Nr 9 (9) 28 kwietnia 2016

Komentarze

Transkrypt

Nr 9 (9) 28 kwietnia 2016
To jedno z magicznych miejsc naszego miasta
fot. Dawid Litka
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
nakład: 38 tys. egz.
nr 9 (9) 28 kwietnia 2016
ISSN 2450-8136
www.pulsjaworzna.pl
Pora na majówkę
czytaj więcej na stronach 4 i 5
Owcza odsiecz
czytaj więcej na stronie 5
Rozmowa z Andrusem
czytaj więcej na stronie 12
Pechowy mecz…
czytaj więcej na stronie 14
REK LAMA 0030
Przyrodniczy skarb
Z dnia na dzień
zmienia się jedno
z najciekawszych
przyrodniczo miejsc
Jaworzna. Owo
magiczne, zachwycające
urodą miejsce, to zespół
kamieniołomów Gródek.
Prowadzone już od 2010 r. prace
rewitalizacyjne obejmują ponad 42
ha – Park Gminny Gródek, użytek
ekologiczny Remiza Leśna Bucze,
część kamieniołomu z przepięknym zalewem Wydra.
Na przełomie lat 2015 i 2016
wykonano ścieżkę dydaktyczną,
która łączy poszczególne obiekty
zespołu kamieniołomów. Docelowo będą się na niej znajdować
opisy przyrodnicze obszaru oraz
tablice z modelami układu słonecznego w skali 1:15 mld. – Rozmieszczone na odcinku ponad kilometra
tablice odzwierciedlają odległości,
jakie są w naszym Układzie Słonecznym – informuje Marcin Tosza
z Wydziału Inwestycji Miejskich
Urzędu Miejskiego. – Ścieżka ma
uświadomić ogrom otaczającego nas
świata – dodaje.
Sprawdziliśmy w terenie. Trasa
rozpoczyna się przy ul. Płetwonurków. Podążając nią,§ mijamy miejsce wypasu owiec, żeby następnie
dotrzeć do kamieniołomu. Stamtąd
roztaczają się widoki na zbiornik
Wydra oraz całą, czterohektarową nieckę kamieniołomu, gdzie
tworzona jest łąka z ławeczkami
i miejscem na scenę. Następnie,
W okolicy Gródka
potwierdzono występowanie
147 gatunków roślin
naczyniowych.
wzdłuż kamieniołomu, obchodzimy teren bazy nurkowej i docieramy do Parku Gródek.
– Spotkamy tu murawy kserotermiczne, odtwarzane przy użyciu
owiec, łąki kwietne, murawy naskalne, zbiorowiska leśne, w tym ostat-
ni w naszym mieście fragment lasu
grądowego – wylicza Tosza.
W okolicy Gródka potwierdzono
występowanie 147 gatunków roślin naczyniowych, a utrzymanie
terenu będzie prowadzone w ramach współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie
oraz z Katedrą Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Śląskiego.
Rewitalizowane jest też składowisko odpadów komunalnych. – Do
rekultywacji nieczynnego od 2004
roku składowiska odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego przystąpiono w 2012 r. – mówi Marcin
Tosza. – Wartość kosztorysowa rekultywacji wyniosła 9 mln zł, jednak
dzięki współpracy z firmą Tauron
i odrobinie szczęścia, koszty udało
się znacząco obniżyć – do tej pory
na zamknięcie składowiska i budowy
ścieżki dydaktycznej nie wydaliśmy
więcej, niż 300 tys. zł. Aby zakończyć
prace i całkowicie zrekultywować
składowisko brakuje jeszcze około
150-200 tys. zł – zaznacza.
Dawid Litka
Z DRUGIEJ STRONY
2
nr 9/2016
NARZEKANIE JEST SŁABE
Namnożyło nam się
specjalistów od
wszystkiego, każdy
jest świetnym
trenerem, kierowcą
a nawet
prezydentem. Jak to
powiedział kiedyś
Stanisław Lem:
Dopóki nie
skorzystałem
z Internetu, nie
wiedziałem, że na
świecie jest tylu
idiotów.
Pamiętam, gdy w rynku zaczęto
budowę biblioteki. Byłem przeciwny temu pomysłowi, bo lubiłem
zielony zakątek, który w tamtym
miejscu był. Po otwarciu biblioteki
szybko zweryfikowałem swoje poglądy i dziś nie wyobrażam sobie
powrotu tamtego miejsca w starym wyglądzie.
Tak samo było z samym rynkiem. Lubię ten rynek, jest kawał
miejsca, jest gdzie usiąść, przychodzą ludzie, pojawiają się uliczni
grajkowie i życie. Ale oczywiście
w dalszym ciągu czytam negatywne opinie, głównie na jednym
z portali w naszym mieście. Narzekactwo wszechobecne, że się
nie podoba, bo na przykład mało
zieleni. Może ja jestem ślepawy,
ale widzę o wiele więcej drzew niż
kiedyś było. Trzeba jedynie czasu,
by urosły. Na szczęście mieszkańcy miasta mają gdzieś idiotyczne
opinie pieniaczy i korzystają z uroków rynku.
Ciekawa sprawa ma się z drogami. Każdy chce rozwoju infrastruktury, łatwiejszego dojazdu,
ale aby nie było to zbyt blisko
miejsca, w którym ta osoba mieszka. Ma być blisko, ale nie koło
niego. Hmmmmm.... Dobry przykład to kontrowersje wokół budowy łącznika w Osiedlu Stałym.
Konsultacje oczywiście się odbyły
w swoim czasie, ale kto by się tym
przejmował, jak można zareagować w momencie, gdy na placu
budowy pojawiają się koparki.
I hajda – zbierać podpisy przeciwko autostradzie w parku, choć to
oczywiste wprowadzanie w błąd,
bo ani autostrada, ani w parku.
Droga dojazdowa w miejscu gdzie
kiedyś była linia kolejowa.
Do tego zjawia się (podobno)
„znany w mieście” - jak sam siebie
określa Jasio Emeryt i podjudza.
Pewnie dlatego, że ma parcie na
władzę, a nikt mu tej władzy dać
nie chce. Emeryt opanował “interneta” i walczy z władzą. Sam niewiele osiągnął, ale byłby lepszym
szefem, projektantem i pewnie
nawet samym prezydentem, bo
pozjadał wszelkie rozumy. Ale cóż,
jak się ma za dużo czasu, to rodzą
się w człowieku pomysły, aby robić na złość. Pewnie żona już sobie
nie pozwala, to frustracja przechodzi na inne tereny działań.
Przypadków takich osób, które opierają swoje kariery na niechęci do zmian i do rozwoju jest
w mieście kilka. Ja rozumiem, że
władzę należy krytykować, aby
zwracała uwagę na potrzeby
mieszkańców, ale
czy uzasadnione
jest bycie w permanentnej opozycji do każdego
pomysłu i wizji? To zakrawa na klasyczny
przykład osobistej
niechęci zamiast merytorycznych argumentów. No chyba że kolejna próba przejęcia władzy,
w oparciu o kampanię nega-
28 kwietnia 2016
www.pulsjaworzna.pl
tywną, co obserwuję w mieście od
wielu lat. Na szczęście mieszkańcy
nie dają kredytu zaufania osobom,
które nie potrafią zadbać o porządek w swoich własnych spółdzielczych śmietnikach, a pchają
się do zarządzania miastem. I to
od 20 lat. Na szczęście dla mnie
i większości mieszkańców bezskutecznie.
Ze swojej strony lubię kierunek
rozwoju naszego miasta. Lubię
zmiany, nowości, wizje. Nie zawsze się oczywiście zgadzam ze
wszystkim, ale uważam, że nie
będąc specjalistą w danej dziedzinie, zostawiam sprawę profesjonalistom, szczególnie tym z wizją.
A na koniec taka konkluzja: skoro
niektóre osoby tak bardzo są nieszczęśliwe w tym mieście, to czemu nie wyjadą? Żyjemy w czasach,
kiedy migracja jest absolutnie powszechna, po co więc mieszkać
w miejscu, do którego pała się tak
wielką niechęcią???
Raingod
Komentarz tygodnia
Majowe nastroje
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
Redakcja:
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
tel.: 32 745 10 30 w. 59
fax: 32 614 17 67 w. 66
e-mail: [email protected]
www.pulsjaworzna.pl
Redaktor naczelny:
Jacek Szyperski
e-mail: [email protected]
Reklama:
tel. 32 745 10 30 w. 55
e-mail: [email protected]
Wydawca:
Miejskie Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie
43-600 Jaworzno
ul. Krakowska 8
Korekta: Ewa Szpak
Skład: K&K Poligrafia tel. 32 615 09 90
Druk: Polska Press sp. z o.o. Oddział
Poligrafia Drukarnia w Sosnowcu
Jakbyśmy nie kombinowali,
zbliża się wielkimi krokami maj.
Przepiękny miesiąc, który zachęcać powinien do wypadów poza
blokowisko i czerpania przyjemności z okoliczności przyrody, której
mamy w mieście do syta. Jaworzno zachwyca ogromem atrakcji,
które w ościennych miastach są
nieosiągalne. Mamy Sosinę, GEOsferę, Żabnik, przepiękne lasy i łąki.
Ostatnio na wypoczynkowej mapie
miasta rozrasta się zespół kamieniołomów Gródek, który do niedawna
znany był głównie nurkowym zapaleńcom. Teraz każdy będzie mógł
czerpać radość z tej przyrodniczej
atrakcji, bowiem ponad 40 hektarów terenu wokół kamieniołomu
przeszło gruntowną rekonwalescencję. Rekultywacja Gródka trwa
nadal, jednak już teraz ciężko znaleźć bardziej atrakcyjne plenerowe
miejsce. Dla tych, którym atrakcji
ekologicznych w naszym mieście,
mimo wszystko za mało, zostały
przygotowane inne fajerwerki.
Oczywiście władze zadbały o oficjalne uczczenie majowych świąt.
Jednak, jeśli nie zaplanowaliśmy na
dłuższy weekend jakiegoś wyjazdu
albo nie chcemy ograniczyć swojej aktywności do uczestniczenia
w mszach i pochodach, znajdzie
się dla nas cały ogrom aktywności,
które umają nam majówkę. Będą
koncerty gwiazd. Ale nie festynowych celebrytów. W Domu Kultury
w Szczakowej odbędzie się koncert
fortepianowy Stanisława i Jekateriny Drzewieckich, którzy zagrają,
między innymi utwory Chopina.
Natomiast w Jeleniu, w siedzibie
orkiestry „Archetti” zagra Scott
Henderson, który uważany jest za
jednego z najwybitniejszych wirtuozów gitary bluesowej i jazzowej.
Lokalni patrioci, przedsiębiorcy
i ludzie kultury mogą spotkać się
na Patriotycznym Balu Konstytucji w Hotelu Pańska Góra. Jest to
nowa, atrakcyjna forma celebrowania narodowych uroczystości.
W majowy długi weekend również
MCKiS organizuje rodzinne grillowanie w Parku Podłęże. Atrakcji
jest więcej. Wystarczy sprawdzić
na miejskich stronach. Nawet, jeśli
maj okaże się meteorologicznie kapryśny, tak jak kwiecień, będziemy
mieli co robić. Świętujmy zatem
majowe okazje! Dawid Litka
Moje
Chce
się jeszcze
więcej
Niespodzianki nie było. Nasi
siatkarze nie przeskoczyli półfinałowego starcia o awans do
pierwszej ligi. Chłopaki nic się
nie stało? Ależ tak i to całkiem
sporo. Po pierwsze ten sezon
drużyna MCKiS może zaliczyć
do bardzo udanych. Pierwsza
liga okazała się celem nie tak
bardzo abstrakcyjnym. Przyjdzie o nią jeszcze powalczyć.
A waleczności i serca do gry
jaworznianom nie brakuje. Po
drugie wokół naszej drużyny
z każdym meczem dojrzewał
przyjazny klimat. Fani pączkowali aż do wypełnienia hali po
brzegi. O taka atmosferę trzeba dbać najlepiej jak można.
A można. Dowiodła tego organizacja turnieju półfinałowego. I to było niespodzianka, bo
że rozgrywki zagoszczą w Jaworznie mało kto przewidywał.
Efekt własnego terenu nie przeniósł drużyny MCKiS do finału,
ale i miastu, i zespołowi wiele
splendoru przyczynił. Można
za to gratulować. Było na co
popatrzeć i w czym uczestniczyć. Organizatorzy i zawodnicy dostarczyli nam trzydniowego widowiska pierwsza klasa.
Szacunek i podziękowania należą się całej naszej drużynie za
udany sezon. Wszyscy liczymy
na jeszcze więcej takich doznań
w kolejnej odsłonie siatkarskich
rozgrywek.
Jacek Szyperski
Redakcja nie zwraca tekstów
niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo do ich redagowania
i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Dystrybucja "Pulsu Jaworzna" bez
pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
www.pulsjaworzna.pl
nr 9/2016
28 kwietnia 2016
Spotkajmy się
na balu
Już 2 maja odbędzie się w Hotelu Pańska Góra drugi Patriotyczny
Bal Konstytucji. Pomysłodawcą
tego niezwykłego w skali naszego
regionu pomysłu jest prezes Stowarzyszenia Katolickiego „Przyjaźń Jaworznicka” Łukasz Curyło. Bal organizowany jest przy
współudziale Centrum Kultury
Teatru Sztuk.
– Zależało mi, żeby w Jaworznie
powstała tradycja celebrowania niektórych świąt państwowych w sposób mniej oficjalny – mówi Łukasz
Curyło. – Często jest tak, że obchody istotnych dla Polski wydarzeń
kojarzą się ze apelami, pochodami,
przemówieniami, czy akademiami,
na które przymusowo zapędzani
byliśmy w szkole. Oczywiście taka
bardzo oficjalna forma świętowania
ważnych rocznic jest jak najbardziej
uzasadniona, jednak uważam, że
można też potraktować je radośnie,
nie ujmując rangi tym wydarzeniom
– wyjaśnia.
W zeszłym roku na Balu Konstytucji bawili się włodarze miasta,
radni, przedsiębiorcy, ludzie kultury i sztuki. – Zapraszamy lokalnych
patriotów, którym los naszego miasta
nie jest obojętny – podkreśla CuryREK LAMA 0023
REK LAMA 0027
ło. Na gości czeka szereg atrakcji.
Uroczystość rozpocznie koncert
kwartetu smyczkowego „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta
Jaworzna. Serwowane będą staropolskie potrawy i trunki, a o zabawę zadba świetny jaworznicki
zespół „Intro”.
– Ważnym punktem naszego balu
jest aukcja charytatywna, z której
dochód przeznaczamy na wybrany
cel – zaznacza prezes „Przyjaźni”.
– W tym roku zbieramy środki potrzebne na rehabilitację chorej na
serce Julki Folgi, córki znanego jaworznickiego artysty – dodaje.
W tym roku swoją obecność na
balu zapowiedzieli już jaworzniccy politycy, na pewno pojawią się
przedsiębiorcy i artyści. Będzie też
można spotkać aktorów, filmowców czy ludzi nauki, których znamy z ogólnopolskich mediów.
Zainteresowani udziałem w balu
mogą skontaktować się z organizatorami telefonicznie pod numerami: 535 931 732 lub 661 026 155.
Bilety są jeszcze do nabycia w CK
Teatrze Sztuk przy ul. Mickiewicza
2 oraz w siedzibie Stowarzyszenia,
przy ul. Wojciecha 2.
RED
ludzie, sprawy, wydarzenia
3
Jaworzno da się lubić!
Niedawno zaproponowaliśmy
naszym Czytelnikom zabawę,
w której wspólnie dokonujemy
przeglądu najciekawszych miejsc
na jaworznickiej mapie. Chcieliśmy, żeby mieszkańcy podzielili
się z nami tym, co w Jaworznie
najbardziej się podoba, czym można się pochwalić i z czego można
być dumnym.
Nasza mała ojczyzna jest miejscem przyjaznym i ciekawym, pod
wieloma względami wyjątkowym.
Miasto się rozwija i z roku na rok
pięknieje. Zgadzamy się, że całkiem sporo rzeczy i spraw wymaga
jeszcze poprawy, jednak mieszkańcy ościennych miejscowości mają
nam czego pozazdrościć. Dziś prezentujemy przesłane przez jednego
z naszych Czytelników zdjęcia zalewu Łęg koło Elektrowni Jaworzno III. Fotografie nas zaciekawiły
i sprawdziliśmy to miejsce. Możemy zapewnić, że na żywo wygląda
jeszcze piękniej.
To uroczy zakątek. Łęg otaczają drzewa, a na brzegach akwenu spotkacie rozmaitą nadwodną
roślinność. Zbiornik jest zarybiony i wykorzystywany przez koło
wędkarskie. To bardzo spokojne
miejsce. W sam raz dla miłośników przyrody.
Podzielcie się z nami spostrzeżeniami, pochwalcie się Waszymi
Fot. Łukasz (więcej zdjęć na
https://www.facebook.com/jaworznowobiekywie
AU TO P R O M O C J A 0 0 1 8
ulubionymi miejscami w Jaworznie. Tymi, które pokazujecie odwiedzającym Was gościom, albo
darzycie szczególnym sentymentem.
Mogą to być także zdjęcia z imprez, wydarzeń kulturalnych czy
sportowych albo po prostu rozwiązania ułatwiające i uprzyjemniające życie np. ścieżka rowerowa,
skrzyżowanie, podjazd dla niepełnosprawnych itp.
Przysyłajcie zdjęcia wraz z krótkimi opisami i zgodą na ich publikację. Czekamy też na ciekawe
historie związane z fotografiami.
Zachęcamy do wspólnej zabawy!
DL
ludzie, sprawy, wydarzenia
4
Mówią...
MIESZKAŃCY
W ulicznej sondzie zapytaliśmy mieszkańców, jak spędzą majówkę.
Oleksander Dukliński
Tegoroczną majówkę zamierzam spędzić aktywnie na
wycieczce rowerowej z grupą przyjaciół. Najpierw pojedziemy na Sosinę, potem będzie Żabnik i pieczenie
kiełbasek na Orce. Natomiast 3 maja, jak co roku, zabiorę rodzinę do Krakowa na barwną paradę historyczną
i spacer po mieście.
Aneta Grabska
Majówkę spędzę z grupą znajomych na Słowacji. Te parę
dni wolnego, to okazja, abyśmy wybrali się na kilkudniową wycieczkę i zwiedzili Bratysławę. W Jaworznie można
spędzić ten czas w wielu miejscach, ale najważniejsze,
żeby z rodziną i bliskimi.
Piotr Kulik
O ile pogoda dopisze, wybiorę się ze znajomymi w Beskid
Śląski, konkretnie do Zawoi. Na pewno wykorzystamy ten
czas na piesze wycieczki. Będzie też grillowanie. Jestem
zwolennikiem spędzania takich weekendów poza miastem
i każdemu to proponuję. To najlepszy relaks.
Ryszard Stalmarski
Zagospodarujemy ten czas zajęciami sportowymi i kulturalnymi. Planuję przejażdżkę rowerem po lesie i parku
Podłęże. Obowiązkowo wybierzemy się z żoną na spacer do GEOsfery. W poniedziałek jubileuszowy koncert
w NOSPR, a podsumowaniem długiego weekendu będzie
biesiadowanie z przyjaciółmi. ES
REK LAMA 0034
nr 9/2016
28 kwietnia 2016
www.pulsjaworzna.pl
Pora na majowe
Przed nami długi
weekend. Proponujemy
gdzie i jak spędzić
pierwszą tegoroczną
majówkę, która dla
wielu osób może się już
zacząć 29 kwietnia.
To świetna okazja, aby spędzić
wolny czas z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Powinniśmy też
pamiętać, o ważnych, czekających
nas uroczystościach, związanych
z obchodami Święta Konstytucji
3 Maja oraz o Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Już od dawna majówka nie kojarzy nam się z grillowaniem na
działce czy nad wodą. Najczęściej
mieszkańcy preferują aktywne spędzanie czasu poza miastem, piesze
lub rowerowe wycieczki. Mamy
kilka propozycji dla tych, którzy
jeszcze niczego nie zaplanowali
i zamierzają spędzić ten czas
w mieście. Jaworzno i ościenne
miasta są pełne ciekawych miejsc,
gdzie można naprawdę bardzo
przyjemnie spędzić majówkę.
Jaworzno. 2 maja warto zajrzeć na Rodzinną Majówkę w Parku Podłęże – imprezę plenerową
zorganizowaną przez MCKiS oraz
Mega Pizzę. Na całe rodziny czeka wiele konkurencji sportowych
– jazda na rolkach, skok w workach, bieg z jajkiem. Atrakcją będą
występy wokalne i taneczne, gry
i zabawy dla najmłodszych, konkurencje kulinarne, którym patronować będzie gość specjalny
– Marcin Czubak – finalista Top
Chef. To będzie atrakcyjnie i dla
wielu aktywnie spędzony czas.
Skorzystajcie!
Do pieszych, rowerowych wycieczek idealnie nadaje się coraz
popularniejsza GEOsfera. Tam zawsze warto się wybrać, ale majówka wręcz się o to prosi. Dodatkowo
proponujemy spacer po edukacyjnej ścieżce w okolicach Kamieniołomu Gródek – Remiza Leśne
Bucze – obszar charakteryzujący
się bogactwem flory i fauny. A już
3 maja pojawią się tam owce z hodowli Wspólnoty Betlejem.
Rezerwat przyrody Dolina Żabnika – wspaniałe miejsce do przyjemnego spacerowania. Na terenie
rezerwatu można spotkać około
100 gatunków zwierząt i roślin.
Można też spędzić czas nad Zalewem Sosina – ten obiekt służący
celom rekreacyjnym tradycyjnie
juz gości miłośników grillowania,
sportów wodnych i wędkarstwa.
Po sąsiedzku też mamy ciekawe miejsca.
Dąbrowa Górnicza. 27 km
od Jaworzna znajduje się kompleks
czterech zbiorników – Pogorie. Pogoria I i III to ośrodki wypoczynkowe, z licznymi plażami, miejscami
do uprawiania sportów wodnych
– żeglarstwo, windsurfing. Pogoria II to ze względu na walory
przyrodnicze użytek ekologiczny
otoczonymi szuwarami, lasami,
a więc idealne miejsce do pieszych,
rowerowych wycieczek.
Tychy. Jezioro Paprocańskie
znajduje się w uroczym miejscu
na południe od Tychów. Otoczone
jest lasami, ma plaże, odnowioną
Miasto zaprasza
Przed nami 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz poprzedzający ją Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jak będą wyglądały uroczystości w Jaworznie?
Oficjalna część odbędzie się 3 maja na jaworznickim rynku. Rozpocznie ją o godzinie 9.00 uroczysta
msza święta w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny, która odprawiona będzie w intencji ojczyzny i mieszkańców. Następnie o 10.15 przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości pod
Pomnik Niepodległości, gdzie zostaną złożone kwiaty. Przewidziane są również oficjalne przemówienia
oraz program artystyczny „Piękna nasza Polska cała” przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej
nr 16. O godzinie 11.00 wręczone zostaną nagrody dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Pocztów
Sztandarowych oraz Wiedzy o Polskich Symbolach i Barwach Narodowych. 10 minut później prezydent
Paweł Silbert spotka się w Miejskiej Bibliotece Publicznej z kombatantami.
Oprócz oficjalnych obchodów przygotowanych zostało wiele atrakcji w poszczególnych dzielnicach
miasta. Będą pikniki rodzinne, spotkania, koncerty i bal. Harmonogram tych imprez można znaleźć na
www.jaworzno.pl. O większości z nich piszemy też na naszych stronach, więc można zapoznać się ofertą
i wybrać cos dla siebie. Zachęcamy do udziału zarówno w części oficjalnej obchodów, jak i w wydarzeniach przygotowanych dla Państwa w klubach, parkach i domach kultury. DL
www.pulsjaworzna.pl
nr 9/2016
28 kwietnia 2016
świętowanie
ludzie, sprawy, wydarzenia
Co do piknikowego koszyka?
Zbliża się długi, majowy weekend. Wielu z nas wyjedzie za miasto, spotka się z przyjaciółmi, urządzi
piknik. Specjalnie dla Czytelników Pulsu Jaworzna,
mgr dietetyki, Martyna Gorczyńska radzi co najlepiej włożyć do piknikowego koszyka.
Jakie produkty najlepiej sprawdzą się na
pikniku?
Najlepsze będą te własnoręcznie przygotowane w domu.
Kontrolujemy wtedy zawartość tłuszczu, cukru, soli
i innych dodatków. Zamiast cukierków lub batoników, proponuję upiec muffinki lub ciasteczka z mąki
razowej. Można zabrać pudełko z sałatką, najlepiej
bez majonezu, upieczone mięso, pełnoziarniste pieczywo. Nie zapominajmy o świeżych owocach. Radzę
je pokroić na kawałki i zapakować do oddzielnego
pojemnika.
swoich sił we wspinaczce skałkowej czy eksploracji jurajskich
jaskiń – trzeba jednak wcześniej
umówić się z instruktorem. Następnie można zwiedzić zamek
Bobolice, obok zamek Mirów, potem Zamek Krasińskich w Złotym
Potoku, na koniec jeszcze XIIIwieczny zamek w Olsztynie.
A jeśli aura nie za bardzo dopisze? Teatr Śląski zaprasza na
spektakle codziennie, oprócz 1 i 2
maja. Warto wybrać się na premierę Psubracja (krwawy hołd
dla Qentina Tarantino) – opowieść
inspirowaną kinem amerykańskiego reżysera. Proponujemy też majówkę z dyrygentem Narodowej
Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach – Jerzym Maksymiukiem.
W sali koncertowej NOSPR-u rozbrzmiewać będą koncerty Chopina, Debussy`ego, Kilara, Mozarta,
Bethoveena, ale też tradycyjne
melodie góralskie.
Sosnowiec zaprasza natomiast
na największy w tym roku plenerowy koncert „Polska w hołdzie powstańcom śląskim”, który
odbędzie się 3 maja na parkingu
przed Urzędem Miejskim. Wystąpią: Dżem, Myslovitz, Miuosh, Piotr Kupicha, Maciej Lipina
i Kasia Grzesiek.
A w Jaworznie? – zapraszaliśmy już, ale przypominamy 3 maja
w Domu Kultury Jeleń koncert gitarzysty Scotta Hendersona.
Ewa Szpak
je świeżymi ziołami, odrobiną soli i pieprzu. Wtedy nasze grillowanie będzie nie tylko zdrowsze, ale
i mniej kaloryczne.
W co pakować żywność, aby zachowała składniki odżywcze?
Jeżeli coś intensywnie pachnie (na przykład wędliny
lub ryby), przed roznoszeniem zapachów najlepiej zabezpieczy folia aluminiowa, która pomoże też zachować świeżość produktów. Jednakże należy pamiętać,
że wchodzi ona w reakcję z kwasami. Dlatego do pakowania warzyw i owoców warto używać plastikowych
lub szklanych pojemników. Wszystkie pudełka, których
używamy do pakowania jedzenia, powinny posiadać
certyfikat świadczący o ich dopuszczeniu do kontaktu
z żywnością (symbol widelca i kieliszka).
A jeśli ktoś lubi przygotowywać jedzenie podczas pikniku, na przykład grillując?
Piknik, letnie wypady za miasto to również,
a może przede wszystkim napoje. Które wybrać?
Jeżeli wycieczka połączona jest z grillowaniem, pamiętajmy, że w ten sposób możemy przyrządzić nie
tylko kiełbaski. Wyśmienicie smakują grillowane
warzywa, na przykład cukinia, bakłażan, kalarepa,
papryka, kalafior, brokuł. Wystarczy, że doprawimy
Najlepiej wodę. Można dodać do niej soku z cytryny, listek mięty lub wkroić plasterki owoców. Soki owocowe, wody smakowe i inne
słodkie napoje będą wzmagać pragnienie.
Rozmawiała: ANKA
AU TO PR O M O C J A 0 0 2 1
promenadę, nabrzeże, plac zabaw
dla dzieci – idealne miejsce dla
całych rodzin.
Katowice, Chorzów. Zachęcimy przede wszystkim do aktywnego spędzania czasu w Dolinie Trzech Stawów i w sąsiednim
Katowickim Parku Leśnym. Te
dwa kompleksy to zielone serce
aglomeracji z licznymi trasami
rowerowymi, spacerowymi, specjalną trasą dla rolkarzy, miejscem do kąpieli i uprawiania sportów wodnych. Park Śląski – jeden
z największych parków miejskich
w Europie. Zielone, rekreacyjne tereny rozciągają się na powierzchni 620 hektarów, a obejmują Śląskie Wesołe Miasteczko,
Śląski Ogród Zoologiczny, Planetarium Śląskie, Śląski Park Linowy
i Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Świetne
miejsce do aktywnego spędzania
czasu z wykorzystaniem rolek,
rowerów, mnóstwo atrakcji dla
najmłodszych, gwarancja dobrej
zabawy dla całych rodzin.
Jura Krakowsko-Częstochowska. To propozycja na wycieczki jednodniowe lub z noclegiem. Wycieczkę po zamkach
śląskich proponujemy zacząć od
Podzamcza, gdzie znajduje się Zamek Ogrodzieniecki zapewniający
liczne atrakcje dla najmłodszych
– imprezy plenerowe, animacje,
żywe lekcje historii. Warto dodać,
że w okolicy można spróbować
5
ludzie, sprawy, wydarzenia
6
Przesłuchanie
Artur Zięba
Komendant Straży Miejskiej
w Jaworznie
Zawód: Urzędnik samorządowy
– strażnik miejski.
Najbardziej lubię w swojej pracy… Pomaganie ludziom.
W związku z pracą chciałbym
zmienić… Stereotypy, opinie na
temat strażników miejskich.
Plany i marzenia dotyczące najbliższej przyszłości… Skończyć
przygotowania ogrodu do sezonu
letniego.
Ulubiony film… Coppola, Tarantino, Oliver Stone, z tytułów dużo by
wymieniać, np. „Ojciec Chrzestny”,
„Wściekłe psy”, „Pluton”.
Ulubione książki... Kiedyś powieści kryminalne, obecnie literatura faktu.
Muzyka… Każda.
Miejsce na świecie… Tam, gdzie
jest dużo słońca. Na wakacje czy
podróż na pewno Sycylia.
Gdybym nie był strażnikiem
miejskim, to… Byłby to jakiś zawód związany z przemieszczaniem
się: pilot, marynarz…
Najbardziej lubię jeść… Czekoladę.
Ulubiony napój… Soki owocowe,
a do reszty nie bardzo wypada się
przyznać.
Pasje pozazawodowe… Podróże.
Umiejętności, o których inni nie
wiedzą… Wspinaczka skałkowa.
Kim jest Artur Zięba? Człowiekiem. Wesołym, ciekawym świata.
28 kwietnia 2016
www.pulsjaworzna.pl
Młodzi palą się do munduru
26 kwietnia zakończyła
się tegoroczna
kwalifikacja wojskowa.
Trwała 3 tygodnie.
Wstąpienie do armii może być
atrakcyjnym pomysłem na życiową drogę dla wielu młodych mężczyzn i kobiet. O tym, jak pożądanym pracodawcą jest wojsko
świadczyć może zainteresowanie
uczelniami wojskowymi. Oprócz
tego wiele gmin powołuje klasy
szkolne o profilu wojskowym lub
mundurowym. W Jaworznie mamy
cztery takie oddziały.
Kwalifikacja wojskowa, która
zastąpiła wcześniejszy pobór ma
na celu określenie zdolności do
służby. Jest też pierwszym krokiem dla wszystkich chętnych do
wstąpienia do wojska. W Jaworznie komisja lekarska czekała na
młodych mężczyzn w budynku
przy ul. Północnej 9c.
– Po liceum wybieram się do szkoły oficerskiej. Ewentualnie spróbuję
zostać zawodowym szeregowym –
mówi Bartłomiej Grybel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2. Na kwalifikacji w Jaworznie pojawił się z kolegą z klasy,
Danielem Głazem, który ma podobne plany.
Przychodzili też młodzi mężczyźni z innym nastawieniem. –
Nie mam planów związanych z woj-
Fot. Dawid Litka
Klasa mundurowa szykuje się do zbiórki przed egzaminami
skiem – przyznaje Kamil Gwiżdż
z Liceum Ogólnokształcącego nr
2. – Pobudka o 6.00 to nie dla mnie
– wtóruje mu Bartosz Hałas
z trzeciego LO.
– Po przystąpieniu do kwalifikacji,
armia nie będzie się już więcej upominać o tych, którzy nie będą chcieli
wiązać się z wojskiem – mówi major Adam Dudek, szef Wydziału
Rekrutacji Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Katowicach.
Tymczasem wiele osób zgłasza
się do WKU, by starać się o powtórną ocenę ich zdolności do
służby, bo wojsko kusi stabilnością zatrudnienia, wcześniejszym
wiekiem emerytalnym czy elitarnością. – Jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą i stawiamy wysokie wymogi
kandydatom, których mamy bardzo
dużo – zaznacza major.
Chętni do wstąpienia do armii
mogą kształcić się w wojskowych
uczelniach, co gwarantuje stabilne zatrudnienie. Jeśli kandydat
do służby nie chce kończyć studiów oficerskich, może zostać zawodowym szeregowym. W tym
celu należy ukończyć służbę przygotowawczą i zostać żołnierzem
rezerwy. Potem wstąpić do korpusu szeregowych. Otwiera to
drogę do studiów podoficerskich
i awansu.
Wiele młodych osób zdaje sobie
sprawę z atrakcyjności zawodów
mundurowych. Już na etapie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
uczniowie mogą pójść w kierunku związanym z wojskiem czy
policją.
– Absolwenci naszej szkoły służą
w każdej ze służb mundurowych –
mówi dr Dobiesław Derda, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Jaworznie, w którym
uczniowie kształcą się w klasach
policyjno-mundurowych.
– Po ukończeniu liceum wybieram
się na Wojskową Akademię Techniczną i wiążę swoją karierę z wojskiem – mówi Norbert Szczublewski z drugiej klasy, który uczęszcza
też na kurs skoczka spadochronowego. – Interesuje mnie spadochroniarstwo albo jednostki zmechanizowane – dodaje.
Jego rówieśnica, Patrycja Pażucha wybiera się po maturze do
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
w Poznaniu i planuje dostać się do
policji. – Jest to związane z moimi
zainteresowaniami sportem i militariami. Nie chciałabym pracować za
biurkiem – mówi.
Major Piotr Jamróz, który od
ponad 15 lat prowadzi w szkole zajęcia mundurowe uważa, że
w Jaworznie jest potencjał i dobry grunt dla klas wojskowych.
– Mamy uczniów, którzy kończą
kursy spadochronowe. To młodzież
zainteresowana służbą mundurową,
która już wie, jaką drogą podąży
w życiu – podkreśla. – Od 16 lat
współpracujemy z 5 Batalionem Dowodzenia w Krakowie, jaworznicką
policją i strażą miejską czy Wyższą
Szkołą Bezpieczeństwa w Poznani. Dzięki temu zajęcia są ciekawe.
Urozmaicamy je obozami, manewrami dzienno-nocnymi i podobnymi
wydarzeniami – dodaje.
Dawid Litka
Spacerem po dzielnicach
Najważniejsze w życiu… Przyjaźń, lojalność wobec innych.
Najpiękniejsze wspomnienia…
Są związane z latami młodości,
podróżami, żeglarstwem i harcerstwem.
nr 9/2016
Szczakowa
Pamiętamy
Podłęże
Kuźnia talentów
Osiedle Stałe
Ruszyli z kanapy
Kwiaty i znicze spoczęły w niedzielę, 24
kwietnia, pod pomnikiem pomordowanych
przez hitlerowców kolejarzy w Szczakowej.
Hołd pomordowanym złożyli m.in. Tadeusz
Kaczmarek, zastępca prezydenta miasta, radni, przedstawiciele organizacji kombatanckich,
instytucji i stowarzyszeń oraz szkół. 22 pracowników węzła kolejowego zostało w 1942
r. przewiezionych z więzienia w Mysłowicach
do Szczakowej i powieszonych. Kolejna taka
egzekucja miała miejsce w 1944 r. Zamordowano wówczas 6 kolejarzy. Okupanci mścili
się w ten sposób za dywersję na kolei.
Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego wpadło
na ciekawy pomysł wyróżnienia swoich najlepszych uczniów. Dla tych, którzy osiągnęli
średnią ocen na poziomie 5,0 i więcej, oraz dla
laureatów olimpiad przedmiotowych i zawodów
sportowych, szkoła przygotowała 21 kwietnia
uroczystą galę, podczas której uczniom wręczone zostały dyplomy i wyjątkowe statuetki.
– Chciałam, żeby młodzież, która ze szczególnymi osiągnięciami miała swój dzień, swoje święto
– mówi Marta Figura, dyrektor szkoły. Tegoroczna Kuźnia Talentów była już piątą taką
galą w Gimnazjum nr 4.
Kilkunastu jaworznian wzięło udział w tegorocznej edycji edukacyjnej akcji społecznej
„Ruszamy Polskę z kanapy”. Organizowana
jest od zeszłego roku w wielu miastach kraju.
Jaworzno, za sprawą Krzysztofa i Karoliny
Rysiów, którzy są trenerami Boot Camp włączyło się w nią od samego początku. Trening
funkcjonalny Boot Camp wywodzi się z amerykańskiej armii. Wszystkich, którzy chcą poćwiczyć na świeżym powietrzu zapraszamy na
drugi darmowy trening tej akcji, już w sobotę
o 16.00 w Parku im. Lotników Polskich na
Osiedlu Stałym. DL
Przesłuchiwała: ANKA
Fot: UM
Fot: Elżbieta Jazowska
Fot: Krzystof Ryś
www.pulsjaworzna.pl
nr 9/2016
28 kwietnia 2016
ludzie, sprawy, wydarzenia
Owce idą miastu z odsieczą
Już za miesiąc na
jaworznickich łąkach,
w rejonie Sadowej
Góry i kamieniołomu
Gródek pojawi się
około 60 owiec.
Zadbają o stan cennych
przyrodniczo terenów.
Oczyszczą je z chwastów
i samosiejek. Owce
żywią się niekoniecznie
chcianymi w tym miejscu
gatunkami, wydeptują
murawę, odsłaniając
glebę. To z kolei
ułatwia kiełkowanie
pożądanych roślin.
A na jaworznickich
łąkach występują rośliny
unikatowe: wilżyna
ciernista, zaraza
czerwonawa, dziewięćsił
bezłodygowy. Te rośliny
wymagają ochrony.
Sprawdzona metoda
– Wypasanie owiec w okolicy Sadowej Góry i w Parku Gródek to jeden z etapów wpisanych do projektu
Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna. Powstał przy współpracy ze Stowarzyszeniem Śląskich
Ogrodów Botanicznych, a pomysłodawcą jest Barbara Tokarska-Guzik profesor Uniwersytetu Śląskiego
– wyjaśnia Marcin Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich.
Cel jest bardzo ważny – poprawa stanu muraw kserotermicznych, które należą do jednych
z najbardziej zagrożonych siedlisk
w Polsce. – Zanikanie rzadko występujących gatunków związane jest
głównie z zaniechaniem gospodarki
pasterskiej i zaprzestaniem wypasu
zwierząt hodowlanych. Dlatego dla
korzystniej naprawy stanu muraw
najsensowniejszą i najlepiej sprawdzającą się metodą jest właśnie wypas owiec – dodaje Tosza.
Zeszłoroczny wypas 29 owiec
przyniósł oczekiwane rezultaty
ekologiczne, dlatego postanowiono
nadal zatrudniać owieczki. Biologicznym koszeniem murawy kserotermicznej na obszarze Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
Uroczysko Sadowa Góra zajmą się
zwierzęta z hodowli Adama Smoliły. Ten jaworznianin z dziada
pradziada ma 80 hektarowe gospodarstwo. Hoduje m.in. cztery
rasy owiec. Całą zimę trzymane
były w stajni. Teraz będą szykowane do pracy, którą rozpoczną
na Sadowej Górze 15 maja.
Redyku nie będzie
– Namawiano mnie, żebym urządził takie uroczyste wyjście ze sta-
7
Fot. Archiwum UM
W zeszłym roku owce sprawiły się wyśmienicie
dem na wypas, ale wymaga to dużo
zachodu. Wiem, że to ciekawie wygląda, ale trzeba te owce całą drogę
doglądać. Jest dużo gapiów i trzeba
dbać o bezpieczeństwo. Może kiedyś
zgodzę się na taki, w podhalańskim
stylu, redyk.
Na jaworznickich
łąkach w rejonie
Sadowej Góry
i Kamieniołomu Gródek
15 maja pojawi się
ok. 60 owiec. Zadbają
o stan terenów
cennych przyrodniczo,
oczyszczając
je z chwastów
i samosiejek. Swoją
ekorobotę wykonywać
będą do końca
września.
przez rodziny z dziećmi. Nie ma się
co dziwić, bo te zwierzęta mają łagodne usposobienie i są przyjaźnie
nastawienie do człowieka.
– Właściwie to owce są przyzwyczajone do zaczepiających je dzieci.
Maluchy niejednokrotnie je dokarmiają. Ale lepiej przynieść do bacówki chleb czy marchewkę. Wieczorem, gdy wracam do zagrody
i dokarmiam zwierzęta owsem, dam
im trochę takich smakołyków – zachęca Adam Smoliło.
Wyprawy do bacówki nie przeszkadzają ani owieczkom, ani ich
właścicielowi, który chętnie odpowiada na pytania swoich gości.
Prosi tylko wszystkich, którzy zamierzają zobaczyć owce w akcji,
by, jeśli wybierają się z psami,
prowadzili je na smyczy. Chodzi
o to, by nie płoszyły owiec.
Według hodowcy owieczki lubią swoją pracę. Na wypas bierze
owce różnych ras, bo jedne jedzą
na przykład trawkę, a drugie inną
roślinkę. W tym roku będziemy
mogli zobaczyć owce wrzosówki
(starodawna rasa), olkuskie, czarnogłówki i polskie owce nizinne.
Przed wypasem owce poprawią
wygląd. Będą strzyżone. Ma specjalnie do nich przyjechać „fryzjer” z Babic. Ostatnio strzyżenie
odbywało się w bacówce. Można było przyjść i przyglądać się
temu zabiegowi. – Strzygę owce
dwa razy w roku. Wełnę to nawet
mogę oddać za darmo – informuje
Adam Smoliło.
Osioł Filip Moris
i muł Gaweł
W rejonie kamieniołomu Gródek, w remizie Leśne Bucze, pojawi się 20 innych owieczek – wrzosówki i jagnięta z polskich owiec
podhalańskich. Będzie też osioł
Filip Moris i muł Gaweł. Zwierzę-
Swoją ekorobotę owieczki wykonywać będą do końca września.
Będą przy tym miały zapewnioną
całodobową opiekę pod czujnym
okiem stróża. Pilnować ich będzie
także podhalański owczarek biały. Przewidziano kilka miejsc na
wybieg. Gdy tylko owce oczyszczą jedną kwaterę, przenoszone
będą na inną. Nie zabraknie im
wody, paszy i opieki weterynaryjną i stróża.
Ekologiczne zadanie,
atrakcja dla dzieci
W zeszłym roku owce stały się
nieoczekiwaną atrakcją turystyczną. Każdego dnia odwiedzane były
Remiza Leśna Bucze. Tu wkrótce pojawią się zwierzęta z "Betlejem"
Fot. Dawid Litka
ta pochodzą z hodowli Wspólnoty
Betlejem.
– Rozpoczniemy sezon pasterski
3 maja, najpierw będzie msza święta
na rozpoczęcie sezonu pasterskiego,
poświęcenie stada i pastwiska oraz
uroczyste rozpalenie watry, na które
zapraszam – opowiada ks. Mirosław Tosza.
Betlejemskie owieczki już drugi
rok będą dbać o wygląd niezagospodarowanych jeszcze terenów
ekologicznych. Na Buczu wszystko wygląda jak w Pieninach, nie
ma elektrycznego pastucha, jest
drewniane ogrodzenie, bacówka.
Dzieci chętnie tam przychodzą,
bo mogą podejść do owiec, pogłaskać je.
Przede wszystkim jednak ważny
jest ekologiczny aspekt projektu.
To także ważny krok w stronę edukacji, ochrony cennych gatunków
oraz poznania agrokultury.
Ewa Szpak
8
REKLAMA
nr 9/2016
28 kwietnia 2016
www.pulsjaworzna.pl
REK LAMA 0032
Potrzebne jest zaangażowanie mieszkańców
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w ubiegłym tygodniu uporządkował teren na wszystkich punktach odpoczynkowych wchodzących w skład szlaków
rowerowych na terenie Jaworzna. - My sprzątamy, a
nowe śmieci ciągle się pojawiają. Potrzebne jest też
zaangażowanie mieszkańców - mówi dyrektor MZNK
Tomasz Jewuła.
Kilka lat temu gmina wyznaczyła na terenie Jaworzna
kilkadziesiąt kilometrów szlaków rowerowych. Oprócz
oznakowania szlaków w terenie zostały też wybudowane
24 punkty odpoczynkowe wyposażone w ławki, stoły,
wiaty, plansze z planami sieci szlaków, kosze na śmieci
i stojaki na rowery.
Pieczyska - punkt widokowy
W mediach co jakiś czas pojawiają się informacje o zanieczyszczonych, zaśmieconych i zniszczonych punktach
odpoczynkowych. O porządek na punktach dba Miejski
Zarząd Nieruchomości Komunalnych. W tym roku punkty
są sprzątane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Natomiast miejsca, które cieszą się największym zainteresowaniem amatorów wycieczek, takie jak Chrząstówka,
Gródek, Pomnik Podłęże Las, Sodowa Góra, Zalewisko
Podłęże czy Łęg porządkowane są raz na tydzień.
Grodzisko przed sprzątaniem
-- W ubiegłym tygodniu pracownicy MZNK wysprzątali
teren na wszystkich punktach. Zostały pozbierane odpady
i zawieszone nowe worki na śmieci. Obawiam się jednak,
że przy następnym sprzątaniu znowu będzie w tych miejscach śmietnisko. Dlatego potrzebne jest zaangażowanie
mieszkańców. Każdy z nas powinien reagować, gdy widzi
jak zaśmiecane jest miejsce, w którym chce wypocząć - komentuje dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.
Pieczyska - płetwonurków
Osoby sprzątające teren znajdują wszelkiego rodzaju
odpady. Najwięcej jest jednak opakowań po jedzeniu
oraz butelek i puszek po piwie. Rowerzyści raczej nie
piją piwa w trakcie wycieczek po Jaworznie, więc punkty
zanieczyszczane są głównie przez mieszkańców, którzy
urządzają sobie na nich grillowanie i ogniska. Szkoda, że
nie zabierają śmieci ze sobą, gdy widzą, że kosz jest już
przepełniony. Niestety kultury związanej z pozbywaniem
się odpadów ciągle się uczymy.
Tłumaczenie, że „przecież ktoś tu posprząta” jest nietrafione. Gdy idziemy do znajomych w gości, to nie
zostawiamy im fury śmieci mówiąc - przecież posprzątacie. W lesie i na innych zielonych terenach naszego
miasta też jesteśmy tylko gośćmi, uszanujmy przyrodę
i nie śmiećmy.
Luszowicka, Suchy Staw
Pomnik Podłęże
Inna sprawa to dewastacje. Niektóre z punktów odpoczynkowych zostały przez kilka lat funkcjonowania
zniszczone w takim stopniu, że trudno w ich przypadku
mówić o jakimkolwiek odpoczynku. Powyrywane deski,
zniszczona wiata, zamalowane tablice z mapami, urwane
kosze na śmieci to codzienny widok. Często drewniane
wyposażenie punktów służyło bawiącym się tutaj wandalom za opał na ognisko.
Co możemy zrobić? Gdy jesteśmy świadkami niszczenia ławek, wiat i innych elementów wyposażenia,
które zostały przecież kupione za nasze wspólne pieniądze zgłaszajmy ten fakt Straży Miejskiej lub Policji. Nie pozostawajmy biernymi, gdy widzimy osoby
wyrzucające śmieci w terenie zielonym – zwróćmy
im uwagę, że tak nie należy postępować. Punkty są
porządkowane z określoną częstotliwością, jeśli jednak widzimy, że już w tym momencie dany punkt nadaje się do uprzątnięcia poinformujmy o tym MZNK
Grodzisko po sprzątaniu
Wykaz punktów
odpoczynkowych
na szlakach rowerowych w Jaworznie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Pieczyska przy ul. Płetwonurków
Grodzisko
Doliska (tereny leśne)
Kamieniołom Sodowa Góra
Biała Przemsza
Biała Przemsza przy ul. Stefana Batorego
ul. Luszowicka, Suchy Staw
ul. Wyzwolenia
ul. Botaniczna
Jankowe Górki
Sosina
Łęg
Zalewisko Podłęże
Pomnik Podłęże
ul. Młynarska
Kamieniołom Długoszyn
Cezarówka Górna
Pieczyska Punkt Widokowy
Celinowe Górki (Jeleń)
Dąb (Byczyna)
Laskowiec (Byczyna)
Biały Brzeg
Chrząstówka
www.pulsjaworzna.pl
nr 9/2016
28 kwietnia 2016
ludzie, sprawy, wydarzenia
9
Jaworzno szykuje się do Światowych Dni Młodzieży
Blisko siedmiuset
pielgrzymów
zagości w naszym
mieście podczas
XXXI Światowych
Dni Młodzieży.
Jaworznianie przyjmą
w swoich domach
młodych ludzi głównie
z krajów europejskich
m.in. z Malty, Włoch
czy Ukrainy, ale też
z Australii.
Pielgrzymi przebywać będą
w Jaworznie od 21 do 25 lipca.
Zaistnienie na mapie miast wspomagających ŚDM 2016 w Krakowie to także wielka wizerunkowa
szansa, bo jak nas widzą, tak nas
piszą. Dlatego przygotowania są
starannie dopinane są na ostatni guzik.
Miasto we współpracy z sosnowiecką kurią stara się o zapewnienie gościom miłego, atrakcyjnego i bezpiecznego pobytu.
Działa specjalny zespół powołany
przez prezydenta Pawła Silberta. – Przygotowania są już bardzo
zaawansowane. Skupiamy się na
zapewnieniu bezpieczeństwa oraz
szykowaniu atrakcji dla pielgrzymów i mieszkańców miasta – mówi
Tadeusz Kaczmarek, zastępca
prezydenta, kierujący zespołem.
– Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem o wielkim wymiarze i zasięgu. Naszym zadaniem jest sprawić,
aby w czasie ich trwania pielgrzymi
i mieszkańcy czuli się dobrze i bezpiecznie – tłumaczy.
Zespół zajmuje się koordynacją działań związanych z ŚDM
na terenie miasta (m.in. z zarządzaniem, komunikacją, kontaktami z dekanatami i zapewnieniem bezpieczeństwa). W jego
skład wchodzą: generał Janusz
Skulich, doradca prezydenta ds.
bezpieczeństwa, Sebastian Kuś,
dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu, Łukasz Kolarczyk, naczelnik Biura Promocji
i Informacji oraz radny Dawid
Domagalski.
– Regularnie odbywają się spotkania z szefami miejskich instytucji, stowarzyszeń, przedstawicielami
kościoła, harcerzami oraz służbami
zajmującymi się bezpieczeństwem
– wyjaśnia Łukasz Kolarczyk, naczelnik Biura Promocji i Informacji. – Wszystko po to, aby na bieżąco mieć informacje, odpowiednio
Fot. UM
Zespół zadaniowy zajmuje się koordynacją działań związanych z ŚDM w mieście
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie potrwają od 26 do
30 lipca 2016 r. Papież Franciszek spotka się z młodymi
z całego świata na krakowskich Błoniach. W Jaworznie
pielgrzymi przebywać będą od 20 do 25 lipca. ŚDM
odbyły się w Polsce tylko raz, w 1991 r. w Częstochowie.
W spotkaniu tym wzięło udział 1,5 mln osób.
reagować i podejmować decyzje.
Taka współpraca pozwala na wypracowanie optymalnego programu
tych dni w Jaworznie – dodaje.
Ten program zawiera już teraz
całą listę atrakcji. Dla pielgrzymów
zaplanowano w Jaworznie koncerty i wycieczki. Młodzież będzie
mogła zadbać o sferę duchową
podczas uroczystych mszy świętych organizowanych w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny
w centrum miasta oraz w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Osiedlu Stałym.
– Pielgrzymi zobaczą Ośrodek
Edukacji Ekologiczno-Geologicznej
GEOsfera. Nad Zalewem Sosina zorganizowany zostanie „Festiwal Narodów”, podczas którego pielgrzymi
będą mogli zaprezentować talenty
taneczne i wokalne oraz przybliżyć
mieszkańcom Jaworzna swoją kulturę i obyczaje. Finałem festiwalu
będzie koncert Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna eM Band
wraz z Gospel Sound – wylicza Sebastian Kuś.
W niedzielę 24 lipca na jaworznickim rynku będzie okazja do
zapoznania się z regionalnymi potrawami i słodkimi wypiekami,
które przygotują uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 wraz z przedstawicielkami
zespołów śpiewaczych z całego
miasta. Orkiestra Rozrywkowa eM
Band szykuje koncert z udziałem
zespołu Kuby Fedaka oraz z zespołem góralskim. Goście będą też
mogli zwiedzić Miejską Bibliotekę
Publiczną i Muzeum Miasta Jaworzna. RED
REK LAMA 0033
Rozpoczyna się sezon
ogródków gastronomicznych
na Rynku
W tak pięknych okolicznościach przyrody miło posiedzieć na świeżym powietrzu przy kawce albo oranżadzie. MZNK
zaprasza właścicieli nieruchomości przyległych do płyty rynku do składania
wniosków o wydzierżawienie stanowisk
pod działalność gastronomiczną.
Podobnie jak w ubiegłych latach właściciele nieruchomości przylegających do płyty
rynku mogą dzierżawić od MZNK stanowiska
przeznaczone do prowadzenia działalności gastronomicznej. - Ogródki już na stałe
wpisały się w wizerunek rynku i mieszkańcy
chętnie korzystają z możliwości spędzania
czasu nie tyko w lokalach gastronomicznych
ale również na świeżym powietrzu. Przedsiębiorcy zainteresowali się tematem dzierżawy
stanowisk w tym roku i już wysyłają pytania
do MZNK. Niebawem podpiszemy pierwsze
umowy – mówi zastępca dyrektora MZNK
Elżbieta Jach.
Dzierżawa odbywa się w trybie bezprzetargowym. Wzorem ubiegłego roku w zawieranych umowach dzierżawy z organizatorami
ogródków MZNK wprowadza zapisy dotyczące utrzymania czystości oraz przestrzegania przepisów porządkowych. Dzierżawca
odpowiada za taką organizację stanowiska
gastronomicznego, która nie będzie stwarzać zagrożenia dla osób przebywających na
Rynku. Ma obowiązek sprzątać teren swojego ogródka gastronomicznego oraz obszar
rynku w promieniu pięciu metrów wokół. Ma
także zorganizować kosze na śmieci, które
będzie regularnie opróżniał.
Dzierżawcy są też zobowiązani do przedstawienia szkicu ogródka w celu sprawdzenia czy nie będzie kolidował z otaczającą go
architekturą.
Przypominamy, że zasady spożycia napojów alkoholowych regulują zapisy Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nią zabronione
jest spożywanie napojów alkoholowych na
ulicach, placach i w parkach. Napoje alkoholowe zakupione w lokalach wolno spożywać tylko na terenie tych lokali oraz przyległych do nich ogródków gastronomicznych.
Spożywanie alkoholu na płycie rynku, poza
ogródkami gastronomicznymi jest zabronione. Dotyczy to zainstalowanych na rynku
ławek, okolic fontann i wejść do lokali. Właściciel ogródka gastronomicznego, który ma
pozwolenie na sprzedaż alkoholu powinien
zadbać o to, by wyraźnie zaznaczyć granicę
terenu poza którym spożycie alkoholu jest
już zabronione.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774), podaję do publicznej
wiadomości, iż od dnia 22 kwietnia 2016 roku wywieszona została na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Jaworznie w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, znajdującej się w budynku
przy ul. Północnej 9b oraz opublikowana na stronie internetowej www.mznk.jaworzno.
pl oraz www.bip.mznk.jaworzno.pl informacja zawierająca wykaz stanowisk przeznaczonych do wydzierżawienia w 2016 r. w drodze bezprzetargowej pod działalność
gastronomiczną dla właścicieli przyległych do płyty Rynku nieruchomości stanowiących część działki nr 244/8 o pow. 6070 m2 w obr. 257 oraz część działki nr 277/1 o pow.
1258 m2 w obr 266 miasta Jaworzna zapisanych w KW nr KA1J/00044575/2.
zdrowie i uroda
10
nr 9/2016
28 kwietnia 2016
www.pulsjaworzna.pl
Na dwóch kółkach
Fitness:
Grzegorz Oleksiak zaprasza na
wycieczki rowerowe po Jaworznie. W tym numerze prezentujemy
drugą, z proponowanych przez założyciela Team Jaworzno, tras rekreacyjnych dla Czytelników Pulsu
Jaworzna oraz wszystkich miłośników dwóch kółek i szprych.
Tym razem wyruszamy z Osiedla
Podłęże. Leśnym szlakiem rowerowym kierujemy się na Zalane. Na
miejscu pooddychamy świeżym
powietrzem, zsiadając z siodełka,
pospacerujemy w malowniczych
okolicznościach przyrody.
Po rekreacyjnej przerwie, podążamy dalej w kierunku Jelenia. Trasa jest przyjemna i urozmaicona. Można się zrelaksować,
wsłuchując w odgłosy lasu i łąki.
Uważni obserwatorzy zauważą ciekawe okazy fauny i flory. Można
także wykonać po drodze piękne
fotografie.
Z leśno-polnych duktów wyjeżdżamy na asfalt i tą utwardzoną
Kamil Gigoń, młody jaworznianin jest wicemistrzem Polski
Fitness Gimnastyczne Mężczyzn.
Tytuł zdobył podczas zawodów,
które odbyły się 16-17 kwietnia
w Białymstoku. Zawodnicy brali
udział w dwóch konkurencjach
– w dowolnym układzie gimnastycznym i prezentacji sylwetki.
Kamil pokazał bardzo efektowny
układ akrobatyczny – wykonał
pompki 360 stopni, salto w bok
i do tyłu, gwiazdę na jednej ręce,
tygrysie fikołki. Wcześniej, jako
junior sięgnął po mistrzostwo kraju fitness.
Kamil jest samoukiem, bardzo
pracowitym i konsekwentnym.
– Osiągnięcia takie biorą się z sukcesywnej walki, treningów – mówi.
Trenuje pięć razy w tygodniu
w siłowni, ćwiczy co najmniej
1,5 godziny dziennie, jednocześnie szlifuje układy akrobatyczne.
Wkręć się w szprychy
nawierzchnią przejeżdżamy cały
Jeleń, aż do skrzyżowania na Byczynę. Po drodze mamy piękny
kościół, a na jeleńskim rynku zabytkową studzienkę.
W Byczynie skręcamy w prawo,
na Groblę. Tutaj można odetchnąć,
urządzić grilla lub zarzucić wędkę… To idealne miejsce na rodzinną majówkę. Not. ANKA
Zadbaj o sylwetkę
Akrobatyką interesuje się od dawna, ale tylko intensywne treningi
pozwoliły mu osiągnąć mistrzowski poziom.
Dla naszych Czytelników mistrz
zdradza tajemnice sportowej supersylwetki, nienagannej kondycji i siły. Ważne jest, aby zdrowo
i odpowiednio się odżywiać, wprowadzić właściwą dietę na redukcję
tkanki tłuszczowej.
Dieta powinna składać się z 4-5
małych posiłków bogatych w węglowodany i białka. Pięknie wyrzeźbiona sylwetka na pewno będzie nagrodą za tak konsekwentne
podejście do ćwiczeń, ale warto
też pamiętać, żeby nie przesadzić
w treningach. – Odrobina umiaru,
mnóstwo chęci i pracowitości, a już
latem można będzie poszczycić się
lepszą sylwetką – zachęca do ćwiczeń Kamil Gigoń.
ES
AUTOP R OMOC J A 0015
Fot. Archiwum Kamila Gigonia
Kosmetyczka radzi:
Złe nawyki niszczą skórę
Pisaliśmy już o złych nawykach,
następstwem których jest niezbyt
atrakcyjny wygląd skóry. Wracamy do sprawy, bo jest ich całkiem
sporo.
Nadmierne picie kawy. Ta
używka odwadnia! Picie kawy
w nadmiarze sprzyja wysuszaniu
naskórka i pogłębia zmarszczki.
Wyciskanie wykwitów. Na naszych dłoniach znajduje się mnóstwo bakterii. Czyszcząc manualnie twarz, możemy przyczynić się
do ich rozprzestrzenienia, ale także
do powstania brzydkich, nieestetycznych blizn.
Kurze łapki - efekt mrużenia
oczu. Skóra wokół oczu jest cienka
i bardzo wrażliwa, bo w tej okolicy
znajduje się mała ilość gruczołów
łojowych. Jednym z gorszych na-
wyków jest mrużenie oczu, często
spowodowane nieleczonymi wadami wzroku czy też nienoszeniem
okularów przeciwsłonecznych.
Skutek - pojawienie się zmarszczek mimicznych.
Lakier do włosów na... twarzy. Może podrażnić skórę, dlatego
podczas utrwalania fryzury zasłoń
twarz i tego samego wymagaj od
fryzjera.
Mało wody. Zbyt mała ilość
wypijanej wody sprzyja wysuszeniu skóry. Dziennie powinno się
wypijać minimum półtora litra
wody mineralnej. Jeśli odczuwasz
suchość w ustach, drżenie rąk,
zawroty głowy, masz problemy
w koncentracją, to sygnał, że należy uzupełnić poziom elektrolitów
w organizmie. Not. ES
Porady, specjalnie dla Czytelników przygotowuje kosmetolog
Karolina Fijał, która prowadzi w Jaworznie Studio Urody Nailed it!
www.pulsjaworzna.pl
nr 9/2016
28 kwietnia 2016
kultura
11
kultura
12
Obrazy ożyły
Renoir, Degas, Matejko, Rembrandt – wielcy malarze zawitali
podczas Festiwalu Nauki do Gimnazjum nr 5 im. Polskich Noblistów.
Wycieczka do muzeum malarstwa nie jest ulubionym sposobem
spędzania wolnego czasu młodzieży gimnazjalnej. Jak zachęcić do
obcowania z dziełami sztuki? Sposobem ożywienie sztuki. Młodzi
ludzie przygotowują inscenizację
obrazu znanego malarza. Rekwizyty, kostiumy, ekspozycja – nad
tym wszystkim pracują po lekcjach z nauczycielami-opiekunami projektu, w pracę angażują
się też rodzice. 26 kwietnia sale
lekcyjne zamieniły się w pracownie malarskie. – W tym roku wybraliśmy obrazy Degasa, Matejki,
Rembrandta, Renoira, Van Eycka,
Delaroche`a. Zaprosiliśmy uczniów
szkół podstawowych w ramach promocji szkoły – mówi Jakub Biłyk,
pomysłodawca projektu. Goście
rozwiązywali rebusy i krzyżówki,
aby zgadnąć nazwisko malarza,
wysłuchali ciekawostek o artystach, informacji o epokach, w której tworzyli. A potem, na oczach
zwiedzających, obrazy ożyły.
W jednej sali w rytm melodii
z Jeziora Łabędziego baletnice
Degas uczestniczyły w „Lekcji tańca”, obok miało miejsce „Ścięcie
Lady Jane Grey”, a w sali biologii
„Lekcja anatomii doktora Tulpa”.
Gimnazjaliści wcielali się w odpowiednią postać, odzwierciedlali jej
gesty, ruch, mimikę. Przygotowali
scenografię, stroje oddające klimat
minionych epok.
Szkoła jest otwarta na różne projekty naukowe, artystyczne czy
sportowe. – Mamy klasę artystyczną, więc liczyliśmy, że ten pomysł
spodoba się uczniom. Jestem pozytywnie zaskoczona zaangażowaniem młodzieży i nauczycieli, dlatego
chcielibyśmy w przyszłości kontynuować takie żywe lekcje w korelacji
z historią, sztuką – mówi Donata
Dzimińska-Bizub, wicedyrektor
szkoły.
ES
Fot. Ewa Szpak
nr 9/2016
28 kwietnia 2016
www.pulsjaworzna.pl
Nie jestem specjalnie halowym artystą
Ostatni pański występ w Jaworznie był znakomicie odebrany. Jak
panu się grało?
Publiczność dobrze reagowało na to,
co mam do zaproponowania, więc jak
mi się mogło grać? To jest akurat coś
takiego, co się odbiera bardzo zwrotnie. Kiedy publiczność nie reaguje, to
się ciężko gra. Jeśli natomiast reaguje
fajnie, to oczywiście przekłada się to na
jakość występu.
Jest różnica w graniu na małej
albo dużej scenie?
W piątek, 22 kwietnia o godzinie 19.00 w hali
MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 miała miejsce
kolejna odsłona programu kabaretowego z cyklu
„... i sala śmiechem wybucha. Prezentuje Piotrek
Skucha”. Satyryk tym razem zaprosił do Jaworzna
Artura Andrusa, co wzbudziło na tyle duże
zainteresowanie mieszkańców, że imprezę trzeba
było przenieść z Domu Kultury w Szczakowej, do
największej hali widowiskowo-sportowej w mieście.
Artur Andrus jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych
postaci polskiej sceny rozrywkowej. Od początku kariery
związany jest z Programem III Polskiego Radia. Oprócz
działalności dziennikarskiej, artysta często występuje w roli
konferansjera imprez kabaretowych, gra recitale, nagrywa
płyty, pisze wiersze i piosenki. Od kilku lat Artur Andrus
tworzy podczas swoich koncertów „Warszawskie ballady
dziadowskie”, które nawiązują swoim tekstem do miejsca,
w którym aktualnie artysta występuje. „Ballady” powstają
przed występem satyryka w oparciu o artykuły z dostarczanej mu lokalnej prasy. Pierwszy taki utwór o naszym
mieście Andrus wyśpiewał podczas swojego poprzedniego
występu w Jaworznie, trzy lata temu. Podczas piątkowego
recitalu nie zabrakło „Warszawskiej ballady dziadowskiej
o Jaworznie”. Nam udało sie porozmawiać z artystą tuż
przed jego występem. DL
Oczywiście, że jest. Bywają sytuacje, że
coś może przeszkadzać w odbiorze. Czegoś się nie widzi, coś jest za daleko, za
blisko, za głośno, za cicho. Ale zawsze
staram się, i dlatego te nasze próby są
dosyć długie, żeby wszystko jak najlepiej dopasować. Żeby to publiczności
sprawiało jak największą przyjemność.
I udaje się stworzyć kameralny klimat,
nawet kiedy występuję na dużej sali.
A na takiej atmosferze najbardziej mi
zależy. Nie jestem specjalnie halowym
artystą.
Z wykształcenia jest pan dziennikarzem, ale wykonuje pan wiele
profesji związanych z rozrywką. Która z nich jest panu najbliższa?
Najbliżej mi zawsze do radia, bo od
radia się wszystko zaczęło i z radiem
czuję się najbardziej związany. Natomiast robię po to tych parę innych rzeczy, żeby się żadną z nich nie znudzić.
Jak radia mam dosyć, uciekam gdzieś
powystępować. Jak mam dosyć występowania, to uciekam do radia. To działa
w ten sposób i dzięki temu każda z tych
rzeczy sprawia mi ciągle przyjemność,
choć robię to już od paru lat.
Napisał pan kiedyś na blogu, że
weźmie się za tworzenie korporacyjnych hymnów. Udało się?
Wtedy chodziło o jakąś firmę przesyłającą gaz. Ale to oni sami sobie hymn
napisali, ja tylko skorzystałem z inspiracji. Takie korporacyjne teksty później
nie powstały. Zawodowe, i owszem. Na
przykład kiedyś zobaczyłem, że występuję na jakimś koncercie towarzyszącym
zjazdowi stomatologów, więc napisałem: „Kołacze mi się myśl paniczna,
panicznych myśli pełna głowa. Licówka
pełnoceramiczna, czy adhezyjna odbudowa”. Chciałem być trochę à propos.
Innym razem okazało się, że mój występ
jest zwieńczeniem otwarcia serwerowni. Nawet nie wiedziałem do końca, co
to jest serwerownia, ale od razu mi się
to jakoś tam ułożyło: „Kocham cię tak
niewymownie, że ci kupię serwerownię”.
Mnie się to co prawda z oscypkami kojarzyło. Myślałem, że będziemy tam serki
robić. W każdym razie jak jest okazja
i jest jakaś inspiracja, to się czymś takim
zajmuję. Ale typowo korporacyjnych
tekstów nie pisałem.
Chyba, że „Myśliwiecka”?
No tak. „Myśliwiecka” jest trochę korporacyjna, bo radiowa.
Takie teksty faktycznie pisze
pan na bieżąco? Wie pan, one są
z sensem, a nie każdemu się taka
sztuka udaje. Na bieżąco najczęściej piszą chyba hip-hopowcy.
Nie, oni mają dużo większą łatwość.
Jestem pełen podziwu dla paru z nich.
Natomiast ja robię to na zasadzie jednorazowej zabawy. Moim zdaniem taką
formą hip-hopową, chociaż nie do końca robioną na żywo, bo wcześniej trochę przygotowaną, są moje „Ballady
Dziadowskie”. Kiedyś wymyśliłem, że
to będzie taki żart, mała część moich
występów. Ale to mi się rozrosło i jakbym tak policzył, to już chyba kilkaset
ich napisałem. I gdzieś to po kraju dalej krąży.
Rozmawiał Dawid Litka
www.pulsjaworzna.pl
nr 9/2016
28 kwietnia 2016
kultura
Rodzinne świętowanie
Takiego rozmachu
podczas jaworznickiego
rodzinnego świętowania
jeszcze nie było. Święto
Rodziny zaplanowano
na niedzielę 22 maja.
Warto zarezerwować
sobie czas na ten
szczególny dzień,
bo wydarzenie będzie
o wielkiej skali
i zasięgu. Atrakcji
dedykowanych całym
rodzinom zapowiada
się co niemiara.
Pokaz iluzji, wspólne czytanie,
teatrzyki, rodzinne konkursy, gry
i zabawy z nagrodami, a także
koncert zespołu New Life’m – to
tylko niektóre z propozycji..
Zabawa rozpocznie się w samo
południe programem artystycznym. Do wspólnego spędzenia
czasu zaproszą Miejskie Centrum
Kultury i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Miasta
Jaworzna. Zabawę umili spotkanie z animatorami, maskotkami czy szczudlarzem. Ale już
od 10.00 uczniowie szkół podstawowych i wychowankowie
świetlic wezmą udział w konkursie plastycznym. Efekty ich
pracy będzie można podziwiać
na ogromnym banerze zawieszonym na Hali Widowiskowej.
Nie zabraknie atrakcji kulinarnych, od 12.00 ruszy gotowanie potraw na mega patelni. W tym dniu najmłodsi będą
mogli poszaleć na popularnych
dmuchańcach, karuzelach i trampolinach. Oczywiście nie zabraknie balonów, bez których trudno
sobie wyobrazić jakąkolwiek imprezę dla dzieci. Testem umiejęt-
WARTO PRZECZYTAĆ...
POSŁUCHAĆ... POPATRZEĆ...
Płyta
Zayn
Mind Of Mine
Teatr
Pierre Sauvil
Miłość i polityka
Fanki Zayna – byłego członka
boysbondu One Direction nie będą
rozczarowane. Solowa płyta muzyka jest dowodem jego talentu
i umiejętności wokalnych. Bardzo
nastrojowe, utrzymane w klimacie
ballady, regge czy folk, piosenki
odkrywają głos Malika w jego całej okazałości.
Minister sprawiedliwości złodziejem! Poseł szantażysta otruty? Co zawiera czarna teczka?
Tajne służby podsłuchują ministra! I bum, nagła dymisja rządu…
Świetna francuska komedia pełna
seksu, humoru i niespodziewanych
zwrotów akcji w Teatrze Korez
w Katowicach już 6 maja.
Film
Książka
Agnieszka
Glińska
Wszystko gra
Przyjemny, lekki musical o miłości, szczęściu, radości życia. Trzy
bohaterki będą opowiadać o swoich perypetiach, śpiewając i tańcząc do największych przebojów
polskich. Posłuchamy kultowych
piosenek Perfecu, Maanamu, zespołu Lombard, T.Love, Marka
Grechuty, Jonasza Kofty. W kinach
od 6 maja.
Sheridan Mia
Bez słów
Czasem słowa nie są potrzebne,
by wyrazić, co kryje się w sercu.
Czy są takie rany, których miłość
nie zdoła uleczyć? Archer mieszka
samotnie na skraju lasu, skrywa
ogromne cierpienie. Bree przybywa do miasteczka, szukając ciszy
i spokoju. Ich spotkanie to początek trudnej, ale pięknej znajomości.
ES
ności piłkarskich będą zawody
sportowe z megapiłkarzykami. Dla
zręcznych przygotowano stoły do
cymbergaja
Wszystkie atrakcje Święta
Rodziny będą bezpłatne,
a na najmłodszych czekają
atrakcyjne nagrody.
O 14.00 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zaprezentuje
teatrzyk ekologiczny. Zespół Lecznictwa Otwartego w ciągu dnia
AU TO PR O M O C J A 0 0 2 1
będzie prowadzić pokazy pierwszej pomocy, specjaliści zapraszają
również do korzystania z bezpłatnych badań i porad dietetyka.
Imprezie towarzyszyć będzie
organizowany przed. 17.00 przez
Instytut Ordo Caritatis oraz Stowarzyszenie MuzeDei „Marsz dla
Życia i Rodziny”, który poprzedzi msza święta 16.00 w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny.
W organizację święta zaangażowało się wiele firm i instytucji
z terenu miasta. To również okazja, aby mieszkańcy mogli lepiej
zapoznać się z ich ofertą, a także
kreatywnością i pomysłowością
ich pracowników.
– Chcę, aby to wydarzenie mocno zapadło w pamięć jako impreza miejska i było kontynuowane
w kolejnych latach – mówi Monika Bryl, zastępca prezydenta
miasta, pomysłodawczyni Święta
Rodziny.
13
Wszystkie atrakcje będą bezpłatne, a na najmłodszych czekają też
atrakcyjne nagrody.
Specjalnie na to wydarzenie
parking przed Halą Widowiskowo-Sportową i jej okolice zostaną
zaadaptowane na miejsce gier,
zabaw i scenicznych wydarzeń.
Rozstawiona zostanie scena, na
której artyści wystąpią w przedstawieniach teatralnych, a animatorzy poprowadzą zajęcia dla
dzieci. Wieczorem przed jaworznicką publicznością wystąpi zespół
New Life’m.
Jaworznickie „Święto Rodziny”
wpisuje się w ramy IX Metropolitalnego Święta Rodziny. – Pomysł jest nieprzypadkowy. Co roku
w mieście organizowane są rodzinne
festyny, pikniki w ramach metropolitalnego święta, jednak do tej pory
nie było całościowej oferty wspólnego
spędzenia czasu na tak szeroką skalę
– wyjaśnia Monika Bryl.
RED
14
SPORT
nr 9/2016
28 kwietnia 2016
Ten pechowy mecz…
www.pulsjaworzna.pl
Sebastian Kuś
Mariusz Syguła
Organizacyjnie było dobrze. Publiczność dopisała. Były pochlebne opinie zawodników, trenerów,
działaczy Polskiego Związku Piłki
Siatkowej. Poziom był wyrównany.
Zespół z Sanoka był faworytem. Trzy
pozostałe drużyny na podobnym poziomie. Pierwszy mecz okazał się
kluczowy. Szkoda tego spotkania
bo zespół z Niebylca był z całą pewnością w naszym zasięgu. Taki jest
jednak urok sportu. Trzeba ten wynik
przyjąć z pokorą. Zawodnikom za
walkę i kibicom za doping należą się
ogromne podziękowania. Myślę, że
kibice zauważyli, że trochę inaczej
podchodzimy do naszych drużyn, że
wiele zmienia się w organizacji i promocji, zachęcaniu mieszkańców do
udziału w rozgrywkach. Chcemy to
robić dalej. Gramy w drugich ligach
siatkówki i koszykówki. Będziemy
walczyć o pierwszą.
Miasto przygotowało takie widowisko, że będzie długo wspominane. Nie
przypominam sobie, żeby w ostatnich
latach ktoś tak fajnie zorganizował
turniej. Cała hala ludzi, niesamowita
oprawa. Dziękujemy wszystkim, którzy się w to zaangażowali. Liczymy
na to, że będzie to kontynuowane,
bo to promocja miasta. Przegraliśmy
półfinał w piątek, w meczu z Niebylcem. W drugim i trzecim meczu daliśmy z siebie wszystko. Potrzebujemy
trochę wolnego, bo te rozgrywki kosztowały nas dużo zdrowia. Czekamy
na decyzje klubu i trenera. Mam
nadzieję, że będzie kontynuowane budowanie siatkówki w Jaworznie, bo zaczęliśmy już coś dobrego.
Władze miasta zaangażowały się
bardzo mocno. Nie przypominam
sobie, żeby w Jaworznie na meczu
hala była pełna ludzi. W grudniu zeszłego roku dyrektor Sebastian Kuś
powiedział, że zrobi wszystko, żeby
ściągnąć ludzi i dostosować poziom
dopingu do naszego grania. Tak się
stało. Dziękujemy.
dyrektor MCKiS
Mariusz Łoziński
trener
To był bardzo udany sezon.
W zeszłym sezonie nie udało nam
się wyjść z grupy, teraz awansowaliśmy do turnieju półfinałowego.
Jest postęp.
Cieszymy się, że mogliśmy w tym
turnieju grać w Jaworznie. Dziękuję
władzom miasta i dyrekcji MCKiS,
bo przecież gra dla na swoim terenie, przed własna publicznością, jest
najważniejszą rzeczą dla zawodnika. Jeśli chodzi o półfinał, to nasze
losy rozstrzygnęły się w piątek, kiedy
przegraliśmy mecz z Niebylcem.
Słabsza dyspozycja tego dnia zadecydowała o tym, że nie przeszliśmy
dalej. Myślę, że miasto zachęcone
naszymi wynikami i postawą publiczności, a nie pamiętam, kiedy
w Jaworznie na grach zespołowych
była tak dużo kibiców, pomoże nam
w kolejnym kroku, by w przyszłym
sezonie grać w turnieju finałowym
o awans do I ligi.
DL
kapitan drużyny
Fot. MCKiS
Mimo determinacji i wielu pięknych akcji nasi siatkarze nie „przeskoczyli” półfinałów play-off
Siatkarze MCKiS
Jaworzno zakończyli
walkę o pierwszą
ligę zajmując
w półfinałowym
turnieju play-off trzecie
miejsce.
Oznacza to, że w kolejnym sezonie nasi zawodnicy będą kontynuowali zmagania w dotychczasowej
klasie rozgrywek.
Z kompletem zwycięstw do finału awansowała drużyna TSV
Mansard TransGaz Travel Sanok.
Drugi był zespół KS SMS Neobus
Raf Mar Niebylec, który również
zagra w ostatecznej rozgrywce
o awans.
Początek zmagań półfinałowych
miał być dla jaworznian pomyślny. Tak prognozowali kibice, tego
spodziewali się nasi siatkarze. Niestety, mecz w hali przy Inwalidów Wojennych pogrążył marzenia o awansie. Zawodnicy i fani
siatkówki zgodnie podkreślają,
że stała za tym słabsza dyspozycja
jaworznian. W meczu z KS SMS
Neobus Raf Mar Niebylec przegrali (1:3).
– Przegraliśmy półfinał w piątek
– mówili kibice. – Porażka spowodowała, że nie mogliśmy pozwolić sobie
na oddech już do końca półfinałów
– komentowano na trybunach.
Drugi, sobotni mecz z zespołem
z Andrychowa nasza drużyna rozegrała świetnie, niejako odpłacając
rywalom za porażkę w rundzie zasadniczej. Nasi zawodnicy nie dali
andrychowianom najmniejszych
szans, gromiąc ich 3:0.
Ostatni z przeciwników, lider
rozgrywek, TSV Sanok, okazał się
zbyt silny (1:3), ale nasi zagrali
bez kompleksów.
Pozostajemy w drugiej lidze
a se zon uznać wypada za udany. Przez całą rundę zasadniczą,
aż do ćwierćfinałów jaworzniccy
siatkarze grali w świetnym stylu.
Awans do turnieju półfinałowego był dla wielu obserwatorów
pozytywnym zaskoczeniem. Nasi
zawodnicy zaimponowali determi-
Pozostajemy w drugiej
lidze, a sezon uznać
wypada za udany.
Przez całą rundę
zasadniczą, aż
do ćwierćfinałów
jaworzniccy siatkarze
grali w świetnym stylu.
Awans do turnieju
półfinałowego był dla
wielu obserwatorów
pozytywnym
zaskoczeniem.
Nasi zawodnicy
zaimponowali
determinacją
i świetnym
dogadywaniem się na
boisku. Zakończyliśmy
sezon w II lidze, ale
apetyt na awans
do wyższej klasy
pozostał.
nacją i świetnym dogadywaniem
się na boisku. Zakończyliśmy sezon
w II lidze, ale apetyt na awans do
wyższej klasy pozostał.
W zasadzie w kwestii sportowej
powiedziane zostało już wszystko. Na uwagę zasługuje jednak
również kwestia organizacyjna.
Jaworzno już od wielu lat nie widziało tylu kibiców podczas rozgrywek drużynowych.
Sam turniej półfinałowy był
ogromnym przedsięwzięciem i zarówno przez fanów piłki siatkowej,
jak i przez samych zawodników
oceniony został w najwyższych
superlatywach. Udało się poderwać jaworznian do wspierania
lokalnej drużyny, a atmosfera na
trybunach była niesamowita.
Już od pewnego czasu dało się
widzieć wzmożone zainteresowanie siatkówką w Jaworznie. W zeszły weekend przełożyło się to na
doping, którego inne drugoligowe
zespoły mogą nam tylko pozazdrościć. Zarówno siatkarze, jak
i organizatorzy podkreślają, że
wsparcie kibiców było w ostatnich
meczach nieocenione.
Liczymy na to, że nowy sezon
przysporzy naszym zawodnikom
nowych i licznych fanów, a każdy
kolejny mecz rozgrywany będzie
w równie gorącej atmosferze. Zawodnikom dziękujemy i życzymy
im dobrego odpoczynku i zebrania
sił. Jaworznickim kibicom też należą się słowa uznania.
Jaworznian zachęcamy do dopingowania naszych drużyn – zarówno siatkarskiej, jak i koszykarzy.
Wierzymy, że kolejny sezon
będzie dla nich jeszcze lepszy
i wszystkim dostarczy dużej porcji emocji.
Dawid Litka
Bartłomiej Waligóra
kibic
Kibicowałem podczas wszystkich
półfinałowych meczów. Jestem zadowolony z występów naszej drużyny.
MCKiS zagrał rundę zasadniczą na
bardzo wysokim poziomie. W półfinałach drużyna trochę zawaliła
pierwszy mecz, z „Neobusem”. Wiadomo było, że Sanok jest bardzo
mocny i faktycznie w trzecim meczu, z liderem właśnie mogliśmy się
potknąć, natomiast dwa poprzednie
mieliśmy wygrać. Czekam na nowy
sezon. Wydaje mi się, że siatkówka,
ze względu na coraz większe sukcesy
naszych zawodników, zacznie odgrywać ważną rolę w Jaworznie. Dzięki
temu znajdą się pieniądze na rozwój
tej dyscypliny. Liczę na to, że dobry
klimat wokół siatkówki przyniesie
korzyści zarówno zawodnikom, jak
i kibicom. DL
www.pulsjaworzna.pl
nr 9/2016
28 kwietnia 2016
Fot.: www.facebook.com/victoria1918jaworzno
Victoria 1918 Jaworzno pewnie zwyciężyła w Żarkach
Spotkanie z mistrzem
KS Sparta Jaworzno zaprasza na otwarte seminarium Muay Thai,
które odbędzie się 7 maja w hali sportowej przy ul. Inwalidów Wojennych 18. Wydarzenia ma charakter dość wyjątkowy, bo do Jaworzna
przyjedzie inerkontynentalny mistrz świata Muay Thai Federacji WMC,
trener polskiej kadry narodowej, Rafał Simonides, który poprowadzi
seminarium.
– Prowadzący jest świetnym specjalistą, na pewno dostosuje poziom do
grupy uczestników – mówi Tomasz Martyka, trener Sparty. – Chociaż
polecamy seminarium osobom, które miały już czynny kontakt ze sportami walki, to na zajęciach wszyscy będą mile widziani – dodaje. Seminarium będzie podzielone na dwa bloki, pomiędzy którymi odbędzie sie
przerwa obiadowa. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 40 zł. Po
szczegółowe informacje i w celu zapisania się na seminarium należy
zgłosić się telefonicznie: 793 102 425 oraz 791 285 289 lub mailowo:
[email protected] DL
Pamięci Mirosława Ciołczyka
Mistrzostwa Jaworzna w badmintonie zaplanowano na 8 maja. Odbęda się w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS przy ul. Grunwaldziej
80. W turnieju imienia Mirosława Ciołczyka, nauczyciela, poprzedniego dyrektora MCKiS, wielkiego miłośnika sportu, który zmarł nagle
w maju 2015 roku, wezmą udział pracownicy samorządowi, oświaty,
nauczyciele i radni.
Mistrzostwa zostaną rozegrane w trzech kategoriach: nauczyciele i pracownicy oświaty, pracownicy samorządowi oraz VIP-y. Zawodnicy będą
mogli wystąpić zarówno w grze pojedynczej, jak i deblu lub mikście.
Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja – bezpośrednio u głównego organizatora – KS Wolant lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem
[email protected] a także esemesowo pod numerem 889 447 555.
Regulamin mistrzostw dostępny jest na stronie internetowej MCKiS.
DL
Wystartuj w Grand Prix
Już po raz 22. zorganizowane zostanie w Jaworznie Grand Prix w biegach ulicznych. Impreza podzielona jest na trzy etapy i odbywać się będzie w soboty, 7, 14 i 21 maja. Żeby pobiec, wystarczy zgłosić się przed
startem 9.30-10.45 w biurze zawodów w rejonie amfiteatru w Parku im.
Lotników Polskich, gdzie odbywają się biegi. Należy mieć przy sobie
dowód osobisty lub legitymację szkolną.
Przygotowano sześć różnych kategorii i odpowiadające im dystanse.
Zaczynając od 150-metrowego biegu przedszkolaków kończąc, na kategorii dla szesnastolatków i starszych, którzy będą mieli do pokonania
3600 metrów. Wynik końcowy zawodów daje suma czasów z wszystkich
trzech sobót. Wyjątkiem są przedszkolaki, które będą klasyfikowane po
każdym biegu. Dla pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii ufundowano nagrody rzeczowe, medale i dyplomy.
Grand Prix Jaworzna organizowane jest w ramach ogólnokrajowej
akcji „Polska biega”. DL
SPORT
15
Co w murawie piszczy
Jaworznickie drużyny rozegrały w ostatnich dwóch
tygodniach szereg spotkań. Najlepiej poradziły sobie
LKS Ciężkowianka Jaworzno i Victoria 1918 Jaworzno,
która utrzymała prowadzenie w tabeli. Wygląda na to,
że KS Szczakowianka Jaworzno w końcu przełamała
zła passę. LKS Zgoda Byczyna, po przegranym meczu,
spadł z pozycji lidera.
Ciężkowianka świetnie radzi sobie w chrzanowskiej
A klasie. Najpierw rozgromiła u siebie ekipę Startu
Kamień 6:2, a tydzień później pokonała na wyjeździe
(0:2 ) Polonię Luszowice.
Victoria 1918 najpierw ograła na własnym boisku
Lwa Olszyny 5:1, a w następnej kolejce pokonała na
wyjeździe drugą drużynę LKS Żarki 3:5. Przewodzi
tabeli z 11-punktową przewagą nad rywalami. Ma na
koncie remis i osiemnaście zwycięstw.
Szczakowianka w końcu przerwała fatalną passę.
AU TO PR O M O C J A 0 0 2 9
Po remisie z liderem rozgrywek drużyna zanotowała
kolejny bezbramkowy mecz. W wyjazdowym meczu
w Świerklanach, Szczakowianka podzieliła się punktami
z tamtejszą Fortecą, a w kolejnej kolejce jaworznianie
odnieśli upragnione zwycięstwo – pokonali u siebie
Iskrę Pszczyna 2:0.
Ze zmiennym szczęściem grała w ostatnich dwóch kolejkach Zgoda. Zespół z Byczyny najpierw zdemolował
na swoim boisku Polonię Luszowice 14:0, a w następnej kolejce uległ w wyjazdowym spotkaniu zespołowi
z Balina. Tamtejszy Orzeł pokonał Zgodę 0:1 i nasza
drużyna straciła pozycję lidera A klasy Chrzanów.
W najbliższą sobotę Ciężkowianka zagra u siebie o 17. z Orłem Balin, o tej samej porze Victoria 1918 zmierzy się na wyjeździe z Tempo Płaza,
a Zgoda, też o 17. zagra u siebie z MKS Alwernią.
DL
PO GODZINACH
16
nr 9/2016
www.pulsjaworzna.pl
28 kwietnia 2016
KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
Zanotowane
w przeszłości
Wyścigi konne
na ulicy Mickiewicza
Codziennie, w godzinach rannych, furmani urządzają sobie wyścigi konne. Jadą z rynku po pochyłej jezdni ulicy Mickiewicza z takim
pędem, jak co najmniej sikawka
gasząca pożar. Hałas, jaki wywołuje tętent koni i kręcących się kół,
jest tak ogromny, że przy otwartych
oknach nie sposób usłyszeć swojego głosu. Niestety mieszkańcy są
zaniepokojeni tym faktem, ponieważ przy ulicy znajduje się szkoła
męska i żeńska. Dzieci wybiegają ze
szkoły, więc nie trudno o wypadek,
któreś może wpaść prosto pod koła
pędzących koni i wozów. Wszakże
istnieją jakieś przepisy mówiące
o szybkości jazdy powozów w obrębie miasta – głoszą mieszkańcy.
Należałoby powiadomić policję
miejską, aby pilnowała, żeby ci wyścigowcy zwolnili przynajmniej od
gmachu Sokoła. Mieszkańcy zwrócili się też do magistratu z prośbą,
aby zakazano takich wyścigów na
ulicy Mickiewicza i postawiono
tabliczkę o zakazie na początku
ulicy. Not. ES
Litery z pól oznaczonych numerami
od 1 do 26 utworzą hasło. Spośród prawidłowych rozwiązań dostarczonych
do redakcji „Pulsu Jaworzna” (43-600
Jaworzno, Krakowska 8, e-mail: [email protected]) do 4 maja 2016 r.
wybierzemy jedną. Jej autor otrzyma
nagrodę – bon o wartości 100 zł na
zakup i montaż parkietu lub tarasu.
Prosimy o podanie imienia, nazwiska,
adresu i tel. kontaktowego. Nagrodę
za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
z PJ nr 8 (Wyjazd integracyjny) otrzymuje p. Halina Antkowiak. Odbiór nagrody – ul. Krakowska 8 pok. 24.
Sudoku
REK LAMA 0029
Miasto na starych fotografiach
Prosimy
o przekazywanie
redakcji, ze
zgodą na
publikację,
starych zdjęć
z Jaworzna.
Najciekawsze
opublikujemy.
Fotografie
zwrócimy.
Nasz adres:
Redakcja
tygodnika „Puls
Jaworzna”,
43-600
Jaworzno,
Krakowska 8,
[email protected]
mckis.jaw.pl.
Echo Zagłębia Krakowskiego nr 11
z dn. 21.06.1931 r.
Wpiszcie do diagramu brakujące cyfry tak,
żeby w każdym poziomym rzędzie i w pionowejkolumnie oraz w małym kwadracie 3x3 kratki
znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 9. Każda
z nich w rzędzie, kolumnie i małym kwadracie
może być wpisana raz. Rozwiązanie podamy
w następnym wydaniu PJ.
2
4
6
9
1
9
9
Rozwiązanie z PJ 8 (8)
8
2
7
5
6
4
3
1
9
5
6
9
2
1
3
8
7
4
4
1
3
7
9
8
2
5
6
7
5
6
9
3
2
4
8
1
2
8
4
1
7
5
9
6
3
3
9
1
4
8
6
5
2
7
1
4
8
6
2
9
7
3
5
9
7
2
3
5
1
6
4
8
6
3
5
8
4
7
1
9
2
5
3
5
6
8
2
1
4
2
3
6
6
5
Na zdjęciu przysłanym przez jednego z Czytelników: jaworznicki rynek 1 maja w latach 60. XX wieku. 7
4
8
3
9
7
7
5
3
3
5
9

Podobne dokumenty

Nr 15 (15) 9 czerwca 2016

Nr 15 (15) 9 czerwca 2016 sytuacje, nie zauważyłem obecności Straży Miejskiej czy Policji. Ale SM ma inne problemy - ostatnio podobno pilnuje śmietników, aby ktoś do nich śmieci nie wyrzucał :) I niestety, nie jest to żart ...

Bardziej szczegółowo

Nr 13 (13) 27 maja 2016

Nr 13 (13) 27 maja 2016 Pojawią się też bohaterowie bajek. Tam trzeba być! Tego dnia Związek Dużych Rodzin 3+ Koło w Jaworznie organizuje zabawę dla dzieci w Bacówce, w kompleksie Gródek. – W plenerze, w fantastycznym mie...

Bardziej szczegółowo