Katalog wozów paszowych

Komentarze

Transkrypt

Katalog wozów paszowych
Wóz paszowy
Feeder VM – Mieszalnik ślimakowy z 1, 2 lub 3 ślimakami
Zaawansowana technologicznie
produkcja wozów paszowych
JF-STOLL jest obecnie wiodącym
europejskim specjalistą w zakresie
produkcji wozów paszowych oraz
maszyn do zbioru pasz zielonych.
Program wozów paszowych przygotowano
z myślą o spełnieniu przyszłościowych
wymagań rolników. Wszystkie maszyny są
projektowane, konstruowane i produkowane w zakładach JF-STOLL w Danii.
Wszystkie maszyny są mocowane i spawane w dużych stelażach a tym samym
zapewniona zostaje ich równa, wysoka
jakość. Zastosowanie blachy ze stali
drobnoziarnistej oznacza wozy paszowe
są między innymi wyjątkowo odporne na
ścieranie. Poprzez to zapewniona jest ich
najwyższa jakość sprawiająca, że wozy
paszowe JF-STOLL Feeder należą do
najlepszych oferowanych na rynku.
Program wozów paszowych składa się
z ośmiu „rodzin bazowych“. Można go
obejrzeć w przedstawionej niżej tabeli.
Duża precyzja i wysoki poziom jakości stanowią wyznaczniki rynkowe w produkcji
wozów paszowych w JF-STOLL, bazujących na dużych, obrotowych zespołach.
VM
1 ślimaki
Liczba krów
na ładunek
Pojemność
(objętość 8000 kg
ECM/ krowę/rok)
2 ślimaki
Luki
Taśma
3 ślimaki
Luki
Taśma
Luki
Taśma
Kompakt
Normalny
Normalny
Kompakt
Kompakt
Normalny
Normalny
Normalny
Normalny
VM-1 S
VM-1
VM-1 B
VM-2 SB
VM-2 S
VM-2
VM-2 B
VM-3
VM-3 B
3
6,5 m
35-45
VM 6.5-1 S
8 m3
45-55
VM 8-1 S
10 m
3
55-70
VM 10-1 S
VM 10-1
VM 10-1 B
12 m3
67-85
VM 12-1
VM 12-1 B
14 m
3
80-100
VM 14-1
VM 14-1 B
VM 14-2 SB
VM 14-2 S
16 m3
93-120
VM 16-2 SB
VM 16-2 S
18 m
3
105-135
VM 18-2 SB
VM 18-2 S
20 m
3
115-150
VM 20-2 SB
VM 20-2 S
22 m3
125-165
VM 22-2
VM 22-2 B
27 m
3
155-195
VM 27-2
VM 27-2 B
30 m3
175-220
VM 30-2
VM 30-2 B
32 m
3
190-240
VM 32-3
VM 32-3 B
38 m3
220-280
VM 38-3
VM 38-3 B
45 m
260-350
VM 45-3
VM 45-3 B
-
A
-
3
Wyposażenie dodatkowe
Elewator, 75 cm
A
A
-
-
A
A
Elewator, 220 cm
-
B
B
-
A+B
A+B
B
A+B
B
Elewator, 90/160 cm, dla
-
-
A
A
-
-
A
-
A
Luki narożne
B*)
-
-
B
B
-
-
-
-
Wąska taśma poprzeczna
-
B
-
-
B
B
-
B
-
A = Montowany z boku
B = Montowany z tyłu
*) PODWOJNY NAROZNIKOWY WYSYP PRZY VM 6.5-1 NIE WYSTEPUJE W SPRZEDAZY
Feeder VM 45-3
Kompletny program Feeder
Feeder VM-1 S
Feeder VM-1
Feeder VM-1 B
Feeder VM-2 SB
VM 6.5-1 S
VM 8-1 S
VM 10-1 S
VM 10-1
VM 12-1
VM 14-1
VM 10-1 B
VM 12-1 B
VM 14-1 B
VM 14-2 SB
VM 16-2 SB
VM 18-2 SB
VM 20-2 SB
Feeder VM-2 S
Feeder VM-2
Feeder VM-2 B
Feeder VM-3
VM 14-2 S
VM 16-2 S
VM 18-2 S
VM 20-2 S
VM 22-2
VM 27-2
VM 30-2
VM 22-2 B
VM 27-2 B
VM 30-2 B
VM 32-3
VM 38-3
VM 45-3
00
50
Najbardziej odporne na ścieranie
wozy paszowe na rynku
JF-STOLL Feeder VM są jedynymi wozami paszowymi
na rynku, które są produkowane przede wszystkim ze
stali drobnoziarnistej (S650).
Do produkcji wozów paszowych używa się 3 różnych typów stali:
1) Stal standardowa (St.37/S240)
2) Stal jakościowa (st.52/S355)
3)Stal drobnoziarnista (S650)
Odporność na ścieranie (indeks)
300
300
250
250
S500
200
200
150
150
100
100
50
50
S650
S355
S240
Stal drobnoziarn.
Standard. Stal jakościowa
100
100
150
150
200
200
250
250
300
650
300
Twardość Brinella (kp/mm )
2
1,2
JF-STOLL konsekwentnie podąża drogą najlepszej jakości.
Jako pierwszy producent wozów paszowych wytwarza je ze stali
drobnoziarnistej S500/650. Zastosowanie stali drobnoziarnistej
jest szczególnie ważne w zestawieniu ze ślimakami i pierwszymi
50 cm ścian zbiornika. Części te podlegają największemu ścieraniu.
Skonstruowane do nieustannej, ciężkiej pracy
1,0
420
65 0
460
50 0
550
600
35 5
28 0
Odporność
24 0 na ścieranie dzięki stali drobnoziarnistej
315
0,8
Aby udokumentować
odporność stali drobnoziarnistej na
ścieranie, wykonany został cały bogaty program testów.
60 0
65 0
Poniżej widać wyniki testów 2 jednostek testowych, stal
jakościowa S355 (st 52) i S650, porównane podczas dokładnie
takiego samego przebiegu testu.
Masa na
początku
testu
Masa po
10 godzinach
Utrata
masy po
10 godzinach
S355, 6 mm
stal jakościowa
388 gramów
323 gramy
65 gramów
S650, 6 mm
drobnoziarnista
375 gramów
353 gramy
22 gramy
Jakość stali
Przeciętne wartości wszystkich części testowych w szeregu prób.
Wynik testu
Stal testowa przed wykonaniem testu ścierania
Utrata masy, która jest 3 razy większa, daje współczynnik 1:3.
Oznacza to: 6 mm S650 odpowiada 17 mm S355.
Aby osiągnąć tę samą odporność na ścieranie, jaką ma JF-STOLL
Feeder przy zastosowaniu 6 mm stali o jakości S650, należałoby
do budowy ścian zbiornika przewidzieć 17 mm płyty stali o jakości
S355 (st.52)!
Korzyści ze stosowania
stali drobnoziarnistej S500/650
• Wyraźnie mniejsze zużycie powierzchni ścian zbiornika i
ślimaków!
Stal jakościowa (S355) po teście ścierania
• Niższa masa własna umożliwiająca osiąganie większej masy netto!
• Łatwość uciągu! (mniejszy ciągnik w sytuacji, gdy z zewnętrznego
silosu przejazdowego trzeba przywieźć mniej kiszonki)
• Mniejsze zużycie opon i dróg transportowych. VM 18-2 S ma
niższą masę własną (redukcja masy do 1,9 tony) w porównaniu
z wozami paszowymi wykonanymi ze zwykłej stali jakościowej, a
równocześnie jest bardziej odporny na ścieranie!
Stal drobnoziarnista (S650) po teście ścierania
Konkluzja
JF-STOLL stosuje stal takiej jakości, że jej odporność na ścieranie
jest prawie trzykrotnie większa, niż stali S335 (st.52). bei der
gleichen Dicke. Przy Feederach wielkości do 20 m3 ściany
zbiornika wykonane są z 6 mm stali drobnoziarnistej. Przy
maszynach większych pierwsze 65 cm ścian zbiornikawykonane
jest z 8 mm stali drobnoziarnistej.
Wyjątkowy ślimak
mieszający z mieszaniem
impulsowym
Mieszanie impulsowe
Mieszanie impulsowe zapobiega tworzeniu
się w zbiorniku mostków z paszy. Kantowe
skrzydła ślimaka wytwarzają podczas
mieszania pionowe ruchy impulsowe.
Oznacza to, że ślimak ma stały
kontakt z mieszaną paszą, co
jest warunkiem niezbędnym do
optymalnego przebiegu procesu
mieszania.
Krótkie noże montowane są seryjnie. Do
frezowania dużych ilości słomy dostępne
są noże długie, z okładziną wolframową.
Dlatego ślimak mieszający jest wyj ątkowy!
Szybkie mieszanie i zadawanie paszy
· ze względu na dużą szybkość ślimaków.
Mieszanie chroniące paszę
· ze względu na dużą ilość zwojów
ślimaków.
Efektywne frezowanie
Mniejsze nakłady na
konserwację
Mocne ułożyskowanie ślimaków składa
się z 2 dużych stożkowych łożysk rolkowych. Jest ono stale smarowane u
dołu, w kąpieli olejowej. Górne łożysko
jest także zawsze doskonale smarowane
- nawet przy niskim stanie oleju.
· gdyż można zamontować ślimak z
wieloma nożami.
Dobra higiena paszy
· gdyż duża prędkość ślimaków umożliwia
całkowite ich opróżnienie.
· gdyż nie ma żadnych krawędzi, sworzni,
narożników, gdzie pasza mogłaby się
gromadzić.
Niskie zapotrzebowanie mocy
· ze względu na stożkową konstrukcję
zbiornika.
· gdyż konstrukcja ślimaka dba o to, aby
tylko jedno jego skrzydło przesuwało
paszę po podłodze zbiornika.
Szybkie i równe zadawanie paszy
· ze względu na dużą prędkość ślimaków.
Duża odporność na ścieranie
= długa żywotność
· gdyż ślimak zbudowany jest ze stali
drobnoziarnistej S500.
Bezprzewodowy system ważenia
- Maksymalny przegląd
Wszystkie VM Feeder
wyposażone są w bezprzewodowy
system ważenia Feed Manager.
Wyświetlacz wagi systemu Feed Manager
nie jest zamocowany na wozie paszowym,
lecz może być umieszczony tam, gdzie rolnikowi jest najwygodniej. Terminal główny i
wyświetlacz wagi umieszcza się zwykle na
ładowaczu, gdyż wtedy informacje o masie
ładowanych składników uzyskuje się już
podczas załadunku.
Oszczędność czasu
· Wóz paszowy można załadować ze
wszystkich stron. Dzięki tej zalecie można
ustawić go między dwoma
magazynami paszy i ładować z obu stron,
co znacznie oszczędza czas.
· Podczas pobierania paszy z silosu,
informacja o jej masie jest natychmiastowa. Dzięki temu od razu wiadomo,
ile należy jeszcze dołożyć, czego w wozie
paszowym brakuje i uzupełnić zestaw
pasz o niezbędne ich ilości.
Optymalny komfort
· Żadnego wsiadania i wysiadania z
ciągnika, aby obrócić wyświetlacz wagi.
· Wszystkie funkcje obsługiwane są
bezpośrednio z terminala.
Minimalne straty paszy
· Mniejsze straty paszy na skutek
minimalizacji transportu ładowaczem
z magazynu do wozu paszowego.
Feed Manager pomaga
przy karmieniu
Wóz paszowy JF-STOLL jest seryjnie wyposażony w bezprzewodowy wyświetlacz. Po
umieszczeniu wyświetlacza w kabinie ciągnika z ładowaczem, uzyskuje się ogromną
elastyczność załadunku. Oszczędza to czas, gwarantuje niezwykły komfort pracy i minimalizuje straty paszy.
Feed Manager składa
się z wielu bezprzewodowych terminali
Feed Manager składa się z terminala głównego i terminala ręcznego, bezprzewodowo otrzymującego
z Feeder'a informacje dotyczące masy załadunku.
Terminale te komunikują się ze sobą.
Komunikacja
bezprzewodowa
Feed Manager pomaga w orientacji podczas zadawania paszy. Oprócz obserwacji
pozostałej w wozie masy paszy mamy tu
też możliwość rozdziału dawki paszy na
części.
· Dzielone dawki paszy:
Całą dawkę paszy można podzielić na porcje
skarmiane np. po 500 kg.
· Podział procentowy: Podział dawki paszy
np na 25% sprawia, że jej mieszanie
odbywa się w czterech równych porcjach.
· Podział grupowy: Dawkę paszy można
podzielić na 5 porcji o różnej wielkości.
Zadawanie poszczególnych porcji pokazywane jest na wyświetlaczu a ich rozdział
sygnalizowany jest akustycznie.
Wyposażenie
dodatkowe:
· Ramię montażowe z
przyssawką i dwoma
przegubami kulowymi do optymalnego
umieszczenia w
kabinie.
· Ładowarka do
ręcznego terminala
(bez baterii).
· 110/230 V transformator na 12 Volt.
Terminal główny
Z umieszczonym w ładowarce terminalem
głównym mogą Państwo w każdej chwili
odczytać na wyświetlaczu masę, czas
i datę załadunku. Można programować
plany zadawania pasz, wykorzystywać je i
/ lub wysyłać do terminala ręcznego.
Terminal ręczny
Terminal ręczny znajduje się zwykle w
umieszczonym przed wozem paszowym
ciągniku. Jeśli terminal ręczny wyposażony
jest w baterię, można zabierać go ze sobą.
Można też dokupić dodatkowy terminal
ręczny i przyłączyć go do samego Feeder'a.
Optymalizacja zadawania
pasz z ProFeed+
Z ProFeed+ otrzymują Państwo wyjątkowo Nadajnik/odbiornik
radiowy z wtyczką
dobry przegląd ilości pasz, które
USB do PC.
rzeczywiście są załadowane i realnie podane zgodnie z planem żywienia. Obsługa
terminala oraz dołączony program do
komputera osobistego są tak przyjazne
użytkownikowi, że rejestracja zużycia
pasz staje się naturalną częścią żywienia
zwierząt. Łatwy dostęp do danych
żywieniowych umożliwia lepszą kontrolę,
analizę i doradztwo. Jest warunkiem optymalizacji produkcji i daje lepsze jej wyniki.
Bezprzewodowa transmisja
danych między terminalem
głównym w ładowaczu i
PC w biurze.
Z pomocą PC można
szybko i łatwo tworzyć
plany żywieniowe.
Można to robić także
bezpośrednio przez
terminal główny,
zmieniając np. liczbę
krów.
Feed Manager - główne funkcje
Basic
Basic+
ProFeed+
(Standard)*)
(wyposażenie
dodatkowe)
(wyposażenie
dodatkowe)
Bezprzewodowy wyświetlacz






Zdalna obsługa np funkcji „tara“
ze wszystkich wyświetlaczy



Pomoc w zadawaniu paszy – wizualna i akustyczna










Wskazania masy paszy
Pomoc w załadunku (99 planów żywienia) – wizualna i akustyczna
Rejestracja danych (ok. 7500 mieszanek)
Oprogramowanie do obróbki danych itd. w PC
Bezprzewodowa synchronizacja danych między terminalem głównym a PC
Porównanie planu żywienia / zużycia pasz na PC
Tworzenie i aktualizacja planów żywienia na PC
*) System ważenia Basic można rozbudować do Basic+ lub Profeed+.
Basic+ ułatwia
manewrowanie paszami
Z Basic+ można w terminalu głównym
wprowadzić jeden lub wiele planów
żywienia, które później zrealizuje osoba
napełniająca Feeder'a. Z terminala
wysyłany jest sygnał akustyczny na chwilę
przedtem, zanim Basic+ automatycznie
przejdzie do kolejnego składnika paszy.
Oprócz tego, załadunek może być
śledzony także na wyświetlaczu. Ten
wyjątkowo dobry przegląd do minimum
redukuje błędy powstające podczas
załadunku.
Duża elastyczność
– także po zakupie!
Koncepcja modułowa daje
większą elastyczność
JF-STOLL Feeder zbudowaliśmy w
systemie modułowym, co daje Państwu
możliwość wyboru dokładnie takiego
rozwiązania, jakie odpowiada Państwa
potrzebom.
Gdy po zakupie wozu paszowego JFSTOLL wybudują Państwo nowo oborę
albo powiększą stado, to można wtedy
odpowiednio dostosować także wóz
paszowy.
Absolutne zalety
Większa pojemność
Zmienione
zadawanie paszy
Elastyczność jest decydująca, gdyż rozwój
struktur w produkcji zwierzęcej postępuje
coraz szybciej, jest ona rozszerzana i
tworzona od nowa. Taką elastyczność na
przyszłość zapewnia JF-STOLL Feeder.
Także ze względu na dużą elastyczność
JF-STOLL Feeder jest łatwy do przezbrojenia. Ma on wielu potencjalnych
kupców, gdyż JF-STOLL Feeder można
dopasować do ich potrzeb.
Przykład VM 10-1, który ze względu na
wyposażenie obory, otrzymał dodatkowy
luk tylny.
Warianty
rozładunku
Elewator boczny E08
Luk tylny
Elewator tylny E22
VM 8-1 S
z ekranem gumowym
VM 6.5-1 S
VM-1 S
VM 10-1 S z hamulcem
najazdowym
35-70 krów
Warianty wąskie z 1 ślimakiem
Poprzeczna taśma
transportowa tylna
VM 8-1 można uzupełniająco
rozbudować z 2 m3 do VM 10-1 S..
Dostępne w wielkościach:
6,5 m3, 8 m3 i 10 m3.
Możliwe wyposażenie:
Luki boczne i luk tylny (1-3 luków)
Elewator boczny E08 (75 cm)
VM-1
Praktyczny i solidny
wóz paszowy
Luki boczne z gumą/
blachą stalową
55-100 krów
Warianty niskie z 1 ślimakiem
Dostępne w wielkościach:
10 m3, 12 m3, 14 m3.
Możliwe wyposażenie:
Luki boczne i luk tylny (1-3 luków)
Elewator boczny E08 (75 cm)
Poprzeczna taśma transportowa,
tylna (170 cm)
Elewator tylny E22 (220 cm)
Mocny stalowy ekran otwiera się natychmiast przy uruchomieniu
luku. Duży otwór pozwala na swobodny przepływ paszy.
VM-1 B
55-100 krów
VM Feeder z 1 ślimakiem i poprzeczną
taśmą transportową
VM-1 B dostępny jest w wielkościach:
10 m3, 12 m3 i 14 m3.
Możliwe warianty wyposażenia:
Poprzeczna taśma transportowa,
seryjnie (240 cm)
Poprzeczna taśma transportowa z
elewatorem BE09 (90 cm)
Poprzeczna taśma transportowa z
elewatorem BE16 (160 cm)
Luk tylny
Elewator tylny E22, (220 cm)
Warianty rozładunku
Elewator BE09
Elewator BE16
Luk tylny
Elewator tylny E22
Efektywne karmienie suchymi,
bogatymi w słomę mieszankami
Wozy paszowe VM
z poprzeczną taśmą
transportową budowane są
w systemie modułowym, co
daje Państwu możliwość
wyboru rozwiązań z 3 różnymi
taśmami. Rozwiązania
Wszystkie Feeder’ y
z poprzeczną taśmą
transportową mają
otwór o szerokości
120 cm. Dzięki
temu istnieją optymalne warunki do
rozładunku suchych,
bogatych w słomę
mieszanek.
z poprzeczną taśmą
transportową są wyjątkowo
dobre do mieszanek paszowych z dużym udziałem
słomy. Oprócz tego optymalnie
obsługują one także wszystkie
pozostałe mieszanki paszowe.
0
1,2
m
Hamulec najazdowy
(Niemcy) z blokadą
hamulca przy rewersji.
VM 10-1 B
VM 14-1 B
VM 16-2 S z amortyzowaną osią tandemową i hamulcem pneumatycznym
VM 14-2 S
Kompaktowy wóz o dużej
pojemności
To znak rozpoznawczy VM-2
S. Te Feeder’y są bardzo
wąskie. Z 5 otworami w zbiorniku mają one bardzo duże
możliwości wyposażenia w
zakresie luków, elewatorów itd.
Podawanie paszy przez 2 luki
po tej samej stronie podnosi
prędkość jazdy i chroni w ten
sposób sprzęgło ciągnika.
VM-2 S
VM 18-2 S
80-150 krów
Wąski i niski Feeder z 2 ślimakami
Dostępny w wielkościach:
14 m3, 16 m3, 18 m3 i 20 m3.
Możliwości wyposażenia:
Luki boczne i tylne (1-5 luków)
Elewator boczny E08 (75 cm)
Poprzeczna taśma transportowa (170 cm)
Elewator boczny E22 (220 cm)
Elewator tylny E22, (220 cm)
Warianty rozładunku
VM-2 S z lukami narożnymi
Do zadawania paszy w bardzo wąskich budynkach dostępny
jest VM-2 S z 1 lub 2 lukami narożnymi (szer. całkow. 221 cm).
Oferowany w wielkościach 14 m3, 16 m3, 18 m3 i 20 m3.
Luk tylny
Luki boczne z
gumą/blachą stalową
Elewator boczny E08
Poprzeczna taśma
transportowa tylna
Elewator tylny E22
Elewator boczny E22
(tylko przy jednoosiowych)
VM-2 SB
80-150 krów
Warianty rozładunku
Wąski i niski Feeder z 2 ślimakami i poprzeczną
taśmą transportową
Dostępny w wielkościach:
14 m3, 16 m3, 18 m3 i 20 m3.
Możliwe wyposażenie:
Poprzeczna taśma transportowa, seryjnie (224 cm)
Poprzeczna taśma transportowa
z elewatorem BE09 (90 cm)
Poprzeczna taśma transportowa
z elewatorem BE16 (160 cm)
Poprzeczna taśma transportowa z lukami narożnymi
Elewator BE09
Elewator BE16
Luki narożne
VM-2 SB można
wyposażyć w resorowaną
oś tandemową z hamulcami hydraulicznymi lub
pneumatycznymi
Efektywne karmienie suchymi,
bogatymi w słomę mieszankami
Wozy paszowe VM
z poprzeczną taśmą
transportową budowane są
w systemie modułowym, co
daje Państwu możliwość
wyboru rozwiązań z 3 różnymi
taśmami. Rozwiązania
z poprzeczną taśmą
transportową są wyjątkowo
dobre do mieszanek paszowych z dużym udziałem
słomy. Oprócz tego optymalnie
obsługują one także wszystkie
pozostałe mieszanki paszowe.
Poprzeczna taśma transportowa z elewatorem może
rozładowywać paszę także
na obie strony. Bezstopniowe
ustawianie prędkości taśmy
jest montowane seryjnie.
VM 18-2 SB
VM 14-2 SB
VM 22-2 B
VM 30-2 B
Maszyna dla
usługodawców i
dużych gospodarstw
VM-2 B to uniwersalny Feeder z
poprzeczną taśmą transportową, który w
profesjonalny sposób miesza duże ilości
pasz. Możliwość zamontowania kolejnych 3 luków oznacza, że Feeder ten jest
bardzo elastyczny.
Resorowana oś tandemowa, stała lub obracalna
oś tylna. VM 22-2 B seryjnie posiada 1 oś.
VM-2 B
125-220 krów
Optymalna koncepcja stabilizacji
i precyzyjnego ważenia
Wszystkie Feeder’y wyposażone są w
oddzielne podwozie i zbiornik. Eliminuje
to naprężenia zbiornika. Pionowy układ
pociągowy od ciągnika do systemu
osi przebiega bezpośrednio przez
ramę pojazdu, nie obciąża komór
wagowych, gdyż nie jest przyspawany
bezpośrednio do zbiornika. Uniknięto
przy tym umieszczenia komór wagowych w układzie pociągowym.
Umożliwia to wykorzystanie systemu
ważenia także wtedy, gdy ciągnik jest
odłączony (wykorzystanie systemu
Hitch podczas załadunku). Aby zapobiec niepotrzebnym obciążeniom komór
wagowych, poprzeczna taśma transportowa zawsze montowana jest na
ramie podwozia.
Warianty rozładunku
Kompaktowy 2-ślimakowy Feeder
z poprzeczną taśmą transportową
Dostępny w wielkościach: 22 m3, 27 m3 i 30 m3.
Możliwe wyposażenie:
Poprzeczna taśma transportowa,
seryjnie (240 cm)
Poprzeczna taśma transportowa z
elewatorem BE09 (90 cm)
Poprzeczna taśma transportowa z
elewatorem BE16 (160 cm)
Luk tylny
Elewator tylny E22, (220 cm)
1 lub 2 luki boczne tylne
Elewator BE09
Elewator BE16
Luk tylny
Elewator tylny E22
Luki boczne z gumą/
Blachą stalową
VM 27-2
VM 22-2
VM-2
125-220 krów
2-ślimakowy, duży Feeder dla wielkich
gospodarstw z produkcją zwierzęcą
oraz usługodawców
VM-2 dostępny jest w wielkościach:
22 m3, 27 m3 i 30 m3.
Możliwe wyposażenie:
Luki boczne i luk tylny (1-5 luków)
Elewator boczny E08 (75 cm)
Poprzeczna taśma transportowa, tylna (170 cm)
Elewator boczny E22 (220 cm)
Elewator tylny E22, (220 cm)
VM 30-2
VM-2 dla dużych gospodarstw
Podobnie jak inne, JF-STOLL Feeder, również VM-2 można
dopasować do każdej wielkości gospodarstwa. Przykładowo,
dzięki możliwości montażu 2 luków po tej samej stronie uzyskuje
się bardzo wysoką wydajność rozładunku. Jeśli z tyłu zamontowany zostanie elewator, można mieszać i dostarczać paszę np.
dla sąsiedniego gospodarstwa.
Resorowana oś
tandemowa, stała lub
obrotowa oś tylna.
Warianty rozładunku
Luki boczne z gumą/ Elewator boczny E08 Elewator boczny E22
blachą stalową
Luk tylny
Elewator tylny E22
Poprzeczna tylna
taśma transportowa
Długi elewator E22 (220 cm) doskonale nadaje się do wyładunku
paszy np. na inne przyczepy. Konstrukcja taśmy bazuje na dwóch
mocnych pasach zębatych.
VM-3 Feeder z wyjątkowo
dużą pojemnością, czyni
karmienie efektywnym
Wymieszanie i podanie paszy
dla 350 odbywa się w czasie
około 45 minut. Korzyści, to
między innymi minimalne
zużycie czasu (tylko jedno
napełnienie na karmienie, oraz
minimalny transport), minimal-
ne zużycie wozu paszowego
(bardzo długa żywotność),
minimalny serwis. Oprócz tego
ciągnik i pracownik, mogą w
ciągu dnia wykonywać także
inne zadania.
VM-3
190-350 krów
3-ślimakowy Feeder o bardzo
dużej pojemności
VM-3 dostępny jest w wielkościach:
32 m3, 38 m3 i 45 m3.
Możliwe wyposażenie:
Luki boczne i luk tylny (1-5 luków)
Elewator boczny E08 (75 cm)
Poprzeczna taśma transportowa,
tylna (170 cm)
Elewator boczny E22 (220 cm)
Elewator tylny E22, (220 cm)
Warianty rozładunku
Luki boczne z gumą/ Elewator boczny E08 Elewator boczny E22
blachą stalową
Niewielka wysokość załadunku przy VM 30-2 i VM 45-3
Szeroki na 240 cm otwór z
tyłu VM 45-3 obniża wysokość
załadunku o 25 cm. Krawędzie
stożka paszy tworzonego
podczas mieszania nie sięgają
VM 32-2
do tylnych krawędzi zbiornika.
Konstrukcja taka umożliwiła
uzyskanie niskiej wysokości
załadunku.
Luk tylny
Elewator tylny E22
Poprzeczna tylna
taśma transportowa
System 3 osi resorowanych gdzie
1. i 3. oś są osiami obrotowymi
(VM 38-3/45-3)
VM 45-3
Wyposażenie obsługowe
i dodatkowe
Obsługa funkcji
hydraulicznych
Jeśli Feeder wyposażony
będzie w wiele funkcji hydraulicznych, dostępny jest wtedy
blok zaworów dla 2, 3 lub 4
funkcji.
Obsługa elektryczna
i przewód
Dokonywana z kabiny ciągnika
obsługa elektryczna VMFEEDER, bazuje na przewodzie elektrycznym między
ciągnikiem a Feeder’em
(maksymalnie 3 funkcje
działające dwukierunkowo).
JF-STOLL LINK
Bezprzewodowa, elektryczna
obsługa z kabiny ciągnika i
ewentualnie ładowarki (maksymalnie4 działające dwukierunkowo funkcje). Można między
innymi ustawić hydrauliczne
przeciwostrza z ładowarki.
JF-STOLL LINK Macro
Skrzynia przekładniowa
Hydro Step
Wspornik hydrauliczny
Wspornik dla Hitch
Pierścień nadmiarowy
Długie noże
Z takim wyposażeniem można
zmieniać obroty między 32 a
23 1/min. Dzięki temu można
wykorzystać do pracy mniejsze
ciągniki.
Jeśli Feeder będzie przemieszczany z jednego miejsca
załadunku do innego za pomocą
ciągnika z zaczepem Hitch,
to zalecamy montaż wspornika Hitch. Jeśli zamierza się
wykorzystać system ważenia
bez poboru prądu z ciągnika,
możemy zaoferować wiązkę
przewodów do montażu akumulatora (bez akumulatora).
Hydrauliczne przełączanie
skrzyni przekładniowej.
Efektywna zmiana biegów z
kabiny ciągnika.
Während des Mischens großer
Mengen von Strohfutter
kann es nötig werden, einen
Überlaufring zu montieren
(für Modelle ohne separaten
Aufbau).
Alternatywnie do pokrętła
mechanicznego.
Do frezowania dużych ilości
słomy w szczególności w
balotach, dostępne są długie
noże z powłoką wolframową.
Bezprzewodowa, elektryczna
obsługa z kabiny ciągnika. Do
6 działających dwukierunkowo
funkcji, albo 5 działających dwukierunkowo funkcji hydraulicznych w układzie programowania
Makro.
- Zaprogramowane czynności
robocze wykonywane są tylko
jednym naciskiem na pulpicie
kontrolnym, jedno naciśnięcie
na początku (P1) i jedno na
końcu (P2). Poprzez to luki będą
automatycznie otwierane i zamykane. JF-STOLL Link Macro
można ewentualnie łączyć ze
zdalną obsługą JF-STOLL Link
(zewnętrzna obsługa hydraulicznych przeciwostrzy).
Hydrauliczne
przeciwostrza
Alternatywa do ręcznej obsługi
ustawialnych przeciwostrzy.
Przegląd ogumienia
Oznakowanie ogumienia
30x11.5-14.5
(11.5-15)
400/60x15.5
235/75R17.5
Opony bliźniacze
435/50R 19.5
245/70R 19.5
Opony bliźniacze
600/40x22.5
18 PR
445/45R 19.5
Szerokość (mm)
285
400
535
435
550
600
445
Średnica (mm)
735
875
797
931
839
1070
940
Udźwig przy 25 km/h
4000
3500
5200
6100
6300
5300
5000
Maks. ciśnienie
w oponach (bar)
6
4
7
8,5
8,7
6
8
Opony bieżnikowane
X
X
X
VM 6.5-1 S
R
232 cm
O
+14 cm
VM 8-1 S
R
249 cm
O
+14 cm
VM 10-1 S
R
284 cm
O
+14 cm
VM 10-1 /B
R
257 cm
O
+14 cm
O
+4 cm
O
+16 cm
VM 12-1 /B
R
284 cm
O
+14 cm
O
+4 cm
O
+16 cm
R
319 cm
O
+13 cm
VM 14-1 /B
VM 14-2 S/SB
O (Tandem)
+10 cm
O (Tandem)
+19 cm
R
255 cm
O
+15 cm
VM 16-2 S/SB
O (Tandem)
+10 cm
O (Tandem)
+19 cm
R
273 cm
O
+15 cm
VM 18-2 S/SB
O (Tandem)
+10 cm
O (Tandem)
+19 cm
R
290 cm
O
+15 cm
VM 20-2 S/SB
R (Tandem)
315 cm
O (Tandem)
+9 cm
O
-10 cm
O
+5 cm
X
VM 22-2 /B
R
296 cm
O (Tandem)*
+8 cm
VM 27-2 /B
R (Tandem)*
340 cm
O (Tandem)*
-1 cm
VM 30-2 /B
R (Tandem)*
359 cm
O (Tandem)*
-1 cm
VM 32-3
R (Tandem)
307 cm
O (Tandem)
-1 cm
VM 38-3
O (Oś potrójna)*
+1 cm
R (Oś potrójna)*
340 cm
VM 45-3
O (Oś potrójna)*
+1 cm
R (Oś potrójna)*
360 cm
R = Opony wzorcowe z podaniem wysokości całkowitej
O = Opcja z podaniem zmiany wysokości
* Przenośnik boczny E22 nie jest możliwy w kombinacji z obracalną osią
O
-4 cm
O
+19 cm
O (Tandem)*
+8 cm
Zastrzega się prawo zmiany wzoru i rozmiarów ogumienia.
Wszystkie wysokości mogą ze względu na ciśnienie w oponach,
różnić się o +/- 3 cm.
VM-1 S
Feeder z lukami
VM-1
VM 6.5-1 S
VM 8-1 S
VM 10-1 S
VM 10-1
VM 12-1
VM 14-1
6,5 m3
8 m3
10 m3
10 m3
12 m3
14 m3
Masa własna
2500 kg
2650 kg
2800 kg
3380 kg
3550 kg
3650 kg
Masa użytkowa 4)
2600 kg
3200 kg
4000 kg
4000 kg
4800 kg
5600 kg
Liczba komór wagowych
3
3
3
3
3
3
Liczba ślimaków
1
1
1
1
1
1
32 obr
32 obr
32 obr
33 obr
33 obr
33 obr
5/10
5/10
5/10
7/14
7/14
7/14
2
2
2
2
2
2
Ciągnik minimum 1)
35 kW/48 KM
40 kW/54 KM
45 kW/61 KM
50 kW/68 KM
55 kW/75 KM
60 kW/82 KM
Opony standardowo (oś pojedyncza)
30x11.5-14.5 4 stück 235/75R 17,5
Pojemność
Prędkość ślimaków
Liczba noży (zamontowanych/maks.)
Liczba przeciwostrzy (ustawialna)
30x11.5-14.5
30x11.5-14.5
30x11.5-14.5
30x11.5-14.5
Rozstaw śladów, zewnątrz (G)
1,80 m
1,80 m
1,80 m
1,90 m
1,90 m
2,10 m
Wysokość całkowita (A)
2,32 m
2,49 m
2,84 m
2,58 m
2,85 m
3,19 m
Długość (B)
4,25 m
4,61 m
4,61 m
4,88 m
4,88 m
4,88 m
Z 1 lukiem bocznym (C) 2)
2,29 m
2,29 m
2,29 m
2,50/2,57 m
2,50/2,57 m
2,50/2,57 m
Z 2 lukami bocznymi (C) 2)
2,36 m
2,36 m
2,36 m
2,54/2,68 m
2,54/2,68 m
2,54/2,68 m
0,70 m
0,70 m
0,70 m
0,76 m
0,76 m
0,80 m
Szerokości, guma/blacha stalowa:
Wysokość rozładunku (F)
Z elewatorem E08
Podczas transportu (C)
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,84 m
2,84 m
2,84 m
35 stopni od ziemi (D/E)
2,96/1,03 m
2,96/1,03 m
2,96/1,03 m
3,26/1,16 m
3,26/1,16 m
3,26/1,20 m
Całkowicie opuszczony (D/E)
3,02/0,61 m
3,02/0,61 m
3,02/0,61 m
3,32/0,84 m
3,32/0,84 m
3,32/0,88 m
35-45
krów mlecz.
45-55
krów mlecz.
55-70
krów mlecz.
55-70
krów mlecz.
67-85
krów mlecz.
80-100
krów mlecz.
1 ładunek paszy odpowiada
dziennemu zapotrzebowaniu
(8000 kg ECM/krowę/rok) dla:
VM-1 B
Feeder z taśmą
Pojemność
VM-2 SB
VM 10-1 B
VM 12-1 B
VM 14-1 B
VM 14-2 SB
VM 16-2 SB
VM 18-2 SB
VM 20-2 SB
10 m
12 m
14 m
14 m
16 m
18 m
20 m3
3
3
3
3
3
3
Masa własna
3580 kg
3750 kg
3850 kg
4700 kg
4880 kg
4970 kg
5310 kg
Masa użytkowa 4)
4000 kg
4800 kg
5600 kg
5600 kg
6400 kg
7200 kg
8000 kg
Liczba komór wagowych
3
3
3
4
4
4
4
Liczba ślimaków
1
1
1
2
2
2
2
33 obr
33 obr
33 obr
32 obr
32 obr
32 obr
32 obr
7/14
7/14
7/14
10/20
10/20
10/20
10/20
2
2
2
2
2
2
2
Ciągnik minimum1)
50 kW/68 KM
55 kW/75 KM
60 kW/82 KM
60 kW/82 KM
65 kW/88 KM
70 kW/95 KM
74 kW/100 KM
Opony standardowe (oś pojedyncza)
Prędkość ślimaków
Liczba noży (zamontowanych/maks.)
Liczba przeciwostrzy (ustawialna)
30x11.5-14.5
30x11.5-14.5
4 stück 235/75R 17,5
Rozstaw śladów, zewnątrz (G)
1,90 m
1,90 m
2,10 m
1,90 m
1,90 m
1,90 m
1,79 m
Wysokość całkowita (A)
2,57 m
2,84 m
3,19 m
2,55 m
2,73 m
2,90 m
3,15 m
Długość (B)
5,38 m
5,38 m
5,38 m
6,92 m
6,92 m
6,92 m
6,92 m
2,47/0,70 m
2,47/0,70 m
2,47/0,74 m
2,24/0,76 m
2,24/0,76 m
2,24/0,76 m
2,35/0,86 m
4 stück 235/75R 17.5 4 stück 235/75R 17.5 4 stück 235/75R 17.5
30x11.5-14.53)
Szerokości i wysokości rozładunku:
Ze standardową poprzeczną
taśmą transportową (C/F)
Krótki elewator BE09 – podczas trans. (C)
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,37 m
2,37 m
2,37 m
2,43 m
35 stopni od ziemi (D/E)
Całkowicie opuszczony (D/E)
Krótki elewator BE16 – podczas trans. (C)
35 stopni od ziemi (D/E)
Całkowicie opuszczony (D/E)
3,04/0,96 m
3,07/0,83 m
2,55 m
3,58/1,37 m
3,72/1,13 m
3,04/0,96 m
3,07/0,83 m
2,55 m
3,58/1,37 m
3,72/1,13 m
3,04/1,00 m
3,07/0,87 m
2,55 m
3,58/1,41 m
3,72/1,17 m
2,91/1,04 m
2,94/0,91 m
2,52 m
3,50/1,47 m
3,60/1,22 m
2,91/1,04 m
2,94/0,91 m
2,52 m
3,50/1,47 m
3,60/1,22 m
2,91/1,04 m
2,94/0,91 m
2,52 m
3,50/1,47 m
3,60/1,22 m
2,97/1,14 m
3,0/1,01 m
2,58 m
3,55/1,57 m
3,65/1,32 m
1 ładunek paszy odpowiada
dziennemu zapotrzebowaniu
(8000 kg ECM/krowę/rok) dla:
55-70
krów mlecz.
67-85
krów mlecz.
80-100
krów mlecz.
80-100
krów mlecz.
93-120
krów mlecz.
105-135
krów mlecz.
115-150
krów mlecz.
B
VM-2 S
Feeder z lukami
VM 14-2 S
VM 16-2 S
VM 18-2 S
VM 20-2 S
14 m3
16 m3
18 m3
20 m3
Masa własna
4450 kg
4630 kg
4720 kg
5060 kg
Masa użytkowa 4)
5600 kg
6400 kg
7200 kg
8000 kg
Liczba komór wagowych
4
4
4
4
Liczba ślimaków
2
2
2
2
Prędkość ślimaków
32 obr
32 obr
32 obr
32 obr
Liczba noży (zamontowanych/maks.)
10/20
10/20
10/20
10/20
2
2
2
2
60 kW/82 KM
65 kW/88 KM
70 kW/95 KM
74 kW/100 KM
Pojemność
Liczba przeciwostrzy (ustawialna)
Ciągnik minimum 1)
Opony standardowo (oś pojedyncza)
4 stück 235/75R 17.5 4 stück 235/75R 17.5 4 stück 235/75R 17.5
A
F
30x11.5-14.53)
Rozstaw śladów, zewnątrz (G)
1,90 m
1,90 m
1,90 m
1,79 m
Wysokość całkowita (A)
2,55 m
2,73 m
2,90 m
3,15 m
Długość (B)
6,28 m
6,28 m
6,28 m
6,28 m
Z 1 lukiem bocznym (C) 2)
2,29 m
2,29 m
2,29 m
2,35 m
Z 2 lukami bocznymi (C) 2)
2,36 m
2,36 m
2,36 m
2,36 m
0,85 m
0,85 m
0,85 m
0,95 m
Podczas transportu (C)
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,57 m
35 stopni od ziemi (D/E)
2,98/1,10 m
2,98/1,10 m
2,98/1,10 m
3,05/1,20 m
Całkowicie opuszczony (D/E)
3,02/0,68 m
3,02/0,68 m
3,02/0,68 m
3,09/0,78 m
1 ładunek paszy odpowiada dziennemu
zapotrzebowaniu
(8000 kg ECM/krowę/rok) dla:
80-100
krów mlecz.
93-120
krów mlecz.
105-135
krów mlecz.
115-150
krów mlecz.
D
C
Szerokości, guma/blacha stalowa:
Wysokość rozładunku (F)
Z elewatorem E08
E
F
G
Oznaczenia Feeder
VM-2 B
Feeder z taśmą
Pojemność
VM 22-2 B
VM 27-2 B
VM 30-2 B
22 m
27 m
30 m3
3
3
Masa własna
7100 kg
8200 kg
8500 kg
Masa użytkowa 4)
8800 kg
10800 kg
12000 kg
Liczba komór wagowych
6
6
6
Liczba ślimaków
2
2
2
Prędkość ślimaków
26 obr
26 obr
26 obr
Liczba noży (zamontowanych/maks.)
14/28
14/28
14/28
2
2
2
Liczba przeciwostrzy (ustawialna)
Ciągnik minimum 1)
Opony standardowe
VertikalMischer
(mieszalnik pionowy)
1/2 /3 = Podaje liczbę ślimaków.
VM-B = Feeder z poprzeczną taśmą
transportową.
VM-S = Wąski Feeder.
VM-SB = Wąski Feeder z poprzeczną
taśmą transportową.
VM =
Wymiary wysokości dla wszystkich typów
wozów paszowych zależą od ogumienia
– patrz przegląd ogumienia.
90 kW/122 KM 100 kW/135 KM 110 kW/150 KM
435/50R19.5
435/50R19.53)
435/50R19.53)
Rozstaw śladów, zewnątrz (G)
2,14 m
2,14 m
2,14 m
Wysokość całkowita (A)
2,96 m
3,40 m
3,60 m
Długość (B)
7,85 m
7,85 m
7,95 m
2,49/0,96 m
2,49/1,04 m
2,76/1,04 m
Opony zastrzeżone. Wszystkie wysokości mogą
zmieniać się o +/- 3 cm ze względu na ciśnienie.
Szerokości i wysokości rozładunku:
Ze standardową poprzeczną taśmą
transportową (C/F)
Krótki elewator BE09 – podczas trans.(C)
2,52 m
2,52 m
2,76 m
35 stopni od ziemi (D/E)
Całkowicie opuszczony (D/E)
Krótki elewator BE16 – podczas trans.)
35 stopni od ziemi (D/E)
Całkowicie opuszczony (D/E)
3,05/1,12 m
3,08/0,96 m
2,55 m
3,64/1,55 m
3,73/1,29 m
3,05/1,20 m
3,08/1,04 m
2,55 m
3,64/1,63 m
3,73/1,37 m
3,19/1,20 m
3,22/1,04 m
2,76 m
3,78/1,63 m
3,87/1,37 m
1 ładunek paszy odpowiada dziennemu
zapotrzebowaniu
(8000 kg ECM/krowę/rok) dla:
Przy montażu skrzyni biegów można zmniejszyć zapotrzebowanie mocy
o 30 - 40% zależnie od wozu mieszającego.
O twarte luki zwiększają szerokość o 30 cm. Jeśli chce się tego uniknąć,
można zamontować gumowe ekrany.
3)
System osi tandemowej.
4)
Przy załadunku przyjmuje się teoretycznie masę 400 kg/m3.
Maksymalna pojemność: Patrz instrukcja obsługi.
1)
2)
125-165
krów mlecz.
155-195
krów mlecz.
175-220
krów mlecz.
VM-2
Feeder z lukami
Pojemność
VM-3
VM 22-2
VM 27-2
VM 30-2
VM 32-3
VM 38-3
VM 45-3
22 m3
27 m3
30 m3
32 m3
38 m3
45 m3
Masa własna
6800 kg
7900 kg
8100 kg
11000 kg
12500 kg
12900 kg
Masa użytkowa 4)
8800 kg
10800 kg
12000 kg
12800 kg
15200 kg
18000 kg
Liczba komór wagowych
6
6
6
8
8
8
Liczba ślimaków
2
2
2
3
3
3
Prędkość ślimaków
26 obr
26 obr
26 obr
26 obr
26 obr
26 obr
Liczba noży (zamontowanych/maksimum)
14/28
14/28
14/28
21/42
21/42
21/42
2
2
2
2
2
2
Liczba przeciwostrzy (ustawialna)
Ciągnik minimum1)
Opony standardowo
90 kW/122 KM 100 kW/135 KM 110 kW/150 KM 100 kW/135 KM 110 kW/150 KM 120 kW/162 KM
435/50R19.5
435/50R19.53)
435/50R19.53)
435/50R19.53)
445/45R19.5
445/45R19.5
Rozstaw śladów, zewnątrz (G)
2,14 m
2,14 m
2,14 m
2,15 m
2,15 m
2,15 m
Wysokość całkowita (A)
2,96 m
3,40 m
3,60 m
3,07 m
3,40 m
3,60 m
Długość (B)
7,20 m
7,20 m
7,40 m
9,35 m
9,35 m
9,45 m
Z 1 lukiem bocznym (C)2)
2,51/2,56 m
2,51/2,56 m
2,76 m
2,51/2,56 m
2,51/2,56 m
2,76 m
Z 2 lukami bocznymi (C)2)
2,53/2,64 m
2,53/2,64 m
2,76 m
2,53/2,64 m
2,53/2,64 m
2,76 m
0,96 m
1,04 m
1,04 m
1,07 m
1,07 m
1,07 m
Szerokości, guma/blacha stalowa:
wysokość rozładunku (F)
Z elewatorem E08
Podczas transportu (C)
2,77 m
2,77 m
2,91 m
2,77 m
2,77 m
2,91 m
35 stopni od ziemi (D/E)
3,24/1,18 m
3,24/1,26 m
3,38/1,26 m
3,24/1,29 m
3,24/1,29 m
3,38/1,29 m
Całkowicie opuszczony (D/E)
3,31/0,80 m
3,31/0,88 m
3,45/0,88 m
3,31/0,91 m
3,31/0,91 m
3,45/0,91 m
125-165
krów mlecz.
155-195
krów mlecz.
175-220
krów mlecz.
190-240
krów mlecz.
220-280
krów mlecz.
260-350
krów mlecz.
1 ładunek paszy odpowiada dziennemu
zapotrzebowaniu (8000 kg ECM/krowę/rok) dla:
P rzy montażu skrzyni biegów można zmniejszyć zapotrzebowanie mocy o 30-40%, zależnie od wozu mieszającego.
Otwarte luki zwiększają szerokość o 30 cm. Jeśli chce się tego uniknąć, można zamocować gumowe ekrany.
System osi tandemowej.
4)
Przy załadunku przyjmuje się teoretycznie masę 400 kg/m3. Maksymalna pojemność: Patrz instrukcja obsługi.
1)
2)
3)
Specjalista w zakresie maszyn do zielonek i wozów paszowych
Gdy idzie o technikę zbioru pasz zielonych, firma JF-Stoll wypracowała sobie na
światowym rynku opinię czołowego oferenta i specjalisty w tym zakresie. Przez ponad 50 lat partnerskiej współpracy z rolnikami z całego świata wiele się nauczyliśmy
– również brać pod uwagę indywidualne wymagania różnych krajów i regionów.
Kolejne, ważne impulsy do prac rozwojowych uzyskujemy ze stałego, bliskiego z
klientami, handlowcami, rolnikami i naukowcami.
Powody, które decydują, że wybierają Państwo maszyny JF-Stoll, to: gwarancja
wysokiej wydajności i trwałości maszyny, niskie koszty eksploatacji, różnorodne
sfery zastosowania oraz optymalna ekonomika.
Wilhelm Stoll · Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstraße 21
D-38268 Lengede · Deutschland
Tel.: +49 (0)5344/20-0
Fax: +49 (0)5344/20-182
www.jf-stoll.com
Niektóre produkty mogą być tu pokazane z wyposażeniem dodatkowym. Patrz aktualny cennik wyposażenia seryjnego i dodatkowego.
Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian konstrukcyjnych i specyfikacji. Zastrzegamy możliwość błędów wydruku.
PBPL-439X · 01.08 · Printed in Denmark

Podobne dokumenty