Systemy oddymiania i odprowadzania ciepła JET - JET

Komentarze

Transkrypt

Systemy oddymiania i odprowadzania ciepła JET - JET
Systemy oddymiania (RWA)
i wentylacji
Systemy oddymiania i
odprowadzania
ciepła JET
do świetlików kopułkowych
produkt przebadany pod kątem
bezpieczeństwa
spełnia wymagania normy DIN EN 12101-2
Opis systemu
1
pneumatyczne okucia instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła (RWA)
- do maks. rozmiaru nominalnego 200 x 300 cm
- do maks. aerodynamicznej powierzchni wyciągu 4,500 m²
- do maks. obciazenia sniegiem SL 900
- podwójna funkcjonalność jako instalacja oddymiania i odprowadzania ciepła /
wentylacja jest możliwa w połączeniu z powietrzem sprężonym lub z silnikami
elektrycznymi
siłownik z napędem pneumatycznym:
- możliwość zastosowania na rozmaitych podstawach i kopułach / klapach
JET Firejet 165 J AZ
2
elektryczne okucia instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła
- do maks. rozmiaru nominalnego 150 x 250 cm
- do maks. aerodynamicznej powierzchni wyciągu 2,740 m²
- do maks. obciążenia śniegiem SL 1000
- podwójna funkcjonalność jako instalacja oddymiania i odprowadzania ciepła /
wentylacja dostępna dla różnych wysokości podnoszenia
- centralne zamykanie urządzeń oddymiania i odprowadzania ciepła z centrali
odprowadzenia dymu i ciepła (NRWG)
- możliwość podłączenia do systemu BMS
dla wielu indywidualnych potrzeb.
- możliwość zastosowania na rozmaitych podstawach i kopułach / klapach
Systemy oddymiania i odprowadzania ciepła JET
do świetlików kopułkowych
JET, klap aluminiowych JET
nieprzepuszczających światła i do klap
świetlnych JET VARIO
JET Firejet 165 J
siłownik z napędem elektrycznym 24V:
JET Firejet 165 J SA 24V AZ
siłownik z napędem pirotechnicznym:
JET Firejet Rasant 170°
Bogato wyposażone systemy oddymiania i odprowadzania ciepła firmy JET
to oferta optymalnego grawitacyjnego
Dzięki nim w różnych warunkach można
wykonać efektywne odprowadzenie
dymu i ciepła zgodnie z normą DIN EN
12101-2.
Wszystkie urządzenia grawitacyjnego systemu odprowadzania dymu i
ciepła NRWG wraz z odpowiednimi
urządzeniami dodatkowymi można
zastosować także do systemu codziennej wentylacji.
CO2: JET Firejet 165 J / JET Firejet 165 J AZ
RWA 24 V JET Firejet 165 J SA 24V AZ
sterowniczej
3
pirotechniczne okucia instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła (RWA)
JET Firejet Rasant 170°
- do maks. rozmiaru nominalnego 180 x 250 cm
- do maks. aerodynamicznej powierzchni wyciągu 3,876 m²
- maks. obciążenie śniegiem SL 500
- podwójna funkcjonalność jako instalacja oddymiania i odprowadzania ciepła /
wentylacja z silnikiem 230 V
- możliwość zastosowania na rozmaitych podstawach i kopułach / klapach
Prospekt nr 1.5.0
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Budownictwo przemysłowe
Architektura
Technika oddymiania (RWA) i Serwis
Systemy oddymiania i odprowadzania ciepła JET-RWA
okucia pneumatyczne CO2 JET Firejet z funkcją oddymiania
165 J
165 J AZ
90 / -2
maks.
wartość Aa:
m²
maks.
obciążenie
śniegiem
SL
maks.
wartość Aa:
m²
maks.
obciążenie
śniegiem
SL
maks.
wartość Aa:
m²
100 x 100
-
-
0,700
750
0,700
100 x 150
1,080
1000
1,125
750
1,125
100 x 200
-
750
1,500
1,800
750
1,800
100 x 250
-
1,500
1,875
750
1,875
-
120 x 120
1,020
1000
1,080
750
1,080
900
120 x 150
1,300
1000
1,350
750
1,350
900
120 x 180
1,560
1000
1,620
750
1,620
900
120 x 210
1,840
1000
1,890
750
1,890
900
120 x 240
2,070
1000
2,160
750
2,160
900
120 x 250
2,190
1000
2,250
750
2,250
900
125 x 125
1,110
1000
1,170
750
1,170
900
125 x 250
2,250
1000
2,344
750
2,344
900
150 x 150
1,640
600
1,688
750
1,688
900
150 x 180
1,940
600
2,025
750
2,025
900
150 x 210
2,300
600
2,363
750
2,363
900
150 x 240
2,630
600
2,700
750
2,700
150 x 250
2,740
600
2,813
750
180 x 180
-
-
2,430
750
3,240
3,375
Zamawiany
rozmiar
cm x cm
100 x 240
180 x 240
180 x 250
200 x 200
200 x 250
200 x 300
250 x 250
maks.
wartość Aa:
m²
maks.
obciążenie
śniegiem
SL
900
-
2,813
900
2,430
500
750
3,240
750
3,375
3,000
750
3,000
500
maks.
obciążenie
śniegiem
SL
maks.
wartość Aa:
m²
maks.
obciążenie
śniegiem
SL
-
0,926
500
1,424
500
1,855
500
2,190
500
2,286
500
1,367
500
1,671
500
1,975
500
2,280
500
2,582
500
2,685
500
1,470
500
2,783
500
2,042
500
2,414
500
2,785
500
3,156
500
2,438
1500
3,280
500
-
-
2,852
300
500
2,800
1500
3,730
300
500
2,925
1500
3,876
300
-
-
-
-
3,250
1500
-
-
-
-
4,500
750
4,500
500
-
-
-
-
-
-
4,063
1500
JET Firejet 165 J AZ
JET Firejet Rasant 170°
JET Grupa Polska Sp. z o.o.
JET Grupa Polska Sp. z o.o.
ul. Kaliska 38
PL 62-300 Września
Tel. +48 (0) 61 / 640 34-10
Faks +48 (0) 61 / 640 34-11
okucia pirotechniczne JET
Firejet Rasant 170°
www.jet-polska.pl
[email protected]
ŚWIETLIKI KOPUŁKOWE ~ PASMA ŚWIETLNE ~ SYSTEMY ODDYMIANIA ~
SPECJALNE KONSTRUKCJE ZE SZKŁA I GRILLODURU ® ~ WYWIETRZAKI GRAWITACYJNE
Obowiązuje od daty opublikowania do nowego wydania. Stan: marzec 2010. Zastrzega się prawa do błędów w druku, pomyłek i zmian technicznych.
siłownik z napędem
elektrycznym 24 V
okucie JET Firejet z funkcją
oddymiania
165 J SA 24V AZ
Systemy
NRWG

Podobne dokumenty