WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE XPS EN 13164-T1-DS(TH)

Komentarze

Transkrypt

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE XPS EN 13164-T1-DS(TH)
PRODUKTY:
FIBROSTIR P/BT
FIBROSTIR R/BT
FIBROSTIR P/SV
FIBROSTIR R/SV
FIBROSTIR P/MF
FIBROSTIR R/MF
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
XPS EN 13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300
oznaczenia: powierzchnia: P – gładka, R – chropowata,
profil krawędzi: SV – kształt krawędzi „I”, BT – kształt krawędzi „L”, MF – kształt krawędzi „D”
– krawędzie proste,
– zakładka (felc),
– pióro-wpust
Właściwości techniczne:
Opis:
XPS płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego
Właściwości:
Symbol
Współczynnik przewodzenia ciepła (w
temperaturze 10°C)
Typowa grubość
Norma
Opis
Wartość

EN 13164
grubość 20 mm
0,031

EN 13164
grubość 30 - 40 mm
0,034
grubość 50 - 120 mm
0,036
dN
40
Jednostka
W/mK
mm
Opór cieplny dla grubości 400 mm
RD*
RD=d/10
1,18
m2K/W
Wytrzymałość na ściskanie dla grubości
od 20 do 30 mm
10%
EN 826
200
kPa
Wytrzymałość na ściskanie dla grubości
od 40 do 120 mm
10%
EN 826
300
kPa
DS(TH)
EN 1604
Stabilność wymiarowa
Klasa reakcji na ogień
Współczynnik dyfuzji pary wodnej
(48+/-1)h i (23+/-2)°C
i przy wilgotności
względnej (90+/-5)%
EN 13501-1
MU
EN 12086
Absorpcja wody
WD(V)5
EN 12088
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym
zanurzeniu
WL(T)0,7
EN 12087
5
% długości
5
% grubości
E
klasa EU
100-200 w
zależności od
powierzchni
µ
grubość 50 mm
< 0,3
%
grubość 100 mm
< 0,3
%
< 0,5
%
Tolerancja wymiarów (EN 13164)
grubość
tolerancja [mm]
długość, szerokość
tolerancja [mm]
< 50 mm
od 50 do 120 mm
> 120 mm
+/- 2,0
+3,0 -2,0
+8,0 -2,0
< 1000 mm
od 1000 do 2000 mm
od 2000 do 3000 mm
> 3000 mm
+/- 8
+/- 10
+/- 10
+/- 10
T1
Uwagi
Stabilność temperaturowa:
Aby produkt nie tracił właściwości nie może być stosowany w temperaturze >75°C

Podobne dokumenty