Pobierz katalog

Komentarze

Transkrypt

Pobierz katalog
Salon Antykwaryczny
AUKCJE
Nr 35
Malarstwo, rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne. Kraków, 15 grudnia 2012
Salon Antykwaryczny
AUKCJE
AUKCJA NR
35
Malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika,
rzemiosło artystyczne
WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA
10-14 XII 2012
Salon Antykwaryczny Nautilus, ul. Pijarska 5/2a, Kraków
AUKCJA
Sobota, 15 XII 2012, godzina 1200
Sala Rycerska, Restauracja „Miód i Wino”, ul. Sławkowska 32, Kraków
Salon Antykwaryczny
Michał Maksymiuk, Maciej Żywolewski
ul. Pijarska 5/2a
31-015 Kraków
tel.: + 48 12 422 91 60
fax: + 48 12 432 94 40
kom.: 0048 695899895
e-mail: [email protected]
www.antique.com.pl; www.artlist.pl; www.nautilus-art.pl
BANK PEKAO S.A. III O/ KRAKÓW
Nr konta: 46124022941111000037089120
OPRACOWANIE KATALOGU:
Michał Maksymiuk, Roman Marcinek, Maciej Żywolewski
Aleksandra Madej, Agnieszka Mazoń
WSPÓŁPRACA:
Bogdan Sądek
SKŁAD:
Aleksandra Madej, Maciej Żywolewski
ZDJĘCIA:
Agnieszka Mazoń, Maciej Żywolewski
Fotografie prac Daniela Mroza pochodzą z archiwum rodziny artysty
DRUK:
Pierwsza strona okładki: Stażewski Henryk, Kompozycja nr 3, poz. 29
Czwarta strona okładki: Mróz Daniel, Potwór, poz. 63
COPYRIGHT: © Nautilus Salon Antykwaryczny 2012
Katalog aukcyjny, wszelkie zawarte w nim opisy, zdjęcia i biogramy, podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie katalogu w całości lub części bez uprzedniej
zgody Salonu Antykwarycznego NAUTILUS stanowi naruszenie praw majątkowych zagrożone odpowiedzialnością cywilną i karną.
poz. 131
Zawartość katalogu
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Malarstwo, rzeźba
poz.
Rysunek
poz.
Prace Daniela Mroza
poz.
Grafika dawna
poz.
Grafika XX wieku
poz.
Varia
poz.
Rzemiosło artystyczne
poz.
Indeks
1-37
38-52
53-63
64-90
91-180
181-195
196-212
s. 48
Reprodukcje wszystkich prac można zobaczyć na stronie internetowej
www.artlist.pl
W ramach prac jednego artysty w katalogu została zachowana chronologiczna kolejność dzieł
Malarstwo, rzeźba
1. Gąsienica Szostak Jan (starszy)
Orszak weselny, lata 30.
Malarstwo na szkle; wym.: 36,5 x 7,5 cm; sygn. p.d.: Gąsienica Szostak. Obiekt ze zbiorów rodziny W. Skoczylasa.
Cena wyw.: 800
2. Pieniążek Józef
Figurki w dworku Moniakowskim w Zubrzycy, lata 30.
Akwarela, karton; wym. w świetle pp: 32 x 26,5 cm; sygn. oł.
p.d.: Józef Pieniążek, l.d. tytuł. Praca w starym pp. Swoista
„Kunstkamera” zgromadzona w XVII-wiecznym dworze sołtysim.
Cena wyw.: 2500
6|
3. Pieniążek Józef
Kapliczka [św. Marka] w Nowym Sączu, 1937
Akwarela, karton; wym. w świetle pp: 41 x 29,7 cm; sygn.
piórem p.d.: J. Pieniążek, l.d. Nowy Sącz 1937; kompozycja
naklejona na stary podkład. Akwarela przedstawia tzw.
Kaplicę Szwedzką zbudowaną w 1771 na pamiątkę
wypędzenia z miasta Szwedów w 1655.
Cena wyw.: 2500
5. Masłowski Stanisław
Powrót z karczmy, 1914
Olej, płótno; wym.: 61 x 90 cm; sygn. l.d.: ST. Masłowski 1914.
Cena wyw.: 10 000
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
4. Gałek Stanisław
Na hali w Tatrach, 1919
Olej, płótno naklejone autorsko na sklejkę; wym.: 75 x 97 cm; sygn. p.d.: St. Gałek / 1919. Na odwrocie
ramy naklejka z wystawy: Kunstausstellung 1937 im Haus des Deutschen Kunst zu München.
Cena wyw.: 15 000
|7
Aukcja nr 35
6. Hofman Vlastimil
Polonia – Wizja, 1914
Olej, tektura autorsko naklejona na deskę; wym.: 48,6 x 67,4 cm; sygn. l.g.: Vl Hofmann ‘914; na odwrocie naklejka z Salonu Wiosennego TPSP w Krakowie w 1914 oraz owalna pieczęć magazynu przyborów malarskich R. Aleksandrowicza w Krakowie. Najwcześniejsza
znana wersja Polonii autorstwa Hofmana – kolejne pochodzą z lat 1915 oraz 1916. Obraz powstał jeszcze przed wybuchem I Wojny
Światowej – w innych znanych pracach, powstałych już w trakcie wojny, autoportret artysty został zastąpiony postacią żołnierza.
Cena wyw.: 49 000
7. Wachtel Wilhelm
Tratwa, 1906
Olej, tektura; wym.: 24,8 x 31,6 cm; sygn. p.d.: Wilhelm Wachtel; na odwrocie trzy naklejki
z wystaw Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (1906, 1909, bd).
Cena wyw.: 3200
8|
9. Męcina-Krzesz Józef
Panna młoda, po 1890
Olej, deska; wym.: 46 x 37,4 cm; sygn. p.d.: J. de Mencina-Krzesz;
praca po konserwacji (naprawa pękniętej deski).
Cena wyw.: 13 000
10. Rychter-Janowska Bronisława
Łabędzie, 1930
Olej, tektura; wym.: 34 x 48 cm; sygn. i dat. p.d.: B. Rychter Janowska 1930.
Cena wyw.: 7000
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
8. Axentowicz Teodor
Portret młodej kobiety
Pastel, akwarela, karton; wym.: 49 x 34 cm; sygn. p.d.: TAxent.
Cena wyw.: 7500
|9
Aukcja nr 35
11. Kossak Juliusz
Potyczka pod Iłżą, lata 90. XIX w.
Akwarela, papier; wym. w świetle oprawy: 67 x 45 cm; sygn. l.d.: Juliusz Kossak. Na odwrocie potwierdzenie autentyczności pracy przez syna artysty, Tadeusza Kossaka, oraz spisana przez niego obszerna
informacja o przebiegu bitwy. Zbliżona kompozycyjnie praca znajduje się w Muzeum Narodowym
w Krakowie (por. K. Olszański, „Juliusz Kossak”, Wrocław 1988, poz. 599).
Cena wyw.: 26 000
12. Masłowski Stanisław
Pejzaż znad Świdra, 1923
Akwarela, tektura; wym.: 68 x 92 cm; sygn. p.d.: Stanisław Masłowski / Wielkie Świdry 1923.
Cena wyw.: 5000
10 |
13. Pieniążek Józef
Męka Pańska z Libuszy, 1939
Akwarela, karton; wym: 41,8 x 30,7 cm; sygn. oł. p.d.:
Józef Pieniążek / Libusza 25/8 1939; kompozycja
naklejona na stary podkład.
Cena wyw.: 2500
15. Podgórski Stanisław
Motyw z Beńkowej Wiszni majątku Fredrów, 1928
Olej, deska; wym.: 18 x 25 cm; sygn. l.d.: S. Podgórski; na odwrocie
tytuł, data i podpis artysty.
Cena wyw.: 2000
16. Figura Chrystusa Ukrzyżowanego,
lata 70.-80. XVII wieku
Kość słoniowa, rzeźbiona, cyzelowana, polerowana; element drewniany, konstrukcyjny; Niemcy,
Augsburg; wys.: 12,2 cm; znaki: nie posiada; stan
zachow.: brak rąk, części nóg, krzyża; zażółcenia.
Cena wyw.: 2500
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
14. Pieniążek Józef
Kościół drewniany na Sądecczyźnie, lata 30.
Akwarela, karton; wym.: 44 x 31,3 cm; nie sygn.; kompozycja
naklejona na stary podkład.
Cena wyw.: 2500
| 11
Aukcja nr 35
17. Ociepka Teofil
Zielony lew, 1963
Olej, płótno; wym.: 42,5 x 42 cm; sygn. p.d.: T. Ociepka/63 r.
Cena wyw.: 6000
18. Kruczek Marian
Husarz, 1964
Beton, metal, kamień, materiały różne; wys.: 53,5 cm; sygn. d.:
K.M. oraz na odwrocie mon. wiąz.: KM/64 oraz dedykacja autorska ołówkiem.
Cena wyw.: 3600
12 |
19. Leszczyńska-Kluza Danuta
Pejzaż fantastyczny, lata 60.
Olej, tektura; wym.: 69 x 56,5 cm; sygn. na odwrocie: Danuta
Leszczyńska-Kluzowa. Praca ze zbioru F. i B. Kędziorków (na
oprawie opis kolekcjonerski).
Cena wyw.: 4000
22. Pucek Antoni
Zamek Orawski, 1943
Olej, płótno; wym.: 103 x 73,5 cm; dat. i sygn. p.d.: Pucek 43.
Na odwrocie opis: N4 Zamki Orawskie.
Cena wyw.: 4000
21. Grott Teodor
Pejzaż z Saint Tropez (Artysta w plenerze), 1917
Akwarela, papier; wym. w świetle pp: 29,5 x 46,5 cm; sygn.
p.d.: Teodor Grott, St. Tropez 1917; praca wystawiana w 1918
w krakowskim Pałacu Sztuki TPSP; na odwrocie numer
i opis kredką, zatarta pieczątka TPSP; praca z kolekcji Artura
Schroedera, działacza TPSP w Krakowie.
Cena wyw.: 3500
23. Grabska Janina
Martwa natura z piwoniami, 1949
Olej, płótno; wym.: 75 x 58 cm; sygn. p.d.: Ja. Grabska, l.d.
dedykacja artystki dla ojca; na odwrocie obraz W prasowalni.
Cena wyw.: 4500
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
20. Bobińska-Paszkowska Janina
Pejzaż z Kazimierza Dolnego, ok. 1920
Olej, papier; wym.: 21,3 x 14,8 cm; sygn.
p.d.: J. Bobińska-Paszkow. Na odwrocie
naklejka z opisem.
Cena wyw.: 500
| 13
Aukcja nr 35
24. Rzepiński Czesław
Pejzaż, 1931
Tusz lawowany, papier; wym.: 23 x 34,5 cm; sygn. l.d.: Rzepiński 1934. Praca powstała
podczas pobytu artysty w Paryżu, okresie o szczególnym znaczeniu dla jego dorobku.
Cena wyw.: 2200
25. Taranczewski Wacław
Martwa natura, 1948
Olej, płótno; wym.: 80 x 100 cm; sygn. p.d.: W. T. 1948.
Cena wyw.: 11 000
14 |
27. Bieniek Ignacy
Martwa natura, lata 40. XX wieku
Olej, płótno; wym.: 99,5 x 82,5 cm; nie sygn. Na odwrocie potwierdzenie
autentyczności przez przyjaciela artysty, prof. Józefa Marka.
Cena wyw.: 3500
28. Marek Józef
Matka (z cyklu Ukrzesłowienie), 1961
Drewno; wys.: 160 cm, wym. podstawy: 29 x 50 cm;
sygn. na tyle podstawy: Marek 61.
Cena wyw.: 6500
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
26. Kolnik Artur
Martwa natura, lata 40. XX wieku.
Olej, płótno; wym.: 46 x 55 cm; sygn. p.d.: Kolnik oraz sygn.
i tyt. na odwrocie: Kolnik Nature morte.
Cena wyw.: 6500
| 15
Aukcja nr 35
29. Stażewski Henryk
Kompozycja nr 3, 1979
Akryl, płyta; wym.: 65 x 65 cm; sygn. na odwrocie: nr 3 1979/H. Stażewski
oraz dedykacja artysty dla kolekcjonera. Oprawa autorska.
Cena wyw.: 56 000
16 |
30. Oprządek Leszek
Bez tytułu, 2012
Akryl, płótno; wym.: 100 x 70 cm; sygn. i dat. na odwrocie. Obraz prezentowany na wystawie Mathematical Inspiration in Contemporary Art (Kraków). Lit.: „By Form
and Number”, katalog wystawy, Kraków 2012, s. 46.
Cena wyw.: 1800
32. Wnęk Grzegorz
Deskorolkarze, 2007/2008
Olej, płótno; wym.: 145 x 160 cm; opis
i sygn. na odwrocie. Lit.: „Grzegorz
Wnęk. Malarstwo”, Nautilus, Kraków
2008, s. 85, il.
Cena wyw.: 4500
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
31. Zieliński Krystyn
XXIII-1989, 1989
Akryl, płyta pilśniowa; wym.: 61 x 61 cm; nie sygn.; na odwrocie
naklejka z wystawy. Lit.: „Krystyn Zieliński. 1929-2007. Sztuka
bez granic”, katalog wystawy, Łódź 2010, s. 72.
Cena wyw.: 11 800
| 17
Aukcja nr 35
33. Kantor Tadeusz
Kompozycja abstrakcyjna, koniec lat 40.
Akwarela, papier; wym.: 24,6 x 41 cm; sygn.
p.d.: T. Kantor. Stan zachow.: nieznaczne
ubytki papieru przy brzegach kompozycji.
Cena wyw.: 6500
34. Orbitowski Janusz
Pejzaż, lata 60.
Olej, płótno; wym.: 58 x 72 cm;
sygn. l.d.: J. Orbitowski.
Cena wyw.: 4400
35. Stanek Zdzisław
Bez tytułu (Światłoformy), ok. 1958
Technika własna; wym.: 44,8 x 62,3 cm; nie
sygn. Na odwrocie potwierdzenie autentyczności przez siostrę artysty.
Cena wyw.: 1600
18 |
37. Krzysztofiak Hilary
Kompozycja, 1962
Technika mieszana, płótno; wym.: 130 x 100 cm; sygn. na odwrocie: Hilary 62 r.
Cena wyw.: 14 000
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
36. Stanek Zdzisław
Z cyklu „Planety”, lata 60. XX wieku
Technika własna, collage; wym.: 34,5 x 48,7 cm;
nie sygn. Na odwrocie potwierdzenie autentyczności przez siostrę artysty.
Cena wyw.: 1600
| 19
Rysunek
poz. 39
poz. 40
poz. 38
38. Autor nieznany
Rynek Główny w Krakowie, przed 1879
Ołówek, gwasz, papier; wym.: 30 x 36,5 cm; nie sygn. Praca nie
konserwowana, ślady po owadach.
Cena wyw.: 4000
39. Berlewi Henryk
Portret kobiety, 1930
Kredka, ołówek, papier; wym.: 63 x 47,7 cm; sygn.: H. Berlewi 30;
uszkodzone narożniki.
Cena wyw.: 10 000
poz. 41
poz. 42
40. Karpiński Alfons
Akt siedzący
Ołówek, papier; wym.: 22 x 15 cm; sygn. oł. p.d.: AK. Karta ze
szkicownika artysty. Praca po konserwacji.
Cena wyw.: 1200
41. Karpiński Alfons
Akt stojący (ze studium dłoni)
Ołówek, papier; wym.: 24 x 18,7 cm; sygn. oł. p.d.: AK. Praca po
konserwacji.
Cena wyw.: 1200
poz. 43
poz. 44
42. Karpiński Alfons
Akt potrójny
Ołówek, papier; wym.: 26,9 x 21,3 cm; sygn. oł. p.d.: AK. Praca
po konserwacji.
Cena wyw.: 1200
43. Marek Piotr
Pociągi pod specjalnym nadzorem
Tusz, papier; wym.: 19 x 12,7 cm; nie sygn.
Cena wyw.: 800
44. Marek Piotr
Bez tytułu
Tusz, papier; wym.: 20,4 x 14 cm; sygn. p.d.: Marek.
Cena wyw.: 800
poz. 45
20 |
poz. 46
45. Marek Piotr
Bez tytułu
Tusz, papier; wym.: 20,2 x 13,8 cm; sygn. p.d.: Marek.
Cena wyw.: 800
poz. 49
46. Stopka Andrzej
Autoportret, przed 1939
Sepia, piórko, papier; wym. w świetle pp: 23,5 x 17,5 cm; nie
sygn.; na odwrocie opis kolekcjonerski; potwierdzenie autentyczności przez siostrę artysty.
Cena wyw.: 750
47. Szancer Jan Marcin
Don Kichot atakuje, ok. 1947
Piórko, papier; wym.: 13 x 21 cm; sygn. p.d.: JMS. Projekt ilustracji do książki „Don Kichot z Manczy”, wydanej w 1947 przez
Łódzki Instytut Wydawniczy.
Cena wyw.: 800
poz. 50
48. Szmaj Stefan
Łowicz – Nowy Rynek, 1942
Ołówek, papier; wym.: 12 x 19 cm; sygn. oł. p.d.: Szmaj /Łowicz 42.
Cena wyw.: 700
49. Szmaj Stefan
Łowicz – kościół św. Ducha, 1943
Ołówek, papier; wym.: 13,7 x 21 cm; sygn. oł. p.d: SZMAJ/43,
l.d.: Łowicz.
Cena wyw.: 700
poz. 51
50. Szmaj Stefan
Łowicz – klasztor bernardynek, 1943
Ołówek, papier; wym.: 13,8 x 21 cm; sygn. p.d.: SZMAJ/43, tyt. l.d.
Cena wyw.: 700
51. Szmaj Stefan
Łowicz – Nowy Rynek, 1943
Ołówek, papier; wym.: 13,8 x 21 cm; sygn. oł. p.d.: SZMAJ /43,
tyt. l.d.
Cena wyw.: 700
52. Szmaj Stefan
Łowicz – Ratusz, 1943
Ołówek, papier; wym.: 12,5 x 17,5 cm; sygn. p.d.: SZMAJ/43,
tyt. l.d.
Cena wyw.: 700
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
poz. 47
poz. 52
| 21
Daniel Mróz
Daniel każdą oddaną mu do zilustrowania książkę czyta dokładnie,
od deski do deski (…), a potem ilustruje ją tak, jakby jej wcale nie czytał.
Dla Mroza czyjeś teksty są tylko pretekstem.
W. Franz, „Książki powijanie. Philobiblońska suita”
Daniel Mróz – niezapomniana dla wielu już pokoleń czytelników postać o stu twarzach, zawsze rozpoznawalnych i bliskich sercu
każdego miłośnika literatury. W bieli papieru i czerni tuszu, w świecie licznych syntez artystycznych – zarówno technicznych
(mariaż XIX-wiecznego drzeworytu reprodukcyjnego z Ernstowskim nowoczesnym kolażem), jak i znaczeniowych (wielogłowi
ludzie, humanoidalne roboty, krowo-tygrysy), kreując, interpretował powierzone mu do zilustrowania teksty, zawsze subiektywnie. Wizje jego mają tyle siły przekazu, że dla wielu połączyły się w całość z tekstami Stanisława Lema („Bajki robotów”, „Cyberiada”), Sławomira Mrożka („Słoń”), Ludwika Jerzego Kerna („Bajki, bajki, bajki”), Jerzego Szaniawskiego („Profesor Tutka”)
i wielu innych.
Bohaterami prac Daniela Mroza są zazwyczaj jednostki pozostawione sobie, „wycięte” ze świata gęsto zakreskowanym tłem. Rysunek postaci często jest prowadzony szerokimi płaszczyznami,, o uproszczonej, zsyntetyzowanej formie, zmuszającej odbiorcę do
skupienia całej uwagi i rozbudzenia wyobraźni, żeby go odczytać. Nic nie jest podane wprost. Autor prowadzi z widzem twórczy
dialog skojarzeniowy, doprawiony subtelnym poczuciem humoru, lekką satyrą. Przekształca czytelnika w „interpretatora” sztuki.
Styl rysunków Daniela Mroza wyróżnia daleko postępująca synteza, gdzie linia jest głównym elementem ekspresji artystycznej,
często na granicy karykatury, nigdy nie rezygnujący jednak z pewnej dozy realizmu. Artysta osiągnął najwyższy poziom ilustratorskiego kunsztu, gdzie każda z ilustracji stanowi samodzielne dzieło sztuki, a równocześnie łączy się ściśle z tekstem. Do tego
stopnia, że Mrożek napisał do niego: Od tej pory wszyscy myślą, że ja to Ty, a Ty to ja, ponieważ moje nazwisko jest zdrobnieniem
Twojego, a Twoje rysunki tak dobrze ilustrują mój tekst, że nikt nie wierzy, że to kto inny pisał, a kto inny rysował.
Mróz Daniel (1917-1993). Grafik, rysownik, scenograf. Całe życie związany z Krakowem. Syn Stanisława Mroza, dziennikarza
i redaktora tygodnika ilustrowanego „Na Szerokim Świecie”. Przed wojną krótko uczył się w krakowskiej Państwowej Szkole
Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Studia odbył w latach 1947/48-1951/52 na ASP (Wydział Poligraficzny i Grafiki) oraz na PWSSP (trzyletnie Studium Scenograficzne, pod kierunkiem prof. Mariana Eilego). W latach 1951-1978 pracował
jako grafik-ilustrator dla tygodnika „Przekrój”, po roku 1978 został stałym współpracownikiem (liczne projekty okładek). Stworzył wiele niezapomnianych ilustracji książkowych i okładek do utworów m.in.: Stanisława Lema
(„Księga robotów”, „Bajki robotów”, „Cyberiada”, „Summa technologiae” – okładka), Sławomira
Mrożka („Słoń”, „Deszcz”, „Wesele w Atomicach”), Ludwika Jerzego Kerna („Tu są bajki”), Juliusza
Verne („Wokół księżyca”, „Wyprawa do wnętrza ziemi”). Od lat 60. projektował scenografie do
spektakli teatralnych w całej Polsce.
poz. 56
poz. 54
poz. 58
22 |
poz. 55
poz. 53
poz. 59
poz. 63
I wił się wściekle całkami nieokreślonymi potwór pod razami
równań królewskich, i padał rozprzęgnięty na zbiór nieprzeliczalny niewiadomych, i zrywał się znowu podniesiony do
wyższej potęgi, a król go róźniczkami, aż operatory funkcyjne
leciały na wszystkie strony.
Stanisław Lem, „Bajki robotów”
poz. 60
poz. 61
poz. 57
| 23
Aukcja nr 35
56. Mróz Daniel
Słoń, 1958 (il. s. 20)
Piórko, tusz, papier; wym.: 35 x 22,5 cm; sygn. p.d.: Daniel Mróz.
I strona okładki (wersja czarno-biała) książki Sławomira Mrożka „Słoń” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958). Lit.: „Daniel
Mróz”, katalog wystawy, Galeria Starmach, Kraków 2010, s. 244.
Cena wyw.: 2400
57. Mróz Daniel
Wiosna w Polsce, 1958 (il. s. 21)
Piórko, tusz, papier; wym.: 31,5 x 19 cm; sygn. p.d.: Daniel Mróz.
Ilustracja do opowiadania „Wiosna w Polsce”, z książki Sławomira Mrożka „Słoń” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958). Lit.:
„Daniel Mróz”, katalog wystawy, Galeria Starmach, Kraków 2010,
s. 69; „Daniel Mróz. Rysunki i ilustracje”, katalog wystawy, Jelenia
Góra 2011, il. s. 124.
Cena wyw.: 2000
58. Mróz Daniel
Brzozowa aleja, 1960 (il. s. 20)
Piórko, tusz, papier; wym.: 32 x 19,5 cm; sygn. p.d.: Daniel Mróz.
Ilustracja do opowiadania „Brzozowa aleja”, z książki Jerzego Szaniawskiego „Łgarze Pod Złotą Kotwicą” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1960).
Cena wyw.: 2000
poz. 62
Istoty chodziły na dwu nogach, miały ręce, głowy, oczy, uszy
i usta; co prawda usta te znajdowały się pośrodku czoła, uszy
pod brodą (i to po parze z każdej strony), oczu zaś dziesięcioro,
różańcem umieszczonych na policzkach, ale podróżnikowi, który jak ja, odkrył w swych wyprawach najdziwaczniejsze twory,
istoty te do złudzenia przypominały ludzi.
Stanisław Lem, „Księga robotów”
53. Mróz Daniel
Bajka o piszących dzięciołach, 1956 (il. s. 21)
Piórko, tusz, papier; wym.: 24,3 x 15 cm; sygn. p.d.: Daniel Mróz. Ilustracja do tomiku Ludwika Jerzego Kerna „Do widzenia zwierzęta”
(Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956). Lit.: „Daniel Mróz”, katalog wystawy, Galeria Starmach, Kraków 2010, s. 81; „Daniel Mróz.
Rysunki i ilustracje”, katalog wystawy, Jelenia Góra 2011, il. s. 81.
Cena wyw.: 1200
24 |
59. Mróz Daniel
Jenerał, 1960 (il. s. 21)
Piórko, tusz, papier; wym.: 32 x 19,5 cm; sygn. p.d.: Daniel Mróz.
Ilustracja do opowiadania „Jenerał”, z książki Jerzego Szaniawskiego
„Łgarze Pod Złotą Kotwicą” (Wyd. Literackie, Kraków 1960).
Cena wyw.: 2000
60. Mróz Daniel
Opowiadania profesora Tutki, 1960 (il. s. 21)
Piórko, tusz, papier; wym.: 28,2 x 18,5 cm; nie sygn. (opis autora
dla przygotowalni poniżej kompozycji). Ilustracja do: Jerzy Szaniawski „Opowiadania profesora Tutki”, zamieszczonego w tygodniku „Przekrój” nr 781, s. 11, 1960.
Cena wyw.: 1600
61. Mróz Daniel
Profesor Tutka. Nowe opowiadania, 1962 (il. s. 21)
Piórko, tusz, papier; wym.: 24,2 x 13,4 cm; sygn. na pp. p.d.: Daniel
Mróz. Odwrót szmuctytułu książki Jerzy Szaniawski „Profesor Tutka. Nowe opowiadania” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962).
Cena wyw.: 1600
54. Mróz Daniel
Bajka o orkiestrze, 1956 (il. s. 20)
Piórko, tusz, papier; wym.: 16 x 19,5 cm; sygn. l.b.: Daniel Mróz.
Ilustracja do tomiku Ludwika Jerzego Kerna „Do widzenia zwierzęta” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956).
Cena wyw.: 1200
62. Mróz Daniel
Księgi robotów [Indioci], 1961
Piórko, tusz, papier; wym.: 25 x 17,6 cm; nie sygn.; IV strona okładki „Księgi robotów” Stanisława Lema (Iskry, Warszawa 1961). Lit.:
„Bestiariusz Lema według Mroza”, Gdynia 2012, s. 12-13.
Cena wyw.: 1800
55. Mróz Daniel
Złote myśli, 1956 (il. s. 21)
Piórko, tusz, papier; wym.: 20,7 x 15 cm; sygn. p.d.: Daniel Mróz.
Ilustracja do opowiadania „Złote myśli” z książki Jerzego Szaniawskiego „Profesor Tutka” (Wydawnictwo Literackie, Kraków
1956). Lit.: „Daniel Mróz”, katalog wystawy, Galeria Starmach,
Kraków 2010, s. 32.
Cena wyw.: 1200
63. Mróz Daniel
Bajki robotów[Potwór], 1964 (il. s. 21)
Piórko, tusz, papier; wym.: 29,5 x 29,5 cm; nie sygn. Ilustracja
do: Stanisław Lem „Bajki robotów”, miesięcznik POLSKA nr 12
(124), 1964; na odwrocie widoczne zagięcia papieru oraz opisy
i pieczątki wydawnictwa. Lit.: „Daniel Mróz. Rysunki i ilustracje”,
katalog wystawy, Jelenia Góra 2011, il. s. 50; „Bestiariusz Lema według Mroza”, Gdynia 2012, s. 54-55.
Cena wyw.: 2400
Grafika dawna
poz. 84
poz. 71
poz. 75
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
poz. 83
poz. 72
poz. 69
poz. 86
| 25
Aukcja nr 35
64. Aken Jan van
Konie, połowa XVII w.
Zespół 6 akwafort; wym. każdej ok.: 75 x 100 mm; sygn. na pl. nr
1: l.g.: I. van Aken fecit, p.d.: Clement de Ionge excud. Plansze (numerowane 1-6) z cyklu „Verschiedene Pferde”; kompozycje inspirowane rysunkami Pietera van Laer; na odwrociach współczesny
stempelek kolekcjonerski. Lit.: Hollstein III-IV/IV.
Cena wyw.: 2400
poz. 64
65. Canaletto Antonio / Brustoloni Joannes Baptista
Brama Arsenału w Wenecji, XVIII w.
Akwaforta wg obrazu Antonia Canaletta; wym. komp.: 315 x 462
mm (plansza: 408 x 582 mm); sygn. pl. l.d.: A. Canal pinx, p.d.:
Joannes Baptista Brustoloni sculp. Pod kompozycją opis: Magni Armamentarii Venetiarum portae duae articifibus altera, altera navibus
duplex aditus / Apud Theodorum Viero In via Mercatoria vulgo dicta
Dell Orololio C.P.E.S. Plansza [17] z 2. (rozszerzonego) wydania
dzieła „Prospectuum aedium, viarumque insigniorum urbis Venetiarum nautico certamine, ac nundinis adiectis” [po 1779]. Na
odwrociu stempelek kolekcjonerski.
Cena wyw.: 1200
66. Carcaria Clario
Warszawa. Wielka Sala (Balowa) zamku królewskiego, 1764
Miedzioryt z akwafortą, kolorowany; wym.: 258 x 398 mm; sygn.
pł. przez wydawcę l.d.: a Paris chez Basset rue S. Jacques; nad kompozycją tytuł (lustrzanie): Perspective de la Sale de Varsovie. Poniżej
kompozycji opis: Perspective de la Grande Sale de Varsovie ou se sont
assembler tout les non ces et seigneur de la Pologne pour l’election du
nouveau roi / la 6 sept. 1764. Scena potwierdzenia elekcji Stanisława Augusta. Grafika do tzw. latarni magicznej.
Cena wyw.: 800
poz. 65
poz. 67
67. Dahlberg Erik
Bitwa w widłach Wisły i Sanu, 25 III 1656, koniec XVIII w.
Miedzioryt; wym.: 285 x 565 mm. Grafika pochodzi z pracy S. Pufendorfa „De rebus a Carolo Gustavo...”, Norymberga 1696. Lit.:
B. Heyduk, „Dahlberg w Polsce”, Wrocław 1971, poz. 16.
Cena wyw.: 2500
68. Dahlberg Erik
Plan oblężenia Krakowa przez wojska szwedzkie w 1655, koniec XVIII w.
Miedzioryt; wym.: 250 x 318 mm. Grafika pochodzi z pracy S. Pufendorfa „De rebus a Carolo Gustavo...”, Norymberga 1696. Lit.:
B. Heyduk, „Dahlberg w Polsce”, Wrocław 1971, poz. 19. Na dolnym marginesie zapiski kolekcjonerskie (oł.) w jęz. niemieckim.
Cena wyw.: 1300
69. Debucourt Philibert-Louis
Żyd powra[ca]iący z bużnicy [sic], 1817 (il. s. 23)
Akwatinta barwna wg J.P. Norblina; wym. w świetle pp: 203
x 122 mm; sygn. pł. l.d.: Norblin del, p.d.: Debucourt sculp. Pod
kompozycją tytuł w jęz. polskim i francuskim; grafika z „Zbiór
rozmaitych strojów polskich. Collection de Costumes Polonais
według J. P. Norblina”, Paryż 1817. Lit.: „Ilustracja/figuracja”, katalog wystawy, Kraków 1978.
Cena wyw.: 1000
poz. 68
26 |
70. Dürer Albrecht
Wizja św. Eustachego
Heliograwiura z reprodukcją miedziorytu powstałego ok. 1501;
znakomita kopia rzadkiej pracy Dürera; wym.: 350 x 258 mm; na
odwrocie stempelek paryskiej kopiarni G. Rapilly (XIX w.).
Cena wyw.: 1000
72. Löfer Johann Eckhard
Panorama Krakowa, 1638 (il. s. 23)
Miedzioryt; dwie plansze o wym.: 100 x 145 mm każda; sygn.
pł.: [ Johann] E[ckhard] L[öfer]; dwuczłonowa panorama miasta
(Cracaw die Hauptstatt in Polen) pochodząca z pracy D. Meissnera
"Sciographia cosmica. Das ist Newes Emblematisches Büchlein",
Norymberga 1638; nad widokiem sentencja: Damnum unius, alterius commodum / ubi mel, ibi fel, pod widokami dwuwiersze łacińskie i czterowiersze niemieckie.
Cena wyw.: 2000
73. Maglioli Giovanni Andrea
Śpiące putto i delfin, ok. 1650
Akwaforta; wym.: 75 x 124 mm; sygn. pł. p.d.: A.I.M. Stan zachow.: grafika po konserwacji. Lit.: G. K. Nagler, „Die monogramisten”, t. I, 899, t. III, 1878; A. Zanetti, „Gabinetto Cicognara”, II,
1290-1299; „Berlin ornamentstichkatalog”, 1939, 4350.
Cena wyw.: 1400
poz. 73
poz. 74
74. Maglioli Giovanni Andrea
Putto, koń morski i delfin, ok. 1650
Akwaforta; wym.: 78 x 137 mm; sygn. pł. p.d.: I. A. magliolo fa.
Stan zachow.: grafika po konserwacji. Lit.: G. K. Nagler, „Die monogramisten”, t. I, 899, t. III, 1878; A. Zanetti, „Gabinetto Cicognara”, II, 1290-1299; „Berlin ornamentstichkatalog”, 1939, 4350.
Cena wyw.: 1400
75. Maglioli Giovanni Andrea
Putto i delfin, ok. 1650 (il. s. 23)
Akwaforta; wym.: 74 x 124 mm; nie sygn. Stan zachow.: grafika
po konserwacji. Lit.: G. K. Nagler, „Die monogramisten”, t. I, 899,
t. III, 1878; A. Zanetti, „Gabinetto Cicognara”, II, 1290-1299;
„Berlin ornamentstichkatalog”, 1939, 4350.
Cena wyw.: 1400
poz. 76
76. Maglioli Giovanni Andrea
Putto i koń morski, ok. 1650
Akwaforta; wym.: 55 x 107 mm; nie sygn. Stan zachow.: grafika
po konserwacji.
Cena wyw.: 1400
77. Maglioli Giovanni Andrea
Koń morski, ok. 1650
Akwaforta; wym.: 58 x 107 mm; nie sygn. Stan zachow.: grafika
po konserwacji.
Cena wyw.: 1400
poz. 77
78. Maglioli Giovanni Andrea
Fantastyczny stwór morski, ok. 1650
Akwaforta; wym.: 51 x 104 mm; nie sygn. Stan zachow.: grafika
po konserwacji.
Cena wyw.: 1400
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
71. Lange Antoni
Widok wodospadu Bóktowica we wsi Pasieczny w cyrkule stanisławowskim, 1823 (il. s. 23)
Litografia; wym. planszy: 530 x 393 mm; sygn. pł. l.d.: Rys. Ant.
Lange, p.d.: z litg. P. Pillera we Lwowie; pod kompozycją tytuł
w jęz. polskim i niemieckim. Grafika z albumu „Zbiór najpiękniejszych okolic Galicyi”, Lwów 1823; praca po konserwacji. Lit.:
M. Opałek, „Litografia lwowska”, Wrocław 1958.
Cena wyw.: 1500
poz. 78
| 27
Aukcja nr 35
79. Cegliński Julian
Warszawa. Dwór gościnny Za Żelazną Bramą, 1859
Litografia barwna; wym.: 100 x 187 mm; nie sygn.; p.d. sygn. warszawskiej litografierni A. Pecq & Co; pod komp. tytuł w jęz. polskim
i francuskim; widok z „Album widoków i okolic Warszawy rysowane i litografowane z natury przez J. Ceglińskiego i A. Matuszkiewicza”, wydanego w 1859. Grafika wklejona w pp. Lit.: I. Tessaro-Kosimowa, „Warszawa w starych albumach”, Warszawa 1978.
Cena wyw.: 650
poz. 79
poz. 80
80. Matuszkiewicz Alfons
Warszawa. Katedra prawosławna ŚŚ. Trójcy, 1859
Litografia barwna; wym.: 100 x 187 mm; sygn. pł. p.d.: Rys.
z natury A. Matuszkiewicz; l.d. sygn. warszawskiej litografierni
A. Pecq & Co; pod komp. tytuł w jęz. polskim i francuskim; widok
z „Album widoków i okolic Warszawy rysowane i litografowane
z natury przez J. Ceglińskiego i A. Matuszkiewicza”, wydanego
w 1859. Grafika wklejona w pp. Lit.: I. Tessaro-Kosimowa, „Warszawa w starych albumach”, Warszawa 1978.
Cena wyw.: 650
81. Matuszkiewicz Alfons
Warszawa. Ratusz, 1859
Litografia barwna; wym.: 100 x 187 mm; sygn. pł. p.d.: Rys.
z natury A. Matuszkiewicz; l.d. sygn. warszawskiej litografierni
A. Pecq & Co; pod komp. tytuł w jęz. polskim i francuskim; widok
z „Album widoków i okolic Warszawy rysowane i litografowane
z natury przez J. Ceglińskiego i A. Matuszkiewicza”, wydanego
w 1859. Grafika wklejona w pp. Lit.: I. Tessaro-Kosimowa, „Warszawa w starych albumach”, Warszawa 1978.
Cena wyw.: 650
82. Matuszkiewicz Alfons
Warszawa. Pałac Belwederski, 1859
Litografia barwna; wym.: 100 x 187 mm; sygn. pł. p.d.: Rys.
z natury A. Matuszkiewicz; l.d. sygn. warszawskiej litografierni
A. Pecq & Co; pod komp. tytuł w jęz. polskim i francuskim; widok
z „Album widoków i okolic Warszawy rysowane i litografowane
z natury przez J. Ceglińskiego i A. Matuszkiewicza”, wydanego
w 1859. Grafika wklejona w pp. Lit.: I. Tessaro-Kosimowa, „Warszawa w starych albumach”, Warszawa 1978.
Cena wyw.: 650
poz. 81
83. Merian Matthaus
Panorama Krakowa, 1638 (il. s. 23)
Miedzioryt; wym. komp.: 205 x 385 mm; nie sygn. Praca z dzieła
J.L. Gottfrieda, „Neuwe archontologia cosmica…”, Frankfurt nad
Menem 1638; pod komp. legenda topograficzna (1-44), w jęz. łacińskim; boczne marginesy przycięte do odcisku płyty.
Cena wyw.: 2800
84. Norwid Cyprian Kamil
Sybilla, 1864 (il. s. 23)
Akwaforta, sucha igła; wym.: 132 x 75 mm; sygn. pł. p.g.: C. Norwid
f. 1864, na dole tytuł. Praca reprodukowana w czasopiśmie „L’Artiste”
1868 (II), p.t. Figure de caractere. Lit.: „Cyprian Norwid. Katalog wystawy”, Muzeum Narodowe, Warszawa 1946, poz. 529. Rzadkość.
Cena wyw.: 6000
poz. 82
28 |
85. Ottaviani Giovanni
Rzym. Widok tzw. Scala Reggia projektu Berniniego, 1765
Miedzioryt wg obrazu Francesco Paniniego; wym. komp.: 494
x 716 mm; sygn. l.d.: Fran. Panini delin, p.d.: Gio Ottaviani inc.;
pod kompozycją opis (Vedute Della Scala Reggia ordinata da Ale-
sandro VII…) i nota edytorska (Data in luce dalla Calcografia della
Reverenda Camera Apostolica presso la Curia Innocenziana). Na odwrociu stempelek kolekcjonerski.
Cena wyw.: 1800
poz. 87
poz. 87
87. Polzani Francesco
Portrety artystów, XVIII w.
Akwaforta, rylec, sucha igła; wym. ok. 110 x 90 mm; zespół 5 grafik
wg „Ikonografii” A. van Dycka (odwrócone i fragmentaryczne powtórzenia):. 1. Hubrecht van der Eynde (sygn. pł. Ant. van Dyck pinx,
FP.S); 2. Jacques Callot (sygn. pł. Ant. van Dyck pinx, F. Polanzani
sculp); 3. Theodor Galle (sygn. pł. van Dyck P. F.P.S.); 4. Orazio Gentileschi (nie sygn.); 5. Inigo Jones (nie sygn.). Na odwrociach stempelki
kolekcjonerskie i opisy; załączona szczegółowa ekspertyza.
Cena wyw.: 1200
88. Radzikowski Walery Eljasz
Pejzaż tatrzański i dwa szkice portretowe, 1867
Akwaforta; wym.: 160 x 206 mm; sygn. pł. l.b.: Kwasorytował Walery Eljasz R. 1867.
Cena wyw.: 600
poz. 87
poz. 89
89. Teniers David
Palacz, XVII w.
Miedzioryt; wym.: 148 x 108 mm; sygn. p.d. monogramem wiązanym: DT. Anonimowa kopia grafiki Teniersa wykonana w XVII
w. Na odwrociu stempelek kolekcjonerski.
Cena wyw.: 1600
90. Visscher Cornelis
Sprzedawca trutki na szczury, 1655
Heliograwiura; wym.: 359 x 309 mm; sygn. pł.: C.Visscher / Inv. Et
sculp. / A 1655; pod kompozycją inskrypcja po łacinie; doskonała
odbitka efektownej grafiki wykonana w 2. połowie XIX wieku; dołączona obszerna ekspertyza. Na odwrociu stempelek kolekcjonerski.
Cena wyw.: 400
poz. 88
poz. 90
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
86. Płoński Michał
Postaci, 1802 (il. s. 23)
Akwaforta; wym.: 95 x 184 mm; sygn. pł. p.d.: M. Płonski f /
1802. Grafika z teki „Recueil de 19 planches etudes de figures,
dessinees d’apres nature, a Amsterdamen 1702 (1802) en gravees
spiril’uellement a l’eau fore par M. Płoński a aris”, po 1802. Lit.:
E. Rastawiecki, „Słownik rytowników polskich”, Poznań 1886.
Cena wyw.: 600
poz. 85
| 29
Grafika XX wieku
poz. 109
poz. 91
poz. 107
poz. 119
poz. 93
poz. 142
30 |
poz. 124
poz. 159
poz. 152
poz. 178
poz. 150
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
poz. 115
| 31
Aukcja nr 35
91. Balthus (Balthazar Klossowski Rola)
Portret dziewczynki, 1993 (il. s. 28)
Litografia barwna, kaszerowana; wym. komp.: 472 x 360 mm
(plansza: 640 x 515 mm); sygn. oł. p.d.: Balthus, l.d.: 58/100.
Grafika wykonana na cele dobroczynne dla organizacji Lekarze
Bez Granic; w Atelier Desjobert odbito 100 egz. numerowanych
1-100, 20 egz. I-XX, oraz 1 egz. nienumerowany podarowany do
zbiorów Bibliotheque Nationale w Paryżu; załączona kserokopia
certyfikatu wystawionego przez artystę.
Cena wyw.: 10 000
92. Bartłomiejczyk Edmund
Hucuł z koniem, 1930
Drzeworyt barwny; wym.: 245 x 190 mm; sygn. oł. śr.d.: Edmund
Bartłomiejczyk, Warszawa 1930, płyta p.d.: monogram wiązany: EB. Rzadka odmiana z dominującym kolorem niebieskim.
Cena wyw.: 2000
poz. 92
93. Bartłomiejczyk Edmund
Lany poniedziałek, 1933 (il. s. 28)
Drzeworyt; wym.: 315 x 297 mm (plansza: 437 x 383 mm); sygn. oł.
śr.d.: Edmund Bartłomiejczyk. Warszawa 1933 r. Lit.: M. Grońska,
„Nowoczesny drzeworyt polski”, Warszawa 1971, s. 113, 398, il.
263; B. Kowalska, „Edmund Bartłomiejczyk”, Warszawa 1964.
Cena wyw.: 2100
94. Bartłomiejczyk Edmund
Janosik, 1926
Drzeworyt dwubarwny; wym.: 118 x 113 mm; sygn. oł. d.:
E. Bartłomiejczyk 1926; sygn. pł. l.b. monogramem wiązanym.
Lit.: I. Jakimowicz, „Pięć wieków grafiki polskiej”, Warszawa 1997,
s. 150, il.; „Dialog czarno na białym. Grafika polska i węgierska
1918-1939”, katalog wystawy, Warszawa 2009, poz. II/39, il. s. 49.
Cena wyw.: 800
95. Bartoszek Franciszek
Pracze, 1932
Drzeworyt na bibule; wym.: 115 x 180 mm; dedykacja autorska oł.
p.d.: Aloszcze – Franc. Bartoszek 1932; na odwrocie zapiski oraz pieczęć kolekcjonerska. Grafika dedykowana Aleksandrowi Hawrylukowi, ukraińskiemu poecie, autorowi poematu „Bereza”, który zginął
podczas bombardowania Lwowa przez Niemców w 1941.
Cena wyw.: 600
poz. 94
96. Barylski Wojciech
Port rybacki w Ustce, 1954
Akwaforta; wym.: 242 x 207 mm; sygn. oł. p.d.: Wojciech Barylski
1954, l.d. tytuł, technika i numer egz. 20/50.
Cena wyw.: 350
97. Bożek Kacper
Komedia romantyczna (stan II), 2008
Akwaforta; wym.: 390 x 500 mm; sygn. oł. p.d.: Kacper Bożek
VIII/XXI, l.d.: stan II.
Cena wyw.: 400
poz. 95
32 |
98. Bożek Kacper
Mediewistyka, 2002-2003
Tryptyk; akwaforta, akwatinta; wym. plansz: 495 x 665 mm; 489
x 659 mm; 644 x 490 mm; sygn. datowany oł. p.d.: Kacper Bożek.
Tryptyk składa się z plansz: Milites Templi (egz. 63/100), Domi-
poz. 98
nicanes (egz. 64/100), Firma (egz. 66/100). Lit.: „Kacper Bożek.
Rysunek i grafika”, Kraków 2010.
Cena wyw.: 1400
99. Bunsch Franciszek
Pan na piaskowym zamku, 1950
Drzeworyt; wym.: 86 x 116 mm; sygn. oł. p.d.: Bunsch Franciszek,
l.d.: Jules de la Madelène „Pan na piaskowym zamku”; grafika przygotowana do zilustrowania książki wydanej przez PIW w 1950.
Cena wyw.: 300
100. Chrostowski Ostoja Stanisław
Pochód żałobnic, 1938
Drzeworyt; wym.: 145 x 100 mm; sygn. pł. l.d.: SOC. Lit.: A. Pietrzak, „Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947)”, Warszawa
2007, poz. 340.
Cena wyw.: 700
poz. 99
101. Cieślewski Tadeusz syn
Sień zabytkowego domu w Zamościu, 1929 (il. s. 32)
Drzeworyt; wym.: 93 x 144 mm; sygn. oł. l.d.: T. Cieślewski syn,
p.d. data. Grafika do teki siedmiu drzeworytów wydanych przez
Koło Miłośników Książki w Zamościu, ale sygnowana ołówkiem
przez artystę (w przeciwieństwie do grafik nakładowych). Lit.:
M. Grońska, „Tadeusz Cieślewski syn”, Wrocław 1962, poz. 150.
Cena wyw.: 400
102. Cieślewski Tadeusz syn
Madonna Rucellai z Florencji, 1927
Drzeworyt; wym.: 180 x 129 mm; sygn. oł. l.d.: T. Cieślewski jr.;
grafika do książki „Dawne miasta. Fiorenza”, Oficyna Tyszkiewicza, Warszawa-Florencja 1928. Lit.: M. Grońska, „Grafika
w książce, tece i albumie”, Wrocław 1994, poz. 50.
Cena wyw.: 600
poz. 100
poz. 102
103. Cieślewski Tadeusz syn
Śpiąca, 1935
Drzeworyt; wym.: 170 x 132 mm; sygn. pł. w obrębie komp.:
T. Cieśl syn. Portret żony artysty. Lit.: M. Grońska, „Tadeusz Cieślewski syn”, Wrocław 1962, poz. 182, s. 130, repr. poz. 40.
Cena wyw.: 400
104. Cieślewski Tadeusz syn
Ulica Freta w Warszawie, 1936
Drzeworyt; wym.: 132 x 180 mm; nie sygn. Lit.: M. Grońska,
„Tadeusz Cieślewski syn”, Wrocław 1962, poz. 198.
Cena wyw.: 800
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
poz. 97
poz. 104
| 33
Aukcja nr 35
105. Dominik Tadeusz
Pejzaż 2000, 2000
Artprint; wym.: 380 x 555 mm; sygn. oł. p.d.: T. Dominik, śr.d.
tytuł, l.d.: Grafika komputerowa 1. Egz.
Cena wyw.: 750
106. Dunin Zygmunt
Zaułek [Katedra], 1932
Drzeworyt, wellin; wym.: 250 x 188 mm; sygn. oł. p.d.: Zygmunt
Dunin 1932, l.d.: Nr 1.
Cena wyw.: 700
107. Dunin-Piotrowska Maria
Turniej rycerski, 1928 (il. s. 28)
Drzeworyt barwny na bibule; wym.: 193 x 254 mm; sygn. oł. p.d.:
M. Dunin 1928, sygn. pł. l.d.: monogram wiązany MD.
Cena wyw.: 900
poz. 101
108. Dunin-Piotrowska Maria
W drodze na Golgotę, 1937
Drzeworyt; wym.: 253 x 191 mm; sygn. oł. śr.d.: Marya Duninówna, p.d. data.
Cena wyw.: 1000
109. Goryńska Wiktoria
Portret szermierza, 1931 (il. s. 28)
Drzeworyt; wym.: 251 x 304 mm; sygn. oł. p.d.: Wiktoria J. Goryńska, l.d. data. Lit.: „Wiktoria Goryńska. Katalog grafiki”, Warszawa
1977, poz. 81; „Grafika polska 1950-2000”, Kraków 2003, s. 49.
Cena wyw.: 1600
poz. 105
110. Jabłczyński Feliks
Wizja zamku w Wiśniczu, ok. 1922
Monotypia; wym.: 140 x 167 mm; sygn. oł. l.d.: F. Jabłczyński, p.d.
Wiśnicz.
Cena wyw.: 600
111. Jabłczyński Feliks
Trzej królowie, 1915
Ceratoryt ręcznie kolorowany; wym.: 255 x 150 mm; sygn. oł. l.d.:
F. Jabłczyński 915.
Cena wyw.: 600
poz. 106
poz. 108
112. Jarocki Władysław
Cyganka, lata 20.
Litografia; wym. w świetle pp: 203 x 222 mm; sygn. oł. p.d.: Wł.
Jarocki, l.d. tytuł.
Cena wyw.: 500
113. Kacprowski Stefan
Lwowskie przedmieście, 1934
Akwatinta barwna; wym.: 204 x 262 mm; sygn. oł. p.d.: Stefan
Kacprowski 1934, l.d.: akwatinta / Lwów.
Cena wyw.: 800
poz. 110
34 |
114. Kamieński Antoni
Szkice z Puszczy Białowieskiej 14 kartonów Antoniego Kamieńskiego, 1912
Teka litografii; wym.: 317 x 240 mm; sygn. pł.: A. Kamieński; dodatkowo opisy typograficzne wraz z tytułami prac; Wydawnictwo
Towarzystwa Akcydensowego „Świat”, Warszawa 1912; wstęp
115. Karpiński Alfons
Akt z papierosem, 1909 (il. s. 29)
Akwatinta; wym.: 128 x 178 mm; sygn. oł. p.d.: A. Karpiński. Paryż 1909. Artysta przedstawił słynną modelkę Jane Avril.
Cena wyw.: 1500
poz. 120
116. Kosmulski Leon
Miasto, 1952
Drzeworyt na bibule; wym.: 162 x 121 mm; sygn. oł. p.d.: L. Kosmulski, l.d. tytuł; sygn. pł. p.d.: Leon K.
Cena wyw.: 360
poz. 111
117. Kowalski Jan
Weneckie gondole, lata 20.
Drzeworyt; wym.: 87 x 143 mm; sygn. oł. p.d.: J. Kowalski.
Cena wyw.: 320
118. Kowalski Leon
Samotna sosna, lata 20.
Akwaforta; wym.: 315 x 245 mm; sygn. oł. p.d.: Leon Kowalski,
l.d. dedykacja autorska.
Cena wyw.: 500
119. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Stary Port (Tulon), 1930 (il. s. 28)
Drzeworyt barwny; wym.: 220 x 285 mm; sygn. oł. p.d. BGKrasnodębska-Gardowska. Lit.: M. Rogoyska, „Drzeworyty Bogny Krasnodębskiej-Gardowskiej”, [w:] „Plastyka”, R. IV (1938), nr 4, il. s. 85.
Cena wyw.: 2800
poz. 113
120. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Jesień, 1935
Drzeworyt barwny; wym.: 179 x 135 mm; sygn. oł. p.d.: BG.
Krasnodębska-Gardowska, l.d. tytuł. Odmienny kolor niż w odbitkach z opisem edytorskim na odwrocie. Lit.: M. Grońska, „Nowoczesny drzeworyt polski”, Warszawa 1971, s. 420, il. 275; A. Pietrzak,
„Mistrzyni współczesnego drzeworytu”, Warszawa 1999, poz. 46.
Cena wyw.: 1200
poz. 118
121. Krasnodębska-Gardowska Bogna
Krowy, 1954
Drzeworyt na bibule; wym.: 154 x 216 mm; sygn. oł. p.d.: B Krasnodębska Gardowska, tyt. l.d. Grafika z cyklu „Gorce”. Lit.: A. Pietrzak, „Mistrzyni współczesnego drzeworytu”, Warszawa 1999,
poz. 97, s. 36.
Cena wyw.: 400
122. Kubiczek Danuta
Zaułek w miasteczku, 1937 (il. s. 34)
Drzeworyt, bibuła; wym.: 150 x 98 mm; sygn. oł. p.d.: D. Kubiczek, l.d. data.
Cena wyw.: 600
poz. 116
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
Z. Bartkiewicza; oprawa płócienna; zach. oryg. okładka kartonowa: Droga z Bielska do Białowieży, Olbrzym białowieski, Wieś Budy,
Wieś Budy (zagroda), Szałas drwali, „Zawały”, Paśnik, Spotkanie
w drodze, „Podwoda”, Żubry, Prządki, Litwin i Białorusin, Białowieżaneczka, Starzec. Lit.: M. Grońska, „Grafika w książce, tece i albumie”, Wrocław 1994, s. 244.
Cena wyw.: 800
poz. 121
| 35
Aukcja nr 35
poz. 127
poz. 128
poz. 129
123. Kulisiewicz Tadeusz
Dziewczyna w chuście, 1931
Drzeworyt; wym.: 250 x 137 mm; pod odbitką opis edytorski: Tadeusz Kulisiewicz – Dziewczyna w chuście – odbitka z klocka oryginalnego; grafika z teki „Szlembark”, Warszawa 1931; oferowany egz.
dołączono do czasopisma „Arkady”, ukazującego się w l. 1935-1939. Cena wyw.: 500
124. Lam Władysław
Miasteczko w Prowansji, lata 20. (il. s. 29)
Drzeworyt na bibule; wym. komp.: 250 x 188 mm; sygn. oł. p.d.:
W. Lam.
Cena wyw.: 1500
36 |
poz. 130
poz. 131
poz. 131
128. Laszenko Aleksander
Oddech pustyni, 1933
Drzeworyt barwny; wym.: 420 x 240 mm; sygn. oł. l.d.: Laszenko,
p.d. drzeworyt 1937. Praca wystawiona po raz pierwszy w 1933
w Płocku, na wystawie indywidualnej w salach Resursy Obywatelskiej. Lit.: K. Kotula, „Aleksander Laszenko”, Włocławek 1992,
poz. 62 i s. 17.
Cena wyw.: 800
125. Lam Władysław
Dysputa, 1925
Drzeworyt; wym.: 250 x 188 mm (pl.: 295 x 385 mm); sygn. oł.
p.d.: Władysław Lam. Grafika po konserwacji, pochodząca z teki
„Don Quijote”, 1925. Lit.: M. Grońska, „Grafika w książce, tece
i albumie”, Wrocław 1994, poz. 353.
Cena wyw.: 400
129. Lewicki Leopold
Walka klasowa, 1932
Akwatinta; wym.: 106 x 172 mm, sygn. oł. p.d.: L. Lewicki, l.d.
tytuł. Na odwrocie znaki proweniencyjne (kolekcja Felicji i Bogdana Kędziorków); bardzo dobra odbitka. Grafika upamiętnia
wystąpienia robotnicze w Krakowie; była prezentowana na wystawie w krakowskiej ASP w 1932, skąd, ze względów politycznych,
została usunięta przez policję na wniosek Starosty Krakowskiego.
Lit.: „Leopold Lewicki i Grupa Krakowska”, Kraków 1991, il. 35;
„Leopold Lewicki. Wystawa malarstwa i grafiki”, Kraków 2001,
poz. 80, il. 53.
Cena wyw.: 980
126. Lam Władysław
Port w Gdańsku, lata 50.
Linoryt, bibuła; wym. komp.: 155 x 235 mm; sygn. oł. p.d.: W. Lam.
Cena wyw.: 500
130. Lewicki Leopold
Kompozycja, lata 60.
Linoryt; wym.: 325 x 175 mm; sygn. oł. p.d.: L. Lewicki.
Cena wyw.: 1200
127. Lam Władysław
Neapol i Zatoka Neapolitańska, 1965
Drzeworyt na bibule; wym.: 294 x 400 mm; sygn. oł. p.d.: W. Lam, l.d.: Neapol nr 8. W górnej części kompozycji zażółcenia.
Cena wyw.: 1800
131. Makowski Tadeusz
Pastorałki, 1925
Sześć całostronicowych drzeworytów i finalików w drzeworycie do książki T. Czyżewskiego „Pastorałki”, Paryż 1925, wyd.
poz. 134
poz. 139
poz. 136
poz. 138
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki; s. 34; wym. książki: 26,5 x 21,5 cm, odbito w łącznym nakładzie 520 egz.; egzemplarz nr LVIII (z 70 numerowanych cyframi rzymskim).
Lit.: M. Grońska, „Grafika w książce, tece i albumie”, Wrocław
1994, poz. 368.
Cena wyw.: 2500
135. Malina Marian
Kompozycja z postacią siedzącą, 1959
Drzeworyt barwny; wym.: 605 x 370 mm; sygn. oł. śr.d.: M. Malina 1959 r., nad sygnaturą tytuł. Lit.: „Katalog wystawy Mariana
Maliny”, Muzeum Śląskie 1990, poz. 103.
Cena wyw.: 800
132. Malina Marian
Postać stojąca, ok. 1957
Drzeworyt kolorowany ręcznie; wym.: 420 x 290 mm; sygn. tuszem p. b.: M. Malina.
Cena wyw.: 800
136. Malina Marian
Kompozycja, 1960
Cellografia barwna; wym.: 375 x 330 mm; sygn. oł. p.d.: M. Malina 1960 r., l.d technika. Lit.: „Katalog wystawy Mariana Maliny”,
Muzeum Śląskie 1990, poz. 129.
Cena wyw.: 800
133. Malina Marian
Trzy figury, 1957
Drzeworyt autorsko wycięty i naklejony na barwny podkład;
wym.: 401 x 289 mm; nie sygn. Na odwrocie naklejka z wystawy w muzeum w Sosnowcu (1997-1998). Lit.: „Katalog wystawy Mariana Maliny”, Muzeum Śląskie 1990 (il.); „Grafika polska
1950-2000”, Kraków 2003, s. 141.
Cena wyw.: 800
137. Malina Marian
Kompozycja wielobarwna
Technika własna (drzeworyt barwny, gwasz; naklejone na autorsko barwiony podkład); wym.: 425 x 547 mm; sygn. nieczytelna
(p.d.), zakryta naniesioną farbą.
Cena wyw.: 1000
134. Malina Marian
Szkic do grafiki: Biegi średnie, 1956
Tusz, tempera, ołówek; elementy autorsko naklejone na podkład;
wym.: 37,8 x 49,5 mm; sygn. oł. w obrębie kompozycji: M. Malina
1956 r., p.d. tytuł. Lit.: „Katalog wystawy Mariana Maliny”, Muzeum Śląskie 1990.
Cena wyw.: 600
138. Martin Christian Ludwig
Die Strasse, lata 20.
Akwaforta, akwatinta; wym. komp.: 247 x 277 mm (pl.: 390 x 445
mm); sygn. oł. p.d.: Christian L. Martin.
Cena wyw.: 1200
139. Misky Ludwik
Wawel. Dziedziniec arkadowy
Akwaforta; wym.: 197 x 118 mm; sygn. oł. p.d.: Misky, l.d. opis:
Erker renesansowy Pałacu na Wawelu.
Cena wyw.: 300
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
poz. 133
poz. 132
| 37
Aukcja nr 35
140. Modzelewski Jarosław
Ciekawy materiał z przeszłości, 2009
Teka litografii dwubarwnych; wym. pl.: 560 x 770 mm; wszystkie
grafiki sygn. oł. l.d.: Jarosław Modzelewski 2009; śr.d. tytuł, p.d. nr
egzemplarza (4 z 20). Zawiera prace: a. Sztuka croniomentalna, b.
Weterynaria. c. Regierungsprasident. d. Hilfe! e. Śmierć Gagarina. f.
Adam Kadmun. g. Torpeauto. h. Niosący belkę. Teka wydana przez
Dominik Art Edition, Kraków 2009. Oprawa oryg., suchy wytłok.
Cena wyw.: 4000
141. Mrozińska Maria
Wiosna, lata 20.
Drzeworyt dwubarwny; wym.: 200 x 168 mm; sygn. oł. p.d.: Mrozińska Maria.
Cena wyw.: 400
poz. 141
142. Mrożewski Stefan
Zaułek paryski, ok. 1925 (il. s. 28)
Linoryt; wym.: 355 x 245 mm; sygn. oł. p.d.: Stef Mrożewski Paris,
l.d.: 10/30; sygn. pł. l.d. monogramem wiązanym: MS. Rzadka
praca z początkowego etapu pobytu artysty w Paryżu; nienotowana w podstawowej literaturze.
Cena wyw.: 2700
143. Mrożewski Stefan
Powstańcy Spartakusa, 1925
Linoryt; wym.: 290 x 176 mm; sygn. oł. p.d.: Stef Mrożewski Paris
1925, l.d.: 5/30; sygn. pł. l.d. monogramem wiązanym: MS. Rzadka praca z początkowego etapu pobytu artysty w Paryżu; nienotowana w podstawowej literaturze.
Cena wyw.: 1600
144. Oleś Andrzej
Akt, lata 30.
Akwaforta; wym.: 88 x 118 mm; sygn. oł. p.d.: A. Oleś.
Cena wyw.: 300
poz. 143
145. Orwicz (Kociołek) Stefan
Kraków. Prezbiterium Kościoła Mariackiego, lata 20.
Akwaforta; wym.: 309 x 250 mm; sygn. oł. śr.d.: S. Orwicz.
Cena wyw.: 600
146. Pieniążek Józef
Portret Ludomira Benedyktowicza, 1926
Akwatinta, akwaforta w sepii; wym.: 113 x 86 mm; sygn. oł. p.d.:
Józef Pieniążek, l.d.: Ludomir Benedyktowicz / + 1/12 1926.
Cena wyw.: 400
147. Pieniążek Józef
Kraków, Podwórko na Kazimierzu, 1923
Akwaforta, akwatinta; wym.: 203 x 175 mm; sygn. pł. p.d.:
J. Pieniążek.
Cena wyw.: 600
148. Pochwalski Józef Mikołaj Stanisław
Wiejskie podwórze, 1916
Akwatinta; wym.: 112 x 138 mm; sygn. tuszem l.d.: St. Pochwalski 1916.
Cena wyw.: 400
poz. 145
38 |
149. Pochwalski Józef Mikołaj Stanisław
Geniusz, 1915
Miękki werniks, akwaforta; wym.: 145 x 170 mm; sygn. oł. p.d.:
Kacper [pseud. artystyczny] Pochwalski.
Cena wyw.: 600
151. Rubczak Jan
Kościół Mariacki w Krakowie, 1934
Litografia na kremowym papierze; wym.: 310 x 375 mm; sygn. oł.
p.d.: Jan Rubczak, l.d: Autolitografia. Praca naklejona na karton.
Cena wyw.: 400
poz. 148
152. Schinagel Emil
Szachiści, przed 1930 (il. s. 29)
Drzeworyt na bibule; wym.: 295 x 177 mm; sygn. oł. p.d.: Schinagel,
l.d. tytuł. Na środku, pod kompozycją, dedykacja autorska dla pani
Maryli Rapaport. Grafika została później zreprodukowana i dołączona do holend. czasopisma „Bijvoegsel van Kunst”, nr 3, 1930.
Cena wyw.: 1800
153. Scholtz Robert F. K.
1. Krakau [Wieża ratuszowa], 2. Die Tuchhalle in Krakau [Sukiennice], 1915
Para litografii; wym. pl.: 410 x 330 mm; sygn. pł. p.d.: Robert F.K.
Scholtz; pod kompozycją opisy typograficzne i znak nakładcy; grafiki
z teki „Krieg und Kunst. Achtundvierzig Steinzeichnungen der Berliner Sezession”, wydanego w Berlinie (w 1915) przez Juliusa Barda.
Cena wyw.: 400
154. Skoczylas Władysław
a) Trójca Święta, 1916
Drzeworyt; wym.: 129 x 91 mm; nie sygn.; uszkodzony narożnik.
Lit.: Katalog „Wystawa pośmiertna prac Władysława Skoczylasa”,
Kraków 1935, poz. 19.
b) Chrystus [Krucyfiks], 1915
Drzeworyt; wym.: 138 x 88 mm; nie sygn. Lit.: Katalog „Wystawa
pośmiertna prac Wł. Skoczylasa”, Kraków 1935, s. 38, poz. 13.
c) Pieta [mała], 1916
Drzeworyt; wym.: 129 x 91 mm; nie sygn. Lit.: Katalog „Wystawa pośmiertna prac Wł. Skoczylasa”, Kraków 1935, s. 38, poz. 18.
Prace pochodzą ze zbiorów rodziny artysty. Stan zachow.: minimalne marginesy.
Cena wyw.: 800
poz. 149
poz. 154a
poz. 154b
155. Skoczylas Władysław
Święty Krzysztof, 1915
Drzeworyt; wym.: 180 x 130 mm; nie sygn. Pod kompozycją opisy
edytorskie (Święty Krzysztof / oryginalny drzeworyt W. Skoczylasa);
odbitka przeznaczona dla czasopisma „Sztuki Piękne”. Lit.: Katalog „Wystawa pośmiertna Wł. Skoczylasa”, Kraków 1935, poz. 11.
Cena wyw.: 500
156. Sopoćko Konstanty Maria
Chrystus uciszający burzę, lata 30. (il. s. 38)
Drzeworyt; wym.: 93 x 60 mm; nie sygn.
Cena wyw.: 400
poz. 154c
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
150. Rózga Leszek
Miasteczko, 1964 (il. s. 29)
Akwaforta; wym.: 300 x 472 mm; sygn. i dat. oł. p.d.: L. Rózga
1964, l.d.: Miasteczko – akwaforta – 16/50.
Cena wyw.: 1200
poz. 155
| 39
Aukcja nr 35
157. Stańda Jan
Miejski poranek, lata 30.
Akwaforta; wym.: 162 x 105 mm; sygn. oł. p.d.: Stańda, l.d. tytuł.
Cena wyw.: 450
158. Stawowski-Kluska Józef
Pochód zbójników, 1931
Drzeworyt; wym.: 127 x 177 mm; sygn. oł. p.d.: J. Kluska 931, p.d. dedykacja autorska z 29 III 1932 dla Artura Schroedera (członka zarządu i sekretarza Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie).
Cena wyw.: 700
159. Steller Paweł
Góralka z Istebnej, 1933 (il. s. 29)
Drzeworyt; wym. komp.: 315 x 312 mm; sygn. oł. p.d.: P. Steller
1933, l.d.: Drzeworyt – Góralka z Istebnej. Lit.: J. Humeński,
„Urzekło go piękno. Paweł Steller”, Katowice 1984, il. 17.
Cena wyw.: 1200
poz. 156
poz. 157
160. Steller Paweł
Wisła [Kozińce], 1938
Drzeworyt barwny; wym.: 85 x 116 mm; sygn. oł. p.d.: P. Steller
1938, l.d.: Drzeworyt – Wisła.
Cena wyw.: 500
161. Stern Jonasz
Getto lwowskie, 1945-1956
Cykl 12 linorytów; odbitki tyt. i dat. oł., sygn. długopisem
(w okresie późniejszym): a) Kryjówka w getcie, 1945, wym. pl.:
350 x 240 mm; b) Wysiedlenie II, 1946, wym. pl.: 310 x 210 mm;
c) Wysiedlenie III, 1946, wym. pl.: 400 x 310 mm; d) Wywózka
dzieci, 1947, wym. pl.: 230 x 305 mm; e) Brama do getta I, 1948,
wym. pl.: 315 x 230 mm; f ) Brama do getta II, 1948, wym. pl.: 235
x 195 mm; g) Uwięziona, 1949, wym. pl.: 120 x 110 mm; h) Ulica w getcie II, 1950, wym. pl.: 220 x 330 mm; i) Mieszkańcy getta, 1954, wym. pl.: 240 x 200 mm; j) Ucieczka, 1956, wym. pl.:
230 x 330 mm; k) Bez tytułu [Przed egzekucją], wym. pl.: 230
x 335 mm; Wysiedlenie I, 1946, wym. pl.: 230 x 335 mm.
Cena wyw.: 2000
162. Stopka Andrzej
Portret ojca, lata 30.
Akwaforta; wym.: 148 x 110 mm; sygn. oł. p.d.: A. Stopka. Portret
Andrzeja Stopki, pisarza (1868-1934).
Cena wyw.: 400
poz. 158
poz. 160
163. Styrylska Celina
Głowa (Fantom), 1966
Linoryt; wym.: 592 x 400 mm; sygn. oł. p.d.: Celina Styrylska-Taranczewska, l.d.: 2/10, śr.d.: „Głowa”-66 oraz na odwrocie: >Tête<
- Gravure sur bois / Celina Styrylska-Taranczewska. Poniżej na odwrocie zapiski i pieczątki kolekcjonerskie. Grafika wystawiana na
I Krakowskim Międzynarodowym Biennale Grafiki w 1966.
Cena wyw.: 800
164. Styrylska Celina
Głowa (Fantom), 1966
Płyta linorytnicza; wym.: 59,2 x 39,5 cm; sygn. na odwrocie: Tyt.
„Fantom” / Aut. Celina Styrylska / Członk. Polskiej Sekcji / Międzynarodowego / Stowarzyszenia / ”XYLON”.
Cena wyw.: 1000
40 |
poz. 161a
poz. 161b
166. Szmaj Stefan
Drzwi uchylone, początek lat 30.
Linoryt; wym.: 158 x 129 mm; sygn. pł. p.d.: SS; projekt okładki tomiku wierszy Stefana Szumana; wydanych (ostatecznie pod
pseud. Łukasz Flis, a nie Stefan Turoń) w Warszawie, w drukarni
Franciszka Hoesicka, w 1933.
Cena wyw.: 1200
poz. 162
poz. 163
167. Szmaj Stefan
Łowicz. Bernardynki, 1943
Drzeworyt; wym.: 122 x 220 mm; sygn. oł. p.d.: StSzmaj 43, tyt. l.d.
Cena wyw.: 1000
168. Szmaj Stefan
Łowicz – Pijarzy nocą, 1943 (il. s. 40)
Drzeworyt; wym.: 115 x 107 mm; sygn. oł. p.d.: StSzmaj 43, tyt.,
technika l.d.
Cena wyw.: 800
169. Szmaj Stefan
Łowicz – kościół św. Małgorzaty, 1944 (il. s. 40)
Drzeworyt; wym.: 196 x 120 mm; sygn. oł. p.d.: StSzmaj 44, tyt., technika l.d. oraz pł. śr.d.: ŁOWICZ K ŚW MAŁGORZATY/4SS4.
Cena wyw.: 800
poz. 164
poz. 166
170. Szmaj Stefan
Łowicz – kolegiata i rynek, 1944
Drzeworyt; wym.: 112 x 171 mm; sygn. oł. p.d.: St.Szmaj 44, tyt.,
technika l.d. oraz pł. l.d.: SZMAJ.
Cena wyw.: 800
171. Sztwiertnia Grzegorz
Praktyka widzenia, 2008
Teka 14 artystycznych druków pigmentowych; wydawca Dominik
Art Edition, Kraków 2008; wym.: 600 x 600 mm; każda praca
sygnowana oł. l.d.: Grzegorz Sztwiertnia 2008, śr.d. tytuł, p.d. nr
19/20. Dodatkowo plansza tytułowa z wykazem prac. Całość
w tekturowej tece.
Cena wyw.: 800
poz. 167
172. Szuman Stefan
Księżyc w górach, ok. 1920 (il. s. 40)
Linoryt; wym.: 222 x 183 mm; sygn. oł. p.d.: Stefan Szuman. Unikatowa praca słynnego psychologa i krytyka sztuki z czasów studiów
poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych, wyraźnie pozostająca pod
wpływem ekspresjonizmu i dokonań artystów grupy „Bunt”.
Cena wyw.: 600
173. Śliwińska Ewa
Maj (Le mois du mai), 1963 (il. s. 40)
Drzeworyt dwubarwny; wym.: 500 x 645 mm; sygn. oł. p.d.: Ewa
Śliwińska 1963, tyt. l.d., śr.d.: 3/20.
Cena wyw.: 700
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
165. Szmaj Stefan
Bożek II (Praojciec), 1920
Linoryt na bibule; wym.: 130 x 87 mm; sygn. oł. p.d.: StSzmaj 20,
tyt. i technika l.d. oraz pł. l.d.: S, p.d.: S. Lit.: „Bunt. Ekspresjonizm
poznański 1917-1925”, katalog wystawy, Muz. Narodowe, Poznań
2004, poz. 218, il.; „Stefan Szmaj. Wystawa grafiki i rysunku”,
Nautilus, Kraków 2012, poz. 7, il.
Cena wyw.: 800
poz. 171
| 41
Aukcja nr 35
poz. 168
poz. 169
poz. 175
174. Waśkowski Wacław
Kwiaty, przed 1945
Drzeworyt sztorcowy; wym.: 165 x 127 mm; sygn. p.d.: W. Waśkowski, l.d. tytuł; odbitka 4/25. Praca z cyklu 4 grafik poświęconych powstaniu warszawskiemu; grafika wklejona w stare pp, na
którego odwrocie opis pracy i pieczęć ZZPAP w Zakopanem.
Cena wyw.: 500
175. Wojnarski Jan
Ogrojec przy kościele św. Barbary w Krakowie
Akwaforta; wym.: 180 x 250 mm; sygn. oł. p.d.: JWojnarski, l.d.:
własnoręcznie; sygn. pł. l.d.: JW.
Cena wyw.: 400
176. Wolff Jerzy
Kraków. Kościół św. Piotra, 1925
Miedzioryt; wym.: 175 x 120 mm; sygn. oł. p.d.: Wolff. W l.d.
kartusz z opisem: ECCLESIA / S.PETRI CRACOVIAE / GEORGIUS LUPUS / A.D. MCMXXV / FECIT. Artysta podpisał
płytę łacińską wersją imienia i nazwiska.
Cena wyw.: 500
poz. 173
177. Wróblewska Krystyna
Autoportret I, 1950
Drzeworyt; wym.: 122 x 112 mm; sygn. oł. p.d.: K. Wróblewska.
Lit.: „Krystyna Wróblewska”, katalog wystawy, Muzeum Śląskie
1993 (il.).
Cena wyw.: 450
poz. 172
poz. 174
178. Wyczółkowski Leon
Nagrobek Władysława Łokietka, 1911/1912 (il. s. 29)
Autolitografia; wym.: 380 x 535 mm (pl.: 465 x 624 mm); nie sygn.
Grafika do teki „Wawel I. II”, [bmw] 1911/1912 wydanej w nakładzie
25 egz. (kamienie zniszczone); odbitka próbna. Lit.: M. Grońska,
„Grafika w książce, tece i albumie”, Wrocław 1994, poz. 622.
Cena wyw.: 2000
179. Wyczółkowski Leon
Katedra na Wawelu, Portret prof. Konstantego Laszczki
Dwie litografie na wspólnym arkuszu; wym.: 310 x 460 mm; każda z prac sygn. na płycie; próbna odbitka do albumu H. Wildera,
„Grafika”, Lwów 1922.
Cena wyw.: 900
poz. 176
42 |
poz. 177
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
180. Wyspiański Stanisław
Apollo spętany – system solarny Kopernika [projekt witraża], 1904
Litografia; wym. komp.: 287 x 125 mm; sygn. pł. śr.d.: SW [monogram wiązany] 1904. Wyspiański wykonał dwie
litografie przedstawiające witraż z domu krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego: jedną przedstawiającą całą kompozycję
oraz drugą z jej fragmentem. Litografie odbito na prasie krakowskiego Zakładu Artystycznego Aureliusza Pruszyńskiego.
Zachowało się kilka odbitek, m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie. Lit.: Foliae Historiae Artium, t. 28-29, s. 132;
„Stanisław Wyspiański. Opus Magnum”, Kraków 2000, il., s. 180. Rzadkie!
Cena wyw.: 4500
| 43
Varia
181. Fijałkowska Zofia
Zima
Gwasz, papier; wym. każdej planszy: 15,5 x 11,2 cm; nie sygn.
Projekty bożonarodzeniowych kartek pocztowych. Zespół zawiera 4 projekty (wraz ze zrealizowanymi kartkami).
Cena wyw.: 2000
182. Szancer Jan Marcin
Kret, lata 50.
Gwasz, ołówek, papier; wym. pl.: 24,2 x 16,2 cm; sygn. oł. p.d.:
JSzancer. Liczne adnotacje i noty kostiumologiczne ołówkiem.
Projekt kostiumu do spektaklu „Calineczka” w wykonaniu objazdowego teatru Bajka.
Cena wyw.: 1200
poz. 181
poz. 181
183. Szancer Jan Marcin
Mądralina, lata 50.
Gwasz, ołówek, papier; wym. pl.: 24,2 x 16,2 cm; nie sygn. Liczne
adnotacje i noty kostiumologiczne ołówkiem. Projekt kostiumu do
spektaklu „Calineczka” w wykonaniu objazdowego teatru Bajka.
Cena wyw.: 1000
184. Szancer Jan Marcin
Elf Rośny, lata 50.
Gwasz, ołówek, papier; wym. pl.: 24,2 x 16,2 cm; nie sygn. Liczne
adnotacje i noty kostiumologiczne ołówkiem. Projekt kostiumu do
spektaklu „Calineczka” w wykonaniu objazdowego teatru Bajka.
Cena wyw.: 1000
185. Szancer Jan Marcin
Elf, lata 50.
Gwasz, ołówek, papier; wym. pl.: 24,2 x 16,2 cm; nie sygn. Liczne
adnotacje i noty kostiumologiczne ołówkiem. Projekt kostiumu do
spektaklu „Calineczka” w wykonaniu objazdowego teatru Bajka.
Cena wyw.: 1000
poz. 181
186. Żmuda Alfred
Czarny rumak, 1944
Akwarela, gwasz, karton; wym.: 34 x 24 cm; sygn. l.b.: Żm 44. Projekt okładki książki: E. Curwill, „Czarny rumak”, wydanej w 1944
przez warszawską oficynę nakładową Ludwika Fiszera.
Cena wyw.: 600
poz. 182
poz. 183
187. Żmuda Alfred
Przestępcy, ok. 1945
Akwarela, gwasz, karton; wym.: 34 x 24 cm; sygn. l.b.: A. Żmuda
Wa. Projekt okładki książki: G.O. Baxter [wł. F. Faust], „Przestępcy”, wydanej ok. 1944, przez warszawską oficynę nakładową Ludwika Fiszera.
Cena wyw.: 600
188. Żmuda Alfred
Biały brat, 1946
Akwarela, gwasz, karton; wym.: 34 x 25 cm; sygn. l.d.: AŻ / 46.
Projekt okładki książki: J. Verne, „Biały brat”, wydanej w 1946,
przez warszawską oficynę J. Kubickiego.
Cena wyw.: 600
poz. 184
44 |
poz. 185
189. Żmuda Alfred
Wyspa tajemnicza, 1946
Akwarela, gwasz, karton; wym.: 34 x 25 cm; sygn. l.d.: A. Żmuda
46. Projekt okładki książki: G.O. Baxter [wł. F. Faust], „Wyspa ta-
poz. 187
poz. 188
poz. 189
poz. 190
poz. 191
jemnicza”, wydanej w 1946, przez warszawską oficynę J. Kubickiego.
Cena wyw.: 600
190. Żmuda Alfred
Jeździec śmierci, ok. 1946
Akwarela, gwasz, karton; wym.: 34 x 25 cm; nie sygn. Projekt
okładki książki: M. Brand [wł. F. Faust], „Jeździec śmierci”, wydanej ok. 1946, przez warszawską oficynę Ludwika Fiszera.
Cena wyw.: 600
191. Żmuda Alfred
Alcatraz, 1945
Akwarela, gwasz, karton; wym.: 34 x 25 cm; sygn. l.d. monogramem
wiązanym: Ż45. Projekt okładki książki: M. Brand [wł. F. Faust],
„Alcatraz”, wydanej w 1945, przez warszawską oficynę J. Kubickiego.
Cena wyw.: 600
192. Żmuda Alfred
Nocny jeździec, 1945
Akwarela, gwasz, karton; wym.: 32,5 x 21 cm; sygn. p.d. monogramem wiązanym: Ż45. Projekt okładki książki: M. Brand [wł.
F. Faust], „Nocny jeździec”, wydanej w 1945, przez warszawską
oficynę J. Kubickiego.
Cena wyw.: 600
193. Żmuda Alfred
Tajemniczy znak, 1945
Akwarela, gwasz, karton; wym.: 32,5 x 25,5 cm; sygn. p.d. monogramem wiązanym: AŻ45. Projekt okładki książki: M. Brand [wł.
F. Faust], „Tajemniczy znak”, wydanej w 1945, przez warszawską
oficynę J. Kubickiego.
Cena wyw.: 600
poz. 192
poz. 193
194. Żmuda Alfred
Ferma wymarłych, 1946
Akwarela, gwasz, karton; wym.: 25 x 18 cm; sygn. p.d.: A. Żmuda /
46. Projekt okładki książki: M. Brand [wł. F. Faust], „Ferma wymarłych”, wydanej w 1946, przez warszawską oficynę Ludwika Fiszera.
Cena wyw.: 600
195. MW
Nieposkromieni, 1945
Akwarela, gwasz, karton; wym.: 32,5 x 21 cm; sygn. p.d. monogramem wiązanym: mw. Projekt okładki książki: M. Brand [wł.
F. Faust], „Nieposkromieni. Powieść”, wydanej w 1945, przez warszawską oficynę J. Kubickiego.
Cena wyw.: 600
poz. 194
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
poz. 186
poz. 195
| 45
Rzemiosło artystyczne
196. Hoczki do żywotka (kobiecego stroju cieszyńskiego), koniec XVIII-1. połowa XX w.
Cieszyn; zestaw 26 hoczków do żywotka; srebro odlewane, filigran, rytowanie, złocenie, cyzelowanie, polerowanie; próby: 0.750, 0.800.
W zestawie 2 sztuki wykonane w mosiądzu odlewanym, srebrzonym; znaki probiercze, kontrybucyjne austriackie, bite w Cieszynie w latach 1806-07, austro-węgierskie, bite w Cieszynie w latach 1872-1921; monogramy złotników. Lit.: „Hoczki, knyfle, orpanty... Biżuteria
cieszyńska w zbiorach Muzeum Śląskiego”, Katowice 2007, poz. 15, 21, 22, 49.
Cena wyw.: 2500
198. Putto na kuli, lata 30. XX wieku
Niemcy, Selb, Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther, proj. Karl Tutter; porcelana, szkliwienie,
złocenie; wys.: 14,5 cm; znaki: naszkliwny, firmowy w zielonym nadruku ceramicznym, na cokole
wyciskany: K. Tutter; stan zachow.: b. dobry.
Cena wyw.: 900
197. Zaklinaczka węży, 1925-38
Czechosłowacja, Duchcov / Dux / Duxer PorzellanManufaktur Ag. Vorm Ed Eichler; porcelana; malatura naszkliwna i podszkliwna; wys.: 24 cm; znaki:
naszkliwny, firmowy w brunatnym nadruku, podszkliwny, zielony: royal dux, czechoslovakia, wyciskany:
nr 202, b 14, nalepka papierowa na cokole nieczytelny,
wyciskany napis; stan zachow.: bardzo dobry.
Cena wyw.: 2000
46 |
199. Wazon z polskimi orłami heraldycznymi, 1905-1914
Kraków Dębniki, pracownia ceramiczna Marii Ludwiki Męcina-Krzesz; fajans;
angobowanie, szkliwienie, malatura podszkliwna; wys.: 15,5 cm; znaki: na spodzie
dna malowane podszkliwnie w kolorze kobaltowym monogram wiązany: ML, MK;
na brzuścu ryty: MŁMK-KRZESZ. Stan
zachow.: dobry, nieznaczne odpryski.
Cena wyw.: 1000
201. Talerz dekoracyjny, lata 60.-70. XX wieku
Polska, Tułowice, Fabryka Porcelany i Porcelitu; projekt formy – fason telewizor (z 1964): Kazimierz Kowalski, dekoracji: Lucyna Kowalska; porcelit, dekoracja reliefowa, szkliwa barwne, lśniące i matowe; średnica: ok. 37,5 cm; znaki: firmowy, naszkliwny w brązowym
nadruku ceramicznym; stan zachow.: bardzo dobry.
Cena wyw.: 750
202. Lisy pustyni [Fenki], lata 30. XX wieku
Niemcy, Rodach, Porzellan und Feinsteingut-Fabrik Max Roesler
A.G. Werk, Darmstadt, proj. Karl Jail; fajans angobowany, szkliwiony barwnie; wys.: 21,7 cm, dł. podstawy: 23,5 cm; znaki: podszkliwny, firmowy w zielonym nadruku nr 36; napis: dekor 2829,
ryty na cokole: Karl Jail; stan zachow.: dobry, przetarcia szkliwa.
Cena wyw.: 1400
203. Talerz dekoracyjny, lata 60.-70. XX wieku
Polska, Tułowice, Fabryka Porcelany i Porcelitu; projekt formy – fason telewizor (z 1964): Kazimierz Kowalski, dekoracji: Lucyna Kowalska; porcelit, dekoracja reliefowa, szkliwa barwne, lśniące i matowe; średnica: ok. 37,5 cm; znaki: firmowy, naszkliwny w brązowym
nadruku ceramicznym; stan zachow.: bardzo dobry.
Cena wyw.: 750
204. Para lichtarzy trzyświecowych, ok. 1934
Niemcy, Hohenberg a.d. Eger, Porzellanfabrik CM.
Hutschenreuther; porcelana; szkliwo; wys.: 20,5
cm; znaki; naszkliwny, firmowy w zielonym nadruku ceramicznym.
Cena wyw.: 1000
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
200. Cache-pot, lata 30. XX wieku
Czechosłowacja, Horni Briza, Zapadoceskie Tovarny Kaolinowe
a Samotove u Horni Brize A. S.; fajans, szkliwa barwne, zaciekowe;
wys.: 20,8 cm; średnica: 27,2 cm; znaki: wyciskany, firmowy: 504;
stan zachow.: dobry, nieznaczne zarysowania szkliwa.
Cena wyw.: 1200
| 47
Aukcja nr 35
205. Wazon, 1906-10
Austro-Węgry, Bohemia,
Trnovany (Turn); Amphora-Werke k.k. priw. Keramische Werke Riessner,
Stellmacher & Kessel, proj.
Fachschule Teplitz-Schonau (?); kamionka o kremowym czerepie; szkliwiona barwnie, malowana, złocona; wys.: 27 cm; znaki: wyciskane; firmowy; napis: amphora (w owalu); Austria (w owalu); nr. 3883; 44 malowane naszkliwnie
numery sklepowe; stan zachow.: dobry, nieznaczne przetarcia złocenia.
Cena wyw.: 2800
206. Żardiniera, lata 20. XX wieku
Ćmielów, Fabryka porcelany i wyrobów ceramicznych w Ćmielowie; porcelana; malatura naszkliwna,
złocenie, emalie; wys.: 7,5 cm, dł.: ok. 15 cm; znaki:
firmowy, naszkliwny, w zielonym nadruku: Ć w trójkącie z napisem: F w Ćmielowie. Stan zachow.: dobry,
nieznaczne przetarcia złocenia, nieliczne odpryski.
Cena wyw.: 1200
207. Patera, 1915-27
Bohemia, Bor / Haida/ Johan Oertel &
Co oraz Vimperg / Winterberg/ Adolf
Meyrs Neffe, proj. Wiener Werkstatte,
Josef Hoffmann; szkło kryształowe, kobaltowe, szlifowane, polerowane; wys.: 10,9
cm; znaki: nie posiada; identyczny w kolorze manganowo-fioletowym wystawiany
w ÖMAK w 1967, kat. nr 320; stan zachow.: zarysowania, nieznaczne odpryski.
Cena wyw.: 3500
208. Wazon, 1964-1980
Bolesławiec, Wytwórnia Ceramika Artystyczna Spółdzielni Pracy i Rzemiosła Artystycznego Cepelia; proj. formy Bronisław Wolanin (?), dekoracja:
Z. Gruszczyńska; kamionka o jasnoszarym czerepie, dekoracja podszkliwna,
stempelkowa; wys.: 33,8 cm; znaki: firmowy (?), podszkliwnie malowany, zdobiony: Z. Gruszczyńska; nalepka papierowa; stan zachow.: bardzo dobry.
Cena wyw.: 1000
48 |
209. Wazon, lata 20. XX wieku
Ćmielów, Fabryka porcelany i wyrobów ceramicznych
w Ćmielowie; porcelana; malatura naszkliwna, złocenie reliefowe, emalie; wys.: 44,5 cm; znaki: firmowy,
naszkliwny w czerwono-pomarańczowym nadruku:
Ć w trójkącie z napisem: Polska Fabryka Porcelany
w Ćmielowie. Stan zachow.: dobry, nieznaczne przetarcia złocenia.
Cena wyw.: 2500
211. Zestaw sześciu filiżanek, lata 30-50. XX wieku
Czechosłowacja, Praha, Fabryka Wyrobów Metalowych Meva, Bor / Hajda / Bruder Podbira; mosiądz, niklowanie, bakelit, szkło sodowo-potasowe, wydmuchiwane w formie bezbarwne, malatura emaliami; znaki: nie posiada; stan zachow.: rysy na bakelicie.
Cena wyw.: 900
212. Żardiniera, 1920-38
Czechosłowacja, Dvory u Karlovych Varu (Meierhofen bei Karlsbad) Ludwig Moser & Sohne,
model Splendid-Oroplastique z 1911 (nr modelu 10 160 o.-p); szkło kryształowe, ołowiowe,
bezbarwne szlifowane, trawione, złocone, polerowane; wys.: 12,5 cm, dł.: 29,3 cm; znaki: ryty
firmowy: made in Cechoslovakia Moser Karlsbad;
stan zachow.: przetarcia złocenia.
Cena wyw.: 2500
| Malarstwo, rzeźba | Rysunek | Prace Daniela Mroza | Grafika dawna | Grafika XX wieku | Varia | Rzemiosło artystyczne |
210. Zestaw do deserów, lata 50.-60. XX wieku
Dzbanek, 4 szklanki, talerz, 6 talerzyków, 6 miseczek, karafka; Czechosłowacja; szkło sodowo-potasowe, bezbarwne, wydmuchiwane
w formie, formowane hutniczo, szlifowane, malowane emaliami i złotem; znaki: nie posiada. Dekoracja w stylu wyrobów firmy Bruder
Podbira z Boru z lat 30.-40. XX wieku; stan zachow.: wytarcia złocenia, korek karafki wtórny.
Cena wyw.: 850
| 49
Indeks
A
Aken Jan van 24
Axentowicz Teodor 7
B
Balthus (Balthazar Klossowski Rola) 30
Bartłomiejczyk Edmund 30
Bartoszek Franciszek 30
Barylski Wojciech 30
Berlewi Henryk 18
Bieniek Ignacy 13
Bobińska-Paszkowska Janina 11
Bożek Kacper 30
Brustoloni Joannes Baptista 24
Bunsch Franciszek 31
C
Canaletto Antonio 24
Carcaria Clario 24
Cegliński Julian 26
Chrostowski Ostoja Stanisław 31
Cieślewski Tadeusz syn 31
D
Dahlberg Erik 24
Debucourt Philibert-Louis 24
Dominik Tadeusz 32
Dunin-Piotrowska Maria 32
Dunin Zygmunt 32
Dürer Albrecht 24
F
Fijałkowska Zofia 42
G
Gałek Stanisław 5
Gąsienica Szostak Jan (starszy) 4
Goryńska Wiktoria 32
Grabska Janina 11
Grott Teodor 11
H
Hoffmann Josef 46
Hofman Vlastimil 6
J
Jabłczyński Feliks 32
Jail Karl 45
Jarocki Władysław 32
K
Kacprowski Stefan 32
Kamieński Antoni 32
Kantor Tadeusz 16
Karpiński Alfons 18, 33
Kolnik Artur 13
Kosmulski Leon 33
Kossak Juliusz 8
Kowalska Lucyna 45
Kowalski Jan 33
Kowalski Kazimierz 45
Kowalski Leon 33
Krasnodębska-Gardowska Bogna 33
Kruczek Marian 10
Krzysztofiak Hilary 17
Kubiczek Danuta 33
Kulisiewicz Tadeusz 34
L
Lam Władysław 34
Lange Antoni 25
Laszenko Aleksander 34
Leszczyńska-Kluza Danuta 10
Lewicki Leopold 34
Löfer Johann Eckhard 25
M
Maglioli Giovanni Andrea 25
Makowski Tadeusz 34
Malina Marian 35
Marek Józef 13
Marek Piotr 18
Martin Christian Ludwig 35
Masłowski Stanisław 5, 8
Matuszkiewicz Alfons 26
Merian Matthaus 26
Męcina-Krzesz Józef 7
Męcina-Krzesz Maria Ludwika 44
Misky Ludwik 35
Modzelewski Jarosław 36
Mrozińska Maria 36
Mrożewski Stefan 36
Mróz Daniel 20, 22
N
Norwid Cyprian Kamil 26
O
Ociepka Teofil 10
Oleś Andrzej 36
Oprządek Leszek 15
Orbitowski Janusz 16
Orwicz (Kociołek) Stefan 36
Ottaviani Giovanni 26
P
Pieniążek Józef 4, 9, 36
Płoński Michał 27
Pochwalski Józef Mikołaj Stanisław 36, 37
Podgórski Stanisław 9
Polzani Francesco 27
Pucek Antoni 11
R
Radzikowski Walery Eljasz 27
Rózga Leszek 37
Rubczak Jan 37
Rychter-Janowska Bronisława 7
Rzepiński Czesław 12
S
Schinagel Emil 37
Scholtz Robert F. K. 37
Skoczylas Władysław 37
Sopoćko Konstanty Maria 37
Stanek Zdzisław 16, 17
Stańda Jan 38
Stawowski-Kluska Józef 38
Stażewski Henryk 14
Steller Paweł 38
Stern Jonasz 38
Stopka Andrzej 19, 38
Styrylska Celina 38
Szancer Jan Marcin 19, 42
Szmaj Stefan 19, 39
Sztwiertnia Grzegorz 39
Szuman Stefan 39
Ś
Śliwińska Ewa 39
T
Taranczewski Wacław 12
Teniers David 27
Tutter Karl 44
V
Visscher Cornelis 27
W
Wachtel Wilhelm 6
Waśkowski Wacław 40
Wnęk Grzegorz 15
Wojnarski Jan 40
Wolanin Bronisław 46
Wolff Jerzy 40
Wróblewska Krystyna 40
Wyczółkowski Leon 40
Wyspiański Stanisław 41
Z
Zieliński Krystyn 15
Ż
Żmuda Alfred 42, 43
ARTLIST.PL

Salon Antykwaryczny
ul. Pijarska 5/2a, 31-015 Kraków
tel. +48 12 4229160, Fax +48 12 4329440
e-mail: [email protected]
www.antique.com.pl; www.artlist.pl
POLECENIE KUPNA
AUKCJA NR 35, 15 GRUDNIA 2012
Poz. w kat.
Autor, tytuł
Limit (bez 10% opłaty org.)
Imię i nazwisko (nazwa firmy)
Adres:
Telefon, (e-mail):
Data i podpis (pieczątka firmowa – instytucje)
Jednocześnie oświadczam, że znany mi jest Regulamin Aukcji Salonu Antykwarycznego „NAUTILUS” *
* W przypadku otrzymania katalogu aukcyjnego w późnym terminie bardzo prosimy o przesłanie zamówienia aukcyjnego
faksem lub pocztą elektroniczną: fax +48 12 4329440; e-mail: [email protected] lub [email protected]
| 53
REGULAMIN
Salon Antykwaryczny
1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, przedmioty o wartości artystycznej i historycznej, oddane w komis lub będące własnością Salonu Antykwarycznego
NAUTILUS.
2. Ceny podane w katalogu są wyrażone w złotych polskich i są cenami wywołania.
3. Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Salon Antykwaryczny NAUTILUS dolicza 10 % opłaty organizacyjnej.
4. Nabywcą przedmiotu staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach
wylicytowanych.
5. W Aukcji można uczestniczyć osobiście lub poprzez wysłanie pisemnego zamówienia. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji w katalogu, nazwisko
autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych przez osoby lub instytucje
składające zamówienie, a także złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzi osoba upoważniona przez
Salon Antykwaryczny NAUTILUS. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są
informacjami poufnymi.
6. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które złożyły pisemne polecenie kupna najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie.
7. Zamówienia prosimy kierować na adres Salonu Antykwarycznego NAUTILUS (ul. Pijarska 5/2a, 31-015 Kraków), drogą elektroniczną na adres: [email protected] antiqua.
com.pl lub [email protected], lub w formie faksu na numer +48 12 432 94 40.
8. W sprawie licytacji telefonicznej prosimy o wcześniejszy kontakt z Salonem Antykwarycznym.
9. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży, zmiany
kolejności licytowanych przedmiotów oraz do ich wycofania z aukcji bez podania przyczyny. Aukcjoner w imieniu firmy NAUTILUS ma prawo
zaproponować do sprzedaży przedmioty, których nie ma w katalogu.
10. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu,
prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
11. W przypadku takich samych ofert pisemnych, decyduje kolejność ich doręczenia. Gdy w trakcie licytacji najwyższą zgłoszoną ofertą jest oferta
pocztowa, zakup przedmiotu następuje za wylicytowaną cenę, która może być niższa od kwoty pocztowej. Jeżeli są, co najmniej dwie oferty
pocztowe na ten sam obiekt, aukcjoner może rozpocząć licytację od maksymalnego limitu przedostatniej oferty pocztowej powiększonego o jedno
postąpienie (licytacja dla zwycięskiej oferty pocztowej).
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które wcześniej nie wywiązały się z przyjętych zobowiązań.
13. Zakupione pozycje mogą zostać wysłane pocztą:
* dla instytucji – kredytowo
* dla osób prywatnych – za pobraniem bankowym (doliczając opłaty za wartość przesyłki wg taryfy pocztowej lub opłat firm kurierskich).
14. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
15. Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie danych do faktury.
16. W przypadku nieodebrania zakupionego obiektu w ciągu 30 dni od daty aukcji, nabywca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 0,5% (pół
procenta) wylicytowanej przez niego ceny za każdy dzień opóźnienia w odbiorze licząc od 7 dnia od daty aukcji, na której obiekt nabyto. Po 7 dniach na nabywcę
przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia zakupionego, a nieodebranego obiektu.
17. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega
od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego w tym terminie wiarygodnej
ekspertyzy.
18. Organizator, z zastrzeżeniem punktu 17, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne licytowanych pozycji, co nie wyłącza
roszczeń wobec sprzedającego.
Salon Antykwaryczny
ul. Pijarska 5/2a
31-015 Kraków
tel.: + 48 12 422 91 60
fax: + 48 12 432 94 40
kom.: +48 695 899 895
e-mail: [email protected]
www.antique.com.pl
www.artlist.pl
BANK PEKAO S.A. III O/ KRAKÓW Nr konta: 46124022941111000037089120
54 |

1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
1
10.
1
11.
1
12.
1
13.
1
14.
1
15.
1
16.
1
17.
1
18.
1
19.
1
20.
1
21.
1
22.
1
Notatki
| 55
Grzegorz Marzec
Filatelistyka
go
kie
s
zew
ras olskim 60)
K
.
8
p
.I
d J m d. 1
t o wszy (wy
s
i
L ier
em
z p czki
a
zn
• Kupujemy zbiory znaczków polskich i zagranicznych
•7 Płacimy gotówką
• Posiadamy w ofercie rzadkie i ciekawe walory
filatelistyczne z Polski i ze świata.
• Obecnie szczególnie interesują nas znaczki z Chin Ludowych
z lat 1960-1970.
www.filatelistyka.sklep.pl
[email protected]
Tel. +48 602 385 412

Salon Antykwaryczny Nautilus
Michał Maksymiuk, Maciej Żywolewski
ul. Pijarska 5/2a
31-015 Kraków





tel.: + 48 12 422 91 60
fax: + 48 12 432 94 40
kom.:+ 48 695 899 895
e-mail: [email protected]
www.antique.com.pl; www.artlist.pl;
www.nautilus-art.pl
Aukcja nr 35
58 |
| 59
KRAKW 2012

Podobne dokumenty