Systemy elektromechaniczne do okien i drzwi

Komentarze

Transkrypt

Systemy elektromechaniczne do okien i drzwi
Roto E-Tec
SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNE
DO OKIEN I DRZWI.
Dom bezpieczny i wygodny
BEZPIECZEŃSTWO, ENERGIA I KOMFORT
STEROWANE ELEKTRONICZNIE.
Czyż nie nasuwa się dziś samo, by oknom i drzwiom powierzyć kontrolę nad bezpieczeństwem, oszczędnością energii
i komfortem w nowoczesnym domu? Roto jako innowator techniki okiennej dzięki najnowszym produktom ze swojej
oferty kładzie podwaliny pod nowoczesną, a za razem efektywną technologię inteligentnego domu.
Bezpieczeństwo krok po kroku: modułowy system mechanicznych zabezpieczeń antywyważeniowych od wersji
podstawowej poprzez poszczególne klasy odporności efektywnie chroni przed włamaniami do mieszkań.
Najwyższy poziom zabezpieczenia zapewniają nowoczesne, sterowane poprzez fale radiowe systemy
alarmowe, precyzyjnie dostosowujące się do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Inteligentne gospodarowanie energią. Okna już dziś potraą więcej: automatyczne przewietrzanie, sterowanie
regulacją systemów grzewczych i klimatyzacyjnych zgodnie z oczekiwaniami użytkowników pozwala na
znaczną oszczędność energii. Innowacje te są już w programie Roto.
Komfort dla wszystkich na co dzień. Drzwi do mieszkania, do których nie potrzeba klucza. Okna, które otwierają
i zamykają się po naciśnięciu guzika lub uchylają, by o zaprogramowanej porze przewietrzyć mieszkanie
– z Roto żyje się wygodniej.
ENERGIA
2
RT
FO
BEZPIEC
ZE
KO
M
O
TW
ÑS
SPIS TREŚCI
BEZPIECZEŃSTWO 4
ENERGIA
8
KOMFORT
10
3
WYSTARCZY RZUT OKA
NA CENTRALKĘ RADIOALARMU.
Radioalarm MVS Funk – sterowany poprzez fale radiowe system kontroli otwarcia i zamknięcia okna
to najwygodniejsza forma zabezpieczenia mieszkania przed włamaniem. Radioalarm MVS Funk jest
bezprzewodowym, unowocześnionym wariantem sprawdzonego systemu MVS (magnetycznego systemu
kontroli otwarcia i zamknięcia okna), wymagającego podłączenia przewodowego. Centralka radioalarmu
sygnalizuje, czy okna lub drzwi są otwarte, uchylone czy też zamknięte.
Mała, przenośna centralka odpowiada za pełne bezpieczeństwo. Centralkę radioalarmu wystarczy wetknąć do
zwykłego gniazdka. Skomplikowane prace montażowe, jak choćby zakładanie okablowania należą do przeszłości.
Magnes w obwodzie okucia w połączeniu z bezprzewodowym czujnikiem nadzorują działanie okna. Czujnik
zamontować można nawet już w trakcie eksploatacji okna. Współpracuje on ze wszystkimi systemami okuć Roto
Bezprzewodowe czujniki zagrożeń
w oknach z drewna, PVC lub aluminium.
4
BEZPIECZEŃSTWO
Radioalarm MVS Funk składa się z co najmniej trzech
elementów:
• magnesu zintegrowanego z okuciem na obwodzie skrzydła
• bezprzewodowego czujnika okiennego na baterie, ukrytego
we wrębie skrzydła okna lub drzwi
• podłączanej do gniazdka, programowanej jednostki
centralnej z displejem
Radioalarm MVS Funk jako sygnalizator zagrożeń. Radioalarm MVS Funk informuje nie tylko, czy okno jest
zamknięte, uchylone lub otwarte, ale skutecznie i w porę sygnalizuje zagrożenia. Do każdej centralki można
podłączyć nawet 20 różnych czujników. Aż pięć centralek, czyli łącznie 100 czujników można połączyć
w jeden system, który zaprogramowany indywidualnie wg wymagań użytkowników może wywołać alarm
dźwiękowy lub optyczny albo przekazać informację o niebezpieczeństwie do służb ochrony obiektu.
Wszystkie elementy systemów zabezpieczeń: ogień, dym, gaz, woda, poruszające się osoby lub przedmioty,
wybita szyba – Roto oferuje całe Spektrum czujników i sygnalizatorów zagrożeń – by alarmować
o niebezpieczeństwach lub w porę im przeciwdziałać. Sygnały z czujników przesyłane są bezprzewodowo
do centralki alarmu lub do zewnętrznego systemu monitorującego.
Szerokie spektrum zastosowania radioalarmu
detektor ruchu, czujnik gazowy, czujnik dymu
5
ROTO –
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA.
MVS – uznany przez niemieckich ubezpieczycieli. Magnetyczny czujnik MVS w dotychczasowej wersji z ukrytym
okablowaniem przesyła impulsy do połączonych z nim systemów alarmowych lub monitorujących, gdy okno lub
drzwi nie są zamknięte. Alarm zostanie uruchomiony nawet w przypadku niedokładnego zaryglowania okna. Próba
wyważenia okna prowadzi także do poruszenia okucia na obwodzie skrzydła, a tym samym do zwarcia obwodu
elektrycznego w czujniku i przesłania impulsu do urządzenia alarmowego.
Bezpieczniejsze drzwi: MVS zintegrowany z DoorSafe. Roto DoorSafe jako pełny
system wielopunktowego ryglowania do drzwi – w zależności od liczby i rodzaju
stalowych trzpieni ryglujących – występuje w wersjach różnych klas odporności
antywyważeniowej. W wersji specjalnej DoorSafe dostępny jest albo w połączeniu
z systemem kontroli otwarcia i zamknięcia MVS, albo z elektroniczną blokadą
zamka. Blokada ta może być podłączona do dostępnych na rynku przełączników lub
też współpracuje z systemami kontroli dostępu, systemami alarmowymi oraz
monitorującymi. Mechanizm blokady umieszczony jest w zaczepie na ościeżnicy
drzwi, dzięki czemu przez skrzydło nie przebiegają żadne przewody.
Elektryczna blokada zamka
zaczep z konaktronem i silnikiem
blokującym cofnięcie trzpienia
ryglującego
DoorSafe z magnetycznym
czujnikiem otwarcia
i zamknięcia drzwi
6
BEZPIECZEŃSTWO
MVS
Magnetyczny system kontroli otwarcia
i zamknięcia okna zintegrowany
bezpośrednio z okuciem
Roto DAS: wyciąg oparów pod kontrolą. Automatyczny wyłącznik
bezpieczeństwa Roto DAS może czasami uratować życie.
Przy zamkniętym oknie odcina on dopływ prądu do
elektrycznego wyciągu oparów, a tym samym chroni osoby
w pomieszczeniu przed uduszeniem. Nie da się włączyć
wentylatora przy zamkniętym oknie, a zamknięcie okna
w czasie pracy wyciągu powoduje jego automatyczne
wyłączenie.
wyciąg oparów
Roto DAS
automatyczny wyłącznik
bezpieczeństwa czuwa nad
zgodnym z przepisami działaniem
elektrycznego wyciągu oparów
Zamknięcie okna powoduje
automatyczne odcięcie dopływu prądu
do wyciągu oparów – Roto DAS
7
KOSZTY OGRZEWANIA POD KONTROLĄ
DZIĘKI AUTOMATYCZNEMU PRZEWIETRZANIU.
EVS w pełni automatycznie otwiera i zamyka okna. By dotlenić
mieszkanie kilka razy na dzień otwieramy i zamykamy okno.
Zimą każda minuta "otwarcia" dłużej niż potrzeba to dodatkowe
koszty ogrzewania. Dlatego Roto EVS, elektroniczny system
wentylacyjno-ryglujący, wyręczy Was w tej funkcji całkowicie
automatycznie. Jest niezwykle czuły i precyzyjny: uchyla
skrzydło pod różnym kątem w zależności od zaprogramowanych
parametrów. A co najważniejsze: podczas zamykania okna
dochodzi do całkowitego zaryglowania obwodu okucia. Roto
EVS zamontować można bez problemu na każdym oknie
rozwierno-uchylnym i podłączyć do systemu inteligentnego
domu. Sterowany może być on manualnie z klawiatury lub
automatycznie przez czujniki siły wiatru, temperatury, natężenia
światła i zanieczyszczenia powietrza, jak również przez zegar
sterujący albo po prostu z kanapy na pilota.
Po prostu nie widać: EVSv. Ukryty w ościeżnicy okna elektroniczny
system wentylacyjno-ryglujący: oto jak dobrze wyglądać może
automatyczne sterowanie wentylacją pomieszczeń, połączone
z oszczędnością kosztów ogrzewania. EVSv, włączony w obwód
okucia, zupełnie nie zakłóca estetyki okna.
EVSv.
• niewidoczny, bo ukryty w ościeżnicy okna
• automatycznie uchyla i zaryglowuje skrzydło
• w każdej chwili możliwe przejście na ręczne
otwieranie okna – bez jakiegokolwiek przełączania
• do okien z drewna, PVC i aluminium
• obsługa z klawiatury lub całkowicie automatyczna
EVS
automatyczny system
wentylacyjno-ryglujący do okien
8
ENERGIA
Pełna wygoda: zaprogramuj okna w swoim domu. W połączeniu z systemami
sterującymi inteligentnego domu lub z zegarem sterującym można poprzez
EVS (naokienny) lub EVSv (ukryty w ościeżnicy) precyzyjnie
zaprogramować, kiedy, jak często i jak długo ma być wietrzone
pomieszczenie. W nocy czy w dzień, przez cały tydzień, czy tylko w
poszczególne dni: odpowiednio do potrzeb. W systemie przewidziano
szereg funkcji kontrolnych: zastosowanie odpowiednich czujników powoduje
automatyczne zamknięcie okna podczas deszczu lub gwałtownego wiatru.
EVSv
najnowsza technologia dla
najbardziej wymagających
MTS
kontaktrony okienne w zależności od typu
podłączonych do nich czujników i ustawień
sterują ogrzewaniem i klimatyzacją
W każdej chwili można korzystając z klamki otworzyć okno na oścież.
MTS: wietrzcie z głową, nie wyrzucajcie pieniędzy za okno. By ograniczyć
straty ciepła podczas wietrzenia mieszkania zimą, Roto opracowało system
MTS, sterujący pracą termostatu. W momencie otwarcia okna kontaktron
Roto MTS połączony z termostatem odcina dopływ wody grzewczej do
kaloryfera, co pozwala na znaczną oszczędność kosztów ogrzewania.
bez MTS-u: wietrząc tracimy ciepło
z MTS-em: wietrzymy
energooszczędnie
9
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA,
BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ.
DoorMatic: elektromechaniczny system wielopunktowego ryglowania do drzwi
to rozwiązanie najnowszej generacji, niczym z lmu science-ction. Wyobraź
sobie drzwi, które same otwierają się przed Tobą, a zamykają i zaryglowują, jak
tylko przejdziesz. Zapewniają one po samoczynnym zaryglowaniu doskonałą
ochronę przed intruzami. Ale najlepsze jest to, że już nie musisz przetrząsać
przed drzwiami kieszeni i toreb, by odnaleźć klucz! Już nie musisz odstawić
wszystkiego pod drzwiami, żeby odryglować zamek, a potem znowu
zaryglować. Mechanizm otwierania i zamykania działa na bazie transpondera
na brelok zbliżeniowy lub po prostu na pilota i współpracuje z identycznym jak
dotychczas układem zaczepów na ościeżnicy dla listwy zasuwnicy od 16 mm
szerokości oraz ze standardowymi rozetkami, wkładkami cylindrycznymi i
klamkami. DoorMatic spisuje się znakomicie w pojedynczych drzwiach jak
również w całych systemach kontroli dostępu lub w systemach alarmowych.
DoorMan wygodnie otworzy drzwi tylko uprawnionym. Wystarczy zbliżyć brelok z
zakodowaną informacją dostępu do czytnika, żeby otworzyły się drzwi. W
przypadku utraty breloka można w każdej chwili wykasować przysługujące mu
uprawnienia dostępu w centralce systemu. Równie proste jest „uprawnienie”
kolejnych breloków.
touch-free
access:
wystarczy zbliżyć
brelok do czytnika
10
KOMFORT
RotoBoy: wywietrzy za Was mieszkanie. Wygodne urządzenie, które dopilnuje właściwego wietrzenia
pomieszczeń. Elektryczny mechanizm wentylujący uchyla i przymyka okno z dokładnością co do minuty
zgodnie z zaprogramowanymi na zegarze sterującym okresami i częstotliwością wietrzenia. RotoBoy działa
na baterie lub może być podłączony do sieci. Prosty i szybki montaż.
Roto EVS na pilota reguluje dopływ powietrza do mieszkania. Poprzez elektroniczny system wentylacyjnoryglujący można w prosty i wygodny sposób uchylić okno do wybranego położenia, by przewietrzyć
mieszkanie. W przypadku Systemu Roto EVS po zamknięciu skrzydła dochodzi do całkowitego zaryglowania
obwodu okucia. Co pewne to pewne.
DoorMan
System kontroli dostępu na bazie
transpondera – niezawodny, inteligentny,
wygodny
EVS na pilota
elektroniczny system
wentylacyjno-ryglujący
do okien – na podczerwień,
niezwykle wygodny
w obsłudze z kanapy
RotoBoy
elektryczne, programowane
urządzenie przewietrzające przez
uchylenie skrzydła; niezwykle prosty
montaż na każdym oknie
11
ROTO – ZAWSZE BLISKO KLIENTA.
Doradcy techniczni Roto w terenie:
Product Manager
Andrzej Rzepka
tel. 0 604 459 038
Serwis oprogramowania
Rafał Koźlik
tel. 0 602 795 026
Marcin Fiedorowicz
tel. 0 606 944 971
Arkadiusz Świrydowicz
tel. 0 604 956 010
ROTO FRANK Okucia Budowlane Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 402 • 03-994 Warszawa
tel.: +48 (0) 22/ 872 16 00 do - 04 • fax: +48 (0) 22/ 872 16 11, -12
e-mail: [email protected]
Okucia do okien
z aluminium
Krzysztof Zadroga
0 604 459 035
Stan: Styczeń 2003. Zastrzega się możliwość zmian.
PB 634-0 PL-0
© 2002 Roto Frank AG
® Roto jest zastrzeżonym znakiem handlowym.
Zasięg ogólnopolski: