cennik zabiegów ortopedycznych - Szpital Specjalistyczny im. św

Komentarze

Transkrypt

cennik zabiegów ortopedycznych - Szpital Specjalistyczny im. św
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
CENNIK ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH
*ostateczna cena brutto zależy od kosztu implantu
Lp.
Nazwa świadczenia
Cena brutto [zł]
KOLANO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Artroskopia lecznicza
Artroskopia diagnostyczna
Artroskopowe szycie łąkotki
Rekonstrukcja chrząstki metodą plastyki mozaikowej
3 300
2 400
4 500
4 500
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego
przeszczepem własnym / + ewentualny szew łąkotki
(600 zł za każdy implant)
6 500
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego
met. LARS
Artroskopowa rekonstrukcja ACL+PCL podczas
jednej operacji
Usunięcie kaletki (bursy) przedrzepkowej, ganglionu,
cysty (torbieli) Bekera
Redresja stawu kolanowego w znieczuleniu ogólnym
Osteotomia korekcyjna koślawości kolana
Endoprotezoplastyka całkowita kolana
Endoprotezoplastyka częściowa kolana (bez kosztu
implantu)
Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana z
koniecznością rekonstrukcji kostnej przy użyciu
przeszczepów kostnych
Operacyjna korekcja, otwarta rekonstrukcja
śródstawowa, okołostawowa, usztywnienie, wycięcie
patologii (z bad.hist.-pat.,TK) w obrębie kolana
10 000
7 500
2 400
2 700
7 500
13 800
6 000
20 000
7 200
BIODRO I KOŚĆ UDOWA
15.
16.
17.
Endoprotezoplastyka cementowa biodra
Endoprotezoplastyka bezcementowa biodra
Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z
koniecznością rekonstrukcji kostnej przy użyciu
przeszczepów kostnych
9 800
13 800
20 000
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
18.
19.
Rekonstrukcja operacyjna (osteotomia) zastarzałych
(powyżej 10 dni) złamań panewki i/lub kolumn z
przemieszczeniem, utrwalonych zwichnięć
(potwierdzonych TK-3D) z użyciem stabilizatora
zewnętrznego, implantów miedniczych - bez kosztu
implantu
Artroskopia stawu biodrowego diagnostyczna
20.
Artroskopia stawu biodrowego rekonstrukcyjna
21.
Kapoplastyka stawu biodrowego
20 000
22.
Trzpień przynasadowy stawu biodrowego
20 000
23.
Endoprotezoplastyka pierwotna połowicza biodra
7 200
24.
Operacja biodra trzaskającego
Operacyjna-pierwotna: korekcja, rekonstrukcja,
usztywnienie, wycięcie patologii (z bad. hist.-pat.) w
obrębie obręczy biodrowej, uda
Złamanie "okołoprotezowe" na wysokości lub poniżej
trzpienia endoprotezy - operacyjne leczenie - bez
kosztu implantu
Koloplastyka stawu biodrowego z częściową resekcją
głowy kości udowej / BMHR
2 700
25.
26.
27.
19 800
5 000
8 000
8 500
10 800
25 000
STOPA I STAW SKOKOWY
27.
Plastyka korekcyjna palucha koślawego (Hallux)
1 paluch / 2 paluchy
28.
Palec młotkowaty, palec sztywny
2 300
29.
Hallux + palec młotkowaty jednej stopy
4 200
30.
Leczenie operacyjne ostróg piętowych
2 700
31.
Artroskopia stawu skokowego
3 300
32.
Szycie ścięgna Achillesa
2 700
33.
Leczenie niestabilności stawu skokowego
Endoprotezoplastyka pierwotna stawu skokowogoleniowego (bez kosztu impantu)
4 500
Leczenia operacyjne choroby Mortona
2 500
34.
35.
3600 / 5100
6 000
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
BARK I STAW ŁOKCIOWY
36.
40.
Artroskopowa dekompresja podbarkowa lub nerwu
nadłopatkowego w przebiegu zespołu ciasnoty
Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych
elementów stawu barkowego z użyciem implantów
mocujących - stożek rotatorów
Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych
elementów stawu barkowego z użyciem implantów
mocujących - uszkodzenie obrąbka stawowego typu
Bankart
Artroskopowa tenodeza ścięgna głowy długiej bicepsa
z użyciem implantów mocujących
Artroskopia stawu łokciowego
41.
Łokieć golfisty lub tenisisty
42.
Endoprotezoplastyka pierwotna łokcia (bez kosztu
implantu)
Endoprotezoplastyka pierwotna barku (bez kosztu
implantu)
37.
38.
39.
43.
5 500
7 500
6 300
6 300
3 300
2 700
6 000
6 000
RĘKA I NADGARSTEK
44.
Leczenie operacyjne cieśni kanału nadgarstka
45.
Plastyka korekcyjna ręki - płatowa w zakresie tkanek
miękkich
Plastyka korekcyjna ręki - porozszczepowa lub
policyzacja kciuka
Rekonstrukcja funkcji ręki - pierwotna, pourazowa
Rekonstrukcja innych palców ręki - rekonstrukcja
wtórna prostowników/zginaczy palców ręki /za każde
ścięgno
46.
47.
48.
2 500
4 000
7 200
9 000
1 500
49.
Leczenie operacyjne choroby Dupuythrena
2 500
50.
Palec trzaskający
Leczenie operacyjno - rekonstrukcyjne
wielotkankowych uszkodzeń ręki po niepowodzeniach
w innych ośrodkach (odtworzenie funkcji)
2 600
51.
10 800
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
ZŁAMANIA KOŃCZYN
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Operacyjne leczenie złamania, zwichnięcia,
uszkodzenie mięśnia, ścięgna w obrębie kończyny
górnej/dolnej
Operacyjne leczenie złamanie, zwichnięcie w obrębie
kończyny dolnej (bez stopy) z użyciem gwoździa
ryglowanego, zespolenia dynamicznego stabilizatora
zewnętrznego
Złamanie, zwichnięcie w obręczy barkowej, kończyny
górnej - leczenie operacyjne z użyciem gwoździa
ryglowanego, zespolenia dynamicznego stabilizatora
zewnętrznego
Zamknięta repozycja złamania pod kontrolą toru
wizyjnego kończyny górnej
Zamknięta repozycja złamania pod kontrolą toru
wizyjnego kończyny dolnej
Opóźniony zrost, staw rzekomy kończyny górnej /
dolnej
Usunięcie podskórnie położonego materiału
zespalającego (oprócz kości udowej)
Usunięcie podskórnie położonego materiału
zespalającego z kości udowej
5200 / 6000
8 100
7 000
4 200
5 400
6000 7000
1 800
4 000
KRĘGOSŁUP
60.
61.
Endoskopia dysku
Endoskopia dysku MaxmoreSpine
7 000
10 000
62.
Wertebloplastyka
15 000
63.
Operacja korekcyjna i spondylodeza ze stabilizacją
30 000
64.
Kręgozmyk
65.
Operacja korekcyjna i spondylodeza kręgosłupa w
deformacji w przebiegu skolioz nerwowo-mięśniowych
z dostępu przedniego lub tylnego z użyciem implantu
do korekcji trójpłaszczyznowej
53800
Usunięcie zespolenia z kręgosłupa
9 00011 000
66.
25 000
* 30 000
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Operacyjna korekcja odcinka szyjnego spondylodeza przednia lub tylnia ( bez kosztu
implantu)
Operacyjna korekcja odcinka szyjnego - ruchomy
dysk
Operacyjne leczenie zespołów bólowych kręgosłupa
Zrost opóźniony / staw rzekomy kręgosłupa - operacja
z / bez powtórnej stabilizacji implantami
Operacyjna korekcja innych niż
skoliotyczna/kyfotyczna deformacji i niestabilności
kręgosłupa z użyciem implantów
Zespół bólowy kręgosłupa (pierwotny, wtórny) diagnostyka specjalistyczna (MR, TK itp.)
15 000
20 000
9 900
18 000
30 000
2 400
ZABIEGI NA UKŁADZIE WSPÓŁCZUŁYM
73.
Termolezja
74.
Blokada - zabieg zwalczający ból
3 700
800
INNE ZABIEGI ORTOPEDYCZNE
75.
GPS Recover - wstrzyknięcie leku (czynniku wzrostu)
do stawu i/lub więzadeł
2 700
76.
Podanie leku Bonviva
2 500
77.
Neuroliza nerwu w obrębie kończyn z wycięciem
pochewek ścięgnistych, odtworzeniem troczka
Arteriografia
Operacja jałowej martwicy kości, martwica
aseptyczna guzowatości kości
Usunięcie ganglionu
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Usunięcie wyrośli kostnej
Operacyjna: tenotomia, wydłużenie ścięgna, nacięcie
torebki stawowej, uwolnienie przykurczu, redresja
stawu, zabiegi na mięśniach i ścięgnach
Rewizja operacyjna kikuta po amputacji
Wydłużanie kończyny, transport kostny przy użyciu
dystrakrora zewnętrznego (bez kosztu implantu)
2 200
1 500
2 800
2 300
3000–4000
2 700
3 300
11 700
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
85.
86.
Przeszczep skóry, korekcja blizn i zniekształceń
bliznowatych w różnych okolicach ciała
Operacyjna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie,
wycięcie patologii (z bad.hist.-pat.) w obrębie kości
kończyny górnej, kończyny dolnej i klatki piersiowej,
deformacje, patologie wtórne w układzie szkieletowym
powstałe w następstwie niepowodzenia uprzedniego
postępowania operacyjnego w innych ośrodkach
3 600
6 400
ORTOPEDIA DZIECIĘCA
87.
88.
89.
Wielopoziomowe, wielomiejscowe uwolnienie
przykurczów u chorych z uogólnioną spastycznością
Rekonstrukcja operacyjna deformacji układu kostnostawowego u dzieci do końca 2 roku życia
Rekonstrukcja operacyjna deformacji układu kostnostawowego u dzieci 3-14 lat
5 500
10 500
10 500
DODATKOWE ŚWIADCZENIA
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Hospitalizacja w celu rozpoznania i ustalenie planu
leczenia w deformacjach oraz schorzeniach
układowych i metabolicznych narządu ruchu
Znieczulenie krótkotrwałe ogólne, analgosedacja
u dziecka (do ukończonego 14 roku życia) do badań
diagnostycznych, zabiegów w trybie jednodniowym
Przeszczepy kostne alogeniczne sterylizowane
radiacyjne
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Nocleg pacjenta / doba
Pobyt pacjenta na oddziale ortopedii z rehabilitacją /
doba
Dodatkowa opieka pielęgniarska / godzina
Pobyt matki na oddziale z dzieckiem niepełnoletnim
/1 doba
2 500
600
200 /100cm3
200
200
300
28
100
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
CENNIK ZABIEGÓW OPERACYJNYCH
Z POBYTEM W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ
* ostateczną cenę procedury ustala operator
Lp.
Nazwa świadczenia
Cena brutto [zł]
1.
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą
laparoskopową
3 000
2.
3.
3 500
7.
Wycięcie pęcherzyka żółciowego tradycyjne
Wycięcie pęcherzyka żółciowego z kontrolą dróg
żółciowych
Zespolenie dróg żółciowych z dwunastnicą
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronna z
wszyciem siatki
Operacja przepukliny pachwinowej obustronnej
(siatka)
Operacja przepukliny udowej (siatka)
8.
Operacja przepukliny pępkowej (siatka)
2 200
9.
Operacja przepukliny pooperacyjnej (siatka)
a) mała
b) średnia
c) duża
Operacja przepukliny w kresie białej (siatka)
Laparoskopia diagnostyczna
Wycięcie jądra
Wycięcie wodniaka jądra
Operacja stulejki
Wycięcie guzka piersi z badaniem śródoperacyjnym
Odjęcie sutka jednostronne proste
Operacja radykalna sutka z węzłami chłonnymi pachy
Tarczyca – częściowa resekcja jednego lub obu
płatów
4.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tarczyca – całkowita resekcja
20.
Żylaki – usunięcie żyły odpiszczelowej + żylaków
(jedna kończyna)
a) małe
b) średnie
c) duże
4 000
4 500
2 500
3 800
2 000
3 000
3 700
4 500
2 000
2 000
2 200
1 800
1 400
1 500
2 000
4 000
3 500
4 500
2 500
3 000
3 500
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
21.
33.
Żylaki – usunięcie żylaków podudzia (bez żyły
odpiszczelowej)
a) małe
b) duże
Żylaki – operacja żylaków z usunięciem żył
odpiszczelowych (obu kończyn)
a) małe
b) duże
Węzły chłonne – wycięcie węzła pachowego
Węzły chłonne – wycięcie węzła pachwinowego
Węzły chłonne – wycięcie regionalne węzłów
pachowych doszczętne
Węzły chłonne – wycięcie regionalne węzłów
pachwinowych doszczętne
Żołądek – gastrostomia laparoskopowa
Żołądek – częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem
z dwunastnicą
Żołądek – częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem
z jelitem czczym
Jelita – częściowa resekcja jelita cienkiego
Jelita – wycięcie kątnicy
Jelita – wycięcie prawej połowy jelita grubego
Wyrostek robaczkowy – wycięcie tradycyjne
34.
Wyrostek robaczkowy – wycięcie laparoskopowe
35.
Wycięcie zmiany skórnej radykalne /hist-pat/ (jedna
zmiana)
Wycięcie każdej następnej zmiany skórnej z bad. histpat.
Wycięcie zmiany skórnej bez bad. hist-pat. np. kaszak
Wycięcie rozległego tłuszczaka lub innej zmiany
chorobowej
Usunięcie paznokcia
Szycie skóry i tkanki podskórnej
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
36.
37.
38.
39.
40.
1 500
2 000
3 000
4 000
1 000
1 000
2 000
2 000
2 500
5 200
5 200
3 500
4 500
4 500
2 200
2 500
300
+ 100
250
800-1000
200
200
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
CENNIK BADAŃ
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Nazwa świadczenia
TK głowy
TK oczodołów
TK piramid kości skroniowych
TK twarzoczaszki
TK zatok obocznych nosa
TK stawów skroniowo-żuchwowych
TK DENTAL (kości szczękowych i żuchwy)
TK gardła
TK krtani
TK szyi
TK klatki piersiowej
TK jamy brzusznej
TK miednicy
TK jamy brzusznej i miednicy
TK układu moczowego (Uro-TK)
Kolonoskopia wirtualna (badanie jelita grubego)
TK kręgosłupa jedna okolica anatomiczna
TK obojczyka
TK mostka
TK stawów mostkowo-obojczykowych
TK barku
TK ramienia
TK łokcia
TK przedramienia
TK nadgarstka
TK ręki
TK miednicy (kostne)
TK stawów krzyżowo-biodrowych
TK stawów biodrowych
TK uda
TK kolana
TK podudzia
Cena brutto [zł]
250
250
250
250
250
300
250
300
300
300
300
350
350
500
450
600
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
250
250
250
250
250
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
TK stawu skokowego
TK stopy
Angio-TK mózgowia
Angio-TK tętnic szyjnych
Angio-TK kończyn górnych
Angio-TK kończyn dolnych
Angio-TK aorty piersiowej
Angio-TK aorty brzusznej i tętnic biodrowych
Angio-TK klatki piersiowej (zatorowość)
TK Perfuzja mózgowa
Koronarografia TK (Angio-TK tętnic wieńcowych
serca)
TK serca
Dopłata za podanie środka kontrastowego dożylnie
Dopłata za podanie środka kontrastowego
dostawowo (artro-TK)
Dopłata za wykonanie dodatkowej dokumentacji na
kliszach /Cena brutto za 1 kliszę
250
250
550
550
550
550
550
550
550
400
650
750
50
100
15
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
CENNIK BADAŃ
REZONANS MAGNETYCZNY (MR)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Nazwa świadczenia
MR głowy
MR przysadki mózgowej
MR kości skroniowych
MR stawów skroniowo-żuchwowych
MR oczodołów
MR twarzoczaszki
MR zatok obocznych nosa
MR gardła
MR krtani
MR szyi
MR splotu ramiennego
MR stawów mostkowo-obojczykowych
MR klatki piersiowej (mostka, śródpiersia)
MR jamy brzusznej
MR miednicy
MR stawów krzyżowo-biodrowych
MR stawów biodrowych
MR uda
MR kolana
MR podudzia
MR stawu skokowego
MR stopy
MR barku
MR ramienia
MR łokcia
MR przedramienia
MR nadgarstka
MR ręki
MR kręgosłupa jedna okolica anatomiczna
Cholangio MR (MRCP)
Angiografia MR jedna okolica anatomiczna
MR Perfuzja mózgowa
MR Spektroskopia mózgowa
Dopłata za podanie środka kontrastowego dożylnie
Dopłata za podanie środka kontrastowego
Cena brutto [zł]
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
500
500
550
500
150
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
36.
dostawowo (artro-MR)
Dopłata za wykonanie dodatkowej dokumentacji na
kliszach – 1 klisza
200
15
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
CENNIK RTG
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Nazwa świadczenia
RTG płuc PA lub AP
RTG płuc boczne
RTG szczytów płuc
RTG płuc PA + boczne
RTG płuc + boczne z kontrastem
RTG żeber PA + skos
RTG obojczyka PA
RTG mostka boczne
RTG czaszki PA + boczne
RTG czaszki – za każdą następną projekcję
RTG oczodołów PA (1 projekcja)
RTG nosa
RTG zatok PA
RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne
RTG kręgosłupa szyjnego boczne + skosy
RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje)
RTG kręgosłupa piersiowego AP + boczne
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + boczne
RTG kręgosłupa lędźwiowego boczne + skosy
RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 proj.)
RTG kręgosłupa lędźwiowego z talerzami biodrowymi
RTG kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego AP
RTG kości krzyżowej i ogonowej AP + bok
RTG stawu biodrowego AP
RTG stawu biodrowego AP + osiowe
RTG stawów biodrowych AP
RTG stawów biodrowych AP + osiowe
RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP
RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP + skośne
RTG miednicy AP
RTG przeglądowe jamy brzusznej
RTG przeglądowe jamy brzusznej u dzieci do lat 6
RTG stawu barkowego AP (1 zdjęcie)
RTG stawu barkowego np. AP + osiowe (2 zdjęcia)
RTG stawu barkowego (3 zdjęcia)
RTG kości ramiennej AP + bok
RTG stawu łokciowego AP + boczne
RTG stawów łokciowych AP + boczne
Cena brutto [zł]
35
25
25
60
80
50
25
40
50
25
40
20
25
40
40
40
50
50
50
50
40
50
40
30
40
40
50
30
50
40
45
35
35
45
60
50
35
50
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
RTG przedramienia AP + bok
RTG ręki PA
RTG rąk PA
RTG nadgarstka PA + bok
RTG nadgarstków PA + bok
RTG palca / palców
RTG kości udowej AP + bok
RTG stawu kolanowego AP + boczne
RTG stawów kolanowych AP + boczne
RTG rzepki (1 zdjęcie) np. boczne lub osiowe
RTG rzepki (2 lub 3 zdjęcia) np. boczne i osiowe
RTG rzepek (1 zdjęcie) np. boczne lub osiowe
RTG rzepek (3 zdjęcia) np. boczne i osiowe
RTG podudzia AP + bok
RTG stawu skokowego AP + boczne
RTG stawów skokowych AP + boczne
RTG jednej stopy PA + skośne (boczne)
RTG obu stóp PA + skośne (boczne)
RTG kości piętowej bok + osiowe
RTG kości piętowych bok + osiowe
RTG skalometryczne kończyn dolnych
RTG palca / palców
RTG przełyku z kontrastem boczne + skosy
Pasaż przewodu pokarmowego (ok. 6-10 zdjęć)
Pasaż przewodu pokarmowego (ok. 6-10 zdjęć) u
dzieci do lat 6
45
30
40
30
40
20
50
35
50
30
40
35
45
45
35
50
35
50
35
50
100
30
80
200
170
Urografia z niejonowym środkiem kontrastowym (4
zdjęcia)
Cystografia mikcyjna u dorosłych
Cystografia mikcyjna u dzieci do lat 6
Fistulografia
RTG nie ujęte w cenniku inne, pojedyncze projekcje
lub projekcje dodatkowe do w/w
200
Opis zdjęć dostarczonych
120
100
140
25
50% ceny
badania
70.
Opis zdjęć dostarczonych TK lub MR
(za pojedyncze badanie /odcinek)
71.
Nagranie badania na CD
72.
Wydruk zdjęcia pacjenta z poprzedniego badania - na
żądanie pacjenta (1 film)
90
25
50% ceny
badania
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
CENNIK USG
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nazwa świadczenia
USG jamy brzusznej
USG tarczycy
USG szyi
USG jednego stawu
USG jednej grupy mięśni
USG ścięgna Achillesa
USG dopplerowskie tętnic jednej kończyny
USG dopplerowskie tętnic obu kończyn
USG dopplerowskie żył jednej kończyny
USG dopplerowskie żył obu kończyn
USG dopplerowskie tętnic szyjnych(po obu
stronach)
USG moszny
USG jamy opłucnej
USG tkanek miękkich
USG stawów biodrowych niemowląt
USG węzłów chłonnych
USG piersi
Cena brutto [zł]
80
80
80
100
100
100
100
170
100
170
100
100
80
100
60
80
100
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
CENNIK PORADNI REHABILITACYJNEJ
Lp. Nazwa świadczenia
Cena brutto [zł]
Kinezyterapia
Ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych do 30 min.
2. Gimnastyka lecznicza indywidualna
3. Ćwiczenia bierne i czynno-bierne do 30 min.
4. Ćwiczenia na przyrządach
5. Ćwiczenia grupowe min.5 pacjentów 30-45 min
6. Ćwiczenia równoważne na platformie do 30 min
7. Indywidualny instruktaż w zakresie gimnastyki
leczniczej
Masaż leczniczy
1. Masaż suchy całkowity kręgosłupa
2. Masaż suchy częściowy
3. Masaż limfatyczny
4. Masaż pneumatyczny limfatyczny jednej kończyny
5. Masaż twarzy
Fizykoterapia
1. Galwanizacja
2. Elektrostymulacja
3. Jonoforeza
4. Prądy interferencyjne
5. Prądy diadynamiczne
6. Prądy Traberta
7. Prądy Tens
8. Prądy Kotza
9. Ultradźwięki miejscowe
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10.
Ultrafonoforeza
10
11.
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości
MG
Pole magnetyczne wysokiej częstotliwości
Sollux
1.
12.
13.
40
25
30
10
10
20
25
50
25
40
15
25
10
10
8
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
14.
15.
16.
17.
18.
1.
Laser skaner
Laser punktowy
Krioterapia miejscowa
Kąpiel wirowa kończyn dolnych i
kręgosłupa lędźwiowego
Kąpiel wirowa kończyn 15 min.
Kinesiotaping
Jeden zabieg
10
10
10
30
20
30
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
PROGRAM REHABILITACJI DLA OSÓB
PO ALLOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO
Pacjenci leczeni na Oddziale Rehabilitacji –pobyt stacjonarny
Cena: 210 zł
1. Ćwiczenia idywidualne ( w tym wg metod)
czas 30min.
2. Laser na operowany staw
3. Lampa Sollux lub krioterapia na operowany staw
4. Ćwiczenia ogólno usprawniające:
pionizacja
nauka chodu
Ćwiczenia oddechowe
ćwiczenia izometryczne kończyn dolnych
Dodatkowo kwalifikacja-konsultacja lekarza specjalisty
rehabilitacji (badanie lekarskie – wizyta codzienna w cenie)
Cena: 60 zł
DODATKOWO PŁATNE:
1. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości
10 zł
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
PROGRAM REHABILITACJI PO LECZENIU OPERACYJNYM
BARKU (w tym po Alloplastyce)
Pacjenci leczeni na Oddziale Rehabilitacji –pobyt stacjonarny
Cena: 210 zł
1.
Ćwiczenia indywidualne 2x 30 min.
2. Ćwiczenia ogólnousprawniające
3. Laser na operowany staw
4. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości
5. Krio lub lampa Sollux na operowany staw
Dodatkowo kwalifikacja-konsultacja lekarza specjalisty
rehabilitacji (badanie lekarskie – wizyta codzienna w cenie)
Cena: 60 zł
DODATKOWO PŁATNE:
1. Kinesiotaping - 1 zabieg
30 zł
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
PROGRAM REHABILITACJI PO ALLOPLASTYCE
STAWU KOLANOWEGO
Pacjenci leczeni na Oddziale Rehabilitacji –pobyt stacjonarny
Cena: 210 zł
1. Ćwiczenia indywidualne(bierne, czynno-bierne
lub wg metod neurofizj.) 30 min.
2. Ćwiczenia na przyrządach
3. Ćwiczenia ogólno usprawniające (izometryczne,
pionizacja, nauka chodu )
4.
Laser skaner na operowany staw
5.
Krioterapia miejscowa
Dodatkowo kwalifikacja-konsultacja lekarza specjalisty
rehabilitacji (badanie lekarskie – wizyta codzienna w cenie)
Cena: 60 zł
DODATKOWO PŁATNE:
1.
Pole magnetyczne niskiej lub wysokiej częstotliwości 10 zł
2.
Kinesiotaping blizny - 1 zabieg
Kinesiotaping stawu - 1 zabieg
Masaż wirowy kończyn dolnych
3.
4.
20 zł
30 zł
20 zł
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
PROGRAM REHABILITACJI PO LECZENIU OPERACYJNYM
KRĘGOSŁUPA )(Dyskopatia, kręgozmyk, złamania)
Pacjenci leczeni na Oddziale Rehabilitacji –pobyt stacjonarny
Cena: 210 zł
1.
Ćwiczenia indywidualne (bierne,czynno,bierne,
wg metod neurofizjolog.)
2. Ćwiczenia na przyrządach
3. Ćwiczenia ogólnousprawniające
4. Laser skaner
5. Pole magnetyczne lub 1 zabieg elektroterapii
lub ultradźwięki
6. Sollux lub Krioterapia miejscowa
Dodatkowo kwalifikacja-konsultacja lekarza specjalisty
rehabilitacji (badanie lekarskie – wizyta codzienna w cenie)
Cena: 60 zł
DODATKOWO PŁATNE:
1. Masaż podwodny
30 zł
2. Masaż wirowy kończyn
20 zł
3. Masaż ręczny kończyn
25 zł
4. Zabieg elektroterapii
10 zł
5. Ćwiczenia równowagi na platformie 20 min.
20 zł
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
PROGRAM REHABILITACJI PO ZŁAMANIACH KOŃCZYN
(leczonych operacyjnie i zachowawczo)
Pacjenci leczeni na Oddziale Rehabilitacji –pobyt stacjonarny
Cena: 210 zł
1.
2.
3.
4.
5.
Ćwiczenia indywidualne(bierne, czynno-bierne, wg metod
neurofizjol.) 2x30min.
Ćwiczenia na przyrządach 30 min.
Ćwiczenia ogólno usprawniające (pionizacja, nauka
chodu, ćwiczenia izometr., oddech.)
Krioterapia miejscowa lub Sollux
Laser lub 1 zabieg elektroterapii lub ultradźwięki
Dodatkowo kwalifikacja-konsultacja lekarza specjalisty
rehabilitacji (badanie lekarskie – wizyta codzienna w cenie)
Cena: 60 zł
DODATKOWO PŁATNE:
1. Masaż wirowy kończyn
20 zł
2. Masaż limfatyczny kończyny
30 zł
3. Masaż limfatyczny pneumatyczny kończyny
15 zł
4. Masaż ręczny kończyny
25 zł
5. Pole magnetyczne niskiej lub wysokiej
10 zł
częstotliwości
6. Kinesiotaping - 1 zabieg
30 zł
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
PROGRAM REHABILITACJI W ZESPOLE BÓLOWYM
KRĘGOSŁUPA W PRZEBIEGU ZMIAN ZWYRODNIENIOWODYSKOPATYCZNYCH ORAZ W CHOROBIE
ZWYRODNIENIOWEJ
Pacjenci leczeni na Oddziale Rehabilitacji –pobyt stacjonarny
Cena: 210 zł
1.
2.
3.
4.
5.
Ćwiczenia indywidualne wg metod fizjoterapeutycznych
30 min.
Ćwiczenia ogólnousprawniające (izometryczne mm.
posturalnych, oddechowe, czynne wolne k.k.d.
1 zabieg elektroterapii
1 masaż odcinkowy
Laser lub pole magnetyczne niskiej
lub wysokiej częstotliwości
Dodatkowo kwalifikacja-konsultacja lekarza specjalisty
rehabilitacji (badanie lekarskie – wizyta codzienna w cenie)
Cena: 60 zł
DODATKOWO PŁATNE:
1. Masaż ręczny całkowity kręgosłupa
50 zł
2. Masaż podwodny
30 zł
3. Masaż wirowy k.k.dolnych lub górnych 15 min
20 zł
4. Zabieg elektroterapii
10 zł
5. Ultradźwięki miejscowe lub fonoforeza
10 zł
6. Krioterapia miejscowa
10 zł
NOWE TECHNIKI MEDYCZNE II
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski
CENNIK BADAŃ KARDIOLOGICZNYCH
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa świadczenia
Cena brutto [zł]
100
100
100
120
200
Test wysiłkowy
Holter EKG
Holter ciśnieniowy
Echo serca przezklatkowe (TTE)
Echo serca przezprzełykowe (TEE)
DODATKOWE USŁUGI
Lp.
1.
2.
3.
Cena
brutto [zł]
Nazwa świadczenia
Kserokopie dokumentacji medycznej
Koszty przesyłki
Ksero / 1 strona
/ 1 strona
0,68
4,92
0,68

Podobne dokumenty