multiMUZ-3 - JM

Komentarze

Transkrypt

multiMUZ-3 - JM
multiMUZ-3
Sterownik pola
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Cechy funkcjonalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeden, uniwersalny program zawierający w sobie wszystkie rodzaje
zabezpieczeń, automatyk i schematów synoptycznych do samodzielnej
parametryzacji funkcjonalnej sterownika polowego.
Wyświetlacz LCD o przekątnej 5,3”.
Możliwość sterowania i wizualizacji stanu 5 łączników.
Budowa z dwóch modułów: panel operatorski i jednostka centralna.
Nowoczesny interfejs graficzny.
11 swobodnie konfigurowalnych diod sygnalizacyjnych.
Rejestracja 500 ostatnich zdarzeń.
Podwójny rejestrator zakłóceń: rejestrator przebiegów chwilowych
i rejestrator kryterialny (wartość skuteczna).
Pomiar wartości skutecznej i pierwszej harmonicznej prądu.
Blokada zabezpieczeń zwarciowych od drugiej harmonicznej.
Obsługa 16 wejść i 16 wyjść dwustanowych w wersji podstawowej.
Możliwość zwiększenia ilości wejść dwustanowych do 32.
Współpraca z nadrzędnymi systemami dyspozytorskimi.
Kluczowanie wtyczek wejść / wyjść dwustanowych uniemożliwiające ich
błędne połączenie.
Do komunikacji lokalnej służy port USB. Obsługa oraz parametryzacja
urządzenia za pomocą oprogramowania użytkownika typu megaPRO-II.
Komunikacja
Porty do komunikacji zdalnej z systemem nadzoru stacji, systemem
dyspozytorskim i użycia, jako łącze inżynierskie:
• USB,
• standardowe: Ethernet (ModBUS TCP),
• opcjonalne dwa porty: COM1, COM2 dla kart rozszerzeń: RS 485, OPTO,
ETHERNET, ProfiBUS, CanBUS,
• obsługiwane protokoły komunikacyjne: IEC 61870-5-103, IEC 61850,
DNP 3.0, ModBUS, ProfiBUS, CanBUS.
JEDNOSTKA CENTRALNA
karta 4 wejść analogowych 4...20mA - opcja
karta 4 wyjść analogowych 4...20mA - opcja
karta 4 wejść analogowych 0...10V - opcja
karta 4 wyjść analogowych 0...10V - opcja
karta 3 wejść RTD PT-100 - opcja
karta 4 wejść czujników błysku
karta 8 wyjść przekaźnikowych + 8 wejść dwustanowych
karta 8 wyjść przekaźnikowych + 8 wejść dwustanowych
karta 8 wyjść przekaźnikowych + 8 wejść dwustanowych - opcja
karta 16 wejść dwustanowych - opcja
zasilanie
karty komunikacyjne - opcja:
RS 485, OPTO, ETHERNET,
CANBUS, PROFIBUS
karta pomiarowa 4 tory napięciowe U1, U2, U3, Uo
karta pomiarowa 3 tory prądowe pomiarowe I1, I2, I3 - opcja
karta pomiarowa 5 torów prądowych zabezpieczeniowych I1, I2, I3, Io, Iw
połączenie z panelem operatorskim
złącze ETHERNET do komunikacji systemem dyspozytorskim i użycia, jako łącze inżynierskie
wer. 19.08.16
multiMUZ-3
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Sterowanie
MultiMUZ-3 umożliwia sterowanie zdalne i lokalne 5 łącznikami, co jest
wizualizowane na schemacie synoptycznym na ekranie sterownika polowego.
Sterownie odbywa się poprzez klawiaturę membranową. Sterowanie
łącznikami odbywa się z uwzględnieniem blokad, układów kontroli i funkcji
analitycznych takich jak:
• blokada zamykania wyłącznika przy rozbrojonym napędzie,
• blokada przed ponownym zamknięciem wyłącznika przy trwającym
zaburzeniu,
• blokada zamykania wyłącznika przy uziemionym polu,
• blokada otwierana odłączników przy pracującym polu,
• blokady ustawione przez użytkownika,
• kontrolę ciągłości obwodów wyłączających i załączającego,
• estymacja pozostałej żywotności wyłącznika w oparciu o parametry
techniczne wyłącznika i prądy wyłączone przez wyłącznik.
Zabezpieczenie łukowe
ŚWIATŁOWÓD
Sterowniki polowe multiMUZ-3 mogą być wyposażone w kartę czujników błysku i zabezpieczenie łukowe. Zabezpieczenie to pozwala na wykrycie zwarć łukowych
w rozdzielnicy na podstawie pojawienia się błysku towarzyszącego zwarciu łukowemu. Zabezpieczenie łukowe pozwala na użycie dodatkowego kryterium
wykrywania zwarć łukowych oraz bardzo szybkie ich wyłączenie (z czasem poniżej 10 ms).
Sterowniki polowe multiMUZ-3 z zabezpieczeniem łukowym pozwalają na wzajemną komunikację poprzez magistralę CANBUS. Pozwala to na selektywne
zadziałanie zabezpieczeń łukowych, tzn. w przypadku wykrycia zwarcia w przedziale kablowym pola liniowego otwierany jest wyłącznik własny pola, a przy
zwarciu w przedziale szyn zbiorczych wyłączniki sprzęgła i pola zasilającego.
Sterowniki polowe multiMUZ-3 z zabezpieczeniem łukowym mogą pracować z zachowaniem pełni funkcjonalności w rozdzielnicach z 1 lub 2 systemem szyn
zbiorczych, sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych oraz w rozdzielnicach o sekcjach szyn połączonych pierścieniowo.
CANBUS
2
multiMUZ-3
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Logika programowalna
Sterownik polowy multiMUZ-3 umożliwia użytkownikowi tworzenie własnej
logiki programowalnej w oparciu o wewnętrzny sterownik PLC. Dokładna
liczba wejść i wyjść zależna jest od ilości zainstalowanych kart. Korzystając
z oprogramowania użytkownik może zaprojektować własną logikę
wykorzystując następujące elementy i sygnały:
• wejścia pomiarowe, dwustanowe, analogowe, wyjścia przekaźnikowe,
diody sygnalizacyjne,
• operatory logiczne AND, NAND, OR, NOR, XOR, NOT, itp.
• wyzwalacze pomiarowe [działanie od ustawionego progu pomiarowego
w urządzeniu],
• człony czasowe TIMER,
• pobudzenia wejść dwustanowych zespołu,
• pobudzenia wyjść zespołu,
•
•
pobudzenia zabezpieczeń i automatyk,
zadziałania zabezpieczeń i automatyk.
Rejestracja zdarzeń
Sterowniki polowe multiMUZ-3 zapamiętują w rejestrze kołowym 500
zdarzeń. Jako zdarzenia traktowane są pobudzenia i odwzbudzenia wejść
dwustanowych, wszelkie zadziałania i pobudzenia funkcji zabezpieczeniowych, wprowadzenie hasła administratora, wykonanie operacji
sterowniczych, wraz z cechą czasu o rozdzielczości 1ms. W rejestratorze
kołowym najstarsze zdarzenie zastępowane jest najnowszym. Administrator
ma możliwość skasowania zawartości rejestratora. Zawartość rejestratora
może być odczytywana poprzez wyświetlacz LCD na panelu przednim
sterownika, komputer lokalny (laptop), port USB lub Bluetooth lub poprzez
system SCADA.
Rejestracja zakłóceń
Rejestrator zakłóceń rejestruje z częstotliwością próbkowania 1,6 kHz wartości
skuteczne prądów fazowych, składowej zerowej prądu, napięcia, składowej
zerowej napięcia, pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń oraz wejść i wyjść
dwustanowych.
• Całkowity czas rejestracji: 20s.
• Konfigurowalna ilość rejestratorów 1 - 10.
Wyzwolenie rejestratora:
• pobudzenie wybranych zabezpieczeń,
• zamknięcie wyłącznika,
• z logiki użytkownika, można go wtedy wyzwolić dowolną kombinacją
stanów wejść, wyjść, pobudzeń czy zadziałań zabezpieczeń.
Rejestrator kryterialny
Rejestrator kryterialny rejestruje co 20ms wartości skuteczne prądów
fazowych, składowej zerowej prądu, napięcia, składowej zerowej napięcia,
pobudzeń i zadziałań zabezpieczeń oraz wejść i wyjść dwustanowych.
• Całkowity czas rejestracji: 120s.
• Konfigurowalna ilość rejestratorów 1 - 20.
Wyzwolenie rejestratora:
• wzrost prądu fazowego powyżej wartości nastawionej,
• wzrost prądu I0 powyżej wartości nastawionej,
• wzrost napięcia U0 powyżej wartości nastawionej,
• spadek napięcia fazowego poniżej wartości nastwionej,
• z logiki użytkownika (wyzwolenie dowolną kombinacją stanów wejść,
wyjść, pobudzeni i zadziałań zabezpieczeń.
3
multiMUZ-3
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Wersje wykonania sterownika
multiMUZ-3 synchrocheck
MultiMUZ-3 może być wykonany w wersji posiadającej dodatkowo automatykę
synchronicznego załączania tzw. synchrocheck. Automatyka ta pozwala na
realizację dodatkowej logiki zamykania wyłącznika w zależności od obecności
i stopnia synchronizacji napięcia na szynach i na odpływie. Synchronizacja tych
napięć ustalona jest na podstawie różnicy wartości napięcia, częstotliwości
i kątów fazowych napięć po obydwu stronach wyłącznika.
MultiMUZ-3 z automatyką synchrocheck posiada wszystkie pozostałe
funkcje, zabezpieczenia i automatyki jak w standardowym wykonaniu tego
sterownika polowego.
Q1
W
multiMUZ-3 SRR
MultiMUZ-3 może być wyposażony w zabezpieczenie różnicowe silnika. Chroni
ono przed skutkami zwarć doziemnych i międzyfazowych wewnątrz silnika i na
jego wyprowadzeniach. Zastosowane zabezpieczenie różnicowe stabilizowane
pozwala na odstrojenie się od zwarć poza zabezpieczoną strefą i przeciążeń.
Zabezpieczenie różnicowe korzysta z pomiaru prądów z przekładników
prądowych umieszczonych przed i za silnikiem, co wymaga zastosowania
dedykowanej karty prądowej R-I.
M
multiMUZ-3 SZR
Zabezpieczenie multiMUZ-3 SZR jest cyfrowym sterownikiem polowym
pełniącym funkcję sterownika automatyki samoczynnego załączania rezerwy
z zachowaniem dodatkowych funkcji. Urządzenie pozwala na sterowanie
łącznikami, prowadzenie pomiarów w czasie rzeczywistym, rejestrację zdarzeń
i zakłóceń, realizację logiki blokad i użytkownika.
Sterownik polowy mutliMUZ-3 SZR pozwala na wybór typu realizowanej
automatyki SZR (jawna, utajona, auto), wybór jednego z 4 predefiniowanych
schematów pola lub utworzenie własnego i konfigurację szczegółowych
parametrów automatyki SZR.
Z1
Z2
S
multiMUZ-3 SLIM
Zabezpieczenie multiMUZ-3 z panelem w wersji SLIM pozwala na modernizację
rozdzielnic z zabezpieczeniami multiMUZ i multiMUZ-2 bez konieczności zmiany
otworu montażowego płyty czołowej rozdzielnicy. Panel multiMUZ-3 SLIM
posiada takie same wymiary jak urządzenia zabezpieczeniowe poprzednich
generacji multiMUZ. Jednostka centralna może zostać umieszczona
w dogodnym miejscu w rozdzielnicy i komunikować się z panelem poprzez
złącze Ethernet.
4
multiMUZ-3
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Funkcje zabezpieczeniowe
50/67
50/67
51
50N
51N
67N
21N
21N
59
Zwarciowe z detekcją kierunku.
3 x Przeciążeniowe niezależne
z detekcją kierunku.
Przeciążeniowe zależne
[charakterystyki IEC lub
charakterystyka aproksymowana w 6
punktach].
Ziemnozwarciowe nadprądowe
zwłoczne niezależne.
Ziemnozwarciowe nadprądowe
zwłoczne z charakterystyką zależną.
Ziemnozwarciowe kierunkowe.
Admitancyjne.
2 x Admitancyjne kierunkowe.
nadnapięciowe dwustopniowe
[z wyborem działania od napięć
27
59N
30/74
30/74
46
37
87M
50
81L
81H
81R
74TCS
48
66
66
50LR
50HS
49/51
AFD
25
fazowych lub międzyprzewodowych].
podnapięciowe dwustopniowe
[z wyborem działania od napięć
fazowych lub międzyprzewodowych].
Nadnapięciowe składowej zerowej.
Gazowo-przepływowe.
Termiczne
(wej. dwustanowe lub wej. analogowe
4-20mA).
Asymetria obciążenia w oparciu
o składową lub różnicę prądów
fazowych.
Podprądowe.
Zabezpieczenie różnicowe silnika.
Zabezpieczenie od zwarć
wewnętrznych baterii kondensatorow.
Podczęstotliwościowe.
Nadczęstotliwościowe.
Chwilowa zmiana częstotliwości df/dt.
Kontrola 3 obwodów sterowniczych.
Wydłużony rozruch.
Ograniczenie ilości rozruchów.
Technologiczne rozruchu silnika.
Utyk wirnika.
Skrócenie czasu zadziałania
w przypadku załączenia na zwarcie.
Przeciążenie cieplne.
Zabezpieczenie łukowe
(współpracujące z czujnikami błysku).
Funkcja synchrocheck.
Układy automatyki
•
•
•
Automatyka PDZ.
Automatyka SCO.
Automatyka SPZ 3-krotna z możliwością
określenia rodzaju zabezpieczeń inicjujących
pobudzenie.
•
•
•
•
•
Automatyka LRW.
Automatyka AZBK.
Automatyka AWSC.
Automatyka ZS.
Układ współpracy z automatyką SZR.
•
•
Układ
współpracy
z
automatyką
technologiczną.
Inne w oparciu o logikę programowalną.
Dostępność zależna od rodzaju sterownika pola.
Parametry techniczne
Zasilanie napięciem pomocniczym
Napięcie DC
Napięcie AC
Maksymalny pobór mocy – jednostka centralna
Maksymalny pobór mocy – panel
Obwody pomiarowe prądowe
Prąd znamionowy
Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiaru prądów fazowych
Zakres pomiaru prądu I0
Zakres pomiary prądu I0 w polu TU
Obwody wyjść dwustanowych 1…3 – sterowanie wyłącznikiem
110 V, 220 V (80 – 300 V)
230 V (88 – 265 V)
40 W (VA)
10 W (VA)
5 A/1 A
50 Hz
0,1 – 150 A
0,001 – 3,2 A
0,1 – 10 A
Obwody napięciowe pomiarowe
Napięcie znamionowe prądowe
Częstotliwość znamionowa
Zakres pomiaru napięcia U0
100/√3 V
50 Hz
2 – 120 V
Podstawowe parametry zabezpieczeń
Współczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych
Współczynnik powrotu zabezpieczeń niedomiarowych
Czas własny
Czas powrotu
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych
stykach
Obciążalność długotrwała
Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40
ms)
Otwieranie obwodu przy 220 V AC (cos ϕ =
0,1)
Temperatura otoczenia
< 1,03
Inne
220 V lub 110 V (AC lub DC)
5 mA
5A
0,4 A (1 A na zamówienie)
0,3 A (1 A na zamówienie)
230 V AC/300 V DC
5A
0,1 A
2A
Warunki środowiskowe
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna
30 ms typ., 40 ms max
100 ms
230 V AC/300 V DC
Obwody wyjść dwustanowych 4…24 – styki przekaźników
> 0,97
Obwody wejść dwustanowych
Napięcie znamionowe
Maksymalny pobór prądu przy U = Un
Dopuszczalne napięcie przy rozwartych
stykach
Zamykanie obwodu przy 220 V DC
Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 0)
Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40
ms)
Masa
Wymiary panelu
Wymiary jednostki centralnej
Stopień ochrony płyty czołowej
Stopień ochrony płyty tylnej
-5°C – 40°C (-10°C – 60°C
na zam.)
-25°C – 70°C
do 80%
8 kg
266 x 266 x 41 mm
258 x 236 x 93 mm
IP 44
(IP 54 na zamówienie)
IP 20
5
multiMUZ-3
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
L1
L2
L3
Schemat aplikacyjny
Panel operatorski
=
~
+
-
Slot
L
RJ45
I0
IW
I3
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I2
I1
U0
U3
U1
U2
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
Z1
Z2
RJ45
Slot
COM1
Slot
K
Slot
COM2
Jednostka centralna
RJ45
multiMUZ-3
Kanał inżynierski/SSiN
Ł2 ZAM
Ł2 OTW
Ł3 ZAM
Ł3 OTW
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
O3
O3'
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
+
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
ZAM Ł2
+
OTW Ł2
ZAM Ł3
+
OTW Ł3
OTW WYŁ
+
OTW WYŁ
ZAM WYŁ
+AW/UP
AL
AW
UP
I5
I6
O1'
O2
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
+ZS/LRW
ZS
LRW
I1
I2
I3
I4
Slot AB
Karta 8 wejść/8 wyjść dwustanowych
WYŁ ZAM
B1
WYŁ OTW
B2
WYŁ ZAZ
B3
B4
B5
COW1
B6
COZ
B7
+
B8
COW2
B9
+
B10
B11
B12
O1
Slot CD
Karta 8 wejść/8 wyjść dwustanowych
Z4
Z3
Z2
Z1
=
+
+
-
Slot EF
Karta 8 wejść \8 wyjść dwustanowych
(opcja)
M
+
-
=
CZ
A5
~
CW2
A4
~
CW1
A2
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
Przykładowa konfiguracja pola liniowego.
6
multiMUZ-3
Urządzenia dla energetyki
zawodowej i przemysłowej
Sterownik pola
Specyfikacja zamawiania
multiMUZ-3 :
1
+
2
+
U
+
I
/
3
/
4
+
5
/
IO
/
/
IO
/
6
+ COM1 /
7
+ COM2 /
8
+
K
/
+
K
/
9
+
L
/ 10
+
L
/
Wypełnij i wyślij na adres: [email protected]
multiMUZ-3
1
:
+
+
U
+
I
/
/
P
PSL
Karty prądowe – slot I
Karta prądowa zabezpieczeniowa
Karta prądowa zabezpieczeniowa i pomiarowa7
Karta prądowa różnicowa silnika2
Karta napięciowa SZR w miejsce prądowej dla SZRSn1
Karta napięciowa SZR w miejsce prądowej dla SZRnn1
Karta prądowa z dodatkowym wejściem napięciowym
Synchrocheck8
4
Karty IO wejść/wyjść dwustanowych
2
Karta komunikacji – slot COM2
Brak karty dodatkowej
RS485
OPTO (ST; 820 nm; 62,5/125 µm; wielomod)
CANBUS - magistrala II
ETHERNET
CAN/ŁUK6
9
Karta dodatkowa – slot K
Brak karty dodatkowej
Karta 4 wejść analogowych 0…10 V3
Karta 4 wyjść analogowych 0…10 V4
Karta 4 wejść analogowych 4…20 mA3
Karta 4 wyjść analogowych 4…20 mA4
Karta pomiaru temperatury RTD (Pt100 lub Pt1000)5
Karta czujników błysku6
10
—
AI/U
AO/U
AI/I
AO/I
RTD
CZB
Karta dodatkowa – slot L
Brak karty dodatkowej
Karta 4 wejść analogowych 0…10 V3
Karta 4 wyjść analogowych 0…10 V4
Karta 4 wejść analogowych 4…20 mA 3
Karta 4 wyjść analogowych 4…20 mA4
Karta pomiaru temperatury RTD (Pt100 lub Pt1000)5
Karta czujników błysku6
11
—
K5
KO
CB
KE
CŁ
—
AI/U
AO/U
AI/I
AO/I
RTD
CZB
Informacje dodatkowe
3
5
0
1
2
Karta komunikacji – slot COM1
Brak karty dodatkowej
RS485
OPTO (ST; 820 nm; 62,5/125 µm; wielomod)
CANBUS - magistrala I
PROFIBUS
ETHERNET
—
K5
KO
CB
KP
KE
Pogrubione pozycje oznaczają wyposażenie standardowe, pozostałe
mogą wymagać dopłaty.
Możliwe wykonanie specjalnej wersji urządzenia po skonsultowaniu się
z działem zabezpieczeń: [email protected]
JM-TRONIC Sp. z o.o.

+ COM2 /
Napięcie znamionowe wejść/wyjść dwustanowych
24 V
110 V
220 V
7
SYN
5A
1A
—
Karty IO sloty: AB (8 we+8 wy), CD (8 we+8 wy);
łącznie 16 we + 16 wy
Karty IO sloty: AB (8 we+8 wy), CD (8 we+8 wy), EF (8 we+8 wy);
łącznie 24 we + 24 wy
Karty IO sloty AB (8 we+8 wy), CD (8 we+8 wy), EF (16 we);
łącznie 32 we + 16 wy
6
ZAB
IP
ROZ
SZR
SZRN
Prąd znamionowy karty prądowej
5A
1A
Nie dotyczy1
5
STD
SZR
SRR
SYN
SYD
Panel
Panel standardowy 9
Panel slim
3
+ COM1 /
8
Program
Standardowy
SZR standardowy1
Zabezpieczenie różnicowe silnika2
Synchrocheck wersja standardowa
Synchrocheck wersja z dodatkowym wejściem napięciowym8
2
+
ul. Wapienna 43/45
04-691 Warszawa
@ [email protected]
+48 22 516 66 55
+48 22 516 66 66

www.jmtronik.pl
Uwagi:
1.
Dla wersji SZR wymagana jest dodatkowa karta pomiaru napięć dla slotu I typ
SZR w miejsce karty prądowej.
2.
Dla wersji z zabezpieczeniem różnicowym silnika wymagana jest karta pomiaru
prądu ROZ.
3.
Możliwe jest zainstalowanie tylko 1 karty wejść analogowych prądowych lub
napięciowych.
4.
Możliwe jest zainstalowanie tylko 1 karty wyjść analogowych prądowych lub
napięciowych.
5.
Karta pomiaru temperatur RTD obsługuje do 3 czujników, możliwe jednoczesne
zainstalowanie 2 kart tego typu.
6.
Karty CAN/ŁUK oraz CZB stosowane są jedynie do zabezpieczenia łukowego. W sterowniku polowym jest możliwe zainstalowanie maksymalnie 2 kart CZB
(karty sprzęgnięte elektrycznie dedykowane do pola sprzęgłowego).
7.
Karta prądowa pomiarowa IP dostępna tylko w standardowej wersji
oprogramowania.
8.
Dla wersji synchrocheck z dodatkowym wejściem prądowym potrzebna jest
dedykowana karta prądowa SYN.
9.
W zestawie dostarczany jest przewód przyłączowy do jednostki centralnej PATHCORD ethernetowy o długości 0,5 m (na życzenie 2 lub 3 m).
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Prezentowane wykonania są przykładowe i istnieje możliwość modyfikacji funkcjonalności urządzenia.
Szczegółowe parametry urządzeń zawiera instrukcja z opisem technicznym.
Papier oszczędzamy z natury.

Podobne dokumenty

megaMUZ-2 - JM

megaMUZ-2 - JM zabezpieczeń, automatyk i schematów synoptycznych do samodzielnej parametryzacji funkcjonalnej sterownika polowego. Wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7”. Możliwość sterowania i wizualizacji stanu 7 łą...

Bardziej szczegółowo

megaMUZ-smart - JM

megaMUZ-smart - JM 3. Karta pomiaru temperatur RTD obsługuje do 3 czujników, możliwe jednoczesne zainstalowanie 2 kart tego typu. 4. Dla wersji z zabezpieczeniem różnicowym silnika wymagana jest karta pomiaru prądu...

Bardziej szczegółowo