodernizowano instalację
podczyszczania ścieków poprodukcyjnych. Wykonano też szereg inwestycji ograniczających zużycie energii.
Gospodarowanie odpadami (t)
2009
2010
2011
496,9
399,8
236,7
utylizacja
2,6
0,5
3,1
wysypisko
125,7
146,4
160,9
recykling i odzysk
Ilość odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (t)
2009
2010
2011
Niebezpieczne
17,6
78,5
53,5
Inne niż niebezpieczne
482
321,9
186,3
Na przełomie 2008 i 2009 r. wprowadzono odzysk sprężonego powietrza
w wydmuchiwarkach, co pozwoliło na
zmniejszenie zużycia energii przez te
maszyny o ok. 10 proc. W 2010 r. zwiększono wykorzystanie światła dziennego poprzez rozbudowę świetlików
i wymieniono oświetlenie na energooszczędne, co w efekcie pozwoliło
o 10 proc. zmniejszyć zużycie energii
waga odpadów
opakowaniowych
(w t)
2008 – 282,89
2009 – 224,52
2010 – 207,50
2011 – 174,69
Dane łączne dla zakładów
w Cięcinie, Jeleśni
i Mirosławcu
natura – wszyscy jesteśmy zaangażowani
45
natura
niezbędnej do oświetlenia hali produkcyjnej. Zmieniono także system obiegu wody
chłodzącej maszyny, dzięki czemu zużycie energii w tym procesie spadło o 12 proc., oraz
wymieniono urządzenia wytwarzające sprężone powietrze, co umożliwiło lepszą konfigurację ustawień i ograniczyło energochłonność produkcji powietrza o 30 proc.
Istotnym elementem ograniczania wpływu Żywiec Zdrój S.A. na środowisko jest efektywna gospodarka odpadami. Segregacja prowadzona jest we wszystkich zakładach
należących do firmy oraz w biurach. Odpady, w tym te nadające się do dalszego wykorzystania (tworzywa sztuczne, tektury) czy należące do niebezpiecznych (np. odczynniki
laboratoryjne, zużyte baterie czy świetlówki), trafiają do przetworzenia lub utylizacji przez
sprawdzonych, mających odpowiednie pozwolenia odbiorców. Ścieki technologiczne
są neutralizowane pod względem wartości pH oraz podczyszczane w procesie ultrafiltracji obniżającej poziom ChZT (chemicznego zapotrzebowania tlenu). W ten sposób podczyszczone
ścieki trafiają do gminnej kanalizacji, skąd kierowane są do lokalnych oczyszczalni ścieków.
Ponieważ opakowania są istotnym elementem wytwarzanych odpadów, i w Żywiec Zdrój
S.A. zwracamy szczególną uwagę na kwestie recyklingu. Współpracujemy tu z największą
w Polsce organizacją odzysku – Rekopol. Dzięki temu mamy pewność, że przekazane przez
Michał Mikołajczyk
dyrektor sprzedaży
i marketingu
Rekopol Organizacja
Odzysku S.A.
tomasz jędrzkiewicz
kierownik działu technicznego
fabryka w cięcinie
W zakładzie w Cięcinie w 2009 i 2010 r. zmodernizowano stacje CIP. Nowa technologia mycia
pozwoliła na uzyskanie zarówno oszczędności w zużyciu wody, jak i stosowanych środków myjących.
Zmniejszenie zużycia wody uzyskano także dzięki przebudowie układu zasilania wody socjalnej
i inwestycjom w instalacje pianowania i nowe systemy filtracji. Spadek zużycia energii uzyskano
poprzez wymianę i modernizację nalewarek, wymianę urządzeń wytwarzających sprężone powietrze,
zastosowanie płynnej regulacji wydajności kompresora czy wymianę lamp w tzw. butelczarkach
(15 proc. niższe zużycie energii). W 2011 r. zdecydowaliśmy się na nowatorskie rozwiązanie układu
chłodzenia kompresora – z całkowitym odzyskiem energii cieplnej, którą wykorzystujemy do
ogrzewania hali produkcyjnej i części administracyjno-biurowej. To rozwiązanie przyniosło znaczne
oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz oleju opałowego.
masa opakowań ze sprzedaży
produktów żywiec zdrój s.a. poddana
odzyskowi i recyklingowi
przez Rekopol (w t)
2008
2009
5469,0
9307,4
4696,7
8125,6
5 000 t
recykling
NATURA
2009 – 26,7
2010 – 25,7
2011 – 25,3
transport produktów
oraz materiałów
w ekwiwalencie CO2 (t)
0t
46
transport produktów
oraz materiałów
(w g CO2 /l produktu)
10 000 t
3718,8
6559,9
Z firmą Żywiec Zdrój S.A. współpracujemy
od 2004 roku. Naszym zadaniem jest realizacja ustawowych obowiązków recyklingu
i odzysku odpadów opakowaniowych jakie
Żywiec Zdrój S.A. wprowadza na rynek.
W 2009 roku Żywiec Zdrój S.A. podjęła
decyzję o przystąpieniu do naszego akcjonariatu. Działamy w oparciu o zasadę non-profit, co oznacza, że naszym właścicielom
nie jest wypłacana dywidenda. Dzięki tej
decyzji Żywiec Zdrój S.A. ma realny wpływ
na funkcjonowanie i efektywność największego w Polsce systemu gospodarowania
odpadami opakowaniowymi – realizacja
obowiązków ponad 2000 przedsiębiorców
i wspieranie 250 firm gospodarki odpadami
tworzących system selektywnej zbiórki
odpadów na terenie blisko 1200 gmin zamieszkałych przez 24 miliony osób! Dbałość
firmy Żywiec Zdrój S.A. o zwiększanie się
liczby opakowań „zawracanych z drogi na
składowiska” i trafiających tym samym do
recyklingu i odzysku widoczna jest również
w od kilku lat konsekwentnie realizowanych
projektach budujących świadomość
pro-ekologiczną. Ich niezaprzeczalnym walorem jest między innymi kolejność w jakiej
zostały przeprowadzone – rozpoczęto od
pracowników poprzez społeczności lokalne
na ogromnym, stanowiącym obecnie
przykład dla innych przedsiębiorców
programie „Po stronie natury”. Cieszę się,
że byliśmy partnerem firmy na wszystkich
tych etapach i na ile ją znam, to nie są
nasze ostatnie wspólne pro-ekologiczne
przedsięwzięcia.
2010
odzysk
2009 – 16 724
2010 – 18 120
2011 – 17 838
Udział transportu
w ogólnej emisji
ekwiwalentu CO2 w proc.
2009 – 15,9
2010 – 17,4
2011 – 18,6
Dobra praktyka
Transport jest Po stronie natury
Jednym z głównych założeń programu Po stronie natury jest inspirowanie i angażowanie
do działania różnych środowisk. Ta idea zainicjowała dodatkowe działania realizowane
z głównymi firmami logistycznymi współpracującymi z Żywiec Zdrój S.A. – Maxtrans
i Scantrans. Tylko w 2009 r. wymieniły one 6 proc. znajdującej się w ich posiadaniu floty
samochodowej na spełniającą wyższe standardy ekologiczne. Przeprowadzony też
został kurs ekonomicznej jazdy dla kierowców, współfinansowany przez Żywiec Zdrój
S.A. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie przez wspomniane firmy projektu sadzenia
drzew zależnie od liczby przejechanych kilometrów w procesie dystrybucji naszych
produktów. Zgodnie z założeniem zobowiązały się one do posadzenia 1 drzewa za każde
przejechane 1000 kilometrów. Dzięki tej akcji w nadleśnictwie należącym do Generalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach posadzono już 13 400 drzewek od firmy
Maxtrans oraz 5900 drzewek od Scantrans. Pod koniec 2010 roku do akcji włączyła się
także rozpoczynająca z nami współpracę firma ID Logistics. W sumie w ciągu dwóch lat
funkcjonowania projektu rekompensowania przez te firmy transportowe prowadzonej
przez nie działalności posadzonych zostało blisko 19 500 drzew!
nas środki finansowe wspierają rozwój
selektywnej zbiórki odpadów. Zadaniem
Rekopolu jest zebranie odpowiedniej ilości butelek plastikowych i przekazanie ich
do ponownego wykorzystania. Dzięki tej
współpracy mamy prawo umieszczać na
naszych produktach znak„Zielony punkt”.
Transport bardziej efektywny
Istotnym elementem redukcji wpływu środowiskowego jest optymalizacja dostaw.
W Żywiec Zdrój S.A. podchodzimy do tych
kwestii bardzo poważnie, przygotowując
i wdrażając projekty służące ograniczeniu
zużycia paliwa i przebiegów pojazdów,
a tym samym emisji CO2 w transporcie.
Celem projektu DPD jest zwiększenie skali
dostaw bezpośrednio do klientów, z pominięciem magazynów pośrednich. Obecnie
już ponad 60 proc. transportów trafia do
bezpośrednich odbiorców, co pozwala na
ograniczenie emisji spalin i oszczędności
paliwa. Projekt TRF ma na celu takie zoptymalizowanie tras dostaw, by zwiększyć wypełnienie samochodów. Lepsze wykorzystanie ciężarówek pozwala na ograniczenie
liczby kursów, co jest korzystne dla środowiska. W ciągu roku udało się poprawić
wypełnienie o 2 proc., a plan zakłada polepszenie tego wskaźnika o kolejny 1 pkt proc.,
do 91 proc. W Żywiec Zdrój S.A. staramy
się także tak planować trasy łączone (dwa
lub trzy miejsca dostaw), by były one zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie (nie dalej
niż 20 km od siebie). To także pozwala na
lepsze wykorzystanie taboru i ograniczenie
„pustych przebiegów”, a także zmniejszenie
liczby operacji magazynowych.
Biuro też może być eko
Działania na rzecz ochrony środowiska to
jeden z priorytetów dobrego zarządzania
firmą. Wśród nich znajduje się systematyczne wprowadzanie proekologicznych
rozwiązań związanych z funkcjonowaniem naszego biura w Warszawie. Dwa lata
temu stworzyliśmy Zielony Zespół. Jego
zadaniem było dzielenie się pomysłami
i inicjatywami, które pozwolą nam stać się
firmą w pełni odpowiedzialną za środowisko naturalne. Punkt wyjścia był następujący: w 2009 r. biuro w Warszawie wytwarzało
rocznie ok. 7,8 ton odpadów, zużywaliśmy
35 tys. kWh energii elektrycznej, z czego aż
92 proc. pochłaniało oświetlenie, klimatyzacja oraz inne odbiorniki energii, a każdy
pracownik zużywał 7 ryz, czyli 3500 kartek
papieru rocznie. Wyznaczony cel to 3x10
proc., czyli obniżenie zużycia energii i papieru oraz produkcji odpadów niesegregowanych o 10 proc., a więc także podniesienie poziomu recyklingu. W wyniku działań
roman lipiński
dział sprzedaży
członek zielonego
zespołu
Ekologia to nie fanaberia szalonych
naukowców. To sposób myślenia,
odczuwania i kształtowania naszego
świata w lepszym kierunku. Z roku
na rok ekologia jest coraz modniejsza
i zarazem coraz bardziej opłacalna.
Ludzie, którzy żyją ekologicznie, co krok
spotykają się ze specjalnymi ulgami.
Firmy wywożące śmieci pobierają niższe
opłaty od klientów, którzy segregują
odpady. Dostają oni dodatkowe
kontenery na różne rodzaje odpadków
i płacą za wywóz tylko jednego. Jest
to bardzo korzystne, szczególnie dla
dużych rodzin, dla których jeden
kontener był zawsze za mały. Osoby,
które posiadają ekologiczne auta,
jeżdżą dużo taniej, szczególnie gdy
ich silniki są przystosowane do paliw
ekologicznych i gazu ziemnego.
Pozwala to na prawie dwukrotne
obniżenie kosztów, co dla niektórych
jest naprawdę sporą oszczędnością.
Dodatkowo, jeśli żyjemy ekologicznie
i oszczędzamy wodę oraz energię,
znacząco obniża to nasze rachunki,
a w żaden sposób nie obniża standardu
życia. Wystarczy wyłączać nieużywane
urządzenia z prądu i nie zostawiać
odkręconej wody, jeśli z niej nie
korzystamy.
natura – wszyscy jesteśmy zaangażowani
47
natura
wyniki eko biura
spada zużycie energii
elektrycznej
712,8
579,6
525,6
507,6
MJ /os.
496,8
Q1
Q2
2010
471,6
428,4
374,4
Q3
Q4
2011
mniej śmiecimy
20,2
18,7
19,6 18,2
16,4
18,7
17
kg /os.
16,2
zespołu pojawiły się dodatkowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, a pracownicy byli zachęcani m.in. do pakowania śniadań do pojemników wielokrotnego użytku.
Wśród „zaleceń” służących oszczędzaniu energii pojawiły się takie jak „ostatni gasi wszystko”, tak by po zakończeniu pracy nie zostawały włączone odbiorniki prądu, wyłączanie
rzutników i innych urządzeń, w tym komputerów, po zakończeniu pracy, racjonalne korzystanie z klimatyzacji czy lepsze wykorzystanie światła dziennego (niezastawianie okien).
Aby oszczędzać papier, pojawiła się możliwość szerszego niż dotąd wykorzystania skanerów (wymieniono drukarki), poczty elektronicznej i innych elektronicznych nośników zapisu informacji, drukowania dwustronnego i z jak najmniejszymi marginesami,
a także do wykorzystywania kartek „z odzysku”. W korespondencji wewnętrznej stosujemy koperty wielorazowego użytku. Po dwóch latach, na początku 2011 r. zrealizowaliśmy
cel 3x10 proc. Wyzwaniem na 2011 rok było ograniczenie zużycia energii, wytwarzanych
odpadów i wykorzystania papieru o kolejne 5 proc. Udało się zmniejszyć zużycie energii
o kolejne 23 proc., zaś ilość odpadów niesegregowanych i zużycie papieru – o 10 proc!
W 2010 r. pracownicy biura zaangażowali się po raz pierwszy w akcję sprzątania brzegów Wisły w Warszawie realizowaną przez Fundację „Nasza Ziemia” w ramach programu
Sprzątanie Świata. Akcję powtórzono w 2011 r. i mamy nadzieję, że stanie się ona stałym
elementem naszego zaangażowania.
ZAANGAŻOWANIE EKOLOGICZNE
Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych to jeden z głównych
elementów strategii Żywiec Zdrój S.A. i całej Grupy Danone.
Realizowany wspólnie z zewnętrznymi partnerami program
Po stronie natury, angażujący zarówno konsumentów, społeczności lokalne, jak i samych pracowników, jest przykładem ekologicznych działań firmy na poziomie strategicznym. I mamy
się czym pochwalić – do tej pory wspólnie posadziliśmy już
ponad 3 miliony drzew!
Żywiec Zdrój S.A. Po stronie natury
Q1
Q2
2010
Q3
Q4
2011
zużywamy mniej papieru
333
315
273
kartki /os.
246
215
Q1
2010
48
253
NATURA
Q2
2011
Q3
232
220
Q4
Realizując nasz program, chcemy zwrócić uwagę Polaków na problem ochrony
środowiska naturalnego i potrzebę dbania o nie. Dlatego skupiamy się na upowszechnianiu wiedzy o korzystnym wpływie drzew na środowisko, w którym żyjemy, a tym samym – na nasze życie. Idea sadzenia drzew i edukacji ekologicznej
jako głównego „zielonego” programu pojawiła się w Żywiec Zdrój S.A. nie bez powodu. Drzewa odgrywają bowiem istotną rolę w utrzymywaniu bilansu wodnego, szczególnie na terenach górzystych, gdzie przyczyniają się do spowalniania
zbyt szybkiego spływu dużych mas wody po zboczach, np. będących wynikiem
nagłych opadów deszczu. Może to pomagać w zapobieganiu powodziom,
a także minimalizować skutki pojawiających się okresów suszy. Co więcej, Puszcza Karpacka, w skład której
wchodzi Beskid Żywiecki, wymaga nowych nasadzeń ze względu na błędy,
które popełniono przed laty. Masowo
wprowadzony tu świerk nie radzi sobie
w tych trudnych górskich terenach.
Monokultura świerka w połączeniu
z inwazją kornika drukarza oraz osłabieniem drzewostanów wynikającym
ze zmian środowiskowych doprowadziła do wymierania połaci lasów.
Od kilku dekad w całej Polsce trwa
Sławomir Brzózek
wiceprezes Fundacji
„Nasza Ziemia”
Wysoko oceniamy zaangażowanie firmy
Żywiec Zdrój S.A. w zwiększanie świadomości odpowiedzialności za środowisko
i przekazywanie wiedzy na ten temat. Na
wielkie uznanie zasługuje uruchomienie
przez firmę jednego z największych w Polsce
programów edukacji ekologicznej i dojrzały
sposób, w jaki firma zaakceptowała udział
i funkcjonowanie partnerów społecznych
w procesie jego tworzenia i realizacji.
Program „Po stronie natury” jest przez nas
stawiany jako wzór współpracy partnera
biznesowego i społecznego. A z jeszcze większym zadowoleniem stwierdzamy,
że przyjęcie i realizacja zobowiązań określonych w programie wynika ze zrozumienia
przez Zarząd i pracowników Żywiec Zdrój
S.A. roli, jaką ma do spełnienia nowoczesny,
a więc i odpowiedzialny społecznie, biznes.
Z perspektywy organizacji społecznej mogę
tylko potwierdzić, że to wspaniały sojusznik
dla działań prospołecznych: aktywny,
otwarty na interesariuszy, dzielący się swoim doświadczeniem, innowacyjny
i odważny partner z jasną wizją przyszłości.
Potencjał firmy udostępniony dla realizacji
celów społecznych znacznie ułatwia naszą
pracę. Zachęcamy inne firmy i instytucje do
naśladowania tego stylu i sposobów pracy!
tzw. przebudowa drzewostanów, czyli
sadzenie gatunków, które pierwotnie rosły na danym terenie. W górach
w miejsce świerka pojawiają się buki,
jodły, modrzewie i jawory. Dzięki takiej
różnorodności drzewostan jest „zdrowszy” i nie poddaje się tak łatwo chorobom i szkodnikom.
Według najnowszego „Raportu o stanie lasów w Polsce 2010” lesistość
naszego kraju wynosi 29,2 proc.
Do roku 2020 powierzchnia lasów
w Polsce ma zwiększyć się do 30
proc., a do 2050. – o kolejne 3 proc.
Jesteśmy dumni z tego, że realizując
ekologiczną strategię Żywiec Zdrój
S.A. przyczyniamy się do odnawiania
kompleksów leśnych w Polsce, tworzymy zielony krajobraz, pomagamy
dbać o klimat Ziemi i o zdrowe powietrze wokół nas oraz przyczyniamy
się do zachowania bioróżnorodności.
Program, który ruszył w 2009 r.,
ma już za sobą trzy edycje, realizowane wspólnie z Fundacją „Nasza
Ziemia” i Regionalną Dyrekcją Lasów
Marian Knapek
Nadleśniczy w nadleśnictwie
Węgierska Górka
Zagrożenie trwałości drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Żywieckim nie jest zjawiskiem
lokalnym. Wcześniej, w latach 80. ubiegłego wieku podobny problem dotknął świerczyny w Górach
Izerskich i Karkonoszach.
Przyczyn tego stanu upatruje się w zaszłościach historycznych: w intensywnym karczowaniu i wypalaniu lasów pod rozwijające się osadnictwo i rolnictwo w XVI w., w rozwoju hutnictwa i górnictwa
i ogromnym popycie na drewno w XIX w., a w konsekwencji wprowadzeniu monokultur świerkowych
(głównie obcego pochodzenia na siedliskach lasów mieszanych, gdzie dominującymi gatunkami
powinny być buk i jodła). Ponadto rozwój przemysłu w drugiej połowie XX w. w regionie i na obszarze
północnych Moraw przyczynił się do tego, iż od kilku dziesięcioleci lasy tego regionu rosną w warunkach ciągłego stresu antropogenicznego (wywołanego przez człowieka), podlegając – z różnym
natężeniem – niekorzystnym zmianom. W sposób szczególnie negatywny na kondycję lasów wpływa
grzyb – opieńka ciemna, a także czynniki klimatyczne, takie jak susze, powodzie i huragany, na które
szczególnie podatny jest świerk - drzewo o bardzo płytkim systemie korzeniowym.
To dlatego nadleśnictwa beskidzkie uruchomiły nadzwyczajne działania ratownicze, także by
ograniczyć obserwowany równolegle w wielu drzewostanach rozwój najgroźniejszego szkodnika
wtórnego świerka – kornika drukarza, odpowiedzialnego za „dobijanie” osłabionych drzew.
W ciągu ostatnich kilku lat Nadleśnictwo Węgierska Górka prowadzi intensywne prace związane
z usuwaniem martwych i zamierających drzew. Od 2007 roku na powierzchniach odnawianych
corocznie wysadzanych jest ponad 2 mln szt. sadzonek. Są to w większości sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym, wyhodowane z nasion zebranych w rodzimych drzewostanach.
Tak przygotowany materiał daje duże szanse na wyhodowanie odpornych drzewostanów, dobrze
retencjonujących wodę, czyli spełniających funkcję wodo- i glebochronną.
natura – wszyscy jesteśmy zaangażowani
49
natura
Państwowych w Katowicach. Pierwsze dwie edycje odbyły się pod nazwą Moje silne drzewo, trzecia wystartowała już jako Po stronie natury. Poza
nazwą zmieniła się także komunikacja
programu, wyraźniej łącząca sadzenie drzew w polskich górach z troską
o środowisko i znacznie silniej akcentująca znaczenie tych działań dla lokalnych społeczności.
Konkurs grantowy w liczbach
2009*
2010
2011
Liczba złożonych wniosków
30
127
289
Liczba dofinansowanych wniosków
30
25
15
łączna Kwota przekazanych środków
120 tys. 125 tys. 125 tys.
*w 2009 roku konkurs obejmował tylko powiaty żywiecki, cieszyński i bielski
Beatrycze Hołowiecka
Kierownik ds. rozwoju
opakowań
dział badań i rozwoju
Program „Po stronie natury” jest od
trzech lat okazją dla mojej rodziny, aby
na moment zatrzymać się i zastanowić
nad kwestiami związanymi z ekologią.
Dwukrotnie braliśmy udział w Święcie
Sadzenia Drzew na Żywiecczyźnie
i za każdym razem jest to ogromne
przeżycie dla moich dzieci. Jest to okazja,
aby namacalnie poczuć, jak ważne
są drzewa w naszym życiu i jak dużo
pracy i wysiłku trzeba włożyć, aby z tych
małych sadzonek wyrósł potężny las.
Dochodzi do tego ogromna satysfakcja
z faktu, iż drzewo zostało posadzone
własnoręcznie, i każdorazowo obietnica,
iż wrócimy w te miejsca za kilka lat, aby
sprawdzić, jak nasze drzewa rosną. Za
każdym razem sadzimy też drzewa
wirtualnie i aktywnie bierzemy udział
w proponowanych w ramach programu
zabawach interaktywnych. Tego typu
akcje pozwalają kształtować świadomość i zwracają uwagę dzieci na kwestie
związane ze środowiskiem. Partnerstwo
z Lasami Państwowymi daje możliwość
porozmawiania z ludźmi na co dzień
związanymi z lasem – można w pewnym sensie dotknąć innych problemów.
Święto sadzenia to również okazja, aby
móc spotkać się z kolegami z pracy, poznać ich rodziny i porozmawiać o innych
sprawach niż zazwyczaj. Jest to również
okazja, aby zapoznać się z kulturą
Żywiecczyzny. Najlepszym dowodem na
to, jak ważne jest to wydarzenie w życiu
moich dzieci, jest fakt, iż na koniec
zadają pytanie „A wrócimy tutaj za rok
na kolejne sadzenie?”. Odpowiedź brzmi:
„Oczywiście!”
50
NATURA
cy drzew – pieniądze pozwoliły m.in.
na zakładanie arboretów i przyszkolnych parków dendrologicznych, rozwijanie edukacyjnych ścieżek rowerowych,
przywracanie rdzennych gatunków
rosnących na określonych terenach,
powstała nawet pierwsza w Polsce szkoła emisyjna. W realizację tych projektów tylko w ramach pierwszej i drugiej
Drzewa, granty, happeningi…
Podczas trzech edycji programu posadziliśmy trzy miliony drzew, m.in. na
stokach Baraniej Góry i Skrzycznego.
Ważną rolę w programie odgrywają
szkolenia dla nauczycieli i wychowawców. W każdej edycji realizowany jest
konkurs grantowy na autorskie projekty z zakresu ochrony i sadzenia drzew.
O dofinansowanie projektów mogą
ubiegać się szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne i inne podmioty
z całej Polski. W latach 2009-2011 łączną kwotą 370 tys. zł dofinansowaliśmy
70 autorskich projektów realizowanych
przez lokalne społeczności w ramach
konkursów grantowych. Dzięki temu
wsparciu posadzono kolejne kilka tysię-
edycji zaangażowanych było ok. 5 tys.
osób i ponad 180 różnych lokalnych
instytucji. Efektem naszej akcji były także
broszury edukacyjne przeznaczone do
wykorzystania przez nauczycieli w realizacji zajęć – z wiedzy o lesie oraz o wodzie.
W ciągu pierwszych dwóch lat zrealizowaliśmy także 23 szkolenia na
terenie całej Polski – na edukatorów
przeszkolono 300 osób, odbyło się
też 60 warsztatów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży (wzięło w nich udział
1200 osób).
W trzeciej edycji, realizowanej w 2011 r.,
postanowiliśmy znacznie szerzej do
promocji naszej akcji wykorzystać media społecznościowe i Internet. Stronę
www.postronienatury.pl odwiedziło
ponad 560 tys. unikalnych użytkowników, specjalną aplikację na iPhon`a,
pomagającą rozpoznawać gatunki
drzew, pobrało ponad 900 osób, a blisko 10 tys. zainstalowało związaną z ak-
natura – wszyscy jesteśmy zaangażowani
51
natura
cją aplikację z fanpage’a Żywiec Zdrój na
Facebooku. Wszyscy aktywni internauci
mogli sadzić wirtualne drzewa, będące
wyrazem poparcia dla programu. Na
konkurs dla dzieci ze szkół i przedszkoli na stworzenie plakatu promującego
ideę sadzenia drzew wpłynęły aż 802
prace, a w internecie podczas zaledwie
kilkunastu dni oddano na nie ponad
360 tys. głosów. Naszą aktywność związaną z programem widać było także
w punktach sprzedaży: specjalne ekspozycje i dedykowane akcje w wybranych sklepach spotkały się z zainteresowaniem konsumentów. Uwagę
przechodniów przykuwały ekologiczne
happeningi – „jodła”, „buk”, „klon”, „jawor”,
Łukasz i Marcin Kordasowie
realizatorzy projektu
„Szkoła ZEROemisyjna”
Realizacja projektu „Szkoła ZEROemisyjna”, dofinansowanego z ogólnopolskich konkursów
grantowych, jest niezwykłą przygodą. Dla nas to przede wszystkim dobra zabawa, dająca
równocześnie poczucie spełnienia i dużo satysfakcji. Wielu ludziom wydaje się, że działania
naukowe i przyjemność wykluczają się wzajemnie. Stanowczo sprzeciwiamy się takiemu
poglądowi: pasjonaci naukowi na trwałe wpisali się w historię świata, my zaś stawiamy ich
sobie za wzór, łącząc przyjemność z rozwojem intelektualnym. Doświadczenia zdobyte podczas
realizacji naszego przedsięwzięcia procentują na co dzień w postaci umiejętności realizatorskich
i organizacyjno-koordynatorskich, a także wielu twórczych pomysłów. Niedawno nastąpiły
zmiany w szkolnictwie: wszelkie projekty i inicjatywy uczniów i nauczycieli są bardzo wysoko
cenione. Wkrótce każda szkoła będzie realizować swoje własne przedsięwzięcie. W toku naszych
działań poznaliśmy wielu ciekawych ludzi (uczniów, naukowców, władze miasta), u których
zaskarbiliśmy sobie życzliwość i uznanie. Jest to dla nas forma zapłaty za włożony trud i powód
do dumy. Nie należy oczywiście zapominać o społecznych korzyściach projektu: edukacji,
świadomości ekologicznej i zaangażowaniu ze strony uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców
naszego miasta i okolic (coraz dalszych). Są to wymierne efekty, które należą do głównych
celów naszego projektu. Dotychczas spotkaliśmy wielu ludzi z niezwykłymi pomysłami, które
nigdy nie ujrzały i być może nie ujrzą światła dziennego z uwagi na brak finansowania. Dzięki
już zdobytym i wciąż zdobywanym grantom mogliśmy rozpocząć i kontynuujemy nasze
działania. Wierzymy w to, że przygoda, którą rozpoczęliśmy z tym projektem, droga od drobnej
inicjatywy aż po duży i skomplikowany temat, to nasz krok ku przyszłości i perspektywa dla
szkolnictwa następnych lat. Rozpoczynanie indywidualnych inicjatyw rozwojowych, a także
ich wdrażanie mają sens głównie edukacyjny. Jednym z najważniejszych efektów realizacji ciekawych pomysłów jest nabieranie umiejętności przydatnych w życiu każdego wykształconego
dorosłego człowieka. Ponadto tematyka projektów i wiedza zdobywana w trakcie ich realizacji
mogą dotyczyć kierunków, w których młody człowiek (realizator i uczestnik) zamierza się
rozwijać. Takie działania, pomysły są w większości dosyć kosztowne. W tym celu poszukuje się
źródeł dofinansowań. Mogą one pochodzić z Unii Europejskiej, od grantodawców, sponsorów.
W ramach projektu „Szkoła ZEROemisyjna” stworzyliśmy cztery edycje, których brzemienia
finansowego nie bylibyśmy w stanie udźwignąć bez wsparcia w formie dodatkowych funduszy.
Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie: dofinansowania,
sponsoringu, włożonej pracy itp., przyczynili się do sukcesu naszego przedsięwzięcia.
52
NATURA
„sosna” i „modrzew”, spacerując głównymi ulicami miast, sprawdzały wiedzę
mieszkańców Warszawy, Gdańska, Krakowa, Żywca, Wrocławia i Poznania na
temat roli drzew w naszym życiu i zachęcały do dbania o nie o każdej porze
roku.
14 maja 2011 r. w Węgierskiej Górce,
podczas Wielkiego Święta Sadzenia
Drzew, które było jednocześnie podsumowaniem trzeciej edycji kampanii,
pracownicy i mieszkańcy spotkali się,
oczywiście by sadzić drzewa. Wśród
gości znalazł się jeden z ambasadorów
tej edycji programu – muzyk Sebastian
Karpiel-Bułecka. Poprzednie Święta zorganizowaliśmy na Hali Boraczej w centrum Beskidu Żywieckiego i w Cięcinie,
gdzie Żywiec Zdrój S.A. ma swoją siedzibę. O Wielkim Święcie Sadzenia Drzew
można także przeczytać w części „Być
dobrym sąsiadem”.
Ekologiczna superszkoła,
czyli dobry przykład
dla każdego grantobiorcy
Jednym z bardzo obiecujących projektów, który rozwinął się dzięki progra-mowi grantowemu, jest inicjatywa
„Szkoła ZEROemisyjna”, wieloetapowe
edukacyjne przedsięwzięcie realizowane w Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej. Jego
pomysłodawcami są uczniowie - bracia
Marcin i Łukasz Kordas. Celem „Szkoły
ZEROemisyjnej” jest ograniczanie emisji
dwutlenku węgla do atmosfery i ochrona beskidzkich lasów jako najbliższego
i zagrożonego ekosystemu. W pierwszym etapie w 2009 r. uczniowie Gimnazjum KTK posadzili 500 młodych
jaworów na stokach góry Dębowiec
i wzięli udział w wycieczce edukacyjnej
do elektrowni Jaworzno III. Stąd wziął
się zupełnie nowy pomysł – zamiast
kompensować już wyemitowany dwutlenek węgla, trzeba zapobiegać jego
emisji. Najlepiej za pomocą alternatywnych źródeł energii, na przykład ogniwa
fotowoltaicznego. Jest to niezwykłe
urządzenie produkujące prąd elektryczny bezpośrednio ze światła słonecznego. W ramach kolejnego etapu projektu
bracia wymyślili i zlecili skonstruowanie tablicy informacyjnej podłączonej
do niewielkiego ogniwa. Pozwala ona
na bieżącą obserwację pracy systemu
oraz jego pozytywnego wpływu na
środowisko. Trzeci etap to „Słoneczny
dach”, którego głównym celem była
rozbudowa istniejącego już systemu
fotowoltaicznego o kolejne panele tak,
by można było z tego źródła docelowo
pokryć 20% zapotrzebowania energetycznego gimnazjum. Z kolei posadzony przez uczniów las, gdy urośnie,
pochłonie dwutlenek węgla powstały
w wyniku produkcji 80% energii elektrycznej i całego ciepła dla szkoły.
Ponieważ 20% prądu wyprodukuje
system fotowoltaiczny, Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego
ma szansę zostać w pełni „ZEROemisyjną” szkołą. Projekt aż czterokrotnie
został dofinansowany ze środków
Żywiec Zdrój S.A. łączną kwotą w wysokości 13 tys. zł.
Aktualnie w szkole zainstalowany jest
nowy system, który rejestruje pracę
minielektrowni słonecznej (obecnie jest
to moc 1,38 kWp) i wysyła zgromadzone dane do internetu, umożliwiając
w ten sposób bieżącą obserwację działania ogniw.
Czym skorupka za młodu
nasiąknie...
Na szczęście świadomość ekologiczna Polaków stale rośnie. Wciąż jednak
widzimy ogromną potrzebę edukowania, rozwijania wiedzy, szczególnie najmłodszych, obejmującej wiele różnych
aspektów ochrony środowiska. Każdy
z nas przecież oddziaływuje na swoje
najbliższe otoczenie. Jesteśmy przekonani, że mali ekolodzy mają największy
wpływ na to, jak otaczający nas świat
będzie wyglądał w niedalekiej przyszłości. Zgodnie z tym podejściem poza
wielkimi ogólnopolskimi programami
angażujemy się w mniejsze, lokalne,
ale równie ważne wydarzenia ekologiczne, takie jak Ekorajd czy Polowanie
na Śmieci. Więcej można o nich przeczytać w części poświęconej współpracy ze społecznościami lokalnymi.
natura – wszyscy jesteśmy zaangażowani
53
Pracownik
w centrum uwagi
Zaangażowani pracownicy są gwarantem sukcesu rynkowego każdej
firmy, dlatego w Żywiec Zdrój S.A. staramy się w szczególny sposób
angażować ich w realizację celów biznesowych i społecznych, jakie
sobie stawiamy. Pracownicy to jeden z naszych najcenniejszych zasobów.
To właśnie oni swoim doświadczeniem, kompetencjami i umiejętnościami tworzą wartość firmy, wypracowują wyniki i są motorem rozwoju
organizacji. Dlatego dbamy o przyjazne warunki pracy i o możliwość
rozwoju, budujemy kulturę organizacyjną bazującą na wspólnych wartościach, sprawnej komunikacji oraz dialogu opartym na wzajemnym
szacunku i zaufaniu.
pracownik w centrum uwagi
55
pracownik w centrum uwagi
Zaangażowanie
w zarządzanie
rozwój
y tryb ż
wn
y
akt
i
zdrowie
bezpiecze
ŻYWIEC ZDRÓJ S.A.
FIRMĄ RÓWNYCH
SZANS
2009 – 50
2010 – 50
2011 – 50
Źródło: Danone Way,
wskaźnik równe szanse
i różnorodność, wartość
w pkt. maks. 60,
więcej informacji str. 14
ństwo
ycia
firmy
Kluczowe
odpowiedzialności
Pracownicy mają głos
Jesteśmy przekonani, że istnieje ścisły związek pomiędzy
działaniem pracowników opartym na wspólnych wartościach a osiąganymi wynikami biznesowymi. W organizacjach, które przywiązują dużą wagę do przyjętych zasad
etycznych i wspierają pracowników w praktycznym ich
stosowaniu, zatrudnione osoby są bardziej zmotywowane
i mocniej identyfikują się z firmą.
W Żywiec Zdrój S.A. pomaga nam w tym… nadzieja. Humanizm (humanism), otwartość
(openness), bliskość (proximity) i entuzjazm (enthusiasm) to najważniejsze wartości, które definiują nasze podejście do relacji z innymi ludźmi, nasz stosunek do konsumentów,
Agnieszka Donimirska
Dyrektor HR
Najważniejsi są dla nas ludzie. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu jako firma możemy realizować założone cele i odnosić sukcesy rynkowe. Przygotowując
i realizując politykę personalną, szczególną uwagę przywiązujemy do tworzenia optymalnych warunków rozwoju pracowników. Budujemy przyjazny system
motywacyjny, troszczymy się też o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Wszystko po to, aby praca w naszej firmie była źródłem satysfakcji zawodowej.
Wszystkim pracownikom oferujemy prywatną opiekę medyczną, wspieramy młodych rodziców w tym wyjątkowym okresie życia, jakim jest ciąża i rodzicielstwo. Dbamy o efektywną komunikację z pracownikami, przygotowujemy ścieżki rozwoju w ramach Żywiec Zdrój S.A. oraz Grupy Danone w Polsce i na świecie. Naszą kulturę organizacyjną opieramy na dialogu. Co roku przeprowadzamy anonimowe badanie opinii pracowników. Dzięki niemu każdy może się swobodnie wypowiedzieć na temat najważniejszych obszarów funkcjonowania firmy. Badanie to pozwala
poznawać i lepiej rozumieć wzajemne potrzeby i oczekiwania, a w konsekwencji daje pracownikom wpływ na zmiany przeprowadzane w Żywiec Zdrój S.A.
W myśl naszej filozofii rozwój przedsiębiorstwa nie jest możliwy bez rozwoju jej pracowników, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu stanowią motor
zmian. W naszej firmie rozwój kompetencji skupiony jest wokół innowacyjnego modelu przywództwa, w ramach którego każdy z pracowników wraz ze swoim
przełożonym corocznie tworzy dla siebie indywidualny plan rozwoju obejmujący: szkolenia, udział w konferencjach, projektach, które dają możliwość rozwoju
kompetencji, a także samorozwój. Jest to proces długofalowy, który pozwala skupić się zarówno na kompetencjach zawodowych, jak i interpersonalnych.
56
pracownik
Łukasz Motyka
Specjalista ds. Utrzymania Ruchu
Dział Techniczny
fabryka w Cięcinie
Takie spotkania jak warsztaty wartości HOPE zawsze są owocne w refleksje nad samym sobą,
swoją postawą pracownika. Każdy z nas jest niewielkim, ale bardzo ważnym elementem zespołu.
Już w trakcie warsztatów nasunęła mi się myśl, że nie cel, ale droga do tego celu jest najważniejsza.
Jest to coś, co wyróżnia nas jako ludzi, jako pracowników, co wyróżnia nas także jako firmę.
Dlatego ważne jest, aby działać zgodnie ze swoim sumieniem, z systemem wartości. Każdy
z nas wnosi do firmy własne cechy, postawy, przyzwyczajenia – uczymy się od siebie nawzajem,
oddziałujemy na siebie, przejmujemy różne zachowania niestety, nie tylko pozytywne. Takie
szkolenia, prowadzone systematycznie mogą pomóc nam wrócić na właściwy tor, z którego
– przez natłok zadań i małą ilość czasu – zdarza się nam zboczyć.
dostawców i klientów oraz do pracowników. Pierwsze litery angielskich wersji
tych słów tworzą wyraz HOPE, oznaczający
właśnie nadzieję.
HOPE – nadzieja i nasze wartości
Wartości to swego rodzaju drogowskazy, które pomagają nam kształtować
rzeczywistość, nie tylko biznesową, ale
przede wszystkim społeczną. W naszych
wzajemnych relacjach najważniejsze są
szczerość, bezpośredniość, koleżeństwo
i rzetelność informacyjna. Istotne z punktu
widzenia firmy jest dzielenie się doświadczeniami oraz głód wiedzy, który inspiruje
do poszukiwania nowych rozwiązań.
Humanizm motywuje do odpowiedzialności za własne działania. Oznacza
przyjęcie konsekwencji podejmowanych
decyzji, ale jednocześnie daje możliwość
naprawienia błędów. W słowie humanizm
kryje się także chęć tworzenia firmy, której
działanie oparte jest na współpracy w zespole, wzajemnej pomocy, współpracy
pomiędzy działami i fabrykami, a także integracji z lokalnymi społecznościami.
Otwartość pozwala akceptować nasze różnice oraz wzajemnie się szanować, co przekłada się na równe szanse dla wszystkich
pracowników, inspiruje do poszukiwania
nowych rozwiązań i dzielenia się wzajemnymi doświadczeniami. Otwartość pozwala na sprawną komunikację, dzięki której
działania firmy są dla wszystkich bardziej
zrozumiałe. To także ciekawość, chęć poszukiwania i siła napędowa rozwoju przedsiębiorstwa. Zdaniem naszych pracowników
pod tym hasłem kryją się również czytelne
i jasne kryteria oceny, konstruktywna kryty-
LICZBA ZATRUDNIONYCH W ŻYWIEC ZDRÓJ S.A.
2008
2009
2010
2011
478
460
475
502
1
1
1
7
razem
479
461
476
509
czas nieokreślony
405
403
425
456
czas określony
74
58
51
53
pełny etat
niepełny etat
Pracownicy firmy nie są objęci umowami zbiorowymi
Dobra praktyka
Warsztaty wartości HOPE
U podłoża każdej naszej decyzji leżą wartości. Podobne znaczenie mają w życiu
firmy. Stanowią o jej tożsamości, nadają indywidualny charakter oraz są podstawą
jej wyjątkowości. A jak to wygląda w Żywiec Zdrój S.A.? Jaki związek z codzienną pracą ma każda z wartości? Którą z nich uważamy za najcenniejszą? Co stanowi o naszej
oryginalności? Aby poszukać odpowiedzi na te pytania, w 2009 r. zaprosiliśmy pracowników fabryk na warsztaty wartości HOPE. Była to doskonała okazja do refleksji
nad związkami pomiędzy wartościami firmy i wartościami osobistymi, a także nad
tym, w jaki sposób wartości Grupy Danone przekładają się na konkretne działania
i postawy w codziennej pracy. Warsztaty, dzięki swojej interaktywnej formie, stały
się także płaszczyzną wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy pracownikami różnych działów i fabryk. Skomplikowane zadania, którym zostali poddani uczestnicy,
przypominały wyzwania, z jakimi spotykamy się na co dzień w swojej pracy. Warsztaty zamknęła dyskusja o tym, jak na co dzień realizować wspólne wartości.
promujemy różnorodność
Liczba zatrudnionych
kobiet jako:
2008
2009
2010
2011
% ogółu zatrudnionych
18
19
21
23
% menedżerów/
kadry kierowniczej
46
44
42
45
pracownik w centrum uwagi
57
pracownik w centrum uwagi
JESTEŚMY ATRAKCYJNYM PRACODAWCĄ
2008
2009
2010
2011
łączna liczba odejść
36
45
16
19
wskaźnik fluktuacji (%)
7,5
9,8
3,4
3,7
kobiety
9
7
5
2
mężczyźni
27
38
11
17
LICZBA ODEJŚĆ WG PŁCI
LICZBA ODEJŚĆ WG kategorii zatrudnienia
MENedżerowie
13
12
9
7
pozostali pracownicy
23
33
7
12
Marcin Pąchalski
Kierownik Produkcji
fabryka w Jeleśni
Istnieje wiele sposobów, które powinny
pomagać w efektywnym produkowaniu. Niestety, zwykle charakteryzują się
one podejściem „od góry do dołu”, czyli
najwyższy szczebel zarządzania daje
koncepcję i decyduje, że te, a nie inne
rozwiązania powinny zostać wdrożone
w procesie produkcji. Potem okazuje
się, że wiele z nich wcale nie wpływa
na efektywność i nie generuje rozwoju
w takim stopniu, w jakim oczekiwano.
Z DaMaWay jest inaczej, gdyż opiera się
on na wiedzy, doświadczeniu i obserwacji operatorów maszyn. Ich zaangażowanie w tak kluczowych obszarach
jak jakość, koszty, wyniki i motywacja
przewodziły zmianom w podejściu
do pracy zespołowej i konfiguracji linii
produkcyjnych. Największym wyzwaniem przy wprowadzaniu projektu było
oczywiście zbudowanie wzajemnego
zaufania i zaangażowania wszystkich
we współdziałanie. Rezultatem jest
możliwość wspólnego rozwoju – pracowników i fabryki.
58
pracownik
ka i dążenie do wspólnego rozwiązywania
problemów. To także uczciwość, czyli przestrzeganie zasad etyki oraz zachowanie
przejrzystości i stosowanie tych samych
reguł względem siebie i innych.
Bliskość wspiera budowanie dobrych relacji w firmie i poczucia przynależności do
zespołu, sprzyja wzajemnemu zrozumieniu, dzięki niej powstają sprawne, efektywne zespoły. Zgodnie z tą wartością Żywiec
Zdrój S.A. promuje postawy pracowników,
którzy aktywnie podejmują inicjatywy służące optymalizacji pracy i poszukiwaniu
nowych rozwiązań oraz inspirują innych
do podobnych działań.
Entuzjazm to siła napędowa ciągłego rozwoju, odwaga do podejmowania ryzyka
i pokonywania przeciwności, zarówno
w kwestiach dotyczących firmy, jak i osobistych umiejętności. Entuzjazm pozwala
na przecieranie nowych szlaków, dlatego
zachęcamy naszych pracowników do kreowania niezależnych pomysłów i projektów wykraczających poza utarte schematy.
Aby wszystko to nie było jedynie martwym
zapisem, w Żywiec Zdrój S.A. zarządzamy
nie tylko poprzez cele, ale także poprzez
wartości.
DaMaWay, czyli wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań
U podstaw programu DaMaWay (Danone
Manufacturing Way), który funkcjonuje
w całej Grupie Danone, leżą najlepsze rozwiązania. Są one proponowane przez pracowników i stanowią jeden ze sposobów
na ciągłe doskonalenie i optymalizowanie
wszelkich procesów związanych bezpośrednio lub pośrednio z wytwarzaniem.
DaMaWay to odpowiedź na pytanie: w jaki
sposób trwale usprawnić działanie wszystkich obszarów w fabrykach i poprawić
ich efektywność. Dzięki wiedzy i doświad-
czeniu zaangażowanych w program pracowników można identyfikować źródła
problemów oraz najsłabsze punkty każdego z procesów, a następnie wprowadzać
skuteczne zmiany. Wdrażanie DaMaWay
zawsze oznacza wzrost zaangażowania
pracowników i branie przez nich odpowiedzialności za funkcjonowanie ich obszaru
pracy. Szczególnie istotne jest powiązanie
pomiędzy indywidualnymi działaniami
a efektywnością fabryk. W 2007 r. DaMaWay
został wprowadzony w fabryce w Jeleśni,
a w 2010 r. – w Cięcinie.
Jednym z elementów programu jest
cykl PDCA, czyli Plan-Do-Check-Act.
Plan (Planuj) to etap zidentyfikowania
problemu i opracowania planu wdrożenia zmian. Do (Wykonaj) obejmuje
wprowadzenie zaplanowanych rozwiązań i zmian w małej skali, z maksymalnym ograniczeniem zagrożeń
dla bieżących działań. Kolejny etap
to Check (Sprawdź), czyli upewnienie
się, czy założone cele zostały zrealizowane. Całość wieńczy Act (Działaj). To
wdrożenie zmian w większej skali (o ile
tylko dla mniejszego zakresu udało
się osiągnąć spodziewane rezultaty),
a także standaryzacja działań i wprowadzenie ich jako dobrej praktyki.
Otwarta, dwustronna komunikacja
kluczem do zmian
Gdy firma dynamicznie się rozwija i realizuje wciąż nowe projekty, oparta na
dialogu komunikacja z pracownikami
nabiera szczególnego znaczenia. Aby była
efektywna i wspierała realizację celów,
musi działać w obydwie strony – trzeba
nie tylko mówić do pracowników, ale
przede wszystkim dać im szansę do wypowiedzenia swojego zdania czy zadania
pytań. W Żywiec Zdrój S.A. służy temu szereg narzędzi kierowanych do wszystkich
pracowników lub wybranych grup. Do
tych najbardziej istotnych należą oczywiście cykliczne spotkania informacyjne we
wszystkich lokalizacjach firmy, w firmie
działa także zasada tzw. otwartych drzwi.
Komunikację w kluczowych dla firmy
projektach usprawniają też dodatkowe
funkcje – koordynatora projektów oraz
kierownika ds. zarządzania zmianą. Osoby
te ułatwiają realizację projektów, w których biorą udział osoby z różnych działów
i lokalizacji, i wspierają efektywną komunikację. Na co dzień w swoich obszarach
zbierają opinie pracowników, identyfikują
problemy, analizują ich przyczyny, proponują i wprowadzają w życie wspólnie
wypracowane rozwiązania. Dzięki ich
wsparciu i koordynacji ulepszane są obowiązujące w firmie standardy i formuły
platform biznesowych. Osoby te pomagają też definiować priorytety i plany działań
w poszczególnych obszarach i monitorują
proces wprowadzania zmian, także tych
podejmowanych w wyniku cyklicznego
badania opinii.
Narzędziem wspierającym przepływ informacji w firmie jest wewnętrzne pismo
pracowników „Żywiec Twój” wydawane
od 2005 r. Ma ono przede wszystkim informować o globalnych i lokalnych działaniach firmy, ilustrować wspólną pracę
i pomaganie innym, przedstawiać pasje
pracowników, zachęcać do podnoszenia
kwalifikacji w życiu prywatnym oraz zawodowym czy wskazywać możliwości
rozwoju kompetencji interpersonalnych.
Aktualna forma pisma z pewnością przyczyniła się do lepszej znajomości projektów i wszelkich działań realizowanych
przez naszą firmę. Gazeta spotyka się
z bardzo pozytywnym odbiorem pracowników, którzy aktywnie uczestniczą w jej
tworzeniu – 90 proc. artykułów w Żywiec
Twój jest publikowane przez osoby reprezentujące wszystkie działy oraz lokalizacje
firmy. W konkursie Szpalty Roku na najlepsze pismo wewnętrzne w 2011 r. organizowanym przez Stowarzyszenie Prasy
Firmowej „Żywiec Twój” wygrał w kategorii magazyn wewnętrzny w nakładzie do
1 tys. egzemplarzy, pokonując tym samym
kilkudziesięciu konkurentów. Jury konkur-
su doceniło spójność pisma z wartościami
i strategią komunikacyjną firmy, koncepcję tematu numeru, ciekawe teksty oraz
szatę graficzną. Dodatkowym narzędziem
wspierającym komunikację w fabrykach
są tablice informacyjne. Ułatwiają one
przepływ informacji do pracowników,
którzy z racji wykonywanej pracy nie posiadają dostępu do poczty elektronicznej.
Tablice mają swoich opiekunów, którzy
są odpowiedzialni za aktualizację treści,
układ i przystępność informacji.
Głos pracowników staje się coraz istotniejszym elementem zarządzania firmą
dzięki realizowanym cyklicznie badaniom
opinii. Badanie ma charakter anonimowy
i z założenia ma pozwolić pracownikom
w sposób komfortowy wypowiedzieć się
na temat praktycznie wszystkich aspektów funkcjonowania firmy. Dzięki temu
możliwe jest zidentyfikowanie obszarów,
które pracownicy szczególnie cenią, oraz
tych, które wymagają wprowadzenia
zmian. Pierwsze badanie, które objęło
wszystkich zatrudnionych, zostało przeprowadzone w 2005 r. Kolejne były realizowane co dwa lata – w 2007, 2009 oraz
2011 r. To ostatnie złożone z blisko 150 pytań okazało się rekordowe pod względem
frekwencji – sięgnęła ona 92%. Większość
pracowników dostrzega i pozytywnie
ocenia zmiany wprowadzone w firmie od
ostatniego badania. Odzwierciedleniem
tego jest poprawa wyników w 11 na 19
podlegających ocenie kategoriach. Największe wzrosty pozytywnych opinii widoczne były w następujących obszarach:
proces oceny pracowniczej oraz rozwój
CO SĄDZĄ PRACOWNICY
(WYNIKI BADANIA OPINII W wybranych kategoriach – procent odpowiedzi pozytywnych
w 2011 r. i zmiana w p.p. w stosunku do badania z 2009 r.)
proces oceny pracowniczej
+8 75
Szkolenia
Rozwój
Bezpośrednie Zarządzanie
+5
+8
64
+3
CSR i Ochrona Środowiska
74
+4
+3
-1
Źródło: Danone Way, wskaźnik dialog
społeczny, wartość w pkt., max. 60,
więcej informacji str. 14
leszek papiernik
Koordynator projektów
Gdy zaczynałem moją pracę na stanowisku Koordynatora Projektów, miałem
przygotować prezentację obrazującą
moje miejsce w organizacji i wkład,
jaki ma wnieść powołanie tej funkcji.
Zobrazowałem to zdjęciem olbrzymiego wielopiętrowego skrzyżowania,
plątaniny dróg, z której nikt nie potrafi
wybrać tej właściwej ani nawet zapytać
kogoś o kierunek, a tym samym dotrzeć
do celu. Drugi slajd to duże rondo, po
którym ruch odbywa się spokojniej,
gdzie są jasne tablice informacyjne
i każdy łatwo może trafić tam, dokąd
zmierza. Wprowadzenie nowej funkcji
w Żywiec Zdrój S.A. było utworzeniem
właśnie takiego „komunikacyjnego
ronda”, które znacznie ułatwia realizację
międzydziałowych projektów, a więc
osiąganie celów.
88
74
Zaangażowanie
0
77
Kultura i Wartości
-1
77
komunikacja
2009 – 60
2010 – 60
2011 – 60
81
Bezpieczeństwo
Moja praca
81
JESTEŚMY
ZA DIALOGIEM
+1
81
100
pracownik w centrum uwagi
59
pracownik w centrum uwagi
(+8 pkt proc.), a także działania podjęte po poprzednim badaniu opinii (+7 pkt proc.). Kategoriami, które w całej firmie otrzymały największą liczbę pozytywnych wskazań, były:
bezpieczeństwo (88 proc.), odpowiedzialność społeczna i ochrona środowiska, szkolenia
oraz dostęp do informacji (po 81 proc.). W czterech kategoriach nie zanotowano zmiany opinii – były to zaangażowanie, przywództwo, CODE oraz wynagrodzenie i benefity.
W skali całej firmy spadek pozytywnych ocen vs. badanie z 2009 r. zanotowano w kategorii kultura i wartości oraz moja praca (-1 pkt proc.). Te kategorie obejmują takie kwestie,
jak równe traktowanie ze względu na wiek czy płeć oraz warunki pracy.
Anna Dudzińska
Kierownik Personalny
CODE to jasny zbiór zachowań i postaw
niezbędnych do realizacji naszych
codziennych zadań oraz źródło inspirujących wskazówek, które pozwalają budować odpowiedzialne przywództwo
na każdym stanowisku pracy.
Dzięki unikatowej konstrukcji i jednocześnie niezwykłej prostocie CODE pełni
funkcję wspólnego języka wszystkich
pracowników i jest częścią procesów
w naszej organizacji. W myśl CODE
bycie liderem to postawa, której
fundamentem jest odpowiedzialne
i skuteczne działanie, angażowanie się
w wykonywaną pracę, otwartość na
odmienne punkty widzenia, inspirowanie do poszukiwania nowych rozwiązań oraz motywowanie siebie i innych.
Dla nas liderem jest każdy pracownik.
Stawiamy na rozwój pracowników
Żywiec Zdrój S.A. to firma, dla której największym kapitałem są ludzie zaangażowani w rozwój swojej wiedzy,
swoich umiejętności i kompetencji. Ich odpowiednie zdefiniowanie pozwala odkrywać talenty i naturalne predyspozycje pracowników i rozwijać je w kierunku optymalnym
na danym stanowisku.
Czym są kompetencje? To przede wszystkim zachowania, postawy, wiedza i umiejętności, uzdolnienia oraz styl pracy pracownika stosowane w celu osiągnięcia jak najlepszych
wyników zawodowych. Kompetencje tworzone są zawsze na potrzeby danej firmy, gdyż
definiują i opisują kluczowe dla niej zachowania wynikające z kultury organizacyjnej, wartości czy specyfiki sektora, w którym działa przedsiębiorstwo.
SZKOLIMY Z PASJĄ
2008
2009
2010
2011
menedżerowie
5 293
5 474
5 283
4 446
pozostali pracownicy
11 352
20 169
18 576
22 587
wszyscy pracownicy ZZ
16 645
25 643
23 859
27 033
liczba godzin szkoleniowych
liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika
menedżerowie
62
63
62
46
pozostali
29
54
48
55
pracownicy ogółem
35
56
50
53
Istota kompetencji
W Żywiec Zdrój S.A. mamy do czynienia z dwiema grupami kompetencji. Pierwsza obejmuje kompetencje interpersonalne, czyli takie, od których zależy nasza postawa, jakość
wzajemnych relacji, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, kultura organizacyjna firmy.
Druga grupa to kompetencje zawodowe, „twarde” umiejętności, zależne od zajmowanego
stanowiska i działu, w którym pracujemy. Po co staramy się określić i zdefiniować kompetencje? Przede wszystkim po to, by się łatwiej uczyć, rozwijać i szkolić. Ocena kompetencji
ułatwia dobre zaplanowanie ścieżki kariery pracownika. Chcieliśmy określić je w taki sposób, aby wiązały się z naszymi wartościami i kulturą organizacyjną, a także aby w naturalny
sposób pozwalały każdemu rozwijać się zawodowo. Teraz w ocenie i rozwoju kompetencji
interpersonalnych wspomaga nas nowe narzędzie – CODE.
CODE odkodowany, czyli rozwijamy kompetencje interpersonalne
W 2010 r. w Żywiec Zdrój S.A. został wprowadzony nowy model kompetencyjny CODE.
Obowiązuje on pracowników Grupy Danone na całym świecie, dzięki temu w każdym
kraju i w każdej firmie z Grupy słowa „przywództwo” i „lider” będą tak samo rozumiane.
Według CODE każdy pracownik jest liderem, dlatego każdego z nas, niezależnie od
60
pracownik
zajmowanego stanowiska, obowiązuje
ten sam zestaw kompetencji interpersonalnych. Kod przywództwa składa się
z czterech filarów powiązanych z wartościami firmy (HOPE). Zgodnie z nim lider,
czyli każdy pracownik, buduje ambitną
wizję przyszłości, jest inspirującym innych
wizjonerem, który dąży do ponadprzeciętnych wyników (Committed – Zaangażowany), słucha z empatią, buduje kontakty,
chętnie się uczy i dzieli wiedzą z innymi
(Open – Otwarty), bierze odpowiedzialność i podejmuje ryzyko, by wskazać
drogę naprzód, działa szybko, sprawnie
i pragmatycznie (Doer – Aktywny), a także angażuje do działania zespoły i kieruje
nimi, wykorzystuje różnorodne talenty
(Empowered – Przywódczy). Wdrażaniu
nowego modelu towarzyszyła szeroka akcja informacyjna oraz szkolenia i warsztaty
skierowane do wszystkich pracowników.
CODE jest swego rodzaju drogowskazem, który podpowiada, jak efektywnie
realizować cele. Stanowi uniwersalne
narzędzie rozwoju całej organizacji i budowania odpowiedzialnego przywództwa w miejscu pracy. Poprzez ten model kompetencji zamierzamy rozwijać
wszystkich pracowników firmy, aby jak
najlepiej wykorzystać ich potencjał i ambicje, identyfikując talenty przywódcze
i organizacyjne na każdym poziomie firmy.
Model CODE to nie tylko zestaw kompetencji niezbędnych do realizacji postawionych zadań, ale też źródło wskazówek podpowiadających sposoby na
bardziej efektywne działanie. Wspiera
on samorozwój każdego pracownika
bez względu na zajmowane stanowisko,
a poprzez to wpływa na rozwój całej organizacji. Właśnie połączenie umiejętności realizacji celów i właściwych sposobów działania czyni z pracownika lidera,
SZKOLENIA
udział w szkoleniach
rozwijających umiejętności
menedżerskie, funkcjonalne
i naukę narzędzi
Uczenie się od innych
coaching, mentoring,
wymiana doświadczeń, informacja
zwrotna, udział w projektach
cross-funkcjonalnych
którego inni pragną naśladować. CODE
dostarcza spójnej interpretacji postaw,
które chcemy wspierać, rozwijać i promować. Definiuje też zachowania niepożądane. Dlatego realizacja oczekiwanych
zachowań oraz sposób ich wypełniania
w odniesieniu do wszystkich czterech
grup kompetencji zostały włączone do
rocznej oceny pracowników. W sumie
cały proces wdrożenia i zapoznania
z CODE w 2010 r. objął 3242 godziny
szkoleniowe, a przygotowanie 37 osób
do przeprowadzania oceny z wykorzystaniem tego narzędzia – kolejne 266
godzin szkoleniowych.
ROZWIJAMY
KOMPETENCJe
NASZYCH
PRACOWNIKÓW
2009 – 50
2010 – 50
2011 – 40
Źródło: Danone Way, wskaźnik
edukacja i rozwój pracowników,
wartość w pkt., max. 60,
więcej informacji str. 14
Jak trafić do Akademii?
W 2010 r. w Żywiec Zdrój S.A. wprowadziliśmy w ramach Akademii Przywództwa
cykl szkoleń „Rola Lidera” wzmacniający
postawy i zachowania zgodne z CODE,
mający na celu stworzenie kultury rozwoju, innowacji i przywództwa. Szkolenie
skierowane jest do wszystkich menedżerów oraz osób zarządzających zespołami. Narzędzia wykorzystywane podczas szkolenia umożliwiają tworzenie nowych rozwiązań, spostrzeżeń i wniosków
DBAMY O ROZWÓJ NASZYCH PRACOWNIKÓW
(Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy
i przeglądowi rozwoju kariery zawodowej)
2009
2010
2011
% menedżerów objętych
oceną roczną (pdr)
85
100
100
% menedżerów z indywidualnym
planem rozwoju (idp)
91
91
100
% pozostałych pracowników
objętych oceną roczną (pdr)
18
100
100
rozwój kompetencji
w żywiec zdrój S.A.
indywidualny
rozwój na
stanowisku pracy
poszerzenie odpowiedzialności,
prowadzenie przekrojowych
projektów
Samokształcenie
lektura, internet, e-learning
pracownik w centrum uwagi
61
pracownik w centrum uwagi
DOBRA PRAKTYKA
CODE – to naprawdę działa!
Model CODE w Żywiec Zdrój S.A. to nie piękna teoria, ale codzienna praktyka.
Widać to chociażby w katalogu rozwoju kompetencji „Na Szlaku Rozwoju”.
To specjalny projekt przygotowany z myślą o potrzebach pracowników związanych
z doskonaleniem kompetencji interpersonalnych i skupionych właśnie wokół
CODE. Katalog zawiera nie tylko bogatą ofertę szkoleniową, z której każdy może
wybrać co roku dwa najbardziej mu przydatne kursy rozwijające jego kompetencje,
ale jest też przewodnikiem pozwalającym doskonalić wybrane kompetencje
poprzez praktyczne wykorzystanie konkretnych metod i może być pomocny przy
przygotowywaniu indywidualnego planu rozwoju (IDP).
CODE trafiło już także do rocznych i półrocznych ocen, którymi od 2009 r. objęci są
wszyscy pracownicy firmy, bez względu na pełnioną funkcję. Pierwszym etapem
jest zebranie informacji zwrotnych o postawach i zachowaniach CODE danego
pracownika. Celem rozmowy oceniającej jest podsumowanie dokonań zawodowych
ocenianej osoby, wspólna ocena wyników minionego roku, weryfikacja osiągnięć
za ostatni rok, analiza zarówno kompetencji CODE, jak i kompetencji zawodowych,
analiza mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz diagnoza potrzeb rozwojowych.
Oceny roczne są podstawą do przeglądu wynagrodzeń oraz wyliczeń premii
rocznej. CODE towarzyszy nam już na każdym kroku.
w sposób, który znacznie zwiększa świadomość osobistego Stylu Przywództwa oraz
CODE.
Iwona Nowakowska
Dyrektor
Łańcucha Dostaw
W obszarze Łańcucha Dostaw
– rozległym i kompleksowym –
wszystkie kompetencje CODE są istotne,
jednak z punktu widzenia wyzwań
stojących przed pracownikami w konkretnych zadaniach, na pewno niektóre
z kompetencji wyróżniają się bardziej,
pozostałe natomiast są ich dopełnieniem. Moim zdaniem wśród wszystkich
kompetencji kluczową rolę odgrywają
zaangażowanie, odwaga i otwartość.
Nowy model kompetencji stanowi
usystematyzowanie cech, postaw czy
umiejętności, które powinien posiadać
Lider. Osoba, która ma odwagę wyznaczać sobie ambitne cele i wytrwale do
nich dążyć, stanowi siłę napędową organizacji. Wszystkie sukcesy, osiągnięte
w czasie mojej dotychczasowej kariery
zawodowej, to osiągnięcia zespołów,
z którymi miałam przyjemność pracować - ludzi, którzy w rożnych sytuacjach
przyjmowali postawę lidera.
62
pracownik
Program „Rola Lidera” wprowadzony został
we współpracy i na licencji firmy Breakthrough i opiera się na założeniu, że niezbędnym warunkiem dynamicznego rozwoju
firmy jest „stworzenie odpowiednich ludzi”.
Zamiast z góry narzucać nowe strategie,
trzeba skupić się na inspirowaniu postaw
kreatywnych, zaangażować pracowników
z każdego poziomu organizacji do realizacji wspólnego celu, wysłuchać pomysłów
i odpowiednio pokierować potencjałem
całego zespołu, wyzwalając postawy pełne
inspiracji, entuzjazmu i pracy zespołowej.
W programie „Rola Lidera” wzięło już udział
82 menedżerów z Grupy Danone – z firm
Żywiec Zdrój S.A., Danone i Nutricia. Wszyscy oni uczestniczyli w dwóch sesjach
prowadzonych przez pracowników Breakthrough. Kolejne trzy były już prowadzone
przez trenerów wewnętrznych, przygotowanych do tej roli przez firmę szkoleniową. W zorganizowanej w 2011 r. sesji poświęconej tzw. II fazie CODE uczestniczyło
11 menedżerów Żywiec Zdrój S.A. Na doskonaleniu swoich umiejętności związanych z naszym modelem kompetencyjnym spędzili 24 godziny szkoleniowe.
Bartosz Gayer
Starszy Kontroler Operacyjny
Trener Wewnętrzny
Wielką wartością modelu CODE jest jego uniwersalny charakter. Ocena i rozwój kompetencji
sprawdzają się w organizacji niezależnie od tego, której funkcji czy działu dotyczą. Pozwalają
one także spojrzeć na przywództwo z innej perspektywy, nie definiując go jedynie jako atrybut
osoby na stanowisku menedżerskim, ale jako kompetencję, którą może w sobie odnaleźć
i rozwijać każdy pracownik firmy. Połączenie oceny kompetencji w spójną całość z procesem
szkoleniowym pozwala na odkrywanie i systematyczne rozwijanie „talentu” liderów. Wdrożenie
modelu CODE jest wspierane poprzez szkolenia prezentujące postawy i narzędzia, które dotyczą
każdego z jego elementów. Szkoląc pracowników, pokazujemy im, które zachowania nie są
zgodne z ideą CODE, jakie codzienne problemy może napotkać lider i jak sobie z nimi radzić
oraz jak można rozwijać i wspierać swoje zdolności przywódcze. Prezentowane w ramach
Akademii Przywództwa narzędzia efektywności osobistej nie są rewolucją, często jednak
otwierają oczy na oczywiste postawy i zachowania, które znamy, ale z których nie korzystamy.
Kluczem do sukcesu jest ocena, na jakim etapie CODE się znajdujemy, a następnie co i jak
powinniśmy zrobić, by osiągnąć pożądany poziom kompetencji. Narzędzia wspierające CODE
są tak naprawdę przydatne w każdej dziedzinie życia, dotykają bowiem kwestii związanych
z odpowiedzialnością, słuchania i wypowiadania się w kontaktach z innymi czy też zarządzania sobą w stresie. Trenerami w Akademii Przywództwa są także trenerzy wewnętrzni, co daje
dodatkową wartość, gdyż szkoląc, odwołujemy się do rzeczywistych sytuacji biznesowych,
z którymi mamy do czynienia. Dla mnie osobiście rola trenera wewnętrznego jest ciekawym
wyzwaniem zawodowym, ale także możliwością rozwoju w obszarze, który merytorycznie jest
odmienny od mojej codziennej pracy. Praca trenera, w gruncie rzeczy niełatwa, daje możliwość
szerszego spojrzenia na organizację, ale przede wszystkim oznacza współodpowiedzialność za
rozwój moich współpracowników.
W 2011 r. zaprosiliśmy na te szkolenia pracowników działu sprzedaży, a także kierowników i specjalistów z fabryk oraz łańcucha dostaw. W dwóch dwudniowych
sesjach wzięło udział 34 pracowników
działu sprzedaży oraz 15 osób reprezentujących łańcuch dostaw. Zakres szkolenia został odpowiednio dopasowany do
specyfiki pracy w działach operacyjnych.
Aby pracownicy mogli w pełni skorzystać
z prezentowanych narzędzi, istotne było
zapoznanie ich z modelem kompetencyjnym CODE oraz standardami udzielania
informacji zwrotnej, stworzono misję i wizję każdego zakładu oraz przygotowano
plany strategiczne związane z ich realizacją.
Fachowcy są najważniejsi
W ramach wyrównywania poziomu
znajomości technik sprzedaży i potrzeby rozwoju kompetencji w 2009
r. został także zrealizowany cykl
szkoleń z zakresu technik sprzedaży, w którym wzięli udział wszyscy
przedstawiciele handlowi pracujący
w tym czasie dla naszej firmy, czyli
170 osób. Szkolenie dotyczyło m.in.
komunikowania się z klientem, planowania dnia pracy i różnych etapów
wizyty handlowej, oceny potencjału
biznesowego placówek, badania potrzeb klientów, zasad merchandisingu, sztuki prezentacji i zarządzania
sobą w czasie, a także budowania
długotrwałych relacji.
Rozwojowi kompetencji zawodowych menedżerów sprzedaży będzie
służyć Akademia Sprzedaży obejmująca m.in. szkolenie wykorzystania
kompetencji CODE w praktyce oraz
moduły „Komunikacja i informacja
zwrotna”, „Zarządzanie czasem i regionem sprzedaży” oraz „Trudne sytuacje i wymagający klienci”. Akademia
Sprzedaży rozpoczęła się w 2011 r.
modułem „Coaching w sprzedaży”.
Zrealizowano trzy sesje, w których
wzięło udział 40 osób. Dodatkowo
dziewięciu menedżerów sprzedaży brało udział w indywidualnych
sesjach coachingowych.
Żywiec Zdrój S.A. oferuje pracownikom
możliwość dofinansowania nauki języka
angielskiego. Warunkiem jest co najmniej
roczny staż w firmie i konieczność znajomości języka do realizacji obowiązków.
Informacja na temat kursu z angielskiego
musi być zawarta w Planie Rozwoju Pracownika (IDP). W przypadku kursów organizowanych w zewnętrznych szkołach językowych dofinansowanie sięga 50 proc.
kosztów, w przypadku kursów wewnętrznych firma pokrywa je w całości. W latach
2009-2011 roku z dofinansowania korzystało blisko 80 osób. Firma wspiera także
pracowników w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych poprzez dofinansowanie
kosztów studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz MBA, z czego
skorzystało w tym samym czasie 12 osób.
Tadeusz Jucha
Kierownik ds. Rozwoju
Rynku
Firma składa się z różnych osobowości,
każdy z nas ma inny charakter, ale
wszyscy, którzy zarządzają nawet najmniejszym zespołem, muszą pamiętać, że
tylko zmotywowani ludzie mogą pomóc
firmie osiągnąć sukces. Pracownicy
muszą się identyfikować z firmą, muszą
być przekonani, że są jej istotną częścią.
Członkowie zespołu powinni czuć, że
stoi za nimi kompetentny szef, który
potrafi motywować i jest konsekwentny
w działaniu, że ma w nim oparcie i zawsze
mogą na niego liczyć. Ogromną rolę
w budowaniu zespołu ma nagradzanie
pracowników – nie tylko materialne, ale
też pozafinansowe. Ważną kwestią jest
integracja zespołu, wspólne spędzanie
wolnego czasu, wyjazdy, wspólne hobby.
Praca jest miejscem, w którym spędzamy
dużo czasu, warto dbać o relacje między
współpracownikami.
W zespole kluczowe jest wykorzystywanie
umiejętności poszczególnych osób,
wzajemne uzupełnianie się. Od siedmiu
lat zachęcam moich ludzi, by przez cały
rok dokumentowali swoją pracę
– wzorowe ekspozycje i najlepsze
przykłady promocji naszych produktów
w sklepach. Pod koniec roku tworzymy
z tych zdjęć album, w którym każdy ma
swój udział. To wyzwala chęć pozytywnej
rywalizacji, a jednocześnie jest formą docenienia ich starań. Lata doświadczenia
upewniły mnie w przekonaniu, że aby
być liderem, musimy umieć otworzyć się
na innych, budować relacje oparte na
wzajemnym zaufaniu i szczerości, bo tylko
jasne sytuacje nadają sens naszej codziennej pracy, i pamiętać, że najważniejszy jest
zawsze zespół, gdyż to od niego zależy
sukces firmy.
pracownik w centrum uwagi
63
pracownik w centrum uwagi
DBAMY O NASZYCH
LUDZI
2009 – 60
2010 – 60
2011 – 50
Źródło: Danone Way, wskaźnik
zdrowie w pracy, wartość
w pkt. maks. 60, więcej informacji str. 14
WSPIERAMY ZDROWIE I ZDROWY STYL ŻYCIA
Możemy działać skuteczniej i efektywniej, jeśli nasi pracownicy
są dobrze zmotywowani, zintegrowani ze sobą, ale także wypoczęci i zdrowi. Dlatego naszą ambicją jest nie tylko dostarczanie
konsumentom zdrowych produktów – bardzo duże znaczenie
ma tworzenie zdrowego środowiska pracy oraz przykładanie
szczególnej uwagi do zdrowia pracowników.
W firmie Żywiec Zdrój S.A. staramy się wspierać takie rozwiązania, które pomagają zachować
równowagę między życiem prywatnym i zawodowym, między pracą a różnymi formami
aktywności naszych pracowników. Po prostu – zależy nam na zdrowym miejscu pracy.
2009 – 60
2010 – 50
2011 – 50
Źródło: Danone Way, wskaźnik
czas pracy, wartość w pkt.
maks. 60,
więcej informacji str. 14
Bernadetta Walczuk
Asystentka Biura
Kamila Lichocka
Starszy Kierownik Marki
Z benefitów oferowanych przez firmę
najbardziej cenię sobie elastyczny czas
pracy - dzięki temu łatwiej jest mi pogodzić pracę z życiem prywatnym
i opieką nad dzieckiem. Nabiera to także
szczególnego znaczenia, gdy muszę
załatwić jakąś sprawę urzędową. Godziny otwarcia takich miejsc rzadko są
przystosowane do potrzeb pracujących
i wtedy możliwość przesunięcia godzin
pracy bardzo pomaga.
Korzystny jest też pakiet jaki firma stworzyła z myślą o pracownikach, którzy
zostają rodzicami - dla mnie był realną
pomocą. Jako osoba bardzo zajęta,
która jednak chce zdrowo się odżywiać,
doceniam też dostępność warzyw i
owoców. Zawsze kiedy jestem głodna
mogę sięgnąć po zdrową przekąskę,
która jest na wyciągnięcie ręki. Firmy
rzadko wprowadzają takie rozwiązania,
a one bardzo ułatwiają wyeliminowanie złych nawyków żywieniowych
i pomagają dbać o zdrowie.
Jestem mamą małej Anastazji. W październiku 2011 r. wróciłam do pracy po blisko rocznej
nieobecności. Skorzystałam ze wsparcia, które firma oferuje przyszłym mamom. Po pierwsze
dużym udogodnieniem dla młodej i niedoświadczonej mamy jest zapewnienie położnej, która
opiekowała się mną podczas porodu i całego pobytu w szpitalu. Nie musiałam się o nic martwić,
miałam pomoc przy pielęgnacji noworodka oraz możliwość uzyskania wielu cennych wskazówek co do sposobów ułatwiających karmienie piersią. Na noc położna zabierała malutką do
siebie – wracała do mnie tylko na karmienie – mogłam dzięki temu odpocząć i po prostu się wyspać. Tuż po narodzinach rodzice otrzymują wyprawkę lub bony oraz książkę „Pierwszy rok życia
dziecka”. Jest to również duży plus – koszty związane z zakupieniem rzeczy dla takiego malucha
są znaczne, więc każda pomoc jest bardzo przydatna. Po trzecie – zapas wody na 6 tygodni.
Aby laktacja przebiegała prawidłowo młoda mama musi dużo pić –1,5 l wody dziennie
to minimum. Dzięki zapasowi zapewnionemu przez firmę nie musiałam sobie zaprzątać
głowy jej zakupem w okresie połogu, kiedy dopiero wraca się do formy.
Kolejnym punktem wspierania młodych mam jest możliwość skrócenia czasu pracy o dwie
godziny dziennie przez dwa miesiące. Zgodnie z założeniami z tej propozycji mogą korzystać
mamy, które wracają do pracy prosto z urlopu macierzyńskiego. Choć w moim przypadku było
inaczej – moja nieobecność była dłuższa, to również mogłam skorzystać z tego udogodnienia.
Dzięki takiej decyzji przełożonych moja córeczka nie musiała spędzać w żłobku ponad
9 godzin dziennie.
Program przygotowany przez naszą firmę spełnia oczekiwania młodych mam i jest jednym
z czynników mogących ułatwić decyzję o macierzyństwie. Moim zdaniem może też zachęcić
młode kobiety do pracy w Żywiec Zdrój S.A. Potwierdza się to podczas rozmów z moimi koleżankami, które pracują w innych firmach i przedsiębiorstwach i które oprócz ustawowej przerwy na
karmienie nie mogą liczyć na udogodnienia, z których ja miałam możliwość skorzystać. Są one
mile zaskoczone, gdy opowiadam im o tym, jaki pakiet moja firma oferuje młodej mamie.
Po pierwsze, zdrowie
Aby promować zdrowie i zdrowy styl życia, dbamy o to, aby każdy z pracowników,
a także ich bliscy mogli korzystać z pakietów medycznych oferowanych przez firmy
projekty realizowane przez firmę w zakresie zdrowia
są korzystne dla mnie i mojej rodziny
(odsetek odpowiedzi)
TAK
TRUDNO POWIEDZIEĆ
80
Źródło: Badanie opinii pracowniczej, 2011 r.
64
pracownik
NIE
12
8
zewnętrzne. Są one promowane hasłem
„Bądź po stronie zdrowia”, bo wiemy, że
dobra kondycja organizmu wpływa na
naszą wewnętrzną równowagę i podnosi jakość życia. Oferta ta jest stale
udoskonalana, by jak najefektywniej
realizować cel, jakim jest profilaktyka
zdrowotna, i jak najlepiej odpowiadać
na potrzeby pracowników. Prywatną
opieką medyczną są objęci wszyscy
zatrudnieni w Żywiec Zdrój S.A. Za dodatkową opłatą można na korzystnych
warunkach objąć pakietem medycznym
także swoich najbliższych, przy czym od
czerwca 2011 r. przysługujący pakiet medyczny rozszerzyliśmy o bezpłatną opiekę medyczną dla całej rodziny w ciągu
pierwszego roku życia dziecka. Chcemy
także promować służące zdrowiu nawyki żywieniowe. Specjaliści ds. żywienia
podkreślają, że najbardziej zgubne dla
zdrowia i szczupłej sylwetki jest podjadanie, a w pracy najczęściej sięga się pomiędzy posiłkami po słodycze. Aby temu
zapobiec, na naszych pracowników codziennie w pomieszczeniach socjalnych
i sekretariatach czekają świeże owoce
i warzywa.
W równowadze między pracą
a domem
Zdrowy styl życia to nie tylko wysiłek fizyczny czy profilaktyka. W Żywiec Zdrój
S.A. zwracamy szczególną uwagę na
to, by nasi pracownicy mogli utrzymać
równowagę między pracą a życiem
prywatnym. Przy dzisiejszym tępie życia nie jest to łatwe i działania ułatwiające osiągnięcie tej równowagi mają
ogromne znaczenie, szczególnie gdy
pracownik zostaje rodzicem. Aby ułatwić mamom powrót do pracy, przez
dwa miesiące po zakończeniu urlopu
macierzyńskiego mogą one skorzystać
z oferty elastycznego i skróconego czasu pracy bez zmiany wysokości wynagrodzenia. Godziny pracy można ustalić
z bezpośrednim przełożonym. Oprócz
tego kobietom karmiącym piersią przysługują przerwy na karmienie zgodnie
z prawem pracy.
Pracownicy biurowi mają także elastyczny czas pracy – nie musi to być
tradycyjnie 9-17.00. Kwestie te ustalane
są indywidualnie pomiędzy pracownikiem i jego przełożonym.
Sport dla każdego
W Żywiec Zdrój S.A. chcemy dbać
o zdrowie i dobrą kondycję pracowników. Dlatego zachęcamy ich do prowadzenia aktywnego trybu życia i uczestniczenia w zajęciach sportowych.
Zajęcia sportowe to nie tylko zdrowie,
zgrabna sylwetka, siła i sprawność fizyczna, ale też doskonała forma spędzania wolnego czasu i skuteczny sposób walki ze stresem. To dlatego firma
dofinansowuje zajęcia sportowe (np.
kartę Multi Sport dającą nielimitowany
dostęp do ok. 1000 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całego
kraju; za dodatkową opłatą można objąć programem Multi Sport także członków rodziny; karta pozwala na realizację bardzo szerokich sportowych pasji
– od siłowni, zajęć fitness, jogi, nauki
tańca czy sztuk walki, aż po korzystanie
Nasz powód
do dumy
Żywiec Zdrój S.A. jest laureatem
prestiżowego konkursu
Mama w pracy
Nagrodę otrzymaliśmy w 2010 r. za
program „Firma Przyjazna Rodzicom”,
mocno oparty na wartościach, którymi kierujemy się w naszej firmie.
Kapituła konkursu nagradza tych pracodawców, którzy potrafią stworzyć
w pracy warunki i atmosferę sprzyjającą wychowywaniu dziecka oraz
potrafią odpowiedzieć na pytanie:
„Dlaczego warto zatrudniać mamy?”.
My to wiemy – są bowiem wartościowymi i lojalnymi pracownikami, dlatego warto je wspierać w godzeniu obowiązków pomiędzy pracą i domem.
DOBRA PRAKTYKA
Firma Przyjazna Rodzicom
Aby wspierać rodziców, a szczególnie młode mamy, w tym wyjątkowym okresie życia, jakim jest ciąża i macierzyństwo,
wprowadziliśmy program „Firma Przyjazna Rodzicom”, który ruszył w marcu 2009 r. Program ma pomagać godzić rolę rodzica
i pracownika. Uwzględniając jego kompleksowość, jest także innowacyjną i unikatową praktyką z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi.
Najważniejszy jest początek, dlatego naszym mamom oferujemy pokrycie kosztów prywatnego porodu rodzinnego wraz
z indywidualną opieką położnej w szpitalach rekomendowanych przez współpracującą z nami firmę. Ponieważ urodzenie dziecka
wiąże się z wielkimi emocjami, kto chce, może w tym czasie skorzystać bezpłatnie z porady psychologa. Dla każdego „firmowego
malucha” przygotowujemy wyprawkę lub bon do jednej z najbardziej znanych sieci, a także specjalny podarunek – książkę.
Produkujemy wodę i doskonale wiemy, jak ważna jest ona dla kobiety podczas ciąży i karmienia piersią. Każdej świeżo upieczonej
mamie zapewniamy więc sześciotygodniowy zapas wody, która trafia prosto do jej domu.
W programie „Firma Przyjazna Rodzicom” znalazło się też coś dla pracujących w firmie ojców. Każdemu z nich przyznaliśmy prawo
do dodatkowego dnia urlopu okolicznościowego z okazji narodzin dziecka, który można wykorzystać w ciągu trzech miesięcy po
jego przyjściu na świat. Przysługuje on niezależnie od dwóch dni, które z tego tytułu są przewidziane w kodeksie pracy.
pracownik w centrum uwagi
65
pracownik w centrum
uwagi
Daniel Urbański
Lider w Dziale
Technicznym
Biorę udział w rozgrywkach piłki
nożnej, które rozgrywają się co dwa
lata. Bardzo lubię tę dyscyplinę
sportu i uprawiam ją amatorsko
od najmłodszych lat. Wspólne
treningi z kolegami z pracy dają nam
możliwość lepszego poznania się,
integracji, często też zrozumienia
pewnych zachowań czy nawyków.
Kontakty na innym gruncie niż na
co dzień ułatwiają potem wzajemne
relacje w pracy, w wielu przypadkach
zwiększają zaufanie.
z basenów i ścianek wspinaczkowych; w pakiecie usług znajdują się także porady
dietetyczne). Z funduszu socjalnego są także dofinansowywane różne formy wypoczynku naszych pracowników.
Sport to nie tylko indywidualne zajęcia, ale także rozgrywki zespołowe, które
– oprócz emocji towarzyszących rywalizacji – budują zgrane zespoły. Dlatego pracownicy tworzą drużyny piłkarskie, które regularnie uczestniczą w organizowanym
co dwa lata w ramach Grupy Danone turnieju Danoner’s World Cup, walcząc o prawo startu w międzynarodowym finale. Ta sztuka udała się w 2010 r. drużynie „Siła
z gór” z fabryki w Jeleśni, która po emocjonujących zmaganiach zwycięsko wyszła
z rozgrywek krajowych (brało w nich udział aż 46 drużyn). Było to pierwsze w historii zwycięstwo drużyny z naszej firmy w rozgrywkach krajowych. Kolejnym etapem
był Finał Światowy w Atenach, gdzie w ostatecznym rankingu nasz zespół pokonał
kilkudziesięciu konkurentów i zajął 10. miejsce.
Pracowników wraz z dziećmi zapraszamy także na zawody narciarskie o puchar Żywiec Zdrój. Podczas pikników rodzinnych czy tych organizowanych z okazji Dnia
Dziecka kładziemy nacisk na zdrowie i aktywność.
MIEJSCE PRACY MUSI BYĆ BEZPIECZNE
Bezpieczeństwo jest priorytetem w Żywiec Zdrój S.A. Jest równie ważne, jak wskaźniki ekonomiczne, dlatego cele związane
z tworzeniem bezpiecznego miejsca pracy są zapisane w celach
wszystkich pracowników firmy. W pełni świadomie bierzemy
na siebie odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i współpracowników oraz podwykonawców. Jednym ze sposobów weryfikacji skuteczności naszych
działań jest stała kontrola wskaźników bezpieczeństwa.
WISE, czyli „mądry” – tak nazywa się innowacyjny sposób myślenia o globalnym bezpieczeństwie w Żywiec Zdrój S.A., który skupia się na podnoszeniu świadomości z zakresu
bezpieczeństwa - w pierwszej kolejności podczas pracy, ale także po jej zakończeniu.
Program został wprowadzony w naszych fabrykach w 2005 r. Jest on oparty na metodologii amerykańskiego koncernu DuPont, który opracował ją na podstawie własnych,
ponadstuletnich doświadczeń, obejmujących m.in. analizę przyczyn wypadków.
66
pracownik
Szczęśliwa trzynastka, czyli WISE
Statystycznie 96 proc. wypadków przy pracy jest spowodowane niewłaściwymi zachowaniami, a tylko 4 proc. to wynik problemów ze sprzętem czy niewłaściwą organizacją
stanowiska pracy. Dlatego w systemie zarządzania bezpieczeństwem WISE zakładamy,
że fundamentem kultury bezpieczeństwa jest zaangażowanie wszystkich pracowników,
wysoka świadomość znaczenia tego zagadnienia i koncentracja na zmianie zachowań,
które muszą być przede wszystkim bezpieczne. Wszyscy odpowiadamy za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych i w żadnym wypadku nie możemy narażać
siebie lub współpracowników na jakiekolwiek zagrożenie. Nie ma nic ważniejszego od
ludzkiego zdrowia czy życia. Wierzymy, że każdemu zdarzeniu w pracy można zapobiec,
dlatego naszym celem jest zero wypadków! W sumie w Żywiec Zdrój S.A. odsetek osób
angażujących się w działania związane z bezpieczeństwem waha się 25–35 proc. w zależności od lokalizacji. To pracownicy włączający się w pracę jednego z 13 komitetów.
Na program WISE składa się 13 elementów tworzących integralny system:
• Polityka bezpieczeństwa w firmie – dokument, który wyznacza kierunki działań
w obrębie WISE i pozwala pracownikowi zorientować się w jego zasadach.
• Odpowiednio określone cele i zadania – umożliwiają spójne zarządzanie programem. Jest to „spis najważniejszych działań”, które należy opracować, wykonać i zweryfikować wraz z określeniem osób odpowiedzialnych za nie i czasem realizacji.
• Odpowiedzialność kierownictwa liniowego – przełożeni są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo pracowników oraz tworzenie przyjaznego środowiska
pracy.
• Zaangażowanie najwyższego kierownictwa – jego rolą jest nieustanna troska
o to, by Żywiec Zdrój S.A. był bezpiecznym i przyjaznym miejscem pracy.
• Analiza zdarzeń wypadkowych – każde zdarzenie wymaga analizy przyczyn,
przebiegu i skutków, co pozwala na podjęcie działań zapobiegawczych.
sTRUKTURA PROGRAMU WISE
Cele
i zadania
Audyty
Polityka
Organizacja
Standardy
bezpieczeństwa
BHP
Szkolenia
Komunikacja
i rozwój
Specjaliści
ds. BHP
Motywacja
Zaangażowanie
kierownictwa
Badanie
przyczyn
wypadków
Odpowiedzialność
kierowników
liniowych
Adam Szewczyk
Specjalista ds. BHP
Koordynator
programu WISE
Uzupełnieniem polityki bezpieczeństwa
WISE jest zbiór kardynalnych (nadrzędnych i bezkompromisowych) i złotych
zasad w codziennej pracy. Zasady te
uwzględniają różne środowiska pracy
istniejące w naszej firmie: produkcję,
sprzedaż, pracowników biurowych.
Choć częściowo zasady różnią się
w zależności od charakteru pracy, to
obowiązują nas wszystkich. Osoba
przestrzegająca kardynalnych zasad
nie wykonuje prac szczególnie niebezpiecznych bez pisemnego zlecenia,
nie pracuje ze środkami chemicznymi
bez wymaganych środków ochrony
osobistej, nie pali tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, nie wykonuje
prac, do których nie ma uprawnień,
nie „obchodzi” zabezpieczeń i nie zleca
prac pracownikom nie mającym
odpowiednich uprawnień. Z kolei
do złotych zasad bezpieczeństwa
należy obsługa urządzeń zgodnie
z posiadanymi instrukcjami i procedurami, praca wyłącznie ze sprawnymi
narzędziami, środkami transportu oraz
wyposażeniem, stosowanie wymaganych środków ochrony osobistej,
przestrzeganie znaków bezpieczeństwa
i korzystanie z wyznaczonych dróg
komunikacyjnych, zwłaszcza w halach
produkcyjnych. Osoba stosująca się
do złotych zasad zgłasza natychmiast
wszystkie zauważone wypadki,
niebezpieczne sytuacje oraz zdarzenia,
powstrzymuje się od niebezpiecznych
zachowań, w tym zachowuje czystość
i porządek w miejscu pracy, nie zastawia dróg ewakuacyjnych i dostępu do
sprzętu przeciwpożarowego i jeździ
tylko sprawnym samochodem. Musimy pamiętać, że nawet najbardziej
wzniosłe idee pozostaną tylko ideami,
jeśli wszyscy nie będziemy ich realizować w praktyce.
Podwykonawcy
pracownik w centrum uwagi
67
pracownik w centrum uwagi
DOBRA PRAKTYKA
Dzień WISE – bezpieczne warsztaty
„Bezpieczeństwo przede wszystkim” to hasło, które przyświeca firmie każdego dnia.
Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa są wpisane w cele wszystkich pracowników
firmy. Firma podchodzi do tego tematu dużo szerzej, niż wynika to z obowiązujących
w tym zakresie przepisów. Ten szczególnie ważny dla firmy obszar nieustannie
doskonalimy, wychodząc z założenia, że lepiej zapobiegać wypadkom, niż usuwać
powstałe w ich wyniku szkody. Dlatego też praktycznie wszyscy pracownicy firmy
biorą udział w cyklicznie odbywających się Dniach WISE. Ich głównym celem jest budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.
Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy wszystkich pracowników fabryk, łańcucha dostaw
oraz biura zarządu. Spotkania, organizowane w latach 2009-2011 we wszystkich lokalizacjach, obejmowały osiem bloków tematycznych, m.in. zajęcia z lekarzami, którzy instruowali, w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, ale także
w przypadku zranień czy oparzeń. Uczestnicy mogli zapoznać się też ze środkami ochrony
indywidualnej. Bardzo ważne było przypomnienie zasad ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, bezpiecznej eksploatacji wykorzystywanych w codziennej pracy urządzeń i jazdy
samochodem. Do współpracy w organizacji warsztatów zaprosiliśmy ekspertów z różnych
dziedzin, którzy wyjaśniali, jak olbrzymią rolę w zachowaniu bezpieczeństwa odgrywają
działania profilaktyczne. Postawili oni na edukację poprzez oddziałujące na wyobraźnię
przykłady, dlatego nie ograniczaliśmy się tylko do przekazania teorii, ale skupiliśmy się na
praktyce. Poruszane zagadnienia zostały dostosowane do specyfiki pracy, tak by pracownicy mogli skupić się na kwestiach odgrywających największą rolę na co dzień. Podczas
Dni Wise, które odbyły się w 2011 r., wszyscy pracownicy otrzymali także książkę „Ekojazda”,
w której można znaleźć wiele wskazówek, jak jeździć bardziej ekologicznie i bezpiecznie.
• Audyt bezpieczeństwa – to ocena
korporacyjnej kultury zdrowia i bezpieczeństwa. Dostarcza informacji o poziomie bezpieczeństwa w firmie, słabych
i mocnych stronach jej funkcjonowania
oraz wskazuje, co trzeba zmienić.
• Motywacja pracowników do poprawy zachowań – to klucz do sukcesu
Piotr Kośla
Specjalista ds. Administracji
Lokalny Koordynator ds. Programu WISE
Celem programu WISE jest przede wszystkim uświadomienie wszystkim z nas, że
bezpieczeństwo to priorytet, że wszyscy w równym stopniu powinniśmy o nie zabiegać
i że każdy z nas odpowiada za bezpieczne miejsce pracy. Dlaczego organizujemy Dzień
WISE? Aby lepiej poznać różne aspekty bezpieczeństwa. W codziennym pędzie nie uświadamiamy sobie niekiedy bardzo oczywistych kwestii, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia czy życia. To budzenie świadomości bezpiecznych zachowań
jest potrzebne nie tylko w pracy, ale też w życiu prywatnym. Ważne, aby to, co wynosimy
z Dnia WISE, posłużyło nam do lepszego rozumienia bezpieczeństwa, do zwracania
na nie większej uwagi, także w gronie rodziny i znajomych. Przypominamy o tym także
w cyklicznym newsletterze Bezpieczne miejsce. Dotychczas do rąk pracowników trafiło
15 numerów – każdy poruszał inny temat – od kwestii istotnych podczas bezpiecznego
urlopu czy ferii, przez informacje o zabezpieczeniach pożarowych, po porady na temat
bezpieczeństwa w trakcie remontu czy jazdy samochodem w trudnych warunkach
atmosferycznych. Niestety rodzimy się bez części zamiennych - warto o tym pamiętać
i zachowywać się bezpiecznie bez względu na miejsce i sytuację, w której się znajdujemy.
68
pracownik
w realizacji WISE, podobnie jak ich zaangażowanie w pracę nad poprawą
bezpieczeństwa. Osiągnięcia w pracy
nad poprawą wyników i kultury BHP są
brane pod uwagę podczas oceny pracowników oraz przy podejmowaniu
decyzji o awansach.
• Szkolenia – podnoszą wiedzę pracowników, a zatem i standardy bezpieczeństwa.
Każdy nowy pracownik przechodzi szkolenie wstępne z uwzględnieniem polityki
bezpieczeństwa oraz zasad kardynalnych
i złotych, a także instruktaż stanowiskowy.
• Standardy – to zasady i procedury bezpieczeństwa, na których opieramy się na
co dzień w pracy.
• Komunikacja – to regularne informowanie wszystkich pracowników o działaniach związanych z WISE oraz ich
skutkach. Służą temu m.in. biuletyn programu WISE„Bezpieczne miejsce”, tablice,
szkolenia, spotkania BHP, poczta elektroniczna i spotkania kierownictwa z załogą
• Organizacja – w fabrykach zbudowana
została organizacja BHP uwzględniająca
wszystkie poziomy w strukturze firmy.
Jej celem jest zapewnienie efektywnego
przepływu informacji od pracowników
do kierownictwa oraz wdrażanie decyzji
i planów z realnym zaangażowaniem
pracowników. Wiodącym organem organizacji bezpieczeństwa jest Centralny
Komitet Bezpieczeństwa.
• Personel BHP – jego zadaniem jest koordynacja wszelkich działań w obrębie
WISE.
• Świadomi podwykonawcy – zależy nam, aby także osoby z zewnątrz
pracowały w Żywiec Zdrój S.A.
bezpiecznie. Traktujemy wszystkich
pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie firmy jak
naszych pracowników i w równym
stopniu dbamy o ich bezpieczeństwo.
Żywiec Zdrój S.A. współpracuje także z zewnętrzną firmą BHP (Biuro Bezpieczeństwa
Pracy Gliwice). Jej przedstawiciel obecny jest
w naszych fabrykach cztery dni w tygodniu
i pełni rolę specjalisty ds. BHP. Uczestniczy
w spotkaniach bezpieczeństwa i prowadzi
tematy związane z bezpieczeństwem.
Wpisz się do zeszytu!
Zachowanie w sytuacji zagrożenia, zdolność przeciwdziałania oraz umiejętność
przewidzenia zdarzeń mogących mieć
wpływ na nasze bezpieczeństwo to cen-
na wiedza, którą można podzielić się, aby
usprawnić nasze działania na przyszłość.
W programie WISE mamy taką możliwość
dzięki Zeszytowi Wpisów WISE. Każdy pracownik może w nim zanotować uwagi
dotyczące stanu bezpieczeństwa w fabryce, podzielić się swoimi obawami, opisać
potencjalne zagrożenia oraz zaproponować sposoby ich eliminacji. Łącznie w fabrykach w Cięcinie i Jeleśni liczba wpisów
w zeszycie WISE przekroczyła 400!
Każdy dokonany wpis jest analizowany
wiązków, mogą skutecznie zapobiegać
wypadkom poprzez ostrzeganie pracowników i kierowników o potencjalnie
niebezpiecznych działaniach i nawykach,
zanim doprowadzą one do nieszczęścia.
Dzięki audytom można zidentyfikować
niebezpieczne zachowania i miejsca
w powiązaniu z piramidą bezpieczeństwa,
przygotować rewizję obowiązujących
standardów i ich aktualizację. W widoczny
sposób pokazują one także zaangażowanie kierownictwa w sprawy bezpieczeń-
Katarzyna Owsianko
Specjalista
ds. komunikacji wewnętrznej
W naszym rozumieniu bezpieczeństwo
to nie tylko eliminowanie zagrożeń,
odpowiednio przygotowane narzędzia
i warunki pracy, ale również, a może
przede wszystkim, stan umysłu.
U podstaw naszej kultury organizacyjnej leży troska o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno w pracy, jak i w życiu
prywatnym pracowników. Bezpieczne
środowisko pracy to wypadkowa wielu
czynników, wśród których kluczową
rolę odgrywa zaangażowanie pracowników i ich odpowiedzialna postawa.
Nie byłoby to możliwe bez kompleksowych i konsekwentnych działań
komunikacyjnych, które pozwalają
zdobywać wiedzę i w efekcie budować
szeroką świadomość bezpieczeństwa.
Efektywna komunikacja to jeden z najważniejszych elementów programu
WISE, dzięki któremu możliwy jest jego
ciągły rozwój i zarazem tworzenie
jeszcze bardziej przyjaznych warunków
pracy.
przez przedstawicieli poszczególnych działów fabryki, w tym członków lokalnych
zespołów WISE. Jeśli pracownik uważa, że
warto zmienić coś w obszarze bezpieczeństwa w jego miejscu pracy, ma taką możliwość. Jesteśmy przekonani, że dzięki nawet
najmniejszym usprawnieniom zwiększamy
bezpieczeństwo nas wszystkich.
stwa i motywują pracowników, by ich dobre zachowania zostały docenione.
Sprawdźmy, jak się zachowujesz
bezpieczeństwo w miejscu pracy w opinii pracowników (%)
Audyty wraz z ciągłym aktualizowaniem
zasad i standardów są istotną częścią systemu zapewniającego prawidłowe zarządzanie i podnoszenie kultury bezpieczeństwa. W Żywiec Zdrój S.A. realizujemy dwa
rodzaje audytów – zewnętrzne, prowadzone przez niezależne firmy, i wewnętrzne, pozwalające na bieżąco monitorować
sytuację. Audyt zewnętrzny opiera się na
systemie punktowym. Program WISE składa się z 13 elementów. Za odpowiednią realizację każdego z nich można otrzymać do
5 punktów (w sumie 65 punktów). W czasie
ostatniego audytu zewnętrznego zrealizowanego w 2010 r. najwyższą notę otrzymała fabryka w Jeleśni – było to 48 punktów.
Audyty i dyskusje z pracownikami w miejscu ich pracy, koncentrując się na ludziach
podczas wykonywania przez nich obo-
Centralny Komitet
Bezpieczeństwa (CKB)
Nad programem WISE czuwa Centralny
Komitet Bezpieczeństwa, w skład któ-
1. Moje miejsce pracy jest
bezpieczne
94
2. mój przełożony zachęca mnie
do raportowania sytuacji
niebezpiecznych
85
3. Zobowiązania firmy
w zakresie bezpieczeństwa
są widoczne w codziennej pracy
89
4. zasady bezpieczeństwa są
przestrzegane, nawet jeśli
oznacza to konieczność
przeznaczenia na wykonanie
zadania więcej czasu
33
8
8
6 5
75
9
TAK
TRUDNO POWIEDZIEĆ
16
NIE
Źródło: Badanie opinii pracowniczej, 2011 r.
pracownik w centrum uwagi
69
pracownik w centrum uwagi
DOBRA PRAKTYKA
działań. W ich skład wchodzą przedstawiciele wszystkich działów firmy.
Do zadań CKB należy m.in. planowanie działań i akcji fabrycznych, wyznaczanie celów i zadań dla zakładów,
pracowników oraz podwykonawców,
przyznawanie środków finansowych
w ramach budżetu BHP, okresowa rewizja polityki bezpieczeństwa, zarządzanie systemem motywacji pracowników,
ustalanie zasad świętowania dobrych
wyników (Dni bez wypadku) i nagradzania zatrudnionych oraz opiniowanie decyzji w sprawie podejmowania
poważnych środków dyscyplinujących,
a także planowanie sposobów efektywnej komunikacji kwestii związanych
z BHP z pracownikami oraz pomiędzy
działami.
Program Joker
Jak zachęcić pracowników do większego zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa? Pomaga w tym program Joker, którego celem jest wzmocnienie pożądanych
zachowań właśnie w sprawach związanych z bezpieczeństwem, polityką WISE, wymogami HACCP, GMP, GHP czy przestrzeganiem regulaminu pracy w firmie Żywiec
Zdrój S.A. Program opiera się na ciągłym doskonaleniu standardów pracy i obejmuje wszystkich zatrudnionych w fabrykach, włączając w to zewnętrzne jednostki świadczące usługi – serwis sprzątający i ochronę. Pracownicy są podzieleni na
zespoły, w których – za pomocą kartek, przeliczanych na punkty w trzech kolorach:
zielonym, żółtym i czerwonym - oceniane są zachowania ich członków. Ten zespół,
który w ciągu kwartału zdobędzie największą liczbę punktów, otrzymuje tytuł Jokera i jest nagradzany upominkami przez dyrektora fabryki. Wnioski dotyczące przyznania kartek przekazywane są w formie elektronicznej do opiekuna zespołu oraz
uprawnionej grupy audytorów Joker.
NASZE DZIAŁANIA
SĄ SKUTECZNE
2009 – 60
2010 – 60
2011 – 60
Źródło: Danone Way, wskaźnik
bezpieczeństwo w pracy, wartość
w pkt. maks. 60,
więcej informacji str. 14
rego wchodzi kierownictwo zakładu
produkcyjnego oraz przedstawiciele
pracowników, a jego pracami kieruje
dyrektor fabryki. Rolą CKB jest budowa wizji i efektywnych strategii oraz
ustalenie priorytetów dla organizacji
służących podnoszeniu kultury bezpieczeństwa. Jego działanie wspierają
podkomitety stałe zajmujące się konkretnymi tematami istotnymi z punktu
widzenia całej organizacji oraz podkomitety powoływane adhoc w celu wykonania specyficznych jednorazowych
Wymogi bezpieczeństwa
wobec partnerów biznesowych
Wszystkie osoby zatrudnione przez
firmy zewnętrzne i wykonujące prace
zlecone na terenie fabryki podlegają
tym samym zasadom co pracownicy
firmy Żywiec Zdrój S.A. Dlatego podwykonawcy, którzy długoterminowo
współpracują z zakładami stają się integralną częścią programu bezpieczeń-
Rozwój programu WISE na podstawie PUNKTACJi
z przeprowadzonych audytów (maks. 65)
Robert Michalec
Lokalny Koordynator
ds. Programu WISE
Bezpieczeństwo powinno być najważniejsze i tak jest w naszej firmie.
Wszystkie drogi prowadzące do jego
zapewnienia i podnoszenia jego
poziomu należy oceniać pozytywnie.
Program Joker promuje dobre,
bezpieczne zachowania i ma na celu
ich wyróżnianie. Pomimo iż pojawia
się tutaj element nagrody, to chyba
jednak nikt nie traktuje bezpieczeństwa
w kategoriach rywalizacji – ta może
pojawiać się podczas aktywności
sportowych, a nie w działaniach, które
mogą zaważyć na naszym zdrowiu,
czy nawet życiu.
70
pracownik
52
49
50 pkt
48
43 43
43
40
40 pkt
35
34
30 pkt
20 pkt
23
21
19,5
10 pkt
fabryka
w jeleśni
fabryka
w cięcinie
2008
2009
2010
fabryka
w mirosławcu
2011
stwa. Przedstawiciele tych firm powinni
uczestniczyć w spotkaniach BHP kierownictwa oraz lokalnych spotkaniach
działowych.
Już podczas zbierania ofert potencjalni wykonawcy proszeni są o przedstawienie swoich statystyk wypadkowych
oraz dodatkowych informacji na temat sposobu zarządzania bezpieczeństwem pracowników, a także posiadanych ważnych badań i uprawnień
związanych z planowanym zakresem
prac. Na tym etapie firmom zewnętrznym przedstawiane są również nasze
oczekiwania wobec przestrzegania
zasad BHP. Ich akceptacja jest warunkiem koniecznym do ostatecznego
podpisania kontraktu, a nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować
zerwaniem kontraktu z winy wykonawcy. Kontrakt może zostać podpisany
jedynie po akceptacji przez wykonawcę przedstawionych standardów,
procedur, instrukcji i zachowań zgodnych z zasadami naszej firmy. Ewaluacja
firmy zewnętrznej pod kątem bezpiecznego wykonywania pracy i spełniania
oczekiwań stanowi element selekcji
przy zlecaniu następnych prac.
Liczba dni bez
wypadku na dzień
31 grudnia 2011 r.
wg głównych
lokalizacji
Cięcina – 34
Mirosławiec – 464
Jeleśnia – 980
DOBRA PRAKTYKA
System LOTO
Standard ten dotyczy sposobu zabezpieczenia maszyn podczas remontu
lub konserwacji, kiedy obok nich pracują ludzie. Podczas takich prac przy
przypadkowym włączeniu urządzenia mogłoby dojść do niebezpiecznej
sytuacji. LOTO to system dodatkowego zabezpieczania i znakowania
maszyn i urządzeń przed niekontrolowanym użyciem (LO – lockout – zabezpiecz, TO – tagout – oznakuj). Procedura ta ma zastosowanie w zakładach
produkcyjnych. Została opracowana
wg standardu obowiązującego w całej Grupie Danone. Aktualnie dostosowujemy maszyny i urządzenia
w fabrykach pod kątem tego systemu
– dotychczas w zależności od lokalizacji objęto nim ok. 60 proc. urządzeń.
Liczba wypadków we
wszystkich lokalizacjach
firmy w latach 2008-2011
2008 – 5
2009 – 3
2010 – 1
2011 – 1
liczba wypadków
(w tym śmiertelnych)
na milion godzin pracy
2008
2009
2010
2011
5,88
3,52
1,18
1,14
(0)
(0)
(0)
(0)
pracownik w centrum uwagi
71
Być dobrym
sąsiadem
Od powstania firma Żywiec Zdrój S.A. aktywnie uczestniczy w życiu
lokalnych społeczności, w których działają zakłady. Choć bycie dobrym sąsiadem bywa czasem wyzwaniem, przez kilkanaście lat naszej
działalności udało się nam dotrzeć do wielu potrzebujących dzieci,
młodych sportowców z lokalnych klubów czy osób starszych na terenie
Jeleśni i Cięciny, skąd wywodzi się firma i gdzie ma swoją siedzibę, a także
w Mirosławcu, gdzie działa jeden z naszych zakładów. Wspieramy
szereg inwestycji, które poprawiają poziom życia mieszkańców, inicjujemy
lub włączamy się w akcje, które mają służyć ochronie ekologicznie czystych
terenów Żywiecczyzny.
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
73
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
D
bamy, szanujemy i rozwijamy miejsca, w których działają nasze fabryki, staramy
się jak najlepiej służyć mieszkańcom, wspierając lokalne władze w rozwiązywaniu problemów istotnych z punktu widzenia lokalnej społeczności. Mamy
świadomość, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, którzy tego potrzebują, ani rozwiązać wszystkich pojawiających się problemów, dlatego skupiliśmy się na
realizacji działań kierowanych w szczególności do dzieci. Zgodnie z założeniami, jakimi
kieruje się firma w innych obszarach, także w tym przypadku skupiamy się na rozwoju
i edukacji obejmującej szeroko rozumianą ekologię oraz bezpieczeństwo na co dzień, jak
i propagowaniu aktywnego spędzania wolnego czasu – sportu i zabawy. Wspieramy także naszych sąsiadów poprzez inwestycje infrastrukturalne i zaangażowanie w inicjatywy
wzbogacające lokalne życie społeczne, promujące regionalne zwyczaje, tradycję, kulturę.
Stałym elementem naszych działań jest przekazywanie naszych produktów dla wielu
lokalnych organizacji, w tym straży pożarnych czy klubów sportowych działających
w miejscach, gdzie zlokalizowane są nasze zakłady.
Małgorzata
Myszka-mikłusiak
Specjalista ds. relacji
zewnętrznych
Zaangażowanie w ważne lokalne
inicjatywy było zawsze wizytówką
Żywiec Zdrój S.A. od początku
funkcjonowania w Cięcinie. Przez
17 lat działania zakładu staliśmy
się częścią lokalnej społeczności,
ponieważ staraliśmy się odpowiadać
na jej bieżące potrzeby. Pomagaliśmy
władzom samorządowym
budować szkołę i remontować drogi.
Wsparliśmy budowę komunalnej
sieci wodociągowej, która służy
mieszkańcom. Naturalne stało się
więc przeniesienie tej idei również
do Mirosławca oraz do Jeleśni.
ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
– EDUKACJA, SPORT I ZABAWA
Wiele z naszych działań prospołecznych kierujemy do dzieci i młodzieży. Organizujemy akcje edukacyjne związane
z ochroną środowiska, bezpieczeństwem w domu i w drodze
do szkoły, staramy się też zagospodarować ich wolny czas,
wyposażając place zabaw czy wspierając organizację zajęć
podczas ferii.
W kontakcie ze szkołą i przedszkolem
Żywiec Zdrój S.A. od dłuższego czasu wspiera lokalne szkoły i przedszkola. Jesteśmy
fundatorem sprzętu sportowego, dydaktycznego czy multimedialnego dla wybranych
placówek z naszego regionu, pomagamy w organizowaniu ciekawych zajęć edukacyjnych, a także wspieramy inicjatywy służące rozwojowi kulturalnemu dzieci. Łącznie
w latach 2007-2011 przekazaliśmy na ten cel ponad 240 tys. zł. Od kilku lat pomagamy Zespołowi Szkół nr 1 i nr 2 w Jeleśni, Zespołowi Szkół w Przyborowie, Szkole Podstawowej w Mutnem, Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz Gimnazjum w Cięcinie, a także
Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górce. Wspieramy także przedszkola samorządowe
w Jeleśni, Cięcinie i Mirosławcu. Do tych placówek dostarczamy naszą wodę, fundujemy
rzeczowe nagrody dla dzieci i dofinansowujemy zakupy niezbędnego wyposażenia. I tak
w 2010 r. pomogliśmy maluchom wprowadzić się do Szkoły Podstawowej w Cięcinie
remontując i adaptując istniejące pomieszczenia na oddział zerówki. Z myślą o małych
czytelnikach kupiliśmy też książki do biblioteki w Szkole Podstawowej w Cięcinie oraz
w Węgierskiej Górce. W 2011 r. dzięki naszemu wsparciu utworzono 12 stanowisk
w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz przekazaliśmy
sprzęt komputerowy do utworzenia 11 stanowisk w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Pewli Wielkiej. Sfinansowaliśmy także kompleksowy remont parkietu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleśni. Pomoc finansową przekazaliśmy
też na zakup nagłośnienia oraz elektronicznej tablicy wyników do hali sportowej przy
gimnazjum w Cięcinie. Przekazaliśmy również pomoce edukacyjne Szkole Podstawowej
w Mutnem i sfinansowaliśmy zakup interaktywnej tablicy do nauki języków obcych
oraz innych pomocy edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Cięcinie.
Niech żyje sport!
Współpracujemy z lokalnymi klubami sportowymi, w których trenują dzieci z Cięciny i Jeleśni oraz Mirosławca. Wspieramy nie tylko ich bieżącą działalność, ale i organizowane przez
nie imprezy sportowe. W latach 2007-2011 przekazaliśmy na ten cel ponad 220 tys. zł.
oraz ogromne ilości wody butelkowanej. Pomagamy w zakupie sprzętu sportowego,
strojów i współpracując przy organizowaniu wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży – Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu i Młodzieżowemu Ośrodkowi
74
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
Chcemy pomagać
2009 – 40
2010 – 50
2011 – 50
Źródło: Danone Way, wskaźnik
ocena lokalnej działalności
społecznej, wartość w pkt, maks.
60, więcej informacji str. 14
inwestycje
w społeczności
lokalne (w tys. zł)
2009 – 4 710
2010 – 4 150
2011 – 1 450
Mateusz Pindel
Koordynator Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej
Piłki Ręcznej Dziewcząt
Podbeskidzka Liga Amatorska Piłki Ręcznej Dziewcząt, jak, i również drużyna piłkarek ręcznych powstały początkiem 2010 roku. Obecnie
w rozgrywkach ligowych uczestniczy 13 drużyn oraz 4 nowe drużyny (sezon 2011/2012), łącznie ok. 300 dziewcząt, głównie z terenu powiatu
żywieckiego oraz bielskiego. Od samego początku, kiedy zwróciliśmy się jako organizatorzy ligi oraz drużyna z Jeleśni o pomoc i wsparcie do
firmy Żywiec Zdrój S.A., byliśmy bardzo mile zaskoczeni otwartością i chęcią pomocy przy organizacji turniejów i wspierania drużyny
z Jeleśni. Dzięki wsparciu finansowemu mogliśmy dla drużyny piłkarek ręcznych z Jeleśni zakupić profesjonalne stroje sportowe, obuwie
oraz sprzęt sportowy, którego z pewnością nie udałoby się zakupić bez pomocy firmy. Ponadto, na każdym z turniejów, które odbywają
się od września do kwietnia, przekazywana jest woda dla ok. 300 uczestniczek zawodów. Gdyby nie firma Żywiec Zdrój S.A., która bardzo
mocno zaangażowała się we wspieranie drużyny piłkarek ręcznych z Jeleśni jak i również całej Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej
Dziewcząt, nie bylibyśmy w stanie – jako organizatorzy ligi – zapewnić na każdym turnieju tak wielkiej ilości wody, która przecież jest
niezbędna przy takim sporcie jak piłka ręczna, a przede wszystkim zakupić kompletów strojów oraz wyposażenia dla drużyny z Jeleśni, która
przez to może nie tylko wyglądać i grać profesjonalnie podczas turniejów ale i również promować gminę Jeleśnia. Dzięki tej bezinteresownej
pomocy, możemy promować wśród młodzieży – a przede wszystkim wśród dziewcząt – zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek, pomagać
w kształtowaniu postawy tolerancji, koleżeństwa, współpracy i sportowej rywalizacji oraz promować tak wspaniałą dyscyplinę sportu,
jaką jest piłka ręczna. Dzięki takim firmom jak Żywiec Zdrój S.A. możemy dostarczać kibicom, dziewczętom oraz sobie samym wiele emocji,
fantastycznych wydarzeń sportowych i wspaniałych wrażeń.
Sportu i Rekreacji w Żywcu, LKS Świt oraz klubowi Masyw z Cięciny, LKS Jeleśnianka, LKS
Halny z Przyborowa, drużynie młodych szczypiornistek z Jeleśni, Stowarzyszeniu Szkoła Szybowcowa Żar czy Uczniowskiemu Klubowi Żeglarskiemu Keja oraz LKS Mistral
w Mirosławcu – drużynie piłkarskich młodzików. W 2010 r. wsparliśmy także Starostwo
Powiatowe w Wałczu, które organizowało I Turniej Piłki Orlików oraz sfinansowaliśmy
zakup i montaż stołu do gry w tenisa.
Wspieramy organizacje społeczne
Troszcząc się o najmłodszych mieszkańców, nie zapominamy także o organizacjach
społecznych, które służą pomocą dzieciom i ich rodzinom lub zapewniają im edukację i rozrywkę. Cyklicznie wspieramy m.in. Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego
i odział PTTK z Węgierskiej Górki. Współpracujemy z Żywiecką Fundacją Rozwoju oraz
Fundacją Ekologiczną „Arka” czy fundacją „Klamra”. Pomagają nam one realizować
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
75
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
WOJCIECH OWCZARZ
FUNDACJa „ARKA”
Fundacja „Arka” powstała w 2005 roku. Początki były trudne – pomagało mi wówczas, całkowicie społecznie, kilku przyjaciół, znajomych oraz
oczywiście moja rodzina. Przez te sześć lat udało nam się jednak zbudować zespół osób, które cały czas się szkolą i rozwijają, zdobywają coraz to nowe
umiejętności, powoli biorą na siebie coraz większą odpowiedzialność. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie dużych ogólnopolskich akcji. Założyliśmy
sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, chcemy wyróżniać się odmiennym podejściem do ekologii. Postanowiliśmy odrzucić politykę i kształtowanie
świadomości społecznej poprzez wskazywanie negatywnych skutków i straszenie. Naszym celem jest prowadzenie edukacji prostej i praktycznej,
zajęcie się sprawami bliskimi każdemu człowiekowi, dotykającymi go każdego dnia, stąd też pierwsze pomysły związane były z paleniem śmieci
w piecach domowych, istnieniem dzikich wysypisk, zanieczyszczaniem rzek i innych zbiorników wodnych. Drugim założeniem jest łączenie ekologii
z działaniami społecznymi. Chcemy pozyskać uwagę ludzi, pokazując im, że działania takie jak palenie śmieci mają nie tyle negatywny wpływ na
środowisko, co na nich samych. Organizując daną akcję mówimy zatem: „kochasz dzieci, nie pal śmieci”, a nie: „Palisz śmieci, niszczysz środowisko”.
Trzecia sprawa dotyczyła samej formy prowadzenia działań. Ekologią zajmuje się Polsce mnóstwo organizacji, dlatego postanowiliśmy, że będziemy
prowadzić edukację niestandardowo, tzn. wciągając młodych ludzi w prowadzenie danego zadania, skłaniając ich do tego, by sami coś wymyślili
i zrobili. Szalenie trudne byłoby realizowanie tych wszystkich działań bez wsparcia finansowego, jesteśmy bowiem organizacją pożytku publicznego.
Firma Żywiec Zdrój S.A. od wielu lat wspiera nasze działania edukacyjne, w szczególności te kierowane do dzieci, i jest partnerem naszych kampanii.
Jako przykład mogę wymienić inicjatywy: Beskidzka Arka, Arka dla Ziemi, Sprzątanie Lasku św. Wita czy kampanie przeciw paleniu śmieci. Dla nas
jest to bardzo cenne wsparcie. Współpraca jest kontynuowana, czego konsekwencją jest przyznanie firmie przez naszą organizację tytułu Mecenasa
Edukacji Ekologicznej. Warto podkreślić, że firma Żywiec Zdrój S.A. jest jedną z pierwszych w Polsce, które otrzymały takie wyróżnienie.
Anna Jafernik
Żywiecka Fundacja
Rozwoju
W 2011 roku dzięki wsparciu firmy
Żywiec Zdrój S.A. sfinansowano
12 projektów na łączną sumę 55 tys zł,
których zakres działań obejmował
teren ośmiu gmin powiatu, angażując
przy tym tysiące mieszkańców.
Dzięki programowi na terenie
powiatu żywieckiego są wspierane
działania na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu, rozwijania zainteresowań
i umiejętności mieszkańców w każdym
wieku poprzez warsztaty i zajęcia,
przeciwdziałania patologiom, działania
kulturalne, społeczne, w zakresie
ekologii, dziedzictwa kulturowego
czy podnoszenia poziomu edukacji.
Program „Działaj Lokalnie” to nie
tylko granty, ale także narzędzie do
budowania trójsektorowej płaszczyzny
dialogu społecznego i sieci współpracy,
która przyczynia się do podnoszenia
jakości działań i trwałości ich efektów
na jednym z najbardziej podstawowych
i istotnych poziomów – poziomie
lokalnym.
76
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
m.in. ekologiczne projekty edukacyjne
dla dzieci i młodzieży, także przy organizacji Wielkiego Święta Sadzenia Drzew
czy pikników podsumowujących akcję
„Polowanie na śmieci”. W 2011 roku przekazaliśmy Stowarzyszeniu „Sopel” środki
finansowe na zakup pomocy dydaktycznych – w tym sprzętu multimedialnego
oraz plansz i modeli – służących realizacji
zadań edukacyjnych w Ośrodku Edukacyjnym przy Oddziale Biura ZPKWŚ
w Żywcu, w tym m.in. realizacji warsztatów pn. „Woda źródłem życia na Ziemi”.
Dodatkowe środki na wsparcie finansowe prowadzenia przez te organizacje działalności statutowej, organizację
imprez i inicjatyw o charakterze niedochodowym i edukacyjnym, przekazaliśmy w kwocie niemal 100 tys. zł, a także wiele zgrzewek wody Żywiec Zdrój.
Rozumiejąc, jak ważna jest bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi,
od kilku lat przekazujemy nasze produkty na organizowane przez PCK Bielsko–Biała akcje krwiodawstwa. Do grona
naszych stałych partnerów należy też
Fundacja Nasza Ziemia, która także od
trzech lat wspiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem w kreowaniu i realizacji
programu „Po stronie natury”. Tylko na
realizację tego programu w latach 20092011 przeznaczyliśmy 2,88 mln zł, z których znaczna część była przeznaczona
na realizację działań lokalnych.
W 2011 r. Żywiec Zdrój S.A. wsparł kwotą 25 tys. zł program „Działaj Lokalnie”.
Dzięki temu został złożony wniosek
o przyznanie na ten cel dodatkowych
środków z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie Żywiecczyzny program
od 2006 r. realizuje Żywiecka Fundacja
Rozwoju, właśnie w formie konkursu
grantowego „Działaj Lokalnie”. Program
obejmuje swym zasięgiem cały powiat
żywiecki. Jest skierowany do nieformalnych grup i organizacji pozarządowych,
a jego celem jest wspieranie lokalnych
inicjatyw społeczno-kulturalnych, aktywizowanie społeczności lokalnej z terenu
Żywiecczyzny wokół działań dla dobra
wspólnego, integracja mieszkańców
małych miejscowości, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na działania własne i rozwijanie umiejętności we
wprowadzaniu tzw. inicjatyw oddolnych,
współpracy z samorządami i sektorem
biznesowym. W 2011 r. wsparcie finansowe w ramach programu otrzymała
m.in. Nieformalna Grupa „Wspólna Izba”
na projekt aktywizujący bezrobotne kobiety z terenu gminy Glinka – „Strzyga-lalka i pacynka made in Glinka”, Ochotnicza
Straż Pożarna w Łodygowicach na projekt skierowany do lokalnej społeczności
„Nie bądź obojętny – uratuj ludzkie życie”, Fundacja „Klamra” na realizację aran-
żacji przestrzeni publicznej „Street art na ludowo”, Grupa Nieformalna „Oświecone
Plotkarki” na realizację warsztatów „Plotę, pleciesz, plecie, a do tego jeszcze świece”
czy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rychwałdku na projekt „Szkoła – źródło światła”.
Maksymalna kwota dotacji wyniosła 6 tys. zł.
DLA DOBRA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Czujemy się współodpowiedzialni za nasze najbliższe otoczenie, za miejscowości, w których działają fabryki Żywiec Zdrój
S.A. Dlatego też staramy się aktywnie angażować w życie lokalnej społeczności, wspieramy inicjatywy, które wzbogacają życie
społeczne, rozwój turystyczny i kulturalny gmin.
Aby miejsca, w których jesteśmy jako firma, rozkwitały, staramy się jak najlepiej poznać
potrzeby lokalnych społeczności. Dlatego ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi,
które najlepiej znają potrzeby i problemy mieszkańców. To właśnie samorządy oraz okoliczni mieszkańcy zgłaszają nam najistotniejsze kwestie, które wspólnie staramy się rozwiązywać. Dzięki tej współpracy gmina mogła rozpocząć i w znacznym stopniu zrealizować projekt budowy sieci wodociągowej na terenie Jeleśni, nad rzeką Sopotnią powstała ścieżka
rowerowa, poprawie uległ stan infrastruktury. Angażujemy się także w działania promujące sport, turystykę i kulturę regionów. Wspieramy Koła Gospodyń Wiejskich, imprezy i kluby sportowe na terenie gmin, w których prowadzimy naszą działalność a także wyposażamy place zabaw, organizujemy działania edukacyjne z zakresu szeroko pojętej ekologii.
Dariusz
Paczkowski
fundacja “KLAMRA”
Z radością współpracujemy od
kilku lat! Dla mnie istotne jest to, że
firma Żywiec Zdrój nie tylko wspiera
organizacje społeczne i ich pomysły,
ale także inicjuje wiele przedsięwzięć
służących społeczności lokalnej,
zapraszając do ich realizacji wiele
podmiotów. Taka postawa jest
mi szczególnie bliska, gdyż jest
ona zbieżna z mottem „Łączy, by
współdziałać”, którym kieruje się
Fundacja „Klamra”.
NAGRODA!
W 2008 r. zapytaliśmy naszych pracowników – mieszkańców gmin, na terenie których
działamy, o ocenę naszych dotychczasowych działań prospołecznych i o to, w co w najbliższych latach powinniśmy się zaangażować. To właśnie samorządy oraz okoliczni
mieszkańcy zgłaszają nam najistotniejsze problemy, które wspólnie staramy się rozwiązywać.
Kultura bogactwem regionu
Miejsca, gdzie działamy, to malownicze, turystyczne gminy. Organizowanych jest tu wiele
imprez skierowanych zarówno do mieszkańców, jak i do turystów. Promują one gminy
i cały region, dzięki nim wciąż żywa jest lokalna kultura i tradycja. Wydarzenia te cieszą
się ogromnym zainteresowaniem, a bez dodatkowego wsparcia finansowego organizatorom trudno byłoby osiągnąć oczekiwany poziom. Dlatego wspieramy Ośrodki Promocji Gmin oraz inne instytucje kultury przy organizacji ciekawych wydarzeń i imprez
Żywiec Zdrój S.A. okazał się najlepszy w I edycji konkursu Firma Roku
2010 w powiecie żywieckim i otrzymał prestiżową statuetkę Dedala.
Ideą tego konkursu jest promowanie szczególnie aktywnych, dynamicznych przedsiębiorstw. Sama
nagroda jest wyrazem uznania ze
strony samorządów terytorialnych
dla wiodącej roli firm w rozwoju
regionalnym. Nominowane do nagród były te firmy, które poza najlepszymi wynikami ekonomicznymi
i poziomem zarządzania wyróżniają
się zaangażowaniem na rzecz rozwoju regionu. Kapituła konkursu
oceniała także prowadzone działania proekologiczne oraz działalność
charytatywną i w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
W efekcie dobrej współpracy z lokalnymi samorządami oraz w podziękowaniu za partycypowanie
w rozwoju gospodarczym regionu
firma Żywiec Zdrój S.A. otrzymała także kilka wyróżnień oraz Laur
Powiatu Wałeckiego 2011 przyznawany przez władze samorządowe
powiatu, na terenie którego działa
zakład w Mirosławcu.
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
77
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
Piotr Tyrlik
wójt gminy
węgierska górka
Gmina Węgierska Górka już od wielu
lat niezwykle ceni sobie bardzo dobrą
współpracę z firmą Żywiec Zdrój
S.A. Obecność na naszym terenie
przedsiębiorcy rozumiejącego nasze
lokalne potrzeby jest niezwykle
pomocna przy organizacji bardzo
wielu przedsięwzięć kulturalnych,
sportowych i promocyjnych. Myślę,
że dzięki otwartości i zrozumieniu ze
strony pracowników firmy możliwe jest
znaczne ożywienie życia kulturalnego
na naszym terenie, a co za tym idzie
wzrost popularności naszej gminy,
która dzięki naszym wspólnym
działaniom jest coraz częściej i chętniej
odwiedzaną miejscowością na
Podbeskidziu. Szczególnie cenimy
sobie to, że firma Żywiec Zdrój
S.A. współorganizuje tak ważną
promocyjną imprezę, jaką są „Dni
Węgierskiej Górki”. Każdorazowo jest to
niezwykle ważny projekt, stawiający
nas przed dużym wyzwaniem
organizacyjnym i współudział firmy
w tym przedsięwzięciu ma ogromne
znaczenie zarówno dla miejscowych
władz jak i społeczności. Możliwość
goszczenia na deskach scenicznych
w Węgierskiej Górce znaczących
gwiazd polskiej estrady jest bardzo
cennym elementem tej promocyjnej
imprezy, w której bierze udział coraz
bardziej różnorodna publiczność,
nie tylko z całego kraju, ale nawet
Europy. Cenimy także obecność firmy
podczas organizacji takich projektów
jak „Dzień Dziecka”, „Wierchowe
Granie”, „Konkurs Heligonistów”,
„Redyk Jesienny”, „ Zbójnicke Łostatki”,
„ Zawody Furmanów”, „ Święto Konia
Turystycznego” czy wakacyjne wycieczki
rodzinne „Szlakiem Fortyfikacji”, a także
szeregu imprez sportowo rekreacyjnych,
przy organizacji których zawsze
liczymy i uzyskujemy zainteresowanie
i wsparcie. Cieszymy się z tej czynnej
obecności Żywiec Zdrój S.A. w gminie
Węgierska Górka i aktywnego
współtworzenia jej wizerunku. Mamy
nadzieję na dalszą owocną współpracę.
78
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
odbywających się zarówno na terenie
gmin, w których działają nasze fabryki:
Jeleśni i Węgierskiej Górki, jak i Żywca,
między innymi: Święto Gmin – czyli Dni
Węgierskiej Górki, Jeleśni oraz Żywca,
a także Mirosławieckie Lato. Wspieraliśmy
Tydzień Kultury Beskidzkiej, Festiwal Heligonistów Fundacji Braci Golec czy Festiwal
Kwaśnicy, a także imprezy regionalne promujące tradycje góralskie i pasterskie, takie
jak Niesopusty, Redyk, Łossod czy Hołdymas Gazdowski. Jesteśmy dumni, że również dzięki naszej firmie co roku setki osób
może wziąć udział w tych wydarzeniach,
poznać lokalne zwyczaje i tradycje będące
szczególnym bogactwem tego regionu.
jąc do tego ważnego dla mieszkańców,
ale i dla naszej firmy projektu 3,5 mln
zł. Dodatkowo sfinansowaliśmy także
przygotowanie dokumentacji projektu.
Infrastruktura kluczem
do rozwoju
Kwestia stałego dostępu do wody dla
mieszkańców terenów, na których działamy, była i jest dla nas bardzo istotna.
Uważamy, że jedną z naszych odpowiedzialności jest wspieranie władz gminnych w budowie i rozbudowie sieci
wodociągowej. Chcemy, by w żadnym
z domów jej nie brakowało, dlatego też
zdecydowaliśmy się wesprzeć budowę
komunalnej sieci kanalizacyjno-wodociągowej w gminie Jeleśnia. Zgodnie
z zawartym w 2007 r. porozumieniem,
zobowiązaliśmy się wspomóc ten projekt w latach 2008 – 2010 łączną kwotą
7 mln zł. Gmina w okresie objętym porozumieniem zrealizowała inwestycję i wykorzystała z zadeklarowanej puli środki
w wysokości 4,5 mln zł. Ok. 700 tys. zł nasza firma przekazała na pokrycie kosztów
przygotowania projektów i dokumentacji
inwestycji. Mamy nadzieję, że to dopiero początek, i wierzymy, że cały projekt
uda się w najbliższym czasie zakończyć
z sukcesem i korzyścią dla wielu mieszkańców Jeleśni. Jako firma staramy się
także wspierać inne inwestycje infrastrukturalne, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Tak
było w przypadku mostu w Jeleśni
na rzece Koszarawie, który był poważnie uszkodzony po wielu powodziach
i wymagał natychmiastowego remontu.
Dzięki przekazaniu Starostwu Powiatowemu w Żywcu wsparcia finansowego
inwestycja mogła ruszyć już pod koniec
września 2009 r. Ostateczny koszt trwającego rok remontu wyniósł ponad 4,5 mln
zł. Firma Żywiec Zdrój S.A. sfinansowała
znaczącą część tych wydatków, dokłada-
Nie wszystkie wspierane przez nas projekty są spektakularne, ich cel jest jednak
zawsze ten sam – służyć lokalnym społecznościom i poprawiać bezpieczeństwo.
Dlatego właśnie współfinansujemy remonty dróg. W 2007 r. współfinansowaliśmy remont zniszczonego fragmentu
drogi powiatowej Jeleśnia – Przyborów,
a następnie dróg gminnych i powiatowych, w Jeleśni i Cięcinie (np. prowadzących do przysiółków Fabisie oraz Butrzonka). W 2008 r. zaangażowaliśmy się
w budowę chodnika w centrum Cięciny.
Decyzja o współfinansowaniu tego projektu była naturalną konsekwencją faktu,
że nasze ciężarówki generują znaczący
ruch na tej drodze. Trasa dojazdowa do
zakładu Żywiec Zdrój S.A. jest wąska i kręta, na jej długości znajdują się dwie szkoły podstawowe oraz gimnazjum, więc
chodnik znacząco wpłynął na komfort
oraz bezpieczeństwo pieszych. W kolejnym roku podobną inwestycję wsparliśmy także w Przyborowie – 300-metrowy
chodnik powstał przy drodze przebiegającej między szkołą i przedszkolem.
Sfinansowaliśmy także prace projektowe
nad następnym, 3,5-kilometrowym odcinkiem chodnika w tej miejscowości.
Łączny koszt tych prac sięgnął 340 tys.
zł. W 2010 r. przekazaliśmy władzom samorządowym miasta Żywiec 50 tys. zł
dla wsparcia budowy obwodnicy miasta.
W 2007 r. wspólnie z władzami Jeleśni
przy współpracy z Gminnym Zakładem
Komunalnym, Ochotniczą Strażą Pożarną i wędkarzami z Towarzystwa Ekologicznego „Pilsko” wytyczyliśmy na nowo,
oczyściliśmy i wysypaliśmy tłuczniem rekreacyjny trakt nad rzeką Sopotnia. Miejsce to z zarośniętego gęstymi krzakami
dzikiego wysypiska stało się popularnym
terenem do weekendowych spacerów
i alternatywną, bezpieczną drogą do
szkoły dla dzieci. Ścieżka ma obecnie 2,5
kilometra. Dotychczas na tę inwestycję
przeznaczyliśmy niemal 90 tys. zł. Uznaliśmy, że inicjatywę tę warto kontynuować,
złożyliśmy więc wniosek o dofinansowanie naszego pomysłu z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt
uznano za interesujący, otrzymamy więc
wsparcie na jego realizację w wysokości
połowy planowanego budżetu inwestycji,
który wynosi 50 tys. zł. Za środki te chcemy
ścieżkę przedłużyć, ustawić ławki i tablice
dydaktyczne o tematyce ekologicznej.
W ramach działań prowadzonych pod hasłem „Żywiec Zdrój S.A. – odpowiedzialny
sąsiad” w 2011 r. w Jeleśni zbudowaliśmy
dwa ogólnodostępne place zabaw. Ten
projekt realizujemy wspólnie z Radą Sołecką miejscowości. Także w Jeleśni, przy
Zespole Szkół nr 2, dzięki wsparciu naszej
firmy powstało boisko do piłki plażowej.
W Żywiec Zdrój S.A. stawiamy na sport
i zdrowy tryb życia, postanowiliśmy więc
pomóc stworzyć miejsce do czynnego
wypoczynku. Sfinansowaliśmy zakup materiałów do budowy boiska, a w pracach
przy nim pomagała młodzież, która teraz
z niego korzysta.
Bezpieczeństwo jest w cenie
Przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa wewnątrz firmy, prowadzimy
programy i działania podnoszące bezpieczeństwo pracy. Równolegle podejmujemy działania w otoczeniu naszych fabryk,
pamiętając, że każda, nawet niewielka
inicjatywa może pomóc ochronić zdrowie lub nawet życie. Bezpieczeństwo to
równe drogi i chodniki, ale nie tylko – to
temat znacznie szerszy. Dlatego w 2011 r.
przekazaliśmy 5 tys. zł na wykonanie monitoringu wizyjnego miasta Mirosławiec,
a w latach 2008-2011 – 135 tys. zł na doposażenie lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki tej pomocy
jednostka w Jeleśni dysponuje profesjonalnym agregatem oddymiającym oraz
defibrylatorem niezbędnym w akcjach
ratowania ludzkiego życia, a jednostka
w Cięcinie wzbogaciła się o wóz bojowy
z napędem na cztery koła, co jest niezbędne w górskiej okolicy. Obydwie jednostki
wsparliśmy również finansowo w remoncie części bojowych strażnic. Darowizny na
zakup sprzętu przekazaliśmy także ochotniczym strażom w Piecniku, Korbielowie,
Sopotni Małej, Przyborowie, Krzyżowej,
Lipowej, Słotwinie i Żywcu Oczkowie.
Piotr Gawliński
Komendant
Gminnego Związku
Ochotniczych
Straży Pożarnych
w Węgierskiej Górce
Odpowiedzialność społeczna firmy
Żywiec Zdrój S.A.? Prawdopodobnie nie
ma lepszej formy odpowiedzialności
społecznej jak pomaganie komuś, kogo
celem jest zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego. Instytucjami takimi są
właśnie jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych. Jednostki te wprawdzie są
finansowane z budżetu gminy, lecz gdyby
nie pomoc firm zewnętrznych, a przede
wszystkim firmy Żywiec Zdrój S.A., nie
moglibyśmy w pełni sprostać stawianym
nam wymaganiom ratowniczym.
Z roku na rok rosnąca liczba interwencji,
a także ich charakter stawia, przed
strażakami wielkie oczekiwania na
szybką i fachową pomoc. Do udzielenia
tej pomocy niestety nie wystarczą tylko
dobre chęci ochotników – niezbędny
jest odpowiedni sprzęt oraz zaplecze
logistyczne. Mieszkańcy oczekują od
nas pomocy, którą my staramy się
nieść, a firma Żywiec Zdrój S.A. bardzo
nam w tym pomaga, finansując zakup
specjalistycznego sprzętu oraz wspierając
rozbudowę strażnicy. Działania te
w znaczący sposób przyczyniają się do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
gminy Węgierska Górka oraz powiatu
żywieckiego. Jako mieszkaniec wsi Cięcina
życzyłbym sobie takiej odpowiedzialności
społecznej u innych firm. Na zakończenie
zacytowałbym słowa bł. Jana Pawła II:
„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni
od was nie wymagali” – uważam, że
przesłanie tych słów firma Żywiec Zdrój
S.A. wypełnia w 100 proc.
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
79
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
Agnieszka Sójka
Specjalista
ds. Personalnych
Fabryka w Mirosławcu
Od początku funkcjonowania fabryki
w Mirosławcu staramy się aktywnie
uczestniczyć w życiu społeczności
lokalnej. W codziennych relacjach
i wszystkich podejmowanych
przez nas inicjatywach kierujemy
się wartościami, według których
funkcjonuje nasza firma, zgodnie
z którymi ustalamy wewnętrzne
zasady zarządzania. Są one dla nas
swego rodzaju drogowskazami
w działaniach, w które angażujemy
się lokalnie. Uważamy bowiem, że
tylko spójność w funkcjonowaniu
wewnątrz i na zewnątrz organizacji
przynosi odpowiednie efekty. Jeśli
więc kładziemy nacisk na zdrowy styl
życia i bezpieczeństwo w naszej firmie,
to tak samo staramy się postępować
w aktywnościach realizowanych
na zewnątrz – wspierając pozaszkolne
formy aktywnego spędzania
wolnego czasu (dziecięce kluby
piłkarskie, żeglarskie czy taneczne),
współfinansując inicjatywę
monitoringu miejskiego czy
dofinansowując okoliczne jednostki
straży pożarnej.
80
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
Działania edukacyjne związane z bezpieczeństwem
w Cięcinie rozpoczęliśmy w 2006 r. Edukacyjny projekt
,,Dziecko” miał na celu podniesienie bezpieczeństwa
dzieci w drodze do szkoły. Wzięły w nim udział maluchy,
ich rodzice oraz kierowcy samochodów ciężarowych,
którzy na co dzień wożą produkty firmy Żywiec Zdrój
S.A. Prelekcjom i szkoleniom przygotowanym przez policjantów towarzyszyło przekazanie elementów odblaskowych i ulotek z kluczowymi informacjami o zachowaniu się na drodze. Efektem akcji jest też wstrzymanie
w Cięcinie ruchu ciężarówek w godzinach, kiedy uczniowie idą do szkoły lub wracają z niej a także zwiększenie
liczby znaków drogowych i oznaczeń poziomych – pasów i dodatkowych oznaczeń na jezdni. Cyklicznie odnawiamy oznakowanie jezdni oraz przejścia dla pieszych
na całej długości ulicy Św. Katarzyny w Cięcinie, przy
której zlokalizowany jest nasz zakład. W 2007 r. w szkołach i przedszkolach w Jeleśni i Przyborowie przeprowadziliśmy akcję pod nazwą „Odblaski”. We współpracy
z Powiatowym Wydziałem Ruchu Drogowego tłumaczyliśmy dzieciom, jak bezpiecznie zachowywać się na
drodze. Dla najmłodszych przygotowaliśmy film z ufoludkiem, który po wylądowaniu
na Ziemi musiał sobie radzić z różnymi zdarzeniami drogowymi. Na starszych czekała
prezentacja multimedialna. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali ulotki informacyjne
i odblaski. Wiosną 2009 r. rozpoczęliśmy kolejną akcję z tego cyklu pod nazwą „Bezpieczne Dziecko”. Poprzez ciekawe, prowadzone na wesoło zajęcia zachęcaliśmy do
prawidłowych zachowań i promowaliśmy bezpieczne nawyki. Działania były realizowane wspólnie z lokalnym samorządem, Powiatową Komendą Policji w Żywcu i strażą pożarną i stanowiły uzupełnienie i wzbogacenie zajęć prowadzonych w szkołach.
Elementem kampanii jest seria przedstawień „Bąbel w drodze do szkoły” – jak sama
nazwa wskazuje o bezpiecznej drodze do szkoły, „To nie żarty, czyli ostrożność nigdy
nie zawadzi” – o tym, jak uniknąć zagrożeń czyhających na maluchy podczas spotkania
z nieznajomymi, w trakcie zabawy na podwórku, w lesie czy w szkole, dydaktyczno-wychowawczych „Uwaga! Zebra z przejścia zbiegła” – związanych z bezpieczeństwem
dzieci na drodze, zasadami ruchu drogowego oraz podstawową wiedzą o znakach
drogowych. Obejrzały je dzieci z gminy Węgierska Górka i z Jeleśni. Dzieci dobrze zapamiętały ciekawe lekcje prowadzone przez bohaterów przedstawień – Bąbla i Pompona
oraz inne bajkowe postaci – bohaterów przedstawień zorganizowanych przez nas dla
najmłodszych uczniów w 2010 i 2011 r. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach. Chcemy go stopniowo rozszerzać o warsztaty edukacyjne czy kurs bezpiecznej
jazdy na rowerze obejmujący zapoznanie się z zasadami uzyskania karty rowerowej
i podstawowymi przepisami ruchu drogowego.
Charytatywnie
Chociaż pomoc osobom wykluczonym nie jest dla nas działaniem priorytetowym,
to Żywiec Zdrój S.A. stara się w miarę możliwości wspomagać tych, którzy, często nie
ze swojej winy, znaleźli się w trudnej sytuacji. Pomagamy atrakcyjnie zorganizować czas
wolny dla dzieci z rodzin, które nie mogłyby sobie na to pozwolić, przygotowujemy
też paczki świąteczne. W 2007 r. wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Jeleśni wysłaliśmy pięćdziesiątkę dzieci na obóz harcerski do Pobierowa, wyposażając
je przy okazji w niezbędny sprzęt biwakowy, a w Cięcinie wspólnie z LKS Halny zorganizowaliśmy dla najmłodszych 120 godzin zajęć dodatkowych podczas ferii zimowych, w ramach projektu „Otwarta Szkoła – zajmijmy dzieciom czas”. Od lat przed świętami Bożego
Narodzenia pomagamy potrzebującym, przygotowując paczki dla najuboższych rodzin
oraz lokalnych domów dziecka. Podobne działania prowadzimy w Mirosławcu głównie
za pośrednictwem lokalnego oddziału Caritasu.
Wszelka pomoc jest szczególnie istotna w obliczu klęski żywiołowej takiej jak powódź, która dotknęła Polskę w 2010 r. Na objętych nią terenach dostęp do wody
dobrej jakości jest dużym problemem. Odpowiednia jakość i bezpieczeństwo
wody wykorzystywanej do picia czy przygotowywania posiłków jest szczególnie ważna w przypadku dzieci. Żywiec Zdrój S.A. i Nutricia Polska zaangażowały się
w pomoc powodzianom, zapewniając 3-miesięczny zapas wody i produktów mlecznych przeznaczonych dla dzieci do 3. roku życia. Ich przekazaniem zajęły się Banki Żywności na terenach najbardziej dotkniętych powodzią. Łącznie przekazaliśmy
w ramach tej akcji 94,5 tys. litrów wody. Dodatkowe palety z wodą trafiły do Bogatyni,
Płocka, Wrocławia czy Krakowa – ponad 108 tys. litrów.
EKOLOGIA NA WIĘKSZĄ i MNIEJSZĄ SKALĘ
Szczególnie chętnie angażujemy się w działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych będących dumą Żywiecczyzny. Aranżujemy i prowadzimy programy edukacyjne. To między innymi ogólnopolski program Po stronie natury, w ramach którego
wspólnie z Lasami Państwowymi i Fundacją „Nasza Ziemia” zasadziliśmy w Beskidach już ponad 3 miliony drzew. Koordynujemy także akcje sprzątania górskich miejscowości i szlaków pod
hasłem Polowanie na śmieci, w których uczestniczą setki dzieci.
Polowanie na śmieci
Na śmieci w gminie Jeleśnia „polujemy” od 2008 r., dotychczas odbyły się trzy edycje. Akcję organizujemy wspólnie z Gminnym Zakładem Komunalnym, Nadleśnictwem Jeleśnia
oraz lokalnymi organizacjami ekologicznymi. Celem tej akcji jest przede wszystkim edukacja ekologiczna, wzmocnienie odpowiedzialności za „małą ojczyznę” oraz uświadamianie
dzieciom i młodzieży, jak ważne jest dbanie o otaczającą przyrodę i walory turystyczne ich
miejscowości. Staramy się przekazać jego uczestnikom, że my sami mamy wpływ na otaczające środowisko poprzez swoje codzienne działania, segregację odpadów czy oszczędzanie wody. W ramach akcji co roku przez siedem dni około 1200 dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych i gimnazjów sprzątało w ośmiu miejscowościach gminy Jeleśnia.
Podczas pierwszego polowania udało się zebrać 16 ton odpadów, w kolejnej edycji
– w 2009 roku – 19 ton, zaś w 2011 roku akcja zakończyła się zebraniem 16 ton śmieci, co jak
wierzymy jest dowodem na to, że świadomość ekologiczna lokalnej społeczności rośnie.
Każdy dzień sprzątania kończył się odpoczynkiem przy ognisku, podsumowaniem efektów
działań i rozmową na tematy związane z ekologią i ochroną przyrody. Do działania włączają się także dorośli: podczas akcji nurkowie ze Stowarzyszenia „Salutare” oczyścili ze śmieci
wodospad w Sopotni Wielkiej, wędkarze z Towarzystwa Ekologicznego „Pilsko” – rzeki,
a leśnicy, członkowie Stowarzyszenia Pilsko oraz mieszkańcy Korbielowa posprzątali szlaki
turystyczne oraz wypuścili do potoku kilkadziesiąt pstrągów. „Polowanie na śmieci” tradycyjnie kończy Piknik Ekologiczny w Jeleśni, organizowany w Dniu Dziecka. Piknik to nie tylko okazja do świetnej zabawy, ale także nauki. Podczas ostatniej imprezy w 2011 r. na warsztatach ekologicznych prowadzonych przez Nadleśnictwo Jeleśnia oraz Fundację Klamra
dzieci uczyły się, jak dbać o środowisko. Dodatkowo przedstawiciele straży granicznej
opowiadali dzieciom o ciekawostkach z pracy funkcjonariuszy oraz o roli psa w służbie
granicznej, a Stowarzyszenie „Salutare” prezentowało sprzęt do nurkowania i zorganizowało szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. „Polowanie na śmieci” i towarzyszący
mu Piknik Ekologiczny to akcja pod wieloma względami wyjątkowa. Organizatorom
– Zakładowi Gospodarki Komunalnej z Jeleśni oraz firmie Żywiec Zdrój S.A. – udało się – oprócz zaangażowania dyrekcji wszystkich szkół z terenu gminy, połączyć siły
lokalnych firm i instytucji. W 2010 r. pracownicy naszej firmy i ich rodziny wraz z kołem
wędkarskim oraz pracownikami Drawieńskiego Parku Narodowego sprzątali tereny wokół położonego w okolicy Mirosławca jeziora. Akcja ta ma być cyklicznie powtarzana.
Powrót bażanta
Dbanie o naturę wymaga stałych i szeroko zakrojonych działań oraz współpracy z wieloma partnerami i ekspertami. W 2009 r. z propozycją wsparcia dość nietypowego
projektu zwróciło się do nas lokalne Koło Łowieckie „Knieja” z Cięciny. Jego celem było
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
81
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
Bogdan Jarco
magazynier
Pierwsze zaplanowane działania dla
odnowienia populacji bażanta Koło
Łowieckie „Knieja” podejmowało już
w 2000 roku. Wtedy do łowiska zostało
zakupionych i wpuszczonych 120 sztuk
tego ptaka. Niestety, pomimo że nie
odbywały się tam polowania, populacja
i tak została wytrzebiona, głównie
przez lisy i jastrzębie. W obwodzie Koła
Łowieckiego „Knieja” od kilku lat trwa
intensywna reintrodukcja bażanta,
ptaka pożytecznego szczególnie dla
rolników.
Wielkie Święto
sadzenia drzew 2011
w liczbach
3000
ponad
uczestników
250
dzieci
i młodzieży
uczestniczyło w porannym
Ekorajdzie, rozpoczynającym
imprezę
2
tony
zebranych
śmieci
przez uczestników Ekorajdu
82
BYĆ DOBRYM SĄSIADEM
przywrócenie populacji bażanta w naszych okolicach. Efektem współpracy było wypuszczenie wokół Cięciny 250 zakupionych w hodowli bażantów. W kolejnym etapie introdukcji, czyli przywrócenia gatunku, w 2011 r. dołączyło do nich kolejnych 200 osobników. Tym razem wydarzenie to miało także wymiar edukacyjny, gdyż zostało połączone
z niezwykłą terenową lekcją przyrody dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Cięcinie.
Dlaczego bażanty? Bo podnoszą walory turystyczne regionu, istotne jest także to, że żywiąc się owadami, regulują ich liczbę w ekosystemie. Cięcina ze względu na swoje położenie i warunki jest doskonałym terenem do bytowania dzikich zwierząt – jest tu wiele
cieków wodnych i terenów zielonych. Bażanty wypuszczono w specjalnie przygotowanych miejscach. Żeby pomóc w ich aklimatyzacji, obok tych miejsc wybudowano urządzenia gospodarcze do ich dokarmiania.
Podczas wypuszczania drugiej partii ptaków wiosną 2011 r. zaproszone dzieci mogły poznać wiele ciekawostek o bażantach, zasady reintrodukowania gatunków, etyki myśliwskiej i gospodarki łowieckiej. W realizację projektu zaangażowani byli również pracownicy
firmy.
Lokalna społeczność sadzi drzewa
Wielkie Święto Sadzenia Drzew to element programu realizowanego pod nazwą Po stronie natury (więcej o programie czytaj w części „Natura – wszyscy jesteśmy zaangażowani”),
zainicjowanego przez Żywiec Zdrój S.A. i Fundację „Nasza Ziemia” we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach. To właśnie to niezwykłe partnerstwo
stanowi o unikatowości działań prowadzonych w ramach programu, ponieważ w jego
realizację zaangażowane są podmioty dysponujące wiedzą merytoryczną i doświadczeniem niezbędnym, aby przygotować go jak najlepiej. Dzięki zaangażowaniu Lasów Państwowych w każdej edycji programu możemy sadzić milion drzew.
Co roku Nadleśnictwo Węgierska
Górka przygotowuje teren pod nasadzenia i sadzonki drzew, których
po posadzeniu dogląda i pielęgnuje, aby przetrwały w trudnych
górskich warunkach. Dotychczas
w ramach trzech edycji programu
obsadzono teren o powierzchni
ok. 700 ha. Sadzenie drzew to jeden z filarów programu. Drugim
jest jego część edukacyjna, przygotowywana i realizowana rokrocznie przez Fundację „Nasza Ziemia”. Najbardziej dumni jesteśmy
z programu grantowego. Od 2009 r. zaangażowało się w niego już blisko 190 podmiotów
(placówek naukowych, oświatowych, organizacji pozarządowych, urzędów gmin i miast,
starostw, nadleśnictw oraz lokalnych firm), które zrealizowały 70 projektów. Kwota przyznanych grantów w ciągu trzech lat funkcjonowania programu wyniosła 370 tys. Kulminacją
każdej edycji programu jest Wielkie Święto Sadzenia Drzew, które odbywa się na wiosnę.
Wydarzenie to, organizowane od trzech lat we współpracy z władzami gminy Węgierska
Górka, już na stałe wpisało się w kalendarz lokalnych imprez. W 2009 r. spotkaliśmy się na
Hali Boraczej leżącej w głównym paśmie Beskidu Żywieckiego, w 2010 r. w Cięcinie w pobliżu siedziby naszej firmy, a w 2011 r. – na bulwarach nad Sołą w Węgierskiej Górce. Podczas ostatniej edycji liczba uczestników przekroczyła 3 tys. Wielkie Święto Sadzenia Drzew
to istotne wydarzenie dla pracowników Żywiec Zdrój S.A., którzy licznie biorą udział w tej
akcji. A buki, jawory i jodły posadzone w dniu święta nad Traktem Cesarskim na zboczu
Glinnego to pamiątka, która pozostanie na wiele lat. Na uczestników święta zawsze czeka
mnóstwo piknikowych atrakcji, wśród których są także warsztaty ekologiczne. Tradycyjnie
już Wielkie Święto Sadzenia Drzew zaczyna się porannym Ekorajdem. To terenowa lekcja
ekologii, podczas której uczestnicy rajdu sprzątają szlaki turystyczne, a przy okazji biorą
udział w konkursach wiedzy na tematy związane z ochroną przyrody. W ostatnim Ekorajdzie
w 2011 r. wzięło udział 250 osób, a efektem ich zaangażowania były 2 tony zebranych śmieci.
indeks wskaźników gri
wskaźnik
stopień
raportowania
strony
1,1
pełny
3
profil organizacyjny
stopień
raportowania
strony
EN1
częściowo
44
wskaźnik
środowiskowe
2,1
pełny
7
EN2
częściowo
42-43, 44
2,2
pełny
9
EN3
pełny
44
2,3
pełny
8-9
EN4
pełny
44
2,4
pełny
8
EN5
częściowo
45-46
2,5
pełny
8
EN8
częściowo
44
2,6
pełny
8
EN16
pełny
40-41, 42, 46
2,7
pełny
8-9, 10
EN18
pełny
40-41,42-43,46-47
2,8
pełny
8, 57
EN21
pełny
44,46
2,9
pełny
nie dotyczy
EN22
częściowo
45, 46-47
2,10
pełny
11
EN26
częściowo
40-41,42-43,44-45, 46-47
parametry raportu
EN27
częściowo
45-46
3,1
pełny
16
EN29
częściowo
46-47
3,2
pełny
nie dotyczy
3,3
pełny
16
SPOŁECZNE: WSKAŹNIKI W ZAKRESIE PRAKTYK
DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA I GODNEJ PRACY
3,4
pełny
85
3,5
pełny
15, 16
3,6
pełny
16
3,7
pełny
16
3,8
pełny
16
3,10
pełny
nie dotyczy
3,11
pełny
nie dotyczy
3,12
pełny
83
LA1
pełny
57
LA2
częściowo
58
LA4
pełny
57
LA7
częściowo
71
LA10
pełny
60
LA12
pełny
61
LA13
częściowo
9, 57
SPOŁECZNE: WSKAŹNIKI W ZAKRESIE RESPEKTOWANIA PRAW
CZŁOWIEKA
nadzór, zobowiązania i zaangażowanie
HR2
4,1
pełny
9
SPOŁECZNE: WSKAŹNIKI WPŁYWU NA SPOŁECZEŃSTWO
4,2
pełny
9
4,3
pełny
9
4,4
pełny
9, 15, 58, 59-60
4,14
pełny
15
4,15
pełny
15
4,16
częściowo
15
pozyskiwanie surowców
FP1
pełny
21
ekonomiczne
EC1
pełny
8, 75
FP4
częściowo
częściowo
21
27, 31-32, 33, 34-35,
36-37
SPOŁECZNE: WSKAŹNIKI W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA PRODUKT
FP5
pełny
25
FP8
pełny
28
PR1
pełny
22-23, 24-25, 26-27
PR3
częściowo
28-29
PR5
częściowo
27
PR6
pełny
28-29
Indeks wskaźników GRI
83
Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami i podzielenia się opinią
na temat Raportu oraz działań CSR naszej firmy:
Ilona Woźniak, Kierownik ds. Relacji Zewnętrznych
e-mail: [email protected]
Monika Matak, Kierownik ds. CSR i Relacji Zewnętrznych
e-mail: [email protected]
Biuro Zarządu Żywiec Zdrój S.A.
Adgar Plaza
ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
tel. 22 548 71 00
e-mail: [email protected]
Doradztwo merytoryczne
CSR Consulting: Małgorzata Greszta, Joanna Gabrysiak-Wadowska
Projekt graficzny i skład
Concept Studio
Zdjęcia
archiwum Żywiec Zdrój S.A.
Druk i oprawa
Mayence Sp. z o.o.
Media Works Print Sp. z o.o.
Materiał wydrukowany na papierze 2U.
Papier posiada certyfikaty: ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001.
Papier bielony metodą TCF (Totally Chlorine Free).
Warszawa, 2012

Podobne dokumenty