- akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

Komentarze

Transkrypt

- akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
- akt urodzenia dziecka wydany przez
Urząd Stanu Cywilnego
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy
zamieszkania, rok urodzenia)
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców
chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca
chrzestnego lub matki chrzestnej (przyjęte sakramenty
wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie
oraz możność przystępowania do komunii świętej
- życie samotne bądź w związku sakramentalnym)
- zgoda z własnej parafii, jeśli chrzest ma się odbyć na
terenie innej parafii niż parafia zamieszkania rodziców
dziecka
w sposób uroczysty chrztów udzielamy w II i IV niedzielę
każdego miesiąca podczas mszy św. o godz. 12.30 (w innych
terminach i godzinach po mszy św. tylko z ważnej przyczyny
po zgodzie Ks. Proboszcza)
nauka przed chrztem odbywa się w piątek przed
IV niedzielą miesiąca

Podobne dokumenty