Monitoring wilka - rozpoznawanie tropów

Komentarze

Transkrypt

Monitoring wilka - rozpoznawanie tropów
Monitoring wilka
(rozpoznawanie tropów)
Materiały szkoleniowe
Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”
Copyright by dr Sabina Nowak, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, 2012
Trop dorosłego wilka (przednia łapa) na śniegu
długość (z pazurami) 10 - 13 cm, szerokość 8 - 10 cm
Tropy szczeniąt w zimie nie są mniejsze niż 10 cm (dł.) x 7 cm (szer.)
© S. Nowak
© S. Nowak
Trop dorosłego wilka
(przednia łapa)
długość 10 - 13 cm
szerokość 8 - 10 cm
© S. Nowak
© S. Nowak
Różnice w wielkości łap
u wilków
Tylna
łapa
Przednia
łapa
Łapa przednia:
• dłuższa (0,5 - 1 cm)
• szersza (0,5 – 1 cm)
• tylna poduszka (tzw. piętkowa)
o sercowatej podstawie
Łapa tylna:
• mniejsza
• węższa
• tylna poduszka
zaokrąglona u podstawy
© S. Nowak
Trop dużego psa na śniegu
Zwykle jest szerszy
i mniej regularny
niż trop wilka. Pazury
są szersze (spiłowane),
gorzej odbite.
© S. Nowak
Ważne: niektóre rasy psów
(malamut, husky, owczarek
niemiecki i podhalański),
oraz duże mieszańce mogą
pozostawiać tropy bardzo
podobne do wilków
Trop dużego psa podobny do tropu wilka
Niektóre rasy psów
(malamut, husky,
owczarek niemiecki i
podhalański), oraz
duże mieszańce mogą
pozostawiać tropy
bardzo podobne do
wilków
© Sabina Nowak
© S. Nowak
Przykłady typowych tropów dużych psów na
śniegu
© S. Nowak
© S. Nowak
Porównanie tropów (przednia łapa) dorosłego wilka i psa
Wilk
Pies
© S. Nowak
© S. Nowak
Porównanie tropów (przednia łapa) dorosłego wilka
i psa o podobnym tropie (środkowa przestrzeń miedzy
opuszkami u psa jest mniejsza niż u wilka)
Wilk
© S. Nowak
Pies
© S. Nowak
Porównanie tropów (przednia łapa) dorosłego wilka
i psa o podobnym tropie (środkowa przestrzeń miedzy
opuszkami u psa jest mniejsza niż u wilka)
Wilk
© S. Nowak
Pies
© S. Nowak
Porównanie tropów (przednia łapa) dorosłego wilka i bardzo
dużego psa (malamut) Pies
Wilk
© S. Nowak
© S. Nowak
Liniowy ciąg tropów pojedynczego
wilka „sznurowanie”
odległość 60-80 cm
© R. Mysłajek
© S. Nowak
Liniowy ciąg tropów pojedynczego
wilka „sznurowanie”
odległość 60-80 cm
© S. Nowak
© S. Nowak
Wilki nie zawsze sznurują!!!
Nieliniowy ciąg tropów
jednego wilka (tzw. trot)
Można błędnie
zinterpretować jako dwa
osobniki !!!
© S. Nowak
Nieliniowy ciąg tropów pojedynczego wilka (tzw. trot)
© R. Mysłajek
© S. Nowak
Wilk
Tylna łapa
Kolejność odbić łap
w trocie:
• z przodu - łapa tylna
Przednia łapa
© S. Nowak
• z tyłu - łapa przednia
Porównanie tropów (trot) wilka i psa
Wilk
Pies
Tylna łapa
Przednia łapa
Przednia łapa
Tylna łapa
© S. Nowak
© S. Nowak
Typowe nieregularne tropy psa („przechadzka z
panem”)
© R. Mysłajek
© S. Nowak
Porównanie tropów (trot) wilka („prosto do celu”)
i dużego psa („przechadzka z panem”)
Wilk
© R. Mysłajek
Pies
© R. Mysłajek
Porównanie tropów (trot) wilka („prosto do celu”)
i dużego psa („wyprawa łowiecka do lasu”)
Wilk
© R. Mysłajek
Pies
© S. Nowak
Porównanie tropów (trot) wilka („prosto do celu”)
i dużego psa („przechadzka z panem”)
Wilk
Człowiek
© S. Nowak
© S. Nowak
Pies
Tropy grupy wilków na śniegu
Na twardym śniegu „kupą panowie” ;-)
© S. Nowak
Na sypkim, głębokim śniegu „trop w trop”
© S. Nowak
Tropy grupy wilków na śniegu
2 wilki
3 wilki
© S. Nowak
© P. Tomczak
Tropy grupy wilków na śniegu
5 wilków
© P. Tomczak
Tropy grupy wilków w głębszym śniegu (ile?)
© P. Tomczak
Ile wilków ?
1
2
3
4
6
5
© S. Nowak
Sposób fotografowania tropów do identyfikacji gatunku
© S. Nowak
Zdjęcie pojedynczego tropu z miarką
(zapisać długość i szerokość)
Zdjęcie ciągu tropów, tak by
rozpoznawalny był układ liniowy lub
trot
© S. Nowak
Sposób fotografowania tropów do identyfikacji gatunku
Zdjęcie ciągu tropów
z miarką
Należy położyć wzdłuż
tropów miarkę, by po
powiększeniu zdjęcia
widoczna była odległość
między tropami (zapisać
odległość pomiędzy tyłami
tropów)
© S. Nowak
© P. Tomczak
Sposób fotografowania tropów do identyfikacji gatunku
Zdjęcie ciągu tropów watahy wilków
© S. Nowak
Materiały szkoleniowe
Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”
Copyright by dr Sabina Nowak, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, 2012

Podobne dokumenty