tutaj - Nowy Kurier Zamojski

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Nowy Kurier Zamojski
nr 9
(29)
reklama
Piątek 4 III 2016 r. Nakład 10 000 ISSN 2450-5579
reklama
reklama
reklama
fot.: Kazimierz Chmiel
Zamość
Całotygodniowy
Program TV str. 10
reklama
PAMIĘTA BOHATERÓW
str. 8-9
reklama
2
3
AKTUALNOŚCI
Urząd
Skarbowy
84 677 63 00
Powiatowy
Urząd Pracy
84 638 33 31
Urząd Celny
84 748 48 82
Urząd Miasta
84 639 20 84
Urząd Gminy
84 639 29 59
ZUS
84 639 60 95
Kino Stylowy
84 639 23 13
Galeria
Twierdza
84 530 05 01
Starostwo
Powiatowe
84 530 09 00
Urząd Stanu
Cywilnego
84 639 33 29
84 677 12 56
Książnica
Zamojska
84 638 58 72
Szpital
Wojewódzki
84 677 33 33
Zamojski
Szpital
Niepubliczny
84 677 50 00
Sąd Rejonowy
84 639 29 77
Ogród
zoologiczny
84 639 34 79
Apteka 24H
84 677 32 24
Komenda
Miejska Policji
84 677 14 17
84 677 14 62
Telefony alarmowe
KARTKA WIELKANOCNA
ZE ZWIERZĘTAMI Z ZOO?
Zamojskie ZOO zaprasza wszystkie przedszkolaki
oraz dzieci w wieku szkolnym
do wzięcia udziału w konkursie
plastycznym na kartkę wielkanocną ze zwierzęciem z zamojskiego zoo.
Kartki można wykonywać
dowolną techniką plastyczną,
format pracy nie powinien być
większy niż A4. Tematem kart-
ki wielkanocnej ma być wybrany element, motyw związany
z zamojskim zoo. Kartki świąteczne wraz z wypełnionym
formularzem należy dostarczyć do Działu Dydaktycznego
w ZOO do 15 marca. Formularz
oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.zoo.zamosc.pl
Cag.. ■
Pogotowie
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie
Wodno
-Kanalizacyjne
994
Pogotowie
ciepłownicze
993
Pogotowie
gazowe
992
Taksówka
1-94-55
Pogotowie
energetyczne
991
Straż Miejska
968
Pomoc
drogowa
981
W lutym na terenie Zamościa
odbyła się kwalifikacja wojskowa.
W Zamościu Powiatowa Komisja
Lekarska przebadała 353 mężczyzn
z rocznika ‘97.
Kategorię A (zdolny do służby wojskowej) otrzymało 314
mężczyzn, kategorię B (czasowo
niezdolny do służby wojskowej)
otrzymało 6 mężczyzn, kategorię
D (niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju) otrzymało 27
mężczyzn, a kategorię E (całkowi-
W całym województwie
lubelskim głośno robi się
o możliwości pozyskania
wysokiego dofinansowania
na zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej. Są gminy,
w których do projektu zapisało się nawet tysiąc osób.
Urzędy Gmin bardzo często
nie tłumaczą potencjalnym
inwestorom, na czym to
dofinansowanie
polega,
a jego warunki wcale nie są
tak korzystne, jak wielu się
wydaje. Przede wszystkim
będą to instalacje w systemie zamkniętym, czyli bez
możliwości bilansowania
energii. Co to oznacza dla
klienta; będziemy w stanie
zużyć 15 % wyprodukowanej energii, a resztę oddamy
do sieci energetycznej. Oddamy jest tutaj właściwym
słowem, ponieważ za nasz
prąd nikt nam nie zapłaci,
co więcej nie będziemy
mieli prawa do odebrania
nadwyżek oddanej energii,
tak jak jest to w przypad-
ku instalacji finansowanej
z własnych środków lub
z pomocą kredytu. Dodatkowo przyjęte przez Urząd
Marszałkowski kwoty nie
pozwolą na montaż instalacji na trzech fazach, a tylko
na jednej. Mimo to gminy,
jak np. gmina Zamość szykują się do złożenia wniosku o dofinansowanie nie
informując mieszkańców,
jak niekorzystne rozwiązanie dla nich szykują. Wójt
gminy Zamość zachowuje
się asekurancko, składa
wniosek po to żeby nikt nie
zarzucił mu, że się nie starał. Każdy mieszkaniec i tak
wie, że gmina jest na tyle
nieskuteczna, że nigdy nie
udało jej się pozyskać dofinansowania, po to żeby
zrobić coś dla ludzi. Pozostawiam pod Państwa rozwagę czy warto korzystać
z opcji proponowanych
przez gminy w województwie lubelskim.
Mateusz Kowalczuk ■
•
84 638 55 12
•
84 638 80 90
•
84 638 80 91
2000 zł
Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów UM Zamość informuje, że
z końcem lutego br. weszły w życie
zmiany dotyczące dokumentów prawa jazdy.
Jedną ze zmian jest wprowadzenie
nowych wymagań co do fotografii. Ta
powinna być kolorowa, o wymiarach
35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, wyraźna, mająca
dobrą ostrość, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącej na wprost. Fotografia
powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
skuje odpowiednio kategorię AM
oraz tzw. „jedynki”, czyli kategorie
niższe.
Trzecią zmianą odnośnie dokumentów jest ich zwrot po unieważnieniu
(poprzez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm²) prawa jazdy osobie uprawnionej. ■
Drugą ze zmian jest rozszerzenie
nadawania uprawnień w zakresie
poszczególnych kategorii. Osoba
posiadająca daną kategorię prawa
jazdy w związku z wejściem nowych przepisów dodatkowo uzy-
NAJSYMPATYCZNIEJSZA PARA
Już wkrótce
Dzień Kobiet. Z tej
okazji przygotowaliśmy dla naszych
czytelników konkurs z wyjątkowymi
nagrodami - Dla Najsympatyczniejszej
Pary.
www.godziszewscy.pl
Kobieta jest istotą wyjątkową. Dlatego właśnie, z myślą o kobietach
i przez kobietę, zaprojektowany został ten model pierścionka. Wyjątkowy, ponadczasowy, piękny i romantyczny, idealny na prozaiczny dzień,
jak i na wyjątkowy wieczór. Złoto wysokiej próby oraz kamień szlachetny, najszlachetniejszy – brylant. Każda kobieta zasługuje na taki prezent.
Dlatego my przekazujemy go w najlepsze ręce, a właściwie rękę...niech
się nosi pięknie!
Jubiler Godziszewscy
reklama
■
Zmiany w prawie jazdy
Główną nagrodę Pierścionek z Brylantem o wartości 2000 zł ufundowała firma
Godziszewscy Jubiler.
Zapraszamy
Kwalifikacji wojskowej podlegały
również kobiety. 16 pań otrzymało
kategorię A, 2 kategorię D.
KONKURS!
ZBADAJ PROSTATĘ!
Rejestracja telefoniczna rozpoczyna się 7 marca.
Spośród 22 mężczyzn z roczników 1992-1996, którzy mieli nieuregulowany stosunek do służby
wojskowej 17 otrzymało kategorię
A, a 5 kategorię D.
Gminne dofinansowania
do instalacji fotowoltaicznych.
Od 4 marca zaczynamy głosowanie internetowe. Zdjęcie pary, która otrzyma
najwięcej głosów wygrywa. Nagrodzimy także drugą parę!
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii zaprasza na BEZPŁATNE
badania USG dla mężczyzn - USG prostaty.
Badania odbędą się w dniach 19 i 20 marca w Hotelu Artis.
cie niezdolny do służby wojskowej,
w czasie pokoju i wojny) otrzymało
6 mężczyzn.
reklama
Prokuratura
Rejonowa
Kwalifikacja wojskowa zakończona
reklama
reklama
Ważne telefony
Drugą nagrodę, kolację dla dwóch osób
w Hotelu Polak, ufundowała firma Van
Taxi. A wyjątkowe wino do kolacji otrzymacie od właściciela restauracji Pana
Leszka Polakowskiego. O transport w tym
dniu zadba oczywiście firma Van Taxi.
Uwaga: warunkiem otrzymania nagród
przez zwycięzców konkursu będzie dostarczenie nam dwóch oryginalnych kuponów konkursowych z papierowego wydania Nowego Kuriera Zamojskiego.
Zapraszamy do zabawy! Obserwujcie
nas na naszym profilu na Facebooku
■
Miasto Zamość prowadzi prace zmierzające do określenia zasad i warunków
umieszczania szyldów, tablic reklamowych i innych urządzeń reklamowych na
terenie miasta. Odbyły się już wstępne
konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Przeprowadzone będą także konsultacje
z reprezentantami branży reklamowej.
Miasto chciałoby także poznać zdanie
opinii publicznej. W tym celu zaplanowano krótką ankietę reklamową. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy Rada
Miasta podejmie uchwałę o przygotowaniu projektu uchwały określającej
zasady i warunki sytuowania na terenie
miasta obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaj materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. ■
WIOSENNE PORZĄDKI W PARKU
Wydział Gospodarki Komunalnej UM Zamość informuje, że firma, która zajmuje
się stawem w zamojskim parku, przystąpi
do przygotowania stawu do retencjonowania wody w okresie od 1 kwietnia do
31października. Niebawem zostanie całkowicie spuszczona woda ze stawu, co
umożliwi podjęcie działań porządkowych.
Zostaną oczyszczone skarpy wokół stawu,
a także jego dno. Zostanie przeprowadzone wapnowanie stawu, czyli dezynfekcja
wapnem.
Zarybianiem stawu zajmie się Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu (na mocy umowy o współpracy
zawartej z miastem 26.03.2015 r.). W zależności od warunków atmosferycznych, ryby w stawie powinny pływać już
w kwietniu.
Cag. ■
wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem
na konto lub przekazem pocztowym.
Wniosek będzie można złożyć przez Internet lub osobiście począwszy od 1 kwietnia 2016.
Cag. ■
JEST KASA NA 500+
Na początku lutego informowaliśmy, że Zamojski
Wydział Gospodarki Komunalnej
we
współpracy
z Zarządem Dróg Grodzkich przymierza
się do zakupu 120 ławek i koszy na śmieci,
które miałyby zostać ustawione w pasach
drogowych głównych ciągów komunikacyjnych w mieście. W poniedziałek 29
lutego br. Wydział Gospodarki Komunalnej UM Zamość
wysłał zapytanie ofertowe
do pięciu wykonawców na
dostawę i montaż ławek i koszy parkowych przy ciągach
komunikacyjnych dróg publicznych na terenie miasta.
W myśl projektu w mieście
pojawi się 119 nowych ławek
i tyle samo nowych koszy
na śmieci. Mieszkańcy będą
mogli z nich skorzystać już
niedługo, ponieważ termin
realizacji wyznaczono na 25
kwietnia. ■
22 lutego kasa Urzędu Miasta została zasilona pierwszą transzą środków finansowych na realizację rządowego programu
500+. Program będzie realizowało Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Kwota, którą zabezpieczono na
pierwsze wypłaty to 67 100 zł. Decyzję
o wypłacie miastu kwoty w takiej wysokości podjął Wojewoda Lubelski.
Oszacowano, że około 5500 dzieci z terenu miasta będzie uprawnionych do otrzymywania świadczenia. Zadanie będzie
finansowane z budżetu państwa i w okresie od początku programu do końca roku
będzie kosztowało 24 750 000.
Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć
wydatki na wychowanie dziecka. W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie
na pierwsze dziecko obowiązywać będzie
kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie
do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg
dochodowy już nie będzie obowiązywał.
Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie
wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek
pomocy społecznej lub gminne centra do
realizacji świadczeń. Świadczenie będzie
WIĘCEJ ŁAWEK I KOSZY
liśmy oprowadzeni po Plaza de Toros, a także
uczestniczyliśmy w Tapas Night.
Uczniowie ZSP 4 przez udział w projekcie
wzbogacili swoje doświadczenie zawodowe
i społeczne oraz zainwestowali w swój rozwój
osobisty.
W projekcie weźmie udział łącznie 80 beneficjentów - uczniów technikum szkoły policealnej i zasadniczej szkoły zawodowej w ZSP 4.
Ostatnia, czwarta mobilność rozpoczyna się
w czerwcu, uczniowie ZSP 4 znów będą mogli
uczestniczyć w stażach zagranicznych - tym razem w Niemczech.
Opinie uczniów:
DOBRE PRAKTYKI-LEPSZA PRACA
W Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu w terminie
od 1 do 19 lutego 20 uczniów uczestniczyło
w 3-tygodniowych stażach w Sewilli w ramach projektu Dobre praktyki-lepsza praca,
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Udział
w projekcie był darmowy i w 100% finansowany ze środków europejskich. W stażach zagranicznych wzięli udział uczniowie kształcący
się w zawodach: technik informatyk, technik
budownictwa, technik technologii żywności,
monter, kucharz i fryzjer. W projekcie realizowanym od 31.12.2014 r. wzięło już udział
łącznie 60 uczniów z technikum, zasadniczej
szkoły zawodowej i szkoły policealnej w ZSP 4.
Na zagranicznych stażach zawodowych
w Hiszpanii nastąpiło połączenie teorii z praktyką, a uczniowie mieli niepowtarzalną okazję
na dostosowanie swoich umiejętności językowych i zawodowych do potrzeb europejskiego rynku pracy. Beneficjenci odbywali staże
w 15 hiszpańskich firmach, które znajdowały
się w różnych częściach Sewilli. Poprzez codzienny kontakt z językiem obcym na praktykach kompetencje beneficjentów z zakresu
języka hiszpańskiego wzrosły. Uczniowie brali też udział w kursach językowych w Polsce
i w Hiszpanii.
Pobyt w Hiszpanii to również wycieczki oraz
przybliżenie historii Andaluzji, by zwiększyć
kompetencje międzykulturowe uczniów ZSP
4. Beneficjenci wzięli udział w wycieczkach do
Kordoby, Kadyksu, Malagi, dzięki którym mieli
okazję do bliższego poznania kultury i zwyczajów społeczności hiszpańskiej.
W Kordobie mieliśmy okazję zobaczyć
m.in. katedrę Mezquita, uważaną za jedno
z najwspanialszych dzieł architektury islamu.
W ogromnym meczecie jest monumentalna
chrześcijańska katedra z setkami kolumn, oryginalną ornamentyką, magią. Przed katedrą na
dziedzińcu z drzewami pomarańczowymi mogliśmy odpocząć i podziwiać ogrom tej wspaniałej budowli.
Kadyks to było nasze kolejne spotkanie
z Andaluzją… i właśnie on sprawił, że wszyscy jeszcze bardziej pokochaliśmy Hiszpanię.
Początki tego miasta sięgają 1100 r. p. n. e.,
co czyni je najstarszą osadą w Europie. Zobaczyliśmy tu barokową katedrę ze złotą kopułą,
Teatro Romano a przede wszystkim cała grupa
po raz pierwszy zobaczyła Ocean Atlantycki.
„Na kursie języka hiszpańskiego w Sewilli
najbardziej mi się podobały sposoby nauczania Pani Joanny, ponieważ na tych zajęciach
braliśmy udział w przeróżnych grach i zabawach i przez to dużo się nauczyłam”
- Agata Kasperczyk, kl. 2 SP
„Warunki zakwaterowania były bardzo dobre, pokoje były przytulne i przestronne. Jedzenie było smaczne, codziennie były świeże
owoce, dania przygotowywane przez kucharkę były smacznie i zdrowo przyrządzane”
- Magda Mazurek kl. 3f
„Najlepszą moim zdaniem była wycieczka do
Cadiz. Miałam okazję zobaczyć Ocean Atlantycki, zwiedzić najstarsze miasto w Hiszpanii. Podczas odwiedzenia tego miasta mieliśmy okazję
trafić na karnawał i zobaczyć j,ak tamtejsi ludzie
potrafią się bawić mimo swojego wieku”
- Oktawia Jamroz kl. 2 TI „Pozytywna atmosfera na praktykach sprawiała, że każdego dnia z chęcią przychodziłem
do pracy. Podczas trzytygodniowych praktyk
samodzielnie realizowałem ciekawe zadania, w których wykonywaniu zawsze mogłem
liczyć na pomoc pracowników. Atmosfera
sprzyjała jak najbardziej w realizacji programu,
gdyż pracownicy byli bardzo mili i życzliwi,
co zaowocowało bardzo udaną pracą. W trakcie realizacji stażu nabyłem również sporo
nowych umiejętności np. Tworzenie sieci lokalnej, składanie laptopów oraz komputerów
stacjonarnych z innych części działających, obsługiwanie różnych mierników, posługiwanie
się różnorodnymi systemami operacyjnymi,
konfiguracja sprzętu i oprogramowania, cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku. Odbywany przeze mnie staż był ewidentnie na moją
korzyść gdyż nabyłem sporo praktycznych
umiejętności oraz doświadczenie zawodowe,
które w przyszłości może bardzo się przydać.
Poleciłbym takie praktyki każdemu”
Królewska ulubienica
– Urszula z Zamoyskich
Mniszchowa
ROZWIĄZANIE KONKURSU z nr 7 Nowego Kuriera Zamojskiego. Było 5 oblę-
Urszula z Zamoyskich Mniszchowa. od teścia Zamoyskiego i oddał po
Była
córką
wojewody
rozwodzie swej byłej żonie.
lubelskiego
Jana
Jerzy Michał Wandalin
Jakuba Zamoyskiego
Mniszech (1748-1806) był
i Ludwiki
filozofem, prawnikiem,
Jerzy Michał Wandalin
z Poniatowskich
h i s t o r y k i e m
Mniszech drugi mąż Urszuli
(siostry
króla
i pedagogiem,
Stanisława
marszałkiem
Augusta). W r. 1773
wielkim koronnym
wyszła za mąż
i szefem kancelarii
dworskim. Podobno w jej salonie
za
Wincentego
nadwornej
króla
w okresie Sejmu Czteroletniego
Potockiego
Stanisława Augusta.
Urszula Mniszchowa
Julian Ursyn Niemcewicz czytał
z Podhajec. Jak
Urszula była ulubienicą
z córkami
fragmenty Powrotu posła.
sugerują pamiętniki
króla,
należała
do
Urszula
została
wyróżniona
króla Stanisława Augusta
jego
najbliższego
przez Katarzynę II, jak pisze
Poniatowskiego, małżeństwo
otoczenia,
pełniąc
August Deboli: „Kiedy pani
jego siostrzenicy było nieudane na dworze funkcję
marszałkowa
wielka
z winy Potockiego. Urszula uzyskała maitresse de maison.
koronna wzięła … order
rozwód. Małżeństwo z rozwódką To dla niej król
św. Katarzyny, zdawało
rozważał
Grigorij
Potiomkin, Stanisław August
się jej, że już cała Polska
sondował nawet opinię królewską zlecił Dominikowi
została
szczęśliwą
o ewentualnym mariażu, lecz myśl M e r l i n i e m u
i zaprzątaliśmy się
o tym związku napawała siostrzenicę p r z e b u d o w ę
tam przez kilka dni,
królewską
przerażeniem.
19 pałacu w Dęblinie.
lutego 1781 r. odbył się jej ślub Na wiosnę 1782
czy miano przed nią
w kościele ks. Teatynów w Warszawie roku Urszula wraz
prezentować broń, czy
z Michałem Jerzym Mniszchem, z mężem wyjechała
nie”.
Urszula z Zamoyskich
ze względu na pokrewieństwo na kilka miesięcy do Mniszchowa
Urszula nie potrafiła
przez rodzinę Zamoyskich, musieli Petersburga. Słynęła
usiedzieć
w miejscu.
uzyskać dyspensę papieską. Żona z urody, ale również
Uzyskawszy
zezwolenie
wniosła mężowi starostwo lubelskie, z „chorobliwej dumy i tysiąca
od króla „W czerwcu roku
które Wincenty Potocki otrzymał grymasów”. Udzielała się w teatrze
PYTANIE KONKURSOWE
Urszula z Zamoyskich Mniszchowa wprowadziła w Księstwie Warszawskim tzw. wakcynacje czyli szczepienia,
przeciw jakiej chorobie?
Spośród osób, które prześlą poprawną odpowiedź na
adres mailowy: [email protected] wylosujemy jedną nagrodę niespodziankę. Fundatorem nagród
w konkursie jest Zamość – Twierdza Otwarta.
Zapraszamy do zabawy!
żeń Zamościa, w losowaniu zwyciężyła pani Justyna D. Gratulujemy!
5
Zygmunt Vogel
- Pałac w Dęblinie
1787 ujrzał Stambuł nie widziany
dotąd spektakl: wycieczkę z Polski
złożoną z... kobiet! Dwunastce dam
przewodziła Urszula z Zamojskich
Mniszchowa, żona Michała Mniszcha,
marszałka wielkiego koronnego,
siostrzenica królewska, pani dumna
i nieprzystępna. Rej w tej wycieczce
wodziła ze Stambułu pochodząca Zofia
Wittowa. Ekspedycja, która wyruszyła
z Chersonu, opływając następnie cały
Archipelag, zaopatrzona była we
wszystko. Muzykantów i namiotów
nabrali, żeby wysiadać po brzegach
morza.”
Po trzecim rozbiorze Mniszchowie
wyjechali z królem do Grodna. Urszula
potrafiła świetnie zadbać o swoje
sprawy, razem z matką Ludwiką
Zamoyską nieustannie naciskały na
króla, aby interweniował w sprawie
zdjęcia sekwestru z ich dóbr.
W Polskim Słowniku Biograficznym
odnajdujemy
następujące
informacje: Z namowy Repnina
Mniszchówna podjęła się także
nakłaniać ks. Józefa Poniatowskiego
do przyjazdu do Petersburga.
Mniszchowie należeli do wąskiego
grona osób, któremu pozwolono
wyjechać z królem w połowie lutego
1797 do Petersburga. Wraz z nim brali
udział we wszystkich towarzyskich
imprezach
i uroczystościach,
m. in. w koronacji cara Pawła
I w Moskwie, z której Mniszchówna
wróciła do Petersburga z tytułem
damy portretowej. Mniszchowie
prowadzili bardzo wystawne życie,
obciążając
poważnie
finanse
królewskie. W owych końcowych
latach Stanisława Augusta powstało
szereg portretów jego ukochanej
siostrzenicy oraz rodziny Mniszchów,
malowanych przeważnie, zapewne
na życzenie króla, przez Marcelego
Bacciarellego. Zaś z inspiracji Urszuli
powstał wtedy portret Stanisława
Augusta w stroju króla francuskiego
Henryka IV malowany przez Vigée
Lebrun.
Po śmierci króla Mniszchowie
powrócili w r. 1798 do kraju i oboje
zamieszkali w Wiśniowcu. Zdaje się,
że wkrótce po śmierci męża w r. 1806
Urszula wyjechała ze swymi córkami.
Była w Wiedniu, ale zatrzymała się
dłużej w Paryżu, gdzie mieszkała
jeszcze w r. 1808, prowadząc bardzo
Stanisław August
Poniatowski
wystawny tryb życia. Wtedy odwiedziła
ją Anna z Tyszkiewiczów Potocka, która
w swym pamiętniku nie oszczędziła
ciotce ośmieszających ją uwag. Data
ani miejsce śmierci Mniszchównej nie
są znane. Podawany w genealogiach
rok 1808 wydaje się wątpliwy. Wielka
Encyklopedia Ilustrowana podaje, że
Urszula zmarła we Lwowie w r. 1816.
Dominika Lipska
– Turystyka z Pasją
■
- Tomasz Plizga kl. 2 SP
„Zakład pracy był przepełniony sympatycznymi ludźmi. Zdecydowanie wpłynęło to pozytywnie na realizację programu stażu. Ludzie
byli bardzo pomocni, a pracodawca bardzo
wyrozumiały i cierpliwy. Zawsze służył pomocą, kiedy była konieczna. Podczas stażu przede
wszystkim zyskałem lepszą znajomość języka
obcego. W związku z czym wzrosła moja szansa na znalezienie lepszej pracy w przyszłości”
- Kacper Nizioł kl. 3 TTŻ
Monika Maluha
■
Kolejną atrakcją turystyczną była Malaga,
w której urodził się Picasso. Mieliśmy okazję zwiedzić najbardziej efektowny zabytek
miasta, mauretańską fortecę Alcazabę, skąd
jest wspaniały punk widokowy na całe miasto. Zachwyciła nas także katedra zwana „La
Manquita” - jednoręka, ponieważ jedna z jej
dwóch wież nigdy nie została wzniesiona.
Oczywiście wśród atrakcji turystycznych
podczas naszego pobytu w Hiszpanii nie zabrakło spaceru po Sewilli z gotycką katedrą,
Alcazar, ratuszem oraz Plaza de Espania. Zosta-
reklama
REKLAMOWY PORZĄDEK
HISTORIE Z PASJĄ
reklama
4
6
Masz ciekawy temat dla Mariana, ślij maila na adres [email protected]
lub dzwoń na numer: 730 210 777. Marian zajmie się sprawą.
ABSURD PACHNĄCY PRZEKRĘTEM
Niedopatrzenie
to, czy przekręt - oto jest pytanie, ale do rzeczy.
Marka Barcickiego znałem od lat. Ten
cichy, mądry i niestety nie umiejący
zadbać o swój los sponiewierany życiem człowiek raz w miesiącu odwiedzał mój dom, by podczas pobytu
w Zamościu odebrać z banku swoją
emeryturę. Skoro, co ważne w dalszej
opowieści, odbierał w banku emeryturę musiał posiadać dowód osobisty
i pesel, bo nikt w banku osobie NN
PIENIĘDZY NIE WYPŁACI.
Rodzina
Marka
Barcickiego
w okresie II wojny światowej związana była w okolicach Mokregolipia
i Osuch z AK i BCH. Chyba coś tam
zrobili dla ruchu oporu skoro Marek
dzięki nieżyjącemu już żołnierzowi
WiN Zbigniewowi Ch. z Zamościa,
otrzymał 30 tysięcy złotych rekompensaty. Od tego czasu losem Marka
„zainteresowali” się koledzy i trzydzieści tysięcy w dwa lata zniknęły.
Marek, żyjący na skraju egzysten-
cji, zaczął poważnie chorować biorąc
w dalszym ciągu bardzo skromną
emeryturę. Trafił do szpitala w Tarnogrodzie, gdzie 4 grudnia 2009 r.
zmarł.
I tutaj zaczyna się horror. W ubiegłym roku postanowiłem - przed
1 listopada - odwiedzić grób Marka
w Tarnogrodzie, uporządkować go
i zapalić symboliczny znicz. Jakie było
moje zdziwienie, że nikt w Tarnogrodzie nie był w stanie wskazać mi jego
grobu. Grobu Marka szukali wszyscy.
Urząd Miasta, miejscowy MOPS, ale
- co dziwne - wszyscy, którzy organizowali pogrzeb Marka już dawno
zmarli.
Bardzo dużo w identyfikacji miejsca pochówku pomogli mi Burmistrz
Tarnogrodu Eugeniusz Stróż i Dyrektor szpitala w Biłgoraju i Tarnogrodzie
Zbigniew Kowal. Okazuje się, że Marek będąc w szpitalu w Tarnogrodzie
posiadał szpitalną kartę informacyjną, dowód osobisty i tam do szpita-
la docierała jego emerytura, a więc
w Tarnogrodzie nie hospitalizowano
osoby NN tylko Marka Barcickiego.
W piśmie z dnia 19.10.2015 podpisanym przez dyrektora szpitala w Biłgoraju Zbigniewa Kowala czytamy
między innymi: „Po wnikliwej analizie w okresie, który wskazuje pan
w swoim piśmie, w oddziałach szpitala w Biłgoraju oraz Tarnogrodzie nie
hospitalizowano osób oznaczonych
jako „NN”.
Jak rozwiązać zagadkę z pochówkiem Marka Barcickiego i odnaleźć
jego rób podpowiedział mi jeden
z tarnogrodzkich urzędników. „Panie,
jedź pan do jednego z największych
przedsiębiorców
pogrzebowych
w Tarnogrodzie. To on pochował Barcickiego, powinien wiedzieć gdzie.
Po małych przepychankach przedsiębiorca z żoną jadą na „stary cmentarz”
w Tarnogrodzie i pokazują mi grób
Marka, jednocześnie informując, że
dostali polecenie pochowania Marka
Barcickiego jako osoby NN. Stoję nad
grobem i nie wiem czy stoję nad wysypiskiem śmieci czy nad miejscem,
JUBILEUSZOWO W GMINIE ŁABUNIE
Rok 2016, poza tym że
przyniósł nam wszystkim
w darze dodatkowy dzień
(29 lutego), będzie w Gminie
Łabunie zapamiętany (taką
mam nadzieję) jako rok Jubileuszy. 100-lecie OSP w Łabuniach, 100-lecie gminnej
oświaty (całkowicie polskiej –
a dokładnej w języku polskim
przekazywanej), 65-lecie klubu sportowego – obecnie
GKS SPARTA ŁABUNIE. Do
tego jakże ważne – 300-lecie
urodzin Jana Jakuba Zamoyskiego – który szczególnie
ukochał Łabunie – fundatora
założenia pałacowo-parkowego oraz m.in. kościelnego ogrodzenia, dzwonnicy,
ale i protoplasty „zadziań”
teatralnych w Łabuniach –
szykowana jest na tę okoliczność niespodzianka. Prócz
tego 75-lecie śmierci błogosławionego Stanisława Kostki Starowieyskiego (Dachau
1941) i 150. rocznica urodzin
Aleksandra hr. Szeptyckiego
męczennika zamojskiej Rotundy. Aleksander Szeptycki
- inicjator powołania straży
Ogniowej w Łabuniach i fundator terenu pod budowę
szkoły jest (być powinien) dla
Łabunian postacią szczególną, ważną i zapamiętaną.
Początki OSP Łabunie pierwotnie zwanej Strażą Ogniową datuje się na 1916 rok.
Założona została z inicjatywy
hrabiego Aleksandra Szeptyckiego (pierwszego prezesa, ducha opiekuńczego
wszystkich straży w Gminie
Łabunie) i Jana Franczaka
inspektora samorządu gminreklama
nego. Wiele jest w źródłach
pisanych przykładów akcji
pożarniczych z udziałem druhów z Łabuń, np.: „16 maja
o 0,05 w Łabuniach z niewiadomej przyczyny w zabudowaniach należących do
Szczepana Wiatra wybuchł
pożar, spaliło się ośm gospodarstw[…] gdyby nie energiczny ratunek straży z Łabuń
i Łabuniek (powstałej w 1917
roku), bezwarunkowo pożar
byłby się rozszerzył” – informowała Ziemia Zamojska, nr
19-20(276-277), 11 czerwca
1927 r., s. 7., „28 marca przed
południem w Łabuniach wybuchł ogień w domu mieszkalnym hr. Szeptyckich […]
Hr. Szeptycki zawdzięcza
strażom ocalenie domu. […]”
– donosiło Słowo Zamojskie,
nr 13, 30 marca 1930 roku.
Tego też roku 8 czerwca odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru. Rodzicami
chrzestnymi zostali pp. S.
Kamińska i J. Kamiński, hr.
Szeptycki – honorowy prezes straży razem z rodzicami
chrzestnymi przeniósł go na
cmentarz kościelny. Dochód
za gwoździe do sztandaru
wyniósł 449,95. Wydatek na
uroczystość 379,95 […] – podawało Słowo Zamojskie, nr
26, 29 czerwca 1930. W 1934
roku strażacy otrzymali
motopompę. W 1946 roku
wybudowali remizę, którą
rozbudowali w 1963 roku.
W latach 60. XX wieku działała
we wsi także żeńska drużyna
strażacka pod dowództwem
Krystyny Gęborys. W 1981
roku powstała młodzieżowa
drużyna Straży Pożarnej przy
szkole w Łabuniach, której
założ ycielem
i opiekunem
był Jan Panasiewicz. Obecnie Prezesem
jest
Tadeusz
Gałek. Jednostka
wpisana
do Krajowego
Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego (KSRG)
zrzesza 50 członków czynnych (w tym 2 kobiety) oraz
16 członków Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej. W 2015
r. druhowie z OSP Łabunie
brali udział w gaszeniu 25 pożarów, 23 razy wyjeżdżali do
akcji powodziowych; usuwali
skutki wichur i brali udział
w działaniach ratowniczych
po wypadkach drogowych.
Alarmy fałszywe: 2 wyjazdy.
OSP Łabunie posiada 2 samochody: lekki Ford Transit
i średni: Star-MAN LE12 ze
zbiornikiem na wodę, motopompy, pilarki do drewna, pilarki do betonu i stali,
agregaty prądotwórcze, drabiny, węże. Ze sprzętu alarmowania i łączności: syrenę
elektryczną i ręczną; mają
możliwość zdalnego uruchomienia syren i selektywnego
wywoływania,
radiostacje
nasobne oraz samochodowe.
Jednostka posiada 6 strażaków wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy,
którzy dysponują zestawem
do ratownictwa medycznego
z tlenoterapią.
Gminny Klub Sportowy
– niegdyś Ludowy, Masbol,
Entra, V-System – Sparta
Łabunie świętował będzie
65-lecie istnienia. Pierwsze
mecze łabuńskiej piłki nożnej
rozgrywane były na terenach
po byłym lotnisku niemieckim. Inicjatorem utworzenia
klubu w 1951 roku był Gabriel Sokołowski. Obecnie
prezesem jest Andrzej Juszczak. W sezonie 2015/2016
drużyna Seniorów walczy na
murawach Zamojszczyzny
m.in. przy ulicy Parkowej
w Łabuniach o mistrzostwo
A klasy, najwyżej rozgrywała
swoje mecze w lidze Okręgowej. W związku z jubileuszem
również planowana jest publikacja.
Na listopad zapowiedziane
zostały obchody 100-lecia
oświaty w Gminie Łabunie.
Wprawdzie o pierwszej szko-
7
MARIAN NA TROPIE ABSURDÓW
le parafialnej w Łabuniach
wzmiankuje się już w 1629
roku, informacja o etatowej
szkole pochodzi z 1880 roku,
miała ona jednak jako główny (z powodów historycznie
uwarunkowanych)– rosyjski
język nauczania… W Tece Zamojskiej [R. 2=6, nr 1, (stycz./
mar. 1939), s. 85.] Inspektor
Jan Szczepaniec w artykule Ostatnie ćwierćwiecze
w oświacie powszechnej
powiatu zamojskiego (19141939) informuje: „ (…)W roku
1914, a więc już w momencie
wybuchu wojny światowej,
było w powiecie zamojskim
szkół 46 (…) rozmieszczenie
ich przedstawiało się następująco: miasto Zamość posiadało 2 szkoły […] gmina
Łabunie – 3 szkoły […]” …
nie mniej Zamojskie archiwa
uznają za początek oświaty
(całkowicie polskiej) w Łabuniach rok 1916. Obecny
budynek szkolny wzniesiono
na początku lat 30. XX wieku
z inicjatywy hr. Szeptyckiego,
który na ten cel przekazał 2
hektary gruntów i aktywnie
pracował w komitecie budowy szkół - Słowo Zamojskie,
nr 26, 29 czerwca 1930. Z tej
okazji Biblioteka Publiczna
Gminy Łabunie zaplanowała w Galerii Błękitnej przy
ul. Orzechowej 10 wystawę
zdjęć ze zbiorów własnych.
PAMIĘTAĆ TO NASZ
OBOWIĄZEK!
(W artykule wykorzystałem materiały: UG Łabunie,
zbiory Biblioteki Publicznej
Gminy Łabunie, „Igła. Informator Gminy Łabunie”, nr
2(3)/2013, s. 6, Dzieje miejscowości gminy Łabunie, powiat
zamojski, współautorzy: Ewa
Banasiewicz-Szykuła,
Józef
Niedźwiedź, Agnieszka Szykuła-Żygawska, Bogdan Szykuła,
Łabunie 2010 i własne wyszperane w prasie lokalnej z I połowy XX wieku.)
Piotr Piela
■
gdzie pochowano człowieka, ale
jedno jest pewne - pochowali osobę
NN, co nie było prawdą. Po wizji lokalnej postanowiłem na drugi dzień
ponownie pojechać do Tarnogrodu, usypać mogiłę, postawić krzyż
z tabliczką ( za krzyż z tabliczką pan
Lucjan T. zażyczył sobie 280 zł, w Zamościu zapłaciłem 70 złotych). Grób
usypaliśmy, krzyż postawili i zapalili
znicze.
Burmistrz Tarnogrodu sprawę potraktował bardzo poważnie. Przed
dwoma tygodniami otrzymałem
telefon z którego wynika, że MOPS
dał zlecenie na pochowanie Marka
Barcickiego a nie osoby NN. W tej
sytuacji pytam: Kto zainkasował pośmiertną odprawę w wysokości 6
tys. złotych? Ile kosztował pogrzeb
i grób przypominający śmietnik? Ile
osób przedsiębiorstwo pogrzebowe
pochowało jako NN? Pytań jest dużo.
Spotkany na cmentarzu mieszkaniec
Tarnogrodu stwierdził jednoznacznie. Panie to jest cyrk, którym powinien zainteresować się prokurator.
tekst i foto: Marian Zacharczuk
■
powinieneś opracować sam. Jako
właściciel musisz dobrze wiedzieć,
na jakich warunkach sprzedajesz
towar oraz jakie prawa mają klienci. Warto sprawdzić branżowe strony ponieważ musisz postępować
zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem a właśnie tam znajdziesz fachowe i rzetelne porady.
SKLEP INTERNETOWY SPOSOBEM
NA ROZWÓJ BIZNESU
Jeżeli prowadzisz firmę sta-
cjonarnie powinieneś zacząć świadczyć swoje usługi również w Internecie. Założenie takiego sklepu
jest tańsze, szybsze oraz łatwiejsze
niż myślisz. Jeżeli masz dużo czasu
i lubisz uczyć się nowych rzeczy,
możesz próbować stworzyć sklep
internetowy samodzielnie.
Jeżeli jeszcze nie prowadzisz
firmy, a chcesz rozpocząć swoją
przygodę w Internecie, pomyśl
o tym, co i komu będziesz sprzedawał, gdzie będziesz trzymał towar
lub wykonywał usługi. Kolejnym
krokiem jest znalezienie nazwy
i domeny sklepu. Powinna nawiązywać do produktów jakie sprzedajesz, być łatwa do zapamiętania
oraz wypowiedzenia. Zastanów się
nad logo firmy, nie rób tego pochopnie. O tym jakie są najważniejsze zasady dotyczące tworzenia
logo możesz przeczytać w jednym
z wcześniejszych numerów Nowego Kuriera Zamojskiego.
Założenie sklepu jest proste,
w Internecie jest wiele darmowych,
podstawowych szablonów np.:
www.tictail.com,
prestashop.com.
Jeżeli nie masz
ochoty
robić
tego samodzielnie zleć to odpowiedniej firmie.
Gdy już masz szablon sklepu trzeba
go czymś zapełnić. Odpowiednie
światło, spokojne
tło, dobry aparat fotograficzny w twoim telefonie, kilka godzin sesji i masz już
materiał gotowy do wrzucenia na
sklep. Do każdego produktu dodaj
rzetelny opis. Pamiętaj, że klient nie
może go dotknąć a zdjęcie nie oddaje rzeczywistej wielkości towaru.
Regulamin e-sklepu, w Internecie znajdziesz wiele szablonów, ale
nad jego ostatecznym kształtem
MARSA ALAM - WAKACJE
Z DALA OD ZGIEŁKU MIAST
Marsa Alam
to pas
wybrzeża leżący na południe
od wschodniej części Sahary, nad Morzem Czerwonym,
w odległości około 750 km
od Kairu i około 250km od
Hurghady. Wszelkie rozrywki i prawdziwe życie tętnią tu
jedynie w kompleksach hotelowych, położonych przy
najpiękniejszych
plażach
w Egipcie, nie skalanych
jeszcze ogromem ludzi. Hotele są tu na najwyższym
poziomie, zapewniają turystom wszelkich atrakcji,
udogodnień, mają dużą ilość
basenów, restauracji i barów, animacji różnego rodzaju, zaplecze spa i welness
a obsługa spełnia zachcianki
nawet najbardziej wybrednego turysty. Jeśli ktoś musi
odpocząć, naładować bate-
Zanim uruchomisz sklep musisz pamiętać o zgłoszeniu bazy
e‑klientów sklepu do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych). Wypełniasz
odpowiednie dokumenty i przesyłasz je pocztą.
Sposób płatności i koszty przesyłki to dane jakie sprawdza każdy
klient, gdy poważnie myśli o dokonaniu
zakupu.
Czasem o wyborze
sprzedawcy decydują właśnie koszty przesyłki lub
sposób doręczenia. Twoi klienci
mieszkają w różnych miejscach,
dlatego dostawa za pomocą
poczty, kuriera
czy paczkomatów to
w dzisiejszych czasach podstawa.
Dla klientów zostaw dane kontaktowe dostępne w kilku opcjach: telefon, adres e-mail, fanpage. Portale
społecznościowe to obecnie co raz
częstsze formy nawiązania kontaktu, głównie dzięki ich popularności
i szybkości uzyskania odpowiedzi.
Pamiętaj, że rozkręcenie biznesu
w Internecie to praca na cały etat.
rie słońcem, zasmakować
nowych rzeczy, popróbować
kolorowych drinków, poleżeć
w ciszy i spokoju to miejsce
jest idealne. Dookoła cisza,
szmaragdowe morze i najcudowniejsza rafa koralowa
dostarczają niesamowitych
wrażeń. To jedno z niewielu miejsc na świecie, które
łączy przygodę, słońce, kolorowy podwodny świat za
niewielką cenę. Najbardziej
znane miejsca do nurkowania to Abu Dabbab, Abu
Dabur Reef, Marsa Asslai,
Dolphin House i rafa Elphistone. Dla fanów snurkowania i nurkowania to miejsce
wręcz idealne. Zwłaszcza
teraz, gdy w Polsce panuje
jesienna jakby mglista pogoda, przytłacza nas brak
słońca i dodatniej temperatury, ani to zima ani wiosna.
Dlatego też, gdy w zeszłym tygodniu zadzwoniła
do mnie kuzynka z prośbą o wysłanie jej w ciepły
kraj, zaznaczając, że chce
tam robić nic, aby się wygrzać, pojeść, poczytać,
posnurkować i odpocząć
za niewielkie pieniądze,
wiedziałam, że to miejsce
będzie idealne. Nad ho-
Oskar wędruje do
W Internecie są setki podobnych podmiotów
...czyli statuetki rozdane
dlatego oprócz sklepu
internetowego pomyśl o blogu, fanreż. Tom McCarthy
page na portalach
społecznościowych
oraz reklamie na
stronach najczęściej odwiedzanych przez grupę
twoich potencjalnych klientów.
Dodaj
adres
swojego sklepu
do wyszukiwarTo była długa noc – dokładnie przedłużyło się do
ki internetowej.
7.00. Dziś powieki na zapałkach. Nie jestem fanką takich
Możesz
także
uroczystości, jednak nie mogłam sobie odmówić pewwrzucać do sienych widoków... Tak! Właśnie tych… Mój faworyt nie
ci połączone ze
doczekał się nagrody, ale za to można było nasycić oczy
sklepem filmiki
doskonale skrojonymi smokingami. Sukniami naturalnie
związane z ofeteż…
rowanymi proLEO w końcu
duktami. Mogą
dostał, to na co
to być porady
zasłużył!!! Trodotyczące używachę żałuję, bo...
nia czy przechozabraknie mewywania towarów,
mów o tej tematyce a nieodpowiedzi na najktóre bywały wyjątkowo zabawne - ale śmiechem,
częściej zadawane
żartem – kto, jak kto, ale chłopina zapracował. Myślę,
pytania, zaprezenże właśnie rozwiązał się dla niego Oskarowy woretowanie
produktu
czek szczęścia.
w ciekawy sposób.
„SPOTLIGHT” (2015)
Ryszard poleca...
Najbardziej wzruszający moment wręczenia statuMożliwości na rozetki Ennio Morricone – 87-letni mistrz zdobył drugi
wój biznesu jest wiele,
raz Oskara za muzykę do „Nienawistnej ósemki”
tylko od ciebie drogi czy(pierwszy za całokształt pracy). Nie ośmielono się
telniku zależy czy chcesz
mu przerwać wypowiedzi głośną muzyką, jak to
jest w zwyczaju po 45 sekundzie.
to robić, ale na to pytanie
musisz odpowiedzieć sobie
samodzielnie.
„Spotlight”... tegoroczny najlepszy film.
Barbara Gajos
Doradca biznesowy i zawodowy, trener, przedsiębiorca ■
telem również długo się nie
zastanawiałam, moja propozycja Aurora Oriental Bay
Marsa Alam została przyjęta
z entuzjazmem. To fajny, stylowy i dobry hotel, stara się
właśnie o piątą gwiazdkę,
położony przy własnej, koralowej plaży, z łagodnym zejściem do morza. Poza basenami podgrzewanymi zimą,
ma dobre spa i welness,
dyskotekę i amfiteatr z ciekawymi animacjami dla turystów. Z pewnością nie będą
się tam nudzić, ani narzekać
na tłok.
Akurat Ci klienci nie chcą
nic zwiedzać, ale będąc kiedyś w Marsa Alam na dłużej
niż tydzień warto wybrać
się do Luksoru, podczas
przejazdu przez pustynię
możemy podziwiać wbrew
pozorom piękne widoki,
zwiedzamy świątynię, Dolinę
Królów z grobowcem Tutanchamona, robi niesamowite
wrażenie i wzbudza podziw dla
pracy Egipcjan.
Bardzo fajna jest
również wycieczka do Asuanu,
przepiękna Świątynia Bogini Izydy,
Tama Asuańska,
Film o niewygodnej tematyce. W naszym
katolickim kraju pewnie budzi skrzywienie twarzy. Film bez efektów specjalnych,
strzelaniny i zapięty pod samą brodę.
Ta historia wydarzyła się naprawdę
i jest zapisem zmagania się dziennizwiedzakarzy z ujawnieniem prawdy. Bardzo
nie wioski nubijniewygodnej. Prawdy godzącej w najskiej i spotkanie
wyższe wartości. Dziennikarze dociez Nubijczykami
rają do pedofilskich przedstawicieli
oraz udział w lekcji
- chociaż to nie jest odpowiednie
pokazowej w szkosłowo - Kościoła katolickiego. Z pole.
Największe
jedynczych degeneratów niestety
wrażenie jednak na
wychodzi cała lawina równie odraklientach robi wyżających indywiduów.
cieczka do Abu SimPróby zamaskowania uchodziły
bel, najpiękniejszej
na sucho przez wiele lat, ale dzięki
świątyni w Egipcie
determinacji reporterów - nagrooraz największej tamy
dzonych Pulitzerem po 30 latach
na Nilu w Egipcie. Dla
wyszły na światło dzienne. „Czarnajbardziej aktywnych
ne zło”, bo tak ich bez wahania
miejscowi przygotowali
nazwę, wykorzystywało seksualrównież szeroki wybór
nie niewinne dzieciaki. Paskudny
wycieczek w postaci
temat... całe szczęście są ludzie,
jeep safari i quad saktórzy nie boją się mówić o tym.
fari, w obydwu przyObsada jest wyborna – Mark
padkach odwiedzamy
Ruffalo, Rachel McAdams, Liev
wioskę beduińską, poSchreiber, Michael Keaton – twodziwiamy zachód słońrzą zgraną i nie idącą na ustępca oraz zapoznajemy
stwa ekipę. Trudnością byłoby
się z folklorem beduińrozłożenie tej ekipy na pojedynskim. Dla mnie idealną
cze jednostki i wybrania najlepwycieczką jest wypraszej. Warto zobaczyć. Może to nie
wa łodzią na snorkejakaś wyjątkowo jasno świecąca
ling, podziwianie piękgwiazda, ale dobrze i treściwie
nych raf koralowych
przedstawiony obraz.
Morza
Czerwonego
i możliwość zobaczenia dzikich delfinów na
Polecam i miłego oglądania.
rafie Dolphin House,
coś pięknego i niesamowitego.
7/10.
Zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzenia tego magicznego kraju, który
oferuje nam tak wiele
za tak niewiele.
Zapraszam
Makuch Magdalena ■
Beata Łoza
■
8
OBOWIĄZUJE NAS PAMIĘĆ!
Wyklęci? A może niezłomni?
Przecież nie naród ich wyklął, ale wróg
przeklął. Oba te terminy funkcjonują w naszej
świadomości obok siebie. Częściej jednak bohaterów Antykomunistycznego Powstania,
jak chcą publicyści lub II Konspiracji niepodległościowej, jak sugerują historycy - nazywa
się Żołnierzami Wyklętymi. Tak też zapisano
w Ustawie.
Dlaczego 1 marca?
Grzech niepamięci
Nic się tak polskiej władzy ludowej nie udało,
jak pogrzebanie pamięci o żołnierzach, którzy
po klęsce III Rzeszy postanowili zatrzymać broń
w ręku i stawić czoło czerwonemu okupantowi.
Kłamstwo powielane w podręcznikach historii, literaturze, filmach i świadomości Polaków
zacisnęło pięść, zasiało ziarno wątpliwości,
odcisnęło ślad – szczęśliwie niezbyt głęboki.
„Zadaniem naszym jest nie tylko zniszczyć
was fizycznie, musimy zniszczyć was moralnie
w oczach społeczeństwa”. II wojna światowa
podstępnie ukradła im młodość, II okupacja
skazała ich na wygnanie i niepamięć. Mimo to
pozostali niezłomni. Nie przestali marzyć o wolnej Polsce i do kresu swoich dni walczyli… choć
walka była nierówna… taki rozkaz…
Kto faktycznie pamiętał? I jak powinna przejawiać się ta pamięć?
„Wojna się nie skończyła […] nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie
suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie
urządzonym Państwie Polskim[…] daje Wam
ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność
prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa” – napisał 19 stycznia 1945
roku w rozkazie dla oficerów i żołnierzy Armii
Krajowej generał brygady Leopold Okulicki
„Niedźwiadek”. „W tym działaniu każdy z Was
musi być dla siebie dowódcą”. Rozwiązanie
Armii Krajowej nie było więc aktem rezygnacji
z walki o suwerenną Polskę, jak nam wmawia-
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony został Ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. Projekt 26 lutego 2010 r. wniósł do
Sejmu RP Prezydent RP Lech Kaczyński. Wtedy
w lutym 2011 spośród 417 posłów za było 406,
3 się wstrzymało od głosu, 8 było przeciw – 6
„przeciwnych” przepraszało za pomyłkę podczas głosowania. Niezłomnymi przeciwnikami
wyklętych pozostali posłowie Kutz Kazimierz
i Celiński Andrzej. Każda ustawa, będzie tylko
ustawą – papier wszystko przyjmie, nawet się
nie zaczerwieni – jeśli nie będzie osób chcących wcielać ją w życie. Dom, rodzina, szkoła,
fot.: Kazimierz Chmiel
fot.: Kazimierz Chmiel
fot.: Kazimierz Chmiel
no przez lata, było wezwaniem: „Starajcie się
być […] realizatorami niepodległego Państwa
Polskiego”.
Ostatni rozkaz
fot.: Kazimierz Chmiel
Tego dnia w 1951 roku w więzieniu przy
Rakowieckiej na Mokotowie zamordowano
7 członków WiN: Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama
Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepkę. Ta zbrodnia uznawana jest
symboliczny koniec działalności organizacji
niepodległościowej. Ten dzień jest wspomnieniem o nich i wszystkich bezimiennych, o których pamięć komunistyczne władze chciały
rozpuścić (czasami wręcz dosłownie) na wietrze historii.
fot.: Kazimierz Chmiel
REPORTAŻE PIOTRA
media – wszyscy powinniśmy dążyć do poznania prawdy, do oddania należnej czci… W ustawie czytamy, m.in. Art. 2. Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem
państwowym – a gdzie 1 marca 2016 roku wisiały flagi? Ktoś widział? Ktoś wywiesił? Może
w przyszłym roku będzie lepiej?
Zamość oddał cześć!
Zamościanie pamiętali, oddając hołd tym,
którzy poświęcili swoje plany, młodość, bezpieczeństwo, rodziny, życie w walce o wolność.
Młodzi gniewni
„W związku z Narodowym Dniem Żołnierzy
Wyklętych ONR Zamość już po raz trzeci zorganizował wspaniałą lekcję patriotyzmu. Wszystko zaczęło się od mszy świętej w parafii pw.
św. Michała Archanioła, którą poprowadził ks.
Rudolf Karaś. Zarówno kazanie, jak i modlitwa
wiernych były tematycznie dopasowane do
okazji. Następnie, po wspólnej modlitwie w intencji poległych Żołnierzy walczących z komunizmem, zamościanie utworzyli kolumnę, którą
rozpoczynał poczet sztandarowy Stowarzyszenia Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich Okręgu
Lubelskiego „Wolność i Niezawisłość”. Tuż za
nimi znaleźli się działacze Obozu Narodowo-Radykalnego z całej Lubelszczyzny, kibice Hetmana Zamość oraz około 700 osób. Mieszkańcy
Zamościa nieśli kilkumetrową biało-czerwoną
flagę, głosząc patriotyczne hasła, takie jak: „Armio Wyklęta, dziś Zamość o Was pamięta!” czy
„Inko, Inko, patrzysz z nieba. Zachowałaś się jak
trzeba!”. Trasa III Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych przebiegała od kościoła pw. św. Michała
Archanioła przez Starówkę do pomnika Armii
Krajowej. Na miejscu przedstawiciel ONR Brygada Mazowiecka Damian Kita oraz Radny Miasta Zamość Piotr Małysz wygłosili przemówienia. Kończąc Marsz dumnie odśpiewano Hymn
Narodowy oraz złożono wieńce przy pomniku.
O 19:30 w podziemiach Nadszańca rozpoczął
się koncert. Jako pierwszy wystąpił WHSP z Zamościa, który swoimi utworami rozgrzał publiczność przed główną częścią wydarzenia,
którą był występ Bastiego i Ptaka. Ten duet to
znani raperzy tworzący muzykę patriotyczną.
Dzięki ich obecności przybyli na koncert mogli spędzić czas słuchając prawego przekazu.
Wybrzmiały utwory takie jak „Wyklęci”, „Mam
już dość” oraz wiele innych. Sądząc po atmosferze panującej w Kazamacie wszyscy bawili się
bardzo dobrze. Działacze ONR Zamość dziękują
wszystkim przybyłym gościom za poświęcony
czas i oddany hołd Żołnierzom Wyklętym. Jednocześnie pragną zaprosić wszystkich Czytelników za rok na obchody tego samego święta.
Należy kultywować organizację takich wydarzeń i pamiętać o Bohaterach, którzy ginąc
myśleli o nas - przyszłych pokoleniach.” – czytamy w komunikacie nadesłanym przez ONR
Zamość.
29 lutego, o godz. 17.00 odbyło się spotkanie
poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spotkanie zorganizowano w ramach Przystanku
Historia IPN Zamość, działającego w Muzeum
Fortyfikacji i Broni Arsenał. Uczestnicy spotkania m.in. obejrzeli film: „Żołnierze Wyklęci”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć i dokumentów dotycząca II Inspektoratu Zamojskiego AK,
prezentacja umundurowania, sprzętu i uzbrojenia partyzanta. Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Zamość oraz 3 Batalion
Zmechanizowany zaplanował uroczyste obchody na 1 marca. Uroczystość rozpoczęła
msza w kościele pw. św. Jana Bożego. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na Stare Miasto,
pod tablicę upamiętniającą byłą katownię UB,
przy ul. Kolegiackiej. Były przemówienia, apel
poległych, złożono również wieńce i kwiaty.
Trzeba być wyprostowanym, wśród tych co na
kolanach…
„Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się
jak trzeba” – Danuta Siedzikówna „Inka”. „Sens
walki powinien być mierzony nie jej szansami
na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie
których walka została podjęta.” – prof. Henryk
Elzenberg (wydalony przez władze komunistyczne z UMK w Toruniu). „nie jesteśmy żadną
„bandą”, jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni
synowie naszej Ojczyzny” – mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”. „Siedzę z oficerem Gestapo. Oni otrzymują listy, a ja nie” - ppłk Łukasz
Ciepliński „Pług”. Tak było „wczoraj”.
A jutro?
„Jeśli ludzie zapomną, kamienie wołać będą.”
■
Piotr Piela
(W tworzeniu powyższego tekstu pomocną była mi książka Joanny Wieliczki-Szarkowej
Żołnierze Wyklęci Niezłomni bohaterowie, wydawnictwa AA s.c., Kraków 2013 r.)
Sobota, 5 marca
Piątek
Terminator: Ocalenie
Polsat 22:25
Ciało skazanego na karę śmierci Marcusa Wrighta
trafia dokorporacji Cyberdyne izostaje poddane tajemniczemu eksperymentowi. Mężczyzna odzyskuje
przytomność 15 lat później, w roku 2018. Przez ten
czas wiele się zmieniło. Światem rządzą maszyny,
a garstka ludzi, którym udało się przeżyć, organizuje ruch oporu. Na jego czele staje John Connor, który wspólnie z innymi bojownikami opracowuje plan
ataku na odpowiedzialny za zniszczenie świata system sztucznej inteligencji, Skynet. Nierówna walka
z terminatorami pochłania coraz więcej ofiar.
PROGRAM 4.03 - 10.03.2016
Piątek, 4 marca
TVP 1
TVP 2
06:25 Dzikie białe lwice: Na przekór
losowi
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Jak to działa? (105):
Eksperymenty fizyczne
09:00 Ojciec Mateusz (44) – serial
kryminalny Polska 2010
09:55 Tysiąc i jedna noc (127)
10:55 Wspaniałe stulecie (287)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:45 Dzikie białe lwice
14:00 Tysiąc i jedna noc (128)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:45 Wspaniałe stulecie (288)
16:40 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży – kronika
16:45 Pegaz Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2899)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 Tenis: Kronika Pucharu Davisa
20:20 Skoki narciarskie: Puchar
Świata w Wiśle
22:40 Zabójczy widok (A View to a
Kill) – film sensacyjny W.
Brytania/USA 1985 Reż. John
Glen, wyk. Roger Moore,
Christopher Walken, Tanya
Roberts ( 140 min)
01:00 Homeland (12) – serial
obyczajowy USA 2012
02:15 Żywe trupy (9) – serial grozy
USA 2013
03:05 Chicago Fire (12) – serial
obyczajowy USA 2013
03:50 Homeland (12)
06:10 M jak miłość (1012, 1013) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie –
magazyn
10:55 Barwy szczęścia (1407) –
serial obyczajowy Polska
2016
11:30 Na dobre i na złe (116) – serial
obyczajowy Polska 2002
12:35 Tylko z tobą (5)
13:30 Paweł z Tarsu – pojednanie
światów – serial dokumentalny
14:05 Na sygnale (72)
14:35 Rodzinka.pl (156, 157)
15:40 Panorama – kraj (473)
16:00 Pogoda – kraj (469)
16:10 Hity kabaretu (27)
17:05 Tylko z tobą (6)
18:00 Panorama (2209)
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1407)
19:55 Akademia smaku Zosi i Tomka
20:05 Barwy szczęścia (1408)
20:40 O mnie się nie martw IV (1) –
serial komediowy Poslka
2015 (s.4)
21:40 Rodzinka.pl VIII (1) – serial
komediowy Polska 2016 (s.4)
22:20 Dzięki Bogu już weekend
23:25 Komediowa Scena Dwójki
00:25 Piraci z Karaibów: Klątwa
Czarnej Perły – film
przygodowy USA 2003 Reż.
Gore Verbinski, wyk. Johnny
Depp, Geoffrey Rush ( 150
min)
02:55 Lincz – thriller Polska 2010
Reż. Krzysztof Łukaszewicz,
Agnieszka Kik, wyk. Leszek
Lichota ( 85 min)
04:50 Tropem nieznanego
TV4
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (575)
08:55 Malanowski i Partnerzy (405,
406)
09:55 Twój przepis na…
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(83)
11:00 Dlaczego ja? (130) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (205) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (576)
14:00 Pierwsza miłość (2248)
14:45 Dlaczego ja? (642)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (772)
16:55 Małolaty (5)
17:55 Twój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2249)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (284)
– serial komediowy Polska
2008
20:05 Dancing with the Stars. Taniec
z gwiazdami – program
rozrywkowy- Polska 2016 (s.8)
22:25 Terminator: Ocalenie
(Terminator Salvation) – film sf
USA/Niemcy/ Wielka
Brytania/ Włochy 2009 (s.6)
Reż. McG, wyk. Christian Bale,
Sam Worthington ( 145 min)
00:50 Kruk (The Crow) – thriller USA
1994 Reż. Alex Proyas, wyk.
Brandon Lee, Rochelle Davis (
125 min)
02:55 Tajemnice losu
TVN7
05:00 Top 10 lista przebojów
06:00 Nie igraj z aniołem (4)
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Szczeniak zwany Scooby Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Szczeniak zwany Scooby Doo
09:00 Przygody Merlina (9)
10:00 Moja nadzieja (8)
11:00 Włoska narzeczona (96)
12:00 Galileo (404)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (9)
17:00 Włoska narzeczona (97)
18:00 13 posterunek (38-40)
20:00 Wielki mistrz – film biografi
czny Hongkong/Chiny 2013
22:30 Żołnierze kosmosu III:
Grabieżca – film sf USA/RPA 2008
00:40 Fuck VIP: Gwiazdy – film
erotyczny Francja 2011
02:00 STOP Drogówka
TVN
POLSAT
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (93) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny, prowadzi Michel
Moran
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje :
Restauracja „Voo Doo”,
Kielce12.00 Szkoła (238) –
serial fabularnodokumentalny Polska 2016
13:00 Szpital (475)
14:00 Ukryta prawda (586)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (239)
17:00 Ukryta prawda (587) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (476) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:00 Hobbit: Pustkowie Smauga
(The Hobbit: the Desolation Of
Smaug) – film fantasy
USA/Nowa Zelandia 2013
(s.6) Reż. Peter Jackson, wyk.
Ian McKellen, Martin Freeman,
Richard Armitage ( 200 min)
23:20 Zabójcze ciało (Jennifer’s
Body) – komedia kryminalna
USA 2009 Reż. Karyn
Kusama, wyk. Megan Fox,
Amanda Seyfried, Johnny
Simmons ( 130 min)
01:30 Kuba Wojewódzki
02:30 Uwaga!
02:45 Klub magii
04:05 Rozmowy w toku
Polsat Sport News
PULS
05:20 We dwoje
06:45 Męski typ – talk show
07:20 Prawo Agaty (4)
08:20 Sąd rodzinny (185)
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (564)
10:20 Przepis na życie (5)
11:25 Mango – Telezakupy
13:00 Sąd rodzinny (186)
14:00 Szpital (327)
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (565)
16:00 Bananowy doktor (12)
17:00 Castle (23)
18:00 Prawo Agaty (5) – serial
obyczajowy Polska
19:00 Mentalista (18) – serial
kryminalny USA
20:00 Allan Quatermain i zaginione
miasto złota – film
przygodowy USA 1986, reż.
Gary Nelson, wyk. Richard
Chamberlain, Sharon Stone
22:10 Przybysz z daleka – western
USA 1996, reż. Charles Haid,
wyk. Ed Harris
00:15 Milczenie owiec – thriller USA
1991, reż. Jonathan Demme,
wyk. Jodie Foster, Anthony
Hopkins
02:45 Klub magii
04:55 Druga strona medalu
05:10 Menu na miarę
05:35 Z archiwum policji
05:55 Sekret (346)
07:00 Nash Bridges (27, 32)
09:00 Napisała: morderstwo (22)
10:00 Columbo
12:00 To moje życie! (142)
13:05 Odmienić los (65, 66)
15:00 Oblicza miłości (51, 52)
17:00 Niedoręczony list (6)
18:00 Tajemnice medyczne (4, 5)
20:00 Na krawędzi – film sensacyjny
USA 1993
22:30 13 dzielnica – komedia
sensacyjna Francja 2004
00:05 Istota doskonała – horror
Nowa Zelandia/Wielka
Brytania 2006
01:50 W blasku fleszy
02:30 Dyżur
03:00 JRG w akcji
03:25 Dyżur
03:50 JRG w akcji
04:20 Menu na miarę
04:45 Z archiwum policji
07:00 Sport Flash
07:07 Piłka nożna: Liga holenderska
mecz: Feyenoord Rotterdam PSV Eindhoven
09:00 Sport Flash
09:07 Magazyn Mistrzostw Europy w
piłce ręcznej mężczyzn
magazyn sportowy
11:00 Sport Flash
11:07 Piłka nożna: Liga holenderska
mecz: SC Cambuur
Leeuwarden - Vitesse Arnhem
13:00 Sport Flash
13:07 Siatkówka kobiet: Liga Mistrzyń
mecz fazy grupowej: VakifBank
Stambuł - PGE Atom Trefl
Sopot
15:00 Sport Flash
15:07 Biatlon: Zawody Pucharu
Świata w Ruhpolding sztafeta
mężczyzn
17:00 Sport Flash
17:07 Piłka ręczna mężczyzn:
Mistrzostwa Europy w Polsce
mecz 2. rundy fazy grupowej
19:00 Sport Flash
19:07 Siatkówka mężczyzn: Liga
Mistrzów mecz fazy grupowej:
Lotos Trefl Gdańsk - DHL
Modena
21:00 Sport Flash
21:07 Magazyn narciarski magazyn
sportowy
22:00 Sport Flash
Polecamy
Piątek
Zabójczy widok
Sobota
TVP 1 22:40 Lincz
James Bond udaje się na Syberię, gdzie przechwytuje mikroprocesor wykradziony przez agenta 003 z radzieckiego centrum naukowego. Radzieckie służby graniczne zabijają 003, ale Bond
wymyka się pościgowi. W Londynie okazuje się,
że przywieziona przez niego „kostka” jest dokładną kopią mikroprocesora nieczułego na działanie promieniowania radioaktywnego. Wszystko
wskazuje na to, że ktoś wykradł brytyjską dokumentację i udostępnił ją Rosjanom. Podejrzenie
pada na Maksa Zorina, przemysłowca, który zbił
fortunę na wydobyciu ropy naftowej.
Niedziela
TVP2 21:50
Niewielka mazurska miejscowość. Zwłoki Jarosława Zaranka zostają znalezione nieopodal
cmentarza. Policja zatrzymuje podejrzanych.
O pobicie ze skutkiem śmiertelnym zostają
oskarżeni bracia Gradowie – Adam, Marcin i Dariusz, oraz Janusz Charewicz, Paweł Ołdak i Józef
Kopera. W śledztwie wychodzą na jaw okoliczności, które doprowadziły do dramatu. Jarosław Zaranek był recydywistą. Będąc na wolności, atakował sąsiadów, znęcał się nad nimi, zastraszał.
W obliczu bezczynności policji mieszkańcy wsi
postanowili rozprawić się z nim na własną rękę.
RoboCop
TVP2 20:05
Detroit, odległa przyszłość. Miasto terroryzują
przestępcy. Potężna korporacja pracuje
nad robotem policyjnym, który pomógłby zaprowadzić porządek. Konstruktorzy wpadają
na pomysł stworzenia hybrydy _ pół maszyny,
pół człowieka, który łączyłby najlepsze cechy
robota z zaletami żywego funkcjonariusza.
Okazja do realizacji planu nadarza się, kiedy
gangsterzy masakrują Murphy'ego. Cybernetycy zbierają to, co z niego zostało, i wszczepiają
w mechaniczne ciało. Powstaje w ten sposób
superglina zwany RoboCopem.
TVP 1
Wtorek, 8 marca
TVP 2
08:25 Naszaarmia.pl
08:00 Rok w ogrodzie – magazyn
poradnikowy
08:55 Mapa ginącego świata: Kenia.
Bezbronne kolosy – serial
dokumentalny Polska 2016
09:30 Alvin i wiewiórki – komedia USA
2007, reż. Tim Hill (s.10)
11:15 Sprawa dla reportera
12:15 Legwany morskie z Galapagos
13:10 Na zdrowie
13:40 Okrasa łamie przepisy
14:20 Tata duch – komedia
sensacyjna USA 1990
15:45 Skoki narciarskie: Puchar
Świata w Wiśle
16:55 Teleexpress
17:05 Skoki narciarskie: Puchar
Świata w Wiśle
18:30 Blondynka (52)
19:30 Wiadomości
20:05 Tenis: Kronika Pucharu Davisa
20:07 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Strażacy II (1) – serial
obyczajowy Polska 2016 (s.4)
21:25 61. Konkurs Piosenki Eurowizji
– eliminacje krajowe (s.8)
23:00 Bling Ring (Bling Ring) –
komediodramat USA/ Wielka
Brytania/Francja/
Niemcy/Japonia 2013 Reż.
Sofia Coppola, wyk. Katie
Chang, Emma Watson ( 100
min)
00:40 Chicago Fire (12)
01:35 Dekalog (8): Osiem – dramat
Polska 1990 Reż. Krzysztof
Kieślowski, wyk. Maria
Kościałkowska
02:45 To ja, złodziej – komedia
sensacyjna Polska 2000
POLSAT
05:30 Chiny mało znane (5): Stepy
Mongolii – film dokumentalny
Wielka Brytania 2011
06:25 M jak miłość (1203) – serial
obyczajowy Polska 2016
07:30 Pytanie na śniadanie
10:35 Program do czytania
10:45 Śniadanie na trawie (1) –
publicystyka kulturalna
11:20 Dzika muzyka (1)
11:55 Ostry z natury (1) (s.2)
12:25 Karcer
13:05 Kochankowie z lasu
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl (170)
15:10 Dzięki Bogu już weekend
15:50 O mnie się nie martw (40)
16:50 WiN. Wolność i Niezawisłość.
Ostatnia nadzieja – film dok.
Polska 2015
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:50 Postaw na milion – kulisy
19:05 Postaw na milion
20:05 Kocham Cię, Polsko! (1) –
quizPolska 2016 (s.8)
21:50 Lincz – thriller Polska 2010
Reż. Krzysztof Łukaszewicz,
Agnieszka Kik, wyk. Leszek
Lichota, Agnieszka Podsiadlik
( 90 min)
23:20 Psychoza (1, 2) – serial grozy
USA 2013 Reż. Tucker Gates,
wyk. Vera Farmiga, Freddie
Highmore (s.4)
01:05 Śniadanie na trawie (1)
01:35 RoboCop (Robocop) – film sf
USA 2014 Reż. José Padilha,
wyk. Joel Kinnaman ( 125
min)
03:40 Farba – dramat Polska 1997
Reż. Michał Rosa
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków – serial dla
dzieci USA 2013
08:15 Turbo Fast – serial animowany
USA 2014
08:45 Sco- oby-Doo i Brygada
Detektywów – serial dla dzieci
USA 2011
10:15 Ewa gotuje
10:45 Powiedz TAK! (1) – serial
obyczajowy Polska 2013
11:45 Top chef
13:15 Hel- l’s Kitchen – piekielna
kuchnia
14:45 Dlaczego ja? (369)
15:45 Trudne sprawy (572) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
16:45 Pamiętniki z wakacji (49) –
serial fab.-dok. Polska 2016
17:45 Chłopaki do wzięcia (47) –
telenowela dokumentalna
Polska 2014
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (285)
– serial komediowy Polska
2008
20:05 MMA: Karol Bedorf – James
McSweeney Podczas
trzydziestej czwartej gali
Konfrontacji Sztuk Walki w
Warszawie odbędzie się
dziewięć pojedynków. W
najważniejszym zmierzą się
Karol Bedorf i James
McSweeney. Poza tym
wystąpią: Tomasz Narkun i
André Muniz oraz Artur
Sowiński i Fabiano Silva da
Conceićao.
00:00 Dancing with the Stars. Taniec
z gwiazdami
02:00 Tajemnice losu
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
11:00 Na Wspólnej (2230-2233) –
serial obyczajowy Polska 2016
12:45 Singielka (90-93) – telenowela
Polska 2016
14:30 Ugotowani – – reality show, o
miano mistrza kuchni walczą
mieszkańcy Poznania: Jędrzej
Popielarz, Joanna Ruks, Jarek
Kowalczyk oraz Katja Potrzeba
15:30 You can dance – Po prostu
tańcz!
16:30 MasterChef Junior – program
rozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Mali giganci – program
rozrywkowy
21:55 Jak stracić chłopaka w 10 dni
(How to Lose a Guy in 10 Days
/ Wie werde ich ihn los – in
10 Tagen?) – komedia
romantyczna USA 2003 Reż.
Donald Petrie, wyk. Kate
Hudson, Matthew
McConaughey, Kathryn Hahn (
145 min)
00:20 Sucker Punch (Sucker Punch)
– thriller psychologiczny USA/
Kanada 2011 Reż. Zack
Snyder, wyk. Emily Browning,
Abbie Cornish, Jena Malone (
140 min)
02:40 Uwaga!
02:55 Klub magii
TV 4
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Szczeniak zwany Scooby Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Szczeniak zwany Scooby Doo
09:00 Garfield Show
09:25 Baśń o sześciu łabędziach –
film obyczajowy Niemcy 2012
11:20 Policjantki i policjanci (131,
132)
13:20 Wielka historia – serial
dokumentalny USA 2013
14:20 STOP Drogówka
15:25 Joe Dirt – komedia USA 2001
17:15 Air Force Two – film sensacyjny
USA/Niemcy 2006
19:00 Galileo (534)
20:00 Policjantki i policjanci (133,
134)
22:00 CSI: Kryminalne zagadki
Miami (79)
23:00 We krwi – film sensacyjny
Wielka Brytania/Puerto Rico
2014
TVP 1
08:00 Wiadomości
08:20 Polityka przy kawie
08:30 Historia dla ciebie – pa- mięć.pl
09:00 Ojciec Mateusz (46)
09:55 Tysiąc i jedna noc (129)
10:55 Wspaniałe stulecie (289) –
telenowela Turcja 2014
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:45 Wokół Morza Śródziemnego:
Łowca w krainie Etrusków –
serial dokumentalny Włochy
(s.2)
13:40 Miejsce z historią
14:00 Tysiąc i jedna noc (130)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (290)
16:45 Pegaz Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2901)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Rozdarte serca (1) – serial
obyczajowy Turcja 2014 W
klinice w Stambule
roztargnione pielęgniarki
zamieniają dzieci.
21:25 Warto rozmawiać
22:30 Córka prezydenta (First
Daughter) – komedia
romantyczna USA 2004 Reż.
Forest Whitaker, wyk. Katie
Holmes, Marc Blucas, Ameriie
( 115 min)
00:25 Młodzi lekarze
01:20 Agent pod przykryciem (1)
02:25 Jezioro Bodeńskie – dramat
Polska 1985
03:55 Notacje
04:10 Świat się kręci
TVP 2
POLSAT
05:40 M jak miłość (1014)
06:35 Korytarze – film dokumentalny
Polska 2016
07:00 M jak miłość (1015) – serial
obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1409) –
serial obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (117) – serial
obyczajowy Polska 2002
12:35 Tylko z tobą (7)
13:35 Dzika muzyka (1)
14:10 Na sygnale (74)
14:40 Rodzinka.pl (160, 161)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:05 M jak miłość (1205)
17:05 Tylko z tobą (8) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 Barwy szczęścia (1409, 1410)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 M jak miłość (1206)
21:35 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:55 Kobiety w świecie polityki –
film dokumentalny Wielka
Brytania 2015
23:55 Służby specjalne (3) – serial
sensacyjny Polska 2015
00:55 Kabaretowa scena Dwójki (1)
01:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:00 Kobiety w świecie polityki –
film dok. Wielka Brytania
2015 (s.2)
04:00 Ekstradycja (5) – serial
sensacyjny Polska 1998
TVP 1
TVP 2
05:05 Słowo na niedzielę
05:15 Ostoja
05:50 M jak miłość (1204)
06:50 Barwy szczęścia (1404-1408)
09:35 Galapagos: Początek – serial
dokumentalny Wielka
Brytania 2013
10:40 Podróże z historią
11:10 Makłowicz w podróży
11:45 Nie do przebaczenia –
western USA 1960, reż. John
Huston, wyk. Burt Lancaster,
Audrey Hepburn, Audie
Murphy
14:00 Familiada
14:35 Kocham Cię, Polsko! (1)
16:25 Na dobre i na złe (627)
17:25 Na sygnale (86) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:00 Panorama
18:55 Przygarnij mnie (1) – reality
show (s.8)
20:05 RoboCop – film sf USA 2014
Reż. José Padilha, wyk. Joel
Kinnaman, Gary Oldman,
Michael Keaton ( 130 min)
22:15 Komediowa Scena Dwójki
23:10 Ostatni Mohikanin – film
przygodowy USA 1992 Reż.
Michael Mann, wyk. Daniel
Day-Lewis, Madeleine Stowe (
125 min)
01:15 Rewizyta – dramat Polska
2009 Reż. Krzysztof Zanussi,
wyk. Maja Komorowska, Jan
Nowicki, Daniel Olbrychski (
105 min)
03:00 Psychoza (1, 2) – serial grozy
USA 2013 Reż. Tucker Gates,
wyk. Freddie Highmore
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Jeźdźcy smoków
08:25 Turbo Fast (1) – serial
animowany USA (s.10)
08:55 Sco- oby-Doo i Brygada
Detektywów
09:55 Kung Fu Panda: Sekrety
Mistrzów – film animowany
USA 2011
10:35 Małolaty u taty – komedia USA
2003, reż. Steve Carr, wyk.
Eddie Murphy
12:35 Spider-Man – film sf USA
2002, reż. Sam Raimi, wyk.
Tobey Maguire
15:10 Pani Doubtfi re (Mrs. Doubtfi
re) – komedia USA 1993 Reż.
Chris Columbus, wyk. Robin
Williams, Sally Field, Pierce
Brosnan ( 160 min)
17:50 Nasz nowy dom – reality show
Polska 2016, prowadzi
Katarzyna Dowbor
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w państwie – program
publicystyczny, prowadzi
Przemysław Talkowski
20:05 Must be the music – tylko
muzyka – program rozrywkowy
(s.8)
22:05 Faceci w czerni II (Men In Black
3) – film sf USA 2002 (s.6)
Reż. Barry Sonnenfeld, wyk.
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Rip Torn ( 115 min)
00:00 Magazyn sportowy
02:00 Tajemnice losu – magazyn
TVN
05:25 Uwaga! – magazyn reporterów
05:45 Mango – Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie – magazyn
poradnikowy
08:25 Akademia ogrodnika –
magazyn poradnikowy
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Efekt domina: Więzień bez
wyroku – cykl reportaży
11:35 Co za tydzień – magazyn
12:05 Druga szansa (3) – serial
obyczajowy Polska 2016
13:05 Mali giganci – program
rozrywkowy
15:00 Poszukiwacze zaginionej arki
(Raiders of the Lost Ark) – film
przygodowy USA 1981 Reż.
Steven Spielberg, wyk.
Harrison Ford, Karen Allen,
Paul Freeman ( 145 min)
17:25 Sablewskiej sposób na...
18:00 Ugotowani
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
20:00 MasterChef Junior
21:35 Zróbmy sobie wnuka –
komedia Polska 2003 Reż.
Piotr Wereśniak, wyk. Andrzej
Grabowski, Małgorzata
Kożuchowska ( 105 min)
23:20 Hobbit: Pustkowie Smauga
(The Hobbit: the Desolation Of
Smaug) – film fantasy
USA/Nowa Zelandia 2013
Reż. Peter Jackson, wyk. Ian
McKellen, Martin Freeman (
200 min)
02:40 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Rozmowy w toku
TV 4
05:00 Top 10 lista przebojów
06:00 Strażnik Teksasu (102)
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Szczeniak zwany Scooby Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Szczeniak zwany Scooby Doo
09:00 Elmo – film dla dzieci USA
1999
10:30 Galileo (374)
12:30 Wielki mistrz – film
biograficzny Hongkong/Chiny
2013
15:00 Pakt milczenia – horror USA
2006
17:00 Krzysztof Rutkowski, słucham?
18:00 9 miesiąc (1) – serial
obyczajowy Polska 2016
19:00 Galileo (535)
20:00 Krzyk IV – horror USA 2011
22:20 Ludzie honoru – dramat
kryminalny USA 1992
01:10 Władca komarów – horror USA
2005
TVP 1
06:30 Wokół Morza Śródziemnego:
Łowca w krainie Etrusków
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:20 Polityka przy kawie
08:30 Pełnosprawni
09:00 Ojciec Mateusz (47) – serial
kryminalny Polska 2010
09:55 Tysiąc i jedna noc (130)
10:55 Wspaniałe stulecie (290)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Magazyn rolniczy
12:45 Przepis dnia
12:55 Wokół Morza Śródziemnego
14:00 Tysiąc i jedna noc (131)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (291)
16:45 Pegaz Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2902)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Piękna i bestia (2) – miniserial
Włochy/ Hiszpania 2014
21:35 Jakiego koloru jest miłość? –
film dok.
22:35 Pegaz
23:30 Nora Roberts – Płomienie
wspomnień (Blue Smoke) –
thriller USA 2007 Reż. David
Carson, wyk. Alicia Witt, Scott
Bakula, Matthew Settle ( 105
min)
01:15 Jakiego koloru jest miłość? –
film dok.
02:20 Pegaz
03:10 Piękna i bestia (2) – miniserial
Włochy/ Hiszpania 2014
04:15 Świat się kręci
TVP 2
TVP 1
TVP 2
05:40 M jak miłość (1013) – serial
obyczajowy Polska 2013
06:30 Coś dla Ciebie
07:05 M jak miłość (1014) – serial
obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Akademia smaku Zosi i Tomka
11:00 Barwy szczęścia (1408) –
serial obyczajowy Polska 2016
11:35 Postaw na milion
12:35 Tylko z tobą (6)
13:35 Śniadanie na trawie (1)
14:10 Na sygnale (73)
14:40 Rodzinka.pl (158, 159)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:00 Kabaretowe hity 2015 roku
16:30 Rodzinka.pl (170)
17:05 Tylko z tobą (7) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1408, 1409)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 M jak miłość (1205)
21:35 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:50 Polskie Nagrody Filmowe –
Orły 2016 – gala
00:00 Grimm (4) – serial fantastyczny
USA 2012
00:55 Aida (7) – serial komediowy
Polska 2011
01:50 Stay Alive (Stay Alive) – horror
USA 2006 Reż. William Brent
Bell, wyk. Jon Foster, Samaire
Armstrong, Frankie Muniz ( 95
min)
03:25 Pierwsza linia – film
dokumentalny Wielka
Brytania 2011
POLSAT
06:05 M jak miłość (1015, 1016) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1410) –
serial obyczajowy Polska
2016
11:35 Na dobre i na złe (118) – serial
obyczajowy Polska 2002
12:35 Tylko z tobą (8)
13:35 Ostry z natury (1) – program
przyrodniczy
14:05 Na sygnale (75) – serial
obyczajowy Polska 2015
14:35 Rodzinka.pl (162, 163)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 M jak miłość (1206)
17:05 Tylko z tobą (9)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1410, 1411)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 Na dobre i na złe (628)
21:45 Na sygnale (87)
22:25 Legalna blondynka II (Legally
Blonde 2: Red, White and
Blonde) – komedia USA 2003
Reż. Charles HermanWurmfeld, wyk. Reese
Witherspoon, Bob Newhart,
Sally Field ( 100 min)
00:05 O mnie się nie martw (40) –
serial komediowy Polska
2015
01:05 Na szlaku herbaty – film dok.
Wielka Brytania 2013
02:10 Sieć strachu: Życie gejów w
Rosji – film dok. Wielka
Brytania 2014
03:15 Ofi cerowie (13)
04:05 Wiadomości z drugiej ręki (13,
14)
TV 4
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Szczeniak zwany Scooby Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Szczeniak zwany Scooby Doo
09:00 Przygody Merlina (11)
10:00 Moja nadzieja (10)
11:00 Włoska narzeczona (98)
12:00 Detektywi w akcji (46)
13:00 Policjantki i policjanci (135)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (11)
17:00 Włoska narzeczona (99)
18:00 Detektywi w akcji (47)
19:00 Policjantki i policjanci (136)
20:00 9 miesiąc (1) – serial
obyczajowy Polska 2016
21:00 STOP Drogówka
22:00 Koszmar następnego lata –
horror USA 1998
00:05 Spadkobiercy
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (578)
08:55 Malanowski i Partnerzy (411,
412)
09:55 Twój przepis na…
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(86)
11:00 Dlaczego ja? (133) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (208) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (579)
14:00 Pierwsza miłość (2251)
14:45 Dlaczego ja? (645)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (775) –
serial fabularno-dokumentalny
Polska 2016
16:55 Małolaty (8) – serial fabularnodokumentalny Polska 2015
17:55 Twój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2252) –
serial obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (15,
482) – serial komediowy
Polska 1999
20:40 Top chef
22:05 Pamiętniki z wakacji (50) –
serial fabularno- dokumentalny
Polska
23:05 Zgadnij, kim jestem (Who Am
I?) – komedia sensacyjna
Hongkong 1998 Reż. Benny
Chan, wyk. Jackie Chan,
Michelle Ferre ( 150 min)
01:35 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (95) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „Majaga”, Dębica
– reality show
12:00 Szkoła (241) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (478)
14:00 Ukryta prawda (589)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (242)
17:00 Ukryta prawda (590)
18:00 Szpital (479) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2236) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (96) – telenowela
Polska
21:30 You can dance – Po prostu
tańcz!
22:30 Przetrwanie (The Grey) – film
sensacyjny USA 2011 Reż.
Joe Carnahan, wyk. Liam
Neeson, Frank Grillo, Dermot
Mulroney ( 145 min)
00:55 Efekt domina
01:30 Sablewskiej sposób na...
02:00 Ostry dyżur (13) – serial
obyczajowy USA 2008
03:00 Uwaga!
03:25 Klub magii
04:45 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Szczeniak zwany Scooby Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Szczeniak zwany Scooby Doo
09:00 Przygody Merlina (12)
10:00 Moja nadzieja (11)
11:00 Włoska narzeczona (99)
12:00 Detektywi w akcji (47)
13:00 Policjantki i policjanci (136)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (12)
17:00 Włoska narzeczona (100)
18:00 Detektywi w akcji (48)
19:00 Policjantki i policjanci (137)
20:00 Bullet – thriller USA 2014
21:50 Grudge III: Powrót klątwy –
thriller USA 2009
23:45 Spadkobiercy
00:50 Mega Chichot
01:20 Śmierć na 1000 sposobów
Czwartek, 10 marca
Poniedziałek, 7 marca
05:30 Klan (2899)
05:50 Telezakupy
06:30 Profesor od serca – Zbigniew
Religa – film dok.
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Rok w ogrodzie
09:00 Ojciec Mateusz (45)
09:55 Tysiąc i jedna noc (128)
10:55 Wspaniałe stulecie (288)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:45 Enklawy dzikiej przyrody:
Galapagos – serial dok. Wielka
Brytania 2012
13:20 Powstańcy czasu pokoju
14:00 Tysiąc i jedna noc (129)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (289)
16:45 Pegaz Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2900)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Teatr TV: Dom kobiet –
spektakl teatralny Polska
2015 Reż. Wiesław Saniewski,
wyk. Joanna Kulig
21:50 Borys Niemcow. Śmierć w
cieniu Kremla – film dok.
22:55 Pewnego razu w Rzymie (When
In Rome) – komedia
romantyczna USA 2009 Reż.
Mark Steven Johnson, wyk.
Kristen Bell, Josh Duhamel (
100 min)
00:35 Córka prezydenta (First
Daughter) – komedia
romantyczna USA 2004
02:25 Notacje
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (94) – telenowela
Polska
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „Perła”, Jasło –
reality show
12:00 Szkoła (240) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska
13:00 Szpital (477) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (588)
15:00 Rozmowy w toku – talk show
16:00 Szkoła (241) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (589) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska
18:00 Szpital (478) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2235) – serial
obyczajowy Polska
20:55 Singielka (95) – telenowela
Polska 2016
21:30 Agent – gwiazdy
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
00:05 Na językach
01:05 Kamufl aż (15) – serial
sensacyjny USA 2012
02:05 Uwaga!
02:30 Klub magii
03:50 Rozmowy w toku
Środa, 9 marca
Niedziela, 6 marca
07:00 Msza święta
08:00 Tydzień
08:30 Jak to działa? (107): Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe
09:00 Ziarno (572)
09:35 Teleranek
10:15 Magiczne drzewo – serial dla
dzieci Polska 2003
11:15 Do zobaczenia w Krakowie
11:40 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
13:00 Gala wręczenia nagród im.
Jana Rodowicza „Anody”
14:05 Alvin i wiewiórki – komedia
USA 2007
15:45 61. Konkurs Piosenki Eurowizji
– eliminacje krajowe
17:00 Teleexpress
17:30 Strażacy (11)
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:05 Tenis: Kronika Pucharu Davisa
(4) 2016
20:25 Bodo (1) – serial obyczajowy
Polska 2015 (s.4)
21:30 Młodzi lekarze – serial dok.
Polska 2015
22:25 Pewnego razu w Rzymie (When
In Rome) – komedia
romantyczna USA 2009 Reż.
Mark Steven Johnson, wyk.
Kristen Bell, Josh Duhamel (
100 min)
00:05 Katyń – dramat wojenny Polska
2007 Reż. Andrzej Wajda, wyk.
Artur Żmijewski, Maja
Ostaszewska ( 130 min)
02:15 Jaka to melodia?
03:10 Bling Ring (Bling Ring) –
komediodramat USA/ Wielka
Brytania/Francja/
Niemcy/Japonia 2013
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (577)
08:55 Malanowski i Partnerzy (409,
410)
09:55 Twój przepis na…
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(85)
11:00 Dlaczego ja? (132) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (207) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (578)
14:00 Pierwsza miłość (2250)
14:45 Dlaczego ja? (644)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (774)
16:55 Małolaty (7)
17:55 Twój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2251)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (287)
– serial komediowy Polska
2008
20:05 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia
21:35 Powiedz TAK! (2) – serial
obyczajowy Polska 2014
22:35 Jedz, módl się, kochaj (Eat
Pray Love) – melodramat USA
2010 Reż. Ryan Murphy, wyk.
Julia Roberts ( 175 min)
01:30 Za wcześnie umierać (Dying
Young) – melodramat USA
1991 Reż. Joel Schumacher,
wyk. Julia Roberts, Campbell
Scott, Vincent D’Onofrio ( 140
min)
03:50 Tajemnice losu
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (576)
08:55 Malanowski i Partnerzy (407,
408)
09:55 Twój przepis na…
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(84) – serial fabularnodokumentalny Polska 2014
11:00 Dlaczego ja? (131) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (206)
13:00 Trudne sprawy (577)
14:00 Pierwsza miłość (2249)
14:45 Dlaczego ja? (643)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (773)
16:55 Małolaty (6)
17:55 Twój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2250)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (286)
– serial komediowy Polska
2008
20:05 Szklana pułapka V (A Good
Day To Die Hard) – film
sensacyjny USA 2013 Reż.
John Moore, wyk. Bruce Willis,
Sebastian Koch ( 120 min)
22:05 Nieobliczalny (Shadow Man) –
film sensacyjny USA/Wielka
Brytania/ Rumunia 2006 Reż.
Michael Keusch, wyk. Steven
Seagal, Eva Pope ( 140 min)
00:25 Mroczna kraina (Dark Country)
– thriller USA 2009
02:05 Tajemnice losu
TVN
05:50 Uwaga!– magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy
07:25 Sablewskiej sposób na... –
magazyn
08.00 Dzień Dobry TVN – magazyn
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „Carska”,
Legionowo – reality show,
prowadzi Magda Gessler
12:00 Szkoła (239) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (476) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (587)
15:00 Rozmowy w toku – talk show
16:00 Szkoła (240) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska
17:00 Ukryta prawda (588) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska
18:00 Szpital (477) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2234) – serial
obyczajowy Polska
20:55 Singielka (94) – telenowela
Polska
21:30 Druga szansa (4) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:30 Na językach
23:30 Agent – gwiazdy
00:30 Skazany na śmierć (22) –
serial sensac. USA 2006
01:30 Ocalić Grace (2) – serial
obyczajowy USA 2009
02:30 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Szczeniak zwany Scooby Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Szczeniak zwany Scooby Doo –
serial animowany USA
09:00 Przygody Merlina (10)
10:00 Moja nadzieja (9)
11:00 Włoska narzeczona (97)
12:00 Detektywi w akcji (45)
13:00 Policjantki i policjanci (134)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (10)
17:00 Włoska narzeczona (98)
18:00 Detektywi w akcji (46)
19:00 Policjantki i policjanci (135)
20:00 Śmierć na 1000 sposobów
21:00 13 posterunek (41, 13)
22:15 Galileo (534)
00:15 Spadkobiercy
TVP 1
06:30 Wokół Morza Śródziemnego:
Wielka piątka
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Drzwi otwarte
09:00 Ojciec Mateusz (48) – serial
kryminalny Polska 2010
09:55 Tysiąc i jedna noc (131)
10:55 Wspaniałe stulecie (291)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Smaki polskie – na zielono
12:45 Przepis dnia
12:55 Wokół Morza Śródziemnego
14:00 Tysiąc i jedna noc (132)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (292)
16:45 Pegaz Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2903)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:30 Ojciec Mateusz (188) – serial
kryminalny Polska 2015
21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
23:15 Zapaśnik (The Wrestler) –
dramat USA/ Francja 2008
Reż. Darren Aronofsky, wyk.
Mickey Rourke, Marisa Tomei (
105 min)
01:00 Naszaarmia.pl
01:30 Sprawa dla reportera
02:30 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
03:15 Notacje: Barbara Wachowicz.
Basia z Podlasia
03:30 Świat się kręci
04:20 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
06:05 M jak miłość (1016, 1017) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1411) –
serial obyczajowy Polska
2016
11:35 Na dobre i na złe (119) – serial
obyczajowy Polska 2002
12:35 Tylko z tobą (9)
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:10 Na sygnale (76) – serial
obyczajowy
14:40 Rodzinka.pl (164, 165) –
serial komediowy
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 Na dobre i na złe (628)
17:05 Tylko z tobą (10)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1411, 1412)
20:40 Piraci z Karaibów: Skrzynia
umarlaka (Pirates of the
Caribbean: Dead Man’s Chest)
– film przygodowy USA 2006
Reż. Gore Verbinski, wyk.
Johnny Depp
23:20 Wszyscy twoi święci (A Guide
to Recognizing Your Saints) –
dramat kryminalny USA 2006
Reż. Dito Montiel, wyk. Robert
Downey jr ( 110 min)
01:10 Legalna blondynka II (Legally
Blonde 2: Red, White and
Blonde) – komedia USA 2003
02:55 Wszyscy twoi święci – dramat
kryminalny USA 2006
04:40 Enrico Rava Quartet
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (579)
08:55 Malanowski i Partnerzy (413,
415)
09:55 Twój przepis na…
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(87)
11:00 Dlaczego ja? (134) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (209) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (580)
14:00 Pierwsza miłość (2252)
14:45 Dlaczego ja? (646)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (776) –
serial fab.-dok. Polska 2016
16:55 Małolaty (9) – serial fabularnodokumentalny Polska 2015
17:55 Twój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2253) –
serial obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (288)
– serial komediowy Polska
2008
20:05 Nasz nowy dom
21:05 Przyjaciółki (76) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:05 Zdrady (77) – serial fab.- dok.
Polska 2016
23:05 Zły porucznik (The Bad
Lieutenant: Port of Call – New
Orleans) – fi lm kryminalny
USA 2009 Reż. Werner
Herzog, wyk. Nicolas Cage (
225 min)
02:50 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (96) – telenowela
Polska
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Tawerna
„Ellada”, Głogów – reality
show
12:00 Szkoła (242) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (479)
14:00 Ukryta prawda (590)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (243)
17:00 Ukryta prawda (591) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska
18:00 Szpital (480) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2237) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (97) – telenowela
Polska 2016
21:30 Kuchenne rewolucje
22:30 Indiana Jones i Świątynia
Zagłady (Indiana Jones and
the Temple of Doom) – film
przygodowy USA 1984 Reż.
Steven Spielberg, wyk.
Harrison Ford, Kate Capshaw (
145 min)
00:55 Ugotowani
01:55 Superwizjer
02:30 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Szczeniak zwany Scooby Doo –
serial animowany USA
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Szczeniak zwany Scooby Doo
09:00 Przygody Merlina (13)
10:00 Moja nadzieja (12)
11:00 Włoska narzeczona (100)
12:00 Detektywi w akcji (48)
13:00 Policjantki i policjanci (137)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (13)
17:00 Włoska narzeczona (101)
18:00 Detektywi w akcji (49)
19:00 Policjantki i policjanci (138)
20:00 Szczęki – thriller USA 1975
22:40 Martwa rzeka – thriller
Australia 2007
00:30 Spadkobiercy
12
Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie
”TWIERDZĄ NAM BĘDZIE KAŻDY PRÓG”
Poniżej zamieszczamy dalszy ciąg przedruku (dokończenie) zapomnianych opowieści wojennych
o walkach w obronie Zamojszczyzny. Zamieszczone w tekście ilustracje fotograficzne pochodzą z oryginalnego wydania konspiracyjnego reportaży Prasowych Sprawozdawców Wojennych
„W ogniu” (TZWW, Warszawa 1944).
Warszawa, 28 lutego 2016
Kazimierz J. Latuch
ROZTOCZE
– KRAINA BUKÓW, TARPANA
I WIELU KULTUR
20 lutego 2016 r. ruszyły wykłady w semestrze
letnim 2015/2016 Wolnego
Uniwersytetu Ursynowa.
Program uniwersytetu dla
seniorów, koordynowanego przez Wydział Kultury
dla Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy, obejmuje
szereg wykładów na Wydziałach: Varsavianistyki,
Geografii Polski i Historii
Sztuki (wykłady odbywają
się w sali konferencyjnej
Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów).
Dla mieszkańców Warszawy
pochodzących
z Zamościa i okolicznych
miejscowości mieszkających na Ursynowie, w tym
także
korespondenta
warszawskiego Nowego
Kuriera Zamojskiego, niezwykłą ciekawość wzbudził wykład inauguracyjny
na Wydziale Geografii Polski pt. „Roztocze – kraina
buków, tarpana i wielu
kultur”.
Wykładowczynią tego tematu okazała
się być pani Agnieszka
Wykład
Agnieszki
Oprządek na Wolnym
Uniwersytecie Ursynowa
okazał się być dobrą, bardzo interesującą formą
promocji Zamościa i Roztocza wśród mieszkańców
Warszawy.
Warszawa, 28 lutego 2016
Kazimierz J. Latuch
W GODZINIE ZWYCIĘSTWA
Ledwie parę dni temu olbrzymia obława
przetrząsnęła lasy Zamojszczyzny jak długie
i szerokie. Niemcy mają wszelkie powody przypuszczać, że ich kłopoty z partyzantami są na
długo skończone. I oto pewnego wieczora patrol żandarmerii zdążający traktem ku wsi Józefów rozproszony zostaje w krótkiej strzelaninie
i zmuszony do ucieczki prawdziwie panicznej.
Dowództwu żandarmerii narzuca się wniosek,
że jakaś drobna grupka desperatów zbłąkana
w ucieczce plącze się jeszcze w bagnach leśnych, że wystarczy wysłać niewielki oddział,
aby zlikwidować tych rozbitków. Nazajutrz 100
SS-Manów wyrusza w drogę jako ekspedycja
karna.
A tam w lesie – już czekają.
Dowódca zgrupowania, ppor. Korsarz, z zupełną pewnością odgaduje niemieckie plany.
Jest z góry przekonany że będzie miał do czynienia z nieznacznymi stosunkowo siłami i decyduję się przyjąć walkę.
Wykład na Wolnym
Uniwersytecie Ursynowa
Oprządek,
pracownik
naukowy z Instytutu
Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania
Polskiej Akademii Nauk.
Podczas trwającego tylko
ponad godzinę wykładu
pani Agnieszka Oprządek
zaprezentowała
licznie
zebranym
słuchaczom:
powstanie Roztocza, budowę geologiczną i rzeźbę terenu, działy wodne,
klimat, faunę, parków krajobrazowych na terenie
Roztocza i RPN. Ponadto
autorka wykładu zaprezentowała
najnowszą
historię kulturową i polityczną Roztocza.
Wojenne opowieści o walkach w obronie Zamojszczyzny (II)
Raz, że w pobliżu jego obozu leży obozowisko wieśniaków, zbiegłych do lasu w czasie
krwawej pacyfikacji Zamojszczyzny. Wycofać
ich nie łatwo, a pozostawić bez osłony – nie
podobna.
Po wtóre: oddział ppor. Korsarza liczy 80 tęgo
uzbrojonych ludzi. Żołnierze palą się do walki
i dość już mają wymykania się obławom bez
strzału.
Po trzecie: Teren sprzyja walce, a zaskoczenie
nieprzyjaciela – nie ulega wątpliwości.
Oddział partyzancki w lasach zwierzynieckich, 1943, fot.: Archiwum Państwowe w Zamościu
RATUNEK Z LASU
Nastrój w biłgorajskim więzieniu straszny. Tydzień zaczął się od transportu kilkunastu więźniów do Majdanka. Nazajutrz nowi
aresztanci przynieśli wiadomość o wzmożeniu czujności Niemów, ostrzeżonych
przed partyzantami. Potem przywieziono
gromadę mężczyzn i kobiet ze wsi podejrzanej o współdziałanie z „dywersją”. Dwie
młode dziewczyny zabrano „do sprzątania”
Gestapo. Nie wróciły.
Beznadziejny smutek. Tępy niepokój. Jutro znów zwykłe badania. Katorga.
Mur pięciometrowej wysokości, najeżony od szczytu podwójnym pasem drutów
kolczastych. Bramy nawet w dzień czujnie
strzeżone. W nocy zwiększone warty...
25 września mijał. Zapadł gruby zmrok.
Okna zabite deskami. Nieba nawet nie
widać.
Modlitwa wieczorna. Więźniowie już na
pryczach, rozebrani. Szepty milkły powoli.
Nagle – strzał. Bliski. Karabin. Potem trzy
strzały pistoletowe. Lampy elektryczne gasną jak jedna. I jak jeden zrywają się wszyscy z posłań. W ciszy, z zapartym tchem,
gorączkowym pośpiechu – szukają odzieży,
ubierają się...
A tam – za oknami – wybucha gwałtowny ogień. Karabinowy, maszynowy, dalszy
i bliższy. Nie ma wątpliwości. Partyzanci są
w mieście. Duży oddział, bo strzelanina dochodzi z wielu stron. Atakują śródmieście.
Przez szpary w okiennicach gonią się kolorowe blaski. To rakiety. Mrok rozwidnia się
błyskami. I jak po błyskawicy – grom – salwy. Przeciągły terkot kulomiotów. Tuż, tuż,
jakby biły w mury więzienia. Ogień ustaje
na chwilę. Słychać donośny głos: „Poddajcie
się, darujemy wam życie!”. Bez odpowiedzi.
Znów zrywa się ogłuszająca strzelanina,
rosnąca jak rzęsisty deszcz. Czyżby załoga
więzienia broniła się?... „Czy poddajecie
się?...”. Potężna detonacja. Granat. Szyby
lecą z przeraźliwym brzękiem.
Załoga – trzech granatowych policjantów
i czterech dozorów – kryje się wewnątrz budynku. Szturmujący są już na murze: pociski
wyraźnie rykoszetują o ściany i bruk dziedzińca. Wtem – czysty, mocny głos w nagłej
ciszy: „Zeskakiwać z drabin!”... Już są. Tupot
nóg pod oknami.
Przerażająco bliska seria karabinu maszynowego. Potem – druga. I trzecia. (To atak
wystrzelał zawiasy drzwi wejściowych). Głosy na korytarzu. Zmieszany gwar. Kto żyw
tłoczy się do drzwi. „Otwórzcie cele! Jest nas
dwunastu”.
Jest nas ogółem wiele więcej. 72 osoby.
Ale każdy obawia się, że o nim zapomną.
I jak głos braci czy ojców, bliskie słowa: „Już,
już... Bądźcie spokojni!”.
Szczęk sztab, zgrzyt klucza. Gromady
więźniów cisną się przez drzwi. Na korytarz.
„Na prawo do wyjścia”! Chaotyczne słowa
podziękowań, błogosławieństw.
W ciemności kilka postaci z rękoma
wzniesionymi do góry. To personel i policja,
rozbrojeni i bezradni. Do drzwi – podwójny
szpaler zbrojnych, w mundurach i hełmach.
Odsiecz. Szpalerem przechodzi sznur zwolnionych więźniów.
– Niech żyje Polska!... Niech żyje armia!...
– wołają.
Za bramą – widno już prawie. Miasto
huczy wystrzałami. Po niebie nocnym tryskają wielobarwne gwiazdy, kule świetliste,
strugi iskier kolorowych. Niemcy wzywają
pomocy. Niemcy bronią się. W posterunku
Schupo, w Orstkomendaturze, w Gestapo,
w Selbschutzkomendaturze. Wszystkie te
budynki odcięte ogniem maszynowym
ostrzeliwują się rozpaczliwie. Trzystu Niemów broni się przed kilkudziesięciu partyzantami. Nikt nie śmiał wyrwać się z kosza.
Cała obrona niemiecka sparaliżowana.
Rakiety ściągają oddziałki blokujące
śródmieście. Na szosie wiodącej w głęboki
las formuje się kolumna marszowa. Kolorowy deszcz osypujący się z nieba, oświetla
drogę. Niemcy ciągle jeszcze wzywają ratunku. Jeszcze walą na oślep.
W lesie czekają wozy. Wszystko przygotowane. Więźniowie załadowani. Co chwila
ktoś z żołnierzy podchodzi z troskliwym pytaniem, ze słowem otuchy i radości!
A przecież wśród tych wybawców nie
było nikogo, kto by znał osobiście kogoś
z wybawionych.
Radość i uniesienie. Więźniowie dumni,
wdzięczni, szczęśliwi. Nie tylko wolni, ale
przez wojsko polskie uwolnieni, pod opieką
polskiego wojska!...
Rankiem na apelu uwolnionych, gdy
udzielono im wskazówek i wszelkiej pomocy celem zabezpieczenia na przyszłość – 38
wystąpiło z szeregu: o przyjęcie do oddziału
partyzanckiego Armii Krajowej.
Dziś już walczą. Znowu. Ale już z bronią
w ręku.
Źródło: W ogniu. TZWW, Warszawa 1944,
s. 29-32. Przedruk z: Polska karząca. W ogniu.
Londyn : Wydawnictwo Światowego Związku
Polaków z Zagranicy, 1945, s. 87-89.
Pod osłoną wysuniętych daleko czat i patroli
rozpoznawczych zwinięto obóz, przygotowano
tabory do odwrotu na wypadek przewagi wroga, obozowisko chłopskie pod osłoną kilku żołnierzy przesunięto w bezpieczne miejsce.
Niemcy nie śpieszą się do akcji. Dopiero
o godzi. 14-tej padają od strony traktu pierwsze strzały. Posterunek rozpoznawczy w sile 4
ludzi ogniem jednego r.k.m. zasypuje oddział
niemiecki i wiąże go w walkę, odstępując z wolna w głąb lasu.
A tam – ciągle – czekają. 10 ludzi pilnuje
obozowiska i taborów na płaskim wzniesieniu
wśród bagien, reszta rozsypana w tyralierę
tkwi na stanowiskach dobrze zamaskowanych,
w gęstym poszyciu leśnym.
Niemcy następują ostrożnie, skupiając silny ogień na cofającym się patrolu. R.k.m. odszczekuje się zajadle krótkimi seriami, las huczy
echami strzelaniny, oraz bliższej i gęstszej.
Zza drzew widać już Niemców wyraźnie. Są
o sto metrów od linii tyraliery. Na muszkach...
Ognia!...
Grzmiący strzałami las zadygotał od nagłej
salwy z wszystkich luf. Natarcie niemieckie na
długą chwilę ugięło się i ucichło, wbite w ziemię. Potem znów zerwała się pospieszna strzelanina. Po pniach sosen trzaskać i stukać zaczyna grad pocisków, skaczą błyski wybuchów:
Niemcy biją amunicją eksplodującą i nacinanymi kulami. Świst i turkot jakby stad ptaków nad
głowami tyraliery.
Kilku strzelców wyrywa się z linii naprzód.
Skokami w ogniu podchodzą ku nieprzyjacielskim maszynkom na rzut granatem. Tępy łomot
wybuchów wstrząsa lasem. Czarne wytryski bagna strzelają wśród drzew.
Granaty rozwalają parę gniazd nieprzyjacielskiej broni maszynowej. Ogień słabnie od razu,
ale Niemcy jeszcze się trzymają.
Ppor. Korsarz podrywa się, aby zarządzić
szturm. Lecz pada natychmiast, ciężko ranny
w rękę kulą dum-dum. Dowództwo obejmuje
podch. Grom. Tyraliera naciera. Granaty padają gęsto. W powietrzu staje się tak gorąco,
że huków już się nie słyszy. Widać tylko błyski
i dymy, błyski i dymy.
Niemcy, rażeni gęstym i silnym ogniem, zaczynają się załamywać. Co bliżsi wymykają się,
ucieka ich oraz więcej.
Jeszcze jedna fala wybuchów – i szturm.
Wrzask niesie się ogromnym echem. Niemcy wieją w panice. Gnają na oślep w krzaki,
wpadają w bajora, w zdradzieckie bagnisko,
porzucają broń i sprzęt. Partyzanci w pościgu
mijają plac boju. Wala się tu pięć trupów, leżą
karabiny maszynowe i ręczne, hełmy, skrzynki
z amunicją.
Ranny lekko w ostatnim szturmie podch.
Grom zbiera z paru ludźmi zdobycz. Pościg trwa
aż po linię traktu bitego. Niemcy tracą jeszcze
kilku ludzi utopionych w bagnie, załadowują na
auta 14 rannych i uciekają na pełnym gazie.
Oddział partyzancki powraca do obozu.
Upał lipcowego popołudnia. Cisza dzwoniąca w uszach. Pod sosną spoczywa na wozie
ppor. Korsarz. Gasnącym wzrokiem wpatrzony w swoich żołnierzy, żegna ich na zawsze –
w godzinie zwycięstwa.
Źródło: W ogniu. TZWW, Warszawa 1944, s. 3234. Przedruk z: Polska karząca. W ogniu. Londyn
: Wydawnictwo Światowego Związku Polaków
z Zagranicy, 1945, s. 89-91.
ŻOŁNIERZ, KTÓRY ZDECYDOWAŁ
Posterunek żandarmerii we wsi Łukowa mieścił się w murowanym budynku szkolnym, zamienionym w małą twierdzę. Płyty pancerne
w oknach, zasłony z worków z piaskiem, gniazda c.k.m. w piwnicach. W tym „bunkrze” barykadowało się na noc 30 drabów uzbrojonych po
zęby. Wiedzieli, że nie ujdą im na sucho okrucieństwa wobec chłopów z Zamojszczyzny,
polowania na ludzi, pożary i zgliszcza, gwałty
i grabieże. Mieli się na baczności.
Oddział partyzancki zgrupowania komendanta Adama osacza posterunek w Łukowej
wczesną nocą, z 23 na 24 października.
Wystrzał alarmowy ze strony żandarmów
pada w chwili gdy partyzanci rozwijają się
w natarciu, wśród chałup, ogródków, rowów
i płotów. Tamci się wytrzymują ataku. Wycofują
się jeszcze szybciej niż wybiegli na strzały. Barykadują drzwi. Odpowiadają silnym ogniem.
Raz po raz wylatują w powietrze rakiety alarmowe i oświetlające. Noc rozwidnia się jaskrawo. Gęste błyski wystrzałów roją się w ogłuszającym trzasku broni maszynowej. Kule z okien
piwnicznych zamiatają dziedziniec i otoczenie
na 30 cm nad ziemią. A biją tak rzęsiście – aż ani
ruszyć się zza osłon.
O szturmie mowy nie ma.
Rada jest jedna: wysadzić drzwi. To trzeba
zrobić za wszelką cenę.
Patrol saperski z 6 ludzi pod osłoną gęstego
ognia usiłuje dotrzeć do bunkra z ładunkiem
7,5 kg trotylu. Forsuje dwa płoty, w istnej wichurze kul, wpada na dziedziniec, ale rakiety
rozświetlają oblężonym przedpole. Z górnych
okien, zza płyt pancernych lecą granaty ręczne.
Nie pomaga brawura saperów. Patrol wycofuje
się nie bez strat. Ale już rusza drugi.
Ppor. Norbert, osłaniany ręcznymi karabinami maszynowymi podch. Groma i plut. Osa,
czołga się pod drzwi. Zuchwała trójka dostaje
się pod wściekły ogień oblężonych. Ani kroku
dalej. Pociski koszą tak blisko że wiatr i kurz za-
sypują oczy. Cudem jakimś Norbert i jego towarzysze wracają bez szwanku.
Strzelanina nie milknie. Sygnały rakietowe
przeszywają mrok nocy. Mijają minuty, kwadranse i godziny – żandarmi bronią się uparcie.
Liczą na odsiecz, a amunicji im nie brak.
Trzy i pół godziny trwała ta zaciekła a bezskuteczna walka. Zanosi się na niesłany odwrót.
Ale Norbert i uparty Osa chcą jeszcze raz próbować wypadu.
Plutonowy z ładunkiem wybuchowym czołga się przodem. Kolorowymi światłami latarki
kieruje ogniem swej osłony, rzucając go tam
skąd najbardziej zagraża mu nieprzyjaciel. Towarzyszy mu przewodnik z pistoletem maszynowym. Dociera on do pierwszego płotu i stąd
wzmacnia osłonę r.k.m.-ów Norberta i Groma.
Osa zbrojny tylko w pistolet i granaty ręczne
pełznie dalej z ładunkiem.
Latarka mruga oraz dalej. Jest już za płotami,
w dziedzińcu, wreszcie – tuż pod murem. Osa
czołga się z pistoletem w garści, drugą ręką
posuwając przed sobą śmiercionośną pakę trotylu.
Czy szmer jakiś go zdradza, czy żandarmi coś
przeczuwają – o dwa kroki od drzwi na Osę wali
się istny grad granatów. Śmierć...
W ostatnim ułamku sekundy plutonowy
skacze za skrzynię z wapnem. Błyski i tumany
dymu spowijają go burzliwą chmurą. Wydaje
się że musiał zginąć. Nie! Zrywa się, dopada
drzwi, pakuje ładunek – i nic. Łyżka spada. Błysk
spłonek...
Zostają cztery sekundy czasu. Osa zrywa się,
przesadza płot, biegnie do drugiego. Wybuch.
Oślepiające światło. Potworny wstrząs rozdzierający – zda się – ciało na strzępy – i plutonowy
wraz z płotem leci w przestrzeń.
Usiłuje wstać, nie może. Podnosi się z najwyższym wysiłkiem, oszołomiony, ogłuszony.
Słania się do swego towarzysza: zabity... Osa
zabiera pistolet maszynowy i wraca zataczając
się do oddziału. Melduje wykonanie rozkazu.
I pada zemdlony.
A tam – na miejscu wybuchu już jest patrol
saperski. Drzwi wywalone eksplozją. Żandarmi
przerażeni detonacją przerwali ogień z tej strony budynku, barykadują drzwi wewnętrzne.
Saperzy pędem wbiegają do przedsionka.
Ostawiają ciężki pocisk artyleryjski, uzbrajają
ten ładunek w spłonkę i lont. Lecą z trzaskiem
butelki z benzyną. Płomień bucha ze wszystkich stron. Pożar obejmuje wnętrze... nikt się
nie uratuje.
Patrol saperski wraca. Oddział osacza budynek by odciąć drogę ucieczki. Nagle eksplozja
pocisku. Kolosalny podmuch roznosi płonące
deski podłogi. Huk tysiąca piorunów. Cały budynek staje w blasku pożogi.
Obsługa c.k.m.-ów z piwnicy zginęła do
nogi na miejscu. Reszta załogi znaleźć musi się
w płomieniach. Tylko trzech oblężonych wyskakuje przez okna, aby paść po krótkiej walce
od kul. Z budynku słychać przez szum ognia
wycie i jęki. Nie uratuje się nikt. Trzaski i huki, to
tylko eksplozja amunicji niemieckiej...
Trzecia rano. 6 godzin walki. Trzech poległych, trzynastu żandarmów spłonęło.
Oddział partyzancki powraca. Plutonowy
Osa ze swoim p.m. – w szeregu. Żołnierz, który
zdecydował o wszystkim.
Źródło: W ogniu. TZWW, Warszawa 1944, s. 3941. Przedruk z: Polska karząca. W ogniu. Londyn
: Wydawnictwo Światowego Związku Polaków
z Zagranicy, 1945, s. 96-98.
14
15
W konkursie Kurier Zamojski Dzieciom #7, nagrodę - film animowany „“Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki” otrzymuje Kacper Antoszek z Chomęcisk Dużych. Nagroda została ufundowana przez Księgarnię
„Tania Prasa”, mieszczącą się w Zamościu, ul. Gminna 25B. Gratulujemy, nagroda czeka w Redakcji.
Sprzedam fiata seicento rocznik 1999. Przebieg 88 tys. Silnik 900 cm3. Pierwszy właściciel. W ostatnich trzech latach
wymienionych było kilka elementów: chłodnica, sprzęgło,
termostat, klocki hamulcowe,
tarcze przednie, pasek od alternatora i zbiornik paliwa.
Radio gra, ale bez wyświetlacza. Auto ma ważny przegląd
do 8 maja 2016, a ubezpieczenie OC do 28.09.2016 (pierwsza rata). Auto do obejrzenia
w Lublinie. Cena 3500.
Tel. 691344038
KONKURS!
Rozwiąż zagadkę z lewej strony, wyraźnie zaznacz zgubione przedmioty. Rozwiązanie wytnij i wyślij do 11 marca na adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206,
22-400 Zamość. Nagrodę będzie można odebrać w Redakcji
w ciągu 30 dni od daty ukazania się rozwiązania.
Miejsce
na Twoją
reklamę
Spółdzielnia Socjalna
„Moczydło”
oferuje usługi:
• Gładzie,
• Malowanie,
• Beton cire,
• Instalacje hydrauliczne,
• Układanie kostki brukowej
oraz inne prace remontowe
ZADZWOŃ tel. 570 003 722
Nagrodę w numerze 9 (29), film animowany na DVD
“Klub Winx - „Magiczna Przygoda””
ufundowała księgarnia
Tania Prasa
ul. Gminna 25B
Dowiedz się więcej---umów się---złóż zlecenie
Wykonamy każde zlecenie szybko i profesjonalnie
PRACA DLA PRZEDSTAWICIELA
DO POZYSKIWANIA REKLAM PRASOWYCH
W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
Miejsce pracy: Zamość
Opis stanowiska:
•
Aktywne pozyskiwanie reklamodawców
do gazety.
•
Kontakt telefoniczny i bezpośredni
z klientem.
•
Utrzymywanie relacji z klientem.
Wymagania:
•
Dobra organizacja pracy.
•
Sumienność i zaangażowanie.
•
Łatwość nawiązywania kontaktów
i wytrwałość w dążeniu do celu.
Oferujemy:
•
Wysoką prowizję.
•
Dogodne elastyczne godziny pracy.
•
Rożnorodne formy zatrudnienia.
•
Zapraszamy do współpracy również osoby już pracujące.
Kontakt:
[email protected]
tel: 730 210 777
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek
Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206
22-400 Zamość
e-mail:
[email protected]
Biuro ogłoszeń i reklamy:
Tomasz Krywionek
Plac Stefanidesa 6
[email protected]
tel.: 730 210 777
DTP: Hollyvinsky Misha
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy
sobie prawo do publikowania danych
osobowych laureatów
konkursów i krzyżówek.
Druk: Drukarnia Warszawa,
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Dom do wynajęcia
w Zamościu. pow. 100m2
ul. Woj. Polskiego
tel. 793 04-66-44
OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam ziemniaki, odmiana Vineta
0.60/kg, k/Zamościa Tel. 501958 347
Sprzedam działkę budowlaną 36
arów, Lipsko 164 Tel. 84 671 38 49
Sprzedam działkę budowlaną, 30
arów lub więcej. Tanio, atrakcyjne
miejsce - Topornica Kolonia Tel. 603
962 136
Sprzedam działkę budowlaną: 13
arów lub 26 arów. Zamość - Mokre
Tel. 603 962 136
W sobotę 28 lutego 2016 w hali sportowej
Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu odbyła się V runda Ligii Piłki
Siatkowej Nauczycieli Miasta Zamość i Powiatu
Zamojskiego. W turnieju biorą udział przede
„Aktywny samorząd” dla osób
niepełnosprawnych
Zamość kolejny raz przystępuje
do realizacji pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”.Pieniądze na
realizację tego zadania pochodzą ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON), który adresowany jest do
osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Realizacją programu
zajmuje się Miejskie Centrum Pomocy
Rodzinie w Zamościu.
Po ostatniej rundzie wyniki przedstawiają się
następująco:
Program realizowany będzie w dwóch
modułach: moduł I - dofinansowania,
moduł II – Student.
Moduł I stanowią środki, które pomogą sfinansować określone zadania.
Środki z programu mogą zostać przeznaczone na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób niepełnosprawnych,
a także na uzyskanie prawa jazdy
kategorii B - dla osób niepełnosprawnych. Dozwolony jest także zakup
sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dla
osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym oraz dla osób z dysfunkcją obu
kończyn górnych oraz sfinansowanie
szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,
dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. MCPR przyzna rów-
1 miejsce Gimnazjum nr 2 w Zamościu
2 miejsce Gimnazjum nr 5 w Zamościu
3 miejsce Szkoła Podstawowa w Zawadzie
4 miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących
Liga rozgrywana jest już VI sezon. Pomysłodawcą i organizatorem turnieju jest nauczyciel wychowania fizycznego z Gimnazjum
nr 2 w Zamościu pani Beata Gaca.
Toaletę przenośną ze spłuczką - nową
- sprzedam. Idealna na działkę oraz
dla osoby chorej, mającej problemy
z poruszaniem się Tel. 608 119 412
w Krasnobrodzie
5 miejsce Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu
nież dofinansowanie na utrzymanie
sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym, dla osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, poruszających się za pomocą wózka o napędzie elektrycznym. Możliwy jest też
zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na
III poziomie jakości, a także związane
z tym utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne. W przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie
opieki dla osoby zależnej tj. dziecka
przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, osoba niepełnosprawna również
może uzyskać dofinansowanie w ramach „Aktywnego samorządu”.
Wnioski na cele w ramach Modułu
I będą przyjmowane od 1 kwietnia do
30 sierpnia 2016 roku.
Drugim filarem programu jest Moduł
II (Student). Jest to pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole
policealnej, kolegium lub w szkole
wyższej (studia pierwszego stopnia,
studia drugiego stopnia, jednolite
studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie
stacjonarnym/dziennym/niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym/
eksternistycznym w tym również za
pośrednictwem Internetu).
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która posiada
znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności, a także pobiera naukę w szkole: wyższej, szkole
policealnej, kolegium, lub ma przewód doktorski otwarty poza studia-
mi doktoranckimi.W programie nie
mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które posiadają wymagane
zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu oraz mają
aktualnie przerwę w nauce (np. urlop
dziekański, urlop zdrowotny).Wnioski
na dofinansowanie w ramach Modułu II są przyjmowane od 1 marca do
30 marca, a później w drugim cyklu
naboru od 1 września do 10 października 2016.W 2016 roku preferowane
będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które studiują lub są
zatrudnione oraz wnioski o dofinansowanie zakupu i protezy kończyny.
Niepełnosprawni mieszkańcy Zamościa mogą składać wnioski oraz uzyskać więcej informacji w Miejskim
Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Partyzantów 3, pok. 305 lub telefonicznie:
84 677 66 68).
cag.
Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe
70m2 z wyposażeniem, w centrum
Zamościa Tel. 603 962 136. 663 910
290
Tanie pranie tapicerek, dywanów,
wykładzin, kanap, foteli
Tel. 790 327 767
reklama
V RUNDA LPSNMZiPZ
wszystkim nauczyciele i absolwenci danej szkoły oraz sympatycy siatkówki zaprzyjaźnieni ze
szkołą. Warunkiem dopuszczenia do gry jest nie
tylko umiejętność gry w piłkę siatkową, ale także umiejętność dobrej zabawy.
Sprzedam w Zawadzie działki
budowlane: 12 arów (45 tys), 10 arów
(38 tys) Tel. 508 403 599
Sprzedam tanio brusy dębowe
17x17x200 - 4 szt; okna 3-szybowe
z demontażu z bloku z futrynami
Tel. 84 530 12 77
Sprzedam mieszkanie 40 m2.
Kuchnia + łazienka, pokój, korytarz,
piwnica. Działka 0,0204 ha.
Tel. 506 405 480
Sprzedam nową encyklopedię medyczną – 23 tomy. Tel. 696 432 650
Sprzedam ponton 2-osobowy oraz
duży namiot rumuński.
Tel. 600 686 563
Kawalerka 36 m2, komfortowo
wyposażona, Vp, Bohaterów Monte
Cassino. Tel. 502 689 212
Sprzedam działkę rekreacyjną
w Zwierzyńcu w pobliżu rzeki Wieprz.
Tel. 733 852 208 (po 17)
Stancja dla pracujących w Zamościu.
Tel. 733 852 208 (po 17)
Kurs stolarz, cieśla w Zamościu.
Tel. 733 852 208 (po 17)
Sprzedam dom drewniany do rozbiórki. Tel 782 010 140
Meble, antyki do sprzedania.
Tel. 782 010 140
Sprzedam budynek wielofunkcyjny,
ul. Lubelska 70A Zamość. Idealna
lokalizacja na przychodnię, przedszkole, siłownię, kwatery, itp.
Tel. 691 727 601
Sprzedam piętrowy wolnostojący
dom na Osiedlu Karolówka, ul Kopernika. Tel. 881 669 406
Sprzedam działkę budowlaną 36
arów, Lipsko 16h. Tel. 84 671 38 49
Wynajmę - nowy dom. Obsza;
100m2, na działce 65 arów, cena
500zł. Tel. 509 440 762 (po 16.00)
Sprzedam gorczycę. Możliwy dowóz
na miejsce 5zł/kg. Tel. 695 069 461
Obsza. Nowy dom, 100m2 sprzedam. Cena 210 000. Tel. 509 440 762
(po 16.00)
Profesjonalne czyszczenie tapicerki
samochodowej. Pranie dywanów,
wykładzin, kanap, foteli.
Tel. 505 130 265
Sprzedam dom w strefie podmiejskiej Zamościa - pow. 86m2 lub
zamienię na mieszkanie w bloku
w niskiej zabudowie- parter, pierwsze
piętro, słoneczne z balkonem do 40
m2. W rozliczeniu przyjmę dopłatę.
Tel. 669 622 100
Sprzedam działkę - 0,97 ha przy asfalcie, w pobliżu las, woda, świetlica,
10 km od Zamościa - lub zamienię na
2-3 pokoje. Tel. 506 571 438
Sprzedam stół rozkładany nowy
i sześć krzeseł - w atrakcyjnej cenie.
Tel 84 530 19 70 (do godz. 8.00 i po
południu po 17.00)
Sprzedam młynek do styropianu
i pianki poliuretanowej - 1000zł do
negocjacji. Przekładnię ślimakową 700zł, siłowniki hydrauliczne - od 50
do 300zł. Tel. 606 474 039
Sprzedam kanapę rozkładaną;
szerokość 120x120 cm; po rozłożeniu
120x200 cm. Stan bardzo dobry, cena
90zł. Tel. 512 078 304
Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 798 682 436
Wydzierżawię lub sprzedam zakład
cukierniczy w Krasnobrodzie.
Tel. 607 394 234
Stancja - do wynajęcia M3 - 53 m3
z balonem, I piętro, umeblowane.
Uczniom, studentom, pracującym.
Cena 350 zł lub sprzedam - tanio.
Tel. 572 678 749
Sprzedam: Wózek inwalidzki ręczny.
Koncentrator tlenu. Chodzik inwalidzki. Tel. 732 588 389
Sprzedam dom i działkę w centrum
Zamościa. Tel. 607 325 190
Sprzedam okna z demontażu, 3-szybowe z bloku, z futrynami - gmina
Komarów. Tel. 84 530 12 77
Wyposażenie salonu fryzjerskiego,
kompletne w bardzo dobrej cenie.
Tel. 794 442 141
Sprzedam zabytkowy kredens pokojowy, meble kalwaryjskie.
Tel. 600 686 563
Sprzedam M-4 - 55,34 m2 na ul.
Polnej 23/30, w bloku po kapitalnym
remoncie. Cena do uzgodnienia.
Tel. 696 108 347
reklama
Sprzedam dom wolnostojący. Zamość, Karolówka Tel. 661 524 232
reklama
reklama
Horoskop
Krzyżówka
Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Unikaj konfliktów z otoczeniem. W tym tygodniu pokonasz wszelkie przeszkody i osiągniesz
wszystko co zaplanowałeś. Cierpliwość i wydajna praca zostaną nagrodzone. Nie zrażaj się
tym, że wysiłki nie będą od razu widoczne. To dobry okres w życiu zawodowym Baranów.
Byk (20.04-20.05)
Możesz liczyć na pomoc kogoś bliskiego. Staraj się więc robić co do Ciebie należy. Ale
na efekty musisz jeszcze spokojnie poczekać. Unikaj konfliktów, bo możesz przez nie
opaczność zniszczyć coś co do tej pory zbudowałeś.
Bliźnięta (21.05-21.06)
Dość stresujący tydzień przed Tobą. Nie wszystkie sprawy uda się pozałatwiać. Potrzebna
jest Twoja cierpliwość. Na wszystko musi przyjść właściwy czas.
Ostrożnie z wydatkami.
Rak (22.06-22.07)
Raki czeka trzęsienie ziemi, które zakłóci spokojny, ustabilizowany ich świat. Nie należy
nigdy osiadać na laurach, bo nie wiadomo co się zdarzy. W sprawach zawodowych sukces, który przyniesie świeży przypływ gotówki.
reklama
Lew (23.07-22.08)
Tylko wytrwałością możesz dojść do celu. I choć znajdziesz się w dość kłopotliwej sytuacji, to nie zrażaj się. Wykorzystaj wszystkie swoje talenty, bo tylko w ten sposób osiągniesz cel. Pojawi sie też ktoś, co wskaże drogę rozwiązania problemów.
Panna (23.08-22.09)
Sprawa, która wydawała się, że stoi w miejscu, już wkrótce przyniesie efekty. Nareszcie
otrzymasz informacje na których Ci bardzo zależało i od których zależy rozwiązanie całej
sprawy.
Waga (23.09-22.10)
Nie oglądaj się za siebie, nie konsultuj z przyjaciółmi. Posłuchaj swojej intuicji, a doświadczysz szalonej namiętności. Niestety nie jest to uczucie na dłużej. Więc nie wymuszaj deklaracji od partnera.
Skorpion (23.10-21.11)
Skorpiony w tym tygodniu będą bardzo agresywne i konfliktowe. Staraj się panować
nad emocjami, nie zbaczaj z obranej drogi i dąż do porozumienia. Utrudnienia i przeszkody wkrótce miną.
Strzelec (22.11-21.12)
Musisz dać z siebie wszystko. Ostatnio nie przejmowałeś się zbytnio pracą. Grozi to nawet utratą zajmowanego stanowiska. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Dlatego przyłóż
się do pracy i udowodnij, że stać Cię na więcej.
Koziorożec (22.12-19.01)
Przed Koziorożcem zmiana pracy, a może tylko stanowiska. Dokładnie należy rozważyć
ten krok. Ale tak czy siak, zmiana jest konieczna. Zapowiada rozwój i dochód finansowy.
reklama
Wodnik (20.01-18.02)
W kontaktach nie grzeszysz taktem. Potrafisz zrazić do siebie nawet najbliższych. Ten tydzień przyniesie Wodnikom opanowanie, a co za tym idzie zrozumienie i poparcie otoczenia. Twoje pokojowe nastawienie zatrze dawne nieporozumienia.
Ryby (19.02-20.03)
Masz talent do pokonywania przeszkód. Nie zamartwiaj się więc sprawami nie istotnymi
i błahymi. Podjęte decyzje przyniosą Ci profity i uznanie. Swoją wiedzą i kompetencjami
zyskasz wielu przyjaciół.
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki #9, prosimy
wysłać na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość.
Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres w ciągu 30 dni od daty ukazania się rozwiązania.
Rozwiązanie krzyżówki #7: „Nie ma tabu dla powabu”. Zwycięzcą jest Pani
Justyna Galardziak z Zamościa. Gratulujemy, nagrodę można odebrać
w Redakcji.

Podobne dokumenty