nr 7-8, 2013 - Urząd Miejski Krzanowice

Komentarze

Transkrypt

nr 7-8, 2013 - Urząd Miejski Krzanowice
KRZANOWICE
Zjazd wojnowiczan 2013
czytaj na stronie 4-5
ROK 15, NR 7/8 (114/115) lipiec/sierpień 2013
KRZANOWICE • BORUCIN • PIETRASZYN • WOJNOWICE • BOJANÓW
ISSN 1642-637
Dożynki gminne w Pietraszynie
Czytaj dalej str. 8-9
Barwnie i wesoło było w tym roku na dożynkach gminnych w Pietraszynie.
W święcie plonów wzięły udział wszystkie sołectwa, a wśród gości
nie zabrakło wiceministra rozwoju regionalnego i senatora Adama Zdziebły.
Zjazd wojnowiczan 2013
Oldboy Cup 2013
Zaczęło się od Weihendorfer Heimatverein. Pod przewodnictwem Heinricha Urbasika wojnowiczanie w Niemczech się zjednoczyli, zaczęli organizować zjazdy, a sam Urbasik niestrudzenie
promował swoją rodzinną wieś na łamach Der Ratiborer – pisma
rozprowadzanego wśród raciborzan zamieszkałych w Niemczech.
W sobotnie popołudnie 10 sierpnia na Orliku
w Krzanowicach rozegrano pierwszą edycję Turnieju Oldboy Cup. W imprezie udział wzięły drużyny
z Czech, Niemiec i Polski. Gospodarze okazali się
bardzo gościnni.
Czytaj strona 4-5
Czytaj strona 16
KRZANOWICE
2
W skrócie Przejście czeka na kupca,
hala na dotację
Co piąty mieszkaniec powiatu raciborskiego to Ślązak
Ponad 25 tys. mieszkańców
powiatu raciborskiego zadeklarowało w Narodowym
Spisie Powszechnym z 2011
r. narodowość śląska. To 22
proc. ankietowanych – tak
wynika z danych ujawnionych przez związaną z Ruchem Autonomii Śląska Nową
Gazetą Śląską. Najwięcej Ślązaków jest w pow. rybnicki –
41,5% (31.554 deklaracji narodowości śląskiej). Ile osób
zadeklarowało w powiecie
raciborskim narodowość
niemiecką? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że
w gminach Pietrowice Wielkie, Rudnik i Krzanowice ponad 20 proc. osób uznało się
za Niemców. Wiadomo też (to
już dane GUS-u publikowane
w na jego stronie www), że we
wszystkich gminach powiatu,
łącznie z Raciborzem, przynajmniej 10 proc. ludności
deklarowało w pierwszym
lub drugim pytaniu inną niż
polska przynależność narodowo-etniczną. Dodajmy też, że
w spisie powszechnym z 2011
r., jak ujawnił GUS, 109 tys.
osób zadeklarowało, że jest
narodowości niemieckiej.
W poprzednim NSP przeprowadzonym w 2002 r. takich
osób było 153 tys. Identyfikację śląską w 2011 r. wskazało
809 tys. wobec 173 tys. w 2002
r. W NSP z 2011 r. po raz
pierwszy można było wskazać
podwójną tożsamość narodowo-etniczną. Jako jedyną narodowość niemiecką wskazało
tylko 26 tys. osób, a kolejne 52
tys. osób połączyło ją z polską.
49 tys. osób zadeklarowało
narodowość niemiecką jako
pierwszą. W przypadku tożsamości śląskiej dane spisowe
przedstawiają się następująco: jako jedyną identyfikację
śląską wskazało 362 tys. osób,
a 415 tys. połączyło ją z polską. Aż 418 tys. osób wskazało
śląską, jako pierwszą.
Zmiany w parafiach
Decyzją biskupa opolskiego
ks. Andrzeja Czai, ks. Tomasz Gierga mianowany został wikariuszem parafii pw.
św. Wacława w Krzanowicach i odwołany z parafii pw.
św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim. Ks. Benedykt
Barski mianowany rezydentem parafii pw. Trójcy Świętej
w Bogacicy i odwołany z urzędu rezydenta parafii pw. św.
Wacława w Krzanowicach.
Dożynki w Borucinie
7 i 8 września Borucin zaprasza na dożynki parafialne. 7
września o 17.00 rozpocznie się festyn. Zainauguruje
go mecz Służba Liturgiczna
Trampkarze - KS Naprzód
Borucin o Puchar Proboszcza.
O 19.00 zabawa przy domu
kultury. W niedzielę o 10.00
Msza św. dożynkowa, 14.00
korowód, o 15.00 przekazanie
chleba dożynkowego, o 15.30
występy artystyczne o 17.00
zabawa z DJ Maćkiem.
Po wakacyjnej przerwie, 27 sierpnia, spotkali
się radni Krzanowic. Poruszono sprawę niedokończonej budowy hali sportowej przy krzanowickim Zespole Szkół oraz sprzedaży przejścia
granicznego w Pietraszynie.
Na wycenione na ponad milion złotych przejście graniczne nikt na razie nie reflektuje, a gmina chce oszczędzić na
utrzymaniu obiektu. Zamiast
stróża, infrastruktury pilnuje
teraz firma ochroniarska. Na
zimę ma być spuszczona woda
z kaloryferów, co pozwoli zaniechać grzania. Magistrat cały
czas szuka nabywcy. Ogłoszenie o sprzedaży przejścia stale
jest obecne w portalach branżowych, związanych z obrotem
nieruchomościami.
Na dokończenie hali przy ZS
gmina potrzebuje 1,4 mln złotych. Jak tłumaczył burmistrz
Manfred Abrahamczyk, o pieniądze z budżetu państwa albo
województwa trudno, ale udało
się zdobyć w tym roku 400 tys.
zł z ministerstwa sportu. Podpisano aneks z wykonawcą i ustalono, że we wrześniu przystąpi
do pracy i przerobi przyznaną
kwotę. Prace skupią się na systemie grzewczym i tzw. białym
montażu. W przyszłym roku
gmina otrzyma kolejne 200 tys.
zł. Na zakończenie prac musi
więc znaleźć 800 tys. zł. O tym,
czy przeznaczyć na to pieniądze
z kasy gminy muszą zdecydować radni.
(w)
Raport o dochodach za 2012
Wciąż największe średnie dochody w powiecie raciborskim mają mieszkańcy gminy Kornowac. Drugie miejsce zajmuje Kuźnia Raciborska.
O trzecie miejsce walczy z Raciborzem Nędza. Krzanowice są szóste, bo
wielu naszych mieszkańców to rolnicy, którzy nie płacą podatku dochodowego.
Gminy Raciborszczyzny
można podzielić na rolnicze oraz
nierolnicze. Obraz średnich dochodów w tych pierwszych jest
zaburzony, bo rolnicy nie płacą podatku dochodowego. Nie
można więc mówić, że Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie czy Rudnik są mniej
zamożne od Kornowaca, Kuźni
Raciborskiej, Raciborza czy Nędzy. Część dochodów ich mieszkańców pozostaje bowiem poza
statystyką fiskusa. Mają więc dochody poniżej średniej dla całego powiatu.
W zestawieniu za 2012 r. kolejność gmin w rankingu pozostała ta sama, co w 2011 r.
W Kornowacu dobry wynik "robią" tradycyjnie górnicy. Warto
zauważyć, że Raciborzowi depcze po piętach gmina Nędza. Pod
względem zamożności – biorąc
pod uwagę średni dochód mieszkańca – ustąpiła stolicy powiatu
zaledwie o 82 zł, choć rok wcześniej różnica wyniosła 200 zł.
2012
1. Kornowac 88,377,737 (3116)
średnio 28 362 zł
2.Kuźnia Raciborska 163,509,547
(6192) średnio 26,406 zł
3.Racibórz 913,287,970 (35016)
średnio 26 082 zł
4.Nędza 99,894,074 (3842),
średnio 26 000 zł
Poniżej średniej:
5.Krzyżanowice 142,917,432
(6006) średnio 23 795 zł
6.Krzanowice 63,489,024
(2919) średnio 21 750 zł
7.Pietrowice Wielkie 76,088,589
(3570), średnio 21 313 zł
8.Rudnik 53,473,229 (2561),
średnio 20 879 zł
r az em 1,601,037,602
(63222) tj. 25,324 zł na osobę
2011
1. Kornowac 82,968,922 (3060)
średnio 27 114 zł
2.K u ź n i a R a c i b o r s k a
156,022,725 (6137) średnio
25 423 zł
3.Racibórz 875,393,062 (34615)
średnio 25 289 zł
4.Nędza 94,385,219 (3762)
średnio 25 089 zł
Poniżej średniej:
5.Krzyżanowice 136,906,603
(5954) średnio 22 994 zł
6.Krzanowice 61,784,286
(2923) średnio 21 137 zł
7.Pietrowice Wielkie 73,985,962
(3589) średnio 20 614 zł
8.Rudnik 50,571,188 (2482),
średnio 20 375 zł
r az em 1,532,017,967
(62522) średnio 24,503 zł
A teraz garść danych dotyczących gminy Krzanowice za
2012 r. Spośród 2919 podatni-
ków, 2881 jest w pierwszej skali podatkowej, czyli o dochodach poniżej 85,5 tys. zł rocznie.
Zarobili łącznie 58,264,420 zł
(średnio 20 223 zł). Dochody
powyżej 85,5 tys. zł miało 38
podatników. Zarobili łącznie
5,224,604 zł. Sześć gmin powiatu, w tym Krzanowice, miało
w zeszłym roku osoby o dochodach powyżej miliona złotych,
łącznie 24 osób. Wiadomo tylko,
że 17 mieszka w Raciborzu. 385
podatników w ogóle nie zapłaciło podatku, bo nie przekroczyli kwoty wolnej. 61 osób płaciło podatek liniowy. To przedsiębiorcy, którzy zarobili łącznie
7,706,279 zł.
Dodajmy, że Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota opublikowało Ranking
Zamożności Samorządów 2012,
przygotowany Pawła Swianiewicza, profesora nauk ekonomicznych, kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej
na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. – Ranking
najzamożniejszych samorządów
to jedno z najstabilniejszych zestawień – zapewnia autor. Krzanowice znalazły się 529. miejscu
i wyprzedziły Kuźnię Raciborską (539. pozycja).
opr. waw
Przedmowa
burmistrza
Rolnictwo to ważny segment
gospodarki naszej gminy. Z jednej strony cieszy coraz większa
kultura rolna i – widoczny w korowodzie – nowoczesny sprzęt.
Z drugiej strony aura potrafi
znacząco zmniejszyć plony, a rynek, poprzez spadek cen, docho-
dy. Niech mi więc wolno będzie
podziękować w tym miejscu rolnikom za ich trud i poświęcenie, a z drugiej życzyć lepszych
zbiorów i wyższych cen w roku następnym. Gmina stara się
wspierać rolnictwo głównie poprzez inwestycje w infrastrukturę, m.in. drogi transportu rolnego. Jak powiedział goszczący na dożynkach wiceminister
rozwoju regionalnego Adam
Zdziebło, w 2014 r. samorządy staną w obliczu tzw. nowej
perspektywy, czyli wydatkowania środków unijnych w latach
2014-2020. Będziemy oczywiście szukać wszelkich możliwości wsparcia rolnictwa i wsi, bo
widzimy w tym istotne wsparcie
dla rodzimego rynku pracy i zamożności mieszkańców.
W lipcu spadło
bezrobocie
Według danych szacunkowych na koniec lipca
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu
zarejestrowanych było 3035 osób, w tym 1869
kobiet. W porównaniu do miesiąca czerwca
liczba bezrobotnych zmalała o 68 osób. W naszej gminie pracy nie ma 131 osób.
Jak bezrobocie rozkłada się
w gminach powiatu? Najwięcej
osób bez pracy jest w Raciborzu – 1728, w tym 1049 kobiet.
W pozostałych gminach: Kornowac 115/74 kobiet, Krzanowice
131/81, Krzyżanowice 275/173,
Kuźnia Raciborska 350/215, Nędza 162/107, Pietrowice Wielkie
130/79, Rudnik 144/91.
W lipcu zgłoszonych i pozyskanych było 340 ofert pracy.
Najczęściej oferty pracy zgłaszane były na następujące stanowiska: monter okien, pracow-
nik gospodarczy, elektromonter,
kierowca samochodów ciężarowych (C+E), magazynier, pracownicy budowlani (murarztynkarz, malarz, posadzkarz,
płytkarz, monter ociepleń budynków, dekarz), opiekun osób
starszych, ślusarz, mechanik obrabiarek skrawających, operator
wózka widłowego. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim
na koniec czerwca br. wynosi
8,6 %.
(w)
Podziękowanie
Dziękujemy księdzu proboszczowi
parafii św. Wacława w Krzanowicach
za uroczyste nabożeństwo pogrzebowe
w intencji śp. Łucji Dubiel z Krzanowic.
Dziękujemy wszystkim współpracownikom
oraz rolnikom za wieloletnią
współpracę z śp. Łucją Dubiel.
Podziękowania kierujemy do lekarzy i pielęgniarek
ośrodka zdrowia w Krzanowicach za opiekę
nad naszą ukochaną
żoną, matką, babcią i prababcią.
Pragniemy również podziękować
wszystkim obecnym
na uroczystościach pogrzebowych.
Pogrążona w smutku rodzina
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Krzanowice informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach
przy ul. 15 Grudnia 5 (I piętro)
oraz Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej www.krzanowice.pl
na bieżąco zamieszczane są wykazy
gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
oddania w najem, dzierżawę w trybie przetargowym
i bezprzetargowym oraz w użytkowanie wieczyste
i inne formy gospodarowania majątkiem Gminy Krzanowice.
KRZANOWICE
3
Byliśmy na dożynkach
powiatowych
krzanowiczankę, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koronę dożynkową przygotowało Miasto
Gmina Krzanowice była reprezentowana na
Krzanowice. W skład
delegacji dożynkowej
dożynkach powiatowych, które w tym roku
weszły: Natalia Kreodbyły się 31 sierpnia na Zamku Piastowskim. tek, Urszula Kretek,
Barbara Kocjan,
Maria Wieder, SzyGmina Krzanowice repre- ka, wiceprzewodniczącą Rady mon Wieder oraz
zentowana była przez burmi- Powiatu Brygidę Abrahamczyk Carmen Kretek.
strza Manfreda Abrahamczy- a także Gabrielę Lenartowicz,
Mszę św. dzięk-
czynną w intencji rolników z całego powiatu odprawił ks. bp
Gerard Kusz z diecezji gliwickiej. Koronę powiatową przygotowano w Cyprzanowie.
(w)
Ktoś podrzuca gminie
padłe bydło
Niedawno odnotowano drugi taki przypadek
w tym roku, tym razem w Wojnowicach. Samorząd musi pokryć koszty nie tylko utylizacji
zwierzęcia, ale i jego wyciągnięcia. Padłą krowę
wrzucono bowiem do Psiny. O problemie mówiono na sesji 27 sierpnia.
Ponad 700 tys. zł oszczędności
na nowy rok szkolny
Trzy gminy, jeden wspólny cel – wydać jak
najmniej, a zyskać jak najwięcej. Na grupowe
zakupy energii elektrycznej zdecydowały się
gminy powiatu raciborskiego w województwie
śląskim – Krzanowice, Nędza oraz Rudnik.
Oszczędności przekroczą siedemset tysięcy
złotych.
Przygotowania nad postępowaniem przetargowym ruszyły kilka miesięcy temu, kiedy gminy zapoznały się z wynikami przetargu który odbył
się u sąsiadów – w Głubczycach.
Prace rozpoczęły się od zebrania danych, które posłużyły firmie zewnętrznej do stworzenia
audytu energetycznego i wskazania kierunku, w którym powinny podążać gminy. Z przedstawionej analizy wynikało, że
szacowane oszczędności w każdej z jednostek mogą przekroczyć nawet i 25% (biorąc pod
uwagę nie tylko zakup energii
elektrycznej, ale również obni-
żenie kosztów związanych z jej
dystrybucją). W praktyce oznaczało to, że szkoły, przedszkola,
zakłady komunalne i inne obiekty gminne zapłacą dużo mniej
za energię.
Wspólne postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej okazało się świetnym
rozwiązaniem, ponieważ łączny
wolumen energii trzech gmin
wynosił 4 371 981,91 kWh, co
miało wpływ na uzyskanie niskiej ceny w przetargu. W postępowaniu wzięło udział dwóch
wykonawców: PGE Obrót S.A.
oraz Tauron S.A. W obu przypadkach ceny były bardzo kon-
kurencyjne, ale najtańszą stawkę za 1 kWh energii elektrycznej zaoferowała PGE Obrót
S.A.. Dzięki temu, oszczędności
w grupie zakupowej sięgną ponad siedemset tysięcy zł. Z czego to wynika? Do tej pory, gminy powiatu, za 1 kWh energii
płaciły średnio 0,33 zł (opłata
za energię czynną z uwzględnieniem opłaty handlowej). Dzięki współpracy z firmą New Power i organizacji przetargu, do
sierpnia 2015 roku, gminy mają
gwarancję stałej ceny, która wynosi teraz 0,19 zł/kWh (oświetlenie uliczne) i 0,19 zł/kWh
(pozostałe obiekty) do końca
2014, a w roku 2015 będą płacić 0,21 zł/kWh. – Oznacza to,
że bez względu na planowane
przez sprzedawców podwyżki i sytuację na rynku, gminy,
które zdecydowały się na udział
w postępowaniu będą płaciły
za energię jedną, stałą stawkę.
Dodatkowo, przetarg likwiduje opłatę handlową, co przynosi jeszcze większe oszczędności
– mówi Sebastian Turczyn, prezes zarządu New Power. New
Power oprócz przeprowadzenia
przetargu, zoptymalizowało też
parametry dystrybucji, dzięki
czemu gminy zyskały kolejne
oszczędności.
Obecnie trwa podpisywanie
nowych umów sprzedaży, które zaczną obowiązywać od października tego roku. Potem zostaną wypowiedziane obecnie obowiązujące umowy kompleksowe.
Rynek energii elektrycznej, który
pozwala na zmianę sprzedawcy
od 2007 roku, staje się coraz bardziej konkurencyjny, ponieważ
wciąż wzrasta liczba podmiotów
posiadających koncesję na obrót
energią elektryczną.
Wg badania przeprowadzonego na zlecenie firmy New Power na przełomie lutego i marca
br już prawie 60% samorządów
postanowiło zmienić sprzedawcę w trybie zamówienia publicznego, a tym samym wyraźnie
obniżyć koszty zakupu energii
elektrycznej.
- To już drugi taki intruz – informował na sesji Rady Miejskiej burmistrz Manfred Abrahamczyk. Pierwszy przypadek
ujawniono wiosną obok mostu
przy boisku w Bojanowie. Zwierzę wrzucono do rzeki od strony Borucina. Teraz padłą krowę
wyciągano z Psiny w Wojnowicach dwa dni. Musiano zaangażować strażaków ochotników
i ciężki sprzęt. Zwierzę cały czas
się przemieszczało. Ostatecznie
zawisło, jak dodał burmistrz, na
moście. Kasie gminy zdecydował
się ulżyć Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i wziął
na siebie część kosztów.
- Wiemy, że ktoś podjechał
traktorem. Były ślady – powiedział nam radny Herbert Czogała. W gminie podejrzewają,
że padlinę podrzuca gospodarz
z rejonu Wojnowic albo z gminy Pietrowice Wielkie. Krowa
z Wojnowic miała obcięte uszy
i stąd nie można było zidentyfikować, skąd pochodzi. – Ale
weterynaria ma policzone sztuki.
Niech sprawdzą, gdzie brakuje –
dodaje radny Czogała.
Postępowaniu nieodpowiedzialnego rolnika dziwi się sołtys Pietraszyna, Józef Strachota.
– Utylizacja dorosłych zwierząt
jest przecież bezpłatna – mówił
dziś na sesji.
(w)
Nasz krajobraz
wzbogacą wiatraki
Nie tylko w czeskiej Haci tuż za Tworkowem,
ale również po naszej stronie granicy czerpana będzie zielona energia z wiatru. Starostwo
wydało już pozwolenia na budowę farm wiatrowych, łącznie na 34 wiatraki.
Szacowane oszczędności
(w złotówkach i procentowo)
w poszczególnych gminach:
• Krzanowice – 407 528,28 zł
(27,99%)
Dotychczas wydane pozwo• Nędza – 208 014,50 zł lenia dotyczą: Gamów, Sławi(26,77%)
ków – 17 wiatraków (inwestor
• Rudnik – 102 665,62 zł – EP Gamów sp. z o.o. Kruków
(20,43%)
ul. Szlak 10/3); Bojanów, Woj• Łączna suma oszczędności: nowice – 3 wiatraki (inwestor –
718 208,40 zł (26,74%)
Visa Vento Krzanowice sp. z o.o.
(red.) Wrocław ul. Legnicka 52); Boja-
nów, Krzanowice, Pietraszyn –
14 wiatraków (inwestor – Power
4 All Krzanowice sp. z o.o. Wrocław ul. Legnicka 52); Pietrowice
Wielkie – turbina T1, T2, T3 (inwestor – FWT sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 1b).
red.
KRZANOWICE
4
Zjazd wojnowiczan
2013
Heinrich Urbasik (1930-1999)
wyjechał z Wojnowic w 1958 r.,
ale kiedy tylko w latach 90. XX
w. przyszła odwilż i można było
bez żadnych problemów odwiedzać rodzinne strony, postanowił
zintegrować środowisko wojnowiczan. Mieszkał w Unterasbach
na Bawarii, niedaleko Norymbergi, gdzie miał doskonałe
kontakty z działaczami Bund
der Ratiborer. U pochodzącego również z Wojnowic ks. Rudolfa Lodzika (ur. 1926) doszło
do spotkania wojnowiczan. Tak
powstał Weihendorfer Heimatverein, a potem zaczęto organizować zjazdy – Weihendorfer
Heimattreffen. Idei przyświecają
słowa, które napisał Günter Lokay: Wojnowice moja ojczysta
ziemio, dawno już Cię opuściłem. Tu jeszcze stoi mój rodzin-
Zaczęło się od Weihendorfer Heimatverein. Pod przewodnictwem Heinricha
Urbasika wojnowiczanie w Niemczech się zjednoczyli, zaczęli organizować
zjazdy, a sam Urbasik niestrudzenie promował swoją rodzinną wieś na łamach
Der Ratiborer – pisma rozprowadzanego wśród raciborzan zamieszkały w Niemczech.
ny dom, do którego wchodziłem
i wychodziłem. Gdzie Cyna płynie i brzoza kwitnie, gdzie stał
stary młyn, Wojnowice ukochana ojczysta ziemio.
W latach 90. XX w. Urbasik
zredagował kilkadziesiąt artykułów poświęconych Wojnowicom,
które publikował Der Ratiborer.
Zainicjował cykl Wojnowice
wczoraj i dziś. Wspominał mieszkańców. Słał życzenia. Odwiedzał
rodzinną wieś, gdzie odnowiono
nagrobek właściciela tutejszego
pałacu, dr. Kuh. Po jego śmierci
ciężar podtrzymania integracji
wojnowiczan, nie tylko z Niemiec,
ale i całego świata, wzięło na siebie lokalne DFK z Anną Kupką
na czele. To właśnie działacze tej
organizacji, wsparci przez OSP,
Caritas, Koło Gospodyń Wspaniałych, LZS, Radę Sołecką i Pa-
rafialną, postanowili zorganizować w tym roku Zjazd Wojnowiczan. Imprezę zaplanowano
na trzy dni, 26-28 lipca.
W piątek 26 lipca Mszę św.
w intencji zmarłych i żyjących
wojnowiczan odprawił w języku
niemieckim tegoroczny prymicjant i wojnowiczanin, ks. Tomasz Koterba. Liturgię uświetnił występ chóru im. Josepha
von Eichendorffa. Po Mszy św.
złożono kwiaty pod obeliskiem
upamiętniającym ofiary wojen
1914-1918 i 1939-1945 z Wojnowic. Potem odbyło się spotkanie w sali OSP z prezentacją filmu Wojnowice wczoraj
i dziś. Przyszło około 170 osób.
40 przyjechało z Niemiec oraz
różnych stron świata, z Warszawy i Kanady. Byli wojnowiczanie
mieszkający w sąsiednich miej-
scowościach. W mig rozeszło się
1500 kołaczy i sznek. Dochód ze
sprzedaży przeznaczono na remont dachu kościoła.
W sobotę rano zebrano się
przy budynku OSP, skąd wyruszono na spacer po Wojnowicach. Dla starszych przygotowano bryczkę. W szkole zerknięto
do starych dzienników i innych
archiwaliów. Finałem był piknik
na wojnowickich łąkach. Popołudniem na placu przed remizą
odbył się mini playback show,
wystąpił kabaret Krzanowickie
Omy oraz zespół Tirolband.
W niedzielę ks. proboszcz
Krzysztof Kazimierz, w asyście
ks. Tomasza Koterby, odprawił
uroczystą sumę w intencji zmarłych i żyjących parafian. Oprawę
liturgii wzbogacił chór mieszany
Cantate z Pawłowa. Po Mszy św.
KRZANOWICE
5
przyszedł czas na sport. Na boisku rozegrano zakończony remisem mecz LZS kontra reszta
wsi. Emocji i bramek nie zabrakło. Na początku przedstawiciele
LZS objęli prowadzenie, jednak
później sytuacja uległa zmianie.
Mecz zakończył się wynikiem
4:4. Rzuty karne (8:8) również
nie wyłoniły zwycięzcy. Impreza
była bardzo udana. Szczególną
atrakcją okazał się wóz strażacki, dzięki któremu można było
w upalne popołudnie ochłodzić
się w strugach wody wylewanej
ze strażackiego węża.
W programie popołudniowego festynu znalazły się występy
m.in. czeskiej dechovki z czeskiego Dolnego Beneszowa, zespołu
tanecznego Zyg-Zag z Wojnowic,
Beaty Piwowarczyk i Younonah.
Sporo emocji przyniosła licytacja obrazu przedstawiającego kościół w Wojnowicach (najwięk-
Heinrich Urbasik
(źródło Der Ratiborer)
szą sumę, bo aż tysiąc złotych zaoferował ks. proboszcz Krzysztof
Kazimierz) oraz ikon z Matką
Boską i Świętą Rodziną, napisanych przez ks. Tomasza Koterbę. Dochód przeznaczono na
remont dachu. Wśród licznych
wojnowickich pamiątek do kupienia podczas zjazdu były też
dachówki z obecnego pokrycia.
Niedzielny wieczór zakończyła
zabawa prowadzona przez Bernarda Głowacza.
Wojnowice w gminie Krzanowice są wzmiankowane po raz
pierwszy w 1370 r. jako Woynowicz. Dziś liczy blisko tysiąc
mieszkańców.
(waw)
Weihendorfer Heimatverein
(źródło Der Ratiborer)
KRZANOWICE
6
Wakacyjne czwartki
w gminie Krzanowice
Miejski Ośrodek Kultury zrealizował kolejny raz we wszystkich sołectwach akcję letnią pt.
Wakacyjne czwartki. W projekcie brało udział blisko 150 dzieci.
Uczestniczyli w zawodach sportowych, lepili figury w masie solnej, a dziewczynki przebierano
we wróżki z różdżkami. Wszyscy otrzymali drobne upominki i dyplom za uczestnictwo, zaś
aktywnie akcję wsparli: Marzena
Ostrowska, Bożena Kreis, Mariola Kandziora, Henryk Puchalla, Rafał Bentkowski, Jerzy
Mrazek, Alina Paskuda, Martina
Morcinczyk, Beata Kaleja – Gorzalnik, Artur Kandziora, Agata
Szebel, Danuta Adamczyk, Teresa Mandrysz oraz Kornelia Pawliczek – Błońska.
MW
Bieńkowice najlepsze w międzynarodowych
zawodach sikawek konnych
VIII Powiatowe i V Międzynarodowe Zawody
Sikawek Konnych o Puchar Starosty Raciborskiego za nami. Gospodarze z Bieńkowic nie
byli 30 czerwca zbyt gościnni i wygrali w obydwu kategoriach – mężczyzn i kobiet. Różnice
czasów w czołówce nie były duże, a walka zacięta. Z gminy Krzanowice startował Bojanów
i Pietraszyn.
Męskie
•
•
•
•
•
•
OSP Pietraszyn
•
•
•
•
•
•
•
Bieńkowice 35,59
Przewóz 36,54
Zabełków 36,73
Ucieszków 38,87
Ostrożnica 42,12
Tworków 37,71 + 5 pkt.
karnych
Pietraszyn 43,38
Bojanów 40,09 + 5
Łany 48,69
Dobrosławice (CZ) 50,85
Krawarz (CZ) 57,68
Pokrzywnica I 49,86 + 5
Jamnice 50,53 + 10
•
•
•
•
•
Strzybnik 50,62 + 10
Ostrawa (CZ) 61,87
Pokrzywnica II 53,33 + 10
Wilkowice 64,18
Polska Cerekiew
Żeńskie
•
•
•
•
•
Bieńkowice 46,68
Zabełków 47,61
Pietraszyn 50,04
Polska Cerekiew 53,13
Ucieszków 50,91 + 5
Młodzieżowa
• Pokrzywnica 62,14 + 20
Red.
KRZANOWICE
7
LKS Rudnik
triumfatorem
Wojnowice Cup 2013
W niedzielne popołudnie 18 sierpnia na boisku w Wojnowicach rozegrany został Turniej Piłki Nożnej Wojnowice 2013 zorganizowany przez
zarząd tutejszego klubu. W rozgrywkach udział wzięły trzy drużyny.
Włamywacze z Czech
zatrzymani z narkotykami
Raciborscy policjanci zatrzymali czterech obywateli Republiki Czeskiej, którzy włamali się do budynku nieczynnej stacji benzynowej
w Pietraszynie, skąd dokonali kradzieży elementów metalowych oraz
elektrycznych. Ponadto mężczyźni posiadali przy sobie marihuanę oraz
metamfetaminę.
Na gorącym uczynku policjanci zatrzymali czterech
Czechów w wieku od 21 do
27 lat, którzy 1 sierpnia około
21.00 włamali się do budynku
nieczynnej stacji benzynowej
w Pietraszynie. Wspólne działanie naszych funkcjonariuszy
z policjantem z województwa
opolskiego, pozwoliło na skuteczne i natychmiastowe zatrzymanie sprawców włamania. Policjanci zastali złodziei w sytuacji, kiedy wynosili skradzione
elementy z budynku i pakowali
je do bagażnika swojego samochodu. Ponadto mężczyźni posiadali przy sobie środki odurza-
jące i psychotropowe w postaci
marihuany oraz metamfetaminy. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu, gdzie spędzili noc.
Straty w toku ustalania. Za kradzież z włamaniem zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
KPP
fot. Kasia Kubik
Krzanowice w historii
lokalnej na zamku
nili sobie zwycięstwo. Gospodarze uplasowali się na miejscu
drugim, a drużyna LKS Zgoda
Zawada Książęca zakończyła
rozgrywki na najniższym stopniu podium.
Wyniki:
Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast
i gmin – kolejny projekt pod taką nazwą realizują Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz
Starostwo Powiatowe. Prelekcje
odbywają się w sali konferencyjnej zamku piastowskiego w Raciborzu. Jesienią z wykładami
wystąpią nasze mieszkanki – 22
października dr Kornelia Lach
z prelekcją pt. Dawne i współ-
czesne obrzędy wiosenne, a 5
listopada Marcela Szymańska,
która za tema obrała dialekt laski
na ziemi raciborskiej. Początek
o godz. 17.00.
(w)
Akcja lato 2013 – Krzanowice
Czas wakacji to czas zabaw i radości. W tym duchu też zaczął się intensywny czas działań w Zespole Świetlic na terenie Gminy Krzanowice,
który przygotował dla swoich podopiecznych szereg działań wakacyjnych pod nazwą Lato na wsi –„Bezpieczne wakacje bez alkoholu”.
fot. Kasia Kubik
1. Rudnik – Zawada 2:1
2.Wojnowice – Zawada 1:0
3.Wojnowice – Rudnik 1:2
fot. Kasia Kubik
Pierwsze dwa tygodnie lipca
zorganizowane zostały w Krzanowicach, gdzie dopisała bardzo duża frekwencja uczestników. Pod okiem opiekunów codziennie spotykała się tutaj
ponad pięćdziesiątka
uczestników zajęć.
Czas
z org a nizowany
został
pod
fot. Kasia Kubik
W spotkaniu finałowym na- nowice. Piłkarze z Rudnika nie
przeciw siebie stanęły zespoły dali szans rywalom. Posyłając
LKS Zryw Rudnik i LKS Woj- piłkę dwa razy do siatki zapew-
kąt e m
ruchu
jako
alternat y w y na nudę, wandalizm i używki. Wychowawcy kładli duży nacisk na zajęcia sportowe, gdzie dominowały
konkurencje zespołowe. Ponadto
spędzaliśmy czas na basenie, biwaku. W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono
rozgrywki mini Turnieju Piłki
Nożnej pod patronatem Komisariatu Policji w Krzyżanowicach, który wiedzie prym w naszej gminie pod kątem realizacji
Kampanii Ogólnopolskiej „Odpowiedzialny Kierowca”. Walka
była niezwykle emocjonująca
i po czterech godzina zmagań
wyłoniono zwycięzców. I i III
miejsce zajęła świetlica w Pietraszynie, a zaszczytne II miejsce przypadło świetlicy w Krzanowicach.
W ramach tychże działań
zorganizowano rajd rowerowy,
w którym oprócz dzieci i młodzieży uczestniczącej w letnim
wypoczynku udział wzięli miejscowi renciści i emeryci, członkowie Koła Rencistów i Emerytów
w Krzanowicach. Podczas rajdu
zwiedziliśmy zabytkowy kościółek w Gródczankach, gdzie wiele
ciekawych legend i podań na jego temat, przekazywali nam nasi przodownicy panowie Lucjan
Wołczyk i Stanisław Żółciński.
Odmiennym w swej formie
elementem naszych spotkań było
zapoznanie naszych podopiecznych z obyczajami i zwyczajami
rycerskimi, które miały miejsce
w epoce średniowiecza. W tym
celu do naszej placówki zawitali członkowie bractwa Drengów,
którzy w przepięknych strojach
rycerskich i świeckich przenieśli
nas w tamte czasy. Wychowankowie mogli sami spróbować fechtunku rycerskiego oraz nauczyć
się popularnego tańca obowiązującego w tamtym czasie.
Ażeby tradycji stało się zadość
każda nasza akcja nie może się
odbyć bez ochrzczenia naszych
„pierwszaków”, czyli uczestników, którzy po raz pierwszy
brali udział w naszych zabawach.
W tym celu „starsi” koledzy przygotowali dla nich kilka konkurencji, które musieli znieść ze
stoicką miną, a należały do nich
min: przejście przez tor pokrzyw,
prysznic zimnej wody, tarzanie
się w błocie oraz wypicie wybuchowej mikstury herbacianej.
Całość akcji zakończono wyjazdem jednodniowym do pobliskich, lecz jak niezwykle odmiennych Żor, a mianowicie do
Miasteczka Westernowego Twin
Peaks, gdzie przez cały dzień
zmagaliśmy się z atrakcjami
przygotowanymi na miejscu.
Całość działań została sponsorowana przez Rodziców, Bank
Spółdzielczy w Krzanowicach,
ZS w Krzanowicach, ZSP Wojnowice, DFK Krzanowice, Gminę Krzanowice oraz budżet Województwa Śląskiego. Bardzo
serdecznie dziękuję wszystkim
wolontariuszom, pracownikom,
którzy pomogli w zorganizowaniu powyższych działań.
Danuta Adamczyk
KRZANOWICE
8
Dożynki gminne w Pietraszynie
Barwnie i wesoło było w tym roku na dożynkach gminnych w Pietraszynie. W święcie plonów wzięły udział wszystkie sołectwa, a wśród
gości nie zabrakło wiceministra rozwoju regionalnego i senatora Adama
Zdziebły.
Korowód przeszedł ulicą Trulleya, od wylotu na Krzanowice
do boiska. Każde sołectwo przygotowało koronę dożynkową. Na
czele szli gospodarze – sołectwo
Pietraszyn: Maria Dastig, Maria
Strachota, Hildegarda Gotzmann
i Gertruda Kalika. Starostami dożynek byli Anna Maindok i Karol
Kalika. Starościna gospodaruje
na 30 ha i specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej. Starosta
uprawia 25 ha i skupia się na produkcji mleka.
W tym roku rolnikom nie
było łatwo – deszczowa wiosna a potem upalne lato obniżyły plony a do tego doszły niskie ceny skupu. Warte podkreślenia jest zaangażowanie ludzi
młodych, nie tylko w delegacjach dożynkowych Wojnowic
czy Bojanowa, ale także w scenkach na wozach.
Wśród oficjalnych gości,
obok samorządowców gminy
Krzanowice, był wiceminister
rozwoju regionalnego i senator
Adam Zdziebło, poseł Henryk
Siedlaczek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gabriela
Lenartowicz oraz wicestarosta
Andrzej Chroboczek. Chleb
dożynkowy z rąk starostów
odebrał burmistrz Manfred
Abrahamczyk, dziękując rolnikom za trud i życząc sprzyjającej aury i dobrych plonów
w przyszłym roku. Część oficjalną prowadził sołtys Pietraszyna, Józef Strachota.
Nie zawiodła frekwencja
wśród mieszkańców gminy. Tłumy podziwiały korowód a potem wypełniły namiot biesiadny przy boisku, gdzie starostwie
częstowali każdego kawałkiem
dożynkowego chleba. W trakcie
festynu wystąpiły przedszkolaki
i młodzież szkolna, Krzanowickie Omy oraz kabaret To Nie My.
Na finał odbyła się zabawa taneczna z zespołem Bailar.
(w)
9
KRZANOWICE
KRZANOWICE
10
Wieści z krzanowickiego
Za nami wakacje a tymczasem przychodzi jeszcze wspomnieć
o minionym roku szkolnym, komersie i pożegnaniu klas trzecich.
Komers 2013
W restauracji „Perła” trzecioklasiści bawili się na końcowym komersie. Dziewczyny
w wieczorowych, eleganckich
kreacjach i fryzurach, chłopcy
w garniturach. Wszyscy od początku zabawy, czyli od 17.00, nie
opuszczali parkietu. Do zabawy
szybko wciągnęli także swoich
„belfrów”, którzy dzielnie trzymali formę (nawet „Zorba” była
im niestraszna!). Wśród uczniów
byli tacy, którzy zyskali miano
„Król parkietu” – podziwiamy
i zazdrościmy poczucia rytmu,
kondycji… Nad wszystkim czuwali wychowawcy kl.III i rodzice.
O odpowiednią oprawę muzyczną zadbał niezawodny jak co roku Adam Deryło. Tej kulturalnej
”
i wspaniałej zabawy na pewno
nigdy nie zapomnimy!
gimnazjum
nąć, że ten dzień był dedykowany kończyła swój kolejny etap życia
latorośli uczniowskiej, która za- w murach naszej szkoły.
Na początku, wszystkich przybyłych gości przywitał w-ce dyr.p.
Pożegnanie klas trzecich
M.Obruśnik. W swoim przemóIle razem dróg przebytych
wieniu nawiązał do symboliki
ile ścieżek przedeptanych
drogi, która towarzyszy każdewspólnych zmartwień, wspólmu, niezależnie od tego– jaką
drogą się kroczy, gdzie podąża
nych dążeń
i czym się ją znaczy. Podziękoocalić od zapomnienia...
wał Wszystkim za ogrom pracy
w wychowanie młodego pokoleCytat z wiersza „Ocalić od zania, za wsparcie, dodawanie otupomnienia” K.I. Gałczyńskiego
chy i zaangażowanie. Następnie
pięknie prezentował się w tle
p. dyrektor przedstawił informascenografii, który towarzyszył
cje o największych osiągnięciach
uczestnikom akademii. W czwarnaszych absolwentów.
tek, 27 czerwca po mszy świętej,
na sali gimnastycznej zebrali się
Oto ich lista:
uczniowie klas trzecich gimnaAneta Pawlik – otrzymała za
zjum wraz z rodzicami i pracowcałokształt osiągnięć Nagrodę
Burmistrza. Nasza sympatycznikami szkoły. Nietrudno odgadna uczennica zdobywała laury
z dziedziny tanecznej, teatralnej,
literackiej i językowej;
Aneta Pawlik, Samanta Konieczna i Magdalena Wittek
otrzymały prestiżowy tytuł Finalisty IX Olimpiady Języka Niemieckiego dla szkół gimnazjalnych woj. śląskiego;
Justyna Swierczek zdobyła
III miejsce w Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym im. Josefa von Eichendorffa;
Artur Stroka ma wiele sukcesów w kraju i za granicą. Wraz
z zespołem tanecznym „Źródło”
pod kier.p. Aldony Krupy-Gawron gościł w wielu krajach takich jak: Bułgaria, Serbia, Turcja, Ukraina, Węgry!
Wspomnieć trzeba również
o naszych siatkarkach. A są nimi: Julia Sycz, Justyna Swierczek,
Samanta Konieczna, Magdalena Wittek i Beata Abrahamczyk. W piłce nożnej i koszykowej wyróżniali się: Mateusz
Jakubit, Dawid Szwerlak, Paweł
Herber, Denis Zięć, Paweł Gomółka, Grzegorz Główczak, Rafał Lasak, Kevin Wochnik. Paweł
„
Herber dodatkowo był najlepszy
w tenisie stołowym.
Oni to dostarczali nam wielu
wrażeń sportowych – za co bardzo Dziękujemy! Należy również
podkreślić, że do grona sukcesów wpisały się uczennice, które
aktywnie i systematycznie brały
udział w artystycznych zajęciach.
Zdolności literackie ujawniły się
u uczennic: Anety Pawlik, Julii
Sycz, Samanty Koniecznej, Magdaleny Wittek, Beaty Abrahamczyk, Dominiki Świerczek i Justyny Swierczek. To tylko wycinek
tego, co zasługuje na największą
uwagę. Inne sukcesy, choć może
mniej ważne, są jednak na tyle
czymś wyjątkowym, że można
być z nich dumnym!
Po wysłuchaniu tej części, głos zabrali wychowawcy:
p. Janusz Duda wych. kl. IIIa
i p. Adam Gębski wych. kl.IIIb.
Obaj panowie zawarli w swoich
przemówieniach chwile wspomnień, podziękowań i odrobinę humoru, by łatwiej było
się pożegnać z wychowankami.
Każdy przyzna, że jest to wzruszający moment… Niejednemu zakręciła się łezka w oku,
bo przecież kilka wspólnych lat
razem to: przywiązanie, chwile radości, spotkania i pamięć
o udanych wrażeniach z wycieczek. Po wystąpieniu wychowawców, uczniowie otrzymali z rąk p.dyr. K. Lach , p. M.
Obruśnika, p. J. Gałkowskiego
i wychowawców świadectwa,
birety i pamiątkowe kotyliony,
a rodzice uczniów wyróżnionych listy gratulacyjne.
Następnie wręczono podziękowania dla tych rodziców, którzy włożyli ogrom pracy na rzecz
naszej szkoły. Później p. J.Gałkowski jako przewodniczący Rady Rodziców w swoim wystąpieniu podziękował za współpracę
i życzył naszym absolwentom
udanych wakacji.
W naszej szkole, co już jest
wpisane na kartach tradycji,
przyznaje się również nagrody
dla najbardziej utalentowanych
w danej dziedzinie . Jest to nagroda im. Anny Wojtaszek. W tym
roku otrzymała ją: Aneta Pawlik (osiągnięcia zostały podane
wcześniej), a za wybitne osiągnięcia sportowe Paweł Herber.
Gratulujemy!
Na zakończenie, absolwenci
gimnazjum przygotowali część
artystyczną, w której podziękowali Wszystkim za trud i wychowanie. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się prezentacja multimedialna, na której zapisano
życiowy powrót do przeszłości
i przyszłości naszych uczniów.
Następnie wręczyli kwiaty swoim rodzicom i nauczycielom. Ta
chwila wzruszała, dostarczała dumę i ogromną satysfakcję…
Każda klasa, która kończy
gimnazjum, pozostawia tablo.
Jest to pamiątka, która zatrzymuje czas i przywołuje wspomnienia osób, które opuszczają
mury naszej szkoły „Nie płacz, że
coś się skończyło, tylko uśmiechaj, że Ci się to przytrafiło!” Powodzenia i do szybkiego zobaczenia!
Zakończenie roku
szkolnego
28 czerwca czyli w piątek,
odbyła się uroczysta akademia
z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013. Na początku
wszystkich przybyłych gości,
pracowników szkoły i uczniów
przywitała w-ce dyr.p. Elżbieta
Marcinowicz. Następnie poprosiła wychowawców o rozdanie
świadectw z paskiem dla wyróżnionych uczniów klas I -III i IV
–V szkoły podstawowej i z klasy
I i II gimnazjum.
Ten dzień jest szczególny dla
uczniów klasy szóstej, gdyż po
KRZANOWICE
11
Pożar w Pietraszynie
Strażacy ratowali zboże
Jednostki OSP z Pietraszyna,
Krzanowic, Bojanowa, Borucina,
Samborowic oraz zastępy zawodowej straży z Raciborza walczyły 3 sierpnia po 18.00 z pożarem
zboża na polu przy wyjeździe
otrzymaniu świadectw, kończą
oni swoją edukację w szkole
podstawowej, by później kontynuować naukę w gimnazjum.
Tradycyjnie, wszyscy uczniowie
tej klasy otrzymali świadectwa
na scenie z rąk pani dyrektor
E. Marcinowicz i wychowawcy
p. Gabrieli Łasiuk. Rodzicom
uczniów wyróżniających się zostały wręczone listy gratulacyjne.
Pani Bożena Kreis swoim małym
aktorom wręczyła Nagrodę Burmistrza za aktywną działalność
Urząd Miejski
w Krzanowicach
Godziny urzędowania:
wtorek: 7.30-17.00,
pozostałe: 7.30-15.00,
Wydawca: Wydawnictwo
i Agencja Informacyjna WAW
Grzegorz Wawoczny
ul. Pod Widokiem 20
47-400 Racibórz
tel. 605 685 485
e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny:
Grzegorz Wawoczny
Skład:
Fabryka Informacji s.c.
Druk: Polskapresse sp. z o.o.,
Sosnowiec
zespołu „Krzanowickie omy”. Do
grona tych osób należą: Paulina
Ternka, Justyna Pawlik, Justyna
Hanka i Dorota Himel. Gratulujemy! Były przemówienia, życzenia, łzy wzruszenia i pożegnalne
kwiaty. Klasy piąte SP i drugie
gimnazjum przygotowały dla
swoich starszych kolegów i koleżanek wzruszające niespodzianki
i słowa otuchy.
Podczas gali pożegnano nauczycieli, którzy wnieśli w nasze
serca dużo radości i optymizmu.
A są to p. Katarzyna Bartosz i ks.
Benedykt Barski, który skierował
parę słów do swoich – jak to ładnie łonec ujął – łonecznyc, cytując na początku piękny wiersz ks.
Jana Twardowskiego pt. „W klasie”. Uwieńczeniem tego były
głośne brawa, które były wyrazem podziękowań, a zarazem
smutnym akcentem rozstania…
Na zakończenie Pani dyrektor
wygłosiła ostatnie w tym roku
szkolnym przemówienie, życząc
wszystkim udanych, słonecznych
i pełnych wrażeń wakacji!
Anida Kaczmar
z Pietraszyna w stronę Krzanowic. Do zaprószenia ognia doszło w czasie, gdy pracował tu
kombajn. Spaliło się około 30
arów upraw. Straty wyliczono
na około 2 tys. zł. Zagrożenie
było jednak bardzo duże. Rozprzestrzenieniu się ognia zapobiegła szybka akcja strażaków.
Na szczęście nie było też silnego wiatru.
(w)
KRZANOWICE
12
Gmina Krzanowice na starej fotografii
Pielgrzymka do Lichenia
Zarząd Stowarzyszenia Dla nas szansa z Krzanowic zorganizował, 3 i 4 sierpnia, pielgrzymkę
do Lichenia. Uczestniczyło w niej 36 osób,
w tym 18 członków Stowarzyszenia.
Naszym przewodnikiem
duchowym był pochodzący
z Krzanowic ksiądz Grzegorz
Sonek, nad organizacją czuwała Krystyna Mandrysz. Wyjazd
ten był niezwykłym przeżyciem religijnym, ale także czasem odpoczynku od codziennych trudności i obowiązków.
Wśród uczestników panowała
niezwykle miła, rodzinna atmosfera. Dopisała nam także
pogoda i dobry humor. Nasze
pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w Lasku Grąblińskim,
gdzie pasterzowi Mikołajowi
objawiła się Matka Boska. Po
południu ksiądz Grzegorz odprawił dla naszej grupy Mszę
św. w Kaplicy błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego.
W Domu Pielgrzyma Arka
zapewniony miałyśmy nocleg,
a także posiłki i tu też nie było
na co narzekać: czysto, spokojnie i domowa kuchnia. W niedzielę uczestniczyliśmy we Mszy
św. dla pielgrzymów, podczas
której nasza grupa została oficjalnie przywitana. Ponadto
spacerowaliśmy po parku, piliśmy wodę ze źródełka. Zobaczyliśmy piękne widoki z wieży
Bazyliki. Wzmocniliśmy naszą
wiarę, nabraliśmy siły na dalsze
nasze dni.
Oto kilka słów o sanktuarium.
Sanktuarium Maryjne w Licheniu – miejsce spotkania z Chrystusem i Jego Matką, miejsce odrodzenia duchowego, ale również
odpoczynku fizycznego, emocjonalnego, w samotności czy w gro-
nie rodziny, przyjaciół. Miejsce,
gdzie Bóg przemawia w czasie liturgii, rekolekcji, a także poprzez
piękno przyrody, przez osoby gotowe pomagać, gdy przeżywamy życiowe trudności. Miejsce
spotkania z kulturą i historią. To
obszar o powierzchni prawie stu
hektarów.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim –tam dowiedzieliśmy się na temat Zgromadzenia
i misjonarzy pracujących nie tylko w kraju, ale i za granicą.
K. Mandrysz
Hlučin miejscem drugiej
edycji Festiwalu Kultury
Na Placu Pokoju w Hlučinie miała miejsce druga odsłona Transgranicznego Festiwalu Kultury zorganizowanego przez zorganizowany przez
Stowarzyszenie Gmin Hlučínska – Prajzská Ambasáda we współpracy
z Gminą Krzyżanowice.
Termin „prajzska” odnosi się
do regionu Hulčina oraz mowy, jaką posługuje się miejscowa ludność. Obszar, do którego odnosi się nazwa, obejmuje
południowo–wschodnią część
Górnego Śląska, na stosunkowo
małym obszarze między miastami Opawą, a Ostrawą. Jedną z cech charakterystycznych
dla tego obszaru jest jego język będący odmianą gwary laskiej. W festiwalu wzięły udział
m.in.: orkiestry dęte Hulčíňka,
Kobeřanka, Rohovanka oraz
z Krzyżanowic, zespoły taneczne Slunečníce, Vřes i Uśmiech
z Tworkowa, męski zespół taneczny Bobři, Seniorki z Bolatic, Przedszkole i Zespół Szkół
Ogólnokształcących z Bieńko-
wic, zespół folklorystyczny Majiček, zespół Cerkwianki z Kietrza, siostry Lenka i Hanka Koskove z Bohuslavic, chór Cantate
z Pawłowa oraz Krzanowickie
Omy i Chór Mieszany Cecylia
działający przy Domu Kultu-
ry i DFK w Krzanowicach pod
dyrekcją Kornelii Pawliczek –
Błońskiej. Chór wykonał pieśni: „A, jak przyszła niedzieliczka”, „Zasnęła dzieweczka pod
lelują”, „Dziołcho jesteś szumna”,
„Der frohe Wandersmann (tekst
Joseph von Eichendorff), „Pod
borem sosna”, Lieder, die von
Herzen kommen” i „Szła dzieweczka”.
KPB
13
Wakacyjny weekend
w Bojanowie
Weekend wakacyjny w Bojanowie już za nami, po raz kolejny DK Bojanów, 10 i 11 sierpnia, zorganizował imprezę rodzinną dla mieszkańców
Bojanowa i okolic.
KRZANOWICE
W sobotę, w domu kultu- 1.rodzice: Patryk Zgrzendek,
ry można było się bawić przy
Dariusz Tkaczyk, Piotr Hanczuch, Adam Gajdeczka, Padźwiękach zespołu muzycznego „Tobi & Marcu”, przy ośrodtryk Szczotok, Nico Szczotok,
ku kultury, także zorganizoRafał Jenderka, Martin Czewano gry i zabawy dla dzieci,
kała, Artur Bajer, Jerzy Horm.in., malowanie twarzy, puszny, Martin Czogała, Sławek
czanie baniek mydlanych, zaGłówczyk;
bawy z chustą klanza, itp. Na 2.dzieci: Rafał Świerczek, Dadrugi dzień, na boisku sportorek Czekała, Tomasz Czekała,
wym rozegrano tradycyjny mecz
Marek Michał, Damian Mrupiłkarski pomiędzy rodzicami
zek, Łukasz Kulpok, Kamil
i dziećmi.
Przybyła, Paweł Zacharzowski, Szymon Kuc, Adam HorSkład zawodników
ny, Dawid Wydra, Sylwester
Kalamiński, Patryk Zgrzendek, Paweł Piskorowski.
Sędziowie:
1.główny – Marian Lamla,
2.boczni– Antoni Musioł
i Henryk Horny.
Wynik meczu:
• 6:6
Rzuty karne
• 5:4 dla dzieci.
MW
30-lecie Koła PZW 109 Krzyżanowice
25 sierpnia na stawie Trzeciok w Tworkowie
odbyły się drużynowe zawody wędkarskie
z okazji 30-lecia Koła PZW 109 Krzyżanowice. Koło zrzesza wielu mieszkańców
naszej gminy.
Zawody otworzył prezes Koła Kazimierz Rąpała w towarzystwie wójta Gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego, który
wręczył Kołu upominek wraz
z dedykacją. Rywalizacja trwała 3 godziny. Sędzią głównym
był sędzia okręgowy Władysław
Balcerkowski.
W zawodach zwyciężyła Sekcja RAFAKO z wynikiem 10470.
Drugie miejsce – Koło Krzyżanowice I – 9620 pkt. Trzecie
miejsce Koło 46 Racibórz Carbon – 6635pkt.
5. Koło 31 Kuźnia Raciborska
– 3490 pkt.
6. Koło 74 Niedobczyce – 2980
pkt.
7. Drużyna Okręgu PZW Katowice – 2745 pkt.
8. Drużyna Koła 109 Krzyżanowice II – 1915 pkt.
9. Koło 45 Racibórz Miasto –
1530 pkt.
Wszystkie Drużyny otrzymały puchary, nagrody i dyplomy podziękowania. Nagrodę
specjalną ufundowała firma F.
H. Wodnik za największą rybę
i zdobył ją Janusz Zając z Carbonu za karpia o wadze 3910
dł. 61 cm. Nagrody wręczał
wiceprezes ds. gospodarczych
Zarządu Okręgu Katowice kol.
Konrad Ciura. Wszystkie zaproszone drużyny złożyły Jubilatom okolicznościowe życzenia i upominki. W zawodach
uczestniczył m. in. założyciel
Koła Jerzy Giltner z Tworkowa, który całym sercem od 30
lat jest oddany Kołu PZW 109
Krzyżanowice. Zawody odbyły
się również dzięki wsparciu sołtysa Tworkowa pana Andrzeja
Bulendy, który przyczynił się
do poprawy wizerunku stawu
Trzeciok w Tworkowie. W Zawodach uczestniczyli również:
członek Prezydium ZO Katowice Andrzej Szczęsny – opiekun Rejonu VI i Dariusz Gacek
członek ZO Katowice.
Pogoda dopisywała, atmosfera wyśmienita, a poczęstunek z firmy cateringowej „Waldi” z Borucina dopełnił całości.
Serdeczne podziękowania należą się obsłudze, Zarządowi Koła
i przyjaciołom Koła, na których
zawsze można liczyć. Dziękujemy również zaprzyjaźnionym
Kołom, które przyjęły zaproszenie. Do zobaczenia na następnych zawodach.
Kazimierz Rąpała
KRZANOWICE
14
Upalna niedziela w Krzanowicach
piknik familijny na dni miasta
Wesołe podwórko z Misiem Puchatkiem, Tygryskiem i klaunem, Krzanowickie omy i opy oraz
śląski humor z kabaretem To Nie My a potem Kola i Jula, gwiazdy TVS – przy takich atrakcjach
w niedzielę 28 lipca bawili się krzanowiczanie na pikniku rodzinnym z okazji Dni Krzanowic.
Z powodu upałów ustawiono kurtynę wodną, która okazała się nie lada gratką dla dzieci. W sobotę potańcówkę z DJem [email protected] poprzedził występ zespołu B.A.R.
Sponsorami imprezy byli:
sklep jubilerski Tik-Tak w Raciborzu, zakład wędliniarski
Kretek w Krzanowicach i Ernestyn Janeta w Lubomi, piekarnia Machura w Borucinie
i w Rudyszwałdzie, DachmetPlus z Raciborza, restauracja
Bravo w Tworkowie i Perła
w Krzanowicach, Młyn w Lekartowie, zakład fryzjerski Lu-
iza z Tworkowa oraz L. Pelki
i Joanny Stroki z Krzanowic,
sklep Lewiatan (J. Duda i M.Restel) i Waldi w Krzanowicach,
kwiaciarnia Ewa w Krzanowicach, księgarnia Dariusza Biela
Sowa z Raciborza, Batrix i Be
Quick Krzysztofa Barcika, zakład stolarski Adriana Grzesika
z Raciborza, Bank Spółdzielczy
Oddział w Krzanowicach. Or-
ganizatorzy składają tą droga
podziękowania wszystkim osobom pomagającym przy wypieku i sprzedaży kołacza oraz tym,
którzy przyczynili się do tego,
że tegoroczne Dni Krzanowic
zakończyły się sukcesem. Była
również tradycyjna Zuzka prowadzona sprawnie przez Tomasza Kuziaka i Adama Gębskiego.
red.
KRZANOWICE
15
To dlatego boruciński Naprzód nie zagra w nowym sezonie w okręgówce. Pozostanie w A-klasie a jego miejsce szczebel wyżej zajmie
Studzienna. Boisko w Borucinie musi mieć ogrodzenie, widownię,
zaplecze a na to potrzeba pieniędzy, których klub i gmina niestety nie
ma.
Borutan Arena
nie nadaje się
Indiańskie klimaty
na krzanowickim rynku
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach zorganizowała 4 lipca na
rynku imprezę dla dzieci. Celem przedsięwzięcia była promocja biblioteki oraz czytelnictwa, a także zachęcenie najmłodszych do poznawania
innych kultur. Zaproszeni goście opowiadali historię Indian, pokazywali
stroje, ozdoby, narzędzia. Dzieci były zachwycone.
na okręgówkę
– Stało się... Po wizycie Zarządu naszego klubu w Katowicach, wizji lokalnej przedstawiciela Wydziału Gier w Katowicach i debaty w Śl. ZPN nasz
klub nie uzyskał zgody na rozgrywanie spotkań jako gospodarz na Borutan Arena. Zarząd
klubu po zaczerpnięciu opinii
naszych kibiców jednoznacznie
zdecydował o odrzuceniu propozycji rozgrywania meczów
w roli gospodarza na innym
boisku. Oznacza to, iż w trybie
natychmiastowym złożymy stosowne pismo o rezygnacji z gry
w klasie okręgowej i zdeklarujemy chęć uczestnictwa w klasie A. Szkoda awansu wywalczonego sportowo, bowiem zasłużyliśmy na niego. Dziękujemy
wszystkim którzy przyczynili się
do wielkiego sportowego sukcesu naszego zespołu. Dziękujemy również i Wam kochani
kibice za wsparcie w ciągu tych
3 lat i teraz w tej ciężkiej dla nas
chwili. Jest to nasza wspólna de-
cyzja, może kiedyś będzie okazja do historycznej gry Borucina
w okręgówce... w Borucinie bo
na tym nam zależy!!! – czytamy
na stronie klubu.
ka w Krzanowicach, Salon Fryzjerski pani Lucyny Pelka oraz
Księgarnia Sowa w Raciborzu.
– W imieniu swoim oraz dzieci
dziękuję z całego serca i życzę
sobie dalszej współpracy z tymi
oraz innymi instytucjami – powiedziała nam Sylwia Hofrichter,
kierownik gminnej biblioteki.
Red.
Kolejny puchar
w rękach Pawłowa
Kategoria wiekowa 3-7
lat
1. miejsce – Emilia Gorzalnik
2.miejsce Julia Kerner
3.miejsce Wiktoria Sławik
wyróżnienie – Oliwia Basista
Ekipa LKS Pawłów okazała się najlepsza w Turnieju o Puchar Burmistrza Krzanowic, który w pierwszy weekend lipca rozegrano w Borucinie. Do walki stanęły jedenastki: gospodarzy czyli Naprzodu,
Krzanowic, Chuchelnej (CZ) oraz Pawłowa. Turniej towarzyszył trzydniowemu festynowi sportowemu. Poniżej wyniki rywalizacji.
Wyniki zawodów:
Pawłów
• Borucin – Krzanowice 0:1, • Chuchelna – Krzanowice 2:1,
w rzutach karnych wygrały
w rzutach karnych wygrały
Krzanowice
Krzanowice
• Pawłów – Chuchelna 5:0,
w rzutach karnych wygrała
Chuchelna
• Borucin – Chuchelna 7:0,
w rzutach karnych wygrał
Borucin
• Krzanowice – Pawłów 1:2,
w rzutach karnych wygrał
Pawłów
• Borucin – Pawłów 0:2,
w rzutach karnych wygrał
1. LKS Pawłów
2.KS Krzanowice
3.KS Naprzód Borucin
4.Chuchelna
Kategoria wiekowa 8-2
lat
W ramach zajęć na rynku
dzieci uczyły się jak postawić indiański namiot – tipi, był także
tor przeszkód, malowanie twarzy, strzelanie z łuku i konkurs
plastyczny. Prace konkursowe
oceniało jury: Violetta cieśla,
(w)
Lucyna Basista, Ewelina Daniszewska. Organizatorzy dziękują
sponsorom, bez których impreza nie mogłaby się odbyć, a są
nimi: Bank Spółdzielczy Krzanowice, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Krzanowicach, Apte-
1. miejsce Laura Śliwka
2.miejsce Ines Hofrichter
3.miejsce Ewa Walach,
wyróżnienie – Szymon
Ossowski
SPru
KRZANOWICE
16
Oldboy Cup 2013.
Zespół z Niemiec zdobył puchar
W sobotnie popołudnie 10 sierpnia na Orliku
w Krzanowicach rozegrano pierwszą edycję
Turnieju Oldboy Cup. W imprezie udział wzięły drużyny z Czech, Niemiec i Polski. Gospodarze okazali się bardzo gościnni.
Po ciekawych meczach i wielu bramkach puchar za pierwsze
miejsce powędrował do ekipy SV
Blerichen. Gospodarze uplasowali się na miejscu drugim, a zespół BCF Borová zakończył rywalizację na miejscu trzecim.
Wyniki turnieju Oldboy
Cup 2013:
• BCF Borová – SV Blerichen
6:6 (2:4)
• Bramki dla Borovej: Luboř
Morovec 2, Jiři Hluchnik 2,
Vladimir Liška, Miron Bedrunka
• Bramki dla Blerichen: Fabian
Fisher 4, Andreas Lamla
• KS 1905 Krzanowice – BCF
Borová 2:1 (0:1)
• Bramki dla Krzanowic: Łukasz
Matioszek, Waldemar Cieśla
• Bramka dla Borovej: Luboř
Morovec
• KS 1905 Krzanowice – SV
Blerichen 1:7 (1:3)
• Bramka dla Krzanowic:
Łukasz Matioszek
• Bramki dla Blerichen: Fabian
Fisher 4, Andreas Lamla 3
Tabela końcowa turnieju:
(miejsce, nazwa drużyny, punkty,
bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. SV Blerichen 4 13:7 +6
2.KS 1905 Krzanowice 3 3:8 -5
3.BCF Borová 1 7:8 -1
Składy zespołów:
KS 1905 Krzanowice: Andrzej Matyjasik – Ryszard Rusnak, Jerzy Wochnik, Bronisław
Matioszek, Waldemar Cieśla, Łukasz Matioszek, Wilhelm Chory,
Waldemar Kosel, Bernard Hercok, Martin Jureczka
SV Blerichen: Olaf Haise –
Adreas Lamla, Tobias Fischer,
Fabian Fisher, Erwin Dybek,
Franz Lamla, Hubert Göbbels,
Sebastian Dreshmann, Wolfgang Broyer, Karl – Heinz Spennrath
BCF Borová: Roman Zižka
– Tomaš Plaček, Jiři Hluchnik,
Luboř Morovec, Vladimir Liška,
Miron Bedrunka, Pavel Duda,
Richard Kolarčik, Luboš Kočil,
Vilem Kerlim, Hubert Šlima, Tomaš Kusmiř,
Spotkania sędziował: Dariusz
Lenort.
Grzegorz Piszczan

Podobne dokumenty

nr 3-4, 2009 - Urząd Miejski Krzanowice

nr 3-4, 2009 - Urząd Miejski Krzanowice Czarne prognozy na wiosnę Na koniec marca znów wzrosło bezrobocie w Raciborskiem. - To nie jest dobry prognostyk. Nie dzieje się najlepiej - powiedział nam Edmund Stefaniak, dyrektor Powiatowego Ur...

Bardziej szczegółowo

nr 11-12, 2010 - Urząd Miejski Krzanowice

nr 11-12, 2010 - Urząd Miejski Krzanowice Celnik przebrany za św. Marcina, kosmetyczka udająca żebraka, pierwszy raz trójka jeźdźców do towarzystwa i spora grupa zadowolonych dzieci. W Samborowicach wspominano 14 listopada św. Marcina z To...

Bardziej szczegółowo