geografia

Komentarze

Transkrypt

geografia
WYMAGANE TREŚCI NAUCZANIA Z GEOGRAFII
– WYMAGANIA NA EGZAMIN DLA KANDYDATÓW DO PROGRAMU IB
1. Treści z przedmiotu zgodne są z zakresem podstawy programowej dla klas pierwszych LO
http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf (s.110112)
2. Egzamin odbywa się w języku angielskim
3. Egzamin składa się z eseju (na jeden z dwóch tematów) oraz kilku pytań otwartych,
sprawdzających zarówno wiedzę i umiejętności kandydata.
4. Punktacja:
◦ esej – 20 punktów
◦ pytania – 30 punktów
.

Podobne dokumenty