“Podziel się domem, podzielę się plonem”

Komentarze

Transkrypt

“Podziel się domem, podzielę się plonem”
Formularz zgłoszeniowy
Konkurs na ogród, sad lub gospodarstwo przyjazne bioróżordoności
“Podziel się domem, podzielę się plonem”
Imię i nazwisko
właściciela:
Adres pod którym
znajduje się ogród:
Telefon kontaktowy:
Oświadczenia
i upoważnienia:
oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego
postanowienia
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora
konkursu do celów organizacji i promocji konkursu, w tym na publikację mojego
imienia i nazwiska na liście laureatów
wyrażam zgodę na wizytę komisji konkursowej w moim ogrodzie/gospodarstwie
celem dokonania oceny oraz na wykonywanie przez komisję fotografii ogrodu,
które mogą być potem wykorzystywane przez organizatora konkursu do celów
promocyjnych Projektu
Data i podpis:

Podobne dokumenty