tutaj. - Cozadzien

Komentarze

Transkrypt

tutaj. - Cozadzien
BEZPŁATNY
DLA RADOMIA I REGIONU
NAKŁAD 10 000
TYGODNIK
ISSN 1895-8451
NR 523 PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 LUTEGO 2016
REKLA MA
Kulinarne walentynki
W NUMERZE
Chronią ludzkie życie
Fot. archiwum cozadzien.pl
– To państwo ratujecie życie i zdrowie ludzi. Państwa
profesjonalizm powoduje, że
ludzie, którzy czują się zagrożeni, mogą liczyć na sprawną
i szybką pomoc – mówił minister Mariusz Błaszczak. Szef
resortu spraw wewnętrznych
przyjechał w poniedziałek
do Radomia, by spotkać się
z operatorami numeru alarmowego 112.
str. 3
Wstępy
w Skaryszewie
str. 5
Można było kupić konia do
prac polowych albo do jazdy
wierzchem, posłuchać ludowych muzykantów, pooglądać wyroby rękodzielnicze
i zjeść kapustę z grochem
albo pierogi – w poniedziałek
i wtorek w Skaryszewie trwały tradycyjne Wstępy.
str. 4
REKLA MA
AKTUALNOŚCI
Bez stolicy
będzie nam lżej
Komu służą drzwi?
Walczą
o nagrodę
58 książek zgłoszono do I edycji
Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im.
Witolda Gombrowicza, przyznawanej
za debiut prozatorski.
Wniosek o podział Mazowsza na dwa obszary statystyczne trafił
w ubiegłym tygodniu do Eurostatu, czyli Europejskiego Urzędu
Statystycznego.
Projekt podziału Mazowsza na
dwa obszary NUTS2 przygotował
jeszcze rząd Platformy Obywatelskiej. Chodziło o to, że województwo
razem ze stolicą jest najbogatszym,
statystycznie, regionem w Polsce,
więc trafia tu coraz mniej pieniędzy
z Unii Europejskiej. Tymczasem bogata rzeczywiście jest Warszawa;
pozostałym regionom zaś przydałby
się większy zastrzyk unijnej gotówki. Stąd pomysł wydzielenia stolicy z Mazowsza. Pierwszy NUTS2
obejmowałby Warszawę i powiaty:
grodziski, legionowski, nowodworski, miński, otwocki, piaseczyński,
pruszkowski, wołomiński i warszawski zachodni, a drugi – resztę Mazowsza. Teraz decyzja leży po stronie
Eurostatu, który co trzy lata może
wprowadzać zmiany w klasyfikacji
państw członkowskich.
Zdaniem mazowieckich samorządowców podział statystyczny
województwa to jedyne rozwiązanie, które uboższej części Mazowsza
może zapewnić dostęp do funduszy
unijnych po 2020 roku. Twierdzą
ponadto, że taki zabieg nie generuje
żadnych kosztów i nie niszczy tożsamości regionu.
– Bardzo się cieszę, że na wniosek polskiego rządu Główny Urząd
PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 LUTEGO 2016
www.7dni.radom.pl
Statystyczny skierował do Eurostatu
propozycję podziału Mazowsza na
dwie jednostki statystyczne drugiego
rzędu. Myślę, że to wreszcie kończy
dyskusję nad podziałem administracyjnym, nad tym, czy trzeba tworzyć
nowe województwo mazowieckie
i wydzielać województwo warszawskie, aby po roku 2020 móc korzystać z części funduszy unijnych.
W mojej ocenie roztropni ludzie poszli po rozum do głowy – skomentował marszałek Adam Struzik.
Od dłuższego czasu mazowieccy samorządowcy i eksperci mówili
o groźnych dla regionu konsekwencjach pomysłu podziału administracyjnego Mazowsza. – Można się spodziewać negatywnych konsekwencji,
tak dla możliwości prowadzenia
spójnych polityk transportu, służby zdrowia czy kultury, jak i konsekwencji finansowych. Większość
kosztów utrzymania infrastruktury
drogowej czy kolejowej spadnie na
to zewnętrzne województwo, natomiast jego dochody będą dużo niższe. System wyrównawczy tego nie
zrekompensuje – ostrzegał podczas
jednej z konferencji prof. Paweł
Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
CT
R E K L AM A
– Otrzymaliśmy zarówno książki
z dużych wydawnictw, jak i wydane
przez autorów własnym sumptem
– mówi sekretarz kapituły nagrody
Tomasz Tyczyński. – Rozszerzając
definicję debiutu, chcieliśmy dać
szansę także tym autorom, którzy
wydając swoją pierwszą książkę,
popełnili swoisty falstart. Historia
literatury zna przypadki, gdy właściwym, wartościowym debiutem była
druga książka, o pierwszej zaś i krytyka, i sam autor szybko zapominali.
Autorzy – choć debiutują jako
prozaicy – są w różnym wieku. Najstarszy ma 65 lat.
O wyborze najlepszych książek
zdecyduje kapituła, której przewodniczy krytyk i historyk literatury,
prof. Jerzy Jarzębski. W kapitule zasiadają również: Ewa Graczyk, Anna
Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna
Sobolewska.
Pięć nominacji zostanie ogłoszonych w czerwcu, a we wrześniu kapituła wybierze zwycięzcę. Laureat
otrzyma 40 tys. zł. Fundatorem nagrody, która po raz pierwszy zostanie przyznana w tym roku, jest samorząd Radomia.
Pomysłodawcą
nagrody
było
Muzeum Witolda Gombrowicza,
które mieści się w pałacu we Wsoli. W pierwszej połowie XX wieku
mieszkał tam brat pisarza – Jerzy
Gombrowicz wraz z żoną Aleksandrą
z Pruszaków i córką Tereską. Witold
Gombrowicz przyjeżdżał do Wsoli wielokrotnie, ostatni raz w 1939
roku, niedługo przed wybuchem II
wojny światowej.
W muzeum można oglądać ekspozycję stałą, zatytułowaną „JA, Gombrowicz”, gdzie oprócz dokumentów
i zdjęć znajdują się również przedmioty osobiste pisarza.
CT
R E K L AM A
– Fala uchodźców jest poważnym zagrożeniem dla cywilizacji łacińskiej – przekonywał w sobotę Michał Marusik, prezes Kongresu
Nowej Prawicy i poseł do Parlamentu Europejskiego.
– Musimy starać się
wywierać presję na polskie władze, by nie ustępowały pod naciskiem
Unii i nie przyjmowały
imigrantów,
których
ani my nie chcemy,
ani oni do nas nie chcą
– stwierdził poseł PE.
Na spotkanie został zaproszony Robert
Mordak, poseł Kukiz’15.
Przypomniał o inicjatywie zebrania 500 tys.
podpisów pod wnioskiem w sprawie referendum
dotyczącego
przyjmowania w Polsce
uchodźców w ramach systemu relokacji w Unii Europejskiej. – Chcemy zebrać podpisy, które zmusiłyby
polityków do ogłoszenia takiego referendum. Gdyby do niego doszło
i Polacy zagłosowaliby na „nie”, mielibyśmy, jako kraj, narzędzie pozwalające na nieprzyjęcie uchodźców.
Wszystkich, którzy chcą się w tej
sprawie wypowiedzieć, zachęcam
– mówił Robert Mordak.
Podpis można złożyć w biurze poselskim przy ul. Żeromskiego 42 od
poniedziałku do piątku, w godz. 11-17 albo poprzez formularz pobrany
ze strony internetowej, który potem
należy wysłać pod podany na stronie
adres.
Fot. Joanna Gołąbek
2
Europoseł twierdził, że nie ma
nic przeciwko otwartym granicom,
ale „przyjmujmy gości, którzy będą
respektować zasady u nas panujące
i do nich się dostosują”. – A wiemy
doskonale, co się dzieje w krajach,
które otworzyły się na przyjmowanie obcej kultury. Np. we Francji są
enklawy, w których nie obowiązuje
francuskie prawo, i jest kłopot, co
z tym teraz zrobić. Jako gospodarze
dobrze wiemy, do czego służą drzwi.
I mamy prawo je otworzyć szeroko
albo zamknąć, kiedy czyjejś wizyty
sobie nie życzymy – mówił Marusik.
Zaznaczał, że teraz jest dobry czas
dla rozsądnej opozycji politycznej,
bo Europa budzi się i widzi konsekwencje wcześniejszych decyzji.
APK
Dla studentów
W poniedziałek ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów
dla studentów przygotowujących się do podjęcia pracy na terenie
Radomia.
Stypendia będą wypłacane z budżetu miasta. Zgodnie z uchwałą rady
miejskiej, o taką pomoc materialną
mogą się ubiegać studenci ostatniego
roku studiów I i II stopnia lub studiów magisterskich, którzy przygotowują się do podjęcia zatrudnienia
w firmie przygotowującej lub realizującej w Radomiu nową inwestycję.
Jej efektem musi być utworzenie co
najmniej pięciu nowych miejsc pracy
w okresie jednego roku.
Stypendium będzie przyznawane
na trzy lub sześć miesięcy, a maksymalna miesięczna kwota wyniesie 1500 zł. Po zakończeniu stażu
stypendysta będzie zobowiązany
do podjęcia zatrudnienia u danego
pracodawcy przez rok lub dwa lata.
– Naszym celem jest przygotowanie studentów do wejścia na rynek
pracy. Jednocześnie jest to element
wsparcia i zachęty dla inwestorów,
którzy zanim zatrudnią kandydata,
będą mogli go przygotować do pracy – mówi wiceprezydent Jerzy Zawodnik.
O stypendium mogą się ubiegać
studenci mieszkający w Radomiu,
którzy w ostatnim w roku akademickim uzyskali z egzaminów średnią
ocen nie niższą niż 3,75.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej są przyjmowane w urzędzie
miejskim do 29 lutego.
CT
BEZPŁATNY TYGODNIK DLA RADOMIA I REGIONU
Dyrektor: Maciej Dobrowolski
Kierownik redakcji: Iwona Kaczmarska
Redaguje zespół
Projekt graficzny: 7 Dni
Skład: Kamil Stachowicz
Nakład: 10 tys. egzemplarzy
Redakcja nie ponosi odpowiedzialoności za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca: Radomska Grupa Mediowa Sp. z o.o., ul. Okulickiego 39, 26–600 Radom
Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach – Drukarnia w Tarnobrzegu, ul.
Mechaniczna 12
ISSN 1895–8451
Radom, ul. Okulickiego 39; II p.; tel./faks 48 312 13 44
Reklama „7 Dni”, Radio Rekord, CoZaDzień.pl,
RadomLed – ekrany ledowe : tel. 519 119 513, 48 360 25 25
[email protected]
[email protected]
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji koryguje rozkłady na wniosek
pasażerów. Zmiany będą dotyczyły
pojedynczych kursów i czasów przejazdu między przystankami. Na linii
5 kurs z pętli Pruszaków w soboty
o godz. 5.25 zostanie przesunięty
na godz. 5.14. Na linii 15 zostanie
natomiast uruchomiony nowy kurs
z pętli Janiszpol w dni powszednie
o godz. 4. Na obydwu liniach zostaną też skorygowane rozkładowe
czasy przejazdów między przystankami.
CT
RE K L A M A
zatrudni
DORADCĘ
FACHOWEGO
na dziale
Nowe Media

stabilne zatrudnienie

bogaty pakiet socjalny

motywujący system premii

możliwość stałego rozwoju
Wymagania:
łatwość w nawiązywaniu
kontaktów
znajomość branży
telekomunikacyjnej
lub komputerowej
CV:
[email protected]
 ADAM HILDEBRANDT
Spotkanie w Centrum Powiadamiania Ratunkowego było okazją do
uhonorowania 34 wyróżniających
się pracowników CPR z całej Polski.
– Państwa profesjonalizm powoduje, że pomoc przychodzi o czasie.
Bardzo serdecznie dziękuję państwu
i życzę, aby wasza praca przynosiła
satysfakcję. Nie ma nic większego
ponad ochronę ludzkiego życia – powiedział minister Błaszczak.
Szef MSWiA zapewnił, że jednym
z zadań rządu będzie wspieranie,
również finansowe, działalności
CPR-ów.
Minister Błaszczak zwiedził także
radomskie CPR – największe w kraju. Pracuje tu najwięcej operatorów,
którzy obsługują ogromny teren
– Mazowsze, bez Warszawy. W całej
Polsce działa 17 CPR-ów, w których
pracuje 1022 operatorów.
– Mimo stresu związanego z pracą po 12 godzin, także nocą, bycie
operatorem numeru alarmowego
daje mi wiele satysfakcji. I radość,
że mogę pomagać osobom, które
znalazły się w bardzo trudnej sytuacji – tak o swoim zajęciu mówią
R E K L AM A
osoby, które niejednokrotnie uratowały życie dzwoniącym na numer 112.
Operatorzy przyznają, że na numer 112 zdarzają się różne zgłoszenia. Począwszy od telefonów związanych ze złym samopoczuciem osób
starszych i zakłócaniem porządku
publicznego, poprzez kolizje drogowe i niegroźne wypadki, po zgłoszenia, które na długo zapadają w pamięć. To m.in. rozmowy z osobami,
które chcą popełnić samobójstwo.
Do jednej z takich rozmów doszło w Gdańsku w listopadzie
2015 roku. Operator numeru 112
odebrał telefon od starszego mężczyzny, który chciał odebrać sobie
życie. Operatorzy twierdzą, że taka
rozmowa wymaga dużego taktu,
spokojnego podejścia i zadawania
odpowiednich pytań. W tym przypadku operator pytał m.in. o powody, jakie skłoniły mężczyznę do
podjęcia takiego kroku, czy jest
sam w mieszkaniu, gdzie jest jego
żona lub dzieci. Im dłużej trwała
rozmowa, tym więcej informacji
operator mógł uzyskać. Mężczyzna
jednak nie chciał podać swojego
adresu. W tym przypadku pomocna okazała się mapa, która wskazuje miejsce, skąd trafia do CPR
zgłoszenie. Na pytanie, czy mężczyzna dzwoni z miejscowości, której
nazwa wyświetliła się na ekranie
komputera, operator uzyskał twierdzącą odpowiedź. To pozwoliło mu
dopytać o ulicę i numer budynku.
I już mógł przekazać te dane policji i dyspozytorowi pogotowia ratunkowego. Służby potwierdziły
przyjęcie zgłoszenia i niezwłocz-
«
Oferujemy:
– To państwo ratujecie życie i zdrowie ludzi. Państwa profesjonalizm powoduje, że ludzie,
którzy czują się zagrożeni, mogą liczyć na sprawną i szybką pomoc – mówił minister Mariusz
Błaszczak. Szef resortu spraw wewnętrznych przyjechał w poniedziałek do Radomia, by spotkać się z operatorami numeru alarmowego 112.
Fot. autor
Od soboty, 20 lutego zmieni się rozkład jazdy autobusów linii nr 5 i 15.

3
Chronią ludzkie życie
Autobusy
zmienione

AKTUALNOŚCI
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 LUTEGO 2016
Minister Mariusz Błaszczak wręczył wyróżnienia pracownikom CPR-ów z całej Polski
nie wysłały radiowóz oraz karetkę.
Niemniej jednak operator numeru
112 kontynuował rozmowę. Drugi
dyspozytor natomiast na bieżąco
monitorował dojazd służb ratunkowych i przekazywał informacje
na ten temat. W momencie, gdy
mężczyzna stwierdził, że ktoś puka
do jego drzwi, operator powiedział
mu, że ma otworzyć i sprawdzić,
kto do niego przyszedł. Okazało się, że to ratownicy medyczni
w asyście policji. Po upewnieniu
się, że zgłaszający trafił w dobre
ręce i zostanie mu udzielona pomoc, operator uznał zgłoszenie za
zakończone.
– Mimo wielu zgłoszeń, które odbieramy podczas każdego dyżuru, te
dotyczące samobójstw są wyjątkowo wstrząsające. Często my, jako
operatorzy numeru alarmowego
jesteśmy jedynymi osobami, które
mogą w tym momencie pomóc, i do
których po tę pomoc potrzebujący
się zgłaszają. Musimy wykazać się
cierpliwością, taktem, empatią oraz
sprytem, aby uzyskać potrzebne informacje. Nieoceniona jest także
pomoc operatorów, którzy razem
z nami pełnią dyżur – mówią operatorzy numeru 112.
W 2015 roku centra powiadamiania ratunkowego odebrały 21 mln
zgłoszeń. Tylko 3,8 mln było zasadnych.
11 lutego przypada Europejski
Dzień Numeru Alarmowego 112.
REKLA MA
KREDYTY,
ODDŁUŻENIA, CHWILÓWKI
Masz problem ze spłatą kredytów?
Komornik zajął Twoje wynagrodzenie?
Zadzwoń!!! 501 291 045
Kancelaria Kredytowa
Radom, ul. Struga 18, I piętro
4
AKTUALNOŚCI
PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 LUTEGO 2016
www.7dni.radom.pl
Wstępy w Skaryszewie
Można było kupić konia do prac polowych albo do jazdy wierzchem, posłuchać ludowych muzykantów, pooglądać
wyroby rękodzielnicze i zjeść kapustę z grochem albo pierogi – w poniedziałek i wtorek w Skaryszewie trwały tradycyjne Wstępy, jeden z największych jarmarków końskich w Europie.
Wstępy mają już kilkusetletnią
tradycję, a wywodzą się z przywileju
targowego nadanego Skaryszewowi
przez króla Władysława IV w 1633
roku. Koński jarmark odbywa się raz
w roku – zawsze w pierwszy, czyli
wstępny, poniedziałek Wielkiego Postu. Co roku zjeżdżają do Skaryszewa
hodowcy koni, rolnicy i eksporterzy
z całego kraju, a także z zagranicy.
Jeszcze kilka lat temu na Wstępach
przewijało się od tysiąca do półtora
tysiąca koni, ostatnio jest ich zdecydowanie mniej. Ale w ciągu dwóch
dni można tu kupić nie tylko zwierzęta. Na jarmarku wystawiane są
także akcesoria rymarskie, sprzęt
rolniczy, wyroby sztuki ludowej
i rzemieślniczej. Bo – jak zaznacza burmistrz Skaryszewa Ireneusz
Kumięga – największy koński targ
zmienia nieco swój charakter, by
przyciągnąć nie tylko zainteresowanych kupnem zwierząt pociągowych.
Stąd występy kapel i śpiewaków ludowych czy liczne stoiska z tradycyjnymi potrawami kuchni regionalnej.
Nie inaczej było na Wstępach
2016, organizowanych już po raz
383. – Dochowujemy tradycji i wierzymy, że nasze Wstępy trwać będą
Zdjęcia Michał Sołśnia
 WOJCIECH WÓJCIKOWSKI
jeszcze przez wiele lat – mówił podczas uroczystego otwarcia targów
burmistrz Kumięga.
Pierwszego dnia na jarmarku pojawiło się ok. 400 koni. – Doszliśmy
do konsensusu i Wstępy przybrały bardziej cywilizowany charakter
– przekonuje Grzegorz Zaborowski,
powiatowy lekarz weterynarii. – Są
więc wydzielone konkretne miejsca,
gdzie można odbywać prezentacje
koni, gdzie można się targować. Nie
tak, jak wcześniej, kiedy to wszystko było rozwleczone na całe miasto.
Zmieniły się na lepsze nie tylko warunki przebywania tutaj koni, ale
także ich transportowania. Handel
zaczyna się już nocą, a jak na razie
nie mieliśmy żadnych sygnałów, że
zwierzęta są źle traktowane.
Najwięcej na jarmarku było koni
kupowanych z myślą o pracach
w polu, ale zainteresowani jazdą
wierzchem też mogli znaleźć coś dla
siebie. Sporo było kucyków i koni do
bryczek. Ceny zwierząt wahały się od
ok. 1 tys. zł do 2,5 tys. zł.
– Musi mieć zdrowe kopyta, musi
być grzeczny, musi mieć charakter
– wyliczali cechy dobrego konia potencjalni nabywcy.
Już po raz drugi zorganizowano
podczas Wstępów Ogólnopolski Pokaz Koni Hodowlanych, a z Kozienic
przybyli ułani z grupy rekonstrukcyjnej.
REKLA MA
NAJTANIEJ W RADOMIU
TAXI
,
zadzwon
zł / km
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 LUTEGO 2016
AKTUALNOŚCI
5
Kulinarne walentynki
Była „ławeczka zakochanych”, gry i konkursy dla dzieci, zumba, a przede wszystkim dużo o kaszy i z kaszy. Spółdzielnia
socjalna Karuzela Smaku zorganizowała w niedzielę Kulinarne Walentynki na Rynku.
Gościem specjalnym imprezy był
szef kuchni, Jakub Kuroń. Razem
z dziećmi przygotowywał na scenie
słodycze... z kaszy. Jednym z pomocników Kuby Kuronia był Michał.
– Robiliśmy trufle z kaszy gryczanej
i wiórków kokosowych. Takie kulki...
To było łatwe i wyszło bardzo smaczne. Będę robił takie w domu – zapewniał młody asystent kucharza.
Zaraz po warsztatach kulinarnych
zumbę pod sceną tańczyły najpierw
dzieci, a potem ich mamy. Wszyscy
mogli dostać kubeczek herbaty z imbirem. – Bardzo dobrze, że coś się
dzieje w mieście. Że ludzie się mogą
spotkać. Herbatka? Bardzo dobra,
rozgrzewająca – mówiła Barbara.
Trufle z kaszy gryczanej były tylko
wstępem do kulinarnego show Kuby
Kuronia. Kucharz zaprezentował autorskie danie z kaszy. – To duszona
biała kiełbasa w sosie pomidorowym
z kaszą pęczak. Nazwa może nie jest
oszałamiająca, ale chciałem zrobić
danie, które się kojarzy ze świętami
Wielkiej Nocy, stąd biała kiełbasa.
A kasza dlatego, że to wspólny mianownik dzisiejszego wydarzenia.
W moim daniu znalazły się też śliw-
ki, grzyby i wiele innych składników
– zdradził szef kuchni. Zapewnił, że
dokładny przepis jeszcze przed Wielkanocą znajdzie się na jego profilu
na Facebooku.
A co było robione, krok po kroku,
na scenie? – Zaczęliśmy od podgrzania oleju, na olej wrzuciliśmy
por, marchewkę, pietruszkę i seler;
wszystko pokrojone w drobną, półcentymetrową kosteczkę. Warzywa
podsmażaliśmy przez dwie minuty,
potem wsypaliśmy kaszę, poddusiliśmy ją i zalaliśmy wodą; dwa razy
tyle wody, co kaszy. Do tego daliśmy
łyżkę shiro miso, trochę soli... Trzeba
pamiętać o pieprzu albo jakiejś innej
ostrej przyprawie. No i gotowaliśmy
pod przykryciem. Ważne w tym przepisie jest shiro miso, które spełnia
funkcję wywaru, a naturalny glutaminian sodu powoduje, że ten smak
jest bardziej podbity, bardziej intensywny – wyjaśniał kucharz.
Przebieg gotowania można było
oglądać na telebimie ustawionym
obok sceny. Wśród osób, które obserwowały kulinarne show na rynku, był
pan Andrzej. Pan Andrzej lubi programy kulinarne, więc chętnie patrzył
na przygotowywanie posiłku. – Bardzo mi się tu podoba. Zobaczymy, co
będzie dalej – mówił zaciekawiony.
Gotową potrawą uczestnicy wydarzenia mogli się poczęstować. Smakowało.
– Impreza świetna; bardzo nas cieszy, że przyszło tylu radomian. Mam
nadzieję, że większość spróbowała
dania, które przygotował Kuba. My
taką potrawę przyrządzimy w naszym
lokalu przed świętami – zapewnia
Katarzyna Ziętek, prezes spółdzielni
socjalnej Karuzela Smaku, jedna z organizatorek wydarzenia.
Podobnie Kulinarne Walentynki
na Rynku ocenia Marzena Kędra-Podlipniak, wicedyrektor wydziału
inwestycji ds. rewitalizacji Miasta
Kazimierzowskiego. – Impreza jest
udana. Oczywiście, uczestników zawsze mogłoby być więcej. Ale to są
dopiero początki – po latach wracamy do tradycji organizowania na
rynku częstszych imprez. Mam nadzieję, że takich wydarzeń będzie
więcej i więcej takich inicjatyw, jak
ta spółdzielni Karuzela Smaku. Będziemy chcieli wspierać te inicjatywy
i oczywiście pomagać.
Były też gry i zabawy dla dzieci
prowadzone przez animatorki. Na
koniec wszyscy chętni mogli zabrać
ze sobą skrzynkę jabłek.
Zdjęcia Joanna Gołąbek
 ANETA PAWŁOWSKA-KRAĆ
6
NASZA GMINA
PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 LUTEGO 2016
www.7dni.radom.pl
Jastrzębia w budowie
O gminie
inwestycje nie mogą być zależne
Elżbieta Zasada,
wójt gminy Jastrzębia: od inicjatywy obywatelskiej i od
– W 2015 roku wybudowaliśmy
trzy odcinki dróg gminnych:
w Woli Owadowskiej, Wolskiej
Dąbrowie i Bartodziejach. Powstał również odcinek kanału
sanitarnego w Kolonii Lesiów.
Na potrzeby OSP gmina kupiła
pojazd pożarniczy za 650 tys. zł.
Na tę inwestycje wydaliśmy
z budżetu 200 tys. zł, a 150 tys.
pozyskaliśmy z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Plany inwestycyjne na ten rok dotyczą
w dalszym ciągu przebudowy
i remontów dróg gminnych oraz
ich oświetlenia, bo nadal są takie
potrzeby. Priorytetem w kolejnych latach będzie budowa kanalizacji sanitarnej. Tak strategiczne
WÓJT GMINY
Elżbieta Janina Zasada
tel. 48 384-05-05
[email protected]
możliwości finansowych mieszkańców; to musi być spójny plan
działania dla obszaru całej gminy.
Nie miałam więc problemu, by
przekonać radę i wprowadzić do
tegorocznego budżetu fundusze
na dokumentację tej inwestycji.
Budżet przewiduje ponadto przebudowę drogi gminnej w Lesiowie wraz z drogą wewnętrzną
i oświetleniem oraz drogi Olszowa
– Wola Goryńska, a także modernizację drogi gminnej w Dąbrowie
Kozłowskiej. W tym roku wybudowanych zostanie pięć odcinków
oświetlenia drogowego. Będą
to pierwsze na terenie gminy Jastrzębia oświetlenia typu LED. Planujemy również dokonać wymiany lamp rtęciowych i sodowych
na lampy LED w całej gminie.
Jastrzębia to gmina rolnicza średnio intensywna. 30 proc. położone jest
w strefie chronionej Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten odznacza się ciekawym ukształtowaniem powierzchni i znaczną liczbą cieków
Kontynuowana będzie buwodnych (m.in. rzeka Radomka i Pacynka). W Woli Owadowskiej i Goryniu,
dowa kanalizacji w Kolonii
częściowo położonych w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego,
Lesiów. Opracowana zoznajduje się udokumentowane, nieeksploatowane złoże węgla brunatstanie także dokumentacja
nego. Gmina jest w całości zwodociągowana i ztelefonizowana, a w centechniczna na budowę sieci
tralnej części skanalizowana. 90 proc. dróg to drogi asfaltowe.
wodociągowej w Dąbrowie
Pierwsza wzmianka o Jastrzębi pochodzi z 1191 roku i dotyczy przyKozłowskiej oraz dokumenznania z niej – przez Kazimierza Sprawiedliwego - dziesięciny koletacja projektowa na budowę
giacie sandomierskiej. Wieś od najdawniejszych czasów należała do
sieci kanalizacyjnej w Kozłowie
własności królewskiej w starostwie grodowym radomskim, ekonoi Dąbrowie Kozłowskiej, Lewamii kozienickiej. Jastrzębia - położona w pobliżu Radomia i przy
szówce, Mąkosach Starych i No„brzóskim” trakcie handlowym łączącym Radom z Ryczywołem
wych, Dąbrowie Jastrzębskiej,
i przeprawami wiślanymi - była miejscem postoju kupców i odWoli Owadowskiej, Owadowie,
działów wojskowych.
Wojciechowie i Wólce LesiowGmina to nie tylko licząca prawie 1 tys. mieszkańców wieś Jaskiej oraz na budowę oświetlestrzębia, lecz także 19 sołectw położonych po obu stronach
nia drogowego na odcinkach
Radomki. W odróżnieniu od królewskiej Jastrzębi większość
Jastrzębia – Dąbrowa Jastrzębhistorycznych osad była własnością prywatną. Z kilku dworów,
ska, Wojciechów – Wola Owaktóre niegdyś stanowiły siedzibę miejscowej szlachty, do dziś
dowska, Wólka Lesiowska –Soprzetrwał zaledwie jeden – w Bartodziejach. To klasyczny
koleniec. Inwestycje oświatowe
dwór wzniesiony zapewne na przełomie XVIII i XIX wieku,
to budowa boiska sportowego
rozbudowany w połowie XIX, wraz z kompleksem budynw Woli Goryńskiej i rozbudowa
ków folwarcznych i parkiem o unikalnym drzewostanie.
budynku szkoły w Kozłowie.
W okresie budowy murowanego obiektu, tzn. w latach
30. i 40. XIX wieku, majątek należał do rodziny Mikulskich (1830-37), a po nich do Kuszewskich (1837-1844).
Innym obiektem godnym polecenia jest kościół parafialny w Goryniu pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny. Budowę świątyni rozpoczął w 1840
roku ówczesny właściciel Gorynia – Andrzej Deskur. Kościół wybudowano w stylu renesansoypos
yp
osaż
ażen
niie to
o ba
arro
okk.
k
wym,, w
wyposażenie
barok.
Urząd Gminy w Jastrzębi
Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax. 48 384-05-04
[email protected]
Urząd pracuje:
poniedziałek: godz. 8-16
wtorek – piątek: godz. 7-15
Strona powstała we współpracy
z Urzędem Gminy w Jastrzębi.
WOKÓŁ NAS
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 LUTEGO 2016
Docieplenie i remont
Wałowa 22 to kolejna kamienica na Mieście Kazimierzowskim, której Rewitalizacja przywróciła dawny blask. Dzięki
spółce zmodernizowana została również filia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kusocińskiego.
Kamienica przy ul. Wałowej 22
wybudowana została na początku lat
dwudziestych XX wieku. W trzykondygnacyjnym budynku z poddaszem
zachowały się pozostałości murów
miejskich. W 2009 roku obiekt został przez spółkę Rewitalizacja odrestaurowany. Trzeba było zaizolować
część fundamentów, naprawić dach,
wyremontować bramę, wymienić
wszystkie okna i drzwi. Potem przyszedł czas na nową elewację – dwa
kolory: beż i wanilia podkreślają architektoniczne detale fasady.
W kamienicy są trzy lokale usługowe
i mieszkania.
Do Rewitalizacji należą nie tylko
nieruchomości na Mieście Kazimierzowskim. Spółka jest również
właścicielem budynku przy ul. Kusocińskiego 13, w którym mieści się
filia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Remont, wybudowanego w starej
technologii i już nie spełniającego
standardów obiektu, prowadzono od września 2011 do maja 2012
roku. Zmodernizowana została cała
instalacja centralnego ogrzewania
i ocieplony dach, wymieniono także
okna i drzwi zewnętrzne, zamontowano solary. Dzięki pochylni ze
schodołazem biblioteka stała się do-
stępna dla osób niepełnosprawnych.
Projekt „Termomodernizacja budynku
biblioteki publicznej
przy ulicy Kusocińskiego 13 w Radomiu
wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych” uzyskał dofinansowanie w kwocie
456 tys. 552 zł z Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013; był
też współfinansowany
– w formie pożyczki
w wysokości 281 tys.
zł – przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Cała inwestycja kosztowała 866
tys. 624 zł.
«
»
«
»
Wałowa 22
przed i po
rewitalizacji
Kusocińskiego
13 przed i po
rewitalizacji
Fot. ar chiw u m pry watne Krzysztofa Skarżyckiego
Spacerkiem w przeszłość
Frag ment ryn ku z ratuszem. W głębi widać odwach z niezabudowany mi jeszcze arkadami.
Fotog rafia zrobiona prawdopodobnie między 1915 a 1918 rokiem.
Partnerem cyklu jest spółka
28
www.rewitalizacja.radom.pl
7
8
PROGRAM TV
PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 LUTEGO 2016
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK, 19 LUTEGO
05:30 Klan
05:55 Telezakupy
06:30 Natura w Jedynce: Nieznane oblicze Atlantyku
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda
08:20 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce: Bieszczady
09:00 Ojciec Mateusz 3
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości 15:05 Pogoda
15:15 Jaka to melodia?
15:45 Wspaniałe stulecie
16:40 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży - kronika
16:50 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Lahti
17:00 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Lahti
- 1. seria
17:55 Teleexpress
18:05 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Lahti
- 2. seria
19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!:
Centrum pieniądza NBP
20:25 Poldark. Wichry losu
21:40 James Bond powraca: Ośmiorniczka
00:00 Homeland 2
00:55 Żywe trupy 3
01:50 Chicago Fire
02:45 Homeland 2
03:40 Notacje: Władysław Zachariasiewicz. W Turcji nazywałem się Zawisza
03:50 Najniższy koszykarz świata
05:00 Zakończenie programu
05:35 Licencja na wychowanie
06:05 M jak miłość
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
08:50 Panorama
08:55 Pytanie na śniadanie
09:35 Pogoda
09:40 Pytanie na śniadanie
10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie
10:50 Barwy szczęścia
11:30 Na dobre i na złe
12:30 Cesarzowa Ki
13:30 Paweł z Tarsu. Pojednanie światów
14:05 Na sygnale 3
14:40 Rodzinka.pl
15:05 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 Hity kabaretu: Marian i Hela i inne hity kabaretu
Koń Polski
17:00 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Rodzinka.pl
19:55 Akademia smaku Zosi i Tomka
20:10 O mnie się nie martw 3
21:05 O mnie się nie martw 3
22:10 Sherlock 3
23:50 Tutanchamon
00:50 As w rękawie 2: Bal zabójców
Film komediowy
02:25 Mistyfikacja
Film dramat
04:15 Zakończenie programu
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
Serial
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
Serial
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
16:10 Pogoda
Magazyn informacyjny
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Dlaczego ja?
Serial
18:00 Pierwsza miłość
Serial
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Piorun
Film animowany
22:10 Legion
Film thriller
00:15 Sanctum
Film dramat
02:50 Tajemnice losu
Rozrywka
05:45 Uwaga!
06:15 Mango
07:20 Singielka
07:50 Doradca smaku
Magazyn kulinaria
08:00 Dzień Dobry TVN
Magazyn
10:55 Kuchenne rewolucje: Restauracja Matalmara,
Goczałkowice-Zdrój
12:00 Szkoła
13:00 Szpital
14:00 Ukryta prawda
15:00 Rozmowy w toku: Mój facet bawi się w wojnę, jak
mały chłopczyk!
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
Magazyn informacyjny
19:35 Sport
Magazyn informacyjny
19:45 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:50 Uwaga!
20:00 World War Z
Film fantastyczny
22:30 Żołnierz przyszłości
Film fantastyczny
00:35 Kuba Wojewódzki: Karolina Gilon i Marcin Miller
01:35 Kobieta na krańcu świata
Making off
02:05 Uwaga!
02:15 Klub Magii
Magazyn
03:40 Rozmowy w toku: Mój facet bawi się w wojnę, jak
mały chłopczyk!
Rozrywka
SOBOTA, 20 LUTEGO
05:20 Egzamin z życia
06:10 Słownik [email protected]
06:35 Pełnosprawni
07:00 Las Story
07:30 Odnawialne źródła energii. Niewyczerpalne energie:
Woda na prąd
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Naszaarmia.pl
08:55 Sprawa dla reportera
09:50 Gwiazdy, hity, historie: Halina Frąckowiak
10:15 Zaplątani
12:05 Natura w Jedynce
12:55 Downton Abbey 4
13:55 Okrasa łamie przepisy: Potrawy z suszonych
owoców
14:35 Fuks
16:10 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Lahti
- studio
16:30 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Lahti 1. seria konkursu drużynowego
17:35 Teleexpress
17:45 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Lahti 2. seria konkursu drużynowego
18:55 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 GOL
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!:
Centrum pieniądza NBP
20:25 Hit na sobotę: Książę Persji: Piaski czasu
22:30 Królowie nocy
00:40 Chicago Fire
01:30 Dekalog 7
Film dramat
02:40 Downton Abbey 4
03:40 Wybór Hanny
04:40 Zakończenie programu
04:40 Dzika natura kotów
05:40 Chiny mało znane
06:35 M jak miłość
07:30 Pytanie na śniadanie
07:35 Pogoda
08:00 Pytanie na śniadanie
08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie
08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie
11:05 Program do czytania
11:15 A la show: Andrzej Poniedzielski
11:45 Wojciech Cejrowski - boso przez świat: W krainie
flamenco
12:25 The Voice of Poland 6. Live
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl
15:05 Rodzinka.pl
15:40 Makłowicz w podróży: Kuba - Szlak bojowy
16:20 Moje 600 gramów szczęścia - wybrane historie
17:10 Kocham kino
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:55 Kulisy "Postaw na milion"
19:05 Postaw na milion
20:05 9. Płocka Noc Kabaretowa 2015. Gra o żyrandol
21:10 9. Płocka Noc Kabaretowa 2015. Gra o żyrandol
22:15 Pociąg strachu
23:50 Night of the Proms
00:55 Wodny świat
Film przygodowy
03:15 Dzika lokatorka
Film komediowy
05:00 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
05:30 Uwaga!
05:50 Mango
Magazyn
07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Turbo Fast
08:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów
09:15 Scooby-Doo i Brygada Detektywów
09:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów
10:15 Ewa gotuje
08:00 Dzień Dobry TVN
Magazyn kulinaria
10:45 Herkules
Film animowany
12:45 Piorun
Film animowany
14:45 Słoiki
15:45 Trudne sprawy
16:45 Poznaj swoje prawa
17:40 Z czekoladą w kuchni
Magazyn kulinaria
17:50 Chłopaki do wzięcia
18:15 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich
20:10 John Carter
Film przygodowy
22:55 Boks: Walka o międzynarodowy tytuł mistrza Polski
w Legionowie - waga ciężka: Krzysztof Zimnoch Mike Mollo
23:55 Uliczny wojownik
Film sensacyjny
02:05 Poziom -2
Film thriller
04:05 Tajemnice losu
Rozrywka
11:50 Na Wspólnej
Magazyn
11:00 Na Wspólnej
Serial
11:25 Na Wspólnej
Serial
Serial
12:15 Na Wspólnej
12:50 Singielka
Serial
13:10 Singielka
13:35 Singielka
14:00 Singielka
14:35 Top Model
Serial
15:55 You Can Dance - po prostu tańcz!
17:00 Żony Hollywood
18:00 Kuchenne rewolucje:
Knyszyn, Bar u Marka
19:00 Fakty
Magazyn informacyjny
19:25 Sport
Magazyn informacyjny
19:35 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:45 Uwaga!
20:00 Mali giganci
21:55 Polowanie na druhny
Film komediowy
00:25 Freddy kontra Jason
Film horror
02:30 Uwaga!
02:45 Klub Magii
Magazyn
REKLA MA
106.2 FM
rodzime radio
PROGRAM TV
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 LUTEGO 2016
9
NIEDZIELA, 21 LUTEGO
05:40 Egzamin z życia
06:30 My, wy, oni
07:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:35 Do zobaczenia w Krakowie
08:55 Ziarno: O poście
09:35 Jak to działa?: Lotnisko
10:10 D'Artagnan i trzej muszkieterowie
11:50 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 BBC w Jedynce: Motyle
14:00 Natura w Jedynce
14:35 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Lahti
- studio
15:00 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Lahti
17:10 Teleexpress 17:25 Pogoda
17:30 Komisarz Alex 4
18:35 Jaka to melodia?
19:20 Wiadomości naukowe
19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Pogoda
20:25 Blondynka 4
21:25 Młodzi lekarze
22:20 Zakochana Jedynka: Błękitna fala
00:10 Książę Persji: Piaski czasu
02:15 D'Artagnan i trzej muszkieterowie
Film historia/archeologia
04:00 Jaka to melodia?
04:50 Zakończenie programu
06:00 Słowo na niedzielę
06:15 Natura się o(d)płaca 2: Przygodzice
06:45 M jak miłość
07:40 Barwy szczęścia
08:15 Barwy szczęścia
08:45 Barwy szczęścia
09:20 Barwy szczęścia
09:50 Rodzinne oglądanie: Wydry olbrzymie z Amazonki
10:50 Podróże z historią
11:30 Makłowicz w podróży: Kuba - Plażowa
12:05 Gwiazdy w południe: Dzika lokatorka
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl
15:15 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy 2
16:25 Na dobre i na złe
17:25 Na sygnale 4
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:55 Kabaret Moralnego Niepokoju - "Galaktikos"
20:05 Wodny świat
22:30 Paranienormalni Tonight: Maciej Kurzajewski
23:35 Pociąg strachu
01:10 Mistyfikacja
Film dramat
03:05 Głęboka woda 2
Więzienie
04:00 Głęboka woda 2
Szczęściarze
04:50 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Turbo Fast
08:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów
09:10 Herkules
Film animowany
10:45 Shrek 3-D
Film animowany
11:10 Goofy na wakacjach
Film animowany
12:45 Vice Versa
Film fantastyczny
14:50 John Carter
Film przygodowy
17:50 Nasz nowy dom
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Państwo w państwie
20:05 Jak rozpętałem II wojnę światową: Wśród swoich
Film komediowy
21:40 Bank
Film dramat
00:05 Retransmisja sportowa
02:05 Tajemnice losu
Rozrywka
05:30 Uwaga!
05:50 Mango
07:55 Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Efekt Domina
11:35 Co za tydzień
Magazyn informacyjny
12:15 Druga szansa
13:15 Mali giganci
15:15 Czy to ty, czy to ja?
Film obyczajowy
17:25 Sablewskiej sposób na...
18:00 Ugotowani: Warszawa
19:00 Fakty
Magazyn informacyjny
19:25 Sport
Magazyn informacyjny
19:35 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:45 Uwaga!
20:00 MasterChef Junior
21:30 Godziny szczytu 2
Film komediowy
23:30 World War Z
Film fantastyczny
01:55 "Planeta singli" - za kulisami
02:30 Uwaga!
02:45 Klub Magii
Magazyn
PONIEDZIAŁEK, 22 LUTEGO
05:45 Notacje
Władysław Stróżewski. Obowiązek Polaka
05:55 Telezakupy
06:30 Złoty pociąg
07:30 Program rozrywkowy
08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce: Ślizg Małopolska
09:00 Ojciec Mateusz 3
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Natura w Jedynce
12:50 BBC w Jedynce: Motyle
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: Potrawy z suszonych
owoców
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Wielki test wiedzy ekonomicznej
22:05 Oto historia: Danusia. Historia pierwszego udanego
przeszczepienia
23:15 Skrzydlate świnie
01:05 Błękitna fala
02:50 Notacje
03:05 Świat się kręci
03:55 Zagadkowa Jedynka
05:00 Zakończenie programu
06:00 Licencja na wychowanie
06:35 Coś dla ciebie
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
08:50 Panorama
08:55 Pytanie na śniadanie
09:35 Pogoda
09:40 Pytanie na śniadanie
10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie
10:50 Akademia smaku Zosi i Tomka
10:55 Barwy szczęścia
11:35 Na dobre i na złe
12:40 Cesarzowa Ki
13:40 Wojciech Cejrowski - boso przez świat: Życie codzienne w Amazonii
14:10 Na sygnale 3
14:40 Rodzinka.pl
15:05 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj
15:55 Pogoda
16:00 Reporter polski
16:30 Rodzinka.pl
17:05 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:05 Telekamery "Tele Tygodnia" 2016
22:20 Czy świat oszalał?: Rozważania o przemocy
23:50 Grimm 2
00:40 Aida
01:35 Chloe
Film thriller
03:20 Rozważania o przemocy
Film dokumentalny
04:40 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
Magazyn muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
Serial
09:30 Malanowski i partnerzy
Serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
Serial
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
16:10 Pogoda
Magazyn informacyjny
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
Serial
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
Serial
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Megahit: Avatar
Film fantastyczny
23:40 Opancerzony
Film sensacyjny
01:35 Tajemnice losu
Rozrywka
05:50 Uwaga!
06:20 Mango
Magazyn
07:25 Sablewskiej sposób na...
08:00 Dzień Dobry TVN
Magazyn
10:55 Kuchenne rewolucje: Karczma Leśniczanka, Wielbark
12:00 Szkoła
Serial
13:00 Szpital
14:00 Ukryta prawda
Serial
15:00 Rozmowy w toku: Przez moją żonę mieszkamy jak
w chlewie!
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
Magazyn informacyjny
19:35 Sport
Magazyn informacyjny
19:45 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
Magazyn kulinaria
20:15 Na Wspólnej
20:55 Singielka
21:30 Druga szansa
22:30 Na językach
23:30 Skazany na śmierć
00:30 Żony Hollywood
01:30 Ocalić Grace 2
02:30 Uwaga!
02:55 Klub Magii
Magazyn
04:15 Rozmowy w toku
Rozrywka
WTOREK, 23 LUTEGO
05:30 Klan
05:50 Telezakupy
06:25 Bliźnięta. Zaskakująca więź
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce
09:00 Ojciec Mateusz 3
09:55 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Natura w Jedynce: Dzika Polska: Wpłyń na wodę.
Dodać skrzydeł orlikom
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: Rewolucja gazowa w kuchni
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości 20:00 Sport
20:05 GOL 20:10 Pogoda
20:25 #Debata
21:35 Państwo młodzi: Chuck i Larry
23:35 Agenci T.A.R.C.Z.Y.
00:30 Młodzi lekarze
01:25 Ciche układy
03:05 Agenci T.A.R.C.Z.Y.
03:50 Oto historia: Danusia. Historia pierwszego udanego
przeszczepienia
04:55 Zakończenie programu
06:00 Licencja na wychowanie
06:30 Świeccy w Kościele
07:00 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
08:50 Panorama
08:55 Pytanie na śniadanie 09:35 Pogoda
09:40 Pytanie na śniadanie 10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia
11:35 Na dobre i na złe
12:35 Cesarzowa Ki
13:35 Wojciech Cejrowski - boso przez świat: Obrzęd żaby
14:05 Na sygnale 3
14:40 Rodzinka.pl
15:05 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj 16:00 Pogoda
16:10 M jak miłość
17:05 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram 18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:05 Barwy szczęścia
20:40 M jak miłość
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość"
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fikcji: Mój ojciec Staś (film o Stanisławie
Dygacie)
23:55 Służby specjalne
00:55 Paradoks
01:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
02:55 Mój ojciec Staś (film o Stanisławie Dygacie)
04:00 Ekstradycja 3
04:50 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
16:10 Pogoda
Magazyn informacyjny
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Adwokat
Film dramat
22:35 Niewidzialny
Film sensacyjny
00:55 Wygnani
Film dramat
03:25 Tajemnice losu
Rozrywka
05:45 Uwaga!
06:15 Mango
07:20 Singielka
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Villa Toscania, Pszczew
12:00 Szkoła
13:00 Szpital
14:00 Ukryta prawda
15:00 Rozmowy w toku: Dlaczego rok po ślubie chcesz
rozwodu?
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
Magazyn informacyjny
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
Magazyn kulinaria
20:15 Na Wspólnej
20:55 Singielka
21:30 Agent - Gwiazdy
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
00:05 Na językach
01:05 Kamuflaż 3
02:00 Uwaga!
02:25 Klub Magii
Magazyn
03:45 Rozmowy w toku: Dlaczego rok po ślubie chcesz
rozwodu?
Rozrywka
10
PROGRAM TV
PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 LUTEGO 2016
www.7dni.radom.pl
ŚRODA, 24 LUTEGO
05:35 Klan
06:00 Telezakupy
06:35 Natura w Jedynce
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce
09:00 Ojciec Mateusz 3
09:55 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Magazyn rolniczy: Mazurskie Agro Show Ostróda
05:35 Licencja na wychowanie
06:10 M jak miłość
07:00 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
08:50 Panorama
08:55 Pytanie na śniadanie
09:35 Pogoda
09:40 Pytanie na śniadanie
10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia
11:35 Na dobre i na złe
12:35 Cesarzowa Ki
13:35 Wojciech Cejrowski - boso przez świat: Israelitas
14:05 Na sygnale 3
14:40 Rodzinka.pl
15:05 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:05 M jak miłość
17:05 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:05 Barwy szczęścia
20:45 Na dobre i na złe
21:50 Na sygnale 4
22:25 Kino relaks: Dziewczyna z Jersey
00:15 O mnie się nie martw
01:00 O mnie się nie martw
02:00 Świat bez tajemnic: Zew wolności
03:25 Oficerowie
04:15 Wiadomości z drugiej ręki
04:50 Wiadomości z drugiej ręki
05:15 Zakończenie programu
2016
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Okrasa łamie przepisy: Na stole biskupa Krasickiego
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Tajemnica jeziora
21:25 Po prostu
22:20 Mocne kino: Ciche układy
00:00 Państwo młodzi: Chuck i Larry
02:05 Tajemnica jeziora
03:00 Po prostu
03:50 Notacje
04:05 Świat się kręci
05:00 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
Magazyn muzyczny
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
Serial
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
Serial
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
16:10 Pogoda
Magazyn informacyjny
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
Serial
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Świat według Kiepskich
20:40 Jeszcze większe dzieci
Film komediowy
22:45 Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość
Film sensacyjny
00:55 Kumpel Joey
Film muzyczny
03:25 Tajemnice losu
Rozrywka
05:45 Uwaga!
06:15 Mango
07:20 Singielka
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Restauracja Gaumarjos,
Warszawa
12:00 Szkoła
13:00 Szpital
14:00 Ukryta prawda
15:00 Rozmowy w toku: Kobieto, przestań mnie zdrowo
żywić!
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
Magazyn kulinaria
20:15 Na Wspólnej
20:55 Singielka
21:30 You Can Dance - po prostu tańcz!
22:30 60 sekund
Film sensacyjny
00:55 Efekt Domina
odc.: 1/8
01:30 Sablewskiej sposób na...
02:00 Ostry dyżur
02:55 Uwaga!
03:20 Klub Magii
Magazyn
04:40 Rozmowy w toku: Kobieto, przestań mnie zdrowo
żywić!
Rozrywka
CZWARTEK, 25 LUTEGO
05:35 Klan
06:00 Telezakupy
06:35 Natura w Jedynce
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce: Szklarska Poręba, Jakuszyce
09:00 Ojciec Mateusz 3
09:55 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Smaki polskie - na zielono: Do rosołu, do podboju natka i lubczyk
12:55 Natura w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: Różne oblicza kaczki
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości
20:00 Sport 20:15 Pogoda
20:30 Ojciec Mateusz 11
21:25 Sprawa dla reportera
22:20 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: Polowanie na
Maciej
Maciej
Jagoda
szczury
Nikodem
Nikodem
szczury
03:30 Notacje
03:45 Świat się kręci
04:40 Zagadkowa Jedynka
05:10 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
Magazyn muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
08:00 Trudne sprawy
Serial
09:00 Malanowski i partnerzy
Serial
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
Serial
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
16:10 Pogoda
Magazyn informacyjny
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Pokojówka na Manhattanie
Film komediowy
22:25 Ostrożnie z dziewczynami
Film komediowy
00:10 Niesłusznie skazany
Film dramat
02:05 Tajemnice losu
Rozrywka
Julian
Julian
Jagoda
23:25 Bez odwrotu
01:05 Naszaarmia.pl
01:35 Sprawa dla reportera
02:30 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: Polowanie na
05:35 Licencja na wychowanie
06:05 M jak miłość
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
08:50 Panorama
08:55 Pytanie na śniadanie
09:35 Pogoda
09:40 Pytanie na śniadanie
10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie
11:05 Barwy szczęścia
11:40 Na dobre i na złe
12:40 Cesarzowa Ki
13:40 Sztuka życia: Mandaryna (Marta Wiśniewska)
14:10 Na sygnale 3
14:40 Rodzinka.pl
15:05 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:05 Na dobre i na złe
17:05 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
Bruno
Magazyn informacyjny
Bruno
F ilip
F ilip
Mikołaj
Mikołaj
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:05 Barwy szczęścia
20:40 Paranienormalni Tonight: Antoni Królikowski
21:45 Tutanchamon
22:40 Kocham kino: Ida
Film dramat
00:15 Dziewczyna z Jersey
Film dramat
02:05 Ida
Film dramat
03:35 Art Noc: Tomasz Stańko nowocześnie
04:25 Zakończenie programu
05:45 Uwaga!
06:15 Mango
07:20 Singielka
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Restauracja Folklor, Jastrowie
12:00 Szkoła
13:00 Szpital
Serial
14:00 Ukryta prawda
15:00 Rozmowy w toku: Jak wytłumaczyć dziecku, skąd
biorą się dzieci?
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
Bartosz
Bartosz
Natalka
Magazyn informacyjny
19:45 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
Magazyn kulinaria
20:15 Na Wspólnej
20:55 Singielka
21:30 Kuchenne rewolucje: Mińsk Mazowiecki, Mazowianka
22:30 Książę w Nowym Jorku
Film komediowy
00:50 Ugotowani: Warszawa
01:50 Superwizjer
02:25 Uwaga!
02:50 Klub Magii
Magazyn
04:10 Rozmowy w toku: Jak wytłumaczyć dziecku, skąd
biorą się dzieci?
Rozrywka
Emilka
Emilka
Natalka
Magazyn informacyjny
19:35 Sport
Wojtuś
Wojtuś
REKLA MA
#WieszPierwszy
106.2 FM
rodzime radio
NAJWIEKSZY PROTAL RADOMIA I REGIONU
Bardzo dobrze na halowych mistrzostwach Polski juniorów i juniorów
młodszych spisali się lekkoatleci RLTL
ZTE Radom, którzy w Spale zdobyli
pięć medali.
W zawodach, które odbyły się
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale wystąpiło 21 reprezentantów radomskiego zespołu. Młodzi
lekkoatleci rywalizowali o medale ze
swoimi rówieśnikami z całej Polski.
Po tytuł mistrza kraju w kategorii
juniorów sięgnął Mateusz Kaczor.
Radomski biegacz nie dał szans
rywalom podczas biegu na 3000
metrów i ustalił swój nowy rekord
życiowy na 8 min. 26 sek. i 89 setnych. Drugi z podopiecznych radomskiego trenera Leszka Trzosa,
Mateusz Dębski musiał uznać wyższość dwóch rywali w biegu na 1500
metrów juniorów, a uzyskany przez
niego czas (kolejny rekord życiowy)
pozwolił mu na zdobycie brązu.
Pozostałe medale zdobyły kobiety. Srebrny krążek w kategorii juniorek młodszych powędrował do
Natalii Wosztyl, która pobiegła na
300 metrów, bijąc swoją „życiówkę”.
Z kolei brązowy medal w biegu na
60 metrów juniorek młodszych zdobyła Martyna Kotwiła, która również
poprawiła swój najlepszy wynik.
Na trzecim stopniu podium stanęła niespełna 17-letnia Joanna Hajdrowska, biorąca udział w pchnięciu
trzykilogramową kulą. Odległość 14
m i 37 cm, która dała jej medal, jest
najlepszym uzyskanym przez nią dotychczas rezultatem.
Największą gwiazdą mistrzostw
była aktualnie najlepsza sprinterka w Polsce – Ewa Swoboda. Zawodniczka ULKS Czwórki Żory bez
problemu sięgnęła po złoty medal
w biegu na 60 metrów. Nie ma się
co temu dziwić, bo dwa dni wcześniej ustanowiła nowy rekord świata juniorek pokonując ten dystans
w 7.07.
KK
Cerrad pokonał
Częstochowę
Po emocjonującym spotkaniu Cerrad Czarni Radom pokonali AZS
Częstochowa 3:1 w meczu 17. kolejki PlusLigi. Statuetkę MVP otrzymał Artur Szalpuk.
«
Artur Szalpuk
był najlepszym
zawodnikiem
na boisku
Fot. Joanna Gołąbek
Udany start
lekkoatletów
SPORT
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 LUTEGO 2016

KRZYSZTOF DOMAGAŁA
Dla
„wojskowych”
pojedynek
z Częstochową był okazją do rehabilitacji za porażkę z AZS-em Politechniką Warszawską. Ekipa spod Jasnej
Góry w tym sezonie nie błyszczy
formą i wygrała zaledwie cztery z 16
spotkań. Dodatkowo w Radomiu zabrakło kontuzjowanego kapitana
AZS-u – Rafaela Redwitza.
Spotkanie rozpoczęło się od dobrej gry gospodarzy. Podopieczni
Raula Lozano dosyć szybko weszli na
wysokie obroty i po serii zagrywek
Michała Ostrowskiego prowadzili już
12:7. Niestety, ich przewaga utrzymała się tylko do drugiej przerwy
technicznej. W dalszej części seta
goście skrupulatnie odrabiali straty
i doprowadzili do nerwowej końcówki. Na szczęście w grze na przewagi
lepsi okazali się Czarni, którzy wygrali tę partię 27:25.
Pechowa porażka w końcówce
bardzo zdenerwowała „akademików”, którzy od piorunujących akcji
rozpoczęli kolejnego seta. Jednak po
chwili ich przewaga stopniała, a radomianie po serii bloków wyszli na
prowadzenie 16:11. Kiedy wydawało się, że druga partia zakończy się
pewnym zwycięstwem Czarnych, coś
w grze gospodarzy się zacięło. Podopieczni Michała Bąkiewicza błyskawicznie odrobili straty i po dobrym
ataku ze środka siatki zakończyli
zwycięsko drugiego seta.
Na szczęście to było wszystko, na
co tego dnia było stać ekipę spod
Jasnej Góry. W trzecim secie po
bardzo dobrej grze pewnie triumfowali Czarni 25:17. A w czwartej
partii drużyna prowadzona przez
Raula Lozano tylko dobiła częstochowian. Wprawdzie w szeregach
gości dwoił się i troił Felipe Bandero, ale brazylijski atakujący nie
zdołał w pojedynkę pokonać Cerradu. W składzie Czarnych wyróżniał
się Artur Szalpuk, ale dobre zawody
rozegrali również Bartłomiej Bołądź
czy Michał Ostrowski, przy którego
zagrywce gospodarze często zdobywali punkty.
Po tym zwycięstwie Cerrad Czarni
Radom, z dorobkiem 30 punktów,
awansował na szóste miejsce w tabeli PlusLigi. W następnej kolejce
Czarni na wyjeździe zmierzą się z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Spotkanie zostanie rozegrane dzisiaj (piątek, 19 lutego) o godz. 18.
Cerrad Czarni Radom – AZS
Częstochowa 3:1 (27:25, 23:25,
25:17, 25:21)
Cerrad Czarni Radom: Kampa,
Żaliński, Ostrowski, Bołądź, Szalpuk, Pliński, Majstorović (l) oraz
Kowalski (l), Grobelny, Szczurek, La
Cavera.
AZS Częstochowa: Kowalski,
Szymura, Buniak, Szalacha, Patak,
Polański, Stańczak (l) oraz Wawrzyńczyk, Bandero, Janus.
11
Gala
zapaśników
Radomski klub zapaśniczy Olimpijczyk
podsumował występy swoich zawodników w roku 2015.
Na uroczystościach nie zabrakło
władz miasta z prezydentem Radosławem Witkowskim. Wśród gości
znalazł się także prezes Polskiego
Związku Zapaśniczego Grzegorz Pieronkiewicz, a spotkanie uświetnił
swoją obecnością oraz profesjonalnym komentarzem wicemistrz olimpijski z 1980 roku, Andrzej Supron.
Miniony rok dla zawodników i trenerów był bardzo udany i obfitował
w sukcesy. Warto choćby wspomnieć, że Olimpijczyk Radom po raz
trzeci z rzędu został wybrany najlepszym klubem zapaśniczym w Polsce
oraz najlepszym klubem z Radomia
w ogólnej klasyfikacji wszystkich
dyscyplin sportowych.
Spotkanie rozpoczął imponujący
pokaz akrobatyki sportowej w wykonaniu młodych zapaśników. Później
zgromadzeni w hali ZSB mieli okazję
przyglądać się pokazowemu meczowi zapaśniczemu, w którym naprzeciw siebie stanęły drużyny Olimpijczyka Radom i Szkoły Mistrzostwa
Sportowego. Ten zakończył się wyraźną wygraną 6:1 pierwszego zespołu. Pierwszą część zakończyła
pokazowa walka kobiet, które – jak
zwracał uwagę Andrzej Supron – są
wielką nadzieją polskich zapasów.
Na koniec głos zabrali zaproszeni
goście.
– Radom jest indywidualnością na
mapie Polski. Mamy tu bardzo silny
ośrodek zapaśniczy i jesteśmy z tego
dumni. Nie bez powodu Olimpijczyk
trzeci rok z rzędu został wybrany
Klubowym Mistrzem Polski. Klub
wskazuje kierunek rozwoju pozostałym drużynom tej dyscypliny w naszym kraju. Mam nadzieję, że kiedy
powstanie tu nowoczesna hala, uda
nam się zorganizować zawody zapaśnicze na najwyższym światowym
poziomie – podsumował prezydent
Radosław Witkowski.
KK
R E K L AM A
2,69
2,99zł/100g
Cz
Czekolada Alpen Gold 90g różne smaki
1,99
11,59
0,95
od 2,26zł
do 2,50zł/100g
Mleko 2% 1l karton Rolmlecz
11,99
SSer G
Gouda
d 1kg
1k Rolmlecz
R l l
3,09
3
15,45zł/1kg
15
Baton Danusia Classic 38g,Ikar 42g,
Jacek 42g, Maciek Toffi 41g Wawel
1,99
3,98 zł/1kg
Pieczeń
Piec
cze
eń rzymska
rz
rzy
1kg Aspolma
Aspolmax
Masło wiejskie extra
200g Rolmlecz
xtra 2
PROMOCJA OD 15.02 DO 27.02.16r
Przecier pomidorowy
Happy Frucht 500g kartonik
Cztery medale
tenisistów
Cztery medale, w tym dwa z najcenniejszego kruszcu, wywalczyli
tenisiści Returnu Radom na mistrzostwach Polski juniorów.
Dużą niespodziankę w mistrzostwach sprawił Konrad Fryze, który dotarł do finału gry pojedynczej,
eliminując po drodze bardziej doświadczonych zawodników. W walce o złoto radomianin uległ Piotrowi
Śmietance 3:6, 1:6. Poza srebrnym
medalem z singla Konrad Fryze zdobył jeszcze w grze podwójnej krążek
z najcenniejszego kruszcu. Jego partnerem deblowym był kolega z Returnu Radom Marcin Skowroński.
Znakomity występ zanotowała Weronika Falkowska. Nasza zawodniczka w doskonałym stylu triumfowała
w turnieju singlowym. Po drodze
do finału radomianka straciła tylko
jednego seta. W meczu o złoto Falkowska pokonała Julię Oczachowską
z Akademii Tenisowej Angelique Kerber z Puszczykowa po zaciętym trzysetowym boju. Dodatkowo tenisistka
Returnu Radom wywalczyła brązowy
medal w grze podwójnej. W parze
z Weroniką Rutkowską z AZS-u Poznań nasza tenisistka dotarła aż do
półfinału, gdzie po zaciętej walce
w super tie-breaku uległa rywalkom
z Puszczykowa.
Weronika Falkowska ma za sobą
znakomity okres. W ostatnich tygodniach radomska tenisistka zdobyła
pięć medali w mistrzostwach Polski
do lat 16, 18 i 21 oraz triumfowała
w międzynarodowym turnieju juniorów. Za zwycięstwo w mistrzostwach
Polski juniorów tenisistka Returnu
Radom dostała dodatkową nagrodę w postaci „dzikiej karty”, która
umożliwi jej start w kwalifikacjach
do turnieju WTA w Katowicach.
W tych zawodach zagra również
Agnieszka Radwańska.
KD
12
REKLAMA
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 19-25 LUTEGO 2016

Podobne dokumenty