Kompetenz und Erfahrung in der Kälte-, Klima- und

Komentarze

Transkrypt

Kompetenz und Erfahrung in der Kälte-, Klima- und
Wir nutzen Energie sinnvoll
Gesamtprogramm
Kompleksowy program
Kompetenz und Erfahrung
in der Kälte-, Klima- und
Temperiertechnik
Kompetencja i doświadczenie w
chłodzeniu, klimatyzacji i technologii
kontroli temperatury
Wir nutzen Energie sinnvoll
Unser Produkt- und
Leistungsspektrum
Nasze produkty i usługi
Kühl-/Kälteanlagen
Systemy chłodzenia
Wärmerückgewinnung
Odzysk ciepła
Klima-/Lüftungstechnik
Klimatyzacja / Wentylacja
Reinraumtechnik
Technika "czyste
pomieszczenia"
Mietkälteanlagen
Systemy chłodnicze pod
wynajem
Kompakt-Kältemaschinen
Kompaktowe urządzenia
chłodnicze
Trockenkühler
Suche chłodnice
Kühltürme
Wieże chłodnicze
Temperiersysteme
Systemy kontroli temperatury
Energieoptimierung
Optymalizacja zużycia energii
Maschinenoptimierung
Optymalizacja maszyn
Wasseraufbereitung
Uzdatnianie wody
Druckluftversorgung
Stacje sprężonego powietrza
Projektplanung
Projektowanie
Wartung/Service
Kontrola/Serwis
24-Stunden-Service
24-godzinny serwis
Finanzierungsmodelle
Modele finansowania
2
Wir nutzen Energie sinnvoll
Seit drei Jahrzehnten entwickeln wir für unsere Kunden kostensparende und umweltschonende
Systemlösungen. Das Produkt- und Leistungsspektrum ist über die Jahre permanent erweitert worden
und reicht heute von der kleinen Kältemaschine bis zur großen Industrieanlage einschließlich der
dazugehörigen Technik in den Bereichen Maschinenkühlung, Prozesskühlung, Wärmerückgewinnung,
Lüftung, Klima und Reinraum, Druckluft, Maschinenoptimierung und Werkzeugtemperierung. Unseren
kontinuierlichen Erfolg verdanken wir einem wachsenden Kundenkreis im In- und Ausland, dem es gelingt,
mit energiesparenden ONI-Systemlösungen seine Energiekosten massiv zu reduzieren. Besonders stolz
sind wir auf eine Vielzahl von nationalen und internationalen Auszeichnungen, die für eine kontinuierliche,
erfolgreiche Entwicklung und hohe Innovationskraft unseres Unternehmens stehen.
Wolfgang Oehm
FINALIST
Wolfgang Oehm
Geschäftsführender
Gesellschafter
ONI-Wärmetrafo GmbH
PLASTPOL
Geschäftsführender
Gesellschafter
Właściciel
Od trzydziestu lat opracowujemy dla naszych klientów rozwiązania systemowe pozwalające zredukować
koszty oraz chroniące środowisko naturalne. Paleta produktów i usług była przez lata stale rozwijana i
obecnie obejmuje ona pełne spektrum urządzeń, zaczynając od małych chłodziarek, a kończąc na dużych
instalacjach przemysłowych wraz z przynależną techniką w zakresie chłodzenia maszyn, chłodzenia
procesowego, odzyskiwania ciepła, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania pomieszczeń, sprężonego
powietrza, optymalizacji maszyn oraz termostatowania narzędzi. Nasze nieustanne sukcesy zawdzięczamy
stale rosnącej grupie klientów w kraju i zagranicą, którym udaje się znacznie zredukować koszty energii
dzięki wykorzystaniu energooszczędnych rozwiązań systemowych ONI. Szczególnie dumni jesteśmy z
licznych krajowych i międzynarodowych wyróżnień, które potwierdzają ciągły i pomyślny rozwój naszej
firmy oraz jej dużą siłę innowacyjności.
3
Wir nutzen Energie sinnvoll
Nationale und internationale Auszeichnungen und
Umweltpreise
Narodowe i miȩdzynarodowe nagrody oraz wyróżnienia ochrony środowiska
Die Energie-Aktiengesellschaft Mitteldeutschland in Kassel ehrte die nordhessische Alphacan Omniplast GmbH für die von ONI durchgeführten, energieoptimierenden Umbauten an 30 Spritzgießmaschinen mit dem
Energie-Aktiengesellschaft Mitteldeutschland w Kassel nagradza firmę North-Hessian Alphacan Omniplast GmbH wyróżnieniem, za przeprowadzoną przez firmę ONI
przebudowę 30 wtryskarek pod kątem optymalizacji energetycznej.
ETA-Preis Strom & Innovation 1996.
Die Hager Elektro GmbH in Ensheim erhielt für das durch den Einsatz einer ONI-Kühl- und Wärmerückgewinnungsanlage gezeigte Umweltbewusstsein den
Firma Hager Elektro w Ensheim za znaczne obniżenie obciążenia dla środowiska naturalnego, dzięki zastosowaniu systemów chłodzenia i odzysku ciepła firmy ONI
otrzymuje :
Saarländischen Umweltpreis 1998.
Der Versuchs-und Lehranstalt für Spiritusfabrikation und Fermentationstechnologie (VLSF) in Berlin wurde für das durch die EU
geförderte ONI-Projekt „Zentrale Kühlanlage mit Wärmerückgewinnung“ der
Firmie VLSF w Berlinie za zastosowanie wspieranego przez Unię Europejską projektu firmy ONI „Centrala chłodnicza z odzyskiem ciepła” przyznano nagrodę:
Berliner Umweltpreis 1999
für hervorragende Leistungen im Umweltschutz verliehen.
za wybitne wyniki w ochronie środowiska.
Die Schweizer Elektrizitätswerke zeichneten die eidgenössische +GF+ Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG für den durch ONI
vorgenommenen, energieeinsparenden Umbau von 24 Spritzgießmaschinen aus:
Szwajcarskie elektrownie nagradzają firmę +GF+ Georg Fisher Rohrleitungssysteme AG za przeprowadzoną przez firmę ONI przebudowę 24 wtryskarek pod kątem zmniejszenia zużycia energii :
Prix eta für Energievernunft.
Prix eta for common energy sense.
Das Bundesamt für Wirtschaft (BAW) bescheinigte, dass die ONI-Anlagen, die „zur Rückgewinnung von Abwärme verwendet werden,
Bundesamt für Wirtschaft (BAW) zaświadcza, że „Urządzenia firmy ONI do odzysku ciepła są:
zur Einsparung von Energie besonders geeignet sind."
specjalnie polecane do zaoszczędzenia energii.”
Das Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen beurteilt die ONI-Anlagen als
Ministerstwo gospodarki landu Nadrenia Północna-Westfalia poleca urządzenia firmy ONI jako:
volkswirtschaftlich wertvoll.
w pełni ekonomiczne.
Die Weidmüller Interface GmbH & Co. KG in Detmold wurde am 01. März 2013 u.a. von den Bundesministern Altmaier und Rösler
in den Kreis der Klimaschutzunternehmen aufgenommen. Damit wird dem Unternehmen eine
Spółka Weidmüller Interface GmbH & Co. KG w Detmold została przyjęta w dniu 1 marca 2013 r. m.in. przez ministrów federalnych Altmaiera i Röslera do kręgu przedsiębiorstw, którym na uwadze leży ochrona klimatu. Tym samym firmie przyznano
herausragende Innovationskraft in Sachen Klimaschutz
certyfikat za wybitne innowacje w ochronie klimatu.
bescheinigt. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet die energieeffiziente ONI-Kühlanlagentechnik, deren Kühlwasser-Abwärme als
kostenlose Heizwärme wiederverwendet wird.
Znaczący wkład ma tu energooszczędna technologia urządzeń chłodniczych ONI, których ciepło odlotowe z wody chłodzącej jest ponownie wykorzystywane jako ciepło
grzewcze.
Die energieeffizienten Produkte und Dienstleistungen der ONI-Wärmetrafo GmbH tragen nach einer Bewertung des Bundesministeriums für Wirtschaft auch international zum Aufbau einer kostengünstigen Energieversorgung bei.
Energooszczędne produkty i usługi firmy ONI-Wärmetrafo GmbH zgodnie z oceną Federalnego Ministerstwa Gospodarki wnoszą wkład także w skali międzynarodowej
w budowę taniego systemu zaopatrzenia w energię.
Exportinitiative Energieeffizienz
Inicjatywa eksportowa efektywności energetycznej
Die Fachjury der mit internationalen Ausstellern besetzten polnischen Kunststoffmesse PLASTPOL in Kielce verlieh der Firma
ONI im Frühjahr 2012 zum vierten Mal, nach 1998, 2001 und 2009, die
Jury branżowe na polskich targach tworzyw sztucznych PLASTPOL w Kielcach, w których brali udział także międzynarodowi wystawcy, przyznała firmie ONI na początku
2012 r. po raz czwarty po 1998, 2001 i 2009 roku
Goldmedaille für die "Beste Energiespartechnik".
złoty medal za „Najlepszą technologię oszczędzania energii“
4
Wir nutzen Energie sinnvoll
. . . in mehr als
65 Ländern der Welt
. . . w ponad 65 krajach na
świecie
In mehr als 65 Ländern der Welt vertrauen Kunden auf die qualitativ hochwertigen, energiesparenden und
zuverlässigen Systemlösungen aus dem Hause ONI. Der Kreis zufriedener Kunden reicht dabei vom
kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zum Weltkonzern. Grundlage für den stetigen
Unternehmenserfolg ist die Erfahrung unserer Kunden mit einer ONI-Technik, die bei einem bestmöglichen Preis-/Leistungsverhältnis für niedrigst mögliche Energiekosten sorgt. Ein Beleg für die
besonders hohe Energieeffizienz unserer Systemlösungen sind viele nationale und internationale Preise
und Auszeichnungen.
K unststofftechnik GmbH
TECHNOLOGIE IN KUNSTSTOFF
PET Packaging Solution AG
W ponad 65 krajach na całym świecie Klienci zaufali, najwyższej jakości, energooszczędnym i niezawodnym
rozwiązaniom systemowym firmy ONI. W kręgu zadowolonych Klientów znajdują się zarówno małe i średnie
przedsiębiorstwa jak i ogólnoświatowe koncerny. Podstawą rosnącego sukcesu naszego przedsiębiorstwa są
doświadczenia naszych Klientów z rozwiązaniami technicznymi ONI, które przy możliwie najlepszym stosunku ceny do wydajności oferują maksymalne obniżenie energetycznych kosztów użytkowania. Wizytówką dla
szczególnie wysokiej efektywności energetycznej naszych rozwiązań jest wiele krajowych i międzynarodowych
nagród oraz wyróżnień.
5
Wir nutzen Energie sinnvoll
Spitzentechnologie in Kühl- Najwyższa technika w
und Kälteanlagen
systemach chłodniczych
Energetisch optimierte Kühlanlage zur Versorgung von Produktionsmaschinen sowie Klima- und Lüftungsanlagen. Mit Wärmerückgewinnung zur Nutzung kostenloser Abwärme und einer glykolfreien Winterentlastung zur Stromverbrauchsreduzierung der Kältemaschinen
Zoptymalizowane pod względem energetycznym urządzenie chłodnicze do zasilania maszyn produkcyjnych oraz systemów klimatyzacji
i wentylacji. Z systemem odzysku ciepła wykorzystującego darmowe
ciepło odlotowe i pozbawione glikolu odciążenie zimowe zmniejszające
zużycie prądu przez urządzenia chłodnicze
Da die Betriebskosten von Kühl- und Kälteanlagen
über deren Lebensdauer ein Vielfaches der Investitionskosten ausmachen, hat für uns das Thema
Energieoptimierung höchste Priorität. So wird beispielsweise die Winterentlastung für Kältemaschinen, über „glykolfreie“ Trockenkühler, eingesetzt.
Hierbei ersetzt die Außenluft in den Übergangsund Wintermonaten als kostenloser Kühlenergielieferant die kostenintensive Kältemaschinenleistung. Zum einen werden dadurch bis zu 80 % der
Stromkosten für den Kältemaschinenbetrieb eingespart und zum anderen bleiben dem Anlagenbetreiber Probleme mit Genehmigungsbehörden
erspart!
Jahrzehntelange Erfahrung in allen Bereichen der
Energieversorgung und Prozessoptimierung fließen in die Entwicklung und Optimierung der von
uns geplanten und erstellten Anlagen. Unsere
Kunden profitieren davon durch stets energieoptimierte Anlagentechnik bei höchstmöglicher
Zuverlässigkeit und einem günstigen Preis. Jede
von uns konzipierte Kühl- oder Kälteanlage ist individuell auf die Erfordernisse unseres Kunden hin
abgestimmt und im Hinblick auf den Energieverbrauch bestmöglich optimiert.
6
Najważniejszy dla nas jest temat optymalizacji
zużycia energii, żeby koszty eksploatacyjne urządzeń chłodniczych w czasie ich użytkowania
nie stanowiły wielokrotności kosztów inwesty-cyjnych. Przykładem jest odciążenie zimowe
agregatów chłodniczych, przy wykorzystaniu
bezglikolowej suchej chłodnicy. Jako darmowe źródło chłodu w miesiącach zimowych oraz
okresach przejściowych wykorzystuje się powietrze zewnętrzne, co umożliwia zaoszczędzenie kosztów energii elektrycznej aż do 80 %.
Wieloletnie doświadczenie w zakresie tematów
dostarczania energii i optymalizacji procesów
wpływa na rozwój i ciągłe udoskonalanie projektowanych i budowanych przez nas systemów. Dzięki
czemu nasi Klienci otrzymują ciągle udoskonalane pod kątem zużycia energii produkty, łączące w
sobie najwyższej klasy niezawodność i przystępną
cenę.
Każdy projektowany przez nas system jest dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta, ze specjalnym zwróceniem uwagi na możliwie optymalne
zużycie energii.
Modulare Energiezentrale für die Kühl- und Kaltwasserversorgung
eines kunststoffverarbeitenden Betriebs. Die Kältemaschine ist im
Winterschlaf und wird durch die ONI-Winterentlastung ersetzt.
Modułowa centrala energetyczna układu zasilania wody chłodzącej
i wody zimnej w zakładzie zajmującym się przetwórstwem tworzyw
sztucznych. Urządzenie chłodnicze jest w stanie snu zimowego i
zostaje zastąpione przez odciążenie zimowe ONI.
Wir nutzen Energie sinnvoll
. . . zuverlässig,
kostengünstig,
energiesparend!
Eine andere Möglichkeit zur Kosteneinsparung ist
die Systemänderung offener Kühlkreisläufe. Der
Systemumbau auf ein geschlossenes ONI-Kühlsystem bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. In geschlossenen Kühlkreisläufen ist die Wasserqualität
sehr viel besser zu halten, das permanente Zudosieren teurer Chemikalien, die Ableitung von Absalzwasser und der Eintrag von Verschmutzungen
in das Versorgungsnetz werden vermieden. Allein
diese Argumente sprechen für den Einsatz von geschlossenen ONI-Kühlwassersystemen. Darüber
hinaus liefern sie konstante Wassertemperaturen
und ermöglichen so die Nutzung von Abwärme
durch ONI-Wärmerückgewinnungssysteme.
Wir versorgen mit unseren Kühl- und Kälteanlagen
die unterschiedlichsten Industriebranchen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kunststoffverarbeitung, Automobilbau, Medizintechnik, Metallverarbeitung, Lebensmittel, Getränke,
Chemie, Papier und Verpackung. Mit einem Leistungsbereich von 5 kW bis zu 150.000 kW pro
Kühlanlageneinheit bleibt kaum ein Wunsch offen.
Für Notfälle oder den zeitlich begrenzten Einsatz
verfügen wir über einen großen Mietmaschinenpark. Damit sind wir je nach Verfügbarkeit in der
Lage, auch ein großes Leistungsdefizit kurzfristig zu decken.
Kühlanlagentechnik eines Produktionsbetriebs Medizintechnik mit
Winterentlastung und Wärmerückgewinnung
System chłodniczy z odciążeniem zimowym I odzyskiem ciepła w
zakładach przemysłu medycznego
. . . niezawodne,
korzystne cenowo,
energooszczedne!
˛
Zweikreis-Kühlanlagentechnik mit Winterentlastung zur Stromeinsparung an Kältemaschinen bis zu 80 %
Dwuobiegowy system chłodniczy z odciążeniem zimowym
umożliwiający zaoszczędzenie energii elektrycznej zużywanej
przez agregat chłodniczy nawet do 80%
Inną możliwością obniżenia kosztów jest zmiana systemu z otwartymi obiegami chłodniczymi. Przebudowa sytemu na zamknięty niesie ze
sobą wiele dodatkowych zalet. W systemie z
zamkniętym obiegiem chłodniczym o wiele łatwiej utrzymać wysoką jakość wody chłodzącej.
Unika się ciągłego dozowania drogich chemikaliów, odpływu odsolonej wody i wprowadzania zanieczyszczeń do sieci zasilającej. Wszystkie te argumenty przemawiają za zastosowaniem
sytemu chłodniczego ONI z zamkniętym obiegiem
wody chłodniczej.
Nasze systemy chłodzenia dostarczamy do różnych sektorów przemysłu. Nasi klienci pochodzą z
takich sektorów jak przetwórstwo tworzyw sztucznych, budowa samochodów, technika medyczna,
przetwórstwo metali, produkcja artykułów spożywczych i napojów, chemia, sektor papierniczy i
opakowaniowy. Oferujemy systemy chłodnicze od
5 kW do 150 000 kW na system.
Posiadamy duży park maszynowy, aby być
przygotowanym na sytuacje awaryjne i ograniczenia czasowe w eksploatacji. W związku z
tym w zależności od dyspozycyjności jesteśmy
w stanie pokryć nawet duży deficyt usług.
7
Wir nutzen Energie sinnvoll
Abwärme wird zu kostenloser Heizwärme
Ciepło odpadowe jako
darmowe źródło
ogrzewania
Ciepło odpadowe z obiegów chłodniczych lub procesów produkcyjnych jest dzisiaj usuwane przez
wiele zakładów przemysłowych na zewnątrz, co
wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi. Dzięki technice ONI to ciepło jest do wykorzystania!
W przemyśle obróbki tworzyw sztucznych i metalu
ciepło wody z układu chłodzenia hydrauliki można
użyć do celów grzewczych wykorzystując system
odzysku ciepła ONI. System ten potrzebuje temperaturę wody jedynie 35˚C. Odpadowe ciepło poprodukcyjne można także wykorzystać do ogrzewania
hal produkcyjnych, magazynów i powierzchni biurowych.
Mit kostenloser Maschinenabwärme, bei einer Vorlauftemperatur von
35 °C, beheizen diese speziellen Luftheizgeräte einen Werkzeugbau
in einem kunststoffverarbeitenden Unternehmen.
Te specjalistyczne nagrzewnice powietrza wykorzystując darmowe
ciepło odlotowe z urządzeń w temperaturze 35 °C dostarczają ciepło
do procesów produkcji narzędzi w przedsiębiorstwie zajmującym się
przetwórstwem tworzyw sztucznych.
In vielen Betrieben wird heute Abwärme aus Kühlkreisen oder Produktionsprozessen mit hohem
finanziellen Aufwand in die Umwelt „entsorgt“.
Diese Abwärme ist durch ONI-Technik nutzbar! In
der kunststoff- oder metallverarbeitenden Industrie
liefern Hydraulikkühlkreise Wassertemperaturen,
die mit ONI-Wärmerückgewinnungssystemen für
Heizzwecke nutzbar sind. Die Systemtechnik
benötigt dafür lediglich eine Wassertemperatur von
35 °C! Aus Abwärme wird also kostenlose Heizwärme für die Beheizung von Produktions- und
Lagerhallen oder Büroräumen!
Bei der Fremdfinanzierung eines Energieeinsparprojektes über Anlagenleasing übertreffen die eingesparten Energiekosten die Finanzierungsrate.
Sie bekommen also eine neue Anlage, finanzieren
die Leasingrate über die Energieeinsparung und
nutzen den Einsparüberschuss für den Kauf von
Produktionsmaschinen.
Natürlich bieten wir Ihnen die verschiedensten
Finanzierungskonzepte, vom Leasing über den
Mietkauf bis zum Contracting mit zuverlässigen Partnern.
8
W przypadku zakupu naszych urządzeń w systemie Leasing’owym zaoszczędzone koszty energii
przewyższają ratę Leasing’ową. Otrzymujecie więc
Państwo nową instalację, której ratę Leasing’ową
spłacacie dzięki zaoszczędzeniu energii, a nadwyżkę finansową możecie Państwo przeznaczyć np. na
rozbudowę parku maszynowego.
Naturalnie oferujemy Państwu różne formy finansowania, od Leasingu przez najem z prawem kupna do contracting’u z niezawodnym
partnerem.
In einem Projekt werden mehr als 5.000 m2 Produktions-, Lager- und
Bürofläche mit Abwärme beheizt. Der Wärmetauscher im Vordergrund
liefert nur in Revisionszeiten Heizwärme. Auf eine Heizzentrale konnte
komplett verzichtet werden.
W przykładowym projekcie ogrzewanych jest ponad 5.000 m2 powierzchni hali produkcyjnej, magazynu i biur. Widoczny na pierwszym
planie wymiennik dostarcza ciepło tylko w razie zapotrzebowania.
Można więc całkowicie zrezygnować z centrali grzewczej.
Wir nutzen Energie sinnvoll
Wir sorgen energiesparend für gutes Klima
„Die Anforderungen an die Raumluftbedingungen
steigen mit dem Qualitätsanspruch an die gefertigten Produkte.“ Aus dieser kurzen Formel leitet
sich die Struktur der lufttechnischen Anlagen von
der Lüftungs- bis zur Reinraumtechnik ab. Mit unseren Fachleuten bieten wir Unternehmen aus den
verschiedensten Branchen einen Rundumservice.
Ob wir eine lufttechnische Anlage für ein Unternehmen aus dem Bereich der Kunststoff- oder
Metallverarbeitung, Medizintechnik, Lebensmittel-, Verpackungs- oder Druckindustrie konzipieren, die Qualitätssicherung in der Produktion steht
bei der Planung und Ausführung immer im Mittelpunkt. Die Betriebskosten solcher Anlagen sind
jedoch ein wesentlicher Faktor, den es besonders
zu berücksichtigen gilt.
Aus diesem Grund sind Lüftungs-, Klima- oder
Reinraumanlagen, die von uns geplant und ausgeführt werden, immer nach dem Prinzip der
„geringst möglichen Kostenbelastung“ für den
Anlagenbetreiber konzipiert. Es wird also je nach
Bedarfssituation und Nutzungsbedingungen ein
Anlagenkonzept entwickelt, das die Gewichtung
der Erstellungs- und Betriebskosten in optimaler
Weise berücksichtigt. Ganzheitliche Raumluftkonzepte von ONI sorgen daher für ein gutes Klima
bei günstigen Betriebskosten.
Außenansicht einer Lüftungszentrale
Widok na centralę klimatyzacyjną
Oszczedzaj
˛
ac
˛ energie˛
dbamy o dobry klimat
Blick in einen Teilbereich der neu erstellten Reinraumfertigung für
medizintechnische Produkte
Widok na część nowo utworzonego działu produkcji pomieszczeń
czystych do przechowywania produktów techniki medycznej
„Wymagania dotyczące warunków, jakie powinno
spełniać powietrze w pomieszczeniach, rosną
wraz z wymaganiami dotyczącymi zachowania
odpowiedniego standardu jakości produkowanych
wyrobów!“ Z tej krótkiej formuły wywodzi się
struktura urządzeń wentylacyjnych stosowanych w
urządzeniach wentylacyjnych jak i utrzymujących
czystość pomieszczeń. Nasi specjaliści oferują
kompleksową obsługę firm z różnych sektorów.
Niezależnie, czy projektujemy urządzenie wentylacyjne
dla przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa tworzyw
sztucznych czy metali, techniki medycznej, przemysłu
spożywczego, opakowaniowego, czy drukarskiego,
zapewnienie odpowiedniego standardu jakości w
produkcji stoi zarówno na etapie projektowym jak
i wykonawczym zawsze w centrum uwagi. Koszty
eksploatacji takich systemów to jednak zasadniczy
czynnik, który należy w szczególności uwzględnić.
W związku z tym systemy wentylacji, klimatyzacji
i pomieszczeń czystych, które są przez nas
projektowane i wykonywane, są konstruowane zawsze
zgodnie z zasadą „możliwie najniższego kosztu
obciążenia“ dla użytkownika systemu. Tworzona jest
więc w zależności od sytuacji popytu i warunków
eksploatacji koncepcja systemu uwzględniająca
wagę kosztów budowy i eksploatacji w sposób
optymalny. Całościowe koncepcje pomieszczeń
czystych ONI dbają zatem o zapewnienie dobrego
klimatu przy niskich kosztach eksploatacji.
9
Wir nutzen Energie sinnvoll
Modulare Energiezentralen. Modułowe centrale energeAufstellen, anschließen,
tyczne. Postaw, podł acz
˛
i
fertig!
gotowe !
Eine modulare Energiezentrale für einen langjährigen, weltweit
produzierenden Kunden wird verladen und geht auf die Reise zu
einer neuen Fertigungsstätte in Sibirien.
Załadunek modułowej centrali energetycznej dla długoletnio z nami
współpracującego Klienta, która zostanie wysłana do nowopowstałej
fabryki na Syberii.
Die Nachfrage nach modularen Energiezentralen
ist in den letzten Jahren rasant angestiegen.
Gründe für diese Entwicklung sind sicherlich
in der schnellen Verfügbarkeit, der Flexibilität
und
platzsparenden
Ausführung
dieser
leistungsstarken ONI-Anlagen zu suchen. Von der
Kühl- und Kaltwasser- bis zur Heizenergie- und
Druckluftversorgung einschließlich der Pumpen,
Tanks und Regeleinheiten ist die gesamte
Technik kompakt und platzsparend in modularen
Einheiten angeordnet. Spitzentechnologie und
Qualitätsprodukte finden in unseren modularen
Energiezentralen zusammen.
Die betriebsfertige Installation der modularen
Energiezentralen und der anschließende Testbetrieb erfolgen in unserem Stammwerk in
Lindlar. Das ist wesentliche Voraussetzung für
höchste Energieeffizienz und höchstmögliche
Betriebssicherheit der Anlagen. Nach einer
abschließenden Überprüfung gehen die Module
auf die Reise zu den jeweiligen Einsatzorten rund
um die Welt.
Dort heißt es dann nur noch:
Aufstellen, anschließen, fertig!
10
W ostatnich latach zapotrzebowanie na modułowe centrale energetyczne znacznie wzrosło, czego
przyczyną jest szybka dyspozycyjność, elastyczność i oszczędność przestrzeni montażu i pracy
tych wysokowydajnych urządzeń ONI. Wszystkie
funkcje i urządzenia począwszy od zaopatrzenia w
zimną i lodową wodę, do energii cieplnej i sprężonego powietrza, włączając w to pompy, zbiorniki i automatykę, umieszczone są w jednej, kompaktowej,
zajmującej mało miejsca centrali modułowej. Znajdziecie tu Państwo połą-czenie najwyższej jakości
technologii i urządzeń. Ostateczny montaż instalacji
w modułowej centrali energetycznej i jej końcowy
test przeprowadzamy w naszym zakładzie w Lindlar.
Jest to istotne dla zapewnienia najwyższej z możliwych efektywności energetycznej i niezawodności
eksploatacyjnej naszego systemu. Po ostatecznej
kontroli centrala modułowa zostaje wysłana na miejsce przeznaczenia na całym świecie.
Wtedy troszczysz się tylko o:
Postawienie i podłączenie - a cały system od
razu jest gotowy do pracy.
Blick in einen Teil einer modularen Kühlenergiezentrale mit PumpenTankeinheit
Widok na część modułowej centrali chłodniczej z jednostką pompowozbiornikową
Wir nutzen Energie sinnvoll
Gut organisiert und
bestens geregelt
Das Organisieren und Überwachen von
Systemabläufen ist eine überaus anspruchsvolle
Aufgabe. Nur eine gut funktionierende und auf
das Gesamtsystem abgestimmte Regelung sorgt
für einen störungsfreien und energieoptimierten
Betrieb der Anlagentechnik! Unsere langjährige
Erfahrung im Anlagenbau und der Betriebsführung
von großen Industrieanlagen haben wir in
die Hard- und Softwareentwicklung unserer
Regel- und Schaltanlagen einfließen lassen. Alle
Regel- und Schaltanlagen werden von unseren
Fachleuten im eigenen Hause konzipiert und
gebaut. Damit haben wir von der Entwicklung
der Systemsoftware bis zur schlüsselfertigen
Montage der Anlagen alle Fertigungsabschnitte in
der eigenen Hand. Für viele unserer Kunden ein
überaus wichtiges Argument, weil die Kompetenz
für die Gesamtanlage in einer Hand liegt! Nach der
Fertigstellung wird jede Anlage einer eingehenden
Funktions- und Programmablaufprüfung unterzogen. Auch in diesem Bereich haben Sicherheit
und Zuverlässigkeit der ONI-Produkte höchste
Priorität.
Blick in einen Teilbereich der ONI-Schaltschrankfertigung
Widok na dział montażu szaf sterowniczych
Modułowe centrale energetyczne. Postaw, podł acz
˛
i
gotowe !
Endmontage einer mittelgroßen Schaltschrankeinheit
Końcowy montaż średniej wielkości szafki sterowniczej
Organizacja i kontrola przepływów w instalacji jest
jednym z bardziej istotnych i wymagających zadań.
Tylko dobrze funkcjonująca i odpowiednio dobrana
automatyka, zapewnia optymalne działanie systemu. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w budowie i zarządzaniu instalacjami przemysłowymi, nasze systemy sterowania wraz z oprogramowaniem
są ciągle udoskonalane i optymalizowane. Wszystkie systemy regulująco-sterownicze projektowane
są i budowane przez naszych specjalistów. Dzięki
temu mamy pełną kontrolę nad całym procesem
produkcji, począwszy od rozwoju oprogramowania, aż do końcowego montażu naszych systemów.
Dla wielu naszych Klientów jest to jeden z najważniejszych argumentów, ponieważ wszystkie kompetencje dotyczące całego systemu trzymamy w
jednej dłoni. Po końcowym montażu sprawdzamy
szczegółowo wszystkie funkcje i całe oprogramowanie każdej instalacji. Także w tej dziedzinie najwyższym dla nas priorytetem jest bezpieczeństwo
i niezawodność produktów ONI.
11
Wir nutzen Energie sinnvoll
Zykluszeiten verkürzen,
Stückkosten senken!
Redukcja czasu cyklu i
obniżenie kosztów
cz astkowych!
˛
Maschinenoptimierung
kürzt Stromrechnung
Optymalizacja maszyn
zmniejsza rachunek za
energie˛ elektryczna̧
Der Stromverbrauch der Spritzgießmaschinen
macht den Löwenanteil der Stromrechnung beim
Kunststoffverarbeiter aus. Die neue EtaControl
Technologie von ONI, eine Weiterentwicklung des
vor ca. 25 Jahren entwickelten ONI-Maschinenoptimierungssystems für hydraulische Spritzgießmaschinen, ist der ideale Lösungsansatz, mit dem
sich die Energiekostenproblematik auf kurzem
Wege effektiv angehen lässt. Bisher ausgerüstete
Maschinen erzielten eine durchschnittliche Stromeinsparquote von ca. 36 %!
Zentrale Regeleinheit für die kontinuierliche Regelung und
Überwachung von bis zu 80 Werkzeugkühlkreisen
Centralna jednostka ciągłej regulacji i kontroli, obsługująca do 80
obiegów chłodzenia form
Die Stückkosten von Spritzgussartikeln sind wesentlich durch die Temperierung bestimmt! Herkömmliche Durchlauf-Temperiersysteme verlängern die Zykluszeiten unnötig und lassen keine
Überwachung der Produktqualität zu. RHYTEMPER® Temperiersysteme dagegen verkürzen die
Zykluszeiten auf ein Minimum und überwachen
den Fertigungsprozess permanent! In der Praxis
werden im Durchschnitt Zykluszeitverkürzungen
von 18 % erzielt. In einigen Fällen werden bis zu
40 % erreicht.
Termostatowanie ma istotny wpływ na koszty składowe produkowanych artykułów. Konwencjonalne
systemy termostatowania wydłużają niepotrzebnie
cykl produkcyjny i nie mają możliwości kontroli jakości produktu. W przeciwieństwie do nich termostat
RHYTEMPER® skraca czas cyklu do minimum i
stale kontroluje proces produkcyjny. W praktyce
czas cyklu można skrócić średnio o 18%, a w niektórych przypadkach nawet o 40%.
12
Zużycie energii przez wtryskarki stanowi lwią część
rachunku za energię elektryczną dla przetwórców
tworzyw sztucznych. Nowa technologia EtaControl
ONI, dalszy rozwój opracowanego
przed 25 laty systemu optymalizacji urządzeń ONI
do wtryskarek hydraulicznych, to idealne rozwiązanie pozwalające efektywnie podejść do problematyki kosztów energii
przesyłanej na krótkich odcinkach. Urządzenia z
dotychczasowym wyposażeniem uzyskiwały średni
wskaźnik oszczędności energii elektrycznej około
36 %!
Auswertung des Energieverbrauchs vor (rot) und nach (blau) der
Maschinenoptimierung mit EtaControl
Ocena zużycia energii przed (kolor czerwony) i po (kolor niebieski)
optymalizacji urządzeń z technologią EtaControl
Wir nutzen Energie sinnvoll
Kompakt und
leistungsstark
Kompaktowe i wydajne
Luftgekühlte Kompakt-Kältemaschine in der Endmontage
Kompaktowe, chłodzone powietrzem, urządzenie chłodnicze w trakcie
montażu końcowego
Auch für kleinere Anlagensysteme mit einem Kühlleistungsbedarf zwischen 5 und 160 kW, die eine Wassertemperatur von 20 °C und weniger konstant über
das Jahr benötigen, bieten wir mit den Kältemaschinenserien LKK, WKK und LKK-TE mit PRO-Effizienz
Regelsystem ein umfassendes Systemspektrum.
Die individuelle Konfiguration reicht von luft- und
wassergekühlten Geräten mit oder ohne Pumpentankeinheit bis zur PRO-Effizienz Ausrüstung mit
elektronischem Expansionsventil, drehzahlgeregelten Pumpen und Lüftern oder strömungsoptimierten
Wärmetauscherflächen. Erhebliche Heizkosten lassen sich zudem einsparen, wenn die Geräte mit einer
ONI-Wärmerückgewinnung ausgerüstet werden.
Także dla mniejszych systemów chłodzenia o zapotrzebowaniu mocy chłodniczej między 5 i 160 kW,
które wymagają ciągle przez cały rok utrzymania temperatury wody na poziomie 20 °C lub mniej, oferujemy szeroki wybór systemów w urządzeniach chłodniczych z serii LKK, WKK i LKK-TE posiadających
układ regulacji o podwyższonym stopniu wydajności
w wersji PRO. Indywidualna konfiguracja zaczyna się
na urządzeniach chłodzonych powietrzem i wodą z
lub bez zespołu zbiornika pompy i kończy się na wyposażeniu z podwyższonym stopniem wydajności w
wersji PRO posiadającym elektroniczny zawór rozprężny, pompy i wentylatory o regulowanej prędkości
obrotowej lub zoptymalizowane pod względem natężenia przepływu powierzchnie wymienników ciepła.
Energieoptimierte Druckluftversorgung
Zoptymalizowane pod
katem
˛
energetycznym
systemy zaopatrzenia w
spre˛ żone powietrze
Die Erzeugung von Druckluft ist teuer. Grund sind
die schlechten Wirkungsgrade der Druckluftkompressoren. Moderne Geräte reduzieren den
Energieverbrauch erheblich. ONI setzt daher
grundsätzlich modernste, hoch effiziente Kompressoren ein. Die Ausrüstung mit Drehzahl geregelten Kompressoren sorgt zudem für eine leistungsangepasste Versorgung bei guten Wirkungsgraden. Ergänzt durch ONI-Wärmerückgewinnungssysteme werden die Druckluftversorgungsanlagen aus unserem Hause für Sie als Kunden zu
Energiezentralen für die Beheizung von Hallen und
Büros oder zur Erwärmung von Trinkwasser.
Z powodu relatywnie niskiej efektywności sprężarek, wytwarzanie sprężonego powietrza jest drogie. Nowoczesne urządzenia znacząco redukują
zużycie energii. Z tego względu firma ONI używa
jedynie najnowszych i wysokowydajnych sprężarek. Regulacja obrotów, w którą wyposażone są
nasze sprężarki, pozwala na dopasowanie się do
zapotrzebowania mocy przy dobrym współczynniku sprawności. Uzupełniona o system odzysku
ciepła instalacja zaopatrzenia w sprężone powietrze stanie się dla Państwa, jako naszych Klientów,
centralą energetyczną, dzięki której będziecie Państwo mogli ogrzewać hale i pomieszczenia biurowe, a także podgrzewać ciepłą wodę użytkową.
Zentrale Druckluftversorgung mit Abwärmenutzung aus den
Kompressoren für die Heizwärmeversorgung
Centralne zasilanie sprężonym powietrzem z wykorzystaniem ciepła
odlotowego ze sprężarek do zaopatrywania w ciepło grzewcze
13
Wir nutzen Energie sinnvoll
Vor dem Anlagenbau steht
die perfekte Planung
Beispiel einer 3-D-parallel-differenten Anlagendarstellung für eine
komplexe Kühl-/Kaltwassererzeugungsanlage
Przykład trójwymiarowego projektowania instalacji dla kompleksowego systemu produkcji wody chłodniczej i lodowej
Der systematische und klare Aufbau aller von uns
hergestellten Anlagen wird von Anlagenbetreibern
in der ganzen Welt geschätzt. Wir sind der Auffassung, dass Funktionalität und Zugänglichkeit für
Wartungsarbeiten, aber auch für mögliche Erweiterungen in einem schlüssigen Konzept unbedingt
Berücksichtigung finden müssen. Diesen selbst
gestellten, hohen Anspruch setzen wir in jeder
unserer Anlagen um. Für die Planung unserer Anlagen steht unserem Mitarbeiterstab in der Konstruktion daher modernste Technik zur Verfügung.
Hier entstehen von der Entwurfsplanung bis zur
dreidimensionalen Ausführungsplanung alle konstruktiven Teilschritte der von uns ausgeführten
Gewerke. Auch hier profitieren unsere Kunden von
der ganzheitlichen ONI-Projektbearbeitung. Die
Zusammenführung von Planung und Ausführung
für Kühlenergie-, Heizwärme-, Klima-, Lüftungs-,
Reinraum- oder Druckluftversorgungsanlagen
schließt Überschneidungen oder Kollisionen unter
den Gewerken aus! Zudem sind unsere Kunden
durch die räumliche und daher sehr plastische
Darstellung der Anlagentechnik bereits in der
Planungsphase sehr viel besser über die einzelnen Projektschritte informiert.
14
Budowe˛ systemu
poprzedza perfekcyjne
planowanie
Systematyczna i przejrzysta budowa naszych instalacji jest poddawana ocenie użytkowników na całym
świecie. Troszczymy się o to, żeby funkcjonalność,
łatwy dostęp dla serwisu i możliwość rozbudowy
tworzyły spójną całość ostatecznego projektu. Ta
wprowadzona przez nas i mocno przestrzegana zasada obowiązuje przy budowie każdego systemu i
urządzenia.
Nasz dział projektowania opracowujący nowe instalacje pracuje na najnowocześniejszym oprogramowaniu. Tu powstają wszystkie wykonane przez
nas części projektu począwszy od koncepcji, aż
po trójwymiarowy projekt końcowy. Nasi Klienci
otrzymują całościowe opracowanie projektu przez
ONI. Kompleksowe projektowanie i wykonanie instalacji chłodniczej, grzewczej, klimatyzacyjnej,
wentylacyjnej, w technice "czystych pomieszczeń"
oraz zaopatrzenia w sprężone powietrze wyklucza
występowanie przecięć i kolizji! Dodatkowo, dzięki
przestrzennemu i plastycznemu przedstawieniu instalacji Klienci są o wiele lepiej informowani o poszczególnych częściach systemu już w fazie projektowania.
Beispiel einer 3-D-parallel Anlagendarstellung: Klimatisierung einer
Produktionshalle mit zentraler Luftaufbereitungsanlage
Przykład trójwymiarowego projektowania instalacji klimatyzacyjnej dla
hali produkcyjnej z centralą klimatyzacyjną
Wir nutzen Energie sinnvoll
Weltweiter Service gehört
dazu
Teil unserer Service-Fahrzeugflotte vor dem ONI-Stammhaus
Część naszej floty serwisu przed budynkiem firmy
Ein gut funktionierender Service, auch nach der
Auslieferung einer Anlage, ist Grundvoraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens. Aus diesem Grund haben wir seit der Firmengründung
besonderen Wert auf einen absolut verlässlichen
Servicebereich gelegt. Dass diese Entscheidung
richtig war und ist, spiegelt die überaus erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens wider.
Unsere in Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt produzierenden Kunden erwarten
einen Rundumservice. Mit unserem Servicenetz
und dem global ausgerichteten Daten-Informationsnetz können wir mit jeder ONI-Anlage Kontakt
aufnehmen.
Über das Datennetz sind wir in der Lage, Anlagen zu überwachen, Statusberichte abzufragen,
Sollwerte an die Erfordernisse anzupassen und
Sollwertabweichungen rechtzeitig zu erkennen.
Anlagenstörungen werden durch die begleitende
Überwachung nahezu gänzlich ausgeschaltet. Eine
Grundvoraussetzung für den problemlosen und
energiesparenden Betrieb ist natürlich eine regelmäßige Wartung der Anlagen durch unsere
Fachleute. Neben ONI-Anlagen werden selbstverständlich auch Fremdfabrikate nach Absprache
gewartet.
Światowy serwis jest
wymogiem
Po dostawie systemu dobrze funkcjonujący serwis
jest podstawą sukcesu przedsiębiorstwa. Z tego
powodu od momentu założenia firmy przykładamy szczególną wagę do absolutnie niezawodnego
serwisu. Potwierdzeniem słuszności tego założenia jest dynamiczny i pełen sukcesów rozwój naszego przedsiębiorstwa. Klienci zarówno w Niemczech jak i na całym świecie oczekują od nas serwisu dyspozycyjnego 24 godziny na dobę. Dzięki
sieci serwisowej i naszej globalnej sieci informatycznej jesteśmy w stanie nawiązać połączenie z
każdą instalacją. Poprzez sieć informatyczną możemy monitorować instalację, kontrolować raporty
stanu, dopasować wartości zadane do żądanych i
w porę rozpoznać odchyłki od wartości zadanych.
Poprzez ten system kontroli większość usterek w
systemie jest natychmiast usuwana. Podstawowym warunkiem bezproblemowego i oszczędnego
funkcjonowania systemu jest jego regularna kontrola, przeprowadzana przez naszych specjalistów.
Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia
kontroli urządzeń nie należących do systemu ONI.
Aus der Luft. ONI-Stammwerk in Lindlar, in der Nähe von Köln.
Z powietrza. Zakład macierzysty ONI w Lindlar w pobliżu Kolonii.
15
Kadra techniczna
Części zamienne
Fachowe porady
W serwisie zatrudniamy tylko wysoko wykwalifikowanych inżynierów
elektroników, elektryków, automatyków i mechaników. Są oni cyklicznie szkoleni w zakresie serwisu
przez producentów maszyn oraz posiadają stosowne certyfikaty. Wyposażenie w nowoczesną aparaturę
kontrolno-pomiarową oraz specjalistyczne narzędzia stanowią szczególnie mocną stronę naszej firmy.
Aby błyskawicznie zrealizować usługi serwisowe posiadamy we Wrocławiu magazyn części zamiennych oraz
materiałów eksploatacyjnych. Duża
ilość pozycji magazynowych gwarantuje ekspresowe i skuteczne usługi
serwisowe. Wszystkie części zamienne są oryginalne i objęte gwarancją
producenta. Czas dostawy do Klienta nie przekracza 24 godzin dla 80%
wszystkich części, a pozostałe ostarczamy w bardzo krótkim czasie.
Chętnie dzielimy się naszą fachową
wiedzą z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Szkolimy
personel naszych Klientów w zakresie programowania, eksploatacji
i konserwacji. Doradzamy przy doborze maszyn, urządzeń i technologii.
Kompleksowo zapewniamy wdrożenie całego procesu produkcyjnego
„od pomysłu do przemysłu” według
zasady: wszystko z jednej ręki.
Zapraszamy do naszej firmy we Wrocławiu oraz do odwiedzenia stron
www.dopak.pl
www.oni.de
Wir nutzen Energie sinnvoll
Dystrybucja i autoryzowany serwis ONI w Polsce
ONI-Wärmetrafo GmbH
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław
tel. (071) 358 40 00, fax (071) 358 40 10
e-mail: [email protected], www.dopak.pl
Niederhabbach 17 · D-51789 Lindlar-Frielingsdorf
Tel. +49 (0) 2266 4748-0 · Fax +49 (0) 2266 3927
www.oni.de · [email protected]
D/PL / GP 03.2016 VIII / 1.000 / GR / GDM
Naszym atutem jest profesjonalny serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Podobne dokumenty