Pobierz pdf - Śląska Izba Aptekarska

Komentarze

Transkrypt

Pobierz pdf - Śląska Izba Aptekarska
ISSN 1232-7220
Nr 40, Rok XXII (ŚFF38)
12 listopada 2013
V Rajd SIA do Schroniska PTTK "Pasterka" - 21 - 22.08.2013
str. 44
str. 46
I Letni Puchar Polski Lekarzy i Farmaceutów w tenisie ziemnym - Żywiec - 6 - 7.08.2013
str. 49
II Turniej o "Puchar Hurtapu" w piłce nożnej - Łęczyca - 21.08.2013
II Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy - Kietlice - 30.08 - 02.09.2013
str. 40
Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa
Edward
Dudek
Jacek
Łabudzki
Krzysztof
Biedroń
Dominika
Czepczor
Piotr Brukiewicz
Łukasz
Lubelski
Fot. Piotr Wieczorek
Grzegorz Niechaj
Lech Wróblewski,
Marek Lysko
Tenis Park Żywiec 1918, ul. Sadowa 26
Elżbieta
Wawrzynek
Karolina
Szczepanik
Katarzyna
Smolik
Aleksandra
Antosz
Adam Folwarczny
Adil
Hilmi
Mariusz
Smolik
Piotr
Brukiewicz
Wręczenie nagród
Aleksandra
Antosz
Karolina
Szczepanik
Aleksandra
Stawińska
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE .................................. 2
Nie doceniamy tego co posiadamy - Piotr Brukiewicz ............................ 2
Kierownicy aptek - uwaga na propozycje poręczania weksli
- Piotr Brukiewicz ......................................................................................... 4
Stanowisko MZ ws. kar umownych zgodne z interpretacją SIA
- Piotr Brukiewicz ......................................................................................... 5
Powiedzmy lobbystom podszywającym się pod nas zdecydowane
NIE! - Stanisław Piechula .......................................................................... 9
Informacja Departamentu Spraw Zagranicznych NRA - Piotr Bohater 13
Rody aptekarskie Pasierbińskich i Piaskowskich - Dionizy Moska ........ 18
Z przeszłości Oddziału PTFarm. w Katowicach - Dionizy Moska ........ 25
Pachnący esej - Andrzej Bednarz ........................................................... 27
Public relations w Śląskie Izbie Aptekarskiej - Tomasz Majka ............. 33
Dokąd zmierzamy - aptekarze? - Aleksandra Szymura ......................... 35
Polskie aptekarstwo - Aleksandra Szymura ......................................... 37
II Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy - Roman Jan Grzechnik 40
I Letni Puchar Polski Lekarzy i Farmaceutów w tenisie ziemnym
- Piotr Brukiewicz ......................................................................................... 44
V Rajd Śląskiej Izby Aptekarskiej - Krystyna i Tomek ........................ 46
II Turniej o "Puchar Hurtapu" w piłce nożnej - Piotr Brukiewicz ......... 49
Import równoległy w Unii Europejskiej - Sławomir Bernaciak ............. 52
APOTHECARIUS - BIULETYN ŚIA W KATOWICACH ......... 53
Teleinformator ..................................................................................... 53
Spór o zakaz reklamy aptek - Krystian Szulc ......................................... 55
Przypomnienie o ustawie o języku polskim - Krystian Szulc ............. 58
Apteka powinna odmówić przyjęcia przeterminowanego corhydronu
- Krystian Szulc ...................................................................................... 59
Zmiana ustawy o izbach aptekarskich w zakresie odpowiedzialności
zawodowej - Krystian Szulc ................................................................... 60
OROZ i OSA - Piotr Brukiewicz ................................................................ 62
Pisma ..................................................................................................... 68
Protokoły ................................................................................................ 75
Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek ................................. 119
Śląska Izba Aptekarska w prasie ............................................................ 120
POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ......................... 121
ODESZLI OD NAS ................................................................... 124
OGŁOSZENIA ..................................................................................... 125
Kolegium:
prof. Dionizy Moska - Redaktor Naczelny
dr farm. Piotr Brukiewicz - Zastępca Redaktora Naczelnego
dr farm. Stanisław Piechula - Zastępca Redaktora Naczelnego
Lech Wróblewski - Redaktor prowadzący, opracowanie graficzne, korekta
Wydawca:
Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej
ul. Kryniczna 15
40-637 Katowice
tel.: (32) 608 97 60
kom.: 668 220 478
fax: (32) 608 97 69
www.katowice.oia.pl
Redakcja czeka na korespondencję dotyczącą
problemów środowiska farmaceutycznego.
Druk: Navia Designs, www.navia.pl
Nakład: 3000 egz.
Redakcja nie identyfikuje się ze wszystkimi
przedstawionymi poglądami autorów, niektóre
z nich traktujemy jako zaproszenie do dyskusji.
e-mial: [email protected]
1
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Nie doceniamy tego,
co posiadamy
dr farm. Piotr Brukiewicz
Oto kilka refleksji i spostrzeżeń z ostatnich
miesięcy, którymi w wielkim skrócie chciałbym
się podzielić z czytelnikami „Apotecariusa”.
Z najnowszym wydaniem „Apotecariusa” trafia
do Państwa rąk ankieta, która jest wynikiem dyskusji, jaka toczyła się przez ostatnich kilka tygodni
w sprawie wysokości składki członkowskiej w naszej izbie. Część członków, którzy od tego roku
uchwałą rady zobligowani są do płacenia wyższej
składki, w trakcie zorganizowanych w tym celu spotkań oraz poprzez listy skierowane do izby, podważyła sens i zarazem koszty „Apotecarusa” w wersji
papierowej. Dlatego też Rada SIA zdecydowała
się na przeprowadzenie ankiety, w której wyrazicie Państwo wolę otrzymywania „Apotecariusa”
w wersji papierowej. Osoby, które z niej zrezygnują,
będą miały możliwość skorzystania z wersji elektronicznej możliwej do pobrania z naszej strony
internetowej. Zanim jednak podejmiecie Państwo
decyzję w tej sprawie, proszę o chwilę zastanowienia się nad wypowiedzią wieloletniego redaktora
naczelnego „Apotecariusa” prof. Dionizego Moski.
Niech będzie ona dla tych nieprzekonanych refleksją przed podjęciem decyzji. Pozwolę sobie zacytować jedno zdanie z tej wypowiedzi, które szczególnie utkwiło w mojej pamięci: „Chyba nie doceniamy tego, co posiadamy…”. O wynikach ankiety
poinformujemy Państwa w następnym numerze.
Już lada moment zacznie działać zapowiadana wcześniej nowa strona internetowa izby, która
obecnie przechodzi ostatnie testy. Jaka będzie?
Ocenicie Państwo sami. W tym miejscu muszę
bardzo podziękować Panu Lechowi Wróblewskiemu za pracę, wysiłek, zaangażowanie i czas
poświęcony w procesie jej tworzenia.
Polecam również Państwa uwadze sprawozdanie mgr. Piotra Bohatera „Wdrożenie systemu
dopłat do dyżurów aptek w Niemczech oraz
Zjazd Niemieckich Aptekarzy w Düsseldorfie”.
2
W Polsce nadal obowiązują nas dyżury nocne,
za które jako jedyna grupa w systemie służby zdrowia nie otrzymujemy wynagrodzenia z budżetu
państwa, a które w większości są stratą finansową
aptekarza. Obecnie możemy tylko zazdrościć naszym zachodnim sąsiadom wywalczonych dopłat
do dyżurów nocnych (w Niemczech od 1 sierpnia
2013 r. wprowadzono do każdego dyżuru dopłatę). Moim zdaniem rozwiązanie przeforsowane
przez naszych zachodnich sąsiadów jest bardzo
dobrym argumentem i wskazówką dla naszego
samorządu aptekarskiego w negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczących dopłat do dyżurów
pełnionych przez polskie apteki. Rozwiązanie zastosowane w Niemczech pokazuje, że tak ważną
kwestię dla pacjentów i aptekarzy w wielu krajach europejskich można odpowiednio uregulować prawnie, z ogromną korzyścią dla wszystkich, przy odrobinie dobrej woli ze strony władz.
Bardzo podoba mi się także wystąpienie niemieckiego ministra zdrowia, które miało miejsce
podczas ostatniego zjazdu aptekarzy niemieckich.
Daniel Bahr podkreślił w swoim wystąpieniu, że
niemiecki rząd konsekwentnie wspiera apteki i aptekarzy wykonujących zawód zaufania publicznego
i dlatego z determinacją broni zasady, zgodnie z którą
tylko aptekarze lub spółki aptekarzy mogą być właścicielami aptek. Minister Bahr powiedział m.in.: Zawsze opowiadaliśmy się za tym, aby zawód aptekarza był wolnym zawodem medycznym. Robimy to
nie ze względu na aptekarzy, ale ponieważ taki system zapewnia najlepszą opiekę naszym pacjentom.
Szkoda, że takiej świadomości nie reprezentuje polski rząd, a ministerstwo zdrowia też jest
w tej kwestii podzielone. W kolejnych słowach
minister Bahr stwierdził: - Niezależne apteki
prowadzone przez niemieckich aptekarzy stanowią bardzo istotny czynnik dla wzmocnienia
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
Podobnie o roli samorządu wyraża się także niemiecki minister zdrowia Daniel Bahr. Proszę zauważyć, że Śląska Izba Lekarska w informacji dla
lekarza posiadającego praktykę lekarską wskazuje
te same argumenty: „W związku z prowadzeniem
praktyki lekarskiej (bez względu na jej typ) zgodnie
z ustawą o działalności leczniczej obowiązany jesteś
do podawania do publicznej wiadomości informacji
o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Pamiętaj jednak, że treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy”. Całość komunikatu dostępna jest na stronie internetowej SIL.
Jak widać podobne rozwiązanie przewiduje Kodeks Etyki Lekarskiej, który stanowi, że
lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie
w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione. Czyżby
kolejny samorząd się mylił?
Znamiennym jest także artykuł „Dlaczego
kłamiecie w sprawie aptek?!”
Wymienione artykuły dostępne są w bieżącym
wydaniu „Apotecariusa”, na stronie internetowej
izby i farmaceutycznej grupie dyskusyjnej.
Dla nas aptekarstwo to nasz zawód i misja, ale
również, nie zaprzeczam, źródło naszych dochodów (o czym przypominają nam ciągle inne grupy zawodowe mówiąc o biznesie), zawód służący pacjentowi, a pacjent to nie klient, a człowiek,
który jest dobrem najważniejszym!!!
W tym nastroju chciałbym poruszyć temat
zbliżającego się zjazdu delegatów. Wiążę z nim
duże nadzieje, a szczególnie z dyskusją merytoryczną oraz podjętymi uchwałami i wnioskami.
Liczę na udział i zaangażowanie delegatów!
Może jestem niepoprawnym optymistą, ale myślę i głęboko wierzę, że jako samorząd jesteśmy
w stanie przekonać do swoich racji polityków, rząd
i parlament. Sprzyja nam i nas rozumie minister zdrowia. Będzie ciężko, ale nie czas się poddawać. Należy dążyć do przywrócenia „apteki dla aptekarza”
tak jak jest w wielu państwach Unii Europejskiej.
A jest to jedyny gwarant niezależności zdrowia publicznego od biznesu, bezpiecznej dystrybucji leków, opartej na rzeczywistych potrzebach pacjentów
i wiedzy farmaceutów oraz niezależności zawodu.
Pamiętajmy o naszym pięknym, przeżywającym obecnie trudne chwile, zawodzie i jego misji
oraz doceńmy to kim jesteśmy, jaką mamy tradycję i jak wiele od nas teraz zależy!
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
3
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
niemieckiej gospodarki w czasach kryzysu.
Niemcy potrzebują silnej klasy średniej i dlatego
tak dobrze udało się nam przejść przez trudny
czas kryzysu państwa, w których dominują wielkie koncerny mają dużo więcej problemów. Właściciele wykonujący wolny zawód mają szczególny stosunek do swoich pracowników, którzy nie są
przez nich tak szybko zwalniani w trudnych czasach. Dlatego rząd będzie nadal wspierał klasę
średnią i właścicieli wykonujących wolny zawód.
Chciałbym, aby podobne słowa wypowiedział
w niedalekiej przyszłości przedstawiciel polskiego rządu i znali je polscy parlamentarzyści, na
których wpływają lobbyści walczący o interesy
wielkich koncernów. Jest nadzieja w obecnym
ministrze zdrowia Bartoszu Arłukowiczu, który
podziela stanowisko naszego samorządu i odpiera ataki na ustawę refundacyjną. Niestety nie ma
on dużego wsparcia, a przeciwników jest wielu.
W świetle wypowiedzi ministra Bahra muszę
się odnieść także do ostatnich rozgrywek związanych z nowelizacją ustawy refundacyjnej i bojem
o zniesienie zakazu reklamy aptek, które prowadzi
środowisko biznesowe skupione wokół ZPA Pharmanet, BCC wspomagane przez Lewiatana oraz
DOZ wychwalające reklamę w imię złotej wolności
gospodarczej i traktujące aptekę jak zwykły sklep,
a aptekarza jak sprzedawcę. Wytoczono przeciwko
samorządowi potężne działa i przeznaczono olbrzymie środki na kampanię medialną dla zniesienia
zakazu reklamy. W prasie zaroiło się od artykułów
gloryfikujących tanie leki, programy lojalnościowe
nazwane tutaj dla pozyskania przychylności pacjentów - pacjenckimi, których jedynym ukrytym
celem jest zwiększenie sprzedaży i zamianę apteki
w wielobranżowy sklep. Tylko dzięki determinacji
władz samorządu nadal utrzymane są w mocy dotychczasowe przepisy o zakazie reklamy aptek, co
bardzo się nie podoba organizacjom reprezentującym kręgi biznesowe i przepisy zaliczające zawód
aptekarza do zawodu zaufania publicznego. Przemilcza się fakt, że nie tylko nasz samorząd ma takie zdanie w sprawie reklamy. Podobnie uważają:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,
Główny Inspektor Farmaceutyczny, który swoje
stanowisko przedstawił m.in. w liście do wojewodów, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne popierające działania izby aptekarskiej w liście do ministra zdrowia, Towarzystwo Farmaceutyczno - Ekonomiczne dr. Tadeusza Szuby, które swoje zdanie
przedstawia w memoriałach pisanych, może nawet
zbyt ostrym językiem, do premiera i polityków.
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Kierownicy aptek
- uwaga na propozycje
poręczania
weksli
Do SIA wpływają informacje od naszych
Członków, że część pracodawców w porozumieniu z hurtowniami farmaceutycznymi proponuje, a czasem próbuje namawiać kierowników
aptek lub kandydatów na kierowników aptek do
poręczenia weksli wystawianych przez pracodawców na rzecz hurtowni farmaceutycznych.
W Państwa interesie zwracamy się o nieporęczanie żadnych weksli, gdyż jest to dla
Państwa BARDZO NIEBEZPIECZNE, o każdej takiej sprawie prosimy informować radcę
prawnego naszej izby, który udzieli w tej sprawie pomocy.
Na terenie naszej Izby ma miejsce przypadek, gdy kandydatka na kierownika podpisała
weksel, po kilku miesiącach została zwolniona,
a weksla jej hurtownia nie chce oddać i wychodzi na to, że odpowiada finansowo za aptekę,
z którą już nie ma nic wspólnego.
Weksel jest abstrakcyjnym zobowiązaniem
w obrocie gospodarczym często używanym do
zabezpieczenia przyszłych roszczeń w obrocie
handlowym.
dr farm. Piotr Brukiewicz
Często możemy spotkać się z wekslem
w banku, gdy zaciągamy kredyt.
Prawo wekslowe i czekowe pochodzi
z 1936 r. Dz.U. 1936/37/282 ze zm., najkrócej
mówiąc weksel jest papierem wartościowym.
Osoba posiadająca prawa do weksla może domagać się od dłużnika zapłaty sumy określonej
w wekslu, a w razie jej nieuzyskania w sposób
stosunkowo prosty i szybki, dochodzić jej na
drodze sądowej, a potem egzekucyjnej.
Kto poręcza weksel odpowiada zazwyczaj
bez ograniczeń wobec posiadacza weksla za
długi jego wystawcy. Zazwyczaj wystawcą weksla jest prowadzący aptekę, a wystawiany jest
na rzecz hurtowni farmaceutycznej.
Poręczenie wekslowe (aval) jest to czynność prawna polegająca na bezwarunkowym
poręczeniu długu wekslowego. Poręczyciel
wekslowy odpowiada tak samo jak ten, za kogo
poręczył i co gorsza nie może się od tej odpowiedzialności uwolnić bez zgody wystawcy
i posiadacza weksla.
Jeżeli już poręczenia zostały złożone,
a chcecie Państwo uzyskać pomoc radca prawny naszej Izby jest do Państwa dyspozycji we
wtorki i czwartki.
Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej
mec. Krystian Szulc
4
www.katowice.oia.pl
Z OSTATNIEJ CHWILI ...
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Z odpowiedzi otrzymanej z MZ, w sprawie naliczania kar za błędnie
sprawozdane przez aptekę dane, jednoznacznie wynika, że muszą jednocześnie
wystąpić obie przesłanki tj. błędnie przekazane dane oraz nienależna refundacja,
aby NFZ z tego powodu mógł nałożyć na aptekę karę.
Samo błędne przekazanie danych przez aptekę nie jest warunkiem wystarczającym,
aby NFZ nakładał w takim przypadku karę, na co wielokrotnie wskazywaliśmy
w korespondencji z NFZ w tej sprawie. Zdaniem SIA, na podstawie powyższego stanowiska
MZ, NFZ powinien zwrócić aptekom wraz z odsetkami nałożone kary za błędnie przekazane
dane, w przypadku, kiedy refundacja była należna.
Dlatego uważamy, że jeżeli NFZ z własnej inicjatywy nie zwróci nałożonych aptekom kar,
apteki powinny wykorzystując pismo MZ wystąpić do NFZ o zwrot kar wraz z odsetkami.
Cała korespondencja w tej sprawie tylko w pliku PDF na stronie:
www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5410.html
Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr farm. Piotr Brukiewicz
Nasz znak: SIAKat-0075-2013
Katowice, 2012-03-13
Szanowna Pani
Agnieszka Pachciarz
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
W sprawie nakładania kar umownych na apteki.
Analizując kontrole NFZ prowadzone przez niektóre Oddziały NFZ, zauważyliśmy
poważną niezgodność z obowiązującym prawem, która skutkuje nieuzasadnionym
nakładaniem na apteki kar finansowych.
Prosimy zapoznać się z naszą analizą zapisów rozporządzenia, które reguluje
w tym zakresie możliwości karania aptek przez NFZ i zwrócić Oddziałom uwagę na fakt,
że karaniu nie mogą podlegać apteki, którym zdarzyło się tylko przekazanie błędnych
danych przy receptach prawidłowo zrealizowanych i podlegających należnej refundacji.
Prosimy także aby oddziały, które tak postępowały powinny także zwrócić aptekom
pieniądze naliczone jako kary niezgodne z obowiązującym prawem, co mogło mieć miejsce
nawet od początku 2012 roku.
Zwracamy się z uprzejma prośbą o informację jakie jest stanowisko Pani Prezes w tym
zakresie.
www.katowice.oia.pl
5
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Opis sytuacji:
Rozporządzenie MZ w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz
ramowego wzoru umowy na realizację recept:
§ 8. 1. W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na
realizację recept, będącego następstwem okoliczności, za które podmiot prowadzący aptekę
ponosi odpowiedzialność, oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2,
nakłada karę umowną.
6. Wysokość kary umownej wynosi do 2% kwoty refundacji ustalonej w sposób określony
w ust. 3-5 w przypadku:
2) przedstawienia danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją,
niezgodnych ze stanem faktycznym, na których podstawie oddział wojewódzki
Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, dokonał nienależnej refundacji;
Proszę zwrócić uwagę, że kara może być naliczana tylko w odniesieniu do tych
recept, które spełniają jednocześnie dwa warunki:
1 - dane zostały przedstawione niezgodnie ze stanem faktycznym;
2 - na podstawie tych danych NFZ dokonał nienależnej refundacji.
Ten zapis nie daje NFZtowi prawa do naliczania kar, gdy dane zostały przekazane
niezgodnie ze stanem faktycznym ale NFZ dokonał należnej refundacji, czyli pomimo
błędów w przekazanych danych elektronicznych w aptece znajdują się prawidłowe
recepty, za które refundacja przysługuje, czyli jest należna.
Zbieżnym z taką interpretacją zapisów rozporządzenia jest także fakt, że NFZ kontrolując
apteki dzieli ewentualne błędy stosując dwa kryteria:
1 - kryterium legalności - i tu jeżeli apteka wydała lek nielegalnie zdaniem NFZ , czyli
NFZ znalazł powód by zakwestionować aptece refundację, refundacja jest aptece odbierana.
W tej sytuacji dodatkowo i tylko wtedy, gdy ta nienależna refundacja została wypłacona
aptece w oparciu o przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, który to stan
spowodowałby w rzeczywistości odmowę refundacji, NFZ może naliczyć karę. Jeżeli
natomiast nienależna refundacja została wypłacona zgodnie z przekazanymi danymi
ale po zakwestionowaniu innych błędów na recepcie, kara nie może być naliczana.
2 - kryterium rzetelności - i tu NFZ wskazuje aptece wszystkie błędy (takie jak błędnie
przekazany regon, datę wydania leku recepturowego, numer PWZ lekarza, datę wystawienia
recepty, itp.) ale zgodnie z prawem NFZ potwierdza, że refundacja, była należna i jej nie
kwestionuje, gdyż recepty w rzeczywistości są poprawne. Jednak w tej sytuacji NFZty
naliczają niezgodnie z obowiązującym prawem kary za przekazanie danych niezgodnie
ze stanem faktycznym ale przy dokonaniu należnej refundacji, co jest niezgodne
z rozporządzeniem.
Prezes Rady ŚIA
dr farm. Piotr Brukiewicz
6
Wiceprezes Rady ŚIA
dr farm. Stanisław Piechula
www.katowice.oia.pl
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
7
www.katowice.oia.pl
8
www.katowice.oia.pl
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
ZDECYDOWANE
NIE !
dr farm. Stanisław Piechula
Lobbingowi za zniesieniem zakazu reklamy aptek farmaceuci mówią NIE !
My farmaceuci jesteśmy za utrzymaniem zakazu reklamy aptek !
Od wielu miesięcy trwa akcja lobbingowa,
która w dodatku często wprowadza opinię publiczną w błąd, dezinformując jakoby to apteki
nie mogły informować pacjentów o tańszych
odpowiednikach leków, czy też obniżać cen
leków pełnopłatnych, itp. Tymczasem każda
apteka ma ustawowy obowiązek informować
pacjentów o tańszych odpowiednikach leków,
może także dowolnie obniżać ceny leków pełnopłatnych, czyli innych niż refundowanych
przez NFZ o stałych cenach we wszystkich
aptekach. Ponadto każda apteka może, zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich, prowadzić
opiekę farmaceutyczną nad pacjentem do czego marketing i lojalnościowe wiązanie pacjenta
z apteką nie są potrzebne.
lub „promocja leku” i nie biegają jak oparzeni
po aptekach wykupując niepotrzebne lekarstwa,
które później często w oryginalnie zamkniętych
opakowaniach były zwracane do utylizacji. Apteki zbierające od pacjentów przeterminowane
lub niepotrzebne leki do utylizacji nie odnotowują już wyrzucania pełnych opakowań drogich leków refundowanych, które masowo kupowano w promocjach.
Jednak to uspokojenie pacjentów niekorzystnie wpłynęło na apteki, które poprzez
marketing potrafiły rozkręcać spiralę swoich
obrotów, często wspomagając tym samym niepotrzebne spożycie leków plasujące Polskę na
drugim miejscu w ilości pochłanianych medykamentów. Warto także być świadomym dalszych
Prawdziwym celem tego lobbingu i na- wydatków i skutków z tego wynikających, jak
gonki na ustawodawcę jest doprowadzenie lekozależność, zatrucia lekami, wzrost refundado złagodzenia lub usunięcia z prawa far- cji i lądująca w koszu masa przeterminowanych
maceutycznego zapisów dotyczących zakazu „pieniędzy”.
reklamy aptek - Art. 94a.1. Zabroniona jest
reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich
Szczególną hipokryzją prowadzonej akdziałalności. Nie stanowi reklamy informacja cji lobbingowej o usunięcie zakazu reklamy
o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punk- aptek jest wciąganie w nią pacjentów, szczetu aptecznego.
gólnie tych gorzej sytuowanych. Ma też
miejsce namawianie funkcjonariuszy pańZapis ten bardzo pozytywnie wpłynął na pa- stwowej inspekcji farmaceutycznej, mającjentów, a także pozwolił „złapać oddech” ap- cych zachować obiektywność, do wstąpienia
tekarzom, którzy często nie potrafili dorównać w szeregi koalicji przeciwko zakazowi reostremu marketingowi i reklamie prowadzonej klamy. Ewidentnym kłamstwem jest podaprzez sieci aptek. Okazało się, że tam gdzie jest wanie, że to farmaceuci chcący promować
przestrzegany zakaz reklamy pacjenci się uspo- swoją działalność, czy też aptekarze płacąkoili, wybierają znowu swoje najbliższe apteki, cy wysokie kary za reklamę chcą usunięcia
nie dostają gorączki na hasło „leki po 1 groszu” tego zakazu. Manipulacją są także próby
www.katowice.oia.pl
9
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Powiedzmy lobbystom
podszywającym się
pod nas
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
podszywania się garstki biznesmenów, czy
organizacji niewiele mających wspólnego
z farmaceutami pod 30 tysięczną rzeszę farmaceutów i wypowiadanie się w ich imieniu. W Polsce ustawowym reprezentantem
wszystkich farmaceutów czy aptekarzy są
izby aptekarskie i są one zdecydowanie za
utrzymaniem, a nawet jeszcze większym zaostrzeniem zakazu reklamy, nie tylko aptek
ale i leków, gdyż naszym zdaniem pacjent
powinien kupować lekarstwa tylko wtedy,
gdy są one mu niezbędne, a nie wtedy gdy
je ktoś dobrze zareklamuje. Zakaz reklamy aptek i leków powinien być wpisany do
podstawowych zasad lekowej polityki bezpieczeństwa Państwa i bardzo dobrze, że
Rząd nie chce łagodzić zakazu reklamy aptek, gdyż jest to przede wszystkim dbałość
o zdrowie Polaków.
Silnie w medialny lobbing za zniesieniem
zakazu reklamy angażuje się od miesięcy firma ePRUF SA organizująca m.in. prywatne
ubezpieczenia, powiązana z firmą DOZ SA obsługującą największą sieć aptek w Polsce pod
tym samym logo „Dbam o Zdrowie”, a ta powiązana jest z jedną z największych hurtowni
farmaceutycznych Pelion SA. (wcześniej PGF
- Polska Grupa Farmaceutyczna), których linki podaję w dodatku poniżej. Firma ePRUF SA
nie tylko prowadzi akcję medialną ale stara się
też docierać do wojewodów, czyli zwierzchników inspekcji farmaceutycznej, co zakrawa na
próby nacisku na państwowy organ kontrolujący apteki (pismo do wojewodów i odpowiedź
Głównego Inspektora farmaceutycznego:
www.osi.farmacja.pl/wpis-act-wiecej-id-96.html).
Jako farmaceuci mamy nadzieję, że
Rząd, Sejm i Senat nie będą zmieniać
prawa pod wpływem nacisków ugrupowań
biznesowych walczących o swoje utracone
zyski, a tylko w obronie zdrowej oraz
rozsądnej polityki lekowej naszego Państwa
służącej obywatelom.
Z uszanowaniem:
Dodatek
Zależności i powiązania
Jedna z największych hurtowni farmaceutycznych Polska Grupa Farmaceutyczna SA (obecnie
Pelion SA - www.pelion.eu) wykorzystując dziurawe zapisy prawa farmaceutycznego w zakresie
przeciwdziałania koncentracji aptek, stworzyła największą w Polsce sieć ok. 600 aptek, którą następnie przeniosła pod zarządzanie holdingu CEPD N.V.
w Holandii (www.cepd.nl). W Polsce sieć ta działa pod barwami firmy Dbam o Zdrowie sp. z o.o.
(DOZ) (www.doz.pl), a te współpracują z ePRUF
S.A. (www.epruf.pl) wprowadzającą prywatne
ubezpieczenia lekowe m.in. też program 60+ (www.
program60plus.pl), o którym tak głośno w mediach
(www.pozwolciepomagac.pl). Warto także zwrócić uwagę na fundacją pożytku publicznego także
Dbam o Zdrowie (Fundacja DOZ) (www.fundacja.doz.pl) o bardzo podobnym logo i identycznych barwach jak DOZ sp. z o.o. i sieć aptek DOZ.
Wszystkie te podmioty są powiązane kapitałowo
lub osobowo i świetnie wzajemnie się biznesowo
wspomagają. Ciekawe jest też to, kto przekazuje
1% podatku na Fundację DOZ, której wszystkie
elementy graficzne upodobnione są do aptek sieci
DOZ, co jest też dla tych aptek świetną reklamą,
tym bardziej, że aptekom reklamować się nie wolno.
Dlaczego takie larum w mediach ?
Analizując raport za 2012 rok Holdingu Pelion
(ww.pelion.eu/pl/raport_roczny.html) można doczytać m.in. na stronie 30 i od 52 problemy wynikające
ze zmian prawnych w Polsce, które zakazały reklamowania aptek i stosowania wszelkich zachęt przy
sprzedaży leków refundowanych, wprowadzono stałe ceny leków refundowanych, a nawet kilkanaście
rodzajów sankcji i kar za złamanie zapisów ustawy.
Zmiany te negatywnie wpłynęły na wyniki finansowe sieci aptek i pomimo tych zakazów sieć aptek
DOZ nadal prowadziła programy lojalnościowe takie
jak 60+ i opieki farmaceutycznej, za co inspekcja
farmaceutyczna nałożyła kary i czego zasadność potwierdził wyrok sądu w sprawie pomiędzy aptekami
DOZ a Głównym Inspektorem Farmaceutycznym:
www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5497.html
Zastanawiam się czy scenariusz akcji medialnej
przeciwko zakazowi reklamy aptek nie przypomina
trochę kampanii prowadzonej w obronie interesów
potentata w branży utylizacji odpadów akumulatorowych:
w w w. w i a d o m o s c i . g a z e t a . p l / w i a d o m o s c i /
1,114871,14566772,_Tygodnik_Powszechny___Tak_firma_PR_b__dziennikarzy.html#MT
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/42770,Kto-i-co-pisaldr farm. Stanisław Piechula w-mediach-o-kwasie-akumulatorowym-i-zmianie-ustawy
10
www.katowice.oia.pl
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
11
www.katowice.oia.pl
12
www.katowice.oia.pl
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Wdrożenie systemu dopłat
do dyżurów aptek w Niemczech
oraz Zjazd Niemieckich Aptekarzy
w Düsseldorfie we wrześniu br.
Informacja Departamentu Spraw Zagranicznych NRA
1) Wdrożenie systemu dopłat do dyżurów
aptek w Niemczech od 1 sierpnia 2013r.
W dniu 5 lipca 2013r. izba wyższa niemieckiego parlamentu - Bundesrat - przyjęła większością głosów Ustawę w sprawie wsparcia dla
zapewnienia dyżurów pełnionych przez apteki (Gesetz zur Förderung der Sicherstellung des
Notdienstes von Apotheken). Jest to wyjątkowo
ważna dla aptekarzy ustawa, ponieważ po jej
wejściu w życie 1 sierpnia 2013r. Niemcy są
pierwszym krajem europejskim, w którym dyżury nocne aptek są w znacznym stopniu refundowane z budżetu funkcjonujących w tym kraju kas chorych. Wejście w życie tej ustawy jest
również wydarzeniem przełomowym z tego powodu, że po raz pierwszy niemieckie apteki
będą uzyskiwać przychody nie tylko w wyniku wydanych leków, ale również wykazując gotowość do oferowania usług farmaceutycznych w porze nocnej. Będą to przychody
znaczące, ponieważ w przypadku wielu aptek
pełniących np. 4 dyżury w miesiącu - otrzymując średnio około 250 Euro dopłaty za każdy
pełniony dyżur - ich dochód wzrośnie o około
12 tysięcy Euro rocznie.
Ten spektakularny sukces niemieckiego samorządu aptekarskiego jest efektem wielu miesięcy konsekwentnych i pełnych determinacji działań, w których istotnym argumentem
były przedstawione szczegółowe wyniki analiz ekonomicznych oraz badań ankietowych
pacjentów. Dzięki temu udało się przekonać
ministerstwo zdrowia i parlamentarzystów do
wprowadzenia tak korzystnego dla pacjentów
i aptekarzy systemu.
Jednak ogromnym wyzwaniem było również
wdrożenie w życie głównych elementów tego systemu przez Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy
www.katowice.oia.pl
mgr farm. Piotr Bohater
w ciągu zaledwie kilku tygodni od opublikowania ustawy w dzienniku urzędowym niemieckiego parlamentu w dniu 18 lipca 2013r. Zarówno najważniejsze aspekty prac nad wyżej wymienioną ustawą, jak i doświadczenia
z jej wdrożenia były szczegółowo omawiane
w trakcie pierwszego dnia Zjazdu Niemieckich Aptekarzy w Düsseldorfie w dniu 18
września 2013r. Bardzo istotny jest również
fakt, że w zakresie wykonywania ustawy Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy uzyskało kompetencje urzędu federalnego.
W tym miejscu przypomnę, że w Niemczech
funkcjonują dwie organizacje wchodzące
w skład samorządu aptekarskiego - Izba Aptekarska (Apothekerkammer) oraz Zrzeszenie
Aptekarzy (Apothekerverband). Na czele 17
okręgowych izb aptekarskich stoi Prezes Niemieckiej Izby Aptekarskiej (obecnie funkcję
tą pełni Andreas Kiefer), a na czele 17 okręgowych zrzeszeń aptekarzy stoi Prezes Zrzeszenia
Niemieckich Aptekarzy (obecnie funkcję tą pełni Fritz Becker). Przynależność do okręgowej
izby aptekarskiej jest obowiązkowa, natomiast
członkami okręgowych zrzeszeń aptekarzy są
przede wszystkim właściciele aptek - są oni
dobrowolnymi członkami tego stowarzyszenia
zajmującego się głównie prawno-ekonomicznymi aspektami funkcjonowania aptek. Na poziomie ogólnokrajowym, zarówno izby aptekarskie, jak i zrzeszenia aptekarzy reprezentuje Zarząd Niemieckich Izb Aptekarskich
(Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände - ABDA) z siedzibą w Berlinie, którego
Prezesem jest od grudnia 2012r. Friedemann
Schmidt. Zarówno Prezes Niemieckiej Izby Aptekarskiej jak i Prezes Zrzeszenia Niemieckich
Aptekarzy wchodzą w skład Prezydium Zarządu
Niemieckich Izb Aptekarskich.
13
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
P iotr Bohater
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
W czerwcu br. w obszernym sprawozdaniu
przedstawiłem główne założenia funkcjonowania systemu dopłat do dyżurów pełnionych
przez niemieckie apteki. Sprawozdanie to zostało też w całości opublikowane na stronie
internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz
na stronie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.
Zachęcam do przeczytania jeszcze raz tego
sprawozdania, ponieważ ułatwi to zrozumienie
treści przetłumaczonej przeze mnie ustawy,
którą załączam w osobnym dokumencie.
Treść ustawy nie jest długa i pokazuje, że
tak ważną kwestię dla aptekarzy w wielu krajach europejskich można prawnie odpowiednio
uregulować z ogromną korzyścią również dla
wielu milionów pacjentów. Mam nadzieję, że
przedstawiona treść uchwalonej ustawy będzie
również ważnym argumentem dla naszego
samorządu aptekarskiego w negocjacjach
z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym
Funduszem Zdrowia dotyczących dopłat do
dyżurów pełnionych przez polskie apteki.
Dlatego w tym miejscu przypominam tylko
najważniejsze elementy zawarte w wyżej wymienionym sprawozdaniu, uzupełnione o najnowsze informacje uzyskane w trakcie Zjazdu Niemieckich Aptekarzy w Düsseldorfie również podczas licznych dyskusji z osobami
bezpośrednio odpowiedzialnymi za wdrożenie i funkcjonowanie tego systemu.
a) W celu dofinansowania dyżurów aptek
utworzony został specjalny Fundusz na poziomie ogólnokrajowym, z którego każda apteka
pełniąca dyżur w porze nocnej w godzinach od
20:00 do 6:00 będzie otrzymywać stałą dopłatę
za każdy dyżur niezależnie od ilości pacjentów
w trakcie dyżuru. Fundusz ten będzie utworzony i zarządzany przez Zrzeszenie Niemieckich
Aptekarzy (Deutscher Apothekerverband), które
wchodzi w skład Zarządu Niemieckich Izb Aptekarskich (Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände - ABDA). Finansowanie wyżej wymienionego funduszu możliwe jest dzięki zwiększeniu opłaty stałej za każde wydane przez aptekę opakowanie leku na receptę o 0,16 Euro.
b) Jednak dodatkowa opłata dla apteki w wysokości 0,16 Euro za każde wydane
opakowanie leku nie będzie zostawać w tej aptece, ponieważ w takim przypadku głównymi
beneficjantami nowego systemu byłyby apteki
w dużych miastach, które wydają więcej leków
w ciągu roku i pełnią mniej dyżurów. Z tego
14
powodu dodatkowa opłata w wysokości 0,16
Euro będzie przekazywana do centralnego
Funduszu zarządzanego przez Zrzeszenie
Niemieckich Aptekarzy, z którego będą wypłacane ryczałtowe dopłaty za każdy pełniony
dyżur nocny przez aptekę.
c) Dokładna kwota dopłat do dyżurów nie
jest jeszcze ostatecznie określona, ponieważ będzie ona stanowiła iloraz całkowitych przychodów funduszu - pomniejszonych o koszty jego
obsługi - i liczby wykonanych dyżurów w danym okresie. Wyniki wstępnych obliczeń pokazują, że średnia kwota dopłaty będzie wynosić
około 250 Euro za każdy dyżur.
d) Rozliczanie refundacji dyżurów nocnych aptek będzie się odbywało w cyklu
kwartalnym. Apteki będą przekazywały do
centralnego Funduszu informację o ilości wydanych w danym kwartale opakowań leków na
receptę oraz liczbie pełnionych dyżurów nocnych. Otrzymywana z centralnego funduszu
ryczałtowa dopłata będzie pokrywała większą część kosztów pełnionego dyżuru.
e) Zgodnie z założeniami ustawy wprowadzenie systemu refundacji dyżurów aptek spowoduje dodatkowe obciążenie dla kas chorych
w ramach ustawowego ubezpieczenia społecznego w wysokości około 100 milionów Euro
rocznie, a dla prywatnych kas chorych w wysokości 12 milionów Euro rocznie. Kwoty te
zostały wyliczone w oparciu o całkowitą liczbę
opakowań leków na receptę wydanych w Niemczech w roku 2012 w aptekach ogólnodostępnych - zgodnie z danymi podanymi przez IMS
Health było to 704,981 milionów opakowań.
Jeśli pomnożymy: 704 981 000 opakowań
x 0,16 Euro = 112 796 960,00 Euro
W dniu 18 września 2013r., w trakcie Zjazdu Niemieckich Aptekarzy, podane zostały
liczne szczegóły dotyczące wdrożenia systemu.
Zarząd Funduszu ma już swoją siedzibę w której
bieżące czynności będzie wykonywać 10 pracowników. Kończą oni już prace umożliwiające kontakt z 17 okręgowymi izbami aptekarskimi (które
będą przekazywać dane dotyczące rozkładu i liczby wykonanych dyżurów przez poszczególne apteki) oraz centrami obliczeniowymi obsługującymi
rozliczenia refundacyjne prawie 21 tysięcy aptek.
Wstępne analizy pokazują, że kwartalnie system
będzie przetwarzał około 160 tysięcy zestawów
danych w wyniku czego będzie dokonywanych około 80 tysięcy przelewów pieniężnych.
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
2) Zjazd Niemieckich Aptekarzy we
wrześniu 2013r. w Düsseldorfie
W dniach 18-20 września 2013r. Koordynator Departamentu Spraw Zagranicznych NRA
- mgr Piotr Bohater - wziął udział w dorocznym Zjeździe Niemieckich Aptekarzy (Deutscher Apothekertag 2013) w Düsseldorfie, na
zaproszenie Prezesa Zarządu Niemieckich Izb
Aptekarskich (ABDA) Friedemanna Schmidta.
Zgodnie z wieloletnią tradycją w trakcie Zjazdu
Niemieckich Aptekarzy odbywały się również
międzynarodowe targi farmaceutyczne EXPOPHARM 2013, które uznawane są za największe targi farmaceutyczne w Europie.
Tegoroczny Zjazd Niemieckich Aptekarzy
był wyjątkowo ważny i odbywał się w szczególnej atmosferze, ponieważ:
• odbywał się na kilka dni przed wyborami
parlamentarnymi w Niemczech,
• w trakcie Zjazdu omawiany był szczegółowo wdrożony system dopłat do dyżurów
aptek oraz system wzrostu opłaty stałej
za wydawane leki na receptę,
• przedstawione zostały główne założenia
samorządu aptekarskiego dotyczące strategii rozwoju aptekarstwa w Niemczech
do roku 2030, a ponad trzygodzinna dyskusja na ten temat była również transmitowana w internecie - wszyscy aptekarze
mogli w niej uczestniczyć online po zalogowaniu się na odpowiedniej stronie internetowej. Możliwe było również zadawanie pytań
do członków Prezydium Zarządu Niemieckich Izb Aptekarskich drogą mailową.
Uroczyste otwarcie Zjazdu nastąpiło w dniu
18 września o godzinie 13:30. Prezes Zarządu
Niemieckich Izb Aptekarskich Friedemann
Schmidt przywitał najpierw niemieckiego Ministra Zdrowia Daniela Bahra, parlamentarzystów reprezentujących główne partie polityczne
oraz pozostałych zaproszonych gości (w tym
również przedstawicieli zagranicznych izb aptekarskich), a następnie wszystkich uczestników Zjazdu. Friedemann Schmidt przedstawił
w swoim wstępnym wystąpieniu najważniejsze
osiągnięcia z ostatniego roku, jak również problemy i wyzwania stojące przed niemieckimi
aptekarzami. Podkreślił, że zaufanie pacjentów
jest podstawą wykonywania zawodu aptekarza. Zgodnie z danymi statystycznymi każdego roku w Niemczech następuje prawie
15
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
W początkowym okresie funkcjonowania systemu Zarząd Funduszu może wziąć kredyt w banku, aby możliwie szybko uzyskać środki obrotowe
na potrzeby wypłat dla aptek. Jednak kredyt ten
będzie musiał zostać spłacony najpóźniej do końca
b.r. Ponadto w dłuższej perspektywie nie może
być żadnych finansowych ani personalnych
połączeń między zarządem funduszu i Zrzeszeniem Niemieckich Aptekarzy. Z wpływów do
funduszu mogą być finansowane tylko dopłaty
do dyżurów i koszty zarządzania Funduszem.
Zarządzanie Funduszem będzie również wymagało spełnienia rygorystycznych norm w zakresie ochrony danych. Nie może być żadnych
przypadków „zmieszania” danych będących pod
nadzorem Zarządu Niemieckich Izb Aptekarskich
oraz Zarządu Funduszu. Fundusz będzie podlegał
tym samym restrykcjom prawnym i odpowiedzialności, co Federalne Ministerstwo Zdrowia.
W przypadku aptek korzystających do rozliczania refundacji z obsługi centrów obliczeniowych - większość prac związanych z przekazywaniem danych do Funduszu będą wykonywały centra obliczeniowe. Wówczas tylko część
danych dotyczących liczby wydanych w ciągu
kwartału opakowań leków na receptę apteki będą
podawać w formie własnych deklaracji - będzie
to dotyczyło np. leków wydanych za pełną odpłatnością. Jednak w przypadku niewielkiej ilości aptek, które nie korzystają z obsługi centrów
obliczeniowych, będą one musiały wszystkie
niezbędne dane przekazywać w formie własnych
deklaracji. Deklaracje te będą przekazywane na
specjalnych formularzach, których format został
już zatwierdzony. Odpowiednie formularze zostały już przesłane pocztą do aptek. Poniżej przedstawiony został przykład takiego formularza.
Po upływie roku od wejścia w życie nowego
systemu dopłat do dyżurów aptek zostanie przeprowadzona dokładna analiza funkcjonowania systemu i ewentualnie wprowadzone zostaną niezbędne
korekty tego systemu. Niewątpliwie zanim funkcjonowanie systemu dopłat do dyżurów aptek
stanie się rutynową czynnością, należy jeszcze
włożyć dużo pracy, jednak najważniejszy krok
w tym zakresie został już w Niemczech zrobiony.
Mam nadzieję, że również w Polsce samorząd aptekarski rozpocznie merytoryczną debatę w tym zakresie. Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z treścią przetłumaczonej
Ustawy w sprawie wsparcia dla zapewnienia
dyżurów pełnionych przez apteki.
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
100 miliardów przypadków zażycia leków.
Friedemann Schmidt stwierdził, że oznacza
to 100 miliardów dowodów zaufania dla nas
aptekarzy. Jako największe wyzwanie określił
nieuniknione zmiany demograficzne. Dla wielu przewlekle chorych pacjentów farmakoterapia jest głównym elementem leczenia, a lekarze i aptekarze są najważniejszymi partnerami
w tym zakresie, często w okresie kilkunastu czy
nawet kilkudziesięciu lat prowadzonej terapii.
Należy dostosować przebieg leczenia do indywidualnych potrzeb i preferencji pacjentów.
W tym celu należy wypracować nowe ramy
wykonywania zawodu jako zawodu zaufania
publicznego. Konieczna jest wnikliwa debata
samorządu aptekarskiego z przedstawicielami rządu, samorządu lekarzy i społeczeństwa na temat które funkcje aptek powinny
być rozszerzane i jakie nowe zadania powinny podejmować apteki w kolejnych latach.
Friedemann Schmidt docenił w swoim wystąpieniu istotne zmiany, które w ciągu ostatnich
miesięcy znacznie zwiększyły stabilność ekonomiczną aptek. Stwierdził, że system dopłat
do dyżurów aptek powinien być pierwszym
krokiem do wypracowania nowych zasad struktury przychodów dla aptek.
Minister Zdrowia Daniel Bahr podkreślił
w swoim wystąpieniu, że niemiecki rząd konsekwentnie wspiera apteki i aptekarzy wykonujących zawód zaufania publicznego - dlatego
z determinacją broni zasady zgodnie z którą
tylko aptekarze lub spółki aptekarzy mogą być
właścicielami aptek. Daniel Bahr powiedział:
„Zawsze opowiadaliśmy się za tym, aby zawód aptekarza był wolnym zawodem medycznym. Robimy to nie ze względu na aptekarzy, ale ponieważ taki system zapewnia
najlepszą opiekę dla pacjentów”.
Minister podkreślił, że obecny rząd jest
pierwszym, który po dziewięciu latach zwiększył opłatę stałą za każde wydane opakowanie leku na receptę. Po negocjacjach również
z kasami chorych realny wzrost opłaty stałej w roku 2013 wynosi 0,50 Euro za każde
wydane opakowanie leku. Oznacza to istotny
wzrost dochodu średniej niemieckiej apteki na
poziomie około 18 tysięcy Euro rocznie. Jeśli
do tej kwoty doda się około 12 tysięcy Euro
rocznie wynikających z dopłat do pełnionych
dyżurów apteki, to dla dużej liczby aptek będzie oznaczać wzrost dochodu o około 30
16
tysięcy Euro rocznie. Minister zapewnił, że
w przyszłości opłata stała za wydawane leki
będzie zwiększana częściej - przynajmniej raz
na cztery lata.
Daniel Bahr stwierdził, że niezależne apteki prowadzone przez niemieckich aptekarzy
stanowią bardzo istotny czynnik dla wzmocnienia niemieckiej gospodarki w czasach kryzysu. Minister powiedział: „Niemcy potrzebują
silnej klasy średniej i dlatego tak dobrze udało się nam przejść przez trudny czas kryzysu”.
Państwa, w których dominują wielkie koncerny
mają dużo więcej problemów. Właściciele wykonujący wolny zawód mają szczególny stosunek do swoich pracowników, którzy nie są
przez nich tak szybko zwalniani w trudnych
czasach. Dlatego rząd będzie nadal wspierał
klasę średnią i właścicieli wykonujących wolny
zawód.
Minister wyraził też nadzieję, że nowy model współpracy aptekarzy i lekarzy, który
został opracowany przy dużym zaangażowaniu
samorządu aptekarskiego we współpracy z zarządem kas chorych, będzie wdrażany szybciej,
niż dotychczas. Zasadnicze aspekty tego modelu są słuszne - aptekarze powinni w większym
stopniu współpracować z lekarzami i przejmować nowe obowiązki w zakresie optymalizacji
farmakoterapii. Jednak najważniejsze jest, aby
założenia tego modelu i pozytywne rezultaty
zostały w jak największym stopniu potwierdzone w praktyce.
Na zakończenie swojego wystąpienia Daniel Bahr zapewnił obecnych na sali obrad aptekarzy, że rząd zamierza wprowadzić odpowiednie zmiany prawne, aby apteki miały
silniejszą pozycję w przypadku sporów z kasami chorych dotyczących refundacji.
W drugim dniu Zjazdu najważniejszym
punktem obrad była dyskusja na temat strategii rozwoju niemieckiego aptekarstwa do
roku 2030. Punktem wyjścia do merytorycznej
debaty na ten temat było wystąpienie Wiceprezesa Zarządu Niemieckich Izb Aptekarskich
Mathiasa Arnolda, zawierające efekty pracy
utworzonej w tym celu grupy roboczej. Nie zawierało ono gotowych rozwiązań, ale podstawowe założenia i różne warianty do dyskusji.
Jednym z najważniejszych założeń jest zwiększenie współpracy pracowników fachowych
systemu ochrony zdrowia oraz zwiększenie
zakresu oferowanych usług farmaceutycznych
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
wdrażany szybciej. Główny cel tego modelu optymalizacja farmakoterapii - powinien być
zweryfikowany w praktyce i wówczas będzie można rozpocząć negocjacje dotyczące
refundacji nowych zaawansowanych usług
farmaceutycznych, które będą oferowane
przez apteki.
Wszyscy parlamentarzyści wyrazili pogląd, że w przyszłości grupy zawodowe systemu ochrony zdrowia powinny ściślej ze
sobą współpracować. Jednak będzie to jeszcze wymagało przedstawienia przekonujących argumentów w trakcie licznych dyskusji
z przedstawicielami środowiska lekarzy. Jens
Spahn stwierdził, że lekarze powinni być
zadowoleni, jeśli część zadań dotyczących
optymalizacji farmakoterapii zostanie
podjęta przez apteki. Powiedział również,
że „Opór środowiska lekarskiego jest skierowany przede wszystkim przeciwko planom wprowadzenia systemu przepisywania leków na receptach z wykorzystaniem
nazw międzynarodowych leków. Jednak
w wielu krajach taki system przepisywania
leków został już wdrożony i jego efekty są
bardzo pozytywne”.
Koordynator Departamentu
Spraw Zagranicznych NRA
Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Piotr Bohater
[email protected]
Wrocław 16.10.2013r.
Pełna treść sprawozdania dostępna jest na stronie
Śląskiej Izby Aptekarskiej - www.katowice.oia.pl/
wpisy-act-more-id-5764.html
17
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
przez apteki. Mathias Arnold stwierdził, że
„Naszym celem jest poprawa farmakoterapii
dzięki aptekarzom, wspólnie z pacjentami”.
W trakcie trzygodzinnej dyskusji członkowie Prezydium Zarządu Niemieckich Izb Aptekarskich odpowiadali na liczne pytania i sugestie delegatów obecnych na sali obrad. Po raz
pierwszy debata w trakcie Zjazdu była też
transmitowana online w internecie. Niemieccy aptekarze mogli zarówno oglądać na żywo
przebieg debaty po uprzednim zalogowaniu się
na odpowiedniej stronie internetowej, jak również zadawać przez internet pytania.
Dyskusja w trakcie Zjazdu stanowiła wstęp
do merytorycznej debaty na ten temat, która
będzie kontynuowana przez cały rok aż do
Zjazdu we wrześniu 2014r., który zatwierdzi
ostateczną wersję strategii. Prezes Friedemann
Schmidt wyraził nadzieję, że wielu członków
samorządu włączy się aktywnie w opracowywanie tak ważnej dla przyszłości aptekarzy
strategii. Wyraził pogląd, że wszystkie usługi,
które są oferowane przez apteki, muszą być
związane z lekami. „Kompletny zakres usług
farmaceutycznych powinien mieścić się w zakresie stosowania leków”.
Najważniejszym punktem trzeciego dnia
Zjazdu była dyskusja przedstawicieli samorządu aptekarskiego z parlamentarzystami
reprezentującymi wszystkie główne partie
polityczne.
Prezes Zrzeszenia Niemieckich Aptekarzy
Fritz Becker stwierdził na początku debaty,
że po dwóch wcześniejszych bardzo trudnych
latach nastąpił przełom i dzięki wprowadzeniu
systemu dopłat do dyżurów aptek oraz zwiększeniu opłaty stałej za wydawane leki na receptę „znaleźliśmy się na dobrej drodze”.
Parlamentarzyści biorący udział w dyskusji zgodnie podkreślali, że zarządy kas
chorych wykazują w ostatnim czasie zbyt
rygorystyczne stanowisko w stosunku do aptek w zakresie błędów formalnych na receptach. Jeśli nie zostanie osiągnięte szybkie porozumienie, to powinny zostać podjęte szybkie
kroki legislacyjne, aby rozwiązać ten bulwersujący środowisko aptekarskie problem.
Jens Spahn reprezentujący największą partię CDU podkreślił, że nowy model
współpracy lekarzy i aptekarzy wypracowany przez samorząd aptekarski we współpracy z zarządem kas chorych powinien być
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Rody aptekarskie
Pasierbińskich i Piaskowskich
(XIX - XX wiek - Pilica, Siewierz, Zawiercie, Łazy)
prof. Dionizy Moska
Dzięki życzliwości pani mgr farm. Teresy
Kozłowskiej z Gliwic uzyskałem kopie wspomnień i dokumentów rodzin aptekarskich Pasierbińskich i Piaskowskich. Historia tych
dwóch rodzin jest bardzo bogata w fakty i sięga XIX wieku. Dokonałem wyboru informacji z najistotniejszych dokumentów podanych
przez rodzinę.
Wspomnienia farmaceutki Wacławy z Pasierbińskich - Piaskowskiej sięgają początków XIX stulecia. W latach 60. w okolicy
Zawiercia najbliższa apteka była w Pilicy,
dalsza w Wolbromiu. Ziemie te były pod zaborem, czasy ciężkie, smutne i krwawe były
walki z caratem rosyjskim. „Kto mógł i jak
mógł służył Ojczyźnie. (...) Do aptek sprowadzano nie tylko towary apteczne - po cichu
sprowadzało się broń dla powstańców za bliskiej granicy”.
Właścicielem apteki był wtedy Ignacy
Sierzputowski. Za udział w Powstaniu Styczniowym (1863) Ignacy Sierzputowski został
zesłany na Syberię.
Właścicielkę apteki w Pilicy, wdowę po aptekarzu Czaplicu wywieziono wraz z córkami
na zesłanie w głąb Rosji do Kaługi. Zarządzający apteką został aptekarz Stanisław Pasierbiński (senior) - kierował apteką do 1867 roku.
Dyplom pomocnika (podaptekarza) wydała w dniu 7 (19) sierpnia 1856 r. Rada lekarska
Królestwa Polskiego („Consilium Medicum in Regne Poloniae”, nr Dziennika Rady 455, Nr Księgi
Dyplomów 486. Warszawa 7 (19) sierpnia 1856).
Na odwrocie dyplomu znajduje się w języku rosyjskim i polskim tekst przysięgi podpisany w dniu 20 października 1856 roku.
Według dalszych informacji zebranych
przez prof. dr hab. Antoniego Piaskowskiego z Warszawy znajdujemy dane, iż Stanisław
Aptekarz Stanisław Pasierbiński (1837
- 1897) urodził się w Szczekocinach jako syn
Szymona i Małgorzaty. Ojciec Szymon służył
w Legionach Dąbrowskiego. Z zawodu był tkaczem i właścicielem warsztatu tkackiego.
W latach 1847 - 1853 był uczniem Szkoły
Wyższej Realnej w Kielcach. Od roku 1853
- 1856 był „Uczniem Farmacji” w aptece
w Szczekocinach, a następnie od 1856 - 1858
roku „podaptekarzem” we Włocławku.
18
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
na stałe do Zawiercia (które ze skromnej wsi
przeobrażało się w przemysłowe miasto i to
z kapitału berlińskiego rodziny Ginsbergów).
Aptekę siewierską wydzierżawił Marczewskiemu z Dąbrowy, a następnie sprzedał Edmundowi Nowakowi.
Po kilku latach Zawiercie rozwinęło się
dzięki powstałym fabrykom, a społeczeństwo
stało się zamożniejsze. Pasierbiński wybudował w 1886 r. nowy dom, do którego przeniósł
aptekę. Dla swoich hobbistycznych zainteresowań - astronomią - na wybudowanym domu dodano wieżyczkę, gdzie w wolnych chwilach obserwował fazy księżyca i niebo pełne gwiazd.
Z informacji rodzinnych dowiadujemy się,
że S.P. był aptekarzem z powołania i ciężko
pracował od 6-tej rano do 12-tej w nocy. Rano
przed otwarciem apteki (jak podaje Wacława
z Pasierbińskich - Piaskowska), zapisywał towar, notował defekty, nastawiał tinktury itp.,
a po zamknięciu apteki taksował recepty, pisał rachunki dla fabryk, czytał „Wszechświat”
i „Wiadomości Farmaceutyczne”.
Prow. farm. aptekarz Stanisław Pasierbiński
(senior) zmarł na atak serca w Zawierciu w dniu
14 lipca 1897 roku. Pochowany na cmentarzu w Kromołowie. Wspomnienia pośmiertne
o Zmarłym, pióra Edmunda Nowaka, ukazało
się drukiem w numerze „Wiadomości Farmaceutycznych” z dnia 15 sierpnia 1897 roku.
Stanisław Pasierbiński miał 12-ro dzieci,
w tym jako aptekarzy dwóch synów Jana i Stanisława i córkę Wacławę.
19
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Pasierbiński dyplom prowizora farmacji (odpowiednik magistra farmacji - D.M.) uzyskał
w dniu 9 listopada 1861 r. na Cesarsko - Królewskiej Akademii Medyko - Chirurgicznej
w Warszawie; dyplom drukowany jest w językach rosyjskim i polskim i nosi numer 657/24.
Zachował się dokument - akt przysięgi złożonej w dniu 18.03.1863 r. w Kancelarii Magistratu w obecności lekarza m. Pilicy. Złożenie
takiej przysięgi wymagane było przy obejmowaniu zarządu apteki w Pilicy.
S. Pasierbiński przed objęciem kierownictwa apteki w Pilicy, przez pewien czas pracował w aptece warszawskiej.
W dokumentach rodzinnych zachowało
się również pozwolenie na prowadzenie apteki w Siewierzu wydane (Nr 569 w dniu 26.10.
(7.11) 1867 r.) przez Wydział Lekarski Urzędu
Gubernialnego w Piotrkowie. Zezwolenie na
otwarcie i prowadzeni apteki zredagowane zostało wyłącznie w języku rosyjskim.
Siewierz był w owym czasie miasteczkiem
mającym swoją historię, tradycję. Był miasteczkiem zadbanym, czystym. Siewierz był
kiedyś stolicą Księstwa Siewierskiego, należącego do biskupów krakowskich. Jako miasto
biskupie (jak podaje Wacława z Pasierbińskich
- Piaskowskiej) nie było zamieszkane przez Żydów, których wstęp do miasta był wzbroniony.
W czasie, gdy Pasierbiński mieszkał w Siewierzu nie było ani apteki, ani lekarza, ani poczty. Kiedy otwarto aptekę, aptekarz Pasierbiński
zadziałał by sprowadzić lekarza z Warszawy,
a następnie postarał się o koncesję na założenie
placówki pocztowej. Apteka mieściła się początkowo w domu Balińskiego w Rynku, a potem przeniesiona została do okazałej kamienicy
na rogu Rynku i ulicy Krakowskiej.
Spokojnie i cicho płynęło życie miasteczka.
Czynność w aptece ożywiła się głównie w dni
jarmarku, we wtorki, co dwa tygodnie. Wtedy
ruch w aptece był ożywiony.
Kupowano krople na bóle brzucha, krople na
serce, na ból ucha olejek kamforowy, wodę borową, maść ichtiolową, maść kamforową i tranową,
pigułki na kolkę, syrop tymiankowy, eresolowy,
lekarstwo na kamienie i na dobre sikanie, itp.
Pierwszą aptekę w Zawierciu założył aptekarz Stanisław Pasierbiński w 1875 roku,
jako filię apteki w Siewierzu, w skromnym
domu drewnianym przy ulicy, którą nazywają
„apteczną”? W roku 1878 przeprowadził się
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Aptekarz Jan Pasierbiński (1869 - 1941)
absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Przed
objęciem zarządu apteki, po śmierci St. Pasierbińskiego, w Zawierciu prowadził własną aptekę w Pabianicach. Brał udział w wojnie rosyjsko - japońskiej w latach 1905 - 1906. Był
radnym miejskim miasta Zawiercia i kandydatem na senatora RP. Jan Pasierbiński zmarł
nagle w czasie II Wojny Światowej - 16 marca 1941 roku. Do ostatnich dni życia pracował
w aptece.
Mgr farm. Stanisław Pasierbiński
(junior) 1877 - 1962
Aptekarz Stanisław Pasierbiński urodził się
14 listopada 1877 r. w Siewierzu (pow. Będzin)
z ojca Stanisława i matki Marii z domu Słomińskiej.
Rodzinny dom jego rodziców był znaczącym
polskim domem o głębokich tradycjach patriotycznych. Matka uczestniczka powstania styczniowego z 1863 roku, uczyniła wszystko, aby
dzieci swoje wychować na prawdziwych, dobrych patriotów polskich. Urodziła i wychowała
6. synów i 6. córek. Jedna z córek wyszła za mąż
za prowizora farmacji Józefa Dulębę, założyciela trzeciej apteki w Zawierciu (w 1911r.).
Młody Stanisław Pasierbiński po ukończeniu szkoły średniej i trzyletniej praktyce
w aptece ojca zapisał się na kurs dla pomocników aptecznych zorganizowany przez Polskie
Powszechne Towarzystwo Farmaceutyczne
w Warszawie.
20
Studia farmaceutyczne odbył na Uniwersytecie w Dorpacie w latach 1902 - 1904. Był
czynnym członkiem Zarządu Akademickiego
Koła Farmaceutów „Znicz”. Po dorpackich studiach i 3 letniej praktyce w aptece w Pabianicach wrócił do Zawiercia.
W roku 1906 po uzyskaniu koncesji prowizor farmacji (czytaj - odpowiednik mgr farmacji) Stanisław Pasierbiński (junior) otworzył
drugą aptekę w Zawierciu. Był znakomitym,
twórczym, nowoczesnym aptekarzem i o szerokich horyzontach działaczem społecznym.
W 1910 roku powstał w Zawierciu chór
śpiewaczy „Lutnia” (był jego współtwórcą).
Był prezesem towarzystw śpiewaczych, organizował zjazdy śpiewacze w całym Zagłębiu
Dąbrowskim.
W Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”
Pasierbiński był sekretarzem zarządu. Brał udział
w walce o wyzwolenie Zawiercia. W 1919 roku
otrzymał odznaczenie „Za Rozbrajanie Niemców” i medal „Polska Swemu Obrońcy”.
Był członkiem Komitetu Obywatelskiego w 1914 r. oraz pełnił obowiązki sekretarza, a następnie prezesa Sądu Obywatelskiego
w Zawierciu. Po zakończeniu pierwszej wojny
światowej nadal był społecznie aktywny. Interesowały go Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej - gdzie pełnił obowiązki prezesa. W Zawierciu istniało Stowarzyszenie Spółdzielcze
„Przyszłość” gdzie działał, jako sekretarz Rady
Nadzorczej. Był działaczem Stowarzyszenia
Katolickiej Młodzieży Męskiej.
www.katowice.oia.pl
niemieckie apteki, Pasierbiński nie miał prawa
wstępu. W latach 1941 - 1945 Stanisław Pasierbiński pracował w aptece swego brata Jana Pasierbińskiego.
W czasie ucieczki wojsk hitlerowskich
w styczniu 1945 r. apteka została zniszczona,
ograbiona. Po kilku tygodniach, po odremontowaniu apteki ponownie otwarto 19. lutego 1945 r.
Przez następne lata, aptekarz S. Pasierbiński
pełnił funkcję zarządcy apteki, a po uspołecznieniu (upaństwowieniu apteki w 1951) nadal
pełnił obowiązki kierownika apteki w Zawierciu do 31 stycznia 1960 r. Dnia 1 lutego 1960
roku w 83. roku życia przeszedł na emeryturę.
Dnia 16 lutego 1947 r. ówczesna Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach urządziła
uroczysty Jubileusz dla uczczenia jedenastu
swych członków - aptekarzy, którzy przepracowali ponad 50. lat w zawodzie farmaceutycznym. S. Pasierbiński był wśród wyróżnionych
i otrzymał dyplom honorowy za wzorową pracę i patriotyczno - społeczną postawę w służbie
społeczeństwa.
Na Jubileusz 50 - lecia pracy zawodowej
(1947 r.) mgr Stanisław Pasierbiński m.in. powiedział, co następuje:
„Nie zdarza się u nas, aby ktoś wycofywał
się z pracy ze względu na podeszły wiek i osiadł
na łaskawym chlebie. Recepta na dożycie tak
długich lat w zawodzie farmaceutycznym jest
prosta. Zawód nasz należy nie tylko wykonywać, ale trzeba go kochać całym sercem i wiernie mu służyć. Taka służba daje siły do życia
i pracy”.
Aptekarz Stanisław Pasierbiński zmarł po
dłuższej chorobie 23 grudnia 1962 r. w Zawierciu.
Mgr Pasierbiński był członkiem Polskiego
Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego w Oddziale w Częstochowie, gdzie pełnił
obowiązki prezesa Sądu Koleżeńskiego i skarbnika Zarządu Koła w Zawierciu.
W latach okupacji hitlerowskiej współpracował z organizacjami ruchu oporu. Jako farmaceuta należał do działaczy konspiracyjnej
służby zdrowia. Gromadzone przez niego leki
i środki opatrunkowe dostarczano konspiracyjnie do więzień, obozów koncentracyjnych i do
partyzantów. Działalność ta była bardzo utrudniona, gdyż aptekę Pasierbińskiego przejęli
okupanci i przemianowali ją na aptekę „nur für
Deutsche”. Do skonfiskowanej przez władze
Wacława z Pasierbińskich Piaskowska
urodziła się 8 grudnia 1881 r. w Zawierciu jako
córka mgr Stanisława Pasierbińskiego - juniora, założyciela apteki w Siewierzu (1867 r.),
a następnie w Zawierciu (1875 r.)
Wacława Piaskowska ukończyła w 1901 r.
z „chlubnym postępem” klasę VIII. Zakładu
Wychowawczego P.P. Urszulanek w Tarnowie.
We wrześniu 1908 r. zdaje egzamin z zakresu
4 klas gimnazjum rosyjskiego - świadectwo
Gimnazjum Kieleckiego nosi numer 2149.
Dyplom pomocnika aptekarskiego wydany został Wacławie Piaskowskiej w dniu 15 grudnia
1916 r., przez Komisję Egzaminacyjną przy
„Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim”
www.katowice.oia.pl
21
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Pasierbińskiego otaczano szacunkiem otrzymał „Złoty Krzyż Zasługi” Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, dyplom honorowego
Prezesa Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”
(1938 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (nadany prze
Prezydium Rady Ministrów w 1937 r.). Aptekarz Pasierbiński w 58 roku życia (1935 r.) zdobył Państwową Odznakę Sportową pierwszej
klasy.
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
(Warszawa była wówczas pod panowaniem
niemieckim). Praktykę apteczną odbyła w aptece aptekarza Jana Pasierbińskiego w Zawierciu,
w latach 1909 - 1916 r.
W latach 1917 - 1919 była zarządzającą apteki J. Dulęby w Zawierciu. Pracę zawodową
łączyła z pracą społeczną, prowadząc przez 30
lat (1909 - 1939 r.) jako honorowa opiekunka,
ochronkę - przedszkole im. H. Sienkiewicza
w Zawierciu. Zadaniem ochronki była opieka
i dokarmianie najbiedniejszych dzieci, pochodzących głównie z rodzin bezrobotnych.
W dniu 29 października 1919 r. Wacława
Pasierbińska wychodzi za mąż za prowizora
farmacji Mieczysława Piaskowskiego, właściciela apteki w Łazach, który w dniu 1 lipca
1920 r. objął w dzierżawę aptekę sukcesorów
Józefa Dulęby (sam wydzierżawiając aptekę
w Łazach).
W 1938 r. zdała egzamin drogistowski otrzymując świadectwo wydane przez Urząd Wojewódzki Kielecki (11 stycznia 1938 r.) stwierdzające, że Wacława P. „uzyskała zdolność na
materialistę” zgodnie z przepisami ustawy dla
materialistów zatwierdzonej prze Radę Administracyjną Królestwa Polskiego z dnia 21 października 1844 r. To świadectwo było równocześnie zezwoleniem na objęcie kierownictwa
22
składu materiałów aptecznych i farb M. Piaskowskiego w Zawierciu. Skład ten Wacława Piaskowska prowadziła od 1. lutego 1938 r. do jego likwidacji przez Niemców (okupanta) w roku 1943.
www.katowice.oia.pl
Aptekarz Mieczysław Piaskowski (1879 1956)
Urodzony we Wsi Czestków pow. Łask dnia
27 stycznia 1879 r. Ukończył 4 klasy gimnazjalne w Piotrkowie i w wieku lat 15 rozpoczął
pracę, jako uczeń aptekarski, a potem pomocnik
aptekarski - pracując m.in. w aptekach w Zduńskiej Woli i w Kaliszu.
Praca w aptekach XIX wieku i na początku XX stulecia była trudna, ciężka. Apteki były
otwarte od 8-mej rano do 20-tej, lecz praca
trwała od 6-tej rano do godziny 10-tej wieczorem, a czasami nawet do 12-tej w nocy. Były
dnie tak obciążone pracą, że nie było czasu na
zjedzenie śniadania lub obiadu. Praca w wielu
www.katowice.oia.pl
23
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Po wojnie (1945 r.) przez wiele lat pracowała w aptekach społecznych m.in. w aptece
Nr. 74 - przepracowała w aptekarstwie ok. 25
lat. Wacława Piaskowska zmarła w Zawierciu 6
listopada 1980 r. (w wieku 99 lat).
Mgr farm. Teresa z Piaskowskich Kozłowska (Gliwice) o zmarłej śp. Wacławie w nekrologu (Farm. Pol. R. XXXVII, 1981, nr 3, s. 192)
napisała m.in.: "Mimo ogromu zajęć zawodowych znajdowała czas na rozwijanie swoich
muzyczno - malarskich zainteresowań.
Zmarła była człowiekiem skromnych wymagań, zawsze wrażliwa na ludzką niedolę,
znana, jako przyjaciel dzieci głodnych i opuszczonych".
aptekach była „niewolnicza” - większość leków
wykonywano w laboratoriach galenowych. Od
15-tego roku życia M. Piaskowski pracował już
na siebie.
Mieczysław Piaskowski w latach 1902 1904 studiuje farmację na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując dyplom prowizora. Przez
dwa lata prowadzi, jako zarządzający aptekę
J. Kucińskiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej Nr 55.
W roku 1906 aptekarz M. Piaskowski kupuje od J. Biegańskiego aptekę w Śniadowie
(woj. Białostockie), którą prowadzi do roku
1910, a następnie ją sprzedaje i kupuje aptekę
w Szczuczynie (woj. Białostockie), gdzie zakłada również skład apteczny. Ze Szczuczyna
wyprowadza się w 1913 r. kupując aptekę w Łazach (wówczas wsi, przeważnie zamieszkałej
przez kolejarzy). „Konzession” na prowadzenie
apteki w Łazach Mieczysław Piaskowski otrzymał 20 maja 1915 r. Dokument wystawił K. u.
k. Kreiskommando, Dombrowa pod numerem
2962 (665. Z.V.).
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Z Łaz przenosi się w 1919 roku do Zawiercia
obejmując dzierżawę apteki sukcesorów Józefa
Dulęby męża Jadwigi Pasierbińskiej. W aptece
tej pracuje bez przerwy do roku 1955 (tzn. 36
lat), po czym przeniesiony zostaje (służbowo) do
apteki Nr 73 w Zawierciu, przy ul. 3-go Maja.
Mieczysław Piaskowski nie stronił od pracy
społecznej. Założył m.in. Kasę Zapomogowo
- Pożyczkową w Śniadowie, był rzecznikiem
przy Urzędzie Skarbowym, Radnym miasta Zawiercia oraz przez pewien czas Przewodniczącym Związku Kupiectwa Polskiego w Zawierciu (w roku 1950 odznaczony został honorową
odznaką tegoż związku).
Aptekarz M. Piaskowski miał 5-ro dzieci.
Dwoje ukończyło studia farmaceutyczne: mgr
Stanisław Piaskowski (ur. 1910 r.) oraz mgr
Teresa Kozłowska (ur. w 1927 r.) - wiele lat
pracowała w Gliwicach - członek Śląskiej Izby
Aptekarskiej. M. Piaskowski miał brata farmaceutę (Czesława).
Mgr Mieczysław Piaskowski w dniu 16 lutego 1947 r. otrzymał dyplom honorowy za 50-letnią pracę, jako farmaceuta. Jubilatom dyplomy
wystawiła ówczesna Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach. Zaproszenie na uroczystość
Jubileuszową M. Piaskowski otrzymał pismem
L.dz.148/47-PT/RO z dnia 1 lutego 1947 roku.
Prowizor farmacji (mgr farm.) aptekarz,
M. Piaskowski umiera w Zawierciu dnia 26
stycznia 1956 roku.
Prof. dr hab. Antoni Piaskowski (Warszawa),
w sentencji końcowej historii omówionych rodzin
stwierdza m.in. Stanisław Pasierbiński - senior,
oraz Mieczysław Piaskowski reprezentują klasyczny typ dawnego farmaceuty, który własnymi
siłami, przeważnie bez większej pomocy rodziny,
kształcił się i od ucznia aptekarskiego dochodził
ciężą pracą do pozycji samodzielnego aptekarza
o pełnych uprawnieniach zawodowych. W ten
sposób wzrastały kadry polskiej inteligencji XIX
stulecia. Należy z całą mocą podkreślić, że było
to środowisko na wskroś patriotyczne i wyrosłe z patriotycznego społeczeństwa (powstanie, więzienia, zesłania na Syberię i emigracja).
Artykuł opracował i do druku podał
Dionizy Moska
Strażnik Wielkiej Pieczęci
Aptekarstwa Polskiego
Źródła:
1. Wspomnienia Wacławy z Pasierbińskich
Piaskowskiej. Warszawa 8 grudnia 1970.
(maszynopis).
2. Prof. dr hab. Antoni Piaskowski. Informacje na podstawie zachowanych dokumentów w rodzinie. Warszawa, dnia 8 grudnia
1970 r. (maszynopis).
3. Mgr farm. Fr. Nowak. Nestor farmacji śląskiej.
Farm. Pol. XVII (1961) nr. 11, s. 223 - 226.
4. A. Piaskowski, prof. dr hab. Pismo przewodnie skierowane do Dionizego Moska
dotyczące przesłanych materiałów rodzinnych Pasierbińskich i Piaskowskich.
Warszawa, dn. 24 luty 1994.
5. Mgr farm. Teresa Kozłowska. List skierowany do D. Moski (informacja dot. mgr St.
Pasierbińskiego). Gliwice, 17 maja 1993 r.
fot. ze zbiorów SIA
- Dyplom dla mgr farm.
Władysława Wasilewskiego
za 50-letnią pracę
w zawodzie aptekarskim
- 16.02.1947 r.
24
www.katowice.oia.pl
Z przeszłości Oddziału
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
w Katowicach (lata 60. XX. wieku)
prof. Dionizy Moska
Jestem wewnętrznie przekonany, że współczesne młode pokolenie farmaceutów powinno posiadać wiedzę jak pracowali, żyli i działali społecznie
ich starsi „Koledzy po fachu” w tzw. Polsce Ludowej (w której Państwo w roku 1951 zlikwidowało wiele samorządów, w tym Izbę Aptekarską).
W niniejszej informacji historycznej sięgnę
do wiadomości zawartej w Farmacji Polskiej nr
7-8, 1967 r. Na stronie 660 - 661 napisałem 46
lat temu (treść wybrana).
W dniu 5 maja 1967 r. w Sali Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Wyborcze
Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach.
Przewodniczący Oddziału Pol. Tow. Farm.
dr farm. Wiesław Chorąży powitał zebranych
i przedstawił porządek dzienny (przyjęty bez
uwag). Na przewodniczącego walnego zebrania wybrano Tadeusza Gańczę, a na protokolanta mgr I. Pałecz.
Odczytany przez mgr Dionizego Moskę
protokół z ostatniego walnego zebrania przyjęto bez poprawek.
Sprawozdania z ramienia Zarządu złożyli: przewodniczący Oddziału P.T.Farm. dr
W. Chorąży, skarbnik - mgr Edward Łukaszewicz (kier. Apteki „Pod Orłem” w Katowicach)
i przewodniczący Komisji Rewizyjnej - mgr
Hieronim Latanowicz (z Bytomia).
W dyskusji nad sprawozdaniami zabrali głos m.in.:
mgr Jan Macherski (były
prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach - 1948
- 1951) - poruszył szereg
spraw o charakterze organizacyjnym oraz o współpracy
www.katowice.oia.pl
Oddziału Katowickiego P.T.Farm. z innymi
Oddziałami P.T.Farm. w kraju.
Mgr Franciszek Nowak (kierownik apteki, działacz społeczny i polityczny oraz historyk farmacji
śląskiej i Zagłębia Dąbrowskiego) poruszył sprawę złożonych sprawozdań z działalności sekcji naukowych, które
powinny być przedmiotem
dyskusji walnego zebrania
wyborczego. Mgr Fr. Nowak uważał za celowe utworzenie sekcji propagandowo - prasowej
i był zdania, że należy ułatwić wydawanie prac
naukowych i popularno - naukowych drukiem napisanych przez członków Oddziału P.T.Farm.
Mgr Józef Wojciechowski (Katowice - Dąb)
krytycznie wskazał na brak danych w sprawozdaniu o frekwencji członków na organizowanych zebraniach naukowych oraz o potrzebie
szerszej informacji z prac Zarządu Głównego
Pol. Tow. Farm. w Warszawie. Mgr Wojciechowski (chemik i farmaceuta, pracownik apteki) stwierdził, iż za mało było organizowanych
zebrań dyskusyjnych na tematy czysto zawodowo - aptekarskie.
Mgr Izabela Majewska (przewodnicząca
Sekcji Analitycznej) ustosunkowała się do sposobu zbierania składek od członków Sekcji Analitycznej pracujących w różnych instytucjach.
Mgr Tadeusz Kosmala (wojewódzki inspektor farmaceutyczny) zwrócił uwagę na
brak informacji w sprawozdaniu z wykonywania dezyderatów zgłoszonych na poprzednim
Walnym Zebraniu Wyborczym.
Mgr E. Łukaszewicz wskazał na konieczność wprowadzenia usprawnień organizacyjnych i na konieczność weryfikacji członków
Towarzystwa Farmaceutycznego.
25
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Historia prawie sprzed pół wieku
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Mgr Edmund Słodkowski (kier. Apteki
z Bytomia) mówił o potrzebie tzw. humanizmu
w pracy współczesnego człowieka, o solidarności zawodowo - społecznej środowiska farmaceutycznego i potrzebie ożywienia dalszej
współpracy między lekarzami i farmaceutami.
Ponownie zabrali głos: mgr J. Macherski
poruszył problem oblicza politycznego członków Towarzystwa, a mgr T. Kosmala proponował, by do władz nowego Zarządu zostali wybrani ludzie nowi.
Dr Wiesław Chorąży ustosunkowując się do
głosów w dyskusji stwierdził m.in. że dobrze
jest, iż oceniano krytycznie działalność Towarzystwa, gdyż pozwoli to nowemu zarządowi
uchronić się od błędów.
Po dyskusji Komisja Rewizyjna zgłosiła
wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
W wyniku wyborów do nowo wybranego
Zarządu weszli: dr W. Chorąży, mgr D. Moska,
J. Siwek, T. Kosmala, Z. Malewska, D. Janowska, E. Łukaszewicz, A. Kowierska, J. Macherski, St. Michałek, E. Nikodemska.
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
mgr H. Latanowicz, Zb. Jaślar, J. Firyn.
Na Walnym Zebraniu Wyborczym w Lublinie Oddział Katowicki P.T.Farm. reprezentowali: mgr A. Jakubiszyn, D. Moska, I. Majewska,
A. Szulc (z Czerwionki), J. Kozok (z Bytomia),
K. Kołada, J. Macherski, E. Nikodemska, Kamieńska, E. Łukaszewicz, Z. Malewska (z Sosnowca), I. Pałecz.
Po uchwaleniu wniosków na Walne Zgromadzenie w Lublinie i na nową działalność
wybranego Zarządu Oddziału, przewodniczący
zebrania wyborczego mgr T. Gańcza (z Cieszyna) zamknął posiedzenie.
Dopiero 17 maja 1967 r. odbyło się zebranie ukonstytuowania się nowego Zarządu IX
Kadencji Oddziału Pol. Tow. Farm. w Katowicach. W wyniku dyskusji ustalono następujący podział funkcji: przewodniczący - dr farm.
W. Chorąży, wiceprzewodniczący - mgr Z.
Malewska i mgr J. Macherski, sekretarz - mgr
D. Janowska, z-ca sekretarza - mgr A. Kowierska, skarbnik - mgr E. Łukaszewicz, bibliotekarz i korespondent „Farmacji Polskiej” mgr
D. Moska. Sprawy aptek szpitalnych powierzono mgr T. Kosmali i mgr St. Michałek, informacje o zebraniach, odczytach, kontaktach
26
z przedstawicielami nauki mieli prowadzić
mgr E. Nikodemska i mgr J. Siwek.
IX. Kadencja Oddziału P.T.Farm. w Katowicach zakończyła swą działalność 17 kwietnia
1970 r.
Zarząd IX. kadencji,
a w szczególności prezes
Wiesław Chorąży uczestniczył aktywnie w działaniach
mających na celu powołanie
Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej. Kadencja zamknęła prawie dwudziestoletni
okres działalności Pol Tow.
Farm. Oddziału w Katowicach. Były to lata
trudne, szczególnie pierwsze dziesięciolecie,
kiedy środowisko farmaceutyczne musiało organizować się od początku (po likwidacji Izby
Aptekarskiej) i przystosować się do socjalistycznych warunków pracy.
Osobiści uczestniczyłem (D.M.) w pracach
IX. kadencji Oddziału P.T.Farm. w Katowicach. Przywołałem w tym artykule ku pamięci
kilkanaście nazwisk wspaniałych farmaceutów
zaangażowanych w pracy na rzecz farmacji,
tworzonego aptekarstwa.
Byłem wtedy młodym człowiekiem (pracowałem w aptece nr 221 (im. I. Łukasiewicza)
Katowice - Koszutka, ul. Marchlewskiego 6.
Obecnie ulica Oblatów - apteka zlikwidowana),
dziś jestem „starcem”. Przeraził mnie fakt, że
ponad 90% wymienionych mgr farmacji już nie
żyje. Cześć Ich Pamięci!
Dionizy Moska
Członek Honorowy
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
www.katowice.oia.pl
mgr farm. Andrzej Bednarz
Moda jak to moda, która jest i z nią się nie
dyskutuje, od tysiącleci zatacza kręgi, coś modne kiedyś, a wraca dziś. Przykładem mogą tu
być „roślinne surowce farmakopealne”, które funkcjonują od wieków i nie tracą swoich
mocy, działań, synergii i swej wartości, biorąc
to nawet dosłownie. Zastanawiając się nad tak
przedstawioną tezą, postanowiłem przeanalizować uprawianie, użytkowanie i inne mniej lub
bardziej przydatne sposoby pożytkowania znanych z różnorakiego zastosowania surowców
roślinnych, a i mających zaszczytne i piedestałowe miejsce w rankingu ich stosowania i czynienia wszelakiego dobra dla nas. Z wielu tysięcy roślin i ich zacnego od wieków działania
powyższe warunki spełniają tylko nieliczne,
które prócz oznaczalnych substancji fitochemicznych przydatnych z naszego, farmaceutycznego, punktu widzenia potrafią wprowadzić w „osłupienie” prawie każdego, i to czasami dosłownie. Można wręcz powiedzieć, że
to rośliny, które są „cudne”, jak i takie , które
potrafią „czynić cuda”. Na dziś postanowiłem
zająć się roślinami z odległych nam stref geograficznych, lecz bliskich nam, naszemu sercu,
duszy i zmysłowi powonienia, a mianowicie:
• Boswellia Carteri,
• Commiphora habessinici.
Zacznijmy od początku. Kadzidło, mira
i złoto kojarzy nam się z radosnym okresem
Świąt Bożego Narodzenia i końcem tego liturgicznego okresu, Świętem Trzech Króli, które
dla nas Chrześcijan obrządku rzymsko - katolickiego, corocznie przypada 6 stycznia. Lecz
ich magia, pożyteczność, przeznaczenie i ich
zastosowanie ma według mitologicznych i udokumentowanych archeologicznie śladów dużo
szersze znaczenie. Ale po kolei:
www.katowice.oia.pl
Kadzidłowiec Cartera (Boswellia Cartera
lub np. Sacra) gatunek roślin z rodziny osoczynowatych (Burseraceae). Jest to krzew, przypominający niewielkie drzewo o wysokości do 6
metrów. Posiada liście nieparzysto - pierzasto
- złożone, o 7-9 parach listków podługowatych,
lancetowatych i karbowanych. Posiada drobne,
złożone z pięcodziałkowego kielicha i pięciopłatkowej korony, jednego słupka i dziesięciu
pręcików, pięciokrotne kwiaty, zebrane w wiechy o kolorze czerwonym. Owocem są trzy
pestki znajduje się w torebce nasiennej. W naturalnych warunkach występuje na terenie tzw.
Rogu Afryki (Erytrea, Somalia, Etiopia), także
w rejonie Sahelu (Czad, Sudan, północna część
Kamerunu). Rzadko spotkany na terenach południowej części Półwyspu Indyjskiego z przynależną Sri Lanką (Cejlon). W znacznej części Półwyspu Arabskiego na terenach Jemenu
i Omanu ten gatunek prawie całkowicie wyginął.
fot. pl.wikipedia.org
27
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
A ndrzej Bednarz
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Prof. Frans Bongersen z Uniwersytetu Wageningen w Holandii napisał, że Holandia importuje rocznie 5 ton kadzidła oczyszczonego.
Sama Etiopia, która dostarcza najwartościowszą żywice eksportuje rocznie 50 ton kadzidła
surowego rocznie. Boswellia rośnie w bardzo
suchym klimacie, gdzie deszcz nie pada przez
6 - 9 miesięcy, a temperatura 45°C nie jest
czymś niezwykłym. Niektóre gatunki porastają strome skaliste zbocza, pokryte niewielką
ilością gleby. Pozyskiwanie żywicy, zwane
żywicowaniem polega na bardzo płytkim nacinaniu kory kadzidłowca. Z rany rośliny wypływa gęsty mleczny płyn. Uszkodzenie kory,
nacięcie lub odcięcie gałęzi powoduje wypływ
żywicy, która zastyga na ranie lub kapie na
podłoże. Po dwóch tygodniach rolnik wraca,
zbiera żywicę i robi nowe nacięcia. Zbieranie
kadzidła polega na zeskrobywaniu zastygłej
masy lub podkładaniu pod drzewo mat, na
których zbiera się żywiczny wyciek. Po zupełnym stwardnieniu i rozdrobnieniu otrzymuje
się żółto - brązowe grudki przypominające
z wyglądu surowy bursztyn. W Etiopii żywicowanie zaczyna się w październiku, a kończy
w czerwcu. Jedno drzewo daje od 300 do 700
gram żywicy w porze suchej. Żywicowanie
osłabia drzewo, roślina produkuje mniej nasion, jest bardziej podatna na ataki owadzich
szkodników. Jednak w skali całej populacji
większym zagrożeniem dla gatunku są pożary
i szkody wyrządzone przez zwierzęta, których
wypas odbywa się w lesie. Kozy i krowy zjadają siewki kadzidłowca. Młodych roślin nie
ma, a stare wymierają. Kadzidłowce są także
wycinane, bo potrzebna jest ziemia pod uprawę bawełny i sezamu, które na dziś są bardziej
opłacalne.
Przez wieki wypracowano różne sposoby
otrzymywania kadzidła surowego, z którego
następnie poprzez destylację można otrzymać
tzw. olejek olibanowy lub po tzw. moździerzowaniu, proszek stosowany w liturgii, medycynie, kosmetyce i perfumerii oraz jako przyprawa kuchenna. Można go również używać jako
składnik (najczęściej główny) do przygotowywania najróżniejszych wywarów i mieszanek
o różnorakim zastosowaniu (o czym później).
Teraz postaram się skupić uwagę i zainteresować czytelników przykrym zjawiskiem, skądinąd modnym obecnie w erze „greenpeace”,
a mianowicie kurczeniem się obszarów
28
występowania i tym samym znacznym ograniczeniu możliwości pozyskiwania surowego
kadzidła. Wykorzystam tutaj materiały pana
prof. Bongersena, który zastanawia się, czy kadzidłowce w najbliższym czasie wyginą i jaki
wpływ na to ma jego eksploatacja. W Etiopii
jeszcze do niedawna prawo do pozyskiwania
żywicy na terenach państwowych miały jedynie duże kampanie. W zamian za koncesje
na żywicowanie płaciły duże podatki. Dbano
więc o to by w krótkim czasie nie wyniszczyć
drzew. Obecnie na wielu obszarach te koncesje przejęły spółdzielnie rolnicze. Długofalowe
planowanie stało się trudne. Rolnik chce mieć
duży zysk nazajutrz i nie myśli o tym co będzie za 10 - 20 lat. W Erytrei i północnej Etiopii, kadzidłowce umierają w naturalnym lesie.
To wynik wypasania bydła, plag szkodników,
nadmiernego żywicowania i pożarów. Pożary
powodowane są przez ludzi. Rolnicy wypalają
resztki pożniwne na polach, ale ogień wymyka się spod kontroli i płoną całe połacie lasu.
Ludzie żywicujący drzewa kadzidłowca próbują także wypalać poszycia w lesie by utorować
sobie drogę do kadzidłowców. Wnioski wyciągnięte przez profesora, a które mogą na przyszłość uratować gatunek, można ująć w kilka
punktów. Aby ocalić nieliczne stanowiska kadzidłowce trzeba, aby ludzie zaczęli tworzyć
rezerwaty na wyznaczonych obszarach, na których nie będzie wypalania i do których nie będą
miały dostępu zwierzęta gospodarskie. W nadal
produktywnych rejonach lasu oprócz tego trzeba wprowadzić kilkuletnie przerwy w żywicowaniu. Zysk z pozyskiwania surowców z kadzidłowca, powinien być w całości przeznaczany
dla lokalnej ludności, aby nie chciała kosztem
ekologii maksymalizować swych zysków.
Wracając do poprzedniego wątku, rozważmy inne niż medyczne zastosowanie surowców
pozyskiwanych z Boswellii Cartera lub innej
odmiany, a też ładnie pachnącej.
Według Encyklopedii Kościelnej Wezera
i Weltego z 1876 roku „kadzidło, w liturgice
(incensum), bo się zapala (incenditur), ażeby się w dym pachnący rozeszło, po łacinie
(właściwiej z grecka) thus thymiana - smoła,
żywica wonna z drzewa arabskiego. U wszystkich narodów, zwłaszcza na wschodzie, kadzenie było oznaką uczczenia. Ażeby uczcić jakąś
osobę, napełniano wonnością pokoje, gdzie
ją przyjmowano (Cant.Cant. 1, 11), lano jej
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
faraonowi perfumy ciągle jeszcze miały wyraźny, atrakcyjny zapach po ponad 3000 lat od
ich przygotowania. Podstawowym składnikiem
wonnych maści egipskich było kadzidło, które
mieszano z olejem sezamowym.
Maść kadzidłowa miała zdolności usuwania
zmarszczek, z tego to względu królowa Hatshepsut wysłała do Putu (dzisiejsza Etiopia)
pierwszą znaną wyprawę botaniczną. Przywiezione wtedy sadzonki kadzidłowca uprawiano
w ogrodach królowej, o czym świadczą zachowane reliefy w Luksorze. W ceremoniale wielu
religii m.in. katolicki, żydowski, anglikański
i innych, okadzanie miejsc i wiernych oczyszcza i uzdrawia. Do dziś olejek kadzidłowy
używa się do dodania zapachu wyrobom ciastkarskim, deserom, lodom i napojom orzeźwiającym. Od czasów przedrzymskich do niedawna, cena kadzidła równa była cenie złota, lub
nawet wyższa. Michael Jordan podaje, że za
10 ml kadzidła (olejku olibanowego) płaciło
się 400 $, czyli nieco więcej niż za 28 g złota.
(ceny z 2001 roku z przeliczenia uncji trojańskiej = 31.1035 g złota).
Wiedząc, gdzie, jak i z jakimi problemami
rośnie kadzidłowiec, prześledzimy teraz jego
zastosowanie medyczne na przestrzeni wieków.
Już w medycynie ajurweryjskiej zioła używano
do leczenia zapalenia stawów, biegunki, dyzenterii, grzybicy i chorób płuc. Ajurweda to system medycyny indyjskiej, który rozwinął się
w starożytności. Termin ajurweda jest złożeniem słów ajuh - życie i weda - przebieg życia.
Zajmuje się zdrowiem fizycznym, psychicznym
i duchowym. Jako koncepcja zdrowia i terapii
jest od 1979 roku uznawana przez WHO, jako
jeden z niewielu systemów medycyny niekonwencjonalnej.
Co do działania farmakologicznego krzewo-drzewa kadzidłowca zacytuję opracowania p. dr n. farm. Bożeny Kowalczyk, absolwentce Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
pracującej w Katedrze i Zakładzie Botaniki
Farmaceutycznej i Zielarstwa Ś.U.M w Sosnowcu. Możemy przeczytać, że „olejek kadzidłowca, czyli olejek olibanowy, jako produkt, wypływającej z naciętej kory, gumożywicy, zwanej kadzidłem (Olibanum), ma
działanie kojące i uspokajające. Poprawia też
oddychanie, polepsza koncentrację, i ma właściwości „ochronne”, dzięki którym może łagodzić urazy będące następstwem nadmiernie
29
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
pachnący olejek na głowę (Luc. 7, 46. Joan. 12,
3), perfumowano odzież (Gen. 27, 27). Między
podarunkami jakie posłał Jakub Józefowi do
Egiptu, znajdowały się i wonności, a królowa
Saba ofiarowała je Salomonowi w najlepszych
gatunkach (3 Reg. 10, 2). Trzej Królowie Dzieciątku Jezus, między darami, kadzidło ofiarowali. W przybytku Pańskim z rozkazu Boga był
na to ołtarz kadzidła (Epod. 30, 6), na którym
się paliło kadzidło, co dzień rano i wieczór
ręka arcykapłana dosypywane”. Dalej możemy
przeczytać „Kadzidło się używa dla uczczenia,
oraz z następujących przyczyn mistycznych:
a.) palenie się kadzidła oznacza, że serca wiernych na służbie Bożej ogniem miłości tak
goreć powinny;
b.) kadzidło oznacza wonność łask Chrystusowych, na ludzi wylanych, a to wedle słów
onych: In odorem unguentorum quorum
currimus, adolescentulae dilexerunt te nimi;
c.) kadzidło nie pachnie tyle, zanim się ogniem
podpali, więc i modlitwy wiernych, których
jest ono obrazem (wedle słów Ps. 140, 2. …
Niech idzie modlitwa moja, jako kadzenie,
przed obliczność Twoją…) powinny być
podniecane ogniem miłości Bożej.
d.) kadzidło oznacza modlitwy świętych
(Apoc. 5, 8. 8, 3.) stąd ubogim kadzidłem
prosimy ich, ażeby i nasze pragnienia złączywszy ze swemi Bogu ofarowali (Bouvry
t.2 p. 28 ed. 1859)”.
Opuszczając duże akapity w końcu przekazu z II połowy XIX wieku możemy dalej przeczytać: „Gatunki kadzidła wymienia Pismo
(Exod.30, 34.): starta, onycha, galban, w użyciu
kościelnem najpospolitsze oliban i bursztyn i te
są prawdziwem kadzidłem; inne w tych braku:
smółka zwyczajna, t.j. żywica drzew naszych
iglastych mrowiska dobyta, jałowiec w jagodach, melisa i t.p., „byle pachnące, przyjemne:
thuris materia suavis sit,” powiada Cerem, bpi.
Najlepiej utłuczone w proszek, mieszać jedne
z drugiem po aptekarsku, bo sam bursztyn np.
ma być szkodliwy dla niewiast brzemiennych.
Cerem, bpi (l.1 c. 23 n. 3) zastrzega, ażeby, przy
domieszywaniu innych, prawdziwego kadzidła
była część znacznie większa”.
W zamierzłych czasach zastosowanie surowców pozyskiwanych z Boswelliny było
różnorakie, na co wskazują liczne archeologiczne artefakty. I tak, kiedy otwarto grób Tutankhamuna, naczynia w których pozostawiono
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
stresujących sytuacji, jest też dobry do pielęgnacji skóry. Szczególnie polecany dla starzejącej się cery. Działa ściągająco, antyseptycznie i pielęgnująco. Pomaga odbudować
właściwe napięcie zwiotczałej skóry twarzy
i tym samy opóźnia pojawianie się zmarszczek. Może nawet do pewnego stopnia wygładzać zmarszczki, które już się pojawiły.”
W ostatnim czasie nastąpiło odrodzenie stosowania żywicy Boswelliny, która po
oczyszczeniu i sproszkowaniu ekstraktu zawiera mieszaninę kwasów boswelinowych
będących aktywnymi składnikami. Polecany
jest przy chorobie zwyrodnieniowej stawów,
reumatyzmie tkanek miękkich, reumatoidalnym zapaleniu stawów i innych stanach zapalnych. Działanie kadzidłowca polega na
stłumieniu proliferacji tkanki miękkiej znajdującej się w obszarach ogarniętych stanem
zapalnym i niedopuszczeniu do uszkodzenia
tkanki łącznej. Mechanizm działania przypomina działanie grup niesteroidowych leków antyartretycznych, lecz jest pozbawione
działania podrażniającego błony śluzowej
żołądka.
Badania naukowe potwierdziły, że ten
surowiec roślinny jest silnym środkiem
przeciwzapalnym o antyartretycznej aktywności i zdolności do poprawy ukrwienia
stawów oraz przywrócenia fizjologicznych
zdolności osłabionych naczyń. Poza tym kadzidłowiec wykazuje właściwości uśmierzające ból i uspakajające, a w dużych dawkach
może obniżać ciśnienie krwi. Ponadto działanie zioła obejmuje zmniejszenie obrzęków
stawów, zwiększoną mobilność, mniejszą
sztywność, poprawę siły chwytu i ogólną
poprawę jakości życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Zalecane
dawkowanie sproszkowanych ekstraktów
kwasów boswelinowych w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów lub choroby zwyrodnieniowej stawów powinno się
mieścić w granicach 150 - 250 mg trzy razy
dziennie i powinno trwać około ośmiu do
dwunastu tygodni. Lek w dawkach terapeutycznych jest lekiem bardzo bezpiecznym.
Rzadko występujące niepożądane działania
uboczne mogą obejmować: biegunkę, wysypkę i nudności. Obecnie nie dysponujemy
danymi dotyczących interakcji zioła z innymi lekami.
30
Balsamowiec mirra (Commiphora habessinica (O.Berg) - gatunek rośliny z rodziny osoczynowatych (Burseraceae), z rzędu mydleńcowców (Burserales), należących do kladu różowych (Rosidae) w obrębie okrytonasiennych
(Rosopsida). Liczy około 190 gatunków występujących głównie w Afryce (Dżibuti, Etiopia,
Somalia, Kenia), oraz na Bliskim Wschodzie
(Oman, Jemen). Lubi położenie podgórskie
i górskie do wysokości 2000 m n.p.m. Jest to
duży krzew albo niewielkie kolczaste drzewo.
Posiada liście podzielone, trójlistkowe, kwiaty
niedekoracyjne, małe, jedno- albo obupłciowe,
czterokrotne z ośmioma pręcikami. Nasiona,
małe owoce wielkości grochu, kuliste, pękające
na szwie. Kilka gatunków wydziela żywice lub
balsamy. Balsamowiec mirra dostarcza mirry gumożywicy, natomiast balsamy mekka (opobalsamy) pozyskiwane są z Balsamowca właściwego (Commphora gileadensis(L.).
Mirra, stosowana od tysiącleci jako lek,
substancja zapachowa, kadzidło i do balsamowania zwłok widnieje w wielu farmakopeach. Pozyskiwana jest z nacięć lub ran naturalnych kory balsamowca, z których wycieka
gęsty płyn żywiczny, który zastygając tworzy
czerwono - żółte grudki, czasem całe nawisy.
Najbardziej cenioną gumożywicę uzyskuje
się z naturalnych wycieków z rośliny bez robienia nacięć czy obcinania gałązek. Była ona
przedmiotem ożywionego handlu od czasów
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
i zapachowy. Jako środek przeciwko zarazkom, mirra wykazuje dwojakie i uzupełniające się działanie. Zarówno zwalcza drobnoustroje, jak i pobudza produkcję broniących
organizm limfocytów. Według badań fito - farmakologicznych mirra zawiera bioflawonoidy
(sylimarynę), chroniące wątrobę przed toksynami i wspomaga jej funkcje. Zapewnia prawidłowe działanie przewodu pokarmowego,
stymuluje przepływy żylne jak i przyśpiesza gojenie błon śluzowych dziąseł, gardła,
żołądka i jelit. może być stosowana na rany
jako antyseptyk. Najnowsze badania donoszą
o działaniu przeciwnowotworowym mirry,
a szczególnie jednego z jej składników furanoseskwiterpenu, który ma hamować rozrost
guza piersi i gruczołu krokowego. Ma też
stwierdzoną dużą obecność witamin i składników mineralnych takich jak: Na, K, Si, Zn,
i Cl. Należy zaznaczyć, że mirra znajduje się
na liście bezpiecznych ziół amerykańskiego
Urzędu Żywności i Leków (FDA). Jedynym
przeciwwskazaniem jej stosowania, dostępnym w literaturze jest ciąża, ze względu na jej
działanie przeczyszczające i przyśpieszanie
akcji serca. Prócz działania farmakologicznego używa jej się także do produkcji perfum (tzw. balsamy mekka czyli opobalsamy)
i jako waży składnik kadzidła w obrzędach
liturgicznych. Zagłębiając się w historię stosowania w czasach starożytnych mirry do balsamowania zwłok i patrząc na dzisiejsze czasy
31
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
starożytnych, a także cennym darem, jakim
wielcy tego świata obdarowywali się dla pozyskania życzliwości. Wiadomo, że w roku 1342
Chan Kataju przesłał papieżowi Benedyktowi
XII, obok innych cenności, także mirrę. Z przekazów historycznych wiadomo, że wino mirrowe (vinum murratum) podali Chrystusowi
rzymscy żołnierze przed ukrzyżowaniem, ale
Chrystus nim wzgardził, o czym można dowiedzieć się czytając przekazy Św. Marka.
Lecz inne dane tzw. artefakty wskazują
na używanie tej substancji już w starożytnym
Egipcie do balsamowania zwłok w procesie ich
mumifikacji. Wiele wskazuje też na to, iż Starożytne Egipcjanki używały palonej mirry do
pozbycia się domowych pcheł. Prócz licznych
dowodów używania mirry do procesów związanych z balsamowaniem zwłok, ceniono ją jako
preparat mający działanie poprzez sferę duchową, ze względu na jej piękny zapach (używano
jej w mieszankach kadzidłowych łącznie z boswelliną, i jako składnik starożytnych perfum.
Starożytnym centrum handlu mirrą było, wykute w skale arabskie miasto Petra, na południe od
Morza Martwego). Często produkty otrzymane
z drzewo - krzewu Commiphora są wymieniane
w Biblii Starego Testamentu (Księga Wyjścia
30; 25/ i /Estera 2; 15/ i /Psalm 45;8), z których to wynika, iż były one wykorzystywane
jako zioła oczyszczające dla kobiet, jako perfumy i do przygotowania tzw. „świętej maści”.
Z kolei kultura chińska wprowadziła substancje
pozyskiwane z mirry jako przydatne do leczenia ran, zaburzeń menstruacyjnych u kobiet,
wszelkiego rodzaju krwawień, hemoroidów
oraz w stanach zapalnych gardła.
Pozyskiwane z Balsamowca substancje
tzw. żywica balsamiczna (Myrrh gum lub
Balsamo dendron myrrha) według farmakopei różnych krajów, ma działanie wzmacniające na układ pokarmowy (jest stosowana
w czerwionce), chroni wątrobę i usprawnia jej
działanie. Ma przeciwgrzybiczne działanie,
które szczególnie pomaga w problemach kobiecych - candida i inne schorzenia wywołane przez grzyby lub drożdże. Z innych mniej
udokumentowanych działań można wskazać
na działanie przeciwalergiczne, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, antyseptyczne, wykrztuśne, przeciwbólowe, antydepresyjne
(stosowana jako naturalny środek uspakajający) i jako środek kosmetyczny do twarzy
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
można odnieść wrażenie o odmienności metod.
Balsamowanie zwłok polega na odwodnieniu,
pozbyciu się miękkich tkanek ustroju (mózgu,
wątroby, nerek, trzustki, śledziony, całego
przewodu pokarmowego i tym podobnych),
niepotrzebnych produktów przemiany materii
ze szczątków, co spełniało kiedyś stosowania
wyciągów, olejków i innych specyfików pozyskiwanych z balsamowca i innych ziołowych
i naturalnych preparatów. O skuteczności tej
metody mogą świadczyć dobrze zachowane
przez tysiące lat mumie faraonów z Doliny
Królów, przywódców Indian andyjskich ze
świątyni słońca w Cusco, pozostałości pierwotnej ludności Wysp Kanaryjskich - Guaczanów czy z mniej odległej przeszłości
mumie spoczywające w katakumbach pod
kościołem Kapucynów, w Palermo na Sycylii. W tej ostatniej nekropoli można zobaczyć
zabalsamowane zwłoki 2 - letniej dziewczynki Rosalio Lombardo, przez co sławę
zdobył neapolitański
balsamista prof. Alfredu Salafii, którego
reszta balsamacji, między innymi z 1902 r.
premiera Włoch Francesco Crispi i z 1904 r.
kardynała Michelangelo Celesi tam przebywa.
drażnił nasze męskie nozdrza. I tak patrząc na
przemiany ostatnich lat, można powiedzieć iż
to nic, w porównaniu z wiecznością. A gdy kiedyś zatoniesz w medytacjach i mistycznie odpłyniesz „wielka łodzią” (na przykład), to zapewne palce w tym maczały tajne, mistyczne,
cudne i potrafiące „czynić cuda” rośliny, które
gdybyś chciał zobaczyć w naturze musisz pokonać ok. 4000 km, czego Tobie i sobie życzę.
mgr farm. Andrzej Bednarz
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
Piśmiennictwo:
•
•
•
•
•
Zbigniew Podbiełkowski: Słownik roślin
użytkowych. Warszawa PWRiL, 1989
dr n. farm. Bożena Kowalczyk
www.panacea.pl/articles.php?id=53
Encyklopedia Kościelna X. Michał Nowodworski t. IX, Warszawa 1876
Monika Tworuschka, Udo Tworuschka: Religie świata tłumaczenie Michał Dobrzański Warszwa: Agora SA, 2009.
Dejene, T.; Lemenih, M.; Bongers, F, Manage or convert Boswellia woodlands? Can
frankincense production payoff?, Wageningen Univers. 2013
Natomiast dziś będąc na Placu Czerwonym
w Moskwie lub Placu Tiananmen w Pekinie
można zobaczyć kunszt dzisiejszych „balsamistów”, którzy choć stosują inne metody balsamowania (tanatopraksja) osiągają zadowalające rezultaty.
Podsumowując artykuł, chcąc rozwinąć
postawione pytania i wytłumaczyć się z tytułu
rozprawy, proszę spojrzeć do wykazu leków
i środków medycznych zarejestrowanych u nas
w kraju. Preparatów opartych na substancjach
fitochemicznych otrzymywanych z Boswelli
jest co najmniej kilka. Nazwy nam jako aptekarzom są doskonale znane, nie będę ich wymieniał, gdyż mógłbym być posądzony o nieczyste intencje. Commiphora wykorzystywana
jest bardziej w kosmetologii i jej zapach znany
jest nie tylko kobietom, lecz niejednokrotnie
32
www.katowice.oia.pl
Public
relations
w Śląskiej Izbie Aptekarskiej
Budowanie dobrego wizerunku to proces
trudny i długotrwały, przynoszący jednak niewymierne korzyści. Przedsiębiorstwo ze złym
wizerunkiem upada, nie liczy się w żadnych
działaniach na rynku. Korporacja to również
przedsiębiorstwo, która musi ciągle dbać o swój
wizerunek.
Dla przedsiębiorstwa niezwykle ważny jest
wizerunek (image) w otoczeniu. Wizerunek stanowi zespół zarówno atrybutów racjonalnych,
jak i emocjonalnych odnoszących się do danego
przedsiębiorstwa. Jest to obraz firmy w świadomości społecznej, czyli to co poszczególne jednostki o niej myślą, jak ja oceniają oraz jakie postawy wobec niej przyjmują. Świadome promowanie wśród klientów, partnerów, a nawet w całym społeczeństwie dobrego wizerunku określa
się angielskim wyrażeniem public relations. Dobry wizerunek Izby to dobry wizerunek wszystkich farmaceutów, całego naszego zawodu.
Public relations jest nauką, ale też sztuką
osiągnięcia harmonii z otoczeniem poprzez
wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej
i pełnej informacji. Public relations to zarządzanie komunikacją pomiędzy Izbą, a jej publicznością.
Public relations to funkcja zarządzania, która nawiązuje i podtrzymuje wzajemne korzystne
stosunki między instytucją oraz grupami (public), od których zależy jej sukces lub klęska.
Cele PR w Ślaskiej Izbie Aptekarskiej
1. Cele ogólne, które są uniwersalne dla
różnego typu organizacji.
• kształtowanie pozytywnego wizerunku
firmy,
• wyrobienie, utrzymanie lub odzyskanie
zaufania do firm,
• niwelowanie konfliktów zaistniałych na
styku organizacja - otoczenie,
www.katowice.oia.pl
mgr farm. Tomasz Majka
•
kształtowanie pozytywnego nastawienia do organizacji.
2. Cele pośrednie, służące celom kierunkowym Izby
• dostarczenie informacji o Izbie, prezentowanie stanowiska w sprawach kluczowych dla otoczenia i Izby,
• śledzenie opinii publicznej i oczekiwań
otoczenia względem Izby, badanie na ile
Izba jest akceptowana przez otoczenie,
• dostosowanie działalności do oczekiwań otoczenia.
Funkcje public relations
Zewnętrzna - związana z otoczeniem poza
Izbą, nastawiona na kreowanie dobrego wizerunku na zewnątrz Izby.
Wewnętrzna - związana z otoczeniem wewnątrz Izby, nastawiona na komunikację z pracownikami i tworzenie więzi pracowników
z Izbą.
Działania w ramach zewnętrznego PR:
1. Sponsoring
2. Event
3. Komunikacja z mediami
4. Wykorzystywanie systemów identyfikacji wizualnej
5. Internet
6. Działalność charytatywna - niestety
zaniedbana (kryzys) - należy wrócić
do realizacji Noworocznego Koncertu
Charytatywnego
Sponsoring - zakłada wzajemne świadczenie sponsora i sponsorowanego, przy czym
w przypadku sponsora do działania wykorzystywane są pieniądze, środki rzeczowe lub
usługi przedsiębiorstw.
33
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
T omasz Majka
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
W zamian za to sponsor oczekuje od sponsorowanego, że ten umożliwi mu realizację
jego celów.
Rodzaje sponsoringu stosowanego w Śląskiej Izbie Aptekarskiej.
Ze względu na dziedzinę sponsorowaną:
• sportu - tu możemy pochwalić się sporymi osiągnięciami, Puchar Polski Lekarzy i Farmaceutów w narciarstwie
alpejskim i klasycznym, Silesia Półmaraton, Żeglarskie Mistrzostwa Polski
Aptekarzy, Mistrzostwa Polski Farmaceutów w halowej piłce nożnej, Rajdy
Turystyczne, Letni Puchar Polski Lekarzy i Farmaceutów w tenisie ziemnym,
Mistrzostwa Polski MTB Medycyny
i Farmacji.
• kultury i sztuki - niestety w tym roku nie
odbył się koncert noworoczny, uważam
że tego typu spotkania powinniśmy organizować, oszczędności tak, ale nie za
wszelka cenę.
• oświaty i nauki - kusy, konferencje, spotkania naukowe.
• sfery socjalne - spotkanie mikołajkowe.
Cele sponsoringu:
• cele korporacyjne - dążące do zwiększenia znajomości firmy i\lub zmiany bądź
umocnienia jej wizerunku,
• budowanie bliskich relacji z partnerami,
• cele mediowe - nagłośnienie w mediach
faktu bycia sponsorem.
Event (wydarzenia) - narzędzie promocyjne
polegające na organizowaniu różnego rodzaju
wydarzeń (imprez) masowych służących realizacji celów firmy zarówno wobec otoczenia
zewnętrznego jak i wewnętrznego: klientów,
władz lokalnych, kontrahentów, środowisk opiniotwórczy, pracowników itp.
Współpraca z mediami.
Udana współpraca z przedstawicielami mediów to warunek konieczny w działalności PR.
Komunikat prasowy.
1. Oddźwięk - duże znaczenie informacji,
2. Niezwykłość - niecodzienność zdarzeń
lub przełomowy moment,
3. Sporna kwestia - dyskusja na tematy budzące wątpliwości,
34
4. Znana osobowość - im wyższa pozycja
osoby, która udziela wypowiedzi tym większa szansa na zamieszczenie w mediach.
Punkty te powinniśmy realizować ale mamy
tu duże zaniedbania - wyjątek konferencja prasowa z Prezesem Śląskiej Izby Lekarskiej doktorem Jackiem Kozakiewiczem.
Tożsamość - jest sumą elementów identyfikujących i wyróżniających firmę spośród innych
przedsiębiorstw, wyraża się ona w indywidualnym charakterze firmy w formie wizualnej.
Tożsamość przedsiębiorstwa - to jego złożona osobowość, na którą składa się: filozofia,
historia, kultura, strategia, styl zarządzania, reputacja oraz zachowania pracowników.
Tożsamość wizualna.
System identyfikacji wizualnej Śląskiej
Izby Aptekarskiej obejmuje:
• znak firmowy (logo),
• nazwa,
• kolorystyka firmowa,
• liternictwo firmowe,
• oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne,
• zasady wykorzystania identyfikacji na
stronach WWW.
PR w internecie (mamy jedna z najlepszych
stron internetowych w Polsce).
• adres łatwy do zapamiętania j kojarzący
się z firmą,
• szybko się ładuje,
• łatwość poruszania się po witrynie,
• atrakcyjna dla oka,
• jasny i zrozumiały przekaz,
• aktualne informacje,
• wyraźnie podane adresy kontaktowe czynny e-mail,
• różne wersje językowe (tego nam jeszcze brakuje),
• odpowiednia czytelność w większości
przeglądarek internetowych.
Kształtowanie dobrego wizerunku firmy
jest procesem długim, a pozytywny wizerunek
może zostać zniszczony nawet jednym błędnym czy niefortunnym wydarzeniem. Wszyscy
musimy dbać o dobry wizerunek korporacji, to
nasz wspólny interes.
Swoje uwagi i sugestie proszę kierować na
adres: [email protected]
www.katowice.oia.pl
Dokąd zmierzamy
- aptekarze?
Szanowni koledzy i koleżanki!
Jako aktywna zawodowo farmaceutka jestem członkiem samorządu aptekarskiego
z mocy prawa. Obserwuję zasady funkcjonowania aptek od wewnątrz oraz różne postawy
zawodowe farmaceutów od 1999r. Nadmienię
tylko, iż nie posiadam własnej apteki ani „tradycji aptekarskich” w mojej rodzinie. Podczas
dyskusji okrągłego stołu w trakcie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Białymstoku (wrzesień 2013) byłam świadkiem
swoistego starcia środowiska samorządowego
i naukowego. Starcie to było bardzo emocjonalne, ale mało merytoryczne. Każda ze stron
wykrzyczała do mikrofonu swoje żale lecz nie
szukano rozwiązania problemów w sposób
gwarantujący porozumienie. Jestem członkiem
zarówno Izby Aptekarskiej jak również PTF od zakończenia studiów. Pytanie: dlaczego
aptekarze praktycy nie uczestniczą w życiu
naukowym? Jest kilka tematów, które powinny interesować nas praktyków nie tylko z racji
doskonalenia zawodowego, ale także jako istotne ogniwo dla rozwijania i udoskonalania naszego zawodu. Zagadnienia z receptury aptecznej, opieki farmaceutycznej czy pewne zagadnienia z dziedziny bromatologii wpisują się jak
najbardziej w praktykę zawodową i to właśnie
my praktycy mamy realny wpływ na rozwój
i zmiany w wybranych dziedzinach farmacji.
Kiedy czytam publikacje, wytyczne czy
programy zdrowotne opracowane często ze
wsparciem lub na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, a dotyczące zdrowia publicznego, działań prozdrowotnych czy akcji wspierających
walkę z uzależnieniami, otyłością itd. ani razu
nie natknęłam się na włączenie do obszaru
www.katowice.oia.pl
mgr farm. Aleksandra Szymura
działań farmaceutów/aptekarzy. Są tam: lekarze, pielęgniarki, położne, terapeuci, psycholodzy, szkoły i samorządy terytorialne.
Pytanie: dlaczego nie ma tam nas aptekarzy? Zwracam się do Was koledzy i koleżanki, aby pomimo wewnętrznego podziału naszego zawodu na tych „samodzielnych aptekarzy” i na tych „z sieci” pomyśleć o naszym
zawodzie bez podziałów, a poza staraniami
w zakresie zmian legislacyjnych równolegle
robić rzeczy wnoszące wartość dodaną do
naszego zawodu. Czy to za wsparciem Ministerstwa Zdrowia czy własnym sumptem,
a wykorzystując potencjał naukowy naszych
uczelni możemy zorganizować w sposób
jednolity działania na rzecz poprawy zdrowia społecznego pokazując jednocześnie pacjentom, że apteka to nie „sklep”, w którym
liczy się po pierwsze cena. Na poszczególnych wydziałach farmaceutycznych opracowuje się lub można by opracować modele
opieki farmaceutycznej z różnych obszarów:
geriatria, nadciśnienie, cukrzyca, astma, dna
moczanowa, padaczka, uzależnienie od tytoniu czy leków itd. Opierają się one między
innymi na wytycznych FIP opublikowanych
kilka lat temu i tłumaczonych także na język
polski. Przy współpracy z lekarzami danej
specjalności możemy opracować programy
profilaktyczne w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania np. nadciśnienia, ryzyka chorób serca, cukrzycy, otyłości, nowotworów (tu można rozdzielić: np. czerniak,
nowotwory odtytoniowe, nasze środowisko
a nowotwory, profilaktyka u kobiet i u mężczyzn). Proponowałabym opracować plan
(grafik działań) na kilka kolejnych lat zaczynając od spraw najprostszych i/lub już
opracowanych (częściowo lub w całości).
35
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
A leksandra Szymura
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Jest w naszym zawodzie konkurencja na
zasadzie „każdy sobie rzepkę skrobie” - używając brzydkiego, ale prawdziwego sformułowania: prywatny biznes rządzi się swoimi
prawami. Przez kilkanaście lat członkostwa
w samorządzie nie otrzymałam jako praktykujący aptekarz żadnego wsparcia mojej
działalności zawodowej, która byłaby bezpośrednio związana z pacjentem i widoczna dla niego [strajku nie liczę bo to krucjata
legislacyjna była]. Mój samorząd okręgowy
aktualnie wpiera finansowo moje działania
na rzecz popularyzacji i zachęcenia aptekarzy do prowadzenia dokumentowanej opieki
farmaceutycznej, jednak to o wiele za mało
by przekonać ludzi do działania - poza tym
są to działania bardzo lokalne. Z przykrością
również stwierdzam, iż jako grupa zawodowa
kurczowo trzymamy się skostniałego, przestarzałego już modelu kontaktów z pacjentem, a pacjenci coraz mniej chętnie z nami
rozmawiają - wolą internet. W dodatku oczekujemy „jak studenci”, że wszystko dostaniemy na tacy - zdobywanie wiedzy i budowanie
swojego „warsztatu” pracy wymaga zaangażowania i własnego wkładu intelektualnego.
Kiedy przygotowałam projekt akcji wczesnego wykrywania cukrzycy i padło określenie,
iż należy pacjentowi przedstawić zasady prawidłowego odżywiania, pytano mnie o opracowanie tego tematu…wszystko na tacy,
36
jak w szkole. Nasza wiedza jest delikatnie
mówiąc na beznadziejnym poziomie, ponieważ przestaliśmy ją rozwijać, a przestaliśmy
ją rozwijać ponieważ nie praktykujemy już
rozmów z pacjentami. Podobnie jak lekarze
powinniśmy patrzeć na pacjenta jako osobę
całościowo, a nie tylko w kontekście wyodrębnionego problemu zdrowotnego.
Pytanie: czy chcemy zmieniać obraz naszego zawodu czy priorytetem są finanse
i podziały?
mgr farmacji Aleksandra Szymura
[email protected]
Rybnik, 23.10.2013r
www.katowice.oia.pl
Polskie
aptekarstwo
Apteka - placówka ochrony (?) zdrowia,
finansowana wyłącznie (!) z tego co
sprzeda, pozbawiona parasola systemowego
zapewniającego racjonalne rozmieszczenie
aptek przypadających na liczbę mieszkańców
i/lub odległość oraz przepisów prawnych
dostosowanych do realiów zawodu.
Apteka dla aptekarza? Tak, ale pod warunkiem zobowiązania się samorządu do skonsolidowanego na poziomie wszystkich izb
aptekarskich wdrażania ujednoliconych akcji
promujących zdrowie, programów profilaktycznych czy akcji typu „zapytaj o swój lek”
a ostatecznie realnego prowadzenia opieki farmaceutycznej. „Nie można mieć ciastka i zjeść
ciastka.” - cytat z wystąpienia prezesa NIA.
Przykłady problemów, które wpływają
ujemnie na kondycję polskiego aptekarstwa
a tym samym na społeczny aspekt apteki
jako miejsca ochrony zdrowia. (tekst uzupełniony po obradach okrągłego stołu w ramach zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Białymstoku - 2013r.)
Niniejszy tekst jest wynikiem obserwacji
zmian w funkcjonowaniu aptek (z punktu widzenia fachowego pracownika „od wewnątrz”,
rozmów z praktykującymi farmaceutami
(w tym kolegami absolwentami) oraz własnych
doświadczeń (14 lat praktyki zawodowej)
w wykonywaniu zawodu aptekarza w świetle
obowiązujących przepisów.
Apteka utrzymuje się jedynie ze sprzedaży,
nie otrzymuje żadnych dodatkowych pieniędzy za udzielanie porad; tymczasem lekarze
chcą „sprzedawać” szczepionki bezpośrednio
pacjentom „bez opłaty za podanie” (!) - jako
www.katowice.oia.pl
mgr farm. Aleksandra Szymura
farmaceuci uważamy to za nieuczciwość tym
bardziej, że lekarz ma możliwość dodatkowego
zarobku z ramach prywatnej praktyki a sama
sprawa dotyczy w zasadzie szczepionek sezonowych (p/grypowych) - do innych szczepień
odpłatnych lekarze nie będą chętni natomiast
apteki zaprzestają sprowadzania produktów,
które w 99% przeterminują się;
- dyżur nocny - powinien być finansowany
na identycznych zasadach jak obsługa pacjenta w porze nocnej przez lekarza - gotowość aptekarza a nie sama sprzedaż leku powinna być
objęta finansowaniem z NFZ! [opłata za obsługę
w porze nocnej jest śmieszna i nie uwzględnia
wszystkich pacjentów, czyli w sumie jej nie ma]
Słusznie proponowane zmiany do ustawy
Prawo Farmaceutyczne oraz innych ustaw:
- szkolenia ciągłe: wprowadzenie punktów edukacyjnych za prenumeratę czasopism
naukowych - większość publikacji to punkty
dla kadry naukowej, punkty za prenumeratę
dla farmaceutów praktyków dało by obopólne
korzyści: ktoś pisze dla kogoś. Czasopisma lekarskie (niektóre z dopiskiem i farmaceutów)
podają punktację za prenumeratę, ta obejmuje
jednak tylko lekarzy - DLACZEGO?
- brak możliwości podania numeru telefonu
przy nazwie apteki i godzinach otwarcia to absurd w XXI wieku; trudno to uznać za element
„reklamy”.
- w ustawie Prawo Farmaceutyczne od momentu jej podpisania niefortunny wydaje się
sposób zapisania a następnie interpretacji art. 88
ust. 1 - wydaje się, iż intencją było, aby w aptece
zawsze był obecny farmaceuta (mgr farmacji!prawo samodzielnego wykonywania zawodu),
a nie, jak się interpretuje ze skutkami w kolejnych
przepisach - kierownik apteki; przy pracy wielozmianowej lub całodobowej jest to fizycznie
37
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
A leksandra Szymura
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
niemożliwe, jednocześnie każdy farmaceuta powinien gwarantować prawidłowe funkcjonowanie apteki w czasie swojej zmiany z tytułu posiadanego wykształcenia (ogólny nadzór nad apteką sprawuje kierownik apteki); takie brzmienie
przepisu uniemożliwia wydanie w sytuacji nagłej
leku na podstawie recepty farmaceutycznej w sytuacji kiedy kierownika akurat nie ma.
- rozgraniczenie w ustawie zakresu uprawnień zawodowych magistra farmacji i technika
jest przepisem martwym, technicznie niewykonalnym podczas wzmożonego ruchu pacjentów;
ustawa nie podaje jak ma być ten rozdział wykonywany w praktyce podczas obsługi pacjenta;
skoro technik farmaceutyczny realizuje recepty
danemu pacjentowi będzie również osobą, do
której pacjent zwróci się z problemami (jest
w tym logika: skoro stoję w aptece i osoba realizuje moją receptę to ma wszystkie niezbędne
kwalifikacje i uprawnienia, aby mi pomóc);
- zakładając utrzymanie obecnego stanu
należałoby określić rolę farmaceuty w kontroli i uzupełnianiu wiedzy techników w zakresie
udzielanych porad
Sugestie dotyczące zmian w przepisach
o lokalu aptecznym a wynikające z konieczności zapewnienia rentowności apteki i odpowiedniej jakości usług:
- rozkład aptek zgodny z zagęszczeniem
zaludnienia a na terenach słabo zaludnionych
ograniczenia odległościowe (np. minimalna
odległość 5 - 10 km),
- możliwość prowadzenia apteki bez receptury pod warunkiem, iż w promieniu np. do
10 km istnieje apteka z czynną recepturą; apteka
w dniu uzyskania pozwolenia na prowadzenie
apteki musi mieć podpisaną umowę na wykonywanie leków recepturowych i musi zapewnić
pacjentom na koszt własny tejże apteki transport
leków między aptekami oraz prowadzi ewidencję przyjętych recept; ilość i rodzaj wykonywanych leków recepturowych jest bardzo różna na
danym terenie; koszt dodatkowych pomieszczeń, wyposażenia oraz okresowej legalizacji
np. loży aptecznej nie pokrywa się z zyskiem ze
zrealizowanych recept; w rzeczywistości apteki
prowadzą fikcyjną recepturę, pacjenci są odsyłani z apteki do apteki bo brak składników (drogie lub w nieekonomicznych opakowaniach lub
sporadycznie pojawiające się surowce recepturowe), w efekcie niska jakość usługi; rozwiązanie zabezpiecza pacjentom wygodny dostęp do
38
leków recepturowych i jest ekonomiczne dla obu
aptek, zmniejsza straty aptek oraz marnotrawienie substancji recepturowych - utylizacja przeterminowanych substancji;
- ustalić wymogi dla przestrzeni do prowadzenia opieki farmaceutycznej, sposobu
wyodrębnienia jej oraz obowiązkowego jej posiadania (zamiast obowiązku receptury);
Opieka farmaceutyczna - jest obowiązkiem ustawowym każdego farmaceuty (nie
technika farmaceutycznego):
- brak standardów postępowania w kwestii
dokumentacji (ujednolicona i obowiązująca
procedura),
- kwestia gromadzenia danych pacjenta
w świetle ustawy o ochronie danych osobowych
oraz jasnych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych dla aptek prowadzących opiekę farmaceutyczną (przykład szkolenia pacjenta z obsługi glukometru oraz kontrola pacjenta (kontakt
z krwią ludzką) na terenie apteki - oprotestowywane od lat przez inspektorów farmaceutycznych); przykładowo, określone czynności
w ramach prowadzonej opieki wymagały by odbycia szkolenia dającego farmaceucie certyfikat
uprawniający do tych czynności.
- określić minimalne wymogi sanitarne
dla pomieszczenia, w którym w ramach opieki farmaceutycznej będą wykonywane pomiary
glukometrem czy pomiar ciśnienia itd.
- klauzula sumienia - nie widzę powodu,
aby nie umożliwić tym farmaceutom, dla których problem jest bardzo ważny (wg wyników
badań przestawionych na zjeździe Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego w Białymstoku 2013r. należy oczekiwać ok. 15% ogółu
farmaceutów, należy również spodziewać się
dyskryminacji w zatrudnieniu w przypadku farmaceuty deklarującego chęć stosowania klauzuli!), prawnej ochrony w przypadku odmowy
wydania środków antykoncepcyjnych; patrząc
obiektywnie na realia dnia dzisiejszego jest
mało prawdopodobne, aby masowo wystąpiły
problemy z zakupem w/w preparatów; jak do
tej pory „polska katolicka większość” obywateli zarówno przyjmuje (nabywa) jak i sprzedaje te środki; osobisty stosunek autora do samej
kwestii antykoncepcji nie jest przedmiotem
w tej sprawie; niemniej jednak idea ochrony
życia jest prawem moralnym każdego człowieka nawet ateisty, jest kwestią w takim
samym stopniu związaną z wiarą co z etyką.
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
marża, kara za nieinformowanie, kara za zamianę niezgodną ze wskazaniami - „krzywda”
to słowo, które ciśnie się na usta;
- obowiązek informowania o zamiennikach
pod groźbą kary nie uwzględnia faktu, iż nie
każdemu pacjentowi odważę się zamienić lek
z uwagi na jego osłabioną percepcję (wiek,
choroba); czy zrozumie zamianę i poradzi sobie, zwłaszcza jeśli ma jeszcze trochę leku
w domu (czy nie zdubluje dawek?); przepis ten
nie bierze pod uwagę, iż pacjenta musimy traktować indywidualnie także w zakresie czynności wydawania leku i jego zamiany, i tu kolejny
postulat:
- w razie wystąpienia problemów z przyjmowaniem stałych postaci leków (tabletka,
kapsułka) dopuścić możliwość zamiany - tylko farmaceutę - na postać rozpuszczalną lub
zawiesinę (problem z połykaniem „dużych tabletek” zgłasza wielu dorosłych pacjentów oraz
towarzyszy niektórym schorzeniom);
- aby przywrócić profesjonalizm aptekarza zamiast kupczenia tanimi lekami (sprzyja
lekomanii oraz marnotrawstwu) oraz suplementami diety Naczelna Izba Aptekarska
powinna skoordynować działania na rzecz
poprawy wizerunku apteki/aptekarza poprzez
rzeczywiste wprowadzanie (wg opracowanego
planu) akcji promujących zdrowie, profilaktycznych oraz przygotowanych przez ośrodki
naukowe programów opieki farmaceutycznej
dla poszczególnych grup pacjentów; w tym
celu konieczna jest:
- partnerska i zaangażowana współpraca
samorządu aptekarskiego (i lekarskiego), Wydziałów Farmaceutycznych (oraz Lekarskich)
oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (sekcja Opieki Farmaceutycznej) - opracowanie: schematów postępowania, wytycznych,
standardów; lekarze powinni zostać włączeni
w ten proces jako konsultanci i partnerzy;
- nawiązać współpracę z Ministerstwem
Zdrowia w ramach tworzenia kampanii profilaktycznych oraz akcji prozdrowotnych i przesiewowych w aptekach (ogólnopolskich, ale
dobrowolnych).
Z poważaniem,
magister farmacji Aleksandra Szymura.
Członek Izby Aptekarskiej
oraz sekcji Opieki Farmaceutycznej
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
39
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Argumenty o utrudnionym dostępie do w/w preparatów są nie na miejscu w świetle zgodnego
z prawem braku dostępu pacjentów m.in.
do leków narkotycznych (wiele aptek wnosi
o zwolnienie z „obowiązku”), do bardzo licznej
grupy leków bardzo silnie działających oraz
psychotropowych (np. inhalatorów w leczeniu
astmy, leków przeciwpadaczkowych) w tym
objętych refundacją, których nie wolno sprzedawać w punktach aptecznych ze względu na
brak obowiązku zatrudnienia farmaceuty - tu
kolejny wniosek:
- zlikwidować status „punkt apteczny”
i zastąpić go „apteką na obszarze wiejskim”,
dla którego wymogi lokalowe były by mniejsze, ale wymagały obecności farmaceuty!
Ustawa refundacyjna - usztywnienie cen
urzędowych oraz zakaz reklamy aptek oceniam pozytywnie jednak to przykład pyrrusowego zwycięstwa, gdyż całkowicie zmieniono
zasady naliczania marży aptecznej oraz wprowadzono wiele możliwych kar finansowych!
- problem z wydawaniem oczywistych tańszych zamienników (kryterium ceny) ze względu na różnice we wskazaniach rejestracyjnych
(kryterium zgodności wskazań); dla lekarzy
i farmaceutów oraz ostatecznie dla pacjentów
korzystne byłoby przypisanie dla danej substancji czynnej określonych wskazań refundacyjnych wspólnych dla wszystkich producentów - dzięki temu od nowych danych klinicznych i literatury fachowej zależałoby zastosowanie określonej substancji czynnej w danym
schorzeniu i jej ewentualną refundację.
- „bat na apteki” - w „walce” o lepszą marżę apteka zmuszana jest do nakłaniania pacjentów na zamianę leków (polityka marżowa wg
ustawy - bardziej opłacalna jest sprzedaż tanich
leków mieszczących się w limitach) jednak
pacjent nie musi się zgadzać a często z obawy
przed „podważeniem” autorytetu lekarza nie
zgadza się na zamianę bo „co powie lekarz”,
zaciska zęby i płaci lub nie wykupuje wybranych, „mniej ważnych leków” („daj mi pani te
najważniejsze”), trudno też zamienić pacjentowi od razu kilka preparatów, bo w razie nietolerancji jednego z nich będzie problem, który lek
jest „winny” złego samopoczucia pacjenta;
- brak regulacji w zakresie tańszego leczenia dla wystawiających recepty np. rozpoczynania terapii od tańszych leków przy wielu finansowych skutkach dla apteki - niższa
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
II
Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
Kietlice - Jezioro Mamry - 30.08 - 02.09.2013
W dniach 30.08.- 02.09.2013 odbyły się II
Regaty Farmaceutów. Wzięło w nich udział 16
załóg, które reprezentowały 9 Okręgowych Izb
Aptekarskich. Najwięcej drużyn (5) wystawiła
- jak przystało na gospodarza - Okręgowa Izba
Aptekarska w Olsztynie.
Po dwie załogi wystawiły Okręgowe Izby
Aptekarskie w Katowicach, Warszawie i Białymstoku oraz po jednej załodze Okręgowe
Izby Aptekarskie z Krakowa, Dolnego Śląska,
Łodzi, Gdańska i Izba Pomorsko-Kujawska.
Regaty odbywały się w dwóch klasyfikacjach: Całość Regat i główna nagroda - Puchar
Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz specjalna klasyfikacja w tzw. biegu długim wokół
wyspy Upałty na jeziorze Mamry o puchar Prezesa Olsztyńskiej Rady Aptekarskiej.
Całość Regat składała się z czterech krótkich wyścigów po tzw. śledziu, zgodnie z bojkami rozstawionymi przez komisję regatową.
Regaty rozpoczęły się o godz. 9.00 odprawą sterników, gdzie sędzia regat - Pani Ewa
Wesołowska - przekazała niezbędne informacje organizacyjne i meteorologiczne. Ze
względu na słaby wiatr regaty wystartowały
o godz. 11:00. Wprawdzie rozegrano tylko
trzy wyścigi, ale i tak emocji nie brakowało. O godz. 14:00 załogi spłynęły do portu
w Kietlicach na obiad. Po szybkim posiłku
ok. godz. 16:00 regaty kontynuowano. Rozegrano jeszcze jeden krótki bieg i załogi
wystartowały do biegu długiego. Wszystkie jachty ruszyły prawie jednocześnie przy
lekkim wietrze. Ale problemy zaczęły się na
pierwszej bojce, kiedy to wiatr systematycznie słabł. Część załóg pokonała boję i wyruszyła dalej, druga część natomiast, z powodu
braku sterowności, miała problem z pokonaniem pierwszej przeszkody.
Pogoda zmieniała się radykalnie; brak wiatru uniemożliwiał pokonanie przesmyku między wyspą a lądem. Ale to była cisza przed
40
burzą. Pierwsze krople poinformowały nas, że
czekają nas ciężkie chwile. I tak też się stało.
Wiatr był coraz silniejszy, deszcz coraz większy, a załogi musiały zmagać się z zawodami.
Emocje były coraz większe, przetasowania
w klasyfikacji również. Na szczęście pogoda
wróciła do normy, a załogi dopłynęły do portu.
Regaty zakończyły się wręczeniem Pucharów
dla zwycięzców i wspólną zabawą razem z zespołem Biały Patyk.
Załogi ukończyły wyścigi w następującej
kolejności - całość regat:
1. Jacht „Macieja” sternik Joanna Nazarko-Sadowska (OIA Białystok) (J. Nazarko-Sadowska, M. Sadowski, M. Dziemian,
K. Monieta)
2. Jacht „Laguna” sternik Wiktor Napióra
(OIA Łódź) (W. Napióra, E. Rutkowska,
K.Sobczak, A.Mateusiak)
3. Jacht „Dorotka” sternik Ewa Orzeł
(OIA Katowice) (E. Orzeł, E. Ochota,
R. Breguła, T. Kloc, M. Mikos)
4. Jacht „Błękitna” sternik Jacek Szwed
(DIA Wrocław) (J. Szwed, M. Repelewicz,
M. Polak, A. Polak)
5.
Jacht „Idol” sternik Katarzyna Martyniuk
(OIA Olsztyn) (K. Martyniuk, W. Łazowski, M. Stankiewicz, J. Łukaszewicz,
K. Rółkowski)
6. Jacht „Wind II - Król ” sternik Janusz
Łazarczuk (OIA Olsztyn) (J. Łazarczuk,
I. Grzechnik, M. Dudka, W. Naruszewicz )
7. Jacht „Kołomyjka” sternik Aleksander
Kołodziejczak (OIA Warszawa) (A. Kołodziejczak, T. Uchimiak, R. Majewski,
M. Papaj)
8. Jacht „Palinka” sternik Wojciech Kazior
(OIA Olsztyn) (W. Kazior, J. Kotynia,
M. Zyśk, A. Kwiatkowski)
9. Jacht „Grenlandia” sternik Małgorzata
Lelito (OIA Kraków) (M. Lelito, M. Lech,
C. Duliasz, T. Wójcicki, W. Sancewicz)
www.katowice.oia.pl
11. Jacht „Mekenos” sternik Dariusz Pedowski (OIA Olsztyn) (D. Pedowski, M. Niedżwiecki, C. Kwaśny, Z. Brzyski)
12. Jacht „OJA” sternik Maciej Drogowski
(OIA Warszawa) (M. Drogowski, A. Leskiewicz-Szkopańska, W. Szkopański,
A. Fornal, M. Byliniak)
13. Jacht „Toro” sternik Wojciech Rykaczewski (PKIA Bydgoszcz) (W. Rykaczewski,
W. Makarewicz, M. Wysocka, L. Borys,
P. Chwiałkowski, R.Kamiński)
14. Jacht „Utopia” sternik Paweł Chrzan (OIA
Gdańsk) (P. Chrzan, A. Kołomyjska,
A. Gołębiewska, M. Pietrzykowski, P. Migas)
15. Jacht „Ventor” sternik Piotr Szoka (OIA
Białystok) (P. Szoka, B. Kocięcka, A. Teterycz, A. Wirkowska, J. Teterycz, R.Harasim)
16. Jacht „La Madame” - nieklasyfikowany
Bieg długi wokół wyspy Upałty (Puchar
Prezesa Olsztyńskiej Rady Aptekarskiej)
1. Jacht „Macieja” sternik Joanna Nazarko-Sadowska (OIA Białystok)
2. Jacht „Dorotka” sternik Ewa Orzeł (OIA
Katowice)
3. Jacht „Błękitna” sternik Jacek Szwed (DIA
Wrocław)
4. Jacht „Grom” sternik Joanna Naruszewicz
(OIA Olsztyn)
5. Jacht „Mekenos” sternik Dariusz Pedowski (OIA Olsztyn)
6. Jacht „Grenlandia” sternik Małgorzata
Lelito (OIA Kraków)
7. Jacht „Utopia” sternik Paweł Chrzan (OIA
Gdańsk)
8. Jacht „Idol” sternik Katarzyna Martyniuk
(OIA Olsztyn )
9. Jacht „Wind II - Król” sternik Janusz
Łazarczuk (OIA Olsztyn)
10. Jacht „Toro” sternik Wojciech Rykaczewski ( PKIA Bydgoszcz)
www.katowice.oia.pl
11. Jacht „OJA” sternik M.Drogowski (OIA
Warszawa)
12. Jacht „Laguna” sternik Wiktor Napióra
(OIA Łodź)
13. Jacht „Palinka” sternik Wojciech Kazior
(OIA Olsztyn)
14. Jacht „Kołomyjka” sternik Aleksander
Kołodziejczak (OIA Warszawa)
15. Jacht „Ventor” sternik Piotr Szoka (OIA
Białystok)
16. Jacht „La Madame” - nieklasyfikowany
Niestety załoga jachtu La Madame, mimo
znakomitych wyników (II miejsce w klasyfikacji generalnej i IV miejsce w klasyfikacji
biegu długiego) nie mogła zostać sklasyfikowana w naszych zawodach, gdyż nie spełniła wymogów stawianych przez organizatora
regat tj. Olsztyńską Izbę Aptekarską (obecność minimum dwóch magistrów farmacji na
jachcie, w tym jeden z nich z uprawnieniami
żeglarskimi; załogi 4-6 osobowe). Gratulujemy załodze bardzo dobrego miejsca i zapraszamy za rok z poprawionym składem personalnym. W nagrodę za wysiłek i waleczność
Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej ufunduje
załodze jachtu La Madame oddzielny specjalny Puchar za zajęcie II miejsca w generalnej klasyfikacji regat. Po wnikliwej analizie okazało się, że przyczyną takiego stanu rzeczy nie było świadome postępowanie
w celu ominięcia naszych zasad związanych
z obecnością określonej ilości magistrów farmacji lub negatywnych relacji, ale wręcz odwrotnie. Załoga wykazała się nadmierną empatią w stosunku do swoich przedstawicieli
naszego zawodu na jachcie, a za gapowe się
niestety płaci.
Wyniki regat ogłosiła sędzia regat Pani Ewa
Wesołowska razem z organizatorem technicznym, właścicielem stanicy wodnej w Kietlicach Zbigniewem Sawickim.
Nagrody wręczali Przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej v/ce Prezesi NRA Marek
Jędrzejczak i Michał Pietrzykowski oraz Prezes Olsztyńskiej Rady Aptekarskiej Roman Jan
Grzechnik.
41
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
10. Jacht „Grom” sternik Joanna Naruszewicz
(OIA Olsztyn) (J. Naruszewicz, M. Gozdan, P. Martyniuk, R. Grzechnik )
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
Obok Pucharów przyznano również nagrody specjalne:
1. Statuetkę dla najlepszego nawigatora regat ufundowaną przez Czasopismo Aptekarskie
przyznano Joannie Nazarko Sadowskiej Jacht
Macieja (OIA Białystok)
2. Statuetkę dla najlepszej sterniczki regat
przyznano Joannie Naruszewicz jacht Grom
(OIA Olsztyn)
3. Statuetkę dla najmłodszego uczestnika
regat przyznano Magdzie Gozdan jacht Grom
(OIA Olsztyn)
Regaty zakończyły się wspólną zabawą
przy szantach. Wieczór umilał żeglarzom zespół „Biały Patyk” który grał muzykę szantową, folkową i taneczną.
Sponsorem strategicznym regat była Hurtownia Farmaceutyczna NEUCA S.A. Firmę
reprezentowali: dyr. Pan Arkadiusz Dutkiewicz, Pan Dariusz Łukaszczuk oraz Pani Ewelina Kałka. Drugim sponsorem była Hurtownia
Farmaceutyczna HURTAP. Firmę reprezentowali: Prezes Pan Wiktor Napióra oraz Pani
Karolina Sobczak, którzy brali również czynny
udział w regatach jako zawodnicy reprezentujący Łódzką Izbę Aptekarską.
Trzecim sponsorem była Firma Farmaceutyczna POLPHARMA S.A. reprezentowana
przez przedstawiciela Pana Adama Dudę.
Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie
dziękuję. Bez waszego udziału nie udałoby się
zorganizować regat w taki sposób.
Komandor Regat
Roman Jan Grzechnik
Tabela wyników wszystkich wyścigów
Lp.
Nazwa
jachtu
Wyścig
I
m-ce
Wyścig
II
m-ce
Wyścig
III
m-ce
Wyścig
IV
m-ce
Długi
dystans
m-ce
Pkt
Miejsce
1
Laguna
1
2
3
7
13
19
II
2
Macieja
2
1
1
2
1
5
I
3
La Madam
3
3
2
1
3
9
DSK
4
Grenlandia
4
15
10
16
7
36
IX
5
Idol
5
13
5
9
9
28
V
6
Wind II
6
4
8
11
10
28
VI
7
Kołomyjka
7
6
6
3
15
30
VII
8
Błękitna
8
8
4
13
4
24
IV
9
Dorotka
9
5
7
6
2
20
III
10
Palinka
10
7
15
4
14
35
VIII
11
Grom
11
10
11
10
5
36
X
12
Oja
12
9
13
5
12
38
XII
13
Toro
13
11
12
12
11
46
XIII
14
Utopia
14
16
16
14
8
52
XIV
15
Mekenos
15
14
9
8
6
37
XI
16
Ventor
16
12
14
15
16
57
XV
Sędzia Regat:
Ewa Wesołowska nr licencji 392
42
www.katowice.oia.pl
Od lewej - Michał Mikos, Ewa Ochota, Ewa Orzeł, Ryszard Breguła, Tomasz Kloc
Jacht "Dorotka"
OIA Katowice
III miejsce
II Żeglarskie
Mistrzostwa
Polski Aptekarzy
Jacht "Laguna"
OIA Łódź
II miejsce
Jacht "Macieja"
OIA Białystok
I miejsce
Fot. Gabriela Grzechnik, Paweł Martyniuk
Jacht "La Madam"
OIA Katowice II
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
I
Letni Puchar Polski Lekarzy i Farmaceutów
w tenisie ziemnym w Żywcu - 6 - 7 września 2013
Kilkudziesięciu bardzo dobrze przygotowanych zawodników, bezchmurne niebo, ponad
dwudziestostopniowa temperatura, siedem świetnie przygotowanych kortów pokrytych popularną
"mączką" i bardzo zacięta sportowa rywalizacja
- tak w telegraficznym skrócie można zrelacjonować I Puchar Letni Lekarzy i Farmaceutów
w tenisie ziemnym, który w dniach 6 - 7 września odbył się na kortach Tenis Parku w Żywcu.
Puchar Polski Lekarzy i Farmaceutów w tenisie ziemnym jest kontynuacją idei, jaka powstała w ubiegłym roku w wyniku współdziałania Sport-Kliniki w Żorach, Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz Śląskiej Izby Lekarskiej. W lutym tego roku zorganizowaliśmy I Międzynarodowy Puchar Polski Lekarzy i Farmaceutów
w narciarstwie alpejskim i klasycznym, który
połączyliśmy z konferencją naukową „Medycyna i Sport”. W związku z dużym zainteresowaniem, jak również pozytywnym odbiorem
przez kolegów lekarzy i farmaceutów, postanowiliśmy zorganizować letnią edycję pucharu,
a tematem przewodnim został tenis ziemny.
W piątek 6 września w ośrodku szkoleniowym Sport-Kliniki w Żorach odbyła się II konferencja „Medycyna i Sport”, którą swoją obecnością zaszczycili między innymi: profesor
hab. dr n. med. Jerzy Widuchowski (Konsultant
Wojewódzki ds. Medycyny Sportowej), doktor
Jerzy Pabis (Przewodniczący Komisji Sportu
i rekreacji Śląskiej Izby Lekarskiej), dr n med.
Piotr Kończakowski (Prezes Oddziału Śląskiego
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej),
dr n. farm. Piotr Brukiewicz (Prezes Śląskiej Izby
Aptekarskiej). Podczas konferencji uczestnicy
mogli wysłuchać wykładów trenera tenisa ziemnego (dr Barbara Olsza - AWF Katowice),
psychologa (dr Katarzyna Selwant) oraz
lekarzy zajmujących się ortopedią i medycyną
sportową (dr Piotr Kończakowski, dr Juliusz
Dec i dr Mariusz Smolik) oraz radiologią (dr
Wojciech Wawrzynek). Zgromadzeni na sali
wykładowej słuchacze mieli także możliwość
obejrzenia na żywo dwóch zabiegów operacyjnych - artroskopowej rekonstrukcji stawu ramiennego oraz artroskopii łokcia, które
przeprowadzili specjaliści ze Sport-Kliniki, dr
Henryk Noga i dr Mariusz Smolik. Dodatkową atrakcją był kilkunastominutowy wykład
doktora Jacka Łabudzkiego, ultramaratończyka, który prezentacją „Biegiem przez
Świat” pokazał, że bieganie to nie tylko sport,
ale także sposób na życie.
Po ukończonej konferencji zawodnicy uczestniczący w turnieju tenisowym udali się do Żywca,
gdzie na kortach Tenis Parku 1918 Żywiec rozpoczęła się zacięta rywalizacja. Cały weekend
lekarzom i farmaceutom - sportowcom sprzyjała
piękna, bezchmurna pogoda i wręcz letnie temperatury, co sprawiło, że w niecałe dwa dni udało się
rozegrać turniej singlowy i deblowy. Wszystkie
spotkania były bardzo wyrównane, ale najwięcej
emocji przyniosły mecze finałowe. Farmaceuci
dzielnie stawiali czoła lekarzom, co potwierdza
zwycięstwo w grze pojedynczej kobiet mgr
farm. Karoliny Szczepanik, która w kategorii do lat 45 pokonała dr Aleksandrę Antosz
6:3 6:2.
Klasyfikacja kobiet w tenisie, w kategorii
do 45 lat:
44
www.katowice.oia.pl
W kategorii wiekowej +45 kobiet po niemniej zaciętym spotkaniu dr Grażyna Martini-Kamińska pokonała dr Beatę Banaś-Samson.
W rywalizacji mężczyzn, w kategorii +35
farmaceuci uzyskali kolejno drugie i trzecie
miejsce:
1. dr Wojciech Wawrzynek
2. mgr farm. Adil Hilmi
3. mgr farm. Adam Folwarczny
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
współzawodniczył w kategorii +45, gdzie wywalczył trzecie miejsce.
Klasyfikacja mężczyzn w tenisie, w kategorii +45 lat:
1. dr Jerzy Hakuba
2. dr Mariusz Smolik
3. dr farm. Piotr Brukiewicz
W grze podwójnej wśród mężczyzn zwyciężyli dr Jerzy Hakuba z dr Wojciechem Wawrzynkiem, a wśród kobiet dr Aleksandra Antosz
z dr Aleksandrą Stawińską.
Mimo wielu rozegranych spotkań i dużego
zmęczenia wszystkim zawodnikom sprzyjały
dobre humory.
Imprezą towarzyszącą były zorganizowane
w przepięknej scenerii zawody biegowe. Bieg
na dystansie K 3,2 km i M 6,2 km rozpoczął
się w Lipnicy (Ostre Zimnik). W biegu oprócz
lekarzy i farmaceutów uczestniczyli również
inni zawodnicy. W kategorii open najlepsi
okazali się wśród kobiet (3,2 km):
8. Andrzej Skrzypczyk - 33:41.9
9. Marek Lysko - 34:04.2
10. Krzysztof Biedroń - 34:40.7
11. Piotr Pączek - 36:41.5
12. Janusz Sobkowski - 42:34.3
Uroczyste rozdanie pucharów, medali i nagród odbyło się w hotelu Dębina w Żywcu. Dla
trzech najlepszych zawodników tenisowych
w poszczególnych kategoriach nagrody zapewnił sponsor, firma HOME Construction & Design, która ufundowała wysokiej klasy sprzęt
tenisowy. Dla zwycięzców zawodów biegowych nagrody ufundował Sklep Biegacza.
Po tak wspaniałym turnieju liczymy, że
Letni Puchar Lekarzy i Farmaceutów w tenisie
ziemnym, jak również organizowany w lutym
Puchar w narciarstwie alpejskim i biegowym
staną się imprezą cykliczną i wraz z konferencją „Medycyna i Sport”, będą stałym punktem
spotkań naukowych i rywalizacji sportowej
w przyszłości.
Dziękujemy Sport Klinice w Żorach za organizację pionierskiej imprezy sportowej, która scala środowiska lekarzy i farmaceutów. Na
szczególne uznanie zasługuje Pani mgr farm.
Karolina Szczepanik, która nie tylko aktywnie
wspierała organizatorów we wszelkich działaniach, ale także wywalczyła pierwsze miejsce
wśród Pań w tenisie.
Zapraszamy na relacje fotograficzne, które
znajdują się na stronach oraz tuż za okładką:
www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska
www.sportklinika.pl/fotorelacja.html
www.lipowaiokolice.blogspot.com/2013/09/
puchar-polski-lekarzy-i-farmaceutow.html
1. Dominika Czepczor - 16:21.4
2. Małgorzata Pączek - 20.33.9
3. Mirosława Przyłuska - 21.30.1
4. Teresa Sobkowska - 30:37.5
wśród mężczyzn (6,2 km):
1. Łukasz Lubelski - 23:22.0
2. Jacek Łabudzki - 25:50.9
3. Grzegorz Niechaj - 26.34.9
4. Piotr Brukiewicz - 27:09.9
5. Wojciech Kasiński - 27:53.7
6. Lech Wróblewski - 30:50.9
7. Marcin Nagórski - 31:49.0
www.katowice.oia.pl
Prezes
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
45
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
1. mgr farm. Karolina Szczepanik
2. dr Aleksandra Antosz
3. dr Aleksandra Stawińska
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
V
Rajd Śląskiej Izby Aptekarskiej
do Schroniska PTTK "Pasterka" - 21 - 22 września 2013
Góry Stołowe ... otulone mgłą i mżawką.
Owiane tajemnicą i mrocznymi legendami.
Nawet skąpane w słonecznym blasku nie są
tak łatwym dla oka pejzażem jak łagodne i zielone Beskidy czy Bieszczady. Wabią wąskimi
zakamarkami Błędnych Skał i surowym pięknem Szczelińca. Pasują do nich ponure legendy
o zamku Homole, kamiennym krzyżu z okolic
Batorowa czy Liczyrzepie. Zdają się być wymarzonym tłem rozmaitych niesamowitych historii i ponurych tajemnic.
Odwiedziliśmy te miejsca w sobotę i niedzielę (21-22 września). Schronisko Pasterka
jest miłym miejscem w wilgotny i pochmurny dzień, gdy wszelkie zjawy i złe duchy tych
miejsc zdają się być szczególnie blisko. Oprócz
dobrej kuchni i troskliwej opieki pozwala cieszyć się pięknymi widokami z okien, a także bliskością Szczelińca, na który weszliśmy w lekkim deszczu i przy wiszących nisko chmurach.
Widok z tarasu tonął we mgle, co pozwoliło
niektórym na zrobienie pięknych zdjęć. Pogoda
pozwoliła docenić ciepłe wnętrze „Szwajcarki”
na Szczelińcu, gdzie zjedliśmy obiad. To najstarsze schronisko w Sudetach, owiane romantyzmem dziewiętnastego wieku, wzniesione
przez zafascynowanego tym bajkowym miejscem pierwszego przewodnika sudeckiego. On
także, jeszcze wcześniej wraz z innymi zapaleńcami „wydarł” ziemi 665 stopni na niezdobyty dotąd szczyt. Za schroniskiem jest wejście
do labiryntu, przez który wracaliśmy do Pasterki. Budziły nasz podziw zróżnicowane formy
skalne, wspinaliśmy się po drabinkach, żeby po
chwili znów zejść w dół i spojrzawszy za siebie
jeszcze raz zachwycić się tym widokiem. Idąc
można odnieść wrażenie, że Wielbłąd zaraz ruszy przed siebie, a Sowa zerwie się na łowy...
Wieczorem przed Pasterką zapłonęło ognisko
i nawet bardzo zimny górski wieczór nie pozbawił nas przyjemności, jaką czerpaliśmy ze śpiewów przy gitarze, grzanego wina i towarzystwa.
A rano wybraliśmy się w Błędne Skały. Niebo
usiane plamami błękitu wydawało się wyższe
niż wczoraj, a niekiedy zza chmur wyglądało
słońce. Z szarymi skałami pięknie kontrastowały
czerwona jarzębina i żółte liście mijanych drzew.
46
Legenda mówi, że swój kształt Błędne Skały zawdzięczają gniewowi ducha gór Liczyrzepy. Za jego sprawą góra rozpadła się na skalne
bloki. Duch Gór czasem odwiedza to miejsce,
ale usiłując go wytropić łatwo się zagubić w labiryncie skał i skałek.
Baśniowy urok Błędnych Skał dostrzegli reżyserzy „Księcia Kaspiana”, a także „Przyjaciela
Wesołego Diabła” i pokazali tę nieziemską minikrainę w swoich filmach. Jeszcze całkiem niedawno miejscowi nazywali to miejsce Wilczymi
Dołami. Tylko mchy ożywiają ciemną szarość
skał. Łatwo się zgubić wśród skalnych postaci,
zwierząt i przedmiotów. Wiele z nich jest podpartych drewnianymi kijkami - to krasnale podpierają skały w nocy, a w dzień zostawiają tam
kijki, gdyż nie chcą być zobaczone przez ludzi.
Zabranie stamtąd takiego krasnalowego kijka
jest ryzykowne - można je przypłacić chorobą.
Takie wierzenia i legendy wrosły w tę krainę.
Góry Stołowe...to niedobra nazwa...powinny się
nazywać Tajemnicze...Mroczne...Niesamowite.
W V Rajdzie Śląskiej Izby Aptekarskiej
brało udział 45 osób, również zaprzyjaźnieni
farmaceuci z Dolnośląskiej i Częstochowskiej
Izby Aptekarskiej. W sobotę odbyło się szkolenie i dyskusja nt.: „Przepisy i interpretacje
dot. realizacji recept”, po czym głos zabrał
przedstawiciel grupy NEUCA głównego sponsora i zapoznał nas z pełną ofertą produktów
marki „Apteo”. W niedzielę, przyjemnie zmęczeni, przy bardzo dobrym obiedzie planowaliśmy następne miejsca do odwiedzenia. Ponownie widzimy się w piękny majowy dzień.
Krystyna i Tomek
www.katowice.oia.pl
V Rajd
SIA 21 - 22 września 2013
Szczeliniec
mgr farm.
Tomasz Majka
mgr farm.
Tomasz Kloc
mgr farm.
Andrzej Bednarz
dr farm.
Stanisław Piechula
dr farm.
Bożena
Kwaśniak
mgr farm.
Małgorzata
Sokół
mgr Beata Konieczny
Marek
Sokół
II Turniej o "Puchar Hurtapu" w piłce nożnej
21 września 2013 rok - Łęczyca
1. miejsce - OIA Łódź
2. miejsce - OIA Katowice
Fot. Stojący - od lewej: Jacek Nabdralik, Jakub Knysak, Tomasz Majka, Jacek Bryś, Przemysław Krzyżek,
Siedzący - od lewej: Dariusz Orlik, Piotr Brukiewicz, Andrzej Kołodziej, Szymon Biadacz
3. miejsce - OIA Gdańsk
Wiktor
Napióra
- Prezes
HURTAP
Michał
Nowak
- najlepszy
strzelec
Jakub
Czarnecki
- najlepszy
bramkarz
Jacek Bryś
OIA Katowice
o "Puchar Hurtapu" w piłce nożnej
Łęczyca - HURTAP - 21 września 2013
21 września 2013 r. odbył się w Łęczycy kolejny Turniej o "Puchar Hurtapu" w piłce nożnej.
W zawodach udział wzięły 4 najlepsze reprezentacje Okręgowych Izb Aptekarskich wyłonione na ostatnich mistrzostwach w piłce nożnej
halowej tj.: Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź i Katowice. Rozgrywki odbywały się system każdy
z każdym 2 x 15 minut. Drużyny składały się
z bramkarza i 4 zawodników grających w polu,
a zmiany odbywały się systemem hokejowym.
Nasza drużyna, pomimo, że nie pojechała na
turniej w najsilniejszym składzie (z powodu kontuzji niektórych zawodników), zdobyła w tym roku
II miejsce. Najlepszym zawodnikiem turnieju
został wybrany Szymon Biadacz z naszej izby.
Drużyna Śląskiej Izby Aptekarskiej wystąpiła w składzie: Przemysław Krzyżek (bramkarz), Jacek Nabrdalik, Szymon Biadacz, Andrzej Kołodziej, Piotr Brukiewicz, Dariusz
Orlik, Tomasz Majka, Jacek Bryś i Jakub Knysak (gościnnie, reprezentujący OIA w Częstochowie, ale grający z nami od zawsze...).
Bezkonkurencyjna okazała się ponownie
drużyna OIA z Łodzi, która wygrała także rok
temu, a jej zawodnicy zdobyli dwa pozostałe
wyróżnienia tj. najlepszego strzelca - Michał
Nowak oraz bramkarza turnieju - Jakub Czarnecki. Gratulujemy!
Trzecie miejsce zdobyła drużyna z Gdańska, a czwarte - z Bydgoszczy. Zawody odbyły
się w duchu fair play oraz miłej i koleżeńskiej
atmosferze, a pogoda dopisała! Dziękujemy organizatorom, a szczególnie Wiktorowi Napióra Prezesowi Hurtap S.A., farmaceucie - wielkiemu sympatykowi sportu, za zaproszenie
i perfekcyjne zorganizowanie turnieju!
Poniżej wyniki turnieju:
• OIA Łódź - OIA Katowice - 8:2
• OIA Gdańsk - OIA Bydgoszcz - 7:4
• OIA Łódź - OIA Gdańsk - 10:1
• OIA Katowice - OIA Bydgoszcz - 6:1
• OIA Łódź - OIA Bydgoszcz - 11:2
• OIA Katowice - OIA Gdańsk - 4:2
Zdjęcia z turnieju dostępne są na profilu
Facebook Śląskiej Izby Aptekarskiej:
www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
mgr farm. Szymon Biadacz
- najlepszy zawodnik turnieju
www.katowice.oia.pl
51
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
II Turniej
STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE
S ławomir B ernaciak
Import równoległy
w Unii Europejskiej
Handel równoległy lekami rozwija się
w krajach UE od ponad trzydziestu lat i odbierana jest powszechnie jako działanie wspierające konkurencję na rynku, a przez to prowadzące do obniżenia cen leków. Poszczególne
kraje członkowskie różnią się pomiędzy sobą
w zakresie rozwiązań wspierających import
równoległy, jednak tam, gdzie przepisy wspomagają tę formę obrotu lekami, korzyści dla
pacjentów i zyski dla budżetów są najwyższe.
Dystrybucja równoległa leków jest możliwa
dzięki odpowiednim zapisom w Traktacie Unii
Europejskiej, które umożliwiają swobodny przepływ towarów na terenie państw unijnych. Ceny
preparatów farmaceutycznych różnią się od siebie w poszczególnych krajach, więc importerzy
równolegli szukają danego leku w państwie,
w którym jest on tańszy, a następnie sprowadzają do państwa, gdzie jego cena jest wyższa. Na
różnice w cenach na terenie Unii wpływa bardzo wiele czynników. Przede wszystkim trzeba
wziąć pod uwagę odmienne strategie marketingowe producentów leków w różnych krajach,
mające na celu głównie przyniesienie jak największego zysku firmom. Ponadto, ceny preparatów w Unii Europejskiej kształtowane są również przez skalę refundacji w poszczególnych
krajach, jak i popyt oraz siłę nabywczą mieszkańców. Dodatkowymi czynnikami są wahania
kursów walut i różne stopy inflacji.
Udział europejskiego rynku równoległego
leków w całkowitej sprzedaży oceniany jest zazwyczaj na ok. 2 - 3%, jednak w poszczególnych
krajach unijnych wartości te znacząco się od siebie różnią z powodu ram prawnych dotyczących
funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Od
kilku lat w rankingach krajów o największym
udziale rynku równoległego leków przodują kraje skandynawskie (Dania, Szwecja), Holandia
52
Sławomir Bernaciak
i Wielka Brytania. Większy udział importu w tych
państwach jest możliwy m.in. dzięki korzystnym
regulacjom, które wspierają tę formę obrotu preparatami farmaceutycznymi. W Niemczech, dla przykładu, około 5% całego obrotu apteki musi pochodzić z importu równoległego, a produkt leczniczy
sprzedawany w jego ramach musi być o kilkanaście procent tańszy od leku sprzedawanego przez
producenta. Dzięki takiemu rozwiązaniu korzystają pacjenci, a zapis nakazujący aptekom przekazywanie 16% dochodów z leków z importu na refundację leków przynosi zyski budżetowi państwa.
O korzyściach z importu równoległego
przekonywali w styczniu w Parlamencie Europejskim eksperci, którzy podkreślali nie tylko
oszczędności bezpośrednie, wynikające z różnicy pomiędzy ceną leku sprowadzonego przez
importera, ale również tzw. oszczędności pośrednie, które są skutkiem obniżania cen preparatów
farmaceutycznych przez samych producentów.
W przedstawionych przez siebie raportach eksperci wykazali, że oszczędności bezpośrednie
płynące z importu równoległego wzrosły szczególnie w Niemczech i w 2009 r. wyniosły 189
mln euro. Dzięki tej formie obrotu lekami znacząco oszczędzają również Szwecja, Dania, Wielka Brytania i Holandia, gdzie import równoległy jest silnie wspierany przez ustawodawców.
Import równoległy jest zatem nie tylko ważnym czynnikiem wspierającym konkurencję na
rynku, a przez to zapewniającym zachowanie
unijnej zasady swobodnego przepływu towarów
oraz będącym istotnym argumentem w procesie
negocjowania cen z firmami farmaceutycznymi,
ale również narzędziem przynoszącym konkretne oszczędności pacjentom i systemom opieki
zdrowotnej.
Sławomir Bernaciak
Prezes InPharm, członka SIRPL
www.katowice.oia.pl
• dr farm. Piotr BRUKIEWICZ
Kontakt przez biuro Izby.
E-mail: [email protected]
Biuro Śląskiej Izby Aptekarskiej
Godziny otwarcia:
poniedziałek - godz. 11:00 - 18:00
wtorek - piątek - godz. 8:00 - 15:00
Wiceprezes ds. wykonywania zawodu i aptek
• mgr farm. Andrzej BEDNARZ
Kontakt przez biuro Izby.
E-mail: [email protected]
Wiceprezes ds. apteka - hurtownia
• dr farm. Bożena KWAŚNIAK
Kontakt przez biuro Izby.
E-mail: [email protected]
Wiceprezes ds. prawa
• dr farm. Stanisław PIECHULA
Kontakt przez biuro Izby.
E-mail: [email protected]
Wiceprezes ds. aptek szpitalnych
• mgr farm. Beatrycze
RADLAŃSKA-PIĄTEK
Kontakt przez biuro Izby.
www.katowice.oia.pl
K ie r ow nik B iur a Ś I A
• mgr inż. Lech WRÓBLEWSKI
Prowadzi w szczególności: szkolenia farmaceutów, biuletyn Apothecarius, grafika,
kontakty z firmami, konserwacja komputerów i oprogramowania w Izbie, sprawy techniczne, aktualizacja strony WWW.
Tel.: (32) 608 97 67, kom. 668 220 478
E-mail: [email protected]
Gadu-Gadu: 1855885
Tlen: [email protected]
Skype: wroblewski-lech
Zastępca Kierownika Biura ŚIA
• Katarzyna SZYMAŁA
Prowadzi w szczególności: przyjmowanie
dokumentów na opiniowanie kierowników,
przygotowywanie i obsługa posiedzeń,
korespondencję biura Izby oraz kontakt
w sprawach bieżących.
Tel.: (32) 608 97 61
E-mail: [email protected]
Gadu-Gadu: 8527268
Tlen: [email protected]
Skype: szymala-katarzyna
53
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
• mgr Dorota HAPETA
• Barbara WASIAK
Prowadzi w szczególności: składki,
sekretariat Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego
Sądu Aptekarskiego, odznaczenia, szkolenia oraz kontakt w sprawach bieżących.
Tel.: (32) 608 97 66
E-mail: [email protected]
Tlen: [email protected]
Skype: hapeta-dorota
Prowadzi w szczególności: komputerowy
rejestr członków i aptek, rejestracje członków, prawa wykonywania zawodu oraz
kontakt w sprawach bieżących.
Tel.: (32) 608 97 62
E-mail: [email protected]
Gadu-Gadu: 7588393
Tlen: [email protected]
Skype: wasiak-barbara
Współpracownicy:
Prawnik ŚIA
• mec. Krystian SZULC
Prowadzi sprawy Izby i udziela porad prawno - podatkowych dla Członków Izby, dotyczących tematyki farmaceutycznej oraz
problemów związanych z prowadzeniem
aptek. Przyjmuje Członków w czwartki
od 10.00 do 14.00. Porady telefoniczne
wyłącznie przy braku osób umówionych w Izbie. Proszę o
wcześniejsze ustalanie spotkań.
Tel.: (32) 608 97 65
E-mail: [email protected]
Gadu-Gadu: 6490601
Tlen: [email protected]
Skype: szulc-krystian
Doradca podatkowy
• mgr Ewa KŁODA
Prowadzi księgi rachunkowe Izby.
Udziela porad dla Członków Izby z tematyki prawa podatkowego związanego z prowadzeniem aptek. Przyjmuje
Członków Izby oraz udziela porad telefonicznych w czwartki od 9.00 do 12.00.
Tel.: (32) 608 97 64 lub przez biuro Izby.
E-mail: [email protected]
przy Śląskiej Izbie Aptekarskiej
Osoby prowadzące naszą Korporację w Śląskiej Izbie Aptekarskiej:
Beata KONIECZNY
Kom.: 668 220 317
Tel.: (32) 608 97 57
Fax: (32) 608 97 69
E-mail: [email protected]
Tlen: [email protected]
Krzysztof
Skype: konieczny-beata
Zastępca Kierownika
działu Ekonomicznego
54
Kierownik
działu Ekonomicznego
MAŃKA
Kom.: 668 220 318
Tel.: (32) 608 97 58
Fax: (32) 608 97 69
E-mail: [email protected]
Tlen: [email protected]
Skype: manka-krzysztof
www.katowice.oia.pl
mec. Krystian Szulc
W sporze o zakazie reklamy aptek wynikającym z art. 94a prawa farmaceutycznego
Dz. U. 2008.45/271 ze zmianami, jako pierwsze wskazuje się argumenty niezgodności
powołanego przepisu z różnymi ustawami,
a przede wszystkim z prawem Unii Europejskiej, co traktowane jest jako słowo wytrych
lub zaklęcie gdyż konkretnego przepisu prawa
UE się zazwyczaj nie wskazuje.
Zgodnie z wolą ustawodawcy, wraz z wprowadzeniem regulowanych cen i marż na leki
refundowane zabroniono też reklamy aptek tak,
aby pacjent nie był mamiony sloganami o najtańszej, najlepszej, itp. aptece. Apteki mają
konkurować jakością obsługi. Zakaz reklamy
miał też na celu zmniejszenie konsumpcji leków poprzez zabronienie pacjentom obiecywania korzyści w postaci punktów rabatów itp.
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie argumentów prawnych dla zwolenników obowiązywania zakazu reklamy
aptek.
Zarzuty, co do zakazu powyższej treści obejmują najczęściej sprzeczność z prawem Unii Europejskiej. Poniżej postaram się udowodnić, że
zarzut ten prawdopodobnie jest nieprawdziwy.
Dotychczas przeciwnicy rzucają hasła, że
zakaz reklamy aptek zapisany w art. 94a prawa
farmaceutycznego sprzeczny jest, a to z prawem UE, a to z Konstytucją, a to z czymś jeszcze, ale nie wskazują odpowiednich przepisów,
czasem powołują się na opinie autorytetów.
Zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (Dz. U. UE 2012 C 326 dostępny na stronach Sejmu RP)
Artykuł 5 (dawny artykuł 5 TWE):
1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności.
2. Zgodnie z zasadą przyznania, Unia działa
wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii
w Traktatach należą do Państw Członkowskich.
Dalej artykuł 4, 5 traktatu o Unii wskazuje
zakres kompetencji, co ważne w art. 5 zapisano, że kompetencje Unii muszą być przyznane
i nie można ich domniemywać.
Opinia nawet największego autorytetu
w Państwie prawa, jakim bez wątpienia jest
Rzeczpospolita Polska wyroku Sądu nie zastąpi.
Zakaz reklamy aptek obowiązuje od 1
stycznia 2012 roku - treść art. 94a prawa farmaceutycznego:
1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów
aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi
reklamy informacja o lokalizacji i godzinach
pracy apteki lub punktu aptecznego.
1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów
medycznych.
www.katowice.oia.pl
Artykuł 4
1. Unia dzieli kompetencje z Państwami
Członkowskimi, jeżeli Traktaty przyznają jej
kompetencje, które nie dotyczą dziedzin określonych w artykułach 3 i 6.
55
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
pór
o zakaz reklamy aptek
- a pekty prawne
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
2. Kompetencje dzielone między Unią,
a Państwami Członkowskimi stosują się do następujących głównych dziedzin:
a) rynek wewnętrzny;
b) polityka społeczna w odniesieniu do
aspektów określonych w niniejszym
Traktacie;
c) spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna;
d) rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów
biologicznych;
e) środowisko;
f) ochrona konsumentów;
g) transport;
h) sieci transeuropejskie;
i) energia;
j) przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;
k) wspólne problemy bezpieczeństwa
w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do aspektów określonych
w niniejszym Traktacie.
3. W dziedzinach badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicznej Unia ma kompetencje do prowadzenia działań, w szczególności do określania i realizacji programów, jednak
że wykonywanie tych kompetencji nie może
doprowadzić do uniemożliwienia Państwom
Członkowskim wykonywania ich kompetencji.
4. W dziedzinach współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej Unia ma kompetencje do prowadzenia działań i wspólnej polityki, jednakże wykonywanie tych kompetencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia
Państwom Członkowskim wykonywania ich
kompetencji.
Artykuł 5
1. Państwa Członkowskie koordynują swoje polityki gospodarcze w ramach Unii. W tym
celu Rada przyjmuje środki, w szczególności
ogólne kierunki tych polityk. Do Państw Członkowskich, których walutą jest euro, stosuje się
postanowienia szczególne.
2. Unia podejmuje środki w celu zapewnienia koordynacji polityk zatrudnienia Państw
Członkowskich, w szczególności określając
wytyczne dla tych polityk
3. Unia może podejmować inicjatywy
w celu zapewnienia koordynacji polityk społecznych Państw Członkowskich.
56
W art. 6 traktatu powołano kartę praw podstawowych UE, jako część prawa Unii Europejskiej.
Artykuł 6 (dawny artykuł 6 TUE)
1. Unia uznaje prawa, wolności i zasady
określone w Karcie praw podstawowych Unii
Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku
w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną
jak Traktaty.
Karta Praw podstawowych to zbiór deklaracji oraz zasad ogólnych w różnych dziedzinach
w zakresie nas interesującym w tym opracowaniu ochrony zdrowia ludzkiego to zgodnie z art.
35 karty kompetencje w tym zakresie pozostawiono krajom członkowskim.
Artykuł 35
Ochrona zdrowia
Każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej
opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na warunkach ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych. Przy określaniu i realizowaniu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony
zdrowia ludzkiego.
Jednak kluczowe znaczenie dla udowodnienia autonomicznego prawa krajów członkowskich Unii Europejskiej w tym Polski do
prowadzenia i regulowania spraw związanych
z ochroną zdrowia ma art. 6 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Art. 6 traktatu, który brzmi:
Unia ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań Państw Członkowskich. Do dziedzin takich działań o wymiarze
europejskim należą:
a)
b)
c)
d)
e)
ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego;
przemysł;
kultura;
turystyka;
edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport;
f) ochrona ludności;
g) współpraca administracyjna
www.katowice.oia.pl
W tym miejscu trzeba przypomnieć krytykom zapisu art. 94a prawa farmaceutycznego
zakazującego reklamy aptek, że sama działalność w zakresie prowadzenia apteki jest
działalnością reglamentowaną przez Państwo
i możliwa tylko po uzyskaniu stosownego zezwolenia prowadzenie apteki, punktu aptecznego. Już sam ten fakt upoważnia zezwoleniodawcę (Państwo, którego reprezentantem jest
WIF) do regulowania zasad wykonywania tej
działalności w tym dozwolenia lub zakazania
prowadzenia reklamy. Jest to po prostu część
władztwa Państwa nad tą dziedziną działalności gospodarczej, a zasada lex specjalis derogat
legi generali ma tu pełne zastosowanie.
Jako przykład podobnego zakazu reklamy
można podać, że Państwo zabrania też reklamy
alkoholu i papierosów, a nikt nie podnosi, że
jest to sprzeczne z prawem, wyrażam pogląd, że
reklamowanie się aptek przed 1 stycznia 2012r.
poprzez prowadzenie różnych programów lojalnościowych i obiecywanie oraz dawanie
www.katowice.oia.pl
korzyści materialnych za dokonywanie zakupów w aptekach, co może być związane z nadmierna konsumpcją lekarstw lub suplementów
diety, może być tak samo szkodliwe jak nadużywanie alkoholu lub palenie papierosów.
Na marginesie można zauważyć, że na temat zgodności lub nie z prawem przepisu art.
94a wypowiadają się wszyscy, ale najmniej
prawnicy.
Ze względu na obszerność zagadnienia
pozostałe argumenty za zakazem reklamy
aptek i jego zgodnością z Konstytucją RP
i innymi ustawami przedstawię w kolejnym
opracowaniu.
Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej
Traktat o Unii Europejskiej
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0013:0046:PL:PDF
Karta praw podstawowych
w w w. e u r- l e x . e u r o p a . e u / p l / t r e a t i e s / d a t/32007X1214/htm/C2007303PL.01000101.htm
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:pl:PDF
57
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Nie ulega wątpliwości, że wszelkie sprawy związane z ochroną, zdrowia i życia ludzkiego należą do kompetencji Państw członkowskich w tym Polski i ja nie znalazłem
podstaw do twierdzenia, że zakaz reklamy
placówek ochrony zdrowia w tym ochrony
zdrowia publicznego jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Przypomnienie o ustawie
o języku polskim
mec. Krystian Szulc
W związku z pojawiającymi się różnymi
reklamami - ulotkami i innymi materiałami reklamowymi udostępnianymi na terenie aptek,
które w części zawierają informacje w języku
innymi niż polski, przypominamy za Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach co następuje.
W aptece (punkcie aptecznym) wszelkie
informacje w tym reklamy muszą być podawane w języku polskim.
Obowiązek taki wynika wprost z art. 7a
ustawy o języku polskim (Dz. U. 2011 r. Nr 43
poz. 224) w brzmieniu:
(Art. 7a.) 1. Obowiązek używania języka
polskiego w zakresie, o którym mowa w art. 7,
dotyczy w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur,
rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach
towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 3. Obowiązek używania języka polskiego w informacjach o właściwościach towarów i usług dotyczy też reklam.
Za nieprzestrzeganie ustawy można zostać
ukaranym. Wyrażam pogląd, że w przypadku
apteki, za przestrzeganie powyższych przepisów może odpowiadać zarówno podmiot prowadzący aptekę jak też kierownik apteki.
(Art. 7b) Kontrolę używania języka polskiego w zakresie, o którym mowa w art. 7 i 7a,
sprawuje, odpowiednio do zakresu swoich
zadań. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Inspekcja Handlowa oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, jak
również Państwowa Inspekcja Pracy.
Wskazując na powyższe przypominamy
aptekarzom o przestrzeganiu obowiązku używania języka polskiego, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami.
mec. Krystian Szulc
Postanowienie Prokuratora w sprawie firmy BARPOL z Olkusza
Prokurator Rejonowy w Olkuszu postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2013 r. umorzył
dochodzenie w sprawie podejrzenia oszustwa przez firmę BARPOL z Olkusza przy
zawieraniu umów kupna - sprzedaży książek.
Prokurator nie znalazł podstaw do skierowania aktu oskarżenia do sądu.
W związku z powyższym, zwracam się do farmaceutów prowadzących apteki o bardzo uważne:
1. prowadzenie rozmów telefonicznych i jeżeli wyrazi się ustnie zgodę na przesłanie np.
książki, proszę o zanotowanie daty i godziny
rozmowy, nazwy firmy, nazwiska osoby, która
58
rozmawiała oraz nazwy i ceny zamówionej
publikacji - ułatwi to ewentualną reklamację.
2. nieodbieranie w ogóle niezamówionych
przesyłek z wydawnictwami i za pobraniem.
Jak pokazuje praktyka, ich zwrot jest trudny
lub wręcz niemożliwy, a firmy te niezależnie od
mojej oceny, tak prowadzą swoją działalność,
że jest to uznane za legalne i to stanowisko organów należy szanować.
Zwracam uwagę, że przedsiębiorcy uznani są
powszechnie w doktrynie i orzeczeniach Sądów
za szczególnie uważnych, rozsądnych i świadomych uczestników obrotu gospodarczego.
mec. Krystian Szulc
www.katowice.oia.pl
W związku z pojawiającym się faktem
zwrotu corhydronu do aptek informujemy,
że farmaceuci powinni odmówić przyjęcia
przeterminowanego corhydronu.
Kilka lat po aferze z corhydronem policja,
chce zwracać do apteki przeterminowany corhydron zabezpieczony w czasie sprawdzania
jego czystości.
Brak jest prawnych możliwości przyjęcia
do apteki leków, którym zakończył się termin
ważności. Apteka nie może przyjąć zwrotu takiego leku, a jakakolwiek instytucja Państwowa żądać jego przyjęcia.
Podstawa prawna - art. 66 ustawy prawo
Farmaceutyczne Dz. U. 2008/45/271 ze zm.
Produkty lecznicze mogą znajdować się w obrocie w ustalonym dla nich terminie ważności.
Ani policja, ani prokuratura nie może postępować wbrew powołanemu przepisowi.
Wyrażam pogląd, że apteka nie tylko może,
ale powinna odmówić przyjęcia przeterminowanego corhydronu.
Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej
3. Corhydronu do czasu rozpatrzenia zażalenia nie należy odbierać.
W razie dalszych pytań proszę dzwonić do
Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Poniżej wzór zażalenia do Sądu Okręgowej
w Jeleniej Górze dot. zwrotu przeterminowanego corhydronu (postępowanie wolne od opłat).
Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
**********
W przypadku gdy policja chce oddać aptece
corhydron należy:
1. Sprawdzić, czy zgadza się seria i numer z zabranym cohydronem z apteki. Jeśli
nie zgadza się, to nie należy przyjmować.
2. Jak się zgadza p. 1, ale jest przeterminowany, to należy odebrać postanowienie prokuratury i zanotować na nim datę odbioru,
w terminie 7 dniu przesłać zażalenie (zgodnie ze wzorem).
www.katowice.oia.pl
59
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Apteka powinna odmówić
przyjęcia
przeterminowanego corhydronu
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Zmiana ustawy
o izbach aptekarskich
w zakresie
odpowiedzialności zawodowej
mec. Krystian Szulc
Realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt
p 28/09) w dniu 5 lipca w Dz. U. poz. 779 opublikowano ustawę z dnia 19 kwietnia 2013 r.
o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie
w dniu 20 lipca 2013 r. (po upływie 14 dni od
ogłoszenia).
Przypominam, że wyrok TK z 2010 roku
dotyczył izb lekarskich i trybu odwoływania
się od orzeczeń sądów lekarskich. Trybunał
za niezgodne z Konstytucją RP uznał przede
wszystkim brak możliwości odwołania się od
orzeczeń sądów korporacyjnych do sądów powszechnych.
Wprowadzona zmiana całkowicie zmienia
dotychczasowy system sądownictwa korporacyjnego, w tym w izbach aptekarskich, których
dotyczy art. 3 ustawy.
W zmienionej ustawie o izbach aptekarskich (Dz. U. 2008 136/858 ze zm.) najważniejszy jest dodany art. 46a do 46e o treści:
Art. 46a. 1. Orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd Aptekarski w drugiej instancji, kończące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, są prawomocne z chwilą ogłoszenia.
2. Orzeczenie Naczelnego Sądu Aptekarskiego doręcza się podmiotom, o których mowa
w art. 46b ust. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia
jego ogłoszenia.
Art. 46b. 1. Od prawomocnego orzeczenia wydanego przez Naczelny Sąd Aptekarski
60
w drugiej instancji, kończącego postępowanie
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej:
1) osobie fizycznej, osobie prawnej lub
jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której dobro prawne zostało
bezpośrednio naruszone lub zagrożone działaniem lub zaniechaniem farmaceuty i która
wniosła skargę do rzecznika odpowiedzialności
zawodowej,
2) obwinionemu farmaceucie,
3) Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej,
4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,
5) Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej
- przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia
orzeczenia.
2. Kasację w stosunku do tego samego obwinionego i od tego samego orzeczenia każdy
uprawniony może wnieść tylko raz.
Art. 46c. 1. Kasacja może być wniesiona
z powodu uchybień wymienionych w art. 439
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z późn. zm.) lub innego rażącego naruszenia
prawa. Kasacja może być wniesiona również
z powodu niewspółmierności kary.
2. Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść obwinionego wniesionej po
upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia.
Art. 46d. Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Naczelnego Sądu
Aptekarskiego.
www.katowice.oia.pl
Kasacja wnoszona przez podmioty, o których mowa w art. 46b ust. 1 pkt 1-3 powinna
być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem albo radcą prawnym albo
pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą
prawnym.
Zmiana wprowadza całkowicie nową filozofię odpowiedzialności korporacyjnej - zamiast
dotychczasowej apelacji od części orzeczeń
do Sądu Apelacyjnego Sąd Pracy (zawieszenie i pozbawienie prawa wykonywania zawodu) i stosowanie przepisów procedury cywilnej
wprowadzono kasację do Sądu Najwyższego
i stosowanie przepisów procedury karnej w stosunku do wszystkich orzekanych kar.
Poszerzono katalog pełnomocników zarówno dla obwinionych farmaceutów jak też, co
jest nowością, poszkodowanych lub zagrożonych działaniem farmaceuty, i tak, może to być
nie więcej niż dwóch farmaceutów członków
izby aptekarskiej, adwokatów, radców prawnych (tak: art 58a ustawy.)
W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do postępowań będzie się stosować art. 62 ust.
1 w brzmieniu:
1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio
przepisy:
- ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
postępowania karnego dotyczące postępowania uproszczonego; nie stosuje się przepisów
o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach
przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze
pieniężnej;
- rozdziałów I-III i art. 53 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997
r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.
Ciekawie wskazano podstawy kasacji:
Art. 46c. 1. Kasacja może być wniesiona
z powodu uchybień wymienionych w art. 439
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z późn. zm.) lub innego rażącego naruszenia
prawa. Kasacja może być wniesiona również
z powodu niewspółmierności kary.
Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść obwinionego wniesionej po
upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia.
Wskazanie art. 439 par. 1 kpk nie budzi wątpliwości natomiast dwie pozostałe podstawy:
inne rażące naruszenie prawa i niewspółmierność kary są przyczynami otwartymi i ocennymi. Co prawda kwestia rażącego naruszenia
prawa jest już dostatecznie wyjaśniona, w tym
przez Sąd Najwyższy, natomiast niewspółmierność kary będzie dla SN chyba czymś nowym
biorąc pod uwagę katalog kar: upomnienie, nagana, zawieszeniu lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
Od 20 lipca 2013 r. nowe sprawy będą już
prowadzone według nowych zasad. Sprawy,
które zostały wszczęte i nie zostały prawomocnie zakończone będą prowadzone według dotychczasowych przepisów.
Odnośnik do ustawy z dnia 19 kwietnia
2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich
oraz niektórych innych ustaw - DU-2013-779
z dnia 2013-07-05:
www.dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/779
Krystian Szulc
Radca prawny
Śląskiej Izby Aptekarskiej
Wprowadzono przymus adwokacko - radcowski przy sporządzaniu i wnoszeniu kasacji,
nie można będzie wnosić ich samodzielnie, jest
to związane z dużym stopniem sformalizowania skargi kasacyjnej.
www.katowice.oia.pl
61
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Art. 46e. 1. W kasacji należy podać, na
czym polega zarzucane uchybienie.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
dr farm. Piotr Brukiewicz
S zanowni C złonkowie Ś ląskiej I zby A ptekarskiej
Decyzją Rady naszej Izby, jak i za zgodą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) oraz Przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego
(OSA), postanowiliśmy informacyjnie, jak
i ku przestrodze, prezentować Członkom
naszej Izby prawomocne wyroki Okręgowego Sądu Aptekarskiego w różnych
sprawach.
Sprawy takie są wnoszone do Rzecznika przez Radę Izby na wniosek osób, które
przysyłają do Izby różne dowody łamania prawa, przez pacjentów aptek, Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
jak i inne osoby, gdyż sprawę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej może
wnieść każdy.
Każda taka sprawa po rozpatrzeniu
przez Rzecznika (jeżeli nie zostanie umorzona) trafia do Okręgowego Sądu Aptekarskiego w celu orzeczenia wnioskowanej kary, którą może być upomnienie (na
62
1 rok), nagana (na 2 lata), zawieszenie prawa
wykonywania zawodu lub jego odebranie.
Ukaranemu przysługuje odwołanie
się do Naczelnego Sądu Aptekarskiego,
a w sprawach o zawieszenie lub odebranie
prawa wykonywania zawodu także dalej
do sądu powszechnego.
Przybliżając Państwu prace OROZ
i OSA, prezentujemy wybrane orzeczenia
OSA.
Zwracam jednak szczególną uwagę na
fakt, że z prezentowanych wyroków zostały usunięte dane personalne, jak i inne
szczegóły, które mogłyby personalizować
sprawę. Zostały one także skrócone oraz
częściowo zmienione, jednak starałem się,
by pozostało w nich to, z czym moim zdaniem powinni Państwo się zapoznać.
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
www.katowice.oia.pl
ORZECZENIE
Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach w składzie … po rozpoznaniu w dniu
w Katowicach na rozprawie przy udziale
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej sprawy przeciwko farmaceucie
mgr farm. obwinionej o:
•
wydanie w dniu ... 2012 roku z apteki
przeterminowanego produktu leczniczego Dexak, którego termin ważności upłynął w styczniu 2012 r. oraz nienależytą
w tym przedmiocie reakcję w stosunku
do pacjentki, co świadczy o nieprawidłowej organizacji pracy, czyli o naruszenie
art. 88 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.
orzeka:
1) uznaje mgr farm. winną zarzucanego jej
przewinienia zawodowego i wymierza jej
karę upomnienia,
2) kosztami postępowania w kwocie ... zł
obciąża Obwinioną.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia ... 2013 roku Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
zwrócił się do Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach o ukaranie mgr farm., obwinionej o wydanie w dniu ... 2012 roku z apteki
przeterminowanego produktu leczniczego Dexak, którego termin ważności upłynął w styczniu 2012 r. oraz nienależytą w tym przedmiocie
reakcję w stosunku do pacjentki, co świadczy
o nieprawidłowej organizacji pracy, czyli o naruszenie art. 88 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny
Na ręce Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej wpłynęła skarga pacjentki, która poinformowała o otrzymaniu w aptece,
w której funkcję kierownika pełni mgr farm.
www.katowice.oia.pl
przeterminowanego leku, po którego zażyciu
odczuła poważne dolegliwości zdrowotne i poniosła dodatkowe koszty leczenia w prywatnym gabinecie lekarskim. Jak wynikało z treści
skargi złe samopoczucie wywołane spożyciem
leku spowodowało reperkusje także w życiu
prywatnym pacjentki, ponieważ uniemożliwiło
jej dotrzymanie ważnych terminów. Do skargi
pacjentka dołączyła kserokopię opakowania
leku, blistra oraz paragonu fiskalnego, z którego wynikało, że produkt leczniczy nabyto w aptece, której właścicielem i kierownikiem była
mgr farm.
Rzecznik postanowił wszcząć postępowanie
wyjaśniające i wezwał kierownika do stawienia
się w siedzibie Izby celem złożenia wyjaśnień.
Na przesłuchaniu w dniu 2012 r. obwinionej przedstawiono zarzuty i odczytano skargę
pacjentki. Kierownik oświadczyła, że może
przedstawić wydruki, które dowiodą, że lek
o podanej serii był na stanie w aptece, ale w poprzednim roku i nie mógł być wydany pacjentce.
Podała, że pacjentka prezentowała bardzo roszczeniową postawę - poinformowała kierownika, że konsultowała się w sprawie z prawnikiem i groziła obwinionej odpowiedzialnością
odszkodowawczą (w wysokości 50 tys. złotych). Stwierdziła, że pacjentka zaproponowała
jej zapłacenie 3 tys. złotych w ramach zadośćuczynienia. Kierownik oświadczyła, że zbadała sprawę i na podstawie analizy dokumentów
remanentowych stwierdziła, że poszkodowana
nie mogła w ... otrzymać całego opakowania
Dexaku - w tej serii i dacie ważności. Wydany
mógł być tylko 1 listek, zamiast trzech tzn. pełnego opakowania, które - jak wynika ze skargi
- pacjentka nabyła w aptece. Farmaceutka jednocześnie przyznała, że lek wydała osobiście
i że jest odpowiedzialna za rotację leku w magazynie. Oświadczyła również, że w aptece nie
znajdowały się inne recepty wystawione na nazwisko pokrzywdzonej.
Wobec konieczności uzupełnienia materiału dowodowego, Rzecznik wezwał w charakterze świadka pacjentkę. Stawiwszy się
na przesłuchaniu pokrzywdzona zeznała, że
po zdarzeniu, w związku ze skargą, w aptece była dwukrotnie. Kiedy po raz pierwszy
była w aptece, nie zastała kierownika, wobec
czego nakreśliła sytuację pracownikowi i została przez niego przeproszona, a także poinformowana, że będzie musiała porozmawiać
63
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Sprawa ASFF S 7/13
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
z kierownikiem gdy powróci z urlopu. Natomiast, w trakcie drugiej wizyty, mającej na
celu wyjaśnienie kwestii już bezpośrednio
z kierownikiem, została przez mgr farm. posądzona o szantaż i sfabrykowanie kopii opakowania leku. Pacjentka podała, że rozmowa odbywała się w izbie ekspedycyjnej, w obecności innych pacjentów, natomiast przysłuchująca się rozmowie pracownica apteki namawiała
pacjentkę do oddania oryginału opakowania,
na co pokrzywdzona nie zgodziła się. Kolejne
rozmowy strony odbyły telefonicznie. Pacjentka pytana przez kierownika czy nie zauważyła zmienionej konsystencji lub wyglądu leku,
odparła, że preparat został jej przepisany po
raz pierwszy i nigdy wcześniej go nie zażywała, wobec czego nie znała jego prawidłowego
wyglądu. Przesłuchiwana oświadczyła, że nie
była wcześniej pacjentką apteki, a w dniu ...
2012 roku z jej usług skorzystała pierwszy raz.
Okazała oryginał opakowania oraz paragon stwierdzono ich zgodność z przedstawionymi
na kopii. Potwierdziła, że konsultowała się
w sprawie z prawnikiem, który doradził jej zawarcie ugody - co zaproponowała mgr farm.
Pacjentka odbyła z obwinioną kilka rozmów
telefonicznych, w trakcie których kierownik
tłumaczyła pokrzywdzonej m.in., że ta nie mogła otrzymać całego opakowania przeterminowanego Dexaku. Pacjentka podała, że czuła
się urażona faktem, iż nie została przeproszona. Dodała, że podczas ostatniej z rozmów
kierownik apteki stwierdziła, że jakkolwiek
nie poczuwa się do winy, to ewentualnie może
pokrzywdzoną przeprosić.
Po przeanalizowaniu wyżej wskazanych
zeznań i wyjaśnień i po przeanalizowaniu kopii faktur zakupu Dexaku z ostatnich trzech lat
oraz wydruków rozchodu, Rzecznik postanowił
wezwać mgr farm. do dostarczenia dokumentów niezbędnych do uzupełnienia materiału dowodowego oraz w celu złożenia dodatkowych
wyjaśnień.
Na przesłuchaniu w dniu 2013 roku mgr
farm. okazała oryginał rolki fiskalnej z dnia ...,
a Rzecznik stwierdził zgodność zapisu na rolce z kopią paragonu przedstawioną przez pacjentkę. Stwierdzono, że numer leku był tożsamy z numerem katalogowym leku w aptece.
Obwiniona ponownie stwierdziła, że nie było
możliwości wydania całego opakowania Dexaku, nie mniej potwierdziła, że opakowanie
64
pochodzi z jej apteki. Oświadczyła, że nie ma
pewności czy pacjentka czuła się źle wskutek
zażycia przeterminowanego leku - według niej
przyczyn mogło być więcej. Dodała, że nie
wie czy powinna przeprosić pacjentkę, a taka
sytuacja zdarzyła się pierwszy raz w jej karierze zawodowej.
Po złożeniu uzupełnieniu wyjaśnień przez
obwinioną, wobec wyczerpania środków dowodowych w sprawie, Rzecznik postanowił o zamknięciu postępowania wyjaśniającego.
Sąd zważył co następuje:
Na rozprawie w dniu 2013 roku mgr farm.
podważyła twierdzenie pokrzywdzonej jakoby
wraz ze współpracowniczką chciały odebrać
opakowanie pacjentce. Stwierdziła, że ich intencją było tylko sprawdzenie czy opakowanie
faktycznie pochodzi z apteki obwinionej. Zaprzeczyła także twierdzeniom pacjentki dotyczącym posądzenia jej o szantaż. Oświadczyła
również, iż na pewno przeprosiła pacjentkę
- być może za mało serdecznie, niemniej pacjentka była bardzo roszczeniowa, a rozmowa
z nią była trudna, bo nie chciała wysłuchać
racji farmaceutki. Obwiniona ponownie zanegowała możliwość sprzedaży całego opakowania leku Dexak, powołując się na fakt, iż
stan magazynowy w systemie komputerowym
wskazywał na istnienie na stanie tylko 1 blistra
leku. Dodała, że uważa, iż nie sprzedała przeterminowanego leku, ponieważ system komputerowy na to nie pozwala i wydaje jej się to
niemożliwe. Wyraziła przypuszczenie, że być
może wcześniej ktoś z rodziny pokrzywdzonej
kupił ten lek w aptece, a pacjentka w ... 2012
roku otrzymała Dexak z nieprzeterminowaną
datą. Potwierdziła jednocześnie, że osobiście
zrealizowała receptę pacjentki. Obwiniona
dodała, że w trakcie 30-letniego stażu pracy
w zawodzie taka sytuacja zdarzyła się jej po
raz pierwszy.
Sąd dopuścił dowody z akt sprawy i uznał
mgr farm. winną zarzucanego jej przewinienia
zawodowego, polegającego na wydaniu przeterminowanego leku Dexak i nieprawidłowej
w tym przedmiocie reakcji względem pacjentki.
Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych
środków dowodowych oraz wnikliwym przeanalizowaniu całości materiału, Sąd nie może
dać w pełni wiary wyjaśnieniom obwinionej,
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
konsekwencje. Dowody wskazujące na wydanie z apteki przeterminowanego leku (paragon,
opakowanie, faktury zakupu) są wiarygodne
i korelują ze sobą.
Z uwagi na powyższe, Sąd poprzez uznanie,
że doszło do co naruszenia art. 88 ust. 5 pkt. 1
ustawy Prawo farmaceutyczne, uznał mgr farm.
winną zarzucanego jej przewinienia zawodowego, polegającego na wydaniu przeterminowanego leku Dexak oraz nieprawidłową w tym
przedmiocie reakcję względem pacjentki i wymierzył jej karę upomnienia.
W ocenie Sądu kara upomnienia jest adekwatna do popełnionego przewinienia zawodowego. Sąd ukarał obwinionego karą najłagodniejszą z uwagi na fakt, że popełnienie
przewinienia miało charakter incydentalny,
a w trakcie długoletniej praktyki zawodowej
mgr farm. pełniła obowiązki aptekarza w sposób prawidłowy. Ponadto, Sąd przy wymiarze
kary uwzględnił, że przewinienie zawodowe
nie zostało popełnione umyślnie.
Na koszty postępowania składają się wydatki
na korespondencję oraz koszt dojazdu rzecznika
i członków sądu do Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji.
fot. etc.usf.edu
65
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
z uwagi na jawiącą się w nich niekonsekwencję
i brak spójności w kwestii przyznawania się do
osobistego zrealizowania recepty dla pokrzywdzonej przy równoczesnym podważaniu, jakoby sprzedała przeterminowany lek, co uzasadniała stanem magazynowym, który wskazywał
na istnienie tylko 1 blistra leku w dniu wykupywania recepty.
W ocenie Sądu, interpretacja dokonana
przez farmaceutkę, zasadzająca się na twierdzeniu, że pokrzywdzona posłużyła się starym opakowaniem leku, zakupionym przez
kogoś innego, jest wysoce niewłaściwa i nie
licuje z godnością farmaceuty oraz wymaganą na gruncie Kodeks Etyki Aptekarza
RP postawą aptekarza względem pacjenta.
Co więcej, z dokumentów w aktach sprawy
wynika, że Dexak tej serii był zakupiony do
apteki kierowanej przez obwinioną, wobec
czego nieustępliwe zaprzeczanie możliwości
wydania wskazanego opakowania leku Dexak jest bezzasadne.
Sąd stwierdza, że obwiniona powinna dopuszczać do świadomości fakt, iż ona (jako
osoba odpowiedzialna za rotację produktów
leczniczych w magazynie) lub inna osoba przy
sprzedaży leku mogła popełnić błąd, w wyniku
czego stan magazynowy w komputerze nie pokrywał się ze stanem faktycznym.
W przekonaniu Sądu, powinno to stanowić
dla obwinionej wskazówkę na przyszłość, że
przy ekspediowaniu należy dodatkowo sprawdzać datę ważności na opakowaniu, a nie opierać się wyłącznie na stanie uwidocznionym
w komputerze. Dodatkowo, obwiniona powinna była wykazać się większą empatią i wyrozumiałością w stosunku do pacjentki, z uwagi
na fakt, że jak wynika z art. 2 ust. 1 Kodeksu
Zasad Etyki Aptekarza RP - powołaniem aptekarza jest troska o osoby powierzone jego
umiejętnościom fachowym, zaś każde zachowanie podważające zaufanie do zawodu, jest
naruszeniem godności tego zawodu.
Sąd podziela opinię Rzecznika wyrażoną we wniosku, w którym słusznie wskazano,
że bez znaczenia dla sprawy pozostaje ilość
przeterminowanych listków znajdujących się
w rzeczonym opakowaniu Dexaku, ponieważ
nawet gdyby przyjąć, że pacjentka otrzymała 1 przeterminowany blister - należy uznać,
że mogła rozpocząć kurację właśnie od niego,
co w efekcie spowodowało dla niej przykre
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Sprawa ASFF S 13/13
ORZECZENIE
Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach w składzie … po rozpoznaniu w dniu
w Katowicach na rozprawie przy udziale
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej sprawy przeciwko farmaceucie
mgr farm. obwinionej o:
•
nienależyte pełnienie obowiązków kierownika działu farmacji szpitalnej Szpitala, w okresie od podjęcia się tych obowiązków do 2012 roku, co stanowi naruszenie art. 88 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo
farmaceutyczne.
orzeka:
1) uznaje mgr farm. winną zarzucanego jej
przewinienia zawodowego i wymierza jej
karę upomnienia
2) kosztami postępowania w kwocie ... zł
obciąża Obwinioną.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 2013 roku Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwrócił się do
Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach o ukaranie mgr farm., obwinionej o nienależyte pełnienie obowiązków kierownika działu
farmacji szpitalnej Szpitala, w okresie od podjęcia się tych obowiązków do 2012 roku, co
stanowi naruszenie art. 88 ust.5 pkt. 1 ustawy
Prawo farmaceutyczne.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny
Pismem z dnia 2012 roku Śląski Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny zawiadomił Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o wynikach
kontroli planowej, przeprowadzonej w dniu
2012 r. w dziale farmacji szpitalnej Szpitala.
Kontrola dotyczyła warunków przechowywania, zaopatrywania oraz prowadzenia dokumentacji produktów leczniczych oraz wyrobów
medycznych w tym sposób zabezpieczenia,
66
daty ważności oraz prowadzenia ewidencji, dokumentacji przychodu i rozchodu środków odurzających I N i substancji psychotropowych IV P.
Kontrola wykazała między innymi niezgodność
pomiędzy stanem magazynowym środków odurzających gr. I N oraz substancji psychotropowych
gr. IV P a saldem w książce kontroli, co narusza §
3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2006
roku w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kat. 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.
Ponadto, w toku kontroli stwierdzono, że
kierownik działu farmacji szpitalnej nie zamawiała wyrobów medycznych (za wyjątkiem
częściowych zamówień środków opatrunkowych, strzykawek itp.) oraz nie współuczestniczyła w gospodarce tlenem medycznym
i podtlenkiem azotu. Zaopatrywanie oddziałów
w leki, dokonywane było na podstawie zamówień ustnie składanych farmaceucie przez personel pielęgniarski, w związku z czym w dziale
nie była prowadzona dokumentacja potwierdzająca złożone zapotrzebowania.
Po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia i przeanalizowaniu treści protokołu kontroli, Rzecznik wszczął postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyn i okoliczności nienależytego wykonywania obowiązków kierownika działu farmacji, przedstawił
postanowienie o przedstawieniu zarzutów
oraz przesłuchał w dniu 2013 r. mgr farm.
W czasie przesłuchania obwiniona złożyła obszerne wyjaśnienia, z których wynikało
m.in., że była świadoma pewnych nieprawidłowości w sposobie ewidencjonowania leków i odniosła się do wszystkich zarzutów
przedstawionych w postanowieniu. Obwiniona w postępowaniu przed Rzecznikiem wskazała, że uchybienia zostały przez nią usunięte
po wszczęciu kontroli, jednak wcześniej nie
wpłynęła ona na dotychczasowy sposób ewidencjonowania rozchodu leków i dokonywania
zamówień, mimo że wiedziała, iż dokumentacja jest prowadzona nieprawidłowo. Nie wyjaśniła również, dlaczego nie uczestniczyła,
lub uczestniczyła jedynie częściowo w gospodarce tlenem medycznym i imporcie docelowym oraz dlaczego po objęciu stanowiska, nie
przejęła wszystkich obowiązków kierownika
działu, godząc się na pozostawienie zakresu
jej kompetencji innym osobom, zaś współpracę z nimi ograniczając do ustnych próśb
www.katowice.oia.pl
Sąd zważył co następuje:
Mgr farm. stawiła się przed Okręgowym
Sądem Aptekarskim w dniu 2013 roku. Na rozprawie obwiniona oświadczyła, iż chce składać
wyjaśnienia i podała, co następuje.
Gdy przyjęła funkcję kierownika działu farmacji Szpitala, dział farmacji praktycznie nie istniał. Wcześniej, w okresie kiedy szpital otwierano, funkcjonowała w placówce apteka szpitalna
- tak wynika z rejestru, jednak obwiniona nie wie
kiedy apteka faktycznie przestała istnieć; natomiast dział farmacji postanowiono utworzyć po
wejściu w życie nowych przepisów w styczniu
2012 roku. Wobec tego, w lutym 2012 otrzymała
ona propozycję zatrudnienia tam na umowę zlecenia. Z tego względu pracowała średnio 2-3 dni
w tygodniu w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Po kontroli i rozmowie inspektora z udziałem
Dyrektora Szpitala oraz Ordynatora Oddziału
Anestezjologicznego zwiększono obwinionej
ilość godzin. Obecnie obwiniona pracuje w szpitalu w wymiarze trzech dni w tygodniu, po ok.
6-8 godzin, stosownie do potrzeb. Wówczas też
przekazano jej stosowną dokumentację, która
wcześniej nie znajdowała się w dziale, zgodnie
z ustawowymi wymogami.
Kierownik działu oświadczyła, że inspekcja
i jej rezultaty bardzo pomogła jej w zakresie
wprowadzenia prawidłowej organizacji w dziale farmacji szpitalnej. Stwierdziła, że podjęła
się pełnienia tej funkcji, będąc zupełnie pozbawioną doświadczenia w kierowaniu działem
farmacji szpitalnej. Przyznała, że zakładała, że
wprowadzone w Szpitalu procedury są prawidłowe, ponieważ pracowali tam doświadczeni
specjaliści, co w jej mniemaniu pozwalało na
sądzenie, iż wszystko jest prowadzone zgodnie
z ustawowym trybem. Od uzyskania dyplomu
pracowała wyłącznie w aptece ogólnodostępnej, gdzie obowiązują inne procedury, a pracę
w dziale traktowała jako zajęcie dodatkowe.
www.katowice.oia.pl
Podała, że obecnie bierze udział w szkoleniach
dotyczących aptek szpitalnych i udało jej się
nadrobić braki oraz, że apelowała nawet do
Prezesa Izby o zorganizowanie takich szkoleń
dla kierowników działów farmacji. Ponadto, obwiniona wyraziła skruchę i ubolewanie
z powodu uchybień, do których doprowadziła
wskutek własnego niedoświadczenia i przyznała, że czuje się winna zaniedbań.
Sąd postanowił dopuścić dowód z wyjaśnień obwinionej oraz z dokumentów w aktach
sprawy i w konsekwencji wymierzył obwinionej karę upomnienia. Sąd jest pełen uznania dla
postawy obwinionej, która wyciągnęła odpowiednie wnioski ze swoich zaniedbań, a wnioski te wykorzystała dla poprawy organizacji
pracy działu farmacji szpitalnej w renomowanej placówce. Sąd również popiera dążenie obwinionej do zwiększania swojej wiedzy w zakresie organizacji działów farmacji szpitalnej
i zaangażowania w tym zakresie.
W ocenie Sądu, fakt, że dla mgr farm. wyniki kontroli stanowiły asumpt do ulepszenia
zastanych procedur w kierowanym przez nią
dziale farmacji, a w konsekwencji skorygowania
stwierdzonych nieprawidłowości, świadczy jak
najlepiej o stosunku obwinionej do realizowania
obowiązków aptekarza. Również fakt, iż obwiniona rozumie wagę zasad wynikających z Kodeksu Etyki Aptekarza RP, zwłaszcza tej, która
mówi, że aptekarz powinien stale doskonalić
swoje umiejętności zawodowe i przekazywać
je swoim współpracownikom pozwala stwierdzić, iż odtąd obwiniona będzie piastować swoją funkcję w sposób odpowiedzialny i fachowy.
Powyższe, pozwala Sądowi żywić przekonanie, iż kara upomnienia, którą w konsekwencji przyznania się do winy obwiniona została
ukarana, przyczyni się do zwiększenia świadomości zawodowej, a przy tym pozytywnie
wpływając na ambicje mgr farm. - pozwoli jej
na zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów w przyszłości. W ocenie Sądu kara ta jest
adekwatna do wagi popełnionego przez Obwinioną zaniedbania ale uwzględnia stosunkowo
krótki okres zaniedbań - od rozpoczęcia pracy
obwinionej w szpitalu do rozpoczęcia kontroli
minęło jedynie kilka miesięcy.
W konsekwencji, Sąd uznał obwinioną
winną zarzucanego jej przewinienia zawodowego i ukarał mgr farm. karą upomnienia oraz
... kosztami postępowania w wysokości ... zł.
67
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
o przekazywanie jej dokumentacji. Takie działanie
obwinionej wynikało z tego, że dostosowała swoje działania do zwyczajów panujących w szpitalu.
W ocenie Rzecznika, twierdzenia obwinionej nie przedstawiły okoliczności mogących
w całości usprawiedliwić stwierdzone w toku
kontroli uchybienia, wobec czego Rzecznik
zdecydował o skierowaniu do Okręgowego
Sądu Aptekarskiego wniosku o ukaranie.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Nasz znak: SIAKat-0190-2013
Katowice, 2013-06-28
i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia
(Dz.U. 2003 nr 16 poz. 150) produkty biobójcze zostały
podzielone na kategorie (I-IV) oraz grupy.
Jedynie środki należące do kategorii I (produkty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu) i grupy 1 (produkty biobójcze do higieny człowieka)
zdaniem GIF mogą być przedmiotem obrotu w hurtowniach farmaceutycznych i aptekach.
Natomiast inne produkty biobójcze - m.in. zakwalifikowane do kategorii III (produkty biobójcze do zwalczania szkodników) i grupy 19 - repelenty i atraktanty, do
których zalicza się np. Autan i OFF! nie mogą być sprzedawane w aptekach oraz hurtowniach farmaceutycznych.
Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
Główny Inspektor Farmaceutyczny
Zofia Ulz
00-238 Warszawa
ul. Długa 38/40
Szanowna Pani Inspektor!
Działając na podstawie art. 1 w związku z art. 7
ust. 1 p. 6 i 9 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 o izbach
aptekarskich t.j. Dz.U. 2008/136/856 ze zmianami oraz
mając na względzie przepisy art. 7 oraz 8 i następne ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków środków
spożywczych .... Dz.U. 2011/122/696 ze zm., w związku z art. 78 Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2008/45/271
zwracamy się z uprzejmą prośbą, w związku z licznymi
zapytaniami aptekarzy oraz niejasnościami dotyczącymi sprzedaży środków przeciwko komarom zwierających w swoim składzie repelenty, o zajęcie stanowiska
w sprawie i wyjaśnienie, czy apteka może nabywać w
hurtowni farmaceutycznej lub u innego sprzedawcy,
a następnie sprzedawać środki odstraszające owady, takie jak "Autan" , "Off" itp. (zawierające w swoim składzie repelenty). Ponadto zwracam się z wnioskiem, aby
przy najbliższej aktualizacji PF dopisać te środki do katalogów produktów, jakie mogą prowadzić zarówno hurtownie farmaceutyczne oraz apteki.
Z poważaniem
Prezes Rady SIA w Katowicach
dr n. farm. Piotr Brukiewicz
*********
Autan i OFF!
nie mogą być sprzedawane w aptekach
(2013-07-30)
Informujemy, że zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie wszystkie środki biobójcze mogą być
sprzedawane w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Zgodnie z art. 86 ust. 8 i art. 72 ust. 5 ustawy Pf przeznaczenia (Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) apteki
mogą prowadzić sprzedaż, a hurtownie obrót środkami
dezynfekcyjnymi stosowanymi w medycynie - spełniającymi wymagania określone w odrębnych przepisach.
Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii
68
•
•
•
W załączeniu na stronie:
www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5639.html
Korespondencja z GIF
Rozp. MZ z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz.U. 2003 nr 16 poz. 150)
Rejestr oraz link do aktualnego rejestru produktów
biobójczych www.bip.urpl.gov.pl/system/article_attachments/attachments/4509/original/RejestrPB_
cz3.pdf?1372404776
Oxodil - koniec zamieszania
(2013-09-03)
Recepty na produkt leczniczy Oxodil PPH mogą
obecnie być wystawione za pomocą nazwy skróconej
Oxodil.
W związku z decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o skróceniu z dniem 27 sierpnia
br. okresu ważności dopuszczenia do obrotu produktu
leczniczego Oxodil informujemy, że recepty na produkt
leczniczy Oxodil PPH mogą być wystawione za pomocą
nazwy skróconej Oxodil, która pozwala obecnie jednoznacznie określić ten lek.
W załączeniu na poniższej stronie otrzymana korespondencja: www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5678.html
Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
www.katowice.oia.pl
Identyfikator farmaceuty
(2013-10-09)
Warszawa, dnia 12 września 2013 roku
Udostępniamy do pobrania i wykorzystania wzór identyfikatora farmaceuty z logo Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Ipsen Poland sp. z o.o.
www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5737.html
Szanowny Pan
Dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
ul. Długa 16 00-238 Warszawa
Wzór jest zgodny z uchwałą NRA nr VI/40/2013
z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia wzoru identyfikatora farmaceuty noszonego w miejscu pracy (plik
PDF w załączeniu).
Udostępniony plik DOC jest w wersji edytowalnej
w celu wpisania: imienia, nazwiska, stopnia lub tytułu
oraz zajmowanego stanowiska.
Używanie logo (znaku) Śląskiej Izby Aptekarskiej
na identyfikatorach farmaceuty noszonego w miejscu
pracy, nie wymaga zgody SIA.
Używanie logo Śląskiej Izby Aptekarskiej w innych
celach jest zabronione i wymaga zgody izby.
Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu podmiotu odpowiedzialnego zwracamy
się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie
wydawania pacjentom w aptekach pojedynczych saszetek produktu leczniczego Smecta bez opakowania handlowego (zewnętrznego) i bez ulotki dla pacjenta.
Wydawany z apteki produkt leczniczy Smecta, powinien być zgodny z warunkami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, określającymi rodzaj zarejestrowanego
opakowania: 10 lub 30 saszetek w tekturowym pudełku.
Oznakowanie opakowania (pudełka, saszetki oraz ulotki), spełniające stosowne wymagania prawne, zapewnia
pacjentowi dostęp do pełnej informacji o zakupionym
produkcie leczniczym Smecta.
Należy zauważyć, że dzielenie opakowania zewnętrznego - pudełka na pojedyncze saszetki i oferowanie ich
zakupu pacjentom jest działaniem potencjalnie zagrażającym bezpieczeństwu farmakoterapii. Do opakowania
produktu leczniczego Smecta, w którym znajduje się 10
lub 30 saszetek, dołączona jest bowiem tylko jedna ulotka informacyjna, w związku z czym sprzedaż jednej lub
kilku pojedynczych saszetek prowadzi do tego, że pacjent zostaje pozbawiony ważnych dla niego informacji
min. przeciwskazań do stosowania, specjalnych ostrzeżeń
i środków ostrożności, interakcji z innymi lekami, możliwych działań niepożądanych, prawidłowego dawkowania,
czy też danych teleadresowych przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego. Informacje ważne z punktu widzenia
pacjenta znajdują się także na opakowaniu zewnętrznym
produktu leczniczego Smecta np. nazwa produktu w języku Braille'a. Oprócz funkcji informacyjnej, należy także
podkreślić funkcję ochronną opakowania zewnętrznego
produktu leczniczego, które zabezpiecza lek przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych takich jak
temperatura, wilgoć, uszkodzenia mechaniczne.
W związku z powyższym, wydawanie pacjentom
pojedynczych saszetek produktu leczniczego Smecta
bez opakowania handlowego (zewnętrznego) i bez ulotki
informacyjnej może zwiększać ryzyko jego nieprawidłowego użycia, a tym samym zagrażać zdrowiu pacjentów.
Z wyrazami szacunku,
Paweł Ciąpała
Dyrektor Generalny Ipsen Poland Sp. z o.o.
Anna Szczepańska
Kierownik ds. Rejestracji Ipsen Poland Sp. z o.o.
www.katowice.oia.pl
Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
Nasz znak: SIAKat-0285-2013
Katowice 2013-10-04
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sławomir Neumann
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z artykułami, które zostały opublikowane m.in. w dniu 2 października 2013 r. w RMF24
"Awantura o powrót reklam w aptekach" www.rmf24.pl/
fakty/polska/news-awantura-o-powrot-reklam-w-aptekach,nId,1035547 oraz w Medexpress "Czy reklamy wrócą
do aptek" www.medexpress.pl/start/czy-reklamy-wroca-do-aptek/22491/, w których Pan Minister wyraża pogląd
złagodzenia zakazu reklamy aptek, w załączeniu przesyłam artykuł dr Tadeusza Szuby - Prezesa Towarzystwa
Farmaceutyczno - Ekonomicznego z dnia 19 września
2013 r. skierowany do dr Henryki Bochniarz - Prezydent
Polskiej Konfederacji Pracodawców "Lewiatan" oraz dr n.
farm Stanisława Piechuli wiceprezesa Rady Śląskiej Izby
Aptekarskiej "Lobbingowi za zniesieniem zakazu reklamy
aptek farmaceuci mówią NIE! My farmaceuci jesteśmy za
utrzymaniem zakazu reklamy aptek!".
Mam nadzieję, że lektura tych artykułów wpłynie na
zmianę poglądów Pana Ministra w sprawie zakazu reklamy aptek. W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień
jesteśmy do dyspozycji.
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5739.html
69
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Pismo Ipsen Poland sp. z o.o. w sprawie
produktu leczniczego Smecta
(2013-09-18)
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Apteka może się także zaopatrywać
poza hurtowniami farmaceutycznymi
(2013-11-08)
Apteka musi się zaopatrywać we wszystkie produkty lecznicze, a także środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, w stosunku do których wydano decyzję o objęciu refundacją,
wyłącznie od hurtowniach farmaceutycznych.
Pozostały asortyment, który może prowadzić apteka,
nie musi być nabywany w hurtowniach farmaceutycznych.
Z uszanowaniem
dr farm. Stanisław Piechula
*********
7) środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w medycynie - spełniającymi wymagania określone w odrębnych przepisach".
Zacytowany ustęp stanowi, iż hurtownia farmaceutyczna jedynie może prowadzić sprzedaż wymienionych
produktów, a tym samym nie można przypisać aptece
obowiązku ich nabywania od podmiotu, który sam nie
posiada obowiązku ich zbywania.
W ocenie Ministra Zdrowia przyjęcie interpretacji
odmiennej od wyżej wskazanej, prowadziłoby do wewnętrznej niespójności przepisów w obrębie ustawy
z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
W związku z powyższym Minister Zdrowia podziela Pańskie stanowisko, iż brak jest podstaw by wymagać, aby apteki nabywały omawiane specyfiki wyłącznie
w hurtowniach farmaceutycznych.
Z poważaniem,
Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
Artur Fałek
Warszawa, dnia 05.11.2013
MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
MZ-PLO-079-16391-193/PR/13
Pan dr farm. Stanisław Piechula
Wiceprezes Śląskiej Izby Aptekarskiej
Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na Pana pismo o znaku SIAkat-0277-2013 z dnia 30 września 2013 r., dotyczące
analizy obowiązujących przepisów ustawy z dnia 6
września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr
45, poz. 271, z późn. zm.) w zakresie prowadzenia
przez apteki obrotu detalicznego specyfikami, o których
mowa w art. 72 ust. 5 tejże ustawy, niniejszym informuję o stanowisku Ministra Zdrowia w przedmiotowej
sprawie.
Możliwość nabywania przez apteki asortymentu,
określonego wzmiankowanym przepisem należy wywieść z samej jego konstrukcji. Brzmienie tego przepisu
jest następujące: „5. Hurtownie farmaceutyczne mogą
również prowadzić obrót hurtowy:
1) wyrobami medycznymi,
la) produktami leczniczymi przeznaczonymi wyłącznie na eksport, posiadającymi pozwolenie na dopuszczenie do obrotu inne niż określone w ust. 3,
2) środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
2a) suplementami diety, w rozumieniu przepisów
o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
3) środkami kosmetycznymi, w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U.
Nr 42, poz. 473, z późn. zm.7)), z wyłączeniem kosmetyków przeznaczonych do perfumowania lub upiększania,
4) środkami higienicznymi,
5) przedmiotami do pielęgnacji niemowląt i chorych,
6) środkami spożywczymi zawierającymi w swoim
składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia
roślinnego,
70
Komunikat GUM w sprawie wag
nieautomatycznych po 1 stycznia 2014 r.
(2013-11-06)
W związku z zamieszczoną na stronie internetowej
jednego z producentów wag nieautomatycznych informacją, że legalizacja ponowna wag nieautomatycznych
wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed 31 grudnia 2003 r., nie będzie możliwa po dniu 31 grudnia 2013
r., Główny Urząd Miar przedstawia poniższe wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
- Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069), który
stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r., podczas legalizacji ponownej wag nieautomatycznych zalegalizowanych
na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem
w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
i jej przepisów wykonawczych, sprawdzenie przyrządu
pomiarowego przeprowadzane może być pod względem
zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach, na
podstawie których przyrząd ten został zalegalizowany,
czyli wymaganiami określonymi w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11
maja 2001 r. - Prawo o miarach.
Po dniu 1 stycznia 2014 r. wagi nieautomatyczne
podlegające prawnej kontroli metrologicznej będą legalizowane po sprawdzeniu spełniania przez te przyrządy,
wymagań określonych w przepisach obowiązujących
w dniu ich legalizacji. Obecnie obowiązujące wymagania określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań,
którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne,
oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).
Upływ terminu 31 grudnia 2013 r. nie ogranicza
możliwości zgłaszania do legalizacji ponownej wag
nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 8a
ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach,
www.katowice.oia.pl
www.gum.gov.pl/pl/aktualnosci/2013/komunikat-wsprawie-legalizacji-wag-nieautomatycznych-po-1stycznia-2014-r/
Weszły recepty transgraniczne
(2013-11-08)
Opublikowano dziennik ustaw 2013-1293 wprowadzający od dzisiaj zmiany do rozporządzenia w sprawie
recept lekarskich w zakresie recepty transgranicznej.
DU-2013-1293
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1293
Pojawił się także
- komunikat dla aptekarzy dotyczący nowelizacji
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich wprowadzającej receptę trans graniczną:
www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/koldlaaptek_20131107_trangr.pdf
- i komunikat dla lekarzy
www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/komdlalekarzy_20131107_trasgr.pdf
*********
Warszawa, 7 listopada 2013
MINISTER ZDROWIA
MZ-PLO-460-19533-6/KP/13
Komunikat dla aptekarzy dotyczący nowelizacji
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept
lekarskich wprowadzającej receptę trans graniczną
Szanowna Pani Magister!
Szanowny Panie Magistrze!
W celu zapewnienia pacjentom na terenie unii europejskiej prawa do otrzymania leku wystawionego na receptę Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie jednolitego systemu wystawiania recept lekarskich,
www.katowice.oia.pl
który gwarantowałby pacjentowi pewność, iż wystawiona w jednym państwie członkowskim recepta lekarska
zostanie prawidłowo rozpoznana i zrealizowana na terenie innego państwa. Takie ujednolicone zasady znalazły się w dyrektywie wykonawczej Komisji 2012/52/
UE z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanawiającej środki
ułatwiające uznawanie recept lekarskich wystawionych
w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 356
z 22.12.2012, str. 68). Przyjęcie tego ułatwienia dla pacjentów wymagało wprowadzenia nowego pojęcia „recepty transgranicznej" do krajowego rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich').
Zasady wystawiania „krajowych" recept lekarskich
nie zmieniają się. Wszystkie druki recept i oznaczenia
niezbędne do wystawienia refundowanych recept pozostają niezmienione.
Natomiast, w przypadku gdy pacjent zgłosi wolę realizacji recepty w innym niż Polska kraju członkowskim
Unii Europejskiej wówczas lekarz może wypisać receptę
transgraniczną. Komisja Europejska określiła minimalne
wymagania dla takich recept, dzięki czemu mają one być
właściwie rozpoznawane na terenie wszystkich krajów
Unii. Recepta transgraniczną musi zawierać co najmniej:
1) imię lub imiona i nazwisko pacjenta (nie mogą
być inicjały);
2) datę urodzenia pacjenta (niezależnie od wieku);
3) imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej
receptę;
4) kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy - np. „lekarz", „lek.", „lek.med.",
„dr n.med." itp.);
5) dane do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę (adres e-mail lub numer telefonu lub faksu wraz z prefiksem międzynarodowym);
6) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego wraz z oznaczeniem kraju - np. „Polska" albo skrót
„PL", „Deutschland" albo skrót „DE" itp.
7) nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową)
leku. Inaczej niż zasady krajowe dyrektywa dopuszcza
stosowanie nazw handlowych jedynie w 2 przypadkach:
a) przepisany produkt jest biologicznym produktem
leczniczym lub
b) osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona
niezbędna ze względów medycznych; w takim przypadku na recepcie podaje się zwięźle powody użycia nazwy
handlowej;
8) postać;
9) dawkę (moc);
10) ilość;
11) sposób dawkowania;
12) datę wystawienia recepty;
13) własnoręczny podpis osoby wystawiającej receptę.
Recepty transgraniczne wypisywane są w językach
narodowych krajów członkowskich. Nieznane dotąd
w kraju elementy (np. adres e-mail, literki „PL" i inne
nowe elementy) można dopisać ręcznie - nie trzeba zatem zmieniać treści pieczątek lekarskich.
71
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
użytkownik wagi nieautomatycznej podlegającej prawnej kontroli metrologicznej ma obowiązek zgłoszenia
tego przyrządu do legalizacji ponownej w sytuacjach
określonych w art. 8k ust. 2 ustawy (obowiązek ten zastępczo może być wykonany przez wykonawcę naprawy
lub instalacji przyrządu pomiarowego, zgodnie z art. 8k
ust. 1 ustawy). Warunkiem użytkowania wagi nieautomatycznej podlegającej prawnej kontroli metrologicznej
jest posiadanie wymaganego dowodu prawnej kontroli
metrologicznej.
Termin końcowy dopuszczalności zgłaszania do legalizacji ponownej wag nieautomatycznych, w tym wag
nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed dniem 31 grudnia 2003 r., nie jest prawnie
określony.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Tak wystawione recepty transgraniczne realizowane
są za pełną odpłatnością. Jeżeli jednak lekarz wystawi
pacjentowi receptę transgraniczną, na której dodatkowo
umieścił wszystkie elementy konieczne dla refundacji
w ramach NFZ - wówczas taką receptę traktujemy tak,
jak zwykłą recepta refundowana.
Nowelizacja w żaden sposób nie zmienia wzoru recepty, który obecnie obowiązuje w Polsce.
Z wyrazami Szacunku
Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Igor Radziewicz - Winnicki
*********
Warto jeszcze zauważyć że:
1.
2.
3.
- na receptach transgranicznych nie mogą być
wypisywane leki Rpw;
- recepty te są 100% dla Polaków wyjeżdżających do UE jak i pacjentów z UE w Polsce;
- by polska recepta transgraniczna mogła być
realizowana w Polsce jako refundowana musi
dodatkowo zawierać wszystkie elementy niezbędne dla polskiej recepty refundowanej, jednak gdy jako taka będzie realizowana w Polsce
apteka nie musi wymagać zbędnych dla recepty polskiej elementów recepty transgranicznej,
czyli np. daty urodzenia pacjenta, danych do
bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej
receptę (adres e-mail lub numer telefonu, lub
faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym).
nego w Polsce. Jest to niezwykle ważny krok w kierunku
przywrócenia aptekom należnego im miejsca w systemie
ochrony zdrowia w naszym kraju. Związek PharmaNet
wraz z Konfederacją Lewiatan, traktując apteki jako jednostki handlu, od wielu już miesięcy prowadzą zaciekłą
kampanię medialną, lobbując przeciwko stanowisku
samorządu aptekarskiego popierającemu obowiązujący
w naszym kraju zakaz reklamy aptek i ich działalności.
Naczelna Rada Aptekarska w przesłanych w 2013
r. do Ministerstwa Zdrowia uwagach do projektu założeń do projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków
stanowczo opowiedziała się za utrzymaniem obowiązującego zakazu reklamy aptek i nieingerowaniem w obowiązujące przepisy (art. 94a ustawy - Prawo farmaceutyczne). Nasze stanowisko uwzględnił minister zdrowia
Bartosz Arłukowicz, który w swoim wystąpieniu podczas
obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza 18 września
2013 r. w Warszawie zapewnił farmaceutów, że sprawa
zmiany przepisów dotyczących reklamy aptek nie będzie
przedmiotem procedowania podczas prac nad nowelizacją obowiązujących przepisów dotyczących sektora farmaceutycznego.
Mając na względzie powyższe stanowisko NRA,
a także wyrażające wolę zdecydowanej większości polskich aptekarzy, raz jeszcze proszę o niepodpisywanie
sygnowanego przez PharmaNet apelu. Przepisy dotyczące zakazu reklamy aptek są jasne i nie wymagają zmiany.
dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Z uszanowaniem
dr farm. Stanisław Piechula
Komunikat NRA w sprawie petycji
Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNet
(2013-11-07)
Warszawa, 7 listopada 2013 r.
Naczelna Izba Aptekarska
L.dz. P- 38/1/2013
Komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
W związku z ukazaniem się sygnowanego przez
Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet apelu,
którego głównym celem jest zmiana obowiązujących
przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek i ich działalności, proszę o niepodpisywanie tego kolportowanego
obecnie do aptek dokumentu.
Wprowadzony z początkiem 2012 r. zakaz reklamy
aptek przyczynił się do normalizacji rynku farmaceutycz-
72
UWAGA WAŻNE !
Ujednolicenie loginu do kont farmaceuta.pl
i pozostałych
(2013-10-23)
Przypominamy, że od 6 maja 2013r. loginem do
kont email w domenach farmaceuta.pl, farmacja.pl
i tech-farm.pl jest już tylko pełny adres email. Loginy
z myślnikami przestały działać.
Proszę wszystkich posiadających konta w domenach
farmaceuta.pl , farmacja.pl i tech-farm.pl by sobie ustawili loginy swoich kont jako pełne adresy email, jeżeli
jeszcze posiadają stare ustawienia loginów z myślnikami,
•
czyli loginy powinny być takie jak konta email np.
[email protected] lub [email protected]
farmacja.pl lub [email protected] ,
•
gdyż stare loginy o konstrukcji np. nazwisko-imie-farmaceuta-pl i podobne przestały działać.
Szczegóły o właściwej konfiguracji można znaleźć
na stronie: www.serwis.farmacja.pl
dr farm. Stanisław Piechula
www.katowice.oia.pl
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Konieczność rozliczenia kończącego się okresu edukacyjnego
Przypominamy o konieczności rozliczenia się z kończącego się w tym roku drugiego
5 - letniego okresu edukacyjnego farmaceutów, którzy otrzymali PWZ przed rokiem
2004 oraz pierwszego 5 - letniego okresu edukacyjnego farmaceutów, którzy otrzymali
PWZ w 2008 roku.
W tym roku kończą się kolejne okresy edukacyjne (2009 - 2013) dwóm grupom
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych:
•
•
drugi 5 - letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy otrzymali Prawo Wykonywania
Zawodu przed rokiem 2004 i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące,
pierwszy 5 - letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali Prawo Wykonywania
Zawodu w 2008 roku i nie przedłużali okresu edukacyjnego o 12 lub 24 miesiące.
Proszę zwrócić uwagę, że:
•
•
z dniem 1 stycznia 2014 r. rozpoczynacie Państwo automatycznie nowy 5-letni okres
edukacyjny;
należy rozliczyć w izbie aptekarskiej zakończony okres edukacyjny, dokumentując
zebrane 100 punktów edukacyjnych. W tym celu należy zgłosić się w izbie z wypełnioną
kartą - książeczką szkoleń i zebranymi certyfikatami oraz zaświadczeniami
potwierdzającymi odbyte szkolenia.
Proszę wcześniej umówić się telefonicznie na rozliczenie z Panem mgr inż. Lechem
Wróblewskim (tel. 32-608 97 67) i zgłosić się z wypełnioną książeczką, gdyż pracownicy
izby tylko weryfikują wpisy, a nie wypełniają jej za Państwa.
Szkolenia powinno się zaliczyć do końca 2013 r. jednak można je rozliczyć i pobrać
nowe karty także w styczniu 2014 r.
Proszę jednak nie czekać do ostatniego momentu z rozliczeniem punktów, gdyż w tym
roku powinna rozliczyć się bardzo duża grupa farmaceutów tj. ponad 1800 osób, w związku
z czym na koniec roku mogą być „kolejki” oczekujących.
- zgodnie z rozporządzeniem czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony
na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, przez okręgową radę
aptekarską, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wniosek o przedłużenie czasu odbywania
ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej izby aptekarskiej, której
jest członkiem. W celu przedłużenia należy złożyć wniosek do końca 2013 r.
W związku z powyższym zwracam Państwu SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, by dopełnić
powyższe obowiązki, gdyż ich zaniechanie może skutkować np. negatywną opinią Rady
przy opiniowaniu związanym ze stwierdzeniem rękojmi należytego prowadzenia apteki
przez kandydata na stanowisko kierownika lub opiekuna stażystów.
Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
www.katowice.oia.pl
73
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Powstało nowe
dyskusyjne
dla farmaceutów szpitalnych SIA
Wychodząc naprzeciw prośbom farmaceutów szpitalnych uruchomiliśmy na FGD forum
dyskusyjne poświęcone problemom farmacji szpitalnej. Serdecznie zapraszamy farmaceutów
pracujących w aptekach szpitalnych do dyskusji na nowo powstałym forum.
Aby skorzystać z forum, proszę zarejestrować się na stronie www.listy.farmacja.pl
w zakładce - Rejestracja (link bezpośredni - www.listy.farmacja.pl/account/register).
W przypadku braku adresu e-mailowego, można skorzystać i założyć e-mail w domenie
farmaceuta.pl (www.konta.farmacja.pl/account/register)
Po dokonaniu właściwej rejestracji i jej akceptacji przez administratora, jest możliwość
korzystania z forum.
Do forum można logować się na stronie:
.listy.farmacja.pl
w zakładce - FGD (link bezpośredni - www.listy.farmacja.pl/fgd)
Po zalogowaniu proszę wybrać (kliknąć) na odpowiednią grupę tematyczną:
•
Forum dyskusyjne farmacji szpitalnej listy.700-FarmacjaSzpitalna-2013
Dostępne są także inne fora dyskusyjne, np.:
•
Forum dyskusyjne farmaceutów i osób związanych z farmacją na tematy branżowe
listy.500-fgd-2013
•
Forum dyskusyjne farmaceutów i osób związanych z farmacją na dowolne tematy
listy.600-kawiarenka-2013
Z forum dyskusyjnego można korzystać bezpośrednio przez przeglądarkę internetową
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome itp.) wchodząc na stronę
www.listy.farmacja.pl lub poprzez dedykowane czytniki grup dyskusyjnych, które są
dostępne z poziomu programów pocztowych, np.: Outlook Express (Windows XP), Mozilla
Thunderbird (Windows XP, Vista, 7, 8), Windows Live Mail 2011& (Windows 7).
Opis konfiguracji forum w programie pocztowym dostępny jest na stronie
www.listy.farmacja.pl/jak_ustawic.html
W razie problemów proszę o kontakt z Panem Lechem Wróblewskim ze Śląskiej Izby
Aptekarskiej - e-mail: [email protected] tel. 32-6089767.
Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
74
www.katowice.oia.pl
protokołów: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
p o si e d z e n i a P rezyd iu m R ad y Ś IA VI
oraz protokołów: 19, 20, 21, 22, 23
p o si e d z e n i a Rady ŚIA VI.
Wyciąg z Protokołu 17 posiedzenia
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
VI kadencji, z dnia 6 kwietnia 2013 r.
1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył
Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz.
9.35. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 11/14 osób. Na podstawie listy obecności
Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Prezydium Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu
prawomocności obrad prowadzący posiedzenie dr
Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek obrad uzupełniono o prośbę studentki Kamili
Ligas dotyczącą zaopiniowania opiekunów stażystów
na wniosek UM we Wrocławiu oraz pismo Medifarm
Sp. z o.o. o wycofanie wniosku w sprawie opiniowania Pani mgr farm. Ewy Pentak na stanowisko kierownika Hurtowni Farmaceutycznej w Mikołowie, ul. Dąbrowa 41. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.
2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło protokół z 16 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA
z 19 marca 2013 roku.
3. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie podjęło uchwały w sprawie stwierdzenia
prawa wykonywania zawodu farmaceuty: Katarzyna Hezner VI/111/13; Magdalena Michałowska
VI/112/13; Marcin Radziszewski VI/113/13
4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad
Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:
4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:
- mgr farm. Jacek Górski w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Magnum” w 44-100 Gliwice, ul.
Zwycięstwa 52a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- dr farm. Paweł Nogaj w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka 3 Maja” w 42-350 Koziegłowy, ul. 3-go Maja 27a;
www.katowice.oia.pl
75
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
wybrane fragmenty
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie warunkowo do dnia 31.01.2014r..
- mgr farm. Janina Korfanty w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Na Findera” w 41-600 Świętochłowice, ul. Findera 8;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Joanna Szmyła w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Podwale” w 43-600 Jaworzno, ul. Nosala 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Anna Nocoń w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-900 Bytom, ul. Chorzowska 86;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Ewa Janosz-Kowalska w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Pharma-Flos” w 43-100
Tychy, ul. Budowlanych 4;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Aleksandra Matuszczyk w aptece
ogólnodostępnej w 40-648 Katowice, ul. Łętowskiego 32;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Artur Rumpel w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Silesia” w 44-200 Rybnik, ul. Patriotów 23;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie
jednogłośnie. Jednocześnie Prezydium Rady SIA
zadecydowało, że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana informacja, że na podstawie posiadanych przez izbę dokumentów, obsada
magistrów może nie zapewnić w tej aptece obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki
zgodnie, z wymogami Prawa farmaceutycznego.
W związku z tym Prezydium Rady Śląskiej Izby
Aptekarskiej prosi, aby przy akceptacji nowego
kierownika apteki, zwrócić wnioskodawcy uwagę
na konieczność uzupełnienia obsady magistrów
farmacji w aptece lub skrócenia godzin czynności
apteki.
- mgr farm. Agnieszka Wilk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr.Max” w 41-250 Czeladź, ul.
Szpitalna 7;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
- mgr farm. Małgorzata Okólska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Rodzinna” w 32-065
Krzeszowice, Rynek 12;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Anna Jaros w aptece ogólnodostępnej w 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Poczdamska 7;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Elżbieta Szyniec w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka dr Zdrowie” w 44-200
Rybnik, ul. Raciborska 16;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Anna Cozac w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka dr Zdrowie” w 44-200
Rybnik, ul. Raciborska 16;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Lucyna Kowalska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteki Familijne Apteka przy
Rolnej” w 40-555 Katowice, ul. Rolna 30;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Urszula Czop w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteki Familijne Apteka w Przychodni” w 40-570 Katowice, ul. Ligocka 3a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Ryszard Podsiadło w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Hedelix II” w 41-200 Sosnowiec, ul. Niepodległości 17;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Jan Lesik w aptece ogólnodostępnej
w 59-900 Zgorzelec, ul. Kościuszki 51;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie
większością głosów przy jednym głosie „wstrzymującym”.
Jednocześnie Prezydium Rady SIA zadecydowało, że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu
przekazana informacja, że na podstawie posiadanych przez izbę dokumentów, obsada magistrów
może nie zapewnić w tej aptece obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki zgodnie z wymogami Prawa farmaceutycznego. W związku
z tym Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
prosi, aby przy akceptacji nowego kierownika apteki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na konieczność
76
uzupełnienia obsady magistrów farmacji w aptece
lub skrócenia godzin czynności apteki.
4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Ewa Guzal-Dziadek w aptece ogólnodostępnej w 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Łowicka
23 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym
przez „Farmex” Ignacy Neugebauer i wspólnicy
Spółka Jawna z siedzibą w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Targowa 12;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Sylwia Loch w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka pod Liściem Mięty”
w 43-100 Tychy, Al. Bielska 135B/18 w związku
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią
Sylwię Loch, panią Anetę Wawrzycka;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Ewa Dąbrówka w aptece ogólnodostępnej w 41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 52
związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym
przez Anmar Sp. z o.o. z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. Mjr. J. Piwnika-Ponurego 8B/6;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Magdalena Zioła w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Na Hallera” w 43-200 Pszczyna, ul. Gen. Hallera 13 w związku z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej złożonym przez Stefan Zioła, Maria Kappel-Zioła, Magdalena Zioła-Zembok, Tomasz Zembok;
Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Mgr farm. Magdalena Zioła nie była zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni
funkcję kierownika w tej aptece od 2011r . Wniosek
opiniowano ze względu na zmiany w koncesji na
prowadzenie apteki.
- mgr farm. Małgorzata Zioła w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Maria” w 43-252 Pielgrzymowice,
ul. Golasowicka 4 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Stefan Zioła, Maria Kappel-Zioła, Magdalena Zioła-Zembok, Tomasz Zembok;
Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
o kandydacie zostanie do dziekanatu przekazana informacja, że organizator stażu firma Zdrowit
Katarzyna Olszewska i wspólnicy stosuje praktyki
naruszające zakaz reklamy aptek wynikający z art.
94a prawa farmaceutycznego. Mając na względzie
punkt programu stażu „prawne, etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty” decyzję w tym
zakresie Prezydium Rady SIA pozostawia Dziekanowi Wydziału.
4f. Opiniowanie wykazu aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika dotyczącego ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie Miasta Rybnik.
Prezydium Rady SIA jednogłośnie negatywnie
zaopiniowało przedstawiony wykaz aptek ogólnodostępnych wraz z rozkładem godzin ich pracy, jednocześnie zwracając się do Rady Miasta Rybnika
o uzgodnienie kwestii dyżurów z aptekami Miasta
Rybnik. Do przedstawionego planu dyżurów do
Prezydium Rady SIA wpłynęły uwagi farmaceutów,
które przekazano z prośbą o rozważenie i w miarę
możliwości ich uwzględnienie i w tym zakresie
zmianę projektu.
Dyżury aptek winny służyć pacjentom, uwagi
aptekarzy zmierzają w tym właśnie kierunku, dlatego celowe wydaje się ich uwzględnienie przez Radę
Miasta Rybnika.
5. Inne sprawy bieżące:
5a. Wniosek mgr farm. Agaty Jędrszczak o wydanie duplikatu Prawa Wykonywania Zawodu
w związku z zagubieniem. Prezydium Rady SIA
jednogłośnie podjęło decyzję o wydanie duplikatu
PWZ.
5b. Prośba o dofinansowanie biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich
Polski.
Na wniosek Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski Prezydium Rady SIA jednogłośnie
postanowiło dofinansować „Biuletyn Informacyjny” Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. Przyznane dofinansowanie umożliwi wydanie
Biuletynu Informacyjnego co pół roku.
5c. Spotkanie z Prezesem Kamsoft - „Retrospekcje”
Prezes dr Piotr Brukiewicz krótko zrelacjonował spotkanie z Prezesem Kamsoft S.A. dr inż.
Zygmuntem Kamińskim w ramach programu
„Retrospekcje”. Głównym punktem spotkania
był wykład Pana Prezesa Kamińskiego przedstawiający rozwój, stan obecny oraz najbliższą
przyszłość platformy OSOZ. Największe wrażenie na uczestnikach spotkania zrobiły zaprezentowane możliwości analizy zdarzeń zdrowotnych
w czasie rzeczywistym, które można porównać
do technologii oglądanych do tej pory tylko na
filmach s-f. Fotorelacja ze spotkania dostępna
jest na FB SIA.
77
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Mgr farm. Magdalena Zioła nie była zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni
funkcję kierownika w tej aptece od 2011r . Wniosek
opiniowano ze względu na zmiany w koncesji na
prowadzenie apteki.
- mgr farm. Paweł Balsamski w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Zico Apteka Tanie Leki” w 32300 Olkusz, ul. Kazimierza Wielkiego 24 związku
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez „VINCENT” Sp. z o.o. z siedzibą w 31-216 Kraków, ul.
Legnicka 5;
Po rozpatrzeniu wniosku Prezydium Rady SIA
jednogłośnie postanowiło wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie
„ZIKO APTEKA TANIE LEKI” oraz zwrócić się
do zezwoleniobiorcy o wyjaśnienie, czy zawarta we
wniosku WIF nazwa „Ziko Apteka Tanie Leki” jest
właściwa i zgodna z wnioskiem zezwoleniobiorcy,
gdyż w dokumentach skierowanych do SIA z dnia
17.04.2013 podano nazwę „Apteka Ziko”. W przypadku wnioskowania o zezwolenie na uruchomienie
apteki pod nazwą „Apteka Ziko Tanie Leki” Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej wnosi o dostosowanie nazwy apteki do obowiązującego prawa
poprzez usunięcie z nazwy informacji o charakterze
reklamowym „…Tanie Leki”, co może być niezgodne z art. 94 a prawa farmaceutycznego i wprowadzać w błąd pacjentów co do poziomu cen leków
refundowanych oferowanych w tej aptece.
Zgodnie z uzupełnionym porządkiem obrad Prezydium Rady SIA jednogłośnie umorzyło postępowanie w sprawie wydania opinii o proponowanym
kierowniku hurtowni farmaceutycznej - mgr farm.
Ewie Pentak zam. 40-217 Katowice, ul. Nowatorska 16A, w związku z wycofaniem przez wnioskodawcę wniosku ze względu na rezygnację kandydatki na kierownika Pani mgr farm. Ewę Pentak.
4e. Następnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano farmaceutę - opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku
farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek
ŚUM Katowice.
- mgr farm. Justyna Wyglenda w aptece ogólnodostępnej w Pszowie, ul. Traugutta 9;
Na wniosek Wydziału Farmaceutycznego AM we
Wrocławiu pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano
- mgr farm. Agatę Kukla w aptece ogólnodostępnej w Chorzowie, ul. Dombka 20;
- mgr farm. Małgorzatę Chojecka-Dyrdaś w aptece ogólnodostępnej w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9;
- mgr farm. Izabelę Drwięga w aptece ogólnodostępnej o nazwie Zdrowit w Jastrzębiu Zdrój,
ul. Harcerska 1a. Jednocześnie wraz z opinią
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
5d. V Jubileuszowy piknik farmaceutyczny
MIXTURA 2013 - informacje. Małopolska OIA zaprasza na kolejny piknik farmaceutyczny, który odbędzie się 8 czerwca 2013 roku w Mariackim Domu
Rekolekcyjnym w Krakowie, ul. Pod Strzechą 16 C.
W turnieju piłki nożnej zagra drużyna SIA.
5e. II Mistrzostwa Polski OIA w Piłce Nożnej
Halowej - Łęczyca 12.04.2013r.
Drużyna SIA 1 zajęła IV miejsce, a drużyna SIA
2 VI na osiem drużyn biorących udział w turnieju,
a mgr fam. Konrad Kotapka z drużyny SIA 2 został
królem strzelców turnieju, zdobywając 9 bramek.
W turnieju uczestniczyły drużyny z sześciu OIA.
Kolejne zawody odbędą się w Gdańsku, ponieważ
drużyna z tej Izby zwyciężyła. Mistrzostwa zostały bardzo dobrze zorganizowane, drużyny reprezentowały niezłe umiejętności piłkarskie, a całość
mistrzostw wraz ze spotkaniem towarzyskim była
bardzo dobrym pomysłem integracyjnym.
5f. Dyplomatorium i wręczenie PWZ - 19.4.2013
Uroczystość po raz ostatni odbyła się w Sali wykładowej przy ulicy Kasztanowej 3a. Kolejne będą
miały miejsce w nowym kampusie uniwersyteckim
budowanym przy ulicy Jedności 8 w Sosnowcu,
który zostanie oddany do użytkowania w tym roku.
Po raz pierwszy absolwenci występowali podczas dyplomatorium w biretach, które dla absolwentów ufundowała SIA. Wielu absolwentów
chciało je odkupić po zakończeniu uroczystości na
pamiątkę.
W trakcie uroczystości wręczono nagrodę ufundowaną przez SIA dla najlepszej studentki mgr
farm. Aleksandry Drżał w kwocie 1000 złotych,
która osiągnęła podczas studiów średnią 4,75.
Członkowie Rady SIA zaproponowali wydanie
w przyszłym roku Kodeksu Etyki Aptekarza, do
którego wstęp mógłby zostać napisany przez prof.
Dionizego Moskę. Absolwenci otrzymaliby na dyplomatorium kodeks z logo SIA na okładce.
5g. Targi farmaceutyczne i szkolenie SIA 20.4.2013
Targi i szkolenie były bardzo udane pod każdym
względem. Ze względu na tematykę wykładów frekwencja na targach oraz na szkoleniu była bardzo
wysoka (ok. 220 osób).
5h. Ostatnie wyroki ws. zakazu reklamy.
Mec. Krystian Szulc omówił dwa wyroki WSA
w Warszawie ws. odwołania się aptek DOZ od decyzji WIF nakładającego karę za naruszenie zakazu
reklamy. Skarga prawników DOZ na Głównego Inspektora Farmaceutycznego została przez sąd z całą
stanowczością odrzucona. WSA stwierdził jednoznacznie, że nie naruszono żadnych praw konstytucyjnych i podtrzymał nałożone kary.
Dwa składy sędziowskie wskazały, że w aktualnym brzmieniu ustawy każda działalność poza podawaniem danych o położeniu i godzinach otwarcia
apteki jest reklamą.
W obecnym stanie rzeczy każda apteka mająca
w sąsiedztwie aptekę DOZ może złożyć donos do GIF.
Dr Stanisław Piechula poprosił, by informacje
o tego typu sprawach umieszczane w internecie zawierały na początku podsumowanie tematu. Dzięki
temu czytający szybciej zorientują się w temacie.
Mec. Krystian Szulc poinformował o wyroku, który zapadł w Piekarach Śląskich, gdzie sąd
uznał umieszczanie stwierdzeń typu „tanie leki”
w nazwie apteki jest reklamą i może wprowadzać
pacjenta w błąd, bo ceny leków są w dużej mierze
regulowane przez państwo.
5i. Informacja na temat Konferencji OSOZ
„Priorytety i wyzwania 2013 w ochronie zdrowia”
- 18.04.2013.
Dr Piotr Brukiewicz zrelacjonował przebieg konferencji OSOZ w Warszawie, w której wzięło udział
ok. 700 osób. Podczas sesji plenarnej, w której z powodu błędu organizatorów nie brał udziału przedstawiciel NRA jednym z omawianych tematów była
Fot. (od lewej) mgr farm. Marcin Kubiczek, mgr farm. Karolina Szczepanik, dr Zygmunt Kamiński - KAMSOFT
78
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
Wyciąg z Protokołu 19 posiedzenia
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VI kadencji, z dnia 7 maja 2013 roku.
1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes
Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz.
9.25. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu
obecnych było 24/31 osób. Na podstawie listy
obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność
obrad posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych
i stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący
posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował
porządek obrad. Poprosił zebranych o wykreślenie
z porządku punktu trzeciego, gdyż nie wpłynęły
dokumenty o wydanie PWZ. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr
farm. Jan Stasiczek.
2. Mgr farm. A. Bednarz wniósł poprawkę do
treści protokołu w punkcie 5d. Rada SIA uwzględniła poprawkę i następnie jednogłośnie przyjęła
protokół z 18 posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji
w dniu 9 kwietnia 2013r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Prawa
Wykonywania Zawodu Farmaceuty - wykreślono.
4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad
Rada SIA przystąpiła do opiniowania:
4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
apteki:
- dr farm. Dorota Gałczyńska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Św. Jana” w 40-012 Katowice,
ul. Św. Jana 10;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Teresa Winnicka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit XI” w 44-100
Gliwice, ul. Zubrzyckiego 14;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie
rękojmi należytego prowadzenia apteki przez
kandydata na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Paweł Balsamski w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Zico Apteka Tanie Leki” w 32300 Olkusz, ul. Kazimierza Wielkiego 24 związku
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez „VINCENT” Sp. z o.o. z siedzibą w 31-216 Kraków, ul.
Legnicka 5 - cd. sprawy.
79
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
dyrektywa o ruchu transgranicznym, która stała się
argumentem dla lekarzy uzasadniającym bezzasadność podpisywania umów z NFZ, ponieważ lekarze
z innych krajów wystawiający obcokrajowcom recepty na leki refundowane w Polsce nie będą mieli
podpisanej umowy z Funduszem. Poruszono także
temat mającego powstać rejestru farmaceutów.
5j. Wynagrodzenie dla pracowników biura za
zastępstwo w czasie nieobecności chorobowej pracownika.
Prezydium Rady SIA jednogłośnie podjęło
uchwałę w sprawie przyznania wynagrodzenia pracownikom pełniącym obowiązki w zastępstwie pracownika podczas jego nieobecności chorobowej.
Podczas dłuższej nieobecności pracownika spowodowanej chorobą pozostali pracownicy biura SIA
przejmują obowiązki niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania biura izby.
6. Wolne głosy i wnioski.
- rozpatrzono prośbę o dopuszczenie do bezpłatnych szkoleń internetowych. Prezydium jednogłośnie przychyliło się do prośby o udostępnienie
bezpłatnych szkoleń internetowych członkowi SIA,
który miał zaległości w składkach. Generalnie szkolenia internetowe są dostępne bezpłatnie dla członków opłacających składki.
- poruszono temat opisów produktów leczniczych i suplementów w Internecie. Mgr farm. Michał Rzepczyk przedstawił konflikt pojawiający
się przy tworzeniu opisów działania suplementów
między ustawą regulującą sposób prezentacji suplementu diety, gdzie konieczne jest wskazanie kierunku jego działania, a rozporządzeniem unijnym gdzie
suplement diety nie może być przedstawiony jako
wpływający na leczenie lub jako leczący daną dolegliwość.
- ADVISER - grupowe ubezpieczenie farmaceutów - zmiana wariantu umowy.
Prezydium po negocjacjach z firmą ADVISER,
która od wielu lat obsługuje ubezpieczenia grupowe farmaceutów zaakceptowało zmianę umowy. W trakcie dyskusji stwierdzono, że składka
ubezpieczenia nie była zmieniana od 10 lat. Firma
przedstawiła wyliczenie nowej składki pozwalającej na utrzymanie obecnych warunków. Skarbnik
mgr Krzysztof Majka stwierdził, że oferta innych
towarzystw ubezpieczeniowych może być tańsza
i finalnie wynegocjował niższą stawkę oraz dodatkowe opcje ubezpieczenia. Ostatecznie składka
wzrośnie o 5 złotych.
Rada jednogłośnie zatwierdziła nową stawkę
ubezpieczenia.
7. 017 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej
Izby Aptekarskiej w dniu 23 kwietnia 2013 r. zakończono ok. godz. 12.00
Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika
apteki zaopiniowano pozytywnie większością głosów przy 1 głosie „wstrzymującym”.
Negatywnie większością głosów przy 1 głosie
„wstrzymującym” zaopiniowano wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Zico Apteka Tanie
Leki” ze względu na niezgodność z obowiązującym prawem nazwy apteki. Art. 94a prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od
01.12.2012r. zakazuje wszelkiej reklamy aptek
Dz.U. 2008/45/271 ze zm. co uzasadnia negatywną opinię Rady SIA. Niewątpliwie użycie w nazwie apteki sloganu „Tanie Leki” może naruszać
art. 94a prawa farmaceutycznego oraz ważny interes społeczny jakim jest prawo pacjentów do
otrzymania rzetelnej informacji na temat poziomu
cen w danej aptece w zakresie leków refundowanych przez NFZ. Izba Aptekarska zobowiązana jest działać w ramach obowiązującego prawa
i w szczególności dbać o interesy pacjentów oraz
przestrzeganie prawa.
- mgr farm. Monika Strzelec-Stępnicka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit”
w 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 33 w związku
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Zdrowit
Arkadiusz Zdebel i wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 3;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano większością głosów przy czterech głosach „wstrzymujących”.
Będąc w temacie Aptek Zdrowit rozmawiano
o kolejnych pojawiających się reklamach tej sieci.
Zdecydowano, że informacja zostanie przekazana
do ŚLWIF.
- mgr farm. Behzad Rammo w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Corax” w 41-219
Sosnowiec, ul. Zabłockiego 1 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez CORAX Sp.
z o.o. z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Makuszyńskiego 79;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
4c. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej - wydanie zaświadczenia
w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
hurtowni farmaceutycznej:
- mgr farm. Jacek Bryś w hurtowni farmaceutycznej „Hurtofarm” w 41-200 Sosnowiec, ul. Jabłoniowa 27;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
80
4d. Następnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano farmaceutę - opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku
farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek
AM we Wrocławiu
- mgr farm. Teresa Noster w aptece 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 60;
4e. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie
Miasta Katowice.
Pomimo jednej uwagi, która wpłynęła do projektu, Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
w/w projekt, uważając, że problem zgłoszony przez
aptekę może zostać rozwiązany indywidualnie.
5. Inne sprawy bieżące:
5a. Postanowienie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnienia - informacja dla
Członków Rady SIA. Do izby wpłynęło celem
wykonania orzeczenie OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnienia. Rada zapoznała
się z orzeczeniem OSA, które zgodnie z przyjętymi
ustaleniami zostanie przesłane do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
5b. Zasady ochrony danych osobowych w aptekach.
W tym miejscu Prezes Rady SIA oddał głos mgr
inż. Lechowi Wróblewskiemu. Z przedstawionego
stanu rzeczy wynika, iż większość danych wykorzystywanych przez apteki nie wymaga zgłoszenia
do GIODO, lecz w należyty sposób należy je chronić. Dotyczy to także danych gromadzonych w celu
wystawiania faktur dla pacjentów, ponieważ jest to
zbiór podlegający określonym procedurom ochronnym. W dalszej części omówiono różne sposoby
rozwiązań tej kwestii przez apteki m.im.: pomysł
odgórnego stworzenia pomocnego narzędzia przez
NIA, komercyjny moduł firmy Kamsoft oraz własny pomysł SIA opracowany na taką ewentualność.
Mgr Ryszard Jasiński poruszył też ważną kwestię
recept będących po przewidzianym w ustawie terminie 5 lat przechowywania. Tu także apteka powinna zadbać o zgodną z procedurami czynność
utylizacji recept by dane pacjentów pozostały
ochronione. Prezes SIA wraz z wiceprezesem dr
Stanisławem Piechulą oraz z Mecenasem Krystianem Szulcem postara się podpowiedzieć jak takie
procedury stworzyć w aptekach.
5c. Prośba NRA o przesłanie wniosków wyróżnień samorządowych. Na prośbę NRA poproszono
członków okręgowych Rad o przesyłanie wniosków osób do wyróżnień samorządowych. Rada
SIA w uznaniu zasług za wieloletnią, aktywną pracę na rzecz środowiska aptekarskiego skierowała
do Naczelnej Izby Aptekarskiej wniosek o nadanie
odznaczeń i wyróżnień samorządowych: „Mecenas
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
Wobec zaistniałej sytuacji postanowiono sprawę wyjaśnić z Panią dr hab. Agnieszką Skowron
oraz przedstawić jej stanowisko SIA w tej sprawie.
Zobowiązano do tego prezesa SIA dr. Piotra Brukiewicza.
5g. Następnie omówiono ostatnie wyroki w sprawie zakazu reklamy - artykuły prasowe dotyczące
ostatnich wyroków WSA w Warszawie oraz odpowiedź Prezesa NRA do Polityki i Superekspresu.
Samorząd Aptekarski ma obowiązek między
innymi dbać o interesy swoich członków. Od
1 stycznia 2012 roku obowiązuje zakaz reklamy aptek zgodnie z art. 94a prawa farmaceutycznego. Stanowisko GIF w sprawie reklamy
i programów lojalnościowych oraz ostatnie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w sprawach programów lojalnościowych prowadzonych przez DOZ podtrzymujące stanowisko GIF w zakresie zakazu ich
prowadzenia (nieprawomocne) dają kierownikom apteki możliwość takiej organizacji pracy
apteki, aby działania mogące naruszać art. 94a
prawa farmaceutycznego na terenie apteki nie
były prowadzone.
Zgodnie z art. 7 ust. 6 prawa farmaceutycznego samorząd ma prawo i obowiązek współdziałania z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz
innymi organizacjami społecznymi w sprawach
związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę
zdrowia publicznego.
Bez wątpienia przestrzeganie obowiązującego
prawa i współdziałanie w tym zakresie z organami inspekcji farmaceutycznej mieści się w zakresie działania organów samorządu aptekarskiego,
wobec powyższego Rada SIA większością głosów
„za” przy 2 głosach „przeciw” postanowiła zwrócić
się do kierowników aptek prowadzących programy
lojalnościowe o przesłanie informacji zwrotnej do
izby aptekarskiej z potwierdzeniem, że w aptece
nie są prowadzone programy niezgodne z prawem
farmaceutycznym i Kodeksem Etyki Aptekarza
RP, a w szczególności „Program 60+” i „Program
Opieki farmaceutycznej”. Brak odpowiedzi lub informacji o nieprowadzeniu lub zaprzestaniu realizacji wszelkich programów niezgodnych z Prawem
farmaceutycznych spowoduje skierowanie sprawy
do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Następnie Rada SIA na podstawie uzyskanych
odpowiedzi jednogłośnie postanowiła kierować
zawiadomienia do WIF o łamaniu zakazu reklamy
oraz w przypadkach naruszających ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do organów ścigania. Wykonanie uchwały powierzono radcy prawnemu przy pomocy biura Izby.
81
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Samorządu Aptekarskiego”, Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”, Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego.
5d. Spotkanie z przedstawicielami NEUCA
14.05.20133 - siedziba SIA.
Prezes SIA dr Piotr Brukiewicz zaprosił zainteresowanych członków Rady na spotkanie w siedzibie SIA w dniu 14 maja z przedstawicielami Grupy
Kapitałowej Neuca w celu prezentacji oferty dla
indywidualnych aptek oraz przedstawienia korzyści
ze współpracy.
5e. Odpowiedź Prezesa NFZ w sprawie nakładania kar na apteki - cd. sprawy.
W tym miejscu nawiązano do sprawy dotyczącej nakładania kar na apteki za błędnie sprawozdane do NFZ dane z realizacji recept. Stwierdzono, że
SIA w przeciwieństwie do centrali NFZ uważa, iż
dość spora grupa błędów popełnianych przez apteki
w świetle prawa nie wpływa na kwotę refundacji
i NFZ nie powinien nakładać kar za błędy w przekazywaniu danych w przypadku, kiedy refundacja
jest należna. Jako przykład identycznego stanowiska, jakie prezentuje SIA podano Gdański OW
NFZ, który nie nakłada kar na apteki w przypadku
stwierdzenia błędów w przekazywaniu danych jeśli
refundacja jest należna.
5f. Wypowiedź dr hab. Agnieszki Skowron dla
Medekspress pod tyt. „Opieka farmaceutyczna pozwala zaoszczędzić nie tylko pacjentom”
W kolejnym punkcie Prezes SIA wyraził ubolewanie na temat wypowiedzi prof. dr hab. Agnieszki
Skowron na temat hamującej roli zakazu reklamy
dla rozwoju opieki farmaceutycznej w Polsce (http://
www.medexpress.pl/video/opieka-farmaceutycznapozwala-zaoszczedzic-nie-tylko-pacjentom/?utm_
source=INIS&utm_medium=email&utm_campaign=Ustawa+refundacyjna+narobi%C5%82a+du%
C5%BCego+ba%C5%82aganu) i zauważył, że ta
wypowiedź zbiega się w czasie z publikacjami DOZ
w Polityce i Superekspresie, w których także atakuje się zakaz reklamy. Obecna kampania medialna
kontestująca zakaz reklamy aptek, ściśle wiąże się
z dwoma wyrokami WSA w Warszawie, gdzie sąd
podtrzymał stanowisko WIF i ukarał apteki DOZ
za łamanie zakazu reklamy wskazując, że są one
nielegalne. Ponadto powyższa wypowiedź dr hab.
Agnieszki Skowron jest o tyle niezrozumiała, gdyż
Pani docent jest farmaceutą i powinna znać oraz
stosować Kodeks Etyki Aptekarza RP w tym:
Art. 19.
1. Aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich
usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem
lub dobrymi obyczajami.
2. Aptekarz unika też działalności przyczyniającej się do zwiększania konsumpcji produktów leczniczych.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
5h. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych i niektórych innych
ustaw.
Projekt w skrócie omówił Prezes SIA dr
Piotr Brukiewicz wskazując, że najważniejszymi
dla środowiska jest utrzymanie zakazu reklamy
w obecnym brzmieniu, poprawa - zwiększenie
marż na ceny urzędowe oraz rozwiązanie sprzecznych zapisów ustawy (kary, odpowiedniki, zbyt
częste publikowanie obwieszczeń zmieniających
ceny urzędowe, problemy aptek szpitalnych, procedura składania korekt do zestawień refundacyjnych).
5i. Imprezy turystyczno - sportowe.
Mgr Tomasz Kloc przekazał ostatnie szczegóły
dotyczące planowanego rajdu w Pieniny, natomiast
w aspekcie sportowym omówiono przygotowania
do udziału farmaceutów w maratonie przy okazji
organizowanego Silesia Maraton w dniu 12 maja
2013.
5j. Szkolenia i edukacja - informacje.
- konferencja naukowo - szkoleniowa "Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostępnych" w dniu 24.04.2013
w Katowicach.
- bezpłatny kurs „Profilaktyka zdrowotna wybranych jednostek chorobowych w apt. ogólnodostępnych” w dniu 11.05.2013 w Katowicach.
5k. Informacja o Targach Farmaceutycznych
i szkoleniu dla farmaceutów - 20.04.2013
Targi i szkolenie były bardzo udane pod każdym względem. Tematyka wykładów sprawiła, że
frekwencja na targach oraz na szkoleniu była bardzo wysoka (ok. 220 osób).
6. Wolne głosy i wnioski.
- W uchwale z dnia 5 marca 2013r. zauważono brak wyraźnego wskazania momentu obowiązywania uchwały, a choć termin 1 kwietnia 2013
wynika z ogólnych przepisów intertemporalnych,
w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych
zgodnie z dyskusją w trakcie obrad Rady SIA nad
uchwałą składkową oraz zasadami stanowienia
prawa Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę dodając w uchwale nr U-RSIA-104-VI-2013
z dnia 5 marca 2013 §3 o treści: „§3 uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01
kwietnia 2013r.”
- Rada SIA podjęła decyzję o rezygnacji
i usunięciu z budynku piekarni szyldu - kierunkowskazu SIA, uzasadniając decyzję zbędnym
wydatkiem w sytuacji, kiedy dostęp do nawigacji satelitarnej i map internetowych jest już
ogólnodostępny. Ustalono również, że na stronie
SIA zostaną podane współrzędne GPS siedziby
SIA.
82
- W związku z koniecznością szybkiego udzielania odpowiedzi (w terminie 7 dni), w sprawach przed Organami Administracji Państwowej
i Sądami, co uniemożliwia Radzie SIA każdorazowo podejmowanie uchwały w konkretnej sprawie,
koniecznym stało się udzielenie pełnomocnictwa
ogólnego. Wobec powyższego Rada SIA jednogłośnie upoważniła Prezesa Rady SIA dr farm. Piotra Brukiewicz do reprezentowania Śląskiej Izby
Aptekarskiej przed Organami Administracji Państwowej oraz Sądami wszystkich instancji, innymi
organami wymiaru sprawiedliwości we wszystkich sprawach, w których stroną jest Śląska Izba
Aptekarska w Katowicach.
Pełnomocnictwa udzielono jest na czas sprawowania funkcji Prezesa Rady SIA.
- Do Rady SIA wpłynął wniosek dr farm.
Anny Kurek-Górecka z prośbą o dofinansowanie
spotkania szkoleniowego dla farmaceutów, które
odbędzie się w Jaworznie. Rada SIA jednogłośnie
przychyliła się do złożonego wniosku i na prośbę
dr farm. Anny Kurek-Górecka przyznała kwotę.
Spotkanie szkoleniowe dla farmaceutów mieści
się w ustawowych zadaniach samorządu aptekarskiego i jego wsparcie jest zgodne z celami samorządu.
- Wiceprezes mgr farm. Beatrycze Radlańska Piątek poinformowała, że 24 maja w siedzibie SIA
odbędzie się długo oczekiwane szkolenie dla kierowników DFS z przedstawicielami Inspekcji Farmaceutycznej.
- Prezes P. Brukiewicz zwrócił zebranym uwagę na list dr n. farm. Sławomira Smolika do Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza dotyczącego
stanowiska NRA ws. techników farmaceutycznych
www.izbapa.pl.
Po dyskusji, w trakcie której stwierdzono że
prezentowane przez Pana dr. Smolika stanowisko
jest niefortunne ze względu, że sam jest farmaceutą i pracownikiem naukowym Wydziału farmaceutycznego SUM postanowiono, że Prezes
SIA skontaktuje się i porozmawia z dr Smolikiem
na temat jego listu oraz wyjaśni stanowisko samorządu.
7. 019 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 07 maja 2013 r. zakończono ok. godz.
11.50.
Protokołował
mgr farm. Jan Stasiczek
www.katowice.oia.pl
1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz
o godz. 9.11. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 13/14 osób. Na podstawie
listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Prezydium Rady SIA dla
ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu
zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad
prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr
farm. Michał Rzepczyk.
2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło
protokół z 17 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI
kadencji w dniu 23.04.2013r.
3. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie podjęło uchwały w sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu farmaceuty: Younes Ilona
VI/114/13; Younes Mohamad VI/115/13;
4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad
Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:
4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
apteki:
- mgr farm. Anna Neugebauer-Krzempek w aptece ogólnodostępnej w 44-338 Jastrzębie Zdrój, ul.
Komuny Paryskiej 18;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Olga Fajkis w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-900 Bytom,
ul. Chorzowska 86;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Agnieszka Niesler-Zuber w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie”
w 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 220;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Małgorzata Krawczyk w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Pod Radiostacją” w 44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 81;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Izabela Wontek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Turkusowa Tanich Leków” w 41-200 Sosnowiec, ul. Wyspiańskiego 49;
www.katowice.oia.pl
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Jednocześnie Prezydium Rady SIA podtrzymało stanowisko zawarte w Uchwale nr U-PSIA-K79-VI-2013 z dnia 19 marca 2013 r. negatywnie
ustosunkowując się do nazwy „Apteka Turkusowa
Tanich Leków” zwracając uwagę ŚlWIF w Katowicach, że nazwa „Apteka Turkusowa Tanich Leków”
sprzeczna jest zakazem reklamy aptek zapisanym
w art. 94a prawa farmaceutycznego.
- mgr farm. Tomasz Skrupski w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Pod Aniołem” w 42600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Magdalena Dziwak-Kokoszka
w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Katowicka 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Jednocześnie Prezydium Rady SIA zadecydowało,
że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana informacja, że na podstawie posiadanych przez izbę
dokumentów, obsada magistrów może nie zapewnić
w tej aptece obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki zgodnie, z wymogami Prawa farmaceutycznego. W związku z tym Prezydium Rady Śląskiej
Izby Aptekarskiej prosi, aby przy akceptacji nowego
kierownika apteki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na
konieczność uzupełnienia obsady magistrów farmacji w aptece lub skrócenia godzin czynności apteki.
- mgr farm. Zuzanna Potyka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Euro-Apteka” w 41-709 Ruda
Śląska, ul. 1 Maja 370a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Anna Nocoń w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 12;
Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
W związku z niedawnym opiniowaniem kandydata na kierownika, mgr farm. Anna Nocoń nie była
zaproszona na rozmowę.
- mgr farm. Justyna Lutyńska w aptece ogólnodostępnej o nazwie Apteka „Dla Ciebie” w 44-103
Gliwice, ul. Odrowążów 65;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Agnieszka Gniwecka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Centrum Zdrowia” w 43100 Tychy, ul. Zaręby 19A;
83
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Wyciąg z Protokołu 18 posiedzenia
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
VI kadencji, z dnia 21 maja 2013 r.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Ewelina Kaczmarek w aptece ogólnodostępnej w 41-506 Chorzów, ul. Gagarina 35/1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Ewa Magiera-Szymiczek w aptece ogólnodostępnej o nazwie Apteka Dr. Optima” w 44-304 Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 61
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym
przez Tomczuk S.J. z siedziba w 03-197 Warszawa,
ul. Leszczynowa 14;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Marta Nowak w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Tanich Leków” w 41-902
Bytom, Pl. Akademicki 3A/1 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Martę Nowak
zam. Psary, Barbarę Stróż zam. Psary;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
W dniu 16.05.2013r. wpłynął do SIA z WIF
w Katowicach wniosek o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Tanich Leków”
w Bytomiu. W dniu 21.05.2013r. z WIF w Katowicach wpłynęło pismo wnioskodawcy Pani Marty
Nowak o zmianie nazwy na „Apteka Pomarańczowa”. Ponieważ pismo wpłynęło o godz 8.10 przed
rozpoczęciem posiedzenia, Prezydium Rady SIA
przyjęło zmianę nazwy apteki i zgodnie z późniejszym wnioskiem opiniowano nazwę „Apteka Pomarańczowa”.
- mgr farm. Barbara Jarominek-Sielańczyk
w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr. Max”
w 40-752 Katowice, ul. Medyków 14 w związku
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez MDM
Silesia Farma Group Sp. z o.o. z siedzibą w 40-203
Katowice, Al. Roździeńskiego 91;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Agnieszka Piątek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka 4 Pory Roku” w 40-284
Katowice, ul. 1 Maja 22/1a w związku z wnioskiem
84
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej złożonym przez MIROPHARM
Sp. z o.o. z siedziba w 42-200 Częstochowa, ul.
Warszawska 2/14;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Mgr farm. Agnieszka Piątek nie była zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni
funkcję kierownika w tej aptece od grudnia 2008r.
Wniosek opiniowano ze względu na zmianę właściciela apteki.
- mgr farm. Anna Sarna w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka 4 Pory Roku” w 40-827 Katowice, ul. Gawronów 22 w związku z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej złożonym przez MIROPHARM
Sp. z o.o. z siedziba w 42-200 Częstochowa, ul.
Warszawska 2/14;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Mgr farm. Anna Sarna nie była zapraszana na
rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję
kierownika w tej aptece od kwietnia 2011. Wniosek opiniowano ze względu na zmianę właściciela
apteki.
4c. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w części
dotyczącej proponowanego kierownika apteki - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata
na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Daria Polańska-Kidzińska w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Melisa” w 43246 Strumień, ul. 1 Maja 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
4d. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi
należytego prowadzenia hurtowni przez kandydata
na funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej:
- mgr farm. Sabina Przondziono-Bedlović
w hurtowni farmaceutycznej w 43-190 Mikołów,
ul. Dąbrowa 41 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej złożonym przez Hurtownia Farmaceutyczna
MEDIFARM Sp. z o.o. z siedzibą 43-190 Mikołów,
ul. Dąbrowa 41;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
4e. Prezydium Rady ŚIA po zapoznaniu się
z okolicznościami faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem otrzymanego wniosku jednogłośnie
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
Mgr Andrzej Bednarz zgodził się z tak postawionym stanowiskiem.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że nie
kwestionuje zaangażowania prezesa ani jego pracowitości oraz osiągnięć i przekazał opinię, że według
niektórych członków prezydium NRA, jej obecny
prezes jest najlepszym z dotychczas urzędujących.
Mgr Grzegorz Zagórny dodał, że prezes NRA
jest osobą, z którą rozmawiają politycy (minister
Arłukowicz), czy osoby stojące na czołowych stanowiskach ważnych resortów (prezes NFZ), a to już
jest osiągnięcie patrząc, jak bardzo nasze środowisko jest podzielone.
5b. Program partnerski Mediq - spotkanie z mgr
farm. Joanną Majewicz Dyrektor Sprzedaży Regionu Centrum Mediq Polska sp. z o.o.
Reprezentanci firmy przedstawili Prezydium
zasady funkcjonowania grupy aptek występującej
pod wspólnym szyldem MEDIQ.
5c. Reklama aptek - kontynuacja.
Prezes dr Piotr Brukiewicz pochwalił zaangażowanie oraz działania mgr Moniki Kubary związane
z przestrzeganiem zakazu reklamy w swoim rejonie.
Zapowiedział ewentualność wnoszenia skarg na
bezczynność organów (w tym WIF) jeśli nie będą
reagować na łamanie zakazu reklamy.
5d. Spotkanie n-s w Jaworznie oraz spotkanie
z farmaceutami z rejonu Jaworzna, które zorganizowała dr n. farm. Anna Kurek - Górecka, członek
rady SIA.
Spotkanie było bardzo udane. Uczestniczyło
w nim 30 farmaceutów. Oprócz szkolenia spotkanie
obfitowało w dyskusje na tematy aptekarskie. Mgr
Andrzej Bednarz powiedział, że czasami odnosi
wrażenie, że farmaceuci nie wiedzą czym jest Izba
Aptekarska. Jest zwolennikiem dotarcia do środowisk lokalnych, gdzie można uświadamiać członków na temat kierunku działań naszej organizacji.
Wskazał na działalność lokalną aptekarzy w Raciborzu, Rybniku, Jaworznie i Zawierciu przypominając, że każdy może, a wręcz powinien zorganizować spotkanie z Izbą w swoim okręgu z aptekarzami, którzy go wybrali.
Prezes dr Piotr Brukiewicz dodał, że spotkanie to okazja do zdobycia punktów edukacyjnych
(a zbliża się koniec kolejnego okresu szkoleniowego) oraz zainteresowania aptekarzy działalnością
Izby. Wszyscy otrzymują Apothecariusa, który odzwierciedla działalność samorządu lecz wydaje się,
że wielu go nie czyta. Z przykrością stwierdził, że
słyszy się narzekania na działalność Izby, lecz gdy
na spotkaniu pada pytanie o pomysły co powinno
zostać zrobione czy o krytykę i określenie co jest
źle - na sali zapada cisza.
Prof. Dionizy Moska powiedział, że mimo
wszystko odzew środowiska po wizytach prezesów
w terenie jest bardzo pozytywny.
85
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
pozytywnie zaopiniowało wniosek WIF w Katowicach w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 41-709 Ruda Śląska, ul.
Niedurnego 50d udzielonego spółce „EUROPHARMA” Sp. z o.o. z siedzibą w 41-400 Mysłowice, ul.
Nygi 3/12.;
4f. Opiniowanie uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Mysłowice.
Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Mysłowice, wobec powyższego Prezydium Rady SIA
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowało w/w projekt.
5. Inne sprawy bieżące:
5a. Posiedzenie NRA - dyskusja w sprawie
zwiększenia wysokości pensji prezesa NRA.
Na najbliższym posiedzeniu NRA podjęty zostanie
temat propozycji podwyższenia pensji prezesa NRA.
Propozycja mgr Marka Jędrzejczaka to wzrost do 15
tysięcy złotych netto. Dodatkowo sekretarz NRA dr
Tadeusz Bąbelek zaproponował by wypłacić prezesowi NRA wyrównanie pensji tak, aby podwyższona kwota wynagrodzenia obowiązywała od stycznia.
W poprzedniej kadencji prezes NRA pobierał
18 tysięcy złotych, potem obniżone do 10 średnich
krajowych. W obecnej kadencji prezes NRA zarabia 16 tysięcy złotych brutto. Po dwóch miesiącach
trwania kadencji zakupiony został samochód, który
jest do dyspozycji prezesa.
Prezes dr Piotr Brukiewicz rozmawiał z wnioskodawcami pytając, dlaczego - jeśli już planowane
jest podwyższenie wynagrodzenia - wnioskowano
o wyrównanie od stycznia.
Skarbnik NRA, który nie przedstawił wyliczeń
mogących uzasadnić dodatkowy koszt. Prezes dr
Piotr Brukiewicz powiedział, że nie planuje głosować za podwyższeniem wynagrodzenia prezesa
NRA, ponieważ nie widzi spektakularnych sukcesów, a prezes NRA ostatnio dostał samochód
na użytek własny, a jego wynagrodzenie jest dość
wysokie. Byłby bardziej skłonny głosować za przyznaniem uzasadnionej premii czy nagrody i przyznaniem mu budżetu reprezentacyjnego.
Mgr Andrzej Bednarz zwrócił się do Prezydium
by zobligowało Prezesa do głosowania przeciw.
Mec. Krystian Szulc zaproponował, by w uzasadnieniu wziąć pod uwagę trudną sytuację rynkową farmaceutów.
Mgr Grzegorz Zagórny powiedział, że jest
przeciwny podejmowania takiej uchwały, ponieważ
może ona paradoksalnie utrudnić działanie Prezesowi SIA przy ewentualnych zmianach tematu głosowania. Zachęcił do pozostawienia osądu Prezesowi
SIA.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
5e. Informacja o zaproszeniu na spotkanie Sejmiku Śląskiego.
W posiedzeniu po raz pierwszy uczestniczył
prezes dr Piotr Brukiewicz. Na spotkaniu poświęconym służbie zdrowia województwa śląskiego miała
zostać również wybrana nowa rada NFZ, ponieważ
poprzednia skończyła swoją kadencję.
5f. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych - informacje.
Czekamy na efekt rozporządzeń do ustawy,
której drugi projekt został właśnie przedstawiony.
Najważniejszym tematem dla rządu jest obecnie
sprawa transgraniczna.
5g. Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw - informacje.
Posłowie po wysłuchaniu uwag samorządowców na temat dyżurów aptek wprowadzili do komitetu stałego Rady Ministrów treść ustawy, która jest
nie do zaakceptowania dla środowiska farmaceutycznego. Ustawa miałaby wprowadzić do Prawa
Farmaceutycznego przepisy o zakresie instrumentów wymuszających pełnienie dyżurów nocnych,
egzekwowany przez WIF.
SIA negatywnie ocenia projekt. Niestety z braku
czasu by wystąpić w kilka Izb, do pozostałych wysłana została informacja z prośbą o interwencje pisemne
do komitetu prezentując stanowisko, że dyżury są nieodpłatnie prowadzone na rzecz samorządu. Zdaniem
mec. Krystiana Szulca jest to przykład nierównego
traktowania wobec prawa, ponieważ inni przedstawiciele zawodów medycznych są finansowani przez
państwo, podczas gdy farmaceuci świadczą nieodpłatnie usługi dla powiatu, ponieważ na tej strukturze ciąży odpowiedzialność za zapewnienie opieki nocnej.
Mgr Grzegorz Zagórny zaproponował spotkanie ze starostą powiatów w celu wyjaśnienia stanowiska Rady i próby wypracowania wspólnego stanowiska na temat dyżurów.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że wniesie temat do NIA i prywatnie porozmawia z ościennymi Izbami by zachęcić do stanowczych działań.
6. Wolne głosy i wnioski.
- do biura SIA wpłynęło podziękowanie Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski za dofinansowanie biuletynu.
- 14 maja 2013 roku o godz. 16.00 w sali Rady
Wydziału Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 odbyło się Walne Zebranie
Członków Oddziału. W trakcie zebrania odbyły
się m.in. wybory Prezesa oddziału PTFarm. w Katowicach. Na funkcję Prezesa ZO PTFarm. w kadencji 2013 - 2016 została wybrana dr Kazimiera
Klementys. Gratulacje przekazane zostaną na najbliższym posiedzeniu Rady SIA.
- dr Stanisław Piechula opracował temat zarządzania zbiorami danych osobowych w aptece.
Opracowanie to powinno znaleźć się w każdej aptece. Stanowisko Rady SIA mówi, że dane w aptece zbierane są na potrzeby NFZ i WIF, a korzysta
się z nich wyłącznie w przypadku zagrożenia życia
lub zdrowia, kiedy należy skontaktować się z pacjentem.
- w związku z rozpoczęciem prac nad projektem zmian ustawy refundacyjnej mec. Krystian
Szulc przekazał zebranym informację o spotkaniu z posłanką Beatą Małecka-Libera zasiadającą
w Komisji Zdrowia, na którym wraz z Prezesem
Piotrem Brukiewiczem dyskutowano oraz przekazano opinię Śląskiej Izby Aptekarskiej na temat art.
94a prawa farmaceutycznego dotyczącego reklamy,
który zdaniem Rady SIA jest napisany poprawnie
i nie powinien być w żaden sposób zmieniany. Dodatkowo wniesiono prośbę o poprawę tabeli marż
urzędowych, które są skandalicznie niskie.
7. 18 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby
Aptekarskiej w dniu 21 maja 2013 r. zakończono
ok. godz. 12.00.
Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk
Fot. Spotkanie członków Rady SIA z przedstawicielami NEUCA - Katowice - 2013-05-14
86
www.katowice.oia.pl
1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady
SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.19. Zgodnie
z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 17/31
osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla
ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował
porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.
2. Do biura SIA wpłynęła poprawka do protokołu zgłoszona przez dr n. farm. Annę Kurek-Górecka.
Prezes Piotr Brukiewicz odczytał zebranym treść
poprawki, jednak po dyskusji głos dr n. farm. Anny
Kurek-Górecka nie został uwzględniony. Rada SIA
uznała, że wersja protokołu przesłana elektronicznie do członków Rady jest poprawna. Następnie
w drodze głosowania jednogłośnie przyjęto protokół z 19 posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu
07 maja 2013r.
3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła
uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty: Kowalski Bartłomiej
VI/116/13; Darowska Marlena VI/117/13.
4. Opiniowanie:
4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
apteki:
- mgr farm. Beata Gruszka-Surzyn w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Centrum” w 73-155
Węgorzyno, ul. Grunwaldzka 4;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Agnieszka Szwaja w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Rynek” w 44-120
Pyskowice, ul. Rynek 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Marta Leciak-Poznańska w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Magiczna” w 41-907
Bytom, ul. Orzegowska 32;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Magdalena Kowalowska w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Magiczna” w 41-803
Zabrze, ul. Bytomska 46-48;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie
www.katowice.oia.pl
warunkowo do dnia 31.12.2013r większością głosów „za” przy trzech głosach „wstrzymujących”.
- mgr farm. Agnieszka Popiołek-Bandzerewicz
w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Centrum Zdrowia” w 43-100 Tychy, ul. Zaręby 19A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Małgorzata Pytlik w aptece ogólnodostępnej w 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Fińska
53 związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym
przez Apteka „Zdrowit” Sp. z o.o. z siedzibą w 41940 Piekary Śląskie, ul. Piotra Skargi 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie większością głosów „za” przy jednym głosie
„wstrzymującym”.
4c. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w części
dotyczącej proponowanego kierownika apteki - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata
na funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Chirzad Hasan w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Mrzygłodzka” w 42-300 Myszków, ul. Traugutta 41;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
4d. Następnie opiniowano farmaceutów - opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad studentami 3 roku Wydziału Farmaceutycznego UJCM
w Krakowie na miesięcznych praktykach wakacyjnych - na wniosek UJCM w Krakowie.
Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano:
- mgr farm. Annę Kropka Apteka „Damian”,44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 9
- mgr farm. Adrianę Głuchowska Apteka „Vivax”, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 18
- mgr farm. Agatę Wieczorek Apteka Lek-Pol,
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego 92
Jednogłośnie negatywnie zaopiniowano:
- mgr farm. Małgorzatę Narwojsz w „Apteka
dla … Ciebie” „Centrum niskich cen”, 44-240 Żory,
ul. Ogrodowa 18 ze względu na nie wywiązywanie
się z obowiązków wynikających z członkowstwa
w izbie aptekarskiej.
Jednocześnie Rada SIA działając na podstawie
art. 7 w związku z art. 29 ustawy o izbach aptekarskich wskazała, że nazwa apteki, w której ma być
odbywany staż „…Centrum niskich cen” może
87
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Wyciąg z Protokołu 20 posiedzenia
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VI kadencji, z dnia 4 czerwca 2013 roku.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
naruszać zakaz reklamy aptek wynikający z art. 94a
prawa farmaceutycznego. Wskazując na powyższe
Rada SIA pozostawiła decyzję w tym zakresie uczelni,
mając na względzie punkt programu stażu „prawne,
etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty”.
- mgr farm. Joannę Sar "Apteka „Gallena”
Sar sp. j., 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 125 ze
względu na nie wywiązywanie się z obowiązków
wynikających z członkostwa w izbie aptekarskiej.
Rada SIA odstąpiła od zaopiniowania mgr farm.
Małgorzaty Gelner-Martyniak w "Apteka „Przyjaźń”,
S.C. Lucyna Starzykowska, Marian Starzykowski,
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 4, ponieważ
w/w nie jest członkiem Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Zwrócono również uwagę, że zgodnie
z art. 2c ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich
(Dz.U.136/856/2008) Rada SIA dokonuje oceny
osób nadzorujących odbywanie praktyki zawodowej, natomiast opinia aptek leży w gestii Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
5. Inne sprawy bieżące:
5a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła następujące
terminy kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium
SIA: 02.07 - R 23-07 - P (3 tyg. przerwy, okres urlopowy), 06-08 - R, 20-08 - P, 03-09 - R, 17-09 - P.
Jednocześnie do pozostałych członków Rady
SIA nieobecnych na posiedzeniu zostanie rozesłany
e-mail o potwierdzenie ewentualnej nieobecności
na posiedzeniach w okresie urlopowym w celu zapewnienia quorum.
5b. Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie zwołania XVII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy SIA w Katowicach.
Zjazd odbędzie się w dniu 23.11.2013 roku w Katowicach, Pl. Pod Lipami 1 „Dworek pod Lipami".
Zobowiązano również Prezesa SIA oraz biuro
izby do opracowania programu zjazdu i przedstawienia Radzie SIA na posiedzeniu Rady SIA w miesiącu wrześniu 2013r., oraz przesłania zawiadomień
do delegatów wraz z programem zjazdu i wynikami
finansowymi izby z zachowaniem terminów wynikających z par. 1 p. 3 regulaminu (14 dni przed terminem zjazdu + 7 dni na obrót pocztowy).
5c. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała prośbę mgr farm. Jadwigi Kłys o wydanie
duplikatu PWZ w związku z zagubieniem. Opłata
za wydanie nowego dokumentu została wniesiona
przez Panią magister.
5d. Informacja o spotkaniu z przedstawicielami
NEUCA.
W dniu 14 maja o godzinie 10:00 odbyło
się spotkanie członków Rady Izby Aptekarskiej
z przedstawicielami firmy NEUCA S.A. oraz Synoptis Pharma.
Celem spotkania była prezentacja aktualnych
programów skierowanych dla aptek oraz omówienie bieżących problemów nurtujących apteki.
88
Podkreślono, że głównym celem spotkania jest ocena współpracy hurtowni z aptekami, aby była ona
dla aptek bezpieczna oraz by dawała jak najwięcej
korzyści. Goście szczegółowo wyjaśniali członkom
rady zasady współpracy oraz odpowiadali na zadawane pytania. Po zakończeniu Prezes SIA Piotr
Brukiewicz podziękował gościom za przybycie
i udział w spotkaniu oraz uzgodnił, że dalsza dyskusja będzie kontynuowana podczas następnych spotkań, o których izba będzie informowała aptekarzy.
5e. Informacje z posiedzenia NRA w Jabłonnej
w dniach 28-29.05.2013 przedstawił Prezes OIA oraz
w uzupełnieniu kilka słów dodał mecenas Krystian
Szulc.
- na wstępie dr Brukiewicz poinformował
o przyznanych przez NIA odznaczeniach i pogratulował wyróżnionym ze Śląskiej Izby Aptekarskiej.
- później Prezes omówił wyrok Sądu Najwyższego dotyczący Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy, która
w swojej uchwale wprowadziła dodatkowe wymogi
dla kandydatów na kierowników aptek. Uchwałę
tę zaskarżył minister zdrowia, który stwierdził, że
bydgoska rada przekroczyła swoje kompetencje.
Sąd Najwyższy podzielił stanowisko resortu zdrowia i uchylił zaskarżoną uchwałę.
Do dyskusji włączył się przewodniczący Komisji opiniującej kandydatów na kierowników mgr
Andrzej Bednarz omawiając od początku proces
ewaluowania spraw związanych z przyzwaniem
rękojmi kandydatowi na kierownika apteki. Zaznaczył, że standardy rozmów z kandydatami, wypracowane w Śląskiej Izbie Aptekarskiej są zgodne
z obowiązującym prawem.
- następnie przedstawiono kwestię zmiany wynagrodzenia Prezesa NRA. Większością głosów Rada
NRA podjęła uchwałę o zachowaniu dotychczasowej wysokości pensji. Rada SIA ze zrozumieniem
przyjęła powyższą informację, twierdząc iż w każdej
chwili, kiedy praca Prezesa NRA będzie ponadstandardowa, to można przyznać premię na co pozwala obecna uchwała o uposażeniu prezesa NRA np.
za sukces medialny lub prawny służący zawodowi
aptekarskiemu. Ponadto rada SIA uważa, że należy uruchomić budżet reprezentacyjny dla prezesa
NRA i opracować rozsądny regulamin tego budżetu.
- dużo uwagi poświęcono także na art. 94a, dotyczący zakazu reklamy. Zauważono, iż jakakolwiek zmiana tego zapisu nie przysłuży się rozwojowi niezależnego aptekarstwa w Polsce.
Coraz bardziej utrwala się linia orzecznictwa sądowego stwierdzająca, że zakaz reklamy jest łamany
przez przedsiębiorców prowadzących np. programy
lojalnościowe. Z drugiej strony zdaniem jednego
z wiodących dystrybutorów farmaceutycznych posiadającego sieć aptek prowadzących program lojalnościowy, zakaz reklamy ogranicza pacjentom dostęp do
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
nie chciała podzielić przedstawionego przez SIA
stanowiska m.in. interpretując sytuacją iż "jeżeli apteka przekazuje dane o obrocie lekiem refundowanym niezgodnie z treścią umieszczoną na recepcie,
należy uznać iż refundacja była nienależna".
Członkowie Rady podjęli burzliwą dyskusję
omawiając różne wyjścia oraz możliwości działania
w takim stanie rzeczy, by bronić członków swej korporacji. W trakcie dyskusji SIA postanowiła w kolejnym kroku wystosować skargę do Ministra Zdrowia
na bezprawne jej zdaniem działania centrali NFZ.
Kontynuując omawianie kolejnych spraw w tym
punkcie Prezes SIA omówił sprawę protestu skierowanego do ministra administracji oraz cyfryzacji Michała
Boniego na próbę wprowadzenia zmian do Pf mających umożliwić nakładanie kar na apteki uchylające
się od dyżurów nocnych. W trybie pilnym SIA wystosowała protest wskazując na pominięcie w opiniowaniu tego aktu samorządu aptekarskiego. Obecnie SIA
czeka na odpowiedź od ministra Michała Boniego.
5g. Perspektywy Rozwoju Farmacji w Polsce
do roku 2030 - projekt Ogólnopolskiej Sekcji Farmaceutycznej PTFarm.
Prezes SIA zwrócił uwagę zebranym na ciekawą publikację dotyczącą przyszłości polskiej
farmacji do roku 2030 autorstwa sekcji opieki farmaceutycznej PTFarm., zachęcił do zapoznania się
z nią, a także do składania uwag do projektu.
6. Wolne głosy i wnioski.
- do Prezesa SIA wpłynęła prośba, by zająć się
tematem braku e-faktur w obiegu pomiędzy apteką,
a firmą bezpośrednio dystrybuującą swe produkty
handlowe (dotyczy firmy Pfizer). Utrudnienia polegają na braku stworzenia dokumentu elektronicznego, który by pozwalał na jego import do systemu
aptecznego (Kamsoft oraz inne programy). Rada
wystosuje odpowiednie pismo do dystrybutora leków, by tą niedogodność techniczną rozwiązać.
- protesty w sprawie nowych składek członkowskich - w tym punkcie omówiono e-maile i pisma przychodzące do biura SIA w sprawie nowych wysokości
składek. Prezes Piotr Brukiewicz oraz członkowie
Rady SIA na bieżąco spotykają się i omawiają z zainteresowanymi zgłaszane protesty. W ostatnim czasie
odbyło się kilka spotkań m.in. na ostatnim posiedzeniu
Rady SIA, na których wyjaśniono sporne kwestie oraz
wyczerpująco odpowiedziano na zadawane pytania.
- Mixtura 2013-06-08. Prezes SIA zaprosił chętnych na V edycję pikniku farmaceutycznego "Mixtura 2013" organizowanego przez Krakowską OIA
- w programie m.in turniej zmiksowanej piłki nożnej, atrakcje dla dzieci, grill i wiele innych.
- przedstawiono różne warianty ubezpieczeń
dla farmaceutów przygotowane przez firmę współpracującą z SIA - "Adviser" z Mikołowa. Zostaną
one dołączone do wydania kolejnego numeru Apothecariusa.
89
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
informacji o lekach. Zauważono także, że w ostatnim
czasie można zauważyć bardzo intensywną kampanię
medialną skierowaną przeciwko zakazowi reklamy.
- Naczelna Rada Aptekarska podjęła także uchwałę w sprawie określenia wzoru identyfikatora farmaceuty noszonego w miejscu pracy. W uchwale podano wzór identyfikatora, dokładnie wymiary oraz opis
włącznie z rodzajem i wielkością czcionki. Informacja
zostanie zamieszczona na stronie internetowej SIA.
- Prezes dr Piotr Brukiewicz przekazał na ręce
członków NRA informację, że w sprawie kolportowania przez Stowarzyszenie Farmaceutyczne „Lege Artis”
na Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Szczyrku w styczniu 2012r. pisma szkalującego dobre imię Śląskiej Izby
Aptekarskiej oraz jej członków w dniu 09.01.2013r
w Sądzie Okręgowym w Gliwicach Wydział II Cywilny Ośrodek zamiejscowy w Rybniku, na rozprawie sądowej z powództwa Śląskiej Izby Aptekarskiej
w Katowicach przeciwko ... o ochronę dóbr osobistych
i zapłatę została zawarta ugoda następującej treści:
„Pozwana ... przeprasza Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach za niektóre sformułowania użyte
w piśmie z dnia 18.01.2012r, którego była współautorem, a pismo to skierowane było do Delegatów na
Krajowy Zjazd Aptekarzy w Szczyrku, który odbył
się w dniach 20-22.01.2012r.”
Zwrócił się również z prośbą o przekazanie powyższej informacji wszystkim Delegatom poszczególnych izb uczestniczącym w KZA w Szczyrku.
5f. Korespondencja z NFZ w sprawie nakładania kar na apteki.
Na wstępie prezes SIA poinformował o otrzymaniu drugiego pisma z centrali NFZ z wyjaśnieniem na
temat nakładania kar na apteki, w którym NFZ podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko.
Dr Stanisław Piechula raz jeszcze przedstawił
podstawę prawną orzekania kar dla apteki, wyjaśniając że szczególnie w sytuacji, gdy błędy przy
przekazywaniu danych są popełniane i nie mają
wpływu na refundację (tzw. refundacja należna)
stwierdził, że w takiej sytuacji nakładanie kar na
apteki nie ma podstaw prawnych. Niektóre oddziały wojewódzkie NFZ (m.in. Śląski, Warszawski,
Szczeciński i Łódzki) stoją na stanowisku, iż sam
fakt błędnego przesłania danych jest podstawą nakładania kar na apteki. Przy takiej interpretacji prawa OW NFZ po wprowadzaniu wyrywkowych kontroli danych elektronicznych wystosowały do aptek
pisma obarczając je karami finansowymi.
SIA od początku stoi na stanowisku, iż nie jest
to zgodne z prawem, starając się wskazać właściwą
podstawę prawną nakładania kar zapisaną w aktach normatywnych (Rozporządzenie z 8 marca
2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept paragraf
8.1.6). Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz w odpowiedzi na skierowane przez SIA pisma dwukrotnie
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
- mgr Andrzej Bednarz zdał krótką relację ze
zjazdu Mazowieckiej OIA w Warszawie.
- mgr Michał Rzepczyk przedstawił informacje
o pojawieniu się nowej firmy proponującej zakup
aparatów wendingowych do leków.
- omówiono kwestię ochrony baz danych osobowych, którymi dysponują apteki. Temat ten zgłębił dr Stanisław Piechula. Mogą powstać sytuacje,
za które apteka może zostać ukarana, stąd pilna
potrzeba śledzenia tego tematu oraz dostosowania
procedur to wymogów prawa. Odpowiednia informacja dla aptek w tej sprawie będzie wkrótce zamieszczona na stronach SIA.
- mgr Andrzej Bednarz wskazał pojawiający się
problem z utylizacją odpadów medycznych w Mysłowicach.
- mgr Katarzyna Kandziora - Kuna zwróciła
uwagę członków Rady na nierówne traktowanie
podmiotów dystrybuujących leki i suplementy diety w płaszczyźnie zagwarantowania odpowiednich
warunków przechowywania w pomieszczeniach
sprzedażowych. Sprawa tyczy urzędów pocztowych, które od niedawna są wyposażane w dużej
wielkości szafy ekspozycyjne w pomieszczeniach
gdzie nie ma klimatyzacji. Sprawa będzie badana
w miarę napływania kolejnych informacji.
- na prośbę jednego z magistrów Rada SIA podjęła temat rozwiązania problemu związanego z niedawnym wycofaniem leku Cilest przez producenta.
Producent w piśmie skierowanym do apteki uprzedza, że wycofaniu nie podlegają opakowania uszkodzone oraz niepełnowartościowe. Powstaje pytanie,
czy to jest słuszne stawianie takiego warunki, skoro
wycofaniu podlega całość towaru będącego w aptekach. Temat będzie wyjaśniany.
- następnie omówiono problem sprzedaży leku refundowanego na 100% w cenie innej niż cena urzędowa. W tej sprawie SIA zwróci się o wyjaśnienie do MZ.
- omawiano także sposób walki z kryptoreklamą umieszczaną przez apteki w nazwach własnych,
informując o piśmie Prezesa Gdańskiej OIA mgr
Pawła Chrzana (...)
- mgr farm. Dominik Lakota poruszył dwa tematy. W pierwszym proponuje, aby na stronie SIA
zamieszczać uwagi i zapytania dotyczące wysokości opłaty składkowej wraz z informacją, na co jest
składka przeznaczana. Drugi temat to kwestia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz przekazywanie danych osobowych takim firmom przez apteki. Należy rozstrzygnąć czy przekazywanie takich
informacji jest zgodne z ustawą o ochronie danych
osobowych.
7 020 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 04 czerwca 2013 r. zakończono ok.
godz. 12.30
Protokołował
mgr farm. Jan Stasiczek
90
Wyciąg z Protokołu 19 posiedzenia
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
VI kadencji, z dnia 18 czerwca 2013 r.
1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył
Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz.
9.20. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 10/14 osób. Na podstawie listy obecności
Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Prezydium Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący posiedzenie
dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.
2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło
protokół z 18 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI
kadencji w dniu 21.05.2013r.
3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad
Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:
- mgr farm. Renata Bochen w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-902
Bytom, ul. Batorego 20;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Marcin Musioł w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Medico” w 44-177 Paniówki, ul.
A. Swobody 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Ewa Borkowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Prima” w 41-813 Zabrze, ul.
Kruczkowskiego 39a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Magdalena Kowalowska w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr Max” w 32-600
Oświęcim, ul. Królowej Jadwigi 11;
Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie warunkowo do
dnia 31.12.2013r.
W związku z niedawnym opiniowaniem kandydatki, mgr farm. Magdalena Kowalowska nie była
zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą.
- mgr farm. Aleksandra Gądek-Kornecka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie”
w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 18;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
większością głosów przy jednym głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowało kandydaturę mgr
farm. Marka Sudy na stanowisko kierownika apteki
w 42-288 Strzebiń, ul. Dworcowa 5.
Jednocześnie Prezydium Rady SIA wyraziło
pogląd, że nazwa apteki „… Apteka Tanich Leków”
może naruszać zakaz reklamy aptek wynikający
z art. 94a prawa farmaceutycznego, co powinno być
uwzględnione w wydanej opinii.
3d. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi
należytego prowadzenia hurtowni przez kandydata
na funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej:
- mgr farm. Marta Tarasin-Wąs w hurtowni farmaceutycznej w 41-303 Dąbrowa Górnicza,
ul. Roździeńskiego 12 w związku z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej złożonym przez 3M Poland sp.
z o.o. z siedzibą w 05-830 Nadarzyn, Kajetany al.
Katowicka 117;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3e. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej - wydanie zaświadczenia
w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
hurtowni farmaceutycznej:
- mgr farm. Tobiasz Żymełka w hurtowni farmaceutycznej „Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex” sp. z o.o. w 40-189 Katowice, ul. Leopolda 31;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3f. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na uruchomienie apteki szpitalnej - wydanie opinii
zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego
prowadzenia apteki szpitalnej w przedsiębiorstwie
leczniczym przez kandydata na funkcję kierownika
apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Magdalena Zygmunt w aptece
szpitalnej Szpitala EuroMedic Medical Center dr
n. med. Tomasz Ludyga 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 92 w związku z wnioskiem o udzielenie
zgody na uruchomienie apteki szpitalnej złożonym
przez EuroMedic MEDICAL CENTER dr n. med.
Tomasz Ludyga z siedzibą w 40-519 Katowice, Kościuszki 92;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Mgr farm. Magdalena Zygmunt nie była zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni
funkcję kierownika w tej aptece od grudnia 2011r.
Wniosek opiniowano ze względu na zmianę lokalu
apteki.
91
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
- mgr farm. Małgorzata Krupka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Miasto Leków” w 43-100
Tychy, ul. Armii Krajowej 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Agnieszka Kawoń w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Opieki Farmaceutycznej” w 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Annę Szade-Klimasińska zam. Sosnowiec;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie przy
pięciu głosach „za” i pięciu głosach „wstrzymujących”
Ponadto Prezydium Rady SIA postanowiło
zwrócić się do WIF w Katowicach o zbadanie, czy
nazwa „Apteka Opieki Farmaceutycznej” nie narusza zakazu reklamy aptek wynikającego z art. 94a
prawa farmaceutycznego tj. Dz.U. 2008/45/271 ze
zm., gdyż nazwa apteki może sugerować, że opieka
farmaceutyczna jest jakimś wyróżnikiem w stosunku
do innych aptek ogólnodostępnych i nie jest świadczona w innych aptekach. Ponieważ każda apteka
ogólnodostępna ma nie tylko prawo, ale i obowiązek
świadczenia opieki farmaceutycznej takie wyróżnienie w nazwie może naruszać nie tylko zakaz reklamy aptek wynikający z powołanego art. 94a prawa
farmaceutycznego, ale też przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w szczególności art.
14 ustawy (Dz.U. 2003/153/1503 ze zm.). Jednakże
w tym zakresie sprawę Prezydium Rady SIA pozostawia do decyzji WIF zgodnie z kompetencjami.
- mgr farm. Barbara Ćwięczek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Bracka 4” w 44-145
Pilchowice, ul. Damrota 1 w związku z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej złożonym przez Pana Wojciecha
Namysłowski zam. Knurów;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - mgr farm., który otrzymał warunkowo rękojmię należytego prowadzenia apteki do 30.06.2013r,
wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki
w związku z upływem terminu rękojmi.
- mgr farm. Marek Sudy w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Na Dworcu Apteka Tanich Leków” w 42-288 Strzebiń, ul. Dworcowa 5;
W związku z ustaniem przyczyn, dla których
wydano rękojmię czasową Prezydium Rady SIA
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
3g. Prezydium Rady ŚIA po zapoznaniu się
z okolicznościami faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem otrzymanego wniosku jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowało wniosek ŚlWIF w Katowicach w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Dbam
o Zdrowie” w 40-752 Katowice, ul. Medyków 14
udzielonego spółce DAR-FARM Sp. z o.o. z siedzibą w 30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 49;
3h. Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało farmaceutów - opiekunów, którzy
mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studenta VI roku
kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego:
- na wniosek Akademii Medycznej we Wrocławiu - mgr farm. Teresa Noster w 44-200 Rybnik, ul.
Reymonta 60;
- na wniosek CMUJ w Krakowie - mgr farm.
Małgorzata Chrzeszczyk w Sosnowiec, ul. Modrzejowska 26;
3i. Następnie w odpowiedzi na wniosek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wydania opinii o opiekunach mających sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną
praktyką zawodową studentów VI roku kierunku
farmacja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu w roku akademickim 2013/2014 Prezydium Rady SIA częściowo pozytywnie zaopiniowało listę kandydatów na
opiekunów. Negatywnie zaopiniowano osoby, które
mają zaległości w opłacie składek na rzecz Śląskiej
Izby Aptekarskiej, co stanowi naruszenie podstawowych obowiązków członków izby wobec samorządu,
nie wypełniły obowiązku podnoszenia kwalifikacji
zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach
ciągłych i zaliczanie odpowiedniej liczby szkoleń
w okresach 5 oraz osoby, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia zasad etyki deontologii zawodowej, co stanowi aktualnie negatywną przesłankę do opieki nad studentami lub absolwentami.
4. Inne sprawy bieżące:
4a. Spotkanie z farmaceutami w sprawie problemów aptek szpitalnych oraz składek członkowskich.
Przedstawiciele aptekarzy szpitalnych mgr Justyna Rożek-Kostórkiewicz oraz mgr Marcin Cichoń,
po spotkaniu z prezesem dr Piotrem Brukiewiczem
podczas szkolenia aptekarzy szpitalnych w Wiśle zostali zaproszeni na posiedzenie Prezydium.
Zaproszeni goście powiedzieli, że środowisko
farmaceutów szpitalnych nie zgadza się z podwyżką składki, argumentując, że dla nich ten wzrost był
najwyższy. Określili, że w innych Izbach składki
są niższe i dodatkowo w wielu szpitalach obniżce
uległy wynagrodzenia. Dodali, że w innych grupach
zawodowych składki są zróżnicowane.
W odpowiedzi na argumenty zaproszonych gości prezes SIA stwierdził, że jednolita kwota składki
92
jest zgodna z orzecznictwem sądu najwyższego,
a obecne ujednolicenie składki w SIA jest ostatnim
etapem polityki składkowej prowadzonej przez izbę
w ostatnich latach.
Ponadto prezes dr Piotr Brukiewicz poinformował, że wysokość składki i jej wpływ na finanse
Izby było szczegółowo analizowane przez Skarbnika i Księgową izby. Koszty Izby od lat są na stałym poziomie, a izba wciąż poszukuje możliwości
oszczędzania. Na dzień dzisiejszy można stwierdzić,
że obecna składka nie wzrośnie, a izba dołoży wszelkich starań, aby ją obniżyć. Zależy to m.in. od ilości
członków danej izby - inne izby, które mają większą
ilość członków mogą ustalić niższą kwotę składki.
Prezes podkreślił, że część składki (7,90 PLN) SIA
przekazuje do NRA i że do izby do tej pory nie docierały informacje o obniżkach płac w aptekach szpitalnych. Następnie prezes dr Piotr Brukiewicz dodał,
że spotkanie ma na celu zbliżenie stron i znalezienie
wspólnego zdania. Stwierdził m.in. że należy pracować nad sposobami obniżenia składki. Zapytał,
co Izba mogłaby zrobić w tym temacie i czy goście
mogli by wskazać jakieś sposoby obniżenia składki?
Goście powiedzieli także, że życzyliby sobie udziału Izby w większej ilości zjazdów oraz miejsca dla tematów aptek szpitalnych na stronie internetowej SIA.
Skarbnik mgr K.Majka odpowiedział, że aktywność jest zawsze mile widziana i zaprosił do włączenia
się do organizacji szkolenia i złożenia wniosku o dofinansowanie. Następnie dodał, że był kiedyś na zjeździe
szpitalników organizowanym przez wiceprezes mgr
Beatrycze Radlańską-Piątek gdzie frekwencja była wysoka, przez co brakowało miejsca dla aptek otwartych.
Wiceprezes mgr Beatrycze Radlańska-Piątek
zwróciła uwagę, że współpraca pomiędzy sekcją
aptek szpitalnych SIA, a sekcją aptek szpitalnych
PTF powinna być lepsza niż dotychczas, co byłoby
z korzyścią dla farmaceutów szpitalnych.
4b. Prośba o pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.
Prezydium Rady SIA na wniosek zainteresowanego mgr farm. … postanowiło zwrócić kwotę … zł
brutto, jako część kosztów zastępstwa procesowego
w sporze pracowniczym z grupy Aptek .... Skarbnik
mgr Krzysztof Majka dodał, że wspomaganie farmaceutów jak powyżej to działanie statutowe SIA.
4c. Prezes dr Piotr Brukiewicz poinformował, że
26 czerwca 2013 r. odbędzie się spotkanie PTFarm
i SIA w Domu Lekarza w Katowicach. Program zostanie umieszczony na stronie internetowej SIA.
5. Wolne głosy i wnioski.
- firma Adviser oferującą ubezpieczenia w ramach
współpracy z SIA zwróciła się z prośbą o dołączenie
swojej ulotki informacyjnej do wysyłki z biuletynem
Apothecarius SFF. Przedstawiony został wzór ulotki.
Skarbnik mgr Krzysztof Majka pozytywnie wypowiadał się na temat umieszczenia reklamy w biuletynie
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
Wyciąg z Protokołu 21 posiedzenia
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VI kadencji, z dnia 2 lipca 2013 roku.
1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady
SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. Zgodnie
z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 20/31
osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla
ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował
porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.
2. Rada SIA większością głosów przy 2 głosach
wstrzymujących przyjęła protokół z 20 posiedzenia
Rady ŚIA VI kadencji w dniu 04 czerwca 2013r.
3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad
Rada SIA przystąpiła do opiniowania:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
apteki:
- mgr farm. Joanna Jasiak w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka z Uśmiechem Centrum
Niskich Cen” w 41-947 Piekary Śląskie, os. Andaluzja 13;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Jednocześnie Rada SIA postanowiła negatywnie ustosunkować się do nazwy apteki „Apteka
z Uśmiechem Centrum Niskich Cen” zwracając
uwagę ŚlWIF w Katowicach, że nazwa „…Centrum
Niskich Cen” sprzeczna jest zakazem reklamy aptek zapisanym w art. 94a prawa farmaceutycznego.
- mgr farm. Bartłomiej Bojdylla w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Lykos” w 44-240 Żory, ul.
Bankowa 6;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Azad Maou w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Główna Centrum Niskich
Cen” w 40-098 Katowice, ul. Plac Szewczyka 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie
jednogłośnie. Jednocześnie Rada SIA postanowiła negatywnie ustosunkować się do nazwy apteki
„Apteka Główna Centrum Niskich Cen” zwracając
uwagę ŚlWIF w Katowicach, że nazwa „…Centrum
Niskich Cen” sprzeczna jest zakazem reklamy aptek zapisanym w art. 94a prawa farmaceutycznego.
- mgr farm. Halina Żabiałowicz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Zdrowit” w 44-100 Gliwice,
ul. Zubrzyckiego 14;
93
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
stwierdzając, że firma jest sprawdzona przez farmaceutów, a jej oferta, po jego negocjacjach, jest konkurencyjna w porównaniu do dostępnych na rynku.
Prezydium jednogłośnie zdecydowało o dołączeniu ulotki do biuletynu Aptohecarius SFF, po uwzględnieniu przez firmę zasugerowanych poprawek.
- Olsztyńska OIA zaprosiła inne Izby na „II Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy” mające się odbyć,
podobnie jak w zeszłym roku, w Kietlicach nad jeziorem
Mamry od 30.08 - 02.09.2013r. Planowany jest udział
15 - 20 jachtów z obsadą 4 do 6 osób każdy. W załodze
wymagana jest obecność co najmniej 2 aptekarzy. Przewidziano trzy kategorie: puchar Prezesa NRA, puchar
Prezesa OIA i statuetkę najlepszego nawigatora regat.
- Wydział Nauk Ekonomicznych zwrócił się
z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety badającej oczekiwania w kształtowaniu się rynku w Polsce.
- odpowiedzi aptek prowadzących program 60+
na wysłane listy z zapytaniem o powód działania
niezgodnego z prawem. Większość aptek franczyzowych DOZ wycofała się z prowadzenia programu. Kierownicy aptek często odpowiadając na
otrzymaną korespondencję ws. prowadzenia programów POF i 60+ dołączają jednobrzmiące pismo
prawdopodobnie zredagowane przez prawników.
SIA zamieści odpowiedź na pismo na stronie internetowej oraz zaproponuje spotkanie z zainteresowanymi kierownikami i aptekarzami.
- informacja o sytuacji w NRA po ostatnim posiedzeniu. Prezes dr Piotr Brukiewicz poinformował krótko o odrzuceniu propozycji podwyższenia
wynagrodzenia Prezesa NIA. Fakt ten oraz gorąca
dyskusja podczas posiedzenia spowodowała dalszą
polemikę mailowo - telefoniczną pomiędzy członkami NRA po zakończeniu posiedzenia rady.
- SIL zaprosiła na kolejne spotkanie w sprawie
muzeum medycyny.
- wyrok SN dotyczący uchwały Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby w sprawie trybu opiniowania kandydatów na kierowników aptek. Sąd orzekł,
że nie może mieć miejsca żaden rodzaj „egzaminu”
z wiedzy, której posiadanie potwierdzone jest dyplomem uczelni, co miało miejsce w tamtejszej Izbie
podczas rozmowy z kandydatem na kierownika.
W SIA zakres i tematyka poruszana podczas
rozmowy jest dostępna na stronie internetowej Izby
i każdy kandydat może się z tematem zapoznać
przed spotkaniem.
- prezes dr Piotr Brukiewicz poinformował i wyraził słowa uznania o liście Prezesa NRA do Ministra Zdrowia będącym odpowiedzią na list napisany
przez pacjentów popierających program 60+.
6. 019 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej
Izby Aptekarskiej w dniu 18 czerwca 2013 r. zakończono ok. godz. 13.00.
Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Teresa Winnicka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Eskulap” w 44-100 Gliwice,
ul. Sobieskiego 2;
Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
W związku z niedawnym opiniowaniem kandydata na kierownika, mgr farm. Teresa Winnicka nie
była zaproszona na rozmowę z komisją opiniującą.
3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Ewa Cholewa w aptece ogólnodostępnej o nazwie „MEDHOUSE” w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 68 związku z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
złożonym przez Graczyk i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 68;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3c. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej w 43-190 Mikołów, ul. Musioła 2 udzielonego przedsiębiorcy POLVET HEALTHCARE
TEODOROWSKI Spółka jawna z siedzibą w 43180 Orzesze, ul. Powstańców 7;
Rada ŚIA po zapoznaniu się z okolicznościami
faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem otrzymanego pisma jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
wniosek GIF w w/w sprawie.
3d. Następnie pozytywnie jednogłośnie Rada
SIA zaopiniowała wniosek w sprawie udzielenia
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie:
- „Apteka Zdrowit” w 44-240 Żory, ul. Centralna 37/1 złożony przez JTD Homel s.j. z siedzibą
w 44-240 Żory, ul. Centralna 37/1;
Rada SIA odstąpiła od wydania opinii o posiadaniu
rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na kierownika apteki, w związku z opiniowaniem
kandydata przez Beskidzką Okręgową Izbę Aptekarską.
3e. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów - opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad
przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek ŚUM w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, które są
wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie zgody mgr farm. Małgorzacie Glimos - Apteka MGFARM w 43-600 Jaworzno, ul. Pocztowa 13.
W związku ze złożonymi przez kandydata
wyjaśnieniami i ponownym rozpatrzeniu sprawy,
94
pozytywnie zaopiniowano również mgr farm.
Krzysztofa Ramzia - Apteka Trójka w 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 23, gdyż ustały powody, dla
których wcześniej wydano opinię negatywną.
3f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do
otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej
w Sosnowcu w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Sosnowiec, wobec powyższego Rada SIA
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.
4. Inne sprawy bieżące:
4a. Zakaz reklamy - spotkanie prezesów OIA
i NRA z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym
i Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi
w dniu 4. 07.br. oraz spotkanie-konwent Prezesów
ORA w dniu 3.07.br.
Prezes Rady SIA poinformował o jutrzejszym spotkaniu - konwencie Prezesów OIA z Prezydium NRA,
którego celem jest wymiana informacji na temat sytuacji związanej z przestrzeganiem zakazu reklamy aptek
w swoich izbach oraz wymiana uwag o podejmowanych działaniach w celu egzekwowania przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie. Ponadto na konwencie zostanie także ustalony katalog spraw, jakie
mają być poruszone przez Prezesa NRA na spotkaniu
prezesów OIA i NRA z GIF i WIF w dniu 4.07.br.
4b. Odpowiedzi aptek DOZ na pismo skierowane do kierowników aptek w sprawie prowadzonych
programów lojalnościowych.
W tym punkcie poinformowano radę o niejednoznacznych odpowiedziach, jakie zostały przesłane do
biura SIA przez kierowników aptek DOZ. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że w aptekach DOZ „…nie
są prowadzone żadne programy, które zostały prawomocnie uznane przez Inspekcję Farmaceutyczną za
niezgodne z polskim prawem”. Poinformowano także Radę SIA o proteście kierowników aptek DOZ,
który został przesłany do biura SIA.
Na wstępie dyskusji Prezes SIA krótko poinformował o dotychczasowych działaniach izby związanych z kierownikami pracującymi w aptekach
prowadzących programy lojalnościowe. Następnie
omówiono problem wyboru moralnego, etycznego
kierowników pracujących na tych stanowiskach
oraz ich relacje z pracodawcami. Podkreślono z drugiej strony postawę kierowników nie prowadzących
takowych programów w aspekcie utraty możliwości
przyciągania pacjentów zabronionymi praktykami..
Przedstawiono też dalszy tok współpracy z kierownikami prowadzącymi program DOZ oraz postanowiono odpowiedzieć na przesłany protest i zaproponować spotkanie w tej sprawie po okresie urlopowym.
4c. II Konferencja Naukowa Medycyna i Sport
- 6 wrzesień 2013.
W ramach współpracy z korporacją lekarską, odbędzie się w daniach 6-8 września konferencja naukowo-sportowa związana z turniejem
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
działaczy samorządu z tamtego rejonu o pomoc
w zorganizowaniu tego spotkania.
- informacja o szkoleniach i imprezach kulturalno-sportowych. (pikniki Neuca, Salus)
Zorganizowane imprezy okazały się ze wszech
miar udane. Szkoda jedynie, iż nakładały się w tym
samym dniu, co może zapewne wpłynęło na frekwencję wśród uczestników. Udana pogoda, doskonale zaplecze kulinarne, a także wiele atrakcji:
- sportowych w Neuca m.in. golf, siatkówka,
szachy, laboratorium chemiczne dla dzieci,
- wokalnych w Salusie - występ M. Rodowicz.
Serdeczne gratulacje dla organizatorów za pomysł oraz realizację tak wspaniałych spotkań!
- informacja na temat działania systemu IT
w SIA.
Prezes SIA dr Piotr Brukiewicz poinformował,
iż współpraca z dotychczasowym operatorem IT nie
gwarantuje wysokiej jakości działania. O wyborze
nowego operatora Rada SIA będzie informowana
na bieżąco.
- Prezes SIA zrelacjonował udział w obradach
zespołu roboczego pracującego w ramach Platformy P1 odpowiedzialnego za wdrożenie e-recepty.
W spotkaniu wzięli udział specjaliści z Centrum Informatyzacji Systemu Ochrony Zdrowia, przedstawiciele OIA w tym SIA, dostawcy oprogramowań
i inni. Grupa zajmuje się planowaniem dalszych
prac związanych z uruchomieniem e-recepty, której
oficjalne uruchomienie planuje się na jesień 2014 r.
Omówieniu i akceptacji ze strony środowiska
aptekarskiego wymaga wiele procedur związanych
z płaszczyzną bezpieczeństwa danych - np. wykorzystanie podpisu elektronicznego lub zabezpieczeń
alternatywnych (karta specjalisty medycznego, użycie kodów preautoryzacyjnych itd). Temat jest generalnie bardzo złożony i skomplikowany jednak
ważny dla bezpiecznego wprowadzenia e-recepty.
- M. Konstanty pełnomocnik ds. obrotu lekiem
weterynaryjnym.
Podczas dyskusji dr M. Konstanty naświetlił
problem wykorzystywania surowców farmaceutycznych (szczególnie antybiotyków) w obrocie
weterynaryjnym. (...)
- Dr M. Konstanty podniósł temat nazewnictwa
aptek, które coraz bardziej odchodzi od znanego kanonu, oraz staje się niezgodne z normami etycznymi. Przedstawił pomysł zmiany nazwy aptek tylko
do nazwy "Apteka".
- mgr T. Kloc ogłosił długo oczekiwany termin
kolejnego, jesiennego rajdu farmaceutów w dniach
21 i 22.09.2013 r. (...)
6. 021 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
w dniu 02 lipca 2013 r. zakończono ok. godz. 11.50
Protokołował
mgr farm. Jan Stasiczek
95
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
tenisowym oraz biegiem przełajowym dla chętnych.
Prezes przedstawił też stronę ekonomiczną udziału
w tej konferencji - zaangażowanie finansowe SIA
pokrywają sponsorzy.
4d. Informacja o kolejnym spotkaniu w SIL
w sprawie utworzenia Muzeum Medycyny i Farmacji na Śląsku.
Na wstępie Prezes SIA dr Piotr Brukiewcz złożył podziękowania za reprezentowanie SIA dla Mecenasa Krystiana Szulca na obradach, gdyż sam brał
udział w tym czasie w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Zarządu Głównego PTFarm. w Warszawie.
Spotkanie w temacie powołania Muzeum Medycyny i Farmacji odbyło się przy udziale m.in.
przewodniczącego sejmiku województwa Śląskiego Pana Marszałka Andrzeja Gościniaka oraz
prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusza
Donocika. Rozmowy dotyczyły poszukiwania środków finansowych oraz lokalizacji muzeum, które
najprawdopodobniej będzie ulokowane w salach
Śląskiego Muzeum. SIA obiecała włączyć się w tok
przygotowań w miarę swoich możliwości.
5. Wolne głosy i wnioski.
- informacja o walnym zgromadzeniu PTFarm
w Warszawie - Prezes SIA dr Piotr Brukiewicz przekazał krótko informację z obrad walnego zgromadzenia delegatów PTFarm., a szczególności poinformował o przygotowywanych zmianach w statucie
towarzystwa przed mającymi odbyć się jesienią wyborami nowych władz zarządu głównego PTFarm.
- wyrażenie opinii i zgody na publikację w Apothecariusie reklamy MEDIQ - Po wysłuchaniu kilku
opinii Członków Rady SIA, uznano iż nie będzie
reklamowała programu, który w jej ocenie nie jest
bezpieczny dla aptek, szczególnie w aspekcie rozwiązania umowy. Zdecydowana większość członków była za odmową współpracy w tej materii.
- e-Pruf - wymówienia umów
W dyskusji nadmieniono o wypowiadaniu
umów przez e-Pruf aptekom należącym do członków Rady SIA, w ramach retorsji za podjęcie
określonych działań związanych z dalszym prowadzeniem programów 60+ oraz POF przez apteki
DOZ. Rada SIA postanowiła zdecydowanie stanąć
w obronie pokrzywdzonych aptekarzy.
- Mecenas Krystian Szulc omówił szanse prawnego zajęcia się firmą BARPOL z Olkusza zajmującą się od kilku lat wysyłaniem materiałów edukacyjnych do aptek w bardzo niekorzystnej cenie.
- spotkanie z aptekarzami w Dąbrowie Górniczej. Podczas niedawnego kursu edukacyjnego, który odbył się 29 czerwca 2013 r. w Hotelu Park Hotel
Diament w Katowicach w trakcie rozmów podczas
przerwy pojawiła się potrzeba spotkania lokalnych
aptek w tym rejonie. O szczegółach poinformujmy niebawem starając się też dołączyć kurs szkoleniowo - edukacyjny na punkty. Prezes poprosił
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Wyciąg z Protokołu 20 posiedzenia
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VI kadencji, z dnia 23 lipca 2013 r.
1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył
Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o
godz. 9.10. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu
obecnych było 11/14 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad
posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący posiedzenie
dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.
2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło
protokół z 19 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI
kadencji w dniu 18.06.2013r.
3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad
Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki
- wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w
związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:
- mgr farm. Aniela Dzielicka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Pod Aniołem” w 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Marta Gawor w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Św. Barbary” w 40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 8;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Jednocześnie Prezydium Rady SIA zadecydowało, że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu
przekazana informacja, że na podstawie posiadanych przez izbę dokumentów, obsada magistrów
może nie zapewnić w tej aptece obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki zgodnie,
z wymogami Prawa farmaceutycznego. W związku
z tym Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
prosi, aby przy akceptacji nowego kierownika apteki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na konieczność
uzupełnienia obsady magistrów farmacji w aptece
lub skrócenia godzin czynności apteki.
- mgr farm. Agnieszka Kubica w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-800
Zabrze, ul. Wolności 282 c;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Szymon Rogóż w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 43-100
Tychy, ul. ks. Tischnera 1;
96
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą oraz przeanalizowaniu wniosku Prezydium
Rady SIA postanowiło wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie i zwrócić się do zezwoleniobiorcy
o uprawdopodobnienie, że wskazana we wniosku obsada mgr farm. zostanie zatrudniona w tej aptece na
umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, jak
zadeklarowano we wniosku oraz zwrócić się do kandydata na kierownika Pana mgr farm. Szymona Rogóż
o wykazanie podjęcia obowiązku szkolenia ciągłego.
Mając na względzie wymóg wynikający z art. 92
prawa farmaceutycznego dotyczący obecności mgr
farm. w aptece w godzinach jej czynności, w interesie pacjentów jest wystąpienie do wnioskodawcy
o uprawdopodobnienie, że wskazany we wniosku
magister jest zatrudniony w tej aptece na umowę o
pracę lub deklaruje, że taką pracę podejmie.
W zakresie szkoleń ciągłych biorąc pod uwagę fakt, że obowiązek taki wynika z ustawy prawo
farmaceutyczne (art. 89e ust. 3), jak też stanowisko
Naczelnej Rady Aptekarskiej w tej sprawie wyrażone w uchwale nr IV/125/2007 ze zmianami, celowe
jest zwrócenie się do kandydata o wykazanie, czy
i w jakim zakresie obowiązek ten wykonuje.
- mgr farm. Anna Piątek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Nasza Apteka” w 40-734 Katowice, ul. Uczniowska 16;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Halina Jeszka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Akademicka” w 40-121 Katowice ul. Chorzowska 50;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Izabela Smerczek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Tęcza” w 43-100 Tychy,
ul. Al. Niepodległości 87 w związku z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Art Farm Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w 43-267 Suszec, ul. Bukowa 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Piotr Kwiecień w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Superjednostka” w 41-300
Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 4 A w związku
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez
„Aspharma” Spółka z o.o. z siedzibą w 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31 D/88;
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek UM w Białymstoku.
Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Prezydium Rady SIA udzieliło
jednogłośnie zgody mgr farm. Lucynie Wawrzynek
Apteka „APTEKA DAMIAN” w 44-200 Rybnik,
ul. Raciborska 3.
4. List Prezesa NRA - korespondencja z NIA list aptekarzy do MZ.
Prezes SIA poinformował o korespondencji z NIA,
która zawiera list aptekarzy oraz pacjentów do Ministra
Zdrowia i zaapelował aktywny udział członków Prezydium w tych akcjach. Treść listu aptekarzy dostępna
jest na stronie www.nia.org.pl oraz na stronie SIA i na
FB. Natomiast treść listu pacjentów zostanie rozesłana
do kierowników aptek drogą mailową wraz z listem
przewodnim. Członkowie SIA zostaną poinformowani także o listach do Ministra Zdrowia drogą smsową.
5. Relacja z konwentu Prezesów ORA w dniu
3.07.br. oraz ze spotkania Prezesów izb aptekarskich z GIF i WIF w dniu 4 lipca br.
Prezes rady SIA omówił przebieg obu spotkań,
które odbyły się w Warszawie. Na konwencie obecni prezesi OIA omawiali przestrzeganie (łamanie)
zakazu reklamy aptek w swoich izbach oraz wymieniali się uwagami o podejmowanych działaniach w
celu egzekwowania przestrzegania prawa w tym
zakresie. Z dyskusji wynika, że zakaz reklamy aptek jest łamany w całej Polsce, a nadzór farmaceutyczny nie panuje nad skutecznym jego przestrzeganiem. Ponadto ustalono także katalog spraw, jakie
mają być poruszone przez Prezesa NRA na jutrzejszym spotkaniu z GIF i WIF. Oficjalne spotkanie ze
stroną rządową w dniu następnym miało charakter
roboczo-dyskusyjny w trakcie, którego GIF i inspektorzy wojewódzcy poinformowali członków
samorządu o swoich działaniach i dalszych planach
związanych z egzekwowaniem zakazu reklamy aptek. Niestety z tych wystąpień dała się odczuć postawa zachowawcza, która nie rokuje na szybkie
zakończenie i rozstrzygnięcie problemu.
Drugim ważnym punktem spotkania była dyskusja o nazwach aptek zawierających elementy reklamy. Wyjaśnienia, jakie zostały udzielone przez
dział prawny GIF, nie były dla przedstawicieli samorządu satysfakcjonujące. GIF zobowiązał się
przeanalizować sprawę ponownie i zająć stanowisko biorąc pod uwagę dzisiejszą dyskusję. Na koniec strony podziękowały za spotkanie i oceniły je
pozytywnie pomimo różnic w poglądach oraz ocenie sytuacji związanej z reklamą aptek.
Prezes dr Piotr Brukiewicz poinformował
także, że wysłał też zapytanie do GIF Zofii Ulz,
o zajęcie stanowiska w sprawie zakładki na stronie
pozwolciepomagac.pl o treści Jesteś Inspektorem
Farmaceutycznym i chcesz dołączyć do naszej koalicji? Skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość
97
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Bernadeta Radoń w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Słowiańska” w 40-871 Katowice,
ul. Zawiszy Czarnego 7 A w związku z wnioskiem o
udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka „Słowiańska”
Alina Barańska, Wojciech Barański Sp. j. z siedzibą w 40-871 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7 A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Mgr farm. Bernadeta Radoń nie była zapraszana
na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kierownika w tej aptece od 1996r. Wniosek opiniowano ze względu na zmianę lokalu apteki.
3c. Następnie pozytywnie jednogłośnie Prezydium Rady SIA zaopiniowało wniosek w sprawie
udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:
- „Przy Biedronce” w 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Kozielska 2 w związku z wnioskiem złożonym przez Bubnicki i Wspólnicy S.J. z siedzibą
w 45-045 Opole, ul. Podgórna 1/8;
Prezydium Rady SIA odstąpiło od wydania
opinii o posiadaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na kierownika apteki, w
związku z opiniowaniem kandydata przez Opolską
Okręgową Izbę Aptekarską.
3c. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi
należytego prowadzenia hurtowni przez kandydata
na funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej:
- mgr farm. Renata Nawłoka w hurtowni farmaceutycznej w Katowicach, ul. Budowlana 8a
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej złożonym
przez Eris Partner Katowice sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach ul. Budowlana 8a;
Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie warunkowo do
dnia 31.12.2013r.
3f. Opiniowanie listy farmaceutów - opiekunów,
którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową
sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI
roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek ŚUM w Katowicach - cd. sprawy
Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, pozytywnie
jednogłośnie zaopiniowano mgr farm. Beatę Mękal
- Apteka Pod Kwiatami III w 40-211 Katowice, ul.
Markiewki 94, gdyż ustały powody, dla których
wcześniej wydano opinię negatywną.
3g. Opiniowanie farmaceuty - opiekuna, który
ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studenta VI
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
na [email protected] Mecenas Krystian Szulc dodał, że poparcie inspektora byłoby złamaniem bezstronności urzędnika wymaganej przez prawo.
Dr Bożena Kwaśniak zapytała, czym uzasadnia
się takie stanowisko. Niestety inspektor nie przedstawił żadnego dodatkowego uzasadnienia.
Mecenas Krystian Szulc powiedział, że nazwę
łatwo sprawdzić w CEIDG, a następnie w KRS.
WIF powinien występować do aptek o zmianę nazwy tak, by była zgodna z prawem.
Kolejnym tematem była rozmowa z WIF o praktyce po decyzjach administracyjnych. Istnieje obawa by rząd nie poddał się lobbingowi DOZ. Jeśli reklama będzie dozwolona, apteki prywatne będą na
gorszej pozycji. W następstwie wprowadzenia ustawy zabrano z rynku 2 mld złotych, a umieszczono w
niej jedynie niedziałający zapis o zakazie reklamy.
Mecenas Krystian Szulc powiedział, że należy
wysłać indywidualny list do ministra, mediów lub
wojewody z informacją, o szafowaniu hasłem, że
im pacjent więcej leków spożyje, tym lepiej. Chcemy uniknąć sytuacji gdzie pacjenci będą dokupywać leki, by dostać nagrody. Pragniemy być traktowani podmiotowo, a nie przedmiotowo.
Prezes dr Piotr Brukiewicz zapytał mgr. Grzegorza Zagórnego Dyrektora ds. medycznych ŚOW
NFZ czy NFZ zauważył od momentu wprowadzenia ustawy refundacyjnej spadku spożycia leków i
czy nie spowodował on drastycznego pogorszenia
stanu zdrowia społeczeństwa.
Mgr Grzegorz Zagórny potwierdził, że wprawdzie minęło niewiele czasu, lecz nie widać oznak
pogorszenia zdrowia. Natomiast widać spadek wolumenu sprzedawanych opakowań.
Bardzo ważnym efektem ustawy (obok zmiany
limitów, umów z lekarzami i obniżeniu cen leków
przez negocjacje) jest mniejsza ilość leków w domach.
Być może część leków nie jest wykupywana,
lecz wygląda to raczej na racjonalizację zakupów.
Prawdopodobnym jest, że w ciągu najbliższych
2 lat koncerny będą dążyć do odrobienia spadków
sprzedanych opakowań.
Następnie Prezes SIA poinformował o sytuacji w
dolnośląskiej OIA, gdzie prezes Piotr Bohater chciał
być dopuszczony, jako strona w postępowaniu w sprawach związanych łamaniem art. 94a Pf. Niestety sąd
wojewódzki odrzucił skargę DIA, co zmniejszyło możliwości Izb, które chciały by pójść ta drogą. SIA oczekuje na uzasadnienia wyroków by się z nimi zapoznać.
6. Inne sprawy bieżące:
- Informacja o pierwszym posiedzeniu nowej
Rady funduszu ŚOW NFZ. Posiedzenie Rady Funduszu odbyło się w nowej formule i miało charakter
organizacyjny oraz m.in. przegłosowano budżet oddziału. W wolnych sprawach Prezes SIA pozytywnie
ocenił komunikat skierowany do aptek informujący
aptekarzy o receptach, których dane przekazane
98
w raporcie elektronicznym budzą wątpliwości, co
do ich poprawności.
- Informacje o spotkaniu z Prezesem Związku
Pracodawców Ochrony Zdrowia - dr n. med. Mariusza Wójtowicz oraz o inicjatywie ustawodawczej,
dotyczącej zmiany ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego zbierają podpisy pod inicjatywą ustawodawczą. Zaproponowano zgłoszenie propozycji (zmiany lub pozostawienia w obecnej treści)
do wpisania do nowej ustawy. W imieniu aptekarzy
Prezes dr Piotr Brukiewicz zaproponował pozostawienie art. 94a oraz poprawę tematu marż urzędowych.
- do izby dotarła również informacja, że DOZ
skierował do lekarzy ankietę dotyczą opieki farmaceutycznej.
- Wyrok SA sygn. akt III ZS 8/13 z dnia 201306-05 dot. trybu opiniowania kandydatów na kierowników aptek (skarga MZ na uchwałę OIA
w Bydgoszczy); Mecenas Krystian Szulc określił
wyrok, jako niekorzystny dla Pomorsko - Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. OIA w Bydgoszczy na spotkaniu z kierownikiem przeprowadzała test potwierdzający wiedzę. Komisja decydowała o ewentualnym udzieleniu rękojmi. Sąd
zakwestionował taką formę opiniowania.
Wnioskiem z wyroku jest konieczność ostrożnego formułowania uzasadnień, z czego wynika
opinia Rady. Teoretycznie każdy niekarany farmaceuta może zostać kierownikiem.
Być może NRA ustali na spotkaniu wspólne stanowisko dotyczące postępowania przy opiniowaniu
kandydatów na kierownika.
Mgr Andrzej Bednarz zapytał, czy to umocuje prawnie komisję opiniującą. Mecenas Krystian
Szulc odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.
Możemy tylko zaprosić kandydata na rozmowę.
Następnie dodał, że w Bydgoszczy to komisja
decydowała o rękojmi.
Mgr Grzegorz Zagórny powiedział, że o tym
decyduje Rada, nie komisja.
Prof. Dionizy Moska dodał, że nikt nie kwestionuje dyplomu magistra farmacji.
Prezes dr Piotr Brukiewicz podsumował potwierdzając opinię mgr Krzysztofa Majki, że pewne
argumenty muszą być podnoszone. Na czymś trzeba się oprzeć i nie może być sytuacji, kiedy ktoś
mimo braku punktów czy opłaconych składek będzie twierdził, że rękojmia mu się należy.
7. Wolne głosy i wnioski.
- I Letni Puchar Lekarzy i Farmaceutów w tenisie ziemnym - omówiono dalszy etap przygotowań
do imprezy.
- SIL przekazała SIA 10 sztuk płyt DVD z 1
i 2 częścią „Dziedzictwo Hipokratesa” - wywiady
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
Wyciąg z Protokołu 22 posiedzenia
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VI kadencji, z dnia 6 czerwca 2013 roku.
1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady
SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było
21/31 osób. Na podstawie listy obecności Prezes
SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia
Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał.
Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Mgr farm.
Andrzej Bednarz poprosił zebranych o przyjęcie do
porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego
zaopiniowania kandydatury mgr farm. Renaty Nawłoka na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej w związku z wnioskiem Eris Partner Katowice Sp. z o.o. Zaproponowany przez mgr farm.
A. Bednarz punkt został przyjęty jednogłośnie i będzie omawiany w punkcie 3c. Porządek posiedzenia
z wniesioną poprawką został przyjęty jednogłośnie.
Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.
2. Do przesłanego drogą e-mail protokołu została wniesiona przez dr n. farm. Mikołaja Konstanty
poprawka dotycząca wypowiedzi w sprawie leków
weterynaryjnych. Prezes P. Brukiewicz odczytał
zebranym proponowaną zmianę. Zmiana została
przyjęta większością głosów przy jednym głosie
„przeciw”. Następnie Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 21 posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 02 lipca 2013r.
3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad
Rada SIA przystąpiła do opiniowania:
Przed przystąpieniem do opiniowania kandydatów na kierowników mgr farm. K. Majka przedstawił problem, który pojawił się na ostatnim spotkaniu komisji opiniującej z kandydatami dotyczący
zatrudniania magistrów na umowę o pracę od pn-pt,
a w soboty przez wynajęcie tego samego pracownika z firmy zewnętrznej. Komisja postrzega taką formę zatrudnienia jako niekorzystną dla farmaceutów.
Dr Stanisław Piechula dodał, że spotkał się z zapytaniami farmaceutów o możliwość pracy w aptece
jako kierownik i jednocześnie w szpitalnym dziale
farmacji wystawiając szpitalowi rachunki za zlecenia nie będąc tam zatrudnionym. Po konsultacji
z mgr Ewą Kłodą doszedł on do wniosku innego
niż mgr Krzysztof Majka, że obecnie można dowolnie układać grafiki i stosować najróżniejsze formy
zatrudnienia oraz wynajmowania pracowników.
Przypomniał też o wyroku sądu zamieszczonym
niedawno na stronie WWW przez mec. Krystiana
Szulca, do którego dr Izabela Majewska prawdopodobnie już się stosuje, dopuszczając do zatrudnienia
kierownika na umowę zlecenia mimo iż wcześniej
99
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
z lekarzami oraz książki pt. „Pożytki z filozofii”
autorstwa prof. Szczepana Łukasiewicza, które są
dostępne dla zainteresowanych aptekarzy w SIA.
- Pismo Pani Danuty K. dotyczące programu 60+. Do SIA dotarło pismo, w którym autorka
sprzeciwia się karaniu kierowników za prowadzone
w aptekach programy lojalnościowe. Postanowiono
odpowiedzieć autorce listu, że prowadzenie programów lojalnościowych i reklama aptek jest obecnie
zabroniona oraz dołączyć do odpowiedzi wyroki
WSA w Warszawie. Ponadto postanowiono zaprosić
Panią Danutę do SIA na spotkanie w celu wysłuchania i omówienia oraz wyjaśnienia jej wątpliwości.
- Mgr G. Zagórny poinformował o projekcie ZIP,
który umożliwia pacjentom wgląd do sfinansowanych dla nich procedur medycznych i zażywanych
leków. Zarejestrowany pacjent będzie dokładnie wiedział ile i jakie leki miał wypisane, przez co może
mieć uzasadnione pretensje, jeśli apteka wykaże inną
ilość opakowań przez niego zakupionej. System działa także wstecz. Rejestracja będzie przypominała wydanie karty bankomatowej w banku. W najbliższym
czasie pojawi się dostęp dla osób niepełnoletnich.
Następnie zwrócił uwagę na konieczność wykonywania zaleceń pokontrolnych, czyli poprawy
zakwestionowanych recept. Jest kilka przypadków
gdzie apteki nie dokonały takiej korekty. Sytuacja
ta daje NFZ prawo do rozwiązania umowy. Zwrócił
się do Rady o jasne przesłanie do farmaceutów by
wykonywali zalecenia, przez co unikną rozwiązania
umowy. Prezes dr Piotr Brukiewicz zobowiązał się
do umieszczenia informacji na stronie WWW Izby.
- Kalkulacje lokaty Śląskiej Izby Aptekarskiej. Mgr Ewa Kłoda przedstawiła oferty lokat w
różnych bankach pozostawiając do decyzji Rady
sposób rozdysponowania oszczędności SIA. Mgr
Krzysztof Majka zaproponował podział kwoty w
celu umieszczenia pieniędzy w różnych bankach.
Temat zostanie omówiony na posiedzeniu Rady.
- Oferta dotycząca badań z zakresu medycyny
pracy Fundacji „Unia Bracka” dla Śląskiej Izby Aptekarskiej. Badaniami objęci zostaną pracownicy SIA.
Wynegocjowana zostanie także oferta dla członków.
Mgr Krzysztof Majka oczekuje na ofertę fundacji, po
czym zdecyduje o ewentualnej reklamie jej usług.
- Prezydium Rady SIA jednogłośnie wyraziło
zgodę na sfinansowanie wynajęcia Hali sportowej
w Zespole Szkół w Psarach na okres 17.04.2013 do
31.12.2013r. na warunkach zawartych w umowie
z dnia 03.04.2013 w celu realizacji zajęć treningu
piłki nożnej i przygotowania reprezentacji SIA do
kolejnych rozgrywek piłkarskich.
8. 020 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej
Izby Aptekarskiej w dniu 23 lipca 2013 r. zakończono ok. godz. 12.15.
Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
nie było takiej możliwości. Taki sposób zatrudnienia jest praktykowany w środowisku lekarskim
gdzie lekarz często w tygodniu wykorzystuje godziny pracy wynikające z zatrudnienia, a w weekendy
przychodzi na to samo stanowisko jako wynajęty
z firmy zewnętrznej. Nie ma żadnych przeciwwskazań do takiego sposobu zatrudniania pracowników
poza dwiema sytuacjami: jeśli pracownik wraca na
to samo stanowisko pracy powinny być zapłacone
składki do ZUS przez zatrudniającego. Obecnie słyszy się o sprawach opiewających na miliony złotych
gdzie ZUS sądzi się ze szpitalami, które nota bene
nawet nie wiedzą ile firma zewnętrzna zapłaciła
wynajętemu lekarzowi. Problem pojawi się także
gdy pracownik poskarży się, że do takiego systemu
pracy go zmuszono. Przykładem może być sytuacja
gdy z apteki zwolniony zostanie personel i na ich
miejsce właściciel zatrudni tych samych pracowników z ogłoszenia lub z firmy zewnętrznej, którzy
są samo zatrudnieni i sami odprowadzają składki
do ZUS niejako wymuszając na nich taką formę
zatrudnienia. Jeśli pracownik powie, że został do
takiej zmiany zmuszony lub ktoś wykaże, że było to
działanie celowe sąd pracy przyzna pracownikowi
rację.
Mgr Andrzej Bednarz powiedział, że dr Stanisław Piechula ma rację i przy dzisiejszym stanie zatrudnienia i ilości bezrobotnych każdą formę można
przyjąć za dobrą lecz komisja opiniująca bada czy
kandydat daje rękojmię. Jeśli komisja stwierdzi, że
przykładowo w aptece całodobowej przez pół miesiąca pracuje konkretny farmaceuta, a przez resztę
nie wiadomo jeszcze kto bo to się okaże gdy się go
wynajmie to mgr Andrzej Bednarz nie widzi możliwości przyznania kierownikowi rękojmi. Jego zdaniem w taki sposób można wynająć pracownika na
sobotę, niedzielę, dyżur nocny czy na czas urlopu
natomiast nie może to być regułą i będzie on stał na
stanowisku, że apteka powinna mieć pracowników
zatrudnionych na etacie w podstawowym wymiarze
pracy bo rękojmia, a prawo pracy to są dwie różne
rzeczy.
Mgr Lidia Wolnicka-Morawiec powiedziała, że
słuchając wypowiedzi ogarnia ją przerażenie, gdyż
nie widzi możliwości funkcjonowania farmaceutów jako “biegających” z apteki do apteki i jedynie
w wypadku choroby lub nagłych zdarzeń losowych
zgodziła by się na taką formę zatrudnienia. Dodała
także opinię, że w środowisku lekarskim ten system
funkcjonuje bardzo źle i jest przyczyną frustracji
pacjentów jak i kolegów po fachu. Fakt że można
zatrudniać w taki sposób nie powinien wpływać na
negatywne stanowisko Izby w tym temacie.
Mgr Ryszard Jasiński zapytał, czy wiadomo jak
temat wygląda ze strony NFZ. Dodał, że opiniowanie dotyczy kandydata, a nie otoczenia, w którym
będzie pracował.
100
Mgr Andrzej Bednarz odparł, że kierownik
odpowiada za ilość magistrów farmacji obecnych
w aptece.
Mgr Jakub Wilczok powiedział że pracownik,
a tym bardziej kierownik nie powinni być dyskryminowani ze względu na sposób zatrudnienia w aptece.
Mec. Krystian Szulc podał przykład kierowców,
którzy muszą mieć przerwy w pracy oraz wskazał
na różnicę w wykonywaniu różnych zawodów; jest
inaczej gdy ktoś pracuje i z powodu swojego błędu
zrobi sobie krzywdę. Gdy farmaceuta wyda niewłaściwy produkt, konsekwencje dotykają pacjenta.
Następnie dodał, że gdyby mu przyszło bronić farmaceuty, który popełnił błąd, przyjąłby stanowisko
że samorząd i ustawodawca umożliwił takie formy
pracy, więc są niejako odpowiedzialni za ewentualnie popełnione błędy.
Dr Stanisław Piechula podsumował, że ważne
jest by współpracować z nadzorem farmaceutycznym i tak jak dotąd opiniować kandydata, a opinię
o aptece dołączać do dokumentów dla nadzoru farmaceutycznego.
Prezes dr Piotr Brukiewicz dodał, że widzimy
efekt kryzysu i działań państwa mających spowodować spadek wskaźników bezrobocia, czego efekt
może być niebezpieczny i jest sprzeczny z opinią
samorządu mimo że nie ma mocnych argumentów
przeciw.
Mgr Krzysztof Majka przedstawił stanowisko
komisji opiniującej w tej konkretnej sprawie, gdzie
nie przedstawiono umowy z firmą wynajmującą,
czy innych dokumentów potwierdzających sposób
wynajmowania farmaceutów. Dodał, że komisja
nie dążyła do zmiany grafiku, czy nie wymuszała
rezygnacji z przyjętego sposobu zatrudniania, lecz
zwróciła uwagę na kwestie formalne takiej formy
zatrudnienia jak przykładowo konieczność zapłaty
dodatkowych składek ZUS.
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
apteki:
- mgr farm. Maria Lis w aptece ogólnodostępnej
o nazwie „Apteka Melisa” w 41-500 Chorzów, ul.
Ryszki 57;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Szymon Rogóż w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 43-100
Tychy, ul. ks. Tischnera 1- cd. sprawy;
W związku z uzupełnieniem wymaganych do
zaopiniowania dokumentów wniosek zaopiniowano
pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Michał Morek w aptece ogólnodostępnej o nazwie Apteki Familijne „Apteka w Kauflandzie” w 41-500 Chorzów, ul. 3-go Maja 185;
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
3c. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej - wydanie zaświadczenia
w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
hurtowni farmaceutycznej:
- mgr farm. Danuta Flakiewicz-Tańcula w hurtowni farmaceutycznej „Hurtownia Leków Ziołowych” Feliks Chmielewski, Krzysztof Chmielewski
Spółka Jawna z siedzibą 41-800 Zabrze, ul. Sitki 25;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Następnie w związku z ustaniem przyczyn wydania czasowej rękojmi należytego prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej do 31.12.2013r, określonych w uchwale nr U-PSIA-188-VI-2013 z dnia
23 lipca 2013r., pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano kandydaturę mgr farm. Renaty Nawłoka na
stanowisko osoby wykwalifikowanej - kierownika
hurtowni - odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w Katowicach, ul. Budowlana 8a.
3d. Opiniowanie listy farmaceutów - opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową
studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału
Farmaceutycznego.
W odpowiedzi na wniosek ŚUM w Katowicach
po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie
zgody mgr farm. Annie Kwaśniewska „Apteka Śląska” w 41-500 Chorzów, ul. 3 Maja 7/1 oraz dr n.
farm. Anna Kurek-Górecka „Apteka Blisko Ciebie”
w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 204A;
Pozytywnie jednogłośnie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy zaopiniowano również niżej wymienione osoby, gdyż ustały powody, dla których
wcześniej wydano opinię negatywną:
- mgr farm. Magdalena Banaczek-Bugaj „Salubris” w 41-800 Zabrze, ul. Wolności 338B;
- mgr farm. Wawrzyniec Olszewski „Św. Józefa” w 44-200 Rybnik, ul. Św. Józefa 16;
- mgr farm. Przepadło Urszula „4 Pory Roku”
w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 229b;
- mgr farm. Justyna Lubiszewska „Rodzinna”
w 41-703 Ruda Śląska, Niepodległości 5;
3e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do
otrzymanego załącznika do uchwały Rady Miasta
Piekary Śląskie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na
terenie Miasta Piekary Śląskie, wobec powyższego
Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
w/w załącznik.
3f. Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek mgr farm. Jolanty Studzińska
o przedłużenie okresu obowiązkowych szkoleń farmaceutów 2009-2013.
4. Inne sprawy bieżące:
101
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- dr farm. Maria Wojtanowska-Rzytki w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Staromiejska” w 44100 Gliwice, ul. Kościuszki 30/1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Joanna Bardeli-Pulda w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Novum VI w 44-100
Gliwice, ul. Kościuszki 33;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Ewa Witman w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Rodzinna” w 41-709 Ruda Śląska, ul.
Niedurnego 50d/2 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez L.-W. Lebda-Wyborny S.J. z siedzibą w 41-703 Ruda Śląska, Pl. Niepodległości 5/1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Marzanna Ostrowska w aptece
ogólnodostępnej o nazwie Apteki Familijne „Apteka w Centrum Biznesu” w 40-101 Katowice, ul.
Chorzowska 6 w związku z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
złożonym przez Partner Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w 01-940 Warszawa, ul. Opłotek 26;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Anna Kurek-Deląg w aptece ogólnodostępnej o nazwie Apteki Familijne „Apteka
Staromiejska II” w 44-100 Gliwice, ul. Wieczorka
18-20 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Wojtanowska-Rzytki zam. Gliwice
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Iwona Kruk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka pod Orłem” w 42-500 Chorzów, ul. 3 Maja 1 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Ewelinę Szymiec
zam. Siewierz, Panią Iwonę Kruk zam. Sosnowiec;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
4a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania wyróżnień w SIA. Dr Stanisław
Piechula zaproponował zmiany, które już wcześniej
były dyskutowane na posiedzeniach: informacja
z uzasadnieniem zgłoszenia ma być złożona wcześniej i umieszczona na stronie WWW by środowisko mogło się z tym zapoznać i wnieść ewentualne uwagi oraz by - podobnie do NIA - głosowanie
nad osobami odznaczonymi odbywało się imiennie
(każde nazwisko osobno zamiast en bloc) i tajnie.
Prezes dr Piotr Brukiewicz zaproponował wydłużenie czasu prezentacji na stronie WWW z 7 dni
do 14 lub do następnego posiedzenia Rady. Zgodził
się z propozycją głosowania tajnego proponując
uregulowanie tematu prezentacji podobnie jak ma
to miejsce przy propozycji planu dyżurów.
Mgr Ryszard Jasiński powiedział, że jego zdaniem głosowanie powinno być jawne ponieważ
każdy ma uzasadnienie co do faktu odznaczenia lub
nieodznaczenia danego kandydata.
Dr Stanisław Piechula dodał kolejną propozycję
zmiany dotyczącą “niekonsekwencji” występującej
w obecnym regulaminie gdzie zapisano że jeśli głosy
rozłożą się po równo - decyduje głos Prezesa lub prowadzącego głosowanie, a w drugim miejscu napisano że jeśli ktoś nie uzyska więcej niż 50% głosów to
nie przechodzi. Jego zdaniem przy przejściu na głosowanie tajne nie powinien decydować głos Prezesa.
Zapisać powinien brzmieć “należy otrzymać więcej
niż 50% głosów”. Dodatkowo zaproponował zmianę zdania “wnioski zgłaszane są do Prezesa lub Vice
Prezesa, który sprawdza ich poprawność i wprowadza na posiedzenie Rady lub ewentualnie odsyła”
na “wnioski składane są na posiedzenie Rady, która je sprawdza i głosuje na następnym posiedzeniu,
a w tym czasie są one zawieszone na stronie WWW”.
Propozycję przyjęto jednogłośnie.
4b. Podjęcie uchwały w sprawie lokat pieniężnych Śląskiej Izby Aptekarskiej. Po rozeznaniu ofert
i ich przedstawieniu przez mgr Ewę Kłodę poddano
pod głosowanie dwa wnioski: pozostawienie lokat
w banku PKO oraz o wynegocjowaniu najlepszej
oferty z przedstawicielami banków.
Drugi wniosek został przyjęty przy 2 głosach
wstrzymujących.
4c. List mgr Rożek-Kosturkiewicz podpisany
przez około 40 farmaceutów szpitalnych dotyczący
składek członkowskich.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że kilka
argumentów podnoszonych w liście jest słusznych
i Rada je podejmuje jednak nie rozumie stwierdzeń
takich jak:“szczególnie rozbudowana działalność
Izby”. Zdziwienie wywołał akapit mówiący o rażąco niższych składkach w innych Izbach podczas
gdy w co najmniej 4 Izbach składki są wyższe.
Dr Kazimiera Klementys wyjaśniła, że list
jest podpisany przez osoby nie zgadzające się
102
z wysokością składki, przypadkiem podpisanych na
kartach z nagłówkiem PTFarm (spotkanie nie miało
związku z PTFarm) i jej podpis nie świadczy o tym,
że się literalnie zgadza ze wszystkimi argumentami,
lecz jest gestem poparcia dyskusji środowiska nad
tematem składek. Dodała, że warto się odnieść do
tego co sądzi środowisko bo nie jest tak, że Rada
wie wszystko najlepiej.
Prezes dr Piotr Brukiewicz oświadczył, że chciałby się spotkać z podpisanymi pod listem. Tym bardziej, że po dokonaniu analizy zarobków w szpitalach
i aptekach otwartych okazało się że płace drastycznie
spadły w obu przypadkach i nie ma wielkich różnic
między apteką otwartą, a szpitalną. Dodatkowo płaca
w szpitalu jest bardziej pewna niż w aptece otwartej.
Osłabia to kolejną tezę, która pojawiła się w liście.
Mgr Andrzej Bednarz podał przykład posiedzenia w Jaworznie, gdzie temat składek był szeroko
dyskutowany, lecz nawet jeśli nie zgadza się on
z uchwaloną kwotą to po przegłosowaniu identyfikuje się on z decyzją Rady.
Skarbnik mgr Krzysztof Majka po wyliczeniu
średniej ustalił, że rozmowa z pracownikami aptek
szpitalnych dotyczy kwoty 5 złotych. Jakkolwiek
zgadza się z opinią dr Kazimiery Klementys, że
warto rozmawiać i nikt się w Radzie od takiej rozmowy nie uchyla.
Mgr Beatrycze Radlańska-Piątek wyraziła ubolewanie, że między sekcjami aptek szpitalnych
PTFarm i w ŚIA nie ma współpracy.
4d. Korespondencja z NIA
Prezes dr Piotr Brukiewicz poprosił o włączenie
się do akcji podpisywania oficjalnego listu farmaceutów do Ministra Zdrowia, a także o włączenie
się do zbierania podpisów pacjentów pod listem pacjentów do Ministra Zdrowia - akcja NIA.
Poinformował o wymówieniu umów członkom
Rady przez firmę e-pruf oraz o nowym projekcie ustawy refundacyjnej, gdzie ma się pojawić punkt doprecyzowujący sprawy reklamy aptek i punktów aptecznych, mówiący o tym, że reklamą nie jest udział apteki
w ubezpieczeniu zdrowotnym. Reklamą nie będzie
także informacja o nazwie apteki i jej danych teleadresowych (numer telefonu, faksu oraz e-mail).
Mec. Krystian Szulc poinformował, że projekt
ustawy trafił już do komisji sejmowej i powinien
być oprotestowany przez wszystkie Izby Aptekarskie, bo jest to ostatni moment na podjęcie próby
wywarcia wpływu na ustawodawcę.
Następnie odczytał pismo otrzymane z Policji,
które informuje, że kwestionowana nazwa jednej
z aptek, zawierająca elementy reklamy w Katowicach została zaakceptowana przez inspektorat farmaceutyczny, przez co policja nie może nic zrobić
w tej kwestii. Jego zdaniem dalsze próby wpływania w ten sposób na apteki nadające sobie nazwy
będące również reklamą są bezcelowe.
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
Mgr Ewa Kłoda przedstawiła koszty Apothecariusa i korporacji.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że jest
przeciwny wydawaniu biuletynu tylko w wersji
elektronicznej. Warto zrobić rozeznanie ile osób
chciałoby zrezygnować z papierowej wersji. Obniżenie nakładu będzie się także wiązało z wyższymi
kosztami druku. Forma elektroniczna (plik w formacie PDF) jest stale dostępna na stronie WWW.
Jedyne nad czym warto się zastanowić to zmniejszenie objętości biuletynu, nakładu i formatu.
Następnie Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział że Apothecarius jest dumą Izby i - podając
przykład Izby Lekarskiej, która chlubi się swoim biuletynem - wyraził chęć przekonania się ile
z osób, które krytykują wydawnictwo rzeczywiście
chciałoby zrezygnować z jego otrzymywania.
Dr Stanisław Piechula powiedział, że nie zrezygnujemy z wersji drukowanej Apothecariusa, bo
jest on dystrybuowany do bibliotek i innych instytucji oraz zaproponował przeliczenie kosztów biuletynu, które osoby rezygnujące z wersji papierowej
mogłyby odjąć sobie od składki.
Mec. Krystain Szulc powiedział, że nie jest to
możliwe bo składka ma stałą wartość dla wszystkich członków.
Głos zabrał prof. Dionizy Moska mówiąc, że
chyba nie doceniamy tego co mamy rozmawiając
o likwidacji jednego z najwspanialszych biuletynów, pięknie wydanego, który “żyje” zdjęciami i artykułami nie tylko z posiedzeń Rady, ale informuje
o tym co robią aptekarze województwa śląskiego.
Znajdziemy w nim życie, sport, turystykę, publicystykę i historię. Apothecarius wędruje do bibliotek.
Następnie wspomniał o swojej pracy nad odtworzeniem historii aptekarstwa, co nie byłoby możliwe
bez dostępnych dokumentów, a kiedy za 50 lat ktoś
będzie chciał pisać o ŚIA tak jak obecnie jego dwie
studentki, biuletyn będzie idealnym źródłem. Jego
zdaniem wśród aptekarzy pojawia się coraz więcej
autorów, którzy umieszczają tam obok relacji z posiedzeń artykuły na przeróżne tematy. Na koniec zaapelował by nie niszczyć tak cennego wydawnictwa
w imię wątpliwych oszczędności.
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że podziela zdanie Pana Profesora i z jednej strony jest
to trudny problem, ale nie można go unikać i trzeba
o nim rozmawiać, ponieważ jest to reakcja na głosy środowiska. Wystąpienie prof. Dionizego Moski
powinnoo zdaniem prezesa być dla osób przyczynkiem do ponownego przemyślenia sprawy. Z szacunku do członków ŚIA należy zbadać liczbę osób,
które chciałyby zrezygnować z biuletynu. Także
kwestią otwartą jest treść Apotecariusa oraz zaangażowanie środowiska w prace redakcyjne, a także
bark środków finansowych na zatrudnienie profesjonalnego redaktora.
103
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Mec. Krystian Szulc dodał że termin zgłaszania
uwag upływa w ciągu trzech dni.
Poinformował o planach zmiany ustawy i dodania punktu mówiącego, że NFZ może kontrolować
apteki bez zapowiedzi nie przestrzegając ustawy
o wolności gospodarczej.
Następnie odczytał swoją propozycję uwag do
ustawy w odniesieniu do punktu 94a. Rada wyraziła
chęć podjęcia także tematu nieprzestrzegania ustawy o wolności gospodarczej przez NFZ.
4e. Kalendarz imprez naukowych i turystyczno-sportowych
- Zaproszenie do udziału w II Turnieju Piłkarskim o „Puchar Hurtapu”,
- Regaty OIA Kietlice 30.08 do 02.09 - poszukiwani są farmaceuci do załogi.
- Konferencja naukowa, turniej tenisowy i bieg
przełajowy Żory-Żywiec 06-08.09
- V Rajd Górski 21.09 w góry stołowe na Szczeliniec do schroniska Pasterka.
- XXII Naukowy Zjazd PTFarm 18-21.09
4f. Korespondencja e-pruf-PZU (pozwólcie pomagać)
Na stronie internetowej http://www.epruf.pl
znalazł się apel do inspektorów farmaceutycznych
o podpisywanie się pod poparciem dla programów
biznesowych prowadzonych przez firmę ePruf S.A.
Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni to
urzędnicy Państwowi powoływani przez Wojewodę na
wniosek GIF. Są to członkowie służby cywilnej i obowiązują ich wszelkie ograniczenia w tym zakresie.
Apele, wnioski o poparcie firmy ePruf skierowane do urzędników służby cywilnej namawiające do popierania biznesowych programów tej
firmy, należy uznać za naganne i niedopuszczalne
w świetle przepisów. O tym fakcie poinformowano
natychmiast Głównego Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o zajęcie stanowiska. W odpowiedzi
GIF jednoznacznie wskazuje, iż wyrażenie poparcia pod apelem o zmianę decyzji organów Inspekcji
Farmaceutycznej w zakresie programu 60+ będzie
stanowiło naruszenie zasad służby cywilnej i może
skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
5. Wolne głosy i wnioski.
- informacja o wysłanych upomnieniach o niezapłaconych składkach. Wysłano 216 wezwań.
- pismo GIF do Wojewodów w sprawie 60+.
GIF napisał wyraźnie, że programy lojalnościowe
są nielegalne.
- Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że
w związku z głosami środowiska należy ponownie
poszukać oszczędności w Izbie i rozważyć obniżenie składek w przyszłym roku. Ewentualne kierunki
oszczędzania to zrewidowanie kosztów biuletynu
Apothecarius oraz funkcjonowania korporacji aptekarskiej KAPSIA.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Mgr Ryszard Jasiński dodał, że biuletyn nie
będzie wychodził tylko jeśli nie będzie Izby Aptekarskiej jakkolwiek należy brać pod uwagę także
nowe media. Jego zdaniem decyzje o składkach należy przenieść na przyszły rok kiedy podsumujemy
obecny poznając jego bilans.
Prezes dr Piotr Brukiewicz oświadczył że
chciałby omówić i zakończyć temat oszczędności
na biuletynie tak, by już do niego nie wracać i zaproponował przeprowadzenie ankiety wśród członków SIA w tej sprawie.
Mgr Krzysztof Majka powiedział, że jego zdaniem warto poznać opinię członków na temat wersji
otrzymywanego apothecariusa bo wiedza zawsze
wnosi coś więcej.
Prezes dr Piotr Brukiewicz z prof. Dionizym
Moską oraz inż. Lechem Wróblewskim przed posiedzeniem Rady przygotują tekst zapytania do farmaceutów, które ukaże się w nowym wydaniu Apothecariusa.
Propozycja została przyjęta większością głosów. Przeciw były 4 osoby. 1 osoba się wstrzymała.
Dr Stanisław Piechula zaproponował rozliczanie KAPSIA z wypracowanego zysku.
Prezes dr Piotr Brukiewicz dodał, że można pomyśleć o zmniejszeniu zatrudnienia o połowę, dobierając ewentualnie w razie potrzeby dodatkową
osobę gdy pojawi się konieczność zorganizowania
większej imprezy. Jedna osoba powinna dać sobie
radę z bieżącymi obowiązkami.
Mgr Krzysztof Majka powiedział, że jego zdaniem redukcja etatów z przyczyn ekonomicznych
jest przykra lecz nieodzowna.
Prezes dr Piotr Brukiewicz przeprowadzi rozmowy z pracownikami korporacji i do przyszłego
posiedzenia Rady przedstawi ich wynik.
Propozycję przyjęto jednogłośnie.
- dr Stanisław Piechula poinformował, że po
aferze z Corhydronem policja nie ma co zrobić
z zalegającym w jej magazynach produktem, którego nie chce przyjąć producent i ze względu na duże
koszty utylizacji jest odnoszony przez funkcjonariuszy do aptek. Taka sytuacja miała miejsce m.in.
w szpitalu w Mikołowie.
- Mec. Krystain Szulc dodał, że lek przeterminowany traci cechy leku i ma być zutylizowany.
Przygotuje on informację na ten temat do umieszczenia na stronie WWW.
- Prezes dr Piotr Brukiewicz poinformował
o przygotowanym przez firmę Amara zielniku, do
którego ŚIA została poproszona o wpisanie. Propozycję tekstu przedstawiono Radzie.
6. 022 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 06 sierpnia 2013 r. zakończono ok.
godz. 13.00.
Protokołował
mgr Michał Rzepczyk
104
Wyciąg z Protokołu 21 posiedzenia
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
VI kadencji, z dnia 20 sierpnia 2013 r..
1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył
Wiceprezes Rady SIA dr n. farm. Stanisław Piechula o godz. 9.20. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 8/14 osób. Na podstawie listy
obecności Wiceprezes SIA stwierdził prawomocność
obrad posiedzenia Prezydium Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych
i stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący
posiedzenie dr Stanisław Piechula zaproponował porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.
2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło
protokół z 20 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI
kadencji w dniu 23.07.2013r.
3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad
Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
apteki:
- mgr farm. Aleksandra Ziemba-Feliks w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Magiczna” w 41-803
Zabrze, ul. Bytomska 46-48;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Katarzyna Żyłka w aptece ogólnodostępnej w 40-121 Katowice, ul. Chorzowska 7a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Małgorzata Misiaszek w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Krystann” w 40-467
Katowice, ul. Mysłowicka 28;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Rafał Zakrzewski w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Centrum” w 43-410
Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 10a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Ewelina Grzybek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka św. Barbary” w 40-129
Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 8;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Monika Kułach w aptece ogólnodostępnej o nazwie w 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul.
Łowicka 23;
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
- „Super-Pharm Apteka” w 40-097 Katowice, ul.
3 Maja 30 (Galeria Katowice) w związku z wnioskiem złożonym przez Super-Pharm Poland Sp.
z o.o. w 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39;
Prezydium Rady SIA w drodze głosowania jednogłośnie postanowiło wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodostępnej i zwrócić się do zezwoleniobiorcy o doręczenie wymaganych do opiniowania
brakujących dokumentów. Zgodnie z przepisami
ustawy o izbach aptekarskich Rada SIA wydaje opinię w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie
apteki, a jednym z ważnych elementów warunkujących zgodne z prawem działanie apteki jest zapewnienie obecności magistra farmacji w godzinach
czynności apteki (Art. 92 prawa farmaceutycznego).
Wnioskodawca nie uprawdopodobnił, że wymóg ten
będzie spełniony. W tej sytuacji wszczęcie postępowania wyjaśniającego i wniosek o uzupełnienie złożonych dokumentów w tym zakresie jest uzasadniony.
3d. Opiniowanie farmaceutów - opiekunów,
którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego.
W odpowiedzi na wniosek ŚUM w Katowicach
po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Prezydium Rady SIA udzieliło
jednogłośnie zgody:
- mgr farm. Agnieszce Daraż-Bryła Apteka Pro
Vita, 43-600 Jaworzno, ul. Matejki 25;
- mgr farm. Mirosławie Czerwik Apteka Optima, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 123;
Pozytywnie jednogłośnie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy zaopiniowano również mgr farm.
Katarzynę Leszkoven Apteka DUOS, 44-100 Gliwice, ul. Stalmacha 8, gdyż ustały powody, dla których wcześniej wydano opinię negatywną:
3e. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta
Ruda Śląska w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska.
Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do
otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Ruda
Śląska w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska,
wobec powyższego Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowało w/w projekt.
3f. Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało wniosek mgr farm. Adama
Grabowski o przedłużenie okresu obowiązkowych
szkoleń farmaceutów 2009-2013.
4. Inne sprawy bieżące:
- Zmiana uchwały U-PSIA-069-VI-2012 z dnia
28 sierpnia 2012 r. w sprawie modernizacji strony
internetowej SIA - www.katowice.oia.pl
105
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Tomasz Jaśtal w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka św. Mateusza” w 42-450
Łazy, ul. Kolejowa 5a;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Katarzyna Krajewska w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Super-Pharm Apteka”
w 41-902 Bytom, pl. Tadeusza Kościuszki 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Zuzanna Możdżeń w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 44-240
Żory, ul. Francuska 11;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Jednocześnie Prezydium Rady SIA zadecydowało,
że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana informacja, że na podstawie posiadanych przez izbę
dokumentów, obsada magistrów może nie zapewnić
w tej aptece obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki zgodnie, z wymogami Prawa farmaceutycznego. W związku z tym Prezydium Rady Śląskiej
Izby Aptekarskiej prosi, aby przy akceptacji nowego
kierownika apteki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na
konieczność uzupełnienia obsady magistrów farmacji w aptece lub skrócenia godzin czynności apteki.
- mgr farm. Agnieszka Góralczyk-Nguyen Hun
w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdowie” w 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Łotewska 2;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Jadwiga Kłys w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Kwiat Lotosu” w 42-400 Zawiercie, ul. Huldczyńskiego 16A w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Kwiat Lotosu
M. Brzozowski J. Słowikowski Sp. j. z siedzibą
w 42-400 Zawiercie, ul. Huldczyńskiego 16A;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3c. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej o nazwie:
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
W związku z niewywiązaniem się z modernizacji strony SIA przez P. Marcina Wosza tj. osoby, która do tej pory wykonywała prace serwisowe
witryny SIA, nastąpiła konieczność poszukiwania
i wyboru nowego wykonawcy.
Na podstawie otrzymanych ofert i przeprowadzonych rozmów z firmami, dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty dokończenia prac przy
modernizacji strony internetowej SIA. W związku
z tym, że wykonanie prac powierzono profesjonalnej firmie koszty związane z modernizacją znacznie wzrosły. Prowadzący posiedzenie Wiceprezes
S. Piechula przedstawił zebranym szczegóły oferty,
a następnie Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło wycenę firmy Falkonet i zaakceptowało koszty
dokończenia prac przy modernizacji strony ...
- Przeprowadzenie ankiety dotyczącej otrzymywania Apothecariusa w wersji elektronicznej - cd.
sprawy, przygotowanie i dyskusja nad treścią ankiety. Omówiono także sposób przesyłania ankiety
oraz ustalono zapis o terminie zwrotu ankiety.
- Imprezy turystyczno-sportowe:
- II Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
Kietlice - pokrycie kosztów czarteru jachtów dla
dwóch załóg Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Śląska Izba Aptekarska skompletowała dwie załogi
żeglarskie, które będą reprezentować aptekarzy ze śląska na II Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy.
Uczestnicy imprezy pokryją własne koszty pobytu, tradycyjnie izba dofinansuje czarter jachtów. W związku
z powyższym Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pokrycie kosztów czarteru 2 jachtów (Tango 780).
- Mgr Krzysztof Majka zrelacjonował bieżące
przygotowanie do rajdu. Ustalono zbiórkę na godzinę 10:30, po której nastąpi wymarsz do schroniska na
Szczeliniec, gdzie będzie serwowany obiad. W części popołudniowej odbędzie się wykład, zaś w niedziele w planie zwiedzanie labiryntu skalnego „Błędne Skały” położonego w Parku Narodowym Gór
Stołowych, po którym uczestnicy zejdą na obiad. Po
obiedzie nastąpi zakończenie rajdu oraz wyjazd do
domu. Koszt uczestnictwa ustalono na kwotę 60 zł przy udziale sponsorów. Tu specjalne podziękowanie
dla GK Neuca za pomoc w finansowaniu rajdu.
- Powtórzono zaproszenie na letni puchar lekarzy i farmaceutów w tenisie oraz biegu zorganizowany wspólnie ze środowiskiem lekarskim - impreza odbywa się z Żywcu 6 -7 września 2013 r.
W skrócie omówiono też przygotowania do turnieju
piłkarskiego farmaceutów w Łęczycy.
- Umorzenie dochodzenia przez Prokuraturę Rejonową w Olkuszu w sprawie oszustw przy
sprzedaży książek przez firmę Barpol z Olkusza informacje na temat podjętych działań przedstawił
mecenas Krystian Szulc.
- Informacja - zaproszenie skierowane przez
Śląską Sieć Metropolitalną na temat Konferencji
106
naukowo-szkoleniowej „IT w Zdrowiu - Zmiany
w Sektorze Zdrowia 2014 r. i Prognoza 2014-2020”
Gliwice, 18-19 września 2013 r.
- Notatka służbowa ze spotkania Rady Śląskiej
Izby Aptekarskiej w Katowicach z firmami NEUCA
S.A. i SYNOPTIS PHARMA 14.05.2013 r. przedstawiona po autoryzacji do publikacji w mediach.
- Zakaz reklamy aptek. Przewodniczący oraz mecenas Krystian Szulc przedstawili bieżące sprawy dotyczące reklamy oraz programów ubezpieczeniowych.
Omówiono przypadek zwolnienia kierownika, który
nie wykonał planu obrotowego za określony okres.
5. Wolne głosy i wnioski.
- mgr farm. Krzysztof Majka złożył wniosek
o oddelegowanie na XXII Naukowy Zjazd Towarzystwa Farmaceutycznego Farmacja-Nauka-Społeczeństwo Białystok 18-21 wrzesień 2013r. oraz
pokrycie kosztów podróży i noclegu dla następujących osób: dr K. Klementys, mgr A. Bednarz, mgr
Z. Gawroński, mgr K. Majka
Uczestnicy Zjazdu pokryją z własnych środków
wpisowe w kwocie 950,00 zł.
Prezydium Rady SIA jednogłośnie podjęło decyzję o pokryciu kosztów podróży i noclegu dla
ww. osób.
- Sposób archiwizacji akt osobowych farmaceutów przekazanych przez CEFARM. Postanowiono
by te wiadomości spisać i usystematyzować w komputerze. Przy okazji prof. Dionizy Moska doradził
kontakt z rodzinami farmaceutów, by posiadane
przez izbę informacje uzupełnić.
- Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego termin
23 sierpień 2013r. Pojawić się ma nowelizacja dotycząca spraw harmonizacji z prawem Unijnym (tematy
rejestracji leków, obrót leków, leki sfałszowane itd.)
- Wiceprezes ds. aptek szpitalnych mgr farm. B.
Radlańska-Piątek złożyła formalny wniosek o dofinansowanie szkolenia farmaceutów aptek szpitalnych, które odbędzie się w Ustroniu w Hotelu „Jaskółka” 19 października, w kwocie 3000 zł. Omówiono także możliwość wyboru prelegenta oraz
tematu wykładu. Prezydium Rady SIA jednogłośnie
przyznało max kwotę 3000 złotych brutto, jednocześnie oferując pomoc w negocjacjach cenowych. Spotkanie naukowe aptek szpitalnych mieści się w ustawowych zadaniach samorządu aptekarskiego i jego
wsparcie jest zgodne z celami samorządu. Apteki
szpitalne mają swoją specyfikę działania i wspieranie
członków izby pracowników aptek szpitalnych jest
ustawowym obowiązkiem samorządu.
Przy tej okazji podziękowano sponsorom, w tym
hurtowni Medicare w organizacji konferencji.
6. 021 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej
Izby Aptekarskiej w dniu 20 sierpnia 2013 r. zakończono ok. godz. 10.40.
Protokołował
mgr farm. Jan Stasiczek
www.katowice.oia.pl
1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady
SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. Zgodnie
z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 20/31
osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla
ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował
porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.
2. Do przesłanego drogą e-mail protokołu została wniesiona przez mgr farm. Jakuba Wilczok
poprawka dotycząca wypowiedzi w sprawie nazw
własnych aptek zawierających hasła reklamowe.
Rada SIA proponowaną zmianę do protokołu przyjęła jednogłośnie. Następnie jednogłośnie przyjęto
protokół z 22 posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji
w dniu 06 sierpnia 2013r.
3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty: Piotr Słabosz VI/118/13;
Przed przystąpieniem do opiniowania kandydatów na kierowników mgr farm. K. Majka poinformował zebranych, że od 23 sierpnia nastąpiły
zmiany w kodeksie pracy, który dopuszcza mniej
restrykcyjną godzinę pracowniczą tzn. można będzie pracować po południu, a następnego dnia rano,
pomimo pokrywania się godzin w dobie pracowniczej. W tej chwili przy obsadzie dwóch magistrów
można ułożyć grafik, który nie będzie kolidował
z kodeksem pracy.
4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad
Rada SIA przystąpiła do opiniowania:
4a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
apteki:
- mgr farm. Katarzyna Woronowicz w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Zdrowit” w 42-400 Zawiercie, ul. 3-go Maja 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Zuzanna Świercz w aptece ogólnodostępnej o nazwie Apteki Familijne „Apteka w Tesco” w 44-203 Rybnik, ul. Żorska 2;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Joanna Tlatlik w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Zdrowit” w 41-949 Piekary Śląskie, ul. Skłodowskiej-Curie 65a;
www.katowice.oia.pl
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Marta Rosołowska-Nowak w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Superjednostka” w 42400 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Marta Gawor w aptece ogólnodostępnej w 41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 52;
Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie. W związku
z niedawnym opiniowaniem kandydata na kierownika, mgr farm. Marta Gawor nie była zaproszona
na rozmowę z komisją opiniującą.
4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Monika Ogaza w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Turkusowa 2” w 41200 Sosnowiec, ul. Goszczyńskiego 17 w związku
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka
Św. Krzyża Zbigniew Torbus Sp. J. z siedzibą w 41200 Sosnowiec, ul. Żeromskiego 14;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- dr n. farm. Wioletta Siemiradzka w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Euromedic Pharma”
w 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 92b w związku
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Euromedic Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 92b;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
4c. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej o nazwie:
- „Super-Pharm Apteka” w 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 30 (Galeria Katowice) w związku
z wnioskiem złożonym przez Super-Pharm Poland
Sp. z o.o. w 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska
39- cd. sprawy;
W związku z doręczeniem przez zezwoleniobiorcę wymaganych do opiniowania brakujących
dokumentów, Rada SIA zaopiniowała pozytywnie
jednogłośnie wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej „Super-Pharm Apteka” w 40-097 Katowice, ul. 3 Maja
30 (Galeria Katowice).
107
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Wyciąg z Protokołu 23 posiedzenia
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VI kadencji, z dnia 3 września 2013 roku.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
4d. Opiniowanie uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Mikołowskiego.
Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do
otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Mikołowskiego, wobec powyższego Rada SIA pozytywnie
jednogłośnie zaopiniowała w/w projekt.
Prezes S. Piechula przedstawił zebranym stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie dyżurów aptek oraz przedstawił koncepcję porządkującą ten obowiązek w prawie, by chroniła interesy
wszystkich aptek.
5. Inne sprawy bieżące:
5a. Po krótkiej dyskusji w temacie jednogłośnie
przyjęto następujące terminy kolejnych posiedzeń
Rady SIA i Prezydium SIA: 08-10 - R, 22-10 - P
(ostatnie posiedzenie 17.09.2013 - 3 tyg. do posiedzenia w dn. 08.10.2013), 05-11 - P, 19-11 - R, 0312 - P, 17-12 - R (pierwsze posiedzenie w nowym
roku 07.01.2014 - 3 tyg. przerwy od posiedzenia
w dn. 17.12.2013)
5b. Przedstawienie projektu zmiany Regulaminu Obrad Zjazdu Aptekarzy SIA w Katowicach zmiana dot. par. 5 quorum zjazdowe.
Mecenas Krystian Szulc w skrócie zarysował
zmiany dotyczące quorum zjazdowego pierwszego
i drugiego terminu rozpoczęcia zjazdu. Zmiana ta
będzie obowiązywać od kolejnego zjazdu delegatów
SIA, jeżeli delegaci przegłosują tę propozycję, którą
udokumentowano jednogłośnie podjętą uchwałą.
5c. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
wstępnego programu XVII Okręgowego Zjazdu
Aptekarzy SIA w dn. 23 listopada 2013r.
Przedstawiono drobne zmiany we wstępnym
programie XVII OZA SIA. Następnie Rada SIA po
zapoznaniu się z treścią programu i dyskusji w temacie jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wstępnego programu XVII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy SIA w dn. 23 listopada 2013r.
z następującymi uwagami:
- za punktem 1 programu dodać punkt 2 „Wystąpienie zaproszonych gości”,
- za punktem 2 programu dodać punkt 3 „Wręczenie odznaczeń państwowych oraz izbowych”
- kolejne punkty przesuwają się o dwa miejsca
w dół.
5d. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej otrzymywania Apothecariusa w wersji elektronicznej - cd.
sprawy, dyskusja oraz zatwierdzenie treści ankiety.
Przewodniczący Rady SIA ostatecznie zarysował sprawę ankiety i kanał jej dystrybucji w tym
formy papierowej oraz elektronicznej.
108
5e. Zaproszenie i prośba o pomoc przy organizacji konferencji „IT w Zdrowiu - Zmiany w Sektorze Zdrowia 2014 r. i Prognoza 2014-2020” Gliwice, 18-19 września 2013 r. - organizator Śląska Sieć
Metropolitalna sp. z o.o.
Podjęto jednogłośnie upoważnienie dla Prezesa
SIA do wzięcia udziału w konferencji oraz nawiązania dalszej możliwej współpracy z nowym podmiotem zajmującym się szeroko pojętą przyszłością
IT w farmacji.
5f. Akcja zbierania podpisów pod listami farmaceutów i pacjentów do MZ - cd. sprawy.
Przewodniczący gorąco zachęcał do wzięcia
udział w ankiecie zamieszczonej na stronach internetowych Naczelnej Izby Aptekarskiej wszystkich
farmaceutów zainteresowanych przyszłością farmacji oraz dobrem pacjenta.
5g. Korespondencja z MZ w sprawie realizacji
recept oxodil, lumigan.
Dwa miesiące temu przy poprzedniej nowelizacji
list refundacyjnych pojawił się problem z wydawaniem leku Oxodil oraz Oxodil PPH. Nie było do tej
pory takiej sytuacji, zaś sprawę skompilowało stanowisko Ministerstwa Zdrowia z aktualną wykładnią
prawa w tym zakresie, by wydawać najmniejszą zarejestrowaną formę leku, mimo że lek nie jest w obrocie lub uległ wyrejestrowaniu, zaś refundowany
jest formą z większym stężeniem lub dawką.
Głos zabrał Mecenas Szulc komentując stanowisko strony ustawodawczej.
Powstała burzliwa dyskusja dotycząca licznych
problemów oraz powstałych rozwiązań na temat realizacji recept. Mgr Włodzimierz Wdowski zwrócił
również uwagę na nierówne rozłożenie odpowiedzialności w przypadku sytuacji spornych pomiędzy lekarzem, a farmaceutą w naszej legislacji.
Dalej powraca zapis o karaniu aptek za realizację
recepty, która jest właściwie wypisana, pacjent jest
ubezpieczony, a będący błąd nie wpływa na wielkość refundacji.
5h. Uroczystości, konferencje, imprezy sportowe:
- Prezes SIA przekazał informacje o ostatnich
przygotowaniach do letniego pucharu farmaceutów
w tenisie oraz zawodach biegowych w Żywcu organizowanych wraz z Izbą Lekarską. Finansowo, dzięki pomocy sponsorów nie ma potrzeby wsparcia tej
imprezy. Przekazano podziękowania sponsorom.
-Mgr Kloc wspomniał też o Rajdzie, który organizowany jest w przyszły weekend w rejonie Gór
Stołowych w schronisku Pasterka.
- Planowany też na ten weekend jest ZJAZD
PTFarm. w Białymstoku.
- Prezes poprosił także o trzymanie kciuków za
reprezentację piłkarzy, którzy w nadchodzący weekend biorą udział w turnieju piłkarskim w Łęczycy.
- X Ogólnopolski Dzień Aptekarza - Warszawa
18.09.2013 - prośba o potwierdzenie obecności.
www.katowice.oia.pl
XXII Zjazd Naukowy PTFarm - Białystok
18 - 21 września 2013
dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes NRA
www.katowice.oia.pl
Wyciąg z Protokołu 22 posiedzenia
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
VI kadencji, z dnia 17 września 2013 r.
1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady
SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.13. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było
12/14 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA
stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA
dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu
zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował
porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.
2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło
protokół z 21 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI
kadencji w dniu 20.08.2013r.
3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad
Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
apteki:
- mgr farm. Zuzanna Grzonka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 44-335
Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 8;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Elżbieta Sarota-Ostrowska w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Miła” w 41-810 Zabrze,
ul. Paderewskiego 35;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Olga Fajkis w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Gemini” w 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 51;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Halina Malinowska-Masny w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr.Max” w 44-335
Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 1D;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Katarzyna Dec w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Miodowa” w 40-832 Katowice, ul. Witosa 28;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Anna Cieślik w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Citrus” w 41-914 Bytom,
Pl. Żeromskiego 1;
109
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
6. Wolne głosy i wnioski.
- W związku z tematem wprowadzenia w izbie
oszczędności podjęto dyskusję w sprawie ewentualnej redukcji zatrudnienia w KAPSIA. W trakcie
dyskusji padła propozycja zatrudnienia tylko jednej
osoby, zaś druga poproszona byłaby o współpracę
jedynie w momentach pilnej potrzeby. Nie podjęto
jednak jednoznacznej decyzji. Problem będzie jeszcze analizowany i omawiany.
- Przedstawiono finał działań związanych z firmą Bartpol z Olkusza.
- mgr Włodzimierz Wdowski przedstawił punkt
widzenia na temat pracy Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej dotyczący czasu
rozstrzygania spraw.
- dr Kazimiera Klementys zaprosiła na konferencję, która odbędzie się w dniu 19 października
(sobota) w Domu Lekarza w Katowicach. Organizatorem spotkania jest PTFarm oraz z Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. Do zdobycia będzie
8 pkt. w tym 6 pkt. twardych oraz 2 pkt. miękkie.
Kurs jest bezpłatny.
W planach jest także wspólne zebranie naukowo-szkoleniowe SIA i PTFarm, które odbędzie się
30 października również w Domu Lekarza - szczegóły wkrótce.
7. 023 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 03 września 2013 r. zakończono
o godz. 11.40.
Protokołował
mgr farm. Jan Stasiczek
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Ewelina Kuzia w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Hallera 16 Centrum Tanich Leków” w 41-200 Sosnowiec, ul. Gen. Józefa
Hallera 16;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Natomiast jednogłośnie negatywnie ustosunkowano się do nazwy „Apteka Hallera 16 Centrum
Tanich Leków” zwracając uwagę ŚlWIF w Katowicach, że nazwa „centrum tanich leków” sprzeczna
jest zakazem reklamy aptek zapisanym w art. 94a
prawa farmaceutycznego.
- mgr farm. Małgorzata Hebdowska w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Św. Michała” w 44-348
Skrzyszów, ul. 1 Maja 151;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Mirosław Wosiek w aptece ogólnodostępnej o nazwie „apteka farmateka” w 47-700
Ruda Śląska, ul. 1-go Maja 385 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM-WARSZAWA” S.A. z siedzibą w 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 16/20;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Jednocześnie Prezydium Rady SIA zadecydowało, że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu
przekazana informacja, że na podstawie posiadanych
przez izbę dokumentów, obsada magistrów może nie
zapewnić w tej aptece obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki zgodnie, z wymogami Prawa
farmaceutycznego. W związku z tym Prezydium Rady
Śląskiej Izby Aptekarskiej prosi, aby przy akceptacji
kierownika apteki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na
konieczność uzupełnienia obsady magistrów farmacji
w aptece lub skrócenia godzin czynności apteki.
- mgr farm. Małgorzata Zamorska-Świetlik
w aptece ogólnodostępnej o nazwie „FENIX” w 44100 Gliwice, ul. Żwirki i Wigury 68 w związku
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pana
Jacka Świetlik zam. Gliwice prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J S-System Jacek
Świetlik;
110
Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Mgr farm. Małgorzata Zamorska-Świetlik nie
była zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kierownika w tej aptece od
grudnia 2002r. Wniosek opiniowano ze względu na
zmianę koncesji.
- mgr farm. Marta Gawlikowicz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 32600 Oświęcim, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 23-39
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym
przez DJS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 32-600 Oświęcim, ul. Jędrzeja
Śniadeckiego 23-39;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Mgr farm. Marta Gawlikowicz nie była zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kierownika w tej aptece od lipca 2012r.
Wniosek opiniowano ze względu na zmianę właściciela apteki.
- mgr farm. Gabriela Jakóbik w aptece ogólnodostępnej o nazwie „MAX” w 32-540 Trzebinia,
ul. Rynek 21 w związku z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
złożonym przez „DARRI” Adamczyk Sp.J. z siedzibą w 43-100 Tychy, Morcinka 2/60;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Agnieszka Mech w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Opieki Farmaceutycznej” w 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Annę Szade-Klimasińska zam. Sosnowiec;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
Jednocześnie Prezydium Rady SIA zadecydowało, że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu
przekazana informacja, że na podstawie posiadanych przez izbę dokumentów, w obsadzie magistrów oprócz kandydata na kierownika wskazano
jedynie dr n. med. Annę Szade-Klimasińska, która
obecnie nie jest członkiem SIA oraz nie wskazała, której izby aptekarskiej na dzień dzisiejszy jest
członkiem. Zgodnie z art. 15 pkt 2 ustawy o izbach
aptekarskich (Dz.U. 2008/136/856 ze zm.) „wpisowi na listę członków okręgowej izby aptekarskiej
podlegają wszystkie osoby wykonujące zawód farmaceuty na terenie danej izby”. W związku z tym
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej prosi,
aby przy udzieleniu zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodostępnej oraz akceptacji kierownika
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
zapoznać oraz ocenić. Następnie przedstawiono
Wojewodzie stanowisko samorządu aptekarskiego,
że apteka to nie jest zwykły sklep i rządzi się innymi
zasadami, a przedsiębiorcy prowadzący apteki nie
powinni decydować o tym jak ma wyglądać aptekarstwo. Na zakończenie spotkania wręczono wojewodzie Kodeks Etyki Aptekarza RP. Na pytanie
Wojewody o to, co może zrobić, odpowiedziano,
że na pewno przyda się zwiększyć zasoby finansowe oraz kadrowe ŚWIF ze względu na bardzo dużą
ilość spraw jakie na terenie województwa śląskiego prowadzi inspekcja farmaceutyczna. Wojewoda
zapewnił, że wezwie dr Izabelę Majewską i zapyta
o jej potrzeby oraz postara się pomóc.
4d. Informacje o spotkaniach:
- CSIOZ - 8 X br. odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie zespołu w ramach projektu związanego z e-receptą. Według harmonogramu prac w przyszłym roku ma być oddana do użytkowania e-recepta w ramach projektu P1. W spotkaniu uczestniczył
prezes dr farm. Piotr Brukiewicz wraz z kilkoma
prezesami i członkami NIA. Docelowa planowana
jest tylko e-recepta, bez papierowej wersji, co na
dzień dzisiejszy jest nierealne. Niestety wciąż brak
otoczenia prawnego dla e-recepty. Temat e-recepty jest połączony z koncepcją elektronicznej wersją
dokumentacji medycznej. Pacjent będzie miał kupon z kodem, który w aptece połączonej z internetem pobierze receptę z chmury P1. Na kuponie będą
dane pacjenta i informacja o lekach. Na dziś brak
jest centralnej bazy informacji o uprawnieniach dodatkowych pacjenta. Pojawia się pytanie, co zrobić
w razie awarii systemu lub braku dostępu do internetu. Pozostaje także pytanie, czy w razie awarii
systemu dokument papierowy będzie upoważniał
pacjenta do uzyskania refundacji - obecnie CSIOZ
uważa, że nie, co zdaniem przedstawicieli samorządu jest nie do zaakceptowania. Z posiadanych
przez samorząd informacji wynika, że nie wszędzie
obecnie w Polsce jest dostęp do internetu, zdarzają się problemy i przerwy w dostępie do internetu,
co musi być uwzględnione w otoczeniu prawnym.
W projekcie zakłada się m.in. że 1 e-recepta to 1
pozycja. Ustanawia się kody preautoryzacji do IKP
(indywidualnego konta pacjenta - miejsca, z którego pobierana jest e-recepta), które otrzymuje
pacjent wraz z poświadczeniem o wystawieniu e-recepty. Za pomocą tych dokumentów i informacji
pacjent udaje się do apteki gdzie realizuje e-receptę.
Następnie odbywa się e-taksacja. Informacje o zrealizowanej e-recepcie są on-line wysyłane z apteki
do portalu P1.
Analizując założenia e-recepty pojawia się obawa, czy kody autoryzacji e-recepty nie będą możliwe do przechwycenia przez sieci aptek, przez
co zwiążą pacjenta ze swoją grupą, czy konkretną apteką. Chodzi o to, by przez podstęp jednego
111
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
apteki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na konieczność dokonania wpisu Pani Anny Szade-Klimasińska na listę członków SIA.
4. Inne sprawy bieżące:
4a. Pismo MZ do NRA w sprawie uchylenia uchwały SIA U-RSIA-113-VI-2013. Prezes dr
Piotr Brukiewicz powiedział, że po konsultacjach
z prawnikami NIA oraz ŚIA podejmie decyzję, czy
wycofywać podjętą uchwałę. Dr Stanisław Piechula powiedział, że dobrze byłoby podjąć stanowisko
w miejsce ww. uchwały, a następnie zaproponował
uchylenie zaskarżonej uchwały i jej zamianę w stanowisko. Następnie poprosił o rozesłanie uchwały i dotyczących tematu dokumentów wszystkim
członkom Rady ŚIA z adnotacją o ewentualnym
zebraniu nadzwyczajnego posiedzenia.
Mec. Krystian Szulc skomentował, że po wyroku w Bydgoszczy i po treści jego uzasadnienia
wnioskuje, że sądy będą podchodzić do podobnych
spraw rygorystycznie. Jedynym rozwiązaniem kwestii łamania zakazu reklamy aptek jest składanie zawiadomień o naruszeniu art. 94a Pf do WIF oraz
OROZ przez sąsiednie apteki. Na tej podstawie ŚIA
może kierować do rzecznika, który jest organem
niezawisłym i niezależnym, dlatego może rozpatrywać sprawy kierowników aptek nieprzestrzegających zakazu reklamy.
4b. Spotkanie z posłem dr Jerzym Ziętkiem
04.09.2013 r. w sprawie nowelizacji ustawy refundacyjnej. Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz oraz mec.
Krystianem Szulcem przedstawili stanowisko ŚIA
w sprawie proponowanych zmian w ustawie, w tym
poinformowali Pana posła o celowości utrzymania
zakazu reklamy aptek w obecnym brzmieniu, o potrzebie rozwiązania problemu odwróconego łańcucha dostaw a także o konieczności zmiany wysokości marż detalicznych na leki refundowane i sposobu ich obliczania. Poseł powiedział, że widzi co
się dzieje na rynku aptecznym i rozumie stanowisko
Izby, zauważa też obecność prezesa Kucharewicza
w różnych gremiach - m.in. na posiedzeniach komisji zdrowia, gdzie porusza te same argumenty, dążąc
do utrzymania obecnego zapisu art. 94a bez zmian.
4c. Spotkanie z Wojewodą Śląskim Zygmuntem
Łukaszczykiem 12.09.2013 r. Prezes dr farm. Piotr
Brukiewicz z dr farm. Stanisław Piechulą przedstawili stanowisko SIA w sprawie programów lojalnościowych 60+ i POF w odpowiedzi na wizytę
i pismo zarządu epruf w tej sprawie do Wojewody.
W trakcie wizyty poinformowano pana wojewodę,
że SIA w pełni zgadza się i popiera stanowisko pani
minister Zofii Ulz GIF w sprawie ww. programów
lojalnościowych zawarte w liście do wszystkich
wojewodów, będące odpowiedzią na pismo epruf.
W dalszej części rozmowy prezes SIA powiedział,
że oczekuje na zgodę GIF oraz epruf na publikację
obu pism, aby wszyscy farmaceuci mogli się z nimi
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
przedsiębiorcy pozostali aptekarze nie tracili swojej
neutralnej pozycji, a pacjent mógł decydować o wyborze miejsca realizacji recepty. Pacjent będzie miał
osobne kody (osobne kupony) na każdy lek i będzie
mógł zostawić je w aptece, która zamówi brakujące
specyfiki lub szukać leków w innej placówce. Dr
farm. Stanisław Piechula powiedział, że to rozwiązanie wygląda na lepsze dla pacjenta od dotychczasowego, gdzie pacjent dostawał część leków z recepty, a pozostałe odbierał później. W przypadku
takiej konstrukcji zyskają duże apteki, które są dobrze zaopatrzone, bo pacjent będzie mógł zrealizować w nich wszystkie kupony. Stratne będą małe
apteki, bo pacjent kupi w nich tylko to, co będzie
w magazynie, a pozostałe w innej aptece. Następnie
dodał, że jego doświadczenie wskazuje na fakt, iż
kiedy ministerstwo chce wprowadzić nie do końca
przemyślany system, warto im na to “pozwolić”
(a nie przeszkadzać), bo gdyby weszła e-recepta
w takiej formie (bez wersji papierowej) to pacjent
w przypadku przerwy w dostępie do internetu musiałby zostać odesłany z powrotem do lekarza. Nie
wyobraża sobie nawet takiej sytuacji, bo co miałby
zrobić pacjent, gdy przyjeżdża do niego pogotowie
itp. Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz wyjaśnił, że e-recepta nie zdominuje w 100% systemu wystawiania recept i nadal w obiegu pozostaną tradycyjne
recepty (tzw. obszary wyłączenia z e-recepty) jak
pro auctore, pro familia, pogotowie, pomoc doraźna
w miejscu itp. Następnie dodał, że w odróżnieniu od
obecnej sytuacji, gdzie podajemy do NFZ informacje na temat zrealizowanych recept na leki refundowane, do “P1” będziemy przesyłać komplet informacji o wszystkich zakupionych lekach. Nie będzie
konieczności uzupełniania kodów jak obecnie, lecz
podamy informację o realizacji. Ponadto stwierdził, że obawy przedstawione przez dr Stanisława
Piechula o przewadze dużych aptek nie do końca
są prawdziwe gdyż, dopuszczalne jest częściowe
zrealizowanie e-Recepty, ale tylko w ramach jednej
apteki. Nie będzie możliwa realizacja recepty 100%
bez podania informacji o tym fakcie do systemu.
W pierwszym etapie była mowa o hurtowni danych
z numerami PESEL, czy lekarzy itp. Brak w bazie
informacji o uprawnieniach dodatkowych, będą one
podawane ręcznie tylko nie wiadomo jeszcze w jaki
sposób. Obecnie prace grupy zmierzają do stworzenia jak najlepszego systemu, który będzie użyteczny ze strony pracy aptekarza. Pojawiają się także
dodatkowe zagadnienia jak m.in. szybkość przekazu danych, ataki hakerskie itp. Dodatkowym utrudnieniem może być podpisywanie danych podpisem
elektronicznym. Każda osoba uprawniona do realizacji recept w aptece musiałby mieć swój podpis
elektroniczny. Jednak ze względu na uciążliwość
tego rozwiązania (a także jego koszt) przekonano
CSIOZ do rozwiązania jak w epuap oraz że apteka
112
będzie podpisywać dane dysponując jednocześnie
danymi na temat osób wydających leki w danej godzinie. Kolejnym tematem jest karta specjalisty, która
pojawiła się w Prawie Farmaceutycznym, jest rodzajem karty do logowania z danymi farmaceuty. Takie
rozwiązanie wykluczyłoby możliwość pracy jednego
farmaceuty w kilku aptekach. Mgr Katarzyna Kandziora-Kuna zwróciła uwagę, że to rozwiązanie nie
wyeliminuje problemu nieobecności magistra w aptece. Dr farm. Stanisław Piechula dodał, że kierownik
nie musi się logować jeśli nie pracuje za okienkiem.
Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz odpowiedział, że jest
w planie system kontrolowania nadużyć, który między
innymi mógłby weryfikować jak długo dana karta jest
zalogowana w aptece. Niektóre patologie będą wtedy
rejestrowalne online. Jeśli nadzór farmaceutyczny będzie maił dostęp do takich danych (a projekt to przewiduje), pozwoli to na wyciąganie pewnych wniosków.
Ta funkcjonalność na razie jest to w fazie testów.
Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz zaprosił także na konferencję na tematy IT organizowaną przez
Kamsoft, który działając na różnych polach buduje
system “P1”.
Dr farm. Stanisław Piechula zapytał, czy wiadomo, kiedy ta zmiana musi wejść i w jakim zakresie?
Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz odpowiedział,
że według harmonogramu jest to III kwartał przyszłego roku.
Dr farm. Stanisław Piechula stwierdził, że apteki nie będą miały wielkich trudności z wprowadzeniem systemu. Gorzej jego zdaniem będzie po
stronie lekarzy, bo receptę trzeba najpierw wystawić i znaleźć się w tym systemie.
Mgr Andrzej Bednarz dodał, że furtką będzie
zwykła recepta papierowa. Dr farm. Stanisław Piechula odpowiedział, że lekarz będzie zmuszony
w konkretnych miejscach pracy wystawiać e-recepty. Następnie dodał, że należy wywrzeć nacisk na
NIA, by wydała oświadczenie, określając co w takim rozporządzeniu powinno się znaleźć.
- CMKP (centrum medyczne kształcenia podyplomowego) - 9 X br. Warszawa. Na spotkaniu
omawiano temat szkoleń ciągłych farmaceutów.
Obecni byli przedstawiciele jednostek, które zajmują się kształceniem podyplomowym- PTFarm’u,
samorządu oraz ministerstwa zdrowia. Do programu zostały zgłaszone nowe tematy. Jednomyślnie
usunięto propozycje tematów marketingowych
z programu szkoleń. Zdaniem prezesa dr farm. Piotr
Brukiewicza dobrze się stało, bo zamknięto bramę, przez którą można było “zakażać” środowisko
marketingiem aptecznym promując zachowania
niezgodne z kodeksem etyki aptekarza. Kto chce
może zdobywać taką wiedzę, lecz nie powinien
być za to nagradzany punktami twardymi. Szkolenia powinny poruszać tematy merytoryczne, a nie
tematy programów marketingowych. Następnie
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
wysokim poziomie merytorycznym, między innymi wyświetlono operację łokcia i kolana online
pokazując “łokieć golfisty” i “tenisisty”. Impreza
pokryta była z funduszy pozyskanych przez pracowników KAPSIA od sponsorów, za co prezes
dr farm. Piotr Brukiewicz serdecznie podziękował. Podkreślił także bardzo duże zaangażowanie w pracach związanych z organizacją imprezy,
w tym oraz znalezienie nowych sponsorów pani
mgr farm. Karoliny Szczepanik.
Następnie przedstawiono kalendarz imprez bieżących:
- Dwudniowa konferencja w Gliwicach IT
w medycynie
- Zjazd PTFarm w Białymstoku
- Dzień Aptekarza w Warszawie
- Spotkanie targowe grupy NEUCA w Warszawie
- Turniej piłkarski w Łęczycy
- Rajd SIA
4f. Spotkanie z przedstawicielką Polpharmy
Panią Dagmarą Bąk, która podziękowała za zaangażowanie ŚIA w zagadnienie refundacji od
1 lipca preparatu Oxodil i Oxodil PPH (problem
obecnie nie istnieje bo oxodil skreślono z listy
zarejestrowanych produktów). Prezes dr farm.
Piotr Brukiewicz podziękował dr Kuźmierkiewiczowi zasiadającemu w fundacji Polpharmy,
który ułatwił kontakt z dyrektorem handlowym,
który rozesłał mailing do przedstawicieli z prośbą o informowanie lekarzy o konieczności poprawnego wpisywania nazwy produktu. Podkreślił również dobrą współpracę z Prezesem
SIL dr. Jackiem Kozakiewiczem, który przekazał informację do lekarzy. Przedstawicielka
Polpharmy zaprosiła wszystkich aptekarzy do
forumfarmacjipraktycznej.pl oraz do wersji papierowej wydawnictwa fundacji Polpharma.
4g. Problemy zgłoszone przez farm. szpitalnych
w trakcie spotkania szkoleniowego w siedzibie izby
w dniu 13.09.2013r. Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz powiedział, że na spotkaniu pojawiła się skarga na mec. Krystiana Szulca, który rzekomo nie
zajmuje się problemami szpitalników. Dotyczyło to
spraw związanych z przetargami. Poruszono także
temat konieczności posiadania przez farmaceutów
szpitalnych forum dyskusyjnego. Forum zostało
dzisiaj uruchomione a wkrótce zostanie rozesłany
mailing z informacją.
Mgr Beatrycze Radlańska-Piątek przedstawiła
poruszony temat, związany z brakiem pomocy ze
strony mec. Krystiana Szulca. Jedna z farmaceutek
szpitalnych była niezadowolona, ponieważ miała problem z lekami narkotycznymi, potrzebowała
pomocy, która nie została jej udzielona. Ponieważ
środowisko jest niewielkie problem został szybko
nagłośniony, zebrane zostały wszystkie niesatysfakcjonujące sytuacje.
113
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
zaprezentował plan szkoleń. Na spotkaniu skrytykowano za punktowanie niezgodne z rozporządzeniem (np: przyznawano za jeden wykład, 2 punkty
miękkie, kiedy jest to maksymalna liczba punktów
miękkich na dzień) ośrodek w Lublinie, z którego
żaden przedstawiciel nie przyjechał na spotkanie.
Ze względu na błąd w prawie nie można cofnąć
akredytacji jednostce szkolącej. Prezes dr farm.
Piotr Brukiewicz wnosił także o wprowadzenie do
rozporządzenia kar za brak szkolenia, bo po 10 latach obowiązku szkoleń widać taką potrzebę, by
móc wyegzekwować zapis ustawowy. Kolejnym
tematem była różna interpretacja rozliczania okresu
szkoleniowego w poszczególnych Izbach. Dr farm.
Stanisław Piechula powiedział, że obserwując co
się dzieje w temacie szkoleń to mimo że sam jest
za szkoleniami i sam także przygotowuje tematy,
myśli o prowokacji skutkującej zmianą prawa, bo
patrząc na wyrok sądowy, który zapadł w Bydgoszczy, gdzie wyraźnie powiedziano, że Izba Aptekarska nie może farmaceucie np. nie udzielić rękojmi
w oparciu o fakt, że nie odbył szkoleń. Może należałoby upublicznić wyrok z informacją, że w takim
razie Izba przestaje się zajmować tematem punktów szkoleniowych. Jeśli farmaceuci nie chcą się
szkolić, to do czasu zmiany prawa nie będą do tego
przymuszani. Problem jego zdaniem tkwi w tym,
że Izby szkolą (w niektórych Izbach wydaje się to
być ich jedyną aktywnością), a dla uczelni jest to
również biznes. Kiedy Izby proszą o zmiany w prawie - nikt nie jest zainteresowany. Jednak być może,
kiedy uczelnia utraciłaby to źródło dochodu, zrobiłoby się spore zamieszanie. Właściwie już widać
ruchy wykonywane przez uczelnię. Coraz częściej
słychać o naciskach na wymuszenie konieczności
posiadania specjalizacji przez kierownika apteki,
bo mało kto decyduje się na zdobycie tego stopnia.
Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz podtrzymując zdanie dr farm. Bożeny Kwaśniak - powiedział,
że namawianie do nieprzestrzegania prawa nie jest
zgodne z naszym kodeksem etyki, choć prawdopodobnie byłoby to skuteczne rozwiązanie problemu.
Dr farm. Stanisław Piechula dodał, że szkolenia dalej
by się odbywały. Oficjalnie przedstawione zostałoby
stanowisko, że w związku z wyrokiem przestajemy
egzekwować posiadanie punktów. Jesteśmy jedynym
zawodem, gdzie szkoleniami zajmuje się uczelnia.
Prawdopodobnie dlatego, że byliśmy pierwsi.
Mec. Krystian Szulc wskazał także, że mogłaby
się hipotetycznie zdarzyć sytuacja, gdy farmaceuta
popełni błąd, a adwokat strony wykaże brak odbytych szkoleń, może wnieść o wyższą karę, jako dla
osoby niewykwalifikowanej, mimo ustawowego
obowiązku szkolenia.
4e. Podsumowanie konferencji naukowej,
turnieju tenisowego i biegu przełajowego Żory-Żywiec 06-08.09.13. Konferencja była na bardzo
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Mec. Krystian Szulc wyjaśniał powody zaistnienia takiej sytuacji. Dr farm. Stanisław Piechula
zapytał, czy sprawa dotyczyła pomocy dla szpitala,
czy dla farmaceuty, który ma problem? Bo jeśli chodzi o interes szpitala, to nas to mniej dotyka, powinniśmy zająć stanowisko w przypadku problemów
naszego członka.
Mgr Andrzej Bednarz poinformował, że w przytoczonej sprawie zaniedbanie było ewidentne.
Mgr Beatrycze Radlańska-Piątek powiedziała,
że czasem trudno wytłumaczyć niektóre kwestie.
Odczucia farmaceutek szpitalnych są takie, że Izba
nie zajmuje się ich problemami, skupiając się na aptekach otwartych.
Mec. Krystian Szulc powiedział, że niektóre
sprawy mają charakter zapytania jak należy coś zrobić by było to zgodne z prawem nawet jeśli tak nie
jest. Jednak kiedy trzeba powiedzieć pracodawcy,
że nie należy wykonywać danej czynności, w obawie przed utratą zatrudnienia temat zostaje przemilczany.
Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz powiedział,
że forum już jest uruchomione, a na nowej stronie
będzie dla farmaceutów szpitalnych więcej miejsca
do podejmowania nurtujących ich tematów. Tematy,
które obok szkolenia pojawiły się na spotkaniu będą
dalej podejmowane przez Izbę.
4h. Pojawiła się nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne związana z tematem monitoringu badań niepożądanych leku.
4i. Zakaz reklamy aptek - sprawy bieżące. NIA
napisała pismo w sprawie reklamy. Dostępny jest
wywiad prezesa Kucharewicza z prezesem BCC
Mordasiewiczem, gdzie widać przygotowanie i trafność doboru argumentów przez prezesa Kucharewicza, co zostało docenione przez zebranych. Dr farm.
Stanisław Piechula dodał, że nie widział jeszcze
wśród występujących w mediach przedstawicieli naszego środowiska, by mówili o jego zdaniem
najważniejszej kwestii odnoszącej się do reklamy
leków, że należy unikać reklamy, żeby pacjent nie
szedł kupić leku, kiedy go zobaczy w reklamie lecz
wtedy, kiedy potrzebuje leczenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
- Nierozwiązany wciąż pozostaje temat
wstrzymanego tetrazepamu. Mgr Andrzej Bednarz
powiedział, że produkt wstrzymany nie podlega
zwrotowi. Wciąż oczekujemy na dalsze decyzje
wycofania lub dopuszczenia do obrotu. Mgr Katarzyna Kandziora-Kuna zapytała, co będzie jeśli
w międzyczasie produkt się przeterminuje. Prezes
dr farm. Piotr Brukiewicz odpowiedział, że GIF
już zajmuje się tym problemem z uwagi na przewlekający się charakter sprawy. Nie udało się dowiedzieć jaki jest maksymalny czas wstrzymania
leku. Mgr Andrzej Bednarz dodał, że przyczyna
wstrzymania jest inna niż standardowo, gdy jest
114
to czas do zakończenia badań kwestionowanych
parametrów. Wśród zebranych pojawiło się przypuszczenie, że powodem ociągania się z decyzją
o wycofaniu może być działanie producenta tetrazepamu, który cały zapas produktu przeniósł
do Polski, gdzie można go było stosować jako
w ostatnim z krajów europejskich.
- Prezydium Rady SIA jednogłośnie upoważniło Panią Ewę Kłoda do zawarcia trzech lokat po
100.000,00 zł każda ( słownie: sto tysięcy złotych)
w banku PKO BP ze środków obrotowych Śląskiej
Izby Aptekarskiej.
Po zapoznaniu się z ofertą PKO BP, Nordea
Bank, BPH oraz Getin Nobel Bank wybrano ofertę
banku PKO BP z mniejszym o 0,35 % od najwyższego w skali rocznej oprocentowaniem, ale będącą
najbezpieczniejszą ofertą na rynku lokat (w opinii
Prezydium SIA).
Ponieważ pozostałe środki obrotowe znajdujące się na koncie są deponowane automatycznie codziennie od godziny 20.00 do 8.00 na 1,05 % łączna
oferta banku PKO BP została uznana za najkorzystniejszą.
- Następnie o głos poprosił Prof. Dionizy Moska, który w związku z pomysłem wydania kieszonkowego Kodeksu Etyki Aptekarza ze wstępem
jego autorstwa przedstawił Prezydium propozycję
tekstu, który będzie składał się z elementów zawierających odrobinę historii, także wielkie słowa
naukowe oraz słowa dotyczące “bezpośrednio nas”.
Wstęp zaczyna się od słów: „Szanowni Członkowie
Śląskiej Izby Aptekarskiej!” - bo zakładamy, że to
do nich się zwracamy.
Po wysłuchaniu propozycji prezes dr farm. Piotr
Brukiewicz zaproponował rozesłanie tekstu do
członków Rady w ramach podjęcia decyzji o formie
wydania.
Decyzja finansowa i dotycząca ilości wydań zostanie podjęta wkrótce.
Dr Bożena Kwaśniak powiedziała, że takie
przesłanie na obecne czasy jest jak najbardziej aktualne.
- Poinformowano, że z informacji uzyskanych
od Piotra Bohatera prezesa DOIA we Wrocławiu
wygrała w NSA w warszawie pierwsze sprawy
z DWIF o wszczęcie postępowania w związku z naruszeniem art. 94a Pf.
- Prezes przekazał również informację o postępach w pracy nad nowa stroną internetowa SIA - do
końca października będzie gotowa wersja testowa
nowej strony izby.
6. 022 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej
Izby Aptekarskiej w dniu 17 września 2013 r. zakończono ok. godz.12.30
Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk
www.katowice.oia.pl
1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20.
Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było
11/14 osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA
stwierdził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA
dla ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu
zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował
porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.
2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło
protokół z 22 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI
kadencji w dniu 17.09.2013r.
3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad
Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
apteki:
- mgr farm. Karolina Stokłosa w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dbam o Zdrowie”
w 43-100 Tychy, ul. Arkadowa 8;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Ewa Polak w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dbam o Zdrowie” w 43-100
Tychy, ul. Towarowa 2;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Beata Mikołajczyk w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dbam o Zdrowie”
w 43-100 Tychy, ul. Czarnieckiego 6;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Piotr Procyszyn w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Dr.Max” w 44-335 Jastrzębie
Zdrój, ul. Harcerska 1D;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Romana Balisz w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Citrus” w 41-914 Bytom, Pl.
Żeromskiego 1;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Magdalena Kamińska w aptece
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Dbam o Zdrowie” w 44-240 Żory, ul. Francuska 11;
www.katowice.oia.pl
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:
- mgr farm. Kamil Pawłowski w aptece ogólnodostępnej 41-800 Zabrze, ul. Wolności 273
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym
przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp.
z o.o. z siedziba w 62-025 Kostrzyn, ul. Żniwna 5;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie
większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym.
- mgr farm. Jerzy Potyka w aptece ogólnodostępnej o nazwie „EURO APTEKA” w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Targowa 19 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Euro-Apteka
z siedziba w 01-014 Warszawa, ul. Żytnia 15/14;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Iwona Mikołajczak w aptece ogólnodostępnej o nazwie „APTEKA ZDROWIE +”
w 44-113 Gliwice, ul. Przyszowska 40 w związku
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pana
Zbigniewa Tkaczewskiego zam. Bytom;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3c. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej - wydanie zaświadczenia
w związku ze zmianą na stanowisku kierownika
hurtowni farmaceutycznej:
- mgr farm. Marek Spodzieja w hurtowni farmaceutycznej „DARGO_TRADE” w 40-153 Katowice, Al. Korfantego 191;
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3d. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
- wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie
rękojmi należytego prowadzenia hurtowni przez
kandydata na funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej:
- mgr farm. Anna Lech w hurtowni farmaceutycznej w 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej złożonym
przez Voxel S.A. z siedzibą w 30-663 Kraków, ul.
Wielicka 265 - cd. sprawy.
115
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Wyciąg z Protokołu 23 posiedzenia
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
VI kadencji, z dnia 22 października 2013 r.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
3e. Do biura SIA wpłynęły dwa wnioski ŚlWIF
w Katowicach o wydanie opinii w sprawie rękojmi
należytego prowadzenia apteki oraz działu farmacji
szpitalnej dla farmaceutek, które zostały ukarane
karą upomnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski
w Katowicach.
Pomimo prawomocnego ukarania mgr farm.
przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach,
biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz incydentalny charakter popełnionego przewinienia,
gdyż mgr farm... w trakcie długoletniej praktyki
zawodowej pełniła obowiązki aptekarza w sposób
prawidłowy, a także że przewinienie zawodowe nie
zostało popełnione umyślnie Prezydium Rady SIA
postanowiło udzielić rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej większością głosów
przy 1 głosie wstrzymującym.
Pomimo prawomocnego ukarania mgr farm.
przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz postawę
obwinionej, która wyciągnęła odpowiednie wnioski
ze swoich zaniedbań, a wnioski te wykorzystała dla
poprawy organizacji pracy działu farmacji szpitalnej
Prezydium Rady SIA postanowiło udzielić rękojmi
należytego prowadzenia działu farmacji szpitalnej
większością głosów przy 3 głosach wstrzymujących.
3f. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutę
- opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką zawodową
studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału
Farmaceutycznego - na wniosek ŚUM w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od opiekunów Prezydium Rady SIA udzieliło jednogłośnie zgody:
- mgr farm. Hannie Mączyńska-Małozięć - Apteka Blisko Ciebie w 44-370 Pszów, ul. Traugutta 9;
3g. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do
otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego, wobec powyższego Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie
zaopiniowało w/w projekt.
4. Inne sprawy bieżące:
4a. Spotkanie z przedstawicielem Zakładu Farmaceutycznego Amara Sp. z o.o. Prezes dr farm.
Piotr Brukiewicz dziękując za wyróżnienie, uroczyście wręczył Panu Bartłomiejowi Boguckiemu
wydany przez firmę zielnik z wpisaną dedykacją od
ŚIA. Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz powiedział,
że pomysł jest bardzo oryginalny i związany z tradycją. Dodatkowo cieszy fakt, że Amara jest rodzinną firmą farmaceutyczną. W imieniu SIA przekazano najlepsze życzenia dla całej firmy.
116
4b. Dyżury aptek - stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie kompetencji do ustalania
rozkładu godzin pracy aptek - cd. sprawy - pismo
Prezes Aliny Fornal z OIA Warszawa.
Pismo odnosi się do pomysłu ŚIA dotyczącego
przejęcia przez Okręgowe Izby Aptekarskie obowiązku ustalania dyżurów od powiatów, dodatkowo
oprócz dyżurów, zmieniając zapisy w Prawie Farmaceutycznym tak, by były płatne, na co od wielu lat wskazuje samorząd aptekarski. W przypadku przejęcia kompetencji ustalania dyżurów przez
samorząd aptekarski od rad powiatów niezbędnym
byłoby także pozyskanie środków dla izb na prowadzenie tych spraw wymagających sporego nakładu
pracy.
Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz odczytał pismo Prezes Aliny Fornal, która prosi o wycofanie
propozycji z NRA.
Prezydium stwierdziło, że z treści listu można
wnioskować niezrozumienie propozycji ŚIA.
Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz powiedział,
że do Rady OIA w Warszawie zostanie przesłana
odpowiedź z wyjaśnieniem stanowiska ŚIA. Pismo
zostanie przekazane także do NIA, a na najbliższym
posiedzeniu NRA prezes dr farm. Piotr Brukiewicz
zabierze głos w tej sprawie.
4c. I Konkurs SIA Nalewek Własnej Receptury - Katowice 2013. Konkurs został ogłoszony. Na
stronie internetowej ŚIA umieszczono niezbędne
informacje. Zaproszeni są wszyscy farmaceuci zainteresowani tematem. Mgr Tomasz Kloc zgłosił
swoją kandydaturę do prac w jury konkursu. Prezes
dr farm. Piotr Brukiewicz zaprosił właściciela sklepu “dobre wina” do pomocy w organizacji konkursu. Obecnie czekamy na zgłoszenia uczestników.
Planowane jest zaproszenie prezesa SIL dr Kozakiewicza. W Krakowie podobny konkurs jest przeprowadzany wspólnie z lekarzami, którzy przynoszą swoje wyroby. Konkurs odbywa się na zmianę
w siedzibie krakowskiej OIA i OIL.
4d. Posiedzenie NRA - 23.10.2013r. Ustalono
po spotkaniu prezesów izb, którzy złożyli wniosek
o odwołanie skarbnika NRA, że zostanie on wycofany. Na posiedzeniu NRA podjęte zostanie m.in.
stanowisko ws. erecepty, które będzie prezentował
samorząd aptekarski a ponadto będzie głosowany
wniosek o odwołanie wiceprezesa NRA mgr. Farm.
Michała Pietrzykowskiego oraz omawiane będą
sprawy zakazu reklamy aptek.
4e. Konferencja CSIOZ - 24.10.2013r. Odbędzie się dyskusja na temat e-recepty, która wchodzi
w kolejny etap wykonawczy. Przy okazji zebrani
dowiedzieli się o projekcie P2, w ramach którego
stworzony zostanie centralny rejestr farmaceutów.
Będzie on następnie udostępniony Izbom przez
CSIOZ w ciągu roku. Rejestr stanowi nowe narzędzie obsługiwane przez WWW.
www.katowice.oia.pl
www.katowice.oia.pl
- pisma farmaceutów w sprawie ogłoszeń firmy Zdrowit na portalu www.farmacja.pl. Prezes
dr farm. Piotr Brukiewicz odczytał pisma farmaceutów (około 10 aptek) skierowane do Rady ŚIA.
W treści zarzuca się działanie portalu, a szczególnie jego części dla przedsiębiorców poszukujących
pracowników (“dam pracę”) na niekorzyść środowiska, ponieważ pojawiają się tam głównie oferty
pracy wystawiane przez agresywnie działające sieci
aptek.
Mgr Andrzej Bednarz powiedział, że uważa za
zasadne usunięcie linku do strony z ofertami pracy
ze strony izby, skoro takie opnie na ten temat są prezentowane przez środowisko. Jednocześnie dodał,
że kiedy przyjdzie na opiniowanie kierownik apteki
otwierającej się w odległości 200 metrów od jego
apteki, a wszystko pod względem formalno-prawnym będzie w porządku zagłosuje za przyznaniem
mu rękojmi.
Mgr Wiesława Stronczak dodała, że taka sytuacja jest w Gliwicach, gdzie apteki sieciowe podbierają pracowników z innych aptek. Mając do obsadzenia 8 okienek z łatwością mogą zaoferować
pracę dużej grupie farmaceutów.
Mgr Jan Stasiczek zauważył, że mamy do czynienia z sytuacją podobną do związanej z rozwojem
sieci aptek PGF i Farmacol, które nie były reklamowane przez ŚIA.
Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz powiedział, że
ŚIA tylko linkuje do strony z ogłoszeniami robiąc
to od wielu lat. Tego typu portali jest bardzo dużo.
ŚIA nie czerpie żadnych profitów z tej działalności,
a sprawy hostingu oraz internetu w SIA wymagają uporządkowania oraz zawarcia umowy z firmą
INTERRPHARM.COM.PL będącą własnością dr.
farm. Stanisława Piechuli.
Dr farm. Stanisław Piechula powiedział, że
skoro pismo jest skierowane do Rady ŚIA należy
je omówić na posiedzeniu Rady. Dodał, że jest mu
przykro że mec. Krystian Szulc rozkręcił przeciwko
niemu akcję dążącą do zaprzestania reklamowania
pracodawców z sieci aptek wiedząc, że portal należy
do dr farm. Stanisława Piechuli i wystarczyłoby tylko powiedzieć, że temat nie podoba się aptekarzom,
a zostałby odcięty. Nie rozumie dlaczego w piśmie
w jednym miejscu napisano, że jest to nie wiadomo czyj portal, a w dalszej części że jest to członek Rady, który ma to za darmo. Nie są mu znane
motywy takiego działania, lecz bez problemu może
usunąć linki do jego serwisu także inne jeśli nie podobają się członkom ŚIA. Zachęcał do spojrzenia
na strony innych Izb, które zamieszczają ogłoszenia
o pracy, także pochodzące od przedsiębiorców prowadzących sieci aptek. Obecnie firmy te nie kryją
swojej tożsamości. Na tych samych stronach pracownicy zamieszczają ogłoszenia o poszukiwaniu
pracy, na które odpowiadają przedsiębiorcy z aptek
117
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Projekt e-recepty rozwija się prężnie. Wciąż
jednak obawiamy się sytuacji, gdy zabraknie dostępu do internetu lub awarii łącz. Dlatego samorząd forsuje pomysł, by pacjent otrzymywał jakikolwiek dokument potwierdzający zaordynowanie
leków i umożliwiający skorzystanie z refundacji.
Zespół CSIOZ rozumie obawy i obiecuje opracowanie funkcjonalnego systemu. Po rozporządzeniu
o dyrektywie transgranicznej pojawi się kolejne,
w treści którego ma pojawić się już e-recepta. Z e-recepty na pewno wyłączone zostaną grupy takie
jak: opieka doraźna, gabinety prywatne, recepty pro
auctore, pro familia i pogotowie.
Do platformy P1 wpływać będą informacje na
temat wszystkich leków wypisanych na recepcie,
nie tylko podlegających refundacji.
4f. Omówienie uwag do projektu ustawy refundacyjnej. Uwagi zostały przesłane do ministerstwa.
Konieczność informowania pacjenta o tańszych odpowiednikach przy każdej pozycji na recepcie jest
źle postrzegana przez środowisko z obawy przed
zdenerwowaniem pacjenta. Podjęto temat marż detalicznych i hurtowych. Umożliwione zostanie zamienianie dawek na recepcie w obrębie ilości przepisanej przez lekarza. Nowością jest też możliwość
zamiany leku refundowanego na odpłatność 100%.
4g. Projekt rozporządzenia w spr. recept lekarskich. Recepty w ruchu transgranicznym. Możliwe
jest zrealizowanie recepty wystawionej w Polsce za
granicą. Niestety nie ma możliwości, by obcokrajowiec wykupił leki w Polsce na podstawie recepty wystawionej w innym kraju. Czekamy na informację, jak
taka recepta będzie rozliczana. Rozporządzenie mówi
o wyglądzie i danych umieszczanych na recepcie.
4h. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Omawiając przygotowania do zjazdu delegatów SIA, który
odbędzie się 23 XI br. skarbnik mgr Krzysztof Majka powiedział, że sprawozdanie finansowe zostało
w porównaniu do ostatniego znacznie zmienione.
M.in.rozbudowano pozycje zgrupowanych jako
“wydatki inne” z maksymalną ilością szczegółów.
Księgowa ŚIA przygotowała nowe sprawozdanie
budżetowe w sposób bardziej rozbudowany od
przestawianych w zeszłym roku. Delegaci otrzymają informacje w przesyłce z zaproszeniem na zjazd.
Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz powiedział,
że jest propozycja ustanowienia “dnia otwartego”w izbie, kiedy każdy zainteresowany członek ŚIA będzie mógł zapoznać się ze szczegółami dokumentacji.
Osoby, które nie usprawiedliwią nieobecności
na zjeździe zostaną obciążone kosztami posiłku.
5. Wolne głosy i wnioski.
- zakup nowego komputera w miejsce uszkodzonego urządzenia używanego w KAPSiA.
- wydrukowane zostały nowe książeczki szkoleń za pieniądze pozyskane od reklamodawców,
których logo pojawiło się na ostatniej stronie.
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
sieciowych. Oferty te są anonimowe i nikt nie wie
czyj pracownik poszukuje innej pracy. Dr farm. Stanisław Piechula dodał, że gdyby chciał się bronić,
powiedziałby że warto zapytać farmaceutów będących pracownikami aptek, czy chcieliby usunąć link
do ogłoszeń, bo są oni członkami Izby tak samo jak
właściciele aptek.
Mgr Tomasz Kloc nazwał pismo hipokryzją, bo
z jednej strony doceniane są linki do LexPharmy,
czy opracowań, a z drugiej piętnuje się inną działalność. Sposób załatwienia sprawy także budzi jego
niesmak. Wystarczyłoby umieścić link do strony
głównej portalu; prawdopodobnie zadowoliłoby to
część protestujących aptekarzy.
Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz powiedział,
że grupa działa pod wpływem chwilowego impulsu
chcąc podjąć działania w obliczu otwarcia się agresywnej konkurencji. Dodał, że zadzwoni do sygnotariuszy listu, by omówić z nimi temat linków do
portalu.
- pismo NIA w sprawie odprowadzanych przez
SIA składek. Po raz kolejny NIA zwraca się do ŚIA
w temacie składek, który już wielokrotnie był podejmowany. Pismo zostanie przedstawione Radzie
ŚIA. ŚIA będzie oczekiwać na dalszy rozwój wydarzeń. Skarbnik mgr Krzysztof Majka powiedział, że
składki są ewidentnie źle naliczone.
- propozycja od mgr farm. Artura Rumpela
w sprawie odpłatnego publikowania tekstów w biuletynie Apothecarius oraz tworzenia szkoleń. Prezes
dr farm. Piotr Brukiewicz powiedział, że artykuły
zostaną włączone do bazy wiedzy Apothecariusa.
Decyzja o ewentualnym umieszczeniu ich w kolejnych wydaniach zapadnie po analizie ankiety dotyczącej Apothecariusa.
- informacja o ukończeniu wykonania pierwszego etapu modernizacji strony internetowej. Można
już testować stronę i zgłaszać poprawki.
- spotkanie z brokerami w sprawie możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej dla ŚIA
i aptek. Oczekujemy na ofertę.
- Kodeks Etyki Aptekarza. Do członków rady
SIA została rozesłana wersja elektroniczna wstępu
do Kodeksu Etyki Aptekarza autorstwa Prof. Dionizego Moski. W dalszym etapie prac wybrany zostanie wykonawca i plastyk, który zajmie się projektem i szczegółami wyglądu. Składem zajmie się inż.
Lech Wróblewski.
- Otrzymano pozwolenie na publikację korespondencji firmy ePRUF z GIF na stronie WWW.
- Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz zaproponował opłacenie przez SIA pobytu dzieci do lat 10 na
organizowanej corocznej imprezie mikołajowej.
Krzysztof Mańka w imieniu KAPSiA zapewnił,
że fundusze sponsorów pozwalają na taki ruch,
jednak będzie prowadzona weryfikacja, by w imprezie uczestniczyły tylko dzieci farmaceutów.
Ewentualnie do dwóch osób dorosłych zapisywana
będzie tylko dwójka dzieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu w imprezie powinno wziąć udział więcej
farmaceutów. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali
takie rozwiązanie.
- Mgr Radlańska-Piątek Beatrycze opisała krótko przebieg szkolenia dla farmaceutów szpitalnych.
Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz podziękował Beatrycze Radlańskiej-Piątek za organizację szkolenia, podsumował szkolenie w Domu Lekarza i zaprosił na szkolenie do Katowic na ul. Uniwersytecką na dwa punkty miękkie.
6. 023 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej
Izby Aptekarskiej w dniu 22 października 2013 r.
zakończono ok. godz. 12.30
Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk
2013-10-22
Fot. (od lewej) mgr farm. Andrzej Bednarz, dr farm. Piotr Brukiewicz, Bartłomiej Bogucki - AMARA
118
www.katowice.oia.pl
Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustalono zasady opiniowania
kandydatów na kierowników aptek na terenie naszej Izby, które przedstawiają się następująco:
0
- WAŻNE! Przy braku kompletnych, opisanych poniżej informacji w dniu posiedzenia
Rady SIA lub Prezydium Rady SIA, opiniowanie jest przekładane na kolejne posiedzenie.
1
- po wpłynięciu do biura Izby pisma Inspekcji Farmaceutycznej z wnioskiem
o zaopiniowanie magistra farmacji na kierownika nowej apteki, lub po zwróceniu
się do Izby o opinię o Kandydacie na kierownika w już istniejącej aptece (zmiana na
stanowisku kierownika), który zgodnie z Prawem farmaceutycznym powinien dawać
rękojmię należytego jej prowadzenia, Izba podejmuje następujące działania:
1a - ustala z Kandydatem na kierownika termin rozmowy przed kolejnym posiedzeniem
Rady bądź Prezydium Rady SIA (KONIECZNY kontakt Kandydata z biurem Izby
- tel. 32-608 97 61 - Pani Katarzyna Szymała)
1b - przygotowuje materiały do rozmowy zgodnie z załącznikami, sprawdzając kolejno
i zgodnie z kwestionariuszem (w załączeniu na stronie www.katowice.oia.pl) m.in.:
•
przebieg pracy zawodowej i jego systematyczną aktualizację przez Kandydata, zgodnie
z ustawą o izbach aptekarskich,
•
dane osobowe i ich systematyczną aktualizację w rejestrze izby (zgodnie z ustawą o izbach
aptekarskich art. 8.3. Farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową
izbę aptekarską o danych objętych rejestrem farmaceutów i każdej zmianie tych danych);
•
systematyczne opłacanie składek;
•
karalność oraz toczące się ewentualne sprawy w Sądzie Aptekarskim lub Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej.
2
- rozmowa z komisją opiniującą odbywa się przed posiedzeniem Rady lub Prezydium
Rady, a osoba przeprowadzająca rozmowę następnie prezentuje na posiedzeniu
jej przebieg oraz zebrane informacje, w oparciu o które Rada lub Prezydium Rady
podejmuje w drodze uchwały swoją decyzję w sprawie rękojmi dla danego Kandydata
na kierownika apteki.
•
Obowiązkiem Kandydata na kierownika i Właściciela apteki bądź hurtowni
farmaceutycznej jest przygotowanie i dostarczenie do Izby wszystkich informacji
zgodnie z załącznikami na stronie - www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-1518.html
i przed posiedzeniem, na którym ma mieć miejsce opiniowanie!
3
- po posiedzeniu biuro Izby informuje o decyzji Inspekcję Farmaceutyczną listownie,
ewentualnie po umówieniu terminu umożliwia Kandydatowi odebranie opinii osobiście.
•
W załączeniu na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej (dział - Opracowania - Kierownicy
www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-1518.html) zamieszczamy wszystkie materiały
oraz informacje, które są analizowane przed wydaniem opinii w sprawie rękojmi
należytego kierowania apteką.
www.katowice.oia.pl
119
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Opiniowanie Kandydatów
na kierowników aptek
APOTHECARIUS - BIULETYN SIA w KATOWICACH
Śląska Izba Aptekarska w PRASIE
Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji z serwisu
www.informacje.farmacja.pl do swojej skrzynki email powinieneś
skorzystać z możliwości Prenumeraty i wpisać tam swój adres email.
Lekarzu, wypisuj dobrą nazwę leku!
Śląska Izba Aptekarska zwraca się do lekarzy z apelem, by precyzyjnie wypisywali nazwy
leków na receptach, bo pacjenci mogą niepotrzebnie płacić za specyfiki sto procent ceny,
a przecież mogliby skorzystać z refundacji, czyli kupić lek ze zniżką. Tak naprawdę chodzi
o dopisanie lub niedopisanie trzech literek.
- Taki problem pojawił się ostatnio w polskich aptekach - wyjaśnia Stanisław Piechula
wiceprzewodniczący Śląskiej Izby Aptekarskiej.
W tej sprawie chodzi o szczegóły, ale bardzo istotne. Lekarz musi wypisać receptę
z dokładnie taką pełną nazwą leku jakiej firma farmaceutyczna użyła przy rejestracji leku.
W najgorszym razie pacjent będzie musiał za ten lek zapłacić 100 proc. lub, co też nie jest
przyjemne, wrócić do lekarza by poprawił receptę.
- Firmy farmaceutyczne rejestrują i wprowadzają do refundacji nowe leki o bardzo
niewiele różniących się nazwach a lekarze wypisują recepty dotychczasowymi nazwami, które
już nie są refundowane, jeżeli apteka zrealizuje taką receptę jako refundowaną to nie otrzyma
zwrotu pieniędzy od NFZ, dlatego apteki będą bardzo dokładnie analizowały poprawność
wypisywania nazw leków na receptach - tłumaczy Stanisław Piechula.
Dr Piechula dodaje, że niektóre z tych preparatów są w ogóle niedostępne.
- Np. Oxodil już nie jest dostępny w Polsce, ale jeżeli lekarz wypisze Oxodil, a nie Oxodil
PPH to apteka może sprzedać pacjentowi Oxodil PPH będący tym samym lekiem ale tylko na
100 proc., choć należy mu się jako lek refundowany - ostrzega dr Piechula.
Niedawno media informowały o pojawieniu się recept z pieczątkami, na których umieszczona
była adnotacja: nie zamieniać. Pieczątkę przybijał lekarz. Chodziło o to, by farmaceuci w aptekach
wydali konkretnie ten lek, a nie tańszy odpowiednik, co oczywiście jest bardziej korzystne dla
pacjenta. Bywa jednak tak, że rzeczywiście chory powinien brać tylko ten jeden zaordynowany
przez lekarza lek i nie powinien go zamieniać. Cała sprawa była jednak dwuznaczna. bo wielu
firmom farmaceutycznych może zależeć na pompowaniu oferowanych przez siebie specyfików.
Taka sytuacja to jednak łamanie ustawy refundacyjnej zgodnie z którą aptekarz ma obowiązek
zaproponować tańszy odpowiednik. A poza tym pieczątka to nie własnoręczny podpis lekarza
i najpewniej podarunek od firmy farmaceutycznej. Jak się więc zachować? Farmaceuci mogą
się czuć zdezorientowani.
Źródło: Dziennik Zachodni (2013-08-22) Autor: Agata Pustułka
120
www.katowice.oia.pl
TOWARZYSTWO
FARMACEUTYCZNE
Walne Zebranie Członków Oddziału
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach
14 maja 2013r. o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału, Wydziału Farmaceutycznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności 8, odbyło się Walne
Zebranie Członków Oddziału PTFarm w Katowicach. Zebranie otworzyła i przywitała zaproszonych gości oraz przybyłych członków Oddziału Pani Prezes dr Kazimiera Klementys.
Ze względu na brak quorum w I terminie, zgodnie z regulaminem wyborów, ogłoszono 15
minutową przerwę i zebranie odbyło się w II terminie, po uroczystości uhonorowania zasłużonych dla Oddziału osób i instytucji dyplomami uznania oraz pamiątkowymi książkami. Prezes
Kazimiera Klementys podziękowała także za dotychczasową współpracę Władzom Rektorskim
SUM, które reprezentowała Pani Prorektor prof. dr. hab. n. med. Krystyna Olczyk, a także
Władzom Dziekańskim Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
SUM: Panu Dziekanowi dr hab. n. farm. Stanisławowi Boryczka i Pani Prodziekan prof.
dr hab. n. med. Krystynie Trzepietowskiej-Stępień. Wyrazy wdzięczności przekazała także
swoim współpracownikom - członkom ustępującego Zarządu Oddziału PTFarm w Katowicach
oraz byłym przewodniczącym klubu seniora dr Józefowi Frydrychowi i mgr Elżbiecie Nitschka-Pęcak, a także przewodniczącej Sekcji Aptek Szpitalnych przy Zarządzie mgr Justynie Rożek-Kostórkiewicz. Podziękowała także sponsorom bez których wsparcia nie byłaby możliwa
działalność Oddziału, a mianowicie: Jego Magnificencji Rektorowi UŚ w Katowicach prof.
dr hab. Wiesławowi Banyś, dzięki któremu możliwym było zorganizowanie corocznych spotkań wielkanocnych dla członków Klubu Seniora Farmacji w budynku Śląskiego Uniwersytetu,
Zakładom Farmaceutycznym „Amara” w osobie prezesa mgr farm. Jarosława Boguckiego
za finansowe wsparcie zarówno zebrań jak i spotkań Klubu Seniora, Hurtowni Farmaceutycznej PGF SA w osobach wiceprezesa Zarządu PGF Ignacego Przestalskiego i dyrektora ds.
handlowych mgr Marka Kurzeji za wsparcie finansowe zebrań w Domu Lekarza i spotkań
Klubu Seniora, firmie Servier Polska na ręce regionalnego koordynatora projektu mgr Magdaleny Kochan, firmie Kamsoft w osobie Prezesa Przedsiębiorstwa Informatycznego dr Zygmunta
Kamińskiego, Hurtowni Farmaceutycznej Farmacol SA na ręce wiceprezes mgr Barbary Kaszowicz i dyrektora ds. farmacji dr Piotra Kowalowskiego za wspieranie naukowych szkoleń
farmaceutów. Podziękowania skierowane zostały również do osób i instytucji cyklicznie współpracujących z katowickim Odziałem PTFarm, a mianowicie Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach i reprezentującego Izbę dr Piotra Brukiewicza Prezesa ORA, Kolegium Kształcenia
Podyplomowego WF w Sosnowcu i dr Lucyny Bułaś kierownikowi tego Kolegium za współorganizowanie zebrań, kursów i konferencji naukowych, dr Izabeli Majewskiej Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu, mgr Grzegorza Zagórnego p.o. Dyrektora ds.
Medycznych ŚOW NFZ w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i prof.
dr hab. Ligi Brzezińskiej-Wcisło przewodniczącej tego Towarzystwa. Po zakończeniu podziękowań dr K. Klementys zaprosiła zebranych do zabierania głosu.
Jako pierwsza wystąpiła Pani Prorektor prof. dr hab. Krystyna Olczyk która podkreśliła zasługi prezesa oddziału - dr Kazimiery Klementys w działaniu oraz w koordynowaniu wszystkich prac Oddziału na rzecz środowiska farmaceutycznego nie tylko w mijającej
www.katowice.oia.pl
121
POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE
POLSKIE
POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE
kadencji, ale również poprzednio, przy organizacji XX Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach. Wspomniała duże poświęcenie i olbrzymią
skuteczność organizatorów tego Zjazdu w którym wzięło udział ponad 900 uczestników,
a Zjazd zakończył się dużym sukcesem organizacyjnym, naukowym, a także finansowym.
Głos zabrała także dr Lucyna Bułaś kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego WF
w Sosnowcu przekazując na ręce Pani Prezes podziękowania za wieloletnią współpracę
z Kolegium przy organizacji zebrań naukowych oraz kursów i konferencji.
Po przerwie, procedurę przebiegu zebrania rozpoczęto ponownie. W II terminie WZCO
udział wzięło 33 członków katowickiego oddziału PTFarm.
Decyzją członków WZCO z dnia 14 maja br. dr Kazimiera Klementys została ponownie, jednogłośnie, wybrana Prezesem Zarządu Oddziału PTFarm w Katowicach. Zabierając
głos Pani Prezes podziękowała za obdarzenie jej osoby tak dużym zaufaniem i obiecała, że
w swojej działalności będzie się starała kontynuować najlepsze tradycje Towarzystwa. Następnie zaproponowała kandydatury osób na członków Zarządu, osób które zna i z którymi
w większości już pracowała w poprzedniej kadencji:
• dr Piotra Brukiewicza - członka Zarządu Oddziału od 1997 roku, a od 2001 skarbnika
Oddziału, kierownika apteki ogólnodostępnej, prezesa ŚIA;
• dr Grażynę Janikowską - członka Zarządu Oddziału i sekretarza Oddziału od 2001 do
2007 roku, a od 2007 roku wiceprezesa Oddziału, adiunkta Zakładu Chemii Analitycznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM;
• dr Lucynę Bułaś - członka Zarządu Oddziału od 2004 roku, konsultanta wojewódzkiego ds. farmacji aptecznej, kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM;
• dr Pawła Olczyka - członka Zarządu Oddziału od 2004 roku, adiunkta Zakładu Farmacji Aptecznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
SUM, opiekuna Młodej Farmacji w Sosnowcu;
• dr Małgorzatę Dołowy - członka Zarządu Oddziału i sekretarza Oddziału od 2007 roku,
adiunkta Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM;
• dr hab. Stanisława Boryczkę - członka Zarządu Oddziału od 2007 roku, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM;
• dr Agnieszkę Jurę - Półtorak - członka katowickiego Oddziału PTFarm, asystenta Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM;
• mgr Teresę Witoszyńską - członka katowickiego Oddziału PTFarm, wykładowcę Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali jednogłośnie wybrani na członków Zarządu Oddziału PTFarm w Katowicach.
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury: mgr Marka Kurzeji, mgr
farm. Romana Łakus, dr hab. n. med. Katarzyny Pawłowskiej-Góral, mgr farm. Wandy Ganszer. Po rezygnacji z kandydowania mgr Romana Łakus zebrani jednogłośnie zaakceptowali pozostałe kandydatury.
W dyskusji głos zabrał były prezes, członek honorowy PTFarm dr hab. n. farm. Dionizy Moska. Przedstawił historię oddziału PTFarm w Katowicach, wspomniał kolejnych
prezesów oddziału i powstanie Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu. Podkreślił zasługi pierwszego prezesa oddziału mgr Wacława Makiełły, który od 1958 roku wraz z innymi
farmaceutami ze Śląska przynależeli do nowopowstałego oddziału w Krakowie, drugiego
122
www.katowice.oia.pl
Mgr farm. Teresa Witoszyńska jako przewodnicząca powołanej podczas tego zebrania
Komisji Uchwał i Wniosków WZCO odczytała wnioski z obrad tej Komisji:
1. Aktywizacja Członków do działalności w Sekcji Historii Farmacji.
2. Zobligowanie ZO PTFarm w Katowicach do organizowania zebrań na tematy proponowane przez środowisko farmaceutyczne.
3. Nawiązanie współpracy przez PTFarm w Katowicach z Ogólnopolskim Oddziałem Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego.
4. Popieranie przez PTFarm w Katowicach starań środowiska farmaceutycznego, aby farmaceuci mogli stać się edukatorami chorób przewlekłych.
W jawnym głosowaniu, większością głosów, zebrani zaakceptowali przedstawione wnioski.
Na zakończenie, w imieniu nowo powołanego Zarządu, głos zabrała Pani Prezes. Podkreśliła, że w nowej kadencji 2013-2016 Zarząd będzie się starać przede wszystkim realizować
statutowe cele Towarzystwa i dbać o interesy farmaceutów rozpoznane jako własne. Jednym
z głównych celów będzie podnoszenie naukowego i fachowego poziomu farmaceutów oraz
propagowanie postępów nauk medycznych i farmaceutycznych wśród farmaceutów. Realizacja tych zadań nie będzie możliwą bez ścisłej współpracy z władzami Uczelni i władzami
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Kolegium Kształcenia Podyplomowego tego Wydziału i o taką współpracę poprosiła obecnych na zebraniu
przedstawicieli władz Uczelni i Wydziału. Zaanonsowała, że na zabrania oraz konferencje naukowo-szkoleniowe Zarząd będzie się starać zapraszać wykładowców nie tylko ze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, ale również z innych uczelni i ośrodków naukowych. Będzie to
sprzyjać integracji medycznego środowiska naukowego i zawodowego, oraz umożliwiać wzajemną wymianę poglądów na wiele tematów nurtujących zawody medyczne, w tym przede
wszystkim lekarzy i farmaceutów. Zapewniła, że Zarząd dołoży starań, aby tematyka zebrań
naukowo-szkoleniowych dotyczyła zagadnień proponowanych przez środowisko farmaceutyczne. Przedstawiła plany nawiązania współpracy z kolejnymi Towarzystwami Naukowymi
oraz kontynuowania współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską, z Wojewódzką Inspekcją Farmaceutyczną, z przedstawicielami ŚOW NFZ, a także ze wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami, którym leży na sercu dobro zawodu farmaceuty jako zawodu zaufania publicznego.
W imieniu nowo wybranego Zarządu serdecznie zaprosiła do członkostwa w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym oraz do uczestnictwa w organizowanych przez Oddział wszystkich
przedsięwzięciach.
Prezes Zarządu Oddziału PTFarm w Katowicach - dr Kazimiera Klementys
www.katowice.oia.pl
123
POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE
prezesa oddziału - dyrektora bytomskiego Cefarmu mgr Zbigniewa Jaślara, mgr Anny Kulinicz
trzeciej prezes, byłej więźniarki z Ravensbrück piastującej w Cefarmie funkcje wicedyrektora
ds. aptek, która wydała książkę wspomnieniową oraz czwartego prezesa dziekana Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu dr hab. n. farm. Wiesława Chorążego, byłego kierownika Zakładu
Bromatologii, jak również piątego wiceprezesa mgr farm. Tadeusza Kosmalę. Zaznaczył, że był
osobiście szóstym prezesem oddziału przez 17 lat, a siódmym był mgr farm. Piotr Klima. Tak
więc dr Kazimiera Klementys historycznie jest ósmym prezesem oddziału katowickiego, piastując to stanowisko już trzy kadencje. Przypomniał obecnym wielu zasłużonych farmaceutów, którzy przyczyniali się do chwały nie tylko katowickiego oddziału, ale całego śląskiego środowiska
farmaceutycznego. Zaznaczył, że w czasopiśmie ŚIA Apothecarius publikuje wciąż wspomnienia o znaczących farmaceutach. Podkreślił zasługi dla śląskiego środowiska farmaceutycznego ustępującego Zarządu Oddziału, Władz Dziekańskich i Rektorskich Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, którzy działając tworzą historię służby zdrowia na Śląsku. Na koniec pogratulował dr K. Klementys ponownego wyboru i wyraził nadzieję, że nowo powołany Zarząd w dalszym ciągu będzie kontynuował swoją działalność w służbie dla środowiska farmaceutycznego.
ODESZLI OD NAS
mgr farm.
Grażyna BODNAR
03.04.1952 - 02.09.2013
Na odejście bliskich nam osób zawsze jest za wcześnie. Czas nie zmieni jednej rzeczy,
która jest najważniejsza ... a mianowicie pamięci.
2 września 2013 roku zmarła nasza koleżanka mgr farm. Grażyna Bodnar, kierowniczka
Apteki Szpitalnej w Gliwicach.
Urodzona w Dzierżoniowie, szkoły ukończyła w Gliwicach. Była absolwentką Wydziału
Farmacji Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Studia ukończyła w 1976 r.
Całe swoje życie zawodowe związała z farmacją szpitalną w Gliwicach.
Zawsze uśmiechnięta. Zawsze pytała "co słychać u Ciebie". Była silna, chłonęła życie.
Odeszła koleżanka dobry, szlachetny człowiek. Pozostanie w naszych sercach i myślach.
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej mgr farm. Beatrycze Radlańska - Piątek
mgr farm.
Bożena KUBIEC
03 . 0 5 . 1 9 5 8 - 1 6 . 0 6 . 2 0 1 3
16 czerwca 2013 r. zmarła w wieku 55 lat, mgr farm. Bożena Kubiec, kierownik
i współwłaściciel apteki w Dąbrowie Górniczej.
Urodziła się w Katowicach. Śląską Akademię Medyczną, Wydział Farmaceutyczny
ukończyła 16 grudnia 1985 r. Pierwszy stopień specjalizacji z farmacji aptecznej uzyskała
7 listopada 2003 r.
mgr farm.
Zenona DWOJAK
02 . 0 1 . 1 9 4 4 - 1 1 . 0 6 . 2 0 1 3
11 czerwca 2013 r. zmarła w wieku 69 lat, mgr farm. Zenona Dwojak, długoletni
kierownik apteki w Szpitalu w Katowicach przy ul. Józefowskiej 119 oraz kierownik
aptek ogólnodostępnych w Chorzowie, Sosnowcu i Katowicach.
Urodziła się w Wolbromiu. Akademię Medyczną w Krakowie, Wydział Farmaceutyczny
ukończyła 15 października 1955 r. Pierwszy stopień specjalizacji z farmacji aptecznej
uzyskała 20 listopada 1979 r.
124
www.katowice.oia.pl
Apteka w Katowicach zatrudni kierownika,
magistra, technika - dermokonsultantkę na
pełny etat.
e-mail: [email protected]
Do apteki w Brzeszczach zatrudnimy magistra farmacji i technika farmacji na umowę
o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem.
e-mail: [email protected]
Apteka przyjmie magistra farmacji na pełen
etat do apteki do Dąbrowy Górniczej. Apteka
czynna pon. - pt. 8:00 - 19:00 sob. 8:00 - 14:00.
e-mail: [email protected]
Apteka Pod Lwem w Chorzowie zatrudni
magistra i technika farmacji. Zainteresowane
osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres
e-mail: [email protected]
Mała rodzinna apteka w Sosnowcu zatrudni
magistra farmacji w pełnym lub niepełnym
wymiarze czasu pracy. Apteka czynna pon. pt. 8:00 - 19:00, sob 8:00 - 13:00.
e-mail: [email protected]
Apteka w Czechowicach - Dziedzicach zatrudni technika farmacji. Wymagana dobra
znajomość obsługi komputera.
e-mail: [email protected]
kom. 501 492 429
Apteka w Sosnowcu zatrudni na pełny etat
mgr farmacji technika farmacji.
e-mail: [email protected]
Apteka w Siemianowicach Śląskich zatrudni
magistra farmacji.
e-mail: [email protected]
SPRZEDAŻ
Sprzedam Aptekę Św. Antoniego, 41-506 Chorzów ul. Ks. Czempiela 8. Osoby do kontaktu
Róża Surma i Danuta Syguła.
kom. 605 601 314, 791 320 803
Sprzedam aptekę w ścisłym centrum Chorzowa, atrakcyjna lokalizacja. W przypadku
zainteresowania proszę o kontakt pod adres
e-mail: [email protected]
Sprzedam aptekę działającą od 1998r. Niski
czynsz dobra lokalizacja.
tel. 512 137 554
Sprzedam aptekę w centrum Dąbrowy Górniczej.
kom. 783 635 151
www.katowice.oia.pl
125
O G Ł O S Z E N I A
PRACODAWCY
O G Ł O S Z E N I A
PRACOWNICY
Magister farmacji z wieloletnim doświadczeniem szuka pracy na godziny w aptece na terenie woj. śląskiego. Jestem osobą kreatywną,
pełną energii, zaangażowaną, posiadam doskonałą znajomość komputera oraz programu
aptecznego Kamsoft.
kom. 509 020 088
Mgr farm. - specjalizacja, doświadczenie zawodowe podejmie pracę w aptece, hurcie (czas
pracy w zależności od potrzeb pracodawcy) na
terenie Katowic lub okolic do 40 km. Zapewniam niskie koszty zatrudnienia lub możliwość
wystawienia faktury za wykonaną pracę.
kom. 666 321 690
Młody i ambitny mgr farmacji po stażu podejmie pracę na terenie Jastrzębia i okolic.
kom. 514 113 997
Podejmę dodatkową pracę - popołudnia - Sosnowiec lub do 20 km od Sosnowca.
e-mail: [email protected]
Magister farmacji podejmie pracę w Tarnowskich Górach i okolicach.
kom. 516 029 279
Magister farmacji szuka zatrudnienia w okolicach Katowic.
kom. 501 374 856
Technik farmacji podejmie pracę na terenie
Mysłowic, Katowic, Sosnowca. Obecnie 5 lat
w zawodzie, jestem osobą odpowiedzialną,
komunikatywną.
kom. 603 387 697
Mgr farmacji mający doświadczenie pracy
w aptece (7 lat) po przerwie chcę wrócić do zawodu interesuje mnie 1/2, 3/4 bądź cały etat,
Sosnowiec, Czeladź, Będzin, DG - centrum.
kom. 695 472 126
Magister farmacji z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku kierownika apteki podejmie pracę w Gliwicach.
kom. 604 055 084
Magister farmacji z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szuka pracy w Bytomiu
i okolicy od stycznia 2014 r.
kom. 887 41 66 21
Doświadczony technik farmacji, z 19-letnim
stażem, lubiący swój zawód i ludzi, poszukuje
pracy na cały etat w Gliwicach lub okolicy.
kom. 507 570 884
I Stopień specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. Podejmie pracę jako magister farmacji lub kierownik apteki na terenie śląska.
kom. 791 764 455
Jestem technikiem farmacji z doświadczeniem. Szukam pracy w Zawierciu.
kom. 511 279 408
Mgr farmacji podejmie pracę - dyżury, weekendy na terenie Śląska i Zagłębia.
kom. 783 635 151
Magister farmacji z 2,5 rocznym stażem szuka dodatkowej pracy na pół etatu, na godziny
(umowa zlecenie) na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Katowic.
kom. 668 858 656
Magister farmacji z 15-letnim stażem szuka
pracy jako kierownik lub magister w Dąbrowie Górniczej Sosnowcu lub okolicach.
kom. 501 395 518
126
www.katowice.oia.pl
Lp. A s o r t y m e n t
1
butelka sterylna 10 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5
2
butelka sterylna 30 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5
3
butelka sterylna 40 ml + nakr. NG 28
4
butelka sterylna 60 ml + nakr. NG 28
5
butelka sterylna 100 ml + nakr. NG 28
6
butelka sterylna 125 ml + nakr. NG 28
7
butelka sterylna 150 ml + nakr. NG 28
8
butelka sterylna 200 ml + nakr. NG 28 NOWOĝû !!!
9
butelka sterylna 250 ml + nakr. NG 28
10
zakraplacz z nakrĊtką ø 18 sterylny
11
pudeáko apteczne sterylne 10 ml
12
pudeáko apteczne sterylne 20 ml
13
pudeáko apteczne sterylne 30 ml
14
pudeáko apteczne sterylne 50 ml
15
pudeáko apteczne sterylne 100 ml
16
pudeáko apteczne sterylne 150 ml
17
opakowanie do maĞci ocznych z aplikatorem 5 g sterylne
18
pojemnik zamykany z szerokim wlewem 100 ml sterylny
19
minimsy jaáowe opak. do kropli ocznych 1 ml x 10 szt.

Podobne dokumenty