Aspekty prowadzenia biznesu w Egipcie

Komentarze

Transkrypt

Aspekty prowadzenia biznesu w Egipcie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ogólna charakterystyka rynku
Główne sektory gospodarki
Specjalne strefy ekonomiczne
Wymiana handlowa
Umowy dwustronne
Szanse i zagrożenia
Przydatne linki
Ogólna charakterystyka rynku
Egipt





Strategiczne położenie
ok. 80 mln mieszkańców
Język arabski
Religia: islam, chrześcijaństwo
Należy do: ONZ, LPA, IMF, AMF,
WTO, EBRD, IBRD i in.
Ogólna charakterystyka
rynku
Sektory gospodarki


Rolnictwo: ryż, trzcina cukrowa, pszenica,
kukurydza, proso, jęczmień, fasola, ziemniaki,
warzywa i owoce, bawełna
Surowce naturalne: ropa naftowa, gaz ziemny,
ruda żelaza, fosforany, mangan, wapień, gips,
talk, azbest, rudy ołowiu i cynku.
Ogólna charakterystyka
rynku
Sektory gospodarki C.D.



Przemysł, przetwórstwo chemiczne
Usługi turystyczne
Transport (kanał)
Główne sektory gospodarki
Za: Egipski Bank Centralny
Główne sektory gospodarki
Główne ośrodki:
 Kair – Aleksandria - Suez
 Kanał Sueski
 Asuan (huty żelaza i aluminium)
 Tanta i Asjut (przem. petrochemiczny)
 Heluan (przem. metalurgiczny)
 Kafr Ad – Dawar, Bayda (przem.
metalurgiczny)
 Hurghada, Sharm El-Sheikh, Marsa Alam,
Taba
Dostęp do rynku
Cła:
Stopniowa redukcja na podstawie Umowy
Stowarzyszeniowej Unii Europejskiej
z Egiptem z 2004 r.
(egipskie towary przemysłowe - bezcłowy
dostęp do rynku unijnego, europejskie całkowita eliminacja taryf celnych do 2019 r.)
Specjalne Strefy Ekonomiczne

North West Gulf of Suez
(Północno-Zachodnia Zatoka Sueska)
 Eastern Port Said (Wschodni Port Said)
Średnie opodatkowanie 10%
Dopasowana administracja i system pracy
Strefy Wolnego Handlu
9 państwowych stref (tzw. Public Free Zone)
1) Alexandria Public Free Zone
2) Nasr City Public Free Zone
3) Port-Said Public Free Zone
4) Suez Public Free Zone
5) Ismailia Public Free Zone
6) Damietta Public Free Zone
7) Shibin El-Kom Public Free Zone
8) Qeft Public Free Zone
9) Media Public Free Zone
Wymiana handlowa - IMPORT











paliwo
pszenica durum
płynny butan
kukurydza w ziarnach
ropa naftowa
produkty z żelaza/stali
leki
pojazdy mechaniczne
drewno po wstępnej obróbce
ziarno sojowe
benzyna lotnicza
Najbardziej perspektywiczne
sektory gospodarki
Branże:
 Metalurgiczna
 Energetyczna (sprzęt, maszyny, podzespoły i in.)
 Metali nieszlachetnych (w tym stal, żelazo, złom)
 Rolno-spożywcza (ziarna, mięso, produkty
mleczarskie, olej)
 Farmaceutyczna
 Wyposażenia medycznego
 Motoryzacyjna
 Chemiczna
 ICT
Wymiana handlowa z Polską +
Import: produkty mineralne, produkty
przemysłu chemicznego, tworzywa sztuczne,
materiały i wyroby włókiennicze;
Eksport: produkty przemysłu
elektromaszynowego, metalurgiczne, artykuły
rolno-spożywcze, urządzenia mechaniczne i
elektryczne
Wymiana handlowa z Polską
Eksport usług w sektorach: ropa i gaz,
transport morski, turystyka.
Główne firmy działające na rynku egipskim:
PGNiG S.A.
PGNiG Nafta Piła
Geofizyka Toruń Sp. z o.o.
Umowy dwustronne






Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie
inwestycji (1998 r.)
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (2002
r.)
Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki
(2002 r.)
Umowa o ustanowieniu regularnej komunikacji
lotniczej (1956 r.)
Umowa o współpracy w transporcie morskim (1977 r.)
Umowa o współpracy w turystyce (2011 r.).
Szanse






Tworzenie nowych stref wolnocłowych
i porozumień gospodarczych,
Rozwój współpracy pomiędzy Polską/UE a Egiptem
Tania siła robocza
Tania infrastruktura
Rozwój nowych sektorów
Rosnące zapotrzebowanie związane ze wzrostem
liczby ludności
Zagrożenia




Niestabilność polityczna
Biurokracja
Brak znajomości lokalnych przepisów
prawnych
Ograniczenia standaryzacyjne
Przydatne adresy
internetowe




Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kairze
https://cairo.trade.gov.pl/pl/
Kairska Izba Handlowa
http://en.cairochamber.org.eg/
http://www.gafi.gov.eg/en/
Kalendarz wystąpień targowych
http://www.eeca.gov.eg/calender.html
Przydatne adresy
internetowe



http://www.tradearabia.com/business_direct
ory
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.ht
m
http://www.eksporter.gov.pl/
Agnieszka Chwiędacz